--------------------------- Pôvodná správa ---------------------------Predmet: Staznost - Dvorianky - ohrozenie zdravia obyvatelstva - 29.05.

2013 Dátum: Str, Máj 29, 2013 9:06 Komu: zoltan.takacs@telecom.gov.sk Kópia: info@mindop.sk -------------------------------------------------------------------------Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ODBOR KONTROLY, ŠTÁTNEHO DOZORU A DOHĽADU Ing. Zoltán TAKÁCS zoltan.takacs@telecom.gov.sk Námestie slobody č. 6 810 05 Bratislava VEC: Staznost - oznamenie vysledku presetrenia staznosti, Vas list c. 03534/2013/D132-OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013 K staznosti uvadzam nasledujuce skutocnosti: Touto cestou podavam staznost na postup a zavery z presetrenia staznosti – Vas list cislo 03534/2013/D132OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013. Odboru kontroly, statneho dozoru a dohladu Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR bola dna 30.11.2012 postupena listom generalneho riaditela Slovenskej spravy ciest č. 6527/2012/1220/42165 zo dna 27.11.2012 staznost zo dna 16.11.2012, v ktorej vyjadrujem nesuhlas s vybavovanim predchadzajucej staznosti, v ktorej som poukazal na necinnost SSC pri rieseni ohrozenia zdravia obyvatelov na Hlavnej ulici obce Dvorianky z cestnej kamionovej dopravy na ceste 1/79, ktora prechadza obcou a sposobuje nadmerny hluk a vibracie. Na zaklade procesnych pochybeni zo strany SSC, ministerstvo tuto staznost vyhodnotilo ako opodstatnenu. Dalej v liste cislo 03534/2013/D132-OKSDD/13417 zo dna 25.02.2013 uvadzate tieto skutocnosti: 1. V zavere listu uvadzate, ze zvysenie hluku na komunikacii I/79 je vyvolane aj faktormi, ktore SSC nemoze ovplyvnit, ide predovsetkym o celkovy narast dopravy a nerespektovanie dopravneho znacenia o znizenej rychlosti v obci samotnymi vodicmi. 2. Dalej v zavere listu tiez uvadzate, ze cestna nakladna doprava je zdrojom hluku prakticky vo vsetkych okresoch na Slovensku a ide o dlhodobejsiu zalezitost v zavislosti od financnych moznosti statneho rozpoctu.

Z uvedenymi tvrdeniami nesuhlasim a k staznosti uvadzam tieto skutocnosti:

1.1 Stanovisko Ministerstva vnutra SR zo dna 01.03.2012: V prilohe pripajam subor „Minis.vnutra-SR-stanovisko-01.03.2012.pdf“. Uvadzam, ze Ministerstvo vnutra SR v maily zo dna 01.03.2012 uviedlo nasledujuce podstatne skutocnosti : „Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca pozemných komunikácií, ktorých prevádzkou vzniká hluk, je povinný zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Správu pozemných komunikácií vykonávajú orgány štátnej správy a samosprávy podľa § 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, pričom technické podmienky (TP 15/2005), ktoré určujú zásady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na úsekoch

cestných prieťahov v zastavaných územiach obcí, sú určené aj pracovníkom štátnej správy a samosprávy. Ich cieľom je zabezpečiť prostredníctvom plánovacích, projektových, stavebných, organizačných a regulačných opatrení zníženie rýchlosti vozidiel na úroveň želanej rýchlosti vo vzťahu k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu kvality života obyvateľov a návštevníkov v okolí prieťahu. Ústredným orgánom štátnej správy pre pozemné komunikácie je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.“ V kazdom pripade je teda Slovenska sprava ciest povinna ako spravca pozemnych komunikacii, ktorych prevadzkou vznika hluk, zabezpecit, aby expozicia obyvatelov a ich prostredia bola co najnizsia a neprekrocila pripustne hodnoty – k tomuto ucelu sluzia prave technicke podmienky (TP 15/2005). Slovenska sprava ciest zjavne nezabezpecila, aby expozicia obyvatelov a ich prostredia bola co najnizsia a neprekrocila pripustne hodnoty v navaznosti a s pouzitim technickych podmienok (TP 15/2005).

1.2 List Slovenskej spravy ciest – SSC cislo 25788/6361/2008 zo dna na 26.06.2008: V prilohe pripajam subor „SSC-List-26.06.2008.JPG“ a „ziadost-informacie-22.06.2008-SSC.pdf“. Uvadzam, ze z listu SSC cislo 25788/6361/2008 zo dna 26.06.2008, podla mojho nazoru, vypliva, ze SSC pocas pripravy dopravnej stavby nebralo zretel na moznost ohrozenia zdravia obyvatelstva hlukom aj napriek mojmu upozorneniu - co dokladujem odpovedou riaditela SSC IVSC Kosice zo dna 26.06.2008 cislo 25788/6361/2008 (list v prilohe ako subor "SSC-List-26.06.2008.JPG"), kde sa uvadza citujem: "Zaroven Vas upozornujeme, ze komunikacia v obci Dvorianky nemoze byt a nebude typom skludnujucej komunikacie, nakolko sa jedna o statnu cestu I.triedy zabezpecujucu dopravne spojenie medzi SR a MR." Uvedene informacie podla mojho nazoru naznacuju, ze SSC IVSC Kosice nebralo zretel na ohrozenie zdravia obyvatelstva z cestnej dopravy hlukom a vibraciiami pri realizacii dopravnej stavby v obci Dvorianky, a to v navaznosti na zmenu akustickych pomerov a hlukovej expozicie v okoli budovania spomalovacich prvkov aj napriek mojmu vyslovnemu upozorneniu. Uvedeny list je odpoved na moju ziadost o informacie este z roku 2008, teda pred samotnou realizaciou dopravnej stavby, v ktorej som upozornil na zle dopravno-technicke riesenie stavby, citujem: „ Dolezite je, aby nas rodinny dom (spolu s ostatnymi RD 1-5) bol v planovanej ‚zone kludu-spomalenia‘ osobnej a nakladnej dopravy pri vjazde do obce, aj ked tato prijazdova cesta nie je v obci, ale rodinne domy na druhej strane cesty ano. Je nemyslitelne, aby nase rodinne domy neboli v planovanej zone spomalenia pri vjazde do obce.“ Slovenska sprava ciest, podla mojho nazoru, hrubym sposobom nerespektovala upozornenie obcanov Hlavnej ulice v obci Dvorianky.

1.3 List Slovenskej spravy ciest – SSC cislo 10337/6351/20076 zo dna 14.11.2007: V prilohe pripajam subor „SSC-list-14.11.2007.jpg“ a „SSC-ziadost-12.11.2007.pdf“. SSC uvadza (v bode c.1), ze vstup a vystup z obce Dvorianky bude rieseny vybocenim jazdneho pruhu z dovodu znizenia rychlosti v obci, zvysenia bezpecnosti cestnej premavky a zlepsenia kvality zivota obyvatelov obce. Zdoraznujem "a zlepsenia kvality zivota obyvatelov obce" . Podla mojho nazoru sa zlepsenie kvality zivota obyvatelov obce dosiahne v prvom rade znizenim hluku v obci z cestnej dopravy. Znovu zdoraznujem, ze jeden z hlavnych cielov tejto dopravnej stavby v obci Dvorianky a to "zlepsenie kvality zivota obyvatelov obce" nebol dosiahnuty. Tato skutocnost je aj v rozpore s listom SSC cislo 25788/6361/2008 zo dna na 26.06.2008, kde uz SSC, podla mojho nazoru, neberie ohlad na moznost ohrozenia obyvatelstva hlukom a vibraciami aj napriek upozorneniu obcanov.

2. Podnet postupeny z Ministerstva vnutra SR – opatrenia na useku cestneho hospodarstva: V prilohe pripajam subor „MVSR-PPZBA-11.09.2012.pdf“. V sucasnosti nie je spoplatnenie prejazdu motorovych vozidiel nad 3,5 t v useku st.cesty c.I/79 - Vranov nad Toplou Trebisov - Slovenske Nove Mesto. Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR nezohladnilo toto stanovisko Ministerstva vnutra SR, konktretne skutocnost, ze sa Ministerstvo vnutra SR ztotoznuje a podporuje navrhnute opatrenia okresnym dopravnym inspektoratom v Trebisove na useku cestneho hospodarstva a teda z kratkodobeho hladiska – spoplatnenie prejazdu motorovych vozidiel nad 3,5 t v useku st.cesty c.I/79 – Vranov nad Toplou - Trebisov - Slovenske Nove Mesto. Podla mojho nazoru Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR nepristupuje k rieseniu problematiky hluku a vibracii z cestnej dopravy v obci Dvorianky na Hlavnej ulici aktivne a komplexne a to aj napriek navrhovanym komplexnym a aktivnym opatreniam na useku cestneho hospodarstva na Ministerstve vnutra SR.

Zaverom uvadzam, ze tato staznost bude na ministerstvo zaslana aj podpisana doporucene slovenskou postou.

PRILOHY: 1. Minis.vnutra-SR-stanovisko-01.03.2012.pdf 2. MVSR-PPZBA-11.09.2012.pdf 3. SSC-list-14.11.2007.jpg 4. SSC-List-26.06.2008.JPG 5. SSC-ziadost-12.11.2007.pdf 6. ziadost-informacie-22.06.2008-SSC.pdf

Dakujem a ostavam s pozdravom

Ing.Vitkovic Jan peticny vybor Dvorianky http://dvorianky5.webnode.sk/

--------------------------- Pôvodná správa ---------------------------Predmet: Prečítané: Staznost - Dvorianky - ohrozenie zdravia obyvatelstva - 29.05.2013 Od: "Info" < info@mindop.sk > Dátum: Str, Máj 29, 2013 9:08 -------------------------------------------------------------------------Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú citlivé z hľadiska stupňa dôvernosti a sú určené výhradne adresátovi (tom) správy. Obsah správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Pokiaľ nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nezaobchádzajte. V prípade, že ste túto správu dostali neoprávnene, prosím, upovedomte okamžite jej odosielateľa, že Vám táto správa bola doručená a vymažte ju zo svojho počítačového systému.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful