BAB 1 – SEJARAH AWAL PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

1.0 Pendahuluan Asal-usul orang Melayu, iaitu penutur asli bahasa Melayu, amat kabur kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki dengan mendalam. Walau bagaimanapun hasil kajian daripada sarjana tempatan dan Barat, kita dapat mengetahui secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno, iaitu nenek moyang kita sendiri. 1.1 Asal-usul Bahasa Melayu Kita selalu menggunakan istilah ‘bahasa Melayu’, ‘orang Melayu’ atau ‘bangsa Melayu’. Tahukah kita apa istilah ‘Melayu’ ini, dan bagaimanakah asal-usulnya? Pada peringkat awal sejarah, istilah ‘Melayu’ dikaitkan dengan konsep kerajaan. Bukti sejarah menunjukkan bahawa perkataan Melayu, pada masa dahulu merujuk kerajaan atau kawasan, dan tidak manusia atau bangsa. 1.2 Bahasa Melayu Kuno Istilah ‘Melayu’ sangat baru dijumpai, iaitu hasil daripada kesan-kesan sejarah. Istilah ‘Melayu’ paling awal dijumpai dalam buku catatan perjalanan pengembara Cina pada zaman dinasti T’ sang, yang dipercayai ditulis pada sekitar tahun-tahun 645-655 Masihi. Konsep Melayu sebagai bahasa masih belum timbul pada peringkat ini. Mengikut catatan I’tsing sekitar tahun 644-645 Masihi, terdapat sejenis bahasa yang dituturkan di Sriwijaya pada waktu itu bernama ‘K’un-lun. Bahasa’K’un-lun ini bukan sahaja dituturkan oleh penduduk tempatan tetapi juga dipelajari oleh orang asing untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Dipercayai bahawa ‘K’un-lun ini ialah bentuk bahasa Melayu tua yang terawal, yang dikenali juga dengan nama bahasa Melayu kuno.

Bahasa Melayu tersebar dengan luas dan menjadi Lingua Franca terutamanya di daerah kepulauan Melayu. iaitu mempunyai dasar Bahasa kebangsaan. Sifat bahasa Melayu yang dikatakan agak sederhana dan mudah untuk dipelajari menjadikan bahasa Melayu sentiasa mendapat perhatian pengkaji bahasa baik dari Timur mahupun orang-orang Eropah. iaitu tulisan jawi. dan dasar bahasa untuk maksud-maksud tertentu atau khusus. 1. malahan mereka mempunyai niat untuk mengembangkan agama Kristian. satu agama yang tinggi martabat kebudayaannya sewaktu zaman Kerajaan Melaka. Hasil daripada faktor-faktor ini perkembangan bahasa Melayu begitu pesat berkembang.1. dasar bahasa bagi negara Malaysia dapat dirumuskan seperti berikut: . Penggunaan bahasa Melayu begitu meluas melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu.3 Bahasa Melayu Melaka dan Selepasnya Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. Secara umum.5 Perancangan Bahasa dan Dasar Dari segi perancangan bahasa. Banyak juga daripada mereka yang menjalankan penyelidikan tentang kesusasteraan tempatan. dan bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baru. Dalam catatan-catatan dan penulisan-penulisan mereka.4 Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca Orang-orang Eropah yang datang ke Nusantara bukan sahaja datang untuk berdagang. negara Malaysia mempunyai dasar bahasa yang cukup jelas. 1. dasar bahasa pendidikan. terutamanya dalam bidang kesusasteraan dan telah menjadi medium penting bagi menyampaikan kesenian Melayu-Islam pada zaman tersebut. iaitu hasil daripada keperluan untuk mempertahankan idea-idea baru yang datang bersama peradaban Islam. jelas kelihatan betapa penting dan luasnya penggunaan dan penyebaran yang berlaku terhadap bahasa Melayu pada ketika itu. dasar bahasa rasmi. Perbendaharaan kata bahasa Melayu bertambah dengan pesat. Bahasa Melayu terus berkembang.

tiada sesiapa pun yang boleh dilarang dariapada menggunakan.(i) (ii) (iii) (iv) Dasar Bahasa Kebangsaan: Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu atau Bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan. Dasar Bahasa Rasmi: Bahasa rasmi ialah bahasa Melayu atau Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. belajar atau mengajar apa-apa bahasa lain. iaitu bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi semua sistem pendidikan formal peringkat sekolah rendah kebangsaan. Dasar Penggunaan Bahasa: Walaupun ada Bahasa Kebangsaan. menengah dan pengajian tinggi. Dasar Bahasa Pendidikan: Dasar bahasa pendidikan jelas. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful