DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR VÂNZĂRI sI MARKETING RELAŢII IERARHICE:  Este subordonat: Directorului General  Are în subordine: - Manager vânzari

- Manager marketing RELAŢII FUNCŢIONALE: stabileste prin proceduri si indicatii metodologice: a) cum trebuie executate vânzarile si operatiunile speciale pentru produsele firmei. În acest sens, are relatii cu: - Manager Import-Export - Manager Administrativ - Manager IT - Manager Distributie b) documentele si însemnele care reprezinta imaginea firmei. În acest sens, are relatii cu: toate compartimentele firmei RELAŢII DE COLABORARE: cu Directorii Departamentelor firmei RELAŢII DE REPREZENTARE: reprezinta firma fata de organele de control de specialitate (Oficiul pentru Protectia Consumatorului, Oficiul Concurentei), fata de furnizori, clienti, media, precum si în relatia cu persoanele si organizatiile cu care intra în contact în interes de serviciu.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE: 1. 2. ELABOREAZĂ SI URMĂRESTE REALIZAREA PLANULUI DE VÂNZĂRI SI PROFIT ELABOREAZĂ SI URMĂRESTE REALIZAREA PLANULUI DE MARKETING

3. IDENTIFICĂ DIRECŢII DE DEZVOLTARE SI PROPUNE PROMOVAREA DE PRODUSE/SOLUŢII NOI 4. 5. 6. ASIGURĂ CALITATEA SERVICIILOR PRE-VÂNZARE OPTIMIZEAZĂ STOCURILE DE MARFĂ CONDUCE SI ORGANIZEAZĂ ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI

Identifica directii de dezvoltare si propune promovarea de produse/solutii noi  Identifica aparitia de produse/solutii noi în domeniu  Consulta managementul cu privire la posibilitatea integrarii solutiilor noi  Propune Directorului General integrarea de noi produse/servicii în oferta firmei  Contacteaza furnizorii potentiali si urmareste implementarea solutiilor . Elaboreaza si urmareste realizarea planului de vânzari si profit  Analizeaza tendintele pietei si propune Directorului General obiective de vânzari si profit  Stabileste obiectivele managerilor din subordine în concordanta cu obiectivele departamentului  Propune Directorului General politica de preturi si asigura aplicarea acesteia  Identifica factori care împiedica realizarea planului si propune cai de optimizare/ajusteaza forecast-uri  Aproba politica de abordare a licitatiilor  Initiaza colaborari (strategice) cu firme puternice din domeniu implicate în proiecte  Urmareste acoperirea nationala cu o retea de distributie eficienta  Propune si implementeaza masuri de reducere a costurilor 2. Elaboreaza si urmareste realizarea planului de marketing  Participa activ la stabilirea conditiilor generale ale colaborarii cu furnizorii  Urmareste implementarea planurilor si a regulilor de lucru specifice  Asigura concordanta între obiectivele de marketing cu cele de vânzari si profit  Urmareste realizarea obiectivelor de marketing si ia masurile corective necesare 3.ATRIBUŢII PRINCIPALE: 1.

Asigura calitatea serviciilor pre-vânzare  Monitorizeaza si contribuie la calitatea serviciilor oferite de grupa de vânzari  Elaboreaza/implementeaza programe de masurare a satisfactiei clientilor.4. Conduce si organizeaza activitatea departamentului  Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile în executarea acestor sarcini  Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale salariatilor din subordine  Evalueaza periodic activitatea salariatilor din subordine  Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute în relatiile interpersonale  Propune recompensarea/sanctionarea personalului din subordine conform normativelor interne  Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine  Asigura respectarea normelor interne de functionare ale firmei de catre personalul din subordine . Optimizeaza stocurile de marfa  Stabileste metode/reguli pentru a asigura necesarul de marfa în conformitate cu planul de vânzari  Avizeaza comenzile externe  Monitorizeaza si contribuie la reducerea stocurilor cu miscare lenta si eliminarea celor fara miscare  Stabileste metode/reguli pentru minimizarea pierderilor datorate stocurilor fara miscare 6. propune masuri de îmbunatatire  Urmareste respectarea obligatiilor contractuale catre clienti  Asigura rezolvarea cerintelor clientilor. concomitent cu sustinerea intereselor firmei 5.

RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice. raspunde de:  Realizarea obiectivelor de vânzari si profit pentru produsele departamentului  Aplicarea si respectarea structurii de preturi aprobate de Directorul General  Respectarea modelelor de contract avizate de juristul firmei si Directorul General  Calitatea raportarilor catre Directorul General  Calitatea serviciilor pre-vânzare  Calitatea stocului si minimizarea stocului fara miscare  Respectarea bugetului aprobat pentru actiunile de vânzare si marketing si a altor bugete alocate  Luarea masurilor pentru încasarea eficienta a contravalorii marfii livrate  Respectarea standardelor cu privire la imaginea firmei si a brandurilor comercializate  Respectarea legislatiei specifice domeniului sau de activitate Legat de functiile manageriale. raspunde de:  Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate  Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma  Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei  Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau . raspunde de:  Coordonarea eficienta a personalului din subordine si respectarea de catre acesta a reglementarilor interne  Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu resursele necesare conform normelor interne  Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii.

alte documente specifice departamentului  Solicita consultanta externa în problemele deosebite legate de vânzari si marketing  Solicita actualizari ale site-ului web al firmei  Solicita departamentului informatic rapoarte/situatii specifice departamentului pe care îl conduce  Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale. adopta masuri de eficientizare a activitatii acestora  Stabileste alocarea masinilor aflate în dotarea departamentului  Propune recompense/penalizari. masina. documente justificative pentru efectuarea cheltuielilor (în limitele stabilite de Directorul General). Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei  Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI:  Negociaza si semneaza contracte de vânzari directe si distributie si de consultanta/servicii de marketing  Semneaza stornari/anulari de facturi. Director General Data Titular de post Data DRU Data . note-book-ul si telefonul puse la dispozitie de firma  Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru subordonati. prelungirea/încetarea activitatii dupa perioada de proba a subordonatilor  Aproba/respinge cererile de concediu pentru subordonati Aprobat. referate de acordare comisioane catre terti în urma vânzarilor speciale.

marketing. management EXPERIENŢĂ: ÎN SPECIALITATE: experienta în vânzari minim 5 ani PE POST: minim 2 ani experienta pe post asemanator CUNOsTINŢE NECESARE:  Tehnici de vânzare directa si indirecta  Tehnici de negociere  Canale de informare media  Management  Operare PC . vorbit)  Cunoasterea în profunzime a pietei locale  Cunoasterea generala a mediului de afaceri românesc  Tehnici si instrumente financiar-contabile  Cunoasterea legislatiei în domeniu APTITUDINI sI DEPRINDERI NECESARE:  Aptitudine generala de învatare  Abilitati de comunicare  Abilitati de negociere CERINŢE PENTRU EXERCITARE:  Inteligenta de nivel superior  Spirit organizatoric . scris.MS Office  Limba engleza (citit.SPECIFICAŢIILE POSTULUI NIVEL DE STUDII: studii superioare economice CURSURI DE PREGĂTIRE: vânzari.

fluenta verbala. înclinatie pentru conducerea si controlul oamenilor. energie. încredere în sine. amabilitate. interes pentru informarea/ajutorarea si dezvoltarea altora. perseverenta. tact. Echilibru emotional  Capacitate de a evalua si a lua decizii prompte  Capacitate de a lucra cu oamenii  Rezistenta mare la stres  Usurinta. sociabilitate. . claritate si coerenta în exprimare  Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: orientare spre profit. creativitate. spirit practic. activism.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful