GHID PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

• • • • • •

ÎN ATENŢIA CANDIDATULUI Citiţi mai întâi întregul ghid pentru instructaj Autobiografia se scrie personal de către candidat, citeţ, în mod citeţ, cu cerneală/pastă albastră, pe hârtie albă format A4, pe ambele părţi, lăsând o margine de 2,5 cm în partea stângă – pe faţa foii şi 2,5 cm în partea dreaptă pe verso foii, pentru îndosaiere, lizibil, fără ştersături. La rude, numele şi prenumele se scrie după cel actual, cu litere majuscule, iar datele personale se vor lua din documentele oficiale (carte de identitate, certificate de naştere, etc), nu se admit date fictive; La persoanele de sex feminin căsătorite, după numele şi prenumele actual se trece numele anterior căsătoriei; Denumirea: liceelor, societăţilor comerciale, instituţiilor etc. se vor scrie complet fără prescurtări; Redactaţi autobiografia ca în exemplul şi forma de mai jos, adaptând-o însă la perioada şi datele dumneavoastră şi ale rudelor, luând din acest exemplu numai ce vă corespunde dumneavoastră şi rudelor apropiate.

EXEMPLU AUTOBIOGRAFIE 1. Mă numesc _____________________, fost(ă) , fiul(fiica) lui_______________ şi ______________, născut(ă) la data de_________, în comuna/oraşul_____________, judeţul___________, de cetăţenie_______________, de _______________, absolvent(ă) a liceului ___________________ sau a facultăţii (se va arăta ultimile studii absolvite sau pe care le urmaţi) de profesie ______________, încadrat(ă) la ________________, în funcţia de ________________, serviciul militar îndeplinit(neândeplinit), necăsătorit(ă)(căsătorit(ă)), nu am copii (am ____ copii), nu cunosc limbi străine sau cunosc satisfăcător(bine, foarte bine) limba ____________________, domiciliat (ă) în satul ____________. comuna____________, oraşul _____________, str. __________________ , nr. ___, bl. ___, sc.___, apt.___, judeţul ___________________________, numărul telefonului de la domiciliu este _____________________, iar de la serviciu ______________, mobil__________________. Domiciliile anterioare pe perioade (dacă aţi avut). NOTĂ: În continuare scrieţi autobiografia dumneavoastră pe perioade de activitate, în mod cronologic şi detaliat începând cu clasa a I-a şi până în prezent (şcoli, cursuri, armată, locuri de muncă) şi societăţile în care aţi lucrat şi în ce funcţiei (profesie). Pentru fiecare perioadă vor fi indicate 2-3 persoane care vă cunosc activitatea, indicându-le în acest sens locurile de muncă actuale. Din anul ____ până în anul _____ am urmat 8 clase la şcoala generală nr. _______din satul ________, comuna ____________, oraşul ___________, judeţul_____________, apoi am urmat cursurile (şcoală profesională) liceului de profil (metalurgic, energetic, mecanic, agroindustrial, etc.) din localitatea (oraşul)___________, judeţul ____________, pe care le-am absolvit în anul ____, cu diplomă de bacalaureat. Din această şcoală mă cunosc următoarele persoane: (arătaţi 2-3 persoane ca în exemplul de mai jos): Ionescu Vasile – profesor de matematică, diriginte, Gheorghiu Ion - profesor de geografie şi Munteanu Maria – profesor de limba franceză. După absolvirea liceului am fost m-am încadrat la societatea comercială _____________, unde am lucrat ca _____________ până la data de ______________când am fost încorporat militar(numai dacă este cazul) şi am fost cunoscut de către (arătaţi 2-3 persoane din societatea unde aţi lucrat care pot da relaţii despre dumneavoastră).

arma__________. etc. judeţul ______________.) de profesie _____________. dacă aţi repetat sau aţi întrerupt vreun an şcolar şi motivul. de naţionalitate şi cetăţenie română. apt. născut la data de ___________. în comuna (oraşul). în ţară. m-am încadrat la Societatea comercială___________. căsătorit(necăsătorit). ____. ___. inclusiv de la ultimul loc de muncă căte 2-3 persoane şi funcţia acestora.M. De la domiciliul actual mă cunosc (arătaţi 2-3 persoane indicându-le ocupaţia şi adresa). motivul. la data de __________________. pentru ce faptă). etc. sc. sau în afară şi nu sunt acţionar sau coproprietar (dacă aveţi unde anume). ___. apt. Dacă după terminarea liceului (facultăţii) nu v-aţi încadrat imediat în muncă arătaţi ce aţi făcut în această perioadă sau în perioadele în care nu aţi fost încadrat. judecat sau condamnat (dacă da. frate.) de profesie _____________. Notă: Arătaţi în autobiografie. unde lucrez şi în prezent. iar în prezent mă simt foarte bine). unde lucrez în prezent.____judeţul _________. fiul lui ____________ şi __________. Starea sănătăţii mele este bună(în anul ______am suferit de _____. născut la data de _______. Nu am teren agricol. perioada. de unde la data de _____________. sau la data de ___________. mama. judeţul ___________. facultatea. serviciul militar îndeplinit la U. fraţii şi surorile în ordinea descrescătoare a vârstei. din ____________. posedă ca studii (liceul. ___sc. ___.__ judeţul_____________.are ca studii ______________.) ale facultăţii (şcoală postliceală. încadrat la Societatea Comercială ______________. posedă ca studii (liceul. bl.La data de _____________ am fost încorporat militar la U.____. bl. am fost trecut în rezervă cu gradul de ______________. când şi pentru ce faptă) şi nu mă aflu în curs de cercetare pentru vreo faptă penală săvârşită cu intenţie/culpă (dacă da. ap.) IONESCU IOAN. mama. m-am transferat la Societatea Comercială _____________. în comuna (oraşul) ____________. etc. domiciliat în comuna (oraşul) ______________strada __________. conturi în bancă. ____________ judeţul _________. Notă: În continuare se va face referiri la următoarele rude: tata. încadrat la Societatea Comercială ___________din localitatea (oraşul) _______________. Numărul de telefon_____________ IONESCU VASILE. nr.)din oraşul ______________. . strada ______________. domiciliat în satul _______.M. __________ din___________eliberat cu gradul de ________. comuna ____________. fiica lui ___________şi al _______născută la data de___________în_______________judeţul __________de naţionalitate şi cetăţenie _____________. După trecerea în rezervă. tata . Date despre rude: (ex. în prezent fiind student în anul ______ şi sunt cunoscut de către (indicaţi 2-3 profesori care pot da relaţii despre dumneavoastră). animale. de profesie ___________. Se vor arăta deplasările pe care le-aţi făcut în străinătate. Din anul ______. Numărul de telefon_____________ IONESCU ANA. nu are copii (are copii) de confesiune religioasă ______________. fostă Vasiliu. comuna (oraşul) _____________. arătând pentru fiecare perioadă de activitatea în parte. ____.3 cadre militare care vă cunosc şi pot da relaţii despre dumneavoastră). nr.D.în interes de serviciu sau personal – în ce ţări. în funcţia de _______________.___. bl. facultatea. Din armată mă cunosc (specificaţi 2. fiul lui _____________ şi al ___________. am urmat/urmez cursurile (serale/fără frecvenţă/I. Nu am fost arestat. 2. sc. încadrată la Societatea Comercială ___________din localitatea (oraşul) _______________ domiciliată cu soţul sau când este cazul în satul________.

în ordine descrescândă a vârstei ca în cazul părinţilor. când şi pentru ce fapte.NOTĂ: a) În acelaşi mod se vor menţiona toţi fraţii şi surorile dumneavoastră. c) De asemnea. soacră. frate.). etc. părinţii. care în anul ________ a fost condamnat la _____ ani închisoare pentru__________(se descrie în ce a constat fapta). cu excepţia lui ______________ (socru. fraţii şi surorile soţiei. Autobiografia se încheie cu menţiunea: Aceasta îmi este autobiografia pe care o dau şi semnez asumându-mi răspunderea exactităţii tuturor datelor. fraţilor şi surorilor dumneavoastră. b) Candidaţii căsătoriţi vor trece în continuare soţia. sau dacă aveţi rude în străinătate. DATA SEMNATURA . este necesar să menţionaţi dacă aveţi rude judecate sau condamnate. copiii. în ordinea descrescândă. după trecerea tuturor rudelor indicate. după exemplul de mai jos: Nu am rude cu antecedente penale (dacă aveţi arătaţi totuşi). în continuare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful