PROIECT DIDACTIC

DATA: UNITATEA: CLASA: a IX-a PROPUNĂTOR: DISCIPLINA: Tehnologia informației și a comunicațiilor TEMA: Crearea tabelelor în limbajul HTML TIPUL LECŢIEI: mixtă COMPETENȚE SPECIFICE: - să rezolve corect sarcinile impuse în fișa de lucru; - să cunoască semnificația tag-urilor: <table>, <td>, <tr>, <caption>; - să identifice și să folosească corect atributele elementelor TABLE și CAPTION; - să utilizeze corect tag-urile conform cerințelor.

STRATEGII DIDACTICE: METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,expunerea, demonstrația, problematizarea, exerciţiul DISTRIBUIREA SARCINILOR: frontal, individual MIJLOACE EDUCAŢIONALE: calculator, fișe de lucru, blog

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:   ”Tehnologia informației și a comunicațiilor”, manual pentru clasa a IX-a, M. Gheorghe, C. Constantinescu, M. Floarea, Ed. Corint “Manual de informatică intensiv pentru clasa a XII-a”, V. T. Hutanu, C. Popescu, Ed. L&SInfo-mat, 2007 DURATA: 50’