JURNAL DE îNCREDERE

Decembrie 2011

PublicaȚie editată de Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări

Reforma Sănătății
Când? Cum? De ce?

Schim

ba r e

așteptări

200 750 10 500

mil €, bani necolectați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate mil € deficit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate mil € piața asigurărilor private de sănătate, în prezent mil €, aporturi estimate de capital privat

Cum va arăta noul sistem în România Olanda, modelul spre care privim O poveste despre sănătatea grecilor

2

Jurnal de încredere

extern

EDITORIAL

Ol anda
ROmânia
ei cu venituri mai mari de această limi- rii își puteau schimba anual fonde a achiziţiona un plan de asi- mele tă, se puteau înscrie dul de sănătate, în fapt a existat o gurări de sănătate de asigurare, a căror standa meîntr-unul dintre aces- concurență redusă între fonduri sic”, de la una dintre rd, “ba- die lunară este de aproxi și foarte puțini dintre te fonduri sau puteau mativ cele peste 100 cei înscriși 40 opta pen- au schimb de euro pentru fiecare de companii private tru un fond admin at fondurile la care olande asi- dez. Comp istrat au gurări. aniile de asigurări și achiziția unei asigură de stat aderat inițial. pot oferi niveluri de ri privaÎn cazul nerespectării te de sănătate. Fondu deductibilitapreverile de să- 2006, te diferite, care variază derilor legii, olande nătate erau finanţa anul schimbării de la 150 zii ar putea fi de te prin imeuro până la 1.000 amendați, dar nu Noul sistem, pe pozitul pe salarii de euro pe există un sis- an, care Olan- tem și o taxă forfepentru a permite global de identifi da l-a implementat tară și furnizau un un nivel recare a ce- dus în 2006, lor care pachet uni- funcţio de concurenţă prin nu se supun reglem form de beneficii, nează pe teoria preţuri. entă- Polițele de care includea nării gestio- rilor. În asigurare pot oferi, anul 2009, se estima competiției, la fel îngrijire medicală ca și cel aproxi că de asemenea, si spitaliceas- elveția mativ 1,5 – 2% din reduceri de până că, îngrijire de specia n. Atât programul popu- la 225 de de asi- laţia Oland litate, tes- gurări euro, dacă un asigura ei era neasigurată. te de diagnostic, sociale de sănăta t te cât și medicamente opțiun nu utilizează servici și tratament stoma ile pentru alterna i de sănătatologic pen- private tivele Principii te într-un anumit an, altele decât de funcționare tru copii etc. Deși au fost înlocuite de oliconsumato- gativit cele legate de îngrijir În cadrul noului atea cetăţenilor ea primară. sistem, Mi- Aprox olandezi nisteru imativ l 90% Sănătă din populaţie ţii stabilește pri10 Jurnal de încred cumpără, de aseme ere nea, asigurări

modelul spre ca re

Jurnal de încredere

privește

C

În Europa, cu excepția Elveției, Olanda are, probabil, sistemul de spre piață. Sănătatea sănătate cel mai orien olandezilor a fost refor tat Până atunci, angajații mată în 2006. cu venituri anuale mai mici de 32.600 de euro într-unul dintre cele trebuiau să se înscrie 30 de fonduri de sănă tate controlate de guve rn.

InterVIU

Constantin Buzoianu, președinte CSA

Calitatea serviciilor şi profesionalizarea pieței – provocările majore pentru industria de asigurări
Constantin Buzoianu și-a început mandatul de președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor după o perioadă de cinci ani în care a fost vicepreședinte în precedentul Consiliu al autorității de supraveghere, interval de timp ce s-a suprapus începând cu 2009 cu presiunea crizei economico-financiare asupra pieței locale de asigurări.

Bogdan Andriescu, Președinte UNSICAR

SiCaR UnD Primele două sucursale
, rezultatele care se la București Jurnal de încredere 16 la pot obține printr-o discuție în care participă 20 de mebri, t la comparație cu un evenimen la Oradea. de mem80 peste participă care deschiderii “Necesitatea Nergheș, R în bri”, a declarat Cerasela unei sucursale UNSICA președintele Sucursalei TransilTransilvania, a fost motivată vania a UNSICAR și director de numărul mare de membri general al companiei ASTOP din regiune, costurile și timpul a Broker. pe care le implică deplasare

eVenIMent

TRANSILVANIA
data UNSICAR a deschis în de 2 noiembrie 2011 sucursala este Transilvania, al cărei sediu

upă preluarea mandatului de președinte, în octombrie 2011, Constantin Buzoianu a inițiat, chiar de la început, o schimbare radicală în modul de acțiune al CSA pe segmentul supravegherii. “Se simte nevoia unei ajustări a cadrului de reglementare și supraveghere al CSA, astfel încât acesta să devină mai eficient. În același timp, va trebui re- să pe segmentul comisioanelor, Potrivit Ceraselei Nergheș, training se sursele limitate pentru principalele probleme cu care și dezvoltare, tendința asigurăconfruntă brokerii din regiune în mod direct cum- torilor de a atrage sunt scăderea puterii de etc. lor clienții părare a clienților persoane „În perioada imediat uri fizice, diminuarea capacități m că există per- mătoare, consideră de investiție a clienților a pieței ro- premise de creștere soanelor juridice, reducerea industriei de de brokeraj dar și a lului brokerului, atmosfera de asigurări în general. Aceasconcurență puternică, “lupta” ar putea pozitivă tă evoluție ea dezvoltar prin ă imprimat fi adecvate soliSucursala unor produse , capacității Transilvania, citărilor clienților a acestora, prin o necesitate de achiziție profesională a logistică perfecționarea promovarea pentru personalului, prin brokerului UNSICAR intensivă a rolului resși, nu în ultimul rând, prin toți pectarea legislației de către jucătorii din piață”, a subliniat Cerasela Nergheș.

sprijinim dezvoltarea pieței de asigurări, într-un context socioeconomic încă extrem de dificil”, spune președintele CSA. Potrivit acestuia, necesitatea consolidării orientării macroprudențiale a reglementărilor și normelor emise de Comisie reprezintă una dintre lecțiile importante “oferite” de criza financiară. “Considerăm că CSA trebuie să se concentreze mai mult pe riscurile sectoriale și la nivel de

28

Jurnal de încredere

Jurnal de încredere
Publicație editată de UNSICAR Director editorial: Bogdan Andriescu Redactor șef: Dana Dobre Editor: Georgiana Hențeș SGR: Iulia Petcu Foto: Andrei Dumitru Layout: dtp factory Tipărit la Master Print Super Offset

București, 5 decembrie 2011, ora 0:00 a.m. UNSICAR va lansa, asăzi, primul număr al revistei Jurnal de încredere, în cadrul Galei Premiilor, pe care asociația o organizează în fiecare an. Proiectul, la care lucrăm de ceva vreme, are ca unică țintă obținerea unui vot important din partea consumatorilor de produse financiare, și anume încrederea în produsele și serviciile pieței de asigurări. Evenimentele care au început să se deruleze pe marile piețe financiare, începând din 2007, cu atingerea unui punct culminant în septembrie 2008, au lovit puternic industria banilor, care a pierdut semnificativ din capitalul de imagine și, implicit, din încrederea acordată de clienți. Încrederea poate fi văzută ca un pariu pe viitoarele acţiuni contingente ale jucătorilor din industria financiară, cu patru factori majori de sprijin: reputaţia, performanța, responsabilitatea și imaginea. Este de necontestat faptul că, în asigurări, încrederea este ingredientul principal. Se poate spune că asigurătorii și brokerii sunt vânzători de încredere, de promisiuni ce se pot întinde pe perioade mari de timp, cum se întâmplă, de exemplu, în cazul asigurărilor de viață. Cum ar putea industria de asigurări să diminueze efectul colateral provocat de criza de încredere ce a afectat întreg sistemul financiar? Răspunsul este simplu: să-și țină promisiunile făcute clienților și să‑și dubleze eforturile de comunicare. O altă lecție importantă pe care criza a servit-o pieței financiare ține de nevoia unei îmbunătățiri semnificative la nivelul transparenței. Iar această transparență trebuie să dezvăluie consumatorilor lucruri ușor de înțeles. Chiar dacă modelul distinct de afaceri din asigurări face ca jucătorii din această industrie să fie mai puţin vulnerabili la pierderea neaşteptată a încrederii decât entitățile din alte segmente financiare, condiția prealabilă pentru a face afaceri în asigurări este ÎNCREDEREA.

în primele trei trimestre ale anului 2011. când acestea se situau la peste 387 milioane lei. nivel 4 R Crește importanța rolului intermediarilor în piața de asigurări Data 30 septembrie 2010 30 septembrie 2011 Evoluție (%) Prime intermediate (lei) 2.953 2.408 69.61% Prime brute subscrise Prime intermediate Data Asigurări generale (lei) Asigurări de viață (lei) Asigurări generale (lei) Asigurări de viață (lei) 30 septembrie 2010 5.223.555 2.8% din primele subscrise pe acest segment.1 miliarde lei. rezultă că brokerii au intermediat peste 39% din volumul total al subscrierilor pieței de asigurări. din cei 536 de brokeri autorizați. Primele intermediate pentru asigurări generale reprezentau 48.6% cât se înregistra la sfârșitul lunii septembrie 2010. CSA a primit raportările a 11 companii de brokeraj pentru activitatea de regularizare de daune pe segmentul asigurărilor generale. nivel în scădere cu 51% față de septembrie 2010 (66. în primele trei trimestre din acest an. aportând valoarea primelor intermediate la cea a primelor brute subscrise.612.140 2.03% din totalul daunelor raportate de asigurători pe segmentul asigurărilor generale.359.707 Sursa informațiilor: CSA în creștere cu peste 18% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. CSA a centralizat rezultatele transmise de 489 de brokeri care au desfășurat activitate în intervalul ianuarieseptembrie 2011. Pe segmentul asigurărilor de viață. Veniturile totale înregistrate de brokeri. Din total.ȘTIRI 39. față de 36. potrivit datelor centralizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. nivel în creștere cu 3.346.147 30 septembrie 2011 4. când se situau la 448.732 490.349 1. la sfârșitul lunii septembrie 2011.971.4 miliarde lei.665.1 milioane lei). Veniturile obținute de inter- mediari din activitatea de brokeraj au depășit 490 milioane de lei.67% venituri din activitatea de brokeraj (lei) 387. veniturile obținute din activitatea de brokeraj reprezintă aproape 93%.122.722 57.ro Jurnal de încredere .429 3.092.8 milioane lei. au depășit 529 milioane lei.311.242. Valoarea daunelor regularizate de brokeri reprezintă doar 1. nivel mai mare cu 26.484.792.396. Valoarea daunelor regularizate s-a ridicat la 32.4% din volumul subscrierilor din acest sector.585 1.Dobre @unsicar. Dana.338.5 milioane lei.161.289.012.347. primele intermediate dețineau o pondere de doar 4. se apropie de 2.165. de 6.923 26.7% față de aceeași perioadă a anului trecut.053.6% comparativ cu septembrie 2010.4% prime intermediate din subscrierile pieței de asigurări Primele intermediate de brokerii de asigurări.

a arătat Traian Băsescu. iar imaginea de ansamblu este aceea a unui sistem nefuncțional.r. și anume promovarea noii legi a sănătății Declarația aparține președintelui Traian Băsescu și a fost făcută în cadrul conferinței „Analysing Romania’s future economic potential”.ro . potrivit președintelui Traian Băsescu. având în vedere că implementarea legii necesită un timp. de modul cum își negociază contractul. necesită etape care să fie parcurse și atunci o intrare în vigoare a legii în prima parte a anului viitor poate fi binevenită”. – intervalul 28 noiembrie-2 decembrie 2011). lăsându-se companiilor posibilitatea de a-și asigura suplimentar salariații. acest proiect de lege să fie lansat în dezbatere publică și să sperăm că el va fi adoptat în cel mai scurt timp de către Parlament sau prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pentru a face legea operațională la începutul anului viitor. funcție de nevoi.ACTUAL Avem un mare hop. Dana. în care spitalele sunt societăți de stat. organizată de grupul The Economist. aportul privat este nesemnificativ. Sper ca cel mai târziu săptămâna viitoare (n. „Obiectivul noii legi este o interferență puternică între finanțarea de la bugetul de stat și finanțarea privată.Dobre @unsicar. Președintele Traian Băsescu acordă o atenție deosebită evoluției reformei sistemului de sănătate S istemul de sănătate românesc este unul rigid.

deci acesta este calculul. în primul rând. spitale. banii trebuie să urmeze pacientul şi parcursul acestuia în sistem trebuie să fie „cât mai drept şi mai lin. recent. deci sistemul sanitar. De asemenea. care va intra în dezbatere publică în câteva săptămâni. ar putea intra în dezbatere publică în câteva săptămâni. deficitul instituţiei era de 2. de coordonare a furnizării serviciilor şi de mecanisme de plată stimulatoare a performanţei”. dar contează structura. „Când am preluat CNAS în 2009. care este în creştere. Șeful CNAS a susținut că viitoarea lege a sănătăţii. Viitorul sistem sanitar va trebui însă să țină cont de dinamica populațiie de vârsta a treia. a precizat Ritli Ladislau. pentru protejarea şi ameliorarea capitalului său de sănătate”. Președintele CNAS: Sorin Negoiţă (www.8 miliarde de lei. Totodată. Ritli Ladislau. a precizat că proiectul între casele viitoarei legi a sănătății are ca elemnt central punerea în de asigurări concurență directă casele de asipublice și private gurări private sau publice.ro) Sistemul asigurărilor de sănătate Sistemul asigurărilor trebuie să se adapteze la populatrebuie să se adapteze ţia vârstnică. iar în 2011 a scăzut uşor. precum și a furnizorilor. şi introducerea de tipologii diferite de management sanitar. a mai spus Duță. care este în creştere. Şi numărul populaţiei contează. a spus șeful CNAS.cursdeguvernare. ministrului Sănătăţii a spus că sistemul trebuie să se adapteze la populaţia vârstnică. citat de Mediafax. a spus Duță.ACTUAL Viitorul sistem de sănătate: concurență directă între casele de asigurări. aflată în analiza Președinției României. Dar arieratele vor fi închise când vor intra în vigoare casele private de asigurări de sănătate”. Întrebat cum se reglementează asigurările pentru bolnavii cronici şi bătrâni. Duță a susținut că arieratele din sănătate vor fi stinse odată cu intrarea în funcțiune a viitoarelor case private de sănătate. „Alt element primordial al viitoarei reforme îl reprezintă punerea în concurenţă directă a furnizorilor şi caselor de asigurări. Președintele CNAS. în primul rând. „Evident. la un miliard de lei. pentru că trebuie să te adaptezi la bolile care sunt specifice vârstnicilor”. spitale. Ministrul Ritli: P 6 Jurnal de încredere . prin măsurile luate. care este în creștere – a reieșit din declarațiile principalilor decidenți reuniți. care nu are multe afecţiuni. Deci asta influenţează sistemul de asigurări sociale şi asigurări de sănătate. în 2010 am ajuns. Acum ştiu că în zece ani s-a diminuat populaţia cu şapte la sută. în primul rând. într-o dezbatere organizată de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) și agenția de știri Mediafax. Lucian Concurență Duță. va pune într-o postură de concurență directă case de asigurări de sănătate publice și private. alți furnizori de servicii de sănătate. publice şi private. în condiţiile în care se anticipează că interesul caselor private de sănătate va fi centrat pe populaţia tânără. a declarat minisla vârstnici trul Sănătăţii. furnizori Proiectul viitoarei legi a sănătății. pe fiecare palier în parte. tot sistemul trebuie să se adapteze la populaţia vârstnică.

„Este foarte clar că statul nu mai poate asigura decât un pachet minim de servicii. ar putea intra în competiţie pentru asigurările de sănătate. Sigur. vor fi asigurările private. care este și director al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar. apoi. spitalele. „Orice casă de asigurări. publică sau privată. „Casele private nu vor putea refuza nicio persoană. a adăugat Cristian Vlădescu. dar pentru aceasta trebuie să aibă o ofertă de servicii foarte bună. iar pentru transferul pacienţilor de la o casă la alta va necesar un an. Calendarul și prevederile viitoarei legii a sănătății Potrivit lui Vlădescu. a declarat. Un spital poate avea contracte cu mai multe case de asigurări private. Scopul asigurărilor private nu este acela de a înlocui o instituţie publică ce merge nemulţumitor cu o instituţie privată care merge nemulţumitor”. prin înscrierea voluntară în respectivele companii. bugetul asigurărilor pe pacient este de aproximativ 300 de euro”.000 de lei ar fi dispuşi să-şi facă o asigurare privată de sănătate. „Transferul persoanelor din sistemul public în cel privat. începând de la medicul de familie şi terminând cu spitalele. Este cam ca sistemul de pensii. . Întâi se înscriu. Vor încerca să stimuleze prevenţia”. casele de asigurări private de sănătate vor fi interesate să-şi ţină clienţii în viaţă. dar şi rezultatul unui studiu în care 79 la sută dintre românii cu un venit de peste 3. Trebuie îndeplinite câteva condiţii. Vlădescu. Acum. Cristian Vlădescu. a mai spus Vlădescu. Pacientul este obligat să rămână în contract cu casa pe care a ales-o cel puţin un an. ci trebuie să dezvolte un management de calitate prin care să atragă oamenii. la fel şi un medic. are la bază strategia Comisiei prezidenţiale privind sănătatea. s-ar putea încheia în anul 2012 Cristian Vlădescu Pachetul de servicii de bază este acelaşi pentru toate casele. medicii. „În primul rând. „dacă am lucra rapid”. casele trebuie să câştige bani. dacă este nemulţumit. El a precizat că fiecare casă va trebui să înscrie minimum un milion de potențiali pacienți. apoi să le ofere servicii medicale care să le răspundă nevoilor lor de sănătate. a susținut că proiectul prezidențial al noii legi a sănătății. dacă lucrurile merg rapid. casele private de asigurări de sănătate nu vor fi vânzători de poliţe. a adăugat Vlădescu. În plus. dacă lucrurile merg foarte rapid. şi anume să aibă cel puţin un milion de oameni înscrişi şi să aibă avizul CNAS şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Vor selecta acei furnizori eficace şi eficienţi în privinţa tratamentelor. crearea caselor private de sănătate s-ar putea încheia într-un an. iar ceea ce rămâne redistribuim aleator”. la dezbatere. poate schimba opţiunea. s-ar putea încheia în anul 2012. Pentru cele care nu pot fi acoperite din pachetul minim de servicii. iar transformarea spitalelor în fundaţii ar putea fi realizată în câteva luni. că România va avea maximum 20 de case de asigurări de sănătate care „se vor bate să-şi adune clienţii”.Cristian Vlădescu: Maximum 20 de case de asigurări de sănătate se vor bate pe pacienți Șeful comisiei prezidențiale pentru reforma sistemului sanitar. pe toată lumea”. dacă lucrurile merg foarte rapid. Casele de asigurări private vor alege furnizorii cu care vor să încheie contracte. Transferul persoanelor din sistemul public în cel privat.

raportându-ne la 8 P Frans van der Ent.5 miliarde de euro.ACTUAL 500 mil € Participarea asigurătorilor la reforma sănătății articiparea asigurăto­ rilor la reforma siste­ mului de stat de să­ nă­ ta­ te presupune aporturi de capital de aproximativ 500 milioane de euro. cum ar fi cele pentru atragerea clienților. în cadrul Forumului Român de Sănătate. înseamnă că asigurătorii interesați de reforma sistemului de stat de sănătate vor fi nevoiți să aloce. director general Eureko România populația României. a declarat directorul general al Eureko România. de circa 20 milioane de locuitori. asigurătorii vor cheltui fonduri importante pentru atragerea clienților și realizarea infrastructurii IT care va gestiona noul business. a afirmat van der Ent. „Deci. în condițiile în care vor fi nevoiți să investească sume importante în atragerea clienților. asigurătorii vor fi nevoiți să investească în infrstructura IT a companiei pentru a gestiona procesele pe care le implică noul business”. să blocheze în capitalul lor. Reprezentantul Eureko a adăugat că. rezultă că este nevoie de circa 100 milioane de lei doar pentru acest proces. Frans van der Ent. în infrastructura IT și rezervele de capital. organizat recent de Mediafax și CNAS. Dacă acești bani îi considerăm prime de asigurare care vor fi subscrise de companiile de profil. a mai spus șeful Eureko România. „Să presupunem că atragarea clienților necesită 5 lei pe persoană și. Mediafax Jurnal de încredere . într-un scenariu optimisț de circa 35 milioane de euro. În plus. fără a lua în calcul impactul negativ al eventualelor modificări în structura pachetului de servicii medicale de bază”. pe lângă această sumă. „Plățile anuale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) se ridică la 3. El a subliniat că marja de profit în acest domeniu se situează în jurul a 1% din volumul primelor subscrise anual. a afirmat van der Ent. câștigul asigurătorilor va fi. fără a lua în calcul și alte cheltuieli. suma de 500 milioane de euro pentru acoperirea riscurilor preluate și respectarea condițiilor de solvabilitate”.

.

Fondurile de sănătate erau finanţate prin impozitul pe salarii şi o taxă forfetară și furnizau un pachet uniform de beneficii. sistemul de sănătate cel mai orientat spre piaţă. Olanda are.600 de euro trebuiau să se înscrie într-unul dintre cele 30 de fonduri de sănătate controlate de guvern. de asemenea. În anul 2009. medicamente şi tratament stomatologic pentru copii etc. olandezii ar putea fi amendați. se puteau înscrie într-unul dintre aceste fonduri sau puteau opta pentru un fond administrat de stat și achiziția unei asigurări private de sănătate. pe care Olanda l-a implementat în 2006. anul schimbării Noul sistem. „basic”. În cazul nerespectării prevederilor legii. Companiile de asigurări pot oferi niveluri de deductibilitate diferite. rii își puteau schimba anual fondul de sănătate. în fapt a existat o concurență redusă între fonduri și foarte puțini dintre cei înscriși au schimbat fondurile la care au aderat inițial. altele decât cele legate de îngrijirea primară. a achiziţiona un plan de asigurări de sănătate standard. Atât programul de asigurări sociale de sănătate cât şi opțiunile pentru alternativele private au fost înlocuite de oligativitatea cetăţenilor olandezi de Principii de funcționare În cadrul noului sistem.5 – 2% din populaţia Olandei era neasigurată. se estima că aproximativ 1. Ministerul Sănătăţii stabileşte primele de asigurare. funcţionează pe teoria gestionării competiției. dar nu există un sistem global de identificare a celor care nu se supun reglementărilor. Polițele de asigurare pot oferi. îngrijire de specialitate. de asemenea. angajații cu venituri anuale mai mici de 32. Aproximativ 90% din populaţie cumpără. asigurări suplimentare de sănătate. la fel ca și cel elvețian. pentru a permite un nivel redus de concurenţă prin preţuri. care . teste de diagnostic. care includea îngrijire medicală si spitalicească. de la una dintre cele peste 40 de companii private de asigurări. dacă un asigurat nu utilizează servicii de sănătate într-un anumit an. probabil. reduceri de până la 225 de euro.extern Olanda România În Europa. Sănătatea olandezilor a fost reformată în 2006. Deși consumatoJurnal de încredere 2006.000 de euro pe an. cu excepția Elveţiei. Modelul spre care privește C 10 ei cu venituri mai mari de această limită. care variază de la 150 de euro până la 1. Până atunci. a căror me- die lunară este de aproximativ 100 de euro pentru fiecare olandez.

unele servicii stomatologice. Analizele realizate după implementarea noului sistem arată unele îmbunătăţiri în ceea ce privește perioadele de așteptare pentru anumite operații.două luni. folosinduse de personalul și facilitățile proprii.ro . grup de angajaţi) • asigurătorii de sănătate • furnizorii de servicii de sănătate (medici generalişti. fie un grup de persoane (ex. element cheie al modelului olandez În prezent. cât şi pentru pacienţi. Primele individuale sunt deductibile fiscal. bazându-se pe indicatorii de performanţă ai furnizorilor. în vechiul sistem. Cele trei pieţe sunt părţi ale 1. Persoanele fizice pot alege medicamente mai scumpe.106 de euro pe an. Deşi unii specialiști șiau exprimat îngrijorarea că spitalele mai mici. pe modul în care asigurătorul achiziţionează servicii de îngrijiri de calitate şi pe În 2006. se estimează că. asigurările suplimentare. Cele mai multe dintre beneficiile necesare sunt specificate în termeni de „funcţii de îngrijire. care au început să își extindă gama serviciilor oferite. cum ar fi cele legate de neurochirurgie şi radioterapie. Unii asigurători oferă îngrijire în mod direct. este mai puţin important în alegerea asigurătorului. cantitatea şi preţul serviciilor oferite de aceștia. În anul 2009. în lucrarea The Grass Is Not Always Greener . care. unele medicamente etc. în timp ce angajații plă­tesc cealaltă jumătate. erau mult mai puternic subvenţionate. Competiția s-a intensificat și la nivelul spitalelor. pentru o înlocuire de șold se aștepta mai mult de trei luni. în acest caz. pe modalitatea în care. cei mai mulți asigurători solicită trimiteri de la medicul primar. Potrivit studiilor realizate.028 de euro. care oferă astfel de servicii. pacienții care aleg să apeleze la serviciile altor furnizori sunt despăgubiți parțial. Concurenţa în cadrul noului sistem a crescut în mod semnificativ şi cel puţin 20% din consumatorii olandezi au schimbat asigurătorii pe care i-au ales inițial. care se referă la prestaţiile stabilite de către guvern. spitale etc). spitalizarea. pentru a-i ajuta să cumpere planul de asigurare standard. în Olanda există trei pieţe. Pachetul minim obligatoriu. guvernul olandez estima că prima de asigurare medie s-ar putea situa la 1. În cazul în care pacienții doresc să consulte medici specialiști. iar furnizorii concurează între ei atât pentru obţinerea unui contract cât mai bun cu asigurătorii. din cauza timpului de așteptare pentru a intra în operații. jumătate din primele de asigurare. în principiu.A Look at National Health Care Systems Around the World. Asigurători și furnizori Asigurătorii negociază cu furnizorii calitatea.5%. mulţi asigurători impun furnizorilor prezentarea unui document care să certifice calitatea serviciilor oferite. farmacişti. cerinţele de evaluare a comunităţii au dus la creşteri abrupte ale nivelului primelor plătite de angajații mai tineri. include tratament la medicul generalist şi îngrijirea de specialitate. iar pentru o operație de histerectomie sau de prostată . a crescut puterea de cumpărare a gospodăriilor olandeze cu 1. dar. fizioterapeuţi. unui întreg: asiguratorii sunt în permanentă competiţie pentru asiguraţi. Preţul. fie o persoană. Alți asigurători au contracte cu reţele de furnizori. nu pot avea rate de utilizare suficiente pentru a asigura calitatea şi eficacitatea. Dana. extinderea serviciilor va creşte probabil accesul la asistenţă medicală şi va reduce timpii de așteptare pentru anumite proceduri. introducerea în 2006 a noului sistem. potrivit datelor furni- Competiţia. Prețurile farmaceutice sunt plafonate. De exemplu. el se ocupă de rambursare. În cadrul vechiului sistem. Concurenţa a forţat scăderea acestui nivel la 1. Statul acordă subvenţii sau indemnizaţii de îngrijire celor cu venituri reduse sau medii.028 € Este nivelul la care concurenţa a forţat scăderea primei medii de asigurare zate de Michael Tanner.acoperă servicii peste pachetul standard de beneficii. publicată în 2009. Angajatorii plătesc. guvernul olandez estima că prima de asigurare medie s-ar putea situa la 1. Concurenţa pe piaţa asigurărilor este. De regulă. la nivel national. În 2006. îngrijire prenatală. Cu toate acestea. în jur de 5 milioane de cetăţeni olandezi se calificau pentru un anumit nivel de subvenţie. cum ar fi centrele de îngrijire primară şi farmaciile. care să ateste necesitatea unui astfel de serviciu. Aceste subvenţii sunt finanţate printr-un impozit suportat de angajați.Dobre @unsicar. bazată pe calitatea serviciilor furnizate de asigurător. în general. valoarea primei nominale de asigurare. perioadele de aşteptare pentru anumite proceduri erau destul de îndelungate. Per total. dar trebuie să plătească diferenţa din buzunar. la preţul mediu de medicamente dintr-o clasă terapeutică. ce reprezintă actori importanţi în cadrul sistemului de sănătate: • asiguraţii. s-a estimat că cel puţin o sută de pacienți bolnavi de inimă au murit în fiecare an.106 de euro pe an. de exemplu.

În prezent. ineficient şi inechitabil. de exemplu. un pensionar diag­ nos­ ticat. pentru ca acesta să îl opereze. escrierea sistemului de sănătate din Grecia a cotidianu­ lui american pleacă de la povestea lui George Gianakouras. Roche Holding AG. prin intermediul guvernului interimar condus de premierul Lucas Papademos. în 2009. a oprit în acest an vânzarea medicamentelor pen­tru cancer către unele spitale publice. Guvernul se luptă cu preţurile mari practicate de companiile farmaceutice. de către stat.600 dolari). din care țara se luptă să scape. De altfel. În același timp.000 de euro (13. scria. că va continua drumul spre austeritate. Intrarea Greciei în perioada crizei financiare. a fost cauzată și de datoriile mari ale spitalelor din sistemul public. medicii i-au prescris acestuia medicamente și l-au programat pentru procedura de angioplastie cu inserare de stent la un spital din Salonic. în valoare de 10. în urmă cu câțiva ani. Nota de plată către spital a domnului Gianakouras. cu o boală de inimă. la fel ca pentru toți conaționalii săi. 12 Jurnal de încredere . La momentul res­pectiv. dintre care unele au întrerupt furnizarea medicamentelor către spitalele publice după ce facturile nu le-au fost plătite. Constituţia Greciei obligă statul să ofere asistenţă medicală cetăţenilor. Radiografia sistemului elen de sănătate Pe fondul crizei din Grecia. din fondul asigurărilor sociale. Wall Street Journal. a fost acoperită.Grecia și-a luat angajamentul. sistemul de sănătate al Greciei exemplifică ceea ce este în neregulă cu statul elen în sine. titra cotidianul american În multe privinţe. care include reducerea cheltuielilor din sistemul de sănătate. afectat de corupţie. premergătorul medicinei în mitologia greacă O poveste despre sănătatea grecilor Afectat de corupţie şi supraîndatorat. dar sistemul de sănătate este plin de datorii. care sunt privite ca fiind clienţi de încredere. la începutul lunii noiembrie 2011. furnizând în schimb aceste medicamente farmaciilor. sistemul de sănătate D este un câmp de luptă-cheie. din cauza neachitării facturilor. sistemul de sănătate este un microcosmos al Greciei în sine.000 euro .extern Asclepios. George Gianakouras a declarat însă pentru Wall Street Journal că a plătit chirurgului 5.„bani negri” . aceste măsuri au fost solicitate de către observatorii internaţionali ai planului de salvare a Greciei.în numerar. doctorii au organizat greve sporadice pentru a protesta împotriva unui plan care ar consolida fondurile de asigurări sociale şi le-ar reduce salariile.

cunoscut sub denumirea de „fakelaki”. . costul unei vizite rapide la medic variază între 20 și 50 de euro. În general. La rândul lor. Grecia a plătit unele facturi cu obligațiuni guvernamentale speciale. Sistemul este în mod clar sub presiune. sărăcite de aceste fonduri. nu își plătesc furnizorii și cer guvernului să le achite datoriile. face ca rambursările către spitale să fie extrem de reduse. declara recent că instituția a rămas de mai multe luni fără acele necesare procedurilor de biopsii de măduvă Wall Street Journal a tratat pe larg povestea despre sănătatea Greciei Sistemul elen de sănătate este finanţat prin impozite pe salarii. utilizat pe scară largă de către grecii bogați. construit în mare măsură din mită și plicuri de bani. care arată că Grecia este cea mai coruptă ţară a Uniunii Europene. Anul trecut. Cei care merg la spitalul Evaggelismos. venituri fiscale generale şi mită.În interiorul sistemului public de sănătate. Evaziunea taxelor fiscale plătite de forța de muncă pentru sistemul de securitate socială. din inima Atenei. Lycourgos Liaropoulos. La sfârşitul lunii iunie 2011. Petros Avgerinos. internist la Policlinica publică Omonia. a creat un sistem privat. conform cifrelor Transparency International. adică „micul plic”. spitalele publice. spitale publice datorau companiilor pharma 693 milioane de euro pentru vânzările din 2010. spital din centrul Atenei. a realizat un studiu care demonstrează că grecii cheltuie pe mită și alte „plăți informale” tot atât de mult cât pentru plățile formale. potrivit asociației producătorilor locali de medicamente. lipsa banilor este un fapt obișnuit. Această modalitate de plată s-a adăugat datoriei publice de 360 miliarde de euro. Autocolantele sunt ilustrate cu o mână care oferă un plic. vor găsi autocolante care indică drumul spre un coridor care duce la „completul” de la chirurgie. în timp ce intervențiile chirurgicale pot ajunge la mii de euro. Sistemul public de sănătate. Mita este endemică. profesor la Universitatea din Atena și un proeminent economist în sănătate. tensionat de datorii. precum şi un sistem din umbră.

El a declarat că guvernul elen este un client problematic. funcţionar public în cadrul autorității de supraveghere a fondurilor publice de asigurări pentru sănătate. Cealaltă jumătate sunt în practică privată. „Grecii nu se simt bine în cazul în care nu își plătesc chirurgul. Mai mult. guvernul plătește facturile pe care le strângem stivă. dar aceștia insistă uneori pentru a primi cadourile pe care i le aduc. „Mai presus de toate. cei mai mari evazioniști fiscali Doctorii găsesc înțelegere din partea pacienților. „De ani de zile. iar companiile de medicamente se tem că tendința de scădere va continua. Giorgios Patoulis. Aproximativ jumătate dintre medici sunt angajați și plătiți direct de către unul dintre fondurile de asigurări sociale. pentru a ajuta finanţarea spitalelor. a declarat că sistemul a fost afectat de supraîncărcare. Dretta a spus că Grecia a redus cheltuielile cu medicamentele de la 5. concluzionează Patoulis. a arătat Lekkas.2 miliarde euro în 2009. În opinia sa. dar care nu sunt bine plătiți”. statul trebuie să clarifice ce fel de sistem de sănătate dorește să ofere cetățenilor săi. Co-plata. plătit de către fondurile de asigurări. De la începerea colapsului financiar din Grecia. lucrează sub contractate pe bază de comision pentru serviciile oferite pacienților. ne-am primit 14 8% dintre greci dețin o asigurare privată de sănătate. unde angajatorii au posibilitatea de a alege între fonduri de sănătate concurente. în sensul că este supra centralizat şi reglementat. „Nu suntem mulțumiți cu acest lucru”. auditorii au descoperit venituri de 2. a recunoscut că există un fenomen de „supra prescriere” a medicamentelor. Biroul primăriei în care își primeşte vizi- Jurnal de încredere . el sugerează legalizarea plăţilor informale. iar țara este plină de ei. osoasă. 97% dintre greci nu au asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală spitalicească ne că are ca scop verificarea costurilor şi creşterea veniturilor. care conduce grupul elen Eli Lilly şi este şeful asociației locale a producătorilor de medicamente. companiile farmaceutice au primit obligaţiuni de stat pentru facturile neplătite în perioada 2007-2009. ce se ridică la 5. mobilier tapisat cu piele. Grecia nu a alocat fonduri de la buget pentru medicamentele necesare spitalelor publice. dar numărul acestora este în creștere banii. în timp 812. unul bazat pe angajator. pentru Wall Street Journal. nu există sistemul de co-plată.4 miliarde de euro. în parte datorită unui efort pilot de monitorizare a obiceiurilor medicilor în prescrierea medicamentelor. Gama beneficiilor oferite de fiecare fond în parte. În teorie. atunci așa ar trebui să fie. respectiv de prescrierea medicamentelor care nu sunt necesare. toate aspectele care țin de finanțarea și rezervele sistemului sunt strict controlate de Ministerul Sănătății și Coeziunii Sociale. Până la această criză. ratele care se percep. de asemenea. Oficialii guvernamentali arată însă că problema sistemului nu derivă din salariile mici ale medicilor și din costurile mari ale furnizorilor. în cazul unui medic care declarase că nu a avut nici un venit în ultimii patru ani. aparent. el funcţionează mai mult ca unul cu un singur plătitor. şeful sindicatului medici- tatorii este împodobit cu covoare elegante. Nikos Lekkas şi echipa sa de specialiști în evaziunea fiscală au inițiat mai mult de 700 de audituri fiscale ale taxelor plătite de medici un efort despre care Guvernul spu- lor din Atena. La fel ca mulți alți doctori și unii factori de decizie politică.extern 83% dintre greci au o asigurare primară de sănătate. mulți medici solicită pacienților plăți informale în schimbul tratamentului. Când se spune că sistemul ar trebui să fie liber. De exemplu.000 de euro au fost găsiți în afara bilanțului. Cum funcționează Angajatorii eleni trebuie să-și înscrie angajații într-unul dintre cele 35 de fonduri de asigurare socială.000 de euro.4 miliarde aeuro anul trecut. a descris acțiunea de audit al taxelor ca pe una de defăimare a doctorilor. O estimare a a acestor plăți infor- Deşi sistemul elen de sănătate este. Medicul a spus că nu a cerut niciodată pacienților păți suplimentare. plățile informale reprezintă cheltuieli semnificative ale pacienților. sunt foarte scăzute. în special pentru asistența primară. Iar acest lucru include plata pentru doctorii care fac ca acest sistem să funcționeze”. El a spus că un doctor are nevoie de „un comision respectabil” pentru a putea trăi. Indemnizațiile medicilor. rata contribuțiilor și tipurile de furnizori pe care asigurații îi pot accesa sunt stabilite de Ministerul Sănătății și Coeziunii Sociale.000 de euro pentru a fi operat. este însă fost foarte diferit”. Au existat încercări de descentralizare a deciziilor. Medicii. a arătat Giorgios Patoulis. În loc de bani. Un altul declarase venituri de numai 53. cel care a plătit 5. dar cea mai mare putere în acest sens a rămas în mâinile guvernului central. la 4. primarul suburbiei Maroussi din Atena. declara doctorul Avgerinos. doctorii din practica privată încearcă să convingă pacienții să iasă din evidențele medicilor care lucrează în sistemul public. Cu toate acestea. prin înființarea a 17 organizații regionale. Dioynsios Filiotis. Spre deosebire de Germania. Chiar și George Gianakouras. Aceasta este o cutumă”. iar după eliminarea costurilor. Oficialii guvernamentali spun însă că doctorii sunt cei mai mari evazioniști fiscali.2 milioane de euro în perioada respectivă. o masă de conferinţe din lemn închis și picturi. doctorii mai rămân doar cu câțiva euro după fiecare consultație. Chirurgul ortoped Patoulis este. Athina Dretta. Doctorul primar spune că „falekaki” este o consecință a salariilor mici și a încercărilor statului de a menține un sistem de sănătate ieftin. Ceea ce se întâmplă acum. a arătat Filiotis. finanțate în parte din impozitul pe salarii și în parte din venituri fiscale generale. care au o anumită responsabilitate pentru punerea în aplicare a politicii de gestionare și furnizare de asistență medicală. La fiecare câţiva ani. în Grecia există fonduri de asigurări sociale specifice pentru fiecare sector economic. În realitate. spune că Grecia „are doctori buni. Virtual. Valoarea obligaţiunilor a scăzut astăzi la aproape sub 20% din suma integrală.

Timpul de așteptare pentru tratament. Pentru consultațiile la un medic specialist. Timp de așteptare. Administrarea spitalelor este realizată de oameni afiliați politic și. atât corupție cât și inegaltate. pentru a identifica pacienţii care doresc asistenţă medicală de calitate superioară. ceea ce face ca în multe spitale să existe insuficient personal. din această cauză. în mod semnificativ. iar pentru unele operații – în jur de 6 luni. De asemenea.P male arată că acestea reprezintă 42% din cheltuielile de asistenţă medicală. Tehnologia/Calitatea. în baza unor contribuții reduse. mulţi medici primesc mită pentru trimiteri la spitale private şi centre de diagnostic. denumite „extraordinare” (pentru angajații guvernamentali.ro . Corupție și inegalitate. În sistemul elen de sănătate există. Pentru un simplu test de sânge se așteaptă o lună de zile. poate fi foarte mare. Salariile medicilor și asistentelor sunt mici. majoritatea medicilor solicită tabelele de plăţi. sectorul public și cel bancar) oferă beneficii extinse. Explicația acestui fenomen este influența politică a sindicatelor puternice din anumite sectoare. În plus. De exemplu. calitatea serviciilor din multe dintre acestea este extrem de scăzută. Dana. în detrimentul lucrătorilor din alte industrii.Dobre @unsicar. care obțin oferte mai bune pentru angați. se poate ajunge la un timp de așteptare de până la 150 de zile. unele fonduri. cât și în sistemul privat. atât în spitalele publice.

va trebui să 16 D sprijinim dezvoltarea pieței de asigurări. președinte CSA Calitatea serviciilor şi profesionalizarea pieței – provocările majore pentru industria de asigurări Constantin Buzoianu și-a început mandatul de președinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor după o perioadă de cinci ani în care a fost vicepreședinte în precedentul Consiliu al autorității de supraveghere. necesitatea consolidării orientării macroprudențiale a reglementărilor și normelor emise de Comisie reprezintă una dintre lecțiile importante „oferite” de criza financiară. Potrivit acestuia. o schimbare radicală în modul de acțiune al CSA pe segmentul supravegherii. În același timp. „Se simte nevoia unei ajustări a cadrului de reglementare și supraveghere al CSA. chiar de la început. în octombrie 2011. Constantin Buzoianu a inițiat. „Considerăm că CSA trebuie să se concentreze mai mult pe riscurile sectoriale și la nivel de Jurnal de încredere . upă preluarea man­datului de președinte.INTERVIU Constantin Buzoianu. într-un context socioeconomic încă extrem de dificil”. spune președintele CSA. astfel încât acesta să devină mai eficient. interval de timp ce s-a suprapus începând cu 2009 cu presiunea crizei economico-financiare asupra pieței locale de asigurări.

a avut ca rezultat o scădere a calității în activitatea de instrumentare a daunelor. corelată cu o creștere a ratei și frecvenței daunei și a costurilor de reparație. și problemele de imagine ale asigurătorilor . Constantin Buzoianu precizează că pentru asigurătorii RCA a venit momentul să reconsidere politica de stabilire a tarifelor pe baze comerciale. De aceea.sistem. a subliniat Constantin Buzoianu. CSA va verifica mult mai atent calculele actuariale din spate- Asigurările auto vor fi monitorizate riguros de CSA le tarifelor de primă la RCA. obiectivul principal al Consiliului CSA va fi optimizarea eficienței și eficacității cadrului de reglementare și supraveghere. în special pentru RCA. care. într-o piață aflată în continuă schimbare. ce urmărește doar creșterea portofoliului de clienți și asigurarea unei lichidități de moment. a subliniat președintele CSA. Din punctul său de vedere. din cauza calității serviciilor oferite consumatorilor. ar trebui să fie acompaniat de o tarifare adecvată a riscurilor asumate și de o creștere substanțială a calității pe segmentul instrumentării dosarelor de daune. având în vedere că pentru acest produs și acelelași riscuri asumate există diferențe majore de preț de la o companie la alta”. s-a resimțit direct la nivelul consumatorului. la rându-i. „Cred că interesul sporit manifestat de asigurători pentru asigurările auto. astfel încât consumatorii să beneficieze de produse și servicii competitive. De aici. De altfel. pentru a se evita eventualele derapaje induse de criza economico-financiară”. Președintele CSA consideră că industria de asigurări a pierdut în ultimii doi ani la nivelul imaginii. această strategie.

asigurările facultative reprezentau cel mult 15% din subscrierile asigurătorilor non-life. a arătat președintele CSA. ar fi trebuit să crească. valoarea daunei medii a fost de 5. De altfel. care trebuie să își consolideze rolul de protecţie a consumatorilor. președintele CSA spune că brokerii trebuie să ofere cele mai bune servicii. Motorul de creștere al acestui segment a fost lansarea asigurării obligatorii a locuinței. rata daunei – 94%. la sfârșitul primelor trei trimestre. în timp ce la sfârșitul lunii septembrie 2011. partea din prima de risc. CSA se va concentra. ci și despre modul în care pot identifica rapid nevoile de protecție ale clientului. precum și de serviciile din acest sector.183 lei. În urmă cu an de zile. „Agenții de asigurări. Astfel de fenomene subminează încrederea consumatorilor în instituțiile pieței de asigurări și pot eroda stabilitatea financiară a companiilor”. chiar și în condițiile în care cei mai mulți consumatori aleg prețul ca unic criteriu de departajare între asigurători. Acestea au fost amplificate de deteriorarea condițiilor economice. dar care ocupă un loc marginal în strategiile de creștere ale companiilor de asigurări generale. nu în ultimul rând. Buzoianu consideră că brokerii trebuie să consilieze clienții în funcție de raportul calitate/ preț al poliței solicitate. Auto versus non-auto Segmentul asigurărilor auto – RCA și Casco – este cel care aduce cel mai mare volum de business în piața de asigurări. care s-au acutizat începând din anul 2010. de multe ori. rezultatul informațiilor incomplete oferite la încheierea contractelor de asigurare pe baza cărora consumatorii iau decizii aparent benefice pe termen scurt. Profesionalizarea industriei Președintele CSA consideră că procesul de profesionalizare a industriei de asigurări trebuie intensificat. există un număr crescut de consumatori dezamăgiți de unii asigurători. CSA va verifica mult mai atent calculele actuariale din spatele tarifelor de primă la RCA. dar fenomenul a fost invers – am asistat la scăderi de tarife. având în vedere asimetria dintre cunoștințele consumatorilor. ar trebui să iși asume rolul de formatori de cultură în asigurări”. în perioada următoare. din cauza efectelor crizei economice asupra industriei de asigu- rări. cât și cu asigurătorii”. deși este cel mai neprofitabil sector. și nu în 18 funcție de nivelul comisionului primit de la asigurători. Acest lucru este demonstrat. paradoxal. „În aceste condiții. a subliniat Constantin Buzoianu. „Am observat tendința Jurnal de încredere . Potrivit lui Buzoianu. care acoperă doar daunele. Consiliul CSA a luat decizia adoptării unei noi structuri organizatorice astfel încât aceasta să răspundă celor două obiective majore ale autorităţii de supraveghere: apărarea drepturilor asiguraţilor şi promovarea stabilităţii pieţei de asigurări din România. astfel că primele nu mai reușesc să acopere daunele”. Echilibrarea portofoliului auto cu alte linii de asigurare reprezintă întotdeauna o temă fierbinte. pe verificarea modului în care asigurătorii și brokerii pun în aplicare standardele privind informarea clienților cu privire la produsele și serviciile oferite. rata daunei și rata netă combinată înregistrau. brokerii. dar care pot avea efecte neașteptate pe termen lung. Noua structură organizatorică include şi o direcție de protecție a consumatorilor de asigurări. având în vedere că pentru acest produs și acelelași riscuri asumate există diferențe majore de preț de la o companie la alta. care au fost amplificate de deteriorarea condițiilor economice. Consolidarea încrederii în asigurări și protecția consumatorilor Criza financiară și unele practici ale companiilor în instrumentarea și plata daunelor au afectat grav încrederea consumatorilor în domeniul asigurărilor. toți cei care vin în contact cu potențialul consumator trebuie să dețină cunoștințe și informații nu doar despre produse. Cu alte cuvinte. Un element esenţial în reconstruirea acestei încrederi îi revine CSA. „Nivelul şi eficacitatea protecţiei consumatorilor din sectorul asigurărilor a suferit unele deficiențe. valori în creștere față de aceeași perioadă a anului 2010. ofertele de produse și servicii din ce în ce mai complexe şi nivelul informațiilor transmise clienților. Pe segmentul RCA. spune președintele CSA. iar rata netă combinată la nivelul întregii piețe de RCA a fost de 128%. de evoluția asigurărilor pentru locuințe. dauna medie. Astfel.INTERVIU Protecţia consumatorilor din sectorul asigurărilor a suferit unele deficiențe. „Această dezamăgire este. În ceea ce privește activitatea de intermediere pe segmentul auto. Constantin Buzoianu auto. a arătat președintele CSA. ponderea acestora urcase la 21%. în creștere cu 104% față de primele trei trimestre ale anului trecut. cuantificarea acestora în funcție de diverși parametri și. care va fi în contact direct atât cu asigurații.

. cu perioade contractuale ce pornesc de la minim cinci ani. aceste oferte fac concurență directă poliței obligatorii. în următorii cinci ani. să echilibreze portofoliul de asigurări generale. şi atunci când este necesar. întrucât reprezintă elementul central al Programului Român de Asigurare la Catastrofă. Iar în ceea ce privește polița obligatorie.P unor companii de a lansa produse concepute după chipul și asemănarea poliței obligatorii – aceeași sumă asigurată. în principal. ce țin de tipul de acoperire. asigurările de viață și cele de sănătate ar putea. Segmentul asigurărilor de viață – singurul care a reușit să înregistreze ușoare creșteri în ultimii doi ani – va fi cel care. l Să consolideze încrederea publicului în sistemul de asigurări. prin acțiuni și măsuri preventive de eliminare sau reducere a riscurilor. l Să monitorizeze prudența companiilor și brokerilor de asigurări în activitatea desfășurată. va ajuta la maturizarea industriei locale de asigurări.Dobre @unsicar. l Să promoveze și să susțină. rezerve și reasigurare. l Să transpună în legislația națională prevederile Directivei Solvency II și să supravegheze aplicarea planurilor de adaptare a activităților asigurătorilor la noul regim de solvabilitate. pe măsura dezvoltării. aspectele tehnice din spatele acestora. CSA va sprijini dezvoltarea acestui sector și inițiativele companiilor ce au ca obiectiv impulsionarea creșterii asigurărilor de viață. l Să coopereze cu alte autorităţi de supraveghere europene cu privire la reglementările aplicabile societăților cu capital străin. nevoia de protecție pe termen lung. având în vedere complexitatea acestor produse”. Penetrarea redusă a acestor produse în Produsul Intern Brut arată cât de puțin este înțeleasă. să identifice rapid şi eficient riscurile individuale care pot pune în pericol sistemul de asigurări. l Să prevină. să pună în aplicare măsuri solide și transparente pentru o funcționare eficientă a pieței de asigurări. în conformitate cu legislația europeană. Potrivit acestuia. Trebuie să vedem însă cât de corectă este această concurență”. în România.ro Schimbare radicală în modul de acțiune al CSA pe segmentul supravegherii Obiective CSA l Să asigure. același preț. l Să consolideze stabilitatea pieței și să creeze reglementări sigure şi competitive de dezvoltare. prin susținerea ce va fi oferită de crearea unui cadru legal necesar dezvoltării acestor segmente. în fața Guvernului și Parlamentului. pentru a susține interesele pieței locale de asigurări. inițiativele ce urmăresc dezvoltarea industriei de asigurări. l Să protejeze drepturile şi interesele asiguraților care utilizează produsele și serviciile furnizate de companiile și brokerii de asigurări și să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a nevoii de protecție a consumatorilor. CSA avertizează ca va verifica toate aceste produse și. spune președintele CSA. Practic. Dana. plus alte riscuri acoperite. dar și a îmbunătățirii procesului de vânzare. spune Buzoianu. „Asigurările de viață sunt produse complexe. Constantin Buzoianu arată foarte clar că legea privind acest tip de asigurare trebuie aplicată.

juridică) 18 (asist.268.280 84.383.689. 2010 9.945.018 1.559 16.637.407 13. lei. Asigurările de viață tradiționale au susținut.456.534 15.956 11.493 239.626 17.965 9.841 2.912.063 1.577 103.accidente B2 .904.347.390.421 114. EvOLUȚIE (%) -8.79 -17. cu o creștere de 7.899 1.81 0.unit linked 04 .426.00 0. 2010 172.389 16.092.702.242 101. 2010 40.562 14.226 54.976.982.197.587.38 5.569 25.unit linked 04 .140 194.30 Asigurări generale prime brute subscrise.235. 2011 36.184.904.00 30 sept.001 80.210.viață tradiționale 02 .04 10.013.668.41 5.924.792.07 1.094.38 -15.595.284.046.accidente B2 .890 6.223.asigurări generale.01 0.00 EvOLUȚIE (%) 10.29 11.700.616 1.34 -10. în primele trei trimestre. tr.198.182 15.sănătate Total 30 sept.862.763.865 105.sănătate Total 30 sept.841. pers.342 1. în baza contractelor de asigurări generale.204. juridică) 18 (asist.8 mld.296.830.322.244.974.536.22 41.187 12.87 4. per ansamblu.00 193.218.permanente de sănătate B1 .43 559.67 3.338. în dificultate) Total 20 30 sept.116 9.451 12.715 3.053.Tabele Piața asigurărilor din România.899 2.885.638 189.326 26.239 32.49 15.24 100.885.00 6.473.724.741.58 28. Asigurătorii au plătit.1 miliarde lei.842.666. în scădere cu 5.832 3.953.952 1.552. Contracția a fost cauzată de reducerile volumelor de subscrieri pe liniile Casco și RCA.640 1. nivel în creștere cu 1.00 214.496.500.197 5. lei Clasa 01 .00 21. naval) 13 (RC generală) 14 (credite) 15 (garanții) 16 (pierderi financiare) 17 (prot.001.93 4. aerian) 6 (mij tr.076 110. ceea ce reprezintă 93% din totalul aferent asigurărilor generale.882. dinamica subscrierilor pieței de asigurări din primele nouă luni.982. tr.484.9 miliarde lei.89% față de intervalul similar din 2010.145. 14.935.464.94 -4.00 -5.00 18.758.816. aerian) 12 (RC tr.43 24.186.57 -18.817 1.434.00 912.161.818 1.496.050.095.360 461.094.220.354.182 2.233.217.00 145.607.00 290.498.346.987 138.11 22.66 73.196 740.975 163.58 82. Asigurări de viață prime brute subscrise.530 516 4.01 184.113.572.949 5.00 1. 2011 790.611.652 EvOLUȚIE (%) 5.89 -31. aerian) 12 (RC tr. naval) 13 (RC generală) 14 (credite) 15 (garanții) 16 (pierderi financiare) 17 (prot.258 3.422 18.718 2.422 1.116 9. 2010 734. pers.400.859. Volumul despăgubirilor plătite pentru Casco.703.86 35.562 1.380 3.348 2. feroviar) 5 (mij.498.188.535 13. în dificultate în deplasări) Total 30 sept.00 EvOLUȚIE (%) 7. naval) 7(bunuri în tranzit) 8 (incendiu) 9 (daune proprietăți) 10(RCA+ CMR) 11(RC tr.6% comparativ cu aceeași perioadă din 2010.00 83.58 157. în ansamblul său.615 22.677 10. în primele trei trimestre. lei Clasa 01 .670.97 14.141 1.98 -20.51 91.611 Segmentul asigurărilor generale a generat.845.89 -21.736.00 Jurnal de încredere .318.asigurări de viață.761 39.viață tradiționale 02 .085.61 214.511 22.00 30 sept.825 1.472.00 143.430.277.708.52 3.766.12% față de aceeași perioadă a anului trecut.348.50 57.135. feroviar) 5 (mij.căsătorie 03 .592.238 30 sept. indemnizații totale de peste 3.038.00 928. lei 1 (accidente) 2 (sănătate) 3 (Casco) 4 (mij. un volum de subscrieri de 4.33 Plățile totale efectuate de societăți către asigurați și beneficiarii contractelor de asigurări de viață au depășit 502 milioane lei.74 26.651 18.373 30 sept.872 398.407. lei Clasa (accidente) 2 (sănătate) 3 (Casco) 4 (mij.410.83 187.căsătorie 03 .18 0.111.328.221 37.739.552.835.991 158. 2011 9.00 1.506.123 1. tr.sănătate B1 .572 78.483.00 53. 2011 190.613 39.663.119. Această clasă de asigurări deține o pondere de peste 61% în totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață.892. aerian) 6 (mij tr.090. naval) 7(bunuri în tranzit) 8 (incendiu) 9 (daune proprietăți) 10(RCA+ CMR) 11(RC tr.53 63.175 2. tr.05 Indemnizații brute (inclusiv maturități) . după primele trei trimestre pentru asigurări de viață pentru asigurări generale Evoluția pozitivă a subscrierilor pentru asigurările de viață tradiționale și pentru cele de locuințe au sprijinit.832.89 Indemnizații brute plătite .347.39 -19.889 7.15 0.183 5.482 465.868 3.62 2.234.207 49.336 125. care s-au ridicat la peste 6 miliarde lei.49 0.28 -18.140.975.56 -26. RCA și asigurările de incendiu (locuințe) a depășit 2.536.289.72 15. dezvoltarea segmentului.

778 lei. 89% este gradul de cuprindere în asigurarea RCA a parcului auto din România .538. în creștere cu 8%. l aproape 1.2 miliarde lei a fost valoarea despăgubirilor plătite.949.8 milioane de poliţe RCA. lei 30 sept. când s-a înregistrat o valoare de 621 lei. l 241.360.00 EvOLUȚIE (%) -3.062 de dosare de daună RCA. l numărul dosarelor de daună plătite în baza polițelor RCA a scăzut cu 8%. nivel similar celui înregistrat în primele trei trimestre din 2010.4 miliarde lei. 2010 6. l 5.508.689. mai puțin cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. față de aceeaşi perioadă a anului 2010. față de aceeași dată a anului trecut.830. prima de asigurare medie anualizată pentru RCA. în scădere cu 24% față de aceeași perioadă a anului trecut.93 Sursa informațiilor din aceste pagini: CSA Evoluția segmentului RCA l 13 companii autorizate să vândă RCA.138.71 Indemnizații brute (asigurări generale și asigurări de viață).67 30 sept.87 30 sept.384.081. lei 30 sept.183 lei. 2010 3.00 EvOLUȚIE (%) -8. valoarea rezervelor de daune.727.315. nivel în scădere cu 3% față de aceeași perioadă din 2010. când nivelul înregistrat a fost de de 4.Prime brute subscrise asigurări generale și de viață (cifre preliminare). l aproape 4. l 472 lei. l aproximativ 1. 2011 3.301. nivel în creștere cu 33%. 2011 6. valoarea medie a unei daune plătite pe RCA.

Potrivit acestuia. care stabilesc primele de asigurare pe baza analizelor de risc. respectiv constatarea și evaluarea. Regularizarea. cu 50 de euro sau 70 de euro. acest cel mai important moment al derulării contractului – regularizarea de daună – nu se află sub controlul autorității”. 22 „S „În afara acestui echilibru. adică asigurătorul. prețul RCA nu poate fi stabilit. se dezvoltă contractul de asigurare. să facă el însuși. În Vest. în România. În viziunea acestuia. Or. dar să plătească daunele”. Doar atunci când se produce evenimentul asigurat se vede dacă asigurătorii își țin sau nu promisiunile față de clienții lor. „Avem nevoie de o lege pentru RCA” Ionel Dima. Să vândă la ce preț vor.INTERVIU Dicta e promesa în asigurările auto Asigurătorii. „E simplu. la 70 de euro. Eu înțeleg că vor să vândă mult mai ieftin pentru cotă de piață și lichiditate. Actuarii sunt supermatematicieni. constatarea și evaluarea daunei. O altă mare problemă apare atunci când regularizarea daunei se face printro companie externă specializată. se întâmplă riscul asigurat. în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA. Dacă în țările cu tradiție ceea ce calculează actuarul este prea sus. Jurnal de încredere . De aceea. întreg sistemul de asigurări se bazează pe încredere. conform acestor calcule. cele mai importante aspecte din întregul complex al asigurărilor. consideră Ionel Dima. dar să plătești daune. într-o țară care a inventat șurubul. atunci nu ar mai vinde nimic. se plătește dauna. dar plătește daunele Dacă toate calculele actuariale pe baza cărora se stabilesc tarifele RCA sunt corecte și demonstrează că se poate vinde RCA. „Nu este chiar în regulă ca cel care are obligația de plată. Iar. pentru că nu se plătesc daune. de prognoze. Eu nu cred că CSA vede adevăratele calcule actuariale. prin proprii angajați. la semnarea contractului de asigurare”. de statistici. înseamnă că în România tarifele actuarilor ar fi de-a dreptul prohibitive. Vinde la ce preț vrei. membru în Comitetul de Direcție al UNSICAR. contractul de asigurare ar trebui să arate ca un cerc închis – se vând promisiuni. sunt vânzători de promisiuni. avem probleme. fără doar și poate. spune Ionel Dima. membru în Comitetul de Direcție UNSICAR - oluționarea daunelor atunci când se produce evenimentul asigurat reprezintă alfa și omega în industria asigurări. reprezentantul unei companii a spus că dacă la auto ar ieși pe piață cu primele date de actuari. activitatățile de regularizare și de lichidare a daunelor suferă de o mare doză de subiectivism. și lichidarea prin plată a daunei reprezintă. în prezent. atunci nu ar trebui să existe probleme la plata daunelor. Plata daunelor arată că asigurătorii își țin promisiunea pe care au făcut-o clienților. prin contractele pe care le încheie cu asigurații. N-ai decât să vinzi RCA cu 50 de euro. în România. spune Ionel Dima.

precizează Ionel Dima. teze prin lege regularizatorul de daună. de acum încolo. brokerului. Toate aceste aspecte conduc la o singură soluție – soluționarea daunelor din asigurări trebuie reglementată prin lege”. este reglementarea regularizatorului de daună prin Directiva privind Intermedierea în Asigurări. La nivelul UNSICAR există un grup de lucru special pentru regularizatorii de daună. conceptul de recare se face lobby la Bruxelles. propunerea noastră să intre în atenția CSA”. oricine își dorește. fără ca cineva să îl controleze. după cursuri și examene. din care fac parte reprezentanții companiilor specializate pe acest segment. reglementarea acestei activități ar putea fi lăsată în mâna uniunii profesionale. veghere. pentru Regularizatorul de daune = companie specializată în soluționarea daunelor din asigurări. În piața locală de asigurări. muzica și rolurile principale de și cu Sergiu Nicolaescu.iar acel agent economic este nu numai lipsit de o legătură intrinsecă cu piața asigurărilor. regularizează daune când și cum dorește. regularizatorul de daună este autolegitimat. Franța sau Italia nu mai au nevoie să reglemen- Asigurătorii români – un film de Sergiu Nicolaescu Asigurătorul auto din România este ca un film de Sergiu Nicolaescu . Germania. perioadă de timp în care ar interveni disciplina în piață. după definiția agentului. în România. în România. Acesta spune că o protecție reală prin contractul de asigurare poate fi realizată doar în condiții de neutralitate. decoruri. UNSICAR a înaintat către CSA. să soluționeze daune în asigurări. „Încă nu știm cum va arăta textul Directivei. subliniază Ionel Dima. încă de acum zece ani. chiar și fără studii de specialitate. complet independentă și neutră. apariția IMD2. După câțiva ani. Cehia. și fără experiență. ar trebui să cuprindă și definirea regularizatorului de daună. Asociațiile profesionale acordă licențele. și tot ele organizează cursuri și examene pentru regularizatorii de daună”. așa cum se întâmplă în statele cu tradiție”. scenariu. La nivelul Uniunii Europene se poartă discuții pe textul Directivei privind Intermedierea în Asigurări (IMD1) și se așteaptă. propuneri de reglementare a regularizatorului de daună. „În numele acestor companii. abilitat și licențiat de autoritatea de supra- gularizare de daune. Până acum autoritatea de supraveghere a pieței de asigurări nu a analizat această propunere. pentru că au 60 de ani de tradiție de când există acest sistem. asistentului în brokeraj. Calitatea serviciilor „Până acum. dar cred că România nu trebuie să aștepte să îi spună Europa că regularizatorii de daună sunt foarte importanți într-o economie de piață. de exemplu. ci este liber de orice fel de autorizație și nu este reglementat prin lege. glumește Ionel Dima. dar sperăm ca. de mai multe ori. explică Ionel Dima. care nu este reglementată. nimeni nu și-a pus niciodată problema calității actului de soluționare a daunelor. care să fie singurul acreditat. Austria. Anglia. Una dintre teme. în prima parte a anului viitor. În aceste piețe. trăim încă după un princi- . „Cred că Legea 32/2000. spune Dima. În acest moment. a introdus în legea asigurărilor.regie.

trei sau patru poate că au cunoștințele și banii necesari să știe ceea ce li se întâmplă. de exemplu. referitoare la auto. în special segmentul RCA – tarife subdimensionate. S-au născut în 1971 și au mai fost. păgubitul face cerere de despăgubire la reprezentanța asigurătorului RCA din Franța. În astfel de cazuri este nevoie de ceva mai mult timp. Aici ar trebui să intervină CSA și să reglementeze acest aspect. se regăsește în prima de asigurare”. pe ici pe acolo. nu în trei luni. De exemplu. se referă.ro 24 Jurnal de încredere . dar în mod eronat. dar s-ar putea ca un inspector de daună de la o anume companie să aibă ordin de la stăpânire ca ultimul act să nu fie niciodată depus. Asta doar pentru a putea spune că au externalizat ceva. termenul de 90 de zile este legat de ceea ce se numește protecția vizitatorului. pentru că se fac cor espondențe între mai multe entități. costuri supradimensionate.000 de euro. „Sigur. să investigheze cauza respectivă. frauda internă și externă ar fi uimitor să se facă profit. pot spune acest lucru în cel mult trei săptămâni. Să-mi fie cu iertare. Dana. Așa cum arată astăzi piața auto. Ce legătură are acest termen strict în cazul RCA-ului de pe piața din România? E fraudă sau nu. ar fi motivul pentru care asigurătorii nu folosesc externalizarea constatării și evaluării daunelor. spune Dima. pentru că așa le cere acționarul. Asigurătorii spun de ani de zile că liniile de asigurări auto aduc pierderi. „ce funcționează ca o caracatiță. doi dintre ei poate că și acționează în instanță împotriva asigurătorului. dintre aceștia. la solicitările Uniunii Europene.INTERVIU piu nesănătos – să spunem că avem zece păgubiți care sunt respinși la plata daunelor. Să își aducă aminte să îi solicite păgubitului de fiecare dată câte o hârtie. fie că este internă sau externă. „Termenul de 90 de zile a fost preluat din Directiva a IV-a. E simplu. RCA are nevoie de o lege specială Normele CSA spun că asigurătorul RCA are dreptul. cosmetizate. la cazul unui român accidentat în Franța. Trebuie să ne strângem laolaltă energiile și să facem o lege a RCA. există companii care externalizează daunele. ce pot fi din țări diferite. În Directiva europeană. subliniază Ionel Dima. asigurătorul a câștigat imens”. peste doitrei ani. Cu alte cuvinte. în final. În ceea ce privește fenome- nul fraudei.Dobre @unsicar. plata despăgubirii trebuie realizată în zece zile de la depunerea ultimului act la dosarul de daună. La fel este și cu termenul de zece zile de la depunerea ultimului act la dosar. dar pe bucățele. Și acest fenomen. Întors în România. Ionel Dima consideră că frauda internă este preponderentă. iar după cel mult 90 de zile trebuie să plătească despăgubirea. Tot normele CSA spun că. Frauda. care strânge și imparte pe diverse niveluri ierarhice”. dacă unul dintre cei doi câștigă în instanță. Normele care guvernează piața RCA se adapă și astăzi de la izvorul ADAS. în mod normal. arată Ionel Dima. în momentul în care are suspiciuni de fraudă. Ne trebuie o lege a RCA!". acolo unde nu există suspiciuni de fraudă. externalizează daunele de peste 100.

gestionarea conflictelor de interese.EXTERN Obiective europene Nic De Maesschalck. dreptul contractual. inter alia. în următoarele obiective: transparenţă. în următorii trei-cinci ani. politici anti spălare de bani. Director BIPAR Evoluțiile din Europa și din țările Zonei Euro. agenda discuțiilor forumului G20 și ale Fondului Monetar Internațional reprezintă cele mai fierbinți subiecte ale mass-media. ecommerce. cum ar fi G20 sau FMI.dau imaginea de ansamblu a unui adevărat model tridimensional. de asemenea. interpretări şi orientări la care sectorul va trebui să se adapteze în următorii ani. Fără a le menţiona pe toate acestea. precum şi a modelelor de afaceri. În termeni mai concreţi. protecţia consumatorilor şi restabilirea încrederii în sistem. Se ilustrează foarte clar că în serviciile financiare regulile jocului sunt astăzi definite printr-o cooperare între ţări . În cadrul Federației Europene a Intermediarilor în Asigurări . în conformitate cu politica internaţională. din ultima perioadă. care vor afecta activităţile de intermediere în asigurări în mod direct sau indirect.se lucrează. recursul colectiv. iniţiativele europene acoperă o gamă largă de subiecte. o supraveghere mai eficientă şi mai bine coordonată şi cooperare internaţională între autorităţile de supraveghere. o reglementare adecvată pentru fiecare tranzacţie financiară. la o drastică redesenare a structurii sectorului. la nu mai puțin de 18 acte legislative. Aceste obiective generale reprezintă principiile de bază ale fiecărui nou proiect de reglementare la nivel european sau sunt urmărite în revizuirea legislației existente. Aceste texte europene interacţionează unul cu altul şi pot conduce. TVA-ul şi Directiva Comunitară privind Pieţele de Instrumente Financiare (MIFID) şi. în jurul valorii a trei principii directoare: stabilitatea financiară. EBA (alianța brokerilor europeni) și ESMA (piața de capital) . cum ar fi asigurarea şi intermedierea de credite bancare. din perspectiva intermediarilor de servicii financiare.adesea facilitată de către instituţii sau foruri internaţionale. aspecte cum ar fi răspunderea pentru mediul înconjurător sau schemele de garantare. UNSICAR este membru al BIPAR din anul 2001 . în prezent. politica europeană în ceea ce priveşte serviciile financiare este definită. care sunt fie în curs de revizuire fie în curs de dezvoltare. această politică este tradusă. care de acum înainte va fi în permanentă mişcare şi va crea reguli.BIPAR . În termeni generali. Noile competenţe ale celor trei noi autorităţi europene de supraveghere – EIOPA (pensii și asigurări).

Cele mai multe încercări de fraudă au fost identificate pe segmentul asigurărilor auto. Potrivit unei asociații a pacienților.ia în considerare ideea fuziunii Fondului Național de Sănătate (NFZ) cu Oficiul Asigurărilor de Sănătate (ZUS).Partidul liberal Platforma Civică și Partidul ţărănesc PSL . în același interval. surse parlamentare au declarat că fuziunea fondurilor are ca explicație cheltuielile anuale de aproximativ 400 milioane zloţi (90. scrie agenția de presă Novinite. iar unele instituții au fost nevoite să apeleze la rezervele destinate a fi utilizate în caz de dezastre naturale şi de război. citați de publicația The Prague Post. care ar putea reprezenta 30% din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. partidul Poland Comes First (PJN) a propus chiar lichidarea Fondului Național de Sănătate și înlocuirea acestuia cu unități regionale de asigurări de sănătate. Potrivit Thenews. în paralel cu crearea unor spitale foarte specializate şi introducerea sistemului de asigurări suplimentare private de sanatate. Sondajele europene arată că cele mai mici niveluri de satisfacţie cu privire la îngrijirea sănătăţii sunt raportate în Bulgaria.hu.hu. Taxa va fi aplicată și contractelor semnate anterior datei de 1 ianuarie 2012. Polonia Fuziunea fondurilor de asigurări sociale și de sănătate Coaliția de guvernare din Polonia . Pe parcursul ultimilor ani. asigurătorii din Cehia au raportat o creștere semnificativă a cazurilor de fraudă. În 2010. chiar dacă asigurații vor refuza plata acestui impozit. care ar acorda NFZ întreaga reponsabilitate pentru colectarea primelor de sănătate. nivel mai mare cu 14% față de 2009. Noua taxă ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Potrivit site-ului polonez. guvernele care s-au succedat nu au reușit să pună în aplicare reformele și să asigure fondurile necesare funcționării sistemului de sănăate. în primele șase luni din 2011. care ar trebui să vireze banii către stat.pl. legate de asigurările auto. printro scrisoare deschisă. informează portalul de știri Portofolio.7 milioane de dolari.pl. în valoare de aproximativ 150 milioane de coroane (aproape 9 milioane de dolari). noul impozit ar putea genera venituri anuale la bugetul de stat de aproximativ 27 miliarde de forinți (în jur de 9 milioane de euro). iar veniturile obținute din colectarea acesteia vor fi folosite de Fondul de Asigurări de Sănătate. Bulgarii sunt obligați să cotizeze cu 8% din veniturile lunare la Fondul de Asigurare a Sănătății – instituție puternic afectată de corupție. Portalul de știri estimează că dacă veniturile din primele aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto se vor cifra la peste 90 miliarde de forinți (aproximativ 30 milioane de euro). sau clasificarea acestora ca taxe normale. banii alocați nu vor putea garanta servicii de calitate și accesul bulgarilor la tratamente moderne.. Anul trecut. cu o valoare a despăgubirilor solicitate de 80 milioane de coroane. în 2011 În prima jumătate a acestui an. deși cele două instituții au sarcini distincte. să crească resursele financiare pentru sănătate la 6% din PIB-ul țării. spitalele din Bulgaria au fost nevoite să suspende o parte dintre operațiile planificate. Există însă și un alt concept. adică 4. care se situează în urma Albaniei şi Macedoniei. compania de asigurări Kooperativa a identificat 370 de cazuri de fraudă. Cehia Mai multe fraude în asigurări. bugetului de sănătate i-a fost alocat un procent de doar 4% din Produsul Intern Brut. experții nu se grăbesc să critice această idee. Organizația pacienților a solicitat guvernului. Bulgaria 4% din PIB pentru sănătate Sistemul de sănătate din Bulgaria suferă de subfinanțare cronică. Asigurătorul spune că numărul încercărilor de fraudă aproape s-a triplat. Asigurătorul Česká pojišťovna a descoperit. Colectarea ar urma să cadă în sarcina asigurătorilor. De exemplu. potrivit asociației asigurătorilor locali (ČAP). ceea ce ar reduce birocrația implicată. dar s-a observat o creștere semnificativă a acestui fenomen și pe segmentul asigurărilor de sănătate. companiile de asigurări din Cehia au investigat în jur de 5.9 milioane de euro) pentru colectarea primelor de sănătate şi transferul acestora de la ZUS la NFZ. În 2012. 271 de cazuri de fraudă. 26 Jurnal de încredere . potrivit asociației asigurătorilor locali. scrie portofolio. La începutul acestui an.000 de cazuri de fraudă.EXTERN Ungaria O nouă taxă pentru proprietarii de autovehicule Guvernul maghiar intenționează să impună proprietarilor de autovehicule o „taxă de accident”. scrie Thenews. comparativ cu primul semestru din 2010.

Director Direcția Juridică CSA și Doina Preotu . Lectorii evenimentului au fost: Dumitru Rusu – Partner Voicu&Filipescu. Gabriela Tă­ nase . de reglementările privind raportul fiduciar. Noul Cod Civil a adus modificări importante și pentru companiile din piața de asigurări .Director Departament Juridic Omniasig. La eveniment au participat peste 50 de reprezentanți ai companiilor și brokerilor de asigurare. UNSICAR a organizat.Senior Associate Voicu&Filipescu.Senior Associate Voicu&Filipescu. contractul de asigurare. Mădălina Con­­ stantin . impreviziunea. instituția reprezentării etc. contractelor de mandat. încheiate după data de 1 octombrie 2011. în data de 19 octombrie 2011.EVENIMENT Impactul modificării Codului Civil asupra asigurărilor În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte punctuale legate de efectele produse de prevederile noului Cod Civil asupra contractelor de asigurare. un seminar ce a avut ca temă impactul modificării Codului Civil asupra asigurărilor. Marinela Nemeș . Subiectele de discuție au fost legat de noile norme ale Codului Civil ce guvernează persoană juridică. de intermediere și de comision.

„Necesitatea deschiderii unei sucursale UNSICAR în Transilvania. resursele limitate pentru training și dezvoltare. o necesitate logistică pentru UNSICAR pe segmentul comisioanelor. capacității de achiziție a acestora. Această evoluție pozitivă ar putea fi imprimată prin dezvoltarea unor produse adecvate solicitărilor clienților. președintele Sucursalei Transilvania a UNSICAR și director general al companiei ASTOP Broker. „lupta” Sucursala Transilvania. tendința asigurătorilor de a atrage în mod direct clienții etc. al cărei sediu este la Oradea. rezultatele care se pot obține printr-o discuție la care participă 20 de mebri. „În perioada imediat următoare. considerăm că există premise de creștere a pieței de brokeraj dar și a industriei de asigurări în general. 28 Jurnal de încredere . reducerea rolului brokerului. principalele probleme cu care se confruntă brokerii din regiune sunt scăderea puterii de cumpărare a clienților persoanelor fizice. atmosfera de concurență puternică.EVENIMENT Primele două sucursale UNSICAR TRANSILVANIA UNSICAR a deschis în data de 2 noiembrie 2011 sucursala Transilvania. costurile și timpul pe care le implică deplasarea la București. a subliniat Cerasela Nergheș. a declarat Cerasela Nergheș. prin respectarea legislației de către toți jucătorii din piață”. prin promovarea intensivă a rolului brokerului și. a fost motivată de numărul mare de membri din regiune. în comparație cu un eveniment la care participă peste 80 de membri”. Potrivit Ceraselei Nergheș. prin perfecționarea profesională a personalului. diminuarea capacității de investiție a clienților persoanelor juridice. nu în ultimul rând.

Consiliul Director al Sucursalei Moldovei este format din trei membri . și Liviu Dinescu. Laurențiu Botezatu. fie cu reprezentanții societăților de asigurări din România. Sucursala moldoveană va fi un factor de creștere a operativității UNSICAR . Pentru că Moldova se distinge de celelalte zone din țară. la Bacău. director al brokerului Mediatis și membru în Consiliul Director al UNSICAR. care nu sunt membri UNSICAR”. „Înființarea Sucursalei Moldova a prilejuit și primul dialog pe care brokerii de asigurare l-au avut într-un cadru organizat fie între ei. aplicat la condițiile zonei. dar și cu ceilalți brokeri. Sucursala Moldova va reprezenta elementul de legătură între brokerii prezenți în zonă și UNSICAR. reprezentantul companiei Broker Asist. UNSICAR a deschis Sucursala Moldova. prin această sucursală vom putea organiza mult mai ușor întâlnirile de care avem nevoie pentru a dialoga între noi. a declarat Zorin Pușcașu. Am discutat aspectele cu care ne întâlnim în activitatea noastră. De acum. publicației Ziarul de Bacău. reprezentantul societății Financial Services Group Onesti. La eveniment au participat brokeri de asigurări și reprezentanți ai companiilor de asigurare cu filiale în județele din regiunea Moldova.EVENIMENT moldova În data de 24 noiembrie 2011.Zorin Pușcașu.

Dacă la prima tehnică se adaugă și cheltuielile companiilor de asigurare. împreună cu societățile de asigurări partenere. Dana. în prezent. de aceea. pentru a discuta despre modul în care industria de asigurări locală a reușit să facă față provocărilor multiple induse de criza economică. ar trebui să se situeze la 128 de euro. în 2012. Brokerii au fost de părere că.08 X 1. Bogdan Andriescu.Dobre @unsicar. au arătat că ponderea despăgubirilor acordate pentru vătămări corporale în total daune plătite tinde să ajungă spre 50% în cazul unor companii. evoluția spectaculoasă înregistrată pe segmentul property a fost susținută de introducerea obligativitățiii pentru asigurarea locuinței. În opinia brokerilor. s-au reunit la Eforie Nord.600 de euro (prima tehnică = frecvența daunelor X dauna medie = 0. Reprezentanții asigurătorilor. în condițiile în care se estimează o frecvență a daunelor de 8% și o daună medie de 1. calitatea serviciilor oferite de asigurători a devenit un factor mai important decât prețul. atunci nivelul minim al poliței ar trebui să ajungă la 160-180 de euro. Un alt motiv de îngrijorare. potrivit reprezen­ tanților brokerilor de asigurări. a arătat că problemele de pe segmentul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto conduc la afectarea noțiunii de asigurare și. Cu atât mai mult cu cât limitele de răspunere pe polița RCA vor crește. brokerii UNSICAR. care deține încă supremația în piața locală de asigurări. Despăgubirile acordate pentru vătămări corporale reprezintă o altă problemă importantă a pieței de RCA.ro Jurnal de încredere .600 euro = 128 euro). saltul calitativ al portofoliului de asigurări facultative se va produce după ce se va atinge un grad de cuprindere în asigurarea obligatorie a locuinței de 50-60%. iar acest lucru ar trebui să conducă la creșterea tarifelor RCA. atât prima medie cât și calitatea serviciilor pe segmetul facultativ al asigurărilor pentru locuințe s-au înscris pe o tendință de scădere. Din perspectiva asigurătorilor. a fost legat de serviciile oferite clienților în cazul polițelor RCA. o surpriză pentru brokeri și invitații lor rima minimă la asigurările RCA – segment care deține peste 37% din volumul total de subscrieri pe asigurări generale – ar trebui să ajungă la un nivel de 160-180 de euro. prezenți la întâlni30 P Întâlnirea anuală a brokerilor de asigurări În perioada 30 septembrie-02 octombrie 2011. Brokerii consideră că în alegerea unei polițe RCA. Brokerii au concluzionat că toți asigurătorii care vând în prezent sub acest nivel înregistrează pierderi pe segmentul RCA. Președintele UNSICAR. la 1 milion de euro pentru pagube materiale și la 5 milioane euro pentru vătămări corporale şi decese. inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial. se impune identificarea unor soluții care să îmbunătățească managementul daunelor. cu alte linii de produse. Brokerii și asigurătorii parteneri au dezbătut problemele acute ale pieței de asigurări rea organizată de UNSICAR. cum ar fi asigurarea de bunuri și proprietăți. care arată frecvența și dauna medie la RCA.EVENIMENT Croaziera cu Bricul Mircea. dezbătut în cadrul întâlnirii. Calculele arată că doar prima tehnică minimă. Reprezentanții companiilor de asigurare au spus că anul 2011 a marcat tendința de echilibrare a portofoliului auto.

Evenimentele brokerilor au intrat în tradiția pieței de asigurări . contractele sunt sufocate de clauze inutile care doar reproduc texte din normele legale în vigoare fără a produce efecte suplimentare față de acestea. Consider că brokerilor le revine un rol mult mai important. Aceste practici tensionează relațiile dintre brokeri și asigurători. consider că este necesară intervenția UNSICAR și UNSAR prin reluarea analizei protocolului privind principiile și regulile de colaborare. Față de această situație. Cristian Constantinescu. în data de 22 martie 2011. creează o stare de instabilitate a portofoliilor. pentru că sunt mult mai credibili pentru clienți. conferința anuală a brokerilor de asigurări.EVENIMENT Conferința anuală a UNSICAR UNSICAR a organizat. dar. Operăm cu toții într-o piață în care cultura în asigurări nu prea există. Angela Toncescu. ceea ce afectează dezvoltarea durabilă a ambilor parteneri. având în vedere poziția de neutralitatea pe care o dețin. nu reușesc să consolideze și să mențină încrederea clientului în serviciile de asigurări. Din punctul meu de vedere. ca mediator la aceste discuții. director MEDIATIS: În mai toate cazurile. consider că este necesară participarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. gradul de intermediere al pieței de brokeraj este mai puțin relevant. dintr-un total de 530 de brokeri autorizaţi să funcţioneze la finele anului 2010. și mai rău. Reacția noastră față de aceste tip de clauze și încercarea firească de a le discuta/amenda primește din partea asigurătorilor un răspuns de tipul „toţi ceilalţi brokeri au fost de acord cu acestea”. președinte CSA (mandat încheiat în septembrie 2011): Piaţa de brokeraj este foarte concentrată. cărora li s-au alăturat președintele CSA și președintele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). în jur de 83% din primele intermediate fiind realizate de 100 de brokeri. și anume acela de formator al culturii în asigurări. președinte UNSAR (funcție din care s-a retras în iunie 2011): Brokerii sunt un rău necesar. eveniment la care au participat reprezentanți ai asigurătorilor și intermediarilor în asigurări. Fiind în discuție un element cu o contribuție importantă la dezvoltarea capitalului de încredere în serviciile de asigurari. Zorin Pușcașu.

32 Jurnal de încredere .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful