You are on page 1of 17

Ryszard Olizo

Jak y wiadomie
(fragmenty)

Integra - metoda rozwijania wiadomoci ycia Nie bez powodu nazwa Integra sugeruje czenie elementw w cao, przedstawiona tu metoda stanowi bowiem integracj czterech dziedzin wiedzy, ktre czsto uwaane s za cakowicie odrbne. S to: psychologia mylenia pozytywnego, astrologia, Feng Shui, oraz Tarot. () Niestety, rzeczywisto raczej nie pozwala nam powici si ich dogbnemu studiowaniu, wymagajc skupienia naszej uwagi przede wszystkim na codziennych sprawach zwizanych z prac, domem, czy zdrowiem. Integra opiera si natomiast na wykorzystaniu tylko niektrych elementw kadej z wybranych czterech dziedzin wiedzy, dziki czemu zaoszczdzony czas i energi bdziesz mg powici na praktyczne polepszanie jakoci swego ycia, bez potrzeby wnikania we wszystkie tajniki wiedzy teoretycznej. () Cz pierwsza: Mylenie pozytywne - podstawa zmian Co to s afirmacje Najprostszym, a jednoczenie najskuteczniejszym sposobem nauczenia si mylenia pozytywnego jest stosowanie pozytywnych afirmacji. Jedna z nich pojawia si ju we wczeniejszej czci, dotyczcej akceptowania siebie, a brzmiaa: Akceptuj siebie. Krtko mwic, afirmacjami s wszystkie zdania oznajmujce, pozytywne lub negatywne. Wpywaj one

na tworzenie i wzmacnianie wszelkich naszych przekona dotyczcych tak nas samych jak i wiata zewntrznego. Zgodnie z powyszym, powtarzajc afirmacje negatywne, jak Jestem do niczego, Mam pecha, Nic mi si nie udaje, Jestem nieatrakcyjny, Nikt mnie nie kocha, Nie znosz swojej pracy, stworzylimy i wzmacniamy takie wanie przekonania. Dodatkowo, kade niepowodzenie, ktre potwierdza jedno z tych przekona, traktujemy jako potwierdzenie jego prawdziwoci, nie zdajc sobie czsto sprawy, e to my sami je przycigamy. () Jak, gdzie, kiedy Techniczn stron stosowania afirmacji podsumowa w trzech gwnych punktach: mona

1) JAK: z uwag i koncentracj piszc, powtarzajc (gono i/ lub w mylach) i/ lub odczuwajc, 2) GDZIE: wszdzie - w domu, w pracy, na spacerze, w autobusie, czy samochodzie, oraz podczas wykonywania czynnoci, ktre nie angauj umysu, jak zmywanie, sprztanie, czy gotowanie, 3) KIEDY: codziennie - jak najczciej, najlepiej przez cay czas, jednak przynajmniej raz dziennie przez 5-10 minut. ()

Przykady afirmacji Akceptuj siebie takim jakim jestem, tu i teraz. Jestem atrakcyjny i interesujcy dla siebie i innych. Zawsze mam wystarczajco duo pienidzy, dziki ktrym z atwoci zaspokajam wszystkie swoje potrzeby. Wszystkie moje kontakty z rodzin/ ojcem/ matk s czyste i wolne od jakichkolwiek uzalenie, poczucia winy i alu. Zawsze z atwoci wyraam siebie w moich zwizkach miosnych. Jestem cakowicie zdrowy pod kadym wzgldem: fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Mam wspania prac, ktra satysfakcjonuje mnie pod kadym wzgldem: ambicjonalnym, emocjonalnym, finansowym i intelektualnym. Ufam Najwyszej Inteligencji/ Bogu/ Kosmosowi/ Intuicji, e wszystko, co jest mi potrzebne otrzymuj zawsze we waciwym czasie, miejscu i kolejnoci. Z kadym dniem/ z kadym dowiadczeniem potrafi lepiej i peniej realizowa swe powoanie yciowe, odnoszc sukcesy.

Cz druga: Cykle astrologiczne - plan rozwoju () Jak to dziaa Czsto ludzie zwracajcy si do astrologa spodziewaj si spektakularnych, niemal magicznych przepowiedni dotyczcych ich przyszoci. yjc szar zwykoci codziennoci oczekuj zapewnie, e oto ju wkrtce, jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki, nastpi nagy cud, wygraj gr pienidzy na loterii, albo dostan spadek od tajemniczego krewnego z Ameryki, spotkaj wymarzonego krlewicza czy krlewn, lub te dostan doskona propozycj pracy. Jednym sowem, myl astrologa z maszyn do produkcji manny, nie uwiadamiajc sobie, e to, kim s i czego w yciu dowiadczaj jest zawsze wynikiem ich dotychczasowego rozwoju wewntrznego (wiadomoci) i zewntrznego (wydarze). Oczekiwanie, e co zmieni si w naszym yciu na lepsze musi by poparte konkretnym dziaaniem. Skoro nasz dotychczasowy sposb mylenia i styl ycia nie przyniosy nam satysfakcji, to jak mona oczekiwa, e nagle tak si stanie, tylko dlatego, e zdecydowalimy si na wizyt u astrologa, czy wrki? Gboko wierz, e moliwa jest kada, nawet najbardziej zadziwiajca i spektakularna zmiana, ale moe si ona dokona tylko poprzedzona nasz wiadom wol i wysikiem.

()

Interpretacje tranzytw Jowisza przez astrologiczne horoskopu urodzeniowego () Przygody miosne ZACHTA WEWNTRZNA (POTRZEBY):

domy

Innym sposobem wyraania siebie w tym okresie jest angaowanie si w zwizki uczuciowe oparte przede wszystkim na przyjemnoci bycia z kim. Seks dostarcza wiele radoci i postrzegany jest raczej jako zabawa i rdo przyjemnoci, ni wyraz gboko duchowego zespolenia dwojga ludzi, co jest z kolei charakterystyczne dla tranzytu przez dom smy (symbolizujcego m.in. bezpieczestwo duchowe, seksualno). ZACHTA ZEWNTRZNA (OKAZJE): Ten okres zazwyczaj wrcz obfituje w okazje do nawizywania mniej lub bardziej powanych romansw albo zupenie lunych zwizkw, w zalenoci od tego, jakiego typu osob jestemy. Zmienia si nasze podejcie do tworzenia zwizkw intymnych, chcemy dowiadcza poprzez nie czego innego, ni do tej pory. Dla kogo, kto z rnych przyczyn nigdy wczeniej nie by w adnym zwizku, w tym okresie moe czu, e jest wrcz bombardowany zewszd moliwociami

nadrobienia braku dowiadcze. Kto, kto ma tendencj do traktowania wszelkich swoich zwizkw w sposb niezmiernie powany i odpowiedzialny, w czasie tego tranzytu moe zacz upatrywa w nich rda radoci i przyjemnoci. Natomiast kto, kto dotd przeywa wiele krtkotrwaych zwizkw, moe nagle odnale przyjemno w skoncentrowaniu si tylko na jednym. Oglnie mona zatem stwierdzi, e podejcie do zwizkw intymnych zmienia si w nas w kierunku czerpania z nich wikszej przyjemnoci i radoci lub te poszerzania naszej dotychczasowej gamy dowiadcze. Co ciekawe, w tym okresie ludzie dostrzegaj w nas osoby atrakcyjne pod kadym wzgldem, take, a moe zwaszcza, seksualnym, co zachca nas do zwikszenia w jaki sposb aktywnoci w sferze tworzenia zwizkw. KORZYCI DUCHOWE (POTENCJAY): Tranzyt Jowisza przez pity dom czsto podbudowuje nasze przekonanie o wasnej wartoci. Widzimy i czujemy zainteresowanie i uznanie innych dla nas, dla tego kim jestemy, co sob reprezentujemy i jak wygldamy, a dziki tym zewntrznym potwierdzeniom naszej wartoci, nabieramy pewnoci, e jestemy atrakcyjni wanie tacy, jacy jestemy. ()

Cz trzecia: Feng Shui - model rozwoju () W czym Feng Shui moe mi pomc Zastosowanie sztuki Feng Shui pozwoli Ci wprowadzi upragnione zmiany tak w mieszkaniu jak i w yciu. Zanim jednak zaczniesz podejmowa jakie konkretne kroki zmierzajce do ich wprowadzenia w swoim yciu i w swoim wntrzu, rozejrzyj si wok siebie. Niezalenie od tego, kto lub co miao wpyw na ostateczny wygld Twojego mieszkania, od Ciebie zaley stan w jakim je utrzymujesz. Jeli panuje w nim porzdek i wieo, a pki, biurka, szafy i szafki zawieraj wycznie wane i potrzebne przedmioty, ubrania i ksiki, najprawdopodobniej wanie takie jest rwnie Twoje ycie. Jeeli jednak wok Ciebie panuje baagan, w szafach, na pkach i w innych zakamarkach gromadzisz stosy nieuywanych ubra, gratw i szpargaw, a w powietrzu panuje zaduch, z pewnoci ani takie mieszkanie, ani tym bardziej Twoje ycie nie przynosi Ci satysfakcji. Dziki Feng Shui bdziesz mg to zmieni, poniewa sztuka ta oferuje Ci moliwo wiadomego kontrolowania swego ycia i rozwoju poprzez diagnozowanie ich biecego stanu, wzmacnianie atutw i modyfikowanie brakw.

() Remedia i wzmacniacze energetyczne Kady ze sposobw poprawiania stanu energetycznego pomieszczenia moe by zastosowany jako remedium lub wzmacniacz, w zalenoci od tego, czy potrzebny Ci bdzie modyfikator trway czy tymczasowy. Wszystkie modyfikatory mona podzieli na kilka gwnych grup: (1) wiata i przedmioty odbijajce wiato: wiece, lampy, lustra, krysztaowe kule, (2) dwiki: dzwonki (wietrzne lub inne), (3) obiekty ywe: roliny, kwiaty, rybki w akwarium, (4) obiekty ruchome: przedmioty, urzdzenia, mobile, (5) obiekty cikie: kamienie lub figury, (6) obiekty zasilane elektrycznoci: telewizor, stereo, video, komputer, (7) przedmioty symboliczne: prezenty, ozdoby, dziea sztuki, obrazy, rzeby, (8) kolory. () Zielony Skutki fizyczne:

Obecno zieleni wpywa na nas kojco, poniewa powoduje spowolnienie procesw fizycznych zachodzcych w naszym organizmie, np. obnienie cinienia krwi. Kolor ten dziaa te rozluniajco na minie, dziki czemu pod jego wpywem atwiej si odpramy i relaksujemy, co z kolei pomaga szybciej odzyska rwnowag psychiczn i emocjonaln. Ziele aktywizuje te proces regeneracji komrkowej, podbudowujc tym samym siy witalne organizmu. Wpyw psychologiczny: Zielony jest symbolem obfitoci natury i jej zdolnoci do samoodnowy. Naturalny proces zmian nieustannie zachodzcy w przyrodzie kojarzy si wanie z zieleni, dlatego przystosowywanie si do nowych warunkw jest atwiejsze w obecnoci tego koloru. atwiej te w zielonym otoczeniu podejmowa decyzje, poniewa uspokajajcy charakter zieleni daje poczucie bezpieczestwa i opieki, a take sprzyja skrupulatnoci, zrozumieniu i dobremu osdowi. Z kolei poczucie jednoci z natur, rwnie symbolizowane przez t barw, korzystnie wpywa na zdolno wsppracy i dzielenia si z innymi. Sprzyja te szczeroci i uczciwoci w stosunkach midzyludzkich. Zastosowanie w Feng Shui: Atmosfera spokoju i harmonii panujca w pomieszczeniach pomalowanych na zielono sprzyja nawizywaniu porozumienia i uzyskiwaniu kompromisw, dlatego kolor ten znakomicie nadaje si

do miejsc, w ktrych wsplnie pracuje zesp ludzi, takich jak pokoje dzienne, czy sale konferencyjne. Relaksujcy i regenerujcy charakter zieleni sprawia natomiast, e kolor ten jest odpowiedni do gabinetw terapeutycznych, wntrz szpitalnych, a nawet sal operacyjnych. Odprajce waciwoci zieleni z powodzeniem wykorzystuje si nie tylko wewntrz, ale i na zewntrz domu (podwrza, oranerie, altany). Zielony wystrj kuchni, o ile dociera do niej duo naturalnego wiata, moe nieco zmniejsza apetyt, uatwiajc rwnoczenie przyswajanie pokarmu i poprawiajc przemian materii, dlatego taki wystrj kuchni czy jadalni polecany jest osobom chccym zachowa umiar w jedzeniu i utrzyma szczup sylwetk. Ciemne odcienie zieleni nie nadaj si raczej na due powierzchnie, poniewa mog wywoywa poczucie wyczerpania. Ze wzgldu na tendencje do mediacji i szukania kompromisw, ktre ziele prowokuje, nie poleca si jej osobom niezdecydowanym, majcym trudnoci z aktywnym i dynamicznym nastawieniem do ycia.

Cz czwarta: Tarot - obraz rozwoju () W czym moe mi pomc Dziaajc jak lustro, karty Tarota pozwalaj Ci dostrzec, a dziki temu uwiadomi sobie istnienie w Tobie i Twoim yciu pewnych faktw, cech, uczu, pragnie, przyczyn i celw, ktre starasz si od siebie odsun czy to z obawy, e zburzysz swj dotychczasowy wizerunek czy z niechci podjcia wysiku, aby wprowadzi w swoim yciu zmiany. Jeli jednak zdecydowae si na podjcie pracy nad swym rozwojem wewntrznym, pragniesz wprowadzi w swoim yciu zmiany, by poprawi jego jako, Tarot moe okaza si dla Ciebie nieocenionym wprost drogowskazem. Zagldajc w karty, bdziesz mg zobaczy to, kim bye do tej pory, kim jeste obecnie i kim moesz si sta w przyszoci. Ten obraz bdzie si zmienia za kadym razem, kiedy podejmiesz jakie dziaanie i przekroczysz kolejny prg w swoim rozwoju, bdziesz mg wic na bieco kontrolowa jego przebieg, w razie potrzeby modyfikujc podejmowane decyzje. Zdajc sobie spraw nie tylko z tego, co w Twoim yciu wiadome, ale take z tego, co niewiadome znacznie zwikszysz efektywno swoich

dziaa, poniewa nie bdziesz musia dziaa po omacku. Tarot oferuje Ci bowiem obrazy pochodzce wprost z Twojej podwiadomoci oraz wiato wskazujce dalsz drog. Poza odpowiedziami na takie pytania jak, Kim jestem? Co jest w tej chwili wane w moim yciu? i Jak mog to osign, Tarot udziela take informacji na temat duchowych przyczyn zaistnienia aktualnego stanu, to znaczy, dlaczego i w jakim celu zaistnia. Dziki temu, jestemy w stanie wnikliwie zanalizowa i zrozumie sens konkretnych dowiadcze. () Interpretacje kart Major Arkanw () Karta nr 17: Gwiazda Sowa-klucze: harmonia, natura, pikno, inspiracja, wyciszenie si, odpoczynek, dystans, zaufanie, dobra nowina, nadzieja, wiara we wasn si, marzenia, wasna natura, zoty rodek, niepowtarzalny talent, wewntrzna sia twrcza, sens ycia, sia napdowa, motywacja, czowiek szczliwy, docenianie, wiadomo, rado, wdziczno 1. Na czym w obecnej sytuacji powinienem si skoncentrowa w okrelonej sferze mojego ycia?

Obecny etap Twego rozwoju wewntrznego wymaga od Ciebie skoncentrowania si na tworzeniu i podtrzymywaniu harmonii w sobie i wok siebie, ale take pomidzy sob i wiatem zewntrznym. Przyjrzyj si naturze, ktrej pikno i harmonia zainspiruj Ci do dostrzeenia podobnych wartoci w swoim wntrzu, a w konsekwencji pozwol Ci rozszerzy ich zakres take na innych ludzi. Nadszed czas wyciszenia si i odpoczynku od zgieku codziennoci. Cho by moe sdzisz, e wanie teraz nie moesz sobie pozwoli nawet na chwil wyciszenia, jest Ci ono potrzebne do nabrania dystansu do swoich spraw. Pamitaj, e trudno jest obiektywnie oceni jakiekolwiek zdarzenie, znajdujc si w jego centrum, bo wtedy nie jeste w stanie dostrzec wszystkich jego aspektw. Zaufaj Sile Wyszej i pozwl jej si poprowadzi, a przekonasz si, e czeka na Ciebie gotowe doskonae rozwizanie, ktrego istnienia nawet nie podejrzewasz. Gwiazda widniejca na karcie nr 17 zwiastuje dobr nowin, do ktrej doprowadzi Ci, jeli jej na to pozwolisz. Warunkiem jest odnalezienie w sobie nadziei i wiary we wasn si i warto dalszego ycia, dziki ktrym zdolny jeste realizowa swe najskrytsze marzenia. Poprzez nawizanie kontaktu z wasn natur jeste zdolny znale zoty rodek na rozwizanie kadej sprawy, szukaj wic odpowiedzi na swe pytania i wtpliwoci przede wszystkim w sobie, a nie w wiecie zewntrznym.

2. Czego mam si nauczy z okrelonego dowiadczenia, aby najpeniej wykorzysta dan mi szans rozwoju wewntrznego? Kady czowiek nosi w sobie niepowtarzalny talent, cho niewielu zdaje sobie spraw z jego istnienia. Dowiadczenie, ktre stao si Twoim udziaem daje Ci szans dostrzeenia i docenienia tej wewntrznej siy twrczej, dziki ktrej odkry moesz prawdziwy sens swego ycia, odpowiadajc sobie na pytanie, po co si narodzie, jakie jest Twoje zadanie do spenienia. Nie chodzi tu o misj uszczliwiania caej ludzkoci, ale o odkrycie Twojej prywatnej siy napdowej, ktra motywuje ci do podejmowania dziaa. To, czego dowiadczye, niezalenie od tego, czy byo to dla Ciebie przyjemne czy przykre, ma za zadanie skoni Ci do uwiadomienia sobie, co jest Ci naprawd potrzebne, by poczu si czowiekiem szczliwym. Pamitaj jednak, e kto naprawd szczliwy opiera swe szczcie na tym, co ju ma, a nie na tym, co chciaby mie, dlatego skoncentruj si nie tyle na tym, czego pragniesz, ale na tym, co jest Ci w tej chwili dane i doce to: ycie, rozum, zdrowie, ukochan osob, rodzin, przyjaci, prac, dom, bezpieczestwo lub jeszcze co innego. Jeli skoncentrujesz si na tym, czego nie masz, zawsze bdziesz mia uczucie, e czego Ci brakuje i nie bdziesz w stanie poczu prawdziwego szczcia. Poczucie szczcia nie wymaga speniania mniej czy bardziej wyrafinowanych zachcianek, do jego osignicia wystarczy wiadomo

i rado z tego, kim jestemy i wdziczno za wszystko, co zostao nam dane.