P. 1
Pravilnik o Drzanju Pcela NN 60 98

Pravilnik o Drzanju Pcela NN 60 98

|Views: 3|Likes:
Published by Tanja Watz
Pčelarstvo
Pčelarstvo

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tanja Watz on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

NN 60/98 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o stočarstvu ("Narodne novine" 70/97. i 36/98) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O DRŽANJU PČELA
I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za smještaj pčelinjaka, način preseljenja pčela, uvjeti držanja i iskorištavanja pčela, odnosi koji proizlaze iz oprašivanja bilja pomoću pčela i zaštita pčela. Članak 2. Pčelar je dužan brinuti se za pčelinju zajednicu. Članak 3. U Pravilniku su u uporabi nazivi sa slijedećim značenjima: 1. Pčelinja zajednica je skupina pčela (matica, radilica i trutovi) nastanjena na saću u košnici; 2. Pčelinjak je skup košnica s pčelama koje su smještene na slobodnom prostoru, odnosno u posebnoj stabilnoj ili montažnoj kućici a može biti ugrađen u vozilo za prijevoz, 3. Pčelar je fizička ili pravna osoba koja se bavi uzgojem pčela; 4. Pčelinja paša je bilje u razdoblju kada ga posjećuju pčele zbog skupljanja sirovina (nektar, medena rosa, propolis i pelud) za svoje proizvode; 5. Pčelinji proizvodi su: rojevi pčela, matice, med, vosak, pelud, matična mliječ, propolis i pčelinji otrov. 2. SMJEŠTAJ PČELINJAKA Članak 4.

Pčelar je dužan postaviti pčelinjak tako da pčele ne smetaju najbližim susjedima, prolaznicima, stoci i javnom saobraćaju. Nije dozvoljeno postaviti pčelinjak u blizini autoceste, željezničke pruge ili aerodroma. Pčelinjak do 10 pčelinjih zajednica kojem je izletna strana okrenuta prema tuđem zemljištu ili javnom putu mora biti udaljen od međe tuđeg zemljišta odnosno ruba puta najmanje 10 metara. Kod pčelinjaka koji ima 11-20 pčelinjih zajednica ova udaljenost treba biti najmanje 20 metara. Ako u pčelinjaku ima više od 20 pčelinjih zajednica udaljenost od izletne strane do ruba javnog puta mora biti najmanje 50 metara a do međe tuđeg zemljišta najmanje 20 metara. Ako su udaljenosti od izletne strane do međe tuđeg zemljišta ili ruba javnog puta zbog opravdanih razloga manje, pčelinjak mora biti odjeljen zaštitnom ogradom (zid, puna ograda, gusta živica) višom od 2 metra. Ova ograda mora biti s obje strane pčelinjaka 2 metra duža od dužine izletne strane pčelinjaka i postavljena najviše 10 metara od izletne strane. Članak 5. Nije dozvoljeno pčelinjak smještati u blizini šećerana, tvornica za preradu voća, vinarija, staja i gnojnica. Proizvodni pogoni koji se bave preradom voća, grožđa i drugih sličnih proizvoda, kad su u stanju štetnom za zdravlje pčela (vrenje i slično) moraju upotrebljenu onečišćenu ambalažu držati u zatvorenim prostorijama ili je na drugi način učiniti nedostupnim pčelama. 3. PRESELJENJE PČELA Članak 6. Pčele se mogu seliti (zbog paše) samo iz područja slobodnih od zaraza i na nezaražena područja pčelinjim bolestima. Svaku pošiljku pčela mora pratiti uvjerenje o njihovom zdravstvenom stanju. Članak 7. Za smještaj pčelinjaka na tuđem zemljištu potrebna je suglasnost vlasnika odnosno korisnika zemljišta. Članak 8. Pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pašu u Republici Hrvatskoj samo uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva. Pri podnošenju zahtjeva za suglasnost pčelar mora priložiti obvezno dokumentaciju o:

- broju pčelinjih zajednica, - mjestu doseljenja i suglasnost općine, vlasnika odnosno korisnika zemljišta na kojem će se nalaziti pčelinjak, - zdravstvena potvrda veterinarske službe zemlje iz koje pčele dolaze da su pčelinje zajednice slobodne od zaraznih bolesti, - suglasnost Hrvatskog pčelarskog saveza o držanju pčela na navedenom području. U rješenju Ministarstva o dozvoli korištenja ispaše navodi se mjesto, općina i vrijeme dolaska i korištenja ispaše na području Republike Hrvatske. Članak 9. Pčelinjak koji je doseljen na pčelinju pašu mora biti na određenoj udaljenosti od drugog najbližeg pčelinjaka: - ako pčelinjak broji do 50 pčelinjih zajednica udaljenost do slijedećeg pčelinjaka mora biti najmanje 200 metara, - ako pčelinjak broji više od 50 pčelinjih zajednica udaljenost do slijedećeg pčelinjaka mora biti najmanje 400 metara. Članak 10. Na pčelinjaku koji je doseljen mora na vidljivom mjestu biti istaknuta ploča na kojoj je dan broj pčelinjih zajednica, ime i prezime vlasnika pčelinjaka te adresa i broj telefona. Članak 11. Pčelar je dužan najmanje tri dana prije dopreme pčela na pašu prijaviti županijskom ili uredu grada Zagreba nadležnom za poslove stočarstva namjeru dopreme pčela, parcelu, mjesto i općinu njihova smještaja. 4. PRIJEVOZ PČELA Članak 12. Pčele je dozvoljeno prevoziti u svim prevoznim sredstvima, koja osiguravaju zatvaranje, tako da za vrijeme prijevoza pčele ne mogu izlijetati i da se kočnice ne mogu otvoriti. Iznimno kod cestovnog prijevoza koji se obavlja noću, leta košnica mogu biti otvorena. Članak 13. Pčelinje zajednice koje se sele na pašu moraju obvezno imati pratioca. Paketni rojevi i matice s pčelama pratiljama koje se prevoze ne trebaju imati pratioca.

5. UVJETI DRŽANJA, ISKORIŠTAVANJA PČELA Članak 14. Zbog višestruke koristi od pčela pri njihovoj ispaši vlasnik ili korisnik zemljišta ne može tražiti nadoknadu. Članak 15. Pčelari mogu pomoću pčela organizirano oprašivati biljne kulture uz ugovorene uvjete. Pčelarske udruge na području svojeg djelovanja izvršit će uz suglasnost županijskog ili ureda grada Zagreba nadležnog za poslove stočarstva pravilno razmještanje košnica s pčelama vodeći računa o stanju pašnih uvjeta. Članak 16. Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je omogućiti pčelaru praćenje i hvatanje odbjeglog roja. Ako pčelar odnosno vlasnik roja pri njegovu traženju i hvatanju počini vlasniku odnosno korisniku zemljišta štetu, dužan je tu štetu nadoknaditi. Ako odbjegli roj vlasnik ne skine u roku od 24 sata smatra se da vlasnik nije poznat. Članak 17. Pčelar je dužan osigurati higijenski ispravno pojilište za pčele. 6. ZAŠTITA PČELA Članak 18. Posjednik bilja koji upotrebljava sredstvo za zaštitu bilja koje je opasno za pčele na površinama koje služe za pašu pčela i pravne osobe koje provode dezinsekciju obvezni su o tome obavijestiti pčelare. Pravne osobe koje obavljaju zaprašivanje ili zamagljivanje površina protiv insekata obvezne su o tome obavijestiti pčelare. Obavijest se objavljuje putem sredstava javnog priopćavanja, 48 sati prije prskanja, navođenjem vrste bilja, područja i površine koja će se prskati te vremena kada će se ono obaviti. U slučaju da se vrijeme tretiranja odgađa organizator ovog posla je dužan o tome obavijestiti pčelare putem sredstava javnog priopćavanja. Prije ponovnog prskanja organizator tretiranja obvezan je ponoviti postupak obavješćivanja. Članak 19.

Pčelari su dužni zbog čuvanja pčela od napada drugih pčela ukloniti sve povode za pojavu grabeža. Članak 20. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama". Klasa: 011-02/98-01/40 Urbroj: 525-01-98-01 Zagreb, 21. travnja 1998. Ministar mr. Zlatko Dominiković v. r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->