LISTA CELOR 93 DE SUBSTANȚE DIN FUMUL DE ȚIGARĂ PERICULOASE SAU CU POTENȚIAL RISCANT PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI

TOXIC PENTRU TOXIC TOXIC PENTRU INIMĂ PENTRU APARATUL CREEAZĂ CANCERIGEN ŞI APARATUL REPRODUCĂTOR DEPENDENŢĂ VASELE RESPIRATOR ŞI DEZVOLTARE DE SÂNGE

ACETALDEHIDĂ ACETAMIDĂ ACETONĂ ACROLEINĂ ACRILAMIDĂ ACRILONITRIL AFLATOXINA B1 4-AMINOBIPHENYL 1-AMINONAFTALINĂ 2-AMINONAFTALINĂ AMONIAC ANABASINĂ 0-ANISIDINĂ ARSENIC A-ALFA-C (2-AMINO-9H-PYRIDO[2,3B]INDOLE) BENZ[A]ANTHRACEN BENZ[J]ACEANTHRYLEN BENZEN BENZO[B]FLUORANTEN BENZO[K]FLUORANTEN BENZO[B]FURAN BENZO[A]PIREN BENZO[C]FENANTREN BERILIU 1,3-BUTADIENĂ CADMIU ACID CAFEIC MONOXID DE CARBON CATECOL DIOXINE ŞI FURANI CLORURAŢI CROM CRISEN COBALT CUMARINĂ HEPATOTOXICĂ CREZOLI (O-, M- ŞI P- CREZOLI) CROTONALDEHIDĂ CICLOPENTA[C,D]PIREN DIBENZ[A,H]ANTHRACEN DIBENZO[A,E]PIREN DIBENZO[A,H]PIREN DIBENZO[A,I]PIREN DIBENZO[A,L]PIREN 2,6-DIMETILANILINĂ

CARBAMAT DE ETIL ETILBENZEN OXID DE ETILENĂ FORMALDEHIDĂ FURANI GLU-P-1 (2-AMINO-6METILDIPIRIDO[1,2-A:3',2'D]IMIDAZOL) GLU-P-2 (2-AMINODIPIRIDO[1,2A:3'2'-D]IMIDAZOL) HIDRAZINĂ CIANURĂ DE HIDROGEN IDENO[1,2,3-CD]PIREN IQ (2-AMINO-3-METILIMIDAZO[4,5F]CHINOLINĂ) IZOPREN PLUMB MEA-ALFA-C (2-AMINO-3-METIL)9H-PIRIDO[2,3-B]INDOL) MERCUR METILETILCETONĂ 5-METIL CRIZEN 4-(METILNITROZAMINO)-1-(3PIRIDIL)-1-BUTANONĂ (NNK) NAFTALINĂ NICHEL NICOTINĂ NITROBENZEN NITROMETAN 2-NITROPROPAN NDELA (NNITROSODIETANOLAMINĂ) N-NITROSODIETILAMINĂ NDMA (N-NITROSODIMETILAMINĂ) N-NITROSOMETILETILAMINĂ NMOR (N-NITROSOMORFOLINĂ) NNN (N-NITROSONORNICOTINĂ) NPIP (N-NITROSOPIPERIDINĂ) NPYR (N-NITROSOPYROLIDINĂ) NSAR (N-NITROSOSARCOZINĂ) NORNICOTINĂ FENOL PHIP (2-AMINO-1-METIL-6FENILMIDAZO[4,5-B]PIRIDINĂ) POLONIU-210 PROPIONALDEHIDĂ OXID DE PROPILENĂ CHINOLINĂ SELENIU

STIREN O-TOLUIDINĂ TOLUEN TRP-P-1 (3-AMINO-1,4-DIMETIL-5HPIRIDO[4,3-B]INDOL) TRP-P-2 (1-METIL-3-AMINO-5HPIRIDO[4,3-B]INDOL) URANIU-235 URANIU-238 ACETAT DE VINIL CLORURĂ DE VINIL