You are on page 1of 1

ACADEMIA NAŢ NAŢIONALĂ DE INFORMAŢ INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL” VITEAZUL” Curs universitar de masterat M.A.I.S.N.

Securitate modernă modernă ş i euroatlantică euroatlantică

SECURITATE NAŢ NAŢIONALǍ IONALǍ: NOUA PARADIGMǍ PARADIGMǍ - cultura de securitate Coordonator, Prof. univ. dr. Constantin ONIŞOR Masterand, Marius NEAGU
Bucureşti 2009