INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE ÎNCĂRCĂTORI

 Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin;  ESTE INTERZISĂ PREZENŢA LA LUCRU A LUCRĂTORILOR SUB INFLUENŢA BĂUTURILOR ALCOOLICE, CÂT ŞI CONSUMUL ACESTORA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU;  Înainte de plecarea pe teren salariaţii, vor îmbrăca echipamentul de lucru şi de protecţie;  În timpul lucrului este obligatorie purtarea vestelor avertizoare;  Este interzisă folosirea containerelor defecte pentru a nu se produce loviri sau răniri ; Se interzice folosirea pubelelor deteriorate;  În timpul transportului deşeurilor, încărcătorii nu au voie să se aşeze pe deşeuri. Ei vor sta în cabina şoferului sau în locuri amenajate special la autovehiculul cu care se face transportul;  După fiecare transport în mod obligatoriu se va face controlul obloanelor şi al capacelor vehiculelor, care trebuie să fie bine fixate pentru a se evita deschiderile acestora în timpul mersului;  În situaţia în care încărcătorii trebuie să traverse strada, sunt obligaţi să se asigure că o pot face în siguranţă pentru ei şi ceilalţi participanţi la trafic; Traversarea drumului public se face perpendicular pe axul drumului;  Aşezarea pubelei pe mecanism se face numai când distribuitorul de acţionare este în poziţia neutră. Acţionarea distribuitorului se face numai de câtre personalul instruit, care cunoaşte funcţionarea instalatiei hidraulice;  Se interzice staţionarea în zona mecanismului pentru golirea pubelelor  Este interzis accesul sub capacul de compactare atât timp cât se află în poziţie ridicată;  Este interzisă încărcarea pubelelor cu corpuri peste dimensiunile acestora;  În timpul încărcării-descărcării containerelor, se interzice prezenta persoanelor în spatele maşinii;  Urcarea si coborârea lucrătorilor încărcători de pe auto platformă, se face numai prin locurile special amenajate si numai când autovehiculul este oprit. Urcarea sau coborârea pe roata autovehiculului este interzis;  În timpul descărcării, în zona de acţionare a autovehiculelor se interzice prezenta oricărei persoane;  Lucrătorii care efectuează operaţii de spălare şi dezinfectare vor folosi echipamentul individual de protecţie adecvat;  Este interzis a se folosi apa de spălare pentru băut;  Se interzice purtarea echipamentului de lucru si de protecţie în afara locului de muncă.

curăţat.  ESTE INTERZISĂ PREZENŢA LA LUCRU A LUCRĂTORILOR SUB INFLUENŢA BĂUTURILOR ALCOOLICE.  Starea tehnică a uneltelor şi sculelor ce se vor fi folosite se va verifica zilnic.  Sculele. Se interzice folosirea uneltelor şi sculelor defecte care pot provoca răniri.  Curăţătorii de căi publice sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie.  LUCRĂTORILOR LE ESTE INTERZIS SĂ PĂRĂSEASCĂ LOCURILE DE MUNCĂ FĂRĂ APROBAREA SCRISA A ŞEFULUI DE ECHIPĂ. CÂT ŞI CONSUMUL ACESTORA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU. Pe timpul cât se află în incinta rampei ecologice. vor îmbrăca echipamentul de lucru şi de protecţie. se vor depozita în locuri care să nu stânjenească lucrătorii şi nici circulaţia. pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin.) vor fi amplasate în timpul lucrului.  În timpul lucrului este obligatorie purtarea vestelor avertizoare. la începutul programului.  Pentru curăţarea si spălarea căilor de circulaţie publică. măturare şi spălare manuală a căilor publice. lucrătorii vor fi instruiţi suplimentar pentru cunoaşterea si respectarea regulilor de circulaţie specifice pietonilor. astfel încât să nu stânjenească circulaţia autovehiculelor şi pietonilor.  În timpul operaţiilor de curăţare. . lucrătorii se vor conforma Regulamentului de circulaţie în interiorul rampei.  Înainte de plecarea pe teren salariaţii.  Lucrătorii sunt obligaţi să anunţe imediat conducătorul locului de muncă/şeful de echipă în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRITATE CURĂŢITORI CĂI PUBLICE  Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă.  Acţionarea tomberoanelor sau cărucioarelor se va face numai prin împingere. uneltele care în timpul efectuării lucrării se defectează. cărucioare etc.  Înainte de fiecare masă şi după terminarea programului de lucru este obligatorie efectuarea igienei individuale (spălat.  Sculele şi dispozitivele de lucru inclusiv de colectare (tomberoane. sensul de deplasare a lucrătorilor va fi cel opus circulaţiei autovehiculelor.  Se interzice aşezarea sculelor la intersecţia străzilor. dezinfectat). pentru a evita accidentele.

sculelor şi utilajelor ce se vor fi folosite se va verifica zilnic.  Starea tehnică a uneltelor. prăşitori.  Lucrătorilor care însoţesc mijlocul de transport deşeuri la rampa de gunoi pentru descărcare. cazmale.  Sculele. nu sunt bine fixate in cozi sau cozile si mânerele sunt sparte sau prezintă noduri sau aşchii. la începutul programului. etc.  LUCRĂTORILOR LE ESTE INTERZIS SĂ PĂRĂSEASCĂ LOCURILE DE MUNCĂ FĂRĂ APROBAREA SCRISA A ŞEFULUI DE ECHIPĂ:  Lucrătorii sunt obligaţi să anunţe imediat conducătorul locului de muncă/şeful de echipă în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ZONE VERZI  Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă. circulaţia şi vor fi aşezate în aşa fel încât să nu poată produce accidente. să urce sau să coboare din mers. lucrătorii se vor poziţiona astfel încât să nu se lovească intre ei cu uneltele de lucru. se vor depozita în locuri care să nu stânjenească lucrătorii. vor îmbrăca echipamentul de lucru şi de protecţie.  Pe timpul cât se află în incinta rampei ecologice. vor executa această operaţie numai după oprirea mijlocului de transport şi asigurarea acestuia contra deplasării accidentale. .  Este interzisă utilizarea uneltelor manuale (sape. topoare.  Înainte de fiecare masă şi după terminarea programului de lucru este obligatorie efectuarea igienei individuale (spălat.) care au un grad de uzură avansat. Se interzice folosirea uneltelor şi sculelor defecte care pot provoca răniri. remorci.  Înainte de plecarea pe teren salariaţii. săpăligi. Lucrătorii care asigură încărcarea-descărcarea deşeurilor în autocamioane. curăţat. dezinfectat). uneltele care în timpul efectuării lucrării se defectează. lucrătorii se vor conforma Regulamentului de circulaţie în interiorul rampei.  ESTE INTERZISĂ PREZENŢA LA LUCRU A LUCRĂTORILOR SUB INFLUENŢA BĂUTURILOR ALCOOLICE. nu sunt ascuţite. Ei vor sta în cabina şoferului. coase. le este interzis să circule pe încărcătură. CÂT ŞI CONSUMUL ACESTORA ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU. seceri etc. securi.  La încărcarea-descărcarea mijlocului de transport. pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin.

). Este interzisă folosirea celor necorespunzătoare. în prealabil. Este interzis a se lucra pe un teren care.  La cositori se va regla înălţimea cuţitului în funcţie de denivelările terenului. cârlige. Intervenţiile sunt permise numai după oprirea şi blocarea contra pornirii accidentale. fără a fi decuplat şi scos din viteză. vor fi oprite imediat.  Lucrătorul care taie crengile uscate va ocupa o poziţie laterală faţă de creangă si la acelaşi nivel cu aceasta. fiind interzisă încredinţarea acestora altor persoane. în condiţii de securitate a scării mecanice. Pe terenurile în pantă scara va fi asigurată prin legare si înfigere a extremităţilor inferioare in sol. conducătorul va interzice apropierea de utilaj a oricărei persoane. nu a fost curăţat de pietre.  Este interzis a se lăsa motorul utilajului pornit.  În timpul funcţionării maşinilor de tuns gard viu.  Înainte de a se urca în arbore.  În timpul funcţionării utilajelor este interzisă orice fel de intervenţie.  În timpul funcţionării utilajelor care au montate pe ele agregate de cosit. pe direcţia de cădere a crengii nu se află alte persoane sau bunuri materiale.  Înainte de utilizarea centurilor de siguranţă se va verifica rezistenta acestora. scări mecanice etc. se va opri motorul si se va decupla cuţitul. precum si cu limitatori de deschidere (lanţ. lucrătorul auxiliar va merge in urma cuţitului tăietor.  Pentru lucrările de întreţinere efectuate la înălţimi ce depăşesc 2 m.  Înainte de a se urca pe scara rigidă. cât şi pentru executarea tăierilor la arbori înalţi. ce ar putea exista in zona de acţiune a cuţitului. Uneltele care prezintă muchii tăioase.  La utilajele prevăzute cu motoare cu ardere internă (motocositoare. lucrătorul va controla rezistenta si stabilitatea acesteia.  La orice întrerupere a lucrului sau schimbare de poziţie a utilajului. sârme şi alte asemenea corpuri dure. frânghie). drujbă. atunci când nu sunt utilizate sau se transport) vor fi prevăzute cu apărători (teci).  Scările duble trebuie prevăzute cu armături metalice la ambele extremităţi. .  Utilajele mecanice si electrice vor fi deservite si întreţinute numai de câtre personal calificat si autorizat. Se interzice urcatul in arbori al căror lemn este in putrefacţie sau a căror tulpină poate avea oscilaţii cu amplitudini mari. in prealabil. pentru a strânge ramurile tăiate. Este interzisă trecerea de la un loc de muncă la altul cu agregatul în stare de funcţionare. asigurându-se că jos. lucrătorii vor fi dotaţi cu echipament individual de protecţie adecvat. se va verifica starea tehnică a acesteia. fiind interzisă pornirea lor până la remedierea deficientelor. la o distantă de cel puţin 5 m. precum si cu dispozitive de lucru corespunzătoare condiţiilor specifice in care se desfăşoară lucrările de întreţinere (pinteni. la care se constată scurgeri de carburant. etc. lucrătorul va verifica rezistenta trunchiului acestuia.  Pentru utilizarea.  Este interzisă curăţarea cuţitului tăietor in timpul funcţionării agregatului de cosit.).

.  Lucrătorilor le este interzis să părăsească locurile de muncă fără aprobarea şefului de echipă. se vor lua măsuri de avertizare si de interzicere a circulaţiei rutiere si pietonale în zona in care se lucrează.  Lucrătorii vor fi dotaţi cu frânghii. cioburi etc. Această măsură preventivă este absolut obligatorie dacă se execută cositul mecanic.). pietre. curăţat.  Înainte de începerea operaţiilor de tăiere a crengilor sau arborilor de pe căile publice.  Scările simple vor fi instalate numai pe soluri suficient de tari. cu ajutorul cărora vor dirija căderea arborilor  Dacă în cursul tăierii unui arbore în apropierea unei linii electrice aeriene. Folosirea scărilor simple la înălţimi cuprinse intre 2 si 5 m este admisă numai dacă acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol. Înainte de urcarea pe scară se va stabili direcţia în care urmează să cadă ramura ce va fi tăiată. în poziţie verticală.  De pe peluzele ce urmează a fi cosite se vor îndepărta în prealabil eventualele corpuri străine existente (sârme. Reluarea lucrului nu este admisă decât după confirmarea remedierii. se opreşte lucrul si se anunţă persoana juridică în proprietatea căreia se află reţeaua respectivă. Scara mecanică se va instala pe direcţia contrară celei de cădere a ramurii tăiate.  Lucrătorii sunt obligaţi să anunţe imediat conducătorul locului de muncă/şeful de echipă în cazul producerii unui accident de muncă şi să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor. acesta rupe conductorii electrici.  Se interzice deplasarea maşinii de cosit în stare de funcţionare pe alei sau pe carosabil. se va asigura perfecta calare a scării.  Înainte de fiecare masă şi după terminarea programului de lucru este obli gatorie efectuarea igienei individuale (spălat. Trecerea de la un front de lucru la altul se face numai cu utilajul în stare de repaus. dezinfectat).