Evaziunea fiscală, economia subterană şi corupţia în România

Pe baza datelor colectate de la instituţiile abilitate în controlul financiar (Ministerul
Finanţelor Publice, ANAF, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Curtea de Conturi,
Direcţia Naţională Anticorupţie, Institutul Naţional de Statistică) a fost realizată o bază de date
privind evaziunea fiscală şi economia subterană din România.
Pe baza prelucrărilor proprii ale directorului de proiect si a unui model simplificat de calcul
calibrat de către directorul de proiect (estimări realizate pe baza modelelor folosite de către
Institutul Naţional de Statistică şi de către prof. Friedrich Schneider), au fost obţinute următoarele
valori ale evaziunii fiscale

1. Evaziunea fiscală identificată
a. ponderea în PIB a evaziunii fiscale identificate
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1,2
0,8
0,7
0,5
0,6
0,4
0,5 1,45

Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B.
Ponderea evaziunii fiscale identificate, în P.I.B.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,80 1,71 1,76 1,77 2,80 2,75 2,87 2,34

b. ponderea în Veniturile fiscale ale bugetului public naţional consolidat (BGC),
a evaziunii fiscale identificate
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ponderea evaziunii fiscale identificate în
veniturile fiscale ale BGC
4,12 2,96 2,63 1,74 1,94 1,32 1,75 5,16
Ponderea evaziunii fiscale identificate
în veniturile fiscale ale BGC

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,51

6,26

6,33

6,19

9,66

9,82 10,07

8,36

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

14,3

14,5

16,6 19,2

20,0

19,6

21,3

23,5

2006

2007

2008

2009

2010

31,4

30,2

29,4

29,4

30,2

2. Economia subterană în România
a. metodologia INS
Ponderea economiei subterane
În PIB-ul oficial

b. Metodologia DYMIMIC (profesor Friedrich Schneider)
2003 2004 2005
Ponderea economiei subterane
În PIB-ul oficial
33,6 32,5 32,2

3 15.9 23 19.7 9.6 8.8 11.5 19.8 15.2 14.2 11.5 21.1 21.1 30.8 15.5 16.2 34 27.8 20.2 31.1 11.5 16.7 9.4 15 26.2 10.9 24.8 17.3 28.8 26.3 8.3 29.2 10.3 9.5 31.4 29.2 29 30.9 19.5 18.2 9.3 29.7 17.6 30.4 8.3 27.5 29.6 25.4 19.7 12.3 26.6 23.6 19.8 20.6 15.6 7.4 20.1 17.1 12.2 8.4 9.1 29.1 18.1 20.2 26.9 14.2 8.3 15.3 18.2 18.3 16.8 32.7 12.2 25.2 12.4 29.2 13.2 27.6 13.6 23.6 14.5 16.2 30 31.1 25 19.9 10.9 28.7 26.8 17.1 14.5 25.8 25.4 29.5 29.7 35.6 2006 31.5 9 17.3 26.9 12 27.3 20.9 19.B.7 21.2 24.4 10.4 26.7 28.4 29.4 29.1 28.2 15.4 21.9 26.4 30.2 18.2 25.6 32.3 19.1 2 .9 18.7 10.6 17.9 2010 30.4 23.8 31.1 15.5 26.4 2004 32.6 25 22.4 35.5 30.1 34.8 29.2 22.1 2005 32.9 26.4 26. în perioada 2003-2010: România Austria Belgia Bulgaria Cipru Cehia Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Regatul Unit al Marii Britanii Slovenia Spania Slovaciia Suedia Ungaria Media EU-27 Croatia Elvetia Norvegia Turcia Media Europa 31 2003 33.7 21.1 8.3 16.8 14.1 19.5 17.9 26.7 14.9 14.7 22.7 16 14.4 8.1 22 27.8 26.6 10 27.4 23.7 12.3 17.2 21.9 18. ponderea în P.7 25.7 22.4 28.6 14.1 30.1 24.9 32.67 17.3 32.5 32.8 21.8 20.3 16.3 32.2 15.8 9.2 12 26 21.8 30.7 19.9 32.4 32 9.3 12.I.5 16.47 17.7 25.1 25.7 19.8 24.1 8.5 22.3 30 8.9 30.5 11 20.7 27.1 26 19.6 13.5 27.1 17.7 19.2 20.5 10.1 24 18.1 28.7 17.7 11.1 9.8 26 10.1 2008 29.4 20.34 15.6 24.2 17.5 21.4 18.1 15.2 13.2 24.4 26.4 8.9 29 13.3 9.5 14.4 18.3 12.5 11.6 10.2 22.4 2009 29.9 2007 30.0 30.1 26 16.2 16.1 30.4 27.8 15. a economiei subterane este estimată astfel pentru statele membre UE 27 şi respectiv pentru alte 4 state europene.6 14.6 25 13.5 17 14.9 14.2 14.5 31.7 19.6 14.7 22.4 18.3 11.2 10.3 28.Conform metodologiei DYMIMIC.8 17.5 24.

Metodologia DYMIMIC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ponderea evaziunii fiscale TOTALE în PIB-ul oficial 18.47 17.86 17.1 14.68 2.57 16.67 b.44 Aceste valori determinate prin metodologia DYMIMIC sunt mult mai credibile ca trend şi ca valori decât cele determinate prin metodologia mai simplificată a INS.25 16.27 2.67 11.04 3.1 15.20 15. Estimarea evaziunii fiscale neidentificate.53 9.38 12.3.60 17. unde 10 este statul cu evaziune fiscală percepută ca fiind practic inexistentă iar 0 defineşte o percepţie a unui stat cu cea mai mare evaziune fiscală. 5.83 14.96 17.07 12.7 15. metodologia INS (conform estimărilor INS. în medie. Se observă că în ultimii doi ani cele două seturi de date se apropie.33 13.21 1.36 2. pe baza economiei subterane: a.45 17.1 4.09 Precizare: acest indice se stabileşte pe o scară de la 0 la 10.82 17. metodologia INS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ponderea evaziunii fiscale TOTALE în PIB-ul oficial 11.01 b. Indicele de percepţie a Evaziunii fiscale în România conform WORLD COMPETITIVENESS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Indicele de percepţie a Evaziunii fiscale 3.07 14. Deşi nu avem o analiză foarte precisă.13 3. Total evaziune fiscală Total Evaziune fiscală = evaziunea fiscală identificată + evaziunea fiscală neidentificată a.33 11.90 17.80 13. evaziunea fiscală neidentificată este. 3 .8 16. 2/3 din totalul economiei subterane) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ponderea evaziunii fiscale neidentificate în PIB-ul oficial 9.13 15. putem spune ca evaziunea fiscală actuală este undeva între 17-18% din PIB-ul oficial al României.7 15.85 1.7 14.07 18. Metodologia DYMIMIC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ponderea evaziunii fiscale neidentificate în PIB-ul oficial 16.57 17.

2 -0.36 6.3 6.7 0.6 10 Belgia 7. România este percepută ca fiind una dintre cele mai corupte ţări ale UE.1 7.4 4.6 0.1 4.2 -0.5 4.6 6.9 -0.3 24 Italia 4.4 0.1 16 Portugalia 6.9 7.2 4.1 8.1 0.9 5 22 Slovacia 5.5 -0.3 5 5.1 7.2 -0.1 -0.9 4.6 0 -0.8 -0.2 3 Finlanda 9 -0.3 23 Letonia 5 -0.1 6.3 3.3 8.8 6 17 Malta 5.3 -0.3 -0.2 0 7.3 2 Suedia 9.3 UE 27 6.2 5.1 11 Franta 6.4 -0.6 0.3 9. prin Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC).5 13 Estonia 6.8 3.3 20 Cehia 5.1 0 9.06 6.8 5 Luxemburg 8.2 3.9 0.7 -0.5 4.1 0.2 5.5 14 Cipru 6.1 4.1 0 -0.6 Sursa datelor: Transparency International Romania 4 .2 8.9 7 Irlanda 7.8 12 Slovenia 6.3 0.1 6.9 0 -0. Evolutia IPC pentru statele UE.4 0 6.3 0 8 8 8 Austria 8.51 -0. în perioada 2008-2010 2008 2009 Modificari 09/08 2010 Modificari 10/09 1 Danemarca 9.6 0.9 0 -0.4 5.5 -0.1 6.2 4.6. 7.1 8 7.4 0.1 -0.7 27 Bulgaria 3.7 -0.6 21 Lituania 4.9 25 Grecia 4.1 -0.3 15 Spania 6. alături de Grecia şi Bulgaria (vezi rapoartele anuale ale Transparency Internaţional din 2009 şi 2010 privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC)).7 7.9 6.8 3.3 3.6 0.1 6.3 0 0 9. Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) Analizând corupţia în ansamblul său.1 -0.7 19 Polonia 4.9 -1.5 -0.6 18 Ungaria 5.6 6.4 5.6 6.K.5 26 România 3.9 8.2 9.2 4 Olanda 8.3 4.3 0.1 3.15 -0.5 6 Germania 7.8 3.2 0 7.9 9 U.7 0 -0.3 -0.8 0 -0.9 9.8 -0.3 -0.3 8.

5 4.22 5.01 9.8 5.6 7 6.8 4.6 8.8 3.4 7.2 4.6 4.8 6.2 4.9 6 - 200 3 2.8 7. în perioada 1995 – 2007 ROMANIA Bulgaria Polonia Cehia Slovacia Lituania Letonia Estonia Ungaria Slovenia Malta Cipru Franta Olanda Germania Marea Britanie Italia Grecia Suedia Finlanda Spania Portugalia Austria Belgia Luxemburg Danemarca Irlanda 199 5 199 6 4.5 7.7 4.3 8.57 5.7 6.84 9.6 4.9 6.4 8.7 9 7.6 6.57 2.9 9.5 8.8 3.6 6.7 10 8.Evoluţia IPC în statele membre UE 27.7 5.7 5.3 4.56 7.4 4.3 4.2 5.37 4.9 8.85 6.28 199 8 3 2.5 4.4 8.7 7.8 5.35 9.3 4.2 8.5 8.03 5.6 9 8 6.85 9.4 6.3 9 7.6 3.9 - 200 5 3 4 3.4 8.7 8.3 5.4 9.9 4.3 9.2 4 4.35 9.2 8.7 6.4 7.5 7.1 6.7 8.3 6.3 9.4 9.5 5 .7 3.31 6.8 6.9 6.27 199 7 3.6 5 4.6 8.7 7.6 9.8 3.6 6.87 4.3 7.3 8.7 200 4 2.9 4.35 5.9 7.7 6.7 4.18 6.1 6.6 4.2 6.25 8.3 4.96 8.9 9.9 4.3 5.2 8.7 8.7 8.3 8.08 5.23 8.5 8.86 6.4 10 7 6.6 4 4 3.4 7.5 7.7 5 - - 200 0 2.6 3.3 7.8 3.7 3.5 5.7 7.8 7.6 9.8 3.7 9.5 8.4 9.8 6.71 8.5 9.08 9.5 8.9 7 6.5 - 200 1 2.8 4.66 9.9 4.1 3.4 8.2 9.5 7.48 5.8 5.4 8.2 9.44 5.4 5.1 8.94 8.4 6.9 6.2 9 9.5 4.8 7.1 8.5 9.6 5.6 4.1 3.7 7.8 5.6 8.4 6.6 7.1 7.4 5.6 5.33 8.7 4.8 6.8 4.6 4.3 6.5 2.7 5.5 7.3 9.1 8.6 4.5 4.9 4.1 6.53 7.6 4 6 4.61 5.8 6 6.04 8.7 6.4 5.2 9.7 5.1 4.7 5.9 3.4 5.3 9.2 5.13 6.7 4.7 5.03 8.7 3.6 6.9 7.2 6 6.7 7.12 7 8.3 7.7 4.59 6.9 3.42 5.6 5.44 3.9 9.2 - 200 2 2.9 3.45 8.5 7.7 9.2 4.6 4.5 8.9 199 9 3.8 3.7 4.99 4.6 8 7.6 5.7 4.8 4.9 3.6 7.2 5.1 3.7 4.2 4.1 4 3.2 6 5 6.61 9.4 9.1 6.3 9.57 8.4 7.2 9.7 8 200 7 3.1 6.3 3.6 8.3 3.5 6.32 8.97 7.3 9.5 5.05 4.7 5.7 4.69 8.1 4.2 200 6 3.14 5.8 8.4 5.1 9 9.8 10 7.8 4.6 9.3 9 7.9 8.5 4.