Soalan 1 hingga 25 berdasarkan peta di bawah.

1.

Apakah rujukan grid enam angka bagi jambatan? A B RG 412230 RG 430230 C D RG 440235 RG 435235

4.

Simpang tiga Kg Limas terletak dalam segiempat grid.... 26 A 25 40 25 B D 24 41 42 25 44 45 C 41 24 23 42 26

2.

Sungai Makmur dan Sungai Kemayan bercantum di rujukan grid A B RG 400225 RG 415228 C D RG 420230 RG 435230

43

3.

Kerja melombong batu di sekitar Bukit Rokan dijalankan di segi empat grid.... A B RG 4323 RG 4421 C D RG 4522 RG 4622

1

. segimepat grid manakah terdapat pola petempatan berkelompok dalam peta? 24 A 23 42 26 B 25 43 44 D 23 44 45 C 43 23 22 44 24 45 8.... A B RG 417242 RG 445223 C D RG 445255 RG 467257 9.. Segi empat grid yang manakah terdapat kedua-dua ciri di atas? I II A B 4124 4223 I dan II II dan III III IV C D 4423 4422 III dan IV I dan IV 15... Kawasan penanaman padi sawah terletak dalam segi empat grid A B RG 4122 RG 4225  C D RG 4324 RG 4524 17. A B RG 4322 RG 4421 C D RG 4523 RG 4621 13.... 25 24 46 47 Apakah ciri fizikal yang terdapat dalam segi empat grid di atas? A B C D Pulau Sungai Petempatan Pantai berpasir 6.. Bukit Rokan terletak di . Antara berikut.5.... Simpang empat Kg. Tasik terletak di segi empat grid ..... Pola petempatan berjajar terdapat dalam segi empat grid ..... A B RG 4325 RG 4425 C D RG 4523 RG 4623 7... Badam terletak di rujukan grid . Kawasan yang ditumbuhi rumput ialah di .... 10.. Terletak di barat daya peta Kawasan tadahan air Apakah segi empat grid yang dikaitkan dengan maklumat di atas? A B 4021 4223 C D 4323 4524 Ciri fizikal X terletak dalam segi empat grid 4625 18 12. Segi empat grid yang manakah terdapat pola petempatan berpusat? I II A B 4124 4223 I dan II II dan III   Jeti Kelapa III IV C D 4423 4422 III dan IV I dan IV 14.. Apakah ciri yang dikaitkan dengan pernyataan di atas? A B Pulau pantai C D Muara sungai Likuan sungai Tanaman utama yang diusahakan dalam sgiempat grid 4221 ialah A B Koko Padi C D Getah Kelapa sawit 2 . A B RG 4021 RG 4223 C D RG 4524 RG 4621 Apakah jenis tanaman yang diusahakan di rujukan grid 4225? A B Padi Getah   C D Kelapa Kelapa sawit 11. A B RG 425250 RG 420240 C D RG 462225 RG 467257 16..

46 Apakah ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid di atas? I II A B 20...... Berapakah ketinggian jalan raya dalam segi empat grid di atas? A B 15 meter 18. A B 4122 4224 C D 4322 4523 21.. Selang kontur peta di atas ialah A B 15 meter 30 meter C D 45 meter 60 meter 23...24 23 45 19.2 meter 30 meter 3 . Kawasan dalam segi empat grid yang manakah paling tinngi dalam peta di atas? A B 4223 4425 C D 24 23 42 43 4521 4622 Lorong jalan kaki terdapat dalam segi empat grid .. Pulau Nilam terletak di rujukan grid .. A B 430230 445224 C D 457242 467257 25.... Berapakah ketinggian Bukit Rokan? A B 45 meter 60 meter C D 75 meter 90 meter 24. Jalan raya Sungai I dan II II dan III III IV C D Jambatan Petempatan III dan IV I dan IV 22.3 meter C D 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful