Minsterul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnica a Moldovei Catedra: Chimie fizică, coloidală şi organică Facultatea:Tehnologia şi managementul

în industria alimentară Specialitatea : Tehnologia Produselor Alimentare

Tema: „Prepararea acetatului de butil”

Efectuat : 122, Dintiu Marina Verificat: Mihail Ghetiu

Studenta gr. TPA Lector superior,

Chisinau 2013

Denumirea lucrării: prepararea acetatului de butil; Scopul lucrarii: separarea esterului acetatul de butil de impuritati; Principalele noţiuni pe care se bazează realizarea scopului lucrării: • • Sunt derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Provin de la acizi prin înlocuirea grupei −OH din grupa carboxil cu un rest alcoolic

−OR. • • Formula generală a unui ester este R−CO−OR1 Denumirile esterilor se alcătuiesc prin analogie cu denumirile sărurilor provenite de

la acizii carboxilici:
CH3 C OCH3 O C OCH2 CH3 O

acetat de m etil

benzoat de etil

Cea mai frecventă metodă de obţinere a esterilor este reacţia de esterificare, care constă în acţiunea acizilor asupra alcoolilor:
18 R C OH + HO R O

+ HO

18 R C OR + H2O O

• • • •

Molecula de apă, ce rezultă, conţine întotdeauna hidroxilul din acid şi hidrogenul din Reacţia de esterificare este reversibilă, iar echilibrul ei se stabileşte foarte încet în Catalizatorii utilizaţi sunt acizii minerali sau acizii Lewis (H2SO4, HCl, BF3). Viteza reacţiei de esterificare depinde de natura alcoolului şi a acidului. Constanta de

alcool. Acest fapt a fost demonstrat cu ajutorul atomilor marcaţi. absenţa catalizatorilor.

viteză scade de la alcoolul primar, la cel secundar şi terţiar (N. Menşutkin), cel mai reactiv fiind alcoolul metilic. • Alcoolii terţiari se esterifică cu randament mic, pentru că în mediu acid dau şi reacţii de eliminare, cu formare de alchene. Reagenti:  alcool butilic  acid acetic glacial  acid sulfuric concentrat (p=1.84g/ml)  sulfat de sodium anhidru

 solutie de carbonat de sodium de 5 % indicator acido-bazic universal Proprietăţile fizice ale compusilor organici cu care se lucrează: Densitatea, Denumirea substanţei alcool butilic Acid acetic Acetat de butil Masa molara,
g / mol

Temp. Topire,
o

Temp. Fierbere,
o

3

C

C

g / cm

74,1 60,1 116,2

-89,53 16,64 -73,3

117,7 117,8 126,3

Indicile de refracţie 0,8096 1,3993 1,0492 1,3715 0,8813 1,3951

Materiale si utilajul necesar:  balon cu fundul rotund de 100 ml  refrigerant vertical  pilnie-separatoare  instalatie pentru distilatie simpla  termometru  balon conic de 50 ml si 100 ml
 refractometru

Instalaţie pentru esterificare

Modul de lucru: Intr-un balon cu fundul rotund turnam 15 ml de alcool butilic, 15 ml de acid acetic si 2 ml de acid sulfuric concentrat. Adaugam citeva bucatele de piatra poroasa.Conectam la balon refrigerentul vertical si punem in circulatie apa. Incalzim balonul pe o plasa de asbest si fierbem lichidul din balon timp de o ora, agitind periodic amestecul din balon. Stingem arzatorul si turnam prin refrigerentul vertical 50 ml de apa distilata.Dupa racirea

balonului turnam solutia intr- o pilnie de separare si asteptam sa se formeze cele doua straturi,stratul inferior ce este constituit din apa si stratul superior ce reprezinta esterul. Scurgem stratul inferior si dupa care vom adauga de doua ori 50 ml de apa distilata pentru a curata esterul si de fiece data vom scurge stratul inferior. Spalam esterul din pilnie cu solutie de carbonat de sodium de 5 % pina la neutru (luam cu o bagheta de sticla ester si umectam hirtiuta de indicator universal).Turnam esterul din pilnie intr-un balon conic cu fundul plat de ga ml si adaugam sulfat de sodiu anhidru pentru a-l usca. Turnam esterul in balonul instalatie pentru distilare simpla si colectam partea principal in intervalul de temperatura 124 -128 C si determinam coeficientul de refractie la acest volum. Rezultatele măsurărilor experimentale si prelucrarea lor : a) Volumul teoretic a esterului : 21,60 ml b) Rezultatele în urma distilării: 1. Fracţia secundară: 4,5 ml 2. fractia frincipală, ester: 14 ml 3. Resturi: 1 ml 4. Indicile de refracţie: 1,3822
5. Randamentul: 21,60ml *100% = 64,81%
14ml

Concluzii: In urma efecuarii acestei lucrari de laborator am obţinut acetat de butil şi l-am separat de impuritati prin intermediul distilarii simple .Volumul fractiunii principale pe care am colectat-o in intervalul de temperaturi 124-128 C este de 14 ml ceea ce reprezinta 64,81% din volumul total.Indicele de refractie obtinut la partea principala de volum este n=1.3822 si este mai mic in comparatie cu indicele de refractie din literatura(n=1.3951) ceea ce semnifica ca esterul pe care l-am obtinut nu este pur,contine o cantitate mica de impuritati, motiv pentru care ar mai fi necesar de repetat distilarea lui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful