LUCRARI DE TERASAMENT TEHNOLOGIA EXECUTARII LUCRARILOR DE TERASAMENT

1.Clasificarea lucrărilor de terasament. 2.Executarea lucrărilor de terasament cu ajutorul buldozerelor

1.Totalitatea proceselor de lucru legate de excavare, deplasare şi compactare a solului sunt reunite într-o singură notiune de „lucrările de terasament”. Complexul de lucrări de edificare a constructiilor din pământ este divizat în lucrări pregătitoare (curatirea teritoriului, epuismente, demolarea constructiilor existente, formarea retelei geodezice de repere, defrişarea stratului vegetal etc.), auxiliare (asigurarea proprietătilor fizico-mecanice necesare şi stabilitătii constructiilor din pământ: excavare, deplasarea şi compactarea solului), şi lucrări de amenajare a teritoriului. Suprafata terenului pe care urmează să se execute constructii trebuie pregătită în prealabil prin lucrări specifice, numite lucrări pregătitoare: - defrişarea mecanizată a terenului; - curătirea (dezafectarea) terenului; - scarificarea mecanizată terenului; - săparea şi îndepărtarea stratului vegetal; - trasarea şi şablonarea lucrărilor de pământ. În cadrul procesului tehnologic de defrişare mecanizată a terenului se pot executa una sau mai multe din activităŃi tehnologice: - defrişarea mecanizată a tufişurilor şi arbuştilor; - doborârea arborilor, cu sau fără scoaterea rădăcinilor acestora; - scoaterea rădăcinilor şi cioatelor existente.

deoarece stratul vegetal constituie o valoare funciară.îndepărtarea deşeurilor. volumul de lucrări şi metoda de săpare aleasă. Se deosebesc două procedee tehnologice de săpare a stratului vegetal: -săparea cu deplasarea stratului pentru formarea depozitelor. Săparea este conditionată uneori de realizarea simultană a unor procese auxiliare: evacuarea apelor din incinta gropii de fundatie sau sprijinirea malurilor gropii. . precum şi a pietrelor de dimensiuni mici aflate la suprafata terenului. . Executarea săpăturilor în terenurile a căror categorie de dificultate la săpare este superioară categorie specifice mijloacelor de care se dispune. . Săparea şi îndepărtarea stratului vegetal este necesară din considerente tehnologice.În procesul tehnologic de curătire mecanizată a terenului pot interveni următoarele activităti: . În alegerea soluŃiei optime de afânare trebuie să se Ńine seama de : categoria de teren.constau în pomparea directă şi continuă a apelor din precipitatii... caracteristicile fizico-mecanice ale pământului vegetal fiind improprii utilizării lui în procese de constructie. pe adâncime de 10 . scarificatoare. Procesul se realizează cu buldozere.coborârea generală temporară a nivelului pânzei freatice sub nivelul cotei inferioare a săpăturii. . 100 cm şi întoarcerea sau răscolirea lui. cioatelor şi rădăcinilor scoase. Se disting două metode de lucru pentru executarea lucrărilor de evacuare a apelor din incinta săpăturilor: . Se poate realiza cu pluguri trase de tractor.îndepărtarea crengilor. -săparea stratului vegetal şi strângerea în depozite provizorii de unde se încarcă în transport şi se transportă de la şantier. dar este necesară şi din considerente economice.săparea şi îndepărtarea vegetatiei de baltă. screpere şi autoscrepere.epuismente directe .epuismente indirecte . Afânarea sau scarificarea constă în dislocarea pământului de la suprafata terenului. ciocane pneumatice de abataj şi explozivi. necesită o afânare prealabilă. precum şi a celor care se infiltrează prin pereŃii sau parte inferioară a săpăturii.

de la un unghi ascutit până la unul obtuz. putându-se modifica unghiul acesteia fată de directia de mers (cu până la 25°).. când lama este orientabilă în plan orizontal. Drenarea apei subterane se recomandă când stratul impermeabil este înclinat. iar pământul este coeziv. caracterizează echipamentul de tiltdozer. 95 cm). Echipamentul de lucru este constituit dintr-o lamă sustinută de un cadru care este actionată de cilindrii hidraulici sau de cabluri. Buldozerul este alcătuit dintr-un tractor pe şenile sau pe pneuri. în cazul tipurilor mai vechi. monoetajate şi de joasă presiune. cu posibilitatea de variere a unghiului fiecăreia din cele două jumătăti fată de directia de mers. constituie echipamentul de varidozer. Apele sunt dirijate de pantele fundurilor gropilor şi de unde sunt evacuate prin pomparea în afară incintei săpăturii. Pentru evacuarea apele se colectează în şanturi deschise amplasate la nivelul cel mai jos al săpăturii. Pentru pompare directă se folosesc pompe centrifuge absorbante-refulate. lama articulată în ax. pe care este montat echipamentul de lucru. posibilitatea de rotire a lamei în plan vertical (unul din capetele lamei ridicându-se pe o înăltime de 23 .Evacuarea directă a apelor din incinta săpăturii se aplică când afluxul apelor nu este prea mare. Pompele submersibile functionează total sau partial sub nivelul apei. Figura 1.Varidozer . debitul de apă este relativ mic.. Lama dreaptă perpendiculară pe directia de mers constituie echipamentul propriu-zis de buldozer. De regulă şanturile se execută în afară suprafetei lucrărilor de bază. echipamentul se numeşte angledozer. În cazul săpăturilor sprijinite şanŃurile de scurgere se fac în incinta acestora. iar coborârea nivelului este necesară atât în timpul execuŃiei cât şi a exploatării constructiei. Epuismente indirecte gravitationale (drenuri) interceptează apa subterană din stratul freatic permeabil la nivelul de separatie cu stratul inferior impermeabil.

Angledozer Figura 3 .Tiltdozer .Figura 2.

2.. . .pentru executarea debleelor de 1. 2. 100 m. fie ca utilaj independent.pe terenuri cu declivităti.săpat şi de alte utilaje.terenului la platforme. Distanta de transport a pământului cu buldozerul pe şenile este cuprinsă frecvent între 5 .5 . . tinând cont de faptul că în timpul transportului o parte din pământ se pierde pe la extremitătile laterale ale lamei.. .5 m şi pante sub 20%).20 cm. între 5si 200 m. inclusiv decaparea stratului vegetal.. cutitul lamei se mentine ridicat (la o înăltime „h" dată) fată de suprafata solului. .din gropi de împrumut laterale pentru executarea rambleelor de 1. . tăierea unui strat de pământ a cărui grosime variază între 10. .la locul de încărcare sau din depozite provizorii.pentru realizarea gropilor de fundatii (în spatii largi) b) nivelarea: . c) executarea umpluturilor: .5 .generale. sau la cota inferioară a gropilor de fundaŃii sau de împrumut... cu formarea depozitelor. sub 100 m).. d) deplasarea pământului: . .umpluturilor în straturi uniforme şi a terenurilor ondulate. Buldozerul are o utilizare complexă. la următoarele lucrări: a) săparea pamatului: .. fie ca utilaj de completare într-o sistemă de maşini.pământului descărcat de excavator sau de mijloace de transport.5 m adâncime cu deplasarea pământului în depozite (pe distante . în fata lamei se formează o „prismă" de pământ care este deplasată prin împingere la locul de depozitare sau dacă pământul trebuie împrăştiat. e) formarea grămezilor (de regulă cu înălŃimi mai mici decât 2. şi cu cel pe pneuri.curăŃirea şi defrişarea terenurilor naturale.Săparea cu buldozerul presupune înfigerea lamei în pământ şi apoi prin împingere.5 m înăltime..pentru acoperirea gropilor de fundaŃii şi a conductelor aşezare în tranşee.

.

consumând cea mai mare parte din energia necesară efectuării unui ciclu. a pământului: . Pentru evitarea suprasolicitării motorului ca şi pentru sporirea productivitătii.Săparea cu formarea prismei de pământ în fata lamei foloseşte cea 30% din durata totală a ciclului de lucru a buldozerului. se utilizează următoarele procedee de săpare cu buldozerul.

în principal. se recomandă adoptarea tehnologiei fâşiilor longitudinale. de dimensiunile frontului de lucru etc.în trepte cu variante de tăiere: în formă de pană. În cazul schemei tehnologice de lucru în suveică zig-zag. cu acelaşi unghi. .tehnologia fâşiilor încrucişate. dinti de ferăstrău şi dreptunghiulară. buldozerul sapă fâşii paralele (1.) şi deplasează pământul perpendicular pe frontul de lucru. distingem tehnologii de umplere a şanturilor. cealaltă jumătate transportând-o la întoarcere în rambleul anterior. de conditiile de lucru. reia săparea şi deplasarea pământului de la locul de încărcare. Scheme tehnologice de umplere a şanturilor Aceste scheme tehnologice depind. Pentru cazul şanturilor largi. depozitul de pământ se află în imediata apropiere. execută cursa în gol. nivelare. de regulă. defrişare. se foloseşte în cazul săpării gropilor de fundatii cu adâncimea de până la 1. cu un unghi ascutit fată de directia cursei utile şi. scade rezistenta la deplasare a utilajului şi a prismei de pământ etc.în panta creşte forta de tractiune a buldozerului. o reducere a acestei rezistente şi deci o creştere a productivitătii se poate obtine aplicând procedeul de săpare în formă de pană sau dinti de ferăstrău având timpul de tăiere de 60% şi respectiv 70% din timpul necesar tăierii dreptunghiulare.50 m. înclinat sau perpendicular faŃă de axul longitudinal al şantului. .. Pentru şanturile înguste. prin micşorarea distantei parcurse de buldozer. deoarece conduce la o creştere a productivităŃii. scoaterea buturugilor.. buldozerul se deplasează după două directii oblice încrucişate (alternative) pe şant. împrăştierea pământului cu buldozere.tehnologia fâşiilor paralele. utilajul efectuează un viraj (rotire pe loc). buldozerul se deplasează. Schema tehnologică de lucru în zig-zag cu depozitarea laterală a pământului săpat. la care depozitul de pământ este mai mare şi amplasat la o oarecare distantă fată de şant. prin mersul înapoi. Rezistenta de deplasare creşte progresiv pe măsura formării prismei de pământ în fata lamei. buldozerul având o deplasare paralelă cu latura scurtă a gropii de fundatie.5 .. utilizând buldozere cu lamă standard. După descărcarea lamei. În functie de caracterul lucrărilor.3. când. se recomandă: . la cursa activă. Scheme tehnologice de săpare Schema tehnologică eliptică se foloseşte când sunt de executat mai multe ramblee şi deblee succesive. efectuând cursa utilă. scarificare. . Este o variantă superioară a primei. folosind angledozere şi a fâşiilor transversale. buldozerul sapă şi transportă jumătate din pământ într-unul din ramblee. după un nou viraj. de tipul buldozerului şi lătimea şanturilor.

pământul tăiat (pe dâmburi).Scheme tehnologice de nivelare Nivelarea se execută prin curse circulare succesive ale buldozerului. Toate cursele cu exceptia cursei a cincea se execută prin deplasarea înainte. Tehnologia de nivelare cu buldozerul se recomandă pentru profilarea definitivă la cotele din proiect a terenurilor care nu prezintă pante mai mari de 30%. . adunânduse în fata lamei care-l deplasează în vederea umplerii gropilor. Cursele se execută astfel încât lama să se suprapună pe precedenta sa urmă. cel putin cu 30 cm. cu viteză mică. A cincea cursă se execută prin deplasarea buldozerului înapoi cu viteza a doua.