Alexandru Vasiliu Lucia Rog Ghid teoretic si practic Tehnica de redactare a actelor procedurale În materie penala 2010

Alexandru Vasiliu Lucia Rog GHID TEORETIC SI PRACTIC TEHNICA DE REDACTARE A ACTELOR PROCEDURALE ÎN MATERIE PENALA Cuvânt înainte Ghidul este realizat cu intentia de a raspunde unor necesitati practice legate d e formarea grefierului si activitatea pe care acesta o desfasoara pe parcursul procesului penal, fie ca este vorba de urmarirea penala, fie ca avem în vederea judecata. Alcatuirea acestui ghid nu reprezinta doar o succesiune de formulare pe care le utilizeaza un grefier. Autorii au cautat sa structureze lucrarea astfel încât aceasta sa ajute la cunoasterea corec ta a principalelor institutii ale dreptului procesual penal si a practicii judiciare relevante, astfel încât întelegerea modului în care trebuie sa se desfasoare procesul penal si a rolului pe care grefierul îl are de îndeplinit sa fie cât mai complete. Speram ca ghidul sa ajute atât în procesul de formare a grefierilor cât si în activitate a lor practica si sa reprezinte un instrument nelipsit, alaturi de Codul de procedura penala. Autorii tin sa multumeasca doamnei procuror Lavinia Ionescu, formator în cadrul Sc olii Nationale de Grefieri, pentru ajutorul deosebit pe care l-a dat la redactarea lucrarii, prin materialul destinat grefierilor din parchete pe care l-a pus la dispozitie, precum si grefierilor prezenti la cele doua semin arii ce au fost organizate în cadrul programului, pentru observatiile utile finalizarii lucrarii. Speram ca trecerea timpului sa demonstreze utilitatea ghidului. Autorii

Cuprins Capitolul i. incompatibilitatea ................................................ ............................................9 procedura de solutionare a cererilor de abtinere sau de recuzare ............... .................................................10 Capitolul ii. Citatia, mandatul de aducere si comunicarea actelor de procedura . ....................... 15 Citatia ........................................................................ ............................................................................... 15 Dispozitii generale cu privire la citare ....................................... ............................................................. 15 Locul de citare ................................................................ ................................................................. 16 Înmânarea citatiei ................................................................. ........................................................... 18 Dovada de primire si procesul-verbal de predare a citatiei ..................... ............................................ 19 Dispozitii privitoare la citarea partilor în faza de judecata .................... .................................................. 19 Mandatul de aducere ............................................................ ................................................................... 20 Comunicarea actelor de procedura ............................................... ............................................................. 22 Aspecte generale ............................................................... ................................................................... 22 Comunicarea hotarârii ............................................................ ............................................................. 23 Capitolul iii. termenele ....................................................... ............................................. 28 Capitolul iv. Perchezitia ...................................................... ............................................ 30 Capitolul v. arestarea preventiva .............................................. ........................................ 37 Procedura de solutionare, în cursul urmaririi penale, a propunerii de arestare pre ventiva a inculpatului...... 37 Aspecte prealabile sedintei de judecata ........................................ .........................................................39 Sedinta de judecata ............................................................ ................................................................. 40 Aspecte ulterioare sedintei de judecata. Solutii................................ ..................................................... 40 A. Admiterea propunerii de arestare preventiva ................................. ................................................ 42

1. Propunere solutionata în prezenta inculpatului ................................ ......................................... 42 2. Propunere solutionata în lipsa inculpatului ................................... ...........................................45 B. Respingerea propunerii de arestare preventiva ............................... .............................................. 46 C. Luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea sau tara................. .......................................... 46 Procedura de solutionare a propunerii de prelungire a masurii de arestare preven tiva a inculpatului........... 53 Aspecte prealabile sedintei de judecata ........................................ .........................................................56 Sedinta de judecata ............................................................ .................................................................. 57 Aspecte ulterioare sedintei de judeata. Solutii ................................ ....................................................... 57 Liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune .. ..............................................62 Aspecte generale ............................................................... ...................................................................62 Formularea cererii în cursul urmaririi penale. Aspecte prealabile sedintei de jude cata ............................63 Sedinta de judecata ............................................................ ................................................................. 64 Aspecte ulterioare sedintei de judecata. Solutii................................ ......................................................65 Formularea cererii în cursul judecatii ........................................... ......................................................... 68 Înlocuirea sau revocarea masurilor preventive..................................... ....................................................... 72 Încetarea de drept a masurilor preventive ........................................ .......................................................... 73 Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului ........................ ...................................................... 75 Aspecte prealabile sedintei de judecata ........................................ ......................................................... 76

Aspecte ulterioare sedintei de judecata. Solutii................................ ...................................................... 76 Verificari privind arestarea inculpatului în cursul judecatii .................... ...................................................... 81 Arestarea inculpatului în cursul judecatii ....................................... ........................................................... 86 Capitolul vi. urmarirea penala ................................................. ......................................... 87 Urmarirea penala ............................................................... ....................................................................... 87 Aspecte introductive ........................................................... ................................................................. 87 Trasaturile caracteristice fazei de urmarire penala............................. ............................................... 88 Ordonanta. Rezolutia ........................................................... ........................................................... 88 Competenta organelor de urmarire penala ........................................ ....................................................... 89 Supravegherea urmaririi penale de catre procuror ............................... ....................................................... 91 Modurile de sesizare ale organului de urmarire penala .......................... .....................................................92 Dispozitii generale ............................................................ ....................................................................92 Procedura plângerii prealabile ................................................... ............................................................93 Institutia plângerii prealabile .................................................. ..........................................................93 Termenul de introducere a plângerii prealabile ................................... .............................................. 94 Alte dispozitii privind plângerea prealabila ..................................... ...................................................95 Actele premergatoare si folosirea investigatorilor sub acoperire ............... ..................................................95 Desfasurarea urmaririi penale................................................... ................................................................. 97 Aspecte introductive ........................................................... .................................................................. 97 Începerea urmaririi penale ....................................................... ........................................................... 101 Punerea în miscare a actiunii penale.............................................. ...................................................... 106 Luarea masurilor procesuale .................................................... ........................................................... 109 Retinerea ...................................................................... ................................................................. 109 Obligarea de a nu parasi localitatea ........................................... ...................................................... 113 Obligarea de a nu parasi tara .................................................. ............................................................ 115 Formularea propunerii de arestare preventiva a învinuitului si a inculpatului .... ................................ 123 Formularea propunerii de prelungire a masurii arestarii preventive ............. .....................................126 Extinderea urmaririi penale ....................................................

..............................................................128 Suspendarea urmaririi penale ................................................... ...........................................................129 Stingerea procesului în faza de urmarire penala .................................. ......................................................129 Încetarea urmaririi penale ....................................................... ............................................................129 Scoaterea de sub urmarire penala ............................................... ........................................................ 131 Clasarea ....................................................................... ...................................................................... 139 Terminarea urmaririi penale si trimiterea în judecata ............................ ................................................... 140 Urmarirea penala cu actiunea penala pusa în miscare .............................. ........................................... 140 Urmarirea penala fara punerea în miscare a actiunii penale ....................... ........................................... 141 Trimiterea în judecata ........................................................... ..............................................................142 Reluarea urmaririi penale ...................................................... .................................................................. 145 Plângerea împotriva actelor procurorului, adresata procurorului ierarhic superior .. .................................. 146 Capitol vii. Plângerea în fata judecatorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor p rocurorului de netrimitere în judecata .......................................................... ......................................... 147 Capitolul viii. Judecata în prima instanta ....................................... ................................... 152 Aspecte prealabile sedintei de judecata ........................................ ...................................................152

Obligatii ale grefierului de sedinta............................................ ...............................................152 Sedinta de judecata ............................................................ ...........................................................152 Principii specifice fazei de judecata .......................................... .................................................. 154 Aspecte prealabile citirii actului de sesizare ................................. ............................................... 155 Verificari privitoare la inculpat .............................................. ................................................. 155 Masuri premergatoare privind martorii, expertii si interpretii ................. .................................. 157 Verificarea regularitatii actului de sesizare .................................. ............................................ 158 Lamuriri, exceptii si cereri ................................................... .................................................. 159 Constituirea de parte civila ................................................... ............................................ 159 Introducerea în cauza a partii responsabile civilmente ........................... ............................. 162

Exceptiile de necompetenta...................................................... ......................................... 163 Exceptia de neconstitutionalitate .............................................. ........................................ 163 Masurile asiguratorii .......................................................... ................................................167 Propunerea de probe noi......................................................... ............................................... 169 Cercetarea judecatoreasca ...................................................... ................................................... 169 Citirea actului de sesizare .................................................... .................................................. 169 Ascultarea inculpatului......................................................... ................................................. 170 Ascultarea celorlalte parti..................................................... .................................................. 171 Modalitati speciale de ascultare a partii vatamate si a partii civile .......... .............................. 171 Ascultarea martorilor .......................................................... ................................................... 172 Ascultarea martorilor cu identitate protejata .................................. ....................................174 Expertizele..................................................................... ........................................................178 Procedura efectuarii expertizei ................................................ ...........................................178 Lamuriri date expertului si partilor............................................ ......................................... 180 Schimbarea încadrarii juridice ................................................... .............................................. 181 Terminarea cercetarii judecatoresti ............................................ ............................................ 182 Dezbaterile .................................................................... ........................................................... 182 Activitatea ulterioara sedintei de judecata .................................... .................................................. 182 Încheierea de sedinta ............................................................ ......................................................... 183 Structura încheierii de sedinta: ................................................. .................................................... 184 Reunirea cauzelor în cazurile de indivizibilitate si conexitate................... ............................................. 193 Disjungerea .................................................................... .....................................................................197 Încheierea de amânare a pronuntarii ................................................ ................................................... 201 Încheierea de îndreptare a erorilor materiale si de înlaturare a unor omisiuni vadite ............................203 Capitolul iX. amenda judiciara ................................................. ....................................... 208 Capitolul X. Caile ordinare de atac ............................................ ........................................ 210 Apelul ......................................................................... .................................................................. 210

................................................. 211 Cererea de apel ......................................................... . 210 Persoanele care pot face apel ... .................................................................... . 211 Renuntarea la apel si retragerea apelului ............................................................................................... .....Aspecte specifice pentru judecata în apel ...................................................................... 212 Masuri pregatitoare pentru desfasurarea sedintei de apel... .......................................... 212 Judecarea apelului.......... 210 Hotarârile supuse apelului ...................................................... ..................................................................216 ..................................................................................... .............................................................................

.........................................246 Capitolul Xiii.................. .............. 242 Procedura la instanta de judecata ................................... ........................................... ............. 231 Capitolul Xi............... ................................................................................. ..... .................................................................................................. 225 Judecarea recursului... ................... ........................ Contestatia la executare ......................... 224 Aspecte specifice pentru judecata în recurs ...... ...............227 Solutiile instantei de recurs ............... ..241 Revizuirea ............................................................ ............ 244 Capitolul Xii.................................................................. ................................240 Procedura de judecare si solutionare a cererii ................................................................................. Caile extraordinare de atac ............ ......................240 Termenul de introducere a cererii ....................................................................... 221 Recursul ..................................................................................... 260 CaPitolul i................................................... Procedura în cauzele cu infractori minori ........................................Solutiile la judecata în apel.......................................... ....... ............................................................................ amânarea si întreruperea executarii pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata ....... . .... .................................... .............................. 237 contestatia în anulare ................................................................... ................................ ... 242 Structura procedurii de revizuire ................................................. ...................................................................................................................................................................................... 242 Efectuarea actelor de cercetare ...................241 Conditii cerute pentru introducerea cererii ...............240 Examinarea în principiu ......................................................................................................................................... .................. ........240 Titularii cererii si continutul cererii ............................................................................................................................................................... 224 Masuri pregatitoare pentru sedinta de judecata în recurs ........................... 252 Capitolul Xiv................................ 243 Revizuirea în cazul hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului...................................................................................................................240 Procedura de judecata ............. .......................................................................................... 237 Procedura de exercitare a caii extraordinare de atac ......... ..........240 Hotarârile care pot fi atacate ..............

46 se aplica . extras (1) Dispozitiile art. Observatie: Cazurile de incompatibilitate sunt prevazute în art. 46-48 C. pâna la gradul al patrulea inclusiv. ruda sau afinul sau. el. sotu l sau vreo ruda apropiata. sotul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv. 1 Art. pâna la gradul al patrulea inclusiv.. (2) . a solutionat propunerea de arestare preventiva ori de prelungi re a arestarii preventive.. l a judecarea aceleiasi cauze. cu una dintre pa rti sau cu avocatul ori mandatarul acesteia. g) exista dusmanie între el. a mag istratuluiasistent si a grefierului.pen. persoanei care efectueaza cercetarea penala. 49. magistratului-asisten t si grefierului de sedinta. e) sotul. rude sau afini între ei. 47. Incompatibilitatea procurorului. 46-54 Cod proc. a organului de cercetare penala. Art. .. în cursul urmaririi penale. a supravegheat urmarirea penala.. h) este tutore sau curator al uneia dintre parti. f ) este sot. c) a fost expert sau martor. când cauza de inco mpatibilitate exista între ei sau între vreunul dintre ei si unul dintre membrii completului de judecata.. 48 alin. (2) Dispozitiile privind cazurile de incompatibilitate prevazute în art. ruda sau afin. 46. nu pot face parte din acelasi complet de judecata. b)-i) si alin. 48. avocatul sau mandatarul acestei a. este incompatibil de a participa la judecarea unei cauze în caile de atac. ca judecator sau procuror.pen .. proc. ruda ori afinul sau pâna la gradul al patrulea inclusiv a participat.inComPatibilitatea Sediul materiei: ar t. i) a primit liberalitati de la una dintre parti. d) exista împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma. a efectuat act e de urmarire penala. Art.. pâna la gradul al patrulea inclusiv. atunci când sotul. Alte cauze de incompatibilitate. Judecatorii care sunt soti. (1) lit. grefierului de sedinta. Judecator care s-a pronuntat anterior. b) a fost reprezentant sau aparator al vreuneia din parti. (2) se aplica procurorului. Art. Rudenia între judecatori. (1) 1 Judecatorul care a luat parte la solutionarea unei cauze nu mai poate extras . sotul sau una dintre rudele sale pâna la gradul al patr ulea inclusiv si una dintre parti.

Alte cauze de incompatibilitate. (2) De asemenea. nu mai poate participa la judecarea cauzei judecatorul care sia exprimat anterior parerea cu privire la solutia care ar putea fi data în acea cauza. daca în cauza respectiva: a) 1 a pus în miscare actiunea penala sau a dispus trimiterea în judecata ori a pus concluzii în calitate de procuror la instanta de judecata. c) a fost expert sau martor. a solutionat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a are starii preventive în cursul urmaririi penale. Art. d) exista împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma.participa la judecarea aceleiasi cauze într-o cale de atac sau la judecarea cauzei dupa desfiintarea hotarârii cu trimitere în apel sau dupa casarea cu trimitere în recurs. (1) Judecatorul este de asemenea incom patibil de a judeca. sotu l sau vreo ruda apropiata. . 48. b) a fost reprezentant sau aparator al vreuneia din parti. el.

pâna la gradul al patrulea inclusiv... DECLARATIE DE ABTINERE FORMULATA DE JUDECATOR DOmnULE PRESEDInTE Subsemnata S.. f ) este sot...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala procedura de solutionare a cererilor de abtinere sau de recuzare a. Semnatura DECLARATIE DE ABTINERE FROMULATA DE PROCUROR CATRE... procuror în cadrul Parchetului de pe lânga Cur tea de Apel . raportat la art. pâna la gradul al patrulea inclusiv. 50... pen.proc....pen... . Cererea de recuzare poate privi numai pe judecatorii care compun completul de ju decata.. cu una dintre pa rti sau cu avocatul ori mandatarul acesteia..... ruda sau afin............ . Persoana incompatibila este obligata sa faca cerere de abtinere.... a supravegheat urmarirea penala.proc........... judecator la ..... a efectuat act e de urmarire penala.. F. Doamnei Presedinte....... deoarece am solutionat cauza în recurs prin decizia penala nr.......1 C.. În cursul judecatii Recuzarea se formuleaza oral sau în scris. 47 alin..... declar ca ma abtin de la judecarea cauzei penale ce formeaza obiectul dosarului nr. Observatii: Daca nu se respecta aceste cerinte cererea va fi respinsa ca inadmis ibila...... 50 C.......... a solutionat propunerea de arestare preventiva ori de prelungire a arestarii pre ventive... ruda sau afinul sau..... pentru fiecare persoana în parte a cazului de incompatibilit ate invocat si a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul recuzarii... 21/6/2010 cu termen de judecata la data de 23 aprilie 2010... În cerere se vor arata..... formulez prezenta e) sotul. în t emeiul art.. în temeiul dis pozitiilor art. CURTEA DE APEL .... în cursul urmaririi penale.. 110/1 decembrie 2004 a Cur tii de Apel . cu indicarea ca zului de incompatibilitate si cu aratarea motivelor.... Subsemnata C D...

.. Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abtinerea.. 6/1/200 9 . (2) Judecatorul este incompatibil de a participa la judecarea unei cauze în caile de atac.. CAPITOL I...cu termen de jude cata la data de . . Semnatura Abtinerea sau recuzarea judecatorului. ca si aceea prin care sa admis recuzarea.. atr age inadmisibilitatea cererii de recuzare. as cultându-se procurorul când este prezent în instanta. 2 C... procurorului.... 48 al in. Solutionarea cererii se face prin încheiere. Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de îndata. care a fost respinsa. fara participarea celui ce declara ca se ab tine sau care este recuzat. h) este tutore sau curator al uneia dintre parti.. se pronunta asupra masurilor prev entive. i) a primit liberalitati de la una dintre parti.. care se constata de completul în fata caruia s-a formulat recuzarea. iar daca se gaseste necesar si partile. sotul sau rudele acesteia pâna la gradul al treilea inclusiv. cu participarea judecatorului recuzat.proc.. la judecare a aceleiasi cauze..... 49 alin. ruda ori afinul sau pâna la gradul al patrulea inclusiv a participat. InCOmPATIbILITATEA DECLARATIE DE AbTInERE în legatura cu participarea mea la judecarea cauzei penale dosar penal nr.. precum si per soana care se abtine sau a carei recuzare se cere. Recuzarea aceleiasi persoane pentru acelasi caz de incompatibilitate si pentru t emeiuri de fapt cunoscute la data formularii unei cereri anterioare de recuzare. magistratului-asistent sau grefierului se solutioneaza de un alt complet.. Completul în fata caruia s-a formulat recuzarea. atunci când sotul.. a participat la judecarea acestuia pe fond.. 2 raportat la art. avocatul sau mandatarul acestei a.pen...g) exista dusmanie între el. Observatie: Daca grefierul de sedinta este cel care se abtine sau a fost recuzat nu va intra în constituirea instantei. ca judecator sau procuror. în sedinta secreta... procuror în cadrul Parchetulu i de pe lânga Judecatoria . sotul sau una dintre rudele sale pâna la gradul al patr ulea inclusiv si una dintre parti. Îmi întemeiez prezenta cerere pe prevederile ar t.. nu sunt supuse niciunei cai de atac. întrucât sora mea M D.

fara a întrerupe cursul cercetarii penale. procurorului. Procurorul solutioneaza cererea în cel mult 3 zile. aceasta este obligata sa o înainteze împreuna cu lamuririle necesare. În cursul urmaririi penale Observatie: în acest caz abtinerea sau recuzarea priveste numai organele de urmari re penala. printr-o ordonanta. În cursul urmaririi penale. În cazul în care cererea este adresata persoanei care ef ectueaza cercetarea penala. . fie procurorului. în termen de 24 de ore. Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectueaza cercetarea penala se adreseaza fie acestei persoane. asupra abtinerii sau recuzarii persoanei care efectuea za cercetarea penala ori a procurorului se pronunta procurorul care supravegheaza cercetarea penala sau pro curorul ierarhic superior.b.

...... Curtea acorda cuvântul în dezbateri: Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea declaratiei de abtinere. a preciind ca în cauza este incident cazul de incompatibilitate prev.................. prin care a fost respinsa prima contestatie în anulare....... Judecator .. Nefiind cereri prealabile de formulat. La data de 2 martie 2010 a formulat declaratie de abtinere judecatorul A M......... 47 alin................. ..proc....................... Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr. de art. Curtea constituita din: Presedinte . în raport de prevederile legale mai sus mentionate......... cu termen de judecata la data de 2 aprilie 2010.03...........proc.... Examinând declaratia de abtinere formulata.......2010 a Curtii de Apel ......................./... în cauza ce face obiectul dosarului penal cu numarul de mai sus......... procuror în cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel ......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ÎNCHEIERE DE ADMITERE A UNEI CERERI DE ABTINERE ROmÂnIA CURTEA DE APEL ........... Cu participarea reprezentantului Ministerului Public ....a C.... privind pe contestatorul S A....1 C. Constata ca judecatorii E B.......... înt emeiata de contestator pe aceleasi dispozitii ale art. ............ C U R T E A Asupra declaratiei de abtinere de fata....... întrucât a pronuntat în cauza decizia penala nr..1 C.. Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor.........../......pen..../10............. 47 alin.... de dispozitiile art.... . proc ... A M si A M fac parte din completul desemnat sa solu tioneze cauza penala ce face obiectul dosarului cu numarul de mai sus....pen......... Î n C H E I E R E Sedinta secreta din data de ........ Pe rol solutionarea declaratiei de abtinere formulata de judecatorul A M.. invo când cazul de incompatibilitate prev.pen... Grefier ..... Judecator ... 386 lit... Curtea constata ca aceasta este întemeia ta..... ..........

........... Curtea constituita din: Presedinte ... Pentru aceste motive......... ......./. Judecator ........ Nefiind cereri prealabile de formulat... proc..........................În aceste conditii.pen.... .... judecatorul A M se afla în situatia de incompatibilitate invocat a motiv pentru care se va admite declaratia de abtinere a acesteia........ privind pe contestatorul S A.... C U R T E A Asupra declaratiilor de abtinere de fata...........1 lit.... Î n C H E I E R E Sedinta secreta din data de . de dispozitiile art.............. .... Curtea acorda cuvântul în dezbateri: Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea declaratiilor de abtiner e ca neîntemeiata...... Judecator .. a C... Sectia penala Dosar nr...... de 48 ali n..../.... Pe rol solutionarea declaratiilor de abtinere formulata de judecatorii A M si C E... InCOmPATIbILITATEA D I S P U n E Admite declaratia de abtinere formulata de judecatorul A M... Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor.................. Pronuntata în sedinta publica azi .. de a solutiona cauza ce face obiectul dosarului penal nr......... Definitiva........... în cauza ce face obiectul dosarului penal cu numarul de mai sus.../.... 1 CAPITOL I........ în cauza nefiind incident cazul de incompatibilitate prev..... privind pe inculpatii P I si S T........... Grefier ............. PRESEDInTE GREFIER ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A UNEI DECLARATII DE ABTINERE ROmÂnIA CURTEA DE APEL ...............

A..6/R/2 septembrie 2008 a Curtii de Apel .Constata ca judecatorii A. dat fiind faptul ca au solutionat în recurs..M si C. au formulat declaratii de abtinere.E formeaza completul desemnat sa solutioneze ca uza penala ce face obiectul dosarului cu numarul de mai sus.proc.. a C.. La data de 01 septembrie 2009 judecatorii A. invocând cazul de incompatibilitate prevazut de 48 alin.. pron untând încheierea nr..D.. Examinând declaratiile de abtinere formulate. cu termen de judecata la data de 2 septembrie 2 009..E.pen. Curtea constata ca acestea nu sunt înt emeiate. în faza de urmarire penala..1 lit..M. si C. în raport de prevederile legale invocate. propunerea de arestare preventiva a inculpatului C. pentru urmatoarele considerente: 1 .

. PRESEDInTE GREFIER Mentiuni speciale privind atributiile grefierului în aceasta materie În practica instantelor de judecata grefierul.M.....T si P.... Întrucât inculpatul C.. nu se afla într-o situatie de incompatibilitate motiv pentru care s e vor respinge declaratiile de abtinere ale acestora. proc..e) din Regulamentul de ordine interioara al ins tantelor judecatoresti..I. au declarat a pel Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie DIICOT Serviciul Teritorial ...pen... care a fost mentinuta... s-a respins ca nefondat re cursul declarat de inculpatul C A împotriva încheierii nr..... ..09. ... . Pronuntata în sedinta publica.. 52 lit.....C.pen. apreciaza ca jude catorii A.. a) Cod proc. a Tribunalului .. Jurisprudenta RIL dec... grefierul sef de sectie tine evidenta solutiilor pronuntate privind recuzarea si abtinerea.. Definitiva. Observatie: Potrivit art.. lit... I/2006 Schimbarea încadrarii juridice a faptei ce face obie .19/23..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Prin încheierea nr.....E. 48 alin. 300 C.. si inculpa tii S........ . Pentru aceste motive. iar apelul parchetului nu îl vizeaza pe ac esta. . verificarea situatiilor de incompatibilitate se va face de urgenta. În cauza ce formeaza obiectul dosarului penal cu numarul de mai sus... la primirea cauzei.... Cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia....A nu a declarat apel. si inculpatii P I si S T împotriva sentintei penale nr. face verificari în dosar cu privire la eventuale situatii de incompatibilitate ale judecatorilor care formeaza completul... D I S P U n E Respinge declaratiile de abtinere formulate de catre judecatorii E C si M C.......... azi. în dosarul penal nr. În acelasi timp va face verificari si cu privire la propria persoana în ceea ce priveste eventualele situatii de incompatibilitate.. În situatia în care în cauza se impune a se face verificarea starii de arest preventiv în temeiul art.... si C.. cu privire la solutionarea dosarului penal nr. sub aspectul caz ului de incompatibilitate prevazut de art...2004 pronuntata de Tribunalul ../2008.. si informeaza membrii completului.... 6/R/2008 a Curtii de Apel .. având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Inal ta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial ..

b) numele. fara sa existe nici o dovada în acest sens. sediul sau. din moment ce legea permite ca citarea sa se faca prin nota telefonica sau telegrafica. prezenta partilor si a celorlalti subiecti procesuali la efectuarea actelor procesuale si procedurale si respectar ea principiilor care guverneaza faza de judecata. Pe de alta parte s-a mai considerat ca simpla mentiune în practica a hotarârii în sensul ca inculpatul a fost citat telefonic . trebuie privita ca legala si citarea facuta prin fax . calitatea în care este citat si indicarea obiect ului cauzei. 762. strada. 29 din Codul de procedura penala3. nu îndeplineste con ditiile prevazute de art. Observatie: În practica judiciara s-a mai decis ca. E a are caracterul unui ordin al organului judiciar. cu aratarea consecintelor legale în caz de neprezentare. iar în comune: judetul. 1 CaPitolul ii. ar t. luna si anul. ziua. cu respectarea prevederilor art. respectiv oralitatea.29 Cod proc. raportate la ar t. . celeritatea si normala sa desfasura re. care trebuie sa cuprinda în orase si municipii: localitatea . c) adresa celui citat. d) ora. nemijlocirea si contradictorialitatea. prenumele celui citat. care naste pentru persoana chemata obligatia de a se prezenta si conti ne doua elemente esentiale: chemarea si sanctiunea. Citatia trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni: a) denumirea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata care emite citatia. Citatia asigura ritmul derularii procesului. 75 si urmatoarele. 75. comuna si satul. mandatul de aduCere si ComuniCarea aCtelor de ProCedura Citatia Sediul materiei: art. deoarece enumerarea de la art. prin încheiere pronuntata înainte de solutionarea cauzei nu atrage incomp atibilitatea judecatorului care a facut parte din completul de judecata.8 . judetul. precum si invitarea celui citat s a se prezinte la data si locul indicate. locul de înfatisare. fiind posi bila si utilizarea unor alte mijloace moderne de comunicare. numarul si apartamentul unde locuieste. DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA CITARE Chemarea unei persoane în fata organului de urmarire penala sau a instantei de jud ecata se face prin citatie scrisa ori prin nota telefonica sau telegrafica.pen.ctul actului de sesizare a instantei. nu este limitativa ci exemplificativa. Citatia. 75 alin. data emiterii si numarul dosarului. Citatia este individuala.

cu care sa se prezinte la termenul fixat. i se va desemna un aparator din oficiu . g) ca partea citata poate. Bucuresti . p. nepublicata. f ) ca potrivit art. dec. iar în cazul în care partea nu îsi alege un aparator. Bucuresti. decizia penala nr. nr.. 3 C. 2 C. 78.Sectia a II-a penala. (2) si (3) apararea este obligatorie. în vederea exercitarii dreptului la aparare.e) ca partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte la termenu l fixat.A. 1 . s.Ap. 193/1998. 85 din 27 ianuarie 2003. I pen. sa consult e dosarul aflat la arhiva instantei. 171 alin. în Culegere de practica judiciara a Curtii de Apel Bucuresti 998.

iar daca aceasta nu este cuno scuta. În caz de schimbare a adresei aratata în declaratia de la dosar. Se va verifica daca la dosar exista cereri depuse de ori care dintre persoanele care urmeaza a fi citate si prin care instanta este înstiintata de schimbarea adresei de citare. În acest scop. Citarea se face la adresa unde locuieste persoana. el este citat la locul indicat. prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. cu ocazia emiterii citatiei. citarea se va face la noua adresa. Observatie: În practica judiciara se apreciaza ca trebuie avute în vedere orice date existente la dosar din care rezulta o schimbare de adresa. citatia se afiseaza la sediul consiliului loca l în a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala. citatia se afiseaza la sediul consiliului local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infrac tiunea. la adresa locului sau de munca. prin administratia acestuia. pentru a se asigura de faptul ca d atele privind numele. însa numai daca a fost încunostintat organul judiciar despre schimbarea intervenita. Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste învinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca. bolnavii aflati în spital sau într-o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora. ca s-a p rodus o schimbare de adresa. Detinutii se citeaza la locul de detinere. Când activitatea infractionala s-a desfasurat în mai multe locuri. Pe de alta par te. dispozitiile fiind aplicabile si celorlalte parti. Observatie: În citatie se mentioneaza orice alte date necesare pentru stabilirea a dresei corecte si complete a celui citat.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Citatia se semneaza de cel care o emite.pen. daca printr-o declaratie data în cursul procesului penal învinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentr u a fi citat. Locul de citare Observatie: Dispozitiile cu privire la locul de citare se aplica tuturor persoan elor chemate în proces. potrivit art. sa u în cazul în care se apreciaza pe baza datelor obtinute din procesul-verbal încheiat de agentul procedural agentu l care afiseaza citatia pe usa locuintei aratate în citatie si se informeaza pentru aflarea noii adrese. prenumele si adresa acestora sunt complete. e)-g) sunt importante pentru asig urarea exercitarii dreptului la aparare si pentru a se preveni amânarea judecarii cauzei. În aceasta m odalitate se evita amânarea judecarii cauzei pentru neîndeplinirea procedurii de citare.. iar militarii se citeaz . Subliniem faptul ca mentiunile aratate la lit. 77 al in.2 Cod proc. grefierul cauzei face verificar i amanuntite în declaratiile date de parti atât în cursul urmaririi penale cât si în fata instantei.

.... sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a îndeplinirii procedurii de citare..... ................ numele si prenumele persoanei citate: Inculpat: . în calitate de ___________ în cauza penala ce formeaza obiectul dosarului penal nr... Emisa la .......telefon ................ se tine seama de normele internationale aplicabile în relatia cu statul pe teritoriul caruia se afla învinuitul sau inculpatul... /..... În acest caz... 1 CAPITOLUL II. C I T A T I A nR.../.... mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA PROCEDURA CU STRAINATATEA ROmÂnIA (INSTANTA) ............. semnat de destinatar............ citarea se face prin scrisoare recomandata. 6 Cod procedura penala si art.......... Citarea în strainatate De regula..... 3 lit... Sediul .. La stabilirea termenului pentru înfatisarea învinuitului sau inculpatului aflat în str ainatate...... iar în lipsa unor asemenea norme. prin conventii sau tratate internation ale ratificate de tara noastra. ___________ fiind cercetat pentru comiterea infractiunii prevazuta de art... Opeator de date cu caracter personal nr.... sala_____.. dupa caz..... citarea în strainatate se face potrivit normelor de drept international penal aplicabile în relatia cu statul solicitat.a la unitatea din care fac parte..........Fax........... avi zul de primire a scrisorii recomandate. ______Cod penal. Va înstiintam ca sunteti invitat a va prezenta la aceasta instanta la sedinta din data de _______.......... Dosar nr................... stabilite..... 6 pct....... ora........... c din CEDO aveti dreptul sa fiti asistat sau reprezentat de un avocat ales pe care sa îl angajati înainte de primul termen de judecata stabil .. În baza art.. de necesitatea ca citatia în vederea înfatisarii sa fie p rimita cel mai târziu cu 40 de zile înainte de ziua stabilita pentru înfatisare............... prin comandantul acesteia... emisa la data de . CITATIA...... Adresa: .. . în absenta unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic i nternational aplicabil o permite.... În subsidiar....

.. 378 alin..telefon ............pen.. Sediul ....... CURTEA DE APEL ............. pr. Citarea se face în conformitate cu prevederile art..... /... avizul de primire al scrisorii recomandate semnat de destinatar.............. pr.......... prezenta inculpatulu i la solutionarea cauzei este obligatorie.. urmând a tine loc de dovada de îndeplinire a proce durii de citare.... ROmÂnIA Dosar nr.. Compartimentul economic Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ............................pen... (INSTANTA) . Emisa la . CATRE.. sa dispus citarea în conformitate cu dispozitiile art.... iar în cazul în care nu întelegeti sa va angajati aparator cu care sa va prezentati la termenul de judecata fixat. 1 ..... 171 alin..... se comple teaza la judecata în caile de atac.. 8 Cod procedura penal a. 177 alin.... GREFIER....1/1 C... 177 pct...... 81 Cod procedura penala...../..... urmeaza sa va fie desemnat un aparator din oficiu..... În cazurile prevazute de art...... .. pentru ca instanta sa poata proceda la audierea acestuia........... se completeaza atunci când este cazul În conformitate cu dispozitiile art....it prin prezenta citatie.... apararea este obligatori e... a ....Fax... PRESEDInTE....... ..2 si 3 C....

iar în cazul neidentificarii sediului. va rugam sa luati masuri pentru asigurarea platii taxei postale în suma totala de . citatia se va af isa la sediul parchetului sau al instantei.. dupa caz. Introducerea citatiei în cutia postala de la imobilul în care locuieste inculpatul s i pe care nu este înscris nici un nume. Jurisprudenta În practica judiciara se apreciaza ca îndeplinita procedura de citare daca predarea citatiei s-a facut catre o persoana care îsi arata calitatea si se identifica cu un act de identitate. În cazul în care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un învinuit sau inculpat care locuieste în strainatate nu poate fi înmânata datorita refuzului primirii ei sau din orice alt motiv.. nu echivaleaza cu afisarea acesteia pe usa locuintei4. GREFIER. Daca persoana citata nu vrea sa primeasca citatia. detinutilor sau a bolnavilor internati. o afiseaza pe usa loc uintei acestuia. . Observatie: În cazul citarii militarilor.. citatia se înmâneaza personal celui citat. PRESEDInTE.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În vederea expedierii scrisorilor recomandate cu confirmare de primire cuprinzând ac tul procedural ce se transmite. certificându-i semnatur a sau aratând motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura acesteia. chiar daca lips este sigiliul unitatii. Înmânarea citatiei De regula... Unitatile la care se refera art. încheind despre aceasta proces-verbal... agentul lasa citatia celui citat ori. sau primind-o nu voieste sau nu poate sa se mneze dovada de primire. unitatile acolo aratate sunt obligate sa înmâneze de îndata citatia persoanei citate sub luare de dovada. Aceasta dovada trebuie predata agen tului procedural si înaintata organului judiciar care a emis citatia. citatia se afiseaza la sediul consiliului local în a carui raza teritoriala s-a savârsit infractiunea. precum si în cazul în care statul destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai.. care semneaza dovada de primir e. 145 din Codul penal si alte persoane juridice s e citeaza la sediul acestora. 145 din Codul penal sau altei persoane juridice se preda la registratura sau functionarului însarcinat cu primirea corespondentei. Citatia destinata unei unitati dintre cele la care se refera art. în cazul refuzului de primire. lei..

ori care în mod obisnuit îi primeste corespondenta. 72/1985. agentul este obligat sa faca investigatii pentru a afla aceasta. agentul o va afisa pe usa locuintei persoanei citate. Dovada de primire si procesul-verbal de predare a citatiei Îndeplinirea procedurii se apreciaza în functie de corectitudinea datelor consemnate în dovada. dec. agentul afiseaza citatia pe usa principala a cladirii. Daca persoana nu voieste sau nu poate semna dovada de primire. Suprem. daca în citatie nu s-a indicat apartamentul ori camera în care locuieste. agentul trebuie s a procedeze la afisarea citatiei pe usa locuintei. încheind proces-verbal. atunci când din dovada de înmânare rezulta ca citatia a fost înmânata unei alte persoane care nu facea parte di n familia inculpatului si nici nu locuia cu acesta5. Observatie: Sfera categoriilor de persoane care pot primi situatia în locul persoa nei careia îi este adresata nu poate fi extinsa dincolo de ipotezele aratate în textul de lege. iar agentul sa certifice identitatea si semnatura în procesul-verbal care constituie dovada de predare a citatiei. aceasta se va preda administratorului. 4 Trib. . Citatia nu poate fi înmânata: -unui minor sub 14 ani -unei persoane lipsite de uzul ratiunii. Persoana care primeste citatia trebuie sa semneze dovada de primire. CITATIA. nr. s. unei rude sau oricarei persoane care locuieste cu ea. Jurisprudenta În practica judiciara s-a aratat ca nu este legal îndeplinita procedura de citare a inculpatului. În cazul în care nu este identificata nici o persoana car e sa poata primi citatia. încheind proces-verbal si facând mentiune despre împrejurarile care au facut imposibila înmânarea citatiei. în lipsa persoanelor care pot primi citatia. militara. 1 CAPITOLUL II. mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA Daca persoana citata locuieste într-un imobil cu mai multe apar tamente sau într-un hotel. agentul înmâneaza citatia sotului. portarului ori ce lui care în mod obisnuit îl înlocuieste. Despre toate a cestea trebuie sa se mentioneze în procesul-verbal care constituie dovada de predare Când persoana citata locuieste într-un imobil cu mai multe apartamente sau într-un hot el. Daca investigatiile au ramas fara rezultat.Situatii în care citatia poate fi înmânata unor alte persoane. Daca persoana citata nu se afla acasa.

6/1969 p. pen. numele. p. martori i. primind termen în cunostinta. 596/2000. pentru a se putea identifica modalitatea de înmânare. precum si aratarea calitatii acesteia. 178. dec. denumirea or ganului de urmarire pe nala sau a instantei care a emis citatia. Ori de câte ori cu prilejul predarii sau afisarii unei citatii se încheie un procesverbal si acesta va cuprinde în mod corespunzator mentiunile aratate în alineatul precedent. prenumele si calitatea persoanei ci tate. 2000. prenumele. nr. echivaleaza cu o n ecitare a persoanei6. 305-306. chi ar daca ar lipsi la vreunul dintre aceste termene. în rev. nr. calitatea si semnatura celui ce înmâneaza citatia. 5 Trib.A. 152/1969.. DISPOZITII PRIVITOARE LA CITAREA PARTILOR ÎN FAZA DE JUDECATA Judecata poate avea loc numai daca partile sunt legal citate si procedura este înd eplinita. dar neprezentarea partilor citate nu împiedica judecarea cauzei. Vrancea. I pen. cer tificarea de catre acesta a identitatii si semnaturii persoanei careia i s-a înmânat citatia. precum si data pentru care este citata. s. 6 C. expertii si interpretii prezenti iau în cunostinta noul termen de judecata. 1 . nr. Bucuresti. Jurisprudenta Lipsa oricaror mentiuni sau sublinieri pe formularul dovezii de îndeplinire a proc edurii de citare. dec. Daca judecata se amâna. în Culegere de practica judiciara a Curtii de Apel Bucuresti.Dovada de primire a citatiei trebuie sa cuprinda numarul dosarului. Partea prezenta la un termen nu mai este citata pentru termenele ulterioare. din partea agentului procedural. Dreptul. numele. data înmânarii citatiei.

97 alin. Jurisprudenta Neîndeplinirea procedurii de citare nu poate fi invocata decât de partea ale carei i nterese au fost vatamate. cu exceptia situatiei în care instanta.. instanta le înmâneaza citatii. Cod procedura pen ala7. 83. O persoana poate fi adusa în fata organului de urmarire penala sau a instantei de judecata pe baza unui mandat de aducere. Când judecata ramâne în continuare. mandatul de aduCere Sediul materiei: art. daca sunt persoane aduse cu mandat de aducere s i sa informeze presedintele completului de judecata despre aceasta pentru ca persoana sa ramâna la dispozitia instantei nu mai timpul necesar audierii.pen. în vederea prezentarii la noul termen. înainte de începerea sedintei de judecata. organelor politiei. daca organul de urmarire penala sau instanta constata motivat ca în interesul rezo lvarii cauzei se impune aceasta masura. 176 Cod proc. Judecata în continuare are loc în zilele urmatoare. întocmit potrivit dispozitiilor art.4. teza finala. fara a se mai acorda termen de j udecata.84 Cod proc. par tile si celelalte persoane care participa la p roces nu se mai citeaza. învinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar înainte de a fi fost chemat prin citatie. Persoanele aduse cu mandat nu pot ramâne la dispozitia organului judiciar decât timp ul strict necesar pentru audierea lor.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Detinutii si militarii vor fi citati la fiecare termen. la alegere. spre a le servi drept justificare la locul de munca. constata ca în urma acestui viciu procedural a fost afectata aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei. în afara de cazul când s-a dispus retinerea ori arestarea preve ntiva a acestora. Pentru executarea mandatului de aducere dispozitia instantei se poate adresa. Prin exceptie. din oficiu. în conditiile art. daca fi ind anterior citata nu s-a prezentat. Observatii: Fata de continutul reglementarii cu privire la mandatul de aducere g refierul este dator sa verifice. jandarmeriei sau politiei comunitare. instantele opteaza pentru organul de executa . În practica. indiferent daca au fost sau nu prezenti. Persoana adusa cu mandat de aducere este ascultata de îndata de catre organul judi ciar.pen. iar ascultarea ori prezenta ei este necesara. La cererea persoanelor care iau termenul în cunostinta.

sa se poata proceda la judecarea cauzei. a refuzat sa se prezinte în urma citarii. sens în care este necesar ca procedura de citare sa fie îndepli nita cu partile lipsa. Aducerea persoanei. cu mandat de aducere. instanta. mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA Observatii: este necesar ca atunci când se emite mandat de aducere a unei parti sa se procedeze si la citarea acesteia pentru ca. organul de politie a considerat ca executat mandatul de aducere numai prin faptul ca s-a pus în vedere celui chemat sa se prezinte în fata organului judiciar. la data si ora fixata. daca aducerea sa nu este posibila din motive de boala sa u daca nu a putut fi gasit. C Ap. nepublicata 0 CAPITOLUL II. Daca mandatul de aducere se executa doar ca o simpla înstiintare sau somatie. pentru alte persoane este posibil ca neexecutarea mandatului sa fie determinata si de alte cauze. neexecutarea mandatului si neprezentarea inc ulpatului.Sectia I penala. În cazul în care executarea mandatului de aducere nu este posibila. ca o consecinta a neexecutarii. prin procesul-verbal. decizia penala nr. Legea nu prevede o astfel de procedura. Jurisprudenta Au fost situatii în care. face ca procedura de citare sa nu poata fi considerata îndeplinita8. dupa care a înstiintat despre aceasta organul de urmarire penala sau instanta. Daca s-a dispus aducerea cu mandat. spre exemplu . inclusiv verificarile facute în situatia în care persoana nu a fost gasita. care însa nu a fost ex ecutat si nici nu s-a încheiat un procesverbal de catre organele de politie cu privire la neexecutarea acestuia. iar pentru cel de-al doilea termen instanta nu a emis citatie. CITATIA. în situatia în care mandatul nu se poate executa iar aducerea persoanei n u mai este necesara.re cel mai eficient în îndeplinirea dispozitiilor cu privire la mandatul de aducere. organul de execu tare trebuie sa încheie un proces-verbal în care sa indice în mod concret împrejurarile care au determinat nee xecutarea mandatului. De la aceasta regula exista urmatoarele exceptii: în situatia inculpatului. jude . Bucuresti . la organul judiciar. În cazul în care pentru primul termen de judecata inculpatul a fost citat si nu s-a prezentat. este obligatorie pentru organul de executare. nu mai are nici ca racterul de constrângere si nici eficienta urmarita de legiuitor prin aducerea efectiva a unei persoanei care. ci un mandat de aducere. 2478 din 17 decembrie 200 2. în afara celor aratate mai sus. în mod gresit. Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin comandantul un itatii militare sau prin comandantul garnizoanei.

. MODEL PENTRU ADRESA SI MANDAT ROmÂnIA Dosar nr..... Emisa la .. a încalcat dispozitiile legale referitoare la citare. Suceava..... Timis...... 12/1969.... citat în cauza în calitate de .... /... .... B. în conditiile în care procedura de citare era îndeplinita. nu constituie o încalcare a prevederilor art...... 9 C.... 159. dec. însotit d e un organ de politie în fata Curtii de Apel .. nr..J... CATRE. 1 . s................. ....... sala.. 498/1968..... privind pe .. I pen. GREFIER... decizia penala nr........... s-a considerat ca neîndeplinirea mandatului de aducere a inculpa tului în fata instantei. 75......... POLITIA ORASULUI .... cu domiciliul în ....... pen..A..... iar în caz contrar sa ne comunicati motivele pentru care aceasta dispozitie nu poate fi dusa la îndeplinire .............. semestrul II/200 2 si semestrul I/2003.......... 1171/1998.. 29 Cod proc. pentru termenul din . 10 Trib.... în Culegere de prac­tic­a judic­iara a Tribunalului Buc­uresti.când cauza.ora................ rugându-va sa l uati masurile ce se impun pentru punerea în executare efectiva a mandatului în sensul de a asigura prezenta acestuia. 282......telefon ... ... ...... 97.......... Simpla emitere a mandatului de aducere nu acopera lipsa d e procedura9.... Pe de alta parte. Sediul ... p......... Dreptul........ p... dec...........* Va trimitem alaturat mandatul de aducere nr.. p.. 261 din 24 martie 2003.... nr...... s......... *la politia de la domiciliul partii vizate 8 Trib..... conform carora judecata poate av ea loc daca partile sunt legal citate si procedura este îndeplinita 0.../. (INSTANTA) ... 1998.. nr......... fiind respectate dispozitiile art.. 7 6 Cod proc..pen. PRESEDInTE.. Bucuresti............. Operator de date cu caracter personal nr.....Fax....pen........... si urmatoarele.........

....... o situatie sau un incident procesual care a fost ori u rmeaza sa fie solutionat...pen. proc.. Dosar nr......... un act de procedura scris..... cu domiciliul cunoscut în .. .... De multe ori comunicarea actelor de procedura marcheaza momentul nasterii sau al curgerii unor termene înauntrul carora pot fi exercitate caile de atac prevazute de lege pentru parti sau pentru alti subiecti procesuali........./. Aspecte generale Comunicarea este actul procedural prin care se transmite unei persoane care part icipa la desfasurarea procesului penal. Înstiintarea este un act procedural prin care se aduce la cunostinta în scris interv enirea unui fapt procesual .......... Sediul ...1 C. în copie sau în extras......... la fel ca în cazul procedurii de citare... ora pe numitul .......... PRESEDInTE.sala.............. art. mAnDAT DE ADUCERE Data emiterii : În baza art......... 183 Cod procedura penala Dispunem ca organele competente sa aduca înaintea acestei instante în ziua de ........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA (INSTANTA) . Emisa la ..... Comunicarea poate avea consecinte importante pentru par ticipantii la procesul p enal si din acest motiv legiuitorul a supus procedura de comunicare unor exigente deosebite si unei regl ementari minutioase.. ComuniCarea aCtelor de ProCedura Sediul materiei: art........ 82......proc..pen.. 198 alin.............. un act procedural efectuat în cursul procesului penal.. în cauza penala ce face obiectul dosarului cu numarul de mai sus privind pe ......... /.......... ...... Operator de date cu caracter personal nr........... 360 C.. Ea reprezinta u n mijloc procedural prin care organul judiciar aduce la cunostinta unei persoane interesate si îndreptatite la aceasta..... GREFIER....Fax...................... îndeplinirea procedurii de comunicare are implicatii directe cu privire la asigurarea efectiva a exercitarii dreptului la aparare...telefon ....... pentr u a fi ascultat în calitate de .. Pe de alta parte............... Împotriva persoanei care se face vinovata de neexecutarea mandatului de aducere se va lua masura amendarii potrivit art............. .......

)11. în Culegere de practica judiciara a Tribunalului Bucuresti.. dec.. Bucuresti. echivaleaza cu necomunicar ea hotarârii si. 284. Jurisprudenta În practica judiciara s-a subliniat ca în cazul comunicarii unor acte de procedura. p. avându-se în vedere prevederile art . corobororate cu dispozitiile art. mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste inculpatul. p. 110/1994. s-au conturat urmatoarele a specte importante pe care grefierii le au în vedere cu ocazia comunicarilor: La dosarele pronuntate în prima instanta (fond) . li se comunica copia dispozitivului hotarârii. 82 raportat la art.pen. nefiind prevazuta de lege. 12 C. ceea ce înseamna ca nu au fost niciodata prezente la proces14. dupa r edactare. cât si la pronuntare. copia dispozitivului hotarârii se comunica administratiei locului de detinere. iar nu la usa instantei. nr.penal (exemplu: introducerea cererii de stramutare. chiar daca au fost prezenti la judecata. 462. 363 si art. CAPITOLUL II.pen. nr.. hotarârea se afiseaza. Inculpatului detinut sau inculpatului pentru care asistenta juridica este obliga torie. 56 si Trib. Comunicarea hotarârii Dupa pronuntare. proc. o copie de pe dispozitivul hotarârii se comunica serviciului de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor. E a nu are efectele comunicarii. În cazul în care instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. 11 Volonciu II. 235/1992. (4) C. II-a pen. daca au lipsit de la pronuntarea hotarârii.. 992 . Observatii: În practica instantelor judecatoresti. copii de pe dispozitivul hotarârii se comunica partilor care au l ipsit atât la judecata. 3853 Cod proc. Bucuresti. 360 Cod proc.. este lipsita de relevanta în ceea ce priveste data de la care curge termenul pentru exercitarea ca ii de atac 3. p. în Culegere de practica judiciara a Curtii de Apel Bucuresti. potri vit art. Acestor categorii de inculpati li se comunica si o copie a întregii hotarâri. s.A.pen. Afisarea la usa instantei. s. 58 Cod proc. ar t. 994. la sediul consiliului local în a carui raza teritoriala s -a savârsit infractiunea. 77 alin. în cazul inculpatului arestat. prin urmare. De asemenea. I pen. CITATIA. locul comunicarii actului si persoanele carora le poate fi facuta comunicarea sunt aceleasi ca si în cazul citarii 2. pen. dec.

De asemenea. pr. 602 din 7 februarie 2001. iar petentul se afla în stare d e arest se comunica copia sentintei pronuntata în cauza cu adresa conform art. s. 14 Art. cu formular de comunicare din ECRIS când termenul de recurs/apel curge de la pronuntare nu se comunica copia minutei s entintei pronuntata în cauza când termenul de recurs/apel curge de la pronuntare. pr. cât si la pronuntare.. când termenul de recurs curge de la pronuntare nu se comunica copia minutei decizi ei pronuntata în cauza. (4)14 În cazul în care instanta a dispus suspendarea executarii pedepsei sub suprave ghere. 360 C. . (2)14 Inculpatului detinut sau aflat în vreuna dintre situatiile prevazute în art. C. 13 .pen. /2001. (3) Dupa redactarea hotarârii. B.J. când termenul de recurs curge de la pronuntare. (1) Copii de pe dispozitivul hotarârii se comuni ca partilor care au lipsit atât la judecata. 360 C. care a lipsit de la pronuntarea hotarârii. decizia nr. se mentioneaza pe minuta numarul de comunicari. iar inculpatul se afla în stare de a rest se comunica copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu adresa conform art..pen. Comunicarea hotarârii. 1 71 alin.când termenul de recurs/apel curge de la comunicare se comunica copia minutei sent intei pronuntata în cauza.J. o copie de pe dispozitivul hotarârii se comunica serviciului de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor. i se comunica copia dispozitivului hotarârii. pen. (2). 290-2 91. 360. data la care au fost efectuate s i semnatura persoanei care le-a întocmit La dosarele pronuntate în apel când termenul de recurs curge de la comunicare se comunica copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu formular de comunicare din ECRIS. inculpatilor prevazuti în alineatul precedent li se comunica copii de pe aceasta. copia dispozitivului hotarârii se comunica administratiei locului de detinere. p.S.

pen. cu adresa. 3853 Cod proc. masura dispusa. se restituie dosarele la tribunal/judecatorie. elev al unei institutii militare de învatamânt.se comunica masura dispusa. când se admite recursul se întocmeste fisa privind practica de casare când se mentine starea de arest a inculpatului se comunica masura dispusa. pr. daca termenul curge de la comunicare si de la pronuntare . iar dosarul instantei se restitu ie tribunalului facându-se mentiune referitoare la restituirea dosarului de urmarire penala la parchet. ori pentru inculpatul .pen. se completeaza cu prevederile art.pen. ci si atunci când a lipsit numai la dezbateri si la pronuntare sau atunci când inculpat ul detinut ori pentru inculpatul militar în termen. data la care au fost efectuate si semnatura persoanei care le-a întocmit. în sensul ca operatiunea de comunicare se face nu anumai atunci când partea a lipsit la întreaga activitate d e judecata si la pronuntare.pen. 360 C. 360 Cod proc. locului de detinere La dosarele pronuntate în recurs când inculpatul este arestat se comunica copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu adresa potrivit art.pen. se comunica locului de detinere. pr. Dispozitiile art. militar cu termen redus. 363 si ar t.se comunica inculpatului copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu adresa po trivit ar t. 360 C. cu adre sa. pr.se comunica inculpatului copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu formular de comunicare din ECRIS daca termenul de recurs curge de la comunicare . Toate aceste adrese se întocmesc si se comunica în ziua pronuntarii. când se mentine starea de arest preventiv: . locului de detinere.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala se mentioneaza pe minuta cusuta la dosar numarul de comunicari. în cazul în care urmarirea penala nu este finalizata dosarul de urmarire penala se r estituie parchetului având atasata si o copie a încheirii tribunalului/judecatoriei. înlocuirea masurilor preventive (recursurile la încheiere) se comunica inculpatului copia minutei deciziei pronuntata în cauza cu adresa conf orm art. rezervist concentrat. cu adresa. prelungirea. 360 C. În dosarele în care se judeca recursurile declarate împotriva încheierilor prin care s-a dispus referitor la mentinerea. când urmarirea penala este finaliza ta.

........ .................... ...................... pentru. GREFIER.. Obliga pe ..... ..... DIn DATA........... judetul.... CITATIA. ...... Emisa la ............................. Cu dreptul de apel/recurs în termen de 10 zile de la pronuntare/comunicare......................... ............. ..... GREFIER..........................telefon ... (stampila) . ... Pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare............. EXTRAS DIn DISPOZITIV ROmÂnIA Dosar nr............... având obligatia ca în termen de 3 luni dupa ramânerea definitiva a hotarârii sa depuna l a biroul de executari penale al acestei instante recipisa de plata a amenzii si a cheltuielilor judici are....... cheltuieli judiciare în folosul statului.........(numele si prenumele partii) domiciliat în ........ Sediul ....... Pronuntata în sedinta publica astazi.. /... nr...../........................... EXTRAS DIn HOTARÂRE PEnALA nR............................Fax....... Parafa sefului instantei........internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ au lipsit de la pronuntare.................................în temeiul.. mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA MODELE PENTRU COMUNICARE 1..................... Prezentul extras este facut dupa originalul hotarârii aflat la dosarul acestei ins tante cu numarul de mai sus si se certifica de noi............................. termenul curg e de la pronuntare................................. ...... .. CAPITOLUL II..................... Operator de date cu caracter personal nr...... (INSTANTA) ...................... sa plateasca suma de lei .......................

.

............................ (INSTANTA) ..................... Dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare PROCES-VERbAL Astazi....... DOVADA DE ÎnDEPLInIRE A PROCEDURII DE COmUnICARE ROmÂnIA Dosar nr...... pronuntata de ............. portar.... comandame ntul unitatii militare............. nu a putut sa semneze de primire........ Semnatura primitorului actului ........... Am afisat actul: pe usa principala a locuintei destinatarului.......S.............. a) persoana prevazuta la punctul 1 a refuzat primirea. judetul .........anul........ b) nici o persoana de la punctul 1 nu a fost gasita: c) în lipsa persoanelor de la punctul 1 a putut fi aflata data când cel vizat poate fi g asit...........telefon ....... ruda cu dest inatarul.......................... Emisa la ...... nu s-a putut afla noua adresa (noua adresa este ....... ....... b) refuzând........... m-am deplasat în ... sot...............................nr...... Semnatura agentului L....... la adresa numitului/ei................ administrator........... administratia locului de detinere*)..... luna....)................. ................ am afisat actul......... ................ administratia spitalului.... d) primind actul. deoarece ..................... a refuzat sa semneze de primire.. unde: 1... serviciul de registratura sau functionarul însarcinat cu primirea corespondentei. 2.....................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala 2..... . serviciul personal................ persoana care locuieste cu destinatarul.......... s-a refuzat primir ea.str. /...... ..... ............ c) primind actul... Sediul ...... semnând în fata noastra. hotelului*)........................ având de înmânat copie hotarâre penala nr.... Subsemnatul agent ........... pe usa princip ala a cladirii*)................. destinatar....... Operator de date cu caracter personal nr....... Calitatea în care a primit actul . .... a) acesta a primit.Fax........ Gasind pe..... e) persoana vizata fiind o organizatie............/.... d) persoana vizata schimbândusi adresa.....

............ judetul . mAnDATUL DE ADUCERE SI COmUnICAREA ACTELOR DE PROCEDURA T........... . Sediul ........ *) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii........................................................................................... 103/P/5085/2009 Valabilitate-permanenta ROmÂnIA (INSTANTA) ..................... .................. .......... (INSTANTA) .. ..... DOSAR PEnAL nR.... CITATIA............. Actul de identitate al primitorului ................................................. ..R................/. Data prezentarii D O V A D A CATRE...................................................... Data sosirii Localitatea ....................... .. Nume ................. ........Fax.. comunicare: 2 CAPITOLUL II........................... Recomandata Nr........... Cod postal ...........(Instanta)..P....... Prenume .T........ DOSARUL NR...... /..................................................................... Oficiul postal nr... Emisa la ... Data prezentarii:... adresa: Localitatea ........ ... Nr............................ ROmÂnIA Dosar nr...................nr. POSTA ROMÂNA Nr............... COmUnICARE CATRE.... str..... Judetul .................................... Data înapoierii Oficiul P..telefon .. .T.........................

... inculpatului ....Operator de date cu caracter personal nr. 360 Cod procedura penala.......... potrivit ar t...... PRESEDInTE GREFIER ..... PEnITEnCIARUL . C AT R E .. Va trimitem alaturat copia minutei/deciziei penale nr...... .................. ... detinut în penitenciarul dumneavoastra.....pronuntata de aceasta instanta în dosarul penal cu numarul de mai sus pentru a fi comunicata........................din ....

dar la care norma procesuala se refera în mod exceptional si pe care le limiteaza în anumite conditii. fie de organul judiciar si atunci sunt termene judiciare. Termenele procedurale sunt impuse de necesitatea bunei desfasurari a procesului si se refera la acte pur procedurale.CaPitolul iii. cele care se refera la durata masurilor preventive. vizeaza în mod direct drepturi sau libertati fundamentale (precum dreptul la liber tate.88 C.pen. acesta este un mod de calcul specific termenelor substantiale.). termenele Sediul materiei art.). 186 Cod proc.pen. consacra sistemul pe zile libere la termenele procedurale. Termenele substantiale. Calculul termenelor Calculul termenelor difera dupa cum este vorba despre termene procedurale sau te rmene substantiale. 472 Cod proc. sistemul exclusiv al unitatilor libere (prima si ultima ora sau zi a termenului nu intra în calcul). pentru celelalte termene procesuale. Ele au un dublu scop si anume de a promova principiul operativitatii în procesul p enal si de a asigura o anumita durata minima necesara. termenul de ap el). dreptul de proprietate etc. desi reglementate în procedura penala. care a partin de regula dreptului substantial (de unde si denumirea). Termenele au un moment initial (de la care) si un moment de împlinire (pâna la care) . Termenele pot fi procedurale sau substantiale. art.pen. Termenele sunt fixate fie de lege si atunci se numesc legale (ex. spre exemplu. atunci când un drept procesual trebuie exercitat într-un anume termen.proc. 85. Pentru termenele pe ore sau zile. pentru ca activitatea procesuala sa se poata des fasura în bune conditiuni. Uneori termenele judiciare sunt relativ predet erminate prin lege (art. Sunt termene substantiale. Termenele sunt acele intervale de timp înauntrul carora sau pâna la care se pot efec tua ori trebuie efectuate anumite activitati sau acte în cadrul procesului penal. încetarea. . ca efect al expirarii unei masuri procesuale luate pe o anumita durata si nulitatea. Ele sunt cele mai numeroase. Legea prevede în mod expres care sunt consecintele nerespectarii termenelor. în procedura penala sunt întâlnite doua modalitati d e calcul: sistemul inclusiv al unitatilor pline (prima si ultima ora sau zi intra în calcul) . respe ctiv decaderea.

adica termenul se împlineste la sfârsitul zilei corespunzatoare a ultimei luni ori la sfârsitul zilei si lunii co respunzatoare din ultimul an. l a unitatea militara sau la oficiul CAPITOLUL III. TERmEnELE postal sau prin scrisoare recomandata (data stampilei oficiului postal de expedi ere). Atestarea. s-au stabilit anumite situatii în care actele sunt con siderate ca fiind facute în termen chiar daca sunt depuse la organul judiciar dupa împlinirea termenul ui procedural prevazut de lege.pen. 187 Cod proc. Aceasta regula nu se aplica termenelor substantiale. Prin art. înregistrarea sau recipisa postala vor face dovada depunerii actului în t ermenul cerut de lege. respectiv atunci când sunt depuse la administratia locului de detinere.La termenele procedurale pe luni si ani se aplica sistemul calendaristic. . înauntrul termenului prevazut de lege. Termenul procedural se proroga daca ultima zi a acestuia cade într-o zi nelucratoa re.

f ) numele persoanei la domiciliul sau resedinta careia se efectueaza percheziti a. b) data. perchezitia domiciliara se dispune de judecatorul de l a instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanta sau de la instanta corespunzatoare în g rad acesteia în a carei circumscriptie se afla sediul parchetului din care face parte procurorul care ef ectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. c) numele. în cursul urmaririi p enale. 56 din Legea nr. în camera de consiliu. judecarea în camera de consiliu si fara citarea partilor. pen. În cursul urmaririi penale. Participarea procurorului este obligatorie. art. g) numele învinuitului sau inculpatului. PerChezitia Sediul materiei: art.CaPitolul iv. Inviolabilitatea domiciliului este garantata prin art. în perioada indicata în autorizatie. 6 /2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice (cu privire la perchezitia în mediu informatic). Procedura Perchezitia domiciliara se dispune în cursul urmaririi penale prin încheiere motivat a. d) perioada pentru care s-a emis autorizatia. care trebu ie sa cuprinda: a) denumirea instantei. e) locul unde urmeaza a se efectua perchezitia. 00 . unde se arata data de la care autorizatia este valabila si data la care îsi înceteaza valabilitate a. Observatie: Perioada pentru care se emite autorizatia este aceea stabilita de ju decator prin încheiere. 27 din Constitutie si art . 8 din CEDO Competenta Perchezitia domiciliara poate fi dispusa numai de judecator.C. sau în cursul judecatii. ora si locul emiterii. prenumele si calitatea persoanei care a emis autorizatia de perchezit ie. proc. la cererea procurorului. În baza încheierii. judecatorul emite de îndata autorizatia de perchezitie.. Observatie: Încheierea va cuprinde mentiuni cu privire la participarea procurorulu i. fara citarea partilor. . Autorizatia poate fi folosita o singura data.

autorizarea efectuarii perchezitiei în vederea cercetarii tuturor sistemelor infor matice sau suporturilor de stocare a datelor informatice cautate. poate dispune efectuarea de copii. Hotarârea instantei de judecata prin care se solutioneaza cererea privind efectuar ea perchezitiei nu este susceptibila de a fi atacata cu o cale de atac. În acest registru. numarul dosarului instantei. perioada de valabilitate a autorizatiei de per chezitie precum si numele si prenumele jude catorului care a emis autorizatia. se vor face mentiuni cu privire la numarul curent. organul competent prevazut de lege poate dispune efectuarea unei perchezitii. se constata ca datele informatice cautate sunt cuprinse într-un alt sistem informa tic sau suport de stocare a datelor informatice si sunt accesibile din sistemul sau suportul initi al. de îndata. 5 în registrul de evidenta a sesizarilor privind autorizarea efectuar ii perchezitiilor date de judecator în cursul urmariri penale. numarul si d ata adresei parchetului. numarul de autorizatie. 0 CAPITOLUL IV. .Perchezitia domiciliara nu poate fi dispusa înainte de începerea urmaririi penale. (3). 55 alin. (4) Dispozitiile din Codul de procedura penala referitoare la efectuarea perchez itiei domiciliare se aplica în mod corespunzator. 56. data si o ra emiterii. PERCHEZITIA (2) Daca organul de urmarire penala sau instanta de judecata apreciaza ca ridica rea obiectelor care contin datele prevazute la alin. care pot servi ca mijloc de proba si care se realiz eaza potrivit art. numele si prenumele persoanei. sediul unitatii publice sau al persoanei juridice la care se efectueaza perchezi tia. se poate dispune. Observatii: Se aplica dispozitiile privitoare la perchezitia domiciliara atât în cee a ce priveste competenta cât si cu privire la procedura de urmat. (1) ar afecta grav desfasurarea activitatii persoanelo r care detin aceste obiecte. (3) În cazul în care. conf orm Regulamentului de ordine interioara al instantelor. Legea 161/2003 extras Art. cu ocazia cercetarii unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice. Cererea procurorului cu privire la efectuarea unei perchezitii se înregistreaza cu numar separat pe rolul instantei de judecata iar evidenta dosarelor privind autorizarea perchezitiilor se tine. a sistemelor informatice si a suporturilor de stocare a datelor informatice. numarul si data încheierii.(1) Ori de câte ori pentru descoperirea si strângerea probelor este neces ara cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice. .

nu este prevazuta o forma pe care trebuie sa o îmb race aceasta solicitare si nici faptul ca. în situatia tezei a II-a din ar t. înainteaza procurorului un referat motivat. în celelalte cazuri.3 C. 00 Cod proc. 15 Publicat în Monitorul Oficial nr. 144 alin. 16 Astfel cum este prevazut în situatia propunerii de arestare preventiva (la art. când considera ca în inte resul urmaririi penale este necesara arestarea învinuitului si. iar la art. 1 . 6 Cu toate acestea.În dispozitiile procesual-penale..p. c­u propunerea motivata de l uare a masurii arestarii preventive.146 al. dispozitia data de instanta în acest sens în faza de jud ecata se comunica procurorului în vederea punerii în executare. judecatorul trebuie sa aprecieze existe nta indiciilor temeinice cu privire la necesitatea perchezitiei.p. presedintelui instantei sau judecatorului delegat de acesta. prezinta dosarul c­auzei. când considera necesar a se lua masura arestarii preventive. respectiv a inculpatului.1 se prevede ca procurorul. se prevede ca organele de cercetare penala. motiv pentru care prezentarea întregului dosar apare ca indispensabi la. instanta poate proceda la efectuarea perchezitiei domiciliare cu ocazia unei cercetari la fata locului.10 2005.pen.958/28. o data cu solicitarea trebuie prezentat instantei de judecata si dosarul de urmarire penala. În faza de judecata. din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala.

............................. .............................................................. refuza sa predea obiectele si înscrisurile aratate în art ................................. ....................................................................... .............. de ............................................................... ...................................................................... ................. tagaduind existenta acestora si ca exista indicii temeinice ca efectuarea unei p erchezitii este necesara pentru .................................................................................................................... ............................. ................. ............ ................................................................................... ....... ................................................... Procuror ......... s-a început ur marirea penala fata de . învinuit.........pen............................................................................. .............. ... Prin rezolutia/procesul-verbal din .................................................................................................../ ...................................................................................................................... ...................................... ................................... Având în vedere ca....... prev....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala REFERAT CU PROPUNERE DE EFECTUARE A UNEI PERCHEZITII DOMICILIARE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ................................ luna .... pentru savârsirea infractiunii de ........................... si ped...................................... Dosar nr..................proc........... .......................................... ....................... .................................................. R E F E R A T cu propunere de efectuare a unei perchezitii domiciliare Anul ................... ........ ziua .. .....................................................................................................constând în aceea ca ...................................... ..... .............................................. d in cadrul Parchetului de pe lânga ....................................... ............98 din C................................................................. .................................. ...

......... .........................................................................../ ..............strângerea probelor.. PERCHEZITIA ADRESA ÎNAINTARE REFERAT ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ../ ...................... PRIm-PROCUROR.... ....................... solicitam sa dispune ti efectuarea unei perchezitii domiciliare la urmatoarele adrese: ..... ....................... PROCUROR................... CAPITOLUL IV...................................... Dosar nr....instanta competenta sa dispuna autorizarea perchezitiei REFERAT CU PROPUNERE DE EFECTUARE A UNEI PERCHEZITII A SISTEMELOR INFORMATICE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ......................................100 alin. .................................................. .............................. .............proc........................................... ........ ....................................... ................... ......................................... ........................................................... ...... luna ........................... ............................... în temeiul art....... anul ............................................... ...................................... CATRE................. însotit de dosarul cauzei......................... ...............................................3 din C....................................................................................................................... autorizatii de perchezitie la adresele mentionate. Dosar nr............. *........... ...............* Va trimitem alaturat referatul procurorului prin care se solicita eliberarea a ................................................pen............ R E F E R A T Ziua ...................................

................................ PROCUROR............................................ .............. ..... 100 si urm....................... ............................................................................... Cpp. 56 din L............. Având în vedere cele prezentate..Procuror................. 161/2003 rap.................existând indicii temeinice ca în sistemele informatice ridicate sunt scanate înscrisuri folosite la.. ...................... ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la numitii : . În temeiul dispozitiilor art.................................. începând cu data de ................................ va rugam sa eliberati autorizatii de perchezitie pe o durata de................................................................................... ............................................................. eliberarea autorizatiilor de perchezitie si efectuarea de copii a sistemelor inf ormatice................. sol icit Judecatoriei...................................................... la art......................................... .......... din cad rul Parchetului de pe lânga ...............

....................... Instanta constituita din: PRESEDINTE: ........Sectia penala Dosar nr../....... GREFIER: ...................... din.............................. ÎnCHEIEREA nR................ Va trimitem alaturat referatul procurorului.............. ..................... procuror ...... Dosar nr............... ....................................................... ÎNCHEIERE ROmÂnIA Judecatoria...../ . .... .... dupa care.... Cu par ticiparea reprezentantului Ministerului Public................................./...... ................... Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor........................ Pe rol solutionarea cererii formulata de Parchetului ........ CATRE...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA ÎNAINTARE REFERAT ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ............ PRIm-PROCUROR............... pentru efectuarea perchezitiei la domiciliul/ biroul învinuitului ............... prin care se solicita eliberarea un ei autorizatii de perchezitie în sistemele informatice ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate în c auza cu numarul de mai sus....... nemaifiind alte cereri de formulat.............. S-a facut referatul cauzei..... ........................... se tr ............... Sedinta din camera de consiliu din ............................ din cadrul Parchetului .

..................... 100 si urm..................... În consecinta. pentru o perioada de . pentru domiciliul/b iroul apartinând învinuitului. procedura penala admite cererea formulat a de Parchetul ........ Parchetul ......... valabila pentru o perioada de ... si ............... a solicitat autorizarea efectuarii perchezitiei pentru domiciliul/biroul repartizat învinuitul ui ........... ............ ora.. zile........................................ ...... a .............. Vazând si dispozitiile art... re .................. urmeaza a fi admisa........ în intervalul ......................ece la dezbateri asupra cererii formulate.................. situat la adresa din ................ rezulta posibilitatea existentei la domiciliul/loc ul de munca al învinuitului a unor înscrisuri (obiecte ) care au legatura cu cauza sau prin care se pot proba ac tivitatile frauduloase savârsite de învinuit........ Cod procedura penala ............. din ..... din data de ..... ...... 4 C........ interceptata si înregistrata în baza autorizatiei nr.. Autorizeaza efectuarea perchezitiei pentru domiciliul/biroul apartinând învinuitului (sau altei persoane) ... dintre .. motiv pentru care apreciem necesara efectuarea unei perchezitii la . Prezenta autorizare este valabila de îndata.. CAPITOLUL IV.... PERCHEZITIA InSTAnTA: Constata ca prin adresa nr....... zile.. ........... 100 alin....... rezulta ca (este un exemplu al unor indicii care sustine cererea)............... din ..... În motivare s-a aratat ca învinuitul (inculpatul) ................. în dosarul nr... Fata de aspectele prezentate....... (scurta prezentar e a starii de fapt) De asemenea................ Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea cererii si emiterea autori zatiei de perchezitie....... PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII D I S P U n E În baza dispozitiilor art. din convorbirea telefonica din data de .... .......... . .............. cererea formulata fiind întemeiata.........

......spectiv ...... pronuntata în dosarul nr . PRESEDInTE GREFIER AUTORIZATIE ROmÂnIA (INSTANTA) ................. .................... Emisa la ... /..... din data de ...... Dosar nr... din data de .. din ........... ....................... AUTORIZATIE DE PERCHEZITIE nR........... a Parchetului .... situat la adresa.................. Sediul ................... În baza încheierii nr..................... se autorizeaza efectuarea perchezitiei la domiciliul/biro ul învinuitului. ............. ......................... ......... al acestei instante.....................................telefon ......../................. Pronuntata în sedinta publica....... ......Fax............. ca urmare a solicitarii transmisa cu adresa nr............................ astazi.... dupa examinarea lucrarilor prezentate.........

.... Prezenta autorizare este valabila de îndata..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Perchezitia se va efectua cu respectarea dispozitiilor. indiferent de natura infractiunii..5 C.. art.. pâna la expirarea celor 24 de ore de retinere. .proc..pâna în. Numele si prenumele CaPitolul v. pentru o perioada de .. 146 si din cauza starii sanatatii ori din cauza de forta majora sau stare de necesitate nu poate fi adus în fata judecatorului... în prezenta aparatorului.. acesta din urma fiind obligat sa asigure prezenta în fata judecatoru lui a inculpatului arestat sau retinut.. împreuna cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive întocmit a de procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala se prezinta presedintelui ori jude catorului delegat de acesta de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond sau de la instanta corespunzatoare în grad acesteia în a carei circumscriptie se afla locul de detinere.proc. respectiv din.. pâna la expirarea mandatului de arestare preventiva a învinuitului devenit inculpat sau.. 107-108 si 111 Cod procedura penala... (5) Inculpatul este adus în fata judecatorului si va fi asistat de aparator........ 1491C. propunerea de arestare va fi examinata în lipsa inculpatului.. Data astazi .. (4) Propunerea de arestare preventiva se solutioneaza în camera de consiliu de un singur judecator... (3) Cu ocazia prezentarii dosarului de catre procuror.... art... ora ... Ziua si ora se comunica atât aparatorului ales sau nu mit din oficiu cât si procurorului.. în cursul urmaririi penale. Art....pen..... locul unde s-a constatat savârs irea faptei prevazute de legea penala ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala......extras (2) Dosarul. 49 ..... art....zi le....pen...... 101. Judecator... daca acesta este retinut.. caruia .... ..proc. presedintele instantei sa u judecatorul delegat de acesta fixeaza ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva . 103-105. a propunerii de arestare preventiva a inculpatului Sediul materiei art. 48. (6) În cazul în care inculpatul se afla în stare de retinere sau de arestare potrivit art...pen.. 403C .. 60hC.proc. arestarea Preventiva procedura de solutionare........pen..

(11) Arestarea inculpatului nu poate fi dispusa decât pentru zilele care au ramas dupa scaderea din 30 de zile a perioadei în care acesta a fost anterior retinut sau arestat.art. (12) Dispozitiile art. (9) Judecatorul admite sau respinge propunerea de arestare preventiva. 146 alin.. judecatorul.. judecatorul dispune. Arestarea pre ventiva a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestarii învinuitului. mandatul de ares tare . (7) Dispozitiile art..( ) În caz de respingere a pro . admitând propunerea.. arestarea preventiva a inculpatului pe o durata care nu poate depasi 30 de zile. [extras. emite.i se da cuvântul pentru a formula concluzii. (111) si ale art. (10). (1). 150 se aplica în mod corespunzator. 152 alin. (8) Participarea procurorului este obligatorie. (1) se aplica în mod corespunzator... (10) Daca sunt întrunite conditiile prevazute în alin. pri n încheiere motivata. 146 alin (10). de urgenta.. prin închei ere motivata.

de fiecare data cu 20 de zile. Prelungirea acestei masuri în cursul urma ririi penale sau mentinerea ei în cursul judecatii nu poate fi dispusa decât în mod exceptional. d e la judecata ori de la executarea . dar nu mai târziu de 40 de zile. fiecare pre lungire neputând depasi 15 zile. Art. în total. Conditiile si cazurile în care se dispune arestarea inculpatului. Arestarea preventiva a minorului. (1) Minorul între 14 si 16 ani nu poa te fi arestat preventiv decât daca pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta de care este învinuit este detentiune a pe viata sau închisoarea de 10 ani ori mai mare si o alta masura preventiva nu este suficienta. (1) Ma sura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata daca sunt întrunite conditiile prevazute în art. când pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau închisoarea de 10 ani ori mai mare . arestarea preventiva a inculpatului minor în cursul urmaririi penale poate fi prelungita pâna la 180 de zile. daca sunt întrunite conditiile prevazute de lege.) si exista vreunul dintre ur matoarele cazuri: a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns.s. un termen rezonabil si nu mai m ult de 60 de zile. un termen rezonabil si nu mai mult de 90 de zile. pentru cei lipsa. În mod exceptional. Durata masurii preventive poate fi prelungit a în cursul urmaririi penale. arestarea preventiva a inculpatului min or între 14 si 16 ani în cursul urmaririi penale poate fi prelungita pâna la 180 de zile. si de la comunicare. în scopul de a se sustrage de la urmarire sa u de la judecata. (2) Durata arestarii inculpatului minor între 14 si 16 ani este. Arestarea preventiva a inculpatului minor în cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca. în cursul urmaririi penale. de cel mult 15 zile. În mod excep tional. Verificare a legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani în cursul judecatii s e efectueaza periodic. judecatorul poate dispune masura obligarii de a nu parasi localitatea sau aceea de a nu parasi tara. (4) Durata arestarii învinuitului minor este de cel mult 3 zile.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala punerii de arestare preventiva. ori exista date ca va încerca sa fuga sau sa se sustraga în orice mod de la urmarirea penala. când pedeapsa prevazuta de lege este dete ntiunea pe viata sau închisoarea de 20 de ani sau mai mare. pentru cei prezenti. Arestarea prevent iva a minorului în cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca. 143 (da ca sunt probe sau indicii temeinice ca a savârsit o fapta prevazuta de legea penala. iar verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventiv e se efectueaza în cursul judecatii periodic. 148.] (13) Împotriva încheierii se poate face recurs. în total. (3) Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv în cursul urmar irii penale pe o durata de cel mult 20 de zile. 160h.n. dar nu mai târziu de 30 de zile. în termen de 24 de ore de la pronuntar e. Art.

masura obligarii de a nu parasi locali tatea sau tara ori obligatiile care îi revin pe durata acestor masuri. întrucât dezbaterea unei asemen ea propuneri are loc în prezenta . a1) inculpatul a încalcat. Jurisprudenta Solutionarea unei propuneri de arestare preventiva a unui inculpat aflat în stare de libertate nu se poate face decât daca acesta este citat în prealabil de catre instanta. b) exista date ca inculpatul încearca sa zadarniceasca în mod direct sau indirect af larea adevarului prin influentarea unei parti. încunostintarea parchetului as upra orei fixate pentru solutionarea propunerii. e) exista date ca inculpatul exercita presiuni asupra persoanei vatamate sau ca în cearca o întelegere frauduloasa cu aceasta. cu rea-credinta. a)-e).încunostintarea telefonica a aparatorului ales. 09 din Codul penal.pedepsei. a unui martor sau expert. masura arestarii preventive a inc ulpatului poate fi luata numai daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau închisoare mai mare de 4 ani. ARESTAREA PREVEnTIVA f ) inculpatul a savârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detenti unii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea sa în libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica. Aspecte prealabile sedintei de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta . prin pedeapsa prevazut a de lege în acceptiunea reglementarii din articolul mentionat se întelege pedeapsa prevazuta în textul care incrimineaza f apta savârsita în forme consumate. CAPITOLUL V. fara luarea în considerare a cauzei de reducere a pedepsei prevazuta de dispozitii le art. d) inculpatul a savârsit cu intentie o noua infractiune. Jurisprudenta RIL XXVIII/2006 În cazul învinuitilor sau inculpatilor minori între 4 si 6 ani. (2) În cazurile prevazute în alin. alterar ea sau sustragerea mijloacelor materiale de proba. efectuarea de adresa p entru desemnarea unui aparator din oficiu (ce va fi comunicata baroului prin fax).îndeplinirea masurilor dispuse prin rezolut ia judecatorului/presedintelui instantei . (1) lit. c) exista date ca inculpatul pregateste savârsirea unei noi infractiuni. ori prin distrugerea.

. am dus la cunos tinta telefonic./. PROCES-VERbAL încheiat astazi . C.... art.. (Curtea de apel Buc uresti........ .... Un asemenea demers este necesar chiar si atunci când motivul arestarii persoanei e ste sustragerea sa de la urmarire penala........... domnului/doamnei avocat ... 50 alin......proc... Bucuresti 2006............ Sediul . /...../....... asigura asistenta juridica a inculpatului/ei..pen.. . 50 alin.pen.02...Fax.... asa cum impun dispozitiile art. ora ............ la nr....... de tele fon .telefon .proc.. dat a si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva a inculpatului.....................pen.... sectia a II a penala....... Ed....J.............inculpatului.................. 1491 alin................ 84-85) PROCES VERBAL DE ÎNCUNOSTINTARE A APARATORULUI ALES ROmÂnIA (INSTANTA) ....... Emisa la .P.... Dosar nr........... Universul juridic..... GREFIER.. cu exceptia cazurilor prevazute de art............. încheierea 0 /28... C. care......... emisa de...2005 în C. sustinerea procurorului în acest sens fiind suficienta doar pentru a justi fica neaudierea inculpatului si de catre acesta........proc.... 3 C....... potrivit împu ternicirii avocatiale nr... pag................ În conformitate cu dispozitiile art...

......... va solicitam sa desemnati un aparator din oficiu care sa asigure asistenta juridica a inculpatului .... sala .... ora ........................ 68 din Legea nr........... (2) Daca prin aceeasi hotarâre s-a dispus arestarea mai multor inculpati.... (1) C... Sediul ... dreptul de a nu face nicio declarati e.......). . emite de îndata mandatul de arestare preventiva.telefon ........ Este ascultat inculpatul (aducându-i-se la cunostinta obiectul cauzei. Operator de date cu caracter personal nr..... CATRE bAROUL .Fax....................... 1491 C.............. 6 a ar t............ Serviciul de Asistenta Juridica Sediul ......... se afla în strainatate sau se sustrage de la urmarire sau de la judecata ori se afla într-una din situatiile prev....... 51/1995 republicata.... 151.proc......... consemnarea declarati ei inculpatului/inculpatilor...... proc.. de alin.. /...... 6 C.. Apararea este obligatorie în toate caz urile.......... în cauza având ca obiect propunere de arestare preventiva Cauza are termen de judecata la data de . Solutii Ar t..... completul ........ atragându-i-se atentia ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa)....... judecatorul ...... extras Dupa întocmirea hotarârii prin care s-a dispus are starea preventiva a inculpatului......... art.pen..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APARATOR DIN OFICIU ROmÂnIA Dosar nr....... ......proc....)................ ......./.. PRESEDInTE GREFIER Sedinta de judecata Sedinta de judecata are loc în camera de consiliu...pen.... Emisa la ... (INSTANTA) . 1491 alin.pen.. consemnarea în caietul de sedinta a dezbaterilor asupra propunerii de arestare preventiva Aspecte ulterioare sedintei de judecata..... de art.. în prezenta procurorului si a inc ulpatului (cu exceptiile prev. referatul cauzei..... Având în vedere dispozitiile art..... Obligatiile grefierului apelul partilor... se emite mandat de arestare separat pentru fiecare dintre ei. cu exceptia situatiilor în ca re acesta este disparut....... (3) În mandatul de arestare trebuie sa se arate: a) instanta care a dispus luarea masurii arestarii inculpatului...

-extras Când se dispune arestarea preventiva a învinuitului s au inculpatului. iar un alt exemplar îl trimite organului de politie pentru a fi predat la locul de detinere o data cu arestatul. Art. În acest regist . extras Când mandatul de arestare a fost emis dupa ascult area inculpatului. în cazul arestarii. c) numele. în termen de 24 de ore.pen. h) ordinul de a fi arestat inculpatul.b) data si locul emiterii. în cazul retinerii. bolii sau altei ca uze are nevoie de ajutor. Art. prevazute în art. judecatorul care a emis mandatul înmâneaza un exemplar al mandatului persoanei arestate. 60f(3)C.proc. (1) C. Art. Când masura retinerii sau a arestarii preventive a fost luata f ata de un învinuit sau inculpat în a carui ocrotire se afla un minor.proc. iar în caz de arestare.proc. extras Atunci când se dispune retinerea ori arestarea preve ntiva a unui învinuit ori inculpat minor se încunostinteaza despre aceasta imediat. consemnânduse aceasta într-un proces-verbal. d) datele privitoare la persoana inculpatului. si codul nume ric personal. tutorele.proc. 6 C. j) semnatura judecatorului. ori o persoana care datorita vârstei. Obligatia de încunostintare revine organului judiciar care a luat masura retinerii ori a arestarii preventive. i) indicarea locului unde urmeaza a fi detinut cel arestat. prenumele si calitatea persoanei care a emis mandatul de arestare. f ) încadrarea juridica a faptei si pedeapsa prevazuta de lege. si serviciul de probatiune de pe lânga instanta careia i-ar reveni sa judece în prima instanta cauza . conse mnându-se aceasta într-un proces-verbal. o persoana careia i s-a instituit curatela. g) temeiurile concrete care determina arestarea. Art. trebuie sa fie înstiintata autoritatea competenta în vederea luarii masur ilor de ocrotire. un membru al familiei acestuia ori o alta persoana pe care o desemneaza învinuitul sau inculpatul. 6. ROI extras ru se vor face urmatoarele Registrul privind arestarea preventiva. 0 CAPITOLUL V. persoana în îngrijirea sau supravegher ea careia se afla minorul. o persoana pusa sub interdictie . parintii. alte persoane pe care le desemneaza acesta. 70. 83 pct. judecatorul încunostinteaza despre masura luata. si în termen de 24 de ore. Art. 37 (2) C. 152.pen. ARESTAREA PREVEnTIVA e) aratarea faptei ce formeaza obiectul inculparii si denumirea infractiunii.pen.pen.

numarul dosarului instantei. data înaintarii recursului la instanta de control judiciar. 2 si 3 C. data declararii recursului. pronuntându-se prin încheiere motivata. Judecatorul poate dispune admiterea sau respingerea propunerii de arestare preve ntiva. Art.O. Daca propunerea este respinsa poate fi dispusa o alta mas ura preventiva. 309 alin.n. numarul si data adresei parchetului. În toate cazurile este obligatorie în tocmirea minutei.). un exemplar al acesteia urmând a fi depus de catre grefier la dosarul de minute al instantei ( art. numele si prenumele judecatorului care a emis mandatul. numarul si data mandatului de arestare preventiva. solutia instantei de recurs . numele si prenumele învinuitului/ inculpatului.). data si solutia pronuntata. precum si prelungirile arestarii preventive.-extras recursurile declarate oral în sedinta în care s-a pronuntat hotarârea vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de presedintele completului si de grefierul de sedint a.I.proc.pen. respectiv obligarea de a nu parasi localitatea sau tara. cu indicare a datei la care începe masura si a datei la care expira.mentiuni: numarul curent (acesta va fi si numarul mandatului de arestare s. 05(3) R. 1 . durata arestarii.

...... Observatii: Mandatul de arestare se emite în 4 exemplare (pentru dosarul instantei .. ocupatie . redactarea procesului verbal.... (nume si prenume) (denumirea instantei) Având în vedere încheierea din data de .... Sediul ..................................................... CNP ... redactarea proceselor verbale de declarare a recursului.. prin care s-a dispus arestarea pr eventiva a inculpat(ului/ ei) .........................*.................. nascut(a) la data de . de ar t..............) s i redactarea încheierii de sedinta (în termen de 24 de ore de la pronuntare) si predarea dosarului pentru a fi înaintat i nstantei de recurs (în termen de 24 de ore).proc............... 83 pct... si ....... Operator de date cu caracter personal nr..... situatia militara ................. (INSTANTA) ................. studii ......... pentru inculpat................ de la .. Obligatiile grefierului: întocmirea mandatului de arestare..... Admiterea propunerii de arestare preventiva 1. 6 C. loc de munca .. comunicarea solutiei Serviciului de P robatiune (situatia inculpatului minor)........................ autoritatii competente sa ia o masuri de ocrotire (în cazurile prev....... fiul/fiica lui .............pen. un exemplar al acestuia fiind înmânat inculp atului.................................................Fax.... în .............. cu domiciliul în ....... înc unostintarea persoanei desemnata de inculpat. îi comunica acestuia ca poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare si îi cere sa desemneze o persoana din familie care sa fie încunostintata despre masura dispusa........... si al ..... /..........telefon ................ mAnDAT DE ARESTARE PREVEnTIVA nR................. (data emiterii: zz/ll/aaaa) (locul emiterii) JUDECATOR .............. 6 ROI)..... porecla ............................ ...... ... în ................... cetat enie .. . pentru locul de detentie) MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVA ROmÂnIA Dosar nr......... consemnarea solutiei în Registru privind arestarea preventiva (art..................................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala A..... Propunere solutionata în prezenta inculpatului Judecatorul emite mandatul de arestare.................. emis la .../.......... pentru dosarul de urmarire penala........ Emisa la .........

..... Vazând ca sunt îndeplinite conditiile prev.... f............... întrucât inculpatul a savârsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea sa în libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica). .. studii . porecla ...... ocupatie . pedepsita cu . .. de art.. (ne)cunoscut(a) cu antecedente penale.. pâna la ......... Organele de politie îl vor retine si preda pe inculpat la .... 148 lit....... **Pentru consemnarea faptelor pentru care inculpatul este cercetat....... pe o durata de ..........1491alin...... Administratia locului de detinere îl va primi si retine pe inculpat...... si resedinta în ........ de art.......... 143 C..proc............ si al ..... precum si a în cadrarii juridice date acestora poate fi folosit referatul cu propunere de arestare preventiva sau ordonanta de punere în miscare a actiunii penale........ cu domiciliul în ............. În baza art........ ...... ..proc.................. pentru urmatoarea/urmatoarele fapta/fapte** ......... 48 lit.............................................. (ne)cunoscut(a) cu antecedent e penale..........pen.............. JUDECATOR (semnatura judecatorului si stampila instantei) Am primit un exemplar al mandatului INCULPAT(A) (semnatura) Observatii: *Numarul mandatului de arestare este dat de pozitia din Registru pri vind arestarea preventiva............................ care constituie infractiunea/ infractiunile de ..........pen................. CAPITOLUL V...... înaintând la inst anta dovada de executare a masurii arestarii preventive............... 10 C......... zile............ ... inclusiv... în ............. CNP .............. de la ...pen.........resedinta în .. situatia militara ........ cetatenie ..............proc.................. a rt........ *** Se consemneaza temeiul/temeiurile care au stat la baza luarii masurii (ex.......... ARESTAREA PREVEnTIVA O R D O n: Arestarea preventiva a învinuit(ului/ei)/inculpat(ului/ei) ... fiul/fiica lui . loc de munca ........... întrucât ***...... nascut(a) la data de ........................ C........ si exista cazul( cazurile) prev........

...........PROCES VERBAL DECLARARE RECURS ROmÂnIA Dosar nr............telefon .. Dupa pronuntarea în sedinta publica.................. inculpat(ul/a) ... Sediul .................. PRESEDInTE GREFIER .... /. ........................./............... PROCES-VERbAL încheiat astazi .................... ora ..................... Emisa la . (INSTANTA) .......... arata ca întelege sa (nu) formuleze recurs împotriva încheierii de sedinta.......... ...Fax....................

...... (INSTANTA) .........de zile............ .......... Sediul ................................../... si al .proc.. /........................ SERVICIUL AUTORITATE TUTELARASERVICIUL PUbLIC DE ASISTEnTA SOCIALA sau DIRECTIA JUDETEAnA DE PROTECTIA COPILULUI......... ora . CNP . fiul/fiica lui ............... pentru o perioada de ................... va comunicam ca...................................... persoana desemnata de in culpat(ul/a) .telefon ........................ prin încheierea de s edinta din data de .....Fax.. si ca acesta se afla încarcerat la .......... ........ (INSTANTA) . dupa caz Conform dispozitiilor ar t...................... Operator de date cu caracter personal nr...................... nascut(a) la data de ..................... CATRE PRImARIA* ............................. În conformitate cu dispozitiile art..../............. zile... 1371 alin... de telefon ....... .... pâna la ... domnului/doamnei ................ domiciliat în ... PROCES-VERbAL încheiat astazi ......... de la .pen.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala PROCES VERBAL DE ÎNCUNOSTINTARE A PERSOANEI DESEMNATA DE CATRE INCULPAT ROmÂnIA Dosar nr.... Sediul ....................................... ............ Emisa la ....... am dus la cunostinta telefonic la nr......................Fax.......................pen.... ..... inclusiv..................... inclusiv. faptul ca împotriva acest(uia/eia) s-a luat masura arestarii preventive pentru o d urata de ....proc.............. pronuntata în dosarul penal nr...... pâna la ......... respectiv de la .... PRESEDInTE GREFIER ADRESA DE ÎNCUNOSTINTARE A AUTORITATII COMPETENTE SA IA MASURI DE OCROTIRE ROmÂnIA Dosar nr.......... 161 C................... /......................... Emisa la .................................... s-a dispus arestarea preventiva a inculpatului/ ei.........telefon ................ 2 C....................

Propunere solutionata în lipsa inculpatului Art..................................proc.......................... CNP ............................Fax........ ......... 152 extras (2) Când masura arestarii a fost dispusa în lipsa inculpatului potri vit ar t. fiul/fiica lui ........Întrucât în ocrotirea inculpatului/ei se afla minorul (persoana pusa sub interdictie. /.......... pentru executare..... va comunicam ca prin încheier ea de sedinta din data de ................ PRESEDInTE GREFIER Observatie: * primaria în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul inculpatul CAPITOLUL V. 150........................pen....... careia îi preda un exemplar ............... pâna la .. s-a dispus a restarea preventiva a inculpatului/ei minor/e .de zile.. pronuntata în dosarul penal nr. 2..... CATRE Serviciul de probatiune de pe lânga *.... Operator de date cu caracter personal nr.......... mandatul emis se înainteaza în dublu exemplar organului de politie... r espectiv de la .......................... Emisa la ....../............ Conform dispozitiilor art.. o persoana careia i s-a instituit curatela etc....... si ca acesta se afla încarcerat la . pentru o perioada de ..................... PRESEDInTE GREFIER Observatie: * instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond..... 160f alin........ si al ........... .... (INSTANTA) . 3 C......... va solicitam sa dispuneti masurile de ocrotire ce se imp un potrivit legii..... Sediul ..........) ................ nascut(a) la data de ........... Serviciile de pr obatiune functioneaza pe lânga fiecare tribunal.... inclusiv.. ARESTAREA PREVEnTIVA ADRESA CATRE SERVICIUL DE PROBATIUNE ROmÂnIA Dosar nr........ domiciliata în .................... ........ (3) Organul de politie procedeaza la arestarea persoanei aratate în mandat..telefon ......

al mandatului si o conduce la judecatorul care a emis mandatul. (4) Judecatorul procedeaza la ascultarea inculpatului. începând cu dat a încarcerarii inculpatului. fixeaza de îndata termen de judecata. . iar daca acesta ridica ob iectii care necesita o rezolvare urgenta. Observatie: În aceasta situatie arestarea se va dispune pe o durata de 30 de zile.

Emisa la ..... 145................ emis de ........f.. ... ....... ...................................... ... domiciliat în ........ ori de instanta de judec ata...telefon .. privind pe inculpatul/a ...... Observatii: Desi nu exista dispozitii legale care sa prevada faptul ca recursul declarat de parchet împotriva încheierii prin care a fost respinsa propunerea de arestare preventiva se solutioneaza în int eriorul duratei retinerii...../............... învinuitul sau inculp atul este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau...................... dupa caz. Luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea sau tara Art. fara încuviintarea organului care a dispu s aceasta masura............ b) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea de organul jud iciar care a dispus masura. /.. la instanta de ju decata ori de câte ori este chemat.pen.. (1).. fiul/fiica lui ................. nascut(a) la data de ..... 143 alin...........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA ÎNAINTARE MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVA EMIS ÎN LIPSA INCULPATULUI ROmÂnIA Dosar nr.......... ........ de a nu parasi localitatea în care locuieste...... va înaintam 2 exemplare ale man datului de arestare preventiva nr........ în masura în care este posibil.................................. în .. PRESEDInTE GREFIER B........l.......... se tinde la judecarea recursului în interiorul acestui termen........ (11) Pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea........ Conform dispozitiilor art....... (INSTANTA) . redactarea urgenta a încheierii de sedinta ............. CATRE.......... în cursul judecatii........ si f... si al .. pentru a fi pus în executare............. Operator de date cu caracter personal nr........... Sediul ... 152 alin. Politia... CNP .... Masura poate fi luata numai daca sunt întrunite conditiile prevazute în art. în cursul urmaririi penale...Fax.... în practica.... C......... conform programului de supraveghere întocmit de organul de politi e sau ori de câte ori este chemat.proc....... (1) Masura obligarii de a nu parasi localitatea consta în îndatorirea impu sa învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecator...... în dosarul penal nr......... Respingerea propunerii de arestare preventiva Obligatiile grefierului: consemnarea declaratiei orale de recurs formulata de ca tre parchet (pentru model declaratie de recurs a se vedea supra). 2 C....

jandarmeriei. fiecare prelungire neputând sa depaseasca 30 de zi le. sectiei de politie în a car ei raza teritoriala locuieste acesta. Masura obligarii de a nu parasi localit atea poate fi prelungita în cursul urmaririi penale. (22) În cuprinsul ordonantei sau încheierii sunt mentionate expres obligatiile pe ca re învinuitul sau inculpatul trebuie sa le respecte si se atrage atentia acestuia ca. c) sa nu se apropie de persoana vatamata. Dispozitiile art. d upa caz. (2) În cursul urmaririi penale. în caz de necesitate si numai motivat. (21) Copia ordonantei procurorului sau. a încheierii judecatorului ori a instantei de judecata se comunica. În mod exceptional. organelor competente sa eli bereze pasaportul. în aceeasi zi. în vederea asigura rii respectarii obligatiilor care îi revin. organelor de frontiera. membrii familiei acesteia. Organele în drept refuza eliberarea pasapor tului sau. afara de cazul când ea este prelungita în conditiile legii. învinuitului sau inculpatului. persoana împr euna cu care a comis fapta. dupa caz. politiei comunitare. (1) în cursul urmaririi penale este de un an. f ) sa nu exercite profesia. durata masurii prevazute în alin. si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect. stabilite de organul judiciar. d) sa nu detina. Prelungirea se dispune de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. 1402 se aplica în mod corespunzator. Durata maxima a masurii prevazute în alin. ridica provizoriu pasaportul pe durata masurii. precum si altor institutii. experti ori alte persoane. meseria sau sa nu desfasoare activitatea în exercitar ea careia a savârsit fapta. ARESTAREA PREVEnTIVA b) sa nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice al te locuri stabilite. (1) nu poate depas i 30 de zile. (12) Organul judiciar care a dispus masura poate impune învinuitului sau inculpatu lui ca pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea sa respecte una sau mai multe dintre urmato arele obligatii: a) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. durata maxima a obligarii de a nu parasi localitatea este de 2 ani. martori. când pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sa u închisoarea de 10 ani ori mai mare.c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea organului judiciar care a dispus ma sura. CAPITOLUL V. sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme. e) sa nu se afle în locuinta persoanei vatamate. d) sa nu conduca niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite. în caz de în calcare cu .

(3) În caz de încalcare cu rea-credinta a masurii aplicate sau a obligatiilor. în cursul urmarir ii penale. în cursul judecatii. politiei comunitare. (21) si alin. în cursul judecatii. jandarmeriei. 1451. (2) Dispozitiile art. masur a obligarii de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu masura arestarii preventive. Organul de politie desemnat de organul judiciar care a dispus masura verifica periodic respectarea masurii s i a obligatiilor de catre învinuit sau inculpat. în conditiile prevazute de lege. Dispozitiile alin. Obligatiile grefierului: comunicarea copiei încheierii.pen. de a nu parasi tara fara încuviintarea organului care a dispus aceasta masura. organelor de frontiera. (22) se aplica în mod cores punzator. 2 C. (1) Masura obligarii de a nu parasi ta ra consta în îndatorirea impusa învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecator. în vederea asigurarii respectarii obligatii lor care îi revin (art. fie înlocuirea sau încetarea celor existente. în aceeasi zi inculpatului. în cursul urmaririi penale. Art. precum si altor institutii. procurorul sau instanta dispune aceasta prin ordonanta sau încheiere motivata. sau instanta. organelor compe tente sa elibereze pasaportul. sesizeaza d e îndata procurorul. iar în cazul în care constata încalcari ale acestora. 145 se aplica în mod corespunzator si în cazul obligarii de a nu parasi tara. Obligarea de a nu parasi tara. se va lua fata de acesta masura arestarii preventive. 45 alin. sectiei de politie în a carei raza teritoriala locuieste acesta.rea-credinta a masurii sau a obligatiilor care îi revin.proc. (23) Daca pe durata obligarii de a nu parasi localitatea au intervenit motive ca re justifica fie impunerea unor noi obligatii.) . ori de instanta de judecata.

.... .proc..........pen. 2 C......... ...... ........ Sediul ........ respectiv art.................................pen............ a masurii obligarii de a nu parasi localitatea. se prelungesc de catre procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala........................... în practica un extras de pe minuta se comunica imediat sectiei de politie în a carei raza teritoriala locuiest e acesta.. fiul/fiica lui ................... la art................................... ..............proc... pe o durata de 30 de zile de la.. 145 alin.... 2 C............... ........ ......proc................. prin aplicarea dispozitiilor art.......pen...........proc.......... organelor de frontiera.......... si... 11 si 21 C..................... politiei comunitare. masura obligarii de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu masura arestarii preventive..................pen...................... ....... urmând ca înch eierea sa fie comunicata ulterior................ 2 C........................ 145 alin... ... CNP .......................................... si................ 45 alin......... ........telefon .... organelor competente sa elibereze pasaportul.........pen................. în conditiile art.......... .......... În baza art... Emisa la ..proc..............proc............ în baza ar t 1491 alin.. /..... ............. . 1 C...................... respectiv art..........proc.............. la ................ ADRESA LUAREA MASURII OBLIGARII DE A NU PARASI LOCALITATEA ROmÂnIA (INSTANTA) .... rap....... ... C........pen...........proc........pen..... si al ... Operator de date cu caracter personal nr../.................. în caz de încalcare a masurii aplicate sau a obliga tiilor ce îi revin...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Observatii: Desi textul ar t........................ ................... 12 C.......................... ...................... jandarmeriei......................... 45 alin. 2 C....................... 45 alin.................................................. s-a dispus luarea fata de inculpatul/a.... ...* Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de........ luate în cu rsul urmaririi penale de judecator..... Dosar nr............ au fost impuse inculpatului urmatoarele obligatii:** ... 49 alin................. se refera la comunicarea înch eierii. S-a pus în vedere inculpatului ca.. Jurisprudenta RIL XI/2008 Masurile preventive ale obligarii de a nu parasi localitatea sau tara.............. nascut(a) la data de ..... pe durata masurii obligarii de a nu p arasi localitatea......................... CATRE....... 46 alin............................pen........Fax..........

Emisa la ............................. 1491 alin....... ................ a masurii obligarii de a nu parasi tara pe o durata de 30 de zile de la............................. 11 si 21 C............. 1 C. Sediul ........................................ . masura obligarii ............. PRESEDInTE GREFIER *.......................... CNP .........pen......................... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin. politiei comunitare... jandarmeriei........pen....... .......................... 45 alin............ /... 1451 alin.... la art............. organelor competente sa elibereze pasaportul....conform ar t......... ......... .... S-a pus în vedere inculpatului ca... 1 C........... fiul/fiica lui ...................................................... rap. organelor de frontiera............../......... 145 alin....... 2 solutia se comunica inculpatului.Fax.... ........................... s-a dispus luar ea fata de inculpatul/a.. 1451 alin. nascut(a) la dat a de ...........proc.. în caz de încalcare a masurii aplicate sau a obliga tiilor ce îi revin................ în baza art.... pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara... .proc...... ARESTAREA PREVEnTIVA ADRESA LUAREA MASURII OBLIGARII DE A NU PARASI TARA ROmÂnIA Dosar nr.................................. .... 145 alin.... precum si altor institutii.................... În baza ar t.... .... Operator de date cu caracter personal nr............................................ la art............................. .pen................ sectiei de politie în a carei raza teritoriala locuieste acesta..........proc........pen.............. (INSTANTA) ........ CATRE.. CAPITOLUL V........* Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de...... ..........pen........... ..... **..l a.... 12 C.............................................. si al ...............Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare.......proc..proc................................... rap. au fost impuse inculpatului urmatoarele obligatii:** ............. .............................. ...........................................vor fi mentionate toate obligatiile stabilite de catre instanta... si art.. 1 C.................... ............telefon ......................................................

.... SECTIA PEnALA ......./.... Grefier de sedinta: ........... Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare.... PRESEDInTE GREFIER ÎNCHEIERI ROmÂnIA JUDECATORIA ...................... participa procuror.............. Instanta constituita din: Judecator: ......de a nu parasi tara va fi înlocuita cu masura arestarii preventive... Î n C H E I E R E Sedinta din Camera de Consiliu de la ........... Din partea Ministerului Public Parchetul de pe lânga ..../..... ........................... Dosar nr........................................ ................................

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Pe rol solutionarea propunerii de arestare preventiva a inculpatului B.M.P., for mulata de Parchetul de pe lânga ................................ La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu a raspuns inculpatul B.M .P, în stare de retinere si asistat de aparatorul desemnat din oficiu, avocat M.A., conform delegatiei pentr u asistenta judiciara obligatorie nr......................., emisa de Baroul Bucuresti Procedura de citare este legal îndeplinita. S-a facut referatul cauzei de grefiera de sedinta, dupa care: S-a adus la cunostinta inculpatului motivul prezentarii sale în fata judecatorului , fapta care formeaza obiectul cauzei, încadrarea juridica a acesteia, dreptul de a avea un aparator, precum si d reptul de a nu face nicio declaratie, atragându-i-se atentia ca are obligatia sa anunte în scris în termen de 3 zile orice s chimbare a locuintei pe parcursul procesului penal precum si asupra faptului ca tot ceea ce declara p oate fi folosit si împotriva sa. Având în vedere consimtamântul exprimat de inculpat, i se pune în vedere sa declare tot ce stie cu privire la fapta si la învinuirea ce i se aduce în legatura cu aceasta, procedându-se la audie rea acestuia conform art.150 alin.1 C.proc.pen., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul c auzei, dupa citire si semnare de catre inculpat. Nemaifiind alte cereri de formulat, se acorda cuvântul în dezbaterea propunerii de a restare preventiva a inculpatului B.M.P. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arata ca inculpatul B.M.P. este cercetat pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208 alin. 1- art.209 alin. 1 lit. e, g C.p. cu aplic. art.37 lit.a C.pen. în cauza existând indicii temeinice în sensul art. 681 C.proc.pen. ce atesta presupunerea rezonabila ca acesta este persoana care a savârsit fapta pentru care se desfasoara cercetarea penala. În acest sens sunt relev ante plângerea si declaratiile par tii vatamate ce se coroboreaza cu declaratiile martorului N.I.C., precum si cu declaratiile inculpatului în care recunoaste savârsirea faptei. Precizeaza ca în cauza sunt îndeplinite si conditiile pr evazute de art.148 lit.f C.proc. pen., respectiv pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea mai mare de 4 ani, iar lasarea în libertate a inculpatului prezinta pericol pentru ordinea publica, pericol ce rezida în natura si modalitate a de savârsire a faptei, dar si în perseverenta infractionala de care da dovada inculpatul, care a fost lib erat conditionat din penitenciar în luna iunie 2009. Pericolul social rezulta si din impactul negativ asupra societ atii determinat de cercetarea în

stare de libertate a unor persoane condamnate pentru fapte similare si care dau dovada de perseverenta pe cale infractionala. Pentru motivele aratate, solicita arestarea preventiva a inculpat ului pentru 29 de zile, de la .......... pâna la ............. inclusiv. Aparatorul din oficiu desemnat pentru inculpatul B.M.P., solicita respingerea pr opunerii de arestare si cercetarea inculpatului în stare de liber tate, având în vedere natura si modalitatea concreta de savârsire a faptei nu a fost o infractiune comisa prin violente , cât si prejudiciul cauzat, care are o valoare foarte mica si a fost recuperat în totalitate prin restituire în natura. Mentioneaza ca masura arestarii p reventive este o masura exceptionala care se ia pentru a asigura buna desfasurare a procesului si pentru ca inculpatu l sa nu se sustraga cerce tarii, însa în cauza scopul procesului penal poate fi atins si fara privarea de liber tate a inculpatului, iar în acest sens are în vedere atitudinea sincera manifestata de inculpat prin declaratia data astazi în fata judecatorului, cât si faptul ca în cauza urmarire penala este aproape finalizata. De altfel, în cauza nu exista indicii ca inculpatul s-ar sustrage, având în vedere ca inculpatul locuieste cu familia sa, lucreaza ca zi lier sau ca ar împiedica buna desfasurare a procesului penal, întrucât în cauza a fost audiata partea vatamata, a fo st audiat si mar torul. 0 CAPITOLUL V. ARESTAREA PREVEnTIVA Inculpatul având ultimul cuvânt, arata ca este de acord cu concluziile aparatorului sau, precizând ca regreta ce s-a întâmplat. JUDECATORUL, Prin propunerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.11.2009 sub n r. ......, Parchetul de pe lânga Judecatoria (...) a solicitat sa se dispuna arestarea preventiva a inculpatului B.M.P., cercetat pentru infractiunea de furt calificat în stare de recidiva postcondamnatorie prevazuta de art. 208 ali n. 1 art. 209 alin. 1 lit.e, g C.pen. cu aplic. ar t. 37 lit. a C.pen. În fapt, s-a retinut ca, în seara zilei de 11.11.2009, în jurul orei 21.00, inculpatul B.M.P. a sustras din vestiarul salii de sport SC D.D. SRL, în timpul programului de functionare al acesteia, un t elefon mobil marca Motorola K1 apartinând partii vatamate B.A. Inculpatul a fost retinut la data de ........ ora 21:00 de catre Sectia 11 Polit ie, pentru 24 de ore, pâna la data de ............. ora 21:00, iar prin Ordonanta Parchetului de pe lânga Judecatoria (...) nr. 16150/P/2009 din 12.11.2009 s-a pus în miscare actiunea penala cu privire la inculpatul B.M.P. pentru savârsirea infractiunii furt calificat în stare de recidiva postcondamnatorie prevazuta de art. 208 alin. 1 art. 209 alin. 1 lit. e, g C.p. cu aplic. art. 37

lit. a C.pen. * Analizând actele si lucrarile dosarului, se constata ca în cauza sunt îndeplinite cond itiile prevazute de art.1491 C.proc.pen. referitoare la luarea masurii arestarii preventive a inculpatului în c ursul urmaririi penale. Astfel, potrivit art. 1491 C.proc.pen. pentru a se putea dispune arestarea incul patului trebuie ca în cauza sa existe probe sau indicii temeinice ca inculpatul a savârsit fapta pentru care e ste cercetat si sa existe în mod corespunzator vreunul din cazurile prevazute de art. 148 C.proc.pen. Potrivit art. 681 C.proc.pen. sunt indicii temeinice atunci când din datele existe nte în cauza rezulta presupunerea rezonabila ca persoana fata de care se efectueaza acte premergatoare sau acte de urmarire penala a savârsit fapta. În cauza, sunt suficiente indicii temeinice, în acceptiunea data de lege acestei not iuni, ca inculpatul a comis fapta pentru care este cercetat. În acest sens sunt relevante declaratiile inculpa tului în care recunoaste savârsirea faptei, declaratii ce se coroboreaza cu plângerea si declaratiile date de par tea vatamata B.A., cu declaratiile martorilor N. I.C. si M.M. De asemenea, se constata ca sunt îndeplinite si conditiile prevazute de art. 148 l it. f C.proc.pen. Astfel, pe deapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita, furt calificat, este închisoarea într e 3 si 15 ani, fiind deci mai mare de 4 ani. Totodata, se apreciaza ca lasarea în libertate a inculpatului p rezinta pericol concret pentru ordinea publica, având în vedere ca din mentiunile fisei de cazier rezulta ca inculp atul nu este la primul conflict cu legea penala, fiind anterior condamnat pentru o fapta de tâlharie, liberat cond itionat din penitenciar în luna iunie 2009. De asemenea, se retine ca fapta pentru care este cercetat inculpatul prezinta un grad de pericol social ridicat, ce rezulta nu numai din limitele mari de pedeapsa stabilite de legiuito r, ci si din modalitatea concreta de savârsire a faptei, seara, din vestiarul unei sali de sport, în timpul programulu i de functionare. Pentru toate aceste considerente legate de circumstantele reale ale savârsirii faptei, dar si d e circumstantele personale ale inculpatului, având în vedere în special perseverenta infractionala a acestuia, judeca torul retine ca lasarea sa în libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, iar masurile preve ntive alternative la detentie ar fi 1

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala insuficiente pentru a înlatura aceasta stare de pericol, buna desfasurare a proces ului penal impunând luarea unei masuri preventive privative de libertate, conform art. 136 alin.1 C.proc.pen. Fata de aceste considerente, în baza art.1491 C.proc.pen., art.146 alin. 9 si 10 C .proc.pen. si art. 151 C.proc. pen., va admite propunerea Parchetului si va dispune arestarea preventiva a incu lpatului pe o durata de 29 de zile, de la ............ la ............ inclusiv. Pentru aceste motive, D I S P U n: Admite propunerea Parchetului de pe lânga Judecatoria (...) de arestare preventiva a inculpatului B.M.P.. Dispune arestarea preventiva a inculpatului B.M.P. (fiul lui ...... si ..... nas cut la ..... în ....., CNP ......, domiciliat în ........., cetatean român, studii 8 clase, necasatorit, fara ocupatie, cunoscut c u antecedente penale) pe o durata de 29 de zile, de la ........ la .............. inclusiv. Onorariul aparatorului din oficiu, în cuantum de 100 lei, se avanseaza din fonduri le Ministerului Justitiei. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronuntare. Pronuntata în sedinta publica, astazi, ........, ora 15.45. JUDECATOR, GREFIER, Observatie: * Aceasta prima parte a considerentelor încheierii va fi redactata de catre grefie r, datele fiind preluate din referatul parchetului cu propunere de arestare preventiva. ........................................... .............................................................. ROmÂnIA TRIbUnALUL............... SECTIA I PEnALA DOSAR NR. ..../.../.......... ÎnCHEIERE Sedinta din Camera de Consiliu din: ..... Instanta constituita din: Judecator: ....................... Grefier: ....................... Ministerul Public Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie Directia

de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism eprezentat de procuror V. G.

Biroul Teritorial ............. a fost r

Pe rol ascultarea inculpatului D.A. în conditiile art. 150 alin. 2 C.proc.pen. si art. 152 alin. 4 C.proc.pen. La apelul nominal facut în sedinta din Camera de Consiliu a raspuns inculpatul D.A ., în stare de arest preventiv, asistat de aparator din oficiu, av. M.C., conform delegatiei pentru asistenta ju diciara obligatorie nr. Procedura legal îndeplinita. Referatul cauzei a fost facut de grefierul de sedinta, dupa care: Judecatorul procedeaza la verificarea datelor de identitate ale inculpatului, ia r aceasta nu a ridicat obiectii.

CAPITOLUL V. ARESTAREA PREVEnTIVA În conformitate cu dispozitiile art. 70 alin. 2 C.proc.pen., inculpatului i s-au a dus la cunostinta faptele pentru care a fost emis mandatul de arestare, precum si încadrarea juridica a acestora, d reptul de a avea un aparator, dreptul de a nu face nicio declaratie, atragându-i-se atentia ca tot ceea ce decla ra poate fi folosit si împotriva sa, punându-i-se totodata în vedere ca trebuie sa declare tot ceea ce stie în legatura cu faptele pentru care este cercetat. Se procedeaza la ascultarea inculpatului, în conditiile art. 150 alin. 2 C.proc.pe n., declaratia acestuia fiind consemnata, semnata si atasata la dosar. declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei, dupa citire si semnare de catre inculpat. Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, solicita sa constate ca a fost e fectuata procedura prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen. Aparatorul din oficiu al inculpatului D.A. solicita de asemenea, sa se constate în deplinita procedura prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen. Inculpatul D.A., având cuvântul, arata ca de 5 ani urmeaza un tratament pentru crize de anxietate. JUDECATORUL, Prin încheierea de sedinta din Camera de Consiliu din data de 10.04.2009, pronunta ta de Tribunalul ......... -Sectia I Penala, s-a dispus arestarea preventiva în lipsa a inculpatului D.A., pe o perioada de 30 de zile, cu începere de la data punerii în executare a mandatului de arestare, fiind emis mandat

ul de arestare preventiva nr. 92/UP/10.04.2009. La data de .........., inculpatul a fost prezentat de catre organele de politie în fata judecatorului, în vederea ascultarii. Inculpatul nu a ridicat obiectiuni privind identitatea, fiind de aco rd sa dea o declaratie, ce a fost consemnata si atasata la dosar, drept pentru care: DISPUnE: Constata efectuata procedura prev. de art. 150 alin. 2 C.proc.pen., fata de incu lpatul D.A., (fiul lui S.V. si M.I., nascut la data de....., în ......, jud. ....., CNP ....., domiciliat ......), prin audierea acestuia. Pronuntata în sedinta publica, azi ............. JUDECATOR, GREFIER, procedura de solutionare a propunerii de prelungire a masurii de arestare preventiva a inculpatului Sediul materiei art. 55 - 59 C.proc.pen., art. 60hC.proc.pen., art. 403 C.proc.p en. Art. 155. Prelungirea duratei arestarii în cursul urmaririi penale. (1) Arestarea inculpatului dispusa de instanta poate fi prelungita, în cursul urmaririi penale, motivat, daca temeiurile care au determinat arestarea initiala impun în continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate.

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala (2) În cazul prevazut în alin. (1), prelungirea duratei arestarii preventive a incul patului poate fi dispusa de instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond sau de instanta cor espunzatoare în grad acesteia în a carei circumscriptie se afla locul de detinere, locul unde s-a constatat savârs irea faptei prevazute de legea penala ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaza sau suprav egheaza urmarirea penala. Art. 156. Propunerea pentru prelungirea arestarii dispuse în cursul urmaririi pena le. extras (1) Prelungirea duratei arestarii preventive prevazute în art. 155 se dispune pe b aza propunerii motivate a procurorului care, dupa caz, efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. Art. 159. Procedura prelungirii arestarii preventive dispuse în cursul urmaririi p enale. (1) Dosarul cauzei va fi depus la instanta, împreuna cu propunerea de prelungire a arestarii preventive întocmita de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala, cu cel putin 5 zile înainte de expirarea duratei arestarii preventive si va putea fi consultat de aparator. (2) Propunerea de prelungire a arestarii se solutioneaza în camera de consiliu, de un singur judecator, indiferent de natura infractiunii. (3) Inculpatul este adus în fata judecatorului si va fi asistat de aparator. (4) În cazul în care inculpatul arestat se afla internat în spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus în fata judecatorului sau când, din cauza de forta majora sau stare de necesitate, de plasarea sa nu este posibila, propunerea va fi examinata în lipsa inculpatului, dar numai în prezenta aparatorului , caruia i se da cuvântul pentru a pune concluzii. (5) Participarea procurorului este obligatorie. (6) În cazul în care judecatorul acorda prelungirea, aceasta nu va putea depasi 30 d e zile. (7) Judecatorul solutioneaza propunerea si se pronunta asupra prelungirii aresta rii preventive, în termen de 24 de ore de la primirea dosarului si comunica încheierea celor lipsa d e la judecata în acelasi termen. (8) Încheierea prin care s-a hotarât asupra prelungirii arestarii poate fi atacata c u recurs de procuror sau de inculpat în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de l a comunicare, pentru cei lipsa. Recursul se solutioneaza înainte de expirarea duratei arestarii preventive dispuse anterior încheierii atacate. (9) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus prelungirea arestari i preventive nu este suspensiv de executare. (10) Dispozitiile art. 1403 alin. (3)-(7) si (9) se aplica în mod corespunzator la judecarea recursului. (11) masura dispusa de judecator se comunica administratiei locului de detinere,

dar numai în prezenta aparatoru . arestarea preventiva a inculpa tului minor între 14 si 16 ani în cursul urmaririi penale poate fi prelungita pâna la 180 de zile. în total. Art. Durata masurii preventive poate fi prelungita în cursul ur maririi penale. Extras (2) Durata arestarii inculpatului minor între 14 si 16 ani este. Extras (3) Învinuitul sau inculpatul arestat va fi adus în fata instantei de recurs si va f i ascultat în prezenta aparatorului sau. (13) Judecatorul poate acorda si alte prelungiri. În cazul în care învinuitul sau inculpatul se afla internat în spital si. din cauza de forta majora sau stare de neces itate. Arestarea preventiva a minorului. CAPITOLUL V. din cauza starii sanatatii. când pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau închisoarea de 10 ani ori mai mare . iar verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive se efectue aza în cursul judecatii periodic. Arestarea preventiva a inculpatului minor în cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca. Durata totala a arestarii preventive în cursul urmar irii penale nu poate depasi un termen rezonabil. Dispozitiile alineatelor precedente se aplica în mod corespunzator. 1403. în cursul urmaririi penale. În mod exceptional. fiecare prelungire neputând depasi 15 zile. (3) Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv în cursul urmar irii penale pe o durata de cel mult 20 de zile. nu poate fi adus în fata judecatorului sau când. instanta este obligata sa restituie dosarul organului de urmarire penala în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de recurs. Arestarea preventiva a minorului în curs ul urmaririi penale nu poate sa depaseasca. (12) Daca încheierea judecatorului de la prima instanta nu este atacata cu recurs. când pedeapsa prevazuta de leg e este detentiunea pe viata sau închisoarea de 20 de ani sau mai mare. arestarea preventiva a inculpatului minor în cursul urmaririi penale poate fi prelungita pâna la 180 de zile. dar nu mai târziu de 30 de zile. deplasarea sa nu este posibila. dar nu mai târziu de 40 de zile. recursul va fi examinat în lipsa acestuia. Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de judecator în cursul urmari rii penale privind masurile preventive. de fiecare data cu 20 de zile. un termen rezonabil si nu mai mult de 60 de zile .care este obligata sa o aduca la cunostinta inculpatului. fiecare neputând depasi 30 de zi le. ARESTAREA PREVEnTIVA Art. si nu mai mult de 180 de zile. în total. 160h. de cel mult 15 zile. În mod ex ceptional. un termen rezonabil si nu mai mult de 90 de zile. Prelungirea acestei masuri în cursul urmaririi penale sau mentinerea ei în cursul judecatii nu poate fi dispusa decât în mod exceptional. Verificare a legalitatii si temeiniciei arestarii preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani în cursul judecatii s e efectueaza periodic.

inst anta de recurs o revoca. (7)Când apreciaza ca masura preventiva este nelegala sau nu este justificata. recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus admiterea sau resping erea propunerii de prelungire a masurii arestarii preventive va fi solutionat întotdeauna înainte de expirarea durat ei arestarii preventive dispuse anterior încheierii atacate. prin încheiere. (6) Instanta se pronunta în aceeasi zi. în cazul arestarii inculpatului. 159 alin. dispunând. 8 fraza a II-a C. iar recursul se solutioneaza în termen de 48 de ore. si în 3 zile. se interpreteaza în sensul ca: . (4) Participarea procurorului la judecarea recursului este obligatorie. în cazul arestarii învinuitului.lui sau. 2. (9) Dosarul cauzei se restituie organului de urmarire penala în termen de 24 de or e de la solutionarea re cursului.pen. caruia i se da cuvântul pentru a pune concluzii. daca acesta nu este arestat în alta cauza. proc. (5) Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore. si nu de recomandare. sintagma folosita de legiuitor înainte de expirarea duratei arestarii preventive dispuse anterior încheierii atacate are caracter imperativ. . punerea de îndata în libertate a învinuitului sa u inculpatului. în cazul arestarii preventive. Jurisprudenta RIL XXV /2008 Dispozitiile art.

./.. GREFIER........... (INSTANTA) ......... date privind locul de detentie se regasesc în referatul parc hetului cu propunere de prelungire a duratei arestarii preventive **..proc./....pen.............................. Nota telefonica a fost preluata de .... Sediul . 1 teza a II-a C.. .... fiul/fiica lui ....Fax......... ........Fax............... .............. 175 alin...locul de detentie....... CITATIE Nota telefonica În conformitate cu dispozitiile art.... *................. Sediul ... stabilit în vederea discutarii propunerii de pelungirea a duratei arestarii preventive a ac estuia..................... /.................. sala........... care a asigurat p rezenta inculpatului la termenul fixat si comunicarea acestui termen persoanei citate. prenumele si functia persoanei care a preluat nota telefonica PROCES VERBAL DE ÎNCUNOSTINTARE A APARATORULUI ALES ROmÂnIA Dosar nr........... CITARE PRIN NOTA TELEFONICA ROmÂnIA Dosar nr......telefon ...* si am procedat la citarea inculpatului/ei......... pentru termenul de judecata din data de..................................telefon ....completul.............. ......... Emisa la .... si al ........ nascut(a) la data de ...... Emisa la .......................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Aspecte prealabile sedintei de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta îndeplinirea masurilor dispuse prin rezolutia judecatorului....numele. /............................... .................... respectiv citarea inculpatului (de regula telefonic sau prin fax) încunostintarea telefonica aparato rului ales/efectuarea de adresa pentru desemnarea unui aparator din oficiu (ce va fi comunicata baroului prin fax)..... (INSTANTA) .... ora...............**..... am luat l egatura telefonic cu..........

..... asigura asistenta juridica a inculpatului/ ei......... Operator de date cu caracter personal nr...telefon . PRESEDInTE GREFIER Sedinta de judecata Sedinta de judecata are loc în camera de consiliu. Serviciul de Asistenta Juridica Sediul .. ..PROCES-VERbAL încheiat astazi ... Sediul .............. Având în vedere dispozitiile art.....Fax...... Emisa la .... 4 C. Obligatiile grefierului ................... CATRE bAROUL ..................... /................... 51/1995 republicata. ..... În conformitate cu dispozitia judecatorului am dus la cunostinta telefonic... d-lui/dnei avocat................ consemnarea în caietul de se dinta a dezbaterilor asupra propunerii ............. Cauza are termen de judecata la data de .apelul si referatul cauzei.. completul . va solicitam sa desemnati un aparator din oficiu care sa asigure asistenta juridica a inculpatului ................. în prezenta procurorului si a inc ulpatului asistat de aparator (cu exceptiile prev.................................. ora ........................................... 68 din Legea nr. de telefon ........ data si ora de solutionare a propunerii de prelungire a mas urii arestarii preventive a inculpatului. CAPITOLUL V........ ARESTAREA PREVEnTIVA ADRESA BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APARATOR DIN OFICIU ROmÂnIA Dosar nr.....).........pen............................. la nr........./.........../...... (INSTANTA) ........ sala ................. GREFIER... potrivit împuternicirii avocatiale nr.. 159 alin. în cauza având ca obiect propunere de prelungire a masurii arestarii preventive.... de art..... care........................... ora .......proc...

.pen. În toate cazurile este obligatorie întocmirea minutei. 2 si 3 C. 83 pct. pronuntându-se prin încheiere motivata. Recursul declarat împotriva încheierii trebuie solutionat înainte de expirarea duratei arestarii preventive dispuse anterior încheierii atacate. redactarea procesului verbal de declarare a recursului (daca acesta se declara oral. 309 alin.de prelungire a masurii arestarii preventive Aspecte ulterioare sedintei de judecata. Solutii Judecatorul poate dispune admiterea sau respingerea propunerii de arestare preve ntiva. 6 ROI). un exemplar al acesteia urmând a fi depus de catre grefier la dosarul de minute al instantei (ar t.).proc. cu oca zia pronuntarii). redactarea adresei de comunicare a solutiei dispuse. redactarea încheierii de sedinta (în termen de 24 de ore de la p ronuntare) si predarea dosarului pentru a fi înaintat instantei de recurs (în termen de 24 de ore). Obligatiile grefierului: consemnarea solutiei în Registru privind arestarea preven tiva (art.

.... PRESEDInTE GREFIER Observatii: Adresa de prelungire a masurii arestarii preventive se întocmeste pe baza minutei judecatorului....... din data de ................ Sediul ........pen..... s-a dispus prelungirea masurii arestarii preventive luata fata de inculpat(ul/a) ....... Chiar daca minuta nu cuprinde datele de stare civila ale inculpatului.............telefon ................ în baza art...... 155 C........Fax................. Sediul .. respectiv de la .. în baza mandatului de arestare preventiva nr. si al ......... ..................... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de .. ......... ................ CATRE.......s-a admis propunerea formulata de Parchetul de pe lânga./......./......... zile.............. puntata în do sarul nr.. .............. nascut(a) la data de ..... fiul/fiica lui ........................ unul la dosarul de urmarire penala si unul se comunica administratiei locului de detentiei....Fax.. Masura va fi adusa la cunostinta inculpatului si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare......... CNP .............. inclusiv.........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA Dosar nr............. numarul mandatului de arestare preventiva si instanta care l-a emis................................. (INSTANTA) ............................. Emisa la ..... emis de ........ pentru o perioada de .......... (INSTANTA) ....................telefon ...... .... si.... pâna la ... .................... ....... /........ Emisa la . Operator de date cu caracter personal nr..................... adresa prin care se comunica solutia catre locul de detentie trebuie sa cuprinda în mod o bligatoriu si aceste mentiuni. /............. Adresa se întocmeste în trei exemplare: un exemplar ramâne la dosarul instantei.......... ROmÂnIA Dosar nr............. .....................................................proc .

... si s-a dispus punerea acestuia în libertate............... emis de ........ CNP .................. din data de ........./................... de sub puterea mandatul ui de arestare preventiva nr....... din data de ... ARESTAREA PREVEnTIVA Masura va fi adusa la cunostinta inculpatului/ei de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la pronuntare pentru Ministerul Public si de la comunicare pentru inculpat........................telefon ....... ...................... ............. de prelungire a ma surii arestarii preventive a inculpatului/ei ..................... nascut(a) la data de ...........................................Fax................ fiul/fiica lui .. PRESEDInTE GREFIER ADRESA CATRE LOCUL DE DETENTIE DUPA RAMÂNEREA DEFINITIVA A ÎNCHEIERII ROmÂnIA Dosar nr. (INSTANTA) ......................... si al ................... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ...................... fiul/fiica lui ...... ....... ............... .... de prelungire a ma surii arestarii preventive a inculpatului/ ei .................................................... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ............. nascut(a) la data de . Operator de date cu caracter personal nr CATRE...... ......... si al ..................Operator de date cu caracter personal nr CATRE....s-a respins propunerea formulata de Parchetul de pe lânga........................................... . pronuntata în dosarul nr............ ....... Emisa la .................................. . CNP .... Sediul ... CAPITOLUL V..... /... de sub puterea mandatului de ar estare preventiva nr.......... .......................................... ...... .. pronuntata în dosarul nr...... si s-a dispus punerea acestuia în libertate..sa respins propunerea formulata de Parchetul de pe lânga.................. emis de ........................

...... Î n C H E I E R E Sedinta din Camera de Consiliu de la..... .......... ................... ROmÂnIA TRIbUnALUL .....................SECTIA I PEnALA DOSAR NR.. Grefier: ......... Ministerul Public Parchetul de pe lânga Tribunalul ............... ora.......... azi. ..... Tribunalul constituit din: Judecator: ................Încheierea a ramas definitiva prin nerecurare.... PRESEDInTE GREFIER Observatie: În ipoteza în care încheierea este recurata solutia definitiva va fi comunicata loculu i de detentiei de catre Biroul executari penale al instantei de recurs.................../...... a fost repreze ntat de procuror ...................../.......

la art....la ... cu împuternicire avocatial a nr.V.....V. 155 si urm.. având cuvântul.... art.V. în conformitate cu di sp. Arata ca prelungirea masurii este necesara în vedere a efectuarii urmatoarele acte de urmarire penala: audierea martorilor. 20 rap.. reaudierea inculpatului. de la . pe care o si regreta si nu s-a sustras de la cercetari.b... Aparatorul inculpatului b... având în veder e ca actele de urmarire penala prevazute în referatul parchetului pot fi efectuate si cu inculpatul în liber tate. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Pe rol solutionarea propunerii de prelungire a duratei arestarii preventive a in culpatului B......B . a recunoscut savârsirea faptei... Pe de alta par te.. dupa care se aduce la cunostinta inculpatului motivul pentru care a fost prezentat în fata instantei.. De asemenea..... lasarea inculpatului în liber tate prezentând un pericol concret pentru ordinea publica. de art.. Procedura de citare legal îndeplinita...... provine dintr-o familie organizata. .... pen. formulata de Parchetul de pe lânga Tribunalul ...... 174-175 lit. aflat în stare de arest preventiv. Nefiind cereri prealabile de formulat. Reprezentantul ministerului Public.. sa se admita propunerea parchetului si sa dispuna pre lungirea duratei arestarii preventive a inculpatului pe o perioada de 30 de zile... i C... având în vedere ca temeiurile care au determinat luarea masurii arestarii subzista si impun în continuare privarea de li bertate... arata ca. fila..... solicita respingerea propunerii parc hetului de prelungire a masurii arestarii preventive si cercetarea inculpatului în libertate. .. nu lipsita de relevanta la aprecierea pericolului pentru ordin ea publica este si împrejurarea ca inculpatul a fost provocat de partea vatamata. . având în vedere natur a infractiunii si de modalitatea concreta în care a fost comisa.... La apelul nominal facut în sedinta din camera de consiliu a raspuns inculpatul B. emisa de...T. solicita ca...... prezentarea materialului de urmarire penala si întocmirea rechizitoriului. avocat C. Cod procedura penala. asistat de aparator ales. avea un loc de munca la momentul arestarii. Judecatorul acorda cuvântul asupra propuner ii Parchetului de pe lânga Tribunalul . având cuvântul... cercetat pentru savârsirea infractiunii de tentativa de omor prev...B. învedereaza ca lasarea inculpatului în liber tate nu prezinta un pericol concret pentru ordine a publica.... întocmirea raportului de expertiza m edico-legala.......... în conditiile în care acesta nu este cunoscut cu antecedente penale. privind prelungirea duratei arestarii preventive a in culpatului..

...pen...Inculpatul b. de art. de la ..... .pen..proc. ...... de la data de ..proc..pen... f C..proc... Inculpatul a fost arestat preventiv prin încheierea din ... cu un cutit cu lama de ci rca 20 de cm.. fiind emis M......A..... privarea de libertate a inculpatului este în continuare necesara deoarece acesta se afla în situatia prev..... a Parchetului de pe lânga Tribunalul ..... pentru savârsirea infractiuni i de tentativa de omor prev.... a Tribunalului Bucuresti Sectia a II-a Penala.b.... în jurul orei 23. 148 lit... inculpatul B. din ....proc.. pâna la data de .V....... nr.H...... În sustinerea propunerii.V.....V..pen.) d in ... a înjunghiat-o de mai multe ori pe partea vatamata D........... de art... . .. si sunt îndeplinite cerintele prevazute de ar t.... de la ..... arestarea incu lpatului dispusa de instanta poate fi prelungita motivat daca temeiurile care au determinat arestarea initial a impun în continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate. Sectia I Penala pentru o durata de 29 de zile... J U D E C A T O R U L: Prin propunerea nr......... ARESTAREA PREVEnTIVA Examinând actele si lucrarile dosarului se constata urmatoarele: Prin ordonanta nr.proc.... ....... inclusiv....B. Analizând propunerea Ministerului Public în raport cu actele si lucrarile dosarului dar si cu dispozitiile legale .pen.. 15 5 si urm.. f C.... i Cod penal.......143 rap. 681 C.............. în cursul urmaririi penale... C. la art......... si 148 lit.. solicita respingerea propunerii formulata de catre parchet si cercetarea a în stare de liber tate. s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de inculpatul B. s-a retinut ca la data de .V.. Ministerul Public Parchetul de pe lânga Tribunalul .. la .....00. din ..... 0 CAPITOLUL V.prin încheie rea de sedinta din. În fapt..........B.B... 155 alin....* Potrivit ar t.. a Tribunalului .. în barul (....... s-a aratat ca temeiurile care au justificat luarea masur ii arestarii preventive se mentin.. . provocându-i leziuni care i-au pus viata în pericol.... la art../UP/... 1 C.. înregistrata pe rolul acestei i nstante la data de ... Ulterior masura arestarii preventive a fost prelungita cu 30 de zile....... 20 rap... a solicitat prelungirea dur atei masurii arestarii preventive a inculpatului B.... 174-175 lit. pâna la . În cauza s-a constatat ca sunt incidente dispozitiile art..... pentru o perioada de 30 de zile.P...

.pen.B.proc... din actele si lucrarile dosarului rezulta ca inculpatul a atacat-o pe partea vatamata prin surprindere cu un cutit si i-a aplicat mai multe lovituri deosebit de puternice. C. se constata ca prelungirea masurii arestarii preventive este necesa ra în vederea finalizarii actelor de urmarire penala.. astfel ca aceasta urmeaza a fi admisa si.. procesul-verbal de cercetare la fata locului. si M.A. De asemenea..pen. 148 al... modalitatea concreta de comitere a acesteia si urmarile produse. 1 lit. inclusiv..mentionate.. de art. 681 C. începând cu data de . 155 si urm. ci si impun în continuare privarea acestuia de libertate. sunt îndeplinite si se mentin si conditiile prev. procesul-verbal de recunoastere.R.proc. La aprecierea acestei ultime conditii... Astfel. întrucât temeiurile care au deter minat luarea masurii arestarii preventive a inculpatului nu numai ca se mentin si nu s-au modificat pâna la acest moment procesual. declaratiile martorilor D... 143 rap. considerente în raport de care se constata întemeiata pr opunerea Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti. pâna la . la ar t. se va dispune prelungirea duratei arestarii preventive a inculpatului B. Totodata se are în vedere si sentimentul de insecuritate crea t în rândul opinie publice prin cercetarea în libertate a unor persoane învinuite de savârsirea unor infractiuni contr a vietii.... p lansele foto. declaratiile partii vatamate. 1 . întrucât pentru infractiunea pentru care inculpatul este cercetat legea prevede pedeapsa închisori i mai mare de 4 ani si exista probe ca lasarea sa în liber tate prezinta un pericol concret pentru ordinea publi ca. din materialul probator administrat pâna la acest moment procesual. se con stata ca se mentine caracterul rezonabil al presupunerii ca inculpatul a savârsit fapta pentru care es te cercetat fiind îndeplinite conditiile prev.D. atacul încetând ca urmare a interventiei mai multor persoane. Judecatorul are în vedere natura si gravita tea faptei retinute în sarcina inculpatului.. se apreciaza ca aceasta este întemeiata.D.F. f C. C. de art.. A stfel. în baza art .proc.... Totodata. I. relevante sub acest aspect fiind: procesul-verbal de reconstituire. D. vizând în special o zona vitala (zona gâtului).V. C.pen.S. pe o p erioada de 30 de zile..

.... atât în cursul urmaririi penale.. (fiul lui .. prelungeste durata masurii arestarii preventi ve a inculpatului B... cât s i în cursul judecatii.. arestat în baza M.. precum si a celor din dosarul de urmar ire penala si a sustinerilor facute oral de procuror în instanta.. ( ) Liberarea provizorie sub control judiciar s e poate acorda în cazul art.. Parchetul de pe lânga Tribunalul .. si pâna l a data de ... În baza art........A. emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala) pe o perioada de 30 de zile.. C. faptele pentru care s-a pus în miscare actiunea penala... pe baza datelor din propunerea de prelungire formulata de catre parchet. .V.. astazi...... domiciliul si calitatea persoanei care o face.proc. Conditiile liberarii provizorii sub control judiciar sau pe cautiune Art.. 155 si urm. nascut la data de .. Conditiile liberarii. Pronuntata în sedinta publica. nr.pen....... încadrarea acestora... .P. vor fi redactate de catre grefier..P.. sotul ori rudele apropiate ale acestuia.... Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la comunicare......./U. proc. 60 0 C..... începând cu data de . 1602.. Aceasta trebuie sa cuprinda numele......... PRESEDInTE GREFIER Observatie *-aceasta prima parte a considerentelor încheierii.. 60 Aspecte generale Cererea de liberare provizorie poate fi facuta.B.si .... inclusiv..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII DISPUnE Admite propunerea Ministerului Public . prenumele../.... date re feritoare la arestarea preventiva si temeiurile de drept care au stat la baza luarii masurii.. obligatia depunerii cautiunii si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privind cazurile de nerestituire a cautiunii (pentru situatia în care se formuleaza o cerere de liberare provizorie pe cautiune).. mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberarii p rovizorii. de catre învinuit sau inculpat..pen. liberarea provizorie sub control judiciar si liberarea provizorie pe cautiune Sediul materiei art.. . privind propunerea formulata d e catre parchet si motivarea acesteia..

(31) Organul judiciar care a dispus masura poate impune învinuitului sau inculpatu lui ca pe timpul liberarii provizorii sa respecte una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii: a) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. d) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei care a dispus masura. 604. martori. în caz de încalcare cu reacredinta a obligatiilor care îi revin. persoana împr euna cu care a comis fapta. c supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat. la cerere. la decata ori de câte ori este chemat. dupa caz. meseria sau sa nu desfasoare activitatea în exercitar ea careia a savârsit fapta. b) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau. Conditiile liberarii. d) sa nu conduca niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite. (32) În cuprinsul încheierii sunt mentionate expres obligatiile pe care învinuitul sau inculpatul trebuie sa le respecte si se atrage atentia acestuia ca. se va lua fata de acesta masura arestarii preventive. atât în cursul urmaririi penale. CAPITOLUL V. (2) Pe timpul liberarii provizorii. (2) Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acorda în cazul în care exista d ate din care rezulta necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat sa savârseasca alte infractiuni sau ca acesta va încerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor parti . b) sa nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice al te locuri stabilite. stabilite de instanta.infractiunilor savârsite din culpa. alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba sau prin alte asemenea f apte. cât si al judecatii. c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea onform programului de obligat sa respe stabilite de insta instanta de ju de instanta. precum si în cazul infractiunilor intentionate p entru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depaseste 18 ani. membrii familiei acesteia. ARESTAREA PREVEnTIVA (3) Pe timpul liberarii provizorii învinuitul sau inculpatul este cte urmatoarele obligatii: a) sa nu depaseasca limita teritoriala fixata decât în conditiile nta. e) sa nu se afle în locuinta persoanei vatamate. exper ti ori alte persoane. (4) Dispozitiile art. (1) Liberarea provizorie pe cautiune se poate ac orda de instanta de judecata. c) sa nu se apropie de persoana vatamata. 1602 alin. e) sa nu detina. când s-a depus cautiune a si sunt îndeplinite conditiile prevazute în art. sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme. învinuitul sau inculpatul este obligat sa resp . si sa nu comu nice cu acestea direct sau indirect. martori sau experti. f ) sa nu exercite profesia. 145 alin. (l) si (2). Art. (21) se aplica în mod corespunzator.

Dispozitiile art. citarea i nculpatului pentru termenul de judecata fixat. Obligatii ale grefierului -îndeplinirea masurilor dispuse prin rezolutia judecator ului -efectuarea de adresa pentru solicitarea dosarului de urmarire penala.ecte obligatiile care îi revin potrivit art. (3) Dispozitiile art. (32) se aplica în mod co respunzator. Aspecte prealabile sedintei de judecata În cursul urmaririi penale. 1602 alin. competenta de solutionare a cererilor revine instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond. 1602 alin. din continutul cererii rezulta ca inculpatul nu are un aparator ales). Formularea cererii în cursul urmaririi penale. (3) si (31). (4) se aplica în mod corespunzator. . efectuarea de demersuri pentru desemnarea unui apa rator din oficiu (în ipoteza în care. 1602 alin.

.........../.... verificând daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru admisibilitatea în princip iu a acesteia... (2) În cazul cererii de liberare pe cautiune.. 1608.... cu ascultarea obligatorie a inculpatului....... daca este cazul..... i a masuri pentru completarea acesteia.telefon .... Operator de date cu caracter personal nr CATRE...* PRESEDInTE GREFIER Observatii: * De cele mai multe ori numarul dosarului se regaseste în continutul cererii.. cererea se respinge........... Sediul ... (1) Instanta verifica daca cererea de liberare provizorie cuprinde mentiunile prevazute în art..... Examinarea si admiterea în principiu a cererii............ (1).... /.............. 1605. (INSTANTA) ..........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA Dosar nr. Art.... încunostintând despre aceasta persoana care a facut cererea.. având ca obiect cererea de libera re provizorie sub control judiciar/pe cautiune formulata de inculpat(ul/a) va solicitam ca pâna la temenul d e judecata din data de . sa ne înaintati dosarul de urmarire penala nr............ cererea. În vederea solutionarii dosarului penal nr.... Emisa la .......... Masurile premergatoare examinarii cererii... (1) Instanta examineaza ..... (2) si (3) si... (2) Când cererea este facuta de o alta persoana decât învinuitul sau inculpatul... 1606 alin. Presupune doua etape: admisibilitatea în principiu a cererii (când se verifica îndeplinirea conditiilor prevazute de lege) si solutionarea fondului c ererii (când se verifica temeinicia acesteia)................ 1607..... Dupa depunerea dovezii de consemnare a cautiunii.................. Art.. 1606 alin.. Art... Sediul ...... stabileste cuantumul cautiunii si termenul în care cautiunea trebuie depusa. Cautiunea....... (3) Daca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege si dovada de consemnare a cautiunii nu a fost depusa... instanta întreaba pe învinuit sau pe inculpat daca îsi însuseste cererea.............. din c ele aratate în ar t....... .... instanta admite în principiu cererea si fixeaza termenul pentru solutionarea ei. Extras (1) Cautiunea garanteaza respectarea de catre învinui t sau inculpat a obligatiilor ....... daca instanta constata ca sunt îndepli nite conditiile prevazute de lege.... Sedinta de judecata Judecata se desfasoara în sedinta publica........... ....... iar declaratia acestuia se consemneaza pe cerere............ de urgenta.... Parchetul de pe lânga ..Fax............

pentru cei p rezenti.care îi revin în timpul liberarii provizorii. Solutii Art. (2) Cuantumul cautiunii este de cel putin 1000 lei (RON) si consemnarea sa se po ate face fie prin depunerea sumei de bani stabilita de catre instanta. precum si cele ale procurorului . Obligatii ale grefierului de sedinta . Solutionarea cererii. (1) Solutionarea cererii se face dupa ascultar ea învinuitului sau a inculpatului.apelul partilor. consem narea declaratiei inculpatului. Solutionarea cererii. referatul cauzei. (3) Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore. Art. 1608a. (2) Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare. stabileste si obl igatiile ce urmeaza a fi respectate de învinuit sau inculpat. Art. 1608a. în cazul admiterii cererii de liberare provizorie. ARESTAREA PREVEnTIVA (3) Consemnarea cautiunii se face pe numele învinuitului sau inculpatului si la di spozitia instantei care a stabilit cuantumul cautiunii. instanta admite cererea si dispune punerea în libertate provizorie a învin uitului sau inculpatului. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea provizorie. fie prin constituirea unei garantii r eale imobiliare la dispozitia instantei care a stabilit cautiunea. Extras (1) Îm potriva încheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de liberare provizorie se poate face recurs de catre învinuit sau inculpat ori de catre procuror. . la instanta superioara. (4) Copia dispozitivului încheierii ramase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie în a carui raza teritoriala locuieste în vinuitul sau inculpatul. a concluziilor aparatorului. Aspecte ulterioare sedintei de judecata. (3) Instanta. Extras (1) Solutionarea cererii se face dupa a scultarea învinuitului sau a inculpatului. a concluziilor aparatorului. consemnarea în caietul de sedinta a dezbaterilor asupra cererii de liberare provizorie. Persoanele interesate se încunostinteaza. când cererea este neîntemeiata sau când aceasta a fost facuta de catre o alta persoana si nu a fost însusita de învinuit sau de incu lpat. precum si cele ale procurorului. (2) În cazul în care se constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege si c ererea este întemeiata. CAPITOLUL V. instanta respinge cererea. pentru cei lipsa. (5) Administratia locului de detinere este obligata sa ia masuri pentru punerea de îndata în libertate a învinuitului sau inculpatului. (6) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege. (4) Recursul se judeca în termen de 2 zile. 1609. si de la comunicare.

Observatie: Recursul declarat de parchet împotriva încheierii prin care s-a admis ce rerea de liberare provizorie este suspensiv de executare. redactarea încheierii si a procesului verbal de consemnare a decla ratiei orale de recurs înaintarea dosarului. în termen de 24 de ore. . Participarea proc urorului este obligatorie. instantei de recurs. (8) Recursul împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizor ie nu este suspensiv de executare. Obligatii ale grefierului de sedinta: Comunicarea solutiei catre inculpat (în ipot eza în care acesta nu a fost prezent la pronuntare). (9) Dosarul se restituie în termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.(5) Abrogat. (6) Învinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. (7) Instanta se pronunta în aceeasi zi asupra admiterii sau respingerii recursului .

.pen.....telefon .... 45 alin..... Ca atare............... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin (art.......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE.. Sediul ..... /.. Solutia definitiva va fi comunicata si sectiei de po litie în a carei raza teritoriala locuieste inculpatul... Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare si va fi adu sa la cunostinta inculpatului de catre administratie locului de detinere........ ..... (locul de detentie) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de... 2 C..............Fax..... detinut în baza mandatului de arestare pre ventiva nr. politiei comunitare........... Emisa la .. ..telefon ............ comunicarea solutiei catre locul de detentie s e va face la ramânerea definitiva a încheiere.. organelor de frontiera....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În cazul în care cererea este admisa...... comunicare va fi facuta de catre grefierul de la instanta de fond doar în cazul în care solutia ramâne definitiva prin nerecurare............../.............. 1608a alin......proc..pen............... în baza dispozitiilor art......... Sediul ................... 4 rap... /............. ........... din data de ............................................. organelor competente sa elibereze pasaportul.................. pronuntata în dosarul penal nr.................. (INSTANTA) .............................. (INSTANTA) ....... precum si altor institutii... jandarmeriei......... Emisa la .......... )..... .. nascut(a) la data de ............................... si al ...proc...... emis de . CNP....... la art..../...................... 6 C.... s-a respins ca neîntemeiata cer erea de liberare provizorie sub control judiciar formulata inculpatul/a... ..................... fiul/f iica lui ................... PRESEDInTE GREFIER ROmÂnIA Dosar nr. 602 a lin... ADRESA COMUNICARE SOLUTIE CATRE INCULPAT ROmÂnIA Dosar nr..................... ..Fax......

....... ARESTAREA PREVEnTIVA În baza art.. Emisa la .....................telefon ........................................ s-a atras atentia inculpatului ca... 1602 alin............. PRESEDInTE GREFIER ADRESE COMUNICARE SOLUTIE DEFINITIVA ROmÂnIA Dosar nr.. emis de ..............................pen....................................... ....... (INSTANTA) ............................. ........../......................de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. .. ............................ si al ............ CNP.............................. în caz d e încalcare cu rea-credinta a obligatiilor care îi revin.................. fiul/fiica lui . 3 si alin......Operator de date cu caracter personal nr CATRE. ......................................................... ....... pronuntata în dosarul penal nr............. (locul de detentie) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de............. (locul de detentie) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de..... se va lua fata de acesta masura arestarii preventive............. Sediul ............................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE... s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata inculpat ul/a................................. nascut(a) la d ata de ..... Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare si va fi adu sa la cunostinta inculpatului de catre administratie locului de detinere.........Fax........................ ..........pen......................... ....... 1602 alin.......................... /.......... 31 C........ 32 C............................ s-a dispus ca.......... pronuntata ..din data de .................................................................... .... si s-a dispus punerea în libertate provizorie a inculpatului....... pe timpul liberar i provizorii inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: ...................... CAPITOLUL V..... .....proc........ . Conform art........proc.............

..... fiul/fiica lui ......... .................................... nascut(a) la d ata de .... si al .... 1602 alin.din data de ....................... urmând sa lua ti masuri pentru punerea de îndata în libertate a inculpatului.......... s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata inculpat ul/a..de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr................ CNP.......... 3 si alin....... 1602 alin............................... ..................... emis de ......... În baza art............. se va lua fata de acesta masura arestarii preventive..............pen..... Conform art.......... 31 C........... . ......................................proc.......... ora.................. 32 C........ s-a dispus ca............... s-a atras atentia inculpatului ca........... Încheierea a ramas definitiva prin nerecurare azi...............................pen.... ....... pe timpul liberar i provizorii inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: .............................proc...................... în caz d e încalcare cu rea-credinta a obligatiilor care îi revin........... .................. PRESEDInTE GREFIER . si s-a dispus punerea în libertate provizorie a inculpatului........................în dosarul penal nr.

........ 3 si alin........................................... emis de .pen. organele de frontiera Formularea cererii în cursul judecatii În cursul judecatii competenta de solutionare a cererii apartine instantei sesizat e cu judecarea cauzei...............de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr.. PRESEDInTE GREFIER *.... 1602 alin............telefon ......proc......................... Procedura este identica cu cea prezentata în ipoteza formularii cererii în cursul urmaririi penale. în caz d e încalcare cu rea-credinta a obligatiilor care îi revin...proc..proc......... ...pen........ ............/...... 31 C..... ..............Sectia de politie în a carei raza teritoriala locuieste inculpatul............. .................. ..... .............. si al .....din data de ...................... definitiva la data de ......................................... 1602 alin........................................... ................ domiciliat în.............................. ........ (INSTANTA) . CNP........... ...........* În conformitate cu dispozitiile art.............................Fax..............pen.............. s-a atras atentia inculpatului ca.......... pe timpul liberar i provizorii....... politia comunitara...... .. ......... jandarmerie ................... pronuntata în dosarul penal nr ..... /................................ Operator de date cu caracter personal nr CATRE......... 4 C. În baza art............ 32 C...................... fiul/fiica lui .. nascut(a) la data de ................ va comunicam ca prin încheierea de sedinta din data de.proc.............. s-a dispus ca... Cererea va fi solutionata de judecatorul caruia i-a fost repartizata cauza spre solutionare în fond....................................... Sediul ............pen. Emisa la ... 1608a alin........ ........... se va lua fata de acesta masura arestarii preventive...... inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: .. si s-a dispus punerea în libertate provizorie a inculp atului.........s-a admis cererea de liberare provizorie sub control judicia r formulata inculpatul/a......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA Dosar nr..... Conform art.... organele competente sa elibereze pasaportul............ 4 C. 1602 alin.. si art..

.L... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul C.proc. av... P. . formulata de inculpatul C.. 1 607 alin... Aparatorul ales al inculpatului C. având cuvântul. apreciaza ca cererea de liberare provizorie sub control judiciar este admisibila în principiu........ Î n C H E I E R E Sedinta publica din: .pen..... 2 C. cu împuternicire avocatiala nr.. M.. 1 C. .. aratând totodata ca cunoaste consecintele nerespectarii conditiilor prevazute de lege. asistat de aparator ales. având cuvântul...Serviciul Teritorial .... Inculpatul C...pen. În temeiul disp. la întrebarea instantei.. Procedura legal îndeplinita.C.Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism . Tribunalul constituit din: Presedinte: ... ARESTAREA PREVEnTIVA ROmÂnIA TRIbUnALUL .. declaratie care s-a consemnat pe cerere în conditiile art...........Serviciul Teritorial .....-SECTIA I PEnALA DOSAR NR.. 1608 alin.. dupa care.L....... art.. pune concluzii de admitere în prin cipiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar..CAPITOLUL V. formulata de inculpatul C. a fost reprezentat de procuror D... care învedereaza instantei ata sarea dosarului de urmarire penala nr.....proc.... Reprezentantul ministerului Public.L... în cazul admiterii cererii.. Pe rol solutionarea cauzei penale având ca obiect cererea de liberare provizorie s ub control judiciar... S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta............... 670/D/P/2008 al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justit ie ....L.... fiind îndeplinite conditiile prevazute de lege.... D.. arata ca îsi însuseste cererea d e liberare provizorie sub control judiciar.. ....Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism . fila 6/dosar... în stare de ar est preventiv... Ministerul Public Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie ..... .. Tribunalul pune în discutie admisibi litatea în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar...L.. Grefier: .

Deliberând. .pen.1 C. dupa citire si semnare de catre inculpat. exceptii de invocat sau probe de admin istrat. conform art.1608a alin. S-au adus la cunostinta inculpatului faptele pentru care este cercetat încadrarea juridica a acestora. Tribunalul. Având în vedere consimtamântul exprimat de inculpat.. s-a procedat la ascultarea acestuia declaratia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei. constata ca sunt îndeplinite conditiile prev. Tribunalul acorda cuvântul în dezbaterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul C.proc. de art.pen. precum si dreptul de a nu face nicio declaratie. 1602 C. atragându-i-se atentia ca tot ceea ce de clara poate fi folosit si împotriva sa..pr oc. astfel ca admite în principiu cererea d e liberare provizorie sub control judiciar.L. în raport de limitele de pedeapsa prevazute de lege pentru i nfractiunile pentru care inculpatul este cercetat si fata de împrejurarea ca în cauza nu exista date din care sa rezulte ca inculpatul va încerca sa savârseasca alte infractiuni sau sa zadarniceasca aflarea adevarului. Nemaifiind cereri prealabile de formulat.

a învederat instantei ca situatia econ ...L. C.pr oc. sotia sa neavând un loc de munca.. art. în sustinerea apararii.N. nu este cunoscut cu antecedente penale..proc.L. învedereaza instantei ca regreta faptele savârsit e si arata ca. arata ca a recunoscut faptele înca de la început. în situatia în care va fi pus în libertate. apreciind ca este întemeiata si punerea de îndata în liber tate a inculpatului. Inculpatul C. 49343/3/2008. având ultimul cuvânt. cu nr. În acest sens. în temeiul disp. Reprezentantul ministerului Public pune concluzii de respingere. inculpatul C. B. în temeiul disp. inculpatul a aratat ca sunt îndeplinite cerintele prevazute de lege.. fiind lasat în libertate. având în vedere ca a recunos cut înca de la început faptele pentru care este cercetat si chiar a relatat date necunoscute organelor de cercetare penala. a cererii de liberare provizorie sub control judiciar. se va prezenta ori de câte ori va fi necesar.. solicita admiterea cererii de liberare provizorie sub control judiciar. este cercetat în stare de libertate. prezinta pericol social concret pentru ordinea publica. are doi copii minori în întretinere. De asemenea. daca nu este arestat în alta cauza. a solicitat libera rea provizorie sub control judiciar. Prin cererea înregistrata la data de 22. relatând si alte date necunoscute organelor de cercetare penala cu privire la împrejurarile savârsirii faptelor. 1602 si urm.....pen. având în vedere ca inculpatul este arestat de aproximativ 4 lu ni si.. la acest moment procesual. 1608a C.L. oricum.. art.. având cuvântul. De asemenea. cât si în fata instantei de judecata. trebuie raportat la persoana acestuia si la circumstantele sale personale. TRIbUnALUL.. Aparatorul ales al inculpatului C.pen. în sensul ca pedeapsa pentru fiecare infractiune în parte nu depaseste 18 ani si ca nu exista date din c are sa rezulte ca. Astfel.L. apreciind ca masurile de supraveghere ce pot fi dispuse prin admiterea cererii nu sunt de natura a înlatura pericolul social concret pe care l-ar prezenta inculpatu l. apreciaza ca. invoca si principiul egalitatii de tratam ent. avea un loc de munca. pe rolul Tri bunalului . În motivarea cererii. sens în care arata ca un alt inculpat din aceeasi cauza.2008.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Aparatorul ales al inculpatului C. pericolul concret pentru ordinea publica s-a diminuat. având cuvântul în replica. în baza carora se d ispune arestarea si prelungirea masurii arestarii preventive.. -Sectia I Penala. atât în fata organelor de cercetare penala... fiind lasat în libertate. cu privire la împrejurarile savârsirii faptelor. arata ca cererea de l iberare provizorie sub control judiciar presupune tocmai existenta unor temeiuri.12.. ca neîntemeiata..

. în mod fraudulos. pe care . 33 lit. în timp ce efectuau retrageri ilegale de numerar de la A TM-uri. echipamentele de falsificare a car durilor apartinându-i acestuia.pen.2008 inculpatii au fost prinsi în flagrant. 143 C. iar în data de 11. au confectionat echip amente artizanale de copiere a informatiilor de pe cardurile bancare. 1 C. iar anterior. instanta apreciaza ca . 2 si art. 136 alin.09. ce au condus la luarea masurii arestarii preventive a inculpatului.pen.proc. 148 lit. de detinere de echipamente în vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni fin anciare. întrucât asigurarea bunei desfasurari a procesului penal impune judecarea în continuare a inculpatului în stare de arest..L...A. trebuie verificat însa. Tribunalul constata ca inculpatul C. nu conduce în mod automat la admiterea cererii. iar informatile astfel obtinute au fost inscriptionate pe carduri blank. 24 alin. ARESTAREA PREVEnTIVA Tribunalul apreciaza ca simpla îndeplinire a conditiilor prevazute de dispozitiile art. Examinând actele si lucrarile dosarului.proc. de art..V. Tribunalul are în vedere natura si gravitatea faptelor savârsite. proc. f C. art. 148 C. es te cercetat sub aspectul savârsirii infractiunilor de falsificare a instrumentelor de plata electronica. pe lânga conditiile impuse de ace st text de lege. 2 C. 1 si 2.pen. le-au folosit pentru retrageri ilegale de numerar de la ATM-uri amplasate pe raza Municipiului .proc.proc. 365/2002 cu aplic. întrucât. Aceasta verificare se face prin raportare la criteriile prevazute de art. 1602 C. de art. În fapt. firma la care lucra intrând în procedura falimentului .pen. pe care le-au instalat la ATM-uri ampla sate în statiuni de pe litoralul bulgaresc. s-a retinut ca inculpatul C. (asigurarea bunei desfasurari a procesului penal o ri împiedicarea sustragerii învinuitului sau inculpatului de la urmarirea penala. desi cererea inculpatului este admisibila în principiu. în conditiile în care subzista temeiuril e de arestare prev. poate fi atins sau nu prin liberare provizorie sub control judiciar.. si art. 27 din Legea nr. în cauza de fata. 136 alin.pen. a C. scopul masurii preventive. de la judecata sau de la exe cutarea pedepsei).L. prev. 25 si ar t. . ulterior. 41 alin. Or. daca. si anume falsifica . asa cum prevede art.. 0 CAPITOLUL V. si inculpatul R.pen. însa a aratat ca singura impli care a sa a constat doar în faptul ca era sofer al inculpatului Radacina.. ar t.. contractase mai multe împrumuturi pe care nu le mai putea achita.omica precara a familiei l-a determinat sa savârseasca fapta..proc. scopul masurii preventive nu po ate fi atins prin liberarea provizorie sub control judiciar a acestuia. procedând la verificarea aspectelor mentionate anterior. circumscris în dispozitiile ar t..pen.

. în ... Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare....rea instrumentelor de plata electronica.. ./UP/.. durata arestarii preventive a inculpatului nu este disproportionata în raport de importanta si comp lexitatea cauzei.... PRESEDInTE GREFIER 1 ..... 192 alin. aspecte ce determina neîncrederea populatiei în aceste modalitati de pastrare a economiilor sau de plata a diverselo r servicii... în conditiile art.... în acest moment finalizata..... si .. iar pe de alta parte. Tribunalul va respinge cererea de liberare provizo rie sub control judiciar formulata de inculpatul C..proc...... instanta retine ca oportunitatea liberarii provizorii sub control judiciar urmea za a fi evaluata prin raportare la stadiul actual al procedurii.... CNP .pen.. inculpatul arestat preventiv are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil si de a fi eliberat în cursul procedurii.... toate acestea reliefând o periculozit ate sporita a inculpatului. Fata de cele expuse anterior. chiar daca a avut o atitudine procesuala sincera. probatiunea nefiind. arestat în baza MAP nr. cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat....... emis de Tribunalul Bucuresti . ca neîntemeiata... recrudescenta acestui fenomen infractiona l.. . 2 C... În baza art... astfel cum acest text este interpretat în jurisprudenta Curtii Europ ene a Drepturilor Omului. 192 alin. conform art.. recunoscând faptele si colaborând cu org anele de cercetare penala. 2 C.... jud..proc... 5 paragraful 3 din Conventia Europeana a Drepturilo r Omului si a Libertatilor Fundamentale.. Chiar daca. detinere de echipamente în vederea falsificarii instrumentelor de pla ta electronica si efectuarea de operatiuni financiare. DISPUnE: Respinge... (fiul lui .. . în mod fraudulos. precum si de gravitatea faptelor imputate. fo rmulata de inculpatul C. În raport de solutia ce urmeaza a fi pronuntata.. inculpatul va fi obligat la plata sumei de 40 lei..... împrejurarile si modalitatile concrete de savârsire a faptelor. ns.. cererea de liberare provizorie sub control judiciar.Sectia I Penala).. ca neîntemeiata..L. obliga inculpatul la cheltuieli judiciare cat re stat în suma de 40 lei.p en... Pronuntata în sedinta publica azi. .L.

Încheierea prin care judecato rul respinge. pentru cei lipsa. daca apreciaza ca informatiile primite de la organul de cercetare penala justifi ca înlocuirea sau revocarea masurii. când constata el însusi ca nu mai exista temeiul care a just ificat luarea masurii. pentru înlocuirea sau revocarea masurii preventive luate de catre aceasta. de procuror sa u de instanta. Art. prin care se disp une luarea unei masuri preventive. sesizeaza instanta. daca acesta nu este arestat în alta cauza. când s-au schi mbat temeiurile care au determinat luarea masurii. luarea unei masuri preventive. Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de judecator în cursul urmari rii penale privind masurile preventive. înlocuirea sau încetarea de drept a masurii preventive. Art. Art. 39 C. punerea în l ibertate a învinuitului sau inculpatului. în timpul urmaririi penale. procurorul. Înlocuirea sau revocarea masurilor preventive. precum si împotriva încheierii de respingere a propunerii de arestare pr eventiva.pen. (2) Când masura preventiva a fost luata cu încalcarea prevederilor legale sau nu mai exista vreun temei care sa justifice mentinerea masurii preventive. Extras (1) Încheierea data în prima instanta si în apel. (l) lit. încetarea de drept sau prelungirea masurii preventive. (1) Masura preventiva luata se înlocuieste cu alta masura preventiva. 139. (32) Procurorul este obligat sa sesizeze si din oficiu instanta. dispune aceasta. în timpul urmaririi penale. revocarea. în cursul urmaririi penale. de in stanta sau de procuror. revocarea.proc.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala înlocuirea sau revocarea masurilor preventive Sediul materiei art. 1403. dispunându-se. b) si c). Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de instanta în cursul judecati i privind masurile preventive. Extras (1) Împotriva încheierii prin care judecatorul dispune. precu m si împotriva încheierii . în cursul urmaririi penale. revocarea. (3) În cazul în care masura preventiva a fost luata. sau dupa caz. si de la comunicare. 136 alin. înlocuirea. 141. în cazul retinerii si arestarii preventive. pentru cei prezenti. (35) masura arestarii preventive poate fi înlocuita cu una din masurile prevazute de art. înlocuirea sau încetarea de drept a masurii preventive nu este supusa nici unei cai de atac. (31) Când masura preventiva a fost luata. aceasta trebuie revocata din oficiu sau la cerere. învinuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioara în termen de 24 de ore de la pronuntare. organul de cercetare penala are obligatia sa-l informeze de îndata pe procuror des pre schimbarea sau încetarea temeiurilor care au motivat luarea masurii preventive.

...... Art............. si al ..... încetarea de drept a masurilor preventive Sediul materiei art........ în termen de 24 de ore de la pronuntare. înlocuire sau încetare de drept a masurii preventive nu este supusa nici unei cai de atac......... 2 C.... Observatii: Cererea de înlocuire sau de revocare a masurii arestarii preventive ca re se solutioneaza în sedinta publica................ . si de l a comunicare. de procuror sau de inculpat. Încetarea de drept a masurilor preventive. Încheierea prin care prima instanta sau instanta de apel respinge cererea de revoc are.telefon . indiferent de faza procesuala în care este formulata......... .....luare a masurii arestarii preventive..................... CNP ...... poate fi atacata separat............... pentru cei prezenti......... fiul/fiica lui ....... Recursul declarat împ otriva încheierii prin care s-a dispus înlocuirea/revocarea masurii arestarii preventive este suspensiv de executa re........ cu recurs......... 40 C. (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ................. Asadar.. .... ARESTAREA PREVEnTIVA ROmÂnIA Dosar nr..... Emisa la ............prin care se dispune mentinerea arestarii preventive........... si punerea de libertate a acestuia.............proc....pen.......... .... din data de .. ....... Operator de date cu caracter personal nr CATRE.... nascut(a) la data de .............. Sediul .... a se vedea supra . (INSTANTA) .. (1) Masurile preventive încetea za de drept: a) la expirarea termenelor prevazute de lege sau stabilite de organele judiciare ori la expirarea termenului .................... 1 39 alin. 3002 C......... Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare si va fi adu sa la cunostinta inculpatului prin administratia locului de detentie........ inculpatul va fi pus în libertate la data ramânerii definitive a încheierii.... PRESEDInTE GREFIER Pentru model adresa înlocuire masura arestare preventiva........... /........ daca nu este arestat în alta cauza.pen. pentru cei lipsa.........proc.. 140............. art.pen...proc.................. CAPITOLUL V..... emis de . ... s-a dispus revocarea masurii arestarii preventive luata fata de inculpat(ul/a) ......../. detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr.......Fax........ în baza art.....

de încetare a urmaririi penale sau de încetare a procesului penal sau de achitare.prevazut în art. (1). are obligatia sa dispuna punerea de îndata în libertate a celui retinut sau arestat. 159 alin. 160b alin. din oficiu sau în urma informarii organului de cercet are penala. daca instanta nu a procedat la verificarea legali tatii si temeiniciei arestarii preventive în acest termen. instanta de judecata. trimitând admin istratiei locului de detinere o copie de pe dispozitiv sau ordonanta ori un extras cuprinzân d urmatoarele mentiuni: datele necesare pentru identificarea învinuitului sau inculpatului. (1) si (2). numa rul mandatului . (2) Masura arestarii preventive înceteaza de drept si atunci când. (13). (3) În cazurile aratate în alin. ori procurorul în cazul retinerii. durata arestarii a atins jumatatea maximului pedepse i prevazute de lege pentru infractiunea care face obiectul învinuirii. b) în caz de scoatere de sub urmarire. precum si în alte cazuri anume prevazute de lege. înainte de pronunta rea unei hotarâri de condamnare în prima instanta. fara a se putea depasi. în cursul urmari rii penale. maximele prevazute în art. din oficiu sau la sesizarea procurorului.

.... situat ia în care cererea se formuleaza în cursul urmaririi penale chiar în sedinta în care are loc dezbaterea propunerii de p relungire a masurii arestarii preventive.............. Art....... învi nuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioara în termen de 24 de ore de la pronuntare.............. 59 alin.. . Sediul .. înlocuire sau încetare de drept a masurii preventive nu este supusa nici unei cai de atac.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala de arestare.... 141.....Fax... cu recurs.. luarea unei masuri preventive. /.. extras Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de judecator în cursul urmaririi penale privind masurile preventive......proc...... sedinta se va desfasura în camera de consiliu... înlocuirea sau încetarea de drept a masurii preventive nu este supusa nici unei cai de atac. (locul de detinere) ... precum si temeiul legal al liberarii........... (1) Împotriva încheierii prin care judecatorul d ispune. Însa........ precum si împotriva încheierii prin care se dispune mentinerea arestarii preventive...... înlocuirea sau încetarea de drept a masurii preventive . indiferent de faza procesuala în care este formulata...........telefon .... Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de instanta în cursul judecati i privind masurile preventive...... în timpul urmaririi penale.. revocarea.. (1) Încheierea data în prima instanta si în apel.......... .................. Operator de date cu caracter personal nr CATRE./. încetarea de drept sau prelungirea masurii preventive...... de procuror sau de inculpat... si de la comunicare..... ROmÂnIA Dosar nr.. (8) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea masurii preve ntive sau prin care s-a constatat încetarea de drept a acestei masuri nu este suspensiv de execut are.. numarul si data ordonantei........ 1403. pe ntru cei prezenti. revocarea. pentru cei prezenti..... în termen de 24 de ore de la pronuntare..... pentru cei lipsa..... pentru cei lipsa.... conform art... Observatii: Cererea prin care se solicita sa se constate încetata de drept masura arestarii preventive se solutioneaza în sedinta publica......... ale încheierii sau hotarârii prin care s-a dispus liberarea. prin care se di spune luarea unei masuri preventive.. si de l a comunicare. Încheierea prin care judecatorul respinge..... precum si împotriva încheierii de respingere a propunerii de arestare preventiva... Încheierea prin care prima instanta sau instanta de apel respinge cererea de revoc are..... revocarea.. Emisa la .. (INSTANTA) ...pen.. poate fi atacata separat... 2 C.. ..... înlocuirea....... în timpul urmaririi pen ale. Art.

.. 3001.. insta nta este datoare sa verifice . înauntrul caruia se comunica citatia împreuna cu o copie a actului de sesizare a ins tantei......... s-a constatat încetarea de drept a masurii arestarii preventive luata fata de inculpat (ul/a) .... dupa caz.................. 1 40 alin.pen.. (2) Instanta.... ARESTAREA PREVEnTIVA Observatii Încheierea prin care se constata încetata de drept masura arestarii preventive. Art... .. PRESEDInTE GREFIER CAPITOLUL V. nascut(a) la data de ... emis d e .. procedeaza potrivit art.. trimiterea în judecata a inculpatului aflat în stare de arest. 300 C........ 300 Art.. arestat în baza mandatului de arestare preventiva nr....... extras (4) În cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în stare de arest.. a d uratei pentru care a fost dispusa prelungirea arestarii.. 3001 nu poate fi mai mar e de 48 de ore....Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ...pen.... CNP .... în cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în stare de arest.... dosarul se înainteaza i nstantei competente cu cel putin 5 zile înainte de expirarea mandatului de arestare sau.. Ca atare.... fiul/fiica lui .. si s-a dispus punerea de îndata în libertate a acestuia.... în aceeasi zi. art. Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului... (1) Când procur orul dispune... 60b.. la primirea dosarului fixeaza un termen care potrivit art... mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului Sediul materiei art..... în baza art....... (1) Dupa înreg istrarea dosarului la instanta.... în mod oblig atoriu. inculpatul va fi pus de îndata în libertate.. 1 C.. prin rechizitoriu. în camera de consiliu.... judecatorul prevazut în alin... Masura este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare si va fi adu sa la cunostinta inculpatului prin administratia locului de detentie.... indiferent daca parchetul declara sau nu recurs......... Adresa catre locul de detentie trebuie facuta.. .... Mentinerea arestarii inculpatului la primirea dosarului... 313.......... Art...proc. din data de ...proc... daca nu este arestat în alta cauza. 160. si al .... ca s i încheierea prin care se dispune luarea unei masuri preventive sunt executorii.......... (2)....

arestarea preventiva. deci în sedinta publica (bineînteles cu exceptia situatiei în care inculpatul este minor. dispune. verificarea legalitatii si temeinici ei arestarii preventive se va face conform procedurii prevazute de art. instanta fixeaza un termen intermediar pentru punerea în discutie a starii de arest. În caz de desfiintare/casare cu trimitere spre rejudecare.pen. (5 ) si (11) se apli ca în mod corespunzator.] Observatii: Dispozitiile art. 160a alin. 2 C. 300 C. înainte de expirarea duratei arestarii preventive. 160a. Extras (2) Încheierea poate fi atacata separat cu recurs.din oficiu. 159 alin. (2) Daca instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au încetat sau ca nu exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate. prin încheiere. insta nta mentine. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. (3) Când instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun în conti nuare privarea de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica privarea de libertate. (2)[art. pentru cei prezenti.proc. 3002 C. prin rechizitoriu. . Dispozitiile art. în camera de consiliu.pen. conform art. (4). (3). iar recursul se judeca în 3 zile. când. prin încheiere motivata. Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore. se aplica numai în fata instantei de fond si num ai în ipoteza sesizarii primare. pentru cei lipsa.. si de la comunicare. aplicându-se dispozitiile art. Termenul de recurs este de 24 de ore si curg e de la pronuntare. chiar dac a.pen.proc.proc. sedinta nu este publica). (4) Încheierea poate fi atacata cu recurs. revocarea arestarii preventive si punerea de îndata în libertate a inculpatului. Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea nu est e suspensiv de executare. 485 alin.

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Aspecte prealabile sedintei de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta - îndeplinirea masurilor dispuse prin rezolut ia judecatorului caruia i-a fost repar tizata aleatoriu cauza - efectuarea de adresa pentru desemnarea unui aparator din ofici u (ce va fi comunicata baroului prin fax), citarea inculpatului la locul de detentie împreuna cu citatie comunicându-i-se si o copie a actului de sesizare. De regula, dat fiind termenul extrem de scurt (maxim 48 de ore de la primirea dosarului), citar ea inculpatului se face telefonic sau prin fax. În aceste situatii, în practica, actul de sesizare se comunica inculpatului chiar la termenul fixat pentru verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive conform art. 300 C.proc.pen. Pentru model citare prin nota telefonica a se vedea supra Cap. Arestare preventi va -prelungirea arestarii preventive ADRESA BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APARATOR DIN OFICIU ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../.......... (INSTANTA) ..................................... Emisa la ................. Sediul ...............telefon ........................Fax......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE, bAROUL .................................. Serviciul de Asistenta Juridica Sediul .................................................................... Având în vedere dispozitiile art. 68 din Legea nr. 51/1995 republicata, va solicitam sa desemnati un aparator din oficiu care sa asigure asistenta juridica a inculpatului ................... , în cauza având ca obiect verificarea legalitatii si temeiniciei arestarii preventive la primirea dosarului Cauza are termen de judecata la data de ............. ora ........ completul ... .. sala .... PRESEDInTE GREFIER SEDINTA DE JUDECATA are loc în camera de consiliu, în prezenta procurorului si a inc ulpatului (cu exceptiile prev. de alin. 6 a art. 1491 C.proc.pen.). Apararea este obligatorie în toate cazu rile. Obligatiile grefierului apelul si referatul cauzei, consemnarea în caietul de sedi nta a dezbaterilor asupra legalitatii si temeiniciei arestarii preventive. Aspecte ulterioare sedintei de judecata. Solutii

Daca instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au în cetat sau ca nu exista teme iuri noi care sa justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea ar estarii preventive si punerea de îndata în libertate a inculpatului. Recursul declarat de parchet împotriva încheierii pr in care s-a dispus revocarea masurii arestarii preventive este suspensiv de executare.

CAPITOLUL V. ARESTAREA PREVEnTIVA Când se constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare priv area de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica privarea de libertate, instanta mentine st area de arest. Încheierea prin care s-a mentinut starea de arest este executorie (art. 141 alin. 3 C.proc.pen.). Practica judiciara accepta si solutia înlocuirii masurii arestarii preventive cu o masura restrictiva de libertate, respectiv obligarea de a nu parasi localitatea sau tara. Recursul declarat de pa rchet împotriva acestei încheieri este, de asemenea, suspensiv de executare. Obligatiile grefierului: Comunicarea solutiei catre administratia locului de det entie, aceasta din urma având obligatia sa aduca inculpatului, redactarea încheierii. În cazul în care s-a dispus revocarea sa u înlocuirea masurii arestarii pre ventive, recursul trebuie solutionat înainte de durata expirarii prelungirii anterioare, as tfel ca încheierea trebuie redactata de urgenta. ROmÂnIA (INSTANTA) ..................................... Sediul ...............telefon ........................Fax......... Operator de date cu caracter personal nr Dosar nr. .......... /...../.......... Emisa la ................. CATRE, ................................................................................ ........ (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ........... în baza art. 300 alin. 2 rap. la art. 160 C.proc.pen. s-a dispus revocarea masurii arestarii preventive a inculpat(ul/a) . ...................................... fiul/fiica lui .................. si al ................. nascut(a) la data de ............ ., CNP ......................., detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr. ......... din data de ............. emis de ......... .............................., precum si punerea în libertate a inculpatului, daca nu este arestat în alta cauza. Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare.

PRESEDInTE GREFIER ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../.......... (INSTANTA) ..................................... Emisa la ................. Sediul ...............telefon ........................Fax......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE, ................................................................................ ........ (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ................... în b aza art. 300 alin. 3 rap. la ar t. 160 C.proc.pen. s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preve ntive dispusa fata de

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala inculpat(ul/a) ....................................... fiul/fiica lui .......... ........ si al ................. nascut(a) la data de ............., CNP ......................., detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr. ......... din data de ............. emis de ......................................., si s-a dispus mentinerea starii de ares t a acestuia. Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare. PRESEDInTE GREFIER ROmÂnIA TRIbUnALUL .................-SECTIA PEnALA DOSAR NR. ..................... Î n C H E I E R E Sedinta din Camera de Consiliu din: .................. Tribunalul constituit din: PRESEDINTE: ........................ GREFIER: ........................... MINISTERUL PUBLIC Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial .... ....... a fost reprezentat de procuror .................... Pe rol verificarea legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive a inc ulpatilor C.G., trimis în judecata, în stare de arest preventiv, sub aspectul savârsirii infractiunii de trafic de drogu ri de mare risc si detinere de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu, fara drept, prev. si ped. de art. 2 a lin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. si ar t. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu apl ic. art. 37 lit. b C.pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si S.C., trimis în judecata, în stare de arest preventiv, sub aspec tul savârsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000. La apelul nominal facut în sedinta din Camera de Consiliu au raspuns inculpatii C. G., în stare de arest preventiv, asistat de aparator ales, av. O.I., cu împuternicire avocatiala nr. .............. ., fila.......dosar si S.C., în stare de arest, asistat de aparator ales, av. M.M., cu împuternicire avocatiala nr. ....... ..... fila 7/dosar. Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care Tribunalul p rocedeaza la înmânarea, catre inculpati, a câte unui exemplar de pe rechizitoriul nr. 2089/D/P/2009 al Ministeru lui Public - Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor d e Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial ................ Nemaifiind cereri prealabile de formulat în conformitate cu dispozitiile ar t. 300 C.proc.pen., Tribunalul pune în discutie legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inculpatilor C.G. si S.C.. Reprezentantul ministerului Public, având cuvântul, apreciaza ca si la acest moment procesual subzista temeiurile initiale avute în vedere la data arestarii preventive, probatoriul admi nistrat ulterior dispunerii masurii neconducând la schimbari în ceea ce priveste situatia de fapt. În raport de na tura si gravitatea faptelor pentru care sunt cercetati, perseverenta infractionala a acestora circumstantele personale ale inculpatilor apre

CAPITOLUL V. ARESTAREA PREVEnTIVA ciaza ca lasarea acestora în libertate prezinta pericol concret pentru ordinea pub lica. Ca atare, în temeiul disp. art. 300 rap. la art. 160b alin. 3 C.proc.pen., pune concluzii de mentinere a st arii de arest preventiv. Aparatorul ales al inculpatului C.G., având cuvântul, apreciaza ca, la acest moment, nu se mai impune mentinerea starii de arest preventiv a inculpatului, având în vedere atitudinea proc esuala sincera a inculpatului, de recunoastere în integralitate a modalitatii de savârsire a faptei, acesta fiind, de fapt, si motivul pentru care instanta a fost sesizata cu rechizitoriul într-un timp relativ scurt, precum si împr ejurarea ca urmarirea penala a fost finalizata. Pentru aceste motive si apreciind ca inculpatul nu va prejudicia buna desfasurar e a procesului penal, solicita judecarea acestuia în stare de libertate. Aparatorul ales al inculpatului S.C., având cuvântul, solicita judecarea inculpatulu i în stare de libertate, apreciind ca nu va împiedica buna desfasurare a procesului penal, cu atât mai mult c u cât nu s-a sustras nici de la efectuarea actelor de urmarire penala. Astfel, în sustinerea apararii, invoca circumstantele personale ale inculpatului, sens în care arata ca are un domiciliu stabil, provine dintr-o familie organizata, de al carei sprijin benefi ciaza, nu este cunoscut cu antecedente penale, anterior arestarii avea un loc de munca, fiind ospatar la restaurantul d in cadrul Hotelului I , deci îsi

asigura mijloacele materiale în mod licit si, nu în ultimul rând, ca sufera de anumite afectiuni medicale, respectiv hepatita C si ulcer, astfel cum rezulta din actele medicale existente la dosar. În subsidiar, solicita înlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii d e a nu parasi localitatea. Inculpatul C.G., având cuvântul, arata ca lasa la aprecierea instantei solutia pe ca re o va pronunta. Inculpatul S.C., arata ca regreta fapta savârsita si ca achieseaza la concluziile aparatorului ales, însa lasa la aprecierea instantei solutia pe care o va pronunta. TRIbUnALUL, Asupra verificarii legalitatii si temeiniciei masurii arestarii preventive a inc ulpatilor C.G. si S.C.: Prin rechizitoriul nr. ...... al Ministerului Public - Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial ............... au fost trimisi în judecata, în stare de arest preventiv, inculpatii C.G., trimis în j udecata, în stare de arest preventiv, sub aspectul savârsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de mare risc, în vederea consumului propriu, fara drept, prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Leg ea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen. si art. 4 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplic. art. 37 lit. b C.pen ., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. si S.C., trimis în judecata, în stare de arest preventiv, sub aspectul savârsirii infract iunii de trafic de droguri de mare risc, prev. si ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000. În fapt, s-a retinut ca, la data de 02.09.2009, în baza unei întelegeri prealabile, in culpatii C.G. si S.C. au vândut martorului denuntator doua grame de heroina, iar cu ocazia perchezitiei dom iciliare au fost gasite instrumentele de cântarire si portionare a drogurilor care erau destinate vânzarii. Prin încheierea de sedinta din Camera de Consiliu din data de 03.09.2009, pronunta ta de Tribunalul ................ -Sectia Penala, s-a dispus arestarea preventiva a inculpatilor, emitându-se MAP nr . 183/U.P./03.09.2009, pentru inculpatul C.G. si MAP nr. 182/U.P./03.09.2009, pentru inculpatul S.C., avându-se în vedere temeiurile prev. de art. 143 C.proc.pen., art. 148 lit. f C.proc.pen., art. 1491 C.proc.pen. si art. 151 C.proc.pen..

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante la data de 28.09.2009, sub nr. 38167/3/2009, acordându-se primul termen de judecata, pe fond, la data de 13.10.2009. Conform art. 300 C.proc.pen. în cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în sta re de arest, instanta este datoare sa verifice din oficiu, în Camera de Consiliu, legalitatea si temeini cia arestarii preventive, înainte de expirarea duratei arestarii preventive. De asemenea, daca se constata ca temeiurile ce au determinat arestarea preventiv a au încetat sau ca nu exista temeiuri noi care sa justifice privarea de liberate, dispune, prin încheier e, revocarea arestarii preventive si punerea de îndata în libertate a inculpatului, iar daca constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica priv area de libertate, mentine, prin încheiere motivata, arestarea preventiva . Analizând actele si lucrarile , Tribunalul constata ca masura arestarii preventive a ile avute în vedere la luarea masuri, subzista si justifica dosarului, prin raportare la dispozitiile mentionate inculpatilor este temeinica si legala, iar temeiur acestei în continuare privarea de libertate a acestora.

Totodata, Tribunalul apreciaza ca masura arestarii preventive a fost dispusa cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, respectiv ar t. 136 C.proc.pen., art. 143 C.proc.pen., art. 148 lit. f C.proc.pen., art. 1491 C.proc.pen. si art. 151 C.proc.pen.. Astfel, în cauza, exista suficiente indicii temeinice, în sensul art. 143 C.proc.pen . si art. 681 C.proc.pen., din care rezulta presupunerea rezonabila ca inculpatii au savârsit faptele pentru care sunt cercetati, relevante în acest sens fiind declaratiile martorului denuntator, procesul-verbal de prindere în flagrant, proces-verbal de perchezitie domiciliara, proces-verbal de perchezitie corporala, declaratiile martorilor asi stenti C.A. si B.V., concluziile raportului de constatare tehnico-stiintifica si declaratiile inculpatilor. De asemenea, se constata îndeplinite cumulativ conditiile prev. de art. 148 lit. f C.proc.pen., în sensul ca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunile retinute în sarcina inculpatilor e ste închisoarea mai mare de 4 ani, iar lasarea acestora în libertate prezinta pericol concret pentru ordinea pub lica. În acest sens, la aprecierea gradului de pericol social concret pentru ordinea pub lica, Tribunalul are în vedere modalitatea si împrejurarile concrete de savârsire a infractiunilor, modalitatea si circumstantele reale ale comiterii infractiunilor, din natura acestora, din limitele de pedeapsa prevazute de lege, precum si din recrudescenta

... însa instanta apreciaza ca. În consecinta. si M..pen. subzista temeiurile avute în veder e la momentul emiterii mandatelor de arestare preventiva. ns. în vederea bunei desfasurari a procesului penal.. 1 C.. 3 C..G...p roc.proc.. 3001 alin.. în B.pen. în B....proc.. (fiul lui C..G.C.. În baza art.. formulata de inculpatul S.. 1 C. emis de Tribunalul ..C.pen.pen...pen. 3002.. si la acest moment procesual. va mentine starea de arest preventiv a celor doi inculpati.. anteri or condamnat pentru savârsirea infractiunii de furt calificat. art.. respinge cererea de înlocuire a masurii aresta rii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea. . . .proc. 1 C. 0 CAPITOLUL V.G... -Sectia Penala).. . Totodata. 3001 alin. În baza art.. arestat în baza MAP nr. Nu în ultimul rând. ARESTAREA PREVEnTIVA PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII DISPUnE: În baza art.. formulata d e inculpatul S. ..C. va respinge ce rerea de înlocuire a masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea.. se retin si circumstantele personale ale inculp atilor......C... ....pen. 139 alin... ns... 1 C.Sectia Penala) si C. va constata legalitatea si teme inicia masurii arestarii preventive a inculpatilor C.. aspect ce denota perseverenta infractio nala a acestuia.pen. 3001 alin. mentine starea de arest preventiv a inculpa tilor C.proc...... iar în temeiul disp.... 3001 alin.G. ca nici unul dintre inculpati nu au un loc de munca. PRESEDInTE GREFIER verificari privind arestarea inculpatului în cursul judecatii Sediul materiei art. emis de T ribunalul . sens în care retine ca inculpatul C.. se impune privarea acestora d e libertate si în continuare..C... . în baza art. .proc. se retine ca ambii inculpati au avut o pozitie procesuala sincer a..... Pronuntata în sedinta publica azi. si C. cu atât mai mult cu cât. 3 C.. 139 alin... 60b C.faptelor de acest gen. a savârsit fapta din prezenta cauza în stare de recidiva postexecutorie..proc... Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pentru aceleasi considerente. (fiul lui G.. în baza art.. si S.... art. constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inculpatilor S. arestat în baza MAP nr..... si S.

pen. 160b. pro cedând potrivit art. si de la comunicare. înlocuirea sau încetarea de drept a masurii preventive . dar nu mai târziu de 60 de zile. de procuror sau de inculpat. prin care se di spune luarea unei masuri preventive.Art. prevederile art. (1) Încheierea data în prima instanta si în apel. în cursul judecatii. 141. (2) Daca instanta constata ca arestarea preventiva este nelegala sau ca temeiuri le care au determinat arestarea preventiva au încetat sau nu exista temeiuri noi care sa justifice priva rea de libertate. dispune. legalitatea si temeinicia arestarii pre ventive. (4) Încheierea poate fi atacata cu recurs. pentru cei lipsa. insta nta dispune. 160b. Art. precum si împotriva încheierii prin care se dispune mentinerea arestarii preventive. 1 . înlocuire sau încetare de drept a masurii preventive nu este supusa nici u nei cai de atac. prin încheiere motivata. legalitatea si temeinicia arestarii preventive. (3) Când instanta constata ca temeiurile care au determinat arestarea impun în conti nuare privarea de libertate sau ca exista temeiuri noi care justifica privarea de libertate. instanta legal ses izata este datoare sa verifice. În cauzele în care inculpatul este arestat. 3002 C. instanta verifica periodic. revocarea. Calea de atac împotriva încheierii pronuntate de instanta în cursul judecati i privind masurile preventive. Încheierea prin care prima instanta sau instanta de apel respinge cererea de revocare. cu recurs. poate fi atacata separat. mentinerea arestarii preventive. Verificari privind arestarea inculpatului în cursul judecatii (1) În curs ul judecatii. (2) aplicându -se în mod corespunzator. Art. prin încheiere motivata. 160a alin. pentru cei p rezenti. în termen de 24 de ore de la pronuntare. revocarea arestarii preventive si punerea de îndata în libertate a inculpatului.proc.

.. în baza mandatului de arestare preventiva nr................... suspensiv de executare......Fax... instanta poate dispune si înlocuirea masurii arestarii preventive cu o masura restrictiva de libertate...... din data de .. 160b se refera doar la revocarea masurii arestarii preven tive... ................ Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante în termen de 24 de ore de la solutionar ea recursului.. (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de .......... astfel ca în cheierea trebuie redactata de urgenta....telefon ....... de asemenea.......................... . Emisa la .... 3002 rap.proc.................. la art. 2 C.......................... Rec ursul declarat de parchet împotriva acestei încheieri este.... Obligatii ale grefierului de sedinta: Comunicarea solutiei catre administratia l ocului de detentie.......... recursul trebuie solutionat înainte de împlinirea term enului de 60 de zile calculat de la data pronuntarii încheierii prin care anterior s-a mentinut starea de arest...../. redactarea încheierii...... (3) Recursul declarat împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau mentinere a unei masuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a arestarii preve ntive nu este suspensiv de executare.... 160b alin...... emis de ...................... Sediul .. fiul/fiica lui ......................... Desi dispozitiile art... în baza ar t ............... s-a dispus revocarea masurii arestarii preventive luata fata de incu lpat(ul/a) ............... (INSTANTA) .......... CNP ..... În cazul în care s-a dispus revocarea sau înlocuirea masurii arestarii preventive.pen..... /.......... chiar si în ipoteza în care nu s-a formulat o cerere în acest sens...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala (2) Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore.... ................ . ... Operator de date cu caracter personal nr CATRE.......... aceasta din urma având obligatia sa o aduca la cunostinta inculpatului..... ADRESA REVOCAREA ARESTARE PREVENTIVA ROmÂnIA Dosar nr......... ...... iar recursul se judeca în 3 zile. resp ectiv obligarea de a nu parasi localitatea sau tara......... si al ....... pentru situatia în care constata ca temeiurile care au justificat luarea masurii arestarii preventive s-au schimbat............ nascut(a) la data de ..

.....telefon ..... ............... Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare................. .............................. (INSTANTA) ..................telefon ..................... .......... ARESTAREA PREVEnTIVA ADRESA MENTINERE ARESTARE PREVENTIVA ROmÂnIA Dosar nr........................... PRESEDInTE GREFIER CAPITOLUL V.... si s-a dispus mentinerea starii de ares t a acestuia................. ................................. CNP ........ Sediul .... emis de .............. Operator de date cu caracter personal nr CATRE................. (INSTANTA) ... 160b alin. ........................ ............... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de .................proc.... PRESEDInTE GREFIER ADRESA ÎNLOCUIRE ARESTARE PREVENTIVA CU OBLIGAREA DE A NU PARASI LOCALITATEA ROmÂnIA Dosar nr.. din data de .... fiul/fiica lui .......Fax............................/.... s-a constatat legalitatea si temeinicia arestarii preve ntive dispusa fata de inculpat(ul/a) ............................ /................................ nascut(a) la data de ....... 2 C......... Emisa la .Fax............................. /.. Sediul .. precum si punerea în libertate a acestuia daca nu este arestat în alta cauza........ Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare..............pen............ Emisa la .......... detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr......... în baza 3002 rap...... la ar t................................. ............/.......... si al .....

.........proc...................... si al ............................... .............Operator de date cu caracter personal nr CATRE........... detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr...... din data de ..*......... 145 alin......proc.. ..... ..................... precum si punerea în libertate a acestuia daca nu este arestat în alta cauza..................... pe ...... ..... s-a dispus înlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului/ei.............................. .............. 1 C............................... În baza art.............................................pen............... ... ......... emis de ........................ .................... 11 si 21 C. ....... nascut(a) la data de ........... ........... ................................ în baza art.. au fost impuse inculpatului urmatoarele obligatii:** ......pen.............................. CNP ........................................................... cu masura obligarii de a nu parasi localitatea................................................ pe durata masurii obligarii de a nu p arasi localitatea.. 139 alin.......... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de............. fiul/fiica lui ..........

...telefon . art..... 2 C........... 1451 alin.............. În baza art...............proc.... ... 1 C.................... /..pen.... ........................... la art........................... si al ........... ..... ........*.. ............................ pâna la ramânerea definitiva a hotarârii. 145 alin. .........proc...... din data de .... Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare................. (INSTANTA) .................... masura obligarii ........................................ ............................. ............... (locul de detinere) Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de............ În cursul judecatii aceast a se dispune de regula pentru toata durata solutionarii cauzei..... nascut(a) la data de .......se va mentiona durata pentru care s-a dispus masura.vor fi mentionate toate obligatiile stabilite de catre instanta...../.... pen........................... pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea... S-a pus în vedere inculpatului ca.... în baza art.............................. ........................... ADRESA ÎNLOCUIRE ARESTARE PREVENTIVA CU OBLIGAREA DE A NU PARASI TARA ROmÂnIA Dosar nr............................................................ precum si punerea în libertate a acestuia daca nu este arestat în al ta cauza............... CNP ....... S-a pus în vedere inculpatului ca................ PRESEDInTE GREFIER *................ rap.................... ................................ fiul/fiica lui ......proc.............................. în caz de încalcare a masurii aplicate sau a obliga tiilor ce îi revin.................. masura obligarii de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu masura arestarii preventive.... 11 si 21 C........ în caz de încalcare a masurii aplicate sau a obliga tiilor ce îi revin................ ................................................... au fost impuse inculpatului urmatoarele obligatii:** .......... cu masura obligarii de a nu parasi tara pe .................. Sediul ....................................... 139 alin....... ...Fax......... ... emis de ..................... detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr.............. Operator de date cu caracter personal nr CATRE................................. ......... Emisa la ......................... .....................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ..pen................ s-a dispus înlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului/ei......... **............. ....

. .. pol itiei comunitare. Masura va fi comunicata inculpatului de catre administratia locului de detentie si este supusa recursului în termen de 24 de ore de la comunicare............... al Parchetulu i de pe lânga ..... dupa redactare.....se va mentiona durata pentru care s-a dispus masura... 143 si art.... a fost trimis în judecata inculpatul X...pen..... În practica.proc..pen...de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu masura arestarii preventive.................... ... . C..... inculpatului...................proc... 45 alin.............. din data ... Inculpatul X a fost arestat preventiv prin încheierea din Camera de Consiliu din d ata de ...... Modalitati de consemnare în încheierea de sedinta Conform art.. ........ **........... CAPITOLUL V. instanta pune în discutie verificarea legalitatii s i temeiniciei arestarii preventive a inculpatului X........vor fi mentionate toate obligatiile stabilite de catre instanta. Exemplu: .............. I n S T A n T A: Asupra starii de arest preventiv a inculpatului X.............. 2 C............ jandarmeriei........................ urmând ca încheierea sa fie comunicata ulterior....................proc..pen.. se comunica de îndata un extras de pe minuta........... Structura încheierii atât în considerente cât si în dispozitiv se vor evidentia separat ma surile dispuse asupra starii de arest.................. instanta apreciind ca în cauza sunt îndeplinit e cerintele art. precum si altor inst itutii............. 3002 C............... instanta retine urmatoarele: Prin Rechizitoriul nr................ copia încheierii instantei de judecata se com unica....... organelor competente sa elibereze pasaportul..... în fapt retinându-se ca .... 148 lit. de cele dispuse asupra fondului cauzei. în sensul ca ... pronuntata de . pentru savârsirea infractiunii de .......... prev.. ARESTAREA PREVEnTIVA Observatii: Conform art......... sectiei de politie în a carei raza teritoriala locuieste acesta.. d e .. în aceeasi zi. în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin........ organelor de frontiera............ PRESEDInTE GREFIER *.............

........... analizând actele si lucrarile dosarului.... ...emis de ....În conformitate cu dispozitiile art..proc...pen..... motiv pentr u care..... si ... nu mai târziu de 60 de zile..........proc..... fiul lui ...... nascut la .... instanta constata ........ constata legalitatea si temeinicia arestarii preventive a inculpatului X.......... în dovedirea cu antumului pretentiilor civile...... instanta are obligatia sa verifice în tot cursul judecatii.. legalita tea si temeinicia arestarii preventive procedând potrivit ar t....... instanta urmeaza a o încuviinta. D I S P U n E: Asupra starii de arest preventiv a inculpatului X: Conform art........ ....................... ......... arestat în baza mandatului de arestare preventiva nr.................pen raportat la art............ În speta................./...... ........................ Asupra fondul cauzei: În ceea ce priveste proba cu înscrisuri formulata de par tea civila Z.... apreciind ca aceasta este utila cauzei... În vederea administrarii probelor../.... .... 3 C...... 3002 C........proc............... va dispune amânarea judecarii cauzei.... ...........3002 C.. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare..l60bCpp..... .... 160b alin.......pen........ în cauzele în care inculpatul es te arestat.

. Arestarea inculpatului în cursul judecatii.... pentru când se citeaza .. încunostinteaza persoana desemnata de inc ulpat si Serviciul de probatiune/ Serviciul de Autoritate tutelara. (4) Fata de inculpatul care a mai fost anterior arestat în aceeasi cauza. 148.... si de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica. care are obligatia sa o a duca la cunostinta inculpatului. 143 si exista vreunul dintre cazurile prevazute de art... procese verbale încunostintare etc. prin încheiere motivata. (1) Arestarea preventiva a inculpatului poate fi dispusa în cursul judecatii.... PRESEDInTE GREFIER arestarea inculpatului în cursul judecatii Sediul materiei art.. pentru cei prezenti. 151 se aplica si în cazul arestarii inculpatului în cursul jud ecatii. se poate dispune din nou aceasta masura. 60aC. 160a........... daca sunt întrunite conditiile prevazute în art. Daca se disp une arestarea preventiva instanta emite de îndata mandatul de arestare preventiva..proc.... în cursul urmaririi penale sau al judecatii. (2) Încheierea poate fi atacata separat cu recurs.. Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de 24 de ore.... Recursul declarat împ otriva încheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare. Asupra fondului cauzei: Încuviinteaza pentru partea civila Z proba cu înscrisuri. dupa ascultarea inculpatului în prezenta aparatorului.....arestarea preventiva a inculpatului în cursul urmaririi penale CaPitolul vi.pen. camera .. Termenul de recurs este de 24 d e ore si curge de la pronuntare.. iar recursul se judeca în 3 zile... ora 8 :30.. Art... C ........... (3) Dispozitiile art.. Arestarea preventiva ..... Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de ..... daca au intervenit elemente noi care fac necesara privarea sa de liber tate. .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Masura se comunica administratiei locului de detinere. a se vedea su pra cap....... pentru cei lipsa. Observatii: Luarea masurii se pune în discutie în sedinta publica (cu exceptia situa tiei în care conform legii sedinta nu este publica)... azi ... Pentru model mandat de arestare..... atunci când este cazul.

pen. în cazul extinderii actiunii penale în cursul fazei de judecata.urmarirea Penala urmarirea penala Sediul materiei: art. Prin exceptie.proc. 202 C. ca princip iu calauzitor al întregului proces penal. chiar si atunci când acest a recunoaste fapta. Potrivit art. în sens judiciar. descoperirea faptuitorilor si stabilirea raspunde rii acestora. Urmarirea penala presupune nu doar strângerea probelor ci si evaluarea lor.200 Aspecte introductive Notiunea de proces. data fiind necesitatea de a contracara activitatea infr actionala. si un moment final. fie în darea unei solutii de scoatere ori de încet are a urmaririi penale.pen. .286 C. pentru a se constata daca este cazul sa se dispuna trimiterea în judecata. în sensul ca lipseste urmarirea p enala. marcat prin începerea urmaririi penale. care consta fie în trimiterea în judecata. organul judiciar are obligatia de a stabili. pentru a se aprecia daca este cazul ca procesul penal sa continue prin trimiterea în judecata a inculpatului. atunci când se descopera în sarcina incul patului date cu privire la alte acte materiale care intra în continutul infractiunii pentru care a fost trimis în ju decata sau când actiunea penala este pusa în miscare de procuror în cursul judecatii pentru fapte noi sau pentru ext inderea procesului penal cu art. a fost necesara înfiintarea unor organe specializate care sa realizeze o serie de activitati judic iare premergatoare judecatii propriuzise. procesul penal are forma atipica. Urmarirea penala este prima faza a procesului penal si are ca obiect strângerea pr obelor necesare cu privire la existenta unei infractiuni. organul de urmarire penala are sarcina de a strânge probe nu numai în defavoarea ci si în favoarea învinuitului sau inculpatului.proc. întrucât scopul urmarit de legiuitor îl reprezinta stabilirea adevarului în cauza. Urmarirea penala are un moment initial. Urmarirea penala se înfatiseaza ca o faza obligatorie a procesului penal. Aceasta necesitate explica existenta unei faze premergatoare fazei de judecata în procesul penal. pe baza de probe si împr ejurarile care au determinat. înlesnit sau favorizat savârsirea infractiunii pentru a dispune de toate datele nece sare unei solutionari corecte a cauzei. se refera de regula la activitatea de judeca ta care se desfasoara în fata unei instante. În cazul procesului penal. care are rolul de a crea conditiile necesare pentru ca instanta de judecata sa poata sa a plice sanctiuni penale persoanelor care sunt gasite vinovate de savârsirea unor infractiuni. De asemenea.

privire la alti participanti. .

prin exceptie. în sensul ca are obligatia legala de a strânge probele atât în aparare cât si în acuzare. caracter care lipseste pe participanti de posibilitatea de a desfas ura activitatea procesuala în mod contradictoriu. în efectuarea actelor de urmarire penala functioneaza subordonarea ierarhica. dat fiind specificul activitatilor care se desfasoara si dificultatile inerente legate de identificarea si valorificarea probelor si a autorilor infrac tiunilor. sist emul organelor judiciare competente sa efectueze urmarirea penala se bazeaza pe o stricta subordonare ier arhica. urmarirea penala are caracter nepublic. Aceasta este un act procedural mai complex. Rezolutia Atunci când legea prevede în mod expres. supravegherea organelor de cercetare penala de catre procuro r. sunt efectuate si activitati procedurale ca re au un anume caracter contradictoriu. de a explica partilor drepturile procesuale si de a identifica si aduna date cu privire la împrejurarile comiterii faptei. precum si lipsa de contradictorialitate. Ordonanta. întrucât faza de judecata cunoaste si principiul colegialitatii. care trebuie sa cuprinda întotdeauna mentiuni cu privire la: . În activitatea pe care o desfasoara organul de urmarire penala trebuie sa manifest e un rol activ. solutia finala va fi dispusa de un procuror. lipsa c e rezulta chiar din caracterul nepublic al acesteia. chiar daca la desfasurarea urmaririi penale concura mai multe persoane. spre exemplu. forma scrisa are caracter preponderent. chiar daca procesul penal se desfasoara într-un sistem contradictoriu. formularea care are în vedere lipsa unui caracter manifest contrad ictoriu este determinata de împrejurarea ca uneori. dar si cu respectarea unor principii proprii acestei faze. dat fiind specificul activitatilor care se desfasoara în faza de urmarire penala. organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale pe care le efectueaza prin ordonanta motivata17. cum ar fi cazul prezentarii materialului de urmarire penala. trebuie sa subliniem ca urmarirea penala este caracterizata de lipsa caracterului manifest contradictoriu. ci doar lipsita de publicitate. Sco pul final este acela de stabilire a adevarului în cauza. în calitate de o rgan de cercetare penala sau de procuror. aceasta trasatura este caracteristica fazei de urmarire penala.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Trasaturile caracteristice fazei de urmarire penala Faza de urmarire penala se desfasoara cu respectarea tuturor principiilor fundam entale ale procesului penal. Urmarirea penala nu este însa secreta. ilustrativa fiind în acest sens. Aceste principii spec ifice sunt urmatoarele: activitatea judiciara a organelor de urmarire penala este unipersonala (lipsa pr incipiului colegialitatii).

Dupa cum se poate observa. cauza la care se refera. Ordonanta va cuprinde de asemenea mentiunile speciale prevazute de lege pentru anumite acte s au masuri. obiectul actului sau masurii procesuale. 235 alin. CAPITOLUL VI.pen.). 203 C. trebuie sa înainteze procurorului competent propuneri motivate. temeiul legal al acestuia semnatura celui care a întocmit-o.pen.pen. prenumele si calitatea celui care o întocmeste. numele. În situatia în care organul de cercetare penala considera ca este necesar sa fie lua te anumite masuri procesuale.). un exemplar al ordonantei .). neînceperea urmaririi penale (art. numele si calitatea celui care o întocmeste. 240 alin. încetarea urmaririi penale si scoaterea de sub urmarire penala daca actiunea penal a nu a fost pusa în miscare (art. temeiul legal al acesteia si semnatura celui care a întocmit-o. (2) Ordonanta trebuie sa fie motivata si sa cuprinda totdeauna data si locul întoc mirii.pen . atunci când legea prevede ca un act sau o masura procesuala trebuie sa fie încuviintata. 249 alin. În celelalte cazuri se va dispune prin rezolutie motivata.data si locul întocmirii. ceea ce presupune aratarea temeiurilor de fapt si de drept care stau la baza întocmirii actului. Atunci când organul de urmarire penala face anumite constatari ele vor fi consemna te sub forma proceselorverbale. face propuneri motivate.1 sau art. organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta.pen. 228 alin.4. (1) În desfasurarea urmarir ii penale. 228 alin.proc.proc. anume prevazute de lege. 2 Cod proc. Ordonantele organului de urmarire penala. 243 si art. 244 sau art. autorizata sau confirmata de procuror. cauza penala la care se refera. 1 Cod proc. art. ar t. obiectul actului sau al masurii procesuale. 203.3. acolo unde legea prevede aceast a. de mai mica complexitate prin care se rezolva probleme care nu vizeaza drepturi ale par tilor din proces.pen. 205 C. regula o constituie faptul ca actele procesuale ale o rganului de urmarire penala trebuie întotdeauna motivate. Exemple: începerea urmaririi penale (art. iar în celelalte cazuri prin rezolutie motivata. comisia rogatorie (ar t. Observatii: Potrivit art.. care este un act proces ual mai sumar.pen.) etc. 1 Cod proc. 255 Cod proc. 133 alin. 6 Cod proc. 2242 alin. URmARIREA PEnALA În completarea dispozitiilor art. asa cum este cazul situatiilor reglem entate prin ar t. ordonanta va mai cuprinde si alte mentiuni. pentru anumite acte sau masuri. (3) Când organul de cercetare penala considera ca este cazul sa fie luate anumite masuri. 17 Art..

iar celorlalte instante copii de pe actele dosarului.pen. în cursul urmaririi penale. De asemenea. el poate efectua orice act de urmarire penala în cauzele pe care le supravegheaza. 207-2 5C. În situatia în care. în vederea continuarii urmaririi penale. .proc. Pentru îndeplinirea acestei atributii procurorul are dreptul de a controla si de a conduce nemijlocit activitatea organelor de cercetare penala. în baza unei competente materiale facultative. Procurorul are în primul rând atributia de a supraveghea urmarirea penala desfasurat a de organele de cerce tare penala. acesta sau organul de cercetare pe nala pastreaza copii de pe toate actele dosarului. procurorul înainteaza originalul dosarului instantei mai întâi sesizate. Urmarirea penala se efectueaza de catre procuror si de organul de cercetare pena la. În cazul în care procurorul înainteaza dosarul cauzei instantei în vederea solutionarii propunerilor ori cererilor formulate în cursul urmaririi penale.sau al actului procesual ramâne la procuror. semnate de procuror si purtând stampila parchetului. dosarul cauzei este solicitat în acelas i timp de instante diferite. competenta organelor de urmarire penala Sediul materiei: art.

. desfasurarea urmaririi penale e ste data în competenta obligatorie a procurorului (art. art. de procurorul ierarhic superior. organele de cercetare penala speciale. Prin exceptie. asa cum precizeaza art. fie ca este vorba despre supravegherea urmaririi penale sau de cauze penale în care ur marirea penala se efectueaza în mod obligatoriu de catre procuror18. exista doua categorii de organe de cercetare penala : organul de cercetare penala ale politiei judiciare 9. 41 Cod proc. De asemenea. rechizitoriul acestuia va trebui sa fie confirmat. care consacra desfasurarea activitatii procurorilor potrivit principiului legali tatii. Conform art. daca sunt contrare legii.1 din Constitutie.. care sunt de regula mai grave s au care prezinta un grad de dificultate sporita în efectuarea cercetarilor.209 alin. daca urmarirea penala este efectuata de un procuror de la Parchetul de pe lânga Curtea Suprema de Justitie.pen.proc. cu conditia ca acestea sa nu sufere amânare.pen. 207 C. procurorul ierarhic superior poate prelua cauze de competenta parchete lor ierarhic inferioare. În cazul în care urmarirea penala este efectuata de catre procuror si va dispune tri miterea în judecata. În cauzele preluate.proc. în acord cu dispozitiile ar t. ofiterii de graniceri si capitanii de porturi. care are o competenta gene rala.213 C.pen. potrivit art. .pen. si po t îndeplini oricare dintre atributiile acestora. procurorul general al parchetului de pe lânga Cur tea Suprema de Justitie. instituie un caz de prorogare legala de compe tenta materiala. în veder ea efectuarii urmaririi penale.201 C. 132 alin. daca urmarirea penala este efectuata de un procuror-sef de sectie din cadrul acestui parchet.3 si 4). dupa caz de prim-procurorul p archetului. procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot inf irma actele si masurile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare. procurorul-se f de sectie. 209 alin. adica ofiterii anume desemnati de comanda ntii unitatilor militare.proc.. daca urmarirea penala este efectuata de primul procuror.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În cazul unor infractiuni anume prevazute de lege. al impartialitatii dar si al controlului ierarhic. Aceste acte sunt trimise de îndata proc urorului care îi supravegheaza activitatea. prin dispozitia conducatorului parchetului ierarhic superior. în sensul ca organul de cercetare penala este obligat sa efectueze si acte de urmarire pen ala care nu îi sunt date în competenta.

058 din 14.11. în vederea efectuarii urmaririi penale. Acte care se pot încheia de alte organe decât cele de urmarire penala Prin art. organe ale unitatilor la car e se refera art. în sensul ca se permite organelor de urmarire penala sa efectueze astfel de acte d e procedura si în afara razei 18 Comentariu: Urmare a modificarilor aduse prin O. 0 CAPITOLUL VI. d) urmarirea penala este împiedicata sau îngreunata datorita complexitatii cauzei or i altor împrejurari obiective. URmARIREA PEnALA de competenta. dusmaniilor locale sau calitatii partilor. în a carui raza de com petenta va efectua actul. altele decât acel ea la care se refera art. b). prin dispozitia conducatorului parchetului ierarhic superior. daca nu apeleaza la comisia rogatorie sau la delegare. stabilindu-se ca procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot prelua. eliminând enumerarea limitativa a situatiilor în care dosarul poa te fi preluat de procurorul din cadrul parchetului ierarhic superior. b) una dintre parti are o ruda sau un afin pâna la gradul patru inclusiv printre p rocurorii ori grefierii parchetului sau judecatorii. 145 Cod penal. nr. 1. In acest c az. 60/2006. 41. 19 Aceste organe sunt organizate si functioneaza în conditiile Legii nr. pentru infractiuni în legatura cu serviciul savârsite de cei care se afla în subordinea ori sub controlul . alte organe de stat. 145 Cod penal. în art. se instituie posibilitatea prorogarii acesteia. nr. c) si d) din cadrul art. asistentii judiciari ori grefierii instantei. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare. cu acordul procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. în atributiile lor de control si în legatura cu dispozitiile si obligatiile a caror respectare o verifica.pen.U.proc. c) exista pericolul de tulburare a ordinii publice.2007 Curtea Constitutionala a declarat neconstitut ionale dispozitiile de la lit. a). organele de control sau de conducere ale administratiei publice. 209 alin. act constatator care poate fi valorificat în cadrul urmaririi penale. 214 Cod proc. organul de urmarire penala va trebui însa sa înstiinteze în prealabil organul corespunzator. Au o astfel de competenta: organele inspectiilor de stat.În ceea ce priveste competenta teritoriala. cauze de c ompetenta parchetelor ierarhic inferioare.. legea de procedura atribuie competenta de constatar e a savârsirii unor infractiuni si altor organe ale statului. anume prevazute în acest sens.pen. numai în urmatoarele situatii: a) impartialitatea procurorilor ar putea fi stirbita datorita împrejurarilor cauze i. Acestea au competenta de a întocmi un proces-verbal despre împrejurarile comiterii faptei si de a lua declaratii de la f aptuitor si de la martorii oculari.G.211 C. 209 a lin. Prin Dec. 41. prin art.

pen.lor. daca este vorba despre o infractiune flagranta. Continutul activitatii de supraveghere îl constituie dreptul procurorului de a da dispozitii si de a lua masuri pentru ca orice infractiune sa fie descoperita. supravegherea activitatii de urmarire penala este princ ipala sarcina judiciara a procurorului. Pentru nave sau aeronave termenul curge de la acostare sau aterizare.proc. urmând a-l preda de îndata organului de urmarire penala. sa evalueze pagubele si sa efectueze orice alte acte. De regula actele se înainteaza procurorului în cel mult 3 zile. pentru infractiunile pe care le cons tata în timpul misiunilor. Dupa cum am mai amintit. De asemenea. ofiteri si subofiteri din Jandarmeria Româna. 214 alin. atunci când legea prevede. Ele au. Legea stabileste si alte organe care au drepturile si obligatiile de constatare aratate în art. de asemenea. Aceasta categorie de organe are dreptul de a efectua perchezitii corporale si po t prinde pe faptuitor. Este vorba despre comandantii de nave si aeronave.pen. procurorul poate asista la efectuarea oricarui act de cercetare penala sau sa-l efectueze personal si poate cere spre verificare orice dosar de urmarire penala. iar organul de cercetare penala are obligatia de a se conforma. actele si mijloacele materiale de proba se înainteaza de îndata. Prin exceptie. atunci predarea actelor si lucrarilor efectuate se va face în termen de maxim 5 zile. supravegherea urmaririi penale de catre procuror Sediul materiei art. Daca nu este vorba despre prinde rea faptuitorului. 1 . pentru infractiun ile savârsite pe timpul cât navele sau aeronavele sunt în afara porturilor sau aeroporturilor si agentii de politie d e frontiera. Procesele-verbale ale organelor aratate în cele doua texte de lege invocate consti tuie mijloace de proba. orice infractor sa fie tras la raspundere penala si nicio persoana sa nu fie urmarita penal daca nu exista cel putin indicii temeini ce ca a savârsit o fapta prevazuta de legea penala. pentru infractiunile de frontiera. dreptul sa retina corpuri delicte. împreuna c u faptuitorul. 1 si 2 C.proc. 2 6-220 C.

Pentru neîndeplinirea dispozitiilor date. dupa încunostintare a procurorului care exercita supravegherea cauzei. Procurorul conduce si controleaza nemijlocit activitatea de cercetare penala a p olitiei judiciare si a altor organe de cercetare penala speciale.j). În vederea realizarii scopului urmaririi penale.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Potrivit art. însa numai pentru motive de nelegalitate. în acest caz prorogarea functionând pe linie orizontala. poate aplica o amenda judiciara. într-o prima ipoteza. sa fie efectuata de un alt asemenea o rgan. în termen de 3 zile. Dispozitia se va da de catre procurorul d e la parchetul care exercita supravegherea organului de cercetare penala ierarhic superior. Astfel. ca anumite acte de cercetare penala sa fie efectuate de catre organele politiei judiciare. . atunci când se considera necesar. asigurând respectarea legalitatii. motivat. o pror ogare judiciara de competenta.4 lit. procurorul poate dispune ca într-o cauza în care cerceta rea penala trebuie efectuata de un anumit organ de cercetare. procurorul poate dispune si preluarea unei cau ze de catre un organ de cercetare penala ierarhic superior. de îndata. asupra careia va dispune procurorul. procurorul: poate sesiza conducatorul organului de cercetare penala. organul de cercetare penala are o relativa independenta de initiativa si de actiune în raport cu dispozitiile date de procuror. acesta va putea dispune. În cauzele în care urmarirea penala este de competenta procurorului. pe baza propunerii motivate a organului de cercetare penal a care preia cauza. între organe de cercetare penala cu aceeasi compete nta materiala. procurorul poate infirma. în conditiile art. actele sau mas urile organului de cercetare penala.pen. 198 alin. pe care trebu ie sa le îndeplineasca. 220 C. În faza de urmarire penala poate functiona. Dispozitiile vor fi date în scris. dispozitiile date de procuror sunt obligatorii pentru or ganul de cercetare penala. iar acestea au obligatia de a-l informa pe procuror. într-o a doua ipoteza.. De asemenea. care trebuie sa comunic e procurorului masurile pe care le-a dispus. dar nu va întrerupe executarea dispozitiei pe care a primit-o. Dat fiind ca în raporturile profesionale dintre procuror si organul de cercetare p enala functioneaza principiul subordonarii ierarhice. prin ordonanta motivata. Atunci când organul de cercetare penala nu este de acord cu dispozitia primita de la procuror va sesiza procurorul ierarhic superior. despre infractiunile de care iau la cunostinta.proc.

Observatie: O astfel de dispozitie are regimul juridic al delegarii si ea poate fi data numai pentru acte de procedura determinate, aratate în mod expres, nefiind permisa o astfel de delegare pentru de sfasurarea întregii activitati de urmarire penala din acea cauza. modurile de sesizare ale organului de urmarire penala Sediul materiei art. 22 -223 C.proc.pen. Dispozitii generale Potrivit actualei reglementari organul de urmarire penala poate fi sesizat în trei moduri: 1. Plângerea penala, care consta în încunostintarea facuta de o persoana fizica sau ju ridica, careia i s-a cauzat o vatamare prin infractiune sau prin mandatar cu mandat special. CAPITOLUL VI. URmARIREA PEnALA Observatii: Potrivit art. 222 alin. 5 C.proc.pen., plângerea se poate face si de c atre unul dintre soti pentru celalalt sot, sau de catre copilul major pentru parinti. În acest caz, persoana vatamata poate s a declare ca nu-si însuseste plângerea. Pentru persoana lipsita de capacitatea de exercitiu, plângerea se face de reprezen tantul sau legal, iar persoana cu capacitate de exercitiu restrânsa poate face plângere cu încuviintarea reprezentantulu i legal. Plângerea gresit îndreptata se trimite organului competent. 2. Denuntul are caracteristicile unei plângeri, dar persoana care îl face, fara a fi circumstantiata, este o alta decât persoana vatamata prin infractiune. În acest sens, o sesizare despre savârsirea unei infractiuni poate fi facuta chiar si de catre faptuitor. În cazul în care plângerea sau denuntul sunt facute în scris, vor trebui sa cuprinda num ele, prenumele, calitatea si domiciliul petitionatului, descrierea faptei care formeaza obiectul plângerii, indicarea faptuitorului, daca este cunoscut si a mijloacelor de proba si semnatura celui în cauza. Observatie: Daca plângerea sau denuntul sunt facute oral, se vor consemna într-un pr oces-verbal de catre organul în fata caruia a fost facut. 3. Sesizarea din oficiu se face de organul de urmarire penala, pe baza unor date sau informatii pe care le detin si din care rezulta ca este vorba despre savârsirea unei infractiuni. În aceasta ipoteza, organul de urmarire penala afla pe alta cale decât prin plângere s au denunt.

Prin exceptie, în unele cazuri, legea cere o sesizare speciala adresata organului de urmarire penala, respectiv o cerere din partea organului competent, formulata în scris si semnata de acesta. Observatie: Spre exemplu, potrivit ar t. 226 Cod proc.pen., pentru infractiunile prevazute de Codul penal în art. 33 334, 348, 353 si 354, urmarirea penala poate începe numai la sesizarea comandantului. În legatura cu sesizarea organelor judiciare, mai trebuie aratat ca orice persoana cu functie de conducere într-o unitate dintre cele la care se refera art. 145 Cod penal, sau cu atributii de control, au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala atunci când iau cunostinta despre savârsirea unei infrac tiuni, urmând a lua masuri pentru a preîntâmpina disparitia urmelor infractiunii, a corpurilor delicte sau a al tor mijloace de proba. Aceste obligatii revin si oricarui functionar care a luat cunostinta despre savârs irea unei infractiuni în legatura cu serviciul în cadrul caruia îsi îndeplineste sarcinile. Procedura plângerii prealabile Sediul materiei art. 279-286 C.proc.pen. Institutia plângerii prealabile Plângerea prealabila este o institutie de drept penal si de drept procesual penal, fiind reglementata atât prin art. 279-286 Cod procedura penala cât si prin art. 131 si art. 132 Cod penal. Din punct de vedere al dreptului penal aceasta plângere este o conditie pentru des fasurarea procesului penal si pentru aplicarea unei sanctiuni prevazute de legea penala. Observatie: Plângerea prealabila constituie un act de sesizare al organului judici ar. Ea poate fi formulata, ca regula, de persoana vatamata prin infractiune. Dreptul persoanei vatamate de a formula plângere este un drept personal. Exceptiile de la caracterul personal al acestui drept sunt urmatoarele: minorul lipsit de capacitate de exercitiu va formula plângere prin reprezentant le gal;

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala minorul cu capacitate de exercitiu restrânsa va depune plângerea personal, cu încuviin tarea reprezentantului legal; depunerea plângerii prin mandatar împuternicit cu mandat special. Ca o garantie cu privire la exercitarea acestui drept, legea prevede ca daca per soana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu sau are capacitate de exercitiu restrânsa, actiunea pen ala se va putea pune în miscare si din oficiu. Observatii: Jurisprudenta s-a exprimat uneori în sensul ca în cazul în care sesizarea se face din oficiu, retragerea plângerii prealabile nu ar produce efecte. Din interpretarea dispozitiilor legale aplicabi le în materie nu rezulta însa ca sesizarea din oficiu ar înlatura posibilitatea retragerii plângerii prealabile sau împacarea par tilor. Din contra, o astfel de interpretare ar duce la o nepermisa îngradire a drepturilor persoanelor lipsite de capacitatea de exercitiu, De altfel, art. 32 alin.3 Cod penal prevede expres ca împacarea partilor este posibila si în ipoteza sesizarii din oficiu. Plângerea prealabila, atunci când este ceruta de lege, constituie o conditie indispe nsabila pentru punerea în miscare a actiunii penale (art.279 coroborat cu art.10 lit.f si h C.proc.pen. ) . Atunci când exista mai multe persoane vatamate prin aceeasi infractiune, lipseste plângerea prealabila daca nici una dintre persoanele vatamate nu au formulat plângere, dar daca oricare pers oana vatamata a formulat plângere este suficienta si pentru celelalte parti vatamate. Daca sunt mai multi participanti la savârsirea faptei si s-a formulat plângere preal abila numai pentru unul dintre ei, actiunea penala se poate pune în miscare pentru toti participantii . Aceste consecinte rezulta din unitatea si indivizibilitatea infractiunii. Persoana vatamata are drept de dispozitie cu privire la formularea sau retragere a plângerii prealabile, disponibilitate care functioneaza numai atâta timp cât victima este în viata. Astfel, plângerea prealabila poate fi retrasa, aceasta constituind o cauza de împied icare a exercitarii actiunii penale. Pentru a produce efecte, retragerea plângerii prealabile trebuie sa fie totala, ne echivoca si neconditionata. Ea nu trebuie sa fie determinata prin dol sau violenta. Retragerea partiala nu e ste eficienta. De asemenea, între parti poate interveni împacarea, care produce efecte numai între pe rsoana vatamata si învinuitul sau inculpatul respectiv si stinge si actiunea civila. Împacarea trebuie sa aiba loc în fata organului judiciar. Termenul de introducere a plângerii prealabile

Termenul de introducere a plângerii prealabile este de 2 luni. Nerespectarea termenului duce la decaderea din dreptul de a face sesizarea. Termenul curge din momentul în care persoanele vatamate au cunoscut cine este fapt uitorul Observatii: Calcularea termenului se face dupa sistemul calendaristic. Daca infractiunea pentru care se cere plângere prealabila rezulta dintr-o schimbar e de încadrare juridica termenul va curge din momentul în care organul judiciar cheama partea vatamata si îi pune în vedere noua încadrare juridica. Plângerea introdusa în termen si restituita pentru completare nu este tardiva, chiar daca completarea este facuta cu depasirea termenului de 2 luni. În cazul plângerii gresit îndreptate eroarea se acopera din oficiu de catre organul se sizat care va trimite plângerea organului competent.

CAPITOLUL VI. URmARIREA PEnALA Plângerea prealabila se adreseaza organului de urmarire penala competent. Alte dispozitii privind plângerea prealabila Procedura în cazul infractiunilor flagrante . În momentele initiale ale procedurii urgente se manifesta o revenire la principiul oficialitatii. Organul de urmarire penala este obligat sa constate savârsirea faptei chiar daca nu s-a formu lat plângere prealabila. Depasirea sferei activitatii de constatare nu este însa posibila. De a ceea, organul de urmarire penala va chema persoana vatamata si o va întreba daca întelege sa formuleze plângere. Procedura în caz de conexitate sau indivizibilitate. În caz de conexitate sau indivizibilitate se aplica dispozitiile generale în aceasta materie, iar când ele nu pot opera va impune disjungerea. Daca disjungerea nu este posibila, ar t.281 C.proc.pen. prevede aplicarea ar t.3 5 C.proc.pen., referitor la competenta în caz de indivizibilitate sau conexitate. Aceeasi procedura se va apli ca si atunci când conexitatea sau indivizibilitatea priveste o infractiune pentru care punerea în miscare a acti unii penale se face la plângerea prealabila si o alta infractiune pentru care nu se cere plângerea prealabila, daca disjungerea nu este posibila. Schimbarea încadrarii juridice a faptei. Daca prin schimbarea încadrarii juridice se ajunge la o infractiune pentru care se cere plângere prealabila, partea vatamata trebuie chemata si întrebata daca întelege sa formuleze plângere art.2 86. În cazul în care nu formuleaza plângere se va dispune încetarea urmaririi penale.

Daca formuleaza plângere, se va continua urmarirea penala. actele premergatoare si folosirea investigatorilor sub acoperire Sediul materiei art. 224-2244 C.proc.pen. În vederea strângerii datelor necesare începerii urmaririi penale, organul de urmarire penala poate desfasura o serie de activitati premergatoare declansarii procesului penal, acte ce pot fi e fectuate si de catre alti lucratorii operativi din cadrul politiei, iar pentru fapte care constituie, potr ivit legii, amenintari la adresa sigurantei nationale si de lucratori operativi din cadrul organelor de stat cu atributii în d omeniul sigurantei nationale, anume desemnati în acest scop. Observatie: Actele premergatoare se vor consemna într-un proces-verbal care consti tuie mijloc de proba în cazul în care se va proceda la începerea urmaririi penale. Actele premergatoare completeaza si verifica informatiile existente si fundament eaza convingerea organelor de urmarire penala. In vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea pers oanelor fata de care exista presupunerea ca au savârsit o infractiune, pot fi folositi si investigatori sub ac operire, cu o alta identitate decât cea reala. Conditii: Folosirea acestora este permisa numai daca exista indicii temeinice si concrete ca:

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala s-a savârsit sau ca se pregateste savârsirea unei infractiuni contra sigurantei nati onale prevazute în Codul penal si în legi speciale; în cazul infractiunilor de trafic de stupefiante si de arme, trafic de persoane, a cte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori sau în cazul unei infractiuni preva zute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie; în cazul unei alte infractiuni grave care nu poate fi descoperita sau ai carei fap tuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace. Reglementarea pune în evidenta subsidiaritatea folosirii acestui mijloc de culeger e de date sau informatii, în sensul ca investigatorii sub acoperire pot fi folositi numai daca nu pot fi fol osite alte mijloace. Calitatea de investigatorii sub acoperire o pot avea numai lucratori operativi d in cadrul politiei judiciare. Acestia pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivata a procurorului ca re supravegheaza urma rirea penala, autorizare care este data prin ordonanta motivata, pentru o perioa da determinata de timp, de cel mult 60 de zile. Observatie: Autorizarea poate fi prelungita numai pentru motive temeinic justifi cate, dar fiecare prelungire nu poate depasi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii, în aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi un an. Ordonanta procurorului trebuie sa cuprinda: indiciile temeinice si concrete care justifica masura si motivele pentru care ma sura este necesara; aratarea concreta a activitatilor pe care le poate desfasura investigatorul sub acoperire; persoanele fata de care exista presupunerea ca au savârsit o infractiune; identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza sa desfasoare activita tile autorizate; perioada pentru care se da autorizarea si alte mentiuni daca sunt prevazute de l ege. Daca solicitarea este facuta de catre organul de cercetare penala, în cererea de a utorizare adresata procurorului se vor mentiona datele si indiciile privitoare la faptele si persoanele fata de care exista presupunerea ca au savârsit o infractiune, precum si perioada pentru care se cere autorizarea. Ace sta poate solicita si autorizarea altor activitati decât cele pentru care exista autorizare, în cazuri urgente si teme inic justificate, procurorul urmând sa se pronunte de îndata. Investigatorul sub acoperire are ca atributie culegerea de date si informatii în b aza si în limitele autorizatiei date de procuror.

Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai în cauza penala si în legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror, dar ele vor putea fi folosite si în alte cauze sau în legatura cu alte persoane, cu conditia sa fie concludente si utile. Observatie: Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire treb uie valorificate prin mijloace de proba pentru a avea relevanta probatorie în procesul penal. Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita nici în timpul si nici dupa terminarea actiunii acestora. Procurorul competent sa autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul sa-i cunoasca adevarata identitate, urmând a pastra secretul profesional.

CAPITOLUL VI. URmARIREA PEnALA desfasurarea urmaririi penale Sediul materiei art. 228- 238 C.proc.pen. Aspecte introductive Desfasurarea urmaririi penale ocupa locul central în faza de urmarire penala si însu meaza un volum mare de activitati, axate în principal, pe scopul identificarii si strângerii de probe. Unele activitati se desfasoara în succesiunea stabilita de lege (începerea urmaririi penale, punerea în miscare a actiunii penale, informarea învinuitului asupra drepturilor pe care le are înainte de a i se lua prima declaratie, prezentarea materialului etc.), în timp ce altele nu au o anume succesiune prestabilita (cum ar fi identificarea unor probe sau luarea unor masuri procesuale). În continutul ei concret, desfasurarea activitatii de urmarire penala depinde de s pecificul fiecarei cauze pe nale. Avem în vedere elemente precum infractiunea, persoana învinuitului sau inculpatului si gama mijloacelor de proba pe care organul de urmarire penala le considera necesare pentru lamurir ea cauzei sub toate aspectele cerute de art. 200 C.proc.pen. . Observatii: În desfasurarea acestei activitati organul judiciar este obligat sa ac orde permanent o atentie deosebita respectarii legalitatii, ca o garantie a aflarii adevarului si pentru a nu lipsi de eficienta juridica actele de procedura pe care le efectueaza. Pe de alta parte, dar în acelasi sens, trebuie sa existe preocuparea de respectare a drepturilor procesuale ale persoanelor implicate în proces, ceea ce presupune în primul rând informarea acestora cu privire l a drepturile sau obligatiile procesuale

. Persoanele care sunt chemate de organul de urmarire penala vor fi citate în condit iile prevazute de lege.pe care le au.

.................................. satul................................................... ora.............în calitate de............................... potrivit ar t.......luna........... de profesie..................................... .........fiul lui................................................. cu sediul în..proc................ mInISTERUL PUbLIC Parchetul de pe lânga... 1 lit..................... ........... ..................................luna. Conform art.................................................................. camera nr. 2 si 3 C............................ .......... .............................. ... PROCUROR.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA.......................din comuna... 171 alin............de ani ...................... ......................... Prenumele.................. ................................ este chemat la acest parchet..................... si al.... .......................................... ........pen.........................anul 200............................... iar în cazurile în care...... Dosar penal nr............... ....apart............ .............................. judetul alte date privind adresa...............scara................................ ....................................... .............. ......................... ...... partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte le termenul fixat..... În caz de neprezentare se vor aplica sanctiunile prevazute de lege............................ 176 alin....... ..în cauza privind.........................etajul.. ..........................pen.................................municipiul blocul...sectorul......................................proc......................... apararea este obligatorie....... Numele (denumirea persoanei juridice).................................... strada.................................. .............................................. C I T A T I E emisa la.......... orasul..................................... anul 200............................... e si f C.... ............nr..............pentru ziua......................../ ........................................... în ipoteza în care par tea nu îsi alege un aparator i se va desemna un aparator din oficiu......................................

. ........... ora.............. de mai sus.. luna............./200.........................având de înmânat citatia În dosarul cu nr.......... ............... persoana care locuieste cu destinatarul. administrator............... 2......... ................. sot........ . am afisat actul .................... ......................................anul 200..... municipiul blocul........................... administratia spitalului................ c) primind actul...............................................................serviciul de registratura sau functionaru l însarcinat cu primirea corespondentei.......în calitate de..................................... d) primind actul........................ ................ ...............................................luna......................................... .............. nu s-a putut afla noua adresa (noua adres a este.............. pentru............... c) în lipsa persoanelor de la pct............nr.........................................................................sec torul ................................................................ portar........... ..............citat în calitate de........ 1 nu a fost gasita........... DOVADA DE ÎnDEPLInIRE A PROCEDURII DE CITARE PROCES VERbAL Astazi.. cladirii.. deoarece: a) persoana prevazuta la punctul 1 a refuzat primirea............................... ...................hotel ului *). ruda cu destinatarul......................................................... b) nici o persoana de la pct. satul .. serviciul personal............ la acest parchet.etaj................................... 1.................................... Subsemnatul................. m-am deplasat în comuna............... comandamentul unitatii militare...... Am afisat actul pe usa principala a: locuintei destinatarului............ ..................... ............... Gasind pe..... 1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi gasit............anul 20..în ziua. ............................... nu a putut sa semneze de primire deoarece. a refuzat sa semneze de primire ................str........ a dministratia locului de detinere *): a) aceasta a primit semnând în fata noastra.. b) refuzând primirea......... CAPITOLUL VI..........Dosar nr..............destinatar...la adresa (sediul) numit.......................... d) persoana citata schimbându-si adresa........... ....................................... URmARIREA PEnALA orasul............................... Judetul ...scara....................apart....... ......................

.......................... Observatii............... Semnatura agentului Calitatea în care a primit actul...................................................... ....................................... Actul de identitate al primitorului.................. ...... L...... *) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii..................... a refuzat primirea...... e) persoana citata fiind o persoana juridica................ Semnatura primitorului actului...........S...

.. numele________________________prenumele________________________________str........ cu sediul în.______________ RECOmAnDATA Localitatea... .............._____blocul____scara_____etajul___.......... nr....................................... Stampila cu Stampila cu data înapoierii data sosirii Data înapoierii RECOmAnDATA nR........................................................ Codul postal...............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........... Oficiul postal de distribuire.................... C I T A T I E CATRE............. mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA Strada............... apart................nr............................................ Codul postal............................................................... Dosar penal nr......................... Data sosirii . Stampila cu Oficiul postal de distribuire............ Judetul(sectorul)..........................._____ _____ ________nr................................. Localitatea................................................. ...... Stampila cu Data chemarii..................... data prezentarii D O V A D A CATRE.........../200......................./ ............................................... CITATIE Dosar penal nr............. ................................. Judetul(sectorul)................

..... pentru a fi ascultat ca ................ etaj .......... Obiectul cauzei fiind ..................... ........................................................ ora ..... fiul/fiic a lui ..................... URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........................ anul 200..................................... PROCUROR............. nr.. bloc ................ judetul/sector .............. Dat astazi ............................................................. Executarea mandatului se va face conform art................................................... camera nr. pen..... scara ........ ............................... pr................... ..... în ziua de .............. .............................. ....... ........... ap.................................. ........................... fiind astfel creat cadrul proces ual necesar............................ anul 200............ 184 din C........ si al .................................... luna .......... Conform dispozitiilor art......................... operatiune care se realizeaza prin începerea urmarii penale...... ............................. de .. ........ de la Parchetul de pe lânga ....... ........................... ....... pe .............................................. .... ..... domiciliat în ................................... str............................................................. ani.......... mandat de aducere Procuror ...... .................................... ................................ 183 din Codul de procedura penala....CAPITOLUL VI...................................................... Organele politiei vor aduce la acest parchet........ luna ................. Începerea urmaririi penale se dispune prin rezolutie motivata si din acest moment faptuitorul devine învinuit si este subiect de drept procesual.../............................... ...... Începerea urmaririi penale Conditia absolut necesara pentru desfasurarea urmaririi penale este ca procesul penal sa fie declansat... Dosar nr...

Actele si masurile care se po t dispune numai în cadrul procesului penal pot fi efectuate în mod valabil numai concomitent sau ulterior acestui moment proc esual.. în termen de cel mult 48 de ore de la data începerii urmaririi penale. o conditie negativa.proc. În caz contrar se dispune neînceperea urmaririi penale. Observatie: Rezolutia de începere a urmaririi penale va cuprinde data si ora la ca re s-a dispus începerea urmaririi penale si va fi înregistrata într-un registru special. adica un minim de date cu privire la savârsirea infractiunii.pen.Pentru începerea urmaririi penale trebuie îndeplinite urmatoarele conditii: o conditie pozitiva. adica inexistenta cazurilor prevazute în art. Rezolutia emisa de organul de cercetare penala.10 C. cu exceptia celui de la lit b1. se supune confirmarii motivate a procurorului care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala. .

.... În caz contrar............. iar daca procurorul apreciaza ca nu este prezent nici unul dintre cazurile prevazute de art..luna..................... iar cauza va fi trimisa organului de cercetare penala în vederea în ceperii urmaririi penale........... cu propunerea de a nu se începe urmarirea penala... 10....... REZOLUTIE DE ÎNCEPERE A URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................. În situatia în care procurorul apreciaza ca actele premergatoare efectuate nu sunt c omplete..... Daca propunerea este întemeiata..../ .. procurorul va disp une neînceperea urmaririi penale................ Examinând dosarul nr...................... ziua ............. restituie actele organului de urmarire penala pentru completarea actelor premergatoare................ rez olutia organului de cercetare penala nu va produce efecte juridice..... Observatii: Aceasta rezolutie se comunica atât persoanei care a facut sesizarea cât si persoanei fata de care s-au efectuat cercetari....... .................. din cadrul Parchetului de pe lânga . Daca se constata ulterior ca împrejurarea pe care s-a bazat aceasta solutie nu a e xistat sau nu mai exista....... privind pe../P/200............... b1)......... Procuror ..ora........ Urmarirea penala nu va fi începuta atunci când rezulta vreunul dintre cazurile de împi edicare a punerii în miscare a actiunii penale prevazute în ar t....... trimite cauza organ ului de cercetare penala în vederea începerii urmaririi penale... cu exceptia celui de la lit. ..... R E Z O L U T I E Anul ............ .. rezolutia va fi infirmata.............. În aceasta ipoteza organul de cercetare penala va înainta procurorului actele întocmit e....... ... prin rezolutie motivata.................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Confirmarea motivata din partea procurorului este obligatorie............ Dosar nr............................ 10..

................................. C................luna...................... în .....................P..../ ...................................... ...........................sc................. în temeiul art................................ REZOLUTIE DE CONFIRMARE A ÎNCEPERII URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................................. prev..... ....................................... prev de ....... P R O C U R O R..bl ............................ .......................judet/sector.............ant ecedente penale ......................... si al............................................................................................ ocupatia...................... .......................... nr............ în vederea cercetarii sub aspectul infractiunii. ..........................................................................................nr....domiciliat/a în................ R E Z O L U T I E de confirmare a începerii urmaririi penale Anul ........ora..........1 C....... motivat de împrejurarea ca....... posesor BI/CI seria ........... ........................................................ .228 al................... URmARIREA PEnALA str. ...................................................................................... ........pen.............de cetatenie..........nascut/a la... constând în faptul ca........ ............ D I S P U n : Începerea urmaririi penale fata de ............................... din actele premergatoare ef ectuate rezulta indicii care stabilesc existenta elementelor constitutive ale infr......................... de ..fiul/fiica lui.........cercetat sub aspectul comiterii infractiunii. .................. ................studii ..... ............proc........................ ........ ..................................................................... .................................... ........................ Dosar nr. 10 CAPITOLUL VI.........N..................................... ziua . et...ap................... ............. ........................... .................... .......... ..............

....... ..............retinându-se ca .............................nascut/a la.. Asa fiind...... în..................................... în cadrul Parch etului de pe lânga ................................................................................................................................................................... ......................................................................... ocupatia..........3 ind...... .............................................. ............................................... prev................ ......... ............................... de art... ...........................stu 10 .....ap................................ ...................... bl .................................... ............... Examinând dosarul cu nr.............................................................................................................. C O n F I R m : Începerea urmaririi penale fata de.......228 alin..................... s-a început urmarirea penala împotriva ...................................................................................... ..............sc......... ........ prev....... fiul/fiica lui........................................ ............... C O n S T A T : Prin rezolutia din .................................... .................. în baza art.. .....1 Cod procedura penala......................si al..............de cetatenie .............domiciliat/a ............et.... ..............................................judet/sector...... cercetat pentru savârsirea infractiunii ......... pentru savârsirea infractiunii ............................. de mai sus.... de a rt.............nr..... privind pe ......... Din actele premergatoare rezulta ca în cauza sunt indicii temeinice privind comite rea infractiunii de catre .................... ....Procuror............................................................ ....................... ............ ......

. ADRESA COMUNICARE REZOLUTIE DE CONFIRMARE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ............. R E Z O L U T I E ................................ prev................../ ......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala dii......................................... ..... P R O C U R O R................................................................................... Dosar nr............... de art.................. Va trimitem alaturat dosarul nr.. PRIm PROCUROR.... ............................................. Data................... ................................... CAPITOLUL VI........................ s-a confirmat re zolutia de începere a urmaririi penale din data de ......... C....... ......................... Dosar nr........./............... .... pentru savârsirea infractiunii ........................... PROCUROR........... privind pe învinuitul/tii ............ prin rezolutia noastra cu nr.............antecedente penale........ urmând ca acesta sa ne fie înaintat cu propunere corespunzatoare....... ............................ nr.............. ... .......................... în vederea continuarii cercetarilor................. . posesor BI/CI ser ia .................. URmARIREA PEnALA REZOLUTIE DE INFIRMARE A ÎNCEPERII URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................P.............................................. în care. de mai sus din data de ..... ....... CATRE..........N...................................... ..........

......................... a fost începuta urmarirea penala fata de ..................... în temeiul ar t.......................N...............................judet/sector ........................................................ de art................................. 220 Cod procedura penala InFIRm: Procesul verbal (rezolutia) politiei .... ........... et......................................................... prev......................domiciliat/a în .de cetatenie............................ .....ziua........ ..... C.....P.................................... ...........constând în aceea ca: ............ ................... 10 10 ..........studii ... ... de ar t...........Anul..ap................................... PROCUROR...................str............................. al politiei ............ pentru infractiunea prev...................................antecedente penale ..................................... .................... privind începerea urmaririi penale fata de ................ ........................ ......................................... din ............... .............................................. . de la Parchetul de pe lânga ... pentru comiterea infr................... ............................nascut/a la.... Din cuprinsul actului de sesizare si din probele administrate pâna în prezent nu exi sta indicii temeinice ca învinuita a comis infractiunea susmentionata.. nr........... . ............... fiul/fiica l ui.......................sc....... .....................................în....... de confirmare a rezolutiei (procesului verbal) de începere a urmaririi penale fata de .......... prin rezolutia (procesul verbal ) ............................................. ................................................si al........... . În consecinta.... ..... ............................... ..... COnSTAT: La data de .nr.................. ............................ ..................... ............................................ p osesor BI/CI seria ......................................................... ...................ocupatia ........... din ............... din data de ....luna.................... bl ................................ Examinând solicitarea politiei ........ Procuror . ..

................... R E Z O L U T I E Anul ... ........................................................................... .................................................................................... 10 lit................... C O n S T A T Organele de cercetare penala au fost sesizate de comiterea infractiunii prevazut e de art......................................... ................ ...................... .................... Procuror ......din ... 2.................... ................................... 6 Cod procedura penala................../ .............................................. ...................................................... .............. Neînceperea urmaririi penale fata de . C O n F I R m: 1.................................... Examinând actele premergatoare începerii urmaririi penale în dosarul privind pe ........................... existând cazul prevazut de art.................................. luna ................................................................................................. lei................................................................ S-au efectuat cercetari si s-a constatat:............. ........................................... Cod procedura penala.............................................. . ...... .. ..............................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala REZOLUTIE DE NEÎNCEPERE A URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................. ..................... ziua ... de la Parchetul de pe lânga .................întrucât . .. sub aspectul infractiunii prevazute de art.... Dosar nr...................... .... ...... ce vor fi suportate de catre stat.................................................................. ............................ Din cuprinsul actului de sesizare si din actele premergatoare rezulta ca nu poat e fi pusa în miscare actiunea penala........... .......................... Se stabilesc cheltuieli judiciare în suma de .............................. ........... Vazând prevederile art. ......................... ........ din ............ 228 al.............................

.. 10 CAPITOLUL VI.3....10. URmARIREA PEnALA Pentru a se putea proceda la punerea în miscare a actiunii penale trebuie îndeplinit e urmatoarele conditii: faptuitorul sa fie cunoscut.... ORDONANTA DE PUNERE ÎN MISCARE A ACTIUNII PENALE . sa nu existe vreunul dintre cazurile prevazute de art. .. fapta pentru care este învinuit si încadrarea juridica a acesteia.. organul de cercetare penala trebuie sa îl cheme pe inculpat pentru a-i comunica fapta pentru care este învinuit.... urmarirea penala va continua fara ascultarea acestuia. Urmarirea penala se poate finaliza si fara punerea în miscare a actiunii penale.... sa existe probe sau indicii temeinice ca s-a savârsit o fapta prevazuta de legea p enala... prin ordo nanta... Observatie: Ordonanta trebuie sa cuprinda..... se sustrage de la cercetare sau nu locuieste în tar a.. în situatia în car e acesta este de acord sa dea declaratie.. c u exceptia ipotezei în care se sesizeaza instanta de judecata. pentru a-i da explic atii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are si pentru a-i pune în vedere ca are obligatia sa se prezinte la toa te chemarile si sa anunte orice schimbare de adresa.. Copia rezolutiei se va comunica.... Daca inculpatul este disparut... Chiar daca sunt îndeplinite conditiile.... Prin punerea în miscare a actiunii penale învinuitul devine inculpat si parte în proce s.... Organul de urmarire penala va proceda la ascultarea inculpatului.. în cursul urmaririi penale nu este obligator ie punerea în miscare a actiunii penale... 203 s i date cu privire la persoana inculpatului........ PROCUROR..... Punerea în miscare a actiunii penale Actiunea penala se pune în miscare în personam si numai de catre procuror.. Observatie: Daca procurorul a pus în miscare actiunea penala. Exceptie face situatia în care punerea în miscare este obligatorie pentru realizarea unor alte institutii de procedura.. pe lânga mentiunile aratate în art.... precum ar fi situatia în care procurorul urmareste sa propuna instan tei de judecata arestarea preventiva pe o durata mai mare de 10 zile.

.................. ...... pen... Dosar nr........... din .................... prin aceea ca...................prev............/ ...........................................................ziua.................................. ................... pr................................................... .......... de art............. Vazând actele de urmarire penala din dosarul cu nr........... . 10 ............ de mai sus privind pe învinuitul .................................. fata de care s-a început urmarirea penala prin rezolutia/procesul verbal din ..................................................................ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ................................. ... În baza art...................... ............. si având în vedere ca din acte rezulta probe/indicii temeinice........ .... ................. .................................................. 235 C............ ................... ...............................procuror la Parchetul de pe lânga........................................................ ca a savârsit infractiunea..................................... O R D O n A n T A privind punerea în miscare a actiunii penale Anul...... luna... ...........................

.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala D I S P U n: Punerea în miscare a actiunii penale împotriva lui .......... va comunicam urmatoarele privind pe: Numele .............................................. .. luna .................... ................. bl............................. ....... ocupatia ............... în ............................................................... ......................... .......................................... PROCUROR................ ............... .........prev...... 290/2004.... str......... ziua .......... ... InSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ......11 din Legea nr.... ap............. judet/sector ............... studii.......... prenumele ............... COMUNICARE CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN MISCARE A ACTIUNII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA Nr....................... (înregistrarea de primire) CATRE...... Fiul/fiica lui ..... cetatenie ............................... si ....... ............................ .......... ........................ fiul/fiica lui .. Din ........ .................. ....................... din .. de art................................. domiciliat/a în ......................... Porecle si nume false.......................... ............. nr. sc....... Numele avut anterior.............. .. .... .................... ................................................... pentru infractiunea...................................... et......... judetul/sector .................cazierul judiciar În conformitate cu art..................... nascut în anul ............................................... .......................................................si al (a)....

............... Potrivit art................................. de ........ masura retinerii se va putea dispune de organul de cercetare penala si de catre procuror............. savârsita prin aceea ca: ...... b) obligarea de a nu parasi localitatea......... de la judecata ori de la exe cutarea pedepsei....... cu respe ctarea cerintelor stabilite de lege.............. ........................ 145 si art............. Pentru luarea masurii arestarii preventive procurorul va înainta instantei de jude cata care ar fi competenta sa solutioneze cauza în fond o propunere motivata de luare a acestei masuri preven tive....... S-a pus în miscare actiunea penala în dosarul nr........ masurile prevazute de art. organul de urmarire penala va dispune sau va propune. ........ din .............. luna ....... ................... ......... pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal ori pen tru a se împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmarirea penala...... 1 C... se poate lua fata de acesta una din urmatoarele masuri preventive: a) retinerea................................... luarea unor masuri procesuale............. PRIm-PROCUROR........... în cauzele privitoare la infractiuni pedepsi te cu detentiune pe viata sau cu închisoare........................... j ud...Nascut(a) în anul ..... 136 alin. Identitatea s-a stabilit prin... URmARIREA PEnALA Luarea masurilor procesuale Atunci când se apreciaza ca sunt necesare pentru buna desfasurare a urmaririi pena le si daca sunt îndeplinite conditiile cerute de lege. ziua........ ... si ped.. 10 CAPITOLUL VI..............proc................................................. dupa caz.. c) obligarea de a nu parasi tara. 1451 pot fi dispuse de procuror............ ..... ..pen...................................... .......................... pentru fapta prev.......

Masurile obligarii de a nu parasi localitatea sau tara se pot lua de procuror sa u de judecator în cursul urmaririi penale si de instanta de judecata. Masura retinerii poate fi luata de procuror ori de organul de cercetare penala f ata de învinuit sau inculpat. oricare ar fi limitele de pedeapsa cu închisoarea prevazute de lege pentru fapta comisa.proc.44 C. În ordonanta de punere în libertate trebuie mentionate ziua si ora la care retinerea a încetat. pentru fapta comisa legea sa prevada pedeapsa închisorii.de art.pen. Masura arestarii preventive poate fi luata de judecator.. în cursul judecatii. Organul de cercetare penala este obligat sa-l încunostinteze de îndata pe procuror c u privire la luarea masurii retinerii. Retinerea Sediul materiei art. 43.pen. în urmatoarele conditii: sa existe probe sau indicii temeinice ca învinuitul a savârsit o fapta prevazuta de legea penala.148 C. din aceasta durata deducându-se timpul cât persoana a fost privata de libertate ca urmare a masurii administrative a conducerii la sed iul politiei. În situatia în care retinerea se dispune dupa audierea învinuitului citat de catre org anul de urmarire penala. Durata retinerii este de maximum 24 de ore. Masura retinerii se dispune prin ordonanta în care trebuie sa se mentioneze ziua s i ora la care retinerea a început. sa existe unul din cazurile prev. Masura retinerii poate fi luata de organul de cercetare penala sau de procuror.proc.d) arestarea preventiva. termenul de 24 de ore se calculeaza de la ora emiterii ordonant ei. 10 .

.......... ........ ........................ ca are dreptul de a nu face nici o declaratie...... din cadrul Parchetului de pe lânga .......... atragându-i -se atentia ca............ i-am adus la cuno stinta numitului/ei ...................... PROCES. ziua ............../ ...... de mai sus............................... ca este învinuit/a pent .......143 alin.............................................. SERVICIUL DE ASISTEnTA JURIDICA În interesul cercetarilor ce se efectueaza în dosarul penal cu nr....................... PRIm PROCUROR PROCES VERBAL ÎNCUNOSTINTARE ÎNVINUIT ASUPRA DREPTURILOR SALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .... cercetat pentru savârsirea infractiunii prevazute de art......................VERbAL Anul ............ Dosar nr...........înainte de a-l audia................................................ ...........11 C................................................. Procuror .............. precum si faptul ca are dreptul sa îsi angajeze un aparator. si art........... În temeiul art............... ceea ce declara poate fi folosit împotriva sa......proc. CATRE..................pen........................................ ADRESA BAROU PENTRU DESEMNAREA UNUI APARATOR DIN OFICIU ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ......... bAROUL ............. va solicitam sa desemnati un avocat din oficiu pentr u asistenta juridica a acestuia la data de .... .pen...................6 din C.proc......... luna .............................................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Învinuitului i se vor aduce la cunostinta de îndata motivele retinerii sale............................................. ... ...................... Dosar nr................... privi nd pe............................/ .............

......................... AVOCAT.................................................................................................................... ........................ de ar t......................... ........................................ .... ..... ...............................prev.. de art............... ....................... constând în aceea ca....... CAPITOLUL VI................................................................................ ............................ PROCUROR............. pentru savârsirea infractiunii.................. s-a început urmarirea penala fata de învinuit......................................... Dosar nr.................. din ......... i-am adus la cunostinta învinuitului/ei ca are dreptul sa fie asistat /a de un aparator si de a nu face nici o declaratie............ ...................... ....... ORDONANTA DE RETINERE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ...............................................verbal în doua exemplare.............. Pentru care am încheiat prezentul proces............................. Prin rezolutia din data de........................................ ORDOnAnTA DE RETInERE Anul _____ luna _____ ziua ______ .. prev.................................. constând în aceea ca ...... ........................................................................... .......... din ................................ ............. ... De asemenea.......... .. de .... . ..................................................................................................... .................................... .../ .......................................................................................ru savârsirea infractiun ....... ÎnVInUIT........................ ..................... ............... ..................procuror la Parchetul de pe lânga............................... ............................ ....... URmARIREA PEnALA ....de ........................... ........................ întrucât ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.................................................................................................................

............................... mai sus mentionat ................................143 alin 1 si art.....CNP......... sc....... D I S P U n: 1........ pâna la ....... nascut/a la .... o ra..... . .............. Administratia locului de retinere va primi si va retine pe învinuit/a timp de 2 4 ore. ................... ora........ et....................................... Potrivit dispozitiilor legale organele de politie vor retine si vor preda pe în vinuit/a la Arestul .......Având în vedere ca din actele dosarului rezulta probe/indicii temeinice ca învinuitul a savârsit infractiunii......................... începând de la .......pen.................. si ne va înainta dovada de executare a masurii retinerii.................. nr................ si ..... judet /sector ..............................................proc.. în ... 3............ judet/sector..... 148 lit...... P R O C U R O R....... ap..... Retinerea învinuit. domiciliat/a în .................. 2. str...................... pe o durata de 24 ore......... fiul/fiica lui .. bl.... În temeiul art.. C............... ...... ................

.... împotriva ordonantei prin care s-a luat masura retin erii. am adus la cunostint a telefonic la nr............proc... ......... domnului/doamnei ... daca organul de cercetare penala apreciaza ca acest lucru ar a fecta urmarirea penala.......proc... faptul ca împotriva acest(uia/eia) s-a luat masura re tinerii pentru o durata de ..... ora ... îl informeaza pe procuror....... Dosar nr................... În conformitate cu dispozitiile art.......... Când considera ca masura retinerii este ilegala sau nu este justificata.... de la . înainte de expirarea celor 24 de ore.. tutorelui........ Conform art. cât si încunostintarea se consemneaza într-un proces-verbal.../ ..... inclusiv......proc.... cel retinut poate sa ceara sa fie încunost intat despre masura luata un membru de familie sau o alta persoana desemnata de acesta. pâna la ................ 3 C............. Daca se dispune retinerea unui minor este obligatorie încunostintarea imediata a p arintilor... în conditiile art...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Potrivit art. PROCES VERBAL ÎNCUNOSTINTARE PERSOANA DESEMNATA DE ÎNVINUIT ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........... persoana desemnata de învi nuit(ul/a)/inculpat(ul/a) .. 1371 alin. PROCES-VERbAL încheiat astazi ... care va decide cu privire la înstiintarea solicitata de r etinut....... sau persoanei în îngrijirea sau supravegherea careia se afla minorul......... 278 C......pen.......... ore.... Atât cererea c elui retinut................... Procurorul se pronunta prin ordonanta înainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea masurii retinerii..... de telefon . 3 C.......... P R O C U R O R........proc.... ........ 1401 C.............. cel retinut poate face plângere la procurorul care supravegheaza cercetarea penala sau la prim procurorul parchetului sau dupa caz la procurorul ierarhic superior...pen.........pen......... 1371 alin. procuroru l dispune revocarea ei.pen. si ca acesta/aceasta se afla încarcerat/înca rcerata la ...... În mod exceptional.............. ........

......... /inculpat ................... Daca ace sta apreciaza ca sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive..................... Va facem cunoscut ca învinuit.......... starea civila........ Întrucât în cauza nu se impune sesizarea instantei de judecata cu propunere de luare a masurii arestarii preventive................. .................................................. în interiorul termenului de 24 de ore va sesiza instanta de judecata pentru luarea acestei masuri....în . Daca masura retinerii a fost luata de procuror si apreciaza ca este necesara lua rea masurii arestarii preventive.... CNP..............fiul/fiica lu i.... .... pot decide ca învinuitul sau inculpatul sa fie obligat sa nu parasea sca localitatea în care locuieste............/ ....................................al.... 11 CAPITOLUL VI.jud.......... URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .. Obligarea de a nu parasi localitatea Sediul materiei art......... în primele 10 ore ale retinerii înainteaza procurorului un referat motivat....... 45 C... de art...pen............. învinuitul/inculpatul va fi pus în liber tate la expirarea duratei retin erii................... Dosar nr.....prin ordonanta nr...... Penitenciarul (Arestul)......pentru savârsirea infractiun................... CATRE...proc.......................... cercetat/a în dosarul nr.............. stagiul militar.... a fost retinut/a pe o perioada de .... PROCUROR.. prev.................. organul de cercetare penala apreciaza ca este necesara luarea ma surii arestarii preventive....si al................ în primele 10 ore ale retinerii va sesiza instanta de judecata pentru luarea acest ei masuri.... PRIm PROCUROR....... .....În ipoteza în care........... daca nu este arestat preventiv sau retinut în alta cauza.................................. În cazul în care organele judiciare penale considera ca nu este necesara luarea unei masuri preventive privative de libertate.......... .......................nascut/ a la data de ..........

dupa caz. de a nu parasi localitatea în care locuieste. Continutul masurii. 143 alin. conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte o ri este chemat. Masura poate fi luata numai daca sunt întrunite conditiile prevazute în art. sa nu foloseasca si sa nu poar te nicio categorie de arme. (1). (1) Masura obligarii de a nu parasi localitatea co nsta în îndatorirea impusa învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecator. învinuitul sau inculp atul este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la organul de urmarire penala sau. 145. b) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea de organul jud iciar care a dispus masura.Art. fara încuviintarea organului care a dispus aceasta masura. (11) Pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea. 11 . în cursul judecatii.dupa ascultarea învinuitului sau a inculpatului în prezenta aparatorului. în cursul urmaririi pena le. c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea organului judiciar care a dispus ma sura. ori de instanta de judecata. la instanta de ju decata ori de câte ori este chemat. daca sunt probe sau indici i temeinice ca a savârsit o fapta prevazuta de legea penala. d) sa nu detina.

(1) nu poate depas i 30 de zile. în caz de necesitate si numai motivat. (22) În cuprinsul ordonantei sau încheierii sunt mentionate expres obligatiile pe ca re învinuitul sau inculpatul trebuie sa le respecte si se atrage atentia acestuia ca. se aplica în mod corespunzator. e) sa nu se afle în locuinta persoanei vatamate. dupa caz. în veder ea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin. durata maxima a oblig arii de a nu parasi localitatea este de 2 ani. sectiei de polit ie în a carei raza teritoriala locuieste acesta. în aceeasi zi. membrii familiei acesteia. meseria sau sa nu desfasoare activitatea în exercitar ea careia a savârsit fapta. organelor de frontiera. persoana împr euna cu care a comis fapta. d) sa nu conduca niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite. când pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau închisoarea de 10 ani ori mai mare. organelor competente sa elibereze pasaportul. (1) în cursul urmaririi penale este de un an. D urata maxima a masurii prevazute în alin. Organele în drept refuza eliberarea pasaport ului sau. în caz de încalcare cu rea- . stabilite de organul judiciar. Prelungirea se dis pune de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala. martori. În mod exceptional. fiecare prelungire neputând sa depa seasca 30 de zile. b) sa nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice al te locuri stabilite. afara de cazul când ea este prelungita în conditiile legii. (2) În cursul urmaririi penale. învinuitului sau inculpatului. (21) Copia ordonantei procurorului sau. Masura obligarii de a nu parasi l ocalitatea poate fi prelungita în cursul urmaririi penale. jandarmeriei. experti ori alte persoane. a încheierii judecatorului ori a instantei de judecata se comunica. 1402 Cod proc. Dispozitiile art. politiei comunitare. dupa caz.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala (12) Organul judiciar care a dispus masura poate impune învinuitului sau inculpatu lui ca pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea sa respecte una sau mai multe dintr e urmatoarele obligatii: a) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. durata masurii prevazute în alin. f ) sa nu exercite profesia. ridica provizoriu pasaportul pe durata masurii. precum si altor institutii. si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect.pen. c) sa nu se apropie de persoana vatamata.

............ sesizeaza d e îndata procurorul......................... Dispozitiile referitoare la masura obligarii de a nu parasi localitatea se aplic a în mod corespunzator si în cazul masurii obligarii de a nu parasi tara. iar în cazul în care constata încalcari ale acestora.... de a nu parasi tara fara încuviintarea organului care a dispus aceasta masura. (3) În caz de încalcare cu rea-credinta a masurii aplicate sau a obligatiilor... de procuror sau de judecator..... ...... 45 C.... sau instanta.. în cursul judecatii.... plângerea nefiind suspensiva de executare...... în conditiile prevazute de lege../ ......pen. luna ... Dispozitiile alin. se va lua fata de acesta masura arestarii preventive....... Organul de politie desemnat de organul judiciar care a dispus masura verifica periodic respectarea masurii s i a obligatiilor de catre învinuit sau inculpat..... fie înlocuirea sau încetarea celor existente....... ori de instanta de judecata.. învinuitul sau inculpatul pot face plângere în termen de 3 zile de la luarea masurii l a instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond. (21) si alin.... masur a obligarii de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu masura arestarii preventive. Masura obligarii de a nu parasi tara consta în îndatorirea impusa învinuitului sau inc ulpatului... Împotriva ordonantei procurorului prin care s-a dispus luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea. (23) Daca pe durata obligarii de a nu parasi localitatea au intervenit motive ca re justifica fie impunerea unor noi obligatii.. ziua ..proc..... (22) se aplica în mod cores punzator. O R D O n A n T A privind obligarea de a nu parasi localitatea Anul . ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ......... procurorul sau instanta dispune aceasta prin ordonanta sau încheiere motivata. în cursul urmaririi penale.......... în cursul urmaririi penale...... ..credinta a masurii sau a obligatiilor care îi revin............ 11 CAPITOLUL VI.. URmARIREA PEnALA Obligarea de a nu parasi tara Sediul materiei art. Dosar nr. în cursul judecatii..

.......................................................................................... sc......................... de mai sus privind p e .................. ziua ....................................................N......................... . nascut/a în anul .................. ...... .............................. ................ procuror la Parchetul de pe lânga .......... ............................................ a fost începuta urmarirea penala împotriva învinuitului/ei ................. .... ocupatia . ................. ...................................................................... .................. .......... în localitatea ...................................................................................................... Examinând actele de urmarire penala efectuate în dosarul cu nr...................................................................................... 11 ............................................................... studii......... cercetat pentru savârsirea infractiunii prev .... ............................... ............................... situatia militara...................................... ........................ si ............ .. de cetatenie............................................... loc de munca............. bl..... ................. .......... nr.......... C O n S T A T: Prin rezolutia din .............. ............................... ........ judet/sector..C................... .................................... ................................. .de ar t.............................. prevazuta de ar t................................... ce constituie infractiunea de .................................................................. pentru faptul ca........ din ................................. ...................................................... ................................................. et. ............................. si pedepsita/e cu închisoare de la ........... .................... ................. domiciliat/a în localitatea.............................. judet/sector ............ la ......................................................... . .................................................. .. str........................ ap............................................................................ ....P....................... ...................... ......... luna............................ antec edente penale .... ......... .............. ....................... fiul/fiica lui .................................. ................. ...................................................... ...................................... ..........

....... Se atrage atentia învinuitului/ei/inculpatului(ei) ca în caz de încalcare a acestei masuri sau a obligatiilor sus-mentionate.................. pâna la data de .......... în conditiile prevazute de lege...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Prin ordonanta nr......................... Obligarea învinuitului/ei/inculpatului(ei) ..................... de a nu parasi localitatea ........... de la data .................. ....... ora .. începând cu ............................... ..............................................................s-a dispus retinerea acestuia pe timp de 24 de ore............................................................................. Câte un exemplar al ordonantei se trimite sectiei de politie în a carei raza teri toriala locuieste învinuitul/a..................................................din data de ....................................... fara încuviintarea procurorului.... ............. si de circumstantele personale ale acesteia............................................................................................................... ............................. .................................................. învinuitul(a)/inculpat(a) este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: -...... masura obligarii de a nu parasi localitatea va fi înlocuita cu mas ura arestarii preventive.................... ...... ................................ În temeiul dispozitiilor art...................................................................... .......... -................................. .... D I S P U n: 1..................... ora ............... Pe durata obligarii de a nu parasi localitatea..................... .......................... .... 5...... 3................................ .......................................................... ...... mai sus mentionata/e si tinând seama de împrejurarile comiterii faptei......................... pentru luare la cunostinta si conformare...................... 2.................................. -. ........................ ...... . Savârsirea infractiunii de catre învinuit/inculpat rezulta din:............. ............................... pe o durata de 30 de zile............................ 4...... ................... pâna la ....... 145 din Codul de procedura penala................... ... ......................................................................... -.... Un exemplar al ordonantei se înmâneaza învinuitului/ei/inculpatului(ei) ............................. ............... ............... Având în vedere ca din acte rezulta probe/indicii temeinice ca învinuitul/a inculpatul (a) a savârsit infractiunea............................ ...............................

............................................................ ........... judet/sector ............... ocupatia ...... în localitatea ................... fiul/fiica lui ....... .. procuror la Parchetul d e pe lânga ..................... nr............... ....... de mai sus privind p e .................. organelor competente sa elibereze pasaportul....................... URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ............................... ........ ...............................................N............... sc............... antec edente penale ...... ......... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor impuse învinuitului/ei /inculpatului(ei)..... CAPITOLUL VI......... situatia militara........de ar t.............................................. C O n S T A T: Prin rezolutia din ................................. ziua ......................... ................ luna .C......................................................... Dosar nr.........P.. loc de munca.................... luna.................... ... judet/sector......................................... ...................................... O R D O n A n T A privind obligarea de a nu parasi tara Anul ............................... pentru faptul ca ............. ..... ....... politiei comunitare........................................................... organelor de frontiera... ............................................................... ... ......................................... ...................... studii..................................... ..................... cercetat pentru savârsirea infractiunii prev ....jandarmeriei........ si ..... ap.................... P R O C U R O R.............................. ...................................../ .............................................. ................... ................................................ ...................... ...................................... ........... ...... ........ domiciliat/a în localitatea.................................................................. bl........ a fost începuta urmarirea penala împotriva învinuitului/ei ........... ................ ... et....................... nascut/a în anul ...................................................................... str.................................. . ziua ......... ..................... de cetatenie............................ Examinând actele de urmarire penala efectuate în dosarul cu nr.....

... ............................. ...................... 11 11 .................................................................................................................... ................................................. de la data . ..... ................................................................................ ............................................ ..................................................................................... ................ .................... ............................. .....................................s-a dispus retinerea acestuia pe timp de 24 de ore..................................... si pedepsita/e cu închisoare de la ................... .. ce constituie infractiunea de ........................................................ .. si de circumstantele personale ale acest.............................................. ............................................................ ora ....... mai sus mentionata/e si tinând seama de împrejurarile comiterii faptei........................ la .... Având în vedere ca din acte rezulta probe/indicii temeinice ca învinuitul/a inculpatul (a) a savârsit infractiun.... pâna la data de ............................. ........................................................ din ........... Savârsirea infractiunii de catre învinuit/inculpat rezulta din:.................. ......... Prin ordonanta nr. ..........din data de . .............................................................................................................................................................................................................................................. ora .... ... .................. p revazuta de art.........................

..... ................................................................................................... 1451 din Codul de procedura penala. în vederea asigurarii respectarii obligatiilor impuse învinuitului/ei /in culpatului(ei)....... Dosar nr... 3........................ 4.. D I S P U n: 1.. ... Pe durata obligarii de a nu parasi tara.. politiei comunitare............................................... se poate lua împotriva sa una din celelalte masuri preventive prev azute de lege.................... începând cu ... ...... ................. P R O C U R O R.................................... ..................... pe o durata de 30 de zile...... Se atrage atentia învinuitului/ei/inculpatului(ei) ca în caz de încalcare a acestei masuri sau a obligatiilor sus-mentionate.......................... fara încuviintarea procurorului............... organelor competente sa elibe reze pasaportul...................../ .............. Un exemplar al ordonantei se înmâneaza învinuitului/ei /inculpatului(ei)....... pentru luare la cunostinta si conformare........................................................... .................... pâna la ................. învinuitul(a)/inculpat(a) este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: ................. ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ...... de a nu parasi tara......... ............................... Cîte un exemplar al ordonantei se trimite sectiei de politie în a carei raza teri toriala locuieste învinuitul/ a)/inculpat(a).... Obligarea învinuitului/ei/inculpatului(ei) ..................... ....................... ............. ........... ........ jandarmeriei................................ 5.... .............................. organelor de frontiera.............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În temeiul dispozitiilor art............ 2........

... scara................ va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr.... judetul...... /P/200.................... la art..proc..............PROCUROR......./ ..... din ... .......... sector............pen........................... ............ În temeiul art....... ............................................ Dosar nr................ 145 C...... va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr........pen.. ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ......... CATRE InSPECTORATUL GEnERAL AL JAnDARmERIEI ROmÂnE . ... ................CATRE InSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI .............. a Parchetului de pe lînga..... bl................nr... Dosar nr............... PRIm.... 1451 C..............200. Politia Orasului ......................... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/a în Bucuresti. ..... 11 CAPITOLUL VI....... apart... str.............. la art............ /P/200.... ......... et.../ ...... rap...................... ......200........ în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) d omiciliat/a în orasul............. URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ....................nr...................... 145 C.....................PROCUROR.... CATRE DIRECTIA GEnERALA DE POLITIE A mUnICIPIULUI bUCURESTI Politia Sectorului..........proc..... rap.......... 1451 C...................... În temeiul art................... . PRIm.......pen....... ... din .pen...... a Parchetului de pe lânga..........proc........................proc.... str.

........Sediul ................proc................ 1451 C............................PROCUROR..proc..pen.. 11 ... ................ sector............. 145 C........... ................200....... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/a în Bucuresti.nr......... bl... din .... apart. va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr... rap.... ........ . et....pen.. /P/200.. str...................................... PRIm.............. În temeiul art............. ................ ......... scara............. la art................ a Parchetului de pe lînga.........................................

......... apart.... rap.... 1451 C.. 145 C... va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr.................. scara............ /P/200.......................................... ........................... str............. rap....... va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr.......proc..200............... ..... În temeiul art........... din ......................................... CATRE POLITIA COmUnITARA SECTOR.......... ...... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/a în Bucuresti......PROCUROR..... PRIm. Dosar nr....... sector....... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/a în Bucuresti...........................................200...... CATRE DIRECTIA GEnERALA DE PASAPOARTE Sediul ................... 1451 C........ apart..........pen......proc......... sector...proc........... ........... ......nr...................... /P/200.................... a Parchetului de pe lînga...proc......... la art............................ scara.. ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ......nr.......... ........ et.............................. ..... În temeiul art.... str... din ........ et.... bl........ ................. la art........................pen..... PRIm..PROCUROR. bl.............. Dosar nr........................... ..........................pen.....pen...... ............... a Parchetului de pe lînga.......... ..............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .......... 145 C... . Sediul ..........................

.............. ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ..... în vederea asigurarii respectarii obligatiilor care îi revin învinuitului/ei/inculpatului(ei) domiciliat/a în Bucuresti...........1 0 CAPITOLUL VI.............. COnSTAT: .......... ......................... Dosar nr........... din ................... ....... ................................pen......................................................nr...................................... /P/200.... scara......... 1451 C...... rap.......... va trimitem alatura t un exemplar al ordonantei nr......................... Procuror........ ziua ........................ CATRE InSPECTORATUL GEnERAL AL POLITIEI DE FROnTIERA Sediul ............ sector................................ et.......................proc................................... 145 C.......... O R D O n A n T A privind prelungirea masurii obligarii de a nu parasi tara Anul ............. ......... URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA . str............................... Examinând actele de urmarire penala efectuate în dosarul privind pe învinuitul/a /incu lpatul (a) .............. ..............PROCUROR........ a Parchetului de pe lînga....... .............................. de la Parchetul de pe lânga.......200......pen............... PRIm.............. la art.. luna ... apart.......proc.......... În temeiul art.......................... Dosar nr.... ... bl............ ...............

................................................................................................................................................................................. ................................ ........pen......închisoare............ ................................................................................................................................ ......................................... ................. 1 din C............. .................. .................. Prelungirea masurii obligarii de a nu parasi tara............... ................................................................................proc.......... 1 1 ................................ pentru buna desfasurare a urmaririi penale................ legea prevede o pedeapsa mai mare de ..................................................... .............................. iar pentru infractiunile savârsite...........În fapt........ ............................................ ........... ..........................................143 alin.......................... se impune a fi dispusa fata d e învinuitul/a /inculpatul (a)................... fiind aplicabiledispozitiile art. .......................................

.......................... sca ra............................. apart... începând cu data de... .... în caz de încalcare cu r ea-credinta a acestei masuri sau a obligatiilor sus-mentionate...................... în temeiul dispozitiilor art........................... ..... si.................. si a grupului infractional organizat)...................... 145 C........... în conditiile prevazute de lege ..... domiciliat în ..............................................................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Avînd în vedere ( ex: modul de operare.............. valoarea prejudiciului cauzat partilor vatam ate si necesitatea stabilirii întregii activitati infractionale a învinuitului/ei inculpatului/ei.................. de ..............pen.......................................................................proc................ la art............. nr............. masura obligarii de a nu parasi tara va fi înlo cuita cu masura arestarii preventive.......................... CNP... stare civila ...proc.....................în............................. .. str..... .. posesor al C....................................... Prelungirea masurii obligarii de a nu parasi tara................................................................ I se atrage atentia învinuitului/ei /inculpatului/ei ca............inclusiv...... ........................... 1451 C ..pe o durata de 3 0 de zile................. bl....... ocupatie ................ III............... ... seria ... judetul............ ... pâna la data de ............ .......................... studii................... fara încuviintarea procuroru lui fata de: învinuitul/a /inculpatul (a) ................................. scara .......... ....... bloc............ ..... eliberata la data de ......................... de cetatenie................ stagiul mili tar............... DISPUn: I......... apart....................cerce tat pentru savârsirea infr......................... Pe durata prelungirii masurii obligarii de a nu parasi tara învinuitul/a /incu lpatul (a)............................. cu resedinta în............. nr .de P olitia.......... ..................... judetul......................................................... ............................ va trebui sa respecte urmatoarele obligatii: ....I............ nascut la data de ......................... rap............. sectorul...............................prev.................................... ............................nr............. et..fiul lui ............ ..pen....................... II..

.......proc..... la art......... Cîte un exemplar al ordonantei se înmâneaza învinuitului/ei /inculpatului/ei pentru luarea la cunostinta si conformare.................... Politia Orasului ............... P R O C U R O R. jandarmeriei.. CATRE InSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI .......IV..... Sediul ................. InSPECTORATUL GEnERAL AL POLITIEI DE FROnTIERA Sediul ...... din.. va trimitem alatura t o copie a ordonantei nr....... 1451 C................. în vederea asigurarii respectarii obligatiilor impuse inculpatilor.......................... V. rap.......................................... /P/200.............pen.. Dosar nr......................... Cîte un exemplar al ordonantei se trimite sectiilor de politie în a caror raza te ritoriala locuieste învinuitul/ a /inculpatul (a).... .... organelor competente sa el ibereze pasaportul.... prin care Parchetul de pe lânga ............. În temeiul art............................... InSPECTORATUL GEnERAL AL JAnDARmERIEI ROmÂnE Sediul .... DIRECTIA GEnERALA DE PASAPOARTE Sediul ....................... ................ ..................................... URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................................... DIRECTIA GEnERALA DE POLITIE A mUnICIPIULUI bUCURESTI Politia Sectorului...........proc..................................... POLITIA COmUnITARA SECTOR................................ 1 CAPITOLUL VI... 145 C... politiei comunitare..........pen. si organelor de frontiera.

.. În ipoteza în care învinuitu l este retinut organul de cercetare penala înainteaza procurorului referatul cu aceasta propunere în primele 10 ore ale retinerii..proc. 233-236 C.... 233 C. 1 ..). Procurorul poate propune arestarea preventiva din oficiu si când efectueaza în mod o bligatoriu urmarirea penala.... la art. art. dupa exa minarea dosarului (art..proc. Procurorul.a dispus prelungirea masurii obligarii de a nu parasi tara fata de ..PROCUROR...pen.... 216 C.pen... pen..... Formularea propunerii de arestare preventiva a învinuitului si a inculpatului Sediul materiei art..proc.... PRIm... rap.proc......... 138 C.. poate propune arestarea preventiva a învinuitului la solicitarea motivata a organului de cercetare penala ori din oficiu.... Daca masura retinerii a fost luata de procuror sesizarea instantei se va face în primele 10 ore ale retinerii.... Daca procurorul apreciaza ca sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii are starii preventive........ Daca acesta nu este de acord cu propunerea organului de cercetare penala o respi nge prin rezolutie motivata... în interiorul termenului de 24 de ore va sesiza instanta de judecata pentru luarea acestei mas uri..pen.... exercitând supravegherea cercetarilor penale...

........ ... daca pune în miscare actiunea penala si apreciaza ca sunt întrunite conditii le prevazute în art.... 150 alin........ împreuna cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive întocmita de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.......... dupa care întocmeste propunere motivata de luare a masurii arestarii preventive... Acesta... Dosarul............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Daca organul de cercetare penala considera ca sunt temeiuri pentru punerea în misc are a actiunii penale si totodata sunt întrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii ares tarii preventive a inculpatului înainteaza propuneri în acest sens procurorului....proc......... locul unde s-a constatat savârsirea faptei prevazute de legea penala ori sediul parchetului din care face p arte procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.............. procedeaza la ascultarea inculpatului (învinuitului da ca actiunea penala nu este pusa în miscare) în prezenta aparatorului.. Dosar nr..... 143 C. se afla în strainatate ori se sustrage de la urmarirea pe nala sau din cauza starii sanatatii ori din cauza de forta majora sau stare de necesitate nu poate fi prezentat... procuror la Par chetul de pe lânga . Art........... ................pen.. 148 C.......................... R E F E R A T cu propunere de luare a masurii arestarii preventive Anul .................. ........ se prezinta presedintelui or i judecatorului delegat de acesta de la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond sau de la instanta corespunzatoare în grad acesteia în a carei circumscriptie se afla locul de detinere ..../ ..................ziua . 1 C................pen......pen.......proc...proc................ prevede si unele situatii de exceptie când ascultarea nu este posibila deoarece persoana este disparuta.. luna...... iar arestarea preventiva se impune în interesul urmaririi penale. exista vreunul dintre cazurile prevazute în art........ ...................................... REFERAT PROPUNERE ARESTARE PREVENTIVA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ............................

................................................................... s-a început urmarirea penala fata de învinuit(ul/a)/inculpat(ul/a)...................................................................... ocupatia ............................................ ............ .......... ........................................................................................................ din ......... .......ce constituie infractiunea .............................................. ..... fiul/fiica lui . din data de .............................................. ........ .................................P......................... ap......... ....... ............................. .......... domiciliat/a în localitatea .......................................................................................................................... 1 CAPITOLUL VI.............................................................. ............................................................................................................... bl.......................................... ...... .............................................................................................................. .................................. ............. .. ................................................... a Parchetului de pe lânga .......... ............................N... ziua.................... ............................. ................................................................... ................................................................. ............................... URmARIREA PEnALA ....... Parc hetul de pe lânga .............. . ...................................... antecedente penale............................. .............. ....... ...... .. ............. judet/sect or........ .... la ...................... ........................................................................................... sc...................... str...... în localitatea ......... pentru faptul ca..... nascut/a în anul .......................... de............. ........................................................................... situatia militara .............. ..... prevazuta de ar t... .............. ........ .. ................... luna..... jud et/ sector ................ nr............................. . ....... a luat fata de învinuit(a)/inculpat(a) masura retineri .......... .................................................................................................. ................................................ si .....Prin rezolutia din data de .................................................................... studii ..................................... loc de munca ........................... Prin ordonanta nr................................................................ .... ..... si pede psita cu închisoare de la ............... et................................................... C......................................... .............................................................................................................. de cetatenie ............................... ......

..................................................... ............................................................... .......................................................... de la data de .......... .............................................................. ............................................................ .............................................................. ....... ............................ a Par chetului de pe lânga ....................... în temeiul art............................................................................................................................................... .. .......................... ....................................................... ..........de catre învinuit(/a)/inculpat(/a) rezulta din ................................................................... din Codul de procedura penala................................................................................ ............................................. ........ a fost pusa în miscare actiunea penala fata de învinuit(/a )/inculpat(/a)................................................. ........ .... solicitam instantei luarea masurii arestarii preventive a învinuitului(ei)/ ........................................................................ ................. din data de ........... ................................. ... ............................................................. .................................................................. 146/1491 Cod procedura penala................... .............................. Savârsirea infractiunii .................. ...................................................................................... ora ......... ............................ .................................................... ........... .. Din probele administrate a rezultat ca învinuitul/inculpatul se afla în situatia pre vazuta de art............... ..................... ..... .................................................... întrucât......................... ....................... Având în vedere ca masura arestarii preventive este necesara în interesul urmaririi pe nale... .................... ......................................... ........................................................................... ........ . ... .. ................................................................................................. ............................ Prin ordonanta nr. ............................. ...................... ora.......... ........................... 148 lit............................................. pâna la data de .................. ........... .....................................................................................................................................i pe o durata de 24 de ore................................................................................

........................inculpatului(ei) . pâna la data de ................ începând cu data de ....................... ... ...................... P R O C U R O R................. zile............... pe o pe rioada de ................ 1 ........

.... se afla în Arestul.....) Precizam ca învinuit/ inculpat.... în vederea formularii propunerii de prelungire.............. de.. Prelungirea duratei arestarii preventive se dispune pe baza propunerii motivate a procurorului care.......... daca temeiurile care au determinat arestarea initiala impun în continuare privarea de l ibertate sau exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate....../ .............. 146/1491 din Codul de procedura penala...... Dosarul de urmarire penala va fi depus la instanta..............................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA ÎNAINTARE REFERAT SI DOSAR ÎN VEDEREA SOLUTIONARII PROPUNERII DE ARESTARE PRE VENTIVA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ...... 55.... .... . întocmit de procu ror.. dupa caz. .....proc.... ........... Dosar nr.............. C... În situatia în care procurorul supravegheaza urmarirea penala...... acesta va fi sesizat motivat de catre organul de cercetare penala....................... Formularea propunerii de prelungire a masurii arestarii preventive Sediul materiei art... efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala... si este asistat de avocat .. 59 alin.......... (telefon ................... în cursul urmariri i penale.................................... cu cel putin 8 zile înainte de expirarea duratei arestarii preventive...................56...pen............ împreuna cu dosarul cauzei (file ...............) si va fi adus în fata ins tantei la termenul stabilit de dumneavoastra. va trimitem alaturat refer atul cu propunere de luare a masurii arestarii preventive a învinuitului(ei)/inculpatului(ei).. odata cu propunerea de prelu .................. cercetat pentru savârsirea infractiun........ În temeiul art........ PRIm .........................PROCUROR.. CATRE.. motivat........... Arestarea inculpatului dispusa de instanta poate fi prelungita...................................

.... R E F E R A T Anul ........ nr.................. ............ din cadrul Parch etului de pe lânga ....... locul unde s-a constatat savârsirea faptei prevazute de legea penala ori sediul parchetului din care face par te procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea pena la 1 CAPITOLUL VI........... .................................../C................. nr.....................I........ ............ al Parchetului de pe lânga ........................................ ...P...................... .......................... ..... ......... ............. ...... ....................... s-a început urmarirea penala fata de învinuitul .................. Instanta competenta sa dispuna asupra prelungirii masurii arestarii preventive e ste instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în fond sau de instanta corespunzatoare în grad acesteia în a carei circumscriptie se afla locul de detinere... Prin rezolutia din data de ... judet/sector . .................................... seria .............................................. C..... pentru faptul ca ................... ............... .. ............. ap.. URmARIREA PEnALA REFERAT PROPUNERE DE PRELUNGIRE A MASURII ARESTARII PREVENTIVE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ..... .......................... . luna ................................................... .....................ngire a arestarii preventive cu cel putin 5 zile înainte de expirarea duratei arestarii preventive si va putea fi consultat de aparator..............................I...... domiciliat în............................................................ ............................ ................ ziua .................. ................................................................................................. nascut la ...................................................................................................................... B............... ...................... în ....... si al ......../ ............................ sc.......... Dosar nr.. ......................................... et... .................... Procuror ........................... str...................................................................................................N......... fiul lui ............

............ ............................. . ......................................................... ........ si au intervenit temeiuri noi art.................. Judecatoria/Tribunalul/Cur tea de Apel ............................. din data de ..................... arestarea prev entiva a inculpatului ... .. în fapt retinându-se urmatoarele: .................... ......................................... din data .......... ............... .. ................................................ ora ........................................................................ ....... ....................... ............................................................................................. sub aspectul savârsirii infractiunii prevazuta de ........ ...... În cauza se impune prelungirea duratei arestarii preventive întrucât se mentin temeiur ile avute în vedere la luarea masurii art....pen................... ................................................................................................................................. din data de ................................................................................................................ s-a dis pus retinerea pe o durata de 24 de ore de la data de . pe o durata de ............... ............. C................ ................................................... ....................proc..........................................................................pen.. ........................................................................................ la data de .......................... Prin încheierea din data de .................................................................... C......... .........Prin ordonanta nr.................................................................C.......... pâna la ........................proc............................................................. a dispus.. ................................. .......................................... .........proc........ si s-a emis mandatul de arestare preventiva nr...... ............. .................................................................... 1 ......... ora ........................................................... ................................................................. ..... în temeiul dispozitiilor art..................... .................... zile de la data ............. din .......................... a l Parchetului de pe lânga .pen .......... .................................. ........... ............ ........................................... ..................................................... Prin ordonanta nr..................... ................................................................................ s-a pus în miscare actiunea penala fata de inculpatul .... .......

.... va trimitem alaturat propunerea de prelun gire a masurii arestarii preventive a inculpatului(ei)..... .........../ ....................)................. 159 alin................................ exista date din care rezulta ca si alte persoane au participat la savârsirea fapte ...... si este asistat de avocat ...........proc................pen........... .................... cercetarea penala poate fi extinsa în urmatoarele situatii: daca s-au descoperit fapte noi în sarcina învinuitului sau a inculpatului.... începând cu da ta de .............. Potrivit ar t..........pen........ din Codul de procedura penala...................) Precizam ca inculpat... ............................ .... Fata de cele expuse.........1 C................. împreuna cu dosarul cauzei (file ................ PRIm .................PROCUROR..................... .. CATRE... Dosar nr....... .................... urmeaza a fi efectuate urmatoarele acte: ...... ADRESA ÎNAINTARE DOSAR SI PROPUNERE DE PRELUNGIRE A MASURII ARESTARII PEVENTIVE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ....................................................... ...... zile.. se afla în Arestul...... solic itam instantei de judecata prelungirea duratei arestarii preventive cu ...................... 238 C.................(telefon ...pen......... în baza art... cercetat pentru savârsirea infractiunii(lor) de........proc... Extinderea urmaririi penale Sediul materiei art.................... ....... 238 C..proc.............................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În vederea terminarii urmaririi penale....................................................... ............. pâna la .......... întocmit de procuror......... ......... 155 si urm. P R O C U R O R................................................ În temeiul ar t........ inclusiv....................

ca învinuitul sau i nculpatul sufera de o boala grava. în termen de cel mult 5 zile. URmARIREA PEnALA Suspendarea urmaririi penale Sediul materiei art. Când este posibil. Observatie: Propunerile se înainteaza de catre organul de cercetare penala procuro rului. 239-24 C. atunci când apar împrejurari noi. în cel mult 3 zile de la data constatarii uneia dintre situatiile aratate mai sus.pen. Solutiile de neurmarire penala sunt cele care duc la stingerea procesului penal în aceasta faza si se dispun de procuror.pen. atunci când se apreciaza ca exista unul dintre cazurile prevazute de art. stingerea procesului în faza de urmarire penala Dosarul poate fi solutionat în faza de urmarire penala. iar procurorul va decide. Procurorul va dispune printr-o ordonanta care se comunica. scoaterea de sub urmarire penala. de procuror. Observatie: Suspendarea se comunica partii civile pentru a se putea introduce ac tiune civila separata care se va suspenda daca se reia procesul penal în care s-a constitui initial parte civila.proc. procurorul poate di spune. printr-o expertiza medico-legala. pentru ca nu constituie acte jurisdictionale si nu .e) C. învinuitului sa u inculpatului si persoanei vatamate.i. 10 C.proc. În situatia în care se constata. prin rezolutie sau ordonanta. se dispune disjungerea pentru acest inculpat sau învinuit. organul de cercetare penala propune procurorului sa dispuna suspendarea urmaririi penale. care îl împiedica sa ia parte la procesul penal. Daca este o boala psihica ce afecteaza discernamântul se va dispune scoaterea de s ub urmarirea pe nala în temeiul art. fara sesizare a instantei. în raport de temeiul legal pe care se bazeaza. 1 CAPITOLUL VI. dupa caz. Dupa comunicare.pen. prin ordonant a. dosarul se restituie organului de cercetare penala. 10 lit.proc. Astfel. care pot conduce la schimbarea încadrarii juridice a faptei pentru care a fost dispusa începerea urmaririi penale sau a fost pusa în miscare actiunea penala . Observatie: Caracteristic acestor solutii este faptul ca ele sunt aplicabile num ai în faza de urmarire penala si nu au autoritate de lucru judecat. încetarea urmaririi penale sau clasarea. în copie.

încetarea urmaririi penale. Încetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarirea penala se dau intuitu pe rsonae. 10 lit. este de competenta exclusiva a instantei de judecata. împreuna cu un referat în care se mentioneaza cazul sau cazurile de încetare a urmaririi penale constatate. cu indicarea temeiurilor de fapt si de drep t pe care se bazeaza aceasta. 203. 10 lit.pen.pen. prin ordonanta. în termen de 24 de ore de la primirea do sarului. Aplicarea prevederilor art. i1 sau j) C. Încetarea poate fi poate fi totala sau partiala. în acelasi termen. instanta dispune prin încheiere revocarea masurii si punerea de îndata în libertate a învinuitului sau inculpatului. Încetarea urmaririi penale Atunci când se considera ca exista o cauza care împiedica exercitarea actiunii penal e. f )-h). Observatie: Ordonanta va cuprinde. Ele se pot dispune si prin rechizitor. .i C.proc. împreuna cu o copie a încheierii.sunt pronuntate de o instanta de judecata. în functi e de efectele pe care le produce. procurorul va dispune. pe lânga mentiunile aratate în art. În cazul în care învinuitul sau inculpatul a fost arestat preventiv. În acest sens. 1 .proc. daca se constata existenta vreunuia dintre cazurile prevazute de art. procurorul trebui e sa ceara de îndata instantei revocarea masurii. date cu privire la persoana si fapta în legatura cu care se dispune solutia. pentru fapte în legatura cu care nu se dispune trimiterea în jud ecata. d upa care restituie dosarul procurorului.

............... confiscarea lucrurilor care potrivit art.............. luarea vreuneia dintre masurile de siguranta aratate în art...... ORDONANTA DE ÎNCETARE A URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .......... ............................................ În situatia în care proprietatea corpurilor delicte si a celorlalte obie cte care au servit ca mijloace materiale de proba este contestata.... în cazul în care s-a luat masura liberarii provizorii pe cautiune si daca sunt îndeplinite conditiile cu privire la restituire.......... restituirii cautiunii în cazurile prevazute de lege. sesizarea instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau part iala a unui înscris../ ......... de la Parchetul de pe lânga ......... . vor fi pastrate de organul de cercetare penala pâna la h otarârea instantei civile...................... .. daca este cazul.... 162...... ac estea ramân în fiinta un termen de 30 de zile de la comunicarea încetarii urmaririi penale... De asemenea......... De aceea. cu aratarea cuantumului si a persoanelor care trebuie sa le suporte............. 118 din Codul penal sunt supuse confis carii speciale si restituirii celorlalte.......... cheltuielile judiciare....... cu dispozitia de a-l pune de îndata în liber tate pe învinuit sau inculpat.. C O n S T A T : ...................... Dosar nr... ordonanta va cuprinde si dispozitii complementare cu pr ivire la: revocarea masurilor asiguratorii luate în vederea executarii pedepsei amenzii si p astrarea sau revocarea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile si a restabilirii situatiei an terioare savârsirii infractiunii..... daca persoana vatamata nu introduce actiune în fata instantei civile. Examinând actele de urmarire penala efectuata în cauza privind pe: .. procurorul este obligat sa se pronunte si cu privire la o serie de alte masuri...............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Instanta înstiinteaza prin adresa administratia locului de detinere......................... O R D O n A n T A de încetare a urmaririi penale Procuror .............. atunci când este cazul....... Daca se dispune mentinerea masurilor asiguratorii privind reparatiile civile.

. Vazând ar t..pen. lit..................1......... C.......proc................................. 10 lit. .pen. si se executa potrivit art. 2........................................proc............................................ .... art. lit.... ......10 lit........ Având în veder e cele constatate.. Atunci când scoaterea de sub urmarire penala are ca temei art.................. pentru savârsirea infractiunii prev..........242.... ................ ............ în conditiile prevazute de art................... .......... 3......................... ....................proc.....................10 lit.. se aplica o sanctiune administrativa.... .proc....... .............................. .b ind..................... ........................... Scoaterea de sub urmarire penala Scoaterea de sub urmarire penala se poate dispune de procuror daca exista unul d intre cazurile prevazute de art.............443 din C...... .. Încetarea urmaririi penale privind pe învinuitul/a................ În temeiul ar t.. cheltuielile judiciare se suporta de .......... în raport de efectul pe care îl produce fata de faptuitorii si faptele din cauza.11......... Potrivit art........ Aplicarea mustrarii s . .................................. Se comunica .... iar în caz contrar prin rezolutie.......91 Cod penal........................................................ Procedura care se urmeaza este aceeasi ca si în situatia încetarii.............a din C. .................2......pen........................... ....262 pct..........pen..... pct.......... P R O C U R O R....192 C......................................................... a)-e)............................................. deoarece .... ..................................................442 si art........ ....c rap............ ..... 1 0 CAPITOLUL VI...pen.................1 C................................... Observatie: Daca actiunea penala a fost pusa în miscare procurorul va dispune prin ordonanta.............. De asemenea.......pro c................................... scoaterea de sub urmarire penala poate sa fie totala sau par tiala.... la art........... URmARIREA PEnALA D I S P U n : 1........... de art..........................

. ORDONANTA DE SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ....proc......./ .............................................. ..................... 1 1 ............................. O R D O n A n T A de scoatere de sub urmarire penala Procuror .................. de la Parchetul de pe lânga .......au a mustrarii cu avertisment se face potrivit art................ Examinând actele de urmarire penala efectuate în cauza privind pe: ........................................... Dosar nr................. ....pen..................................................... ... care reglementeaza executarea mustrarii......... 487 C..... ..............................................................................................

............ C.................. ...........................proc................................pen......b rap.............. 2............. ........................... ...................... Scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului .................................... .................................. P R O C U R O R............................................................... ...249....a din C......... .....10 lit......... Se comunica .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala C O n S T A T : .............. . cheltuielile judiciare se suporta de ....................pen..... D I S P U n : 1.......pentru savârsirea infractiunii prev..... Dosar nr.............................................. ... Având în vedere cele constatate Vazând ar t..11 pct........................................................................... la art. COMUNICARE CU PRIVIRE LA SCOATEREA DE SUB URMARIRE PENALA SAU ÎNCETAREA URMARIRII PENALE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ..........262 pct.................................. În temeiul ar t.. Jurnal nr............ data de primire ................1 lit................................... ........................................................................................................... art.. 3....... ................................./ ... de ar t. ............................................. .....proc................................... ................................2 lit....proc... . .....................pen.......................................... Potrivit art.......................................................... ..........192 C...............deoarece......... ...... ....... ..... CATRE...

..............................ziua ..................................... Domiciliat (a) în: localitatea .... .... Identitatea: S-a stabilit prin: ................................. ... .. ......... ... ................. pentru infractiunea de ................................................................... scara ..................... în dosarul nr.......290/2004... nr.... ................................. ap...... ..................11 din Legea nr.......................... CNP ............... judetul ..................................................................... bloc 1 CAPITOLUL VI................. ............ si al (a) ...... ..... tara .. ............................................... Nume anterior: ........................... Fiul/ fiica lui .............. Prin ordonanta nr........ Nascut(a): anul ...... str............... URmARIREA PEnALA ............ Porecle si nume false: .. ........... .... si s-a dispus ..................... judet/ sector ............................................................................ etaj ................................................luna ............. ar t........ din data de ...................................................................................................................Inspectoratul de Politie al judetului ...... în: localitatea .......................... Prenumele: .................. serie ..... Cetatenie: ........................ ................ va comunicam urmatoarele date pri vind pe: Numele de familie: ...................................... ............................................... de profesie ............ eliberat de .................____________ din data de _______________s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala/ încetarea urmaririi penale cf.......... .................. ........................... prevazuta si pedepsita de.............................. -Cazier judiciar În conformitate cu art.. nr................. ............................

.............................. ziua .. fapta prev............ ........................................./ .......................................................... C O N S T A T : Prin rezolutia (procesul verbal de sesizare din oficiu) din............. Luat în evidenta Data ........................... ORDOnAnTA de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ Anul ........................... ......... Procuror ............. Semnatura ........................... ................................din............. ...........de la Parchetul de pe lânga............ s-a început urmarirea penala împotriva susnumit................................................................................................................. ...................S... Examinând dosarul privind pe învinuit/inculpat...................................... Dosar nr......................... ............... pentru ca..................................................... ..................L......... ..... ORDONANTA DE SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA SI APLICAREA UNEI SANCTIUNI CU CARACTER ADMINISTRATIV ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........................... luna ............... .......... de art............................... ...........................................iar prin ordonanta din ..........................a fost pusa în miscare actiunea penala. .............. 1 . ........................ .........................................................................

........................................... 3./inculpat1) ......................................................................... 4................................................................................... .......... 2491 din cod pr..... ................... ..................................................................................................... din.. ......1 lit..... 10 lit........................................................................................................................... 245 lit.... .................................a învinuit............................ ............................. ................................................................................................ .......................... aplicarea urmatoarei sanctiuni cu caracter administrativ : ... art....................b1 din C........... ...................... .................... ..................pen. ................. .....................................................4411 din C.......................... .... .......................................................... 90 si 92 din Codul penal D I S P U n : 1................. ....................................... ................................................................................................................................. ...... ............................ .......................................pen........................ 11 pct.................. .... .......... Revocarea masurii de2)................................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Având în vedere ca din materialul de urmarire penala rezulta ca în cauza sunt aplicabi le prevederile art............................... .......... .................... ...... 10 lit.....b si art........................................ Vazând si prevederile art..... deoarece........................ Scoaterea de sub urmarire penala pentru faptele de mai sus prev................................................................... ........................... precum si art.............................................................luata împotriva învi nuit/inculpat ................. pen......... 2..................................... ................ Masuri cu privire la celelalte situatii prevazute de art............proc................ ........................b1 C....pen................................... .... ...... de art....................................pen...........................................................pr oc............... În baza art.......proc.................................................................. .... ....................proc.................b si c C........................................................ ............................

............................... din data de .............. ...... aplicarea unei s anctiuni cu caracter administrativ............................... respectiv a unei amenzi administrative în cuantum de ... 5... ..... ................p... 70 C............ cu referire la ar t..............................91 lit.... de art.. a fost cercetat în stare de ......... si art...........181 C.. Prin ORDONANTA nr.............. ............................ care în conformitate cu prev.pentru savârsirea infr..............................c C...b1 C..... InSPECTORATUL POLITIEI JUDETEnE ....... în dosarul cu nr...proc...... CAPITOLUL VI............../P/ ...proc................ si art............ 245 lit..proc....... în ................vor fi supor tate de. pos esor BI/CI seria .............................prev................. învinuitul............p............................ s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala a învinuitului...ROL.... 2) Se refera la masurile prev.............le i................................ fiul lu i ...... CAZIER Va facem cunoscut faptul ca.............. ) Se vor trece datele personale ale învinuitilor sau inculpatilor conform art........................11 pct...... jud....3 C....................10 lit... PRIm-PROCUROR.........art.proc.pen........antecedente penale ...pen.. .... ...............proc..............pen...... .........................proc..... 443 C ............... ......... COMUNICARE SOLUTIE SCOATERE DE SUB URMARIRE PENALA ... CNP ........................... rap..................... a C...............................si se vor executa potrivit art...........proc.................. Dosar nr..... ... la art. ap. .b C........ ........pen.....................pen..... în conformit ate cu dispozitiile art.......... de art...........................1 lit.......... 192 C........................ ........................... pen............/P/............. bl...pen...................... 249 al........................................................ nr...........si al..... CATRE................................. nascut la...............nr... Se stabilesc cheltuieli judiciare în suma de.. URmARIREA PEnALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .................. cu domiciliul în ................ PROCUROR...............

......... de la data primirii comunicarii.................................. a acestui p archet ati fost scos de sub urmarire penala în temeiul dispoz...................................................... art.. Dosar nr.............................. În baza art....... P.. lei. 91 C.................. ........ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA . Împotriva ordonantei puteti face plângere la Primul procuror al Parchetului de pe lâng a................................... pentru fapta savârsita vi s-a aplicat sanctiunea cu caracter administrativ a amenzi în suma de.................... 1 1 ..... Data ................... C O m U n I C A R E Va comunicam ca prin ordonanta din.. 11 lit....... în termen de 20 zile..... lei si ati fost obligat la pl ata cheltuielilor judiciare în suma de................ 10 lit........................ b si art........... b1 din Codul de procedura penala..... ............/ ....

.etaj............ serviciul personal. .......... destinatar...... .... .......... serviciul de reg istratura sau functionarul însarcinat cu primirea corespondentei........ comandamentul unitatii militare............ .......... c) în lipsa persoanelor de la pct........ administratia locului de detinere *): a) acesta a primit semnând în fata noastra......................... .................................. Subsemnatul agent............................................... Chitantele eliberate de trezoreria statului le veti depune de îndata la grefa parc hetului în vederea închiderii dosarului.... d) primind actul.......... ......... ........ ........ 1................... Dovada de îndeplinire a procedurii de comunicare P R O C E S V E R b A L Astazi.................. . ........ nu a putut sa semneze de primire deoarece ........................................... ........ având de înmâmat comunicarea nr.................................. anul 200.......pentru amenda si contul nr.................. judet/sector..... b) nici o persoana de la pct.............. pentru cheltuieli judiciare................ hotelului*): a) persoana prevazuta la pct............................ nr.................... 1 a refuzat primirea............................................................... ............................................... .... în contul nr...... ziua....... ............ am afisat actul.......................s tr... administratia spitalulu i. emisa de ........................................................ ..................................... persoana care locuieste cu destinatarul.................. c) primind actul a refuzat sa semneze de primire.............................................. 1 nu a fost gasita............................... ...... ................ luna......................................................................... b) refuzând primirea............................................. sot.......... .........apar t................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Sumele respective le veti achita la trezoreria statului din........................ 2................................ administrator.... m-am deplasat în satul/ comuna/orasul/municipiul................ ruda cu destinatarul......................... P R O C U R O R....... Gasind pe... bloc.................. portar......... la adresa numitului...... pe usa princip ala a cladirii........................................................ 1 nu s-a putut afla când cel cautat poate fi gasi t................... Am afisat actul: pe usa principala a locuintei destinatarului...scara.........

............................................ Va trimitem un exemplar al ordonantei nr............................ contul .......................... s-a refuzat primirea.. ........................................ *) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.............../ .................din str........... institutie....................... Actul de identitate al primitorului ................. ........................................... Semnatura agentului Semnatura primitorului actului L............ ................... Adresa.. ............ Dosar nr................ sector.................................................. COMUNICARI ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA .. din .................. ..... camera.................................. ......................... ......... Amenda aplicata................................. PROCUROR............................................d) persoana cautata schimbându-si adresa............./ ................................. .... CATRE....... ...... Calitatea în care a primit actul .................... Data .S......... e) persoana cautata fiind o organizatie......... 1 CAPITOLUL VI........... nu s-a putut afla noua adresa (noua adre sa este).................... urmeaza sa le platiti la Trez oreria ............................................ iar chitantele doveditoare sa le prezentati la sediul Parchetu lui de pe lânga ............ Dosar nr............ precum si cheltuielile judiciare...................................................................... nr......................................... URmARIREA PEnALA ADRESA COMUNICARE SOLUTIE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........................

........... nascut/a la... ............ posesor BI/CI seria ...........proc.........................130 din Ordonant a nr............ ADmInISTRATIA FInAnTELOR PUbLICE ......................................... În conformitate cu dispozitiile art.. CNP ......si al........ jud............................ ap.............. prin care numitului/ ei fiul/fiica lui ............................... va trimitem spre executare extrasul dispozitivului ordonantei nr.................. i s-a aplicat o amenda cu caracter administrativ în suma de ............................... ....... .................442 si 443 C.................... lei si a fost ob ligat la plata cheltuielilor judiciare în suma de .............................. ..... 1 .............. si art............ în ................. .... ........... lei.......CATRE....... cu domiciliul în ........ nr.....................92/2003.................pen..................nr........... bl......................

.... .... ......................... Dosar nr.............. în ........... ADmInISTRATIA FInAnTELOR PUbLICE ........................................... .............. .................................................................................... ........ Urmeaza ca susnumitul sa fie luat în evidenta pentru suma de ................................................................... ................. .........442 si 443 C.......... .. al carei extras vi l-am comunic at la data de ........../ ............ va trimitem spre execut are extrasul dispozitivului ordonantei nr............................ D I S P U n Scoaterea de sub urmarire penala pentru fapta prev. i s-a redus amenda cu caracter administrativ aplicata initial............. E X T R A S Din dispozitivul ordonantei nr........ de art...................................proc........................................... domiciliat/a în ........................ ..... prin ordonanta nr. .................................................................. ............... si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ....... ... nascut/a la .................... constând în amenda administrativa în cuantum de ................. ......... În conformitate cu dispozitiile art..... de la suma de .... .............................. CATRE................ .................. respectiv ......... .............. la suma de .....................pen... Data ......... CNP ...........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala E X T R A S Din dispozitivul ordonantei nr. PRIm PROCUROR.......................... jud.......................... prin care numitului/ ei ........... din ...... din ..................... ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ................................................ ..... ......................................

.......................... ............................................................................................... C O n S T A T : .............................................................. Dosar nr............... PRIm PROCUROR............................... ................................... REZOLUTIE CLASARE ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ........ pentru fapta prev.................................................................................. . ........./ .......................................................... luna .................... Examinând actele de urmarire penala efectuate în cauza privind pe: .................................10 si nu exista învinuit sau inculpat în cauza....... ........................................................................................................ ........... de la Parche tul de pe lânga .............................................la suma de ...D I S P U n Reducerea amenzii aplicate prin ordonanta nr........... ................................. ............. de la suma de ....... .............. 1 CAPITOLUL VI............ Ea este o institutie proprie fazei de urmarire penala.. ... .... .......... URmARIREA PEnALA Clasarea Clasarea se dispune atunci când intervine una din cauzele prevazute în art... de art... ..................................................................... .. Inexistenta faptuitorului nu se confunda cu împrejurarea ca autorul faptei este ne cunoscut ci se refera la faptul ca fapta nu este savârsita de o persoana............................ R E Z O L U T I E Anul .............. ................................. Procuror............. ziua .....

.....................................10 lit. ............................ Cheltuielile judiciare se suporta de.................................................... ....................................................... deoarece ................192 din C..... Se comunica ............. .......................... rap..........a.... la art......... Clasarea cauzei penale privind ..... potrivit cu art....... ....... ..................................... Având în vedere cele constatate În temeiul art................ 1 .......................................... ........................................... 2.............. ........................................................................ ........... D I S P U n : 1.......proc.......1 lit..............pen.... C....pen......................... 3............... ......... ................................proc........................ .11 pct.................... PROCUROR.

Daca sunt îndeplinite aceste conditii. Dosarul devine accesibil în întregime pentru persoana cercetata si se va asigura pos .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala terminarea urmaririi penale si trimiterea în judecata Teoria procesuala a marcat constant diferenta dintre terminarea cercetarii penal e si terminarea fazei de urmarire penala. este obligatorie reluarea acestei ac tivitati. care o include pe prima. însotit de un referat cu propunere d e terminarea urmaririi penale. administrarea de noi probe în ap arare.pen. îl cheama si procedeaza la prezentarea materialului de urmarire penala. si de a solicita. adica a fost epuiza t întreg materialul probator pertinent si concludent si util în cauza.proc. Prin aceasta activitate procesuala se asigura învinuitului sau inculpatului posibi litatea de a cunoaste întregul dosar. iar procurorul. daca este cazul. 255-257 C. Prezentarea materialului de urmarire penala Prezentarea materialului constituie una dintre garantiile importante ale respect arii dreptului la aparare al învinuitului sau inculpatului. Prezentarea materialului de urmarire penala trebuie sa fie ultimul act de urmari re efectuat de procuror înainte de întocmirea rechizitoriului. Cercetarea penala se considera terminata daca este completa. b) sa fie pusa în miscare actiunea penala: c) cercetarea penala sa fie terminata. organul de cercetare penala înainteaza de îndata procurorului dosarul cauzei. atât prin modalitatea de reglementare cât si prin scopu l urmarit de legiuitor. Pentru a se proceda la prezentarea materialului de urmarire penala trebuie îndepli nite urmatoarele conditii: a) sa fie posibil contactul organelor de urmarire penala cu inculpatul. d) se impune trimiterea în judecata a inculpatului. Urmarirea penala cu actiunea penala pusa în miscare Sediul materiei art. în cazul în care apreciaza ca se impune a se dispune trimite rea în judecata a inculpatului. precum si încadrarea juridica data faptei sau faptelor pe ntru care a fost cercetat. În cazul în care organul de cercetare penala sau procurorul efectueaza acte de procedura dupa prezentarea materialului.

..... Observatie: În urma studierii dosarului se pot formula cereri noi asupra carora pr ocurorul se va pronunta prin ordonanta motivata.....pen.... Când prezentarea materialului nu este posibila din cauza ca inculpatul este dispar ut sau s-a sustras de la urmarirea penala. daca e ste cazul si prin interpret când este necesara prezenta acestuia..... ocazie cu care va fi întrebat daca are noi cereri de formulat în aparare .. ziua.......... Terminarea urmaririi penale cuprinde într-o asemenea ipoteza urmatoarele activitat i care se efectueaza de organul de cercetare penala : ascultarea învinuitului si aducerea la cunostinta a învinuirii..........VERbAL Anul . în conditiile ar atate mai sus..258-260 C..... Observatie: Despre modul în care a fost efectuata prezentarea materialului de urma rire penala.... .ibilitatea citirii dosarului de catre învinuit sau inculpat. împreuna cu aparatorul sau.proc. Procurorul........... primind dosarul. procurorul întocmeste un proces verbal care va fi semnat de învinuit/inculp at si de aparatorul acestuia................ 1 0 CAPITOLUL VI........... înaintarea dosarului la procuror. în referatul care se întocmeste de catre organul de cercetare penala se vor arata împrejurarile concrete din care rezulta cauza împiedicarii............. atunci când este prezent.. în cazul în care este de acord cu propunerea organului de cercetare penala.. .. PROCES VERBAL DE PREZENTARE A MATERIALULUI DE URMARIRE PENALA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA . în ambele ipoteze de mai sus........ Dosar nr...... îl cheama pe învinuit si îi prezinta întreg materialul de urmarire penala................./ .......... luna ................ PROCES. întocmirea referatului de terminarea urmaririi penale..... URmARIREA PEnALA Urmarirea penala fara punerea în miscare a actiunii penale Sediul materiei art........

.............................. punându-i în vedere ca are dreptul sa ia la cunostinta de materialul de urmarire penala de la dosar si aratându-i încadrarea juridica a faptelor savârsite............................................... .. au fost efectuate toate actele de urmarire penala necesare..................Procuror ../inculpat............................. din .......... daca are de formulat cereri noi sau daca vrea sa faca declaratii suplimentare........................................................ .............. . .. de la Parchetul de pe lânga ................proc......................................................................................../ inculpat ....... ............................................ 1 1 .... am întrebat pe învinuit ..... Dupa ce i-am pus la dispozitie dosarul si a luat la cunostinta de întreg continutu l acestuia... si ped.......învinuit................................................... .................................. privind pe ................................................... Învinuitul a declarat urmatoarele: .................................... prev..............250 C........... ...... am chemat pe învinuit ......................... ....................... ............................................... ...................................... ................................................... de mai sus .............................................. De art...................................../inculpat .................................. ........................ ............pentru savârsirea infra ctiunii de ............................... ...... constatând ca în dosarul cu nr.................pen...................................... în baza art. ...

........................................ Învinuit .................proc...................... procurorul poate dispune..... este posibil ca procurorul sa nu fie de acord cu solutia propusa si sa procedeze în consecinta.......... PROCUROR................ .... o solutie de neurmarire..................... A fost asistat de ...... 26 -269 C............................................................. ........................... dupa caz: trimiterea în judecata prin rechizitoriu.......................................... ....... ............................................................. suspendarea urmaririi penale.............. aparator ales/din oficiu../ Inculpat Aparator.............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ................... ............................................ ............................... ...................................... când urmarirea penala este completa............................... De aceea............................................ ....................................................................................................................... .............. Procurorul se pronunta asupra propunerii organului de cercetare penala în termen d e 15 zile de la primirea dosarului si a referatului întocmit de acesta.... Observatie: În ultimele doua cazuri procurorul se pronunta prin ordonanta. ... Trimiterea în judecata Sediul materiei: art.. Înaintarea dosaru lui la procuror se face pentru verificarea urmaririi penale.......verbal a fost întocmit într-un singur exemplar............................................... ..... Acest proces............................................................................................. În urma verificarii cauzei se pot ivi doua ipoteze: A) În prima ipoteza.......... Trimiterea în judecata reprezinta ultimul moment procesual al fazei de urmarire pe nala care astfel este epuizata. ..pen..................... iar organul de urmarire penala se dezinvesteste..... .. ...... . ............................

............................... 264 C.........faptele si persoanele cu privire la care se desfasoara urmarirea penala date d espre inculpat.. 3 si 4 din Codul penal..... ... Data .260 C.. ..... ................. ... atunci când nu a fost dispusa..pen....... alaturat....... volume................ dosarul nr........... prin ordonanta....... Conform art..... Totodata........................................ 1 CAPITOLUL VI......... considera ca este necesara arestar ea inculpatului si sunt întrunite conditiile prevazute de lege....pen.. 45 sau 45 ................. . ........ în termen de 24 de ore.. în cursul urmaririi penale............ va trimitem si ........ rechizitoriul si pr opunerea de arestare a inculpatului.. la întocmirea rechizitoriului.. va trimitem....................proc....... procurorul va dispune aceasta masura prin rechizitoriu. CATRE.. În cazul în care procurorul apreciaza ca se impune luarea uneia dintre masurile prev entive prevazute în art......................... Se procedeaza în acelasi mod si în cazul în care este necesara luarea masurilor de sig uranta prevazute în art........... continând .... .. probele.... Observatie: Rechizitoriul va contine si dispozitia de punere în miscare a actiunii penale...... Dosar nr........ înainteaza instantei....Rechizitoriul va cuprinde: ....încadrarea juridica..... .... Daca procurorul.......... file......privind pe inculpat .................................................proc......................... în vederea judecarii cauzei............. în cazul în care urmarirea penala este efect uata de procuror... copie/copii de pe rechizitoriu pentru a fi comuni cat inculpatului/tei/tilor. URmARIREA PEnALA ADRESA ÎNAINTARE DOSAR ÎN INSTANTA ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ............. ..../ ......... aflat/ti în ...............datele cuprinse în art........

............. CATRE.................Durata arestarii preventive expira la datele de.......................... În consecinta inculpatul urmeaza a fi tinut la dispozitia instantei........ PROCUROR....................................................................... PRIm-PROCUROR....... 1 ......... PRIm-PROCUROR........ COMUNICARE TRIMITERE ÎN JUDECATA CATRE AREST ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ... Va facem cunoscut ca inculpatul .... ................................................................ detinut în baza mandatului de arestare preventiva nr........................................ a fost trimis în judecata la ............din..... prin rechizitoriul nr........... Dosar nr.../ ................................... emis de .... ....... din............................................. ..................... Data ....................... .......... ...... PROCUROR..................... Se anexeaza corpuri delicte........................................................ ARESTUL InSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI ...............................

.. nascut la . Prin Rechizitoriul din ............................. ............ si .................................. b) În a doua ipoteza.......... ..... InSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ........... În dosarul nr............................................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala COMUNICARE CU PRIVIRE LA PUNEREA ÎN MISCARE A ACTIUNII PENALE -IPOTEZA ÎN CARE ACTIUNEA PENALA S-A PUS ÎN MISCARE PRIN RECHIZITORIU ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA Nr................... daca urmarirea penala nu este completa sau nu au fost respec ..................................................................... ........ PRIm-PROCUROR............. jud............. ..........11 din Legea nr.............................................. ............... posesor BI/ CI seria ............ comiterea infr.... 290/2004......... s-a retinut în sarcina învinuit.......................................................................................... .......... s-a dispus punerea în misca re a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpat............................................................ CNP .............. în ....................... va comunicam urmatoarele privind pe : Numele de familie .............. ............... ........... nr.................../P/.........................cazierul judiciar În conformitate cu art. De art.............................................. .......... ( înregistrarea de primire) CATRE... .............fiul/ fiica lui ...... Prev.................... cu domiciliul în............ ........................ De art........................................ cetatean român..... Din ...................pentru comiterea infractiunii prev...................... jud...................................... nr...... .........

................. Sectia . în conditiile art. Dosar nr.pen.... Cazurile de reluare a urmaririi penale sunt urmatoarele: a) a încetat cauza de suspendare............. va restituim dosarul nostru cu numarul de mai sus privind pe înv. ............... Dosarul contine . Reluarea urmaririi penale înseamna reactivarea cursului urmaririi penale. Politie În conformitate cu art.... 231 C.. în vederea completarii sau refacerii urmaririi penale...... de art...../ ..............din ......proc. PRIm-PROCUROR............ în vederea continuarii cercetarilor penale în sensul celor dispuse în cuprinsul ordonantei.......... .... cercetat pentru savârsirea infractiunii prev......... reluarea urmaririi penale Sediul materiei: art..pen..tate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului...... file...... solutiile dispuse în faza de urmarire penala nu au autorit ate de lucru judecat si din acest motiv exista posibilitatea ca urmarirea penala sa fie reluata.. 217 C.... Dupa cum am mai aratat........... .......pen.. atunci dosarul este restituit organului de c ercetare penala pentru completarea sau refacerea urmaririi penale.... Procurorul poate trimite cauza unui alt organ de urmarire... b) sa se fi depasit sau epuizat urmarirea penala ca faza procesuala.... ..................proc.proc... e) sa nu fi intervenit vreunul din cazurile prevazute de art........... Conditiile cerute de lege sunt urmatoarele: a) sa fi intervenit unul dintre cazurile de reluare.. c) sa existe un act de dispozitie de reluarea urmaririi penale de catre organul competent.. 270-274 C....10 C.......... URmARIREA PEnALA ADRESA RESTITUIRE DOSAR ROmÂnIA mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA . CATRE...proc... CAPITOLUL VI..pen.........

în cazul în care se dispusese încetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala. termenul de 30 de zile al arestarii preventive va în cepe sa curga de la data pronuntarii hotarârii. în conditiile legii. daca ulterior se constata ca nu a existat. In acest caz. 1 1 . ori ca a disparut împrejurarea pe care se bazase. prin ordonanta. c) s-a dispus redeschiderea urmaririi penale de catre procuror.b) s-a dispus restituirea cauzei de catre instanta pentru refacerea sau completa rea urmaririi penale sau ca urmare a extinderii procesului penal ori a actiunii penale. în fapt. instanta va trimite dosarul procurorului în termen de 10 zi le. în acest caz. daca inc ulpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventiva. Arestarea preventiva se va putea prelungi în continuare. cazul care a determinat o astfel de masura.

a rezolutiei procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale ori de clasare si a trimis cauza procurorului în vede rea redeschiderii urmaririi penale.pen. adresata procurorului ierarhic superior Sediul materiei: art. Plângerea împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror.pen.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala d) redeschiderea cauzei. 2781 C. Orice persoana poate face plângere împotriva masurilor si actelor de urmarire penala . ori efectua te pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim-procurorul parchetului sau. În cazul în care instanta. acesta poate reveni asupra neînceperii urmaririi si poate dispune începerea urmaririi penale. 2781 C. plângerea împotriva actelor procurorului. a rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a u rmaririi penale.proc. atunci când instanta de judecata. Plângerea împotriva masurilor sau actelor efectuate de organul de cercetare penala s e va adresa procurorului care supravegheaza urmarirea penala sau chiar organului de cercetare penala. dupa caz..proc. potrivit art. daca apreciaza ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege. Trebuie mentionat ca introducerea plângerii nu suspenda aducerea la îndeplinire a ma surii sau a actului care formeaza obiectul plângerii.proc. plângerea se rezolva de procurorul ierarhic superior.pen. 275-278 C. ea se face în .. Atunci când plângerea se formuleaza împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penal e sau a ordonantei ori. potrivit art. car e are obligatia de a o trimite procurorului. a admis plângerea împotriva ordonantei sau. de procu rorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lânga C urtea Suprema de Justitie. daca i s-a adus o vatamare intereselor sale legitime. cu eventuale explicatii. dupa caz. atun ci când le considera necesare. în 48 de ore. dupa caz. a admis plângerea împotriva r ezolutiei de neîncepere a urmaririi penale si a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmaririi pen ale. Când masurile si actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe lânga curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe lânga Curte a Suprema de Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de catre acestia. prin sentinta.

278 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art.. I pct.20 Plângerea contra actelor procurorului extras (3)21 În cazul rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau al ordonantei ori. dupa caz. 139 din Legea nr. 275-278 C. 278 a fost introdus prin art. (1) Dupa respingerea plângerii facute conform art. unic pct. persoana vatamata. (2). a rezolutiei de clasare. Art. 278. Jurisprudenta: Denuntatorul unei fapte pentru care actiunea penala se pune în misc are la plângerea prealabila. precum si orice alte pe rsoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plângere. 228 alin. Dreptul de a face plângere extras (1) Orice persoana poate face plângere împotriva masurilor si actelor de urmarire pe nala. 275. persoanelor inte resate. plân gerea se face în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta sau rezolutie. 167 din Legea nr. 22 Alineatul (31) al art. 4 din Legea nr .C. de scoatere de sub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale. 20 Articolul 278 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. proc. du pa caz.C. complet de 9 jud. 246 alin. de clasare. Art. 480/2004. 275-278 împotriva rezolutiei de n eîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori. 72 /2007). I pct.pen. potrivit art.23 Plângerea în fata judecatorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor p rocurorului de netrimitere în judecata. date de procuror. (31)22 Rezolutiile sau ordonantele prin care se solutioneaza plângerile împotriva re zolutiilor sau ordonantelor de neîncepere a urmaririi penale. nr. se comunica persoanei care a facut plângerea si celorlalte persoane interesate. Plângerea în fata JudeCatorului îmPotriva rezolutiilor sau ordonantelor ProCurorului de netrimitere în JudeCata Sediul materiei: Art. 281/2003. în termen de 20 de zile de la data comunicarii de c atre procuror a modului de rezolvare. 168 din Legea nr. de scoatere de sub urmarire penala o ri de încetare a urmaririi penale. (1) si art. 249 alin. . 23 Articolul 2781 a fost introdus prin art.J. al rezolutiei de clasare. nu poate formula plângere întrucât interesele sale legitime nu au fost vatamate ( I. 3 din Legea nr. daca persoana vatamata nu a formulat plângere. dec. 2781. potrivit legii. (6). unic pct. 356/2006. potrivit art. art. de scoatere de s ub urmarire penala sau de încetare a urmaririi penale. la judecatorul de la instanta ca reia i-ar reveni. 480/2004. 281/2003 si este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. daca prin acestea s-a adus o vatamare intereselor sale legitime. 21 Alineatul (3) al art. Art. 277 si 278. I pct. CaPitol vii.termen de 20 de zile de la înstiintarea persoanelor interesate.

1 1 .

.. Totodata grefierul va face verificari p entru a sesiza judecatorul în situatia în care apreciaza ca plângerea este tardiv introdusa..... Observatii: Grefierul va lua masuri urgente pentru completarea si trimiterea cit atiilor. poate lua masuri pentru prezenta rea acesteia..........Parchetulde pe lânga Curtea de Apel ..... precum si persoana care a facut plângerea se citeaza.. dat fiind termenul scurt... (2) În cazul în care prim-procurorul parchetului sau................... Instanta constituita din: Presedinte ... (4) Persoana fata de care s-a dispus neînceperea urmaririi penale... (1) curge de la data expirarii termenului initial de 20 de zile........ si va verifica în dosarul parchetului pentru a se asigura ca datele persoanelor citate s unt corecte... dat fiind ca termenul de solutionare a cauzei este de 30 de zile.... SECTIA PEnALA SI PEnTRU CAUZE CU mInORI DOSAR NR..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala competenta sa judece cauza în prima instanta... legal citate......... procurorul general a l parchetului de pe lânga curtea de apel........... nu împiedica solutionarea cauzei.................... Observatii: La dispozitia presedintelui completului de judecata grefierul va întoc mi de îndata adresa de solicitarea a dosarului de la parchet si va urmari sosirea dosarului pentru a-l pune la disp ozitia instantei. procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevazut în art.. dupa caz. (3) Dosarul va fi trimis de parchet judecatorului... Grefier . Când judecatorul considera ca este absolut necesara prezenta persoanei lipsa............... ..... în termen de 5 zile de la primi rea adresei prin care se cere dosarul..... Plângerea poate fi facuta si împotriva d ispozitiei de netrimitere în judecata cuprinse în rechizitoriu........ scoaterea de su b urmarire penala sau încetarea urmaririi penale.. termenul prevazut în alin... ..... Î n C H E I E R E Sedinta publica din . ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU NEÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE CITARE ROmÂnIA CURTEA DE APEL .................. Din partea Ministerului Public ....... 277... Neprezentarea acestor persoane.......

D I S P U n E Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de . Pronuntata în sedinta publica. cu citarea petentulu i C.. pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricaror înscrisuri noi prezentate. Procedura de citare nelegal îndeplinita cu intimatii. a fost atasat dosarul nr.a intimatilor T. Pe rol solutionarea plângerii formulata de petentul C. împotriva rezolutiei de neînc epere a urmaririi penale din 09..... urmeaza a dispune amânarea judecarii cauzei si acordarea unui nou termen de judecata..V.... azi.. PRESEDInTE. scoaterea de sub u rmarire penala sau încetarea urmaririi penale si apoi procurorului.... M. C U R T E A Având în vedere împrejurarea ca intimatii nu au fost citati pentru termenul de astazi.. prezenta procurorului este obligatorie. si a intimatilor T.. GREFIER (5) La judecarea plângerii...02....... Observatie: Grefierul va lua note de sedinta în aceleasi conditii ca în situatia jud ecarii unei cauze în prima instanta (7) Judecatorul. .. judecatorul da cuvântul persoanei care a facut plângerea. în plângerea petentului nefiind indicate date suficiente pentru realizarea procedurii de citare. . persoanei fata de care s-a dispus neînceperea urmaririi penale.....V...N. si .. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul c a...dupa care: 1 CAPITOL VII PLÂnGEREA În FATA JUDECATORULUI ÎmPOTRIVA REZOLUTIILOR Având cuvântul.N.. Reprezentantul Ministerului Public solicita amânarea cauzei si acordar ea unui nou termen de judecata pâna la care sa se realizeze procedura de citare si cu intimatii..... La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa petentului C.N.1/P/2009 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel .......... (6) La termenul fixat pentru judecarea plângerii... solutionând plângerea. .. verifica rezolutia sau ordonanta atacata.. si T M...... prin serviciul registratura... pentru care acestia vor fi cita ti la domiciliule indicate în dosarul de urmarire penala. participa procuror...2010 pronuntata în dosarul nr... si T...5/II/1/2010 al Parchetului de pe lânga Curte a de Apel .....

Jurisprudenta: În aceasta ipoteza instanta poate dispune schimbarea temeiului de d rept în baza caruia s-a dispus netrimiterea în judecata (I.C.u. s..J. Judecatorul este obligat sa arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului. b) admite plângerea. Observatii: În cazul în care este pronuntata aceasta solutie hotarârea va trebui sa cu prinda motivele pentru care cauza a fost trimisa procurorului si împrejurarile de fapt care trebuie constatate . 64/2007).C.. dupa caz.C..u. dec. în vederea începerii sau redeschiderii urmaririi penale. dec. recurs în interesul legii. dupa caz. mentinând rezolutia sau ordonanta atacata.J. precum si mijloacele de proba care trebuie administrate în acest sens. ca tardiva sau inadmisibila ori. s.nr. (8) Judecatorul pronunta una dintre urmatoarele solutii: a) respinge plângerea. c a nefondata. 1 . prin sentinta.. prin sentinta. desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata s i trimite cauza procurorului. r ecurs în interesul legii. indicând totodata faptele si împrejurarile ce urmeaza a fi constatate si prin care anume mijloace de proba. 44/2008 ).C.nr.Jurisprudenta: Asistenta juridica nu este obligatorie în aceste cauze (I.

Observatie: În aceste doua ipoteze grefierul va lua masuri de comunicare a dispozi tivului si a sentintei în conditiile art. s. (9) În cazul prevazut în alin. (13) Plângerea gresit îndreptata se trimite organului judiciar competent. Observatie: Judecatorul care admite plângerea si retine cauza spre judecare devine incompatibil sa solutioneze cauza dupa pronuntarea încheierii ( a se vedea mai jos.u. afara de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurari noi u fost cunoscute de organul de urmarire penala si nu a intervenit unul dintre cazurile prevazute în art. c) Cod proc. de persoana care a facut plângerea..C.J. Jurisprudenta: Cererea de revizuire împotriva unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntate în temeiul art. desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si .C.J. (10) Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 lit. (12) Judecatorul este obligat sa rezolve plângerea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.C.C. dec..pen. 360 Cod proc. (8) lit. (1). judecator nu ma ce nu a 10. se va lua act de manifestarea de vointa. 278 Cod proc. persoana în privinta careia ul. (8) lit. este inadmisibila(I.u. actul de sesizare a instantei îl constitui e plângerea persoanei la care se refera alin. de persoana fata de care s-a dispus neînceperea urm aririi penale. nu po ate fi pronuntata în cauzele în care s-a dispus neînceperea urmaririi penale (I.u. nr.recurs în interesul legii. prin încheiere. Jurisprudenta: Solutie prevazuta de art. prin hotarâre definitiva.C. a). (11) În situatia prevazuta în alin.C. a decis ca nu este cazul sa se înceapa ori sa se redeschida urmarirea penala i poate fi urmarita pentru aceeasi fapta.pen. recurs în interesul legii. Jurisprudenta . dispozitiile privind judecata în prima instanta si caile de atac aplicându-se în mod corespunzator. la jurisprudenta). Daca plângerea este retrasa. recurs în interesul legii. (8) lit.48/2007). s. când probele existente la dosar sunt suficiente..pen.. precum si de orice alta persoa na ale carei interese legitime sunt vatamate. dec. a) si b) poate fi atacata cu recurs de procuror. 278 alin. 7/2007). dec. iar hotarârea nu va fi supusa nici unei cai de atac (I. în complet legal constituit. nr.J.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala c) admite plângerea. 27/2008). retine cauza spre judecare. s.. nr. c). scoaterea de sub urmarire penala sau încetarea urmaririi penale..

(INSTANTA) ......Fax.......Fax....... judecatorul care prin încheiere admite plângerea si retine cauza spre judecare devine incompatibil...............C.. Prin Dec................................. .............. va solicit am ca pana la termenul de judecata din data de....... sa ne înaintati dosarul dvs......... (INSTANTA) ...J.../................pen................. în trucât acesta ne este necesar la solutionarea cauzei.....J........ 278 alin... PRESEDInTE GREFIER ADRESA RESTITUIRE DOSAR DE URMARIRE PENALA ROmÂnIA Dosar nr............................... ................ (denumirea instantei/parchetului) Sediul .... 275-278 Cod proc.... pronuntata într-un recurs în interesul legii...................C.............................. Emisa la ... numarul . pronuntata într-un recurs în interesul legii..... Emisa la ........ nr....... a Parchetului de pe lânga ______________...J........... ...C.............pen...8 lit....Desi prin Dec....... legea permite ca plângerea sa fie trimisa procurorului competent sa o solutioneze în condi tiile art.............. Sediul ......telefon ...... s-a pronuntat într-un recurs în interesul leg ii ca plângerea adresata direct instantei.... Potrivit Dec....... 3......... s-a stat uat ca în cazul admiterii plângerii în temeiul art..... /.....C.............. nr................ Operator de date cu caracter personal nr .... .......... împotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului este inadmisibila...... În vederea solutionarii plângerii formulata de petentul ........C. /....../........................................ împotriva rezolutiei/ordonantei din ..... XIII/2005. XV/2006 a I...... Operator de date cu caracter personal nr CATRE............ b) Cod proc.................. ... 1 0 CAPITOL VII PLÂnGEREA În FATA JUDECATORULUI ÎmPOTRIVA REZOLUTIILOR ADRESA SOLICITARE DOSAR DE URMARIRE PENALA ROmÂnIA Dosar nr....... fata de introd ucerea ulterioara a alin.... mentiunile privind faptele si împre jurarile ce urmeaza a fi constatate prin mijloacele de proba se vor indica numai în considerentele hotarârii.............. I.... Sediul .......... 26/2008 a I.........telefon .....C....

. ................................... volume.... Dosarul contine ........ ............ PRESEDInTE GREFIER 1 1 ...................................................CATRE.... numarul ...... .................................. (denumirea instantei/parchetului) Sediul .................... privind pe .............. Va restituim alaturat dosarul dvs. file si ..................................................... întrucât nu ne mai este necesar................

de unul dintre membrii ac estuia.3 timpi. pentru apelul persoanelor chemate în fata instantei de judecata. procurorul. pentru a pune la dispozitie dosarele spre consultare. cu cel putin doua zile înaintea sedintei. reprezentantii sau a vocatii acestora pot studia dosarele numai cu încuviintarea presedintelui de complet. dupa o prealabila verifi care a identitatii si calitatii. grefierul de sedinta verifica legalita tea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare atasate la dosar si informeaza presedintele completului de judecat a despre deficientele constatate. Grefierul de sedinta completeaza condica de sedinta. (4) Grefierul de sedinta anunta publicului din sala intrarea judecatorilor. sub semna tura în registrul de termene. Întocmeste lista de sedinta dându-se întâietate cauzelo r în care sunt arestati si celor cu privire la care legea prevede ca judecata se face de urgenta. prin rotatie. precum si relatiile si actele solicitate de presedinte sau de instanta de judecata.CaPitolul viii. (5) Completul de judecata este prezidat. Dosarele se predau completului de judecata. (7) Fotografierea. prin grija grefierului. . acesta se îngri jeste totodata de atasarea la dosare a ultimelor acte de procedura sau a corespondentei sosite la registratura. tinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate în proces. Lista de sedinta se afiseaza cu o zi înaintea termenului de judecata sau cel mai târ ziu cu o ora înainte de începerea sedintei la instantele la care activitatea se desfasoara în 2 . filmarea sau înregistrarea în sala de sedinta se fac numai cu apr obarea presedintelui completului. verifica daca au sosit la i nstanta si s-au atasat la dosare dovezile de înmânare ori de comunicare a citatiilor si a celorlalte acte de procedura. sedinta de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta ART. grefierul de sedinta preia dosarele de la arhiva. De asemenea. JudeCata în Prima instanta aspecte prealabile sedintei de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta Conform art. 03 ROI. 104 ROI (1) Grefierul va fi prezent în sala de sedinta cu jumatate de ora înainte de începerea sedintei de judecata. (2) Dupa începerea sedintei de judecata. (3) Grefierul de sedinta verifica buna functionare a instalatiilor de sonorizare . Durata su spendarii va fi anuntata si afisata pe usa salii de sedinta. partile. (6) Accesul publicului în sala de sedinta poate fi limitat numai în cazurile si în con ditiile prevazute de lege. (8) Sedinta de judecata poate fi suspendata pentru motive justificate.

(11) Cauzele care se amâna. se va proceda conform dispoz itiilor procedurale. dupa o noua strigare. (14). în ordinea listei. dep unerile de cereri si acte în conditiile alin. de gref ierul de sedinta. comunica modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces si daca s -au realizat celelalte masuri dispuse de instanta la termenele anterioare. (10) Dupa strigarea cauzei si apelul partilor. sustinerile orale din timpul sedintei. Note privind desfasurarea sedintei de judecata. la fixarea noului termen si a orei de preze ntare la instanta se va tine seama de programarea si încarcatura sedintelor de judecata. socotiti de la data ultimelor note. unde se va pastra timp de 3 ani. masurile dispuse de instanta. (18) În cazul în care desfasurarea sedintei de judecata se înregistreaza cu mijloace t ehnice. 304. (20) În situatia în care cauza ramâne în pronuntare. vor putea fi strigate la începutul sedint ei. (1) Desfasurarea sedin tei de judecata se înregistreaza cu mijloace tehnice audio. în ordinea listei. fixând o anumita o ra. presedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o al ta ordine decât cea înscrisa pe lista de sedinta. care în prealab il va verifica continutul acestora si va urmari atasarea listei de sedinta la caietul de note. socotiti de la data efectuarii ult imelor înregistrari. de regula. precum s i toate celelalte aspecte din desfasurarea procesului. prin instalatia de sonorizare. (16) Notele vor fi vizate de presedintele completului de judecata. (17) Caietul de note va fi numerotat si sigilat.1 CAPITOLUL VIII. Pentru motive temeinice. Art. daca toate partile legal citate sunt prezente si cer amânarea sau în cauza s-a solicitat judecata în lipsa. acesta se va depune la arhiva i nstantei. (14) Cererile sau actele depuse în timpul sedintei de judecata vor fi datate. presedintele completului anunta în se dinta ora si. dos arul va fi lasat la sfârsitul sedintei când. JUDECATA În PRImA InSTAnTA (9) Apelul partilor si al celorlalte persoane citate se face. instanta va putea lasa cauza la urma. ziua stabilita pentru pronuntarea hotarârii. eventual. când dosarul va fi strigat din nou. fara discutii. (12) La cererea partilor. (13) În cazul în care nici una dintre par ti nu se prezinta la strigarea cauzei. grefierul de sedinta face oral re feratul cauzei. (19) În cazul amânarii judecatii cauzei. suportul înregistrarii se va pastra în arhiva instantei timp de 3 ani. pozitia acestuia pe lista de sedinta. prezentând pe scurt obiectul pricinii si stadiul în care se afla judecata acesteia. (2) În cursul sedintei de judecata grefierul ia note cu privire la desfasurarea pr . (15) În cursul sedintei de judecata grefierul va consemna în caietul de note: numaru l dosarului. viza te si semnate de presedintele completului de judecata.

de catre participantii la proces. eventual. (5) Notele grefierului pot fi contestate pâna la termenul urmator. la c erere.ocesului. acestea vor fi verificate si. câte o copie de pe notele grefierului. (3) În caz de contestare. par ticipantii la proces primesc. a notelor grefierului. completate ori rectificate pe baza înregistrarilor din sedinta de judeca ta. Procurorul si par tile pot cere citirea notelor si vizarea lor de catre presedinte. 1 . (4) Dupa terminarea sedintei de judecata.

proc. 13 si 18 din lege sedinta de judeca ta nu este publica. Declararea sedintei secrete se face în sedinta publica.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Principii specifice fazei de judecata Sediul materiei art. 290 alin 2 C. când acesta participa la judecata. Conform art. art.proc. de art.. ROmÂnIA Judecatoria . nemijlocit si contradictoriu. aspecte ce se vor regasi în încheierea de sedinta.. Exceptiile: situatiile în care instanta poate declara sedinta secreta (art...pen....proc.. Observatii privind modul de întocmire a încheierii de sedinta: Sedinta va fi publica pâna la momentul declararii ei ca sedinta secreta. sedinta de judecata poate fi declarata secre ta : a) daca judecarea ei în sedinta publica ar putea aduce atingere unor interese de s tat b) daca judecarea în sedinta publica ar putea aduce atingere moralei c) daca judecarea în sedinta publica ar aduce atingere demnitatii sau vietii intim e a unei persoane. precum si cele în care legea prevede în mod expres ca sedinta de judecata nu este pu blica (art.proc. în sala vor fi admise apoi partile. oral.pen.Sectia Penala .. reprezentantii aces tora.2 C. 290 C..pen. aparatorii si celelalte persoane chemate de instanta în interesul cauzei...). Publicitatea sedintei de judecata art. 289 .pen..197 alin... -sedinta în care este judecat inculpatul minor) Publicitatea consta în posibilitatea pe care o are orice persoana de a asista la d esfasurarea judecatii. dupa ascultarea partilor p rezente si a procurorului. pen. Se poate declara sedinta secreta pentru tot cursul sau pentru o anumita parte a judecarii cauzei. Regula: sedinta de judecata este publica. sau în care). Daca sedinta este secreta.proc.290 C.pen . Dispozitiile procesual penale prevad sanctiunea nulitatii absolute pentru cazuri le în care au fost încalcate dispozitiile privind publicitatea sedintei de judecata(art. 290 al in. ..proc. cu exceptia minorilor sub 16 ani.. Judecata cauzei se face în sedinta publica. 24 din legea 678/2001-în cazul infractiunilor prev. 485 C.2 C.

....... emisa de Baroul Bucuresti.... conform art............proc... 318 alin..............DOSAR NR...............pen...... 197 alin.........(motivarea cererii) Având cuvântul Reprezentantul Ministerului Public arata ca...... Ministerul Public Parchetul de pe lânga ................. Procedura de citare legal îndeplinita.... . pent ru savârsirea infractiunii de viol prev...................... emisa de ... ......... JUDECATA În PRImA InSTAnTA dosar la fila ... pen...... în baza delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie nr......... depusa la 1 CAPITOLUL VIII......................... personal si asistata de aparator ales L........ B si C....... de art....M ... conform împuternicirii avocatiale nr. a fost reprezentat de procur or... personal............... asist at de aparator din oficiu G........................(motivare)... 2 C....1 C....... declara sedinta secreta pe to t parcursul judecarii cauzei....(concluzi ile asupra cererii)...... S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza ...... Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul X trimis în judecata....................... s-a procedat la verificarea identitatii inculpatulu i X care se legitimeaza cu CI serie....... lipsa fiind martorii A....... La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: inculpatul..... învederând ca..nr....................... Aparatorul partii vatamate Z solicita ca judecarea cauzei sa se faca în sedinta se creta...... partea vatamata Z........... InSTAnTA ..... ÎNCHEIERE Sedinta publica din: Instanta constituita din: PRESEDINTE: ....... GREFIER: . constatând ca... depusa la dosar la fila ..... dupa care... .........H........ Aparatorul Inculpatului X Instanta..............

.....proc......... ............. În cazul când inculpatul se afla în st are de detinere.. (1) La termenul de judecata... la apelul nominal facut în sedinta secreta.... În situatiile în care dispozitiile legale prevad expres ca sedinta de judecata nu es te publica (ex.... 24 din Legea 678/2001)... 1 ............... iar presedintele îi înmâneaza o copie de pe actul de sesizare a instantei..... DISPUnE: ............................... nu se pune în discutia procurorului si a partilor declararea ca nepublica a sedintei de judecata.......... GREFIER... Când actul nu a fost comunicat... Art.. presedintele se încredinteaza daca a primit în termenul prevazut în art......... Verificari privitoare la inculpat............... (3) copia actului de sesizare a instantei........pen.........)............ etc. toate sedintele ulterioare vor fi secrete (deci: sedinta secr eta din. 485 C..... În cazul de mai sus..proc.... daca inculpatul c ere. ............ 318.. presedintele verifica identitatea inculpatului... judecata se amâna.. dupa s trigarea cauzei si apelul partilor.................... Aspecte prealabile citirii actului de sesizare Verificari privitoare la inculpat Sediul materiei art........ PRESEDInTE....... 313 alin........ art...............pen.......... facându-se mentiu ne despre aceasta în încheierea de sedinta........................................ art............ 3 8 C....

...... înauntrul caruia se comunica citatia împreuna cu o copie a actului de sesizare a instantei art... Operator de date cu caracter personal nr Dosar nr.... (2) Aducerea inculpatului arestat la judecata este obligatorie Observatii: actul de sesizare se comunica numai inculpatului trimis în judecata în s tare de arest.. fie ca acesta este arestat în cauza. (2)...... odata cu citatia...... când acesta se afla în stare de detinere............ se refera numai la inculpatul arestat în cauza.... În cazul în care inculpatul nu locuieste în tara..N.pen.. dar si cu art. PENTRU A SE ASIGURA PREZENTA INCULPATULUI ARESTAT LA JUDECATA ROmÂnIA (INSTANTA) ... (4) În cauzele în care inculpatul este trimis în judecata în stare de arest...... prentru a fi comunicate inculpatilor aflati în stare de detentie./. .. cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecata..... C... inculpatul X învedereaza ca a primit. 313 extras (3) Citatia trebuie sa fie înmânata inculpatului cu cel putin 5 zile înaintea termenului fixat... nr....pen.......pen. se aplica în mod corespunzator dispozit iile art...... la primirea dosarului fixeaza un termen care potrivit art.... o c opie a actului de sesizare.. La întrebarea Instantei..4 C.... Emisa la ...pen..Fax. 3 8 alin.. când comunicarea s-a fac ut cu mai putin de 3 zile înaintea termenului de judecata... care prevede ca împreuna cu dosarul cauzei se înain teaza instantei competente si un numar necesar de copii de pe rechizitoriu. s-a procedat la verificarea identitatii incul patului X care se legitimeaza cu CI serie.pen...... judecatorul prevazut în alin.. 237 alin. ... Conform art.....proc...telefon .proc.. (în cazul în care inculpatul se afla în stare de detinere..... 3 8 alin. 3 3 alin... final C. 300 nu poate fi mai mare de 48 de ore. (2).. teza finala C..... presedintele se încredinteaza daca acesta a primit. s-a înmânat inculpatului X copia actu lui de sesizare. judecata se amâna la cererea inculpatului. copia actului de sesizare a instante i) Exemple de consemnare în încheiere Conform art... C...... 264 alin.....proc. textul trebuie interpretat prin coroborare cu art.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala (2) De asemenea. MANDAT DE TRANSFER SI ADRESA CATRE A. Art.proc. 314 Prezenta inculpatului la judecata (1) Judecata nu poate avea loc decât în p rezenta inculpatului.. fie ca este arestat în alta cauza (preventiv sau în executarea unei pedepse privative de libertate)..P.. 3 8 alin.. Desi dispozitiile art.proc.. Sediul .... /.

....... si sa îl aduca în fata acestei instante pentru ziua de ... Având în vedere ca numitul ........ ADmInISTRATIA nATIOnALA A PEnITEnCIARELOR bUCURESTI Directia Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar Va trimitem alaturat. proc..proc.. PRESEDInTE... PRESEDInTE.............. fiul lui ..........pen.... privind pe inculpatul....... presedintele Judecatoriei............ora ....... GREFIER...mAnDAT DE TRAnSFER Noi............ fiul lui . ora ............ (INSTANTA) .../............ sa primeasca si sa detina în arest pe inculpatul ..... Emisa la ...Fax. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Dispune ca Penitenciarul .......... Masuri premergatoare privind martorii............... în ...... sa transfere sub paza sigura pe detin utul ............................... iar Penitenciarul ......... nascut la data de ................ GREFIER. rugându-va sa luati masurile legale ce se impun pentru punerea în executare a mandatului în sensul transferarii inculpat ului de la Penitenciarul ........ la Penitenciarul .......... ....în ..........pen..... ......................telefon .. sala................. (2) Expertii ramân în sala de sedinta... Sediul ............... este chemat în fata acestei instante p entru ziua de ................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE. ............ presedi ntele cere martorilor prezenti sa paraseasca sala de sedinta si le pune în vedere sa nu se îndeparteze fara încuviintare a sa............ 319 extras (1) Dupa apelul martorilor.în calitate de inculpat................... 1 CAPITOLUL VIII........ mandatul de transfer nr........ în prezent detinut în Penitenciarul . 314 C............... expertilor si interpretilor............................ ROmÂnIA Dosar nr................. Având în vedere dispozitiile art.................. pentru termenul din .............. sala ........... ............... ............ ora ... Art.......... afara de cazul în care instanta dispune altfel........ în doua exemplare........... expertii si interpretii Sediul materiei art...... 3 9 C................ nascut la dat a de ... /.... sala ...........

dupa care..pen. s-a dispus îndepartarea martorilor A.pen.pen. 3 9 alin. nr. s-a procedat la verificarea identitatii incul patului X care se legitimeaza cu CI serie... B si C din sala de sedinta. 3 8 alin. B si C di n sala de sedinta.. potrivit dispozitiilor art...Ex. Conform art. C.. s-a dispus îndepartarea martorilor A..3 9 alin.proc. modalitati de consemnare în încheiere Conform art. C. 1 .proc.proc. C. Instanta punândule în vedere sa nu se îndeparteze fara încuviintarea sa. Instanta punându-le în vedere sa nu se îndeparteze fara încuviintarea sa..

proc.proc. 300 C. în vederea refacerii acestuia. dosarul se restituie org anului care a întocmit actul de sesizare.pen. în sensul ca ea poate fi înlaturata. la prima înfatisare.. 300 alin. putând fi atacata n umai odata cu fondul. Exemple de consemnare în încheiere Conform art. 3 C. în vederea refacerii actului de sesizare. nu este supusa unei cai de atac separate. Instanta pune în discutie verificarea regulari tatii actului de sesizare. de procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel.263 C. Verificarea sesizarii instantei. rechizito riul trebuie sa contina mentiunea verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei ..pen.proc. (2) În cazul când se constata ca sesizarea nu este facuta potrivit legii. iar când urmarirea este facuta de acesta. 300 alin. 264 alin. 300. Jurisprudenta RIL IX/2009 Dispozitiile art. Art. 4 din Codul de procedura penala. în conditiile art. iar neregu laritatea nu poate fi înlaturata de îndata si nici prin acordarea unui termen în acest scop. verificarea se face de procurorul ierarhic superior. 2 din Codul de procedura penala. 332 alin. 3 C. 264 a lin. în temeiul art. 2 din Codul de procedura penala. rechizitoriul trebuie verificat sub aspectul legali tatii si temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau. constatând regularitatea actului de sesizare. C. si în privinta îndeplinirii procedurii prevazuta de ar t. se interpreteaza în sensul ca.pen. regularitatea actului de sesizare. Observatii: Încheierea prin care instanta respinge cererea de restituire a cauzei la parchet. potrivit art. fie prin acordarea unui termen în acest scop. Lipsa acestei mentiuni atrage neregulari tatea actului de sesizare. (1) Instanta este datoare sa verifice din oficiu.proc. dupa caz. 300 alin.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Verificarea regularitatii actului de sesizare Sediul materiei art. dupa caz. Potrivit acestei din urma dispozitii. .proc. în conditiile art. Verificarea regularitatii actului de sesizare presupune controlul acestuia sub a spectul continutului. fie de îndata.pen.pen. RIL XXVIII Hotarârea instantei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului procurorulu i. este supusa caii ordina re de atacarea recursului într-un termen de 3 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa.

art.proc. Sume le reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale . dupa care se trece la constituirea de parte civila. indiferent de faza de judecata. prin încheiere. în practica se vor consemna numai sustinerile p artilor si ale Ministerului Public. prin încheiere. Acordarea unui termen pentru îndreptarea neregularitatii 3. a cauzei la parchet în vederea refacerii actului de sesizare Observatii privind modul de redactare a încheierii de sedinta: În situatia în care instanta se pronunta asupra regularitatii în cursul sedintei. extras (1) Persoana vatamata se poate con stitui parte civila în contra învinuitului sau inculpatului si a persoanei responsabile civilmente.. Art. citirea actului de sesizare etc. (2) Constituirea ca parte civila se poate face în cursul urmaririi penale.Solutii: 1. Restituirea. 1 C. .(1) din Legea 95/2006 extras Persoanele care prin faptele lor aduc da une sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata.pen. În ace asta situatia partile vor pierde termenul în cunostinta si vor fi citate pentru noul termen acordat. JUDECATA În PRImA InSTAnTA derentele vor contine motivarea instantei iar dispozitivul solutia dispusa. Când instanta ramâne în pronuntare si. 313 . Constatarea. Lamuriri. 320 alin.proc. presedintele explica persoanei vatamate ca se poate constitui parte civila sau ca poate par ticipa ca parte vatamata în proces. respinge cererea de restituire a cauzei la parchet. Art.pen. consi 1 CAPITOLUL VIII. exceptii si cereri Sediul materiei. prin sentinta. constatând regularitatea actului de sesizare. 15. furnizorii de servicii medicale se subroga în toate drep turile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobândesc calitatea procesuala a acestora. 2. Constituirea de parte civila Potrivit art. Constituirea ca parte civila. precum si în fata instantei de judecata pâna la citirea actului de sesizare. atât dispozitia instantei de const are a regularitatii actului de sesizare cât si motivarea acesteia se vor regasi în practica încheierii. 320 C. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume. în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti. a regularitatii actului de sesizare.

..................................telefon .. /... pronuntata în dosarul susmentionat.............................. ......../..... trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de................ domiciliat în.. sa ne comunicati daca înt elegeti sa va constituiti parte civila în cauza privindu-l pe inculpatul...* iar în caz afirmativ sa ne comunicati cuantumul despagubirilor........................... Adresa .............. PRESEDInTE GREFIER 1 ......... (INSTANTA) ...................... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de ... Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de .... Emisa la ................................................................ Sediul ................................ în perioada................Fax............ în raport de sumele privind îngrijirile medicale acordate numitului ... Spitalul ......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE....... .............. având foaia de observatie nr...ROmÂnIA Dosar nr........... internat la unitatea dvs................................ .. la sectia.

................................ în ............... pronuntata în dosarul susmentionat... /......................................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE..... sa ne comunicati da ca în evidentele dvs........ a fost înregistrat decesul numit(ului/ei) ...................................... în caz de reorganizare a acestei a se introduc în cauza succesorii în drepturi......... sectia si numarul foii de observatie se reg asesc în raportul de expertiza medicolegala efectuat în cursul urmaririi penale sau în certificatul medico-legal Art.. În cauza pot fi introdusi atât mostenitorii par tii civile cât si cei ai inculpatului..... acestia din urma urmând sa raspunda numai sub aspectul laturii civile a cauzei.............. Sediul .../..... CNP ..........Fax.......... .. (2) Daca una din par ti este o persoana juridica...... iar în caz de desfiintare sau de dizolvare se introduc în cauz a lichidatorii.. Pentru a afla daca s-a dezbatut succesiunea si pentru aflarea biroului notarial se efectueaza adresa la Camera Notarilor Publici din circumscriptia curtii de apel în a carei raza teritoriala a domiciliat defunctul...................... Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ............ Emisa la ...... Exercitarea actiunii civile de catre sau fata de succesori........... Sediul .............................. .................. (1) Actiune a civila ramâne în competenta instantei penale în caz de deces al uneia din parti.......... 21........ nascut(a) la data de ...................... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de .......telefon .... ROmÂnIA Dosar nr.....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Observatie: *Datele privind perioada internarii........ PRImARIA* ........ introducându-se în cauza mostenit orii acesteia..... si al . fiul/fiica lui .. Observatii: Pentru a putea introduce în cauza mostenitorii este obligatoriu ca act iunea civila sa fi fost promovata anterior decesului... cu ultim domiciliu .. (INSTANTA) .......

... în caz afirmativ....... JUDECATA În PRImA InSTAnTA ROmÂnIA Dosar nr. nascut(a) la data de .............cunoscut în ........ PRESEDInTE GREFIER *Camera Notarilor Publici din circumscriptia curtii de apel în a carei raza terito riala a domiciliat defunctul................................... ..telefon ................. precizându-ne......................... ROmÂnIA Dosar nr... care este Biroul notarial la care se dezbate succesiunea.........../.................. CAmERA nOTARILOR PUbLICI* .................................. (INSTANTA) .......... iar în caz afirmativ sa ne înaintati copia extrasului pentru uzul organelor de stat........telefon .... Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ...... ........ Emisa la ..... Sediul .............. va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de ......... fiul/fiica lui .............. si decedat la data de ................................................................ /......... sa ne comunicati daca s-a deschis succesiunea numit(ului/ei) ....... (INSTANTA) .... Sediul ..... pronuntata în dos arul susmentionat.. în .... /................................................................... si al ......................... cu ultim domiciliu cunoscut în ....................... Emisa la ......... bIROUL nOTARULUI PUbLIC ............ Operator de date cu caracter personal nr CATRE..../...... Sediul ... Operator de date cu caracter personal nr CATRE........................... PRESEDInTE GREFIER * adresa va fi efectuata la primaria de la locul de nastere al persoanei 1 0 CAPITOLUL VIII.......................Fax.....................Fax.......... ..........................

.................. sa ne comunicati numele mo stenitorilor numit(ului/ei) .......... cu ultim domiciliu cunoscut în ........ PRESEDInTE GREFIER 1 1 ...................................................... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de .... si al . pronuntata în dosarul susmentionat..... nascut(a) la data de . în . Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ....................Sediul .............................. fiul/fiica lui ................. si decedat la data de .............. daca acesta a fost emis....... si s a ne înaintati o copie de pe certificatul de mostenitor.............................

....... fie în cursul urmaririi penal e...... sa ne comunicati numele si adresa lichidatorului societatii comerciale.. institutorii si mestesugarii pentru prejudiciile cauzate de elevii si ucenicii a flati sub supraveghere si alte cazuri prevazute de lege.....................proc..................... Observatii: Introducerea din oficiu a partii responsabile civilmente are loc doar în situatiil e în care actiunea civila se exercita din oficiu... Emisa la ..... pentru faptele ilicite savârsite de copii lor minori.. comitentii.... PRESEDInTE GREFIER *......... /......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE... Sunt persoane responsabi le civilmente: parintii......... (INSTANTA) ................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA Dosar nr. Oficiul registrului Comertului de pe lânga Tribunalul* ....... Partea responsabila civilmente..... fie în fata instantei de judecata pâna la citirea actului de sesizare. pronuntata în dosarul susmentionat.. la cerere sau din oficiu.................................. ....... ....... pentru prejudiciile cau zate de prepusii lor în functiile încredintate.......... .. C../....... Extras (1) Introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc..............Fax..... introducerea în cauza a partii responsabile civilmente are loc la cererea partii civile.tribunalul în a carui raza teritoriala se afla sediul principal al societatii c omerciale Introducerea în cauza a partii responsabile civilmente Parte responsabila civilmente este persoana chemata în procesul penal sa raspunda potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta inculpatului............... Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de .. Sediul ........ respectiv când cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exerci tiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa (art............ 16... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de .)..................... Sediul ... (2) Persoana responsabila civilmente poate interveni în procesul penal pâna la termi narea cercetarii judecatoresti la prima instanta. luând procedura din stadiul în care se afla în momentul interventie i. 7 alin. cu sediul în ...............pen..... În celelalte cazuri... Art.telefon .

respinge exceptia ca neîntemeiata în practica se vor c onsemna numai sustinerile par tilor si ale Ministerului Public. În aceasta situatie partile vor pierde termenul în cunostinta si vor fi citate pentru noul termen acor dat..). sau prin efectuarea altor acte de cercetare judecatoreasca (situatia în care exceptia este invocata în cursul cercetarii judecatoresti)..proc. (pentru ipoteza în care pretentiile civi le se formuleaza oral) Alte cereri si exceptii ce pot fi formulate înainte de începerea cercetarii judecato resti. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii (art. si declinarea competentei în favoarea instantei competente. Când instanta ramâne în pronuntare si. 1 C. Pâna la citirea actului de sesizare poate fi ridicata exceptia de necompetenta ter itoriala (art.). Exceptia de neconstitutionalitate Sediul materiei art. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Exceptiile de necompetenta Sediul materiei art.. de procuror sau chiar instanta din of iciu.proc. deci si înainte de începerea cercetarii judecatoresti. 39 C.. 39 alin.... I nstanta se pronunta prin sentinta definitiva. în tot cursul procesului penal. Conditii de admisibilitate a exceptiei: ... 39 alin..pen.29 din Legea 47/ 992 Poate fi ridicata de oricare dintre parti. 2 C. Încheierea poate fi atacat a doar odata cu fondul cauzei. atât solutia cât si motivarea acesteia se vor regasi în pra ctica încheierii.Exemple de consemnare în încheiere Partea vatamata X învedereaza ca se constituie parte civila împotriva inculpatului s i a partii responsabile civilmente cu suma de.proc. a exceptiei de necompetenta..pen . prin încheiere... exceptiile de necompetenta materiala sau dupa calitatea persoanei putând fi invocate în tot cursul procesului penal.pen. Observatii privind modul de redactare a încheierii de sedinta: În cazul în care instanta respinge exceptia de necompetenta ca neîntemeiata. Respingerea... reprezentând. 1 CAPITOLUL VIII. dupa care sedinta continua prin citirea actului de sesizare... prin încheiere.. Solutii: admiterea exceptiei. considerentele vor contine motivarea instantei iar disp ozitivul solutia dispusa.

Daca exceptia a fost ridicata din oficiu. parti (art. prin încheiere. în vederea solutionarii exceptiei. opinia instantei asupra ex ceptiei. exceptia sa fie invocata de catre procuror. Încheierea va cuprinde punctele de vedere ale partilor.proc. 23 si 24 C. 1 . ) s au de instanta din oficiu. încheierea trebuie motivata. va dispune.pen.dispozitia legala a carei neconstitutionalitate se invoca sa fie în vigoare si sa aiba legatura cu solutionarea cauzei. si va fi însotita de dovezile depuse de par ti. totodata. precum si dovezile necesare. suspendarea procesului penal. dispozitia sa nu fi fost constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale. cuprinzând si sustinerile partilor. sesizarea Curtii Constitutionale. Solutii Sesizarea Curtii constitutionale Daca instanta constata ca sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate a exceptie i. si.

ca inadmisibile. încheierea de sesizare motivata cuprinzând sustinerile partilor. 29 alin. Recursul se judeca în termen de 3 zile. în original sau copie certificata. În situatia în care inculpatul este arestat. lista întocmita de instanta de judecata cuprinzând datele necesare pentru realizarea procedurii de citare a partilor Documentele comunicate în copie de catre instanta în fata careia a fost ridicata exc eptia vor fi avute în vedere numai în masura în care sunt certificate de catre instanta prin consemnarea mentiunii confo rm cu originalul pe fiecare fila. 3002 C. si de la comunicare. pentru cei li psa. pentru cei prezenti. se va proceda periodic la verificarea l egalitatii si temeiniciei arestarii preventive în conditiile art. dosarele Curtii Constitu tionale vor cuprinde obligatoriu: încheierea de sesizare a Curtii constitutionale. Jurisprudenta RIL IX/2009 Încheierea prin care instanta a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale si a dispus suspendarea judecatii pâna la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate nu este supusa caii de ata c a recursului. în cazul în care exceptia a fost ridicata din oficiu. însotita de dovezile necesare. Încheierea poate fi atacat a cu recurs la instanta imediat superioara.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Observatii: Conform Hotarârii privind constituirea si continutul dosarelor având ca obiect excep tii de neconstitutionalitate pronuntata de Plenul Curtii Constitutionale la data de 09. instanta respinge prin încheiere motivata cererea de sesizare a Cur tii Constitutionale. Respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale Daca exceptia este inadmisibila.02.20 0.pen.proc. Recursul se judeca în t ermen de 3 zile (art. a cererilor de s . Încheierea pronuntata este supu sa recursului în termen de 24 de ore de la pronuntare. în sotita de cererile autorului exceptiei si dupa caz de dovezile depuse de parti în dosarul instantei de judecata în sprijinul exceptiei de neconstitutionalitate. în termen de 48 de ore de la pronuntare. nefiind îndeplinite conditiile de admisibilitate.6 din Legea 47/1992) Jurisprudenta RIL XXXVI/2006 Încheierile instantelor de recurs de respingere.

.în conditiile în care acestea nu se afla într-un caz de c onexitate sau indivizibilitate cu o infractiune de coruptie propriu-zisa .124 alin..3 si art. trimis în judecata pe ntru savârsirea infractiunii prev...... Din partea Ministerului Public rticipa procuror.......V........ invoca exceptia de neconstitutionalitate disp.... art.aflata la fila 10 din dosar. având cuvântul asupra cererii de sesizare a Curt ii Constitutionale solicita respingerea acesteia...43/2002 în raport de disp. emisa de ......... de art....D...... 6 C......N...21 alin. Reprezentantul Ministerului Public.esizare a Curtii Constitutionale.pen...78/2000 si art.proc.... 29 ....5 alin. 13.....constituie o discriminare a cetatenilor c hemati în justitie. aratând ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de ar t....art..13 alin........ personal si asistat de aparator ales. 303 alin....12 si alin. Î n C H E I E R E Sedinta publica de la .SECTIA PEnALA Dosar nr.... au dreptul la un proces echitabil si pentru care justitia se înfaptuieste în numele legii si este unica.. art...../.art.. Parchetul de pe lânga ... si conform art.22 din Legea nr....... sunt supuse caii de atac a recursului... 13 din Legea 78/2000...2. cu împuternicire avocatiala nr. JUDECATA În PRImA InSTAnTA EXEMPLU ÎNCHEIERE DE SEDINTA ROmÂnIA JUDECATORIA . La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatul S. Procedura de citare legal îndeplinita. suspendarea procesului penal pâna la pronunta rea Curtii Constitutionale. Instanta constituita din: Presedinte: .16 alin. sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice.... lipsind martorul V.... S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care: Aparatorul inculpatului S.. care beneficiaza de drepturile si liber tatile consacrate de Constitutie si Codul de procedura pe nala..2 din Constitutia României..1. cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate......... avocat T. pa Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul S....... impartiala si egala pentru toti..13 si art.......2 din OUG nr....... CAPITOLUL VIII.. alin....N... Grefier: ... aratându-se ca extinderea competentei DNA l a infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie .D.....1... Solicita sesizarea Cur tii Constitutiona le în vederea solutionarii exceptiei....

1 1 . Astfel. instanta constata ca sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate a exceptiei prevazute de dispozitiile art. I n S T A n T A: Deliberând asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale.din Legea 47/1992 pentru sesizarea Cur tii Constitutionale. textele a caror neconstitutionalitate se invoca au legatura cu solutionarea cauzei. iar exceptia a fost invoca ta de catre o parte în proces. respectiv de catre inculpat. exceptia neavând legatura cu solutionarea cauzei cu care instanta este investita. 29 din Legea 47/199 2. acestea nu au fost declarate ca fi ind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.

22 din Legea nr.29 alin.constituie o discriminare a cetatenilor chemati în justiti e. impartiala si egala pentru toti. aratându-se ca extinderea competentei DNA la infractiunile asi milate infractiunilor de coruptie .1.2. impartiala si egala pentru toti). 1.124 alin. art. astfel ca nu se poate sustine ca exceptia ar fi inadmisibila. ceea ce nu corespunde. vointei legiuitorului.13 alin. ar conduce la imposibilitatea invocarii neconstitutionalitatii normelor de procedura.2 alin.5 alin.21 alin.art.16 alin. alin.78/2000 si art.13 alin. în mod eviden t.124 alin. textele în discutie nu contravin dispozitiilor art. stabilirea competentei DNA-ului si pentru infractiunile asimilate sau ce le în legatura directa cu infractiunile de coruptie. au dreptul la un proces echitabil si pentru care justitia se înfaptuieste în numele legii si este unica. art.2 din Constitutia României.78/2000 si art.13 si art. 21 alin.art. sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice. Astfel.2 din Constitutia României ( justitia este unica.2 din Constitutie.43/2002 în raport de disp.16 din Constitutie. 16 alin.3 din Constitutie (partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezon abil) si ar t.art. este atributul exclusiv al legiuitorului. care beneficiaza de drepturile si liber tatile consacrate de Constitutie si Codul de procedura penala.2 din OUG nr.47/1992 ca si conditie de admisibilitate a exceptiei.3 si art. 3 si art.4 alin. reguli de procedura diferite. Interpretarea restrictiva a sintagmei care are legatura cu solutionarea cauzei . 12 si alin. 29 alin. Din punctul de vedere al instantei. Opinia instantei asupra exceptiei invocate. art.2 din OUG nr.1.1 din Constitutie (cetatenii sunt egali în fata legii si a autoritatilor publice. instanta urmeaza sa sesizeze Curtea Constitutionala cu solutionarea ex ceptiei de neconstitutionalitate a disp. pr evazuta în dispozitiile art. 1 din Legea 47/1992 este de precizat faptul ca se invoca neconstitutionalitatea unor norme de procedura.16 alin.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Referitor la prima conditie prevazuta de art. întrucât nu contin privilegii sau discriminari în raport cu criteriul egalitatii în drep turi prevazut în ar t.în conditiile în care acestea nu se afla într-un caz de conexitate sau indi vizibilitate cu o infractiune de coruptie propriu-zisa . art. Se invoca de catre inculpat neconstitutionalitatea disp. 24 alin. fara privilegii si discriminari). art. care poate stabili în consi derarea unor situatii deosebite.22 din Legea nr. iar textele nu sunt de natura sa duca la concluzia ca inculpatii di .13 si art.1.2 din Constitut ia României.43/2002 în raport de disp.12 si alin. ali n. Ca atare. direct aplicabile în cauza.2. art. Dispozitiile analizate nu sunt contrare prevederilor art.1 din Legea nr.5 alin.

n aceste cauze ar avea mai putine drepturi sau garantii procesuale. Curtea Constitutionala a statuat în jurisprudenta sa ca art.16 din Constitutie viz eaza egalitatea în drepturi între cetateni, în ceea ce priveste recunoasterea în favoarea acestora, a unor dreptur i si libertati fundamentale si nu identitate de tratament juridic asupra aplicarii unor masuri indiferent de na tura acestora. Totodata, dispozitiile nu aduc atingere nici dreptului la un proces echitabil sa u la solutionarea cauzei în termen rezonabil, pentru ca nu înlatura posibilitatea inculpatilor de a beneficia de drep turile si garantiile procesuale instituite de lege, în cadrul unui proces public judecat de o instanta independent a, impartiala si stabilita de lege, într-un termen rezonabil, conditii care sunt asigurate si pentru ipoteza în care urm arirea penala se efectueaza de catre DNA. În fine, textele legale analizate nu contravin prevederilor art.124 alin.2 din leg ea fundamentala, întrucât stabilirea de catre legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de Constitutie a unor reguli procedurale privind competenta de efectuare a urmaririi penale în cazul anumitor infractiuni, nu este de natura sa aduca atingere 1 CAPITOLUL VIII. JUDECATA În PRImA InSTAnTA principiului constitutional ce consacra unicitatea, impartialitatea si egalitate a justitiei, atâta timp cât aceste reguli se aplica în mod egal persoanelor aflate în situatii identice sau similare. Conform art.303 alin.6 C.proc.pen., instanta va dispune suspendarea judecarii pr ocesului penal pâna la solutionarea de catre Cur tea Constitutionala a exceptiei. D I S P U n E: Sesizeaza Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalit ate a disp.art.5 alin.2, art.13 si art.22 din Legea nr.78/2000 si art.13 alin.1, alin.12 si alin.2 din OUG nr.43 /2002 în rapor t de disp.art.16 alin.1, art. 21 alin. 3 si art.124 alin.2 din Constitutia României. În baza art.303 alin.6 C.proc.pen. suspenda judecarea procesului penal pâna la solut ionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiei. Pronuntata în sedinta publica azi..... PRESEDInTE, GREFIER, Masurile asiguratorii Sediul materiei art. 63- 68 C.proc.pen. Observatie: Cerere de instituire a sechestrului asigurator poate fi formulata atât înainte de începerea cercetarii judecatoresti cât si ulterior.

Masurile asiguratorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau de instant a si constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile si imobile, în vederea confisc arii speciale, a repararii pagubei produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepse i amenzii. Masurile asiguratorii în vederea repararii pagubei se pot lua, la cererea partii c ivile sau din oficiu, asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului si ale persoanei responsabile civilmente, pâna la concurenta valorii probabile a pagubei. Masurile asiguratorii pentru garantarea executarii pedepsei amenzii ori a confis carii speciale se iau numai asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului. Luarea masurilor asiguratorii este obligatorie în cazurile expres prevazute de leg e (ex. art. 11 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 24 din Legea 65 4/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor) precum si în situatia în care cel vatamat este o pers oana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa. În cazurile în care luarea masurilor asiguratorii este obligatorie, dar si în cazul în c are partea vatamata constituita parte civila formuleaza o cerere în acest sens, sechestrul asigurator este instituit înca din cursul urmaririi penale. 1

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Situatia dispunerii masurii de catre instanta În ipoteza în care cererea este formulata în fata instantei si nu se cunosc bunurile m obile si imobile aflate în proprietatea inculpatului, de regula, se va dispune emiterea unei adrese catre Administratia Financiara, Biroul Impozite si taxe locale, de la domiciliul inculpatului pentru comunicarea bunuri lor supuse impozitarii. ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../.......... (INSTANTA) ..................................... Emisa la ................. Sediul ...............telefon ........................Fax......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE, ADmInISTRATIA FInAnCIARA....................................... biroul impozite si taxe locale Sediul .................................................................... Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ............ pronuntata în dosarul susmentionat, va solicitam ca, pâna la termenul de judecata din data de ..........., sa ne comunicati bunuril e cu privire la care numit(ul/a) ........... fiul/fiica lui ................ si al ................. nascut(a) la data de .............. în ...................., CNP..................... domiciliat în ....................... figureaza ca si platitor de impozite si taxe . PRESEDInTE GREFIER Conform art. 166 alin. 3 C.proc.pen. în situatia în care bunul sechestrat este un im obil instanta va solicita organului competent, respectiv Serviciului de publicitate imobiliara în a carui ra za teritoriala se afla imobilul, luarea inscriptiei ipotecare, comunicându-i încheierea prin care a dispus masura. ROmÂnIA Dosar nr. .......... /...../.......... (INSTANTA) ..................................... Emisa la ................. Sediul ...............telefon ........................Fax......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE, SERVICIUL PUbLICITATE ImObILIARA ...................... Sediul ....................................................................

Va comunicam încheierea de sedinta din data de ............ pronuntata în dosarul su smentionat, ca prin s-a instituit masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat în.............. ......*, aflat în proprietatea numitului..............., si, în conformitate cu dispozitiile art. 166 alin. 3 C.proc.pen., va solicitam sa dispuneti luarea inscriptiei ipotecare. PRESEDInTE GREFIER * se consemneaza adresa exacta, oras, strada, nr., bl., etaj, apartament 1 CAPITOLUL VIII. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Contestarea masurilor asiguratorii Art. 168. Contestarea masurii asiguratorii. (1) În contra masurii asiguratorii lua te si a modului de aducere la îndeplinire a acesteia, învinuitul sau inculpatul, partea responsabila civilmente , precum si orice alta persoana interesata se pot plânge procurorului sau instantei de judecata, în orice faza a pro cesului penal. (2) Hotarârea instantei de judecata poate fi atacata separat cu recurs. Recursul n u suspenda executarea. (3) Dupa solutionarea definitiva a procesului penal, daca nu s-a facut plângere împo triva aducerii la îndeplinire a masurii asiguratorii, se poate face contestatie potrivit legii civile. Jurisprudenta RIL LXXI/2007 Competenta de a solutiona plângerea formulata în temeiul art. 68 din Codul de proced ura penala revine procurorului în cursul urmaririi penale si, respectiv, instantei de judecata în cursul judecatii. Observatii: Termenul de recurs prevazut de dispozitiile art. 68 alin. 2 este ter menul general de recurs de 0 zile. Propunerea de probe noi Potrivit art. 320 alin. 2 si 3 C.proc.pen., înainte de citirea actului de sesizare , presedintele întreaba procurorul si partile daca au de propus probe noi. În cazul când se propun noi probe, trebuie s a se arate faptele si împrejurarile ce urmeaza a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se afla aceste mijloace, iar în ce priveste martorii si expertii, identitatea si adresa acestora. Conform art. 320 alin. 4 C.proc.pen. procurorul si partile pot cere administrare a de probe noi si în cursul cercetarii judecatoresti. În practica, în mod constant, cererea de efectuarea de probe noi este pusa în discutie de catre instanta în cursul cercetarii judecatoresti, ulterior audierii partilor. Se procedeaza astfe l, deoarece se poate aprecia mult mai

bine asupra utilitatii, concludentei si pertinentei cererii dupa ce instanta a l uat cunostinta de pozitia procesuala a partilor, respectiv de apararile pe care acestea si le formuleaza. Cercetarea judecatoreasca Citirea actului de sesizare Art. 322. Începerea cercetarii judecatoresti. Presedintele dispune ca grefierul sa dea citire sau sa faca o prezentare succinta a actului de sesizare a instantei, dupa care explica inculpa tului în ce consta învinuirea ce i se aduce. Totodata, înstiinteaza pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atragându-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa, precum si cu privire la drept ul de a pune întrebari coinculpatilor, celorlalte parti, martorilor, expertilor si de a da explicatii în tot cursul cerce tarii judecatoresti, când socoteste ca este necesar. Exemple de consemnare în încheiere Conform art. 322 C.proc.pen. s-a dat citire actului de sesizare, instanta explicân du-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nici o decla ratie, punându-i-se în vedere ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa, dreptul de a pune întrebari partii vatamate si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cercetarii judecatoresti. Conform art. re, instanta în ce consta nu face nici 1 322 C.proc.pen. s-a facut o prezentare succinta a actului de sesiza explicându-i inculpatului învinuirea ce i se aduce, aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a o declaratie, punându-i-se

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala în vedere ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa, dreptul de a pune întrebari partii vatamate si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cercetarii judecatoresti. Ordinea de efectuare a actelor de cercetare judecatoreasca Potrivit dispozitiilor art. 321 alin. 2 C.proc.pen. actelele de cercetare judeca toreasca se efectueaza în urmatoarea ordine: ascultarea inculpatului/inculpatilor, ascultarea celorlalte parti, ascul tarea martorului, exper tului, interpretului. Instanta poate dispune unele schimbari ale ordinii, când aceasta es te necesar pentru buna desfasurare a cercetarii judecatoresti. Când inculpatul este prezent, schimbarea ordinii nu po ate fi dispusa decât dupa ascultarea acestuia. Ascultarea inculpatului Dupa aducerea la cunostinta a drepturilor si obligatiilor prev. de art. 70 C.pro c.pen., în conditiile în care inculpatul este de acord sa dea o declaratiei, se procedeaza la ascultarea acest uia. Art. 323. Ascultarea inculpatului. Extras (2) Inculpatul este lasat sa arate tot ce stie despre fapta pentru care a fost t rimis în judecata, apoi i se pot pune întrebari de catre presedinte si în mod nemijlocit de ceilalti membri ai comple tului, de catre procuror, de par tea vatamata, de partea civila, de partea responsabila civilmente, de ceilal ti inculpati si de aparatorul inculpatului a carui ascultare se face. (3) Instanta poate respinge întrebarile care nu sunt concludente si utile cauzei. (4) Inculpatul poate fi reascultat ori de câte ori este necesar. Art. 324. Ascultarea coinculpatilor. (1) Daca sunt mai multi inculpati, ascultar ea fiecaruia dintre ei se face în prezenta celorlalti inculpati. (2) Când interesul aflarii adevarului cere, instanta poate dispune ascultarea vreu nuia dintre inculpati, fara ca ceilalti sa fie de fata. (3) Declaratiile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalti inculpati , dupa ascultarea lor. (4) Inculpatul poate fi din nou ascultat în prezenta celorlalti inculpati sau a un ora dintre ei. Art. 325. Citirea declaratiilor anterioare ale inculpatului. (1) Când inculpatul n u-si mai aminteste anumite fapte sau împrejurari sau când exista contraziceri între declaratiile facute de inculp at în instanta si cele date anterior, presedintele cere acestuia explicatii, putând da citire, în întregime sau în parte, decl aratiilor anterioare. (2) Când inculpatul refuza sa dea declaratii, instanta dispune citirea declaratiil or pe care acesta le -a dat anterior.

Consemnarea declaratiilor Declaratiile inculpatului se consemneaza de catre grefier. În fiecare declaratie s e va consemna ora începerii si ora încheierii ascultarii învinuitului sau inculpatului. Declaratia scrisa se cit este acestuia, iar daca cere, i se da sa o citeasca. Când este de acord cu continutul ei, o semneaza pe fiecare pagina s i la sfârsit. Când inculpatul nu poate sau refuza sa semneze, se face mentiune în declaratia scrisa. Declaratia scrisa este semnata si de presedintele completului de judecata si de grefier, precum si de interpret când declaratia a fost luata printr-un interpret. 1 0 CAPITOLUL VIII. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Exemple de consemnare în încheiere Având în vedere consimtamântul exprimat de inculpat, conform art. 323 C.proc.pen. s-a procedat la ascultarea acestuia, declaratia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei. Instanta a respins între barea ........(se consemneaza întrebarea) adresata inculpatului de.........( ex. aparatorul sau ales), apreciind ca ...... ..(ex. nu este utila cauzei); Având în vedere consimtamântul exprimat de inculpati, conform ar t. art. 324 alin. C.p roc.pen. s-a procedat la ascultarea/ audierea inculpatilor X, Y, Z declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei. Conform art.324 alin. 2 C.proc.pen. au fost ascultati separat inculpatii X si Z, dupa care, conform art. 324 alin. 3 C.proc. pen., declaratiile date au fost citite ambilor inculpati, fiind atasate la dosar ul cauzei; Inculpatul X învedereaza ca se prevaleaza de dreptul la tacere/ca refuza sa dea de claratii în cauza. Observatie: pozitia inculpatului care arata ca întelege sa îti mentina declaratiile date anterior nu echivaleaza ca exercitarea dreptului la tacere. Ascultarea celorlalte parti Ascultarea celorlalte parti (parte vatamata, parte civila, parte responsabila ci vilmente) se face potrivit dispozitiilor care reglementeaza modul de ascultare a inculpatului. Consemnarea declaratiilor Declaratiile celorlalte parti se consemneaza în aceleasi conditii ca si declaratii le inculpatului. Exemple de consemnare în încheiere Conform art.325 C.proc.pen. a fost ascultata partea vatamata A, declaratia acest eia fiind consemnata si atasata la

fiind semnata de presedinte. 1 1 . în original. 77 C.proc. integritatea corporala sau libertatea p artii vatamate ori a partii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia.ar t. În cazul în care poate fi periclitata viata. prin intermedi ul unei retele video si audio. instanta de judecata poate încuviinta ca aceasta sa fie ascultata fara a fi prezenta fizic în locul în care se desfasoara sedinta de judecata. Organul judiciar are obligatia sa aduca la cunostinta partii vatamate sau a part ii civile dreptul de a solicita audierea în prezenta unui consilier de probatiune. Declaratia partii vatamate sau a partii civile. se pastreaza la sediul acesteia. se înregistreaza prin mijloace teh nice video si audio si se reda integral în forma scrisa.pen. Modalitati speciale de ascultare a partii vatamate si a partii civile Sediul materiei.dosarul cauzei. precum si de consilierul de probatiune prezent la ascultarea acesteia. de partea vatamata sau par tea civila ascultata. depunându-se la dosar ul cauzei. sigi lat cu sigiliul instantei de judecata. Suportul pe care a fost înregistrata declaratia partii vatamate sau a par tii civile.

...... ci era la Timisoara) Modalitatea de ascultare a martorului în dosaru ca audi Ca atar de ......proc......... conform art. termen la care va avea loc ascultarea partii vatamate.....si s-a dispus erea acesteia......... .. inculpatul X........ Emisa la ................... în conditiile prevazute art........ 4 C..... în practica se aplica dispozitiile ar t. procurorul si partile putând propune efectuarea de probe noi......... va solicitam sa asigurati prezenta unui consilier de probatiune pentru termenul de judecata din data ............. solicita încuviintarea probei cu u n martor.... CATRE SERVICIUL DE PRObATIUnE DE PE LÂnGA TRIbUnALUL * ..... sala... în încheiere se vor consemna faptele s i împrejurarile ce urmeaza a fi dovedite (ex. Observatii: În cazul în care se propun probe noi... a fost încuviintata cererea formulata de par tea vatamata.......... în dovedirea împrejurarii ca la data la care s-a savârsit infractiunea pentru care a fost trimis în judecata. 320 a lin.. Operator de date cu caracter personal nr Dosar nr..pen....... sa se faca în prezenta unui consilier de probatiune........... deoarece dupa ascultarea par tilor se poate aprecia asupra utilitatii concludentei si pertinentei probei............. Se procedeaza a stfel...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA DESEMNARE CONSILIER DE PROBATIUNE ROmÂnIA (INSTANTA) ........ inculpatul nu se afla în Bucuresti......... Sediul.. 771 C........... e.... 2 C.... /...... Altfel cum s-a aratat anterior.pen........... pronuntata l penal nr........ prin aparator..proc..... ar trebui facuta înainte de citirea actului de sesizare.telefon .. PRESEDInTE GREFIER Observatie: * tribunalul în a carui raza teritoriala se afla instanta sesizata cu solutionarea cauzei Ascultarea martorilor În faza de cercetare judecatoreasca se audiaza ca mar tori persoanele ascultate în a ceasta calitate în cursul urmaririi penale. care permit propunerea de probe noi în cursul cercetarii judecatoresti. desi propunerea de probe noi..pen...... Va comunicam ca prin încheierea de sedinta din data de . Sediul ... .. 320 alin.... ............/.Fax......... AB........proc.... cu domiciliul în. ora.....

sub prestare de juramânt. declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.(tatal inculpatului etc.pen.pen. marto rul Z. acesta va fi apoi întrebat daca este sot sau ruda a vreuneia dintre p arti si în ce raporturi se afla cu acestea. întrucât potrivit dispozitiilor art. savârseste infractiunea de mar turie min cinoasa. Instanta.) învedereaza instantei ca nu întelege sa depuna marturie în cauza. cerându-i-se sa declare tot ce stie cu privire la acestea. Martorii ascultati ramân în sala. instanta având obligatia sa aduca la cunostin ta martorului aceasta împre 1 CAPITOLUL VIII. du pa care i se va pune în vedere martorului ca. Dupa aceea ce martorului i s-au pus întrebari de instanta si de procuror. el este întrebat de part ea care l-a propus si apoi de celelalte par ti. pâna la terminarea actelor de cercetare judecatoreasca care se efectueaza în sedinta respectiva. JUDECATA În PRImA InSTAnTA jurare.pen. etate.pen. Observatii: Nu este obligatoriu sa se consemneze ca martorul este ascultat sub p restare de juramânt. precum si daca a suferit vreo paguba de pe urma infractiunii. prenume. despre depunerea juramântului se face m . poate dis pune retragerea lor sau a unora dintre ei. la dispozitia instantei.327 alin. Exemple de consemnare în încheiere Conform art.. Martorului i se face cunoscut obiectul cauzei si i se arata care sunt faptele sa u împrejurarile pentru dovedirea carora a fost propus ca martor. 80 alin. adresa si ocupatie.. luând concluziile procurorului si ale partilor. poate încuviinta plecarea mar torilor dupa ascultarea lor.Initial martorului îi sunt puse o serie de întrebari prealabile legate de despre num e. Daca instanta gaseste necesar. a fost ascultat. martorul Z. daca nu va spune adevarul. 85 C.. 8 C.proc. 85 alin. C. în vederea reaudierii ori a confruntarii l or.proc. . Sotul sau rudele apropiate ale inculpatului nu sunt obligate sa depuna marturie. C. Urmeaza depunerea juramântului prevazut de dispozitiile art. Consemnarea declaratiilor Declaratiile celorlalte parti se consemneaza în aceleasi conditii ca si declaratii le inculpatului. din sala de sedinta.. Declaratia se semneaza de catre presedinte. Punându-i-se în vedere dispozitiile ar t. grefier si martor.proc.

. din dosarul de urmarire penala. urmând ca aceasta sa fie avuta în vedere la solutionarea cauzei. 327. Art.. aflata la fila... S e da citire de catre grefier a declaratiei data de martor.( acesta a decedat. instanta dispu ne citirea depozitiei data de acesta în cursul urmaririi penale si va tine seama de ea la jud ecarea cauzei. având în vedere ca . Exemple de consemnare în încheiere -Apreciind ca audierea martorului Z nu mai este posibila.. nu se cunoaste domiciliul actual etc). 327 alin. 329.. din dosarul de urmarire penala.. Se da citire de catre grefier a declaratiei data de martorul Y... Ascultarea martorului.pen. (4) Instanta dispune citirea declaratiilor anterioare si atunci când martorul face declaratii care sunt în contrazicere cu cele date anterior. Extras (3) Daca ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibila. Renuntarea la martori..3 C.. conform art. Citirea declaratiilor anterioare ale mar torului Art. Instanta dispune ci tirea declaratiei data de martor pe parcursul urmaririi penale.entiune în declaratia scrisa. -Având în vedere contradictiile evidente între declaratia data de martorul Y în cursul u rmaririi penale si cea din cursul cercetarii judecatoresti. expertului sau interpretului. Instanta dispune citirea declaratiei anterioare a mar torului. (1) Procurorul si partile pot renunta la martor ii pe care i-au propus. 1 ..proc.. aflata la fila..

la sediul instantei. prin încheiere. a martorului sau a oricarei alte persoane îndrept atite. iar în cursul judecatii de instanta. 861. procurorul sau. la sediul parchetului ori. instanta poate dispune ca martorii sa n u fie ascultati daca audierea nu mai este necesara. Datele despre identitatea reala a martorului se consemneaza într-un proces-verbal. dupa ce asculta procurorul si partile. (3) Daca în cursul cercetarii judecatoresti administrarea unei probe anterior admi sa apare inutila. Acestea vor fi introduse în dosarul penal numai dupa ce instanta. care are obligatia de a pastra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunostinta în timpul audi erii. într-un loc special. în plic sigilat. atri buindu-i-se o alta identitate sub care urmeaza sa apara în fata organului judiciar. martorului i se poate încuviinta sa nu declare aceste date. dupa caz. în conditii de maxima siguranta. care va fi pastrat. Organul judiciar are obligatia sa aduca la cunostinta martorului dreptul de a solicita audierea în prezenta unui . masura se dispune înca din cursul urmaririi penale. 862. a constatat ca a disparut pericolul care a determinat luarea masurilor de protecti e a martorului. poate dispune ca acea proba sa nu mai fie administrata. (1). precum si de cel care a dispus masura. Art. De regula. la luarea declaratiei poate par ticipa un consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infra ctorilor. Pot fi audiati ca martori carora li s-a atribuit o alta identitate si investigat orii sub acoperire. instanta. Masura poate fi dispusa de catre procuror în cursul urmaririi penale. (1) În situatiile prevazu te în art. (2) La solicitarea organului judiciar sau a martorului ascultat în conditiile alin . Documentele privind identitatea reala a martorului vor fi prezentate completului de judecata. instanta de judecata poate încuviinta ca martorul sa fie ascultat f ara a fi prezent fizic la locul unde se afla organul de urmarire penala ori în sala în care se desfasoara sedi nta de judecata. dupa caz. prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute în alineatele urmatoare. la cererea motivata a procurorului. Procesul-verbal va fi semnat de cel care a înaintat cererea. în conditii de stricta confidentialitate. Ascultarea martorilor cu identitate protejata În situatia în care exista probe sau indicii temeinice ca prin declararea identitati i reale a martorului sau a localitatii acestuia de domiciliu ori de resedinta ar fi periclitata viata. Modalitati speciale de ascultare a martorului.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala (2) Dupa punerea în discutie a renuntarii. inte gritatea corporala sau libertatea lui sau a altei persoane.

împreuna cu dosarul cauzei. pentru a asigura prezenta mar torului la termen. într-un loc special. astfel încât sa nu poata fi recunoscut.pen. sigilat cu sigiliul parchetului sau. transcrisa. în conditiile prevazute în alin. Observatii: Mar torul cu identitate protejata nu va fi citat în conditiile art. (3) Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei retele de televiziune cu im aginea si vocea distorsionate. se înregi streaza prin mijloace tehnice video si audio si se reda integral în forma scrisa. în conditiile aratate în alin. partile si aparatorii acestora pot adresa întrebari. declaratia martorului va fi semnata de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecata. Declaratia martorului.proc. Supor tul care contine înregistrarile efectuate în cursul urmaririi penale va f i înaintat la terminarea urmaririi penale instantei competente. 77 C. 85 si 86 alin. Instanta va dispune efectuarea unei adrese catre parchetul care a efectuat urmar irea penala în cauza. în conditii de maxima siguranta. în plic sigilat. al instantei de judecata în fata careia s-a facut declaratia. (8) Dispozitiile art. va fi semnata si de martor. în mod n emijlocit. (1)-(31). (7) Suportul pe care a fost înregistrata declaratia martorului.consilier de probatiune. fiind pastrata în dosarul depus la instant a. Declaratia martorului. (31) În cazul judecatii. (l) si (2) se aplica în mod corespunzator . Presedintele completului respinge întrebarile care nu sunt utile si concludente judecarii cauzei sau pot co nduce la identificarea martorului. se întocmeste un proces-verbal în care se reda cu exac titate declaratia martorului si acesta se semneaza de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de organul de urmarire 1 CAPITOLUL VIII. martorului ascultat în conditiile alin. 1 . si va fi pastrat în aceleas i conditii. Întrebarile se pun în ordinea prevazuta în art. (5). se pastrea za în conditiile prevazute în alin. (6) În cursul judecatii. transcrisa. va fi semnata si de acesta si va fi pastrata în dosarul depus la parchet. (4) Declaratia martorului ascultat. (1)-(3). 323 alin. (5). (5) În cursul urmaririi penale. 78. dupa caz. ( 2). în original. JUDECATA În PRImA InSTAnTA penala si se depune la dosarul cauzei.

................... trimis în judecata......pen.... /....... /..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA PARCHET PREZENTAREA MARTORULUI ÎN INSTANTA ROmÂnIA Dosar nr./... .................................................... Sediul ............ 862 C. ....................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE SERVICIUL DE PRObATIUnE DE PE LÂnGA TRIbUnALUL * .......... pentru termenul de judecata din data de .../.... pronuntata în dos arul penal nr......... mInISTERUL PUbLIC PARCHETUL DE PE LÂnGA ....... pentr u savârsirea infractiunii de ......... Va comunicam ca prin încheierea de sedinta din data de .................proc........................telefon ............... (INSTANTA) ................ prin rechizitoriul nr.. sa asigurati prezenta....... va solicitam ca...... si ped..... în vederea audierii în conditiile art........................... ora ............................. completul..... de ......... * (investigatorului sub acoperire .. . Sediul........................ prev..........telefon ... privind pe inculpatul......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE........ Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ...Fax.. pronuntata în dosaru ........... Emisa la .. Emisa la ......... a mar torului cu identitate protejata .. ..... Sediul .............Fax....... (INSTANTA) ... ) PRESEDInTE GREFIER * se mentioneaza numele martorului asa cum acesta apare în dosar ADRESA DESEMNARE CONSILIER DE PROBATIUNE ROmÂnIA Dosar nr........ .. sala ..................

.... /.. termen la care va avea loc ascultarea martorului........./.............. Ca atare................ JUDECATA În PRImA InSTAnTA Observatii: * tribunalul în a carui raza teritoriala se afla instanta sesizata cu solutionarea cauzei PROCES VERBAL DE VERIFICARE A IDENTITATII REALE A MARTORULUI ROmÂnIA Dosar nr..... ......... S-a procedat la desigilarea plicului în care erau trecute datele reale ale investi gatorului si s-au comparat cu cele din Cartea de Identitate.......... /....... investigator sub acoperire..........................l penal nr................. sala..... Conform dispozitiilor art........ Operator de date cu caracter personal nr CATRE........../..... ADRESA PENTRU ÎNAINTAREA DECLARATIEI MARTORULUI ROmÂnIA Dosar nr... (INSTANTA) ......................................telefon .... pen........................... Prezentul proces verbala fost întocmit într-un singur exemplar........................ (INSTANTA) ......... .. Emisa la ... a fost încuviintata cererea formulata de martorul cu identitate protejata .................. va solicitam sa asigurati prezenta unui consilier de probatiune pentru termenul de judecata d in data de ..... s-a procedat la stabilirea i dentitatii reale a martorului .......... GREFIER.... Emisa la ....... ora.. .......pen....... proc...........* ........telefon .................. PRESEDInTE............. sa se faca în prezenta unui consilier d e probatiune... ............... 861 alin...Fax.... Sediul .....4 C................... 862 C.. PRESEDInTE GREFIER 1 CAPITOLUL VIII.............. Operator de date cu caracter personal nr PROCES VERbAL Încheiat azi.... Sediul ..... în conditiile prevazute art.proc.... si sa dispus ca audierea acestuia.Fax.

.... va înaintam alaturat decl aratia martorului sub acope rire/ investigatorului sub acoperire ... . * De regula acestea vor fi înaintate presedintelui/vicepresedintelui instantei pen tru a se pastra în conditii de maxima securitate.. ascultat în dosarul penal nr...... precum si CD-ul ce contine înregistrarea acestei declaratii.... 862 alin....pen.. 1 ......... PRESEDInTE GREFIER Observatii: Declaratia martorului si CD-ul privind înregistrarea declaratiei se înainteaza în plic sigilat.....Conform dispozitiilor art..... 6 si 7 C. l a termenul de judecata din data de .proc.

ca expertiza nu este completa.proc. poate . la cerer e sau din oficiu. l a cerere sau din oficiu. ori se dispune chemarea lui spre a da explicatii verbale asupra raportului de expertiza.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Expertizele În cazurile în care pentru lamurirea unor fapte sau împrejurari ale cauzei sunt necesa re cunostintele unui expert. când instanta constata. Conform art.proc. efectuarea unei expertize este obligatorie. instanta de judecata. În cursul judecatii se poate ajunge la efectuarea unei supliment de exper tiza.pen. va dispune efectuarea unei noi expertize. în cursul urmaririi penale nu s-a efectuat o expertiza. la cerere sau din ofi ciu. De asemenea. a u nei noi expertize. 115 C.pen. dar si în to ate cazurile în care. organul de urmarire penala sau instanta de judecata va dispune. 3 al art. fie de catre altul. dispune efectuarea unui supliment de expertiza fie de catre acelasi ex pert. expertului i se pot solicita lamuriri în scris ori în fata instantei. daca inst anta apreciaza ca pentru lamurirea exacta a împrejurarilor cauzei sunt necesare cunostintele unui expert. conform art. În cazurile în care. Potrivit alin. caz în care ascultarea exper tului se face potrivit dispozitiilor privitoare la ascultarea martorilor.proc. În principiu. aceasta se dispune înca din faza de urmarire penala. în situatiile în care sunt necesare cunostintele unui expert. Daca instanta are îndoieli cu privire la exac titatea concluziilor raportului de expertiza. din oficiu sau la c ererea oricareia dintre parti. daca apreciaza ca raportul tehnico-stiintific ori medico-legal nu este complet sau co ncluziile acestuia nu sunt precise. Pentru situatiile în care în cursul urmaririi penale nu s-a efectuat o expertiza ci un rapor t de constatare tehnico-stiintifica sau medico legala. este de asemenea obli gatorie efectuarea unei expertize pentru stabilirea cauzelor mortii daca nu s-a întocmit un rapor t medico legal. conform legii. sau efectuarea unei expertize (art. 1 C. 117 alin.pen. când se socoteste necesar. De asemenea. va dispune refacerea sau completarea constatarii tehnico-stiintifice ori medicolegale.proc.). efectuarea unei expertize. Astfel. 117 C. este obligatorie efectuarea expertizei psih iatrice în cazul infractiunii de omor deosebit de grav precum si în cazul în care organul judiciar are îndoieli asupra starii psihice a învinuitului sau inculpatului. se cer expertului lamuriri suplimentare în scris. 124 C.pen. în cazul infractiunilor savârsite de catre un minor cu vârsta cuprinsa între 14 si 16 ani este obligatorie efe ctuarea unei exper tize psihiatrice pentru a stabili existenta discernamântului la momentul comiterii fapt ei.

. 3 C..... (denumirea institutiei) Sediul ..................proc . 303 ali n.. sau a celor de amânare sau întrerupere a executarii pedepsei (453 lit c C......... *... având urmatoarele obiective: ................................................ Instanta va stabili obiective expertizei si termenul în care aceasta trebuie efect uata...........pen.......................... 1 CAPITOLUL VIII....Fax...............proc................... expertiza grafica)......... .. pot fi solutionate numai pe baza con cluziilor unei expertize medico-legale...... 455 C....... 1 C.. În anumite situatii (expertiza medico-legala psihiatrica....pen.......................... sau ulterior... Emisa la ......... CATRE................../....... de un labo rator de expertiza criminalistica sau de orice institut de specialitate............ ( compus din .. fiecare dintre parti are drept ul sa ceara ca un expert recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei..... urmând ca la efectuarea acesteia sa par ticipe în calitate de experti parte ............pen........proc. art........................ /............................. JUDECATA În PRImA InSTAnTA ADRESA PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZA DE CATRE O INSTITUTIE ROmÂnIA (INSTANTA) .............. ...telefon ............pen................).... ** În vederea efectuarii exper tizei va înaintam dosarul nr..............proc... instanta de judecata se adreseaza acestor a pentru efectuarea expertizei... Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ......................................... Operator de date cu caracter personal nr Dosar nr.........dispune efectuarea unei expertize.......)........... ..... Conform art................. Când expertiza urmeaza sa fie efectuata de un serviciu medico-legal................. în faza de executare a hotarârii judecatoresti... pronuntat a în dosarul susmentionat s-a dispus efectuarea unei expertize .. Sediul ... în vederea efectuarii ex pertizei se dispune si înaintarea dosarului... .... Procedura efectuarii expertizei 1..)*** privindu-l pe inculpatul...... anumite cereri formulate în cursul procesului penal...... 118 alin......... Este cazul cererii de suspendare a procesului penal (art.. De asemenea......

aceasta va solicita mai întâi .. În celelalte cazuri.numar volume... 1 .. comunicarea numelor mai multor experti din speci alitatea respectiva. medico-legala.felul expertizei (ex.. 2.. ***... PRESEDInTE GREFIER * .În consecinta. Pentru aceste situatii instanta de judecata.) expertu l este numit de instanta de judecata.. grafica) **. În aceste cazuri onorariul expertului va fi stabi lit de instanta.. urmând ulterior a fi desemnat expertul. va solicitam sa efectuati expertiza dispusa în cauza si sa înaintati ra portul de expertiza pâna la urmatorul termen de judecata. (expertiza contabila. expertiza tehnica-auto etc.. Biroului Local de Expertize tehnice judiciare. pe baza de adresa. numar file Observatii: dosarul se înainteaza numai în situatia în care exista o dispozitie a inst antei în acest sens.se comunica numele expertilor par te în ipoteza în care partile au solicitat ca efectuarea expertizei sa se faca în prezenta acestora... stabilit pentru data de . exper tul putând solicita ulterior majorarea acestuia.

..........tribunalul în a carui raza teritoriala se afla instanta care a dispus efectuare a expertizei..telefon .***e xperti....... când dispune efectuarea unei expertize. ....Fax........................... În vederea desemnarii expertului va solicitam ca.... stabilit pentru data de ........felul expertizei ***................. Operator de date cu caracter personal nr CATRE........... 120.................L ......... .......................... Sediul ...numarul de experti solicitat de instanta ****.....T.................................E.............. (INSTANTA) ...* Sediul ............ Daca expertiza se dispune de catre Curtea de apel..... Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ADRESA B.......... biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare de pe lânga Tribunalul ....../.................... pronuntat a în dosarul susmentionat s-a dispus efectuarea unei exper tize ......................... pâna la urmatorul termen de judeca ta......................... Extras (1) Organul de urmarire p enala sau instanta de judecata................. având urmatoarele obiective: ...................... sa ne comunicati numele numele si adresele a .... daca acesta a fost desemnat de organul de urmarire penala sa ...................... precum si expertul....specialitatea exper tului Lamuriri date expertului si partilor Art..............**....... /... ROmÂnIA Dosar nr........ Emisa la .J........ Lamuriri date expertului si partilor............. **.... . fixeaza un termen la care sunt c hemate partile...................**** PRESEDInTE GREFIER *...............................

........................................../........ ....... 1 0 CAPITOLUL VIII.. 120 C......proc................................... (3) Partile mai sunt încunostintate ca au dreptul sa ceara numirea si a câte unui ex pert recomandat de fiecare dintre ele.......... Emisa la .........................telefon .... cu chitanta nr.... Sediul ....... va solicitam sa va prezentati la termenul ....pen..... (INSTANTA) ................................. .................. ati fost desemnat exper t pentru efectuarea unei expertize ...................................... ... (4) Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert............ ............................. cu urmatoarele obiective:.................. JUDECATA În PRImA InSTAnTA ADRESA EXPERT DESEMNAT DE CATRE INSTANTA ROmÂnIA Dosar nr.......... pronuntat a în dosarul susmentionat.... în conformitate cu dispozitiile art...Fax........... ............................ care sa participe la efectuarea expertizei.........u de instanta. ................................. S-a fixat un onorariu provizoriu în cuantum de .................................................. încunostintândul totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile.. ......... /..................... organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune în vedere expertului termenul în care urmeaza a fi efectuata expert iza... În consecinta............... ............... c are a fost achitat de ....... Operator de date cu caracter personal nr CATRE.................... Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ... (2) La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si expertului obiectul exp ertizei si întrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si li se pune în vedere ca au dreptul sa faca observatii cu privire la aceste întrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor........................* Domiciliu/Sediul ...............

ora.. instanta este obligata sa puna în discutie noua încadrare si sa atraga atentia inculpatului ca are dreptul sa ceara lasarea cauzei mai la urma sau eventual amânarea judecatii...... 1 1 . 334.. Schimbarea încadrarii juridice.. Jurisprudenta RIL 1/2006 Schimbarea încadrarii juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a ins tantei. completul...proc... si daca la efectuarea expertizei urmeaza sa participe partile si expertii parte încuviintati..sala. procedura prevazuta de art. onorariul provizoriu stabilit si daca acesta a fost achi tat.. obiectivele expertizei....... pentru a-si pregati apararea..de judecata din data de . PRESEDInTE GREFIER * numele expertului desemnat În practica.. este simplificata. Schimbarea încadrarii juridice Art. 120 C..pen. ci acestuia i se comunica fap tul ca a fost desemnat expert.... Daca în cursul judecatii se considera ca înc adrarea juridica data faptei prin actul de sesizare urmeaza a fi schimbata. prin încheiere pronuntata înainte de solutionarea cauzei..... în sensul c a nu se mai acorda un alt termen pentru chemarea expertului în fata instantei.. pentru celeritatea judecarii cauzei. în situatiile în care expertizele dispuse nu au o complexitate deosebita.. nu atrage incompatibilitatea judecatorului care a facut parte din completul de judecata.

.. pen. (2) Presedintele poate da cuvântul si în replica. instanta dispune reluarea ce rcetarii judecatoresti. 340-34 C. fiind deschise dezbaterile. chiar daca nu au fost cer . când socoteste necesar. 342. conform art... prev.. daca în sustinerile lor depasesc limitele cauzei ce se judeca. 341.pen. (2) În timpul în care inculpatul are ultimul cuvânt. . de art.pen Art. 340. Întreruperea nu poate fi mai mare de 5 zile. partii vatam ate... Dezbaterile si ordinea în care se da cuvântul.. (1) Înainte de a declara terminata cercetarea judecatoreasca.prev. Concluzii scrise. nu i se pot pune întrebari. (1) Dupa terminarea cerceta rii judecatoresti se trece la dezbateri.proc. de art. partii civile. Terminarea cercetarii judecatoresti Art. Ultimul cuvânt al inculpatului. dupa închiderea dezbaterilor.. partii responsabile civilmente si inculpatului. Exemple de consemnare în încheierea de sedinta Constatând ca nu mai sunt cereri noi de formulat. (2) Procurorul si partile pot depune concluzii scrise.proc. o ri daca s-au efectuat completarile cerute. Daca in culpatul releva fapte sau împrejurari noi. în infractiunea de. (2) Daca nu s-au formulat cereri sau daca cererile formulate au fost respinse.. (4) Pentru motive temeinice dezbaterile pot fi întrerupte.. (1) Presedintele înainte de a încheia dezbat erile da ultimul cuvânt inculpatului personal... 339 alin... dându-se cuvântul în urmatoarea ordine: procurorului. 2 C.. Instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca. presedintele întreaba pe procuror si pe parti daca mai au de dat explicatii ori de formulat cereri noi pentru completarea cercetarii judecatoresti.. (1) Instanta. esentiale pentru solutioarea cauzei.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Exemple de consemnare în încheierea de sedinta Conform art... poate cere par t ilor.. .. Instanta. pune în discutie schimbarea încad rarii juridice din infractiunea de .. Dezbaterile Sediul materiei art. din oficiu. si a trage atentia inculpatului ca poate solicita lasarea cauzei la sfârsitul sedintei sau chiar amânarea acesteia în vederea pregatirii aparari i... sa depuna concluzii scrise. Art.. respectându-se aceeasi ordine. presedintele declara terminata cercetarea judecatoreasca. Terminarea cercetarii judecatoresti. 334 C. Art. (3) Presedintele are dreptul sa întrerupa pe cei care au cuvântul. 339.proc.

în 3 zile lucratoare de la terminarea sedintei. precum si ale celor care au lipsit. conceptele de citare pentru termenu l urmator. Încheierea de sedinta. încheierea de sedinta Art. (2) Termenele prevazute la alin. iar partea intro ductiva a hotarârilor. 305. anul si denumirea instantei. cu exceptia situatiilor în care legea prevede termene mai scurte. luna. JUDECATA În PRImA InSTAnTA nuntarii se întocmesc de grefier în termen de doua zile lucratoare. b) mentiunea daca sedinta a fost sau nu publica. aparatorilor si ale celorlalte persoane care pa rticipa în proces si care au fost prezente la judecata. precum si încheierile de amânare a pro1 CAPITOLUL VIII. notele telefonice sau telegrafice de cit are se transmit de îndata. orei si persoanei care le-a primi t. adresele si celelalte lucrari dispuse de instanta. care semneaza de primirea lor pe listele de sedinta. cu aratarea calit atii lor procesuale si cu mentiunea privitoare la îndeplinirea procedurii. c) numele si prenumele judecatorilor. grefierii de sedinta predau dosarele amânate grefierului arhivar sef.ute de instanta. cu exceptia cauzelor urgente sau a celor pentru care legea prevede un termen mai scurt de exercitare a cailor de atac. cu aprobarea si în masura st abilita de presedintele instantei. activitatea ulterioara sedintei de judecata Obligatii ale grefierului de sedinta art. (1) Desfasurarea procesului în sedinta de judecata se consemneaza într-o încheiere care cuprinde: a) ziua. dupa care se depun la dosarul cauzei. 07 ROI (1) Încheierile de amânare a judecatii cauzelor. ar t. (1) pot fi depasite. cel mai târziu a doua zi dupa întocmirea conceptelor de citare. . (2) Dupa redactarea si semnarea încheierilor. d) numele si prenumele partilor. 08 ROI (1) Judecatorii sunt obligati sa verifice efectuarea în termen a încheierilor si a c elorlalte lucrari întocmite de grefierul de sedinta. procurorului si grefierului. în primul caz facându-se mentiunea datei. restituindu-le pe cele necorespunzatoare si dând îndrumarile n ecesare pentru refacerea lor. (3) Citatiile si mandatele de aducere se întocmesc în ordinea urgentei.

g) cererile de orice natura formulate de procuror. nu se întocmeste o înche iere separata. Felul hotarârilor. (3) Când hotarârea se pronunta în ziua în care a avut loc judecata. recursului. precum si hotarârea pronuntata de instanta de recurs în rejudecarea cauzei se numeste deciz ie. 311. Art. f ) înscrisurile care s-au citit în sedinta. 1 . (2) Încheierea se întocmeste de grefier în 24 de ore de la terminarea sedintei si se s emneaza de presedintele completului de judecata si de grefier. recursul ui în interesul legii. i) masurile luate în cursul sedintei.e) enuntarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecata si textele de lege în care a fost încadrata fapta. (1) Hotarârea prin care cauza este solutionata de prima instanta de judecata sau prin care aceasta se dezînvesteste fara a solutiona cauza se numeste sentinta. (3) Toate celelalte hotarâri date de instante în cursul judecatii se numesc încheieri. de parti si de ceilalti parti cipanti la proces. (2) Hotarârea prin care instanta se pronunta asupra apelului. h) concluziile procurorului si ale partilor.

......... prev. .........................) ............................ Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul....... a fost reprezentat de procuror .......305lit...pen. e C. 1 lit.pen..c) PRESEDINTE: ........ considerentele si d ispozitivul.. Grefier de sedinta: :..... atât sustinerile partilor si ale Ministerului Public cât si dis pozitia motivata a instantei se vor regasi în practicaua încheierii. de art....pen....proc.......proc. ... Încheierea trebuie sa cuprinda toate mentiunile prevazute de art.(art.pen.... în sensul ca... dupa cum urmeaza: în practica datele prevazute de dispozitiile art.... 305 alin......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Structura încheierii de sedinta: Fiind o hotarâre judecatoreasca.. 1 lit........./. trimis în judeca ta....proc.. 305 lit.pr oc. se invoca o exceptie.... MINISTERUL PUBLIC ........ 305 lit.... ROmÂnIA Judecatoria ................................. b) Instanta constituita din:(ar t. a..... ./........ sau Instanta compusa* din: PRESEDINTE: .... ..Parchetul de pe lânga . În anumite situatii.............. fiind deci formata din trei parti respectiv partea introductiva sau practicaua....... 1 C.... a) DOSAR NR......... de solutionarea careia depinde continuarea sau nu a judecatii la termenul respectiv.. a fost reprezentat de procuror. încheierea de sedinta are aceeasi structura ca si h otarârea.... modul de înto cmire a încheierii va fi oarecum diferit............ (art.....Sectia Penala (art.... iar în dispozitiv masurile dispuse art............. pentru savârsirea infractiunii de ... 305 alin..... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la.. i C.. 305 al in...... Ministerul Public Parchetul de pe lânga ... în considerente motivarea masurilor dispuse în cursul sedintei.... a-h C...... 305 lit.......... GREFIER: :... respectiv în cazurile în care se formuleaza o cerere.

...... partea vatamata ... d teza a II a C.... (nume prenume)..... asistat de aparator din oficiu -av. d teza I) Procedura de citare legal/nelegal îndeplinita**. în ap doi judecatori si în recurs trei judecatori)........ ..... (numele persoanele lipsa si calitatea lor în cauza)....... ***** Pronuntata în sedinta publica....... Observatii *ul de el Prin compunerea instantei se întelege alcatuirea completului de judecata cu numar de judecatori prevazuti lege pentru a solutiona respectiva cauza (în prima instanta .....***. dupa care... ...un judecator.... ......... prenu me). 305 lit...) S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza .g.în ipoteza în care procedura de citare este nelegal îndeplinita se vor arata motiv ele (ex.......... ......h) 1 CAPITOLUL VIII... (nume... emisa de Baroul . Tot ce se întâmpla în sedinta (art.. lit. completul....... se întelege alcatuirea acesteia în complexul ei cu grefier Prin constituirea instantei si procuror **..... pentru când se citeaza/ partile au termen în cunostinta..... camera . prenume)... în baza împuternicirii avocatiale nr. ora ....pr oc.emisa de... f.... (art.... depusa la dosar la fila . JUDECATA În PRImA InSTAnTA InSTAnTA: motivarea instantei aspra masurilor dispuse**** DISPUnE: masurile dispuse Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de.... azi. pentru care dovada de îndeplinire a procedurii de ci tare nu a fost restituita la dosar)...... (art............La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: ex: inculpatul (nume........ . 305 alin...... cam era 203... . în baza delegatiei pentru asistenta judicia ra obligatorie nr.. ora 8:30. CI... PRESEDInTE GREFIER TERMEN LA DATA DE:... procedura de citare nelegal îndeplinita cu partea civila Y..... /asistat de aparator ales av... 305 lit...... (nume prenume).pen. lipsa fiind .

se vor consemna tot aici si motivele pentru care procedura de citare nu a fost legal îndeplinita (Ex. Daca însa anterior nu s-au aratat motivele pentru care procedura de citare a fost nelegal îndeplinita. dupa strigarea cauzei si apelul partilor grefierul de sedinta face oral referatul cauzei. s-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca dovada de îndeplinirea p rocedurii de citare a inculpatului X a fosr restituita cu mentiunea destinatar mutat de la adresa ) ****. *****.Conform art.***. Din toate aceste date cuprinse în referatul oral. între termenele de judecata. în aceasta parte a practicalei va fi consemnat doar modul în care s-au realizat masurile dispuse de catre instanta la termenul anterior. modul de îndeplinire a procedurii de cit are). Toate celelalte date din referatul oral rezulta din consemnarile anterioare din practicaua încheierii (obiectul cauzei. dar si actele/ cererile etc. comunica modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces si daca s-au realizat celelalte masuri dispuse de instanta la termenele anterioare. prezentând pe scur t obiectul pricinii si stadiul în care se afla judecata acesteia. 04 ROI. depuse de catre parti/participanti prin serviciul registratura. facânduse doar mentiunea procedura de citare nelegal îndeplinita .dispozitia de amânare a cauzei va fi trecuta întotdeanu dupa toate celelelte masuri dispuse si care au atras amânarea cauzei 1 .se vor motiva solutiile dispuse asupra tuturor cererilor formulate de catr e procuror si de catre parti.

. a fost reprezentat de procuro r G. s a paraseasca sala de sedinta.N. si Spitalul Clinic de Urgenta D.C. GREFIER: .........B........ 184 alin. Instanta dispune ca martorul D..B.. cu împuternicire avocatiala nr..V.......proc. si E........I.pen...... Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se constate ca sesizarea a fost f acuta cu respectarea dispozitiilor ......B.... precum si martorii A.... se procedeaza la identificarea inculpatului care s e legitimeaza cu C. Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul G....... trimis în judecata p entru savârsirea infractiuni de vatamare corporala din culpa prev... decontul cheltuielilor de spitalizare r eferitoare la partea civila V.......C... 318 C.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA JUDECATORIA ...... si conform art 319 C. Ministerul Public .N.... S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instante i ca s-a depus la dosar din par tea Spitalul Clinic de Urgenta D. 1 C.. depusa la fila 13/dosar.pen. Potrivit dispozitiilor art............ punândui-se în vedere sa nu se îndeparteze fara încuviintarea sa. Î n C H E I E R E SEDINTA PUBLICA DIN .... asistat de ap arator ales avocat A...4 C...... mar torul D..... Procedura de citare legal îndeplinita.. I seria...Parchetul de pe lânga . depusa la fila 6/dosar... lipsind par tile civile V......./... emisa de ......... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul G. avocat Z...... Instanta pune în discutie ver ificarea regularitatii actului de sesizare.. cu împuternicire avocatiala nr.........C. emisa de Baroul Bucuresti..B.... INSTANTA CONSTITUITA DIN: PRESEDINTE: ...N..2...Sectia penala DOSAR NR.. 300 alin../.. pen.... a paratorul partii civile V....... nr.pen.proc......... de art.F...proc.B.... . dupa care: Conform art.

proc.B.proc. s-a dat citire actului de sesizare. pe când în cel de-al doilea.B. solicita efectuar ea unei noi exper tize tehnice auto având urmatoarele obiective: dinamica producerii accidentului rutier. având în vedere ca din dosarul de urmarire penala lipse ste fisa de cazier a inculpatului G. In stanta explicându-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i se aduce. Instanta constata regularitatea actului de sesizare.. stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si ci ne a creat aceasta stare. aparatorul partii civile V. respectiv facturi si bonuri fiscale reprezentând cheltuielile efectuate pentru achizitionarea medicamen telor prescrise si un martor F. . solicita încuviintarea probei cu înscrisu ri. apreciaza ca aceste aspecte nu au fost pe deplin lamurite. si.. declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei. 263 si 264 C. Aparatorul inculpatului G. 327 C. si.C.pen. având în vedere ca n u sunt alte cereri prealabile de formulat. achieseaza la co ncluziile reprezentantului Ministerului Public.pen.proc.pen. conform art. pune concluzii de efectuare a unei adrese la IJP Dolj pentru comunicarea ac esteia. dupa care. s-a procedat la audierea sub prestare de juramânt a mar torului D. Instanta acorda cuvântul asupra cererilor de probe noi.art. aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nici o declaratie.. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Reprezentantul Ministerului Public nu solicita încuviintarea de probe noi. în sensul ca în primul se stabileste culpa e xclusiva a victimei în producerea accidentului. ca atare. 1 CAPITOLUL VIII. precum si obligatia de a a duce la cunostinta instantei.proc. În continuare. 322 C. orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal.N.N. si ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa. conform art. a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosarul cauzei.B. Arata ca insista în audierea martorilor lipsa la termenul de astazi. Aparatorul partii civile V. cât si aparatorul inculpatului G. culpa concurenta a inculpatului cu cea a victimei.V.. în dovedirea celorlalte pretentii formulate si depune la dosar adresa martoru lui. în raport de concluziile total contradictorii ale ce lor doua expertize tehnice auto efectuate în cursul urmaririi penale. stabilirea v itezei de deplasare a autoturismului implicat în accident. 323 C. dreptul de a pune întrebari partii civile si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cercetarii judecatoresti.pen. Având cuvântul.B. Conform art. ci doar administrarea probelor din cursul urmaririi penale. dupa citire si semnare. a fost ascultat inculpatul G. dupa cit ire si semnare.

125 C. aratând ca. Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu se opune încuviintarii probelor asa cum au fost acestea solicitate de partea civila.B.B. 2 C. Totodata. si va dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local d e Expertize Tehnice pentru comunicarea numelui a 3 experti tehnici auto.pen. respectiv proba cu înscris uri si ascultarea în calitate de martor a numitului F. Aparatorul par tii civile V.N. asa cum au fost acestea solicitate.N. apreciindule concludente si utile cauzei. 67 alin. stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilita tilor de evitare a accidentului.N. nu se opune încuviintarii probelor. concluziile aparent contradictorii ale expertizelor din cursul urmarir ii penale se datoreaza faptului ca la prima expertiza efectuata expertul nu a avut în vedere toate datele anchetei. proc. pune concluzii de respingere a cererii de efectuare a unei noi exper tize tehnice. în dovedirea cuantumului pretentiilor civile.. 1 . Constatând ca din dosarul de urmarire penala lipseste fisa de cazier a inculpatulu i instanta va dispune efectuarea unei adrese catre IJP Dolj pentru comunicarea acesteia. în sarcina inculpatului G. aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident În vederea efectuarii raportului de exper tiza instanta va stabili onorariu proviz oriu în suma de 700 lei. având urmatoarele obiective: stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu urmatoarele precizari: st abilirea vitezei de deplasare a autoturismului implicat în accident. I n S T A n T A: Asupra probelor solicitate de catre partea civila V. în baza art.. în baza art.. Având în vedere concluziile contradictorii ale rapoartelor de expertiza tehnica auto efectuate în cursul urmaririi penale. pen. urmeaza a le încuviinta.stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilitatilor de evitar e a accidentului.proc. de efectuare a unei noi expertize t ehnice auto. aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident Insista în audierea martorilor din acte si nu se opune încuviintarii probei cu acte si un martor solicitata de partea civila. existând astfel îndoieli cu privire la exactitatea acestora. instanta urmeaza a încuviinta cererea inculpatului G. stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si cine a creat aceasta stare.

.. în sarcina inculpatului G B........B....N. Pronuntata în sedinta publica....... ora .F.B. azi ....Sectia penala DOSAR NR.......... având termen în cunostinta........ pentru inculpatul G.... completul..... D I S P U n E: Încuviinteaza..... Formularea unor cereri...../.................. inculpatul G.... aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident Stabileste onorariu provizoriu în suma de 700 lei...... având urmatoarele obiective: stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu urmatoarele precizari: st abilirea vitezei de deplasare a autoturismului implicat în accident.............. efectuarea unei noi expertize tehnice auto....B.. GREFIER: .. motiv pentru care. si Spitalul Clinic de Urgenta D.... proba cu înscrisuri si un martor..... si F......N.. ora ..N...Încuvi inteaza...B..... pentru partea civila V...... Dispune efectuarea unei adrese catre IJP Dolj pentru comunicarea fisei de cazier a inculpatului G..... martor ii A............B. sala. PRESEDInTE GREFIER TERMEN LA DATA DE: . .. stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilita tilor de evitare a accidentului.. stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si cine a creat aceasta stare. Î n C H E I E R E SEDINTA PUBLICA DIN ....... INSTANTA CONSTITUITA DIN: PRESEDINTE: .F. E................./.....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala În vederea administrarii probelor noi si a audierii martorilor din acte.. sala.. ...... .... exceptii de care depinde continuarea judecatii -mod de c onsemnare în încheiere ROmÂnIA JUDECATORIA ... Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de ......... comple tul.... Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Expertize Tehnice pentru comun icarea numelui a 3 experti tehnici auto..N...... pen tru când se citeaza partile civile V. va dispun e amânarea judecarii cauzei........

si conform art 319 C.I.proc.B. 300 alin. Potrivit dispozitiilor art.. solicita restituirea cauzei la parchet aratând ca rec hizitoriul nu a fost verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de catre prim procurorul parchetului.. achieseaza la concluziile reprezentantului Ministe rului Public. martorul D. pen...Ministerul Public .pen... decontul cheltuielilor de spitalizare re feritoare la partea civila V..C..B. aratând ca din adresa de înaintare a dosarului la instanta re zulta ca rechizitoriul a fost verificat de catre prim procurorul parchetului... Instanta pune în discutie verif icarea regularitatii actului de sesizare. si Spitalul Clinic de Urgenta D... Instanta dispune ca martorul D.B......B....N.. punândui-se în vedere sa nu se îndeparteze fara încuviintarea sa.. asistat de ap arator ales avocat A.. se procedeaza la identificarea inculpatului care s e legitimeaza cu C... depusa la fila 6/dosa r. a fost reprezentat de procuro r G. Aparatorul inculpatului G.N... de art... Procedura de citare legal îndeplinita.2.F.. JUDECATA În PRImA InSTAnTA La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul G.pen.proc. cu împuternicire avocatiala nr. 318 C.. Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se constate ca sesizarea a fost f acuta cu respectarea dispozitiilor art.. 1 CAPITOLUL VIII. neregularitatea poate fi acoperita prin acordarea unui termen în acest sens. aparatorul partii civile V. si E... Având cuvântul asupra cererii de restituire a cauzei la parchet.proc.. chiar în conditiile în c are aceasta mentiune nu ar fi existat.C. s a paraseasca sala de sedinta...N.. 184 alin. emisa de Baroul .. 263 si 264 C..C.proc. emisa de .. Aparatorul partii civile V..V...pen.. C..... reprezentantul Mins iterului Public pune concluzii de respingere a acesteia.. lipsind partile civile V. I seria.. cu împuternicire avocatiala nr.. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instante i ca s-a depus la dosar din partea Spitalul Clinic de Urgenta D.4 C.. precum si martorii A... Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul G...Parchetul de pe lânga .. nr.. astfe l cum s-a stabilit prin decizia 9/2008 a ... depusa la fila 13/dosar..N.B.. De asemenea arata ca.pen.B. avocat Z. trimis în judecata p entru savârsirea infractiuni de vatamare corporala din culpa prev... dupa care: Conform art....

În continuare.pen. orice schimbare a locuintei pe par cursul procesului penal. având în vedere ca în adresa de înaintare a dosarului la instanta exista mentiunea expresa ca rechizitoriul a f ost verificat sau aspectul legalitatii si temeiniciei de catre prim procurorul parchetului de pe lânga. .. Instanta explicându-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i s e aduce. dreptul de a pune întrebari partii civile si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cercetarii judecatoresti. Reprezentantul Ministerului Public nu solicita încuviintarea de probe noi. dupa citire si semnare. a fost ascultat inculpatul G. conform art.. 323 C. ci doar administrarea probelor din cursul urmaririi penale. Aparatorul partii civile V.N.pr oc. a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosarul cauzei. conform art. si. dupa citi re si semnare. s-a dat citire actului de sesizare. Conform art.B. 327 C. având în vedere ca din dosarul de urmarire penala lipse ste fisa de cazier a inculpatului G....proc. constatând regularitatea actului de sesizare. Instanta acorda cuvântul asupra cererilor de probe noi. Instanta respinge cererea de restituire a cauzei la parchet ca neîntemeiata.B.pen. 322 C. pune concluzii de efectuare a unei adrese la IJP Dolj pentru comunicarea ac esteia. achieseaza la concluziile reprezentantului Ministe rului Public. si ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa. aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nici o declaratie. precum si obligatia de a aduce la cunostinta instantei..Înaltei Curti de Casatie si Justitie.pen.. aratând ca prin cererea formulata se urmareste tergiversarea solutionarii cauzei. Având în vedere ca nu sunt alte cereri prealabile de formulat. 1 .proc. s-a procedat la audierea sub prestare de juramânt a martorului D C declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu se opune încuviintarii probelor asa cum au fost acestea solicitate de partea civila. 125 C.proc. I n S T A n T A: Asupra probelor solicitate de catre partea civila V. respectiv facturi si bonuri fiscale reprezentând cheltuielile efectuate pentru achizitionarea medicamen telor prescrise si un martor F. instanta urmeaza a încuviinta cererea inculpatului G.N. în raport de concluziile total contradictorii ale ce lor doua expertize tehnice auto efectuate în cursul urmaririi penale.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Având cuvântul. Aparatorul partii civile V. aparatorul partii civile V.. existând astfel îndoieli cu privire la exactitatea acestora. pune concluzii de respingere a cererii de efectuare a unei noi expertize tehnice. asa cum au fost acestea solicitate. nu se opune încuviintarii probelor. aratând ca.N. Totodata. solicita efectuar ea unei noi expertize tehnice auto având urmatoarele obiective: dinamica producerii accidentului rutier. apreciindule concludente si utile cauzei. 2 C. stabilirea v itezei de deplasare a autoturismului implicat în accident. stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilitatilor de evitar e a accidentului.B. în sensul ca în primul se stabileste culpa e xclusiva a victimei în producerea accidentului. 67 alin. în baza art..N. Având în vedere concluziile contradictorii ale rapoartelor de expertiza tehnica auto efectuate în cursul urmaririi penale. Arata ca insista în audierea martorilor lipsa la termenul de astazi.V. apreciaza ca aceste aspecte nu au fost pe deplin lamurite.pen. de efectuare a unei noi expertize t ehnice auto. aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident Insista în audierea martorilor din acte si nu se opune încuviintarii probei cu acte si un martor solicitata de par tea civila. stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si ci ne a creat aceasta stare. respectiv proba cu înscris uri si ascultarea în calitate de martor a numitului F. pen. în dovedirea celorlalte pretentii formulate si depune la dosar adresa martoru lui.. ca atare.. si.. pe când în cel de -al doilea. proc. solicita încuviintarea probei cu înscrisu ri. Aparatorul inculpatului G. în baza art. culpa concurenta a inculpatului cu cea a victimei. având urmatoarele obiective: . în dovedirea cuantumului pretentiilor civile.N. concluziile aparent contradictorii ale expertizelor din cursul urmarir ii penale se datoreaza faptului ca la prima expertiza efectuata expertul nu a avut în vedere toate datele anchetei. urmeaza a le încuviinta.B.

... motiv pentru care... completul.... Pronuntata în sedinta publica. 1 0 CAPITOLUL VIII..B. Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de .B.F. ora .. va dispun e amânarea judecarii cauzei. în sarcina inculpatului G B..stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu urmatoarele precizari: st abilirea vitezei de deplasare a autoturismului implicat în accident. Încuv iinteaza.. În vederea administrarii probelor noi si a audierii martorilor din acte. Dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local de Exper tize Tehnice pentru comu nicarea numelui a 3 experti tehnici auto.B...... stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si cine a creat aceasta stare.. ora ... stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilita tilor de evitare a accidentului. comple tul.. inculpatul G.....F. având termen în cunostinta... aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident În vederea efectuarii raportului de expertiza instanta va stabili onorariu provizo riu în suma de 700 lei..... ......N. si Spitalul Clinic de Urgenta D.. E.. .... Dispune efectuarea unei adrese catre IJP Dolj pentru comunicarea fisei de cazier a inculpatului G..... efectuarea unei noi exper tize tehnice auto. azi ... proba cu înscrisuri si un martor..........N...B. pentru partea civila V...... Constatând ca din dosarul de urmarire penala lipseste fisa de cazier a inculpatulu i instanta va dispune efectuarea unei adrese catre IJP Dolj pentru comunicarea acesteia.. si va dispune efectuarea unei adrese la Biroul Local d e Expertize Tehnice pentru comunicarea numelui a 3 experti tehnici auto.. martor ii A.. sala.. stabilirea mecanismului de producere a impactului si a posibilita tilor de evitare a accidentului. stabilirea momentului în care a aparut starea de pericol si cine a creat aceasta stare...... pen tru când se citeaza partile civile V.. si F. având urmatoarele obiective: -stabilirea dinamicii producerii accidentului rutier cu urmatoarele precizari: s tabilirea vitezei de deplasare a autoturismului implicat în accident....... JUDECATA În PRImA InSTAnTA D I S P U n E: Încuviinteaza... sala.... în sarcina inculpatului G.... pentru inculpatul G... .B...... PRESEDInTE GREFIER TERMEN LA DATA DE: .B.aratarea regulilor de circulatie încalcate de cei implicati în accident Stabileste onorariu provizoriu în suma de 700 lei.N......N..

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatul T... partea vatamata T. conform delegatiei pentru asistenta j uridica din oficiu nr..Sectia penala DOSAR NR....... 271 alin. c C. cu aplicarea art. depusa la dosar la fila 14...... emisa de Baroul Bucuresti. Procedura de citare legal îndeplinita./.. 2 lit.pen. si T. 37 lit.pen........ .... 211 alin.N....... .... a C.. a C.. aflat în star e de arest preventiv si asistat de aparator din oficiu . cu aplic area art. Î n C H E I E R E SEDINTA PUBLICA DIN ../. 4 C. P..M..G..av. trimis în judecata. în stare de arest preventiv pentru savârsirea infractiunilor de tâlharie prev... 33 lit....... 1 1 ........ si nerespectarea hotarârilor judecatoresti prev...... T.. lipsa fiind mar torii D........ INSTANTA CONSTITUITA DIN: PRESEDINTE: .....ROmÂnIA JUDECATORIA ......pen..D... pen...M../...C.........N. b. Ministerul Public . GREFIER: ...Parchetul de pe lânga . Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul T..... a fost reprezentat de procuro r .. de ar t. de art....

pen. Conform art. Constatând ca nu sunt alte cereri prealabile sau exceptii de formulat. Instanta constata regularitatea actului de sesizare. 322 C. 263 si 264 C.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. acesta fiind întocmit cu resp ectarea dispozitiilor art. partea vata mata T.pen.. Conform art. aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nic i o declaratie.. si partea vatamata T. Partea vatamata arata ca se constituie parte civila cu suma de 320 lei.pen. dupa care. 1 C.proc. învedereaza ca martorul T. depunând la dosar copia legalizata a certificatului de deces al acestuia. 300 alin. Având cuvântul asupra cererii de amânare. 323 C. Potrivit dispozitiilor art. Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se constate ca sesizarea a fost f acuta cu respectarea dispozitiilor art. s-a dat citire actului de sesizare. vecinul sau. P.proc. Instanta respinge ca neîntemeiata cererea de amânare formulata de catre inculpat. apreciind .M.proc.pen.pen. Inculpatul T. avân d în vedere ca acestuia i-au mai fost acordate doua termene de judecata în acelasi scop.N. reprezentantul Ministerului Public pune conc luzii de respingere a acesteia aratând ca în cauza au mai fost acordate doua termene în acest sens. Partea vatamata arata ca lasa solutia la aprecierea instantei. instanta explicân du-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i se aduce.D. a fost audiat inculpatul. reprezen tând contravaloarea telefonului mobil sustras de inculpat.. se dispune citirea actului de sesizare.proc. 263 si 264 C. astfel c a inculpatul urmeaza a fi asistat la acest termen de aparatorul din oficiu av. care a asigurat asist enta juridica a acestuia si la termenele anterioare.D. Aparatorul inculpatului T. solicita se se constate ca instanta a fost legal sesizata. solicita amânarea judecarii cauzei în vederea angajarii unui aparato r. a carui declaratie a fost consemnata si atasata la dosarul cauzei.G.N. dreptul de a pune întrebari par tii civile si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cerc etarii judecatoresti. a decedat. Instanta a respins întrebarea ce studii are inculpatul formulata de catre partea civila. Instanta pune în discutie ver ificarea regularitatii actului de sesizare.proc.

apreciind c a aceasta este concludenta si utila cauzei.G. cu drept de a solicita scutirea sau .M. proba cu înscrisuri. ca nu are de formulat probe noi. JUDECATA În PRImA InSTAnTA InSTAnTA: În ceea ce priveste proba cu înscrisuri formulata de partea civila T..proc. si T. 67 alin.C cu suma de 500 lei fiecare. Apreciind ca audierea martorului T. 327 alin.pen.3 C. în baza art.M. Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu solicita încuviintarea de probe noi . si T. nu mai este posibila.D. ci doar administrarea probelor din cursul urmaririi penale. declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei. Se da citire de catre grefier a declaratiei data de martor.proc. 198 alin. respectiv actele de achizitionare a telefonului mobil.M. Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu se opune încuviintarii probelor for mulate de partea civila.pen.M. în baza art. în dovedirea p retentiilor civile. 326 C. si T. Dispune amendarea martorilor D.C.pen. facând aplicar ea dispozitiilor art. arata ca nu se opune probelor solicit ate de partea civila..proc. asa cum rezulta din copia certificatului de deces depus la dosar. dispune citirea declaratiei data de martor pe parcursul urmaririi pe nale. motiv pentr u care.ca nu este pertinenta. În vederea administrarii probelor. va dispune amendarea acestora cu suma de 500 lei fiecare.proc.G. insistând în audierea martorilor din acte. având în vedere ca aces ta a decedat. în raport de pozitia procesuala a inculpatului care neaga ca ar fi exercitat violente asupra partii civile. c u drept de a solicita scutirea sau reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare. .. În continuare.Având cuvântul. instanta.. 2 C. Având în vedere lipsa nejustificata a martorilor D.C.N. aflata la fila 85 di n dosarul de urmarire penala. DISPUnE: Încuviinteaza pentru partea civila T. urmeaza a o încuviinta. va dispune amânarea judecarii cauzei. 1 CAPITOLUL VIII. insistând în audierea martorilor D. Aparatorul din oficiu al inculpatului T. partea civila solicita încuviintarea probei cu înscrisuri. urmând ca aceasta sa fie avuta în vedere la solutionarea cauzei.pen.. s-a procedat la audierea par tii civi le T. conform ar t. 2 C. la acest termen de jud ecata.

. completul.... c) în cazul infractiunii continuate sau în orice alte cazuri când doua sau mai multe a cte materiale alcatuiesc o singura infractiune. ori este savârsita pentru a înlesni sau a asigura sustragerea de la raspundere penala a faptuitorului altei infractiuni.. ... Reunirea cauzelor. Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de .......pen. Pronuntata în sedinta publica........ PRESEDInTE. azi . Cazurile de indivizibilitate. Este indivizibilitate: a) când la savârsirea unei infractiuni au participat mai multe persoane.. Art....... 33.. partea civila T........ precum si martorii D. Cazurile de conexitate...M. sala.. ora . în acelasi timp si în acelasi loc.. TERMEN LA DATA DE: . a înlesni sau ascunde comiterea altei infractiuni. 32-37 C......... ... 1 . pentru când se citeaza inculpatul la locul de detinere... de una sau de mai multe persoane împreuna.... c) când o infractiune este savârsita pentru a pregati. si T.. Art.. GREFIER.. sala. În caz de indivizibilitate sau de conexitate. completul. dupa o prealabila întelegere între infractori. b) când doua sau mai multe infractiuni sunt savârsite în timp ori în loc diferit. Reunirea cauzelor în cazurile de indivizibilitate si conexitate Sediul materiei art... având termen în cunostinta.... ora ....reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.. Art.proc. Este conexitate: a) când doua sau mai multe infractiuni sunt savârsite prin acte diferite. daca are loc în acelasi timp pentru toate faptele si pentru toti faptuitorii.. 32. b) când doua sau mai multe infractiuni au fost savârsite prin acelasi act..G.. se efectueaza de aceeasi instanta. 34..C ca în p recedent... judecata în prima instanta..

în practica se va con semna discutia despre reunire.....R........ INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE.. c) cauzele trebuie sa fie reunite întotdeauna.. 35 alin.. cauzele sunt reunite daca ele se afla în fata primei instante de ju decata. dispozitia de reunire a celor doua cauze.. 37.....1. Instanta competenta a hotarî reunirea cauzelor. 33 lit..... cât si dispozitia motivata a instantei de reunire a cauzelor.. Observatii privind modul de întocmire a încheierilor de sedinta În cauza se vor întocmi doua încheieri de sedinta cu un continut diferit.. i C...... (1) În cazurile de indivizibilitate prevazute în art. În dosarul la care se reuneste celalalt dosar. Art.. de acelasi grad.... precum si în cele de conexitate.. g.... este reprezentat prin procuro Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul P... precum si la cele de recurs.... reunirea cauzelor se hotaraste de instan ta militara....... respectiv martori în celalalt dosar.. în considerente motivarea dispozitiei iar în dispozitiv.... Ministerul Public r .. Partile si martorii din dosarul reunit vor deveni parti. (2) Cauzele se reunesc si la instantele de apel..pen. 208 al.. cu ap .. care trimite dosarul instantei civile careia îi revine competenta. a) si b). (1) Reunirea cauzelor se hotaraste de instanta careia îi revine competenta de judecata. potrivit dispozitiilor art. Art. GREFIER... .. (3) În cazul de indivizibilitate prevazut în art. 35. ROmÂnIA Judecatoria .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala d) când între doua sau mai multe infractiuni exista legatura si reunirea cauzelor se impune pentru o buna înfaptuire a justitiei. 209 al......... 33 l it.....1 lit./... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la . 36. (3)...../... daca se afla în acelasi stadiu de judecata.. Cazuri speciale. e. trimis în judecata pe ntru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. Parchetul de pe lânga ........ în practica se vor consemna atât sustinerile partilor si ale Ministerului Public asu pra cererii.. (2) În cazul prevazut în art... chiar dupa desfiintarea hotarârii cu trimitere de catre instanta de apel sau dupa casarea cu trimitere de catre instanta de recurs..... În dosarul care va fi reunit..Sectia penala DOSAR NR.

..... Aparatorul inculpatului P. depusa la fila 4/dosar.pen.pe. precum si martorii A.I. Instanta.R. arata ca lasa la aprecierea instantei.M. .. reprezinta un act material al infractiunii continuate pentru care inculpatul a f ost trimis în judecata în dosarul nr.M. S-a procedat la ascultarea partii vatamate S. 38 C. lipsind partile civile I. de reunire a dosarului 22/. De asemenea. 2 C. H.licarea art. în baza art. 41 alin. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Partea vatamata S. emisa de Baroul Bucuresti. 122/. respectiv în noaptea de 25 aprilie 2009... 2 si în ceea ce priveste aceasta fapta../2010 la prezenta cauza. asistat de ap arator ales avocat A. însotita de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinte. solicita reunirea celor doua dosare.. fiind îndeplinite conditiile prevazute de art.M.C.. 122/. M. .. de care. dupa citire si semnare.pen. Procedura d e citare este legal îndeplinita. si C.. declaratia acesteia fiind conse mnata si atasata la dosarul cauzei. 37 alin... 1 CAPITOLUL VIII. c C. 111/..R.. partea vatamata S. aratând ca aceasta vizeaza o fapta comisa în minorat. c C. La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul P. rap. la termenul anterior. astfel ca solicita emiterea unor mand ate de aducere pe numele acestora..M. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de reunire a cauzelor în temeiul dispozitiilor ar t. Partea vatamata S. dar învedereaza ca nu se va mai putea prezenta la termenele urmatoare./20 0 la cauza de fata.. care nu s-au prezentat la acest termen desi au fost legal citati.. C .D.D. potrivit dispoz itiilor art. arata ca nu se opune. la art..B.. solicita emiterea unei adrese la Judecatoria Deva. si I. 33 lit.B.pen. pentru a se înainta o copie a sentintei penale 222/2008 privindu-l pe inculpat. 41 alin. Aparatorul inculpatului arata ca insista în audierea martorilor însa se opune emiter ii adresei catre Judecatoria Deva...M. având în vedere ca ambele fapte au fost comise de inculpat la aceeasi data. cu împuternicire avocatiala nr.. 3 C. nu se tine seama la stabilirea starii de recidiva./2010. Reprezentantul Ministerului Public arata ca insista în audierea martorilor A. constatând ca fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecata în dosa rul nr. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care instanta pune în discutie cererea formulata de aparatorul inculpatului P. 33 lit./2010.R.pen. dispune reunirea dosarului nr.

H..R.....C.. ora . inculpatul P. însotita de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinte.... si V.. ora ... Biroul Executari penale.B. urmeaza a di spune amânarea judecarii cauzei. completul.. a fost liberat conditionat din executarea sentintei pena le 222/2008 a Judecatoriei Deva... sala... pentru când se citeaza partile civile I. sala... .... M. .......R.M.....M. Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de ..............B. În vederea administrarii probelor si obtinerii relatiilor solicitate... Emite mandate de aducere pe numele martorilor A. si partea vata mata S. 1 ...M...InSTAnTA Având în vedere ca datele existente în fisa de cazier a inculpatului nu sunt complete.. I. comple tul.. DISPUnE Emiterea unei adrese catre Judecatoria Deva..R. instanta urmeaza a dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele martorilor pentru termenul ce se va a corda în cauza.................. pentru a s e înainta o copie a sentintei penale 222/2008 privindu-l pe inculpatul P. pentru a se înainta o copie a sentintei penale 222/2008 privindu-l pe inculpat......D. au fost legal citat i si nu s-a prezentat în fata instantei. Fata de împrejurarea ca la termenul de astazi A.... însotita de un referat privind modalitatea de executare a acestei sentinte.. Biroul Executari penale.. C.... si H. urmeaza a dispune efectuarea adrese la aceasta instanta.D... în sensul ca nu rezulta data la care inculpatul P..... audierea acestor martori fiind necesara pentru lamurirea situatiei de fapt.M. Pronuntata în sedinta publica azi. C..... având termen în cunostinta..... PRESEDInTE GREFIER TERMEN LA DATA DE: .

.R.../2010 DISPUnE .. precum si martorul H. GREFIER.... i C..... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la .. va dispune reunirea dosarului nr... 209 al./2010.... Parchetul de pe lânga ...../.. cu împuternicire avocatiala nr.../..R... 33 lit. Procedura de citare este legal îndeplinita..... respectiv în noaptea de 25 aprilie 2009. reprezinta un act material al infractiunii continuate pentru care inculpatul a fost trimis în ju decata în dosarul nr.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA Judecatoria ... .... Instanta pun e în discutie cererea formulata de aparatorul inculpatului P. 3 C..... c C......... S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care.pen...... 33 lit.... c C. asistat de ap arator ales avocat A.. în baza art. La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul P...R. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de reunire a cauzelor în temeiul dispozitiilor ar t......./. trimis în judecata pe ntru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. .pen... .R. la art... e.pen.. 37 alin. depusa la fila 10 /dosar./2010.... 208 al.I.. lipsind partea civila V... ........... .. . 41 alin........Sectia penala DOSAR NR.../. INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE... fiind îndeplinite conditiile prevazute de art.../2010. emisa de Baroul Bucuresti./.... de reunire a prezentei cau ze la dosarului ... InSTAnTA: Constatând ca fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecata în dosarul nr....... având în vedere ca ambele fapte au fost comise de inculpat la aceeasi data.pen.....1 lit.M.....1..... la termenul anterior. 2 si în ceea ce priveste ace asta fapta... solicita reunirea celor doua dosare.. este reprezentat prin procuro Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul P./. rap.. Aparatorul inculpatului P.... Ministerul Public r ...M... g./../2010 la dosarul nr. .

în considerente motivarea dispozitiei iar în dispozitiv. art. a)./.proc... PRESEDInTE GREFIER 1 CAPITOLUL VIII.. disjungerea c auzei astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infractiuni sa se faca separat. Parchetul de pe lânga .... 33 lit. În dosarul disjuns în practica se vor consemna susti nerile partilor si ale Ministerului Public asupra cererii.. 33 lit.... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la . la art.În baza ar t..../. prec um si în toate cazurile de conexitate. 1. . Disjungerea.....p./2010 la dosarul nr.... rap.. Observatii privind modul întocmire a încheierilor de sedinta Ca si în cazul reunirii cauzelor pe motive de indivizibilitate sau conexitate. 21 lit..pen..... 3 C.Sectia penala DOSAR NR... dispune reunire a dosarului nr..... atât sustinerile partilor si ale Ministerului Public cât si dispozit ia motivata a instantei se vor regasi în practica.... este reprezentat prin procuro Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatii b. Pronuntata în sedinta publica azi...I... în interesul unei bune judecati... 2 lit.. trimisi în ju decata pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prevazuta de art. Art. INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE. instanta poate dispune. 122/...... ROmÂnIA Judecatoria ...... daca dupa dispozitia de disjungere a cauzei.. în ca uza se vor întocmi doua încheieri de sedinta cu un continut diferit... ...... În primul dosar....pen........pen.... Ministerul Public r ......../2010.. GREFIER. si b./. 38 C. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Disjungerea Sediul materiei art..... c C...... b C .c si al.... În cazul de indivizibilitate prevazut în art. ...a..... în sedinta respectiva se efectueaza acte de cercetare judecatoreasca.. dispozitia de disjungere a cauzei si de formare a unui nou dosar.. 211 al...... 38. 37 alin.m......

. . se afla în stare de arest în strainatate...I...M. având în vedere ca inculpatul B. avocat A.. nu se opune. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care: Aparatorul inculpatului B.I. 1 .I. conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.. avocat M./. asistat de aparator ales.. în stare de ar est preventiv.....M.. .. .... Procedura de citare este nelegal îndeplinita cu inculpatul B..I.V... si M.M. cu împuternicire avocatiala nr. si martorii H..La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul B. emisa de . aparatorul din oficiu al inculpatului B.. solicita disjungerea cauzei cu privire la celalalt inculpat.... aflat în stare de a rest într-un penitenciar din Spania. Aparatorul inculpatului B.M.D. emisa de Baroul Bucuresti... lipsind partea vatamata T.. iar judecarea cauzei ar fi mult tergi versata pâna la aducerea acestuia în tara.N.

34 lit. 300 alin..proc. in stanta constata ca inculpatii au fost trimisi în judecata pentru comiterea împreuna a unei infractiuni de tâlharie. aflat în stare de arest într-un penitenciar din Spania.pen. În cauza. 38 C. instanta constata ca în cauza procedura de citare este le gal îndeplinita. transfer ce poate avea loc dupa un timp îndelungat de la transmitere a cererii catre statul spaniol. nu ar putea fi judecat. daca interesul unei bune judecati o cere. dreptul de a pune întrebari partii civile si martorilor si de a da explicatii în tot cursul cercetarii judecatoresti. 33 lit. în conditiile în care acesta se afla în s tare de arest preventiv.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se dispuna disjungerea cauzelor p otrivit art.pen. timp în care inculpatul B. Deliberând asupra cererii de disjungere a cauzei cu privire la inculpatul B. pen. instanta dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul B.pen. 33 lit. deoarece sunt incidente dispozitiile art. demersurile pentru transferarea temporara în România a inculpatului B. disjungerea cauzei s e poate dispune cu privire la un inculpat în cazul de indivizibilitate prev.M.proc. putând avea l oc si în decurs de un an.pen. Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se constate ca sesizarea a fost f acuta cu respectarea dispozitiilor art. a C..I. urmând a s e forma un nou dosar cu privire la acesta.I.. s-a dat citire actului de sesizare. 38 C. pentru a se asigura potrivit art. 322 C. iar judecarea celor doi i nculpati în acelasi dosar ar dura foarte mult.proc.M. în baza art. este necesara efectuarea unor demersuri de transfe rare temporara a acestuia pe teritoriul statului român.a C.pen.proc. si ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.proc. 3 4 C.pen.proc.M. In stanta explicându-i inculpatului în ce consta învinuirea ce i se aduce.pen... 1 C.a C. de art.. achieseaza la concluziile reprezentantului Ministerului Public.proc. 263 si 264 C. în vederea respectarii principiului celeritatii în p rocesul penal. Potrivit art. dupa care. de art. conform art.. aducându-i totodata la cunostinta dreptul de a nu face nici o declaratie.proc. fii nd incident cazul de indivizibilitate prev.M. Fata de aceasta solutie. prezenta la proces a i nculpatului B. Aparatorul B. având în vedere ca n u sunt alte cereri prealabile de formulat.proc.proc. În raport de aceste considerente. Instanta pune în discutie ver ificarea regularitatii actului de sesizare. Potrivit dispozitiilor art. .pen. Instanta constata regularitatea actului de sesizare. 38 C.pen.

pentru . neexistând nici un indiciu care sa ridice instantei îndoieli cu privire la starea psihica a acestu ia. în r apor t de pozitia procesuala a inculpatului.... Având în vedere lipsa nejustificata a martorilor H. aratând ca aceasta este total neju stificata în raport de împrejurarea ca inculpatul nu sufera de boli psihice.I. si totodata solicita efectuarea unei expertize psihiatrice care stabileasca daca inculpatul a avut discernamântul pastrat în momentul savârsirii faptei. cu suma de 500 lei fiecare.proc....I..I. Având cuvântul asupra cererii de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatric e.N. cu drept d e a solicita scutirea sau reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare.Conform ar t. a carui declarati e a fost consemnata si atasata la dosarul cauzei.B. si M...N.I.. dupa citire si semnare. si M.... respectiv a audierii celor doi martori. în raport de împrejurarea ca la dosar nu exista acte medicale din care sa rezulte ca inculpatul este cunoscut cu event uale boli psihice. Aparatorul inculpatului G... a fost ascultat inculpatul B... arata ca insista în audierea martorilor din acte... cu drep t de a solicita scutirea sau reducerea amnezii în termen de 10 zile de la comunicare. va disp une amânarea judecarii cauzei....pen. DISPUnE: Respinge cererea de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice formula ta de inculpatul B..I. în baza art. aratând ca parchetul nu întelege sa formuleze probe noi.. comple tul... 198 alin.B... va respinge cererea ca neutila cauzei.la acest termen de jude cata... ora .N.... Dispune amendarea martorilor H. sala. 1 CAPITOLUL VIII. 323 C.pen. Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de ..proc. 2 C. motiv pentru care. În vederea administrarii probelor.. va dispune amendarea acestora cu suma de 500 lei fiecare.... reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia. învedereaza ca nu detine acte m edicale din care sa rezulte ca inculpatul sufera de boli psihice.. si M. JUDECATA În PRImA InSTAnTA I n S T A n T A: Asupra cererii de efectuare a unei expertize medico-legale psihiatrice.... Reprezentantul Ministerului Public solicita amânarea judecarii cauzei în vederea asc ultarii martorilor H. La întrebarea instantei aparatorul inculpatului G.

..I...I.........m... si M........p. b C ... 21 lit.... 2 lit..I... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul B./..... este reprezentat prin procuro Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatii b.... aparatorul din oficiu al 1 ........ emi sa de .. Î n C H E I E R E Sedinta publica de la ... partea vatamata T....I. 1..I. D.când se vor cita inculpatul B......... ............ ora .. INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE.......... GREFIER... PRESEDInTE.. asistat de asistat de aparator ales......... ROmÂnIA Judecatoria ..N. .... cu împuternicire avocatiala nr... 211 al...Sectia penala DOSAR NR.. în stare de ar est preventiv... trimisi în ju decata pentru savârsirea infractiunii de tâlharie prevazuta de art... GREFIER.... Pronuntata în sedinta publica azi.............. si b...c si al...... si martorii H......./........... Ministerul Public r ..... sala..... Parchetul de pe lânga ... avocat A... TERMEN LA DATA DE: ... completul.....a.

proc.. instanta constata ca cererea este întemeiata. de art. emisa de Baroul Bucuresti. 38 C.M. a C.proc.pen..pen. si mar torii H.I. transfer ce poate avea loc dupa un timp înd elungat de la transmiterea cererii catre statul spaniol. de art. fiind incident cazul de indivizibilitate prev. se afla în stare de arest în strainatate. deoarece sunt incidente dispozitiile art. iar judecarea cauzei ar fi mult tergi versata pâna la aducerea acestuia în tara.N.V. instanta va dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul B. nu se opune.. timp în care inculpatul B. este necesara efectuarea unor demer suri de transferare temporara a acestuia pe teritoriul statului român. În cauza. aflat în stare de arest într-un penitenciar din Spania.. ... în conditiile în care acesta se afla în stare de arest preventiv. Pentru aceste considerente.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala inculpatului B.pen.pen. DISPUnE . putând avea loc si în decurs de un an. conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.. având în vedere ca inculpatul B.proc. în baza art. prezenta la proces a i nculpatului B..M. Astfel.pen.proc. 33 lit.M.pen. Reprezentantul Ministerului Public solicita sa se dispuna disjungerea cauzelor p otrivit art. 38 C./.proc. lipsind partea vatamata T..I. .a C.I.a C.M. demersurile pentru transferarea temporara în România a inculpatul ui B.M. pentru a se asigura potrivit art. daca interesul unei bune judecati o cere.. 33 lit. inculpatii au fost trimisi în judecata pentru comiterea împreuna a unei infractiuni de tâlharie. 38 C.proc.D.. Potrivit art. urmând a se forma un nou dosar cu privire la acesta.M. 34 lit. nu ar putea fi judecat. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care: Aparatorul inculpatului B.M. iar judecarea ce lor doi inculpati în acelasi dosar ar dura foar te mult. solicita disjungerea cauzei cu privire la celalalt inculpat.proc.pen.. Aparatorul inculpatului B. disjungerea cauzei se poate dispune cu privire la un inculpat în cazul de indivizibilitate prev. în vederea respectarii principiului celeritatii în proce sul penal. si M. 314 C.. aflat în stare de a rest într-un penitenciar din Spania. Procedura de citare este nelegal îndeplinita cu inculpatul B. avocat M. InSTAnTA Analizând dosarul cauzei si dispozitiile legale.

. ora . .. DOSAR NR..M.... precum si dezbaterile. 37 lit./. ........ emisa de .J........... urmând a s e forma un nou dosarul nr..../.......pen.............proc... INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE. cu împuternicirea avocatiala nr.... în stare de arest... TERMEN LA DATA DE: ../... PRESEDInTE. ROmÂnIA Tribunalul ...../...... disjunge cauza cu privire la inculpatul B.. .. 2 alin.......D.. considerentele vor contine motivele pentru care s-a dispu s amânarea pronuntarii...D......... ora ....... a C.... sala..A.............. de art.În baza art..N.. iar dispozitivul va cuprinde dispozitia de amânare a pronuntarii si termenul la care va avea loc pronu ntarea... JUDECATA În PRImA InSTAnTA Încheierea de amânare a pronuntarii Observatii privind modul întocmire În practicaua încheierii se vor consemna actele de cercetare judecatoreasca care au avut loc în respectiva sedinta. 38 C.... GREFIER... sala..M....... lipsind martorul B......... D.Sectia penala... Ministerul Public r Parchetul de pe lânga ....... Amâna cauza si fixeaza termen de judecata la data de .N... 1 si 2 din Legea 143/200 0 cu aplicarea art........................ aflata la fil a 4/dosar si martorul I... comple tul.... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la . 00 CAPITOLUL VIII...... Pronuntata în sedinta publica azi... si partea vatamata T..pen... ...O.... GREFIER.. este reprezentat prin procuro Pe rol solutionarea cauzei penale privind pe inculpatul M.... cu privire la acesta. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc prev. La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns inculpatul M... completul........ pentru când se vor cita inculpatul B........... asistat de avocat ales D.

339 alin.O. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care.. apreciind ca înt regul material probator administrat 01 . ca nu insista în ascultarea acestui martor. în raport de p ozitia procesuala a inculpatului.J.. sub prestare de juramânt. a scultarea acestuia nemaifiind necesara.. astfel ca. se procedeaza la audierea.Procedura de citare legal îndeplinita.pen. raportul de constatare tehnico-stiintifica nr.. conform art. aparatorul inculpatului M. depozitia acestuia fiind c onsemnata si atasata la dosarul cauzei. expune pe larg situatia de fapt.proc. a mar torului I.. declaratiile martorului cu identitate pro tejata N. Reprezentantul Ministerului Public. arata ca.. facând referi re la probele administrate în cursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti.. apreciaza ca audierea martorului B.32 7 C..nu mai este necesara.N. 329 ali n.proc.. respectiv declaratiile i nculpatului de recunoastere a faptelor. Constatând ca nu mai sunt cereri noi de formulat.O.proc. declaratiile martorilor V. Având cuvântul asupra cererii. astfel ca nu se opune re nuntarii. art. Tribunalul declara terminata cercetarea judecatoreasca. în rapor t de probatoriul administrat în cauza. Tribunalul.D.M.pen.. conform art. Reprezentantul Ministerului Public arata ca renunta la audierea martorul B. dar si de pozitia proces uala a inculpatului. procesul verbal de prindere în flagrant.. conf. 2 C. dispune ca proba sa nu mai fie administrata. fiind deschise dezbaterile.I si I. 2 C. pen.J.

.......... Aparatorul inculpatului M. ROmÂnIA Tribunalul . Ca atare. de art. 64 lit.. iar fata de circ umstantele personale solicita reducerea pedepsei sub minimului general.. art.pen. mentinerea starii de arest..... revocarea. pedeapsa ce urmeaza a fi cumulata cu cea aplicata în prezenta cauza..... Î n C H E I E R E Sedinta publica de la . Inculpatul M. 17 si 18 din Legea 14 3/2000 confiscarea cantitatii de 2..proc./. ..118 litera f C...D........ faptul ca provi ne dintr-o familie organizata.......... D I S P U n E Amâna pronuntarea la .. Pronuntata în sedinta publica azi... prin retinerea acestor împrejurari ca si circumstante atenuante conform art..... solicita condamnarea acestuia pentru savârsirea infractiunii prev.proc...pen........118 liter a e C. a beneficiu lui suspendarii sub supraveghere pentru pedeapsa de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala nr.. /2007 d e Tribunalul ... 74 lit.. confiscarea sumei de 120 lei de la inculpat.. PRESEDInTE GREFIER DOSAR NR... aplicarea pedepselor acce sorii si a pedepsei complementare prev..pen.. 83 C... TRIbUnALUL Având nevoie de timp pentru a delibera. a teza a II a si b C. art.. GREFIER. 350 C.... 37 litera a Cp. conf.. conf... si art..N.... urmeaza a amâna pronuntarea.pen. ... art...90 gr heroina pura. a C... solicita ca la stabilirea cuantumului pedepsei c e urmeaza a-i fi aplicata inculpatului sa fie avuta în vedere atitudinea sincera a acestuia..861 cu referire la art.. INSTANTA CONSTITUITA DIN : PRESEDINTE..N. la momentul retinerii era încadrat asistent medical la ambulanta..pen.. ramasa dupa efectuarea analizelor de laborator si depusa la camera de corpuri delicte precum si obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat. 1 si 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art... arata ca regreta fapta comisa....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala confirma vinovatia inculpatului...pen. având ultimul cuvânt..pen.... ...Sectia penala. 88 C./...D... deducerea preventiei de la 11 iulie 2009 la zi si conf. de art... în baza art. art. 2 alin.. la pede apsa cu închisoare cu executare în regim de detentie.. conf.

D I S P U n E Amâna pronuntarea la ... nu s-a pronuntat asupra sumelor pretinse de martori.. precum si cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea masurilor asiguratorii......... urmeaza a amâna pronuntarea... a C.... având nevoie de timp pentru a delibera... 189 sau 190.. potrivit art... 195. trimis în ju decata pentru savârsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc prev.... Dispozitiile ar t....... Art.... Pronuntata în sedinta publica azi. 37 lit... 1 si 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.pen.. de art.. experti.. facându-se mentiune si la sfârsitul actului corectat .. 2 alin.... 0 CAPITOLUL VIII.. 196............... dupa caz....... interpreti. Îndreptarea erorilor materiale. PRESEDInTE GREFIER Încheierea de îndreptare a erorilor materiale si de înlaturare a unor omisiuni vadite Art.. (3) Despre îndreptarea efectuata.. întocmeste un proces-verbal sau o încheiere. ca urmare a unei omisiuni vadite.. partile pot fi chemate spre a da lamuriri. a amânat pronuntarea pentru astazi ....... (1) Erorile materiale evidente din cupri nsul unui act procedural se îndreapta de însusi organul de urmarire penala sau de instanta de judecata care a întocmit actul.. Înlaturarea unor omisiuni vadite..D.. (2) În vederea îndreptarii erorii.. organul de urmarire penala sau instanta de judec ata. Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de.. fiind conse mnate în încheierea de sedinta de la acea data. JUDECATA În PRImA InSTAnTA Pe rol pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul M.N.... Observatii: ...Ministerul Public Parchetul de pe lânga . la cererea celui interesat ori din oficiu. 195 se aplica si în c azul când organul de urmarire penala sau instanta. parte integranta din prezenta.. este reprezentat prin procuro r . aparatori.... când instanta. ... când a hotarât urmatoarele: TRIbUnALUL Având nevoie de timp pentru a delibera.

participarea acestuia la judecarea cauzei este obligatorie. potrivit dispozitiilor art.proc. 0 .Solutionarea cererii de îndreptare a erorii materiale sau a omisiunii vadite se fa ce în sedinta publica. 3 5 C..pen. Participarea procurorului este obligatorie în toate cazurile în care.

...../. Penala si Pentru cauze cu minori si de familie în dosarul nr..../......în sensul mentionat ............/. . pronuntata de catre Curtea de Apel ....../../. Sectia ....... a fost reprezentat de procuror M.. s-a sesizat din oficiu în legatura cu împrejura rea ca... Penala si Pentru cauze cu minori si de familie în dosarul nr.. Penala si Pentru cauze cu minori si de familie în dosarul nr............. pronuntata de catre Curtea de Apel ........ Instanta constituita din : PRESEDINTE . Sectia ...R.../...... în minuta si dispozitivul deciziei penale nr........... Sectia .../...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ROmÂnIA CURTEA DE APEL bUCURESTI SECTIA ......./. din eroare. pronuntata de catre Curtea de Apel . .... .T../.. dupa care instanta pun e în discutie îndreptarea erorii materiale strecurate minuta si dispozitivul deciziei penale nr........ s-a consemnat Directia Natio nala de Administrare Fiscala Bucuresti în loc de Administratia Nationala de Administrare Fiscala ... GREFIER .............. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.... Curtea de Apel ...../..... JUDECATOR ...... Sectia ....... pr onuntata de catre Curtea de Apel .......... . I n C H E I E R E Sedinta publica din ..I.........O Pe rol sesizarea din oficiu de îndreptare a erorii materiale strecurata în minuta si dispozitivul deciziei penale nr... Reprezentantul Ministerului Public solicita îndreptarea erorii materiale strecurat e în strecurata în minuta si dispozitivul deciziei penale nr. Ministerul Public Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie ... /.... . D...../.... La data de .. ...............C....... în sensul ca din eroare s-a consemnat Directia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti în loc de Administratia Natio nala de Administrare Fiscala../... PEnALA SI PEnTRU CAUZE CU mInORI SI FAmILIE DOSAR NR.. Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor........... C U R T E A.. .. Penala si Pentru cauze cu minori si de familie în dosarul nr../...................I.....

.......Verificând minuta si dispozitivul hotarârii mentionate... astfel încât în baza art............... .. Ministerul Public Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti a fost reprezenta t de procuror V.. 0 CAPITOLUL VIII.... Despre prezenta încheiere urmeaza a se face mentiune la sfârsitul actelor corectate...... I n C H E I E R E Sedinta publica din ./....al Tribunalului . Curtea constata ca exista o eroare materiala evidenta..... Pe rol solutionarea cererii de îndreptare a erorii materiale... 195 Cod procedura penala. Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor ............ si B. ........ astazi./.L.. Penala si Pentru cauze cu minori si de familie în dosarul nr........ ......... Dispune efectuarea mentiunilor în acest sens la finalul actelor corectate...... ... PEnALA SI PEnTRU CAUZE CU mInORI SI FAmILIE DOSAR NR............ Pronuntata în sedinta publica..... Instanta constituita din : PRESEDINTE ... ROmÂnIA CURTEA DE APEL bUCURESTI SECTIA ......./.. JUDECATOR . formulata de catre n umitii B.../... în calitate de parti civile în dosarul nr......./....../. ...... pronuntata de catre Curtea de Apel . în sensul ca în loc de Directia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti se va mentiona Adm inistratia Nationala de Administrare Fiscala ../.......... PRESEDInTE... Cu drept de recurs odata cu decizia pronuntata în apel.... Sectia ... ..............C..L...... GREFIER ... GREFIER.. va dispune îndreptarea acesteia în sen sul ca în loc de Directia Nationala de Administrare Fiscala Bucuresti se va mentiona Administratia Nationala de Administare Fiscala . JUDECATA În PRImA InSTAnTA D I S P U n E : Îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta si dispozitivul deciziei penale nr ..

al Tribunalulu i . Sectia . în calitate de parti civile în dosarul nr..... C U R T E A. formulata de catre part ile civile B..... Reprezentantul Ministerului Public. respectiv n ume si adresa de domiciliu../. asupra cererii de îndreptare a erorii materiale. solicita respingerea cererii de în dreptare a erorii materiale ca neîntemeiata. si B... având cuvântul./..S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta. numitii Berbece Loredana si Berbece Constantin..... constata urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de .. au solicitat îndreptarea erorii materiale cu privire la datele lor de identificare.....C.... penala.. Deliberând.L.. dupa care.. 0 ..

././.L..... Instanta constituita din : PRESEDINTE . penala.../.....L...... Obliga partile civile B. si B..proc. D I S P U n E: Respinge........../... PEnALA SI PEnTRU CAUZE CU mInORI SI FAmILIE DOSAR NR..... Curtea va respinge cererea ca neîntemeiata..... ROmÂnIA CURTEA DE APEL bUCURESTI SECTIA .... si B................. 192 alin....L.. Pronuntata în sedinta publica........ 2 C. Pentru aceste considerente...... Curtea constata ca acestea cuprind numai datele apelantelor parti ci vile.... va respinge ca neîntemeiata cererea de îndreptare a eror ii materiale formulata de partile civile B................... urmând ca eventual a eroare materiala sesizata sa fie îndreptata prin formularea unei cereri separate adresate instantei de fond. calitate pe care susnumitii nu au avut-o în cauza....... cererea de îndreptare a erorii materiale.. ... astfel ca.... JUDECATOR ........... si..pen......... ca neîntemeiata..... PRESEDInTE.. pronuntata în dosarul nr. conform art... cu privire la onorar iul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu ..... pronuntata de Curtea de Apel .... întrucât în cuprinsul minutei.. Pe rol solutionarea sesizarii din oficiu privind înlaturarea omisiunii strecurate în dispozitivul deciziei penale nr...... azi.... GREFIER .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Verificând atât minuta cât si dispozitivul deciziei penale nr....... Sectia .C..../. Ministerul Public Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti a fost reprezenta t de procuror V...... la câte 5 lei cheltuieli judiciare catre stat..C. si B..... I n C H E I E R E Sedinta publica din .. . GREFIER.... formulata de ca tre partile civile B... ... dispozitivului si nici a considerentelor nu s e face nici o referire la aceste par ti civile.......C.............. JUDECATOR .. îi va obl iga pe acestia la câte 5 lei cheltuieli judiciare catre stat..... Ca atare..L... re spectiv Tribunalului .

.proc.... a acestei instante. 0 .. este suportat din fondul Ministerului Justitiei... date în dosarul nr.. Solutionarea cauzei se face fara citarea partilor.pentru inculpatul M./... D I S P U n E Admite sesizarea din oficiu. Examinând actele si lucrarile dosarului.proc.......pen. ...... pronuntata în dosarul nr.. dispune înlaturarea omisiunii vadite strecurate în minu ta deciziei penale nr. Prin urmare../. Pronuntata în sedinta publica astazi. Curtea urmeaza sa dispuna înlaturarea din dispozitivul deciziei penale nr.... într-adevar.. în suma de 200 lei.L. fata de actele dosarului. în sensul ca onorariul avocatului din oficiu.. acesta depunând la ultimul termen si concluzii scrise..195 C . potrivit delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.... JUDECATA În PRImA InSTAnTA C U R T E A: La data de ./. care sol icita admitere acesteia..././... recurentul i nculpat a fost asistat de avocatul desemnat din oficiu B. Definitiva.... aflata la fila 5 dosar...F..... .... în sensul ca onorariul aparatorului din oficiu.. PRESEDInTE. a omisiunii mai sus retinute...L.196 C.../.. Curtea s-a sesizat cu privire la faptul ca în dispozitivul deci ziei penale nr.../.. în suma de 200 lei. având în vedere ca sunt întrunite cerintele art. GREFIER.196 raportat la art.... s-a omis a se dispune cu privire la onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru a asigura asistenta juridica a recurentului inculpat M.pen.. considerând-o întemeiata... va fi suportat din fondul M inisterului Justitiei.. Curtea acorda cuvântul reprezentantei Ministerul Public asupra sesizarii.... 0 CAPITOLUL VIII. În temeiul art... Curtea retine ca...

martori. expertilor desemnati de organul judiciar în conditiile legii. b) neîndeplinirea ori îndeplinirea gresita a îndatoririlor de înmânare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlaltor acte procedurale. g) nerespectarea de catre parti. pre cum si neîndeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însarcina t cu aducerea la îndeplinire a acestei obligatii. la cererea o rganului de urmarire penala sau a instantei de judecata. 198. precum si altor salariati ai instantelor si parchetelor. (2) Lipsa nejustificata a martorului se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 2 50 lei la 5. prevazuta în art. personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchet elor. (5). amenda JudiCiara Sediul materiei art. precum si împiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei în conditiile legii. Art. experti.000 lei.000 lei: a) neîndeplinirea sau îndeplinirea gresita ori cu întârziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale. de transmitere a dosarelor.CaPitolul iX.proc.99 C. (3) Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu fara a asigu ra substituirea. aparatorii acestora. Abateri judiciare. a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea.000 lei: a) împiedicarea în orice mod a exercitarii.000 lei. b) lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat. (4) Urmatoarele abateri savârsite în cursul procesului penal se sanctioneaza cu amen da judiciara de la 500 lei la 5. 109 alin. agentilor procedurali. ori înlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apararea se sanctioneaza c u amenda judiciara de la 500 lei la 5. (1) Urmatoarele abateri savârsite în cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1. f ) neluarea de catre reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei. c) tergiversarea de catre expert sau interpret a îndeplinirii însarcinarilor primite . d) neîndeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare. precum si neexecutarea mandatelor de aducere.pen. e) nerespectarea obligatiei de pastrare. interpre ti sau orice alte persoane a . a atributiilor ce revin organelor judiciare. în legatura cu procesul. în conditiile legii. dac a prin acestea s-au provocat întârzieri în desfasurarea procesului penal. precum si a oricaror altor lucrari. 98.

...... j) neîndeplinirea de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului... dispune scutirea sau reducerea amenzii......proc... fata de judecator sau procuror.... în termen de 3 zile. apreciind....... Emisa la ...... dupa caz.... aparatorilor acestora.... în termenul stabilit de acesta. .. expertilor............. iar de instanta de judecata..... cuprinzând u-se distinct în bugetul Ministerului Public sau Ministerului Justitiei..... Sediul .... 199 alin.. Cerer ea de scutire sau de reducere se poate face în termen de 10 zile de la comunicarea ordonantei or i a încheierii de amendare.... organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului pe nal............ (6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlatura raspunderea penala... Art..masurilor luate de catre presedintele completului de judecata potrivit art.. 0 CAPITOLUL IX.. Comunicarea dispozitiei de amendare se face fie pe baza unei adrese.Comunicarea actelor de procedura MODEL ADRESA AMENDARE MARTOR ROmÂnIA Dosar nr.. (1) Amenda se aplica de orga nul de urmarire penala prin ordonanta...... fie folosin du-se formularele de comunicare (varianta preferabila.....pen. orga nul de urmarire penala sau instanta de judecata.../......... AmEnDA JUDICIARA (5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat.... (2) Persoana amendata poate cere scutirea de amenda ori reducerea amenzii..2 C. ...................... (INSTANTA) ............... .. în cazul în care fapta constituie infractiune. /. i) nerespectarea de catre învinuit sau inculpat a obligatiei de a încunostiinta în scr is.. h) manifestarile ireverentioase ale par tilor. martorilor . la dosar fiind restituita dovada de comunicare a încheierii .......... interpretilor sau ale oricaror altor persoane... Procedura privitoare la amenda judiciara. Operator de date cu caracter personal nr CATRE...... potrivit legii. 298. 199... prin încheiere..) Pentru model formular de comunicare a se vedea supra capitolul II ......... (3) Daca persoana amendata justifica de ce nu a putut îndeplini obligatia sa.... în functie de care se poate verifica formularea cererii de scutire sau reducere a platii amnenzii în termenul prevazut de dispozitiile art...telefon .Fax....

..........*........ în baza ar t... s-a dispus amendarea dumneavoastra cu suma de ........ 198 alin........ 2 C. GREFIER.... si va încunostintam ca...pen.......... 199 alin.. Va comunicam ca prin încheierea de sedinta din data de .proc.... * numele si adresa martorului 0 ..... pronuntata în dosa rul sus mentionat. lei pentru lipsa nejustificata de la termenul din data de......pen.... 2 C............proc.. în conformitate cu dispozitiile art................ în termen de 10 zile de la data prezent ei comunicari puteti formula cerere de scutire de la plata amenzii sau de reducere a acesteia PRESEDInTE..... Alaturat va înaintam o copie a încheierii de sedinta din .....

24 Art. precum si cele p rivind reabilitarea. Recursul este considerata o cale comuna de atac. c) sentintele pronuntate de curtile de apel si Curtea Militara de Apel. f ) sentintele pronuntate în materia executarii hotarârilor penale. sanctionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani. sanctionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani. sentintele pot fi atacate cu apel. chia r daca acestea au fost date dupa pronuntarea sentintei. (1) Sentintele pot fi atacate cu apel. deoarece poate fi exercitat în or ice cauza penala. apelul Sediul materiei: ar t.385 Cod proc. Hotarârile supuse apelului. d) sentintele pronuntate de sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie. e) sentintele de dezinvestire. d) sentintele pronuntate de sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.pen.36 . Apelul este considerat o cale speciala de atac. Apelul declarat împotriva sentintei se socoteste facut si împotriva încheierilor. precum si cele p rivind reabilitarea. b) sentintele pronuntate de tribunalele militare privind infractiunile contra or dinii si disciplinei militare. Aspecte specifice pentru judecata în apel Hotarârile supuse apelului24 Ca regula generala. 361. e) sentintele de dezînvestire.CaPitolul X. Prin exceptie. f ) sentintele pronuntate în materia executarii hotarârilor penale. . întrucât numai o par te din hotarârile care sunt pronuntate de prima instanta pot fi atacate cu apel. Caile ordinare de ataC Caile ordinare de atac sunt mijloace procesuale care se îndreapta împotriva unei hot arâri judecatoresti nedefinitive. nu pot fi atacate cu apel: a) sentintele privind infractiunile pentru care punerea în miscare a actiunii pena le se face la plângerea pre alabila a persoanei vatamate. Nu pot fi atacate cu apel: a) sentintele privind infractiunile pentru care punerea în miscare a actiunii pena le se face la plângerea prealabila a persoanei vatamate. (2) Încheierile date în prima instanta pot fi atacate cu apel numai odata cu fondul. c) sentintele pronuntate de cur tile de apel si Curtea Militara de Apel. b) sentintele pronuntate de tribunalele militare privind infractiunile contra or dinii si disciplinei militare.

. încheiat de grefier. interpretul si aparatorul. În cazul în care apelul nu este declarat de titular. în baza art. de catre aparator. Instanta va lua act si va consemna aceasta într-un proces-v erbal. de primarul ori secretarul consiliului local.J. de parte. grefierul urmeaza sa verifice c alitatea persoanei care a declarat apelul. cheltuielile judiciare sau amenzile judiciare26. par tea civila. care era persoana fizica majora. spre exemplu. . de aparator. 2 Cod proc. Ca urmare. în practica judiciara s-a aratat ca apelul declarat de tatal partii civile. din localitatea unde domiciliaza. partea re sponsabila civilmente. este inadmisibil. Cererea de apel Cererea de apel se va depune la instanta a carei hotarâre se ataca. iar pentru inculpat. expertul. dec. Cu exceptia apelului declarat de procuror. De asemenea. 257/2006). C. 362 alin. si de catre sotul acestuia.nr. aparatorul inculpatului decedat poate declara apel în numele acestuia( I. titularul dreptului va fi întreb at daca îsi însuseste apelul. în ce priveste cheltuielile judiciare cuvenit e acestora si orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act a l instantei. martorul. ori de reprezentantul ei. Daca persoana nu poate sa semneze cererea va fi atestata de: un grefier de la instanta a carei hotarâre se ataca.C.pen. CAILE ORDInARE DE ATAC Persoanele care pot face apel25 Pot face apel procurorul. daca apelul inculpatului este declarat de sotul acestuia. partea vatamata.(3) Apelul declarat împotriva sentintei se socoteste facut si împotriva încheierilor. inculpatu l va trebui întrebat daca îsi însuseste declaratia de apel. în celelalte cazuri apelul poate fi dec larat si de catre reprezentantul legal. Observatii: Enumerarea persoanelor care pot declara apel pentru titularul acestu i drept este limitativa si de stricta interpretare. ori de functionarul desemnat de ac estia. inculpatul. Cererea nesemnata ori neatestata poate fi confirmata în instanta. În schimb. În situatia în care apelul este declarat de aparator. În aceasta ultima categorie nu intra partile din proces. 10 CAPITOLUL X. Procurorul si oricare dintre partile prezente la pronuntarea hotarârii pot declara apel oral în sedinta în care s-a pronuntat hotarârea. iar apelul declarat de astfel de persoane nu se poate îndrepta împotriva solutiei pronuntate pe fondul cauzei ci poate viza chestiuni adiacente cum ar fi masurile procesuale.pen. sec. chiar daca acestea au fost date dupa pronuntarea sentintei.

inculpatul poate declara apel si în ce priveste temeiurile achitarii sau încetarii procesului penal. s. în ce priveste latura penala. b) inculpatul. cel mai târziu în ziua judecatii. e)25 martorul. în ce priveste latura penala si latura civila. 139/A/1998. în ce priveste latura penala si latura civila. Persoanele care pot face apel. Împotriva sentintei de achitare sau de încetare a procesului penal. a IIa pen. (1) Pot face apel: a)25 procurorul. b)-f ) si de ca tre reprezentantul legal.Cererea de apel poate fi motivata în scris sau oral. în ce priveste cheltuielile ju diciare cuvenite acestora. Bucuresti. iar pentru inculpat. de catre aparator. c)25 partea vatamata. d)25 partea civila si partea responsabila civilmente. cu exceptia cazurilor în care actiunea civila se exerci ta din oficiu. f ) orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act al instantei. nr. (2) Apelul poate fi declarat pentru persoanele prevazute la lit. si de catre sotul acestuia. dec. 362. 25 Art. în ce priveste latura penala si latura civila. Apelul procurorulu i în ce priveste latura civila este inadmisibil în lipsa apelului formulat de partea civila. expertul. 11 . 26 Apelul martorului împotriva hotarârii instantei de de fond prin care s-a dispus c ondamnarea inculpatului va fi respins ca inadmisibil Trib. interpretul si aparatorul.

Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Renuntarea la apel si retragerea apelului Partile pot renunta în mod expres la apel pâna la expirarea termenului de declarare a apelului. a conditiilor prevazute de legea civila. cu exceptia apelului care priveste latura civila a cauzei. Aspecte legate de termenul de declarare a apelului Termenul de 0 zile de declarare a apelului este un termen procedural si se calcu leaza pe zile libere. ac easta va fi trimisa de îndata instantei de apel. Prin exceptie. Daca termenul de declarare a apelului a curs numa i de la pronuntare. personal sau prin mandatar special. personal de parte sau prin mandatar special. acesta se va calcula de la data de la care procedura de comunicare a fost legal îndeplinita. Asupra renuntarii. Daca partea se afla în stare de detinere. Daca o cerere de apel va fi primita de prima instanta dupa trimiterea cauzei. retragerea se poate face printr-o declar atie atestata sau consemnata într-un proces-verbal de catre conducerea locului de detinere. în aceleasi conditii. oricare dintre parti îsi poate retrage apelul declarat. Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul sau legal. termenul se va calcula numai de la data pronuntarii. Reprezentantii legali pot retrage apelul cu respectarea. Daca termenul curge la data comunicarii . Declaratia de retragere se poate face fie la instanta a carei hotarâre a fost atac ata. Dupa împlinirea termenului de apel si pâna la închiderea dezbaterilor la instanta de a pel. în ceea ce priveste latur a civila. Pentru procurorul care a participat la judecata termenul de apel curge întotdeauna . Masuri pregatitoare pentru desfasurarea sedintei de apel Dosarul primei instante va fi înaintat instantei de apel numai dupa împlinirea terme nului în care se poate exercita aceasta cale de atac. în cazurile expres aratate de lege acest termen poate fi mai scurt. astfel încât prima si ultima zi nu intra în calcul. fie la instanta de apel. Apelul declarat de procuror si retras poate fi însusit de partea în favoarea careia a fost declarat. se poate reveni înauntrul termenului pentru declararea apelului.

(4) Apelul declarat de procuror si retras poate fi însusit de partea în favoarea car eia a fost declarat. p. ia r daca partea se afla în stare de detinere. interpretul si aparat orul pot exercita calea de atac. 2007. Theodoru. în ceea ce priveste l atura civila. ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medicaleducativ. (3) Apelul declarat de procuror poate fi retras de procurorul ierarhic superior.735). oricare dintre parti îsi poate retrage apelul declarat. precum si pen tru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen. Retragerea trebuie sa fie facuta personal de parte sau prin mandatar special. fie la instanta de apel. CAILE ORDInARE DE ATAC militare de învatamânt. Retragerea apelului. Judecarea ap elului se va face însa numai dupa solutionarea cauzei. printr-o declaratie atestata sau consemnata într-un proces-verbal de catre conducerea locului de detin ere. în afara de cazul când procesul a fost suspendat. Art. în doctrina se sustine ca le sunt si lor aplicabile. termenul curg e de la pronuntare. termenul curge de la comunicarea copiei de pe d ispozitiv. cu exceptia apelului care priveste latura civila a cauzei . 369. cât si la pronuntare. Tratat de drept procesual penal. De si aceasta prevedere nu se refera si la persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masu ra sau printr-un act al instantei. Ed Hamangiu. (3) Renuntarea sau revenirea asupra renuntarii poate sa fie facuta personal de p arte sau prin mandatar special. a conditiilor prevazute de legea civila. Renuntarea la apel. (2) Reprezentantii legali pot retrage apelul cu respectarea. termenul de apel . Cu privire la cheltuielile judiciare. care au lipsit de la pronuntare. (2) Asupra renuntarii. Pentru partile care au lipsit atât la dezbateri. (1) Pâna la închiderea dezbaterilor la instanta de ap el. partile pot renunta în mod expres la aceasta cale de atac. Observatii: Pentru partea care a lipsit atât la dezbateri cât si la pronuntare. elev al unei institutii 27 Art. militar cu termen redus.de la pronuntare. dupa pronuntarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor jud iciare si cel mai târziu în 10 zile de la pronuntarea sentintei prin care s-a solutionat cauza. se poate reveni înauntrul termenului pentru declararea apelului. (1) Dupa pronuntarea hotarârii si pâna la expirarea termenului de declarare a apelului. de îndata. Inculpatul minor nu poate retrage apelul declarat personal sau de reprezentantul sau legal. fata de actele împotriva carora pot exercita calea de atac (a se vedea Gr. rezervist concen trat. martorul. 1 CAPITOLUL X. Declaratia de retragere se poate face fie la instanta a carei hotarâre a fost atacata. 368. exper tul. Pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare.

C.Ploiesti. cererea de apel la începerea executarii pedepsei sau a despagubirilor civile. dec. maxim trece. spre exemplu. suspendarea executarii sentintei opereaza nu mai daca este dispusa de instanta de apel. Prin raportare la prevederile art. pentru situatii deosebite. Acestea sunt: Repunerea în termenul de apel Când apelul e declarat trebuie facuta în cel mult 10 zile de Acesta este un termen peste care nu se poate dupa expirarea termenului prevazut de lege. nr.Ap. nr. curge de la comunicare.J. servesc ca dovada a datei depunerii actului. XXIX/2006 pronuntata de I.nu poate începe sa curga atâta timp cât nu este îndeplinita procedura de comunicare a copiei de pe minuta hotarârii primei instante. termenul de ale nu începe sa curga (C. În cerere trebuie aratata în concret care a fost cauza temeinica de împiedicare ce a f acut imposibila formularea cererii de apel28.32). 8 /A/ 99 9. ca atâta timp cât partii civile nu i s -a comunicat o copie de pe dispozitivul hotarârii. 28 În ceea ce priveste cauza de împiedicare. 2000. Jurisprudenta În practica judiciara s-a aratat. Cererea formulata în aceste conditii va contine solicitarea de repunere în termen a declaratiei de apel. Buletinul de jurisprudenta. cererea de apel depusa înaun trul termenului prevazut de lege la administratia locului de detinere ori la unitatea militara sau la oficiu l postal prin scrisoare recomandata este considerata ca facuta în termen..C. spre exemplu. 3 . 82 Cod proc. 187 Cod proc. p. Codul de procedura penala prevede în mod expres si doua reme dii procesuale. în practica judiciara s-a a preciat ca spitalizarea la domiciliu a inculpatului nu reprezinta o cauza temeinica de împiedicare pentru exercitarea caii de atac a apel . Potrivit Dec. chiar daca a fost reprezentat de aparatorul sau. Desi exercitarea caii de atac cu termenul de declarare a apelului atrage sanctiu nea decaderii din dreptul de a mai face recurs. Comunicarea copiei de pe dispozitiv se face în conditiile art. recipisa oficiului postal. Dupa repunerea în termen efectul suspensiv va produce efecte. care permit înlaturarea efectelor acestei sanctiuni. Pâna la dispunerea repunerii în termen. într-un recurs în interesul legii s-a statuat ca termenul de declarare a apelului si recursului pentru inculpatul care a lipsit atât la dezbateri cât si la pronuntare. pen. Ed Lumina Lex.pen. precum si înregistrarea ori atestarea facuta de unitatea militara pe actul depus.pen. Înregistrarea sau atestarea facuta de catre ad ministratia locului de detinere pe actul depus. vol I.

Ap. ...ului 1 C. .... nr..... pen. 224/R/1996.. dec.

.telefon .... ... a începerii executarii p edepsei sau a începerii executarii dispozitiilor privind despagubirile civile... Nota: Nu are relevanta sub acest aspect daca procedura de citare a fost îndeplinit a cu acea parte la toate termenele de judecata în prima instanta si nici daca hotarârea primei instante i-a fost comunicat a în conditiile legii... ceea ce a determinat-o sa nu exercite calea de atac a apelului............ Apelul peste termen... cu indicarea textului de lege aratat mai sus..... acesta va fi citat.Fax. ADRESA PENTRU DESEMNARE APARATOR ROmÂnIA Dosar nr......... cu mentiunea ca prezenta sa este necesara în vederea asc ultarii.. Sediul ...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Observatii: În practica judiciara a mai multor instante s-a apreciat în mod constant ca poate fi considerata o cauza temeinica de repunere în termen împrejurarea ca instanta de fond........... Cod proc......... potrivit cu calitatea pe care o au în aceasta c ale de atac...... Apelul peste termen va fi judecat chiar si în conditiile în care.... Observatii: Daca sunt aplicabile prevederile art... Instanta va face verificari cu privire la legala compune../.... Emisa la .pen. atunci când asistenta j uridica este obligatorie.... o alta p arte sau procurorul au declarat apel si s-a procedat la judecarea acestuia... cu pr ivire la ascultarea inculpatului în apel......... a creat premizele ca partea sa nu poata cunoaste ceea ce s-a hotarât în mod real.. Se vor lua masuri pentru a se desemna aparator din oficiu........ . dar nu mai târziu decât 10 zile de la data... Partea care a lipsit atât la toate termenele de judecata. cât si la pronuntare poate declara apel si peste termen. între timp. lucru pe care l-ar fi facut daca ar fi fost c orecte consemnarile din condica de sedinta... Suspendarea executarii sentintei opereaza numai daca este dispusa de instanta de apel............ (INSTANTA) . dupa caz... /.. 378 alin.... mai ales sub aspectul existentei unor eventuale incompatibilitati si cu privire la competenta. înscriind eronat în co ndica de sedinta pronuntarea hotarârii......... Se procedeaza la citarea partilor.

... Emisa la ...........telefon ................... /.....Fax..........................P........ va solicitam sa desemnati un aparator din oficiu care sa asigure asistenta juridica a inculpatului ............ Sediul ...... ....... (INSTANTA) ........... Cauza are termen de judecata la data de ...................... este chemat în fata acestei instante p entru ziua de ............................ sala .. sala .............................. 51/1995 republicata... ...... în prezent detinut în Penitenciarul .............. ..................... nascut la dat a de ............a .Operator de date cu caracter personal nr CATRE bAROUL ....................N.....împotriva sentintei penale................. MANDAT DE TRANSFER SI ADRESA CATRE A.... în cauza având ca obiect apelul declarat de... Prezenta inculpatului arestat este obligatorie......... ora ......./.......în calitate de apelant/intimat inculpat....... Serviciul de Asistenta Juridica Sediul ..... Operator de date cu caracter personal nr mAnDAT DE TRAnSFER Noi.............. În situatia în care acesta nu se afl a la penitenciarul din raza de competenta a instantei se dispun masuri pentru transferarea celui în c auza..... presedintele Tribunalului/Curtii de apel ........... CAILE ORDInARE DE ATAC Partile pot fi reprezentate în apel...... 68 din Legea nr..................... Având în vedere dispozitiile art................................................... cu exceptia situatiei în care prezenta este obl igatorie... ora ...... .. completul ............... ROmÂnIA Dosar nr... PRESEDInTE GREFIER 1 CAPITOLUL X.... fiul lui ....în .......................... Având în vedere ca numitul .......

. GREFIER.... /....... în doua exemplare.................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE........ pentru termenul din ................... sala................. (INSTANTA) .../... ROmÂnIA Dosar nr........Fax. si sa îl aduca în fata acestei instante pentru ziua de ............... rugându-va sa luati masurile legale ce se impun pentru punerea în executare a mandatului în sensul transferarii inculpat ului de la Penitenciarul ...... Dispune ca Penitenciarul .. ADmInISTRATIA nATIOnALA A PEnITEnCIARELOR bUCURESTI Directia Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar Va trimitem alaturat..................... Sediul . ......... . mandatul de transfer nr................telefon ... proc.............. .............................. nascut la data de ............. sa transfere sub paza sigura pe detin utul ....3 C..................pen.......... fiul lui .................... 375 alin..............Având în vedere dispozitiile art............. sala .. PRESEDInTE.................... Emisa la .. PRESEDInTE... GREFIER............................... la Penitenciarul .... iar Penitenciarul ... 1 ....... privind pe inculpatul.......... ora .... ......... sa primeasca si sa detina în arest pe inculpatul ................ în ................ora ..

Limitele în care se judeca apelul Efectul devolutiv al apelului presupune o reexaminare a fondului cauzei... si J......... SECTIA PEnALA SI PEnTRU CAUZE CU mInORI Dosar nr... Pe rol solutionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Ca satie si Justitie DIICOT Biroul Teritorial .......... împotriva sentintei . fara a se mai proceda la judecarea apelului..............N.... a cesta poate fi însusit de par tea în favoarea careia fusese declarat...... a tunci se va lua act de aceasta manifestare de vointa... Judecator :. Din par tea Ministerului Public .. Acest efect va permite instantei sa procedeze la reexamin area întregului material probator...... În situatia în care procurorul.Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si J ustitie DIICOT Biroul Teritorial .. retrage apelul.. sens în care p ot fi depuse si înscrisuri noi........ atât a ch estiunilor de fapt cât si a chestiunilor de drept..... în cheierea de sedinta trebuie sa consemneze care apeluri au fost retrase si în ce conditii........ prin procurorul ierarhic superior..... Î n C H E I E R E Sedinta publica din data de ......GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Judecarea apelului Instanta examineaza daca cererea este facuta în termen si semnata de persoana care a facut apelul....... . Grefier :. Curtea constituita din: Presedinte:... C..... eventual la readministrarea probelor si administrarea de probe noi.......V... ÎNCHEIERE PROPUNERE DE PROBE ÎN APEL CURTEA DE APEL ..R.. Daca apelantul declara personal sau prin mandatar special ca îsi retrage apelul. Observatii: Daca judecarea celorlaltor apeluri nu se va face la acelasi termen..... si inculpatii O.... se va lua act de retragere si se va continua judecarea celorlaltor apeluri...participa procuror... Daca numai unul sau o parte dintre cei care au declarat apel îsi retrag apelul.......

......pen. se procedeaza la identific area inculpatilor care se legiteme iaza cu..... a inculpatului O........ si C.. si C..... 1 CAPITOLUL X.. care urmeaza sa fie ascultati în leg atura cu conditiile în care a decurs ascultarea initiala.V. emisa de Barorul.11 C.. învedereaza Curtii ca nu au cereri noi de formulat si nu solicita administrarea de noi probe în sustinerea apelului Aparatorul inculpatului C.. De asemenea solicita vi zionarea înregistrarilor video efectuate în cauza........ cu împuternicire avocatiala nr..... La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta apelantul inculpat O.V.. apelantul inculpat C... asistat de aparator ales avocat C. În raport de dispozitiile art../dosar si apelan tul inculpat J. de la începutul anchetei.S... depusa la fila. asistat de aparator ales avocat M. cu împuternicire avocatiala nr... ....../dosar . atragându-i totodata atentia ca tot ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa. Apelantul inculpat J... asistat de ap arator ales avocat M....... si de solutia de achitare p ronuntata de instanta de fond cu privire la inculpatul J R cu privire la una dintre faptele retinute în sarcina ace stuia. a facuto asupra depozitiei initiale si asupra motivelor care l-au determinat sa procedeze în acest sens.proc. în conditiile nemijlocirii.. în stare de arest preventiv./dosar. în legatura cu revenirea pe care inculpatul O.. precum si audierea martorilor P. în dosarul penal nr..R. 3/S din 25 iunie 2009 pronuntata de Tribunalul ....... cu împuternicire avocatiala nr.L. depusa la fila. având în vedere ca s-a retinut ca fata de acesta au fost exercitate violente de ordin fizic si psihic sub imperiul carora a dat d eclaratia împotriva inculpatului C V........n.A.V. dupa care......I. Având cuvântul... Reprezentantul Ministerului Public si aparatori alesi ai inculpatilo r O.. emisa de Barorul.V.. depusa la fila.. emisa de Baro rul. pentru a se edifica..N. din .. si J.I...R... respectiv traiectoria descrisa de instanta de fond ca ar fi fost parcursa de inculpat. precizeaza ca nu doreste sa dea o noua declaratie în fata instantei de apel.......N...N. Curtea îi aduce la cunostinta acestuia ca are dreptul de a da declaratie sau de a nu da declaratie în fata insta ntei de apel..N. înregistrari care nu au fost vizionate în fata instantei de fond.penale nr... Procedura de citare legal îndeplinita.. aflati în Penitenciarul .. Totodata martorii urmeaza a fi audiati în legatura cu evenimentele din data de 10 decembrie 2008.R. CAILE ORDInARE DE ATAC S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza depunere a la dosar a motivelor de apel formulate de apelantul inculpat C. în s tare de arest preventiv... solicita în probatiune reascultarea inculpatilor O.. 378 alin..

nu se opune încuviintarii probelor solicitate. Referitor la r eaudierea martorului sub acoperire apreciaza ca nu se impune administrarea probei întrucât acesta a relatat detaliat mo dul în care s-a realizat schimbul de droguri dintre inculpati. 377 alin. fata de dispozitiile art. De asemnea solicita audierea în calitate de martor a numitului T.R. apreciaza ca probele solicitate sunt pertinente si utile solutionarii cauzei astfel ca solicita încuviintarea acestora. Aparatorul inculpatului J.n.. V. Cu privire la audierea martorilor aflati în penitenciar sustine ca aspectele ce se tind a fi dovedite prin administrarea acestei probe sunt lamurite. Aparatorul inculpatului O. admite pentru apelantul inculpat C V administrarea în fata instantei de apel a urmatoarelor probe: audierea apelantilor inculpati O N si C V audierea în calitate de martor a numitilor P I si C L care urmeaza sa fie citati în Penitenciarul . audierea martorului T B si vizionarea casetelor video si de respingere a probelor privind audierea investigatorului sub acoperire si audierea martorilor P I si C L.tr-un loc în altul. raportat la art.N. apreciaza solicitarea ca fi ind utila în cauza. fata de cererile în probatiune formulate de apelantul inculpat C... care este prezent la acest termen în instanta si reaudierea investig atorului sub acoperire dat fiind faptul ca din declaratiile date pâna în prezent nu rezulta ca cele sase pastile de e ctasy gasite cu prilejul efectuarii flagrantului ar proveni de la inculpatul C. 2. proc. 67 C.. daca ar fi existat vreo constrângere asupra inculpatului O. Curtea.. Reprezentantul ministerului Public pune concluzii de încuviintare a probelor privi nd reaudierea inculpatilor arestati. observân d motivele invocate în sustinerea acestor cereri.... 1 . acesta ar fi avut posibilitatea sa o relateze cu ocazia audier ilor în fata instantei. motiv pentru care..B. legat de cel de-al doilea act material din compunerea infractiunii continuate. care a fost pr ezent la momentul realizarii flagrantului.V.. pen. respectiv împrejurarile concrete care au fost invederat e ca se dovedesc a fi evidentiate prin administrarea probelor în fata instantei de apel.

.... si O. . Flagrant O A predat la data de 1 februarie 2009 de catre P archetului de pe lânga Înalta Cur te de Casatie si Justitie DIICOT Biroul Teritorial . în vederea înaintarii DVD-R ma rca HP Inventi. proc. 78-86 si art. pentru a asigura prezenta martorului sub acoperire Mircea la urmatorul termen de judecata. reprezentantul Ministerului Public si aparatorii inculpatilor pun concluzii de amânare a cauzei în vederea administrarii probelor încuviintate. declaratiile acestuia fiind consemnate într-un proces verbal care dupa citire si semnare este atasat la dosar.. 324 alin. ...proc.... si O.... C U R T E A: Pentru a se asigura prezenta investigatorului sub acoperire Mircea în vederea audier ii.. potrivit procesului verbal nr..V. Având pe rând cuvântul. se procedeaza la audi erea separata a inculpatilor C.... Flagrant O A .. În conformitate cu dispozitiile art...... va dispune efectuarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie DIICOT B iroul Teritorial .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala audierea în calitate de martor a numitului T B audierea exclusiv pe motivele invocate de aparatorul inculpatului C V a investig atorului sub acoperire Mircea Curtea pune în discutie audierea separata a inculpatilor C.... inscriptionat 5/D/P/2008...... Reprezentantul parchetului si aparatori alesi ai inculpatilor nu se opune audier ii separate a inculpatilor. va dispune efectuarea unei adrese la Tribunalului . 324 alin.... pen.../2008. 2 C..... în vederea înaintarii DVD-R marca HP Inventi.. conform art....proc......pen se procedeaza la audier ea martorului T.... Efectuarea unei adrese catre Tribunalul ....N../2008.... În vederea administrarii probelor încuviintate urmeaza a dispune amânarea judecarii ca uzei D I S P U n E: Efectuarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justit ie DIICOT Biroul Teritorial ..V. dupa care declaratiile luate separat sunt citite în prezenta ambilor .pen...B.. acesta nefiind înaintat instantei de apel odata cu dosarul.. 327 C...... pentru a asigura prezenta acestuia la urmatorul termen de judecata. 3 C.. Constatând ca la dosar nu se regaseste suportul optic ce contine înregistrarea momen tului flagrantului.....N..... Potrivit dispozitiile art.. sub prestare de juramânt. inscriptionat ..

urmând a fi citati apelantii inculpati C V si O N de la locul de detinere..V. va dispune efectuarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Înalta Cur te de Casatie si Justitie DIICOT Biroul Teritorial ..R. motivarea încuviintar ii probelor trebuia sa se regaseasca în considerente... Ex. apreciind solicitarea ca fiind utila în cauza... si martorii P. apelantul inculpat J.... respectiv Penitenciarul .... raportat la ar t.. fata de dispozitiile art. m otiv pentru care..... alaturi de c elelalte masuri.. 67 C.... considerente si dispozitiv C U R T E A: Deliberând asupra celor formulate de apelantul inculpat C. Constatând ca la dosar nu se regaseste suportul optic ce contine înregistrarea momen tului flagrantului.... la Penitenciarul ..L... respectiv împrejurarile concrete care au fost invederate ca se dov edesc a fi evidentiate prin administrarea probelor în fata instantei de apel........ proc...... ....... iar dispozitia de încuviintare a probelor în dispozitiv..... CAILE ORDInARE DE ATAC În situatia în care probele nu se administrau la acelasi termen.Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de ... PRESEDInTE GREFIER Observatii privind modul de întocmire a încheierii Dispozitia motivata de încuviintare a probelor solicitate se regaseste în practica înc heierii întrucât la acelasi termen instanta a si administrat o parte din probele încuviintate.. pentru a asigura prezenta acestuia la urmatorul termen de judecata.. pen........ audierea în calitate de martor a numitului T B audierea exclusiv pe motivele invocate de aparatorul inculpatului C V a investig atorului sub acoperire Mircea Pentru a se asigura prezenta investigatorului sub acoperire Mircea în vederea audier ii. 1 CAPITOLUL X.... urmeaza a în cuviinta pentru apelantul inculpat C V administrarea urmatoarelor probe: audierea apelantilor inculpati O N si C V audierea în calitate de martor a numitilor P I si C L care urmeaza sa fie citati în Penitenciarul ..I s i C....... 377 alin. 2.. observând motivele inv ocate în sustinerea acestor cereri.. având termen în cunostinta Pronuntata în sedinta publica azi ...

.. inscriptionat 5/D/P/2008. Dispune efectuarea unei adrese catre Tribunalul . 1 ...... pentru a asigura prezenta martorului sub acoperire M ircea la urmatorul termen de judecata.... în vederea înaintarii DVD-R marca HP Inventi... va dispune efectuarea unei adrese la Tribunalul ................./2008. p otrivit procesului verbal nr. în vederea înaintarii DVD-R marca HP Inventi. Flagrant O A ./2008....... audierea în calitate de martor a numitului T B audierea exclusiv pe motivele invocate de aparatorul inculpatului C V a investig atorului sub acoperire Mircea Dispune efectuarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie s i Justitie DIICOT Biroul Teritorial .... Flagrant O A predat la data de 1 februarie 2 009 de catre Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie DIICOT Biroul Teritorial ........ inscriptionat .......acesta nefiind înaintat instantei de apel odata cu dosarul... În vederea administrarii probelor încuviintate urmeaza a dispune amânarea judecarii ca uzei D I S P U n E: Încuviinteaza pentru apelantul inculpat C V administrarea urmatoarelor probe: audierea apelantilor inculpati O N si C V audierea în calitate de martor a numitilor P I si C L care urmeaza sa fie citati în Penitenciarul .................... .........

Daca numai una sau unele dintre parti sau numai procurorul a declarat apel. în conditiile normelor generale privitoare la citare...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de ..... Apelul este considerat o judecata în fond.R.... Participarea procurorului este obligatorie.. respectiv Penitenciarul . urmând a fi citati apelantii inculpati C V si O N de la locul de detinere. Prezenta inculpatului arestat este obligatorie..... Partea care a declarat apel se numeste apelant....... Daca este cazul... la Penitenciarul .. Aspecte privitoare la desfasurarea sedintei de judecata Judecarea apelului se face daca partile au fost legal citate si procedura este înd eplinita.I si C. ca orice cale de atac. PRESEDInTE GREFIER Apelul poate viza atât latura penala cât si latura civila a cauzei..... Daca apelanti vor fi martorii. expertii sau alte persoane ale caror interese legitime au fost vatamate atunci instanta de apel nu va devolua fondul ci numai chestiunile adiacente invo cate. având termen în cunostinta Pronuntata în sedinta publica azi ........ iar parti la care se refera apel ul se numesc intimati.. a martorului T... inst anta va examina apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat si la persoana la care se refera declaratia de apel si numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. se judeca cu respectare a regulii non reformatio în pejus... fara a putea crea o situatie mai grea pentru aceasta. interpretii.L... Efectul extensiv al apelului va permite instantei sa examineze chestiunile de fo nd si cu privire la par tea care nu a declarat apel.... În aceste limite.... Este locul sa precizam ca apelul.... în afara de temeiurile invocate si cererile formulate de apelant.. În situatia în care atât procurorul cât si partile au declarat apel atunci efectul evolu tiv va avea în vedere toate aspectele de fapt si de drept ale cauzei. instanta este obli gata ca. la domiciliu.. apelantul inculpat J. sa examineze cauza sub toate aspectel e de fapt si de drept... si martorii P..B. instanta procedeaza la verificarea masurii arestarii preventive . daca apartine aceluiasi grup procesual.

procuror.J. nr. fara a proceda la ascultarea inculpatului. V arestarea preventiva Instanta de apel este obligata sa procedeze la ascultarea inculpatului prezent. s.. aspect care trebuie consemnat în mod expres în n otele de sedinta si în hotarâre.pen.. când acesta nu a fost ascultat la instanta de fond.p. intimat. 2435/2007).C. Apelantii vor sustine oral motivele pe care se sprijina apelurile declarate. Observatii: aceste aspecte vor fi consemnate în notele de sedinta si în încheiere. 145 sau art.. iar intimatii vor raspunde la sustinerile facute în apel. CAILE ORDInARE DE ATAC care trebuie sa i se puna în vedere inculpatului ca are dreptul sa nu faca nici o declaratie si ca ceea ce declara poate fi folosit si împotriva sa.. precum si atunci când instanta de fond nu a pronunta t împotriva inculpatului o hotarâre de condamnare. Ordinea în care se da cuvântul este: apelant. sub toate aspectele de fapt si de drept. Dezbaterile judiciare Obiectul dezbaterilor îl constituie criticile aduse hotarârii primei instante de cat re apelanti. sens în 0 CAPITOLUL X. Partile au dreptul la cuvântul în replica. Observatii: Este foarte important ca atât în notele grefierului cât si în încheierea de se . instanta de recurs va proceda la casarea hotarârii ( I. 1451 Cod proc.C. Ascultarea se va face cu respectare dispozitiilor comune în aceasta materie. pentru a raspunde sustinerilor care au fo st facute. de catre grefier. Daca procurorul a d eclarat apel i se va da primul cuvântul. dupa ce prima instanta pronuntase o solutie de încetare a procesului penal. Daca se dispune înlocuirea masurii cu una dintre masurile preventive prevazute de art. instanta va înstiinta organele care au atributii în aceasta situatie. în conditiile prevazute si pentru judecata în prima instanta. în limitele efectului devolutiv. Pentru model înstiintare catre organele competente despre înlocuirea masurii prevent ive a se vedea supra cap. Jurisprudenta Daca instanta de apel a condamnat pe inculpat. dec. Inculpatul are cel din urma cuvântul.

se va lua act de retragere. Instanta. 379. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost desfiintata se dispune si atunci când exista vreunul dintre cazurile de nulitate prevazute în art. pronunta una dintre urmatoarele solutii: 1. 197 alin. mentinând hotarârea atacata: a) daca apelul este tardiv sau inadmisibil. Solutiile la judecata în apel. când se dispune rejudecarea de catre instanta competenta. respinge apelul. a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a înstiinta instanta despre aceasta imposibilitate. le gal citata. îl va respinge. 2. întrucât instanta est e obligata sa le examineze si sa se pronunte cu privire la toate motivele. cu exc eptia cazului de necompetenta. b) desfiinteaza sentinta primei instante si dispune rejudecarea de catre instant a a carei hotarâre a fost desfiintata. (2). pronuntând o noua hotarâre si procedeaza p otrivit art. Observatii: În practica unor instante. pentru motivul ca judecarea cauzei la acea instanta a avut loc în lipsa unei parti nelegal citate sau care. 29 Art. b) daca apelul este nefondat.dinta sa fie consemnate toate motivele de apel care sunt sustinute de procuror sau de parti. Solutiile la judecata în apel Instanta de apel se pronunta prin decizie. inadmisibil sau nefondat. grefierul este acela care redacteaza hotarâre a prin care apelul a fost respins ca tardiv sau inadmisibil. judecând apelul. În cazul în care instanta apreciaza ca apelul este tardiv. admite apelul si: a) desfiinteaza sentinta primei instante. 345 si urm. urmând ca judecatorii cauzei sa verifice redactarea. 1 . privind judecata în fond. Deliberarea si pronuntarea hotarârii se fac dupa regulile comune în aceasta materie. Daca apelul a fost retras.

.. avocat G............ .................................. ROmÂnIA CURTEA DE APEL ......./A Sedinta publica din .. Procedura de citare legal îndeplinita............. se prezinta apelantul inculpat S./............. GREFIER ..... în dosarul penal nr..... a sistat de aparator desemnat din oficiu......... ....../... declara ca întelege sa-si retr aga apelul formulat../......... pronuntata de Tribunal ul ................. pronuntata de Tribunalul ..V................. s-au dispus urmatoarele:.... ........./.... C U R T E A Asupra apelului penal de fata.... ... având ultimul cuvânt..... emisa de.......... JUDECATOR .. personal... ............ solicita a se lua act de manifes tarea de vointa a apelantului.............. Apelantul inculpat S.... ........ ....... Constata ca prin sentinta penala nr......... împotriva sentintei penal e nr.... Pe rol solutionarea apelului declarat de inculpatul S.... Din partea Ministerului Public ................... Curtea constituita din PRESEDINTE ... ...I......... La apelul nominal facut în sedinta publica........... Reprezentantul Ministerului Public...... ............ Sectia penala si pentru cauze cu minori DECIZIA PEnALA nR... conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.. ...........................................I........ dupa care: Aparatorul apelantului inculpat învedereaza instantei ca acesta doreste sa-si retr aga apelul......... având cuvântul....Parchetul de pe lânga Curtea de Apel .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala DECIZIE PRIN CARE S-A LUAT ACT DE RETRAGEREA APELULUI DOSAR NR..... ....... participa procuror .......... în dosarul penal nr...................... S-a facut referatul cauzei..I.......... ........

procedând potr ivit art.. Daca instanta admite apelul: va desfiinta sentinta primei instante si va pronunta o noua hotarâre..... în sensul retragerii apelului formulat.... JUDECATOR..... cu exceptia cazului d .... din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu G.I. la termenul de judecata din data de astazi .. 2 Cod procedura penala. CAILE ORDInARE DE ATAC PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII.. GREFIER. care se refera la hotarârea pronuntata la judecata în fond. 197 alin. Vazând si dispozitiile art.. 189. a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a înstiinta instanta despre aceasta imposibilitate.V. 192 alin./.... Definitiva... CAPITOLUL X... . ..... personal. Asa fiind... în baza prevederilor art. se supor ta din fondurile Ministerului Justitiei.. (2).... legal citata.. va desfiinta sentinta primei instante si va dispune rejudecarea cauzei de catre instanta a carei hotarâre a fost desfiintata. D E C I D E Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul S... atunci când judecarea cauzei la acea instanta a avut loc în lipsa unei parti nelegal citate sau care. Obliga apelantul inculpat la 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat ... 369 Cod procedura penala.Împotriva acestei hotarâri.. PRESEDInTE.. Pronuntata în sedinta publica azi... în dosarul penal nr... Apelul va fi admis daca criticile formulate de apelanti sunt fondate. ..... a formulat apel inculpatul S... împotriva sentintei pena le nr.. se va lua act de ma nifestarea de vointa a inculpatului. 345 si urmatoarele......I. iar în fata instantei de control judiciar...... a declarat ca întelege sa îs i retraga apelul.. Rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost desfiintata se dispune si at unci când exista vreunul dintre cazurile de nulitate prevazute în art. ..... pronuntata de Tribunalul ...

decizia trebuie sa indice care este ultimul act proce dural ramas valabil de la care procesul penal trebuie sa-si reia cursul. se aplica în mod corespunzator. când cauza va fi trimisa instantei competente. data pronuntarii deciziei si ment iunea ca pronuntarea s-a facut în sedinta publica. Limitele rejudecarii sunt date de limitele în care hotarârea primei instante a fost desfiintata de catre instanta de apel. cu privire la masuri preventive. . Continutul deciziei. la respingerea sau admiterea apelului. precum si temeiurile care au dus la adoptarea oricareia dintre solutiile prevazu te în art.pen. În cazul când inculpatul s-a aflat în stare de detinere. . 350 Cod proc. mentiunile prevazute în art.pen. în dispozitiv.pen. 355 Cod proc. Când s-a dispus rejudecarea. 379 pct. în expunere.. Decizia instantei de apel trebuie sa cuprinda: în partea introductiva. solutia data de instanta de apel. 2 Cod proc. în expunere si dispozitiv trebuie sa s e arate timpul care se deduce din pedeapsa.e necompetenta. temeiurile de fapt si de drept care au dus. dupa caz. Dispozitiile art.

d1) sentintele privind infractiunile pentru care punerea în miscare a actiunii pen ale se face la plângerea prealabila a persoanei vatamate. Încheierile De regula. Prin exceptie. ca instante de apel.C. dar numai daca legea prevede acest lucru. precum si cele privind reabilitarea.385 9 Cod proc. De e xemplu. ca inadmisibile.J. b) sentintele pronuntate de tribunalele militare în cazul infractiunilor contra or dinii si disciplinei militare. de tribunale. XXXVI/2006. curti de apel si Curtea Militara de Apel. Recursul este o cale de atac care vizeaza în cele mai multe cazuri probleme de dre pt si numai prin exceptie chestiuni de fapt. în afara de cazul cân d legea prevede altfel. a cererilor se sesizare a Curtii Constitutionale. 2.C. Pri n exceptie. Observatii: Încheierile pronuntate de instantele de recurs nu au cale de atac. prin Dec. încheierile pot fi atacate cu recurs numai odata cu sentinta sau decizi a recurata. 3. sunt supuse caii de atac a recursului. nr.pen.385 . sau încheierile prin care se întrerupe sau se suspenda cursul judecatii. pot fi atacate separat cu recurs. pronuntata de I. Sentintele care nu pot fi atacate cu apel a) sentintele pronuntate de judecatorii în cazurile prevazute de lege. sanctionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani. s-a statuat ca încheierile i nstantelor de recurs de respingere. Deciziile a) deciziile pronuntate. tribunale militare t eritoriale. d) sentintele pronuntate de sectia penala a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala reCursul Sediul materiei: art. c) sentintele pronuntate de cur tile de apel si Curtea Militara de Apel. cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate. într-un recurs în interesul legii. . e) sentintele pronuntate în materia executarii hotarârilor penale. Aspecte specifice pentru judecata în recurs Hotarârile supuse recursului Pot fi atacate cu recurs: . pot fi atacate cu recurs separat încheierile prin care se dispune cu privire la masura arestarii pre ventive.

... fara ca partea sa piarda calitatea pe care a avut-o în prima instanta..Recursul declarat împotriva sentintei sau deciziei se socoteste facut si împotriva înc heierilor.. termen ul de declarare a recursului... chiar daca acestea au fost date dupa pronuntarea hotarârii.... CAPITOLUL X........ ..............pen.../..... Potrivit art... Masuri pregatitoare pentru sedinta de judecata în recurs Citarea partilor În recurs... chiar daca persona respectiva nu a declarat apel... JUDECATOR. pentru parti urmând a fi aratata calitatea de recurent sau intima t. Nu pot fi atacate cu recurs sentintele în privinta carora era prevazuta calea de a tac a apelului si aceasta cale nu a fost folosita................ Desemnarea unui aparator din oficiu Atunci când asistenta juridica este obligatorie si partea nu si-a angajat un avoca t ales.. se poate declara recurs împotriva deciziei pronuntate în apel.... 38511 Cod proc.. judecata se face cu citarea partilor. Daca inculpatul se prezint a cu aparator ales.. cu resp ectarea regulilor generale în aceasta materie. renuntarea si retragerea recursului sunt similare cu dispozitiile din materia ap elului. Curtea constituita din: PRESEDINTE .. declararea..Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr...ROmÂnIA CURTEA DE APEL ... ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSA DE APARARE ..... GREFIER .. partile pot avea calitatea de recurent sau intimat. CAILE ORDInARE DE ATAC Obsrevatii: Reglementarile privitoare la persoanele care pot face recurs...... mandatul aparatorului din oficiu înceteaza....... ori când apelul a fost retras...... instanta trebuie sa ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu..... daca prin decizia pronuntata în apel a fost modificata solutia din sentinta si numai cu privire la aceasta modificare. JUDECATOR......... Î n C H E I E R E Sedinta publica din data de ............ Prin exceptie.... ............./........

..R.. S-a facut referatul cauzei.... avocat G......... solicita acordare a unui nou termen de judecata în vederea pregatirii apararii si angajarea unui avocat ales... dupa care recurentul inculpat T...R.......... Pe rol solutionarea recursului declarat de inculpatul T...V............. .......... lipsa fiind intimata parte civila V. La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta recurentul inculpat T. conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr. emisa de.M. as istat de aparator desemnat din oficiu....... participa procuror.... ....... în dosarul penal nr.R......../....... împotriva deciziei pena le nr.........Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel .... Procedura de citare legal îndeplinita........... pronuntata de Tribunalul .......

.... în masura în care sunt necesare sol utionarii recursului. dispozitiile art. PRESEDInTE GREFIER Raportul scris Specific acestei cai de atac este faptul ca presedintele instantei de recurs... astfel ca urmeaza a o încuviinta.R. respectiv Penitenciarul ..... C U R T E A: Având în vedere cererea de amânare pentru angajarea unui aparator ales. si partea civil a la domiciliu. Raportorul nu-si va exprima opinia în cauza pentru ca astfel ar deveni inc .... În cazul în care se întocmeste.... pentru când va fi citat recurentul inculpat T R.. punându-i în vedere ca este singurul termen acordat în acest sco p D I S P U n E: Încuviinteaza cererea de amânare a cauzei formulata de recurentul inculpat T...pen.R.. de la locul de detinere....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Reprezentantul Ministerului public pune concluzii de încuviintare a cererii de amâna re formulata de recurentul inculpat T. apreciaza cere rea ca fiind întemeiata.. Pune în vedere aparatorului desemnat din oficiu sa se prezinte si la termenul acor dat pentru a pune concluzii în situatia în care acesta nu îsi va angaja aparator ales. precum si la jurispruden ta Curtii Europene a Drepturilor Omului. pr imind dosarul... proc. Din formularea textului de lege rezulta ca întocmirea raportului nu este obligator ie.... 6 C. fiind singurul termen care se acorda pentru lipsa de aparare.. pe scurt. s olutiile pronuntate de instante si faptele retinute de ultima instanta... Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de .... Pronuntata în sedinta publica azi .... La Înalta Curte de Casatie si Justitie rapor tul poate fi întocmit de un judecator sau de un magis trat-asistent.. obiectul procesului.. raportul va cuprinde. vazând cauza la primul termen de judecata... daca este cazul... precum si obligatia organelor judiciare de a asigura deplina exercitare a dreptului la aparare.. poate delega unul din judecatorii care compun completul de judecata sa faca un raport scris a supra recursului........ la jurisprudenta interna.. cauza fiind la primul termen de judecata. formulata de r ecurentul inculpat T R.. observatii cu referiri.

3859 Cod proc. Consecinta nerespectarii acestei obligatii o constituie faptul ca instanta va lu a în considerare numai cazurile de casare care. grefierul are îndatorirea de a ajuta membri completu lui pentru verificarea existentei vreunui caz de incompatibilitate. prin verificarea atenta a actelor de la dosar. potrivit art. 3859 alin. 19 si 20. recursul trebui e sa se întemeieze pe cel putin pe unul dintre motivele de casare prevazute limitativ în art. compunerea este de 9 judecatori. care se iau în considerare din oficiu numai când au influentat asupra hotarârii în defavoarea inculpatului. 15. 12. pen. CAILE ORDInARE DE ATAC cazurile prevazute în alin. 10. Judecarea recursului Compunerea completului de recurs este de trei judecatori. a) Cod proc. cererea de recursul trebuie sa fie motivata. 17 si 18. 11. Judecarea recursului se face cu citarea partilor. numai în prezenta inculpatului a restat si cu participarea obligatorie a procurorului. În ceea ce priveste prezenta inculpatului arestat: la judecarea recursului împotriva încheierilor privind masurile preventive. mai ales cu privire la cazul prevazut de art.4 8 alin. care trebuie depu s la instanta de recurs cu cel putin 5 zile înaintea primului termen de judecata. 13. 14. Raportul se depune la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile înaintea primului termen de judecata. se examineaza din oficiu. 1-7. .ompatibil.pen. prezenta inculpatului arestat este totdeauna obliga torie. Motivele de recurs se pot depune si printr-un memoriu separat. lit. se aplic a regulile speciale pentru judecarea recursului în aceasta materie. respectiv: CAPITOLUL X. Motivele de recurs În cauzele pentru care este prevazuta si calea de atac a apelului. cele de la pct. iar pentru cauzele jud ecata în prima instanta de Înalta Curte. care se iau în consi derare întotdeauna din oficiu. Motivarea recursului De regula. (1) pct.. În raport se semnaleaza si cazurile de casare care se examineaza din oficiu. la judecarea cauzei pe fond. Observatii: Sub acest aspect. (3).

sub aspectul efectului devolutiv. 117 alin. 29 2 alin. 15. Cazurile în care se poate face recurs. instanta nu a fost compusa potrivit legii ori s-au încalcat prevederile art. 7. judecata a avut loc fara participarea procurorului sau a inculpatului. s au care se examineaza din oficiu. când prezenta ace stuia era obligatorie. 3859 alin. potrivit legii. hotarârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiaza solutia ori motivarea soluti ei contrazice dispozitivul hotarârii sau acesta nu se întelege. (1) si (2). când persoana condamnata a fost înainte judecata în mod definitiv pentru aceeasi f apta sau daca exista o cauza de înlaturare a raspunderii penale. nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa c alitatea persoanei. limitele vor fi date. 334-337. pe lânga calitatea procesuala a celui care declara recurs si partea la care se refera recursul si de cazurile de casare invocate. când ace asta era obligatorie. pedeapsa a fost gratiata ori a intervenit decesul inculpatului. cu exceptia cazurilor prevazute în art. (2) sau a existat un caz de incompatibilitate. 14. Motivele de casare sunt cele prevazute în art. când nu a fost efectuata expertiza psihiatrica a inculpatului în cazurile si în con ditiile prevazute de art. sedinta de judecata nu a fost publica. 8. 3. 3859. instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute în sarcina inculpatului p rin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru parti. 12.1 Cod proc. (1) Hotarârile sunt supuse casa rii în urmatoarele cazuri: 1. 7 2 din Codul Penal sau în alte limite decât cele prevazute de lege. instanta nu a fost sesizata legal. 9.pen30 si pot f i invocate atât în latura penala cât si în latura civila a cauzei. când s-au aplicat pedepse gresit individualizate în raport cu prevederile art.30 când instanta a pronuntat o hotarâre de condamnare pentru o alta fapta decât cea pentru care condamnatul a fost trimis în judecata. 10. . 2.Asadar. 11. când inculpatul a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de lege a penala. 6. urmarirea penala sau judecata a avut loc în lipsa aparatorului.30 judecata s-a facut fara întocmirea referatului de evaluare în cauzele cu infrac tori minori. 30 Art. în afara de cazurile când legea prevede al tfel. 13. instanta a admis o cale de atac neprevazuta de lege sau introdusa tardiv. 5. de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze solutia procesului. 4.

primul cuvânt îl are acesta. 783.06. Când instanta ia în considerare motive de casare din oficiu. I pct. 404 din 5. când în mod gresit inculpatul a fost achitat pentru motivul ca fapta savârsita de el nu este prevazuta de legea penala sau când. recursul declarat împotriva unei hotarâri care. este obligata sa le pun a în discutia partilor. 16. lit. iar instanta este ob ligata ca. care abroga aceasta prevedere asa încât se pune în discutie aplica rea pct. aspect care trebuie sa fie consemnat distinc t. În ceea ce priveste motivul de casare prevazut la pct. 7 semnalam faptul ca. în raport de motivele concrete invocate. pronuntata de Cur tea Constitutionala la 2 mai 2009 si publicata în M. Daca recursul este declarat de procuror. în afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent. potrivit dispozitiilor cuprinse la judecata în prima instanta. a fost declarat neconstitutional art. precum si atunci când aceste instante nu au pronuntat împotriva inculpatului o hotarâre de condamnare. potrivit legii. Dezbaterile Presedintele completului da cuvântul recurentului. Observatii: Încalcarea acestei obligatii constituie motiv de contestatie în anulare. poate fi motivat si oral în ziua judecatii.386 alin. nu poate fi atacata cu apel. 7 .2009. apoi intimatului si apoi procur orului. în limitele efectului devolutiv. Prin exceptie. Cu ocazia judecarii recursului.Of.e) Cod proc. nu po ate fi atacata cu apel. nu este limitat la motivele de casare prevazute în art. sa examineze întreaga cauza sub toate aspectele. instanta va trebui sa faca acest lucru. atunci când acesta nu a fost a scultat la instantele de fond si apel. mr. s-a dispus încetarea procesului penal pentru motivul ca exista autoritate .GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Observatii: Chiar daca partea nu indica temeiul legal al motivului de casare inv ocat. Recursul declarat împotriva unei hotarâri care.pen. prin decizia nr. 85 din Legea 356/2006. Inculpatul are cel din urma cuvântul. 3859. instanta este obligata sa procedeze la ascultare a inculpatului prezent. conform art. potrivit legii. aspect care trebuie consemnat în notele grefierului. în mod gresit. acordarea ultimului cuvânt constituind o componenta a dreptului la aparare. Procurorul si par tile au dreptul la replica cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor sau fata de sustinerile facute anterior.

21... lipsa fiind intimatul inculpat.... Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca se impune amânarea cauzei si citar ea intimatului inculpat cu mentiunea ca prezenta este obligatorie în vederea audierii....I... 20..... 19...... legal citata. CAILE ORDInARE DE ATAC ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU CITAREA INCULPATULUI A CARUI AUDIERE ESTE OBLIGATORIE ......V... împotriva deciziei penale nr.......... JUDECATOR....................... nu a fost citat cu mentiunea ca prezenta est e necesara în vederea audierii......... .. 18.. când judecata în prima instanta sau în apel a avut loc fara citarea legala a unei parti.. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta........ având drept consecinta pronuntarea unei h otarâri gresite de achitare sau de condamnare... când a intervenit o lege penala mai favorabila condamnatului.......... pronuntata de Tribunalul ..... participa procuror...de lucru j udecat sau o cauza de înlaturare a raspunderii penale ori ca a intervenit decesul inculpatului sau pedeapsa a fost gratiata. dupa care Curtea const ata ca pentru acest termen de judecata intimatul inculpat b...........I. GREFIER . CAPITOLUL X... conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.................. avocat G.. JUDECATOR...... 38514 alin....... când judecatorii de fond au comis un exces de putere......... .. în sensul ca au trecut în do meniul altei puteri constituite în stat...... Pe rol solutionarea recursului declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul ....... 171... Î n C H E I E R E Sedinta publica din data de .. ................... a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a înstiinta despre aceasta imposibilitate.... când s-a comis o eroare grava de fapt... Curtea constituita din: PRESEDINTE .Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr../../... 17.......... când faptei savârsite i s-a dat o gresita încadrare juridica........ raportat la dispozitiile art........ proc... în dosarul pen al nr..pen..... pentru intimatul inculpat B....ROmÂnIA CURTEA DE APEL ../........ Procedura de citare legal îndeplinita. 11 C............ .. sau care..... Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel .. abrogat. emisa de. La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta aparator desemnat din ofici u... ...

Aparatorul din oficiu al inculpatului B. pen. 11 C. C U R T E A Având în vedere ca pentru acest termen de judecata intimatul inculpat b. proc. apreciaza cauza în stare de amânare astfel ca . nu a fost citat cu mentiunea ca prezenta este necesara în vederea audierii. în raport de dispozitiile 38514 alin. achieseaza la concluziile Ministerulu i Public.I. care obliga instanta ca în situatia în care inculpatul nu a fost audiat de catr e instantele de fond si apel sa procedeze la audierea acestuia cu ocazia judecarii recursului .I.

./............ în dosarul penal nr. în sensul ca trebuie sa consemneze în notele de sedinta toate motivele de casare invocate.. precum si sustin erile intimatului..... Pe rol solutionarea recursului declarat de inculpatul G.. cu argumentele de fapt si de drept pe care se întemeiaza.. Observatii: În cazul în care pronuntarea nu are loc în ziua dezbaterilor........ROmÂnIA CURTEA DE APEL ............Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr../...... Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel .......R........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala D I S P U n E Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de......................... Î n C H E I E R E Sedinta publica din data de ........ La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta recurentul inculpat G........ JUDECATOR..pentru când va fi citat intimatul inculpat ............... se întocmeste de catre grefier o încheiere de sedinta separata care.......... JUDECATOR.pen....................... pronuntata de Tribunalul .... GREFIER ................ cu mentiunea prezenta necesara în vederea audierii ..... respectiv cele declarate de inculpat în ultimul cuvânt......./........... PRESEDInTE GREFIER Instanta este obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor de recurs invocat e de procuror si de parti. Observatii: Sub acest aspect grefierul are un rol impor tant....... trebuie sa consemneze toate motivele de recurs invocate de recurent sau puse în discutie de instanta din oficiu...... ÎNCHIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII ....... pe lânga mentiunile aratate în art.............................. 305 Cod proc.... ..... participa procuror... ... Curtea constituita din: PRESEDINTE .......... Pronuntata în sedinta publica azi .......... împotriva deciziei pena le nr.... as ....................R....

Solicita amânarea pronuntarii pentr u a depune concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public se opune amânarii cauzei.... analizând cererea formulata de aparatorul ales al recurentului inculpat. 3859 alin. conform protocolului încheiat între Minist erul Justitiei si Baroul de Avocati .. adeverinta nr..... invoca incidenta în cauza a cazului de casar e prev. Curtea.pen.. 14 C. avocat B C. Solicita casarea sentintei si a deciziei recurate. Aparatorul recurentului inculpat G..R. Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea recursului declarat de i . emisa de Baroul.... depune la dosar. acte în circumstantiere si anume: adeverinta nr.. 38513 C. vazând si dispozitiile Codului de procedura penala referitoare la motiv area recursului în scris. motiv pentru care resping e cererea de amânare a cauzei ca neîntemeiata... a si c C..10. în raport de circumstantele sale personale favorabile si de pozitia sa procesuala s incera. 74 lit.. pr.. Aparatorul desemnat din oficiu sa acorde asistenta juridica recurentului inculpa t G./dosar... 1489/28. solicita a se constata ca împuternicirea sa avocatiala a încetat urmare a prezentari i aparatorului ales astfel ca 0 CAPITOLUL X.S. 2009 emisa de Scoala de Arte si Meserii T.1 pct. prin retinerea circumstantelor atenuante prev..pen.I. Solicita acordarea unui nou termen de judecata în vederea formularii în scris a motivelor de recurs. Aparatorul recurentului inculpat G. 50/27.proc. Procedura de citare legal îndeplinita...... aratând ca cele doua instante i-au aplicat inculpatului o ped eapsa gresit individualizata. iar în cadrul rejudecarii reducerea pedepsei sub minimul spec ial. termenul de depunere a motivelor de recurs fiind depasit. apreciaza ca nu se impune acordarea unui nou termen de judecata. în cadrul probei cu înscrisur i încuviintata inculpatului la termenul anterior.. lipsa fiind intimata par te vatamata D...R. adeverinta emisa de Politia Statiunii ...... de art.... si ade verinta emisa de SC C SRL ...10. adeverinta emisa de IJP ....R. f ata de aspectele invederate de acesta....... depusa la fila.pen......2009 emi sa de SC A SRL. cer tificatul de cazier judiciar.... de art.... Nemaifiind alte cereri de formulat Cur tea constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul în dezbaterea recursului potrivit dispozitiilor ar t.... CAILE ORDInARE DE ATAC solicita a i se acorda onorariul partial.istat de aparator ales avocat C..... cu împuternicire avocatiala nr........

având ultimul cuvânt.. neimpunându-se reduerea acesteia. tardiv sau nefondat. instantele facând o justa individualizare a pedepsei. 72 C... 1 .. va fi respins. în raport de criteriile prev. Daca recursul este inadmisibil...... Recurentul inculpat G R.nculpat si mentinerea hotarârilor atacate ca fiind legala si temeinica. D I S P U n E Amâna pronuntarea cauzei la data de ... solicita reducerea pedepsei.pen. PRESEDInTE GREFIER Solutiile instantei de recurs 1... C U R T E A Pentru a da posibilitatea aparatorului ales al recurentului inculpat sa depuna c oncluzii scrise. de art. urmând ca judecatorii cauzei sa verifice redactarea.. Observatii: În practica unor instante grefierul este acela care redacteaza hotarârea prin care recursul a fost respins ca tardiv sau inadmisibil.. Pronuntata în sedinta publica azi 13 ianuarie 2010..

.............. personal.M. în dosarul penal nr.../....... Recurentul inculpat R M............ GREFIER .. ..... însa inculpatul insista în solutionarea recursului.... .. solicita admiterea recursul ui formulat..... participa procuror.... Î n C H E I E R E Sedinta publica din data de .. Pe rol solutionarea recursului declarat de inculpatul R... S-a facut referatul cauzei......... Procedura de citare legal îndeplinita.. C U R T E A Asupra recursului penal de fata. pune concluzii de respingere a exceptiei.... lipsa fiind intimatul inculpat................................. conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.. REDACTATA DE GREFIER .. JUDECATOR...... Aparatorul din oficiu al recurentului inculpat învedereaza ca i-a explicat acestui a situatia din prezenta cauza...../...M................... dupa care inculpatul R M depune la dosarul cauzei me moriu scris pentru a fi avut în vedere la solutionarea recursului.....I..... În aceste conditii.... avocat G.. având ultimul cuvânt..... .. ......... La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta inculpatul R............... Reprezentantul Ministerului Public invoca exceptia inadmisibilitatii recursului...... Curtea constituita din: PRESEDINTE ............. împotr iva deciziei penale nr.............. Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel .V.. în raport de faptul ca inculpatul ataca o decizie definitiva pronuntata de tribunal ca instanta de recurs.. emisa de.ROmÂnIA CURTEA DE APEL ...... pronuntata de Tribunalul ..........................GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala DECIZIE PRIN CARE RECURSUL ESTE RESPINS CA INADMISIBIL.../... JUDECATOR.......... fata de poziti a inculpatului.. personal si asistat de aparator desemnat din oficiu..... pentru intimatul inculpat B.. Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr.....

.... ... pronuntata de Tr ibunalul .. În raport de solutia pronuntata.. recursul formulat de inculpatul R....... În baza ar t............ pronuntata de Tribunalul . din care 100 lei o norariul aparatorului din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului de Justitie................ în baza art.... 2 c. 2 Cod procedura penala.../. ... recurentul u rmeaza sa fie obligat si la plata cheltuielilorjudiciare catre stat.m.... care urmeaza a fi res pins ca inadmisibil pentru urmatoarele considerente: Potrivit art.. hotarârile primei instante ramân definitive la data pronuntarii hotarârii prin care s-a respins recursul declarat.. PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII..... Curtea va respinge ca inadmi sibil recursul promovat de acest inculpat..... ca inadmisibil. au fost respinse recursurile formulate de inculpatii R M si N F......... împotriva deciziei penale nr.Constata ca prin decizia penala nr... în care a fost inclus si onorariul aparatorului din oficiu..... 1609 Cod procedura penala..... Prin urmare..... ..pen. în dosar penal nr. pronuntata de Judecatoria .... a Cod procedura penala.proc. D E C I D E: Respinge... Pronuntata în sedinta publica azi.. Obliga recurentul la 150 lei cheltuieli judiciare catre stat.. 416 Cod procedura penala.... în dosarul penal nr. conform art....... CAPITOLUL X.. 192 alin..m.../. De asemenea.. conform art. 192 alin.......... .......... împotriva încheierii prin care s-a admis or i s-a respins cererea de liberare provizorie se poate face recurs. din care onorariul aparatorului din ofi ciu va fi avansat din fondurile Ministerului de Justitie... în dosar penal nr... Definitiva.../... CAILE ORDInARE DE ATAC Împotriva acestei decizii inculpatul R.. împotriva încheierii de sedinta din data de . 1 lit..../.. inculpatii au fost obligati sa pla teasca statului câte 180 lei fiecare cheltuieli judiciare./2009. a declarat recurs..... 38515 pct.. constatând ca inculpatul R M a exercitat o cale de atac împotriva unei hotarâri definitive. ......

JUDECATOR. . JUDECATOR.PRESEDInTE. GREFIER.

..............GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala DECIZIE PRIN CARE SE FACE ACT DE RETRAGEREA RECURSULUI. . Recurentul inculpat S....................................... REDACTATA DE GREFIER ROmÂnIA CURTEA DE APEL .... S-a facut referatul cauzei.... Procedura de citare legal îndeplinita... Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr....... solicita a se lua act de manifes tarea de vointa a recurentului. în dosarul penal nr.... C U R T E A Asupra recursul penal de fata. Constata ca prin sentinta penala nr......... împotriva sentintei pen ale nr........ în dosarul penal nr. JUDECATOR ........... JUDECATOR ..../R Sedinta publica din ...... emisa de................ conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr....... pronuntata de Tribunal ul ./............ având cuvântul...I.................. Curtea constituita din PRESEDINTE ....... avocat G..... si a deciziei penale nr........... Pe rol solutionarea recursului declarat de inculpatul S... Reprezentantul Ministerului Public. .... Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel ......... dupa care: Aparatorul recurentului inculpat.. pronuntata de Judecatoria........ declara ca întelege sa-si ret raga recursul formulat......... ....../...I.........................................I........ La apelul nominal facut în sedinta publica.........../.. GREFIER .. pronuntata de Trib unalul ................ participa procuror. învedereaza instantei ca acesta doreste sa-si re traga recursul.............. având ultimul cuvânt...... s-au dispus urmatoarele:................. . personal........ ......... asistat de aparator desemnat din oficiu.... ........./........... ..V....... se prezinta recurentul inculpat S.... DECIZIA PEnALA nR../.

. 21.. PRESEDInTE.. (1) pct...... c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost casata....... si rejudecarea de catre instanta competenta..... pct. . GREFIER.... .I........ 2 Cod procedura penala. a formulat recurs inculpatul S........ .. în sensul retragerii recursului formulat.. si a deciziei penale nr..... în cazurile prevazute în art.. Vazând si dispozitiile art. la art.... 3859 alin.. Instanta admite recursul.. 3859 alin.. cât si hotarârea instantei de apel. 189.... împotriva sentintei pe nale nr.. în caz de admitere si dispunerea rejudecarii de catre instanta a carei hotarâre a fost casata. 1........... Definitiva. 2.... cauza se trimite la prima instanta. D E C I D E Ia act de retragerea recursului declarat de inculpatul S. JUDECATOR. în cazul prevazut în art..... se supor ta din fondurile Ministerului Justitiei..... JUDECATOR... pronuntata de Tribunal ul ... personal..... CAILE ORDInARE DE ATAC PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII..../....... 6 teza a doua....... ...... a Tribunalului. la termenul de judecata din data de astazi .. Împotriva acestor hotarâri. 369 Cod procedura p enala.... b) achita pe inculpat sau dispune încetarea procesului penal în cazurile prevazute în art...........în dosarul penal nr... în baza prevederilor art. 4 rap.... caseaza hotarârea atacata si: a) mentine hotarârea primei instante....I.... 3-5.. (1) pct.../. Asa fiind. a declarat ca întelege sa îs i retraga recursul... din care 100 lei onorariu pentru aparatorul din oficiu G... Când recursul priveste atât hotarârea primei instante.. când apelul a fost gresit admis. pronuntata de Judecatoria ....... 7-10 si pct..... 11... se va lua act de manifestarea de vointa a inculpatului.. pct..... Obliga recurentul inculpat la 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre sta t.............. 3854 alin.. ....... CAPITOLUL X... Pronuntata în sedinta publica azi.. 192 alin... iar în fata instantei d e control judiciar... daca . .... Apelul formulat de inculpat împotriva acestei sentinte a fost deprins ca nefondat prin decizia penala nr.V...

dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost casata. când numai hotarârea acesteia a fost casata. Dispozitiile din materia apelului cu privire la restituirea cauzei la procuror s i chestiunile complementare se aplica în mod corespunzator. se pronunta prin decizie si asupra probelor ce urmeaza a fi administrate. daca admite recursul. (3). În cazul în care admite recursul declarat împotriva deciziei pronuntate în apel. Când instanta de recurs caseaza hotarârea s i retine cauza spre rejudecare. precum si în cazul prevazut în art. când este necesara admini strarea de probe. precum si atunci când aceste instante nu au pronuntat împotriva inculpatului o hotarâr e de condamnare. parte vatamata. instant a de recurs desfiinteaza si hotarârea primei instante. La judecarea cauzei dupa casare cu retinere partile nu se mai numesc recurent si intimat.ambele hotarâri au fost casate. Observatie: Pentru termenul fixat în vederea rejudecarii vor fi citate partile dup a regulile aplicabile la judecata în prima instanta. ci inculpat. si la instanta de apel. parte civila si parte responsabila civilmente. atunci când acesta nu a fost ascultat la instantele de fond si apel. fixând t ermen pentru rejudecare. . instanta este obligata sa procedeze la ascu ltarea inculpatului prezent. d) dispune rejudecarea de catre instanta de recurs în cazurile prevazute în art. 385 9 alin. La termenul fixat pentru rejudecare. (1) pct. daca se constata aceleasi încalcari de lege ca în decizi a recurata. Înalta Curte de Casatie si Justitie. potrivit dispozitiilor prevazute la judecata în prima instanta. Rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs se face dupa regulile generale pr ivind judecata si cele prevazute la judecata în prima instanta si în conformitate cu dispozitiile din decizia de casare cu retinere. 3856 alin. 11-20.

... la resping erea sau admiterea recursului. COMUNICARE PENTRU PRACTICA DE CASARE ROmÂnIA Dosar nr. Dispozitiile art. (2) Când hotarârea este desfiintata numai cu privire la unele fapte sau persoane..... temeiurile de fapt si cele de drept care au dus. /.... 3856 si 3857 Cod proc..... Art.... în masura în care situatia de fapt ramâne cea avuta în vedere la solutionarea recursului. 2..... 38518...... în dispozitiv..... 382 alin. Emisa la .... precum si temeiurile care au dus la adoptarea solutiilor prevazute în art.....Fax....... Limitele rejudecarii.. ..... Daca instanta retine cauza spre rejudecare..GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Desfiintarea hotarârii si continutul deciziei.... 355. În caz de admitere a recursului........... dupa caz.... hotarârea atacata se caseaza în întregime.. Partea din hotarâre care nu a fost casata ramâne definitiva si devine executorie la data pronuntarii hotarârii instantei de recurs... or i numai în ce priveste latura penala sau civila. Observatie: În acest sens grefierul va lua masurile necesare de îndata. solutia data de instanta de recurs. Continutul deciziei Decizia instantei de recurs trebuie sa cuprinda: în partea introductiva.. cu privire la efectul devolutiv si e fectul extensiv al cauzei..... Sediul . data pronuntarii deciziei si me ntiunea ca pronuntarea s-a facut în sedinta publica.... (INSTANTA) .. Operator de date cu caracter personal nr . în expunere.....pen.. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator.... mentiunile prevazute în art.......... Dispozitiile art....... 38515 pct.telefon .. pentru puner ea în executare a dispozitiilor ramase definitive..... instanta de rejudecare se pronunta în limitele în care hot arârea a fost casata... (1) Instanta de rejudecare trebuie sa se confo rmeze hotarârii instantei de recurs./. în decizie se mentioneaza probele ce u rmeaza a fi administrate....... (2) si (3) se aplica în mod corespunzator....... dar cu respe ctarea limitelor prevazute în art.. 383 alin.

................... La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta aparatorul ales al contesta torului SA... PRESEDInTE...... JUDECATOR ......... ..../......Parchetul de pe lânga Curtea de Apel ............. din... Din partea Ministerului Public ... ........... GREFIER.......... participa procuror. Curtea...... ÎN CARE SUNT EXAMINATE CONDIT IILE DE REALIZARE A PROCEDURII DE CITARE ROmÂnIA CURTEA DE APEL ..... cu împuternicire avocatiala nr..D..._ Va trimitem alaturat o copie a deciziei penale nr................... avocat I..................... 386....pen...... .......386 392 Cod proc..... pentru a fi avuta în ve dere la evidenta practicii de casare... Caile eXtraordinare de ataC contestatia în anulare Sediul materiei: art...din. aflata la fila. ........... constatând ca nu mai sunt alte cereri de formulat.... Împotriva hotarârilor penale definitive se poate face contestatie în anulare în urmatoarele cazuri: a) când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost îndeplinita conform legii31....../........ Curtea constituita din PRESEDINTE ..........M si D...../dosar lipsind acesta si intima tele V.. GREFIER ................M... Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr...... Art. 31 DECIZIE PRONUNTATA PE ACEST MOTIV DE CONTESTATIE.../.............. pronuntata de Curtea de Apel ......... Pe rol solutionarea contestatiei în anulare formulata de contestatorul S A împotriva deciziei penale nr.. Cazurile de contestatie în anulare.................... pri n care s-a admis recursul (apelul) declarat împotriva sentintei nr...... Procedura de citare legal îndeplinita........ DECIZIA PEnALA nR........... a ....................Practica de casare apel/recurs admis CATRE.. emisa de Baroul ...................... JUDECATOR ..... în dosarul penal nr....... constata cauza în stare d e judecata si acorda cuvântul în dezbaterea contestatiei . ..................... CaPitolul Xi.. JUDECATORIA/TRIbUnALUL .........../...../R Sedinta publica din ................

. chestiuni care desi au o importanta minora a înteles sa le releve pentru a scoate în evidenta faptul ca inculpatul nu a ignorat p rocedura penala si nu s-a sustras nici de la judecata nici de la executare. prevad necesitat ea citarii inculpatului la adresa la care acesta se afla pentru a afla de existenta procesului.. a fost sesizata în anul 2002 pentru savârsirea de catre contestator a infractiunii de înselaciune. cere a se avea în vedere ca... În dreptul penal nu este cunoscuta aceasta notiune de domiciliu.. de acordare a unui nou termen de judecata în vederea pregatirii apararii ......... Aparatorul ales al contestatorului sustine contestatia în anulare formulata solici tând admiterea acesteia....... iar beneficiul locatiunii fusese atribuit catre fosta sa sotie.. În aceasta situatie instanta a dispus citar ea inculpatului la aceasta adresa. În fapt Judecatoria . pr. aceasta fiind doar adresa din cartea de identitate. de art. are doi copii minori înscrisi la institutii de învatamânt. desi inculpatul în fapt nu locuia acolo..în anulare.. desfiintarea deciziei pronuntata în recurs pentru primul motiv prev.. la 19 septem brie 2002.... locuinta unde domicilia efectiv inculpatul nu e ra situata pe strada .. s-a angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Domiciliul este un element de identificare a persoanei fizice si este o notiune de drept civil. . Organele judiciare franceze l-au identificat de îndata ce mandatul de e xecutare a fost transmis. acesta locuind la mama sa.. Ajuns în Franta s-a casatorit... În speta.. Cu o zi înainte. potriv it cererii înregistrate la dosar. inculpat la acea data. pr. Referitor la motivele de contestatie în anulare.. Dispozitiile art...pen. 177 C... marturie fiind delegatiile a doi avocati...... lasa o cerere la dosar.. contestatorul. Primul termen de judecata a fost fixat la data de 20 septembrie 2002.. inculpatul s-a declarat ca fiind domiciliat în .......pen.. întrucât cu un an în urma d ivortase... Inculpatul a plecat în Franta cu convingerea ca avocatii sai îi vor reprezenta interesele în dosarul respe ctiv.. 386 C.

.... 1/1. nr. ..2002. . Au fost depuse la dosar împuterniciri avocatiale emise la 16....11...GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala b) când partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat cauza de catre instant a de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta si de a încunostinta instanta despre aceasta împiedicare. pen.. respectiv citarea la locul de munca...4 C.. agentul de politie însarcinat cu punerea în executare a mandatului de aducere trebui a de asemenea sa depuna diligente pentru identificarea acestuia. iar avocatii angajati în cauza aveau obligatia sa comunice instantei adr esa la care inculpatul locuia în fapt. constata: Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. Au fost atasate dosarele nr..2002 (fila 58) si . La data de 19... .. S-a procedat la citarea partilor.. dupa care sa fie citat la locul de munca si mai apoi prin afisare la consiliul local../.. C U R T E A Asupra contestatiei în anulare. de art.. contestatorul a aratat ca la data la care s-a judecat recurs ul....... deoarece nu a fost citat la adresa unde locuieste si nici nu au fost respectate dispozitiile art..... Potrivit dispozitiilor art...... 177 alin.. cu prim t ermen de judecata la 20. . 41 alin..pen.07.. respectiv restaurantul ...... dosar înregistrat pe rolul Judecatoriei ..... al Curtii de Apel ...... a Curtii de Apel .... .. Este evident ca procedura de citare cu inculpatul a fost facuta la o adresa la c are acesta nu mai locuia dinainte de începerea urmaririi penale. judecarea cauzei în recurs facându-se cu încalcarea dispozitiilor referitoar e la citarea partilor...2 C...2002.. proc../.1 C. în esenta.... cu aplicarea art. 386 C........ instanta retine urmatoarele: Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Tribunalul ........ În motivare... din ...4 C. se citeaza prin afisare doar în situatia în care nu este cunoscuta nici adresa de domiciliu si nici adresa locului de munca. pen....... procedura de citare nu a fost legal îndeplinita. 215 alin... Sustine ca instanta trebuia sa constate ca adresa de domiciliu a inculpatului es te necunoscuta.. indicând ca si domiciliu aceeasi adresa la care a si fost citat pentru primul termen de judecata. Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului.. .... ... al Tribunalului ....... contestatorul la adresa din ...... exista înscrisuri din care rezulta ca acesta a indicat locul sau de munca. adresa din rechizitoriu (citatia fiind afisata la 24... sub nr. contesta torul S A a solicitat admiterea în principiu..2002).09. . 177 alin...pen..2002.. nr.. prin registratura.... din 7 iunie 2002 s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor C M si S A pentru savârsirea infractiunii de înselaciune pre v.... chiar acceptând ca nu a fost cunoscu t domiciliu inculpatul./............ Reprezentanta Ministerului Public apreciaza ca în cauza sunt incidente dispozitiil e art.......... contestatorul (inculpat la acel moment) a depus personal. desfiintarea deciziei penale nr...07.. si rejudecarea recu rsului. al Judecatoriei . Ori în prezenta cauza... astfel ca solicita admiterea contestatiei în anulare... Întelege sa invoce unele vicii de procedura si anume faptul ca agentul procedural avea obligatia sa identifice locul unde inculpatul s-a mutat. (fil a 21).... pr.. o cerere de amânare pentru angajarea unui aparator si pregatirea apararii.pen.....09./....... pr.

2003. data la care dosarul a ramas în pronuntare.04.2003 de catre organul de politie însarc inat cu punerea în executare a dispozitiilor instantei. 180 C..2003. ..pen.a C. pronuntata în dosar nr.12.2004 al Judecatoriei . S A n afisare la Consiliul Local .. iar daca aceasta nu este cunoscu ta. contestatorul nu s-a prezentat. . la adresa locului de munca. Prin adresa nr.....).. este suficient sa fie îndeplinita prima conditie. mutându-se la o adresa necunoscuta.. r espectiv imposibilitatea de a se prezenta.. 4/16... s-a dispus citarea lui S A prin afisare la Consiliul Loca l . pr. pr.. Fata de toate acestea.pen. 177 a lin. pr. care au asigurat apararea pâna la finalizarea cauzei în prima instanta. d esi adresa putea fi obtinuta în conditiile art.. CAILE EXTRAORDInARE DE ATAC Observatie: daca partea a înstiintat instanta despre imposibilitatea de a fi preze nta si a cerut amânarea cauzei. CAPITOLUL XI.. informatii obtinute de la vecini si sotia acestuia (fila 190)..11.09. Judecatoriei . Desi citat la adresa indicata atât în faza de urmarire penala.02... întrucât la data de 20../13.. dupa cum nu au fost respectate nici dispozitiile art. . s-au prezentat în fata instantei aparatorii alesi ai contestatorului... c)32 când instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de încetare a proces ului penal dintre cele ... 1/14.. 386 alin..1 C... în sensul ca nu s-a realizat citarea la locul de munca si nici la adresa unde locuieste (în Franta).. s-au sol icitat relatii de la Ministerul de Interne.2003 (fila 143) si..09../13./7. totodata... si rejudecarea recursului.pen.la 3. efectuându-se verificari la locurile de detentie din tara. Inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste. totodata.. . La data de 4. i se aduc la cunostint a datele de stare civila ale contestatorului.... dar si la Primaria locului de nastere a acestuia.2002 S A condamnat a parasit tara. Biroul de Evidenta Informatizata a Persoanei .. cât si în cererea depusa personal la dosar în data de 19. se constata ca numitul S A a parasit domiciliul..... împotriva hotarârilor penale definitive s e poate face contestatie în anulare când procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost îndeplinita conform legii.. . deoarece n u s-a procedat la citarea legala a sa.. el este citat la locul indicat (art. cât si pri Curtii de Apel .. A fost emis mandatul de executare a pedepsei nr. respectiv mandatul european de arestare....05. astfel ca s-a dispus aducerea cu mandat si.. inclusiv domiciliul ca fiind cel cunoscut de instanta (fila 206).2004 a Curtii de Apel . contestatorul formuleaza prezenta contestatie în anulare.... so licitând admiterea în principiu. 2 C. desfiintarea deciziei penale nr./2002 de Judecatoria .2010. iar daca printr-o declaratie a indicat un alt loc pentru a fi citat. a ramas definitiva prin decizia penala nr. 177 alin..03.2004 a inculpat fiind citat atât la adresa cunoscuta. Potrivit art... procedura s-a îndeplinit la o adresa la care nu mai locuia la data întocmirii rechizitoriului si prin afisare.2002...11. cu privire la datele de stare civila ale acestuia..12.... pr...12...1.pen. cerere care nu a fost primita.....2003 aparatorul ales al inculpatului a depus la dosar concluzii scrise pentru acesta.. Din procesul verbal întocmit la data de 5.. La data de 7.1 lit.. indicând aceeasi adresa cunoscuta. Sentinta penala nr.

pr. 180 C.pen. 177 alin.. În caz de schimbare a adresei aratata în declaratia inculpatului este citat la noua sa adresa.pen. 177 alin. procedura de citare pe parcursul procesului penal fiind legal îndeplinita. când din discutiil e purtate cu sotia si vecinii nu au fost obtinute alte informatii decât cele cunoscute. 3 C. pr. la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de catre instanta de recurs..1 C. (1) lit. cu privire la care existau probe în dos ar. toate masurile necesare pentru aflarea noii adrese a acestuia.prevazute în art.pen. Observatie: este încalcat dreptul la aparare al inculpatului care nu poate sa îsi fa ca propriile aparari. f )-i1). sa indice un alt lo c pentru a fi citat. inculpatul prezent nu a fost ascultat. De precizat. În considerarea celor dezvoltate mai sus. citarea la locul de munca fiind fara efect. pr.2002.pen. chiar daca a primit încadrari juridice diferite la cele dou a instante.11. 38514 al in. totodata.09.2002. inclusiv aplicarea art. judecatorul dispunând. înainte de primul termen de judecata.03. ca s-a produs o schimbare de adresa (art. curtea va respinge. Mai mult. cei care aveau obligatia înstiintarii instantei despre adresa unde locui este inculpatul nu si-au îndeplinit-o. Prin prezenta cerere. procedura de citare a contestatorului s-a realizat cu respectarea preved erilor mentionate.) În speta. contestatorul a aratat ca nu s-au respectat prevederile ar t. cu obligarea la cheltuieli judiciare cat re stat (conform art.2 C. cel la care locuia în fapt. respectiv citarea la locul de munca. d) când împotriva unei persoane s-au pronuntat doua hotarâri definitive pentru aceeasi fapta. pr. cum contestatorul nu a înteles. 192 alin.2002 si 3. (11) ori art. PEnTRU ACESTE mOTIVE În nUmELE LEGII . înainte de a se fi pronuntat.09.pen. numai daca a încunostintat instanta de judecata de schimbarea intervenita sau daca organul apreciaza pe baza datelor obtinute po trivit art. Astfel. 10 alin.. iar ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. ca nefondata. cu delegatii emise la 16 . contes tatia în anulare formulata. 2 0. Esential este sa se fi judecat aceeasi fapta. (1). împrejurari ce demonstreaza ca inculpatul (de la acel moment) avea cunostinta de desfasurarea procesului penal si termenel e acordate. 183 C. întrucât acesta a parasit tara a doua zi dupa depunerea cererii de amânare a cauzei. 38516 alin. aceasta situatie nu poate fi imputata instantei.). Observatie: Autoritatea de lucru judecat este încalcata de cea de a doua hotarâre pr onuntata. acesta a fost citat la adresa cunoscuta înca în faza de urmarire penala si p e care a indicat-o personal în cererea adresata instantei de judecata la data de 19. în cauza s-au prezentat doi aparatori alesi. Aceasta omisiune nu este însa de natura sa produca vreo vatamare contestatorului c are sa nu poate fi înlaturata decât prin anularea actului. prin cererea depusa. e) 33 când. Ca atare. pr. Observatie: probele trebuiau sa existe la dosarul instantei de recurs.2003. Prevederea este în concordanta cu jurisprudenta Curtii de la Strasbourg.

azi . 194 din Legea nr. I pct. 198 din Legea nr.. Obliga contestatorul la plata sumei de 50 lei cheltuieli judiciare catre stat../13.. Pronuntata în sedinta publica.. ca nefondata. . Definitiva. 386 este reprodusa astfel cum a fost modificata prin art . contestatia în anulare formulata de contestatorul S.... 356/2006. I pct..........A. PRESEDInTE JUDECATOR JUDECATOR GREFIER 32 Litera c) de la art. 33 Litera e) de la art.. 386 a fost introdusa prin art...12.. 281/2003..D E C I D E Respinge.2001 a Curtii de Apel . împot riva deciziei penale nr.

cererea trebuie motivata în fapt si în drept. Termenul de introducere a cererii Pentru motivele aratate în art. luând concluziile procurorului. 386 lit. poate fi atacata numai decizia inst antei de recurs. Asadar. Pentru cazul de la lit. Titularii cererii si continutul cererii Contestatia în anulare poate fi facuta de oricare dintre parti. 386 lit. de catre celelalte parti. d) poate fi introdusa oricând.c) inculpatul este partea care are interesul de a primi o solutie de încetare a procesului penal. Contestatia pentru motivele prevazute în art. poate apartine primei instante. Pâna la solutionarea contestatiei în anulare. a). c) si d). a)-c) si e) contestatia poate fi introdus a: de catre persoana împotriva careia se face executarea. 386 lit. a doua hotarâre . cea care se ataca. poate fi facuta s i de procuror. Contestatia pentru cazul prevazut în art. Pentru motivele prevaz ute în art. fara citarea partilor. Cererea de contestatie în anulare trebuie formulata în scris. instanta sesizata. d). hotarârea fiind definitiva si execu torie. inclusiv cea pronuntata dupa retinerea cauzei spre rejudecare. Nu toate hotarârile definitive pot fi atacate pe aceasta cale. 386 lit. . instantei de apel sau instantei de recurs. în termen de 30 de zile de la data pronuntarii hotarârii a carei anulare se cere.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Procedura de exercitare a caii extraordinare de atac Hotarârile care pot fi atacate Contestatia se poate îndrepta numai împotriva unei hotarâri definitive. Procedura de judecata Examinarea în principiu Cererea de contestatie nu are efect suspensiv. b). cu ocazia examinarii în principiu a admi sibilitatii cererii. Pentru cazul de la lit. În ultimul caz inculpatul este cel care justifica un interes. cel mai târziu în 10 zile de la începerea executarii. a)-c) si e) trebuie sa cuprinda toate cazurile de contestatie pe care le invoca contes tatorul si toate motivele aduse în sprijinul acestora. Pentru primele doua cazuri poate face cerere partea care nu a fost legal citata sau care a fost în imposibilitate de a se prezenta. Pentru cazurile de la lit. c) si e).

compunerea completului poate fi de prima inst anta. daca gaseste contestatia întemeiata. d). pronuntata de Înalta Curte într-un recurs în int eresul legii. 0 CAPITOLUL XI. fara de se judeca fondul cauzei. Observatie: cu exceptia cazului prevazut la lit. la rejudecarea rec ursului. 9/2009. Daca instanta gaseste contestatia întemeiata.d). dupa caz. instanta. compunerea completului va fi cea corespunzatoare instantei de recurs. În procedura examinarii în principiu se verifica daca: hotarârea atacata este definitiva. d) se face cu citarea partilor interesate în cauza în care s-a pronuntat ultima hotarâre. cererea se întemeiaza pe cel putin unul dintre cazurile prevazute de lege. Observatie: Dupa admiterea în principiu a cererii se va fixa un termen de judecata pentru examinarea acesteia. nr. de apel sau de recurs. fie acordând un termen. Se iau masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu.Observatie: Potrivit Dec. 386 lit. necitarea par tilor nu încalca cerintele unui proces echitabil în aceasta procedura. poate suspenda ex ecutarea hotarârii a carei anulare se cere.d). În cazul prevazut la lit. Judecarea contestatiei prevazute în art. Daca instanta apreciaza ca cererea este admisibila în principiu. daca exista sau sunt invocate dovezile necesare. desfiin teaza prin decizie sau. În cazul prevazut la lit. CAILE EXTRAORDInARE DE ATAC cererea este formulata în termenul legal. daca asistenta juridic a este obligatorie. sau la rejudecarea cauzei dupa casare. Observatie: masura se dispune printr-o încheiere motivata si dureaza pâna la solutio narea contestatiei. Se examineaza cazurile de contestatie invocate. Sedinta de judecata este publica. Contestato rul aflat în stare de detinere va fi adus la judecata. se desfiinteaza prin decizie hotarârea a carei anulare se cere si se procedeaza fie de îndata. cu citarea partilor. Procedura de judecare si solutionare a cererii Instanta verifica daca este îndeplinita procedura de citare a partilor. . La termenul fixat. Daca conditiile de admitere în principiu nu sunt îndeplinite cererea va fi respinsa printr-o decizie. instanta asculta partile si concluziile procurorului.

În acest caz contestatorul va fi obligat la cheltuieli judiciare. (1) Revizuirea poate fi ceruta când: a) s-au descoperit fapte sau împrejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la so lutionarea cauzei. d) un membru al completului de judecata. prin sentinta. 394. inadmisibila sau nefondata va fi resp insa. sens în care se vor aplica si regulile în materie de comunicare. Art. revizuirea Sediul materiei: art. Daca se apreciaza ca cererea este tardiva. un expert sau un interpret a savârsit infractiunea de marturie minci noasa în cauza a carei revizuire se cere. revizuirea este o cale extraordinara de atac prin care sunt îndreptate er orile de judecata.pen. Cazurile de revizuire. sentinta data în contestatie este supusa apelului. procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penala a comis o infractiune în legatura cu cauza a carei revizuire se cere. În esenta. b) un martor. În acest caz.408 Cod proc. ultima hotarâre sau acea parte din ultima hotarâre cu privi re la care exista autoritate de lucru judecat. Pot fi supuse revizuirii hotarârile judecatoresti definitive. iar decizia data în apel este supusa recursului. 1 .393. c) un înscris care a servit ca temei al hotarârii a carei revizuire se cere a fost d eclarat fals. atât cu privire la lat ura penala cât si cu privire la latura civila.dupa caz.

d.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala e) când doua sau mai multe hotarâri judecatoresti definitive nu se pot concilia. în cazurile prevazute la lit. de încetare a procesului penal ori de con damnare. Persoanele care pot formula cererea: oricare parte din proces. Observatie: Din examinarea dispozitiilor acestui aliniat rezulta ca motivul de r evizuire trebuie sa conduca la o schimbare a solutiei pronuntate si nu doar la o modificare a acesteia. c. termenul curge de la data când faptele sau împrejurarile au fost cunoscute de persoana care f ace cererea daca sunt constatate prin hotarâre definitiva. daca au dus la darea unei hotarâri nelegale sau netemeinice. Observatie: Este necesar ca înscrisul fals sau infractiunea savârsita de martor. daca prin acestea sa dispus asupra fondului cauzei. În favoarea condamnatului se poate face oricând. Existenta unei hotarâri definitive prin care sa se fi solutionat fondul cauzei. (4) În cazul prevazut de lit. chiar dupa executarea pedepsei sau dupa moartea condamnatului. a). b). a) constituie motiv de revizuire. c) si d). b). Conditii cerute pentru introducerea cererii a. 394 lit. când nu sunt constatate prin hotarâre defi nitiva. c) si d) se dovedesc: prin hotarâre judecatoreasca sau prin ordonanta procurorului. b). (2) Cazul de la lit. Termenul de introducere a cererii: termenul este de un an: în cazul prevazut în art. în limitele cali tatii sale procesuale. procuroru l. sotul si rudele apropiate ale condamnatului. cu aratarea cazului de revizuire pe care se întemeiaza si a mijloa celor de proba în dovedirea acestuia nu are efect suspensiv de executare Structura procedurii de revizuire . din oficiu. (3) Cazurile de la lit. jud ecator. e). toate hotarârile care nu se pot concilia sunt supu se revizuirii. daca pe baza faptelor sau împrejurarilor noi se poate dovedi netemeinicia hotarârii de achitare. procuror sau organul de urmarire penala sa fi avut un rol determinant în pronuntarea solutiei. Situatiile prevazute la cazurile de la lit. prin procedura de revizuire. b. c) si d) constituie motive de revizuire. chiar si dupa moartea acestuia. Cererea de revizuire : se adreseaza procurorului de la parchetul de pe lânga instanta care a judecat cauz a în prima instanta se face în scris. de la data când hotarârea a fost cunosc uta de persoana care face cererea.

daca este cazul. În cazul cân d este necesara efectuarea de cercetari pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire. A. Procedura la instanta de judecata Competenta: apar tine instantei care a judecat cauza în prima instanta. respingerea acesteia. Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercet are penala. dispune: prin încheiere admiterea în principiu a cererii de revizuire sau prin sentinta. Când temeiul cererii de revizuire consta în existenta unor hotarâri ce nu se pot concilia. când este necesar. . Procedura prealabila Repartizarea cauzei si fixarea termenului de judecata de realizeaza prin sistemu l informatizat de repartizare a cauzelor. Când cererea de revizuire a fost facuta pentru un condamnat decedat. cere dosarul cauzei. sau când condam natul care a facut cererea ori în favoarea caruia s-a facut revizuirea a decedat dupa introduce rea cererii. Instanta poate verifica oricare dintre p robele pe care se întemeiaza cererea sau poate. 10 alin. iar în cazul admiterii în principiu. Instanta asculta concluziile procurorului si ale partilor si examineaza daca cer erea de revizuire este facuta în conditiile prevazute de lege si daca din probele strânse în cursul cercetarii efect uate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea în principiu. Daca este necesar. CAPITOLUL XI. persoana care solicita revizuirea. sa administreze probe noi. Dupa efectuarea cercetarilor. g) procedura de revizuire îsi va urma cursu l. prin derogare de la dispozitiile art. competenta se determina pot rivit dispozitiilor art. procurorul dispu ne aceasta prin ordonanta. Daca persoana vizata prin cerere se afla în stare de detinere va fi adusa si i se va de semna un aparator din oficiu.Efectuarea actelor de cercetare Procurorul asculta. CAILE EXTRAORDInARE DE ATAC Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni si curge de la data introducerii cererii de revizuire. procurorul înainteaza întregul material împreuna cu conc luziile sale instantei competente. 35. Instanta. Presedintele completului dispune citarea partilor interesate pentru examinarea în principiu a cauzei. (1) lit.

dupa rejudecarea cauzei. instanta va hotarî potrivit dispozitiilor din art. Procedura de rejudecare a cauzei Rejudecarea cauzei dupa admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potr ivit regulilor de procedura privind judecarea în prima instanta. 13 ali n. în cazul admiterii în principiu a cererii de revizuire pentru existenta unor hotarâri ce nu se pot concilia. B. Daca instanta admite cererea în principiu: poate suspenda motivat. . poate de asemenea lua oricare dintre masurile preventive. cauzele în care aceste hotarâri au fost pronuntate se reunesc în vederea rejudecarii. Se pot administra din nou probele care au fost efectuate în cursul primei judecati sau cu ocazia admiterii în principiu a cererii de revizuire. daca sunt întrunite cond itiile legale. în tot sau în parte. executarea hotarârii supuse revizuirii. (2) si (3) care se aplica în mod corespunzator.

GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Solutii 1. Pot cere revizuirea: a) persoana al carei drept a fost încalcat. rest ituirea cotei facuta venit la bugetul de stat si calcularea ca vechime si continuitate în munca a durat ei pedepsei executate. care nu pot fi remediate decât prin revizuir ea hotarârii. a cheltuielilor judiciare pe care cel în favoarea caruia s-a admis revizuirea nu e ra tinut sa le suporte: pentru cei condamnati la pedeapsa închisorii cu executarea la locul de munca. anuleaza hotarâre a în masura în care a fost admisa revizuirea sau hotarârile care nu se pot concilia si pronunta o noua h otarâre potrivit dispozitiilor art.E. Procedura de judecata Instanta poate dispune. 2. Daca instanta constata ca cererea de revizuire este neîntemeiata. sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotarârile la care se refera revizuirea. din oficiu. 345 353. 403 alin. Daca instanta constata ca cererea de revizuire este întemeiata. b) sotul si rudele apropiate ale condamnatului. Conditii: sa existe o hotarâre C. date potrivit art. Revizuirea în cazul hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului. Instanta competenta Cererea de revizuire se introduce la Înalta Curte de Casatie si Justitie.D. încalcarea sa produca consecinte grave. care sa constate încalcarea unui drept prevazut de Con ventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale printr-o hotarâr e definitiva a unei instante judecatoresti din România. c) procurorul. Când este cazul instanta va dispune cu privire la: restituirea amenzii platite si a averii confiscate. Regulile cuprinse în prezenta sectiune se aplica în mod corespunzator si în ce privest e revizuirea hotarârii penale cu privire la latura civila. iar deciziile date în ape l sunt supuse recursului. o respinge. Observatii: Sentintele instantei de revizuire.O. chiar si dupa moartea acestuia. Termenul de introducere a cererii este de un an de la data ramânerii definitive a hotarârii Curtii Europene a Drepturilor Omului. la propunerea procurorului sau la cererea pa . care jud eca cererea în complet de 9 judecatori. (3) si art. ( ). care se aplica în mod corespunzator. 406 alin.

Partile sunt citate. desfiinteaza hotarârea si. prin decizie: 1. cu aplicarea dispozitiilor din capitolul III. în parte.rtii. respinge cererea tardiva. 2. Prezenta partii care este arestata este obligatorie. rejud ecând cauza. CAILE EXTRAORDInARE DE ATAC Solutii Instanta. Participarea procurorului este obligatorie. inadmisibila sau nefondata. sectiunea II. hotarârea atacata sub aspectul dreptului încalcat si. Decizia pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie nu este supusa niciunei cai de atac. înlatura consecintele încalcarii drep tului. aplicându-se dispozitiile din capitolul III. când este necesara administrarea de probe. CAPITOLUL XI. suspendarea executarii hotarârii atacate. . dispune rej udecarea de catre instanta în fata careia s-a produs încalcarea dreptului. 3. desfiinteaza. Instanta ia concluziile par tilor prezente si ale procurorului. sectiunea II.

/.. .... ProCedura în Cauzele Cu infraCtori minori Sediul materiei: art.... Daca învinuitul sau inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani. Completarile si derogarile trebuie sa fie expres prevazute de lege.. iar când este cazul. organul de urm arire penala sau instanta de judecata are obligatia sa dispuna efectuarea referatului de evaluare de catre Se rviciul de probatiune de la domiciliul minorului. CAPITOLUL XII. curator sau persoana în îngrijir ea ori supravegherea careia se afla minorul. 3.. (INSTANTA) ....... în cauzele cu infractori minori. pe tutore.Fax. nu si prezenta persoanei citate.pen..... 482 Cod proc...... Obligatorie este numai citarea si îndeplinirea pr ocedurii de citare.. nr... 72/ 996). într-o alta cauza penala.. precum si pe parinti.... citarea se va face numai daca organu l de urmarire penala considera necesar............ 2... potrivit legii....... se citeaza Serviciul de protectie a victimelor si reintegrare socia la a infractorilor de la domiciliul minorului. 482 Cod proc.....telefon ....... din dispozitia instantei.2 Cod proc...... 480-493 Cod proc./.. Observatie: Din formularea textului de lege rezulta ca daca organul de urmarire penala omite sa dispuna efectuarea referatului de evaluare... Bucuresti.... Jurisprudenta: Utilizarea unui referat de evaluare efectuat anterior comiteri fa ptei.CaPitolul Xii. La celelalte activitati de urmarire penala.. Urmarirea si judecarea infractiunilor savârsite de minori. 97 alin... dec..... Prevederi derogatorii în faza de urmarire penala 1.pen.. I-a penala. sub sanctiunea nulitatii absolute prevazute de art... ÎN IPOTEZA ÎN CARE ACESTA NU A FOST ÎNTOCMIT ÎN CURSUL URMARIRII PENALE ROmÂnIA Dosar nr.. Citarea persoanelor prevazute în alineatul precedent este obligatorie numai la efectuarea prezentarii materialului de urmarire penala... nu raspunde cerintelor imperative ale art........ PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI ADRESA PENTRU EFECTUAREA UNUI REFERAT DE EVALUARE..... Emisa la .....pen.pen. Sediul .. la orice ascultare sau confruntare a minorului.... precum si punerea în exec utare a hotarârilor privitoare la acestia se fac potrivit procedurii obisnuite........ s.. va fi obligatorie efectuarea acestuia în faza de judecata .. ... si atrage sanctiunea n ulitatii absolute în faza de judecata (T..... Potrivit art..

........ 039/2000). curatorul..... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din data de ....... Serviciul de probatiune de l a domiciliul minorului..... n ascut(a) la data de ................ Mentionam ca inculpat(ul/a) se afla în arest preventiv la . în afara de parti............ dec. Este necesar ca la dosarul cauzei sa existe date concrete cu privire la motivul pentru care inculpatul minor nu se pre zinta la judecata./ are resedinta în ........ 2.. are domiciliu în .... În cazul în care minorul nu se prezinta.........................../ n u se afla în arest preventiv.....S........... se ascunde sau daca a declarat ca nu se va prezenta la judecata).......... ........... parintii acestuia sau... nr.. Lipsa inculpatului minor pe motiv de boala... pronuntat a în dosarul susmentionat.... s.. iar organul de politie trebui sa efectueze verificari si sa indice motivul neexecuta rii mandatului........... / locuieste fara forme legale în .... ... dupa caz. SERVICIUL DE PRObATIUnE DE PE LÂnGA TRIbUnALUL .............. cu exceptia cazului când minorul s-a sustras de la judecata.......................... Observatie: În numeroase hotarâri pronuntate în aceasta materie s-a statuat în mod const ant ca simpla absenta a inculpatului minor.. precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de catre inst anta........ nu constituie o sustragere de la judecata..... PRESEDInTE GREFIER Prevederi derogatorii cu privire la judecata în cauzele cu inculpati minori 1................ sa întocmiti un referat de evaluare psihosociala pentru inculpat(ul/a) ............ Potrivit dispozitiilor încheierii de sedinta din data de ... cu act doveditor depus la dosar... fiul/fiica lui . date care pot fi obtinute cu ocazia îndeplinirii procedurii de citare sau a executarii mandatului de aducere (se poate considera ca minorul se sustrage de la judecata atunci când a fugit de a casa... în ............... tutorele.............. legal citat........ Prezenta inculpatului minor la judecata este obligatorie în toate gradele de juris dictie (C...... nu constituie o dovada în sensul ca acesta se sus trage de la judecata.p...... Sediul .......... persoana în îngrijirea ori supraveghere a careia se afla minorul.. Judecarea cauzei privind o infractiune savârsita de un inculpat minor se face n umai în prezenta acestuia..Operator de date cu caracter personal nr CATRE......... La judecarea cauzei se citeaza......... este necesara si emite rea unui mandat de aducere...J.. ca urmare a citarii....

.

.. ....... împotriva deciziei penale nr... se prezinta intimatul inculpat G.................. Întrebat fiind intimatul inculpat G....... conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.. GREFIER ...... JUDECATOR . Reprezentan tul Ministerului Public având cuvântul.... precizeaza ca îl cunoaste pe inculpatul M F.... partea civila F.......... emisa de... Din partea Ministerului Public -Parchetul de pe lânga Curtea de Apel ....../......M.... pronuntata de Tribunalul .. participa procuror........ conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.../...... pentru care se prezinta aparatorul desemnat din oficiu............ emisa de... si Serviciul de Probatiune de pe langa Tr ibunalul. ....I.. însa nu are cunostinta de motivul pentru care acesta nu s-a prezentat în instanta la acest termen..... solicita amânarea cauzei... partile responsabile civilmente G..........O..... Pe rol solutionarea recursului declarat de Parchetul de pe lânga Tribunalul .........GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala ÎNCHEIERE DE AMÂNARE PENTRU LIPSA INCULPATULUI MINOR ROmÂnIA CURTEA DE APEL .. lipsa fiind intimatul inculpat M........ Î n C H E I E R E Sedinta nepublica din ..N.../.............. Procedura de citare este legal îndeplinita.. a sistat de aparator desemnat din oficiu.. La apelul nominal facut în sedinta publica. avocat V.. avocat G...F..... este vecinul sau......... ..... fata de lipsa intimatului inculpat minor M.F.... S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.....B..... si M........ dupa care... Curtea constituita din PRESEDINTE ./.I.... G........ ...............M............V../. .... Aparatorii inculpatilor achieseaza la concluziile Ministerulului Public. a carei prezenta la judecarea cauzei este obligatorie..... M..... Sectia penala si pentru cauze cu minori Dosar nr...... JUDECATOR ............ ... în dosarul penal nr..F.........

... 34 Legea 304/2004: Art.I. urmând a se emite si un man dat de aducere pentru acesta. -(1) Tribunalele specializate sunt: .F. 35.F. Observatie: Aplicarea dispozitiilor procedurale cu privire la judecarea minorilo r se face în rapor t de existenta starii de minorat la data savârsirii infractiunii. 1 C. aparatorii partilor. Compunerea instantei Cauzele în care inculpatul este minor se judeca. Se va emite mandat de aducere pentru intimatul inculpat M. potrivit regulilor de competenta obisnuite. Pronuntata în sedinta publica azi 10 februarie 2010. urmând a fi citat intimatul inculpat M. precum si alte persoane cu încuviintarea instantei.pen.. Acestia ramân competenti sa judece cauza.. Art. termen în cunostinta intimatului inculpat G M. În raport aceste considerente.B.... 4.. legal citate. partile responsabile civilmente G. si Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul... Sedinta de judecata în cauzele cu inculpati minori nu este publica. CAPITOLUL XII.. (2) Componenta sectiilor se stabileste de presedintele instantei. si M. 38.. partea civila F.. Sedinta în care are loc judecarea infractorului minor se desfasoara separat de cel elalte sedinte. fara a avea relevanta vârsta inculpatului l a data judecarii cauzei. chiar daca între timp inculpatul a împlinit vârsta de 18 ani.F. apreciaza ca se impune acord area unui nou termen de judecata pentru când intimatul inculpat va fi citat la domiciliu.O. nu împiedica judecarea cauzei....proc. PRESEDInTE GREFIER Neprezentarea celorlalte persoane. G. -(1) Sectiile curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia ac estora se înfiinteaza la propunerea presedintilor curtilor de apel. 3. prin hotarâre a Consiliului Superior al Magistraturii.. M.N.. La desfasurarea judecatii pot asista persoanele citate pentru a fi prezente la j udecarea inculpatului minor.. în raport cu vol umul de activitate. PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI D I S P U n E Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de ... tinându-se seama de specializarea judecatorului...C U R T E A Având în vedere lipsa intimatului inculpat minor M F a carei prezenta la judecarea c auzei este obligatorie conform dispozitiilor art.. de catre judecatori anume desemnati potrivit legii34.. 484 alin.

infiintarea sectiilor si completelor specializate ale instantei. . în functie de volu mul de activitate. în mod exceptional. nulitatea sau desfacerea adoptiei. în materie civila. schimbarea membrilor completelor de judecata. tinând seama de specializarea judecatorilor. 22 extras ((2) Colegiul de conducere: a) propune sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. precum si cauzele privind raporturile de familie. competenta apartine tribunalului pentru minori si familie. b) stabileste componenta sectiilor si completelor specializate. 42. în r aport cu natura si numarul cauzelor.a) tribunale pentru minori si familie. d) aproba. cererile privind nulitatea sau desfacerea casatoriei. unii minori si altii majo ri. se impune aceasta. infractiuni savârsite de minori sau asupra minorilor. c) stabileste compunerea completelor de judecata la începutul anului. . din motive obiective. obligatiile si interesele legitime privind persoana minorilor. Art. cererile pentr u încuviintarea. în cazu rile în care. decaderea din drepturile parintesti. cauzele referitoare la drepturile. 2.Tribunalele pentru minori si familie judeca în prima instanta urmatoare le categorii de cauze: 1. si nu este posibila disjungerea. . în materie penala. Regulament de ordine interioara al instantelor judecatoresti: Art. Art. urmarind asi gurarea continuitatii acestora. 41.Când în aceeasi cauza sunt mai multi inculpati.

Art. (1) Când instanta a luat fata de minor masura libertatii supravegheate. tutorele sau curatorul ori persoana în îngrijirea sau supravegherea careia se afla m inorul. aceasta se ex ecuta de îndata. dec. cu exceptia cazul ui când minorul a savârsit din nou o infractiune.C. Observatie: Potrivit art. (2) Când din orice împrejurari masura mustrarii nu poate fi executata îndata dupa pron untare.C. se fixeaza un terme n pentru când se dispune aducerea minorului si chemarea persoanelor prevazute în alineatul preceden t. sub sanctiunea nulitatii absolute. atunci când în cauza sunt mai multi inc ulpati. Revocarea si înlocuirea libertatii supravegheate. indiferent de data intervenirii majoratului (I. se aplica procedura obisnuita în ceea ce priveste sedinta de jude cata astfel încât aceasta va fi publica. 490. s.nr. citându-se totodata parintii. 486 Cod proc. Punerea în executare a libertatii supravegheate. Executarea unor dispozitii din hotarârea instantei Art. dintre care unii minori si altii majori. 487.u.. aceasta ma sura se pune în executare chiar în sedinta în care este pronuntata.pen.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Când inculpatul este minor sub 16 ani.J . o ri daca este cazul. 488. . în sedinta în care s-a pronuntat hotarârea. 108 din Codul penal. Art. 489.. (2) Când punerea în executare nu se poate face în aceeasi sedinta. Executarea mustrarii..3 /2008). Internarea minorului. Jurisprudenta: În cazul în care inculpatul era minor la data savârsirii faptei judecata va avea loc în sedinta nepublica chiar daca inculpatul a devenit major. (1) În cazul când s-a luat fata de minor masura educativa a mustrarii. Art. Prevederile derogatorii se aplica si la judecata în caile ordinare de atac. precum si înlocuirea libertatii supravegheate se dis pun de instanta care a pronuntat aceasta masura. instanta dupa ce îl asculta poate dispune îndep artarea lui din sedinta. daca minorul si persoana sau reprezentantu l institutiei sau unitatii speciale careia i s-a încredintat supravegherea sunt de fata. se fixeaza un termen pentru când se dispune aducerea minorului. daca apreciaza ca cercetarea judecatoreasca si dezbaterile ar putea ave a o influenta negativa asupra minorului. Revocarea masurii libe rtatii supravegheate pentru vreuna din cauzele prevazute în art.

când mi norul a savârsit din nou o infractiune. Revocarea sau mentinerea masurilor educative. Revocarea masurilor luate fata de minor. 1 . Punerea în executare se face prin trimiterea unei copii de pe hotarâre organului de politie de la locul un de se afla minorul. 492. Art. (2) Organul de politie ia masuri pentru internarea minorului. (4) Centrul de reeducare comunica instantei efectuarea internarii. Art. PROCEDURA În CAUZELE CU InFRACTORI mInORI (1) Liberarea minorului dintr-un centru de reeducare înainte de a deveni major. instanta poate dispune. prin aceeasi hotarâre. precum si a masurii liberarii mino rului dintr-un centru de reeducare înainte de a deveni major. 491. prelungirea sau înlocui rea masurii internarii întrun institut medical-educativ. se dispune de instanta competenta sa judece acea infractiune. Schimbari privind masura internarii. sau dintr-un institut medical-educativ. 0 CAPITOLUL XII.(1) În cazul în care s-a luat fata de minor masura educativa a internarii într-un cent ru de reeducare. punerea în executare de îndata a masurii luate. precum si ridicarea sau prelungirea masurii internarii într-un cen tru de reeducare se dispun din oficiu sau la sesizare de judecatoria sau tribunalul care a judecat în prima insta nta pe minor. re vocarea liberarii înainte de a deveni major. (2) Aceeasi instanta este competenta sa dispuna ridicarea.

460 Cod proc. prin efectuarea unei anchete sociale si prin înscrisuri care fac dovada împrejurarilor invocate. executarea poate f i amânata cel mult 3 luni si numai o singura data. respectiv de întrerupere a executarii pedepsei reprezinta situa tii în care punerea în executare a hotarârii definitive ar pune în pericol viata. Este posibila si administrarea probei cu martori. executarea pedep sei se amâna pâna când starea de sanatate a condamnatului se va ameliora. familie sau unitatea la care lucreaza. executarea pedepsei poate fi amânata pe per ioada stabilita de normele legale cu privire la concediul ce se acorda salariatelor înainte si dupa nastere. care se aplica în mod cor espunzator. executarea pedepsei se amâna pâna la încetarea cauzei care a determinat amânarea. Observatie: constatarea se face pe baza de acte medicale. Observatie: cererea se probeaza. În acest caz. b) când o condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. dupa caz. în conditiile prevazute de art. 453. În aceste cazur i. astfel încât pedeapsa sa poata fi pusa în executare. Art. 1391. În situatia prevazuta la lit.457 si art. Persoanele care pot face cererea . Cazurile de amânare a executarii pedepsei extras (1) Executarea pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amânata în urma toarele cazuri: a) când se constata pe baza unei expertize medico-legale ca cel condamnat sufera d e o boala grava care face imposibila executarea pedepsei. Cererea de amânare a executarii pedepsei nu poate fi admisa daca se constata ca tratamentul condamn atului se poate efectua sub paza permanenta. Cazuri în care se poate dispune amânarea sau întreruperea executarii pedepsei Cazurile de amânare.CaPitolul Xiii. 453. b). sanatatea sau interese ma jore a condamnatului prin punerea în executare sau continuarea executarii unei pedepse privative de libertat e.pen. amânarea si întreruPerea eXeCutarii PedePsei înChisorii sau a detentiunii Pe viata Sediul materiei: art. În acest caz. c) când din cauza unor împrejurari speciale executarea imediata a pedepsei ar avea c onsecinte grave pentru condamnat. (3) Dispozitiile prezentului ar ticol se aplica si în cazul celui condamnat la exe cutarea pedepsei la locul de munca. iar instanta apreciaza ca amânarea executarii si lasarea în libertate nu prezinta un pericol concret pentru ordinea publica.

de condamnat. 453 alin. Hotarârea prin care se dispune amânarea executarii pedepsei se comunica. XXXIV/2006. 2. AmÂnAREA SI ÎnTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI ÎnCHISORII Instanta competenta si procedura 1. prin decizia în interesul legii nr.Cererea poate fi facuta de procuror. 3. instanta ia concluziile procurorului.c) Cod proc.1 lit. ridica provizoriu pasaportul pe durata amânarii.pen. politiei comunitare. de catre reprezentantul legal al condamnatului. CAPITOLUL XIII. Cererea poate fi retrasa de cel care a formulat-o. cererea poate fi formulata de catre conducerea unitatii la care lucreaza condamnatul. aducerea condamnatului arestat la judecata. Procedând la judecarea cererii. la data ramân erii ei definitive: sectiei de politie în a carei raza teritoriala locuieste condamnatul. presedintele dispune: citarea partilor interesate desemnarea unui aparator din oficiu. Participarea procurorului este obligatorie. În aceasta ipoteza instanta va lua act de retragerea cererii. în vederea asigurarii respectarii obligatiilor impuse. dupa caz. Observatie: În acest sens s-a pronuntat si I.J.Când rezolvarea situatiilor reglementate în prezentul titlu este data în competenta instantei de executare. în cazurile prevazute în art. organelor de frontiera. Caile de atac si efectele hotarârii .C. unitatea unde se executa pedeapsa la locul de munca. Normele privind procedura de judecata se completeaza cu dispozitiile cuprinse în p artea speciala. corespunzatoare în grad instantei de executare. jandarmeriei. altor institutii. titlul II.C. asculta part ile si se pronunta prin sentinta.Instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este inst anta de executare sau instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau. de aparator sau de sotul condamnatului. Pentru ipoteza prevazuta în art. Organele în drept refuza eliberarea pasaportului sau. 171 Cod proc. dupa caz. Instanta competenta sa solutioneze cererea de amânare a executarii pedepsei est e instanta de executare. organelor competente sa elibereze pasaportul.pen.

Solutia primei instante este supusa caii de atac a recursului. 453 alin. asa încât ea se aplica numai pentru cazul prevazut la art. Observatie: Decizia în interesul legii nr.J.. lit. . a) si b).pen. XIX/2005.U. (1) lit. prin O. 22 la art.C. nr. pronuntata de I.pen. c) Cod proc.G. si pri n care s-a statuat ca amânarea executarii pedepsei închisori îsi produce efectele începând cu data ramânerii definitive a hotarârii ju decatoresti este anterioara introducerii alin. Facem mentiunea ca în cazurile prevazute în art. hotarâri le prin care se dispune amânarea executarii pedepsei sunt executorii de la data pronuntarii. 453 alin. 453 Cod proc.C. 60/2006.

iar daca mandatul a fost emis. în vederea executarii. instanta de executare. b) sa se prezinte la instanta ori de câte ori este chemat sau la organul de politi . i ar când constata ca aceasta a încetat. 4531 Cod proc. Daca nu s-a stabilit un termen. instantei de executare. la expirarea termenulu i. administratia locului de detinere si unitatea unde condam natul executa pedeapsa tin evidenta întreruperilor acordate. Instanta de executare. Pe copia mandatului de executare se mentioneaza si cât a mai ramas de executat din durata pedep 35 Art.pen35. de îndata. Organul de politie desemnat cu supravegherea de catre instanta verifica periodic respectarea obligatiilor de catre condamnat. Obligatiile condamnatului în cazul amânarii executarii Pe durata amânarii executarii pedepsei.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala Obligatiile condamnatului Pe durata amânarii executarii pedepsei condamnatul va respecta obligatiile impuse de art. pentru aducerea lui la îndeplinire. dupa caz: locului de detinere . administratia trimite de îndata o copie de pe mandatul de executare orga nului de politie. daca întreruperea a fost acordata de instanta în a carei raz a teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea. Daca la expirarea termenului de întrerupere cel condamnat la pedeapsa închisorii nu se prezinta la locul de detinere. 4531. judecatorul delegat al instantei de executare es te obligat sa verifice periodic daca mai subzista cauza care a determinat amânarea executarii pedepsei. unitatii unde condamnatul executa pedeapsa si organului de politie. sa ia masuri pentru emiterea mandatului de executare sau. Instanta care a acordat întreruperea comunica de îndata aceasta masura. ia masuri pentru emiterea mandatului de executare. În cazul în care obligatiile sunt încalcate cu rea-credinta. instanta revoca amânarea si dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. dupa caz. ia masur i pentru aducerea lui la îndeplinire. Evidenta amânarilor si a întreruperilor executarii pedepsei Instanta de executare tine evidenta amânarilor acordate si. condamnatul va respecta urmatoarele obliga tii: a) sa nu depaseasca limita teritoriala fixata decât în conditiile stabilite de insta nta. iar în cazul în care constata încalcari ale acestora sesizeaza.

c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei care a dispus amânarea. AmÂnAREA SI ÎnTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI ÎnCHISORII sei. Instanta constituita din: PRESEDINTE: ..C. persoana împr euna cu care a comis fapta. la expirarea termenului de întrerupere. aceasta înstiinteaza de îndata instanta de executar e. si sa nu comunice cu acestea direct sau indirec t.. meseria sau sa nu desfasoare activitatea în exercitar ea careia a savârsit fapta... Î n C H E I E R E SEDINTA PUBLICA DIN . pentru aducerea lui la îndeplinire. GREFIER: . Administratia locului de detinere sau unitatea comunica instantei de executare d ata la care a reînceput executarea pedepsei./... Daca.Sectia penala DOSAR NR.. e) sa nu se afle în locuinta persoanei vatamate.. a fost reprezentat de procuro r G.. sa ia masuri pentru emiterea mandatului de executare sau.. experti ori alte persoane.. dupa caz.... iar când constata ca aceasta a încetat... b) sa nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau în orice al te locuri stabilite de instanta. Daca nu s-a stabilit un termen....Parchetul de pe lânga . f ) sa nu exercite profesia.. conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat.... instanta poate impune condamnatului sa res pecte una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii: a) sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere..... d) sa nu conduca niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite. sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme........ Ministerul Public ...e desemnat cu supravegherea de instanta.. membrii familiei acesteia. . martori.../. ÎNCHEIERE PRIN CARE SE ÎNCUVIINTEAZA EFECTUAREA UNEI ANCHETE SOCIALE ROmÂnIA JUDECATORIA ... judecatorul delegat al instantei de executare es te obligat sa verifice periodic daca mai subzista cauza care a determinat întreruperea executarii pedepse i. stabilite de instanta.. d) sa nu detina... c) sa nu se apropie de persoana vatamata...... Pe durata amânarii executarii pedepsei... CAPITOLUL XIII. cel condamnat la pedeapsa închiso rii cu executare la locul de munca nu se prezinta la unitate.... Pe rol solutionarea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catr ...

/.. .V..pen. Procedura de citare legal îndeplinita.. 455 C.. 453 lit. depusa la fila . care învedereaza ca s-a depus la dosar referatul efectuat de care biroul executari penale din cadrul instantei din care rezulta c a petentul condamnat nu a mai beneficiat de nicio întrerupere a executarii pedepsei de 3 ani închisoarea aplicata prin sentin ta penala nr.. la art.. avocat G................... conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr. asist at de aparator desemnat din oficiu.H.. Reprezentantul Ministerului Public arata ca nu se opune încuviintarii probei solic itate... a acestei instante.. c rap./dosar.. de catre grefierul de sedinta.. S-a facut referatul cauzei........e petentul condamnat M.. emisa de...... pe care s-a întemeiat cererea de întrerupere a executar ii pedepsei efectuarea unui referat de ancheta sociala la domiciliul condamnatului situat în .H.... Aparatorul din oficu pentru petentul condamnat solicita în dovedirea incidentei di spozitiilor art... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul condamnat M....proc.

... va dispune efecutarea unei adrese la Consiliul Local............... în rapor t de motivele invocate în cererea de întrerupere a executarii pedepsei........................................./.......................... Emite adresa catre Consiliul Local C.Fax.GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala I n S T A n T A: Apreciind utilitatea si concludenta probei solicitate de catre condamnat.................. Sediul ..telefon ..... ora 8:30 pentru când se va cita petentul condamnat la Penitenciarul .............. COnSILIUL LOCAL......................... PRESEDInTE........ Pronuntata în sedinta publica azi.............. Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de . sala .... /....... completul......... D I S P U n E: Încuviinteaza pentru petentul condamnat cererea de efectuare a unui referat de anc heta sociala la adresa din......... Operator de date cu caracter personal nr CATRE. urmeaza a incuviinta cererea de efec tuare a unui referat de ancheta sociala la domiciliul acestuia...... ................... ..........Serviciul Autoritate Tutelara Pentru aceste motive si în vederea administrarii probei încuviintate urmmeaza a disp une amânarea judecarii cauzei...Serviciul Autoritate Tutelara în vederea înto cmirii referatului de ancheta sociala............ SERVICIUL AUTORITATEA TUTELARA Sediul .... În vederea întocmirii referatului de ancheta sociala la adresa indicata de catre pet ent.................................... ADRESA CATRE AUTORITATEA TUTELARA ROmÂnIA Dosar nr... Emisa la ......... (INSTANTA) ..... GREFIER..

.... S-a facut referatul cauzei. s-a dispus efectuarea unui referat de ancheta sociala la domiciliul acestuia din.........../.................../dosar.... care arata ca este de acord ca asistenta juridica în cauza sa îi fie asigurata de avocatul desemnat din oficiu........Parchetul de pe lânga .H............ Procedura de citare este legal îndeplinita........... stabilit pentru data de ..M...... Instanta constituita din: PRESEDINTE .. PRESEDInTE GREFIER CAPITOLUL XIII.......Sectia penala DOSAR NR..................... În consecinta.....C... dupa care: Instanta procedeaza la identificarea petentului.............../.............................. asist at de aparator desemnat din oficiu.Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de .... La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul condamnat M... pronuntat a în dosarul susmentionat............ . Ministerul Public .. Pe rol solutionarea cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de pete ntul condamnat P. a fost reprezentat de procuro r G...... avocat G. depusa la fila ... GREFIER ...... emisa de.... cu care a luat legatura....... AmÂnAREA SI ÎnTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI ÎnCHISORII ÎNCHEIERE PRIN CARE SE DIPUNE EFECTUAREA UNEI EXPERTIZE MEDICO-LEGALE ROmÂnIA JUDECATORIA ..... . va solicitam sa efectuati referatul dispus în cauza si sa îl înaintati pâna la urmatorul termen de judecata......./... având ca obiect cererea de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre cond amnatul................... Aparatorul petentului solicita instantei efectuarea unei expertize medico prin care sa se stabileasca legale . Î n C H E I E R E SEDINTA PUBLICA DIN .. conform delegatiei pentru asistenta juridica din oficiu nr.......V..

Totodata urmeaza a dispune emiterea unei adrese catre locul de detentei pentru a asigura prezenta petentului condamnat la efectuarea expertizei În raport de aceste considerente.. având în vedere dispozitiile art. pentru se solicita o caracterizare a p etentului cu privire la comportamentul acestuia în perioada detentiei În vederea efectuarii expertizei se vor comunica Serviciul Judetean de Medicina Le gala . asa cum rezulta din actele medicale depu se la dosar odata cu cererea... ....daca afectiunile de care sufera acesta. va dispune efectuarea unei adrese catre Penitenciarul.. a C.. Reprezentanta Parchetului. îl pun în imposibilitatea executarii pedepsei... T R I b U n A L U L: Fata de obiectul cererii formulate de petent si de actele medicale depuse la dos ar.pe n.proc. fata de obiectul cauzei si teza probatorie. urmeaza a admite cererea si a dispune efectuarea unei expertize medico legale având ca obiectiv stabilirea daca bolile de care sufera petentul condamnat îl pun în imposibilitatea executarii pedepsei. arata ca este de acord cu proba solicitata.. copii de pe actele medicale depuse de petentul condamnat.. 453 lit.. la art..... 455 rap. De asemenea..

....telefon . sala ...................... Emisa la .......... Pronuntata în sedinta publica azi................................. Sediul ................... Operator de date cu caracter personal nr CATRE........................ ora 8:30 pentru când se va cita petentul condamnat la Penitenciarul ... îl pun în imposibilitatea executarii pedepsei....H........ Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de .................................................... nascut la data de .......... ... /......... Sediul .. în prezent de tinut la penitenciarul........... (INSTANTA) ...... Amâna judecarea cauzei si acorda termen la data de.................. pronuntat a în dosarul susmentionat. completul.................. fiul lui .............. s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale având ca obiectiv stabilirea daca bolile d e care acesta sufera îl pun în imposibilitatea executarii pedepsei.../..... ...... PRESEDInTE GREFIER ADRESA CATRE UNITATEA MEDICO-LEGALA COMPETENTA SA EFECTUEZE EXPERTIZA ROmÂnIA Dosar nr........................... SERVICIUL DE mEDICInA LEGALA AL JUDETULUI ............ copii de pe actele m edicale depuse de petent la dosar..........Fax.. Se emite adresa catre Penitenciarul . prin care se solicita asigurarea tr ansportul petentului catre Serviciul Judetean de Medicina Legala .............. si al....GHID TEORETIC SI PRACTIC Tehnica de redactare a actelor procedurale în materie penala D I S P U n E: Încuviinteaza efectuarea unei expertize exper tize medico legale având ca obiectiv s tabilirea daca bolile de care sufera petentul condamnat M........ având ca obiect cererea de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre cond amnatul............... în vederea efectuarii expertizei medico legale dispuse în cauza............. Comunica Serviciul Judetean de Medicina Legala ......

......... nascut la data de .............. Va facem cunoscut ca prin încheierea de sedinta din data de ....................... PEnITEnCIARUL .................................... ... fiul lui . ...telefon ............................... (INSTANTA) ..../.......... si al..Fax.............)* În consecinta.... Operator de date cu caracter personal nr CATRE.. /.......... având ca obiect cererea de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre cond amnatul......... (INSTANTA) ....... În vederea efectuarii expertizei va solicitam sa asigurati transportul petentului condamnat la Serviciul de Medicina Legala al Judetului ......... /...........doar pentru ipoteza în care se comunica anumite acte CAPITOLUL XIII........ ................ pronuntat a în dosarul susmentionat........... AmÂnAREA SI ÎnTRERUPEREA EXECUTARII PEDEPSEI ÎnCHISORII ADRESA LA LOCUL DE DETINRE PENTRU CA CEL ÎN CAUZA SA FIE TRANSPORTAT LA UNITATEA M EDICO-LEGALA ROmÂnIA Dosar nr.......... Emisa la . PRESEDInTE GREFIER ADRESA CATRE LOCUL DE DETINERE ROmÂnIA Dosar nr... Sediul .......... s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale având ca obiectiv stabilirea daca bolile de care acesta sufera îl pun în imposibilitatea exec utarii pedepsei. PRESEDInTE GREFIER *........... Sediul ................................... stabilit pentru data de ............/ la Institutul National de Medicina Leg ala Mina Minovici.... ....Fax.............(În vederea efectuarii expertizei va înaintam si copii de pe urmatoarele acte .............. va solicitam sa efectuati raportul dispus în cauza si sa îl înaintati pâna la urmatorul termen de judecata...... Emisa la ./.................telefon .......

....... fiul lui ............. PRESEDInTE GREFIER ........................... sa ne comunicati o caracterizare a a cestuia cu privire la comportamentul sau în perioada detentiei. va soli citam ca pâna la termenul de judecata fixat pentru ........ si al.... În vederea solutionarii cererii de întrerupere a executarii pedepsei formulata de co ndamnatul........... nascut la data de ......................... PEnITEnCIARUL ....................Operator de date cu caracter personal nr CATRE...

apel sau recurs) si îndeplinirea legala a procedurilor de comunicare a hotarârii. Observatie: În acest caz verificarile vizeaza stabilirea identitatii persoanei împot riva careia a fost pusa în executare hotarârea de condamnare. c). precum si orice alt incident ivit în cursul executarii. dupa caz.p en. c) când se iveste vreo nelamurire cu privire la hotarârea care se executa sau vreo împ iedicare la executare. pronuntata de I. atunci când termenul de exercitare a caii de atac curge de la comunicare. la instanta de executare sau la instanta în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere sau unitatea unde cel condamnat executa pedeapsa. se face la instanta care a pronuntat hotarârea ce se e xecuta.C. d) când se invoca amnistia.1 lit. lit d) Cod pro c. într-un recurs în in teresul legii. Competenta instantei si procedura de judecata 1. Presedintele completului dispune citarea contestatorului si ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu daca este prezent unul dintre cazurile prevazute în art. prin care se invoca întelesul notiunii de consecinte deosebit de grave nu poate schimba încadrarea juridica data faptei p rin hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva pentru a proceda la reducerea pedepsei întrucât nu este vorba de o cauza de micsorare a pedepsei. nr. 46 alin. a). Aceasta cale procesuala poate fi exercitata numai cu privire la punerea în executa re a hotarârilor. b) când executarea este îndreptata împotriva altei persoane decât cea prevazuta în hotarârea de condamnare. .C. Cazurile în care se poate face contestatie la executare a) când s-a pus în executare o hotarâre care nu era definitiva. În cazurile de contestatie prevazute de art. Condamnatul arestat este adus la judecata.pen. 171 Cod proc. Observatie: Potrivit Dec. VIII/2007. b) si d) conte statia se face. În cazul prevazut la lit. fara a se putea pune în discutie fondul cauzei. instanta investita cu solutionarea unei contestatii la executare în temeiul art. 461 alin. prescriptia. 2. 460-464 Cod proc. Contestatia la eXeCutare Sediul materiei: art. Observatie: În acest caz se verifica daca hotarârea este definitiva. etapa procesuala în care a fost pronuntata (prima instanta.pen. gratierea sau orice alta cauza de stinger e ori de micsorare a pedepsei.CaPitolul Xiv.J. . în raport de data pronuntarii.

Procedura de rezolvare a acestei contestatii este cea prevazuta în art. c). 0 CAPITOLUL XIV. (1) si (2). Contestatia privitoare la amenzile judiciare. În cazul în care cererea este retrasa. constatarea acestora se face de catre instanta competenta sa judece contestatia. Contestatia privitoare la executarea dispozitiilor civile ale hotarârii se face. la instanta care a pronuntat hotarârea ce se executa. 461 lit. În cazul aratat în art. 1 . instanta va lua act de retragerea cererii. COnTESTATIA LA EXECUTARE Contestatia privitoare la dispozitiile civile. 460. 461 lit. Instanta asculta concluziile procurorului si ale partilor si se pronunta prin se ntinta. la instanta de executare prevazuta în art. d). a) si b). 460 alin. 461 lit. daca din hotarârea pusa în executare nu rezulta dat ele si situatiile de existenta carora depinde solutionarea contestatiei. în cazurile prevazute în art. Contestatia împotriva actelor de executare se solutioneaza de catre instanta civil a potrivit legii civile. Contestatia contra executarii amen zilor judiciare se solutioneaza de catre instanta care le-a pus în executare. iar în cazul prevazut în art.Participarea procurorului este obligatorie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful