MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: OPERATOR ÎN INDUSTRIA VINULUI ŞI BĂUTURILOR SPIRTOASE NIVELUL 2

BUCUREŞTI 2007

1

Autori: Ana Daniela CRISTEA - inginer, profesor gradul didactic I, Grupul Şcolar "ELENA DOAMNA ", Galaţi Maria Luminita NICHITA – inginer, profesor gradul didactic I, Grupul Şcolar "ELENA DOAMNA ", Galaţi

2

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ ABILITĂŢI CHEIE 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 3. COMUNICARE ÎN LIMBĂ STRĂINĂ 4. ASIGURAREA CALITĂŢII 5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE 10. PREPARAREA VINURILOR SPECIALE 11. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ 12. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE 13. FABRICAREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE

3

1.0 Competenţe: 1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.Titlul unităţii 1: Nivel: Valoare credit: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2 ) 1. 4 . 1. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată. 1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate.

pe baza unui experiment realizat. notarea răspunsurilor primite. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 5 . Condiţii de aplicabilitate: Opinii personale: Expunere de motive Evaluarea intervenţiei: observaţii. reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată . judecăţi de valoare. Expunerea de motive în limbaj de specialitate. Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi. Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată .Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. preluări de motive din manuale şi articole de specialitate urmărirea reacţiilor participanţilor. în limbaj de specialitate. scurte informări documentare argumentări pe baza experienţei.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Formulează opinii personale pe o temă dată.

Condiţii de aplicabilitate: Imagini asociate: Modalităţi şi mijloace de ilustrare: Expunerea informaţiilor: desene.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. să ordoneze informaţiile.Titlul unităţii 1: Competenţa 1. contact vizual cu audienţa. Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor. schiţe. aplicaţii grafice pe calculator indică sursele cercetate. accentuează ideile principale. grafice postere. diapozitive. să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). foloseşte date. filme. limbajul trupului. Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate. argumentează. vorbire clară tehnici de prezentare cu suport vizual Prezentare ilustrată: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze. Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare . fotografii. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 6 . diagrame. din surse variate.

articole. corespondenţă oficiala. documentaţii tehnice activităţi definite în cadrul calificării ortografie. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 7 .Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. reviste. bonuri. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale. jurnale. Selectarea documentelor din surse specializate . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. punctuaţie. Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente. Condiţii de aplicabilitate: Surse specializate: Activităţi profesionale: Redactarea corectă: Documentaţie: manuale. Internet. evidenţe simple. să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă. formă structurată registre. studii. CVuri Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele. Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate.

forma îngrijită. diagrame. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată. algoritmi de calcul Mijloace grafice Reprezentare corectă: Interpretare: schiţe. probe etalon sau standarde Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii 1 : Competenţa 1. hărţi. Condiţii de aplicabilitate : Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul. scheme tehnologice scară. acurateţe. Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor. Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice. comparaţii cu valori. legendă. toleranţă condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi. grafice. să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 8 .4: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. Selectarea metodelor grafice adecvate.

2. 9 . 2.0 Competenţe: 2.Titlul unităţii 2 : Nivel: Valoare credit: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 2) 1. numere şi imagini.2 Prezintă informaţii incluzând text.3 Comunică prin Internet.1 Exploatează baze de date.

memo tabele (nume componente. salvare. alfanumerice. ştergere. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. şir de caractere. Exploatează baze de date. Încărcarea unei baze de date. date calendaristice. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Prezentarea structurii unei baze de date. consultarea documentaţiei auxiliare Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: Structura bazei de date: Încărcare: Întreţinerea bazei de date: numerice. tip. Întreţinerea unei baze de date.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Ilustrarea tipurilor de date. dimensiune) introducere şi validare date adăugare.Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Competenţa 2. actualizare. 10 .

Condiţii de aplicabilitate: Formate de prezentare: Completare formate: Realizarea expunerii: tipuri predefinite. tabel înlănţuirea paginilor. butoane de acţiune editare text. să realizeze şi să prezinte o expunere. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) . Realizarea unei expuneri adecvate temei alese. sunet. crearea legăturilor Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat. Prezentarea aplicaţiei. inserare imagini. animaţie Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare. numere şi imagini. manual).1: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Prezintă informaţii incluzând text. (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 11 .(b) . Completarea unui format cu text. numere şi imagini. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor.Titlul unităţii 2 : Competenţa 2.

forum. fişiere de pe dischete. să extragă şi să facă schimb de informaţii. Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) . Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Tehnici de căutare: Metode de schimb: Internet. CD-ROM-uri motoare de căutare Internet. dialog.Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Competenţa 2. cuvinte-cheie. 12 . (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. dezbatere on-line. Comunicare prin Internet. liste de discuţie a informaţiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare. Extragerea informaţiilor relevante. grupuri de cuvinte e-mail.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii.

3. 13 . 3. 3.0 Competenţe: 3.1 Receptează mesaje orale. 3.4 Exprimă mesaje scrise.Titlul unităţii 3 : Nivel: Valoare credit: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2) 1.3 Exprimă mesaje orale.5 Participă la conversaţii .2 Receptează mesaje scrise.

sociale. cuvinte. propoziţii. Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă. Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene. culturale activitate/evenimente profesionale. fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene. interes personal/profesional. petrecerea timpului liber). Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Receptează mesaje orale . economice. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. Condiţii de aplicabilitate: Vorbire standard: Teme de actualitate: Propria experienţă: Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale. trăire afectiv-emoţională 14 . expresii.

expresii. termeni specifici şi încadrare în context înţelegere. codurilor lingvistice Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii. utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului desprinderea sensului. Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional. adaptare. diagrame. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. scheme. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Limbaj uzual/specific: Prelucrarea informaţiei: Decodare: cuvinte. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii. 15 . Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Receptează mesaje scrise.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.

Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate. colegi. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Proximitate: Activităţi Opinii: şcoală. Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. 16 .Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. comunitate. domeniu profesional specifice fiecărui domeniu profesional pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi. Argumentarea opiniilor. proiectelor personale şi profesionale. 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale. facturi pro-formă. motivaţie. 17 . să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile. activităţi profesionale repetate scrisori personale. relaţii în echipă.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. programul zilnic. CV-ul european realizări şi succese în activitate. interese Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte. inventarieri. (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. documente de evidenţă primară. Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru. neâmpliniri profesionale. Condiţii de aplicabilitate: Teme familiare: Corespondenţă/ documente de lucru: Experienţe profesionale: descrierea familiei. facturi.4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Exprimă mesaje scrise. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional. o zi de lucru.

Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate.Titlul unităţii 3 : Competenţa 3. Condiţii de aplicabilitate: Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba sau limba este selectată convenţional. familie. metode de operare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate 18 .5: Criterii de performanţă: (a) (b) COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Participă la conversaţii. operaţiuni de lucru. despre timpul liber. de interes personal şi profesional. Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare. interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori) Aspecte comune: Probe de evaluare: Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii.

Titlul unităţii 4 : Nivel: Valoare credit: ASIGURAREA CALITĂŢII (2) 0. 19 .1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate. 4.5 Competenţe: 4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Titlul unităţii 4 : Competenţa 4. Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă. Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. norme interne. . caiet de sarcini. criterii şi indicatori naţionale. europene şi internaţionale care reglementează activitatea ca proces (intrări. Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate. Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă. dezvoltare.1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) ASIGURAREA CALITĂŢII Aplică normele de calitate în domeniul de activitate. Condiţii de aplicabilitate: Norme de calitate: Cerinţe de calitate: instrucţiuni de lucru. ieşiri) Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate. aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii . autoevaluare şi control – ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII Competenţa 4. 21 . (b). Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie. Condiţii de aplicabilitate: Metode standardizate: Aplicare: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii. adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare. aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a). (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

5 Competenţe: 5. 5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională .1 Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei.Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI Nivel: Valoare credit: (2) 0. 22 .

Titlul

unităţii

5

:

DEZVOLTARE

PERSONALĂ

ÎN

SCOPUL

OBŢINERII

PERFORMANŢEI Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei. (a) (b) (c) Identificarea progresului în dezvoltarea personală . Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei . Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

Condiţii de aplicabilitate: Factori: Potenţial de schimbare personală: Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Probe de evaluare: Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Titlul

unităţii

5

:

DEZVOLTARE

PERSONALĂ

ÎN

SCOPUL

OBŢINERII

PERFORMANŢEI Competenţa 5. 2: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională . Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii . Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională.

Condiţii de aplicabilitate: Strategie: Termen scurt: Termen mediu: obiective, acţiuni, metode, mijloace 1 an 2-3 ani

Probe de evaluare: Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

24

Titlul unităţii 6 : Nivel: Valoare credit:

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2) 0,5

Competenţe: 6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor. 6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

25

şorţ. Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă. 26 . 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. respectarea. cască. integritatea mijloacelor de protecţie Probe de evaluare : Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) . Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă . (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată. mască de gaz. mănuşi) absenţa mijloacelor de protecţie. echipament de protecţie însuşirea. prevenirea şi stingerea incendiilor . acoperind aria de aplicabilitate specificată.Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 6. Criterii de performanţă: (a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii . aplicarea normelor echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) . (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Drepturi : Responsabilităţi: Mijloace de protecţie: Situaţii: instructaj periodic.

Raportarea prezenţei factorilor de risc. respectarea normelor de protecţie Raportare: Înlăturare: Probe de evaluare : Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată. radiaţii orală sau scrisă remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie. temperatură. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea factorilor de risc . 27 .Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 6. zgomote. vibraţii. ventilaţie. Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată. Condiţii de aplicabilitate : Factori de risc : substanţe periculoase. bacterii. umiditate. viruşi. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc . Înlăturarea factorilor de risc. curenţi de aer.

3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.5 Competenţe: 7. 7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.Titlul unităţii 7 : Nivel: Valoare credit: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2) 0. 28 . 7.

informaţionale.1: LUCRUL ÎN ECHIPĂ Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. 29 . acţionale profesionale. materiale. conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. sociale informaţii. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor. Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor. conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. umane Identificarea obiectivelor lucrului în echipă. organizatorice.Titlul unităţii 7 : Competenţa 7. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Obiective: Sarcini : Resurse : Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă. Descrierea sarcinilor de lucru în echipă.

raportor sprijin. Probe de evaluare: Probe practice (tip exerciţiu. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Poziţia individuală: Atitudini: Acţiuni: inclus. Iniţierea acţiunilor în grup. subordonat. să iniţieze acţiuni în grup. exclus. raportarea rezultatelor Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi. supravegherea finalizării unor operaţiuni. distribuire de sarcini în echipă. motivare. conform criteriilor de performanţă (a). solidarizare finalizare de sarcini proprii. implicare. interes. încurajare. ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ Competenţa 7. iniţiator.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup. joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi. 30 . coordonator. Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup.

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei. conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. atitudini. interese explicaţii de sarcini. asigurarea echilibrului de sarcini în echipă. Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă. corecţii şi adaptări ale planului comun.Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. Probe scrise şi practice (tip exerciţiu) . încadrare în timp. negocierea sarcinilor verificări ale calităţii sarcinilor. grad de motivare. 31 . prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei. Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei. poziţia faţă de grup. respectarea unui plan comun. recunoaşterea meritelor Măsuri: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare) . Condiţii de aplicabilitate: Competenţa: Corelare de sarcini: pregătire profesională.

3 Efectuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii 8. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME 1 1.5 Competenţe: 8.5.Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: 8.1 Descrie modurile de transfer de căldură 8. Realizează operaţia de distilare 32 . Execută operaţia de condensare 8.4.2 Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte 8.

Titlul unităţii: Competenţa 8. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilite. conform criteriului de performanţă (a). Probe orale de evaluare.Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice modurile de transfer de căldură din utilaje. convecţie. după cum se specifică în criteriului de performanţă (c). PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME (2) Descrie modurile de transfer de căldură Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Explicarea noţiunii de căldură Prezentarea modurilor de transfer de căldură Identificarea modurilor de transfer de căldură Enumerarea agenţilor termici Condiţii de aplicabilitate : Moduri de transfer de căldură: Agenţi termici: Probe de evaluare: 1. de răcire 33 . radiaţie.1: 8. prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice noţiunea de căldură. mixt de încălzire. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME (2) conducţie. după cum se specifică în criteriului de performanţă (d). 3. 4. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilite. 2. după cum se specifică în criteriului de performanţă (b). Titlul unităţii: 8. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilite. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte modurile de transfer de căldură. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere agenţii termici.

34 . 3. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe orale de evaluare. multitubular. conform criteriului de performanţă (a).Competenţa 8. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriului de performanţă (b).2: Execută operaţii care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte Identificarea aparatelor şi instalaţiilor care realizează conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte Explicarea efectelor operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Clasificare: Aparate: după nivelul temperaturii şi acţiunea de conservare schimbătorul de căldură cu plăci. prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice operaţiile care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatele şi instalaţiile care realizează conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME (2) bactericid. bacteriostatic. cu manta. 2. Probe orale sau scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice efectele operaţiilor care asigură conservarea cu ajutorul temperaturilor ridicate şi coborâte asupra microorganismelor. tunel de refrigerare şi congelare Efecte: Probe de evaluare: 1. după cum se specifică în criteriului de performanţă (c). Titlul unităţii: 8. autoclava.

uscătorul cu strat fluidizat Probe de evaluare: 1. conform criteriului de performanţă (a). Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile operaţiei de concentrare. Probe orale sau scrise de evaluare. după cum se specifică în criteriului de performanţă (c). PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME (2) 35 . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatele şi instalaţiile care realizează conservarea prin reducerea umidităţii. conform criteriului de performanţă (b). 2. prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice operaţiile care asigură conservarea prin reducerea umidităţii. Titlul unităţii: 8. 3. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.Competenţa 8. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.3: Efectuează operaţii care asigură conservarea prin reducerea umidităţii Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Clasificarea operaţiilor care asigură conservarea prin reducerea umidităţii Prezentarea scopurilor operaţiei de concentrare Identificarea aparatelor şi instalaţiilor care realizează conservarea prin reducerea umidităţii Condiţii de aplicabilitate : Clasificare: Scopuri: Aparate şi instalaţii: după conţinutul de umiditate al produsului final economice şi creşterea valorii nutritive a produsului instalaţiile de concentrare cu simplu efect şi cu efect multiplu.

tehnologic. Probe de evaluare: 1. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe practice de evaluare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.Competenţa 8. Probe orale de evaluare. Probe orale de evaluare. Titlul unităţii: 8. condensatorul multitubular. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile operaţiei de condensare. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatele de condensare conform criteriului de performanţă (b). 2. conform criteriului de performanţă (a).4: Execută operaţia de condensare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Prezentarea scopurilor operaţiei de condensare Clasificarea aparatelor de condensare Identificarea aparatelor de condensare Condiţii de aplicabilitate : Scopuri: Clasificare: Aparate: economic. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. de protecţie după tipul transferului de căldură condensatorul cu şicane şi talere. 3. prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice aparatele de condensare conform criteriului de performanţă (b). PRELUCRAREA TERMICĂ A MATERIILOR PRIME (2) 36 .

Titlul unităţii : 9. Probe practice de evaluare. conform criteriului de performanţă (c) şi (d). conform criteriului de performanţă (a). prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice instalaţiile de distilare şi de rectificare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. fracţionată şi rectificarea cu blază de distilare instalaţia de rectificare cu funcţionare continuă. Probe orale de evaluare.5: Realizează operaţia de distilare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea principiului realizării operaţiei de distilare Descrierea metodelor de distilare Identificarea instalaţiilor de distilare Identificarea instalaţiilor de rectificare Condiţii de aplicabilitate : Metode: Instalaţii de distilare: Instalaţia de rectificare: distilarea simplă. prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte principiului realizării operaţiei de distilare. 2. Probe orale de evaluare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 3.Competenţa 8. conform criteriului de performanţă (b). Probe de evaluare: 1. prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie descrie metodele de distilare. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) 37 . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

Precizează rolul principiilor alimentare în metabolism 38 .4. Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie 9.5 _____________________________________________________________________ Competenţe: 9. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie 9.1.2.Nivel : Valoare credit: 2 1. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie 9.5. Descrie rolul vitaminelor în organism 9.3.

utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte importanţa glucidelor conform criteriului de performanţă (c). respectând condiţiile de aplicabilitate.1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a glucidelor Prezentarea proprieţilor fizico-chimice ale glucidelor Precizarea importanţei glucidelor în procesele tehnologice de obţinere a produselor alimentare _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Structuri : Proprietăţi: formule chimice fizice şi chimice Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie Importanţă : tehnologică şi nutritivă _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: 1. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (a). 3. Probe orale. 2. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 9. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: 9. 39 . scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte propriatăţile fizico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (b).

Probe orale. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte importanţa lipidelor conform criteriului de performanţă (c). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a lipidelor Prezentarea proprieţilor fizico-chimice ale lipidelor Precizarea importanţei lipidelor în procesele tehnologice de obţinere a produselor alimentare ____________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Structuri : Proprietăţi: Importanţă : formule chimice fizice şi chimice tehnologică şi nutritivă _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: 1. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte propriatăţile fizico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (b). respectând condiţiile de aplicabilitate. 2:. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (a).Titlul unităţii: 9. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 9. 2. Titlul unităţii: 9. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) 40 . 3.

2. 41 . respectând condiţiile de aplicabilitate._____________________________________________________________________ Competenţa 9. Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte propriatăţile fizico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (b). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. 3. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Modelarea structurii chimice a protidelor Prezentarea proprieţilor fizico-chimice ale protidelor Precizarea importanţei protidelor în procesele tehnologice de obţinere a produselor alimentare Condiţii de aplicabilitate: Structuri : Proprietăţi: Importanţă : formule chimice fizice şi chimice tehnologică şi nutritivă _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: 1. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte importanţa protidelor conform criteriului de performanţă (c). 3:. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (a).

scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă (d). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul vitaminelor în organismul uman conform criteriului de performanţă (c). _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) (d) Clasificarea vitaminelor Prezentarea proprietăţilor fizico-chimice ale vitaminelor Explicarea rolului vitaminelor în organismul uman Precizeză principalele surse de vitamine. _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Vitamine: liposolubile. scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă (b). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. 3. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 9. Probe orale. analize de laborator Rolul: hipovitaminoza. culoare. respectând condiţiile de aplicabilitate. 42 . utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. avitaminoza Surse de vitamine: produse din regnul animal sau vegetal _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: 1. stare de agregare. Probe orale. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice vitaminele conform criteriului de performanţă (a).Titlul unităţii: 9. hipervitaminoza.4: Descrie rolul vitaminelor în organism. 2. hidrosolubile Proprietăţi fizico-chimice: solubilitate. 4.

5 : Precizează rolul principiilor alimentare în metabolism _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă : (a) (b) (c) Definirea metabolismului şi a laturilor acestuia Identificarea transformărilor suferite de alimente în organismul uman Prezentarea rolului principiilor alimentare în organism. 43 . intermediar şi bazal energetic.Titlul unităţii: 9. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească metabolismul şi laturile acestuia . _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Metabolism: Transformări metabolice: Rol: anabolism. 2 Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice transformările suferite de alimente în organismul uman conform criteriului de performanţă (b). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. respectând condiţiile de aplicabilitate.conform criteriului de performanţă (a). Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte rolul principiilor alimentare în organism conform criteriului de performanţă (c). utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate. 3. catabolism metabolismul digestiv. plastic şi catalitic _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: 1. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2) _____________________________________________________________________ Competenţa 9.

Titlul unităţii: 10. PREPARAREA VINURILOR SPECIALE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 2 2.1 Prepară amestecul de tiraj pentru vin spumant 10. Prepară vinuri aromatizate 44 .4.2 Îmbuteliază vinul pentru fermentaţia a II-a 10.0 10. Pregăteşte vinul spumant pentru expediţie 10.5. Îngrijeşte vinul în timpul fermentaţiei a II-a 10.3.

.organoleptice (aspect. culoare. . calcularea cantităţii de componente şi formarea amestecului. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.tip şi compoziţie.franceză-„Champenoise”. PREPARAREA VINURILOR SPECIALE (2) Competenţa 10. Probe de evaluare: 1.germană-„transvazării”. gust.fizico-chimice (concentraţie alcoolică. conform criteriului de performanţă (a). .Titlul unităţii: 10.1: Prepară amestecul de tiraj pentru vin spumant Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Enumerarea metodelor de preparare a vinurilor spumante Prezentarea componentelor care alcătuiesc amestecul de tiraj Determinarea caracteristicilor amestecului de tiraj Obţinerea amestecului de tiraj Condiţii de aplicabilitate : Metodă: Componente: Caracteristici: .vin material. 45 . aciditate totală. . licoare de tiraj . miros). maia de drojdii selecţionate. conţinut Operaţii: de zahăr). Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere metodele de preparare a vinurilor spumante.

după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). Probe de evaluare orale. 4. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte componentele care alcătuiesc amestecul de tiraj. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 46 . după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 3.2. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să obţină amestecul de tiraj. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile amestecului de tiraj.

.utilaj:maşina de spălat. . . supraveghere. Probe de evaluare: 1. . 47 .constructive. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. supravegherea umplerii.mecanică. cu respectarea Normelor Umplere: privind securitatea şi sănătatea în muncă. PREPARAREA VINURILOR SPECIALE (2) Îmbuteliază vinul pentru fermentaţia a II-a Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea caracteristicilor dopurilor şi coşuleţelor Sortarea şi spălarea buteliilor Umplerea buteliilor Dopuirea şi agrafarea buteliilor Condiţii de aplicabilitate : Caracteristici: Sortare: Spălare: .verificarea dimensiunilor gâtului interior. controlul spălării.deservire: alimentare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.deservire: alimentare. cu respectarea Dopuire şi agrafare: Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. prepararea soluţiilor de spălare.2: 10.utilaj: maşina pentru tiraj. Probe de evaluare orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile dopurilor şi coşuleţelor. .caracterizarea spaţiului de umplere (microclimat). .Titlul unităţii: Competenţa 10. . conform criteriului de performanţă (a).

4. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). 48 .2. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de dopuire şi agrafare a buteliilor. Probe de evaluare practice şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de umplerea a buteliilor. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 3. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să sorteze şi să spele buteliile. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

.rotirea manuală a sticlelor.3: 10. Probe de evaluare: 1. 2. . după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). . scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să asigure parametrii de microclimat din depozite. conform criteriului de performanţă (a). .stive normale. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. 49 . cu respectarea Normelor privind Remuajul: securitatea şi sănătatea în muncă. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.temperatură şi umiditate . PREPARAREA VINURILOR SPECIALE (2) Îngrijeşte vinul în timpul fermentaţiei a II-a Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Asigurarea parametrilor de microclimat din depozite Aşezarea buteliilor în stive Supravegherea fermentării vinului Efectuarea remuajului Condiţii de aplicabilitate : Parametri de microclimat: Stivuire: Supravegherea fermentaţiei: . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. stivuire manuală. Probe de evaluare orale.aşezarea buteliilor pe pupitre.Titlul unităţii: Competenţa 10. containerizate.determină presiunea din interiorul sticlelor cu ajutorul afrometrului. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.agită şi restivuieşte sticlele. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aşeze buteliile în stive.

PREPARAREA VINURILOR SPECIALE (2) Competenţa 10. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.4: Pregăteşte vinul spumant pentru expediţie 50 . după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 4. Titlul unităţii: 10.3. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţia de fermentare. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze remuajul. Probe de evaluare orale. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

conform STAS. prin care candidatul demonstrează că este capabil să definească operaţia de degorjare. Probe orale de evaluare. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute degorjarea. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). 51 .manuală şi automatizat. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.automată. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. Probe de evaluare: 1. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. . cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Definirea operaţiei de degorjare Executarea degorjării Adăugarea licorii de expediţie Dopuirea şi aplicarea coşuleţului Spălarea şi etichetarea buteliilor Condiţii de aplicabilitate : Degorjarea: Adăugarea licorii: Dopuirea şi aplicarea coşuleţului: Spălare: Etichetarea: . . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. . cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. conform criteriului de performanţă (a). 2. .manual.controlul umplerii.manual. .mecanizat.

după cum se specifică în criteriul de performanţă (e). 4.5: Prepară vinuri aromatizate 52 .3. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de adăugare a licorii de expediţie. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 5. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de dopuire şi aplicare a coşuleţului. Probe de evaluare orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de spălare şi etichetare a buteliilor. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. PREPARAREA VINURILOR SPECIALE (2) Competenţa 10. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Titlul unităţii: 10. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d).

. Probe de evaluare practice.Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Enumerarea tipurilor de vinuri aromatizate Prepararea maceratului pentru vermut Calcularea cantităţii de componente din amestec Efectuarea cupajelor Condiţii de aplicabilitate : Tipuri: Prepararea maceratului: Calcul: Cupajare: . 53 . .conform reţetei de fabricaţie.respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. . . Probe orale de evaluare.îmbutelierea vinurilor aromatizate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.formarea amestecului final. Probe de evaluare practice. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. prin care candidatul demonstrează că este capabil să enumere tipurile de vinuri aromatizate.alcătuirea amestecului de plante conform reţetei de fabricaţie. 4.vermutul.adăugare de alcool. vinuri aperitive. 3. în funcţie de compoziţia acestora. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). . . după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). vinul pelin. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 2. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de preparare a maceratului pentru vermut. Probe de evaluare: 1. Probe de evaluare practice. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă (d). scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze cupajele. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să calculeze cantităţile de componente din amestec.

Titlul unităţii: 11. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ Nivel: Valoare credit: 2 2.0 Competenţe: 54 .

1.1: Pregăteşte melasa pentru fabricarea alcoolului Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea melasei Executarea recepţiei şi depozitării temporare a melasei Tratarea melasei pentru introducerea în fabricaţie 55 . Supraveghează procesul de prefermentare şi fermentare 11.2.3. Supraveghează distilarea şi rafinarea plămezilor fermentate Titlul unităţii: 11.11. Pregăteşte melasa pentru fabricarea alcoolului 11. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ (2) Competenţa 11. Prepară cuibul de drojdie 11.4.

Probe de evaluare scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze melasa. .analiza organoleptică.utilaj: rezervor pentru depozitare.cantitativă .calitativă . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.verificarea greutăţii. . 56 . scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să trateze melasa pentru introducerea în fabricaţie. 2.provenienţă. Probe de evaluare practice. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. golire. determinarea conţinutului de zahăr. acidulare cu acid sulfuric. determinarea volumului. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute recepţia şi depozitarea temporară a melasei. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. determinarea ph-ului. menţinerea constantă a temperaturii. spălare. Probe de evaluare practice. 3. Probe de evaluare: 1. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. determinarea conţinutul de Depozitare temporară: substanţă uscată şi analiza microbiologică. conform criteriului de performanţă (a). adăugare de săruri nutritive.Condiţii de aplicabilitate : Caracterizare: Recepţie: . identificarea pierderilor în timpul depozitării. proprietăţi fizice şi chimice. .diluare. verificarea ermeticităţii. . neutralizare. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). .deservire: alimentare. cu respectarea Tratarea melasei: Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Explicarea procesului de multiplicare a drojdiilor Identificarea vaselor pentru multiplicare Supravegherea procesului de multiplicare Prepară cuibul de drojdie 57 . FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ (2) Competenţa 11.Titlul unităţii: 11.

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. . conform criteriului de performanţă (a). Probe de evaluare scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice procesul de multiplicare a drojdiilor. aciditate. . . 3. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b).vas pentru multiplicarea drojdiilor în a doua fază. . Probe de evaluare practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze procesul de multiplicare.alimentarea vaselor. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.spălarea şi dezinfectarea vaselor. Probe de evaluare: 1. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice vasele pentru multiplicare. .transvazarea culturilor din vase.Condiţii de aplicabilitate : Proces: Vase: Supraveghere: . concentratia în substanţă uscată. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ (2) Competenţa 11. .3: Supraveghează procesul de prefermentare şi fermentare Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea vaselor de prefermentare şi fermentare a melasei Descrierea procedeelor de prefermentare şi fermentare a melasei Dirijarea procesului de prefermentare şi fermentare Stabilirea sfârşitului fermentării Condiţii de aplicabilitate : 58 . Titlul unităţii: 11.vas pentru multiplicarea drojdiilor în prima fază. Probe de evaluare practice.multiplicarea drojdiilor în cele două faze.controlul şi menţinerea parametrilor: temperatură. 2. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c).

procedeul cu alimentare periodică.concentraţia mediului. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe de evaluare practice. cu zaharometrul Balling. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să dirijeze procesul de prefermentare şi fermentare. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească sfârşitul fermentării.controlul şi reglarea parametrilor: temperatura. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. concentraţia plămezii. de la tabloul de comandă şi cu ajutorul calculatorului.spălare şi sterilizare vase. . . după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). Probe de evaluare practice. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice vasele de prefermentare şi fermentare a melasei. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). Control: Probe de evaluare: 1.Vase: Procedee: Dirijarea procesului: . conform criteriului de performanţă (a). . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe de evaluare scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie procedeele de prefermentare şi fermentare a melasei. Probe de evaluare practice şi orale.alimentarea vaselor. . 3.respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.cilindrice. 59 . aerare. .procedeul cu alimentare continuă. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). 2. . de prefermentare şi fermentare a melasei . aciditate.

FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MELASĂ (2) Competenţa 11.de distilare şi rafinare cu funcţionare continuă . 60 .alimentarea instalaţiilor.Titlul unităţii: 11.4: Supraveghează distilarea şi rafinarea plămezilor fermentate Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea instalaţiilor de distilare şi rafinare Supravegherea funcţionării instalaţiilor de distilare şi rafinare Controlarea produsului finit Condiţii de aplicabilitate : Instalaţii: Supraveghere: .

.concentraţia alcoolică. Control: Probe de evaluare: 1. Titlul unităţii: 12. Execută fierberea materiilor prime amidonoase 61 . FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE Nivel: Valoare credit: Competenţe: 2 2.2. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să controleze produsul finit.respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b).1 Pregăteşte materiile prime amidonoase 12. 3. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 2. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). cu areometrul. . conform criteriului de performanţă (a). . .înregistrarea pierderilor de alcool cauzate de neetanşeităţi. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze funcţionarea instalaţiilor de distilare şi rafinare.0 12.colectarea fracţiunilor. Probe de evaluare practice şi orale. prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice instalaţiile de distilare şi rafinare.

1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Identificarea materiilor prime amidonoase Caracterizarea materiilor prime amidonoase Curăţirea cerealelor Spălarea cartofilor Condiţii de aplicabilitate : Identificare: .3.5. Realizează zaharificarea plămezilor 12.4. porumb. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE (2) Pregăteşte materiile prime amidonoase Competenţa 12.12. lapte de slad. Supraveghează fermentarea plămezilor 12. 62 . Valorifică alcoolul rafinat Titlul unităţii: 12. orz.cartofi.

3.Caracterizare: Curăţire. . după cum se specifică în criteriul de performanţă (b).deservire: alimentare. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze materiile prime amidonoase. conform criteriului de performanţă (a). cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. îndepărtarea impurităţilor metalice. . . îndepărtarea impurităţilor din compartimente. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. 2. supraveghere. Spălare: Probe de evaluare: 1. Probe de evaluare practice. 63 . cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. curăţirea sitelor. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de curăţire a cerealelor. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de spălare a cartofilor. .utilaj: spălătorul de cartofi cu trei compartimente. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d).caracteristici tehnologice şi compoziţia chimică. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.utilaje: tararul aspirator şi curăţitorul electromagnetic .deservire: alimentare. Probe de evaluare practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime amidonoase.

FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE (2) Execută fierberea materiilor prime amidonoase Competenţa 12.2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea aparatului de fierbere Deservirea autoclavei Henze Apreciera sfârşitului fierberii Condiţii de aplicabilitate : Aparat de fierbere: Deservire: . . urmărirea şi reglarea parametrilor.prin spălarea unei probe de plămadă 64 .autoclava Henze. spălare. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea Controlul fierberii. . în muncă.alimentare.Titlul unităţii: 12. descărcare.

FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE (2) Realizează zaharificarea plămezilor Competenţa 12.3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Condiţii de aplicabilitate : Procese: Aparat de zaharificare: Deservire: . Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatul de fierbere. Titlul unităţii: 12. spălare. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.alimentare. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). urmărirea şi reglarea parametrilor. Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aprecieze sfârşitul fierberii. descărcare. . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. . conform criteriului de performanţă (a).Probe de evaluare: 1. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 3. Explicarea proceselor care au loc în timpul zaharificării Identificarea aparatului de zaharificare Deservirea zaharificatorului Aprecierea sfârşitului zaharificării 65 . 2.zaharificator. scrise şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească autoclava Henze.acţiunea enzimelor amilolitice. Probe de evaluare orale.

3. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe practice. 1.prin proba cu iod. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aprecieze sfârşitul zaharificării. 4. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d).Controlul zaharificării: Probe de evaluare: . conform criteriului de performanţă (a). Probe de evaluare practice. 2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice aparatul de zaharificare. Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice procesele care au loc în timpul zaharificării. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să deservească zaharificatorul. 66 .

. FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE (2) Supraveghează fermentarea plămezilor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Pregătirea mediului pentru prepararea cuibului de drojdie Supravegherea procesului de multiplicare a drojdiilor Însămânţarea plămezilor zaharificate Identificarea linurilor de fermentare Dirijarea fermentării plămezilor Condiţii de aplicabilitate : Pregătirea mediului: Supravegherea procesului: . . prin traseu de conducte.acidulare cu acid sulfuric.Titlul unităţii: Competenţa 12. omogenizare.de formă paralelipipedică şi cilindrică.transvazarea cuibului de drojdie.4: 12.răcirea plămezii. controlul acidităţii şi a temperarurii. însămânţarea cu drojdii selecţionate. 67 . cu respectarea Însămânţare: Linuri de fermentare: Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. .

după cum se specifică în criteriul de performanţă (e). Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să dirijeze fermentarea plămezilor. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). Probe practice. 68 . scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice linurile de fermentare. Probe practice şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească mediul pentru prepararea cuibului de drojdie. Probe scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute operaţia de însămânţere a plămezilor zaharificate. de la tabloul de comandă şi cu ajutorul calculatorului. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze procesul de multiplicare a drojdiilor.controlul şi reglarea parametrilor (temperatură. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. aciditate) în cele trei faze de fermentare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe de evaluare: 1.Dirijare: . 3. 5. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 2. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). conform criteriului de performanţă (a).

culoare. Controlul calităţii: .determinarea concentraţiei alcoolice cu alcoolmetrul. gust. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze materiile prime. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. arome şi coloranţi naturali şi sintetici.alcool.analiză senzorială: aspect. conform criteriului de performanţă (a).calcularea necesarului de materii prime prin metoda steluţei cupajelor.amestecarea materiilor prime. . macerate şi concentrate din plante. 69 . Probe de evaluare: 1.Titlul unităţii: Competenţa 12.5: 12. apă. miros. . FABRICAREA ALCOOLULUI RAFINAT DIN MATERII PRIME AMIDONOASE (2) Valorifică alcoolul rafinat Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Caracterizarea materiilor prime Efectuarea cupajărilor Controlarea calităţii produselor finite Condiţii de aplicabilitate : Materii prime: Cupajări: . .

Probe practice. Pregăteşte drojdia pentru expediţie 70 . FABRICAREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE 2 1.2. Probe practice şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să controleze calitatea produselor finite. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b).1. Supraveghează fazele de multiplicare a drojdiilor 13. Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: 13. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.0 Competenţe: 13. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 3.2. Pregăteşte melasa pentru fabricarea drojdiei de panificaţie 13. scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze cupajări.3.

Probe de evaluare: Caracterizarea melasei ca materie primă pentru fabricarea drojdiei Pregătirea melasei pentru fabricaţie Prepararea soluţiilor de săruri nutritive 71 .1: Pregăteşte melasa pentru fabricarea drojdiei de panificaţie Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Condiţii de aplicabilitate : Caracterizare: Pregătire: .cântărire. . verificarea ermeticităţii. caracteristici fizico – chimice.Titlul unităţii: 13.rolul azotului şi al fosforului la fabricarea drojdiei.deservire: alimentare. diluare. spălare. . Preparare: . transvazare cu ajutorul pompelor. limpezire cu separatoare centrifugale.instalaţia de preparare a soluţiei de săruri nutritive. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă.. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. . urmărirea temperaturii. FABRICAREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE (2) Competenţa 13.provenienţă. golire.

spălarea şi sterilizarea vaselor. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). 72 . . Probe de evaluare practice.controlul şi menţinerea parametrilor: temperatură.multiplicarea drojdiilor în cele cinci faze.curăţarea. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să preparare soluţiile de săruri nutritive. . aciditate. 2. 3.alimentarea vaselor cu melasă diluată.2: Supraveghează fazele de multiplicare a drojdiilor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Descrierea fazelor de multiplicare a drojdiilor Identificarea vaselor şi instalaţiilor pentru multiplicare Supravegherea procesului de multiplicare a drojdiilor Condiţii de aplicabilitate : Faze: Vase: .omogenizare prin barbotare de aer. Probe de evaluare practice. conform criteriului de performanţă (a). . cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.însămânţarea cu drojdie din faza anterioară de multiplicare. .adăugarea soluţiei de săruri nutritive. Probe de evaluare scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să caracterizeze melasa. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească melasa. .linuri pentru multiplicarea drojdiilor în următoarele faze. Supraveghere: . Titlul unităţii: 13. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. .1.instalaţia pentru prepararea culturii pure de drojdie în primele două faze. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. . FABRICAREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE (2) Competenţa 13. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c).

Probe de evaluare practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice vasele şi instalaţiile pentru multiplicare. 73 . volumul final al plămezii. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe de evaluare practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze procesul de multiplicare a drojdiilor. Probe de evaluare scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie fazele de multiplicare a drojdiilor. după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). control microbiologic.concentratie. Probe de evaluare: 1. cu respectarea Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 3. conform criteriului de performanţă (a). 2. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

utilaj: filtru-presă . . FABRICAREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE (2) Competenţa 13.mecanizat. alimentare cu drojdie. temperatură. .deservire: spălare-dezinfectare.scopuri.utilaj: malaxorul pentru drojdie. în vase izoterme. alimentare.controlul periodic al temperaturii. .deservire: spălare-dezinfectare.utilaj: răcitorul cu plăci. . . cu respectarea Răcirea laptelui de drojdie: Depozitarea laptelui de drojdie: Filtrarea .scopuri. reglarea turaţiei. . .scopuri. 74 . controlul vizual al separării.utilaj: separatorul centrifugal. . avantaje. .scopul.presarea drojdiilor: Malaxare: Normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă. .Titlul unităţii: 13.3: Pregăteşte drojdia pentru expediţie Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) Separarea drojdiilor din plămezi Supravegherea răcirii şi depozitării laptelui de drojdie Executarea filtrării şi presării drojdiilor Malaxarea drojdiei presate Supravegherea calupării şi ambalării drojdiei Condiţii de aplicabilitate : Separare: . calculul cantităţii de apă.

cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute filtrarea şi presarea drojdiilor. . după cum se specifică în criteriul de performanţă (d). Probe de evaluare practice. 5. 3.mecanizat. 4. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze caluparea şi ambalarea drojdiei.pornire. conform criteriului de performanţă (a). scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să malaxeze drojdia presată. cu respectarea Normelor privind Calupare – ambalare: Probe de evaluare: 1. prin care candidatul demonstrează că este capabil să separe drojdiile din plămezi. după cum se specifică în criteriul de performanţă (b). cu maşina de calupat şi ambalat drojdie. scrise şi orale. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. după cum se specifică în criteriul de performanţă (e). după cum se specifică în criteriul de performanţă (c). 75 . securitatea şi sănătatea în muncă. scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze răcirea şi depozitarea laptelui de drojdie. controlul vizual al malaxării. Probe de evaluare practice. 2. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. adăugare apă şi ulei vegetal. descărcare. cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. Probe de evaluare practice. Probe de evaluare practice. Probe de evaluare practice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful