ICOANELE PE STICLA

Pictura religioasă
Icoana, ca obiect de cult specific ortodoxiei, s-a născut în Orientul Apropiat.Acceptarea icoanei ca obiect de cult este condiţionată de asemănarea cu arhetipul ei, modelul iniţial.Cele mai vechi icoane nu sunt făcute de mână omenească,ci sunt atribuite de tradiţia orală evanghelistului Luca. Icoana –gr.eikon-chip,reprezentare-este imaginea sacră,redată bidimensional în conformitate cu iconografia bizantină,care a apărut în Imperiul Bizantin,avînd începuturile în pictura paleocreştină,îmbogăţită cu elemente luate din arta clasică greacă şi din arta elenistică a Egiptului.Principiul călăuzitor în dezvoltarea iconografiei bizantine a fost credinţa creştină. Potrivit iconografiei bizantine,icoanele reprezintă persoanele şi evenimentele sfinte pe suporturi de lemn,pe perete,pe pânză,pe sticlă.Pe perete apar sub formă de fresce şi mozaicuri.Persoanele sfinte înfăţişate sunt,Iisus Hristos,Maica Domnului,Sfântul Ioan Botezătorul,îngeri şi cele şase cete de sfinţi,apostoli,mucenici ,proroci,ierarhi,cuvioşi şi drepţi . Evenimentele sfinte sunt scene inspirate,mai ales,din viaţa Mântuitorului şi a Maicii Sale şi din Vieţile Sfinţilor.Uneori apar în compoziţie şi persoane care nu au dobândit sfinţenia,pentru că descrierea anumitor episoade necesită prezenţa lor aşa cum ar fi cea a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr sau a lui Iuda,care l-a vândut pe Hristos. Pictorul de icoane respectă şi redă întocmai chipul dintâi al sfinţilor aşa cum îl fixează canoanele iconografice cuprinse în Erminiile bizantine-manuale de pictură sacră care au circulat în lumea bizantină şi post-bizantină până în secolul al XIX-lea.Erminiile descriu înfăţişarea fiecărui sfânt,indicând cum trebuie să fie pictat. Imaginea persoanelor sfinte este redată în icoană sub forma unor trupuri astrale,cu trăsături care exprimă asceza,descărnate,într-o atitudine hieratică,rigidă pentru a nu sugera mişcarea vieţii..Personajele sunt pictate pe un fond de aur-culoare pe care nu o întâlnim în natură-un spaţiu transcedental care desprinde corpurile de tot ce este lumesc şi creează o deplină seninătate spirituală.Icoana este oglinda lumii nevăzute şi evită tot ce aminteşte lumea văzută,perceptibilă cu simţurile noastre.

Pictura murală şi icoanele în Biserica ortodoxă
Bisericile de rit ortodox au trei încăperi: pronaos,naos şi altar, cu picturi în tehnica frescei, reprezentând persoanele sfinte şi evenimentele sfinte, repartizate potrivit tematicii iconografice bizantine.In altar sunt pictate scene din Ciclul Liturgic-Dumnezeiasca Liturghie,Impărtăşirea Apostolilor şi Sfinţii Ierarhi. Altarul este despărţit de naos printr-un iconostas ,de obicei din lemn sculptat,pe care sunt 41 de icoane aşezate după canon,în registre orizontale,în registrul inferior icoanele împărăteşti-Iisus Hristos şi Maica Domnului cu Pruncul. Pe uşile altarului se pictează,central Bunavestire,iar pe cele laterale Arhanghelii, Mihail şi Gavriil,în registrul median icoane ale celor douăsprezece praznice împărăteşti,iar în registrul superior icoanele Apostolilor.Partea superioară a iconostasului este încununată de Ochiul lui Dumnezeu Tatăl. Principalele icoane ale ciclului praznical-pe care deseori le întâlnim reprezentate împreună în icoanele pe sticlă în aşa-numitul Prăznicar-sunt: 1-Buna Vestire 2-Naşterea lui Hristos 3-Botezul Domnului 4-Întâmpinarea Domnului 5-Schimbarea la Faţă 6-Învierea lui Lazăr 7-Intrarea în Ierusalim 1

Aici vin şi colportori ai centrelor de iconari din Austria şi Boemia unde existenţa manufacturilor de sticlă a favorizat apariţia picturii pe sticlă.un sat situat la 50 de km. Apariţia icoanelor pe sticlă în Transilvania a fos favorizată de existnţa glăjăriilor la Arpaşul de Sus.Vopselele erau preparate din coloranţi naturali denumiţi teruri-pământuri.1.Desenul ce formează urzeala icoanei se trasează după model-izvod. 1.al celor greceşti de la Muntele Athos venite prin Tara Românească şi sârbeşti venite prin Banat.Porumbacu şi în alte centre.8-Răstignirea 9-Învierea 10-Înălţarea 11-Cincizecimea 12-Adormirea Maicii Domnului Icoanele pe sticlă Primul centru românesc unde s-a pictat pe sticlă a fost Nicula.ce apar sub formă de ondulaţii provocând o extraordinară sclipire a sticlei.De la aceşti colportori.nisipul de cuarţ.denumită local chindruţ. predomină iconografia bizantină receptată de zugravii transilvăneni prin intermediul icoanelor de provenienţă rusă venite prin Moldova . În sudul Transilvaniei .procuraţi direct din natură sau de la prăvălii şi negustori ambulanţi.specifică Europei Centrale.zeamă subţire de clei cu adaos de piatră acră sau gălbenuş de ou diluat cu alcool.Această minune a făcut ca Mânăstire Nicula să devină loc de pelerinaj . c) Completarea suprafeţelor cu culoare-se face după uscarea desenului.piatra de var. b) Executarea desenelor interioare de detaliu şi punerea petelor de culoare de dimensiune mică.unde sticla se obţinea folosind ca materii prime potasiul. de Cluj. 1.unde la 15 februarie 1694 icoana Maicii Domnului.însă.pictată pe lemn de preotul Luca din Iclod a lăcrimat când militarii Regimentului de cavalerie Hohenzollern au intrat în biserică.tipar-cu o pensulă moale sau cu pana de gâscă. ţăranii-iconari din nordul Transilvaniei au preluat şi au aplicat tehnica picturii pe sticlă.Culorile se aplică succesiv.Sticla conţinea bule de aer şi datorită întinderii şi călcării manuale a pastei se produceau inegalităţi în grosimea suprafeţei.Icoana pe sticlă foloseşte sticla atât ca suport cât şi ca strat protector.Faze ale picturii pe sticlă a) Trasarea contururilor cu culoare neagră preparată din negru de fum.Materiale şi tehnică de lucru Suportul icoanei poate fi lemnul sau sticla. -albul se obţine din piatră de var -galben şi ocru din pământ galben -roşu din miniu de plumb -verdele din oxid de cupru -brun şi violet din mangan -albastrul din săruri de cobalt sau carbonat de cupru Bulgării sau prafurile de pigmenţi se frecau pe o lespede de granit sau marmură cu o altă piatrră dură până se obţinea o pudră fină.de provenienţă catolică.în ordinea inversă decât la pictura pe suport netransparent.Pudra se amesteca cu emulsie tempera preparată din -soluţie de clei animal rezultată din fierberea oaselor de iepure sau a unor bucăţi de piele de oaie -gălbenuş de ou amestecat cu ulei de in la care se adaugă fiere de bou sau oţet pentru a evita alterarea 2 .

Unii meşteri din Nicula au migrat spre alte zone ale Transilvaniei unde s-au stabilit şi au format mici ateliere de pictat icoane pe sticlă.în centrele Nicula şi Gherla predomină reprezentarea Maicii Domnului şi scene din viaţa sa . d)Ultima fază de lucru era înrămarea.centru aflat lângă Cluj Se caracterizează prin formatul mare 60x47. Culorile se aşterneau pe suprafaţa sticlei cu o pensulă denumită malstock. Când pictura pe sticlă s-a răspândit în tot Ardealul. Principala sursă de inspiraţie a zugravilor transilvăneni de icoane pe sticlă de factură bizantină a fost interiorul bisericilor ortodoxe săteşti.Naşterea lui Iisus.Naşterea Precistei.simbol al eternităţii..După ce stratul de culoare se usca dosul picturii se ungea cu terebentină ca strat protector.1-Icoanele de Nicula Satul Nicula este un sat specializat de iconari unde meşteşugul picturii pe sticlă se practica în mici ateliere de familie încă din secolul al XVIII-lea Erau şi familii care se ocupau cu vânzarea icoanelor. protector.60x40 cm.Haralambie.Ioan.Coloritul are ca dominant acordul roşu-alb-negru.de alb cu gri.Ramele erau simple sau profilate cu câteva caneluri şi vopsite cu brun.cu pictura lor murală şi icoanele pe lemn zugrăvite de meşteri care respectau canoanele Erminiilor. Culoarea este dominată de tonuri de bleu-gri. În afara culorilor obişnuite în compoziţia icoanei intra şi foiţa de aur care dă strălucire nimburilor.limitarea desenului la liniile esnţiale.Valea Sebeşului.în Scheii Braşovului.Gheorghe.ai vitelor şi recoltelor.Alba Iulia.Botezul lui Iisus.Sfântul Potir.ciclul cristologic .de obicei cu Pruncul în braţe şi Maica jalnică.negrul încadrează feţele. iar ca scene din Vechiul Testament doar Adam şi Eva şi Masa raiului.De obicei scenele şi portretele icoanelor vechi sunt încadrate pe trei laturi de un chenar pe care se înscriu un fel de zăluţe care imită motivul frânghiei.Centre de iconari 3.meşteşug importat din tiparniţele de la Neamţ Desenele gravurilor erau folosite adesea ca decalc de către iconarii din Nicula.Sf.Sf. 2.Încoronarea Maicii Domnului.ai casei.Sf. 3. Învierea.Scheii Braşovului.albul feţei şi mâinile.Pe dosul ramei se fixa un capac din lemn.comun tuturor icoanelor vechi de Nicula.Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.roşul veşmintelor. reflectată în calităţile grafice şi într-o sumedenie de detalii vestimentare.Sf.fondul alcătuit în întregime din foiţă de aur. presărat cu flori multicolore în formă stelară şi prin datarea lor în litere chirilice.Icoanele din Iernuţeni.de roşu vişiniu şi verde-oliv.Adormirea Maicii Domnului.Sf. gros de 2-3 cm. Pentru iconarii din Nicula principala sursă de inspiraţie erau xilogravurile –icoane tipărite pe hârtie-lucrate de ţărani din satul vecin Hăjdate.veşmintelor. .Ilie. 3.Nicolae. Trăsătura comună a icoanelor de Nicula este maxima simplificare a formelor.Xilogravurile circulau paralel cu icoanele pe sticlă în secolele XVII-XIX In sudul Ardealului se afirmă puternic iconografia bizantină în arta picturii icoanelor pe sticlă.punând astfel în evidenţă personajul ca element principal. 3 .Culorile preparate prin aceste tehnici aveau o transparenţă care a dispărut odată cu folosirea lianţilor chimici care dau tonuri stridente şi uniforme.lângă Făgăraş. 2.tematica s-a adaptat cerinţelor clienţilor ţărani interesaţi mai ales de sfinţii patronimici şi de sfinţii protectori ai sănătăţii. Răstignirea.obiectelor simbol-Crucea.Tematica icoanelor La începutul picturii pe sticlă. portretele sfinţilor protectori.Mărginimea Sibiului. În tematica icoanelor de Nicula predomină Maica Domnului.

Producţia de vârf a icoanelor de Schei a fost în a doua jumătate a secolului al XIX-lea când se lucra în serie în ateliere mici de doi-trei iconari Caracteristicile icoanelor de Schei sunt schematizarea desenului şi decorativismul coloritului dus la extrem.Icoanele din jurul Făgăraşului şi din Tara Oltului Sticla pentru meşterii iconari a fost oferită aici de glăjăriile din Arpaşu de Sus.Sf.cerul de noapte luminat de câteva stele printre care sunt semănate flori mari roşii precum şi draperii roşii cu falduri strânse în colţurile superioare ale cadrului.care aduce în pictura pe sticlă ceva din somptuozitatea artei 4 .Primul iconar niculean atestat în Schei a fost pe la începutul secolului al XIX-lea Ghimbă.dar care se adaptează la coloritul mult mai viu şi la preferinţele tematice ale zonei..Alţi meşteri şi-au făcut ucenicia în Ţara Românească. Sticla procurată iniţial de la glăjăria din Râşnov a fost înlocuită cu sticla de provenienţă industrială.portocaliu.Porumbacu. Tot în satul Galaţi se stabileşte zugravul Tamaş cu soţia veniţi din Nicula .3-Icoanele din Scheii Braşovului Unii iconari din Nicula s-au stabilit în Scheii Braşovului.un loc important ocupându-l Sf.galben.Maica Domnului Jalnică.iar în prima jumătate a secolului XX culori de ulei. Arhanghelii. Caracteristica icoanelor pe sticlă din Ţara Oltullui este îmbinarea fericită şi echilibrată între tema religioasă.perfect plană.cu tonuri violente de roşu.Sf. Coloritul este viu .Sf.cel al zugravilor profesionişti de pictură murală-familiile Pop şi Grecu-care vor influenţa pictura pe sticlă a lui Savu Moga şi curentul pictorilor –ţărani care practică o pictură derivată din cea de la Nicula adusă de meşterii veniţi aici.Ilie. Temele iconografice preferate ale pictorilor de icoane din Ţara Oltului sunt Sf. 3.auriu.subordonat decorativismului. In pictura pe sticlă din Ţara Oltului s-au manifestat două curente distincte.cea mai rafinată ca spirit şi formă a culminat cu opera celor doi mari pictori populari Moga şi Ţâmforea.Paraschiva.pe nume Ioan Pop Moldovan-1774-1869-care formează mulţi pictori de biserici şi de icoane pe sticlă .asemenea celor purtate de femeile avute din Ţara Românească.fiul său fiind cunoscut sub numele de Ghimbăşanu Iconaru.Mai întâlnim Botezul şi Naşterea lui Iisus.detaliul etnografic şi motivul ornamental.Tălmaciu.care a activat în a doua jumătate a secolului al XIXlea a fost Savu Moga -1816-1899.4.Nicolae şi Maica Domnului cu Pruncul.El măreşte compoziţiile la dimensiunile cerute în Tara Oltului.albastru.Temele iconografice folosite sunt: sfinţii protectori.Frecvent apar sfinţii protectori.Treime.Curţişoara.Se folosesc pigmenţi de provenienţă industrială.Iisus Învăţător.Ilie aruncând cojocul lui Eliseu care ară cu un plug de lemn. Cel mai renumit iconar al Ţării Oltului. Pictura pe sticlă a fost adusă şi de meşteri din Nicula. Pictura pe sticlă din Ţara Oltului . În tematica icoanelor din Schei apare frecvent Maica Domnului sub forma neobişnuită a mamei alăptându-şi Pruncul şi cu o salbă de aur. Icoanele din Schei s-au răspândit în zona Făgăraşului până în Mărginimea Sibiului.colportate de către negustorii ambulanţi din satele Vlădeni şi Ţânţari din Tara Bârsei.sau cioban mestecând mămăliga.ca sfânt protector al recoltei. ultima îmbogăţită cu elemente folclorice-cioban cântând din fluier şi mergând în urma oilor. 3. În Tara Oltului se ridică o pleiadă de zugravi pe lângă meşterii veniţi din Tara Românească să zugrăvească bisericile ortodoxe ca răspuns la tendinţele de catolicizare ale habsburgilor.La sfârşitul secolului al XVIII-lea se stabileşte în satul Galaţi de lângă Făgăraş primul zugrav venit din Nicula.În anul 1808 se mută la Făgăraş şi de aici în Scheii Braşovului în 1818 unde lucrează până la moarte.

Icoanele din Banat In Banat au circulat icoane din Nicula.Căpâlna şi Răhău.Erminia picturii bizantine.Constantine Cavarnos.ţărani în costume tradiţionale. 3.Marii. Bucureşti.cu pictură pe fond de oglindă. Bibliografie 1.Icoanele din acest centru sunt transpuneri pe sticlă ale icoanelor pe lemn. dar şi din Sandl-Austria. O altă caracteristică a sa este reprezentarea sfinţilor cu multe podoabe.Temele preferate sunt portretele de sfinţi.Laz.Sebeşel.Pictura pe sticlă din Valea Sebeşului.Ilie.cărţile bisericeşti ilustrate.Ghid de iconografie bizantină.6. Cea mai veche tradiţie în pictura pe sticlă o întâlnim în satul Lancrăm. Un grup aparte îl formează icoanele cu ornamentele şlefuite şi gravate cu acizi.scenele din viaţa lui Iisus.Unul dintre ei .Pictura sa se caracterizează prin fastul deosebit al culorilor şi scenelor care aminteşte de pictura bizantină.ilustrate prin zeci şi chiar sute de personaje dispuse în registre orizontale reprezentând raiul. Cel mai productiv centru de pictură din această zonă a fost satul Laz.Ilie Poenaru. pământul şi iadul.însuşirilor şi păcatelor lumii din preajma sa.Sf.Renumele i l-au creat icoanele cu tema Judecata de apoi în care se afirmă ca un fin observator al moravurilor .Dionisie din Furna. Editura Meridiane.unde fiica penultimului iconar.Gheorghe.înconjurată de 12 scene mici ilustrând praznicele.Foloseşte mult aur ceea ce dă un aspect preţios picturii sale.pe nume Maria a transformat gospodăria într-un muzeu care adăposteşte o colecţie a celor nouă zugravi ce poartă acest nume.2ooo 5 .bizantine datorită contactului cu mediul artistic din Ţara Românească.singurele surse de inspiraţie fiind xilogravurile.case şi biserici.răspândit de zugravii de biserici.furnizate mânăstirii de la Radna pentru pelerinii veniţi la onomasticile Sf. 5.A lucrat după izvoade dar şi din imaginaţie.Iuliana Dancu.Simion Poenaru introduce în Laz compoziţia Prăznicarului cu scena centrală a Învierii.care au adus cu ei iconografia şi formele stilistice bizantine.Dumitru Dancu.Frecvent foloseşte culorile complementare .icoanele şi frescele din biserica satului.roşu şi verde.din viaţa Fecioarei Maria Un alt mare pictor de icoane din Ţara Oltului a fost Matei Purcariu-Ţimforea-1803-1906originar din satul Cârţişoara unde a fost ţăran iobag pe moşia contelui Teleki Oliver.răspândite în unele sate banăţene odată cu sosirea unor mari grupuri de populaţie imigrate din Boemia şi Moravia. Bucureşti. cu centrele Lancrăm.1975 2.Icoanele sale au şi valoare etnografică prin bogăţia de elemente din viaţa satului.Sf.A introdus predilect elementul folcloric. 2005 3. A învăţat meşteşugul de la tatăl său.principalele sărbători ortodoxe de peste an.După 1860 se constată o schimbare în paleta coloristică a sa cu înclinare spre folosirea foiţei argintii.Pictura ţărănească pe sticlă.Nu a părăsit niciodată satul său. 3.unde exista o mânăstire construită înainte de 1562 de către boieri pribegi din Tara Românească.orăşeni îmbrăcaţi după moda timpului.femei cu legători de cap caracteristice zonei Făgăraşului şi păstori în costum tradiţional în scena Naşterea lui Iisus.Săsciori.Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful