FORMAREA RELAŢIILOR DE DEPENDENŢĂ Fragmentarea întinsului Imperiu pe care îl consolidase Carol cel Mare a fost grăbită şi de naşterea feudalismului

. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a faptului că guvernul central nu a mai putut exercita o autoritate eficace asupra teritoriilor aflate sub controlul lui. Puterea regelui a fost înlocuită cu puterea proprietarilor lor, fiecare stăpân (numit senior) al unei moşii devenea rege pe moşia lui (domeniu). Feudalismul a reprezentat un sistem de organizare politică bazat pe proprietatea asupra pământulu i. Pe atunci acesta era singurul mijloc prin care se puteau menţine dreptatea şi ordinea, după fărâmiţarea Imperiului lui Carol cel Mare. Foarte repede, Europa Centrală a fost acoperită de o puzderie de „state” mărunte conduse de către un baron, duce, conte sau episcop şi care erau organizate în unităţi de luptă. În schimbul serviciului militar, nobilii fără pământ jurau credinţă seniorului de la care primeau spre folosinţă un lot de pământ. Primii deveneau vasali (servitori, în limba celtică) ai unui nobil mai mare numit senior. Pământul primit de vasal de la suzeran se numea feudă, de aici provenind şi cuvântul feudalism. Vasalul datora seniorului său, în primul rând, 40 de zile de muncă pe an. Dar mai avea şi alte obligaţii de natură materială. Seniorul dădea pământ spre folosinţă nu numai oamenilor de arme ci şi ţăranilor fără pământ primind în schimb produse dijmă, bani cens, sau muncă clacă. Societatea feudală era organizată ca o piramidă, fiecare vasal având un senior iar seniorul din vârful piramidei, regele era vasalul lui Dumnezeu. Domeniul a fost unitatea economică specifică Evului mediu. Pe domeniul feudal, pământul se împărţea în două părţi: pământul feudalului, având în centru castelul şi pământul aflat în folosinţa ţăranilor dependenţi. Pământul feudalului era lucrat de către aceşti ţărani care munceau la clăci cu uneltele şi cu vitele lor. Toate necesităţile materiale îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte agricole şi alte produse necesare erau realizate prin resurse proprii. Economia naturală a dat posibilitatea ca feudalii să devină independenţi ceea ce a contribuit la fărâmiţarea statelor feudale din acel timp. 2.1.BIZANŢUL Divizarea Imperiului Roman Împăratul Teodosius a împărţit, înainte de a muri, puterea celor doi fii ai săi. Honorius a primit Occidentul cu capitala la Roma (din anul 402 Ravenna) iar Arcadius a primit Orientul cu capitala la Constantinopol. Această împărţire a dus la o separare definitivă a imensului stat roman în două imperii: Imperiul roman de răsărit şi Imperiul roman de apus. Imperiul roman de răsărit este cunoscut sub denumirea de Imperiul Bizantin sau Bizanţul. Bizanţul a durat cu aproape 1000 de ani mai mult decât Imperiul roman de apus. Limba greacă lua tot mai mult locul limbii latine. Alfabetul roman era înlăturat. Deşi după nume era roman, imperiul era grec după organizarea instituţiilor sale şi după limba vorbită în societate. Imperiul roman de răsărit era situat pe 3 continente: Europa, Asia şi Africa, la intersecţia drumurilor comerciale ce uneau Orientul de Occident. Cauzele menţinerii Imperiului roman de răsărit au fost: poziţia geografică, poziţia bine întărită a capitalei; împăratul (din anul 629 basileus) avea putere absolută şi era considerat sfânt; marile oraşe au continuat să aibă o situaţie înfloritoare, activitate comercială intensă; creşterea viermilor de mătase aduşi în secolul VI din China au adus beneficii; folosirea pe scară largă a muncii sclavilor şi a colonilor; răspândirea colonatului şi a ţărănimii libere a fost mult mai mare decât în Apus; comerţul era foarte dezvoltat, meşteşugarii lucrau obiecte căutate în toată lumea. Bizanţul a fost primul stat medieval centralizat şi singurul până în secolul al XIII -lea. Întreaga administraţie depindea de împărat: justiţia, finanţele, armata şi biserica. La demnităţile şi funcţiile cele mai înalte din stat, chiar la cea de împărat, se putea ajunge prin merite personale. Administraţia era centralizată şi era constituită din birouri cu numeroşi oameni în subordine. Sediul ei era în palatul imperial. Reli gia oficială era creştinismul ortodox. Biserica era sub autoritatea împăratului. Armata era bine organizată, soldaţii primind în schimbul serviciului militar un lot de pământ. Mai mult decât forţei armelor sale, Bizanţul şi-a datorat diplomaţiei îndelungata sa existenţă politică şi prestigiul în lume. Convertirea la creştinism, legăturile matrimoniale, spionajul, primirile fastuoase ale solilor la curtea imperială, dezbinarea popoarelor dar şi crimele mişeleşti erau armele diplomaţiei bizantine. Iustinian şi restaurarea imperiului universal Ideea refacerii Imperiului Universal i-a aparţinut lui Iustinian (527-565). Prin generalii săi Belizarie şi Narses el a cucerit regatul vandal din nordul Africii în anul 534, regatul ostrogot din Italia în

anul 552 şi parţial regatul vizigot din Spania. Dar peste tot el a introdus rânduielile şi legile sclavagiste ceea ce însemna un veritabil regres. Abuzurile administraţiei imperiale au provocat adânci nemulţumiri poporului care s -a răsculat în anul 532 la Constantinopol. Răscoala numită Nika a fost înăbuşită în sânge de către Belizarie. Cartea profesorului de istorie 17 Cuceririle militare ale lui Iustinian s-au dovedit efemere. Singurele lui opere care au rezistat timpului au fost două: Codul lui Iustinian şi biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Pierderea cuceririlor La numai trei ani de la moartea lui Iustinian, Imperiul bizantin a început să se destrame. În Europa, Italia era cucerită de către longobarzi iar Spania de către vizigoţi. În anul 681 bulgarii, populaţie de neam mongol, conduşi de Asparuch formează un hanat. În Asia, din anul 634 începe ofensiva arabă. Bizanţul a pierdut Palestina, Siria, Mesopotamia şi Egiptul. Asia Mică a devenit coloana vertebrală a statului până în anul 1014, când împăratul Vasile al II-lea Bulgaroctonul i-a nimicit pe bulgari iar Balcanii au fost recuceriţi. Constantinopolul Bizanţul a fost una dintre cele mai vechi cetăţi ale Europei. În anul 657 î.Hr. doi aventurieri greci pe nume Byzas şi Antes au construit o fortăreaţă pe una din cele 7 coline care domina Strâmtoarea Bosforului. Totuşi multă vreme oraşul a fost aproape necunoscut. În anul 330, Constantin cel Mare a mutat capitala în oraşul de pe malul Bosforului. Între zidurile Constantinopolului s -a născut civilizaţia bizantină. Constantinopolul era capitala eleganţei, a bogăţiei şi a luxului. Cele mai importante monumente ale capitalei erau Palatul imperial, hipodromul şi biserica Sfânta Sofia. Sfânta Sofia apărea ca un simbol al Imperiului bizantin. Ridicată între anii 532 -537 de către Anthemius din Thales şi Isidor din Milet, Sfânta Sofia avea să intre în istorie sub numele de Marea Biserică. Avea 71,70 m lăţime şi o cupolă ridicată la 50 m înălţime. La 29 mai 1453 sultanul turcilor Mahomed al II -lea a cucerit Constantinopolul şi a intrat călare în biserica Sfânta Sofia care a fost transformată în moschee. Constantinopolul avea în secolul al XIII-lea cam 500 de biserici. Populaţia oraşului care ajunsese la peste un milion locuitori cuprindea în timpul împăratului Iustinian, în afara grecilor, multe neamuri, care formau colonii compa cte, cea mai importantă fiind a negustorilor italieni. După ce Constantinopolul a fost cucerit de cruciaţi în anul 1204, devenind capitala Imperiului latin de răsărit, el a decăzut, populaţia a scăzut progresiv, deşi în anul 1453 era mai mare decât a Parisului. Imperiul bizantin a fost împărţit între participanţii la cruciada a IV -a în anul 1204. În anul 1261 Imperiul a fost restaurat sub conducerea dinastiei Paleologilor dar nu a mai ajuns niciodată la înflorirea de odinioară. Situaţia sa a fost îngreunată de conflictele pentru tron dintre Cantacuzini şi Paleologi. Existenţa sa milenară a luat sfârşit în anul 1453 când a căzut Constantinopolul. Din falnicul Imperiu bizantin de odinioară nu mai rămăseseră decât mici teritorii înconjurate de posesiunile otomane: oraşul Constantinopol şi împrejurimile. După pregătiri minuţioase, sultanul Mehmed (Mahomed al II-lea) a atacat capitala bizantină în anul 1453. Cererile disperate ale bizantinilor către statele din apus au rămas fără rezultat. Constantinopolul a căzut în mâna otomanilor la data de 29 mai 1453. Ultimul împărat bizantin Constantin al XI -lea a murit eroic în luptă. Constantinopolul s-a numit de atunci Istanbul. Imperiul otoman În Asia Mică, la începutul secolului al XIV-lea s-a format statul otoman. Confruntarea dintre statele creştine şi Imperiul otoman aflat în ascensiune va marca timp de secole istoria politică a Europei. Turcii sunt la origine o populaţie trăitoare în Asia Centrală, în regiunea Munţilor Altai. Ei au ajuns să se islamizeze în secolul al VII-lea. Câteva triburi turcice ale selgiucizilor s-au afirmat ca războinici de temut în secolul al X-lea, când au cucerit Bagdadul iar conducătorul lor a fost recunoscut drept sultan (om puternic, echivalentul califului la arabi). După trei secole de dominaţie asupra Asiei Mici, imperiul turcilor selgiucizi s-a dezmembrat în mai multe state. În N-V Asiei Mici a fost ales emir Osman I sau Othman (1299-1327). Acesta a cucerit mai multe teritorii de la Bizanţ inclusiv Bursa care a devenit capitală a statului. De la numele de Osman supuşii săi au luat numele de otomani iar statul a fost denumit otoman. Urmaşii lui Osman şi-ai luat titlul de sultani. Turcii reprezintă populaţia musulmană din Asia Mică (Anatolia) care fusese colonizată aici după cuceririle selgiucizilor din secolul al XI-lea. În cea mai mare parte erau ţărani legaţi de pământ, dispreţuiţi de către otomani. Otomanii, la început erau numiţi descendenţii lui Osman. Mai târziu au căpătat o semnificaţie socială desemnând elita societăţii. Aveau atribuţii militare şi administrative. Erau consideraţi robi ai sultanului şi proveneau din rândurile copiilor creştini luaţi ca şi tribut de sânge. Primeau o educaţie aleasă şi erau convertiţi la islamism. Expansiunea otomană în Balcani Fiind chemaţi de către bizantini pentru a le da ajutor în luptele pentru tron, otomanii s-au instalat în Peninsula Balcanică în anul 1352. Ei au cucerit numeroase teritorii transformând Bulgaria în paşalâc iar Serbia în stat vasal. În anul 1402 otomanii conduşi de Baiazid au sufe rit o grea înfrângere din

A suprimat unele privil egii ale Bisericii. Armata franceză a suferit o grea înfrângere. Filip al IV-lea a alipit domeniului regal. Acest fapt a oprit pentru scurt timp expansiunea lor care a fost reluată sub domnia lui Mehmed I (1413-1421). a întărit puterea regală prin organizare administrativă. Pentru marile succese militare a fost numit Fatih (Cuceritorul). armata otomană fiind cea mai bine organizată şi totodată cea mai disciplinată oaste a epocii. stăpânind teritorii din Irlanda şi până la Munţii Pirinei. alături de Consiliul regal avea rolul de a sprijini monarhia în rezolvarea celor mai importante probleme ale statului. Războiul de 100 de ani (1337-1453) şi războiul celor două roze (1455-1485) au slăbit şi ele autorităţile regelui. Începe lupta de eliberare a poporului francez. În regiunile muntoase din nord s-a menţinut un mic stat creştin Asturia de unde a început lupta pentru recucerirea teritoriilor ocupate de către arabi. A creat o ierarhie feudală bine controlată de el. Castilia. Ludovic al IX-lea cel Sfânt (1226-1270) a întărit instituţiile administrative şi financiare ale statului. În anul 1429 Ioana d’Arc depresurizează oraşul Orleans a cărui cucerire de către englezi ar fi deschis drumul către sudul Franţei. categorii sociale nemulţumite de starea de anarhie feudală le punea în primejdie feudalilor activităţile economice sau bogăţiile. Armata spaniolă a cucerit şi emiratul Granadei în anul 1492. Consiliul regal discuta problemele cele mai însemnate ale politicii interne şi externe ale statului iar hotărârea finală revenea regelui. cuprinse de anarhie feudală. monarhiei din secolele XIII-XV i s-a spus monarhia stărilor. cler. Wilhelm a cucerit Anglia după bătălia de la Hastings. Cortesurile cuprindeau reprezentanţii marii nobilimi (granzii de Spania). devenind cel mai puternic monarh european. Parlamentul compus din nobilime. Caracterul ereditar al monarhiei a fost impus atunci când puterea nobilimii de a influenţa alegerea monarhului a fost restrânsă. Grecia (1458-1470). Această centralizare a fost favorizată de anumite împrejurări precum dezvoltarea oraşelor şi lărgirea schimburilor comercial e care au dus la slăbirea puterii economice a nobilimii deoarece domeniile feudale nu mai reprezentau principala sursă de bogăţie. Bosnia (1464). fiind recunoscute privilegiile clerului. ducele Normandiei. fapt ce reprezenta un factor de stabilitate. Între secolele al XI-lea şi al XV-lea în unele ţări din Europa Occidentală precum Franţa. Ludovic al XI-lea (1461-1483) a anexat regatul Burgundiei. Imperiul otoman a cucerit Serbia (1459). Monarhia feudală a reprezentat cel mai important aspect politic şi social al secolelor XI-XIII. Parlament (Anglia) sau Cortesuri (Spania). S -au format regatele Leon. În acelaşi timp. Regelui Ioan Fără Ţară (1199 -1216) i s-a impus de către nobilime Magna Charta Libertatum. organizarea militară extrem de riguroasă. dezbinarea între statele creştine din apusul Europei care n-au ajutat eficient Imperiul Bizantin sau alte state ameninţate de pericolul otoman. care iniţial se întindea pe o suprafaţă restrânsă în jurul oraşului Paris. În anul 1453 Mehmed al II-lea (Mahomed) cucereşte Constantinopolul. Spania sau Anglia s-a desfăşurat procesul de unificare teritorială şi centralizare politică. În urma victoriei de la Las Navas de Tolosa din anul 1212 aproape întreaga Spanie a fost eliberată. Portugalia. juridică şi financiară a ţării. Reprezentanţii acestora făceau parte din Adunarea Stărilor Generale (Franţa). În anul 1453 englezii sunt izgoniţi din Franţa unde nu mai păstrează decât oraşul Calais. Războiul de 100 de ani a fost cel mai lung şi mai sângeros conflict dintre statele feudale din apusul Europei până la războaiele pentru stăpânirea Italiei. Monarhia stărilor (secolele XIII-XV) Regalitatea nefiind destul de puternică a fost nevoită să colaboreze cu clerul. Wilhelm Cuceritorul (1066-1087) a devenit cel mai puternic rege al Europei apusene. Isabella cu moştenitorul tronului Aragonului. Autoritatea monarhică a concentrat puterea de decizie asociindu-şi Biserica şi o serie de instituţii. decăderea statelor europene din Balcani. prima confruntare armată în care s-au folosit tunurile. Dotarea armatelor regale cu arme de foc le făcea mai puternice decât cele ale nobililor. Aragon. ţăranii şi clerul. bogata provincie Champagne şi a convocat pentru prima dată Adunarea stărilor generale în anul 1302. în anul 1479. stăpânind un întins domeniu regal şi numeroase posesiuni în Franţa. clerului şi oraşelor. În anul 1346 are loc bătălia de la Crecy. progresele economice ale Europei apusene au oferit acesteia posibilitatea ca în veacul al XVI-lea să-şi modernizeze armata şi să oprească încercările de cucerire iniţiate de către statul otoman ajuns la apogeul puterii sale. Expansiunea otomană a fost una dintre marile primejdii care au ameninţat Europa încă din clipa pătrunderii pe continent a primelor oşti turceşti. Din acest punct de vedere. burghezie a fost convocat din anul 1265. nobilimea şi orăşenimea. Franţa Centralizarea şi unificarea statului francez s-a realizat prin mărirea domeniului regal.partea mongolilor lui Timur Lenk. În urma campaniei militare unele ţări şi-au pierdut independenţa altele fiind nevoite să accepte suzeranitatea otomană. Spania Începând cu anul 711 cea mai mare parte a Peninsulei Iberice a fost cucerită de către arabi. Spania arabă era cea mai bogată ţară a Europei apusene. Realizat cu mijloace paşnice sau brutale acest fapt a asigurat dezvoltarea economică şi socială accelerată a statului. Alianţa regalităţii cu orăşenii. păstrându-şi autonomia internă. Suveranii au reuşit să-şi subordoneze întreaga societate situându-se în fruntea ierarhiei feudale. Cordoba şi Toledo erau mari centre economice şi culturale. Necesitatea de a face faţă primejdiei străine a grăbit uneori parcursul de unificare teritorială şi centralizare politică. Filip al II-lea August (1180-1223) a confiscat întinse posesiuni ale regelui englez de pe teritoriul Franţei. Ferdinand. la Ankara. S-a diminuat fărâmiţarea feudală şi s-a îngrădit puterea nobilimii. Unificarea teritorială a Spaniei s-a realizat prin căsătoria moştenitoarei tronului Castiliei. nobilimii şi ale orăşenilor. Etapele importante ale acestui proces s-au desfăşurat în timpul dinastiei Capetienilor (987-1328) şi Valois (1328-1589). nobilimii mici. . Se viza tronul francez de către regii Angliei şi stăpânirea bogate lor provincii Flandra importante centre comerciale. Mehmed al II-lea a fost adevăratul întemeietor al Imperiului otoman. Aşa s-a întâmplat în Spania unde centralizarea statului s-a desfăşurat concomitent cu lupta de recucerire a teritoriilor aflate sub stăpânirea arabă. Regatul Spaniei era o monarhie centralizată. În timpul sultanului Mehmed al II-lea (1451-1481). Anglia În anul 1066. Regii erau sprijiniţi de Biserică şi Inchiziţie care veghea asupra fidelităţii supuşilor faţă de catolicism şi regalitate. Cele mai importante instituţii ale statului se găseau la curtea regală. răsăritul Asiei Mici (1472). cu excepţia sudului ţării. Tronul era moştenit în cadrul unor dinastii. Au crescut atribuţiile regalităţii. Această instituţie. Cauzele expansiunii otomane au fost: stabilitatea politică a statului otoman. Între secolele al XIII-lea şi al XIV-lea autoritatea regală a scăzut.

Neapole şi Sicilia. regatul Burgundiei. regatele feudale. un stat teocratic. . Cauzele fărâmiţării Germaniei au fost: împăratul avea doar autoritate nominală asupra principilor locali. ducatul Lorenei. republica Genova. Mai mulţi împăraţi au încercat să cucerească şi Italia dar nu au reuşit. nordul şi centrul Italiei. în Italia s-a menţinut fărâmiţarea feudală. nereuşind să creeze monarhia universală. oraşele germane aveau interese economice diferite. Cauzele fărâmiţării Italiei au fost: oraşele din nord erau foarte dezvoltate şi aveau interese economice proprii. devenind rege în anul 962. ducatul Milano. Partea centrală corespundea în linii mari cu Italia. state existente în Peninsula Italică au fost: statul papal.Italia Spre deosebire de Franţa. Anglia şi Spania unde monarhia feudală a realizat centralizarea statului. prin Bula de Aur din anul 1356 erau recunoscute privilegiile principilor locali. Veneţia şi alte principate. Imperiul carolingian a fost împărţit prin tratatul de la Verdun din anul 843. Statul întemeiat de el a fost cunoscut în Evul mediu sub numele de Imperiul romano-german. autoritatea împăratului a slăbit între secolele XII-XIII din cauza insucceselor din Italia. menţinerea fărâmiţării a fost provocată de mişcarea comunală precum şi de lupta dintre papalitate şi împăratul romano-german. Imperiul romano-german şi-a irosit forţele în lupta cu papalitatea. Puterea centrală s-a impus temporar în timpul lui Otto I cel Mare care a cucerit ţinuturile slavilor dintre Elba şi Oder. de înfrângerea în faţa papalităţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful