MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE NIVELUL 2

Varianta revizuită 2005

Autori : Marilena IVAŞC - inginer, profesor gradul didactic I, Grupul Şcolar de Industrie Alimentară”Dumitru Moţoc”, Galaţi Elisabeta TACHE – coordonator, inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti Ioana VLAD- inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

Varianta revizuită Autori : Cristina BRUMAR – inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti Mirela BOJOGA – inginer, profesor gradul didactic definitivat, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ ABILITĂŢI CHEIE 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 3. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 4. ASIGURAREA CALITAŢII 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE 8. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 9. PREGATIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE 10. TEHNICI DE AMBALARE

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE 11. PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU OBŢINEREA PRODUSELOR DE PATISERIE 12. PREPARAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE 13. PREPARAREA ALUATURILOR PENTRU PRODUSE FĂINOASE 14. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU OBŢINEREA PRODUSELOR DE PATISERIE 15. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE 16. COACEREA ŞI USCAREA

1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate. 1. . 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată. 1.0 Competenţe: 1.Titlul unităţii 1: Nivel: Valoare credit: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2 1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

observaţii.Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi. pe baza unui experiment realizat. preluări de motive din manuale şi articole de specialitate urmărirea reacţiilor participanţilor. notarea răspunsurilor primite. reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei Evaluarea intervenţiei: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată .1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Opinii personale: Expunere de motive COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Formulează opinii personale pe o temă dată. Expunerea de motive în limbaj de specialitate. Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată . în limbaj de specialitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate . judecăţi de valoare. Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. scurte informări documentare argumentări pe baza experienţei.

2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. filme. schiţe. Condiţii de aplicabilitate: Imagini asociate: Modalităţi şi mijloace de ilustrare: Expunerea informaţiilor: desene. contact vizual cu audienţa. să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). să ordoneze informaţiile. Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor. Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate. Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare . argumentează. limbajul trupului. grafice postere. aplicaţii grafice pe calculator indică sursele cercetate. foloseşte date. diagrame. diapozitive. vorbire clară tehnici de prezentare cu suport vizual Prezentare ilustrată: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze. fotografii. accentuează ideile principale. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .Titlul unităţii 1: Competenţa 1. din surse variate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale. jurnale.Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. documentaţii tehnice activităţi definite în cadrul calificării ortografie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Selectarea documentelor din surse specializate . studii. formă structurată registre. reviste. Internet. evidenţe simple. Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente. articole. corespondenţă oficiala. Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale . Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru. punctuaţie. CV-uri Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .3: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate. bonuri. Condiţii de aplicabilitate: Surse specializate: Activităţi profesionale: Redactarea corectă: Documentaţie: manuale. să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă.

probe etalon sau standarde Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze. algoritmi de calcul schiţe.Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice. să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Selectarea metodelor grafice adecvate. legendă. comparaţii cu valori. diagrame. scheme tehnologice scară. acurateţe. toleranţă condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi. Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor. hărţi. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate . Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată.4: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2) Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. grafice. forma îngrijită. Condiţii de aplicabilitate : Calcule cu grad mediu de dificultate: Mijloace grafice Reprezentare corectă: Interpretare: formule de calcul.

Titlul unităţii 2 : Nivel: Valoare credit: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI 2 1.0 Competenţe: 2. numere şi imagini.3 Comunică prin Internet. 2.2 Prezintă informaţii incluzând text. .1 Exploatează baze de date. 2.

ştergere. tip.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Ilustrarea tipurilor de date. Întreţinerea unei baze de date. memo tabele (nume componente. date calendaristice. Competenţa 2. . alfanumerice. dimensiune) introducere şi validare date adăugare. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (2) Exploatează baze de date. Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: Structura bazei de date: Încărcare: Întreţinerea bazei de date: numerice. consultarea documentaţiei auxiliare Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. actualizare. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. şir de caractere. Prezentarea structurii unei baze de date. salvare. Încărcarea unei baze de date.

Titlul unităţii 2 :

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (2) Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

Competenţa 2.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Formate de prezentare: Completare formate: Realizarea expunerii: Prezentarea aplicaţiei: Probe de evaluare:

Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor. Completarea unui format cu text, numere şi imagini. Realizarea unei expuneri adecvate temei alese. Prezentarea aplicaţiei.

tipuri predefinite, butoane de acţiune editare text, inserare imagini, sunet, tabel înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b) , (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Titlul unităţii 2:

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI (2) Comunicare prin Internet.

Competenţa 2.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Tehnici de căutare: Metode de schimb:

Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii. Extragerea informaţiilor relevante. Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor.

Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 3 : Nivel: Valoare credit:

COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 2 1,0

Competenţe: 3.1 Receptează mesaje orale. 3.2 Receptează mesaje scrise. 3.3 Exprimă mesaje orale. 3.4 Exprimă mesaje scrise. 3.5 Participă la conversaţii .

Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă. Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate. fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene. trăire afectiv-emoţională . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. propoziţii. cuvinte. Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene. sociale. interes personal/profesional. expresii. economice.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Receptează mesaje orale . Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. petrecerea timpului liber). culturale activitate/evenimente profesionale. Condiţii de aplicabilitate: Vorbire standard: Teme de actualitate: Propria experienţă: Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional. Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. cuvinte. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii. utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului desprinderea sensului. Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele. diagrame.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Limbaj uzual/specific: Prelucrarea informaţiei: Decodare: Probe de evaluare: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Receptează mesaje scrise. . termeni specifici şi încadrare în context înţelegere. scheme. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. adaptare. expresii. codurilor lingvistice Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii.

3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Proximitate: Activităţi Opinii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Exprimă mesaje orale.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale. proiectelor personale şi profesionale. colegi. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. . Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate. şcoală. comunitate. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi. Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. Argumentarea opiniilor.

facturi pro-formă. motivaţie. Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru. facturi. inventarieri. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. . Condiţii de aplicabilitate: Teme familiare: Corespondenţă/ documente de lucru: Experienţe profesionale: descrierea familiei. activităţi profesionale repetate scrisori personale.4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Exprimă mesaje scrise. Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale. neâmpliniri profesionale. o zi de lucru. relaţii în echipă. programul zilnic. să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). documente de evidenţă primară. interese Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte. CV-ul european realizări şi succese în activitate.

despre timpul liber. metode de operare. în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba sau limba este selectată convenţional. de interes personal şi profesional. Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare. interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori) Aspecte comune: Probe de evaluare: Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii. familie. operaţiuni de lucru. Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .5: Criterii de performanţă: (a) (b) Condiţii de aplicabilitate: Conversaţie pe teme familiare: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) Participă la conversaţii.

Titlul unităţii 4 : Nivel: Valoare credit: ASIGURAREA CALITĂŢII 2 0.5 Competenţe: 4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate. 4. .

criterii şi indicatori naţionale. aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. caiet de sarcini. Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă Condiţii de aplicabilitate: Norme de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru. norme interne. . ieşiri Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) ASIGURAREA CALITĂŢII (2) Aplică normele de calitate în domeniul de activitate. europene şi internaţionale care reglementează activitatea ca proces (intrări. dezvoltare. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie etapele şi acţiunile de evaluare.Titlul unităţii 4: Competenţa 4. Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie (c) Condiţii de aplicabilitate: Metode standardizate: Aplicare: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea.2 : Criterii de performanţă: (a) (b) ASIGURAREA CALITĂŢII (2) Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. . (b). (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. autoevaluare şi control – ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus Proceduri specifice: Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii. aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a).

1 Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. 5. .Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (2) Nivel: Valoare credit: 2 0.5 Competenţe: 5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională .

. în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.1: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Factori: Potenţial de schimbare personală: Potenţial de schimbare profesională: personali. sociali.Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (2) Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. interni-externi diferenţa dintre aspiraţii . Identificarea progresului în dezvoltarea personală Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională Competenţa 5. favorabili-nefavorabili. interese şi posibilităţi raportul dintre competenţele personale şi comanda socială Probe de evaluare: Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei.

mijloace 1 an 2-3 ani Probe de evaluare: Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu. 2: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu Condiţii de aplicabilitate: Strategie: Termen scurt: Termen mediu: obiective. în condiţiile criteriilor de performanţă (a) . ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii. . metode. acţiuni. Competenţa 5.(b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (2) Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională.

2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor. . 6.Titlul unităţii 6 : Nivel: Valoare credit: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 2 0.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.5 Competenţe: 6.

. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. cască. aplicarea normelor echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie.Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 6. şorţ. mască de gaz. integritatea mijloacelor de protecţie Probe de evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. echipament de protecţie însuşirea. respectarea. prevenirea şi stingerea incendiilor Criterii de performanţă: (a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Drepturi : Responsabilităţi: Mijloace de protecţie: Situaţii: instructaj periodic. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. mănuşi) absenţa mijloacelor de protecţie.

.

umiditate. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea factorilor de risc . radiaţii orală sau scrisă remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie. curenţi de aer. . temperatură. vibraţii.Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) Competenţa 6. Înlăturarea factorilor de risc. zgomote. Raportarea prezenţei factorilor de risc. ventilaţie. bacterii. respectarea normelor de protecţie Probe de evaluare : Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate : Factori de risc : Raportare: Înlăturare: substanţe periculoase. viruşi.

7.5 Competenţe: 7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.Titlul unităţii 7 : Nivel: Valoare credit: LUCRUL ÎN ECHIPĂ 2 0. 7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. .2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

umane Identificarea obiectivelor lucrului în echipă. acţionale profesionale. . conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor. organizatorice.1: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Obiective: Sarcini : Resurse : Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă. informaţionale. materiale. conform criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Descrierea sarcinilor de lucru în echipă. sociale informaţii.Titlul unităţii 7 : Competenţa 7. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor.

încurajare.Titlul unităţii 7 : Competenţa 7. Iniţierea acţiunilor în grup. conform criteriilor de performanţă (a). subordonat. să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup. inclus. exclus. implicare.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Poziţia individuală: Atitudini: Acţiuni: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. raportarea rezultatelor Probe de evaluare: Probe practice (tip exerciţiu. supravegherea finalizării unor operaţiuni. . Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi. joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi. coordonator. distribuire de sarcini în echipă. Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup. solidarizare finalizare de sarcini proprii. interes. raportor sprijin. ( b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. motivare. să iniţieze acţiuni în grup. iniţiator.

Măsuri: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare). asigurarea echilibrului de sarcini în echipă. .Titlul unităţii 7 : Competenţa 7. negocierea sarcinilor verificări ale calităţii sarcinilor. grad de motivare. prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei. recunoaşterea meritelor Recunoaşterea competenţei membrilor echipei. prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei. poziţia faţă de grup. corecţii şi adaptări ale planului comun. respectarea unui plan comun. interese explicaţii de sarcini. Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Competenţa: Corelare de sarcini: pregătire profesională.3: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. încadrare în timp. atitudini. conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice (tip exerciţiu) .

1 Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie 8.5 _____________________________________________________________________ Competenţe: 8.3 Prezintă rolul protidelor în alimentaţie 8.4 Descrie rolul biocatalizatorilor .Titlul unităţii 8 : Nivel : Valoare credit: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR 2 1.2 Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie 8.

liniare. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. . Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să decrie principalii reprezentanţi ai glucidelor conform criteriului de performanţă (c). structură. lactoza.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a glucidelor Prezentarea proprietăţilor glucidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai glucidelor Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Structuri: Proprietăţi: Reprezentanţi: Descriere: formule chimice (brute. galactoza. rol plastic şi funcţional ____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (a). Probe orale.Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 8. zaharoza. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. celuloza răspândire. respectând condiţiile de aplicabilitate. ciclice) fizice şi chimice clasificare. amidonul. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (b). glucoza. fructoza. proprietăţi fizico – chimice. aport caloric. maltoza.

Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a lipidelor Prezentarea proprietăţilor lipidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai lipidelor _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Structuri: Proprietăţi: Reprezentanţi: Descriere: formule chimice (acizi graşi. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (b). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 8. 2:. Probe orale. . structură. fosfatide răspândire. gliceride. steride. rol plastic şi funcţional _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (a). aport caloric. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai lipidelor conform criteriului de performanţă (c). ceride. lipide simple. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. respectând condiţiile de aplicabilitate. proprietăţi fizico – chimice. lipide complexe ) fizice şi chimice clasificare.

utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. rol plastic şi funcţional _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (a). Probe orale. respectând condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 8. 3:. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai protidelor conform criteriului de performanţă (c). proteine. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (b). peptide. . heteroproteide răspândire. chimice şi biochimice ale aminoacizilor clasificare. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a protidelor Prezentarea proprietăţilor protidelor Descrierea principalilor reprezentanţi ai protidelor Condiţii de aplicabilitate: Structuri: Proprietăţi: Reprezentanţi: Descriere: formule chimice generale (aminoacizi. proprietăţi fizico – chimice. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. aminoacizi esenţiali. peptide) fizice. aport caloric.

respectând condiţiile de aplicabilitate.utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze enzimele conform criteriului de performanţă (d). Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă (c).Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 8. avitaminoza produse din regnul vegetal şi animal specificitatea. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. acţiunea enzimelor în funcţie de temperatură. pH. Probe orale. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.4: Descrie rolul biocatalizatorilor _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Biocatalizatori: Proprietăţi fizice şi biologice: Surse de vitamine: Caracterizarea enzimelor: vitamine hidrosolubile. enzime solubilitate. culoare. hipervitaminoza. concentraţia ionică _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice biocatalizatorii conform criteriului de performanţă (a). scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizice şi biologice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă (b). vitamine liposolubile. stare de agregare. hipovitaminoza. Clasificarea biocatalizatorilor Prezentarea proprieţilor fizice şi biologice ale vitaminelor Precizarea principalelor surse de vitamine Caracterizarea enzimelor __________________________________________________________________ .

3 Pregăteşte materiile prime şi auxiliare .2 Dozează materiile prime şi auxiliare 9.0 Competenţe: 9.Titlul unităţii 9: PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE Nivel: Valoare credit: 2 1.1 Recunoaşte materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea produselor de patiserie şi a produselor făinoase 9.

fineţe. drojdie . grăsimi alimentare. fructe. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale materiile prime şi auxiliare. legume. aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.sare substanţe dulci. coţinut în substanţe minerale. conţinut de grăsime. miros. umiditate. scrise şi practice de evaluare care să reflecte abilităţile candidaţilor de a identifica materiile prime şi auxiliare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. culoare. condimente.1 : Recunoaşte materiile prime şi auxiliare utilizate la fabricarea produselor de patiserie şi a produselor făinoase Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea materiilor prime şi auxiliare Determinarea caracteristicilor senzoriale ale materiilor prime şi auxiliare Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale materiilor prime şi auxiliare Condiţii de aplicabilitate: Materii prime : Materii auxiliare: Caracteristici senzoriale: Caracteristici fizico-chimice: faină. apă. capacutate de hidratare. aciditate. lapte şi derivate din lapte. gust.putere de creştere a drojdiei. conţinut in gluten umed. conţinut de zahăr Probe de evaluare Probe orale.Titlul unităţii 9: PREGATIREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE (2) Competenţa 9. arome aspect. .

pipete bascula cu cadran. dozatoare continue pentru făină.Titlul unităţii 9: Competenţa 9. dozatoare pentru lichide. aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. 2 : PREGATIREA MATERIILOR PRIME SI AUXILIARE (2) Dozează materiile prime şi auxiliare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea vaselor şi dozatoarelor pentru materii solide şi lichide Executarea operaţiei de dozare . Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate executa operaţia de igienizare a vaselor şi dozatoarelor. găleţi gradate. pentru fluide cântărirea sau măsurarea volumelor curăţirea mecanică a vaselor sau dozatoarelor. cilindrii gradaţi. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate . cu respectarea normelor de igienă Probe de evaluare Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate identifica şi executa operaţia de dozare a materiilor prime si auxiliare. cântare semiautomate. cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice Igienizarea vaselor şi dozatoarelor utilizate pentru dozarea solidelor şi lichidelor Condiţii de aplicabilitate: Vase: Dozatoare: Executare: Igienizare: căni gradate.

dizolvator cu agitator instalaţia de prgătire centralizată a suspensiei de drojdie . respectare parametrii de lucru (temperatură.Titlul unităţii 9: PREGATIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE (2) Competenţa 9. . instalaţie pentru lichefierea grăsimilor consistente Pregătire: conform instrucţiunilor tehnologice. proporţii.3 : Pregăteşte materiile prime şi auxiliare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea părţilor componente ale utilajelor si instalaţiilor pentru pregătirea materiilor prime şi auxiliare Executarea operaţiei de pregătire a materiilor prime şi auxiliare Aplicarea normelor de igienă şi de protecţie a muncii specifice Condiţii de aplicabilitate: Utilaje: Instalaţii: timoc-amestecător. dimensiuni) Probe de evaluare Probe orale. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice părţile componente ale utilajelor si instalaţiilor pentru pregătirea materiilor prime şi auxiliare aşa cum este specificat în criteriul de performaţă (a). timp. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. instalaţia continuă pentru dizolvarea sării. Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de pregătire a materiilor prime şi auxiliare. cernătoare de făină. agitator mecanic simplu.

. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă şi de protecţie a muncii specifice operaţiei de pregătire a materiilor prime şi auxiliare.

1.3.5 Competenţe: 10. Pregăteşte semipreparatele şi produsele finite pentru ambalare. Deserveşte maşini de ambalat . 10. Prezintă modalităţi de ambalare 10.Titlul unităţii 10: Nivel: Valoare credit: TEHNICI DE AMBALARE 2 0.2.

sortare. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. precoapte de patiserie. asortare semifabricate. congelate. Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea tipurilor de semipreparate şi produse finite ce urmează a fi ambalate Prezentarea operaţiilor de pregătire a semipreparatelor şi produselor finite pentru ambalare Executarea operaţiilor de pregătire a semipreparatelor şi produselor finite pentru ambalare . TEHNICI DE AMBALARE (2) Pregăteşte semipreparatele şi produsele finite pentru ambalare. tăiere (paste făinoase lungi). cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice (c) Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de semipreparate : Produse finite: Operaţii de pregătire : aluaturi refrigerate. asortare produse finite Probe de evaluare: Probe orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de semipreparate şi produse finite ce urmează a fi ambalate. . orale. coacere. ordonare şiruri (biscuiţi). Probe.congelare). feliere. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.1. de franzelărie. făinoase Răcire ( refigerare. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de pregătire a semipreparatelor şi produselor finite pentru ambalare.Titlul unităţii 10: Competenţa 10.

Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de pregătire a semipreparatelor şi produselor finite pentru ambalare aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. .

Titlul unităţii 10: Competenţa 10. celofan. caserole. cu justificarea alegerii în cutii. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. prin învelire. combinată.lăzi. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) TEHNICI DE AMBALARE (2) Prezintă modalităţi de ambalare Identificarea materialelor de ambalare Selectarea materialelor de ambalare Prezentarea modalităţilor de ambalare a semifabricatelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Materiale de ambalare: materiale celulozice : hârtie pergaminată. . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. hârtie ambalaj. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze materiale de ambalare. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice materialele de ambalare. în funcţie de produs. peliculă celulozică+folie de Selectare: Modalităţi de ambalare aluminiu+polietilenă). plicuri. în folii contractibile Probe de evaluare: Probe scrise. hârtie acoperită cu pelicule subţiri de materiale (folie de aluminiu. Probe scrise. destinaţie. hârtie impregnată cu parafină şi ceară.2. polipropilenă. materiale plastice: polietilenă de joasă şi înaltă presiune. polietilenă). lemn materiale complexe (peliculă celulozică+polietilenă tratată cu saran. pungi. folie de aluminiu. carton. peliculă celulozică + saran + peliculă celulozică.

Titlul unităţii 10: TEHNICI DE AMBALARE (2) .Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modalităţile de ambalare a semifabricatelor şi produselor finite. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c ) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

cu produse finite şi cu material de ambalare). scrise şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte principiul de funcţionare şi părţile componente ale maşinilor de ambalat. evacuare produs Defecţiuni : ambalat zgomote anormale. combinat (pungi şi cutii) Alimentare (cu semipreparate. . igienă şi protecţia mediului specifice Identificarea eventualelor defecţiuni ale maşinilor de ambalat (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Maşini de ambalat : Supraveghere: în vid. blocarea utilajului. prin învelire. alimentare necorespunzătoare cu materie primă şi material de ambalare Probe de evaluare Probe orale. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice eventualele defecţiuni ale maşinilor de ambalat.3 Criterii de performanţă: (a) Deserveşte maşini de ambalat Prezentarea modului de funcţionare şi a părţilor componente ale maşinilor de ambalat Supravegherea ambalării semipreparatelor şi produselor finite. în cutii. mod de ambalare.Competenţa 10. în plicuri închise prin termosudare. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze ambalarea semipreparatelor şi produselor finite cu aplicarea normelor de protecţie a muncii. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. cu aplicarea normelor de protecţie a muncii. aşa cum se specifică în criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE Nivel: Valoare credit: 2 1.0 .

4 Prepară aluatul fraged 11.1.5 Prepară aluatul tip foietaj 11. Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.6 Prepară aluatul fluid .Competenţe: 11.2 Prepară aluatul pentru foi de plăcintă 11.1 Prepară aluatul dospit 11.3 Prepară aluatul opărit 11. Prepară aluatul dospit .

. temperatură (semifabricate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice parametrii regimului tehnologic de preparare a aluatului aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. volum. aspect în ruptură al semifabricatelor ( prospătură. aciditate semifabricate. consistenţă . orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului dospit . umiditatea relativă a aerului. reglare parametrii tehnologici Durata. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aprecieze caracteristicile senzoriale ale semifabricatelor aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aer din spaţiul de fermentare). maia.Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului dospit Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aspect. aluat) Probe de evaluare: Probe scrise. cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice Verificarea parametrilor regimului tehnologic de preparare a aluatului Aprecierea caracteristicilor senzoriale ale semifabricatelor Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Operaţii : Executare: Verificare : Parametrii : Caracteristici senzoriale: conform reţetei de fabricaţie frământare şi fermentare conform instrucţiunilor tehnologice măsurare. miros. aplicând normele de igienă şi protecţia muncii aşa cum se specifică în criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Prepară aluatul pentru foi de plăcintă Criterii de performanţă: (a) Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru .Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.2.

foaie de plăcintă grecească Conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor.prepararea diferitelor tipuri de foi de plăcintă (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Tipuri de foi : Operaţii: Prezentare: Caracteristici senzoriale conform reţetei de fabricaţie foaie de plăcintă românească. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitat Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aprecieze caracteristicile senzoriale ale aluatului pentru foi de plăcintă aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .gust Prezentarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi de plăcintă Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi de plăcintă Aprecierea caracteristicilor senzoriale ale aluatului Probe de evaluare: Probe scrise. consistenţă . orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului. mod de realizare. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. parametrii tehnologici Aspect. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de preparare a aluatului pentru diferite tipuri de foi aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Prepară aluatul opărit Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului opărit Descrierea operaţiilor din faza de preparare a aluatului opărit .3.Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.

. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.aspect tăiat al aluatului. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. miros Aglomerări de făină. consistenţă redusă consistenţă a aluatului Corespunzătoare fiecărui defect Probe de evaluare: Probe scrise. (c) (d) (e) cu aplicarea normelor de igienă şi de protecţia muncii specifice Identificarea indicilor de calitate ai aluatului opărit Identificarea defectelor de fabricaţie ale aluatului opărit şi a măsurilor de remediere ale acestora Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Operaţii: Descriere: Executare: Indici de calitate: Defecte de fabricaţie: Măsuri de remediere: conform reţetei de fabricaţie Conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiei. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate . temperatură) conform instrucţiunilor tehnologice senzoriali : consistenţă aspect.Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului opărit. culoare. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului opărit. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de preparare a aluatului opărit. defectele de fabricaţie ale aluatului opărit şi măsurile de remediere ale acestora aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d) şi (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului opărit . parametrii (proporţii. Probe scrise. gust.

Prepară aluatul fraged Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de aluat fraged Descrierea operaţiilor din faza de preparare a aluatului fraged Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului .Titlul unităţii 11 : PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.4.

gust separarea grăsimii de restul componentelor. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de aluat fraged. culoare. aspect. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate . temperatură aer şi aluat) senzoriali: consistenţă. consistenţă prea tare sau prea moale a aluatului. defectele de fabricaţie ale aluatului fraged şi măsurile de remediere ale acestora aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (d) şi (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aluat fraged bătut conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor. aluat prea sfărâmicios corespunzătoare fiecărui defect Probe de evaluare: Probe scrise.fraged. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului fraged aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de preparare a aluatului fraged aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. proporţii. miros. Probe scrise. . parametrii (durată. cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii (d) (e) specifice Identificarea indicilor de calitate ai aluatului fraged Identificarea defectelor de fabricaţie ale aluatului fraged şi a măsurilor de remediere ale acestora Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Tipuri : Operaţii: Descriere: Indici de calitate : Defecte de fabricaţie: Măsuri de remediere: conform reţetei de fabricaţie aluat fraged frământat.

Prepară aluatul tip foietaj Criterii de performanţă: (a) (b) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului tip foietaj Descrierea operaţiilor din faza de preparare a aluatului tip foietaj Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului tip foietaj cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice (c) .Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.5.

proporţii.Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Descriere: Operaţii: Executare: conform reţetei de fabricaţie scopul operaţiilor. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de preparare a aluatului tip foietaj aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. temperatură aer şi aluat) Conform instrucţiunilor tehnologice Conform inctrucţiunilor tehnologice Probe de evaluare: Probe scrise. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea aluatului tip foietaj . Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului tip foietaj aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. parametrii (durată. .

Titlul unităţii 11: PREPARAREA TIPURILOR DE ALUAT PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 11.6. cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii specifice Identificarea indicilor de calitate ai aluatului fluid Condiţii de aplicabilitate: . Prepară aluatul fluid Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de aluat fluid Descrierea operaţiilor din faza de preparare a aluatului fluid Executarea operaţiilor din faza de preparare a aluatului fluid .

intensitatea baterii) conform inctrucţiunilor tehnologice conform inctrucţiunilor tehnologice senzoriali: volum. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate ai aluatului fluid. aspect. proporţii. a vafelor. a checurilor scopul operaţiei. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile din faza de preparare a aluatului fluid. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de preparare a aluatului fluid.Materii prime şi auxiliare : Tipuri de aluat fluid: Descriere: Operaţii: Executare: Indici de calitate : conform reţetei de fabricaţie pentru obţinerea pişcoturilor. consistenţă. gust Probe de evaluare: Probe scrise. . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise. a blaturilor. parametrii (durată. culoare. a foilor de ruladă. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de aluat fluid. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. temperatură . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. miros.

Prepară umpluturi şi creme 12.3.4.2.Titlul unităţii 12: FABRICAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE Nivel: Valoare credit: 2 1. Obţine semipreparate pe bază de fructe proaspete . Prepară glazuri 12.Obţine semipreparate pe bază de zahăr 12.0 Competenţe: 12.1.

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prepară umpluturi şi creme Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de umpluturi şi creme Descrierea operaţiilor de preparare a umpluturilor şi cremelor Executarea operaţiilor de preparare a umpluturilor şi cremelor cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Identificarea defectelor de fabricaţie a umpluturilor şi cremelor şi a măsurilor de remediere ale acestora Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Tipuri de umpluturi : conform reţetei de fabricaţie pe bază de brânză.Titlul unităţii: 12. FABRICAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE (2) Competenţa 12.1. legume. rahat. carne . fructe.

de miros. de gust în funcţie de natura defectului Probe de evaluare: Probe scrise. oraleşi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de umpluturi şi creme. de consistenţă. orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice defectele de fabricaţie ale umpluturillor şi cremelor şi măsurile de remediere ale acestora. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile de preparare a umpluturilor şi cremelor .Tipuri de creme : Operaţii : Defecte de fabricaţie : Remediere: pe bază de lapte. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de preparare a umpluturilor şi cremelor. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice. grăsimi şi frişcă conform instrucţiunilor tehnologice de aspect. de culoare. aşa cum se specifică în criteriilel de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. . .

zahăr. FABRICAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE (2) Competenţa 12. de consistenţă. cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Identificarea defectelor de fabricaţie şi a măsurilor de remediere ale acestora Condiţii de aplicabilitate: Materii prime şi auxiliare : Tipuri de glazuri: Operaţii : Executare: Defecte de fabricaţie : conform reţetei de fabricaţie pe bază de albuş. de gust . de culoare.2. Prepară glazuri Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de glazuri Executarea operaţiilor de preparare a glazurilor . ciocolată conform instrucţiunilor tehnologice conform instrucţiunilor tehnologice de aspect.Titlul unităţii: 12. de miros.

conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Remediere: În funcţie de defect Probe de evaluare: Probe scrise. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de preparare a glazurilor. orale şi practice de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea glazurilor utilizate la obţinerea produselor de patiserie. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice defectele de fabricaţie ale glazurilor şi măsurile de remediere ale acestora. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .

senzoriali: aspect.Titlul unităţii: 12. gust . griat) conform reţetei de fabricaţie Conform instrucţiunilor tehnologice.3. cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Identificarea indicilor de calitate ai semipreparatelor pe bază de zahăr (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de semipreparate pe bază de zahăr: Materii prime şi auxiliare : Operaţii : Indici de calitate : Probe de evaluare: siropuri. fondant de patiserie. FABRICAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE (2) Competenţa 12. zahăr ars. barot (granulat. miros. consistenţă. culoare. Criterii de performanţă: (a) (b) Obţine semipreparate pe bază de zahăr Identificarea tipurilor de semipreparate pe bază de zahăr folosite la obţinerea produselor de patiserie Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru obţinerea semipreparatelor pe bază de zahăr Executarea operaţiilor de obţinere a semipreparatelor pe bază de zahăr.

Probe practice şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice semipreparatele pe bază de zahăr folosite la obţinerea produselor de patiserie. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate ai semipreparatelor pe bază de zahăr aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea semipreparatelor pe bază de zahăr. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de obţinere a semipreparatelor pe bază de zahăr . .

cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Identificarea indicilor de calitate ai semipreparatelor pe bază de fructe proaspete (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de semipreparate pe bază de fructe proaspete: Materii prime şi auxiliare : Operaţii : Indici de calitate : Probe de evaluare: Probe practice şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice semipreparatele pe bază de fructe proaspete. consistenţă. fructe în alcool. barot natural. FABRICAREA SEMIPREPARATELOR FOLOSITE ÎN PATISERIE (2) Competenţa 12. fructe confiate.Titlul unităţii: 12. gust .. răzături.4. conform criteriului de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. culoare. conform reţetei de fabricaţie Conform instrucţiunilor tehnologice senzoriali: aspect. miros. Criterii de performanţă: (a) (b) Obţine semipreparate pe bază de fructe proaspete Identificarea tipurilor de semipreparate pe bază de fructe proaspete Indentificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru obţinerea semipreparatelor pe bază de fructe proaspete Executarea operaţiilor de obţinere a semipreparatelor pe bază de fructe proaspete.

. .Probe practice şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să indentifice materiile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea semipreparatelor pe bază de fructe proaspete. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate ai semipreparatelor pe bază de fructe proaspete. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile de obţinere a semipreparatelor pe bază de fructe proaspete.

0 Competenţe: 13.2. Supraveghează repauzarea aluatului . PREPARAREA ALUATURILOR PENTRU PRODUSE FĂINOASE Nivel: Valoare credit: 2 1.3. Deserveşte diferite tipuri de frământătoare de aluat sau instalaţii de frământare 13.Titlul unităţii: 13. Întreţine frământătoarele de aluat sau instalaţiile de frământare 13.1.

sticksuri. . încărcarea materiilor în frământător mai multe cuve succesive în care se află axe cu palete şi melc durată de frământare. turaţia axului.1: Deserveşte diferite tipuri de framântătoare de aluat sau instalaţii de frământare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea produselor făinoase Alimentarea framântătoarelor de aluat sau instalaţiilor de frământare cu materii prime şi auxiliare Urmărirea respectării parametrilor regimului de frământare Evacuarea aluatului din cuva frământătorului sau instalaţiei de frământare Condiţii de aplicabilitate: Produse făinoase: Alimentare: Instalaţii de frământare: Parametrii : covrigi. presiune. paste făinoase pregătirea frământătorului. grisine. biscuiţi. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. debit de alimentare.Titlul unităţii: 13. turtă dulce. PREPARAREA ALUATURILOR PENTRU PRODUSE FĂINOASE (2) Competenţa 13. coeficient de încărcare a cuvei Probe de evaluare Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice produsele făinoase.

Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să alimenteze framântătoarele de aluat sau instalaţiile de frământare cu materii prime şi auxiliare. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească respectarea parametrilor regimului de frământare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. . . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute evacuarea aluatului din cuva frământătorului sau instalaţiei de frământare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) (b) şi (c). PREPARAREA ALUATURILOR PENTRU PRODUSE FĂINOASE (2) Competenţa 13.2: Întreţine frământătoarele de aluat sau instalaţiile de frământare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Curăţirea mecanică a framântătorului de aluat sau a instalaţiilor Executarea dezinfectării periodice a cuvei framântătorului sau instalaţiilor Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Curăţire mecanică: Dezinfectare: Norme de igienă şi protecţie a muncii: Probe de evaluare Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute curăţirea mecanică şi dezinfectarea cuvelor de aluat ale frământătoarelor sau ale instalaţiilor de frământare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. specifice operaţiilor de întreţinere a frământătoarelor îndepărtarea resturilor de aluat. spălare folosirea unor substanţe cu acţiune de distrugere a microorganismelor .Titlul unităţii : 13.

.3: Supraveghează repauzarea aluatului Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea rolului operaţiei de repauzare a aluatului Manipularea cuvelor cu aluat. aşa cum este specificat în criteriul de performaţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. PREPARAREA ALUATURILOR PENTRU PRODUSE FĂINOASE (2) Competenţa 13.cu aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii şi să urmărească parametrii la care are loc repauzarea . temperatură şi umiditatea relativă a aerului Probe de evaluare Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte rolul operaţiei de repauzare.Titlul unităţii : 13. cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Urmărirea parametrilor la care are loc repauzarea Condiţii de aplicabilitate: Repauzare: Manipularea cuvelor: Urmărire: Parametrii : odihna aluatului transportul cuvelor în spaţiul de repauzare citire şi reglare durată. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să manipuleze cuvele cu aluat .

2 Prelucrează aluatul pentru foi de plăcintă 14.0 Competenţe: 14.6 Prelucrează aluatul fluid .3 Prelucrează aluatul opărit 14. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE Nivel: Valoare credit: 2 2.1 Prelucrează aluatul dospit 14.4 Prelucrează aluatul fraged 14.5 Prelucrează aluatul tip foietaj 14.Titlul unităţii: 14.

Titlul unităţii:

14. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2)

Competenţa 14.1. Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

Prelucrează aluatul dospit .

Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului dospit Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului, cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Supravegherea parametrilor de lucru din faza de prelucrare a aluatului dospit

Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: Supraveghere : Parametrii de lucru : divizare, premodelare, predospire, modelare, asamblare cu umpluturi, dospire finală scopul fiecărei operaţii, mod de realizare, parametrii măsurare, reglare parametrii temperatura (aluat, aer), durată, masa bucăţilor de aluat; proporţii umplutură -aluat

Probe de evaluare: Probe scrise şi orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului dospit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze parametrii de lucru din faza de prelucrare a aluatului dospit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 14:

PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2)

Competenţa 14.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d)

Prelucrează aluatul pentru foi de plăcintă

Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului pentru obţinerea foilor de plăcintă Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului pentru obţinerea foilor de plăcintă Identificarea indicilor de calitate ai foilor de plăcintă Identificarea defectelor de fabricaţie ale aluatului pentru foi de plăcintă şi a măsurilor de remediere ale acestora

Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor, mod de realizare, parametrii tehnologici (temperatura aerului, umiditatea relativă a aerului, greutatea bucăţilor de aluat,g rosimea foilor laminate, durată) Executare: Indici de calitate: Defecte de fabricaţie: Măsuri de remediere: conform instrucţiunilor tehnologice aspect, consistenţă, gust Foi neuniform intinse, foaie ruptă, foi uscate sau lipite, foi sărate Corespunzătoare fiecărui defect

Probe de evaluare: Probe scrise/orale de evaluare a performanţei prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului pentru obţinerea foilor de plăcintă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului pentru obţinerea foilor de plăcintă aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise, orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice indicii de calitate , defectele de fabricaţie ale foilor de plăcintă şi măsurile de remediere ale acestora ,aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 14. mod de realizare. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. parametrii tehnologici dimensiuni(diametru. Probe scrise. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă şi protecţia muncii specifice operaţiilor de prelucrare ale aluatului opăritt. lungime) conform instrucţiunilor tehnologice Specifice operaţiilor efectuate Probe de evaluare: Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului opărit. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului opărit Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului opărit Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: Executare: Norme de igienă şi protecţia muncii: conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor. orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului opărit. Probe scrise. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.3. Prelucrează aluatul opărit . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a).Titlul unităţii: 14.

4. .Titlul unităţii 14: PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 14. Prelucrează aluatul fraged .

parametrii tehnologici (dimensiuni. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă şi protecţie a muncii specifice .Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului fraged Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului fraged. formă) conform instrucţiunilor tehnologice Specifice operaţiilor efectuate . aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c). aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a). mod de realizare. cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: Executare: Norme de igienă şi protecţia muncii: Probe de evaluare: Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului fraged. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului fraged.

Criterii de performanţă: (a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului tip foietaj .Titlul unităţii 14: PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 14.5: Prelucrează aluatul tip foietaj .

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. mod de realizare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.(b) (c) Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului tip foietaj Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: Executare: Norme de igienă şi protecţia muncii: conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului de tip foietaj. formă) conform instrucţiunilor tehnologice specifice operaţiilor efectuate Probe de evaluare: Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului de tip foietaj. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a). Titlul unităţii 14: PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE PATISERIE (2) Competenţa 14.6: Prelucrează aluatul fluid Criterii de performanţă: (a) (b) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului fluid Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului fluid . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă şi protecţia muncii specifice operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului de tip foietaj. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). parametrii tehnologici (dimensiuni.

aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). parametrii tehnologici(cantitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de igienă şi protecţia muncii specifice operaţiilor din faza de prelucrare a aluatului fluid. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a aluatului fluid. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. mod de realizare. aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b). aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. . .(c) Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii : Prezentare: Executare: Norme de igienă şi protecţia muncii: conform instrucţiunilor tehnologice scopul operaţiilor. volum) conform instrucţiunilor tehnologice specifice operaţiilor efectuate Probe de evaluare: Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului fluid.

4. Prelucrează aluatul pentru turtă dulce 15.Titlul unităţii: 15.1. Prelucrează aluatul pentru sticksuri şi grisine 15.0 Competenţe: 15.2. Prelucrează aluatul pentru paste făinoase .3.5. Prelucrează aluatul pentru covrigi 15. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE Nivel: Valoare credit: 2 1. Prelucrează aluatul pentru biscuiţi 15.

1: Prelucrează aluatul pentru covrigi Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a covrigilor Executarea operaţiilor din faza de prelucrare a covrigilor Aplicarea normelor de igienă şi protecţia muncii Condiţii de aplicabilitate: Prezentare: Operaţii: Executare: Norme de igienă şi protecţia muncii: Probe de evalure Probe orale. modelarea fitilului de aluat. Probe practicăeşi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să execute operaţiile din faza de prelucrare a covrigilor . PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE (2) Competenţa 15. dospirea finală conform instrucţiunilor tehnologice . mod de realizare. formarea covrigilor. temperatură aerului) divizarea în bucăţi.Titlul unităţii: 15. specifice fiecărei operaţii sopul operaţiilor. timp. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. parametrii tehnologici (masa bucăţii de aluat. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluatului pentru covrigi. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .Probă practică de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să aplice normele de igienă şi protecţia muncii specifice operaţiilor din faza de prelucrare a covrigilor .

grosimea benzii de aluat după laminare. modelare sub forma de fire.laminare. temperatura şi umiditatea relativă a aerului la dospirea finală grisine afânate chimic .Titlul unităţii 15 : PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE (2) Competenţa 15. citire la aparate de măsură) Probe de evaluare: .diametrul firelor de aluat Urmărire: verificarea încadrării în valorile prescrise (măsurare. tăiere grisine afânate biochimic .2: Prelucrează aluatul pentru sticksuri şi grisine Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a sticksurilor Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a grisinelor Urmărirea parametrilor tehnologici ai fiecărei operaţii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii: sticksuri .modelare prin trefilare. concentraţia soluţiei de bicarbonat de sodiu. temperatura soluţiei. lungime semifabricat grisine afânate biochimic . dospire finală grisine afânate chimic . presărare. timp de trecere prin soluţie. opărire.parametrii sticksuri .tragere în fire (laminare. opărire Prezentare: Parametrii tehnologici: scop. tăiere. mod de realizare.diametrul firului. trefilare). diametrul şi lungimea firelor de aluat.

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate Probe practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate urmări parametrii tehnologici. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c). aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b).Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a sticksurilor şi a grisinelor. . cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

prin presarea în forme rotative sau decuparea manual cu ajutorul unor cuţite circulare conform instrucţiunilor tehnologice număr de treceri. (aşezarea pe tăvi) Urmărirea parametrilor tehnologici Aplicarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Laminarea: Modelarea: Aşezarea pe tăvi: Parametrii tehnologici: conform instrucţiunilor tehnologice prin stanţare. temperatura aerului. vălţuiri. temperatura aluatului.Titlul unităţii : 15. modelarea aluatului şi aşezarea semifabricatelor pe tăvi (dacă este cazul).3: Prelucrează aluatul pentru turtă dulce Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Laminarea aluatului Modelarea aluatului. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE (2) Competenţa 15. grosimea foii de aluat. aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a) şi (b) . prin trefilare sau spriţare. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.distanţa între bucăţile de semifabricate Normelor de igienă şi protecţie a muncii: Probe de evaluare: Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute laminarea. specifice prelucrării aluatului pentru turtă dulce .

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să urmărească parametrii tehnologici ai fiecărei operaţii şi să aplice normele de igienă şi de protecţia muncii aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi(d) şicuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. .

prin presare în forme rotative. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să descrie metodele de modelare a biscuiţilor. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate . reglare debite pe operaţii Probe de evaluare Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte operaţiile specifice de prelucrare a biscuiţilor. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b). cu respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii Condiţii de aplicabilitate: Operaţii din faza de prelucrare: Metode de modelare: Deservire: laminarea aluatului glutenos.Titlul unităţii: 15.4: Prelucrează aluatul pentru biscuiţi Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a biscuţilor Descrierea metodelor de modelare în funcţie de aluatul folosit Identificarea părţilor componente ale instalaţiilor de modelare Deservirea instalaţiilor de modelare. prin trefilare supraveghere. prin ştanţare. PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE (2) Competenţa 15. rafinarea aluatului zaharos prin şpriţare.

aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că poate deservi instalaţiile de modelare. .Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să identifice părţile componente ale instalaţiilor de modelare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

viteza de trecere a aluatului prin matriţă Dispozitive de modelare: Agregate: Dispozitive: orificii de modelare. modelarea unor fire cu gol interior. masă de tăiere a firelor de aluat.caracteristicilealuatului(consistenţă.5: Prelucrează aluatul pentru paste făinoase Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Identificarea variantele tehnologice de modelare a aluatului Identificarea factorilor care influenţează calităţile tehnologice pentru modelare ale aluatului Descrierea dispozitivelor de modelare a aluatului Supravegherea funcţionării agregatelor de frământare– modelare a aluatului Identificarea dispozitivelor de aşezare şi tăiere a pastelor lungi. dispozitive de tăiere a pastelor scurte Condiţii de aplicabilitate: Variante tehnologice: Factori: modelarea unor fire pline. dispozitive pentru tăierea perpendiculară şi pentru tăierea oblică Probe de evaluare . forţa de presare a aluatului.Titlul unităţii 15: PRELUCRAREA ALUATURILOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR FĂINOASE (2) Competenţa 15. modelarea de foi calitatea făinii. matriţe de modelare de frământare . temperatura). de împletire şi formare de gheme a pastelor medii. dispozitive cu cleme pentru împletire. cu secţiune de forme variate. dispozitive cu ţevi aşezate în rânduri pentru formarea ghemelor.umiditate.modelare la presiune normală şi sub vid de aşezare a pastelor lungi pe vergele.

de împletire şi formare de gheme a pastelor medii. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze funcţionarea agregatelor de frământare-modelare a aluatului. aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a). cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum este specificat în criteriul de performaţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate . (b) şi (c). dispozitive de tăiere a pastelor scurte.scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice dispozitivelor de aşezare şi tăiere a pastelor lungi. factorii care influenţează calităţile tehnologice pentru modelare şi să descrie dispozitivele de modelare a aluatului. Probe orale .Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice variantele tehnologice de modelare.

Deserveşte uscătorul .3. Deserveşte cuptorul 16.0 Competenţe: 16.2.Titlul unităţii 16: Nivel: Valoare credit: COACEREA ŞI USCAREA 2 1.1 Identifică modurile de transmitere a căldurii şi tipurile de agenţi termici 16.

gheaţa cu sare.Titlul unităţii16: Competenţa 16. protecţie a muncii si protecţia mediului neetanşeităţi (pierderi de agent termic sau de produs). mixtă agenţi de încălzire (gazele de ardere. agenţii frigorifici) schimbătoare cu transfer direct de căldură (amestecătoare). . întrerupere energie Enumerarea modurilor de transmitere a căldurii Enumerarea tipurilor de agenţi folosiţi la transferul termic Identificarea aparatelor în care intervine schimbul termic Deservirea schimbătoarelor de căldură Identificarea eventualelor defecţiuni ale schimbătoarelor de căldură Deservirea: Defecţiuni: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere modurile de transmitere a căldurii şi tipurile de agenţi termici folosiţi. apa. aerul cald. cu plăci) Alimentarea şi evacuarea produsului şi agentului termic. soluţii de săruri minerale. agenţi de răcire (aerul. aburul apa caldă). prin radiaţie.1: COACEREA ŞI USCAREA (2) Identifică modurile de transmitere a căldurii şi tipurile de agenţi termici Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Condiţii de aplicabilitate: Moduri de transmitere a căldurii: Agenţi termici: Aparate: transmiterea căldurii prin conducţie. curăţirea. aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. multitubular. respectarea normelor de igienă. schimbătoare cu transfer indirect de căldură (cu manta dublă. prin convecţie. cu serpentină.

. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească schimbătoarele de căldură şi să identifice defecţiunile apărute. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum este specificat în con criteriul de performanţă (d) şi (e) şi şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de schimbătoare de căldură.

reglarea parametrilor .2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Procese: Utilaje: Prezentare: Conducere: Deserveşte cuptorul Descrierea proceselor care au loc în timpul coacerii Prezentarea utilajelor pentru coacere Conducerea procesului de coacere încălzirea aluatului. protecţie a muncii şi protecţia mediului Probe de evaluare Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să descrie procesele care au loc în timpul coacerii. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să conducă procesul de coacere.Titlul unităţii 16: COACEREA ŞI USCAREA (2) Competenţa 16. . aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. cu respectarea normelor de igienă. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. întreţinerea curentă a instalaţiilor. scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte utilajele pentru coacere. supravegherea coacerii. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. mod de funcţionare. transformări fizico-chimice diverse ale componenţilor cuptor cu vetre suprapuse (de patiserie) părţi componente. avantaje. Probe orale.dezavantaje punerea în funcţiune. scăderea umidităţii aluatului.

intensitatea circulaţiei aerului. durată. aplicarea normelor de igienă. migrarea apei umiditatea relativă a aerului.aşa cum Descrierea proceselor care au loc în timpul uscării Identificarea factorilor care influenţează uscarea Identificarea metodelor de uscare a pastelor făinoase Prezentarea utilajelor pentru uscare Conducerea procesului de uscare .3: COACEREA ŞI USCAREA (2) Deserveşte uscătorul Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Condiţii de aplicabilitate: Procese: Factori: Metode: eliminarea unei părţi de umiditate din aluat. stabilirea momentului de încheiere a uscării.Titlul unităţii 16: Competenţa 16. prin mărirea treptată a capacităţii de uscare a aerului Utilaje: Conducere: uscătoare periodice. temperatura aerului. reglarea parametrilor de uscare (temperatură. protecţie a muncii şi protecţia mediului Probe de evaluare: Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să descrie procesele care au loc în timpul uscării. aşezarea semifabricatelor pentru uscare uscarea intermitentă. efectuarea uscării (preuscarea şi uscarea propriu. umiditate). încărcarea instalaţiei de uscare. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să identifice factorii care influenţează uscarea şi metodele de uscare a pastelor făinoase. uscătoare continue pregătirea semifabricatelor. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. uscarea continuă. uscarea continuă. la capacitate constantă de uscare a aerului utilizat.zisă).

. cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să conducă procesul de uscare. Probe orale . aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.scrise şi practice de evaluare prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte utilajele pentru uscare.este specificat în criteriile de performanţă (b) şi (c).