GRUPA 10

Trandafiri

F

1

))

GRUPA 10

Schwanensee"
I

Trandafir ca'ta'ra'torelegant ji parfumat

Efeganra' parfuma ti
I

& multitudinea de flori a acesrui soi de trandafiri fiecare
floare are individualitatea sa aparte.

CESORI..

,

.,

Je ,,L.

...,. ., ,,,.

,

,.

CI furca CI fain5 de oase

VARIETATI

-

Soiul de trandafiri ,,Schwanensee"cunoscut in engled sub numele de ,,Swan Lake" infloregte de mai mulre ori intr-un sezon. Frumuse~ea naturali a florii, iqit2 din comun, se datoreaza caracteristicilor avantajoase ale soiurilor parentale ,,GruB an Heidelberg" (string jos) de culoare ropu-deschis, precum gi ,,Memoriamv cu florile sale albe. Trandafirul ,,Schwanensee," mult apreciat de cunosdtorii acestui soi, a aparut pe piaj2 in anul 1968, fiind creat de Samuel McGredy. Floarea plantei este de culoare alba, in centru avdnd o ugoara nuan~a de roz. Floarea trandafirul matur se va indbi in totalitate. L privin~a formei, floarea soiului,,Schwanensee" ne amintegte de cea a trandafirului Thea. Floarea bituta gi par-

fumata cu diametrul de cca. 12 cm este alcatuit2 din 20 de pecale. Pdn2 roamna, infloregte permanent, producdnd noi gi noi flori, amplasate singure ori in grupuri pe lbtari. ,,Schwanenseen este o plant; cu davoltare puternica gi cu ramificqii rigide cresdnd spre vertical&. Se ramifid abundent, poate s2 atinga gi insltimea de 3 m. Frunziful lucios de culoare verde-deschis accentueaza frumuseyea acestor flori nobile.

Fix* pe perete un supart format din guruburi cu cap rotund ti sfori de 1,s mm.

Spa$ la 30 cm distant%de clidire o groapi k i n care s8 incapi ridkinile.

2

UNDE SE P L A N T E A Z ~
,,Schwanenseen se dezvolta ugor daci este ca~iirat pe pergo12 sau pe un arc suport. Se simte excelent gi pe grilii, fixat pe peretele estic sau vestic a1 zidului casei. Nu-1 plantari pe partea de sud pentru c i n u suportl ciildura perma,,Schwanensee" hflorqte continuu nenta. Trebuie protejar de inghey, pentru c i suportg frigul doar pin2 la - 15°C. Muguroiri p2mdnt in preajma radacinii. Acoperigi solul cu fdn sub form s de cerc cu diametrul 60 de cm. Ramurile plantei sii se acopere pe o inilgime de cca. 1 m cu un sac sau cu crengi de brad. alternativ pe cele doua parpi ale arcului de susrinere. DacZ parcea de jos a tulpinii s-ar degarnisi, se pot planta flori sezoniere, ca plante de sol, ca de exemplu clopornija (Campanula medium).

I 3 grapji curJiim&ntul

ABnBfj mlul de pe fundul ~ j v t w u hnrii. l Amestecafi cu cornpat in propoflie de 2 1 , adluga$ pqirth fBini de oase.

Tulpina plantei se va apaza TFI POI, cu rMaCinile wientate rpm axterim, iar locul akoirii va fi ru 4 em urb nlvelul dului.

4

b
,,Gru5
an

Heidelberg" unul dntre pirintele soiului ,,Schwanensee"

Frumuserea soiului de trandafiri ,,Schwanenseen se eviden~iazl E n sine. Plantar ldngi arcul de suport se poate asocia cu andafirul cii~2r2tor de culoare rogu-inchis. Dispuneri tradafirii

Umpleti groapa cu prnant. Tasa$-l usor. Forma$ in jurul tulpinii o adancitura sub forrna unui guler, apoi udagi bine planta. fn final, muruvoiti piimbnt T n

I

5

Pentru legarea trandafirilor de copaci sau arbusti utilizati f&ii de plastic, elastice. Acestea nu vor jena scoarfa $i nu vor sugplantei,

CARTEA

GRUPA 10

1

Gridinirit iscusit

0 Cump8re.ft altoi de tmndafir

cu cef win trei l8stari. Doi sa porneasd din locul de altoire, iar a 1 treilea cu cwa rnai sus.

Mufti5 lurninh. Trandafirului Udag totdeauna trandafirii T n ,SchwanenseeM ti place lumina zona riidicinii. Nu iri@ti prin soarelui de dimineap ~i de dupii- aspeniune, pentru cii ape ramama& Nu-i plac locurile unde pe frunzele ~i pe florile planaerul cald stagneaza. tei facilitead aparitia unor boll. Sol bine krtilizat $i cu structwh P e ramurile mai groase, compunzbare. S o 1 bogat tn inveliti suprafetele de taiere cu humus, permeabil ~i bine afhnat. ceari.

Nu c u r n p & @ i tranclafiri care au tnflorit deja In ambalaj.

'm'Ifngrlllre I
-

PRIMAVARATIMPURIU
Plantare

tot an ul 1 @ - -,. , . d *

,-

Plantafi trandafirii dupa deaghefarea solului. VARA

PRIM~\VARA URMATOARE Tgiere
Tiiafi numai crengile bolnave sau care cresc Intr-o direcfie nedoriti.

&ji@re
Lastarii noi se leagi de suport i n a$a fel incet s i aterne usor i n jos. indep~rtafi florile ofilite, ajutind astfel dezvoltarea noilor boboci. TOAMNA

rI

perioadele calde ~i uscate,

pe boboci $i pe dosul frun-

Protqia h p t r i v a inghefului
Mu~uroiti Inalt tulpina plantei, iar ramurile acoperif i-le pen8 la jumitate de metru cu sac] de
I
--

zelor pot s i apara paduchi de frunze. Aplichnd solutie de siipun putem proteja plantele contra diiuniitorilor: se dizolvi 250 g de sipun h 10 litri de api fierbinte. S e lasa solutia sii se riiceascii $i, fir8 diluare, se pulverizeazj pe plant&

Q IMP ABIIMP SRL

.

e!Dn? u@!vpq3!?" ln!oS .eaJ3 a~eod as a p p ! ~ o p s ap I FLU IS e!iuap!.In1~ ! S r t .pmeaq@% aps !. w p pa% aIapJaA ap !mlqv .!a!ielosu! tzluos niuad!d ap a1ajnl m d a n -quq S ! ! a ul p a u p & u r t q !Q e l y d Fur . p !u!ds hqo~ n3 1e1op ! i gp!uaA ad p!u -1arnd a ~ a l b n n3 p d m m a$mpsuw o ap p ~ r j e p u w ~ .w JOA as aps alaluaxa~ouy Iajlse 'apq duenu ap amp!= azrmg ap 1n13aja -@IOU ! n ~ n ~ q ~ ~ e s n3 ue 101alueld dy tq ~-!ie~ueld eaiasnurny ap d w ! ~ qnur . f s el elap = a p e aDanoap 'p!~e!So~a~eopr.I!JOUUJ p!~meprol!u!p a p o u $m&a~d r u p!iuap -fl epwa~ad amid 1Fa-p as aseop~d aps J O ~ ~ U J e gtu-nppuwl ap !os 17 ! .nSnqn ap 101!~ndnl%e @p wmnq !ialnd en pr5rr~l~al nes -my ap mmld IJ a~eod aleolpl (urnm!uoJsno y rrrmmaSy) . n d e a p ~ aps q a p o ~ ap mama13 luns rou 'aPS-P .9 ~ 3 emJoj ap '~!insseBA ns < y m l d o !S rep 61&unlapu4 !30qoq U P P F ~ S UE PTq3SaP pu!-ro~u~ ! 9 mmu!ur ~ I U as 'un 01-8ap m a m ! p -~rjepm~ un Furnu nu asa un p u p e *al!~old 'uaq -@% ~ u p unb lug ~ uyepuea .IOU ap ltzls 3!ur !ai&w-eqn! gn1-InJyepueJl qns $=*uqd p e a .v u l aps I O ~ J O Dp!-rolea $amnd 6(r!uass~y x madqq) -son13adse!.O U O ~?S aqp ' " Z ' I c!~~~qp-~a~o!~ !I = '' a~bkdap nu !ajm pnaureF ! 3 ! u !# UI z a%u!~e wqe 'qur!rps UJ pe1q 'ES eaur!ipu are !S~J&!A J . -aFq -uaq$ u ~ m p 'u$nd p u g ~ d '!ode 'su!~de-uaqp3areoln2 ap luns "epn? u@uo~rp!-~" !nln!os apoU 'arf!ndr! lod -areo~aundsa~o3au !J![!J%u~ e? '!JOB a m 11re!? edn~% !aun I n m u 4 Furnu a3!1m!w aps alaiua3sa1ouu1 -p!lr!!So~ !un!bap ~ e d a aseolard aps &mnu o ap !~oasdp W!ono ! f 019 alzuny ad 'goq e l 9 u .

lndepartati frunzele contransplantafi taminate ~i randafirul. Boala se manifestg P 'ocuri umede. jeseori Tntunecate la marn gini. O IMP AMMP SRL RO-P-02-10013 . ~ ~ l ~ ~ t principal o m u l al W r i i frunzelor este lparitia pe frunze a unor )ete de culoare deschisi. acolo unde .CARTEA GRUPA 10 2 plantafi trandafirul in imediata apropiere a unui zid TaiaJi complet Ilstarii prea deri sau de culoare inchis& respectiv crescdnd inspre .)lantele Invecinate tngreuneaza uscarea frunzelor.

.

. Gardul de $pci Si pergola sunt suporturi corespundtoare pentru . nepeta (Nepera x faassenii) ~i jalgul (Salvia nemorosa). sunt lax invoalte gi in form5 de ceagd. produce flori suave pi grafioase. Din bobocii roz-pal ascujifi la v&rfse davolti flori m f %ease. . in comerj ~i ca plant5 cu trunchiul inalt ornat de flori pendente. rigizi la baza tufei dar devenind in partea superioad mliidio~i ~i athn3nd elegant. . Petalele c5zute form& un covor vitoresc. W.. Florile sunt de mikime medie.New Dawn" este un trandafir urdtor cu inflorire abundentii de celebritate mondialii. Frunzele lucioase. ~ e w awn". piramide): acoperiti lastarii cu rogojini $ilegati-i cu sfoara. . poate crqte clematisul rosu sau violet. Crescut pe ziduri. . transformGdu-se apoi in verde-inchis. cregte viguros gi rezisd la Pnghej.. de nuanrii albuie. dar inflorqte numai o d a a ..New Dawn" inainte de proteqia de iarn3. deoarece aici se poate extinde in voie. de aceea este plantat de preferinjii l i n g zidul I 1 Pentru patetfia de iamA qterneli in jurul plantei un m a t de 30 m de compost.New Dawn" se dezvoltii foarte expansiv. iriziiri roz.r T de robusti. CULOARE SI FORMX . m I In locurile periclitate de inghet protejati lastarii de pe suporturi acoperindu-i cu ramuri de brad. ramuri athniitoare.New Dawn" se poate cultiva ca trandafir urdtor.NewDawnnhbrpca'fn v d e casa UNDE SE PLAN TEA^? . itrgrwmllnt maturizat sau parnant. 4 I I Puteji d d t u i wmbinasii cromatice spectaculoase cu nuanre de rogu-carmin gi violet. Frunzipl deosebit de dens ofed un h n dal de efect florilor asemhiitoare poryelanului. . Florile se davoltii bogat p h i i toamna gi suportii bine vicisitudinile vremii. mlrunte sunt la inceput verde-deschis. Se giiseste ... intreyeshndu-le cu florile sale frumoase. trandafirul poate infrumusep p h i i gi cele mai urhte pietre. cu un parhm minunat. indepirtaji de sub trandafir toate frunzele. I PLANTARE 51 iNGRlJlRE . Culoarea lor se transformii treptat in alb ca laptele. . ceea ce inseamna cii petalele nu se brunifid dupii I prima ploaie gi cad numai dupii ce s-au trecut..New Dawn" infloregte in miinunchiuri din iunie p h i i la primul inghej. . Trandafirul crepe extrem de viguros.New Dawn" pe suport sau per< azrna LI foarfece L I compost LI rarnuri de brad sau rogojini . . fn 1930 a fost pus in circulajie ca mutayie a trandafirului urdtor . in regiunile cu climi Ondepirta# florile ~ifrunzele inainte dc a acoperi planta contra inghe~lui. Crqte de asemenea cu ugurinp pe bol$ sau piramide. Legati planta lax cu sfoara. au un diametru de a~roxirnativ 8 cm. .Dr. cu . fnflorqte bogat. i Flori om- I . 2 . sau asociafi-1cu levznyica. Printre frunzele cazute se pot cuibari ciuperci ce infecteaza a ~ otulpina. van Fleet". dar in niciun caz tu&.- ACCESORII: Ll . Pe 1%tarii trandafidui . care seamiinii cu acesta pins la confuzie. are Iiistari destul de puternici gi grajiogi. iar In griidinile mari ca trandafir-tufi cu . 3' 0 alta posibilitate(pentru pergole..

CARTEA

,New Dawn"

GRUPA 10

3

Gridinirit iscusit

1

APROVIZIONAR~
I

-

-

-

-1

.I-

Cumparati . . trandafir ,,New Dawn" la container, astfel gridina vi se va inverzi rapid. Alegqi plante de culaare erde-Tnchis ~i bogat ramifica-

Soare. "New Dawn" inflore* frurnos ~i i n penumbra.

Pe.
Nu cump&rafi trandafir tlrcator cu lastari pufini ~i mbfiri, cu frunze ingalbenite.

Sol permeabil. Tnflorind Tndelungat, trandafirul necesita substanfe nutritive din bel~ug. Evitafi neaparat stagnarea a y i

Primavara, degajafi tulpina trandafirului. hcorporatiin sol ingra~arnint organic sau mineral pentru trandafiri. Fertilizati i n d o d& la inceputul lui iunie, inainte de tnflorire. De la rnijlocul lui iulie nu rnai fertilizafi, pentru ca listarii sa reziste la inghef.

loctorul plante

-Perioada de asemenea adecvats plantirii. indepartafi acoperirea trandafirilor tnradacinafi ~ifertilizafi. hdepartafi lastarii batrdni ~i uscafi. Taiafi pufin ~ilistarii tineri.

r

iernii protejafi tulpina trandafirului cu compost sau protejafi listarii cu ramuri de

I
@IMP W I M P SRI,, A - A :

tnca o data. Legqi lastarii de suport. Taiafi umbelele florilor ofilite cu putin deasupra primei frunze dezvoltate complet (stzinqa). P e vreme secetoasa

Vara tirziu sau toamna trandafirul ,,New Dawn" poate f i contarninat de fiinare. De indata ce obse vafi pe frunze un strat albui, fiiinos stropifi cu o solufie de fungicid. indepirtati neaparat frunzele infectate deoarece ciuperca oate supraviefui iernii.

I

-,,:,-

ISBN 9784&&%92-kl

Flori nobile ;;i distinse
Trand&ul ,,Madame Boll" hsumeaza"b u s e ~ e fi a calita'fle tuturor soiurilor de roze clasice

P L A N T A R E $I - INGRIJIRE
ICCESOR ... , ,,.Aadame Boll" cu rad, ~arfece de grading 0 compost

,.,..

,.

, ,.

,

CULORI $1 FORME
,,Madame Boll" este o t u 6 de trandafir care infloregte des. Apargine trandafirilor remontanpi (cu inflorire repetatii) gi se pare d derivii din ,,Duchesse of Portland. Acest trandafir cu parfum dulceag, originar din Italia, devenit ulterior baza unei multitudini de soiuri de trandafiri, a fost introdus in Anglia de d t r e Ducesa de Portland, la inceputul secolului al XIX-lea. In semn de recunogtingii, acest soi fusese denumit cu nurnele ei. ,,Madame Boll" a devenit un trandafir ,Portland2' perfect. Florile au un colorit de rozviu, cu o ugoarii nuangii de violet, rnarginea petalelor fiind de culoare mai deschid. Floarea cu un diarnetru de 8 crn, compusa

din rnai rnult de 40 de petale, ofera un spectacol irnpresionant. Pe tulpinile dtepte se aflii una Ian@ alta mai rnulte flori cu parfurn dulce-amegior. ,,Madame Boll" incepe sii infloreasd din iunie, in iulie floarea se deschide deplin, iar la sfirgitul verii - sfiqit de august, inceput de septembrie ne ofed din nou inflorescenga sa lwuriantg. Ea este o pland viguroas$ cu tulpina dreapd, gi poate atinge indgirnea de 120 cm. F o r m e d o tufi rotundii, aspectuoasa, cu diametrul de 1 m. Datoritii frunzelor de culoare verde-deschis, tufa de trandafir formeazii o unitate armonioasii.

lrnediat dupi ce ati curnpirat trandafirul, despachetati-I. Tineti-i ridkina in a p i timp de 12 ore.

I

2

Scurtati rhdicinile. Indephrtap piqile vitimate sau uscate, astfel evitati putrezirea lor ulterioari.

UNDE SE PLAN TEA^?
Trandafirul ,,Madame Boll" plantat intr-un loc potrivit se Un alt m d c tranda6ir de Portland:,,Rose du Roi" tngrijegte relativ simplu. Trebuie din c a z a gazelor de qapament frunzigul trandafirului sa ss-i alegegi cu grijii locul, astfel ani in sir planta vii va bucura de se ofileasd si frunzele-i sii un spectawl splendid. cads. ,,Madame Boll" necesitii rnultii luminii natural$ excep- CE SE tsnd soarele arziitor de a m i d . ~ ~ ~ ~ , d , ~ ~ ~ f ~~ i d ~ 1 Locul insorit dimineaga gi doming peisajul prin florile dupa-amiaza deopotrivg ii este sale mari gi dese, de aceea e cel cel mai prielnic. rnai bine sii fie plantat singur Gldura stagnantii dintre sau intr-un grup de trei plante. ziduri sau dintr-un COIFal gddinii Planrele care ddtuiesc stratul, ca vqtejirea florilor s. fie mi m e'i~~ru sau l ~lantele mai accelerad. Trandafirul ,,Madme scunde, nu-i d i r n i n u e~ fru~ ~se davold l y 1 mi bine musegea. 1 se potrivegte minfnrr-un lot aerisit, dar & d -t. unat iarba-faptului (speciile de Se poate i n t h p l a ca la aglomerate Sedum). marginea ~oselelor

PLM'EAZA

AUTURI?
~ ~ 1 l~ ~ ~

C

'
,
Cumpiiraji trandafiri &3n?&o$i, bine dezvoltM, cu r3d3cini rasfirate, cu mai multe ramuri.

GRUPA 10

Gr;idi&it iscusit

7

-.ST.FT*. L-,

AT$ ,

a LuminS natural&. Trandafirul
,,Madame Boll' prefer3 soarele de dimineat3 $i de dupiamiaz3.

a Taiafi florile uscate deasupra primei frunze dezvoltate a I3starului. Astfel facilitafi dezvoltarea noilor flori.

1

181
I

a Sol bine fertilizat. Pregitifi Nu cumparag plante cur 'solul cu trei s3pt3mlni tnainte tgdacini rupte, sau cu nukai de plantare: aflnafi-I, ad3ud o u i rarnuri, ori deja IBst)riU . n=+i-iampc@ faini de oase. -

i

a Adunafi frunzele cazute
pentru a preveni aparifia bolilor ~i diunatorilor.

ingrjire tot an uI
~aieri

1
; f
-

PRIMAVARA

.- .-PRIMAVARAURMATOAR~

-

Plantare Plantafi trandafirul In sol dup3 dezghef.
VARA Ingroire Tiiafi florile ofilite pentru a stimula formarea florilor noi.
TOAMNA lernare Punefi-i deasupra un strat subfire de compost facefi o movilif3 F n jurul radkinii ~i acoperifi cu grij3 planta cu crengi de brad.

Desfacefi trandafirul. La Pnceputul lui aprilie t3iafi cu pufin deasupra plmlntului tofi lktarii uscafi, slabi sau crescufi spre interiorul tufei. Scurtafi ramurile la o treime $i fertilizafi solul cu compost.

Prezenfa moliilor se recu,oa~te repede dupa urmele lor vizibile pe fr ze. Moliile P 5 i depun o u i pe frunze, iar larvele se hranesc cu fesuturi de frunza. C a mod de pre-

n a uapunqa a J r J o u u r n3 J O J E ~ J I~J E ~ U E J J V n .

ciocul berzei (Geranium x magnificum). nepeta (Nepeta x hssenii) sau clopo~ei.... M u l p n i d dezvoltGii indesate. F r d e mari. Florile mari.Sympathien.. Jalqul (Stachys byzanrina) gi pelinul (Artemisia stelleriana) reprezinti elegante plante asociate. apoi devin fin argintii. pLANTMZkALATURI? h r mi & &P se a & &xi$be sau &tru-viola g4 cu plantele ozi~e . Buchetele de flori sunt rozPnchis.afliere 2 amfl cm la &stanta S p # i grva&de pmrltar ut: adancimca a m de 5&6@e m de perete. T q a ademenitoare a grsdinilor mai mari este grupul format din 2-3 trandafki. floarea miresei (Gypsophila puliculata) ~i limba mgrii w n i c verde {Iberis semper- virens). 5 an. I I 1 de min..Rosariurn Uetersen" P foarfeci de gridini 0 qrilaj previzut cu distantier CI cazrna 0 cornDost CIZLQ$Il-FORME .ca planta s3 aibi aer necesar din toate direqiile. fnvolte de diametrul de 12 cm emana parfurnul plkut al tranddrului sdbatic.Rosarium Uetersen"ofera' o atmosferi vesefi. b t a r i i bogat ramificafi ce cresc fn sus pot atinge lungimea de 3 m.New Dawn" cu ' flori albui sau cel cu flori rowputernic . Altoit pe trunchi halt wroana sferid este awperid de flori. PLANTARE $1 ~NGRIJIRE ACCESORII: 0 trandafiri . lucioase ale . Trandafirul . Este dewrativ gi ca trandafir &. totodats a t e rezistent fa* de boli pi ger. akoirii trebuie d fie cu 5 m sub suprafata pilrn8ntului.~os&r=etersen" este trandafir d@%tormodern. -I)AV YIJLOJUl LU ul.. astfel se dezvolti satisfidtor gi P n regiuni cu ternpeiwlriee UNDE SE PLAN TEA^? Datorit5 calitii~ilor.Rosarium Jetersen" plantat in pereche Je-a lungul drumurilor sau la i n t e i . tufoase umbrqte p i este ideal &@rat pe grilajef sau pe pergole. Amestecati sollrl ru cam- r Trandafircu tulpini h a l t 5 cu M & abunden .- . Avantajele cele mai de seams ale trandafirului const5 P n faptul d fnflorepte abundent pdn3 toarnna h i u . - p I'~aat2i c + i r a t i i pe suport W --- atisd I ~ l o rtnvolte i .. ca 1 minunatul . Ramurile ce cresc spre sus pi dezvoltarea viguroasi ofefi o imagine impozant9.Rosarium Uetersenn nu sunt foane sensibile la boli. fn suaturi sau la b h r cafia aleilor vdjqte privirile. Ca plant5 sub-arbicolzde 1 culoare violet poate fi plantat3 Iavanda (2. trandafir ' urdtor cu hilorire abundenlpoate fi utilizat ?n variate feluri.r3- Cascadi de flori Florife roz-inchis ale trandafirului.Rosarium Uetersenn p a t e fi plantat pi P n fa~a gardurilor sau a zidurilor. stalpul balconului sau pe suporturile in form5 de piramids qezate P n stramri.avandda angust&lia).Marie Boisselot" cu flori albe.Nioben cu flori roguinchis. Plante asociate albe sunt l h a caprelor (Cerastium romen tosum). Rozul catifelat a1 trandafirului . Se asorteazii gi cu alte soiuri de trandafiri urdtori. eventual alte soiuri cu flori albastru-violet. Crescut a trandafir a @ @ tor poate fi df%at pe bolts. --. sau .

adhnc. PIm trandafirul &@rat psuport Mn@i cad.Rosarium Metsen" nu tolereazi zlipupala.Rosarium L L & e m n m &@rat pe grilaj sau pe prgdil $i acoperiti lastaril cu crengi. la mnuom. Taiati florile ofilite. R a r i m Ubltawn" dr? categporisl A . Adunaji frunzele cazute (ciuperca ierneaza fntre . LUMINA 51 SOL b %ar&. 1 TRUCURI La sf&r$itulioamnel mu$uroiTf trandafirul .Rosarium Uetersen" GRUPA 10 5 . TOAMNA URF&TQARE muyroaie din compost sau zi provoad pete dintat. k timp de sixeta ud4i plantela. afanat $i argilor. cu r W d 4 litter& w %mi FWari vigrvogi dintre care cel p a i n doi crew din locvl altolrii. w-m n d 5 f m! cu humus. t u d t c%tkpune de mai mult soltre cu a t & inflore$e mai ahundent. negru-maroniu pe frunze. Legafi Ilstarii de grilaj. impotriva inghetului ~coperifi planta cu crengi. . L a trandafirii cu trunchiwl Onalt iarna acoperiti locul altoirii pi Tmpachetati coroana 'in sac de pand. nu mai fertiliza$ solul trandafirilor. fncep&nddin iulie. hndafirul . Plantati trandafirii $ formafi7n jurul tulpinii mu~uraaie inalte de 30 an.Dncepand din decembrie.. in loc aerioit. .M E A .

I JOJ rua urapr: urnjnd n3 cson~33ds~ gnj .r y pUEJJ (( pU E ~ Js~ Ja (( ~ I .

.

1 Nu cumpara$ trandafiri rhdicini firave sau subfiri. Stropifi trandafirul cu ~ngicide. zi taiafi plantele.. Pe frunze apar Pete i n forma de stea. foarte rezistent Inflorege frurnos toata vara daca este situat tntr-un loc insorit. nu rnai fertilizafi. respectiv cu tulpina patata. ' ISBN 97&6)63-8609281 A . Taiafi manunI P e vreme ricoroasi ~i urnedii trandafirul . Trandafirul . tiv semi-cornpact.. cu rgdicina viguroasi si cel pufin trei lastari crescufi din locul altoirii.Westerland". indepirtafi frunzele cazute. Mu~uroifi plantele cu compost ~i aco- ' rire. Tndepirtafi sisternatic frunzele contarninate. T n care apa nu stagneaza.Westerland". poate fi atacat de ptitarea neagra. TOAMNA Plantare $i proWc$ie u~uroirea de iarni. Dupa inflorire mai adrninistrafi o data i n g r i ~ i m a n t Din iulie. So1 bogat tn substante nutritive. Soare. de altminteri rezistent. fi lastarii rnorfi ~i la lungirnea de 25 cm.Gra'dinliritiscusit 1 I Cumplrafi altoi de ~randafir de calitate. Prirnivara $i cu pufin Tnainte de Tnflorire fertilizd cu ingrayirnant mineral $i organic stimulator de inflorim. care apoi se ingalbenesc 5i cad. Trandafirii prefera solul afdnat adanc.

.

.LC. 'a .

cu scoarfa crapata saw cu lhstari lungi. sanitos. de preferinfa Tnainte de prlnz. P Plantare RIM~ARA Plantali trandafirii de indata ce solul se inciilzefle. TZiati parfile vegetale rnoarte pan3 la fesutul alb. indepirtali protecfia de iarni. permeabil. pali. Q IMP ABIIMP SRL . Locul de plantare trebuie binc pregitit. daca isi depune ouale in boboci. a So1 cu humus. prirnul an daca inainte de plantare este pus in api pentru clteva ore.CARTEA . Strangeti insectele verdelucioase.Gloria Dei" GRUPA 10 7 ar ridicina libera viguroasa. pentru a nu leza scoaqa. ca prevenfie rnulciti solul. cand ternperatura rirnlne sub 27 "C. cu cel pufin trei rarnuri dn8toase.. a Efeauali taierile cu foarfece de gradin2 ascufite $i puternice. poate dauna trandafirilor. fngrijirc cot. Acoperifi trandafirii cu rarnuri de brad. In urrniitorii ani fertilizaji trandafirii cu ingra~iimlnt special de stirnulare a inf loririi. Nu cump5rafi plante patate. Larvele parazitului distrug tulpina florilor. Prrisifi lunar solul la suprafala. -=L PRIMAVARA URMATOARE TZiee Dad nu rnai sunt de asteptat inghefuri serioase.an ul -. TOAMNA ProtecJie pentru iama' haintea aparifiei anotirnpului rece. lngruire Nu fertilizati in anul plantarii. Trandafirii in container se pot planta pin2 vara. Gargarija trandafirilor. viguroase $i pse ore de soare pe zi. rnu~uroiti cu pirnlnt zona rsdicinii p l n i la o inallirne de 20-30 crn. pentru a-i proteja contra soarelui $i vlntului. Respectafi instrucfiunile de utilizare.

.

viguros . puternic ramificat poate cregte pin5 la 60 cm nd~ime . plante.Sornrnerwind" este o tufi robust& potrivit5 pentru straturile de flori. deoarece c. Floare nmaspa't deschisi 1 primavarl astfel c a Tnainte de plantarea de rupte sau rnoarte. Totugi. Se poate planta al5rur de trandafiri-tufi inalyi. rioare ii dan- I i a formei de tt& inflorescenple masive ies pregnant P n evident%.h&&d privirea..Potop de flori fragecte - Pinpodobi$ gridha cu un potop de trandafiri roz-fi. estc bine ca peste iarnH s i fie mquroit.Trandafirul amplu. Frunzigul dens evidenjid UNDE SE PLANTE . apoi Mtatotiti-I. Vraja deosebi 'm 'LANTARE I . Petalele sunt dispuse lax. rezisd la ger. verdefraged sunt ugor lucioase. fn strakile de plante perene asociati-1 cu flori inalte. CE SE PLANTEAZkALAm? crini sau lupin. de exemplu nemyi~ori. 4 Urnpbfl n . s w mhand firii din strat la 3-5 ochi. . Forms* o farfurie de udare ~iudafi planta abundant.. Aldtuirea unui strat de Spa$ o groapa de plantare care a incapl bine radiidnile. Cocul altoirii fie cu 5 an sub nivelul solului.si tot adta 15yirne.sgn5tos. care nflorind cu o boggie luxuriant5 au devenit foarte populari. Soiul . . 3 In groapa cu amestec de pZirnant ~i compost.51 TNGRIJIRE - RMRuiati trandafirul In a@. fi de 35-50 cm. Pentru a nu curnp5ra prea mulyi altoi.aged. unele ling5 altele. de culoare r o ~ i e 8i alb5... epFirtafi toate ramurile nite sau uscate.Sornmenvindn este un so simplu de tngrijit. Tufa de levin 5id cu florile sale albastre co Trandafirul . Florile au diarnetrul de 6 crn gi for] ceagca. intreaga plant3 a fie imersati rn a@..Somrnenvind stituie o companie elegant5 a este o excelenta plant5 de rilor roz ale soiului h acornpaniament. calculaji in - Primiivara. Nu este vulnerabil la boli. Florile roz-hchis formeaz5 inflorescen~e umbel5 dese ~i laxe. Frunzele mrirunte.--1SORII: Q tufa . Este foar aspectuos ~i la poalele trandaf rilor alto$ pe trunchi halt.Sommerwindn cu r i d i c i n l libera 1P compost O foarfece de grldind P f a i n l de oase . inflorqte p b 5 la primul inghej. Apartine trandafirilor floribunda. T&i$ celelalte rMiicini la o lungime 2 de 25 un.

Reduceti neaparat doza Tngrayimantului cu azot. Toarnna. m i t iregulat solul In jurul plantelor. Dac% boala pericliteaza existenla plantei. tZiafi energia vitala a plantel $. Strangefl plantele substantial. . stropiti cu solujii contra fainirii.r - ' u o c t o d plan telor lizati cu azat plantele existente. Fert5lizalicu TngrasZrnant organic. Q IMP ABAMP SFL ISBN 978-963-88092-8-1 . tiiati trandafirii bolnavi pin2 la partea sanatoasi. Trandafirii valorifi& Fainarea veritabilg este cauzata de fertilizarea exce[ sivi.nevatamat din container prin La florile pentru vaza.

.

pentru a F 1 I I indeparta~ florile ofilk. -:--: 'chi. pielow. L P o m U e din 3-5 exemphire. 4 CE SE PLANTKCIA~. Locul sgu ideal e-ste mad &f l o r i uncle se p a t e asocia . spectaculos altoit pe dpWt G d b d 2i partodid Ii Florile h -e dm& h nivelul ochbr. &mea trand&ilorconstituie p d e cromatiee specxuoase ale g&&nii. Mquroirea nu este n e e m e decat toamna. 5 I uupa luna iunie nu mai fer1 tilizaji trandafirii. Piantafi-1 astfel ca locul altoiril fie s b t cu 5 m ..W ti d m Trandafirii cu nilpin3 hid& s e p o t r i ~ g i f i l ~ culoarea i n t d n o l i i . In h & . Q da d m e a trandaf~rului este cii d i d uaor floli ajunge p W k 12-14 cm. V i t m k d . . . deoarece i ~vor i pierde rezistenfa la inghef.Du. h srrad de Aari ixq& du&d waqi an efeCt dimnant. Totu&tii.a m i n . T&ia$ cu foarfeca curata tulpinile wbfloti.Nuage % i I"&*. .D&olkn este m tmd& & M (floribumdapndifiora). O cornpat O ingr&i%rn(nt O fmrfece de gddin6 .PF a n u-+ mbmiz 0mi. aeuu pstraf.D&oIke" priceperea fi competenp hort!'cultorilor. UNDE SE PLA'PJTEAZ~ . Ca plante de . Florile sale mari.Om& @nil la I primelewepi.---.Duholken $-a meriw d h*#d Dwumirea sa &cvent3 gi in alte hk 9 m g m t Cloud" m en&d + .accenth~ I se feldp4&-d613 .bine gi 4% un loc m&nsyiar sub eh se turi de i ~ i #Yicdefi m &pi& pot planta plane can&fn d o r i menwe wu l@mk w p Pnah mu derna~gul Inchise.. qAm&d~.. D u h o k n . . nepromici.as 8ori VKratice. m d a f i r cu flori Em&toaezY n m i t 3 ufl loc *lflgoritgi =&it pi un sol a h a c gi bugat In s u b m p muitive.d este b a n e durabil.mb nivelul solului.. extragefi-1 Umplefi groapa cu pWW. D b I k e n flori In nuanFe I de roz. rnoase sau flori. . D ~ +&to& * siluetei ceseWh-qSse fom& ioxi f h d w roguaxaleprima m e p milsur'a ce se trec D tdotarnP5 mai pa& de q u . . ca floare t5ia. ~ ~ q & ~ ~ a na-e 5 ~ m Fkae~zla& &dRnamitrt~. F d d e lucioase. . mvlmfi c i n d tran-i pe un . 'F. pottiwc d . .~TURR I As~ciafi cu pruden* ro~ulcord cu ate nuanp. &Gcoase mt la apwiyie deseori ro&~tiee.rhparfUm" a*">.mKoken a t e d m d i t de de . Bitatori$ #i u d a ah-. ~~ ' din m i n e r . C a ~ & b o r d ~ a m @ de-a lu& d & cu m p d d u unihm.Regina trandafirilor Nobilul fi extrem de disrinsul ..?ad&d &m. 3 Ud@ ttandaftrul. ne r m i mtbiiclde i c i u d t a u c&& parfumul &u s u b h .M c e l u l u i galbenli. + sale fhmome pose fi pdogba tumor &nilo~. &esupra prirnei frunze -. %~AQ. .Duftwolke" T n contain€. (Knipho@. a m d i d t o a r e trandatirilor Jlea sant c-lbpuseh general h ~ux1chi~. lauda' 1 PLANTARE SI ~NGRIJIRE ACCESORII: O .-. h d &. . e@ se dezvold o tuFd amp& gi mnifimtit. hid&ea 9a estede50-80cmgidinbtstarii viguropi. w. pi c a p h d de acoperire imaginea lor En timp c st r a m sa# @dins.

Desfacefi acoperirea Mu$uroi$itrandafirii cu ingragamant maturizat sau cu ~arvele vi=aPii trandafirulut pot penetra i n miduva Iistarilor trandafirilor. dar s e poate planta tot anul. ?njurul tulpinilor. oarte durabil. rafi i n sol. locuri insorite $iaerisite. Daci se inmulfesc excesiv. Tiiafi firul de randafir Tnainte ca bobocii n% Petalele uscate se folosex -abundent pe vreme secetoasa. ?ndepirta~i listarii infestafi.ljberi. D u p i tiierea de primivara acoperifi toate suprafetele sectionate cu ceara de altoit. Tiiati partile vegetate trecute. . I mentine$ mu$uroiulpana la lastarire. t o a t l planta poate pieri. Trandafirul i n container este mai scump. ingra~imant organic sau mineral ~iudati plantele.

zor N O J E J E ~ E . ~JYEP ~ UEJJ. n n n .

9.IBe F W N violete Ida@ un garrf de lemn - >. ciucurqii albi (plant3 a Ne~eta Faassenni albastre. de chiar 1 m. se pot folosi plante perene ca degetarul rnov si pintenasii albi sau albagtri. diluat In apa de udat. .. Pornigorul cu tulpin5 halt5 ofer5 o priveli8te roman in cornpania unor plante cu frunze . The Fairy" putem pl. Pe Acest soi fermecgtor. T n mod special.5 crn. Pe de flori de 2-2.si m u r fn jardinied de teraCOG alb5. UNDE SE PLANTEA&? . in mijlocul unor 1 plante albe.The ~airy"c1R floriIplbene ? sau portocalii. m-* P de flori O compost Ci ghiwci de pirnlnt a n (diarnetru 50 crn) -- f C u . Ca hndal. diafang. pentru ca tutorele s2i fie bine fixat. fertilizd cu puTin ingrigimant de trandafiri. ori se poa despitqi o parte a grzdinii Poate str5bare @dins dePe 0 'mu'' Pot chiar curmaisul. astfel. . constiruie atraqia terasei.- verde-cenqil sau argintii. sau Doate reDrezenpeste 25 de boboci. spoi u m w vasul pe jumitate cu m amestec de N d n t j i 3 pumni r ) infigefl a&nc In p3m8nt L tutorele. este soiul de t L .The Fairy" a t e un r r a n a r de acoperire a solului.. Incepe s5 infloreas& pugin mai tirziu d e d t celelalte soiuri de trandafiri. locWi Pnclinate pi planta este frumoas5 ?i f%r5 rarnurile sale pendule par adeflori. 2 cu bucle duble.- - CE P ~ ~ A L A ~ . I Variate nUmJede culori lxafi trandafirul de tutore. este de fapt un'sol-de trandafhi foarte redstent. Dqi pare pfa'phd pi fiav. Culoarea sa pasteverzi-inchis d e plantei nu se lat5. Tiandafirul . armonizeaza cu vad. trandafiri. este foarte raistent la boli g suport5 bine inghelul. L compost. he Fairy" cu tulpina inalti este suplu . Nu c o m b ' i Ins5 r r a n u r u l . sus ~i jos.. ta bordura strarurilor de vara frunzele strducitoare.The Fairy lungi arat5 superb ~i in gradini avea lktari ugor apleca~i. ca de exemplu Verc byzantina sau schmidtiana. Mai mulr deciit a d t . Dupi dezmugurire. poate tulping Pnalta . albastre sau ropii in ghiveci.F' ' Flori ca vata de zahzir --.... Prirngvara. vHrate cascade florale. 6 . .The Fairy" se poate tui un gard viu. lev?inli& mov gi Adenophora Fish. fiind acoperite de puzderia culorile celorlal~i trandafiri. Apzafi pe fundul ghiveciului 1 un stfat de 1-3 crn de pietrit. -. Produce toat5 vara inflorescen~s in buchete cu nenurnzrate pecale roz-deschis. Apisari bine pirngntul pe margini. .

Adunafi gi distrugefi frunzele infectate. ori pe partea dorsala a frunzelor. lndepirtafi ldstarii crescufi spre interior. d a d le protejafi de argifa Planteh h container sunt mai soarelui la pranz. t A . iar coroana se va acoperi cu vreawuri ori cu pdnz3 de sac. scumpe. Amestecafi in pBmdnt Tngrigimdnt pentru trandafiri. Pe vreme uscata. Indepirtafi plqile ofilite. udati plantele.CARTEA . se vor indeparta frun zele. Stropifi plantele cu substante impotriva fainririi. VARA Fertilizare gi udare Afdnafi pimantul. primZrvarl sau toamna. Tiiafi liistarii piehi..Florile nu se decoloreazi tranfadiri cu radlcini libere. a ! i .. . 1 . . dar se pot d d i T n orice perioada a anului. pZirrdntul cu compost. La sidire. . amestecafi Vngfilbenite. pe parfile fragede ale plantei. compost sau gunoi de grajd. acoperiti locul altoirii cu un strat de 3 cm de pamant. . I1 1 I' 1 I PRIMAVARA Tiiere $i r W y r lndepzrtati inve qu protector de iarna. . de-a curmezigul ori prea aproape de tulpinl. Fainarea trandafirului ataca planta prin aparifia unui strat alb. i n timpul verii Tndepartafi periodic piiflile ofilite ale plantei. Dacri plantafi plante noi. fngr. Plantele din container se vor a Nu cump&a$i pla~lte cu sadi i n pamant de flori IBstari p @ n isaw GU f r u m obignuit. iar tnainte de prima tnflorire. ca de faina. & I I Plantefe cu fulpini 7naTte sa vor pune la iernat In locuri ferite de tnghef. . Tija florala se v5 t5ia deasupra unei grupari de 5 frunze mature.iire rot a . stimuldnd astfel producerea a noi flori. Tulpinile se muguroiesc cu pimant. 'pi.The Fairy" GRUPA 10 10 . &OAMNA TARZIU Triiere gi fngrijire de iarng Plantele cu tulpini Tnalte se vor tlia. . B E N . fertilizafi-l din nou.

a ~ rS (( erlyrlpmdurd esoy IutdvaNml . .i~nios p pn~ad[ q~ M U E J S .

gwgd aurq 'WWW0 Pw"JoJ q ~ ! d l n ~ ~q ~n Iml ~w nl dmI wgu@ n3 ! W u n 10s ul aialjap !aq el ay es !!~!oqel n ~ oe3 l .-!aiueld l n ~ nu!p l al!~n@ ~~ -B~I~I ~ I ~ U I & ~O IM J ~ ~I U W ! ~ -@ga el @we p ~n&ju.

Adunafi ~i de pe jos frunzele acoperite de rnucegai sau praf albcenugiu. cu fungicid T Tratafi $i partea dorsali a frunzelor. Afanatj &nc solul compact #i adiugafi compost sau nisip. in mai. ~i stropifi planta n mod repetat.I Gridingrit iscusit u Dacli cmp&@i trandaf iri cu r(5d3cinPi Iibrr$ a l e m i plante de catagoria 'A' cu cel p q t n trei Itistari viguragi. p t e fi revat sau de culoare inchisl4. lncepdnd Formafi rnu~uroaie in jurul din iunie nu mai fertilizafi tulpinii. 0 Frunzi$ul Rosei pinpinndlife#a In furrcfie de condifiile de vreme. stanfe nutritive. I . Trandafirul ihflore~te foarte bogat tn sol aftlmt. O IMP W M P SRL RO-P-@-I 0-014 ISBN 97M6WEG92-8 . . Soam puEsrnir 'ln lcxurile semiumbroase Rosa pinpinellifolia nu se dmoltt4 corespunzitor. . T n zona r&%cinii amestecafi solul cu ingra$amdntorgano-mineral (dreapta). Iocrorul plan telor TOAMNA PRIMAVARA TARZ~U A doua fertilizare Plantare Trandafirii cu ridicini liberi Inainte de Inflorire. Nu tiiiafi florile ofilite de pe soiurile ce Rfloresc doar o singura dat& deoarece toamna mkesele coapte sunt minunate.. ca listarii s3 fie rezistenfi la inghef. Pe timp ploios de vari trandafirul poate f i contaminat de flinare. incep s i creasci mai repede adaugafi i n solul plantei subdaca sunt plantafi in sol cald. PRIMAVARA TIMPURIU Talere $i fertilizare in fiecare an tiiafi cdfiva listari de la baza exemplarelor rnai bitrdne. 0 Nu s m p h % i @antecu rlidkinai slaM sau I h r i suMiri. solul. Sol permeabil. Indepartafi ramurile ce cresc Tncrucipt sau prea indesat.

))

FIammen tanz
I

"
I

Trandafir citiritor cu o bogat i inflorescent i

-

-

relativ simpla

CARTEA

GRUPA 10

12

Griidinirit iscusit

@ CumNrafi nurnai trandafiri

Multg lurnini. ,,Flamrneneu ridicini sanstoase, avTnd cel tanz" se dezvolti excelent in putin trei rnbd&e, locuri insorite. Prefer3 locurile aerisite, foiyorul sau pergola. So1 bogat h substanfe nutritive. Necesita totodata sol bogat T n humus, afAnat ~i permeaU1.

Nu curnparafi trandafiri w dicini noduroase ori crescub jurul locului altoirii.

Curnpirafi trandafiri viguroyi, sanatosi, in container. Este cel rnai bine sa se planteze 'in perioada de crertere de prirnivara pani toarnna. Nu cumplrafi hibrid Thea nedezvoltat, In container, a cirui radacina nu forrneaza o masi globuloasi densi.

este necesara forrnarea de movile pentru protecfia con-

Fertilizare
Fertilizafi cu ingri~imant de trandafiri, apoi acoperifi solul. cu paie sau fan (ios).

I :auzele cele mai dese ale
.nfeqiei cu fsinare a trandafirilor sunt lipsa circulafiei aerului, cildura ri fertilizarea excesivl. Listarii infectafi trebuie tiiati pang la lemnul sin& tos. Daci infeqia este puternica, recurgefi la fungiide impotriva fiinirii.

Dupa Pnflorire, cu pufin deasupra solului, tiia$i listarii slabi qi pe cei care crescufi incruciqat.

Din compost pregitifi cuver-

uA g . 3 * 3 L .a g rag 4 GEfa . 2 j -'+?. l g E .2 . 5 a& $ A h g :.% s .:2'd<e-a-e E k ? 8. 2 4 8 8 5p4 8'9'93 G ~ . a aY.j$ . .a"..pj-#q @ - 0 3 3 Z j .

ddacini sanatoase ~i ezvoltate.. I Plantati trandafirii numai tn hgn'jh TZiiafi florile trecute. a TZiafi trandafirii pentru vaza inca in faza de boboci. . fnde@rtaji amperirea de iama.! . a Nu cumpirafi altoi numai cu doi listari. pentru a stimula infloririle ulterioare. permeabil cu humus. .I Gridinirit iscusit #andafir cu mai rnulfi Iastari. Preventie: in fiecare an amestecati in sol tala$de coarne. !. multe frunze cad. I OAMM4 gros de compost.'U L L >: . N l u w r w pam8ntul i n jurul coletului. Latnceputul lui aprilie tiliati rarnurib moarte si pe cele cresdnd tncrudpt ( j m ] .. Fertiluqi cu compost. Daca este inevitabil. t Planfare Ingryire tot an ul lnfawrati In jurul plantelor o rogojini sau un sac de iutri.AlbertineW prefer& soarele ds dirnineafa ~i de dupi-amiazi. Pe frunze apar Pete intunecate.Albertinen este atacat uneori de pitarea neagri a frunzelor. I 'r ?# . cu o forma neregulata. deja infrunziti sau cu radacina v&amati.. . Tnflore~te deosebit de abundent i n sol la% Nu plantati trandafiri i n locurile i n care anterior s-au cultivat mai mulfi ani tot trandafiri. . I I Soiul de trandafir .t Sol bogat i n substanfe nutritive. sipafi o groapa mare $i schirnbafi solul.

.

Amestecafi solul xos cu o galeat8 de compost ~i un pumn de ingirWmW pentru trandafiri.Rheingoldn). ins% la a doua *dorire pot fi chiar trei flori in v h f d lktarilor ramificaji. cmport. trandafirul se transforms intr-o tuPd frumoask Arneliorare: trandafirul .Super Star" este foarte decorativ inconjurat de flori scunde de varii..Super Star" a t e traudaiEr hibrid camciaistic. Plantaji trand&rul . trandafirul "Super Star" poate fi plantat solitar. ruji galbene (Rudbeckia fllgida). dezvolthdu-se expansiv. apoi se dezvold pi devin verde-mediu-mat. Ca h n d a in strat sau Pntre plante perene de bordurl acest trandafir cu inflorire indelungad se potrivqte foarte bine.Super Star" in strat inconjurat de arbqti . titonia (Tithonia) gi lobelia (Lobelia WrafiitrilnddlffNT 1*pl in q a fd ca 1wuI abiril b fie cu frai degetc sub niw4ul sdulJ.Gloria Dei" I I astfel. G t a r i i drepji au ramificiki verticale. Florile de culoarea somonului se asorteazi3 cu tiunzigd bchis al arbqtilor sau al coniferelor.lane") sau chiparosul japona (Chamaecyparis obrusa &ma"). portocalii gi rogu-viu. Trandafirul .Super Star" la primul val de lnflorire stau d t e una in varful tijelor halte.Super Star" este cultivat i pentru flori Giate ?n se& n griidini ipi are locul bine meritat.. crini galbeni (Hemerocallis). crini (Lilium). hlgens).Pcmafi ramwik.Gloria Dei" cu petale galbenauriu gi o nuan@ de rogu-fin. 3 4 rdul uchp Urnpieti uniform groapa cu xss. chiparosul galben-auriu (Chamaecyparis lawsoniana . Trandafirul . ~ a t o r i tulbinii d lungi p i florilor minunate. Tasati c u grijh $i pianta. I :tosmna sau prim& S4p@groapi de 50 x 50 x 50 nn. L a aparirie fiumele sun rogcate. Are o filiers nobilii. cand apare primul l&&ar. Poate fi plantat gi printre arbugti gi plante vqnic verzi..Super Star" are form5 viguroasi. p u q i o m p t e trandafirul cu d d W n Z liberg in Aju5tag i . Putqi objine o tranzifle de la galben la r q u cultivindu-1 alsturi de criiije portocalii (Tagetes). deoarece unul dintre pilrinji esre unul dinue cei mai populari trandafiri: hibridul rhea . Primh~ra. & t deoarece acqtia a v a n t a j d prin mascare hibrizii thea cu partea inferiod purin degarnisid. de cdoare caracteristici CULOARE $1 FORME Hibridul thea halt devine cu timpul tot mai tufos ~ide forms sferid. Florile trandaf-irului . Ploile indelungate ins5 provoad aparijia uno pete slabe. au petale des invoalte g i parhm fin.. . diametrul lor poate atinge 12 cm. dar poate fi asociat gi cu alte plante. Se p k t r d indelungat ~ipe tuf-3. Florile caracteristiceale trandafituluihibrid se phtr- hdelungat In m " f Datorid culorii vii. Florile cu forma nobilP lgi p k t r d culoarea vie a somonului p M ce se ofilesc. Trandafmul "Super Star" este decorativ aliituri de flori galbene.Super Star" a fost objinut in 960 gi poate fi intdnit pi sub denumirea de .. in cursul anilor.Super Star" oferii o imagine bane elegandc in f k p arbqtilor v+c veni cu f galben-auriu ca ruia (Thuja occidenmlis .. Wx@i . fi straturi insdare trandaf-irul . maci de griidins ropii (Papaver orientale). g i In h .. s a @ 2 U n d dinwe p&hp': . brumilrele (Phlox).Tropicanan..Flori de-u c .

Sol bogat i n substante nutritive. T&ia$i tranhfiril la dezr@i salul @n1la gdgncimea de singurg data sdul. Ciuperca cu filarnente alb-cenugii poate ataca oricare parte a plantei.Su~ e Star" r Griidinirit iscusit I o C u m p w toarnna sau prirnavara trandafiri cu radacina libera. AfAnafi adanc groapa de plantare. Zilnic rase ore de soare Sntr-un loc aerisit stirnuleaza dezvoltarea florilor ri Gnitatea plantei. turi moderate. . F~rma$f mup Wri xiizub @ cnr sol compact $ roaie h]mlplantel$ ac~periji rece. Stropifi cu fungicide ri indepartati frunzele cazute de pe sol. hainte de sosirea primului Tnghet. Tgiajl de jos trandafirii pentru varfi fstanga). i n caz de contarninare gravi scurtafi trandafirul. Scurtarea de prirnavark d a d doriti flori cu tijii lung&. cu cel pufin Soare. pentru a evita stagnarea apei... formag myuroaie 51 I trandafirul este sensibil la fainare. cu scoaqa verde. scurtafi f iecare rarnurii la lungirnea de 3-5 ochi. plante cu doar doul rarnuri sau cu 0 Nu cump&ra$i fntinerire de primivark Tndepartafi prin taiere toate rarnurile bitrane ri pastrafi doar 5-7 rarnuri tinere.

.

Arcuirea lor domod5 confed plantei o nod de eleganp5. Utacii soiului . seamiins rnai degraba cu un arbust infloric dedt cu un van&tufi. Florile Invoalte.Trandafhd. este rezis- I . 1 Sipati o groapi de plantare cu adlncirnea ~i diarnetrul de clte 45 crn. CULOARE $1 F O R ~ A s e m i t o r soiurilor vechi de uandafir.Madame Plantier" f o r m e d viguroasii.. lnainte de plantare inrnuiati-i ridlcina in a p i tirnp de doul-trei ore. compania clematisului. singura sarcin5 r k n h h d limitarea crqterii plantei. grilaje sau structuri m e d ce montate ^m mijlocul stratului. . m trandafiri vechi. se deschid din mz. I Mu~uroiJi psmfintul la Fnilfimea de 30 cm T n jurul tulpinii. Trandafirul cultivat in Franp din 1835infloqte o g t d dad. 2 din mai p h P f n iunie. cu p&m duleeag. Asociat cu diferifi arbugti se e d i z a un ansamblu cu o osferZi rustic5 Degetarul E n culorile nalbei. purthd podoaba sa floral5 completii I Plantati trandafirul prim+ vara ssu toamna..Madame Plantier" poate semi ~i la cu turi florale complet albe. soiul "Madame Plantier" pOate fi urcat u p r pe bol6. dispuse *m m%-mnchiuri J p f p pe lktarii prelungi ale p elegante. gi . au culoarea fildqului sau alb-uern pi d i a r n e d de 7 cm. DegajaJi planta prim& vara. I I Plantati trandafirul astfel ca locul altoirii s i fie cu rnai bine de trei degete sub sol. AmestecaP pamlntul extras cu compost $i fiina de oase. rezistend la hghq (piid la temperatura de -30 "C) g i pu* vulnerabilg la boli. deoarece hnzigul a t e aproape total acoperic de florile alb-crem p d m a t e . Trandafirul . Datorid Iktarilor lungi g i rnoi. Arnplasa+ o band h g i i & de tran& penuu a-i savura de aproape parfiunul. Tiiati ramificafiile u m t e ale ridacinii.Madame Plan tier". Planta matud.Madame Plantier" sunt aplatizafi. Se dezvoltii de asemenea G i i fngrijiri speciale gi @ & l garduri.. moi. Horile complet deschise I mitkoase. nemiigorii de h p albastru-pal sau garofijele de g r ? i d i de ~ culoare roz impresion& vizitatorii gddinii prin vraja culorilor pastelate. d n d incep se dezvolte Soiul "Madame Plantier". irisului sau a levkti albe. pergole. cu flori grap'oase p i abundente. UNDE SE P L A N T ~ ? '&h . aproape lipsifi de spini gi q o r de t h t . a t e upor de ingrgit.Madame Plantie este perfect adecvat ~ipenuu a fi pland de fundal sau de gard viu. ca $1 alte foiuri vechi de trandafiri pentru gard viu.Madame Plantier" se potrivqte bine alituri de plante cu constitujie lax5 gi lnflorire abundend. Din mai mulfi trandafiri planta$ in h d se poate alstui un gard viu hiloritor de o elegang devad.. dar deosebit de abundent. cri lui alb.

So1 bogat i n substanfe nutritive. are cerinte nutritive rnai rnici ca trandafirii cu inflorire continua. Poate fi cultivat ~i pe spaliere. mineral. apoi plantaji plan- I I umagina cauzeaza Pete negre de trandafir. dar la soare inflorgte rnai abundent. vatarnati ~iramurile . Taiaji lastarii mmi. v m - Fertilizare $i ingwire suportul. lnflorind o singura data. h cazuri grave tropiti planta cu insecticide. cu frunze sau cu Pete neg Soare. b a r n i f i a .m Curnparafi altoi de calitate superioara. Ririti tufa trandafirului. 6 E 9 u plante ~rsczlte. cu pulin inainte de inflorire. Ciupms e instalead pe secretia IipicioA a acestora. fertilizati inca o data. cu trei lastari situafi deasupra Locului altoirii. Planta se dezvolta bine ~ii n penumbra. Obtineti o inflorire abundenti daca T n rnartie presarati la tulpina plantei Tngrl$irnBnt. pentru ca aerul sa poati circula ieingradit. asernanator wandafirilor urcatori. iar in mai. hdepZrt@iimediat frunzele infestate. semnaland prezenJa piiduchilor de frunza.

.

arbqtii vqnic v e d .. Utarii sG de cel mult 2 m pot fi crescu~i gi pe suporturi de mikime mijlocie. se dezvold din boboci tari.GertrudeJekyU" Ihgi gard Deseori dau im~resia d ar fi acoperite de un invelig de culoarea bronzului. compacte insii. spre exemplu nemrigorul (Delphinium). mend indianii (Monarda). plantagi .GertrudeJekyll" aliaza"p&ul soiurdor vechi de trandatir pi hflorirea hde1mgatii a trandafirdor moderni. Florile emanii parfumu1 puternic al trandafirilor de Damasc. florile apar %f preget p h i i toamna.Gertrude Jekyll". Udati usor. Pe suporturi sau pe coloanele pergolei Iiistarii sG vigurogi trebuie condqi asemhiitor trandatirilor urdtori. efectul este minunat. rotunzi gi sunt dispuse in general in milnunchiuri. ugor dinfate sunr de culoare verde-inchis. - foarte bine. AlegeG in acest scop garoafe (specii de Dim thus). produce un efect cu totul deosebit gi plantat solitar ca trandhr-tufi. Grajie aspecrului s9u rnagnific. .Gertrude Jekyll" de-a lungul aleii sau in apropierea terasei.tnfigeti butarul ?nsol pdna la frunze (distanfa dintre tulpini: 5 crn) 3 4 Presati solul R jurul b w ~ ~ a r . Culoarea lor este rozinchis. cimigirul gi lemnul-&nesc ii ofer5 un fundal calm. Plantati-i afara nurnai primavara urrnatoare 5 I I negre a frunzelor prin oamna ... I ACCESORII: O tufa de.Gertrude Jekyll" este un trandafir cu tulpinii e r d gi crqtere viguroaGi. Evitari galbenul strident gi portocaliul.. de nuan@ ceva mai pronunptii spre interiorul flori gi din ce in ce mai deschisii spre margini.Gertrude Jekyll" arad excelent gi cultivat ca plant5 solitate cel pugin trei exernplare in Datorid cresterii sale compacte g i dense. deosebice sau oferi un fundal cu hflorire indelungatii. de exemplu tisa. I I . &sari lada Fntr-un loc luminos. brumkele (Phlox pmiculaca) sau heuchera (Heuchera). Arborii. Asociat cu nuanp Gcmroase de 1-02 p i rqu. clopogeii (specii de Campanula) sau ciocul-berzei (Geranium x magnificum).a trandafirilor din aceastii categorie. levilnjica (Lavandula angusrihlia). Denumirea gi-a primit-o de la unul din cei mai cunoscuri horticultori englai. dar nu UNDE SE PLAN TEA^? = I I Trandafirul-rufi in anumite condigii se poate cultiva gi ca trandafir urdtor. indepartati sticla.. Frunzele tari. apoi acoperiti lada cu placa de sticla.Ca pe vremuri .a frunzelor Nuaup de roz . rnmulap capiitul inferior al butagului In substanp de stirnulare a inradacinarii. . mari (diametrul de I 1 cm) se divid in pauu pik~i. Dupii prima inflorire abundend din iunie gi iulie. plantamafei (Nepeca x hassenii). D a d doriG sii-i savuraji de aproape p h m u l arnegitor. In straturile de flori poate repraenta accente cromatice Asociagi cu atengie cu alte culori nuangele de roz ale trandatirului . Nuanple de albastru p i violet i se potrivesc de asernenea I rlopre m p a m parj-~ Dupa aparitia noilor listari.. Florile puternic invoalte.. PAna toamna plantati butagii in ghivece separate.Gertrude Jekyll" este un soi de trandafir engla modern.. ato or id constitutiei sal. creat 2n 1986 de amelioratorul David Austin gi dispune de vraja nostalgid . oferind astfel un fundal perfect florilor de culoare vie.Gertrude Jekyll" O compost O lad3 dt O perlit O substanja de stimulare a inridacinarii O placa de CULOARE $1 FORME . pare sii fi fost creat special pentru gardul viu.

Acestea au lungimea de 1 cm. Perioadi adecvata plantarii in inghefului regiunile cu climi aspra. Pentru a inflori minunat soiul "Gertrude Jekyll" necesita gase ore de soare pe zi. Indepartafi las. Suprafata seqiunii trebuie sa se incline in direqia opus3 ochiului.: ' Soare deplin. . Aoartea bobocilor semnaleaza prezenfa larvelor sfrederitorului bobocilor. compost sau pamdnt. Nu cumNrafi trandafiri cu Bstari pufini sau pipernicifi. 513 FertrrtrIizare $i ingrijire Fertilizafi 5nca o data cu putin tnainte de inflorire.@I fngrijire tot anul PRIMAVAM :. mdnt de grajd maturizat. Efectuafi tiierea deasupra unui ochi. cu mai fnulfi listari. AcopeScurtafi cu o treime lastarii tineri.e Cumpirafi altoi de trandafir la container. Din iulie nu mai fertiliza9. Incorporatisolul in jurul riti lastarii cu crengi de brad. Taiafi florile trecute. Acesta poate f i plantat tot anul (mai pufin iarna). Sol bogat i n substanfe nutritive. I ISBN 978-963-86092-8-1 . E. cu humus. lnde. respectiv ce nu dispun de rL ridacini viguroasB.jurul trandafirului Ingra~atarii batrdni sau inghetati. Astfel lastarii se lignifica mai puternic si iarna sunt mai outin expu~i Inghefului. Compostul ~i Ingra$imdntul de grajd maturizat amelioreaza solul cu substanfe nutritive. Mu~uroifi in pe trandafiri.Dupa plantare indepartaji partali acoperirea de iarni de ultimele flori. trandafirului cu ingragaminte (dreapta). i : Y o A m N n Plantare $i tiliere Plantare $i protecfie contr. Udafi abundent pe vreme secetoasa. culoarea verde-deschis 5i se hrlnesc cu interiorul mugurilor florali. Controlafi regulat trandafirii gi taiafi bobocii infestafi.

.

de altfel voluminos.Raubrittern cu flori mici.RaubdtterWse asorteazii cu F . Farmecul irand&mlui m e ademenitor kng5 tmasc. CULOARE $1 FOR MI^ Soiul . :r&urile atEirnH minunat. utilizat ca rii diametrul d u poate fi trandafir tu& sau agajittor. UNDE SE aengile athittoare atinge ?nQimea de aproximativ 1 m. :In straturi saa a plant5 de bodtmii ramurile lungi. Iltari lungi. rare C 1 acestuia tine phit in septemchiar de douit ori mai marebrie. gra~oase. I Lastarii subfiri pat fi urcagi pe . Ofed o imagine ferm&dtoare altoit pe tulpinii halt& Florile plantelor qezare fn wepre se revarsii asemIn3tor unor gas-. hd h e Zndalzmgat ti habundent. dqi cu spini.Flori sferce. cu flori ~chmidu'ana) ~iveronica se lntind ~i se asortead cu alte -f3&er~nica spicata ssp. roz T r a n d a t i n r l.Raubrirter". P h t e asociate cu flori flori nedominhdu-le. esce foarte slab..Raubrittern consd in forma sferid pe care florile o p l t r d piinit set ofilesc. sferice. d p . PUNTEA? pbate fi farmat *or. tufoasit este ddtuit3 din tnehis. printre uarldafisii tuf3 si sale rozsunt foarte tre cei a@$itori. Planta pe hndalul verdesatit. nem5iprul (Delphinium)ri poate ti folosit la decorarea grzdinilor mai mici. ce se pot d f hpe suporruri. astfel trandafirul. P a r h u l trandafirului. grilaj sau foigor. F r d e slab dinpte sunt C a formit mdafirul pru pielowe.cade.-- '1 Nuanple roz-rece ale soiuluir .+lqovdbiLrtrui sunt leviingica. Florile invoalte. aratit ca o miniatud a tranda~rului Bourbon. Soiul . F e pwazuti sau duzuri. din pacate. subtiri. Specificul soiului . inana). FIorile sunt de culoare rozpur mai t h i u devin argintii. .. Ca trandair tu& cu .Raub~iiwer*' M o q t e doar o data' pe an. hepeta (Nepeta x hssenii).hubtitter* se numsd @ lor c r e e d proeminen~e. Nervura frun.

RaulsrWr" se d.kubrittern cu radacina lbera. ..-_ . Raubritter" Gridinirit iscusit C u m p & a $ i soiul . Scurtafi listarii laterali la 2-3 ochi. LUMINA SI SOL . Stropifi planta contaminati cu substanfl contra fainirii. Udafi pe tirnp de seceti. So1 permeabil. I 1 - TRUCURI Toamna tarziu formgfl mu~uroaie In jurul tulpfmii trandafirului urcat pe grilaj sau f o i ~ oti r acoperifi lastarli cu crengi. Nu scurtafi lastarii principali. 'ins3 prefers locurile tnsorite. Preventiv folosifi ingrl$imdnt cu confinut scizut de azot. irnbatranite de la nivelul solului (dreaptajos). ite. Fertilizafi doar o data.Raubritterm este sensibil la fginare. inainte Soiul . cu minim trei Iastari IrSguro~i. * ~ o i~i ~ penurndk i . cu humus ~i bogat T n s u b & a n w nutritiue inchis. Stratul fiiinos poate aparea pe oricare parte a plantei. I . larna protejafi cu crengi altoirea plantelor albite p tulpina Mta..ezd% corespunz&w ~i i n penumbra. dintre care doi s i u e a aT n locul altoirii. Nu c u n plante ~ ~ cars au doar doi lastari slabi sau Iaftiari pcwnjfi in wq%tilJie.Acoperifi cu sac de pinza $i legafi gura sacului. afBnat adanc. VARA so+tinere curapre Legafi IWarii de suport..

.

Florile mkunte.5 rn ~i diametrul hce pane din grupul trandafiri. a h 5 t o a r e . datorid b 4 t i n q in China Central5 a &ora arbustul este elegant. I CULOARE $1 F O ~ T r a n d a 6 i r u lHugo estc ham d~~~rativplantat soliar lare situate de-a lungul gardului. Alegefi ca plante subarboricole bU&los&ides cuflori albastre (Bugl~~~oides purpuro- @ Umple$i groapa cu pamint. 0 minunata pland asociad alb-argintiu ii poate fi lba-caprelor (Cemtium romenrosum). k b b o c verde de iarn5 (Vinca minor). ramurile rnai tinere sunt p5decorative au 7. Au rarnifidri fine gi tirnpuriu. sau topor q i (Viola wrnura). planta se demo16 gi se extinde puternic. Frunzele miirunte. Arbqtii vqnic verzi. verdeinchis ca tisa sau bradul. aser n 5 ~ t omajoridpi r trandafirifndr?igi~i uandafiri sdbatici. in griidinile din hp casei sau tn stramrile insuT r a n a r u l Hugo arad frumos in fit. de culoare inchis5 sau alaturi de vegetagie sub-arboricolz de aceeqi culoare. folia . Flori. Aspect. 1 . parcurile europene. ramurile rnai Specialigtii numesc aceasd b a t h e sunt lipsite de spini. UNDE SE PLAN TEA^? Plantagi trandafirul in locuri insorite gi sol &at.acestuia. ginegi ins5 cont de 6aptul d rnai tirziu. U t a r i i lia Pe 1 b @ florile galbene are mar0 sunt vigurogi. frunzele penate. Udati planta ~iforma$ un musuroi de 30 cm in iurul ei. I . grupa a trandafirilor pirnpinelliFrunze. d n d sernin~ele culoare auriu-strducitor. au diarnetrul de 3-4 un si sunt formate din rilor este numit si trandafir dnci petale. Datorid originii si d o a r e a flo. Trandafirul Hugo cu lktarii lui auriu Hugo apar deja i eleganp este unul dintre cei rnai Florile nu sunt hvoalte si. Trandafirul sdbatic este decorativ I%n@ [erase. Trandafirul inflorqte doar o sale au fost uirnise in Marea Britanie ~i a inceputul rnargul d a a pe an. Acest trandafir sat pe htarii scuqi ai ramurilor lungi..E Ploaie de dori de culori v d e I Traudafirul silbatic este unul dini r e primii trand&i ai primiverii. Trandafirul atinge Botanic5 Trandafirul Hugo indgirnea de 2.subgrupa galbeng". i n 6 P n acea szu de triumf prin griidinile gi perioadP este fermedtor. planta* in h d a l evidengid ~i rnai bine florile tirn~urii ale trandafirului. Primavara urmatoare fertilizafi cu ingragmdnt ce stirnulead Tnflorirea. flexibili gi ~i alte caracteristici: i d o r q t e fin arcuigi. caerulea). nu prea urned. Florile cresc indechinezesc auriu. Trandafirul arat5 cel rnai Frurnos plantar solitar.lor sdbatici. datoriti crengilor adrlor dbatici Rosa pimpinellifonztoare este identid. Frunzele verde-deschis rnai k i u devin mate gi de un verde-rnediu. tasali solul ~iformati farfurie de udat. Trandafirul 9 b a t i c poate fi plantat gi * i ngrup. roase si cu spini. penate din depiktare au aspect aserninztor ferigilor. gatben-deschis ale trandaCirulul n rnai.13 foliole. d n d Iktarii a t h k o r i pot crqte netulburat gi frumusegea florilor nu a t e atenuad de alte flori mai rnari gi de culori rnai puternice. unui f u n d calm. Origine. de pornit pe drurnul lui lung spre Europa in 1899.4rbubt cu flori wauwdtw I In anul p l a n W i nu rnai fertilizafi solul.

DupB inflorire nu faceti taieri. Rarifi listarii inghetafi sau prea degi. se acoperi cu pimant ~i se lasi pana dezvolta ridacini. Ingrijire tot an ul P R A . Nu cumparafi plante cu ridacini gi lastari slabi. Desfacetitrandafirii dupa iernare. . Amestecafi solul r u ingragamintde stimulare a infloririi.-. rosurnaronii.IR A Plantare $1 fetMizare in regiunile cu temperaturi scizute ~i cu sol compact primavara este perioada optima pentru plantare. . @IMP AWIMP SRL RO-P-02-10-032 ISBN 97E963-86092-El f iL. t I8 . Fifi atenfi la modul de utilizare al fngr&i3rnintului. Trandafirul infloregte cel rnai abundent T n locuri insorite. lhgrijre lndepirtafi buruienile din jurul ridlinii. TOAMNA Plantam gi pmtejare de iama In locuri cu temperaturi moderate toarnna este perioada optima plantarii. in regiuni cu ternperaturi care pericliteazi trandafirul salbatic nu plantafi in apropiere alfi trandafiri. iar ?ncaz de seceti indelungati udafi planta. Trandafirul salbatic poate f i inrnulfit prin marcotare. . L i A - . lnsi tolereaza zilnic gi maxim gase ore de urnbra. Se face o incizie pe rarnura.Miicty cu f l o ~ . Formafi rnuguroaie F n jurul trandafirului recent plantat. Soare. So1 permeabil. ping ce acesta dezvolta lastari noi. ndide GRUPA 10 18 Gridinirit iscusit l Cumparati trandafir cu radacina ramificata ri minim trei Iistari. trandafirul va produce macege rotunde. Acest trandafir Silbatic rezistent se dezvok corespunzator gi i n sol slab uscat. inainte de sosirea primului ger indepartafi frunzele cazute (stdnga) ~i formafi mupuroaie in jurul plantei. dintre care doi porniti din locul altoirii.A . lndepartafi frunzele contaminate gi stropifi repetat cu fungicide. lupa lnflorire trandafirul salbatic poate f i atacat de patarea neagra a frunzelor.

.

PFcP-F='3 ! E e I I qns ap alqlonzap azuny !aug eldnseap p ~ e n p a ~ g!lqo a eln 5 1 P@==J n1dap P"%pxwd ap d m u y n!! ems-n6a a p f muaam ap y gJd!X"~aF=="upw m*e=Y t f l E . = 4 s A ' m sm s lles -0p uop m It?.intqrap v!v'nyuaqF?-ap~a~ IlOB "9 (FITOW P F W aQ!q F ''?sauau m w-applFosap-w yomwds un pjo nu a3ar +mp c m ~ .ap m asearq airnu q u00 qsnpxa J.sul g % p m nN .u o p a@ aqnw m .

Nu cumpPra# plante cu rftdbjdachi rare sau firave. rnuguro%itulpina soiului . VARA Fertilizare 8 &goire Plantare $1protecfie contra Inghe#ului Perioada de plantare in regiunile cu clima bldnda. Cost@ mi m d t dar poate fi plantat orMnd. T r a l ~ u r use l ?nr4dkineazi3adanc $i nu suportii apa mgnantl. de acea af&nafi solul In profunzime. Mu~uroiti tofi trandafirii la TnZiltimea de 30 cm 00s) ~i acoperiti-i cu crengi uscate. IndepZirtati regulat florile hecute. cu rWcinS viguroasa. Desfaceji mu~uroirea de iarna. Fertilizati i n d o datil imediat n inainte de inflorire. Patarea neagra a frunzelor este o boali micotica ce. dar T august Tncetati fertilizarea. amestecati T n sol hgrZi~lmdnt chimic $i udati. dar evitafi c a apa G i ajunga pe petale $i frunze. a ISBN 978-963-86092-8-1 . ~)octorul planrelor PRIMAVARA Plantare si Were PerioadZi de plantare in regiunile cu clima rece. de primavara pana toamna.Gta'dinkit iscusit I cmp&a$i alto3 de trandafir la container. In Iocuri hsorite ?nflore@ehogat gi continuu.rgri$imdnt de grajd maturizat MU compost gi nu t ~ & . Data M e necesar. Sarre. Pentru iarni. P e vreme secetoaa udati. apoi frunzele cad. imbricafi trandafirul Ontr-un sac de in sau In material de prot-ie special. atacl chiar ~i trandafirii mai viguro$i. m Petru r n folosiji ex~ clusiv 'h.Friesian alt& pe ttunchi I n a k Acoperifi cu ramuri locul altoirii. . pentru a stimula dezvoltarea florilor noi. Stropiti neaplrat I tufele de trandafiri cu solutii fungicide. amenajNi un strat de drenaj. Pe frunze apar pete in formi de stea. pe vrerne umeda ~i rece. SQ1 bqat h wBstan$e nutrMve. Efectuatitaierile de primZivara.

.

-:+ npleg cu primant golurile ...Red P ~ d y e~ * all trandafir cu inflorire abundent ~ oferit .. simple gi eazii grupuri mari. - ca acnaterum sau penisetum. tufi sau awperitor de sol. Soiul ..Red Yesterday" este plantat gi caatoperj-tor de sol.Red Yesterday" asemb5toare celor enitorului . S % . a fost objinut P n 1978 de d t r e englaul Jack Harkness. asrfel soiul . inainte de plantare finefi 1 plantali trandafiri. la inceput rogu-argmiu. Ca trandafir de strat poate fi asociat cu plante perene.Min unati mare de trandafiri .Red Yesterdayn este Pntrebuinjat in numeroase forme.'h a florilor. CULOARE $1 FORMA . Florile soiului . distante de 60 cm. Datoritii formei sale frumoase poate fi plantat solitar. . Locul altoirii va fi la 5 c m sub suprafata . ldngica. Pe suprafefe mai intinse poate fi plantat ranite ~i scurtati-lepe cele'janritoase. UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirul . oferind o imagine foarte pl% cut5 P n grupuri de d t e trei. apoi devin verde-deschis.. a &rui variant5 cunoscud in Anglia se numegte . Icoate$ 2 vreascurile cateva ~ r e J " ~ d s solul stratului rotund sau oval cu ttiiafi radricinile moartesau' 3 0 1.Marjorie Fair". ceea -. Frunzele sunt m&unte.Red Yesterday". I I In grup solitar caracterisiti. Ca tug scundii este deco~ ativ fn fip arbytilor inal~i.. cu ramuri caracteristice care pot a&na chiar phi%la pam h t . Reprezintii un soi s h i t o s ce poate fi utilizat In diverse feluri. Corespunde celor mai severe verifidri la adaptarea la condifiile meteorologice si de sol.Ballerinamsunt ($32-3 cm).Red Yesterday" El cazm 7 compost U foarfeca de taiat trandafiri LI vreascuri . Frumuserea florilor se datoreazii stigmelor albe de pe partea inferioarii a celor cinci petale rosii.5 m in addncime de 50 cm. j . V e objine ~ compozi* hfocate d a d plantafi Plante asodate ale trandafirului pot fi nepeta cu flori albasue. fndesate. in cataloagele de specialitate ca trandafir de strat.Red Yesterday"este un soi cu utilizare mluup1a. Trandafirul Pnflorqte neincetat toad vara. wntracareazii lipsa de par- Planta form& tufe mar-. PLANTARE 5 ACCESORII: !33 trandafiri . 1 B r '.

~ormafibiloane fn jurul plantei ~i acoperiji trandafirul cu crengi de brad Impotriva Rghefului. cifi-l cu scoa* de copac (dreapta). pe care taiaji-i pan2 la 3-5 muguri. . sud-estice sau sudvestice. astfel la lnceput apar Pete transparente. '-' I Pngrijire tot *--I "an RF - Taiaji trandafirul deasupra primei rarnificafii dezvoltate de cinci frunze situate sub floare. verde-dmh is. Stropifi trandafirul doar tn caz de contaminare puternica sau daune grave. Diunitorii rod jesutul frunzei.- VARA m i r e Tiiafi florile ofilite. Sol permeabil.Red Yesterday" inflorege pdna toamna. Important este ca solul s i fie cu humus ~i adlnc afdnat. Larvele viespii trandafirului lasa urme caracteristice de rosituri pe frunze. Stropifi trandafirii de mai multe ori. - TOAMNA Plantare #i iernat Toamna este perioada optim i plantirii trandafirilor cu r i d i c i n i libera. astfel . cu m i mulfi listari stingto$ gi f r u m lucioase. 6 ore de soare zilnic. ------F . plantare. Fertilizafi solul din jurul tulpinii cu TngrigBmlnt mineral ~i organic. bogat O n substm$e nutritive. Mu cump&a$ plant@ cu llistari pufini. slabi sau cu frunze galbene. PRI MAVARA Tiiiere$ Wlizare i ?ndep$rtafi materialul de acoperire.CARTEA GRUPA 10 20 Gridinsit iscusit CumPgrafi t n n k a ~ rla i container. .apoi mu^. Soare. apoi giuri. tgiafi regulat florile uscate. Prefera locurire sudice. Toamna nu tiiati plantele dueH . T n care dispune de min. Ririfi ramurile $i pastrei doar 5-8 lastari..

.

foarte abundentz. . 0 impresie de neuitar produce plantat l%ngS intrare sau pe pergolg. lev5nyid. inflorirea d u r h d plna toamna. Crqterea trandafirului . iar pe un gard alb are un efect de-a dreptul minunat.Y. cu 13starii s3i arcuindu-se upor in jos.. clopoyei. Avegi grija ca sub plant3 pipcile s5 fie paryial vizibile. se m o d e r d intrudtva in cursul verii. poate conferi si casei un aspect de basm. Planta este reoede indriieiti u de amatorii de flori prin florile sale cop-stacojiu. aldturi de flori de strat ro* a P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE d m C E S O R I I : O 2 altoi de .z Superior"pe pergold.. Diametrul florilor in form5 de c e q d .. Davoltate ins5. Scurtafi putin ~i CE SE PLAW Nu asociayi trandafirul cu flori pesrriye care pot perturba impresia u n i d pe care o produce imaginea sa. Gardul asigurz un suport corespundtor pentru trandafir. este de aoroximativ 6-8 cm. .Blaze Superior" U suport O Q compost O TngragimAnt pntrutrandafiri foarfece de gradinirit Pe fiecare latur3 a acest Pe cerdacul alb UNDE SE PLAN TEA^? V3 putegi bucura de o inflorire de neegalat d a d de o bog3~ie plantayi . ascunde de fap[ o plant5 urdtoare cu creptere viguroas5.Blaze Superior" cu I&tarii s h arcuigi arat5 atst de bine cultivat pe bolyi de susyinere. i n d t pare c5 ar fi fost creat spe- nemgipori. lilicelele p i bunghiporul.si a grididor cu atmosfiri rustic5 CULOARE $1 FORMA Apariyia gragioas5 a trandafirului .. Cultivat pe suporturi. Florile apar din iunie in msnunchiuri mici. astfel trandafirul inflorepte mai abundent. care pe mHsur3 ce se trec imbrad o nuang5 albsstruie discretii. albastru sau violet. au culoarea verde-deschis. Prima inflorire. dar culorile florilor r h l n e splendid8. lungimea l%tarilor. mai mult frumusegea florilor rosii.. floarea-miresei. Chiar poate fi inp i un gard de s%rmi viorat de trandafirii ropii.Blaze Superior" la soare si direcyionagi 13starii s 2 pe orizontall. chiar pi in condiyii nefavorabile.. -. Frunzele au la apari~ie o nuan@ ropu-pal pentru a se proteja de bataia soarelui.Acest trandaGr poate fi folosit adt pen tru impodobirea gragradinilor elegante. I se potrivesc nuangele de alb. Locul lui optim este pe latura esric5 sau vestic5. Plante asociate albe pot fi clematisul. d t . de m5rime medie. NU-1planta~i ilng3 zidul sudic voositjn alb'al cldirii. Ansamblul poate fi completat cu nuanfe de albastrv pi violet d a d plantati aliitur~ de trandafir I I I Cultivatpegard . ceea ce evidenti& si .u. Amestefafi @m&ntul di~n groapi cu compost maturizat fi o man& de rtidilcinile rupte. Conduceyi pe grilaj l5starii pe orizontala.Blaze Superior"..Blaze Superior" este viguroasi. poate atinge upor 4 m. in interiorul gr5dinii.

m]inyllm tot a adecvati pentru 1 Perioadl plantare. Taiafi trandafiril du@ perioada de iarna. Din acest motiv fixafi lastarii in pozifie orizontalzi. ~ . lncbrporati Tngr. Tmbatraniti. @ Nu cumpirafi trandafiri au ~ l d l c i np i i p e r n i m wmai Soare. P e frunze ri boboci apare o pelicull alb-cenugiu. sub efectul variafiilor de temperaturi poate f i atacat de flinare.i$3mant in solul din jurul tulpinii. dupa plantare. dar vara tdrziu.. Trandafirii ur&ot-i au Rod deosebit de frumoase pe Ilstarf orizontali.Gridinirit iscusit 1 m turnplrafi 2randaRri da ralitate superioarl. Dexoperiti tulpina de Tndati ce apar prirnii lastari. . P fixafi-i de suport. Taiati t@i Iistarii cu flori trecute cu aproximativ o treime deasupra unui ochi e ceilabi dormind (stanga). rndepirtafi qiqile infestate.Blaze superiorn inflore~te foarte abundent la soare. Tulpina trandafirului cu radacina liberi trebuie acoperiti ~iprirnivara. fertr'lfz~re $i fngrijiire I Fertilizafi 7nd o data lnainte de Tnflorire. Stropifi . Nu v i Cngrijorai daci trandafirul nu tnflorerte abundent T n primul an. @ Solul bogat fn substanfe nutritive este condifia indispensabill a hfloririi echilihrate. indepirtafi llstarii negri. TOAM NA Protecfie contra inghefului Mu~uroifi pimant T n jurul tulpinii trandafirului. O IMP ABfiMP SRL W-10015 .Blaze Superior" este un soi foarte slnitos. dar ~i In penumbrl paqiall dezvoltl multe flori. cu cel pufin trei lastari pornifi din tocul altoirii. . Acoperifi lastarii cu rarnuri de brad sau . ~i n u y taiali llrtarii laterali aproxirnb tiv patru ochiuri.lanta in mod repetat cu o olufie contra ciupercilor. deoarece are nevoie de timp pentru a se obignui cu Iocul.

.

d'd. - .M~S) 1nS -sp el 1-npupueld 'apd a l m u q p :.aSn!raHU -uaureuro rolpnqla! a nnsadsar . .i \ ' T.sap as poqoq u!a -e!eo~daurq ap r o l ~ u p d r n s e!nun t L ! uuarpn!Maauy:.lo1 'lalo!n S ! nSor m p s p w a p -u!On nes arlseqp azunrj n:. !n~turjepuerl eaur!l~uj .- I n . 08 ap alwl puodns awo!leB roj !aruroj -!lruau '(eso~ourauE.. - -- .(!. ~ u r e o ap ] !nlnuv e IS a p e!ipe 1e2!l+ e-IS .hqor m p nes qS!ru!r. I - p ~ o w !p S alpoAu3 a p alp -OH U ! J J -pseou!%nra~ ipp o n:.zor poqoq u!p ala[e~ue~e IS snld q pasod p!q3sap as a ~ p o ~:. - -- . ropryepuer~ de!d Ipa3n3 e uraporu !os 1sa3e paw1deS nue u pp q d a u ~ . q .red ap ~ y e p w !nlru!ur ~ -mar Eadpnr3uj u!p p861 ui god ul aasuap !rn!rpunup uj !rrfepw~ n:.ns!ra~:.u!lsnv p p e a m1n~mpq e$m3 alsa ' x e d ap !l!40U F " u!p [nun cmla!qq w y n d un n3 c c a & ~ ~yan~)u -p~jepm~~ !w- .unp!puw u r n ! y ! 7 ) -mar alsa 'mgos ~muald Oanos el aJeA!lp3 ap 301 q p PU!" '(EPW~W~ ap p d s ) !!aiodop c ( ~ ~ p 3 ! m d un pFsa3au ..-- .euureo~ un p u v ~ e 'a!paur aruFru -pqs mns aps a ~ $ p a y ale01 ~ adeorde :xed ap ro~prjepuam ap mns . 1-!le!3ose '119 -a@[c ( e ! ~ ~ O J ne dp m lpmg) ui p10-p as rep 'urs 8 -!sod IV ad " !& a p m p d ul a n m p a-s u a % p a ~ u p!os m ! l w l '(I!uassy x wadaN) p q d 3saro~uj ! i aseol a!~myxordeJeop ap ru3aureIp .ai\ ~ u ! a r armp -yum p!q:.yur!u m albqasoap as nu apd alelalsed aps ~rolnr. ~enqs ay gs !!~)oye 1 1 1 3 0 1 es l a p e ~ n ~ y e p u!ie~ue\d e~i aaNn '.>alsaue u?!nln~!+epue~l eupepe~ !ie!nuu? ' I N : .Sd~e . aseorumdse i v 3 L M a 3s iuaure!uedrume ap a1ueId 3 ~ 5 alueld a ~ .aseopnl azunrj !S !.ZPe8 O ! A <aqppov ru alueld ap !rnl plwe . n:. ! ! I p!os p anr!ur ap a m nN .s UJ !.!maand uj n p '!puo!lrper~ !!rrjepuar~ ' # a s ap prurof u~al1~01a ap :. A!I -!J~~~UEI :. 5 L-OL aF d a u g ~ o naja d ap p .drup lrn:.erm I 'SU~IU! E ~ I E J ~ U ! ~UJ ~A IS aurq alreoj -=dm c!pnd~ndS ! n!nEqp-lal w y n d un pquerua apr '.Su !L um3ard t(um!qydpa) pro5 xu:.aSm!raHu p y e p u a r ~ jo ajrdcc p h l 2 u a pu!ppS ap ..&laq-!~ou ~a3s-v -pp n u n u p pere U a % ! ~ a ~ u -OH Ia+ug pruud el e q d nnu 4aee@m-amou ~ a ~ s alalnps y) ln!os au-d ap apnpws u l !rrfepuen !y:. ap !mlEp sour PI o aupap -ny p l u a p ! as ~ u a % ! ~ a ~ u !Jelsq ns '~suap !nln!os a p aseo$wO aprold !mm@p UJ 'pwgsy m m d a -UJ 9 'muel6 'ur 5'1 as-e aleod g s c o d p a m l o m p 4 W L L W d 3s 33 o n:.aqd -ma= !an q l n d p a l p ap -qqp-m~Op wposs ! J O I I !mdnrS ui l!pEs arj ~slepueru '(we~m?md XO~YJ) aplar -Eurnrq !I (r.-.aSn!ra~" ln!os epydmdX3) !asa~!ru-eano~ y ~ o aqp d !~og.

Fumagina s e manifesti prin aparitia pe frunze de Pete Cntunecate. cu cel ~@ufin trei listari vigurqi ~i ridacini puternice ~i drepte. P r o t e M i IWiprin acoperim cu ramuri @ frunze w t e . Taiaji florile ofilite. Din iulie i i fertilizarile. ~ $ i ~ m n t n panrdul In mgiunilecu d i M bland& trandafiriitoarnna. cu rnargini . Frunzele s e tngilbenesc Si cad. data tnainte de dezrnugurir~ iard. Dad are soarat. planti cu radicini adAnci $i nu parfumate se pot alcatui suporti urniditatea stagnant%. Afdnafi addnc solul: trandafirul este o Din florile uscate. Pe vreme secetoasS udaji. potpuriuri. Preventie: afdnati adlnc solul pentru a evita stagnarea apei. admink@@Clecampobt pl hpIrta$i continuu W ~ l e tre n&ori.CARTEA GRUPA 10 22 Gridinirit iscusit Cumparafi aftoi de trandaf r qu ridicini liberi. foliole de dedesubt. indepirtafi sistem* f t d k Locurile cu o bung circulafie a trecute. zirnjate. . aerului ti stirnuleazi dezvolirnediat sub frunza cu cinci tarea sinitoaa. l ! & @ m @ Hrnantul i R jurul tulpfniiT n e S n t e de wnirea gerului. hflore~te mai bcq@t&wS Tnflorefle mai abundent. S o 1 cu humus. Nu cumpgrafi trandafiri cu doar doi listari subfiri sau cu l&stari strdrnbi pornind de deasupra locului PI+-$& + Soare deplin. lndepirtafi frunzele bolnave de pe sol ~i stropifi planta cu fungicide.

.

.

Mu~uroiti planta. 'lndepirtaji frunzele contaminate. cu cinci frunzulije.C i GRUPA 10 irit iscusit a Cump&r@iakoi viguros. I Nu cump8rafi trandafiri subjiri. ofilite.. cu radicini indoit& sau numai cu doi listari firavi. Stropifi planta de mai multe ori cu solujii fungicide. Pe frunze apar Pete dinjate. acoperifi-o cu frunzi~ uxat. indepirtafi mu~uroiul de iarnii de pe trandafirii vechi. negru-maroniu. IndepWafi Mrtaji frunzi~ul strans In jurul plantei in timpul iernzirii. Sol aftinat. astfel listarii vor f i mai rezistenfi la OngheF TOAMNA Mu~uroifi trandafirul p h i i in rnomentul IPGririi. cu cel pujin trei listari verzi porniji dirt locul altobil. . Q IMP AWlMP SRL ISBN 978-Q@SWQZ4-1 . Efectuati tiierile sub floare. Vara tbrziu trandafirul poate fi atacat de mucegaiul negru.Othellon inflorege abundent 5i i n culori vii la soare. Din iulie nu mai fertilizaji. eu r i d i c i n i liberi. Nu-l plantali prea aproape de zidul casei aflat in bitaia soarelui. Deoarece inflore$te indelungat. imediat deasupra prirnei frunze compuse. Soare. necesitii multe substante nutritive.

.

.

FormatiT n jurul plantei muyroaie din compost. I r e ~ i h Eocuri cu temperaturi moderate ~i cu solul afanat. Trandafirul m denrolta satisfadtor @ d a d este expus zllnic dteva ore la u r n b a TnG are culorile cele rnai frurnoase tn soare deplin. Verificafi planta $i taiafi listarii contarninati pdni la fesutul rnedular slnitos. I . Scumi ceilabi ilstari. Nu curnparafi plante slabe deja infrunzite -re. I BIantam$ft&re k regiunilecu ternperaturi sdzute $i cu sol compact. cu humus. ~ planta ~ un rnotiv poate fi atacati de viespea lastarilor de trandafir.bradinarit iscusit 1 LUMINA 51 SOL J 0 Cumparati toarnna sa~l gartmavara plante tinere. nu se vor demoha corespunz2itor dedlt d a d pgrnantul este schirnbat pang la adAncirnea de 60 crn. Mu plantafi trandafiri noi unde anterior s-au cuttivat trandafiri. doar o data cu ingrlgmant de stirnulare a fnfloririi. indepartati frunzele dzute din zona radacinilor. ~ Daci listarii re o f i l e ~ ~ fira p r vizibil. cu riidicini viguroasi $ cu rnai mulfi listari. Acoperiti tulpina trandafirilor in &zvoltare ~i amestecati solul In jurul raacinii cu compost ~i Rgril@mAntce stirnuleaA inflorirea. TOAMNA . Udaji pe weme uxata fiacoperiti solul fn zona rldacinilor cu scoafli marunfits @). So1 afinat. pirnivara esie perioada optiM pentru plantare. toamna este perioada optirnl plantlrii. apoi ardefi porfiunile bolnave. ~i pe cei ce uex fncrucw.TaiaJi Iaarii tnghwi. parndnt MU fngra@mantrnatur. Arn&wa$i solul trandafirului cu compost ~i ingr5~Irndnt ce stimuleazi4 inflorirea. a M 1 i z a t i trandafirul la Tnceputul prirniverii ~i cu x u r t tirnp inainte de inflorire. . apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.

.

plantafi m f ede 60-&Ll crm. kp- Plantele cu flori violet- efhct.tqi combinajiile de culori intense.WerinaDp. P h m # c4. Put+ alciitui un ansamblu e g w d deosebir de frumos asociind shkdbr&* A l t r o i h p e ~ ~ 4 trandafirul ~ cu menta decorapate pfan'prrgi IEo gf&We tivg (Monarda)~i brum&elele (Phlox). pan& la frunze.Werinan e t e pcdem eav-f L ~ dbktrui. pieloase. Pimite d d bracii l w . Udaji ~i acoperili vasul cu placa de sticla. indepirtati sticla. riisisfiriindu-se in arc. cu galben. la &- asE pmAL.1~ dud exem. Soiul . portocaliu $are pe m m d pbat.si extinsg. in jurul anterelor. care se situeazii la distange egale unele de altele. se potrivesc excelent cu soiul de trandafir . acest soi de trandafir tnflorqte p h 5 la venirea Pnghe~ului. spre exemplu jalqul (S&a nemorosa). fi un funclal has pentm gqP. 5 mascena). 4 Dup8 ce apar frunrele noi.flori $ plan= B I s n ~ P n i p l a v I v i u ~ o micole. UNDE SE PMTEAZ& f n &rHdi& se p a t e & h i mult i l a t e r a l : se p a t e plmm ca arbust salitar. amble a v h d flori de &i reci. . mu$cata-dracului (Scabiosa caucasica) pi soiurile albe de chica-voinicului (Nigella da- Scurtafi buta~ii astfel incbt s i rambni fiecare cu cinci ochi.P f or1 gratloase I PLANTARE SI ~NGRIJIRE rn Soiul de trandaiEr . Introduceti capatul inferior in hormoni de stimulare a inradacinirii. l&@a (hvar~dula). coada-~oricelului (Achilles ptarmica). Dup5 prima mare Inflorire. Ballha". mid . Zn p p u r i sau ca acoperiwr h sol msti hdx.&s&k.salviaalbii (Lavatera uimestris). Podoaba idmli a g&inilor mici: . a ramrai m a t e grafios CULOARE~IFORMA Soiul de trandafir ..Ballerinan se potrivqte k%demaI pnuu d e E s m coI0. baza lor este de culoare C Gard viu de tranddri f o r m e d impreunP m5nunchiuri impresionante.Ballerina". . pi row-scacojiu. Florile sale simple sunt compuse din cinci petale.amperit8 de flori raz. nemtigorul (Delphinium).biie cu n e n u m h t e alte flori si arbqti.Ballerinam reunqte forma elegant5 pi atmosfera rustid caracteristicii trandafirilor sdbatici.6m? Datoritii culorii l ~ pale a florilor d e .Penuu a obfine acest ~ d e p ~ e . Pe d t posibil fnsii. 3 Plantafi buta~ii in sol inclinat. Petalele au margini roz. Buta~ii inradacina* pot fi transplantafi afara. crqte rareori peste un metru. ilqxesi~ InA pzr* r e ludic%. se potrivesc bine cu florile gragioase. Din cauza ramurilor moi.. .Ballerinanse davoltii ca o t d 3 lar@ . floareamiresei (Gypsophila). relativ mici. Plante cu flori albe asociate pot fi dopopii (Campanula persiufolia). iarba-ma~ei (Neperax h e n i i ) fi lobelia piticii (Lobelia erinus). . Frunzele verde-deschis.Balerha" altoid pe trunchi tndt pot plan. evit-&X a taumudor de a @ &.

bin. Udafi pe vreme de seceta. tn general. sub trandafir 3 ' I! : I WNuc r a tn d a r 2 ir f slab Vixafi l n va4 m u cu 18stat-i' pufini $i subfiri. Din iulie sistafi fertili- Piitarea galbena. >octorulplantelor FertilizatiInca o data cu xurt tirnp inainte de inflorire. r u cel putin 3-4 listari verzi. t are un continut rnediu de substante nutritive ~i nu prezints apg stagnant& deosebit de fndelungat da& indepartafi regulat florile F -cu frunzir uxat solul in jurul la o treime ramurile prea lungi ri de la baza pe cele Trnbitranite. de insectele ce sug seva plantelor 5i nu exista protecfie contra lor. In nici un caz nu-i cornpostati. Viru~ii sunt rF~spandifi. gradinilor rnici.C ' E* Cumpkafi nurnai plante in container. . Suporta ~i penumbra daca patru ore pe zi. tnradlinate. Fertilizatisolul cu ingra~amant pentru trandafiri. Tndepartati sisternatic florile trecute. Scoatefi din sol ~i ardeji trandafirii bolnavi. dungile n forrnl de sau jesuturile T mozaic de pe frunze sunt cauzate de virusul mozaic al trandafirilor.

I TRANDAFIRl GRUPA 10 4 JJ Parade " Trandafir urcitor cu par& dulceag .

rnari ~iinvoalte.Barbara Jackman".. iar in august gi septernbrie cu florile m h n t e . ta noile rad8cini. Florile trandatirului .Parade" h fip zidului . A p * d in mkunchiuri dense.Paraden este un trandatir ur&tor inflorind abundent ~ide rnai rnulte ori. Dupi prima inflorire din iunie. h t a r i i puternici pot fi crescuji gi pe boltii de trandafiri. Separati 18starul inradacinat de planta- Legafi lejer lastarif trandafirului . de exernplu h a caprelor (Cemtium tomentosum).Paraden suport cu un Znur gms sau cu o sdrma moale. -- C Pe o bold alinui de irandafiri albi Zid cu t r a n f i i Trandatirul urcitor.Paraden sunt roz-inchis. de exernplu lwkjica (Lavandula angustifolia) sau perenele albe. sunt rar atacate de boli. Gd suport. Fixa~i spalierul de zid cu distan~iere solide.. precum gi ca fundal rnarcant. h t a r i i SZviguro~i pot crqte phii la lungirnea de 4 rn. se extinde PLANTARE $1 TNGRIJIRE Cb piatra Cl foarfece de gradin2 .Paradev aliituri de plante de culori ce se a r r n o n i d cu culorile trandafirului. oe dt posibil. Siidi~i plantele la cel pugin 50 cm de trandafir. ...Ffori in cufori intense I Soiul de trandatir . b g i i un gard de 2ipci sau un spalier trandafirul acoped intreg suportul cu culoarea sa roz-intens. Culoarea lor ~~ Znflorescenre roz-hchis forrneazi un fundal frumos florilor roz-intens. pentru ca acestea sii nu-i sust* substanp nutritive 5i api. La prima inflorire un efect contrastant se poate crea cu nuanjele de albastru ale clematisului . sau de culori echilibrat contrastante. Plantafi-1la cel pujin 40 cm de ziduri.. cr&te p h i i la rnsrnea unei tufe uriqe. in cazul spalierelor ins2 deseori lipsqte. fn griidinile mai rnari. I n cazul pergolelor pi gardurilor m i p r e a corespundtoare.. n e c d a aerului este dad. AraG rninunat aliituri de plante tikitoare cum ar fi clematisul de g&link Nuanp de rozcira trandafirului este widen~iad de florile roz cu centrul dungat in violet ale soiului . astfel '1 devenind o podoabi r n i n u n a ~ a griidinii.Bees Jubilee". Jackson S i Perkins este trandatirul urdtor roz-oal de popularitate rnondialii . s i nu fie indreptate spre zid.. Siidiji trandafirul . fdrrnind inflorescen~e tip capitul in rozete indesate ele arnintesc prin forrnii gi culoare de trandatirii timpurilor de demult. pentru ca 1%tarii legayi sii fie in calea curentului de aer gi sii nu se irnbolniveasd din cauza aerului stagnant. Trandafirul poate fi cultivat ~i pe coloane sau stillpi. in culori pregnante poate fi plantat intru n loc privilegiat..- I CULOARE $1 FORME .Paraden dezvold continuu phii toarnna flori pliicut parfurnate. Ca acoperitor de sol i se potrivesc perenele violetalbktrui. . Unul din genitorii trandafirului ameliorat in 1953 de d t r e Boerner. F d e sunt de m%ime medie. rnasive ~i lucesc epiderrnic. Fiind foarte raistente. Edkinile. : ~ e w Dawn".Parade" M o r q t e bogat. albe gi j u d q e ale clernatisului p a r h a t (Clematis flammula).

indepirtali acoperirea ~i rnu~uroirea de iarni. --". a Mult soare. Alegefi exernplare cu r i d i c i n i liberi. cu listari brunificafi ~i fragili sau cu ridicini firave.. O IMP M M P SRL ISBN 97s-8 . Udafi pe timp secetos. Tiiafi inclinat trandafirii pentru v a d ~i puneji-i in api cildufa. . avlnd cel pufin trei liistari viguro~i. cu variafii rnari de ternperaturi.Paraden toarnna sau prirnivara. mai fertilizafi o daG. Eventual. schirnbafi solul p8ni la adlncirnea de 60 crn. indepartafi frunzele pe al ciror parte dorsals s-a format un hvelis fainos. pe vrerne caldi ~i urnedi. . . jos). administrati compost ~i ingrigmlnt de stirnulare a infloririi.. Nu plantafi . hainte de plantare af8nafi solul.ParadeM intr-un loc T n care anterior au crescut tot trandafiri. trandafirul poate f i atacat de peronospora. deoarece i n aceste locuri se dezvolti greu. Grgdinirit iscusit I a Cum@ra# akoi de trandafir . I I Vara tlrziu.$ngijire - tot and 1 Hantare p fertijizare dexhiderea mugurilor. a Nu cumparati trandafiri subfiri. . TOAMMA Ptantare gi ptvtecfje Perioada de plantare adecvaG in regiunile cu clirni bland& inainte de primul inghet. Indepirtati rarnurile inferioare Mtrane ~i t&iaji rarnurile tngheate. deoarece trandafirul se inridacineazi adlnc ~inu suporti apa stagnanti. y Parade" I . Cu c l t rnai rnult este expus la soare. Plantati O n acest anotimp in regiunile cu c l i d Me. Du@ sflr$tul lui iulie nu mai fertilizafi. lnainte de tngrijim Taiaji Mflile ofilite deasupra unei frunze sintitoase (stanga. cu a t l t tnflore~te rnai bogat. mu~uroifi tulpina trandafirului ~i acoperiti lastarii cu frunzi~ uxat. D . So1 bogat i n substanfe nutritive. Stropifi din zece tn zece zile cu fungicide. . Suporti tnsi ~i penumbra.

CARTEA GRUPA 10 27 Trandafir-tufi cu flori roju-somon parfuma te .

al!upepy alampeo4 n. !ie!ql ap gealgfi o n3 lnlos flexqsafflpr 'UL~ 0s x 0s x 05 ap edeo~6 o !$edgs .'!fiunle a ~ d nes adru ~rueu@el6ul ap e u w o !b ~sodwo.e~enpw!d :uw*( Z 1 .

cu cel pufin trei listari deasupra solului. 1 I IMP AMMP SRL FMP~fQ(bn 4I I . Dupi inceputul lui august nu rnai fertilizafi trandafirii. mu~uroiti solul In jurul plantei.CARTEA GRUPA 10 27 m Cumparapi altoi de trandafir cu r i d i c i n i liberi cu tulpini dreapti. . Udati pe vreme secetoasi. acoperiti planta cu frunzi~ ~i Pitarea frunzelor survine frecvent dupi o perioada ploioasi. Tiiafi listarii prea d e ~sau i crescand in cruci~ ~i Tndepirtaji ramurile bitrilne de la bazl. Planta lnflorind indelukgat necesiti o antitat be'de substan!e nvtritwc Primivara. pentru a deveni mai rezistenti la inghef. TOAMNA Plantare $protecfe contra lnght$ului 1 Perioada de plantare adecvati in regiunile cu clima bland& Tndepartati frunzele cizute. T n caz de infestare extinsi. In dogoarea soarelui inflore~te abundent in diferite nuanfe de culori. Efectuafi taierile de primivari. )octorul plantelor PRIMAVARA Plantare p Were fngrijire Perioada de plantare adecvati in regiunile cu climl aspri. Soare puternic. L. Sol afinat. tiiafi-o moderat. stropiti florile $i frunzele cu o solutie fungicidi. jos). Boala micotici pericliteazi in primul rind in al doilea rind petalele ~i frunzele. . Tndepdttaji mu~uroirea de iarni. Nu plantati trandafirul in apropierea unui zid sudic fierbinte. Tiiati florile trecute deasupra primei frunze dezvoltate (stiinga.. I A . T n regiunile cu climi aspri. Observati plantele pentru a depista semnele bolilor sau diunatorilor. # Nu cumpiirap trandafiri cu numai doi lgstari subfiri sau cu mugurii porn&i. r : ~~W>~LL*L. indepirtafi imediat piqile contaminate. Fertilizati din nou inainte de dezmugurire. lncorporati in sol ingra~imlnt de stimulare a infloririi5i compost.

.

bpobep pog.uam!p IU 'apoau~!!urasa@ n3 ' z a u a p upd asui 'un 09 &upe ap yiumu gurj alnoj o IU ' a q p .3 .!P=dU ampanqk 'aqp !~op n3 eayl 1npuq~~1 ~ S Oe ~! o J s !nl= eaxmjqo w u a d .-w wm II + VI @?PSI d v ' a p hp! aP ~ O ! A a d wlp muyd ! h n d qa a ~ m p d m ! 113!(rpmuuw) epreuow d ~ ~ p i ' p apuaq u ~ ~ ~ ) -@ '(safa%& !1@3011od L a ~ a q -@g a i r p n3 p ~ n a ~ d I uE qA ~ -p p a ap p p pqsoune 0 W O JJJaN ~*w" .~ J ~.snq uE P P P aC *1nS!z ~ o ~ p a u r rumfnd aj n3 ap01 ap !map IS p n q d au?%ur! op a j o -!JS arcuny n3 alas n3 I -mjnes eup&pp m!ppad ~ o d -aTqF 9 S ! =of" J asanoap Lp!u~a~nd alnoj 1 9 la109 nes z o pop ~ IU a ~ u e ~ d ! pury mueld 'm3qd w y m d un !d anol!uawapE alSya~!~d ns IS lermse rj m o d .!Jn!os JOJSZX a p an!l!zod a p m a s y a1w1 a n . J E mun P~~ am ~ ~pqurase ! 9 !ia!n%un~! ~ o q o q u!a e a v ! ! ~ y e p m ap ~ l p w ~w pu!~u!ure '!Soumy a m o j 1uns p q o q ST!JO1. c ~ ! ~are%~t:w" ~ ~ a ~ pa m p ap a nu laflsa 'uuonwTpaaU! 4 . ap d d un au$qo a~eod as c g ~ q ~ o q n rj aleod . '! A ~d10p"'dU epunq!'OL3 !!JI@PW53 P F Q O ! $ ~ .~plXUOJ a l b a ~ ~ as ~o =pJJaM d la&^" -=q@ p'o-w~u ap -a1wolm ! J O ~ ~uldpll 9-d e=) pTda3ul -q.r~saur!~~ w a ~ ~ aqp g ) e!nps ~ o$ dm ~ o m p pyepuesr !oa JOl!JN€!JlS@ ILIIUZO W '(m!u?~dpa S)F P ~ ~ P .~!JJ~N ~ a & n ~ qmp!os * eaur!i~uj.pJJaM am~onzap ns aua~ad a~a!do~de o pajo p u y e p m lapse 'auaq y !lezue~d nu as ~luale $!d 1are%nwU esuj <aqp!$!zodwm $ Ia ~ a ~ alaleunyw ue apqw luns c s ~ d w m p!ysap as a p o ap luns mown1 alazutlld 'l@UJ P T 3 -9elnpuo q=lsJolapa nes punx ~ u vr a m p a~eod eae@nw S ! w3 8 ap p.~ Z F ) ~ I I ! H 1 n m F a ap lnuy5q~ apnm~ ~ d m ~ r a JSOJ .sojnl ! S a e w 3ed apop ~ep!ds sysap as $!ins& ap J I .pJJam I&N" *earenmnes ma@ -qns p u y d w 'aom a n o p ap (r!namy x ~1adaN) madau nes S ! ppua~ds pour ul m p w u ~ esul (s!.

la clte doui sipirnani. Adunati frunzele chute.. * efectuaP tiierile la trandalk. wrzi.I :mFi -. reventiv stropifi planta cu ifuzie de coada-calului. cu fungicide.. a NUCWRIWM p b t e cu b a r cEol b r i sub$iri $i p3taJi sau cu r M k i n i l slabi. eventual xoperi$ listarii cu Pe vreme urnedl si rece cest trandafir poate f i tacat de pitarea neagri. lndeplrtafi de la bazi rarnurile bitrlne. L . ISBN 978963-86G92-8-1 .. de culoare lnchisl si scurtag ceilalfi llstari p l n l la 4-6 ochi. Pentru vazi tliafi boboci cu pufin timp Tnainte de a se dexhide. . .. La tulpina trandafirilor formati mu~uroaie din compost sau gunoi de grajd. AfBnafi ad$nc solul pentru avitama stagnarii apei. W I pe~meabil. FertilizaJi de doua ori pe an. I . :Gridinirit iscusit Lmifica$ii d m 1$1 cam :4ispune &ampria solului de 9hinim trei l w a r i vigurogi. !.'pentru a Tnflori abundeM$ a .cu humus. lndeplrtafi frunzele contaminate si stropifi de rnai multe ori.$ 4 . 4 . .~rlspandi i parfumul pllcut. I te ~i ridicate toamna este peri- oada optimi plantarii. .

.

1 de Sapafi un gant lat de 50 cm. flori viiratice pi ierburi decorative. rogii.PLANTARE . roz gi cu diametrul de 8 cm sunt mai mari declt cele ale trandafirilor sdbatici. cu luciu pielos.. Amestecati in compost ~i ingr&$%mBnt. nu mai inaltii de 80-100 cm se &fir5 amplu prin ramurile sale dese. fnconjuraFi trandafirul cu flori scunde cum ar fi levintica (Lavandula angusrifolia). planta~i-l in grupuri mai marl mai cu ales in taluzuri. In aceastii perioadii tufa emanii un parfum discret. Pentru 1 m gard viu cumprati doi altoi cu rtidkicina libera. albastru. Culoarea roz a florilor se deschide treptat gi dintre petale se ridicii coroana galben-intens a anterelor. rgfirat poate impodobi in multe feluri griidina. il fac apt p. concomitent cu florile apar macegele rotunde. Calcula~i &re trei-patru exemplare pe un metru piitrat. Frumusetea soiului . Ca acoperitor de sol. Datoritz cregterii sale r&firate. astfel ca s?i ramlni vizibil un mugure vegetativ nou. Prima inflorire este urmatii in septembrie de o inflorire ulterioarii mai modestii..ntru gardurile vii. trandafirul plantat in grupuri se folosegte de obicei ca un acoperitor de sol aspec- UNDE SE P L A N T E ~ ? Trandafirul-tufi scund. 5 Uuplmiti solul tn jurul tulpinilor. yinlndu-i la depiirtHre pe intrugi.. Menaja~i planta dacii p2nii in august indepZrtati florile tre- I -1 Plantaw gardu~lui viu: toamna sau primavara. 2sd Un str. Tufa de dimensiuni mici. violet gi rogu. Tngrti~timAnt. 6 . Alituri de trandafirul extindndu-se pe orizontalii arata bine florile-lumhiki Pnalte gi subfiri. garoafa (Dianrhus grarianopolitanus) gi stahis (Srachys T Z i i fiacinile rupte sau prea lungi. Bobocii lunguiefi. sclipesc minunat in lumina difuzii. de frunzigul speciei Vara apar sirnuIran florile pi md-ele Rosa rugosa. CULOARE $1 FORMA Soiul . fn straturi se poate asocia individual 8i in grupuri cu perene. ugor indoite la mijloc amintesc.Dagmar Hastrup" a fost ob~inut in 1914 din puiefii speciei Rosa rugosa pi a mostenit multe din proprietii~ileacestuia. de exemplu crinul regal (Lilium regale) sau crinul alb (Lilium candidum). Tnndaft dens.imop: Rosa rugvsa cute gi lbari sii se dezvolte miicegele numai dupi aceasta. care gi aici infloresc abundent. miitboase. acoperitor de sol O mhnu~i sdbatici.Dagmar Hastr~p~~ are flori la f d de fermeca'toare ca tran&ii 51 INGRIJIRE foarfece de gradinti O compost. Florile fragile. in a p fel ca locul altoirii s a se situeze la trei degete sub nivelul solului. Dimensiunile sale predestineaza tufa pentru ornarea griidinilor mici. iarba-mQei (Nepera x faassenii) gi clopo~eii in nuante violete (Campanula carpatica).Dagmar Hastrup" se manifest5 cu adeviirat in penumbrii.Dagmar Hastrup" i se potrivesc culorile alb. Din august. care seamiinii cu fructele speciei de bad. veronica veronica virginica) pi lisimachia (Lysimachia clerhroides).. & Soiului . Plantafi trandafirii la distange de 50-70 cm. plu nemfigorul (Delphinium). Mulciti solul din jurul plantei cu scoafla miruntitl. cenugiu. Lucrati cu &nu$. Scurtati ~i Iatarii de la suprafati. rogu-carmin deseori deja in mai se transform5 intr-un potop de flori. Frunzele cu nervajiuni adhci. Udati abundent cu un jet de a02 subtire plantele nou sadite. adanc de 60 cm. inainte de plantare inmuiag rMkinile. 3 4 PlantaTi altoii la distante de 50-70 crn. de asemenea. Acompaniatori albi pot fi lobularia (Lobularia maririma). Sunt dispuse pe tulpinii individual sau in minunchiuri. Florile simple. Plante asociate superbe pot fi crinii mari. cafeluga (Lupinus polyphyllus). Depuneji pll~mantul in jurul tulpinilor ji kthtorifi-l cu grij8. Constituria volurninoas5 gi spinii degi. ca de exern- byzanrina).

Concomitent cu ultimele fkri planta dezvolta mace~e rotunde. r Din august nu tZiiafi plam. Muguroifi tulpinile cu compost. mari. ISBN 9 7 8 9 6 3 6 @ @ 2 + 1 . . folosifi ingr5$3m&nt pentru rododendron $i uda$i numai cu apci de ploaie. Tndepartafi parfile ofilite. cu ridacin@ liberg. . Udafi abundent pe vreme secetoasa. care raman verzi.F--. cu humus. 1 Perioada favorabilci plantcirii in regiunile cu climci bland& Tnainte de venirea iernii indepartafi frunzele cazute de sub trandafirii plantati anterior. ?ncorporafiin sol turb5. Sol permeabil. Simptomele bolii se manifest5 prin ingcilbienirea frunzelor. VARA IIGjqire Fertilizafi Inca o data inainte de inflorire. Y6lu1 .. Plantare ~i protecfie contri fnghefului L . . [n tnfrunzite sau cu rldacina si Iastari firavi.. cu exreptia nervatiunilor. .I Gridinririt iscusit @ewhm?IMm larandafir viguros. .-. care poate cauza ingilbenirea frunzelor.ih'A&--.O &arid fntms. jos). 'Indepcirtafi lcistarii inghefafi ~i morfi in cursul iernii. @ Nu cumpirafi plante deja -:IL " . r P&n8T n atgust M g a ig if + M e ofilite pentru a stimula infloririle ulterioare mai modeste. Mulcifi solul ?njurul tulpinilor.Dagmar Hastrup" este un soi de trandafir scin5tm ri rezistent. ins5 solul calcaros poate cauza IngHlbenirea frunzelor.-.. iar in solul calcaros Pngrci~cimSnt competat cu turbd. Nu suportii solul calcaros. sol sau ingri~amlnt maturizat.bagmar Hastrup" Tnflore~ts minunat ~i i n penumbra. cu cel pun trei Ilst&$i verde-fraged pornifi din locul altoirii. Tngrjire tot an ul I PRIMWRA Plantare ~i fertilizare - II I .+-. 5 IMP ABAMP SRL RO-P-02-10-025 8 .-. incorporali in jurul tulpinii ingrci~cimdnt organic (dreapta. ! ToAMNA Perioada de plantare adecvata in regiunile cu clima asprci.

.

nemkorul (Delphinium) ~ilavanda (Lavandula). Deschise total. cunoscut din 1894.f n c h i s asE Ptode d & s ale sau albastru-violet.Cecile Brunnerndescris aici. frunze verde-Pnchis.P Soi cunoscut de mult T r a n d a i E n r lurca'tor. Imaginea Pnfloririi de toamng este completad de verbena uriag -(verbena bonariensis).unate. I . . W e B~nner" cu crtytere viguroasaW are fforim h t e ademenitoare. a fost ob+ut fn anul 1881. se deschid mdte flori m h n t e de ftumuseje nobilg. Pe snportul b o l d trandafirul ademenqte oaspejii cu florile lui parfumate. UNDE SE pLANTEAZK? Datorid florilor aparte ~i formei viguroase. Spre deosebire de trandafirul tufi cu acelqi nume. se m r t d cu flori ~ u . acest trandafir urdtor Pnflorw foarte abundent h iunie. (Clemaris)sau dematisul im. Florile gqioase. Pe suporturi pot fi conduse algturi de el soiurile . ce atinge t d ~ i m e a de 90 cm.(C'Rdle Brunner" p a t e fi fn&r a d t aandafirul tufa d t pi uandafirul &tor. Petalele de culoare sidefie spre cenuu dwin roz-@bui. G@rat pe per+ poate fi un fundal minunat al stratului.Nioben~i "Rouge Cardinal" de clematis .. apoi. Din bobocii roz-somon care f o r m e d buchete.C&ile Brunnernp a t e fi folosit In numeroase forme. Trandafirul tufa. Acest soi are pi variante cu flori albe. iar petdele au marginm rilsudd. este unul din mutanfii soiului obfiut in 1881. in forms de pocal. roz hfloresc Indelungat. petalele sunt rilsucite. pentru a asigura circul a ~ aerului a P n jurul htarilor. nucise pitice sau dedipi (Anemone blanda). Ofed o imagine aparte &@ratpe o bar&halt5 sau pe coloana de @ding.' lian (Clemarisviriceffa . parfi. Pe vremea Pnfloririi principale din iunie plante d a t e de d malbmtm-violet sunt dopojeii (Campanula pemicitblia). beza5i s u p d la 15 un de perete.. plantai la baza plantei lalele scunde. nepeta (Wepera x hssenii).unna dez- volt5 mai ~ u t i n e flori. - P L A N T A R E $1 ~NGRIJIRE Sub denumirea de . stelupele de N o w Belgie cu flori albasuu-violet gi omagul Penuu a avea j primivara flori t n jurul trandafirului. norile se aseambs cu florile trandafirului tufi cu acelqi nume. Trandafirul h t o r . phil to.Rubran). uandafirul urdtor .

Ce'cle Brunner" GrgdinZrit iscusir 1 Cumpgraji toamnix m u primlvara plane vigurodise. VARA ingrijire in locuri cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii. e Some. apoi frunzele se ingalbenesc $i cad. Taiei ramurile hghetate sau bltrdne. Pe frunze apar Pete cu conturul dinfat. I'fnpri jire tot an ul PRIMXVAFM Palantare 2i fettiiizare sau deasupra unui mugure Qos). 3 lastari. hdepartati frunzele clzute. TOAMNA Plantare ~i pmtejare de iamri in regiunile cu temperaturi sclzute. Sol permeabil. O IMP ABllMP SRL RQP-02-10-038 158N 978463-860824-1 . apoi ameste cali solul cu compost si ingrciglmant care stimuleazl tnflorirea. Adunati ~i distrugeji frunzele contaminate. hainte de Inflorire fertilizati plantele pentru a doua oarl. cu radkinH liberl )icu rnin. Stropifi planta cu fungicide la cate 2-4 zile. Pe timp de seceta udati plantele.. Formafi muyroaie in jurul plantei. Asemanator majoritafii trandafirilor urdtori. Trandafirul . Desfacqi mulciul de iarna de la baza trandafirilor. primavara este perioada optima de plantare. Legali nu prea strans Ilstarii de suport. M u cumpika# @antecu r l d k i n i drora ce prezintil umf lauri. Trandafir cu rHdZicini edanci $i care nu tolereazl stagnarea apei. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad.Cbcile Brunner" s e dezvolta corespunzitor tn locuri 'Insorite. Taiati lastarii ofiiiti dea- Trandafirii urcitoari sunt deseori atacafi de pltarea neagra. ~i . Bobocii de form&f r u r n d situafi pe tulpini lungi au efea decorativ deosebit.C&ile Brunner" tnflorwe abundent la trei ani dupa plantare. Planta are pretentii medii de substante nutritive.. deoarece acestea sunt semnul contaminarii cu nematodul r&d%cinilor.

.

Escapadem se poate utiliza excelent a d t in grupuri. Frunzele sclipesc intr-un verde proaspat p i sunt raistente la boli.irime mijlocie.10 crn. amintind de trandafiri silbatici. . .Escapadeneste un trandafir cu tulping rigid& erect5 pi..Escapade9' este un trandafk floribunda de m. pdh ( + de Ammh&j3 dnjena ( l & ~ u r i a . . f n straturile de trandafiri. Udafi abundent. are indgirnea de aproxirnativ 60-80 crn. CULOARE !)I F O ~ . solul cu t o W r i i de x o a M . plantafi-l rnai des. deoarece sunt dispuse pe tulpini foarte lungi. &e de m u t e crea prin $ante aqintiu-alb. Dupa ce tirnp de dgiva ani fusese examinat in conditii diferite.Pink Parfait" p i trandafirul polyantha . . Cdoarea lor ferrnedtoare se schirnbz in funcgie de vrerne p i drsta florilor. Mai adiugafi N m l n t si forwfi o farfurie de udare. mai ales la Ikarii superiori. de I Depunatip h h t u l ameliorat in jurul tulpinii $i presati-I. exern$& s c a b (Sdys byzantins).. in 1973 a fost d e d a k un soi deosebit de skinatos p i inflorind bogat. Petalele variind de la roz-violet-inchis la roz-violet-pal devin albe spre interiorul florii. este de 8.PLANTARE $1 INGRIJIRE -I I mint de stimulare a infloririi U scoarfii maruntits 3 cazma . . P h t a t irnpreuna cu perene wade v5 p u e d e k h fumul$ dorile sale . in rnkunchiuri. . Tnmuia$ i n a@ p s m BY^ ore r&dHcina.Escapadenapar din iunie. dar par laxe. 2 UNDE SE-_---PLAN TEA^? = - -. Qpali o groaN de 50 x 50 x 50 cm. la distange de 40 crn.Lydia Jme").-. Anterele galben-auriu ofed o priveligte reconfortantii. fn gardurile vii de trandafiri.Plantag trandafirul astfel ca locul al@ifl d Ple cu trei degete sub\nivelul solului... Florile trandafirului . genitorii s% find trandafirul floribunda roz .. .. Fiind un trandafir caracteristic de strat. d t gi solitar.Baby Faurax" de culoarea levkficii.. dispuneri trandafirii la distange de d t e 60 crn sau luafi in calcul 6-7 exernplare la un metru patrat. in forrna de ceagd. Diametrul florilor serniinvoalte. foarte ramificat. CSnd &ar au o culoare rnai deschisa. Plantam: primsvara.Escapadeneste o arneliorare ~rovenind din 1967. Ameliorafi solul cu o galeat5 de compost $i o mini4 de ingr3$3mlnt.. 1 Tll~mida f n c h h q pre toat5 vara .

indepirtatisisternatic florile ofilite. Aceasta va stimula inflorirea viitoare. Distrugefi frunzele infestate impreuni cu larvele. astfel nu raman din frunze decilt pelicule transparente sau gauri. r Mult soare. avrind cel pufin trei lastari nepitafi. Trandafirul necesita substanfe nutritive din abundenfci. inainte de inflorire. P e vreme uxati udati #i mulciti zona ridicinii. -awele verzi ale viespii trandafirului lass pe frunze urme specifice de rosituri Diunitorii rod straturile cu clorofili. I I . incorporatiin sol ~ n ~ r i ~ a & de stirnulare a infloririi. bariini ~icresdndin cruci~. lndepartati lastarii rnoqi.f. Locul aerisit garanteaza sanatatea trandafirului. Nu cumpirafi trandafiri cu radacini sfrijita sau cu numai doi lastari. neinfrunzifi. astfel lastarii se lignifica mai devin mai rezistenfi la bine ~i 1nghe.I Griidinirit iscusit .Escapadee viguros. pe care tiiati-i la 3-6 ochi fios). t TOAMNA Plantare 2i pmtecfie I O IMP ABJIMP SRL Perioadafavorabili planarii 'in regiunile cu climi bland& indepartali frunzele cizute. I Uoctord plan telor plantare pi tiiiere VARA Ilngrijire Perioada adecvati pentru plantare in regiunilecu clirna aspra. FertilizaJi-l primavara. Fertilizafi pentru a doua oari inainte de Tnceperea Tnfloririi. Controlap planta s i nu fie atacati de t daunitori. mu~uroiti in jurul tulpinii compost sau ingri@rnrintde grajd maturizat. Acoperifi lastarii cu ramuri de brad. C & ddacina liberi. a Sol afrinat. - Tiiiafi manunchiurile de flori ofilite deasupra prime1 frunze dezvoltate. Nu Ibaji dedt cel mult pse lastari. a Din iulie nu mai fertilizafi. cu atat inflorefle mai bogat. Cu dt este e&pus mai mult la soare.

.

foarfece de gradini P compost. r e d Pn alb-am. Ameliorafi solul cu compost $i ingr&amant de stirnulare a hfloririi. m n. &@%it kcre-tirnp. . La inceout sunt gidbenii cu ir&i roz fine. Scoateti din ap8 trandafirii cu putin inainte de plantare. Scurtali radacinile prea lungi gi lastarii de deasupra solului. speciile de ienupik sau chiparosul. ridichdu-se neostentativ din ansamblul plantei.G~wssan Aachen* se mi& eif nu fl fn&w mai des &I @%hi. UNDE SE P M T ~ ? .. . cenrml florii aviind uncori i culoama rm-carnal.2 m. i n g r i ~ i m i nde t grajd CI rninu~i de gridini Cei m e cmme minuluul &.- Trandafirul are o constitatie compact5 gi erectZ. unde Inflorqe ani Indelungafi emaniind parfiunul siiu pe balcon sau t e d . . F d smt ver&m&is. . la distanJe de cae 40 cm. P3rinfii lui firsesd hibridul thea . Se dezvolriX o p h h s m s ha-un Se poate planta si &I ciubere d . gi .Trandafrul vrem urilor de dem ult Soiul . Spre s@id fnfloririi W se d o .Fram D q n . tisa.Frau Karl Druachki". Diarnetrul florilor a t e in jur de 9 crn si apar in HlKnunchiuri la venirea fnghepdui. Locul altoirii s 5 fie cu trei degete sub nivelul solului. sunt divizate fn o a m wiirti si numeroasele pethe sunt franjurate h p r e interiorul florii.Grw ib&d"' damrid nuanplor st& p+ se paate fbllosi m d t i l d .Gnus an Aaclien" este considerat a fi primul trandaf& floribunda. soi ce fficuse mare mzafie f n perioada de uecere dintre secole. tari $ rezimte la bali. Florile se col o r d minunat. : PLANTA -- .. l'randahrul de parc Pnflorind abundent ernan5 un padim dulceag. Florile se' h c a d r d perfect i n silueta acesruia. A Plante v n i c v e d ce i se pouivesc sunt: cimisirul. 1 Sapati de-a lungul aleii un stat lat de 1. Anotimpul favorabil plantarii trandafirilor de-a lungul aleii este primzvara. 2 Floare in patru p+i I . mari. 4 vqte bine cu culo--* islbhdfieSLa~ I Depunefi pamant fn jurul trandafirilor ~iMtatoriti-l cu grija.. Mururoifi apoi fiecare planti. Florile desthise au f b d de c-d. -- I ACCESORII: CI trandafiri cu r i d L i n i liberi P levintici P cazma. 3 Plantati trandafirii R fundalul stratului. lnmuiati in apa pentru cateva ore trandafirii cu ridicinA libera.Soid a bst ueat fn Cermania fn 1909.

. cu margini intunecate. Boala micotid este cauzats de umezeala excesiva gi densitatea prea mare a frunzelor. In direqie apusH achiului da sub W i u n e . ~ h regiunile cu clirni bllndi p l a w i toamna. Tndep5rtati mu~uroirea de iarni.). Petele late. acoperiti lwarii cu ramuri (~ng. lndepirtafi frunzele contaminate ~i stropifi cu I .-1 Griidinirit iscusit 1 . de culoarc deschiss. vizibile pe frunze. Cu pain timp inainte de inflorire. T&wturile ekctuafile tnclinat. unde m l fierbinte T&ia$ trandafirul anuel. 3-5 ochi.' . ?nde@mgi r a m r i l e b a t r h e de lo baz&. doar d d W r i ffrwi. sunt simptomele septoriozei trandafirului. r i--*m. 5-8 I&rl a n t suficiefli. Mu$uroi# compost sau TngragrnBnt de grajd in jurul tulpinilor. plantafi primavara. hainte de venirea iernii. Efectuafieierile de primavari. I Tmdafirul TnRorefle cle erbundem i n IlocuKi hmfle. curiwti bine de frunze trandafirii. Tndepirtati regulat pZiOile ofilite. fncorporali in sol 'ingri$im%nt de stimulare a Tnfloririi ~iudafi trandafirii. p r l h r a deweme. lngrijre tot an ul a PRIMAVARA Plantare # fiere ingtfjire in regiunile cu climi aspri. mai incorporati o dag h sol ingrZ$imant de stimulare a infloririi. Udati pe vreme de sec&. Mu-l plantafi v p g r & l d u r i l e situate la sud. care nu pot sa re usuce.

A GRUPA 10 )) Amber Queen" Trandafir de parc de culoare galben-chihlimbar .

si nu se p l t d nici in oloaie. Plantafi-1 in vase inalte. .Trandafirul cu multe calititi W I Prin florile sale fenneca'toare .Amber Queen" a fost creat in 1984 gi corespunde tuturor exigengelor de azi f i @ de trandafir: este sh5tos. . columnae). CE SE PLANTEAzkdTURI? Plantati acest minunat tran&r alPturi de flori a d n d culori ce-i accentueaz5frurnusejea. puternic invoalte. lev?injica f~avandula angusrifolia)Si nemjiporul (Delphinium). Frunzele ovale cresc dens unele I h @ altele. Pornind de I' jos davold nenumikagi Istari. cu diametrul lor de 7 cm.Amber Queen" are 6unze verde-inchis. Acest soi de trandafir rezistent se demolfi de asemenea bine in vase volurninoase.Nioben. Rasfirati uniform radacinile.. echinacea (Echinaceapurpurea) p i centrantus (Centranthusruber).Rouge Cardinaln p i .. fn vaze a t e o floare tsats fermedtoare pi durabila. au o mikime medie. deoarece . Scurtafi IWrii.Amber Queen" este uo trandafir fnvoltfi hmiresmat Plantare: (ximivara.stahis (Stachys byzantina)sau garoafa alb5 (Dianthusplumarius). sunt durabile .. fndjimea sa atinge 5070 cm. inflorqte abundent ~i indelungat. spre exemplu ceapa ornamental5 (Allium gigantem). I Afenafi cu furca fundd &i..Amber Queen" dispune de d&cini lungi. jalqul (Salvia nemorosa si Salvia b i nacea). Tiiati rSd8cinile prea lungi ~i rupte.Amber Queen" este adecvat gi in bordurile locurilor de relaxare gi de-a lungul aleilor. 2 UNDE SE PLANT-? DatoritP abundenjei florale... a v h d astfel un aspect indesat p i tufos. A v h d o constituGe tufoasa este excelent gi in gardurile vii de trandafiri semiinalG.. Pe tulpini de lungime mijlocie pot fi grupate in mhunchiuri chiar pi cite gapte flori. infloririi indelungate pi aspectului tufos. CULOARE 81 FORMA Soiul . Arnestecafi solul cu compost $ o d n 8 de ingr8~8mAnt. S8pafi o groa@ de 40 x 40 x 40 cm. de exemplu Iina-caprelor (Cerarium romentosum var. Depune# in groapa pufin sol ameliorat. " Forma floridor evod vraja de neuitat a trandafirilor clasici. f n stratul de trandafiri f o r m e d pete cromatice aurii de tonalitate ca&. Florile galben-chihlimbar. constituind un fundal frumos pentru florile de culoare superb& Creprea acestui trandah de parc este viguroasg. q o r lucioase.' h i n t e de plantare inmuiafi pentru cateva ore trandafirul in ap8. gratie infloririi indelungate gi crqterii uniforme. 4 Plantafi trandafimll astfel a locul altoirii Re cu trei degete sub sol. Arad frumos al5turi de flori albe pi argintii.. In stratul de perene ~ica plan^ de b o r d d inflorind indelungat G p h d q t e un parfbn agreabil. are flori mari. . . . Flori in nuanp de purpuriu adecvate au hibrizii de clematis .Amber Queen" confera' gridhii toata' vara o tenti de culoare aparte.Amber Queen" se Florile n p ~h r m&unchiuri hdesatc poate planta P n multe locuri in gr5dinP. Florile in form5 de ceasd emanP un parfum discret. Tonalitiitile violet-albiistrui i se potrivesc la fel de bine. ..

rmiunile cu cllrng bland&.Amber Queen" GRUPA 10 34 Gridinirit iscusit 1 8 b m .CARTEA . Efectuafi thierile de primAvar8. fdt&r@$e pe deplin O n sol peneabil. O IMP AMMP SRL . pe care scurtati-i la trei-cinci ochi. Desfaceti m*uroirea de iarna a trandafirilor. care prin secrefia lor de glucide pot favoriza rkplndirea fumaginei. LSsaji pe planti cinci-opt lastari.roiti trandafirii hainte de T . acoperif 'Ianteie I I indephrta$icontinuu phqile rrfilite.. Taiafi de la baza lastarii prea bitrlni. dueenn se dmwIti4 c e l mai bine Ontr-un lac hTSMtt $i cu o bun& drmlgie a aerului. Uda$i pe weme de seceta. . m Fertilizaji trandafirul Tnainte de infrunzire ~i inflorire. Thia$i rn8nunchiurilede flori sub prima frunza complet dezvoltat8. Pedoada adecvata de plantare 1 . Din auguPt nu mai fer- I1 I . Chiar ~i acest trandafir sanitos poate fi atacat de pgduchii de frunzi. Spglati frunzele cu un jet puternic de ap2 sau stropiti-le cu o solujie de sapun lichid ~ialcool.g b t O m l . fnainte de deschiderea bobocilor.. PduZ. Nu cump&m@l trandafiri cu l&Sterrisubfiri ~i wqJ.Amber. Taiaji trandafirul primavara. fncorporaji In sal Ingr5gMnt de stimulare a infloririi $icompost. avlnd suflciente substante nutritive. Fertilizafi inch o daa. Perioada adecvata pentru plantare tn regiunile mai reci. 88&lhgathwbstan+e m u t r i t h .

.

S w M este un i M a&&or. Udqi trandafirii ~i formati mlsuroaie de aprox.% de luciixse. 1 Tnainte de plantare Tmbibati trandafirii in apl dteva ore. Pentru gard viu sapati gropi de 50 x 50 x 50 crn.PLANTARE SI CNGRIJIRE n<CESORII: O trandafiri cu rldlcina lluera u cazrna u rezervor de a@ O compost ingr@lrnant 0 foarfece de gradinl Perioada o p t i d w piantare: prirnlvara. Umplg gropile cu pimint $i formati farfurii de udare.Perdo cies&a&rb Varhtteadc3-4 masoiului . mh*m se. Arnestecati p3m8ntul xos cu corn. post ~i ingra~amant ce stirnuleaz& inflorirea. pi tuns p t e E CE SE P U N T U ALATURI? Tiliati ridacinile prea lungi Punefi Y n gropi din amestecul sau rupte. 30 cm T n 11plantelor..p m i v q t e h mic&deoarecenunda spa@ mare. la distante de 80 cm. 3 4 I' & " .b&f t33rqFmnl sau dopopi cu dpirrg h a l t 5 chiax ca bordudi a stmtudor & zmzavaturi. Tundeli rnoderat ~i de pgmlmant astfel ?nc% locul lastarii de la suprafa@. s m tq ~ r F d p & . C ~ D . 2 Iff ' 1 .- l~drime d. 5 . altoirii s l fie cu trei degete sub suprafap solului.

ubfiri.C4RTEA GRUPA 10 35 Gridinirit iscusit 1 LUMINA SI SOL abundent daci dispune zilnic aesc din locul altoirii. TOAMNA Prantare ~iptejare de iamd In locuri cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. IndepirtaTi lastarii batrani. Tinqi tulpinile muguroite pdna ce planta lastiref e. Taiati florile ofilite deasupra prirnei frunze dezvoltate (stangajos). . frunzele se cad. Afdnafi solul addnc deoarece trandafirul nu W e a z i apa stagnanti. Amestecafi solul cu inainte de fnflorire fertilizafi plantele tnca o data. dinfate. insa dezvolti flori ~i in So1 bogat P n substanfe nutritive. punefi-l h t r . inghepfi. soare. Dupa aparifia petelor inchise. L] . rnaro. Patarea neagrs a frunzelc este micoza care apare i n nopfile tdrzii de vari. Tndeparingilbenesc $i contaminat ~i tafi frunzi~ul stropifi repetat cu fungicide. Fngra~amdnt ce stimuleazri inflorirea.o groapa tnclinati Zi acoperifi-l cu p2rndnt. Nu cumparafi plante cu i d i c i n i slaba ~i listari . I1 TRUCURI e Daci nu plantafi trandafirul imediat. Tundefi o treime din listarii tineri. Inainte de iernate fndepartati frunzele ccizute. Trandafirul poate ierna afar& daca forrnafi rnu~uroaie pdna la jurnatatea lastarilor $i acoperifi planta cu crengi. - da optima pentru plantare. urnede ~i ricoroase ~ipoate ataca chiar ~i plantele viguroase. Forrnafi & jurul plantei muzuroaie din compost sau gunoi de grajd maturizat.

.

clopgei (Campanula persic&lia .1 1950.Eden Rose '85" plantagi de exemplu soiurile de clematis rogu-carmin-inchis . alHturi de uandafir.. Plantagi-i intr-un loc in care v5 puteG delecta des cu priveligtea minunat5 pe care o oferii. Nuantele trandafirului se evid e n r i d cel mai bine in compozigii complet albe. cel = . ilematisul. Frumusegea sa se reveled cu a d e a t da& este plantat solitar. spre marea satisfacgie a iubitorilor de trandafiri.Rouge Cardinal" sau qmri-le pe coloane.Eden Rose '85"apar continuup b i toamna. . plantele cu frunzi~ cenu~iu . Florile dezvolthdu-se in mkunchiuri laxe ale trandafirului .Eden Rose" crear de Casa Meilland i n d G.Eden Rose '85" sunt de o frumusete indabilii. trei trandafiri intr-un grup. respectiv crini regali (Lilium adidum. fnvoalre I timpul d&in verde-proLnd. cu un luciu catifelat sunt de culoare alb-caimac. Petalele exterioare. fn straturi si borduri acest minunat trandafir se poate asocia excelent cu plante perene.Nioben sau . Estarii s% sunt puternici gi indgimea sa poate atinge gi 2 m. fn privinga formei. Florile indesathvoalte. de o k i ~ ~ ~ ~ ~ delicad usefe n UNDE SE PLAN TEA^? ..Eden Rose '85" ace un soi ornamental multilateral..'um regale).. P n form H de q d . Se valorifid bine in apropierea terasei sau in gsdina de hp&.Albumn) sau crini albi. Poate fi piesa c a p i d a straturilor p i g r W o r de trandafiri. Frunzele mari.. in timp ce petalele interioare se coloread intr-un roz-somon din ce in ce mai intens. ~il. asociate in Evitati . & sEPIANIEAZiALim ? I Trandafirilor fn culori pale li se potrivesc excelent perenele albe gi violete. Din diarnetrul de 10-12 cm. Privelistea se p a t e completa cu florile-lumhiki albe sau violet-albktmi ale nemhorilor (Delphinium). de exemplu a colec@lor de trandafiri istorici sau nostalgici.Tmdafir fiumos GI in Florile hvoalte. stridente.Grandiflora Alba"). Un efect cromatic intens se poate produce prin asocierea trandafirului cu cre~igoare verde-galben (Alchemilla mollis). .. Se poate realiza o com~ozitie aspsz . PLANTARE51SNGRIJIRE -1 Y Acest trandafir aratii de p a r d ar fi raultatul unei arnelioriki vechi. respectiv cu jalq violetalbktrui (Salvia nemorosa). lucioase incadred in mod fericit florile Flori fndesate. omag (Aconirum napellus .. in culori pale evod dura barod a uandafirilor vechi. ~lantele culori pregnante. cu luciu catitklat ale t r a n a u i . Deoarece sunt viguroase gi pieloase dispun de o anumitii protecrie fa5H de boli gi dHunHtori. Nu trebuie c o n h d a t cu trandafiml hibrid thea . a d i d separat de celelalte plante... tuoasz d a d plancqi aliituri de trandafir crizanteme (LRucanthemum maximum). Plantafi purin .Eden Rose '85"este un ttandafit-tuf5 erect si ramificat. stevie de munte (Astrantia major).~i . Flori sbundente. ierburile elegante. fn fundalul trandafirului . emisferice. d q i el a fost realizat numai in 1985 de d t r e arnelioratorul franca Alain Meilland.

Nu sadiji plantele prea aproape de trandafir $i ririfi-le daci s-au extins excesiv. Pentru vazi. indepartati ultimele flori gi frunzele cazute. profund aflnat. Q IMP AB/IMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 I I . indepartafi acoperirea de iarna de pe trandafirii vechi ~i incorporati in sol ingra~arndnt de stimulare a Tnfloririi. lroduce pe frunze Pete zimtate. Din locul altoirii e bine sZi creasci cel pufin doi lastari. TOAMNA Plantare @ protecfie contra rnghe$ului Perioada favorabila pentru plantarein regiunile cu clima bldnda. Indepartati parfile trecute.. intr-un loc protejat. MuguroiJi solul in jurul tulpinii. Wiati de la bazl lastarii imbatrdniti I Fertilizati din nou inainte de inflorire. i n locuri i n care stagneazi cildura. Nu cumparafi altoi de trandafir cu lastari patafi sau Tnrnuguriti. dupa care frunzele se ingalbenesc gi cad. tiiafi flori deschise doar pe jurnitate. RRariti rarnurile prea dese sau crescute in cruciq. So1 bogat i n substante nutritive. cu ridacina dreapta. Se dezvolt~ optirn la soare. J r y r r p r c tot and plantare si taiere 00s).CARTEA . i n forma de stea.Eden Rose '85" GRUPA 10 37 I Gridinirit iscusit LUMINA $1 SOL e Cumparafi plante viguroase. Acoperiti lastarii cu ramuri uscate. indepartati frunzele de pe planta contaminati ~i stropiti-o cu fungicide. Controlati planta sa nu fi fost atacata de daunatori. cu humus. Udati pe vrerne secetoasa. cu rnai rnulfi lastari. Nu plantafi trandafiri i n fafa zidurilor. Soare. Trandafirul nu s u p o M apa stagnant& 1 TRUCURI Se asociaza excelent cu perenele. fngijre Perioadi adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. Boala se poate preveni prin plantarea intr-un loc cu buna circulatie a aerului.

n2 JOJEJEf ~ J 3~ E P U ~ J J n n n .

.

Nu curn@ra$ plante cu numai 2 litstari. pentru a cauza florilor daune serioase. Sol afhat. care roade $ifrunzele. dar suportl bine $ipenumbra. in jurul rhdlcinii. I .i & '. Udafi trandafirii din belsua. rotunde. rOAMNA Plantare gi proteqie lmpotriva Fnghefului In zonele cu un climat mai bldnd toamna este anotimpul adecvat plantlrii..8' lama acoperiti cu lrnpletid t u r l de papurl sau crengi do brad lastrarii lungi $i liberi crs & p & x mraola. av%nd cel pufin 3 I a a r i puternici provenifi din locul de altoire. Lumtna solar& liflorescentele cele mai bogate se obfin cand planta dispune zilnic de cel p q i n 6 ore de soare. in vreme de secetl trandafirii trebuie udati. Sunt suficienti cafiva daunatori. GrZdinZrit iscusit toamna altoi de trandafir cu ddlcini libere. fmprejurul tulpinilor agernefi compost $i Tngrl$hmAnt organic matur 00s). tot an ' 2 . S e simte bine In sol cu confinut mare de substanfe nutritive. Taiati ramurile Mugurii cu Pete rnaronii. deoarece daunatorul apare sporadic ~i nurnai in perioadele caniculare prelungite. nu CndepWaa florile trecute. fira i 4 a Pentru o recolt4 bagat4 de maceye. Pentru stimularea hfloririi prelucrati T n sol. cu IHstari brunificati sau phtafi.. I - 1 " -- I ~ u . ' .% . Taiqi ramurile bltrhne sau lnghe2ate. Fixati Itistarii de uporturi...1 IPRIMAVARA Plantare $ fertilinare Scoatefi trandafirii de la iernat desfl$ur&ndu-le tulpinile $i T n d e @ & n ld plmantul de pe ele. In ciuda acestui fapt nu s e irnpune totusi luarea de rnasuri. fnvelifi Ilstarii. indica prezenta plqneei frunzeior.~ u tinainte in de lnflorire fertilizati din nou solul. Tngrlglmdnt artificial corespunzltor. '4Wb id% i .

GRUPA 10 Trandafir acoperitor de sol de culoarea sidehlui I pdTlUIl1 U I S C E X I lurnlna narura15 permeabil I 0 € 4 Cngrijim simp15 de sol R <- ' ? p acoperitoare ## 50-60 cm t .

F d e cornpuse de regull din gapte frunzufije lunguie5egi fnguste sunt foarte rnici 8i lucioase. Plante de acornpaniament fiurnoase.s e h arc poart5 nenumhte flori ce apar in iunie ~i iulie. f n g r i i d h de ericacee folositi-1 Dentru cornpletarea . La inceput se d a volt2 lent. dar D e mku-5 ce se trec dosul petalelor devine alb. I Amestecafi rn sol compost din bel?ug ~i o mdna de ingrZL~3mant. fermecitor Dqi Inflorqte numai o data' pe an. cenuantus (Centranthus). a p l h d u . cu formi arrnonioasli pot fi ierburile ornamentale. C h d rkar sunt de culoare verde-pal. Ramurile arcuite coborhd de pe creasta zidurilor sau de D e s&i constituie o priveliste irnpresionant5. Florile cu diarnetrul de 23 crn. Rarnurile sale lungi. se poate cultiva ani indelungafi ~iin ciubere mai volurninoase. Partea exterioafi a pedelor h h e continuu roz.Trandafir silba tic. 'Inmuiqi o noaDte intr-o galeata cu I@ trandafirul cu rBdicinH libera. 2 I UNDE SE PLANTEAZA? Acest trandafir acoperitor de sol este recornandat in g ~ d i n i l e rnai rnici. S%paTipe varful parapetuk groapi3 de 50 x 50 x 50 cm. Cand se deschid sunt roz. dantwc: primavara. deoarece lstarii lungi. penuu a asigura podoaba floral5 gi dupi trecerea uandafirului. Locul attoirii si fie situat a trei degete sub sol. grupate in rnhunchiuri rnici. 4 Depunqi solul In juwl tulpinii. subpiri se aplead in arc unii peste aljii. CULOARE $1 FORU "Heiderijslein Nozorni" este un soi de trandafir acoperitor de sol cu caracter dbatic. datorid crqterii sale echilibrate. . salvia albastri (Salvia fkrinacea). I I . salvie albP (Lavatera rrimesms) ~ibrumikelele (Phloxpanicu- Acopenpentor de s o lpe PPlm lam). Plasafi in groapi planta inslinata p e zid. iar trandafirul cap96 un aspect sidefiu rninunat. alegefi plante inflorind ihdelungat.. D a d phnta~i trandafirii form2nd Pete cromatice. Udafi abundent I D a d doripi sb-1 asociapi cu ate flori. I T h t i pufin rihdkinik. Pe pantele de dinaintea teraselor v2 puteji delecta deopotrivz cu parhrnul ~ipriveligtea florilor. Pnflorqte doar o dad pe an. emani un parfum discret. Bat3torifi-l cu gtija pentru a forma o farfurie de udare. dar lktarii puternic ramifica~i acoped repede solul.Heiderodein Nozorni". devenind treptat verde-rnediu. plasaji d t e patru exemplare pe-rnetrul p&at. r a i s t h d surprindtor de bine la ploaie. Din p h t e . praenga spectacolului floral. fn gr&hde alpine. liatris (Liauis spicara). penisetum (Penniserum dopecuroides) si colilia (Stipapulcherrima). dupP trecerea florilor vhtice prelungqte .HeiderodeinNozorni" este o plant2 de o form5 grafioa&i. Florile sale. Asernenea plante Morind hdelungat sunt: rnonarda (Monarda).. Nu d e p w t e indpirnea de 30 cm. . de exemplu iarba-albastri (Molinia merulea). ameliorat in Japonia. merit% sa' fie cultivatpentru florile sale de o fiwnusefe deosebiti. s i n t tn general simple. spapiilor dintre ericaceele hfloritoare. . dar se poate folosi in nenurnZrate alte iocuri.

Pe frunze apar pet€ de culoare deschisa. mu~uroifi ingra~am6nt maturizat sau compost b jurul tulpinilor. pentru ca lastarii s i se maturizeze tnainte de venirea inghefului. Strangeti frunzele cazute. . t @ Nu cumpgrafl plante cu lstari uscafi. 401 cu bung permeabilitate. Dnainte de primul ger.jos). .i@mdnt de stimulare a infloririi.Heideriislein Nozomi" GRUPA 10 39 I Gridinirit iscusit Cumparap altoi de trandafir bine ramificat. cu at6t mai abundent cu cat locul sau este mai Tnsorit. L L. Primavara tiiaji de pe tulpini doar ramurile rupte sau inghejate. indepartafi frunzele infectate ~i stropiti de mai multe ori cu solutii fungicide. cu margini intunecate.A". fngrljfre tot an ul PRIMMAW Plantare $i krti/izare Plantqi primivara in regiunile cu climi aspri. bruni sau pitati. sau plante cu radacini firaw. 8 Pi ! . TOAMNA Plantare @ protecfie Perioada adecvati pentru plantare tn regiunile cu clirna bldndi. Tndepirtafi mu~uroirea de iarni Si listarii inghefati. Deoarece listarii trandafirului cresc tarandu-se pe sol. de sus. este indicat ca solul s2 fie lax ~is2 se usuce rapid dupa ploaie. incepand din mijloc. de calitatea . _ I 1 I i e vreme umeda Si daci trandafirii cresc prea strdns unii ling5 alfii. a < * - I @ Soare. Tncorporafi In jurul trandafirului in sol compost $i ingr. Din august nu mai fertilizafi. . Acoperiti trandafirii acoperitori de sol mai v6rstnici cu ramuri de brad. Fertilizafi inainte de inmugurire ~iinflorire. VARA fngrijire inainte de inflorire fertilizaji fnci o data (srringa. Nu taiafi trandafirul. plantele pot f i atacate de patarea frun zelor. . inf~ore~t. Udati pe timp secetos. cu cel p a i n trei Rstari i i g u r o ~pornifi i din locul rltoirii.CARTEA .

.

asembftoare unui rtidtkinile rupte sau prea lungi.The Pilgrimn are htari puternici. Flode sunt situate dmupra fmnzi~ului. fn giupuri de trei sau cinci. la dismnje de 40 cm h u e ele. inainte de inflorire ameste- Hmm tbrtunei ml.si crin galben &v a & .Acest tip de gard viu este foarte decorariv de-a lungd trotuarului sau al gardului.The Pil'im" este un trandafircu aspect nostalgic.. pe tije lungi. Trandafirii cu tnflorire abundentIi necesita fertilizare.unele specii de clopojei (specii Campanula)sau ciocul-bed (Geranium x mamificum). cu alte flori sau alte soiuri de tran*. tamti solul $iformati farfuiie de dare in jurul tulpinii.The P i m " poate fi plantat al5turi de flori rosii.piirlntelen t m a d d k h en t i . L o i q t e din iunie p&ii la sosirea primului p. a s * podoaba parfumad a locuinfei CE SE PLANTW UTUBL? TrandafUul .SchneeW) sau ciucqoara (Lobulariamanuma) AbnprospPd stratul cu trandaliri. detwwiw -- 1 inflorire. coach-goricelului (Addlea 6%pendulina). Trandafuul . soiul alb al ierbii-fkei (Tanacerum parrh&rn .The Pilgrim" poate fi utilizat fn nurneroase feluri. & apropierea teraselor sau 1 de-a lungul deilor vl putefi delecta cu frumusejea nostal'di $ p a r h u l ^mbietora1 r trandaf%i. g i amcia$-le cu plante subarboriwle precurn arbqti scunzi g i perene ce f o r m e d wvor vege- ! gnlbene: printre coada-pricelului. amtea b d h c e p u d verii gi h c e p u d toamnei. ca 15starii sl se poatl maturiza. planrafi tufele la distange de 80 cm htre r%&cini. cum ar fi nernfi. ~ ~ A C C E S O RU II: trandafir . - PLANTARE 51 INGRIJIRE Pilgrim" cu r l d t i c i m D compost O Tngra~arnlnt stimulator de inflorire CL foarfece . ~ 4 shgioase. albastre. f d o r i i d toat5 vara. portocalii. a@ plantap tranclafirwl &el ca locul altairii d fie la t r ~d-tewb i Roue- rniresei (Gypsophilapanicdad. Igi revar& parfumul plkut ?n special In timpd nopfii. crehoara (Alchemilam o h ) . Udati abundant Si mugmoiti tulpina. Se pot b b i douii p e r i o d priiciale de "iorire. . - .orul (Delphinium).. In strat mixt acest vandafir cu flori abundente. h r m b d tuF$i l e . h s i p a t e fi plantat g i h centrul strarului. 'lncep3nd din iulie nu fertilizafi plantele. Ca gard viu semihalt. Nuanp alb~ avflorilor de crin de).I 1 I I Austin. 1 Furreti pvfin amestec de p&mlnt ln graapa. Horile sunt mari. totodata' modern. In straturile h brmii de i u d &trandafirii ofefi de plkutil.. Plante asoclate gdbene pot fi crinul gdben (Hemero&). violete sau albe. Se asor& bine cu flori albastre sau violete. flomis (Phomisruseliam)gi criiijele (Tagem). Soid .spre interiorul florii devenind portocalii. k verdehchis sunt a l d ~ t din e cinci foliole. ialesul de d m p (Salvia (Lavandda angustifolia).The L.. S t r a d poate fi wmplemt cu crini de to am^ cu f r * galben (de exemplu AuTeomarginatan) . plantat al& turi de arbqti g i dte plante perene asi@ un fond pkcut.- . h fbrml de a a s d Petalde l e ~ ~ t a i m sunt e s$lben&chis. asemenea o priveli~e fn asemenea' locuri plslta$ p p u r i de cel pufin uei t&. hvolate. care Mlorqte de mai multe ori. 4 p&xlanr. culoarea petalelor se fnchide treptatt. 3 Punefi @rnDnt la r&W&.

I . Taiati listarii bitrani pana la suprafafa solului. Dupi iernare desfacefi muguroaiele trandafirilor. patrund T n interiorul bobocilor. I Perioada optirni plantririi T n regiuni cu temperaturi rnoderate. . Q IMP AWIMP SRL I . Acegi diunitori de culoare verde-deschis. Pe timp de seceta udafi plantele $ FncepAnd cu luna iulie sistati fertilizarea solului.- v Ingn'jire fl fertiiizare Inainte de Tnflorire fertilizafi fnca o data solul. a Sol permeabil. LUMINA 51 SOL TRUClJRl r Trandafirii cu radacina l i b d vor porni rnai repede. lungi de 1 crn.a Bobocii uscafi. Mu~uroiti tulpinile si mulcifi solul. Dezvolta ridicini adlnci ~inu tolerear8 L4 . r Nu cumparafi plante cu doar doi listari. . TOAMNA Plantare $i protejare fmpotriva gerului PRIMAVARA Pkntare si Hiere In regiuni cu temperaturi scizute prirnivara este perioada optima plantarii. 1 pufin trei listari sinitosi. Tiiafi florile uscate deasupra celei rnai apropiate frunze complet dezvoltate. Facilitafi maturarea lastarilor ~irezistenfa plantei la ger: incepand din iulie nu fertilizafi solul ~i udafi plantele rnai rar. Grridinririt iscusit 1I . daca inainte de plantare fmbibafi ridicina fntr-un arnestec de argili ~i api. restul IWarilor xur*-*i-i cu o treirne 00s). rnaronii sunt semnul prezenfei larvelor de viespea bobocilor de trandafir. Onainte de sosirea gerului adunafi ~i Fndepirtaji frunzele cizute. Tliaji $i ardefi florile contaminate. bogat in substanfe nutritive. apoi arnestecafi solul cu compost ~i ?ngri#mAnt. datoriti cirora bobocii se vor usca. sau plante care abia au inceput s i tncoljeasd.

I . n*r ur2n~ .' F LL . 1 0 s . JLJEPUEJL _- .r ~ o 1 0 . n .~ ~131~ n tqps i ~ y eUEJJ p ap a~t ~ 3 t s u o 3 rrn. 3 i UJ .

Pe k i sunt dispqi 1. . Pentru odorifere de culoarea ruginii..Tot o singuta d a ~ este de 3-5 an. 4 1 - 9 I - UNDE SE PLANTEAZ~ . cu o f a i m e de 1. batatoriti pamantul in jurul radkinii. plantate hfundal. Liliad violet (Syringa 4- asocia . q cu deuda (%. rnai &u de un colorit mai deschis. tinag trandafirul o pte Tn ap. In straturile de flori. ca inchis emanz. 2 I 1 Soiul. de d o a r e roz-somon.&utzia cre~ara) sau cu s p i A (Spiraeaprum%ha). fn interior a v h d o nuanp galbeni. amintind de acela al ben. E d t de l&gime. semibvoalte. !nfIorqte o boboci roz ~i lunguie~i. ofed pe gazon sau h @t e d o privGte fermedtoare.trandafir ruginiu". fnvodte. Solitar. un parfum condiflori simple3mz.OF-aprins i se p o t r i m & minune gi unii arb* d$i&tori. florile sale Diametrul florilor simple. lunguiqe pi ovale. hilorind concomitent cu + TXMP de pe ridacina ramificatiile vatamate sau uscate. planta Pnflorqte gi trandafirul-tuffi a t e o r n d de m e rop-sm. frunzele verdeinvo$rea de clzlwe roz-palid. Probafi trandafirul in groapa: d x a e p e a adanc. la fnceput de culoare galben-auriu. un alt avanmj fiind ramurile cu ghimpi den& for&d un zid de netrecut Taluzurge gi pantele se pot transforma hspagii verzi.5 m. . mai punefi 3 Plantati trandafirul. &d w e In floare. flori mari. caracterizatii de ramifimfii puternice f o r m e d o tu& .Magnifican. Pe pegioluri .!Sp@i ogroapa de Bcm. Specia sdbatid (Rosa rubigi* m. ca gi . .Frum usete cu parfim de mere F m I e trand&ui ruginiu cu Znflorire abundend emana' un patfirm deosebit. Acesta atinge o scurte sunt grupaji d t e trei i n d e e de 5 m. Pe dosul frunSortimentul soiurilor mozelor exist5 nenumgrate glande derne este foarte vast. a flori rnbunte.Pritz Nobis" ditun'de budlu'a dmpmie parfumul &u. Asociaji i stratutile de flori plante per-. Mu~uroifi planta cu pamdnt pans la 30 cm.lax hvoalte. I n a i m de plantare. cu cald gi umed. merelor coapte. p h 4 h lungimea de cbiar2~S~debaziiafbst f & & 4 b nwmase lucriiri de ha bra au luatnagrretrr&hksoiiuri cu o -ACCESORII: C I trandafir Q tngr8yam3nt de stimt PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E Trandafirul ruginiu este cunoscut in intreaga Europ5 I n d din veacul al XVI-lea. Depunefi pe fundul gropii o parte din amestecul obgnut.F.. de exemplu soiurile de dematis cu flori albasue (hibrizi trece pericolul fnghefurilor. cu flori rqu-palid. ~i udafi din bel~ug. W t de 2 m.Fritz Nobiis".cu cenuu galmentat. 1 AtnestIn sol o galeata de compost $i o mdna de h g r B @mant artificial.Goldbwchn are o Iniilllgime s h i h c i flori deusebit de m a r i . pot fi folosite gi soiurile expansive. de un culowe deschis.Flammenmnzn.5-2 m vd& dae d d v a t pi 4.5 m indilfime ~i 1. rozfiind hvoalte. a p k h d in iunie pi iulie ro~u-aprins.Maniqfs B w l m e un soi de 2-2. de plantare se recornan& cu la care i se ~i trage denumirea de p d d e r e soiul d w t o r . sin@ dad pe an. ghimpi degi. Ud sistematic pe vreme de seceti. dad pe acestea se cultiv5 viguropi trandafiri mginii. Tbsrfmrab& Perioada d% plantate: toamna a u pimilvan. halt de 2-3 m.8 m. cu wjiu. nosa). Toarnna. mai ales pe timp pi soid J d y P m c e " .

ingrijire tot an ul *- -e I plantare ~i fertilizare Perioadi adecvati plantarii in aspra. lnsectele verzi sau alb-galbui sug seva plantei pe dosul frunzelor ~i pe muguri. lncepind din august. . Pe suprafafa frunzelor apar Pete albe. Incorporafi compost #iOngr8#mint artificial O n solul exemplarelor inrldicinate (ios). care apoi se deformeaza. nu mai fertilizati. dupi care udaji-le. Mu~uroifi tulpinile inainte de sosirea primelor inghefuri. Pe vreme de seceta trandafirul ruginiu este atacat de cicada trandafirilor. I TOAMNA Plantare # recoltare i Perioadi de plantare adecvata in regiunile cu clima blindi. Suporta ~i perioade de umbra. dar inflore~te iarna. disputdnd de cel pain $i sc?nZito~i. Sol affinat u ~ ocalcaros. 'in caz de infestare grava stropifi planta cu solufii insecticide. Pe dosul frunzelor speciei salbatice ~i a multor soiuri se gasesc glande odorifere ce emana un parfum intens de mere.CARTEA Trandafirruginiu GRUPA 10 43 I Grzdinirit iscusit APROVIZIONARE Mace~ele uria~e libera. a t i t inflorege mai bogat. r Nu tolereaza solul acid ~i nisipos. Taiafi llstarii bolnavi sau degerati VARA hgrijire Pe vreme sccetoasi udafi bine mai ales exemplarele nou plantate. mai modest. Culegeti mcice#ele doar d a d sunt destul de mari $i s-au colorat R ro~u-viu. trei lastari viguro~i Nu cumpgrafi plante cu radacina firava sau cu lastari ramificafii pufine ~i subtiri.

.

prin care nu @trund privirile curioase..AIUric Barbier" bflorqte fru. na. dqi "irea principaki este urmad de obicei de apariria dtorva ate flori disparate. Jlbkric Barbiern poate UNDE SE " ~ T ~ minunat oferi un fimcia~ plantelor perene din f$p . Amestecati pBmantul cu compost ~i ingra@mAntde stimulare a l I I I exterioare sunt de culoare albid GIlaptele.Flori hmoase ca in vis T'dafiruJ .Al&ic Barbier" a t e un uandaf~r ur&~r vigros tari flexibili. I Traa$afteri Barbier'' ahereathF~anphwd 1900.remontaren. Pe prduri gi pergale cmaz5 o cortini deas5. Legafi lastarii lungi de spalier. 4 plasafi tulpina 3 groapa cu pirnant. cu spini rqii. Aceastg idlorire ultp nods e numegte gi . mos ~ifn perrumbd. . a &mi lungirne considexabi p a t e atinge 6 m. Zidurile asigud de asemenea o suprafip Intins5 de expansiune. T d mc&u i d e J d p ~ ~ ~ I Locul altoirii sh situat la catwa ore de trei degete sub pimant. trandafirului in apa.zidurilor. nu F d e lucioase. %rile emanibd un pbufum fkr&or apar individual sau h m b d u r i pe Petarii din and predmt. apoi taiafi cu Cu inainta ~~ t&gitlmd&~lpWm de~l$~ per? i~ rn ~ d e rnultor flori pat phi. descoperiti tulpina. &ric Barbiern este un trandafir cu o unid hflorire. E n lu& gi & .--tari. Amplasati pe clrlige fixate pe un zid un grilaj de dimensiuni Spa$ la 30.. mafi in jurul tulpinii o farfurie de udare gi udati.50 cm de ridul casei o groapa de 50 x 50 x 50 cm.. 5 MururoiJitulpina trandafiru- lui la o iniltime de aproxima30 cm. &p * * qtesii. in caw$. uini pbmi ( h e r d i s x). flornis (Phlomisd i a n a ) gi s a n m k (Smtolina chamaecyparism$- fie plantare Urnpw~ for- foarfecele rtidacinile prea lungi sau vatamate. de un verde-pmbd se d m o l d pe I&tari lungi. .AfbkiicBarbier" Morind o &p" data' seduce prin mulpimea Borilor sale. DuH aparitia primilor .dYchemilla modis). cele inrerioare galben-lhn%e. fn faFa tufelor de trandafiri sau sub q t i a se pot planm urmiitoarele plate cu flori de culoare g d s ds mpodu-palid: crI.. acoped suprafefemari. T&e cu ramuri nre sau h r i i bikdhi ~i uscag ofed un s q r t romantic acestui k g i cu & m e lktarii de Nu Pntina~i hrnusefea floriior prin fbri SO&E de culori striden-. J i r n p a t ~ ~ n o d e cdistkdve d e m&d u i &tor Rwa wr'6hdm.

In august. I Inflorege . i n zona ridacinii potasiu pur. tncorporafi i n sol. Fertilizaji deopotrivi inainte de aparijia I W r i l o r $i a florilor. FertiIizare gi Siere Fertilizafi pentru a doua oara cu pufin inainte de inflorire.CARTEA GRUPA 10 44 Grridinzrit iscusit I . viguros. - TOAMNA Plantare $1 ptvtwie Perioada potrivita pentru plantare in regiunile cu clima bl8ndi. pentru a evita formarea apei stagnante. Tiiati fbrile ofilite oblic deasupra primei frunzei de sub floare. Adunati frunzele vitZimate si distrugefi-le. Dupa inflorire tliafi lastarii laterali. cu doar doi listari subfiri. lastaiii laterali la 2-4 oihi. P e vreme secetoasi udafi ~i mulcifi solul. . . Legaji bine ramurile de suport.. Ciuperca produce pe frunze Pete cu margini de culoare Pnchisi. Plantare $ fertilizare Perioada adecvati pentru plantare in regiunile cu clima aspra. in august incorporafi in sol potasiu. unde frunzele trandafirului se usuci cu greu. Solul bogat i n substanfe nutritive trebuie aflnat adanc. prin care marifi rezistenfa la inghel a trandafirului. a Nu cumparafi trandafiri cu rgdacini firavi. Tiiafi plna la baz5 ramurile imbitrlnite.bundent ~i i n penumbra. cu rsdacini libera ~i ou cel pufin trei lastari verzi pornifi din locul altoirii. * . -. ' 1 Q IMP ABAMP SRL ISBN 978-9634609281 . pitafi. atarea frunzelor poate parea in locuri umede. Repetafi operatia peste doua saptim8ni. Frunzele mai tlrziu cad. Mu~uroifi tulpina trandafirului la o inalfime de acoperindu-i cu frunzi~ uscat. Stropifi planta cu pesticide. Legati listarii de suporturi. brunificaji. brune $i rafi Fn sol compost ~i ingri~im8nt organic.

.

a m p n3 gunsp as a p apold 3 a p o u 'mpreos e ~ p q p-pe o anupsum !njepue~~ UJ 3ne!40~p ~ d ! p scnpne-uaqp2 p u p ap aredm8 o lep '1IqerewaJ a n o p 3 ap alapyrpsap q 3uns a p apolg .0 p 1 apun p p u y ui nm 30f!w ' ~ p pxx~ d alsa asppap POI JOIPOU uj w w l d rj e m u a d lpinod w e o p 3 .e~-euqnldwaxa ap m p e nnuad < p!P g ~w~d ' ! ~ p p mqns aluwld agp apog $&p ap a!sa~duq0 X l U J ur I ap !dws!p 0 $TI T P P Hug3 "3 a ~ m ! b UJ . p w ' n ! w p .IaseJ Inplpp! gfej q ~muqd asa p e p a$aard ap m y a u a q = Y ! F p % p o p ?$uapmv 0 n3 ' m v pP!Jq!H T n l F o p ap PJOPPJ~% eiej UJ p!qasoap a~u!sualu!o IU 'ar.'a% p u q ~ el d e ~ a!un! d ~!qasoapasa a m i d p . p o ap ~ do~od l q m p e !nun e e p a u d ersa~dw!a n p a d <(r~!arp snrpuqay3) n!u@m aplaunb!ur nes (s.la$ui -rjurtrr 3!u~and p a r a ~ d p mad?unfl pqdnua! nes ( n m ~ q p w u d q ~ q nnunuw d aih "3 e a v P!Jqly n u mm u n l ~ u ~ snm& wg t ( s u a r a r ~ a dsnxng) ~as . .a!lelar\a~ p ~ 0 1 0as .wq~) aPP!m ' ( & l a ~Pld~l3) !qw-eareou c(umsauauro3uny -au!qay mpa-e m d a s -SWZJ)r0pd.munSu 3 !~oaun luns p&p eurroj o ap '$gun@ '!!h~ 5sp q o a .mm!lpaj p ~ s as p!a d n e u p p e p iay3ul el rnalqza ap p s a p msa g e p o ~ o ~ *!Jolgunp ! I goq el p n s p p ! " tq I!q!SUas ' W l p q w o j !OS un aq -aseopnl 'a&! azuny n3 ~ a s e d !!y~ dp~ ad p p p p u ! p a u d ui p l o m p as apqou aps apJo1d .Pael .n p w pow ui v ~ n ap l~od as l a p 'a13n.n h ~% ! n p o u o d ul p o p ap phqm ap pnlqe anq . nlduraxa ap w q asa pnp~oq !B p n w ..g ap uryred un pqurrura ! d u a ] s p p u o ~ 'rep ~ p 'I!JOSUJ 331eo~nl~o0 pam!a waq$ uasap un ap 301 un p ! w u n p ~ 0s.q $ (mm s.1 pw ! a ulp p u n asa 'QyJ lop!-' -9% P V ~ & 'UP103s?aunS" ~~~ . a e pop ~ muad p ~ a ~ d as a yyepuen p01psorna. ~ s u].sqp pop rw BaJapose U!J~ x a 3 n p s nune-uaq$ !-apoIA ' " T !B 9'0 antq p!mpm ~(~!rnurura.pupz~~o qnpuap~) appuaq amp ap wueid ru a ~ p o q ~ ~ ( m p n p~ du~asouautl~ ewa1souau. 1 1pumu u p $uapunqe m w o n3 a ~ b ~ o p j U P p19-Ue un ad p y e p u e -un ~ ~ 8 S u p e aeod .areopam a m d uj sap ~J!S!F:.

pana la primul cu cel pufin trei lastari 4nghef. Distrugeti frunzi~ul bolnav ~istropiti trandafirii cu pesticide. Desfacefi trandafirii mai batrani. jos).Sutterfs Gold" soare.Sutter's Gold" GRUPA 10 45 I Gridingrit iscusit vara. tsiafi lastarii vigcrro~i la cel rnult doui treirni 5i pe cei firavi la cel rnult trei sferturi fafi de lungirnea lor inifiali. pe tirnp urned ~iricoros.. bolnavi. rHd5cina firava sau cu lastari pentru a evita stagnarea apei. Taierea asigura creqerea uniform2 a listarilor. lngrijire tot an ul JAM ingrijiire plantelor I~octorul f Perioadaiavorabilti planarii O n regiunile cu clima aspri. udafi trandafirii. altminteri planta va deveni sensibila la Ingha. crescufi spre interiorul plantei MU i n crucir. iar mai tdrziu frunzele se ingalbenesc. Q IMP AWMP SRL . TOAMNA Plantare #i proteIfie contra fnghefului Toamna tarriu este o perioada adecvata pentru plantare in regiunilecu clima blAndB. incorporafiIn sol compost $i ingrZ$am&nt de stimulare a infloririi. inde pirtafi lastarii degerali.. t I &lrimavara. Indepartati listarii inghefati. tiiafi lastarii bolnavi pana la partea lemnoasi slnritoasa. Pe frunze apar Pete negre zirnfate pe rnargini. dnitopi. cumparati altoi de cia23 de rnai multe raze de trandafiri .CARTEl . Sol bogat h substanJe nuta Nu cumparati plante cu ' ritiie. cu atat Pnflore~te mai viguro~i. Muki9 r ~ u l asolul. Afanati profund solul. pitarea neagra ataca frecvent hibrizii thea de trandafir. frunzi~ uxat sau ingr?igam8nt de grajd maturizat ~i acoperifi ~lanta cu ramuri uscate. hcepand din august nu mai fertilizati. P e vreme uscata. Udati plantele. hainte de primul inghef. myuroifi F n jurul tulpinilor compost. Wiafi cu regularitate paqile ofilite (stifnga. Vara tarziu. cu ridlcina libera ~i 1 sbundent.

.

p ~ d e ~ w aErn!o) .~ ~ O I Ee P a p%my p ap pnaurelp Qune 1od ~ .n?d' a t @ o ~a qp . U ~ E ~ U s..pedu -eXe~pm!~ !pun" uip p'lqps !!JIfepqan pu!y ~rfepnen ap !os ! n l w '~E.wod nes p!z ap ']ase~ alala~ad ap WJ 0s ap eWW!P el LUJ OS x O S x 05 ap edeo~6 o !$edas n.ap~o ~J~JOIJU IS J asecrrqum! un>s ul !ode 'apJaA a u ! q 1 a 3 ~ uar h g u r ap q d 31s apn301!6 p a ~ a l oa l m !rn!o$ ( nes (a qepmuad a l o e snJad!unfl pqdnua! p-q~pfepuan enmeo~ . ~ J O W apJepeopad Feoumrj p o j ap poqoq u Iw-nqn p ~ ~ u n qns u pw v p o pdnp ! 4 ~prompm a p m q n -nn-wqp . fq m ~ V&XB~TH ap n~my.FW & T P ~ ~ Hs'ped" a m r n 3 p 1~q11-p g!ro~ea - Y : . m p ~ adeo~de s > a r o ~ u ! ap r n p ~q[~uat. D I ~ >s!rupp ao !Sun1 qary ad JW -ardwt u ! p firoqre 1 6! n h q @ . .TOIJ n3 padme as dwy .aTN eYSMESnAu .y !urod ad <pqurnp p w eard >y nu ao 1~10q.-(ulq*s S .. q~ o p d m am. al!mqn~nt !wad nes !ja~ad a~elueld ap a~u!eui ap !iex!~ . ! I n ! !I a!un! ul q o m p x $I . u $ w a%ur~e Y a w d lmd?p ! a s un a s a -. J 'ur 0 1 ap t ? a i .srnw ~ Z @ W ! Hs.pej" I I H -awp i 1 ~y='tP Ui a l = w -Fnq 'PW -VH S .rJuapuaa '!gun1 p qn> '!rol&p ~ P D P ~ T - -1 I 1 $ !O S - W . I ~ Amioh. a!nqan !os ' ~ ! I .rnjnjppw *ai~sapq s a y m q _ m m ~ o. 1 0 ~ n . V & $ % spump !ielue~d -JEI !!ieds ap !iaunds~ pea '!.ropm a m l o p e a ~ j n d .ysn e :. ~ J R ~ @ . p!der amoj a~Sapu&dsp as suns pz3an-!& a p u a q J O . ' -nos ssar3 .zor 6!laauj ID &!qp rS n ! r p <p~01 padme r!uran# !ode p u p a q ‘ s ~ s a q p o ? a albpugdsp a s .m ad 3sapqdsg~ as ! n p 1 p p m 3 ! ! J E I ~ -3s!pqo nes t. -~yepfepuan $ 3 ~(x1s ! ~ e u r w ) eneoscn nes alo%ad ad -rod . w a r n s! 6 aseop!d alpoauj < d ~ F J O I ~.n!zJgr euweoj nes e~en as JT '.J '88 a J ~ P q m PLmq-Fj 1 e aTmM W *dPVd'' xmoa IS morn3 S J I I E J ~ .weolm ap ~ u r r o j UJ uodns ad l e d p npwooap awa nod3 nj tq -epalei -up" pueld o a s a< m a u pjvds 1 4 1 % 16 m k?"J 'p!w nj y ~ ~ u eas ld nu .~rodns ap 1 .luapunqe a 3 n m L J . ~J" E EJ&!ME[&EJ WD) !mnpd nes y n e q pajp3n.!nTnr!PP-l@ -201 a n o p lndwug el p u p nrmdrnd-n6or p!os 16 lalo! 1n3eld pwnped nrnnes rJalnd ! -. -zap peod as ps e 3 .

Primavara este perioada optima plantarii in regiuni cu temperaturi sazute. Deoarece viespile vor roade straturile verzi. cu clorofilii. nu mai fertilizali solul. TOAMNA Plantare si ptvtejare de iarnir 7 F - in regiuni cu temperaturi maderate toamna este perioada optima plantarii. se va rarnane doar stratul transparent de epiteliu. le rod ~i lasa In urma lor Pete de culoare deschisa. Distrugeti buruienile (@s)$ PRIMAVARA Plantare fl fettilizarea solului amestecati solul cu compost $1 lngrasamint artificial. (nainte dk sosirea gerului formafi ?n jurul tulpinii muyroaie din compost ~i frunzi~ cizut. Sol perrneabil. fndepirtafi frunzele contaminate ~i latvele. I 1 OMP ABnMP SRL ISBN 97E963-86G92-8-1 .<---- 1 I Larvele viespei frunzelor de trandafir ataca frunzele... bogat i n Nu cumpHrafi plante cu rZtdiicini slabii sau lastari firavi.Pads Himalayan Muskn trei liistari sanatopi. fierberea vetricei ~i a pelinului alung5 piiduchii de frunza. 1 - . lngrOire Pe timp de seceta udati plantele ~iincepand din iulie. F . Ondephrtati mulciul de iarnlr ~i muguroaiele de pamant de pe trandafirii Tnradicinaji. Fixati lastarii lungi de sup0rt. in regiuni reci protejati listarii cu crengi sau pinza de canepa..

@e6unlapul a!Joi#ul & +$ alnqluwo -a!un! .UJB SE-OE aam!l!qeawad gunq n:.

pn!d a ~ a S a ~ 3 re JOP !Jo3gquIasr! <!uaqP p y p$ 9 ~ ui $wueld ~ c$u~gw poqoq u!p p~'psap 3s p h ap ~WJOJUJ c a ~ o ~ u '!JPPneJ) aP 6 3 ul $2 'JO~alU!tUJO~ Cn!m-uaq$ al!JOld -.e a n u ~ e~ o ezypn aleod '9861 P n UI as TEA ul!4 2~ L3ms UE1pe I E A ~ e!qe lean ]so3 e m n o a p em" ~JEPUWI un alsa upuryuauuo~" -p g aeod " p u y n u u o ~ In!oS ~ .E ~ J E ! '(EJ -O~J!PUEJS uopoJXle/~)Inuopo3 -!~eld'(eso~omue!nps) 1n4apC '(EU!JUEZX~ S+EJS) Ins!r@ls '(D!UOJJA ap !pads) m!uoJan !ia%apaua~ad aJlu!a .a n o ~ p n d -saJo3 giuals!p o el !S 101 !!ur!ipl gu!pg~8ap l ~ q nes d Inum 1soduro3!JOU ap ~ n l w p q d ul !lm -a~sauv .11 !ie~ueld nes !3!ur apu!p&4 ui anldwaxa -"urn o p q ~p e~ y l r p u a r lajlse ~ 'm13 p j o m p as 3p!d ~ J I J Z ~ U ~ L . i n u ! !iepgdapul ~ ~ r nes (OJJ!J sdss OJJ!J sdou! yg) !n~nmqo!3-mn!3eur '(r!uassy X EJadJN) ! J ~ ~ u .puq -uauuos" pljepue.ano~paur~ aFs a ~apoU n3 !polpan nnps e nnuad <apunss u j . r ~~ p ~ q ~q) e!nlnqol nlduraxa a ~ d s e3 < m ~ n a~u!8nur s ~ ~ pFpJoqap alpog aseon13adse luns -g~ueld almarj n~luad Iuaprjns 301 ys!xa qAape-Jrnj p e p !eurnu a~ueld alp n3 s e ! ~ C pUI .wau!g azuny !aun nes a ~ n h t !nun e~dnseap '>!lqownea -101al!u!dln% !We1.Spado3e ad ap eu!pe~% (s!suauopmp x s!~adoAq) ins! -mdo!m c(sua~J~adtcras snxng) 1nr!S~!3 'eav !!JIJZ~WI ! S 3nd ap !!~yepmn n3 13aj~ad ezeaz -!uourre as upuquauuo~" Inlrj !asa~!ur-ea~eoU I e!jaqol 6 ( ~ ~ ! ~ ~ !! .! i e ~ n p ~ 3 mluns ! ]I w q ~ sop~~fepm~ .a1!1!4o < al!.aJalue n w l p p p as as!rpsap ~aldurm ~ o p o ~nrnl[!ur p .aseo~n5lm lapsr! p u ~ d <a~ppa 3!ua]nd J alapad ~uawe!mdurmeap m m ~ d ap UNEP '~01!ap p-L4uni e-ap pP m d !nInJgeprml n!r!Jal -JQ~ ap frn3wsq ~ .

eu frunzi$ mr s a wa d r u i rWcina nu Onnqea e So1 cu humus. . ' . . T n locuri tnsorite Infloreyte continuu $i abundent pfina la primul 4nghet. Daunatorii pot sl3bi ciubar. . raduchii de frunza pot nHpadi lesne trandafirii pitici frunzi~ul ciizut pe sol. a.Sonnenkindm GRUPA 10 47 GrZdinZrit iscusit I Y m LUMINA Cumptafi altoi de trandafir S1 SOL TRUCURI Trandafirul pitic plantat in ciublr poate ierna #i in racoare in casa xarilor sau ?n garaj. *- . Ahr cump&a$i evltoi in container. Soare deplin. Acoperiji lastarii cu tivare si stropifi plantele a o solufie de sapun #i spirt. Affinati solul adfinc sau alegeti un vas Tnalt.CARTE. cu r4dicinZ dens?.. deoarece trandafirul dezvolta Mu~uroiti tulpina plantelor solutie nutritive plantelor in Mstari. In tuna august administra ingrasamant cu potasiu trandafirilor plantafi i n s t r a pentru a le spori rezistenw la la container. i % . fost fertilizafi excesiv. . Q IMP ABllMP SRL . compact..

Trandafiri sdba tici lndrripti I Rosa rugosa 1C) iunle-saptembrie 6$ Impand din august m i b p urlap 1% TndriigiU de p W r i 9 albine I ## cuErmus. f6ra plant& in gard viu .70-80 cm .

.

i n care se gasesc ~ ~ eacestei l e insecte parazite.CARTEA Rosa rugosa GRUPA 10 49 I Gridinsit iscusit Prirnaara sau toarnllil tarziu am@a$ a M vlguros de trandafir. ~octoruf plan telor Perioada adecvata plantarii i n regiunile cu clime asp& incorporati compost si Tngragmant de stimulare a Tnfloririi i n solul trandafirilor Tnradacinafi. 1 Reintinem prirnavara arbugii varstnici. Astfel trandafirul va avea din nou llstari vigurqi. rari sau piitafi. cu atat fnflorege rnai abundent. c3nd sunt Inca proaspete. Este un daunator rar. preparati din ele.neyte rnai mutt soare. Plu c u m p i l altoi ~ cu radacini flraw.P-02-10-065 I (B IMP AB/IMP SRL . dar In solurile calcaroase este predispus la clorozl. Soare. i n primul rand trandafirii nou plantali. cu humus. 1 Ro. Tnflarind pufin. marmelada. Necesita rnulta ap%. I Viespea galicola a trandafirului pot produce pe trandafir ale filamentoase. ISBN 978-963-85OQ2-8-1 P e vreme secetoasa udati abundent. Wn m a q e l e ce confin vitarnina C se poate prepara o rnarrneladl gustoasg. In&partali lastarii Tnghefafi. cu liistari pufini. Cu d t pri. Tolereaza )i solurile cu sare. i n general nu produce imbolnaviri grave decat la trandafirii salbatici. altminteri trandafirii ror deveni sensibili la ger. Taiati lastarii infestafi p h i sub paflile vitamate. prin Gierea la 10 cm de sol a tuturor l%starilor. iar pe cei bolnavi taiati-i p6na la partea lemnoas3 sanatoasa a tulpinii. globuloase logo$) de culoare verzuie sau )~iatica asemhatoare ~u~chilor. e So1 cu buna permeabllbte. subtiri. c urMkini liberii ) i cu cel pufin trei lastari rabusi. Culegeti m5ceple de indata ce au devenit mari ~i de culoare rosu-viu (ios) ~i pe cat posibil. Dupa rfarsitul lunii iulie nu mai fertilizati. I n regiunile cu dim& bland6 putefi planta $iT n acest anotimp.

n n n . .

.

2n container.is. boala ce lasi o pelicula alb-galbui pe listari. Administrati-le compost ~itngragirnbnt stimulator de inflorire. TZllerb se efeaueaza deasupra unor rnuguri o~ientafi spre exterior. Prirnivara eliminati lastarii cu cregere Tncruci~ati $i xuttaii reztul1. Efectuati tiierile de prirnavara. Se va dezbotta optim daci beneficiaza zilnic de cel putin 6 ore Insorite. indepartafi frunzele cazute $i rnu~uroifi pirnantul in jurul plantei. PRIM~ARA TOAMNA Plantare si Giere ~rirnivara'este perioada potriviti plantarii i n zonele cu clirnat aspru gi sol cornpact.arilpr. rn Sol afanat. Suprafala seqiunii se va Tnclina spre interior.1r iscusit CurnMratp plante crescute b Wfe. d Nu cum@rafi trandafirii ai dror ridacini au i e ~ idin t container. lnfloresceniele ofilite se vor indepirta taindu-se tulpina florala deasupra prirnelor frunze cornplet dezvoltate de sub flori. VARA =re Dupa inflorire. Plantare si ~roteiare Perioada a d e ~ v a t i ~ l a n t i r i i in zonele cu clirnat bland ~i sol afdnat. Gunoiul de grajd rnaturizat fertilizeaza uniform trandafirii cu substante nutritive. in vrerne de seceti udati trandafirii. I Joseph's Coat" este sensibil I fainare. fertilizafi pentru a doua oari. Afbnand profund solul. de variatiire terrnice.yJ~~ephys Coat" 1 GrZdinir. In regiunile cu clirnat aspru aplecaji lastarii la sol Si acoperifi-i 00s). Pulverizafi pe trandafiri solutii fungicide . lndepirtati pbQile vitamate. frunze ~i rnuguri. se va irnpiedica forrnarea apei stagnante. Instalarea infeqiei este favorizata de vrernea urnedi Si caldi.I . Descoperifi trandafirii pugi la iernat.I' . cu balotul de Cirnant bine tntretesut de fBdicini ~i cu lastarii de un wrde-viu.

.

fn straturi cu suprafqe htinse acest soi de trandafir (Buxus sempervirens) sau ienupf (Juniperus communlw. . Pe Ian# plante cu verde-hchis ca de ex. 1. CULOARE $1 FORMA . Se asortea6 cu floarea miresei (Gypsophila paniculara) nemjigor alb (Delphinium) sau crinul alb (Lilium mndidum). fntre plante pktraji distan~a de aprox.Abraham Darby" este una dintre cei mai shiitogi gi vigurogi trandafiri e n g l q t i . Petdele interioare sunt slab Incovoiate.Abraham Darby" amintqte de soiurile vechi de mdafiri. rogu-trandafiriu. astfel poate fi plantat aliitu~ lavandii (Lavandula angust lia) sau iarba m%ei (Neper bassenii). culoarea tnndafirului aratii gi ' mai evidenjiat5.5-2 m. cu toate d este un soi modern. P n culori pastelate.Abraham Darby" este rezultatul hibrid?irii din 1985 a dou5 soiuri moderne: trandafirul de strat cu flori galbene P n form5 de q d .. . Cerneti compostul ~i adaugali-i nisip. f n faja zidului de piatri sau 18ngii gard lktarii pot fi crescufi asemhiitor cu cei ai trandafirilor @@tori. I ACCESORII: CI trandafir inradacinat CI ghiveci CI compost. Arnintqte de soiurile vechi de trandafiri.Trandafirtufi nobil . dar ferit de soarele puternic.. Trandafirul inviored culoarea mode albastru-violet. in form5 de c e q d .. 1 de 15-20 cm.2 m. Nuanple de alb aratH foarte elegant In apropierea acestui soi de trandafir. ima'este m a i rezistent fi hflorqte mai des. ni Q SMI2karfece Cl homoni de hra&clmr. 2 Plan tat I h g i gard ctombrie.Abraham Darbyn este un soi viguros. La amenajarea gardului viu de trandafir asociaji Abraham Darby" cu soiuri de culori pastelate. pie verde-inchis nu suit sensibile la boli. Florile solimre sau in buchete. noul hibrid are un aspect nostalgic. Nu plantafi P n apropiere alte plante de culori fipiitoare.Alohan cu flori invoalte.Yellow Cushion" gi trandafirul u d o r . Frunzele mari. emun ~ a r f i m proaspHt gi Pmbietor. Iktarii lungi atiirnkd pan5 la ph8nt.. '413 lmbibati parka inferioarPia buta@lor in sslufia hormonala. lnlaturatifrunzele cu exceptia celei superioare. cu parfim puternic. iar cea exterioarii galben-deschis. UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirii englezi plantaji P n locuri insorite pot fi utilizaji In numeroase feluri. cimigir CE SE . Are flori invoalte. Infigefi bete pe marginea ghiveciului ~iacoperiti-l cu folie transparent& Puneti v m l la lumina. Puneti amestecul in ghiveci. Solitar in gazon trebuie plantaji in grupuri de 2-3. cu minim trei ochi. asigud indelungat f u n d a d piersiciu al celorlalte plante. Partea interioad a petalelor este roz-piersiciu.Abraham Darby" cu flori rozg b u i trebuie asociat5 cu grijii cu alte plante. care atinge i'ndfimea de 1. creat de englezul David Austin. atinge 10 cm. apoi infigeti-i in amestecul de sol pin3 la iniltimea frunzelor. D q i soiurile parentale sunt moderne. fiind astfel vizibilii tranzijia dintre galben ~i roz.. Mi@ 1 hmultire prin buta~i de vari: iunie-iulie. 4 ~ o bJ orotunjii . O bsys... Diametrul florilor biitute.

lnainte de plantare afinafi adinc solul.CARTE. !ngr. hainte de sosirea gerului formag Injurul tulpinii rnuwoaie din compost.A? . S a d '.ilc ~ ~j&tata r r dexhise.c7 .y!pGz 7 . t:i:& . adiugafi-i compost. Ustarii iungi ai acestui soi de trandafir pot fi fixafi ~i de pergole sau suporturi. GRUPAIO 51 riidinirit--iscusi i s. cu numai d Mstari sau lastari cu p e h mai mult soare.$pei. bogat in substanfe nutritive. deoarece pot atinge inilfirnea de 3 rn.Ahham Darbf' viguqi. frunzi$ &ut sau Ingr&amAnt matur. Formafimquroaieh jurul plantelor RrUkimte ti amesKecati solui c u compost $i hgrwrnant. culegefi fh..' :&&-*I@>. apoi acoperiii-le c u crengi de brad. Pentru a avea flori tiiate timp Indelungat. Pe secrqia cu continut de zahsr se instaleazi fumagina. cu r&kin4 W Z i gJ cal pufin trei IMari Snstogi. Nu cum@n@ plant@ cu adacini slabs.V. cu a t i t inflorege rnai abundent. -I 11 TRUCURI 8 sol permeabil. ' 1 I LUMINA SI SOL @atma t r a M f j . Diunatorii sug seva bobocilor ~i Iistarilor.iiretot anUL 1 I 4ARA I Pbntrra~ifeltiirare I Primhra este parioada optima 1 planGiriiFn regiuni cu temperaturi 1 xgzute. . brfFre Pe timp de secets uda$ plantdc $ IOncepAnddin iulie nu mai fertilizaji solul.i . ktdeptirtatilastarii lnghep$ fl G i a rmrile bolnave pgni la pMtiunea anatoasi. Pe timp de seceffi trandafirul poate fi atacat de piduchii de frunzi.. T#a$ florile ofilite deasupra prlmei frunze dezvoltate de sub acestea (Mnga). I RW42-19074 lBW8 . Spilafi planta de piduchi sau stropifi toata planta cu solqie sapun- P I ~ ~ p r o t a j e r e d e i ~ In regiuni cu mperaturi mode rate toamna este periiada optima plant&ii. iar pentru evitarea stagnzrii .

CARTEA TRANDAFlRl 54 g pa*&. se preteazh ca floare t5iata I .

.

I I Perioada adecvati plantarii In zonele cu climi bllnda. . inclusiv tn cazul trandafirilor cu r i d W l e ambalate. pataji. 6 . . Listarii v i g u w s e vor scurta la cel mult o treime. Efectuati tiierile de rigoare. amestecati in sol i n g i ~ i m l nstimulator t de inflorire si udati plantele. primhara.r k: Nu c u w r a f i trandafiri l6stari pqini. Pentru a avea trandafiri rezistenti la ger. ?naugust incorporati in sol putin potasiu. Pentru a stimula formarea bobocilor. cei mai firavi pani la trei sferturi.ni I tnsorite .ceata . ? . Mu~uroiti tulpinile cu compost sau i n g r i ~ i m l nde t grajd maturizat ~i acoperilile cu crengi (stanga). ci este ~anifestare a sensibilititii nor soiuri. < . indepirtafi de pe trandafirii p u ~la i iernat mquroiul de pimint. listarii crescind spre interior. afinati solul in adincime. Ploaia penistenta si . petc de culoare roz. Pe timp de w e t l udati trandafirii. S o 1 bogat R humus. Pentru a evita formarea apei stagnante.. Eliminati sistematic parfile ofilite. indepirtati florile mai plpfin frumoase.Edelweiss" infloreste abundent p l n i la primele ingheturi. din iulie sistati fertilizirile. ceea ce nu constituie o boali. brunificaTi. v i g u r o a cu listari de un verde-viu. mai ales pe petalele trandafirilor albi ~i roz. fndepgrtafi pilgile degerate. incruciyati sau imbitriniti. VARA Fertilizare $1 fnqgire lmediat inainte de inflorire fertilizafi inci o dati. frecventi pot forma. 1 . f w PRIMAVARA Plantare #i taiere Perioadi adecvata plantarii in zonele cu climat aspru. TOAMNA 1I Plantare $i protecfie de ism5 .CARTEA GRUPA 10 54 rgdicini ambalate. respectiv cu mu~chi pe @mPntul de pe r&dk.

roFur n3 J O J E J E ~ E J~ ~ ~ W J J .ri.n a uapunqE a. V n n n .

iar datorita lastarilor lungi pot fi utiliza~i in variate rnoduri.American r Pillar" este cunoscut de pe vremea bunicilor. iar plimbindu-va prin apropiere pute~i admira de aproape minunatele flori. ACCESORII: L l trandafir "American Pilar" fn ghiveci . deoarece este sensibil la Ginare.Inflorescente dese I PLANTARE $1 ~NGRIJIRE cu . apaqinind acelor varietafi de trandafiri ca~adtori care infloresc foarte abundent o singurii data. 2 Inainte de plantare udati planta. scoatei-o din ner $i afanati rieinile: crape$ balot41pe lituri cu un *it. Ala'turi de o ideala'planti subarborioola'. Udag planta. flexibili.. h a t 5 minunat alituri de cinci degete albZ (Potentilla Dupi Onfldm taiafi lastarii p i n 3 la radacina sau baza acestora.. penate. Frunzele sunt pieloase.Jackmaniin) sau .. cu toate d inflorqte doar o singud data. Este trandafirul ciifiiritor ideal al arcadelor sau foigoarelor. Din nefericire aceasta abunden~ii florala fine doar p h a la sfirgitul lui iulie. stimuland astfel Tnflorirea din anul urmlitor. in form5 de ceagd se deschid la mijlocul lui iunie din boboci lunguiefi.American Pillar" este un trandafir r o t i %$& riguros.American Pillar" in f a ~ a zidului sudic al casei. lungi gi flexibili. Pkueazii multe dintre ukkurile trandafirului Rosa wichuraiana: bstarii lungi. 1vara sau toamna.'ANTEA~~? Nu plantafi . clematis albastru-violet (de exernplu . verde-inchis. ca apa sii ajungiS la ridlini. care. Unele flori sunt simple. par mari deoarece sunt formate din gapte mici frunze o d e . nu prea uscate.. Forma$ fadude dc u& h jurul plantei. Flori bimlore I L I - au o nuan@ rogcata.lavanda parhata' Plantalitrandafirul tn aga fd ca balotul sti fie la niwlul auprafefei solului. fascineazii pe toate meleagurile arnatorii de trandafiri. Prefer2 locurile aerisite. I cazma 01 compost O TngrligrnAnt stimulator de rnflarire 01 cu$it - VARIETATI Trandafirul d ~ M t o . deoarece tulpina trandafirilor deseori r h 9 n e goals. indesate 8i infloresc abundent. iar CE SE PLANTEd *'TUR1? asortate. A fost creat in 1902 gi de atunci. . florile rnici qezate in mikunchiuri indesate. asernanator soiului Rosa wichuraiana are Iastari verzi. 3 Umplqi golurile dh jxr~ul balotului cu @m&ntgi solul. lucioase gi toamna Perioada da plantare: prim& o groapi3 de 50 x 50 x 50 crn. Petalele rogu-carmin sunt dispuse in jurul ochiului alb cu antere galben-vioi.. 4 UNDE SE ~Y. In primel tamdni pistrati solul umed ca e inridicineze. trandafirul sa s 5 .Madame Julia Correvon"). asemPnPtoare t r a n u d u i sdbatic. Florile formeazii msnunchiuri globuloase. Pe garduri sau pergole ofed o imagine ademenitoare. inflorirea thrzie gi frunzigul strducitor. Florile plate.American Pih" este un t r a n d a ce se c a * ajutorul Iistarilor lungi pi f?exlexlbili. . &wteca$ @4rndntul kos cu commKt Fqr&$4mant artificial.

.

.

..-pi au f o r d de caliciu cu diametrul de 10-12 un. d v i a albastm (Sdvia hrinscea) p i Iavanda (Lawdula angusrihlia). Alegefi in acest scop pereji sud-estici sau sud-vestici. deoarece M o rqte abundent pi hdelungat. Se galben s x). . . apoi devin galben-lhiiie...Golden Showers" ~LANTARE sl ~NGRIJIRE . h t e plante form& cornpozijii p k u t e planmte h jurul doinii tran&ului. %rile +n-auriu fnfloresc din boboci lunguiefi. apoi devin din ce in ce mai in&... . decod n d astfel Aiar pi col~urile hdepiirtare. Este foam decorativ plantat si ca t a t %individual& llistarii &i puterici asigdndu-i o +ud srabilk Are nwoie In jur de un spajiu de 2-3 m. D a d vrefi ca trandafirul viguros sit se Pntindii pe per*. . "Golden Showers" hevine podoaba stratului de flori. gropi pi drepfi. ciatorit5 floriior mari constituie un paravan impotriva privirilor curioase. PlantaG trandafirul in loc Pnsorit.Golden Shov. deoarece acolo... jalqul de & n p (Sdvia nemorosa). it de perete O pan3 distantiera O cazma O comport . Acest t r a n d h tdo-e abundent pbai la sosirea primului ger p i are miros fin parfumat. Este foarte pop& pi h zilelc noastre.. Trandafirul f o r m d tufe. Florile mari apar singuratic sau P n gupGi mici.. in timpul verii. salvia (Sdvia &a) p i norocelul (Sedm dephium) ara& de asemenea. CL@ratpe pergola sau foipr. culorile. h mijlwul floTior sunt capsule wimdii.i cu asterul pestrif (Aster sea3bliu.Au o e d e semiinvoalte. minunat &turi de trandafir. la fnfmzire verdedeschis. C I e t pe &pi sau piramide. clopogeii (specii Campanula].. Toarnna inflorqte concomitent cu steluple (Asrer dumosus x) i. supor .s). are htari lungi. nu-1 plantagi in fap zidului sudic. la hceputul lui iunie. F r m l e sunt mari pi lucioase. nu prea frumaase ale @diiii. La fnceputul verii ~ivara. la tnceput de culoare galben-auriu-vioi. atinghd hi@icnea de cel mult 3 m. DaroriG l&tarilor dn- UNDE SE PLANT^? Florile abundente ale 4 firului . .I Florile de cufoarevie afe tran-ui tnfloresc de la hceputul lui iunie. aerisit. asohdu-se chiax 6 cu nuange de roz. TranMrul . Florile galben-vioi pot fi observate de la depiirmre. acest trandafir tip tu&..Golden Showers" a fwameliorat h America fn 1958. . hflorqte alitturi de flori h culori alktcu-mov precurn ciocul-benei (Gemium magnificum).Golden Showers" of&% o privdite &rid. . aerul cald s t a g n d . .

orizontal de supoh TOAMNA Plenttm #plrotq@re de iamil In q i u n i cu temperaturi moderate plantati trandafirul toarnna. ca trandafirul4 infloreasci abundent. i n caz de contaminare.. stropifi trandafirul cu extract de coada-calului.L b - -. 9octorul plan relor PRI~~AvARA Plantare fi fertHhm 'In regiuni cu temperaturi s&ute este perioada optiml planerii. apoi frunzele incep si cads. VARA - 'Inainte rle Miorire fertillz@i 7r-1~3o dat2i solul. de aceea prirnivara $i inainte de inflorire fertilizafi solul. Preventiv. 2 . Se dezvoltl frurnos d a d este expus la ware cel pufin Zase ore pe zi. Tijiati rarnurile m a t e $ x u w i . Gridinkit iscusit ::)I Daca cumpara$ trandafiri la ghiveci fifi atenfi ca balotul s i fie intre5esut de rHdZcin8 $i planta SA aiba rnubi lastari. xurtati f w * Fumagina (Aspergillus fumigatus) poate ataca trandafirii rece. C Prirnivara tiiafi rarnurile! bitriine ~i uscate.. Admini&@-le cornpwt $ Rgr5$m&nt aftiPirhl. 8.Golden Showers" & 1 1 .l e pe celelalte. scurtafi listarl laterali pana la o treirne. I . 8 . J ) fngrijire tot an ulIataril lateral1 6 ~ ~9 3legafl-I . Dupa perioada principaa de Inflorire.I . Mult soare. apoi legafi-i. AL I . Dupa perioeda ~ r i n c i m l& l Onflorire. Ti1ati ' plirfile ofilite. In caz de seceta udafi planteke. sau sunt slab dezvoltate. DupB h a r e FndeNrtati rnukiul ~i rnuyroiul de pirnant de pe trandaflri. f i r 3 a p i stagnant%. Nu cumparafi plante ahe ciror ridacini au iesit din ghiveci. . .&" . Pe pe vrerne urneda ~i frunze apar Pete cu rnargine maro-negricios. Indepirtati frunzele dzute zi formati rnu~umi T n jurul tulpinii.Necesita rnulte substanfe nutritive. folositi fungicid. dantelati. So1 permeabil. Celelalte rarnuri aducefi-le in pozifie orizontals.2> .

.

Constitu~ia sa stufoasi face . cu flori roz-palid gi trandaftrul-tufi alb de notorietate mondialii . articulate in patru p i y . Aidioaafi WmAntul extras cu un adam de compost Reintroducef( in grmpi3 o parte a arnmtecului.-2 cu d d k i n i libere gi4leaCi O a m r n fogrfece de grsdlnarit O plantator i CULORI $1 FORME .Perdim" a fost objinut in anul 1983. in inte~alul dintre cele doui luni este de agteptat gi o inflorire secundarii mai modesti. nedep4ind indjimea de aproximativ 1 m. UNDE SE PLANTEAZA? . in straturile mixte de plante perene tonaliti~ile sale fmmoase pastelate se armonizeaz5 cu toate culorile. fnainte de plantare. rezistente la amcul bolilor provocate de ciuperci sunt de culoare verde-inchis. Nuanjele de alb gi uem au un efect retinut gi elegant. inrnuiati o noapte rBdkina plantei Tntr-o g & l dcu 1 2 Spa$ o groap5 de plantare de dirnengiunea de 50 x 50 x 50 un. . Petalele de o tonalitate deschid a culorii caisei.. se colore- aG in galben-palid. Ramurile sale ugor aplecate spre virf se wloreazi in brun-rogcat. Plantari totdeauna d t e trei plante una I h g i alta (distanja: 40 cm) in grupuri solitare pe gazon.The Friar". Asocia~i-o. Batiitorifi usor solul ~i formati o farfurie de udare.d 1 E~~~ Umplqi groapa cu psmantul ameliorat. levk5id (Lavandula angustifblia) gi nepeta (Nepera x faassenii). Asemenea multor trandafiri nobili e n g l q t i . cu idorire abundenti evod P L A N T A R E $1 ~ ~ G R I J I R E 9 ACCESORII: O compost . 4 -- . .Perditan deosebit de potrivitii pentru a forma garduri vii semiW t e de trandafiri. floarea-miresei (Gypsophyla paniculara) gi nemrigorii albi (Delphinium x). insorite.Perdim". genitorii s?ii fiind trandafirul nobil englezesc . Perioada de inflorire principalii a trandafimlui este intre iulie g i septembrie.PaTuR1? L a alegerea plantelor luafi in wnsiderare faptul d nuanp de roz de caisi a trandafirului . Avefi griji ca perenele cu crqtere impetuoasii sii nu se extin& in detrimentul trandafirilor.Perditan prefefi locurile calde..5 D e v2rfulIktarilor individual sau in mici miinunchiuri.Flori nobile I . Planta produce a q t i wloranji pentru a-gi proteja Iktarii contra b5Gii soarelui. pe d t posibil.Perdim" se va estompa printre culorile pregnante ale celorlalte flori. CE SE PLANTEAZ. clopogii (specii de Campanula). Planta~i alituri de . r'erioada de plantare: toarnna tarziu sau primsvara. 3 T&ji r5idacinite rupte. spre exemplu cimigir (Buxus sempervirens) ~i ienupL (hiperus communis). printr-o tranzijie discretii Pnspre interiorul florii. ugor arcuite se situeaz. d q i trandafir-t&. deoarece acqtia pot fi ataca~i de ciuperci. veronica (specii de Veronica).Perdita7'. ca locul altoirii s% fie cu cel p e i n trei degete deasupra SOIUIUL 4 I 1 4 L Flori ii~ bmi de cea. Udati planta ~i muguroiji-i &na cu compost. Iktarii mai biitrhi se Pnvemc treptat. Florile trandafirului se evid e n t i d exceient alituri de plante monocolore d. 5 u a c i de la sfaqitul lui iulie nu mai fertilizati planta ~i prelucrafi in sol nurnai potasiu. dar satisface gi exigenjele proprietarilor de gridini moderni.Perditan se numiiri printre creajiile de trandafIri englezqti. cu nuanfe pastelate. PJasa$t trandafirul tn groapii. gi acesta are culori in nuanje pastel fi flori puternic Pnvoalte. Nuanra de violet-dbbtruipal eviden~ia5 culoarea discred a trandaf~rului. F m l e .. Trandafirul se a s o c i d bine cu brurn%elele (Phlox paniculara x). epidemic lucioase. siinitos gi inflorind indelungat. are o talie scundi..Schneewittchen". Plantat astfel poate fi folosit in diverse moduri.PerditaP jalqi (Salvia nemorosa).soi rezistent.T n care sB hrcapii bine radscina. pentru ca planta sa reziste mai bine la inghef. fiind raistent. Aceasd categorie a trandafirilor pose& aspectul exterior al trandafirilor clasici. Mai tsrziu. trandatir de constitu~ie fragili.Perd.. platicodon (Platycodon grandiflorus). Florile sale de 8-10 cm.

. Udafi indepartafi lsstarii plantele $i degerafi $ibolnavi (jos). e u m p & m r$ i alkoi de trandafir . Cu cat beneficiazti de rnai rnult soare.' . I 'I . Mururoifi trandafirii inridacinafi ~iincorporatiin sol compost Ti ingri$Zmht de stirnulare a infloririi. I. Mu$uroitiplantele cu compost sau Ingra$idnt de grajd maturizat. Taiafi sisternatic pZrJilevqtejite.. T5iati permanent florile trecute. - 'In regiunile cu clirni bllnda Ti toarnna tdrzie este perioada adecvata plantirii. I "fngrijire tot anlu 1 Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu climi aspri.. 'Inainte de prirnul Tnghej. Udati pe tirnp secetw.CA#TEA GRUPA 10 57 Toarnna a r z i u sau priwara. dupii care acope riti-le cu frunze $irmuri uscate. pan5 chiar la prirnul inghef rnai puternic. cu atdit inflore$e rnai abundent. pentru a stirnula or fnflorire rnai abundenta ~i (r cregere tufoasA. TOAMNA Plantare gi protwig de iama ' I Pe vrerne secetoasiI .Perdit. Mu rnai fertilizqi dupa luna iulie. indepirtafi paduchii de runzi prin spalare cu a p i 3u stropiti plantele cu o ~lutie de sapun-alcool. afanafi ~i arnestecafi solul cu nisip.. indepirtati frunzhul uscat de sub trandb firi.Mdita" cu r&d&dnii libera viguwsti fl cu cel putin trei lastari s5ngtoS1. pentru c i trandafirii pot h n i sensibili la inghef.-" poate f i atacata de piduchi de frunza. Dac5 dorifi s i expunefi trandafirii i n vad. So1 cu b u n i permeabilitate. alegefi flori abia intredeschise. Soare deplin. astfel vor dura rnai rnult. Sew I rnugurilor ~i cu continut de glucide a I trandafirilor poate f i infest a t i de asernenea. de d8unatori. bogat i n substanfe nutritive. - . inainte de plantare. care sug seva a Iastarilor.

.

Soiul . gi atinge ind~imea de 70 cm. Puneti o parte din amestec in groapa.Manou Meilland se @qte in comer5 incephd din 1978. Amstecag pamlntul scos cu compost matur sau ingragrnsnt organic pentru trandafiri.. I mmatqte ae sorurue ae tranaatv oobu~ . rece Rezistentul soi . Bobocii lunguie~i au form5 frumoas5. dtoit pe trunchi inalt. prin florile sale deosebite poate reprezenta planta principal5 a compozi~iei. este tufos.. Acest soi de tip floribunda este un rezistent trandafir de strat.itoare trandafirilor nobili. d n d a fost creat de dtre amelioratorul franca Meilland.. jalqul (Stachys b p n tina) pi 9opBrli~a (Veronica spicara ssp.Manou Meilland". slab lucioase. pl5cut parfu- UNDE SE P L A N T E ~ ? Fiind un soi rezistent. Fixaji tulpina de arac cu noduri opt. Aceastii varia n d poate fipiantat5 gi in gr5dini mai mici. asernlin. ale &ui flori in form5 de buchete indesate infloresc toatii vara.Manou Meilland poate fi cultivat gi in ciubh. fn straturi cu plante perene. Trandafirul poate fi asociat cu jalq de c h p (Salvia nemorosa).Manou Meilland are dimensiuni medii. Plantafi pasepapte trandafiri pe metru patrat. U n g i plante perene albastre florile rosu-carmin ale soiului .Manou Meilland" are Aori parfirmate. pieloase. cu ramificafii bogate. Plante cu frunze argintii ca diferitele specii de pelin (specii de Artemisia). Plante asociate modeste albe sunt floarea-miresei (Gypsophila paniculara). spicara) intregesc armonios compozi~iile florale ce confin acest soi de trandafir.Manou Meilland a devenir foarte repede popular in randul amatorilor de trandafiri. limba-m%ii vegnic verde (Iberis sempervirens) sau crinul regal (Lilium regale).Manou Meilland" capPt5 pard un ton mai puternic. Altoit pe trunchi halt poate sta in apropierea intr5rii sau pe un teren cu pajipte. . clopopii (Campanu- Puneti pam5nt in jurul rldicinilor ~i tasafi solul. mate gi diametrul lor poate atinge 10 cm. Este un soi popular. . necesitii ins5 un vas mai mare. Frunzele sunt mari. apoi devin verzi. sznstoase pi viguroase. Plantat solitar pe gazon sau in grupuri. Datoritz radacinilor mari. f n straturile cu trandafiri ofed un decor uniform. Florile ce formead buchete mici sunt invoalte. nepeta (Nepeta x hassenii). florile au culoarea roz-violet care cu timpul se transform5 in rogucarmin-inchis. 5 lernarea trandaiirilor tlneri cu trunchi Onak culcap trunchiul plantei gi fixag-l de s d cu o a r m & Acoperbi ramurile coroanei cu Nrnant. la carpatica ...Planta~i al5turi flori ce se asorteaza in culoare. ce la deschidere se asearn5nH cu trandafirii nobili. Complet deschise. Udaji planta ~i muzuroili-i tulpina.Roz-fn chis.. care deseori se gisepte cu coroan5 sferid. La infrunzire au culoare rogcad.Weis Clips"). 3 bezaji planta irvmijlocul' gropii ~i aranjaji radticinite Tnfigeji aracul in sol f i r i alrini rld2cinile trandafirului. deoarece fiecare tufi are florile la aceeqi indjime. lavands (Lavandula angustifolia) sau nem~igor(Delphinium).. Inflorqte abundent din iunie phl" ioctombrie. 4 Nu plantagi flori ropu-stacojiu sau portocalii in apropierea trandafirului . Soiul . acest trandafir este atragtor prin florile sale de culori vioaie.

- < - - fngrjire tot an ul - a Puteji proteja planta trnpotriva paduchilor de frunzH cu ajutorul infuziilor vegetale din vetrice sau pelin alb. jos). I ' - . 8C Planfare@Mere Primavara este perioada optima plantirii in regiuni cu temperaturi xiizute..Manou Meilland" GRUPA 10 59 I 1 4 TRUCURI toamna Grziu trandafiri . TOAMNA Plantare gi protejare de Mrn3 ?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optim a plantarii.. hainte de sosirea gerului formati h jurul tulpinii mu~uroaie din ingrZ$imAnt matur. Rugina trandafirului este o boala cauzata de fungi. Pe dosul frunzelor contaminate apar sporange portocalii. cu atdt inflore~te mai abundent. Soare. iar pentru evitarea stagnarii apei. inainte de plantare aflnaji adlnc solul. - r' 1 . = . Cu cat dispune de mai mult soare.Manou Meilland" viguro~i.I ( : a So1 permeabil. . . Taiati ramurile la 4 6 ochiuri ~i ramurile trandafirilor cu trunchi inalt la 20 c m (stanga. Distrugefi frunzele contaminate $istropifi planta cu fungicide din magazinele de specialitate. Acest trandafir poate f i cumparat $i altoit pe tulpinl inalta. iar pe faja Pete galbui. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. hdepartgi mulciul de iarna gi mquroaiele de pe plantele hrtidicinate. deoarece handafirii vor fi sensibili la Tnghet. (D IMP mlMP S F & ISBN 97E963-86092-8 . bogat i n substanfe nutritive. Amestecati solul cu compost sau tngrki~amdnt artificial. cu mai mulfi lastari. Coroana plantei T$i pastreazi frumoasa formi sferica. la container sau cu riidacina libera. adaugati compost. Nu cumpirafi plante cu ridacina slaba sau cu lastari subtiri. . VARA wjre ?ntimp de secetki udafi plantele ~i tncepand de la sfaqitul lui iulie nu fertilizati solul.

.

este rezistend. Majoritatea soiurilor au flori invoalte sau semiinvoalte. Rosa gallica. poate reprezenta podoaba gradinilor naturale atit datoriti tufei minunate. Ind!irnea tufei atinge 1.Charles de MiUs" . Florile rogu-inchis. cu lsstari verticali. Alegegi locul de plantare in q a fel. fndgimea plantei este de 1.2 m... officinalis este specie sdbatid europeanz gi cel mai vechi trandafir plantat in gridini. invoalte. semiinvoalte sunt fin parfumate. Aproape toate soiurile formeazi tufe scunde. Tufa atinge indjimea de 1. ins5 gi flori care dups inflorirea trandafirilor asigur5 culori variate stratului. de culoare rogu-ciregiu.Pr&ident de S h " produce flori cu patru rinduri de petale bstute. Deoarece acest trandafir se incruciged ugor cu diferite specii de trandafiu.Charles de Mills". Trandafirul de d m p . i n d t trandafirul sa nu fie in bataia soarelui de a m i d gi dupiamiazii.r de pUdini.Culori vii T r a M de &p este unul dintre cefemai v soiuri de tranh6. amintit pentru prima oars in documente d a t h d din anul 1811. CE SE PLAN TEA^ A ~ T U R I ? Soiurile de trandafir de h p se asorteazii cu plante cu &unzif argintiu sau cenusiu gi cu Rori albe. spinoase. Partea central5 a petalelor este d r k i z i e .Versicolor" (Rosa gaffica .5 m. invoalte gi foarte parfumate. erau intanite foarte rar. specia de bazii. intinse. Planta atinge indyimea de 1. Plantau d k u r i specii care infloresc in aceeagi perioadi. iar spre margine devin rogu-violet-deschis. Florile sunt de culoare violet-purpuriu.. Datorid indilyimii lor rnedii aceste soiuri se pot planta si in gridini mai mici.5 m.Belle de Crecy" se g%esc numeroase flori invoalte. Soid . Soiul . in cazul vechilor soiuri. parhmate. F o r m e d tufe cu indyimea de 1.Tuscany" apare pentru prima o a d in documente scrise I I rn f i M i n u n a d t r a n d h de &p tblosir in industria IhrmwuticZ in anul 1596.4 m.5 m. UNDE SE PLAN TEA^? In locuri calde petalele soiurilor cu flori de culoare inchisa deseori se spdicesc. Toamna tufa este decorat2 de mzcege rogu-inchis. Soiul .. mHqele.5 m. Indgimea plantei atinge 1.. Sunt multe soiuri cu flori de culoare violet sau rogu-carmin. nu necesid ingrijire specids gi datorid mistenpi fa55 de inghey supravieruiqte iarna fid probleme deosebite. florile sunt ray-carmin. ca g a d viu sau ca planti principals in straturi insulare.. floriie rogu-carmin sunt semiinvoalte. planta t d i q t e indelung.Cardinal de Richelieun este un soi foarte celebru. denumir gi . datorits parhmului plicut al petalelor uscate... d CULOARE $1 FORMA Trandafirul de h p este denumirea generid a unui grup de trandafiri format din specia Rosa gallica. prin mulcire cu rumegw de scoafla de copac m~ prirnavara mu~uroifi tulpina. fn zilele noastre se @sac numeroase soiuri de trandafir de h p . o data pe an intre mijlocul lui iunie gi s&gitul lui iulie. .. este Pndrsgit gi P n dele noastre. care. Acegti trandafiri infloresc foarte abundent. este unul dintre mutanui speciei de b d . se utilizeazi in industria farrnaceutica gi este h w t de farmacipti Pnd din ewl mediu.Versicolorm).Rosa Mundi". Soiurile trandafirului de h p se pot utiliza in compozi* multilaterale. Caracteristicalor este forma compacts. Pe ramurile a t h i t o a r e ale soiului . crem sau albastru-violet. catifelate. Acest soi. . d t 8i roadelor sale. Floriie sunt puternic parhmate. Rosa gdhm var. in straturi de flori perene. Acest soi cu flori semiinvoalte gi petde rogu-carmin cu creioniri albe este indr?igit de foarte mults vreme. iar petalele florilor deschise se r%ucesc spre exterior.

PRIM~ARA Plantare $i S k r e - tot an ul I P Primavara este perioada ideall plantirii in regiunile mai reci. care apoi se risucesc. - rMpugrijiirc. Tiilerea corecta se face oblic. I I !ham. JOAMNA Plantare 9 protejare rmpotriva ingheJului Toamna este perioada corespunzitoare plantirii in regiuni cu temperaturi moderate. I n mai-iunie tnlituraji frunzele atacate. deasupra unui rnugure orientat spre exterior. Prirnivara tSiafl soiurile de trandafir de d m p .I I I 1 ' Cum@r@ t r d d r 1 cu r W c i n i i tiputsrntd. in iunie sistaji fertilizarea. Executati tlierile de primivara. Nu curn@rag plante cu doar doi Iiistari. cu r n d t soare. Mu~uroiti in jurul tulpinii compost sau b l e - r1 Leie A. 1.prnurnbri. Inainte de plantars afgnafi bine solul pentru a @vita stagnarea apei. sau care au tnceput sa fnfrunzead. Piantali soiurile cu flori de culoare Vnchisg la penurnbri. L a ~ e l pirisesc e frunzele T n iulie ~i nirnfele se formead i n sol. e Sol p e m b i l . Adunali din jurul plantelor inradacinate frunzele cizute. . IndeNrtati listarii T n g h m i sau cresdnd tncrucifat. jos). dreapti qi cu trei IiWari gro$ $i ramificaji.Taiaji florile uscate deawpra primei frunze complet dezvoltate de sub floare. indepartafi m~uroiul din juml tulpinii $ a~terneti compost (dreapta. risucite ale trandafirului semnaleazi atacul viespii trandafirului In mai diunitorul iqi depune ouiile pe frunze. Prefer8 1 locup'ile aerlsite. ingrijire inainte de inflorire fertilizaji solul ~i in timp de seceta udati plantele.

.

sodwo:. nes augured n:.'Jew [nlnwyd e!i!rede el ~n!o~nhur !iel -~gdapul .auapunqe !iepn a e p n ap a!Jnpe$ o eurJoJe n ~ ~ u g[!~6 a d nJ ~-!i!~oig~gq lode 'lugured n> ueaueld ap edeo~6 !ialdu~n . 1ru!4epue~a !i!o~nhw 9 .~J~A&U 1-npuglueld !J~ !# Je!y:.

Cicada trandafirilor este o insect3 rnirunta siritoare. *: FertilizaJiTnaiine'de infiup zire ~iinainte de Tnflorire. RO-P-O~-~ o o n mmwms . Soarele foarte intens ti poate cauza arsuri. Parazifii de pe dosul frunzelor sug seva plantei. Tnainte de prirnul tnghe? rnupuroifi tulpinile trandafirilor. acoperindu-le cu frunzi~ uscat sau pAnza de sac. DW iulie sistaji fertilizarea de stirnu- regulat solul trandafirului. iar pe cei cu tulpini fertilizafi. descoperifi tulpinile. cu cel putin trei Soare deplin. de culoare verde-a1bui. . deveni rezistent la inghej.. Protejafi coroana $i tulpina trandafirilor cu tulpinli fnaltcl. fertilizafi-i $ udaji-i. Apare pe trandafiri rnai ales &nd acestia sum plantati h fata unui zid batut de soare. - TRUCURI Acest soi de trandafir estlb valorificat ~i cajlant5 cu tulpin5 inalt5. Stropiti plantele cu insecticidelecorespunzatoare. cu radicina libera sau Tn container. .Mildred Scheel" Iguros.Mildred Scheel" dafir . acoper@i-i cu frunzi~ uscat. pe fap frunzelor apar apoi pete albicioase. PJ9ntare ~i pmtecJk P e r i o d adecvata pentru plantare T n regiunile cu cllmi3 bl8nd3. So1 cu bun5 permeabilitate. unde stagneaza aerul uscat. Tiiati lastarii trandafirilor de strat la 45 ochiuri. Plantaji acest trandafir intr-un loc insorit.3...

cu fnflorireabundenti .GRUPA 10 A )) Betty Prior" Trandafir de parc rezistent.

Verificat in stratul de trandafiri
Florile proaspete pi vesele, de culoare roz ale soiului , , B e y Prior"hdnta'p r i d e pha'la venirea ihghepzlui.

P L A N T A R E $1 INGRlJlRE
CCESORII: U trandafiri ,,Betty Prior" cu radacina liberi Ll cazn I lopati D compost 3 ingrasamint stimulator al infloririi O foarfe,

CULOARE $1

FOR^

,Betty Prior", soi arneliorat In 1935, se n u m E prinue cei mai raistenfi trandafirilor-tu8, avand inflorescenie dintre cele mai bogate. Se poate cultiva ~i in regiunile cu dim5 rece ~i situate la altitudini mari. Este deosebit de longeviv, p u t h d t d i pan; la vksta de 25 de ani. Florile simple, de forma unui pocal se deschid din boboci rogucarmin. Petalele roz-carmin dcoros se albesc progresiv spre interiorul florilor. Centrul florilor este ornat de inelul galben-auriu " al unor scurte antere. Forma simpl5 a florilor soiului ,,Betty Prior" ii confed un aspect graiios de trandafir sdbatic. Mkunchiurile se compun din douiizeci sau chiar mai multe flori, ceea ce contribuie la crearea unei impresii de o neobi~nuitz abundenjii floral;, o caracteristid, de altfel, a grupului de soiuri ,,Polyanthan. Florile sunt nu numai dese, dar gi extrem de durabile, raistand pans la primele inghepri.

Florile aparent fragile, in nuante fine, rezistii la vicisitudinile vremii, in ploaie nu se p;it&, gi nici nu se brunifid. Frunzele soiului ,,Betty Prior" sunt de mkime medie gi foarte skLtoase. Culoarea lor rogiatid de la inceputul infrunzirii se transform5 progresiv In verdemediu pal. Este o plant; cu tulpin5 erect;, cu o constitutie viguroas;. Planta atinge Indjimea de 80 cm, dar, in urma unor dieri corespunzitoare, se pot obgine indgimi mai mari. De la bazii cresc numerogi I%tari de dimensiuni egale, astfel in " s c u d vreme trandafirul ia forma unei tufe.

I
Soid ,Berry Prior" fbrmeaza" un gard viu dens, ineoritor

UNDE SE PLANT&?

plantat in grupuri de trei sau de cinci plante in fafa coniferelor, respectiv printre ele.

".

m

Plantaji trandafirul intr-un loc insorit, dar, dar pe d t posibil, nu in imediata apropiere a zidului casei, deoarece acolo este expus refraqiei d d u r i i solare. Plantat E n faga terasei, in strat de trandafiri, sau de-a lungul aleilor gi bordurilor, soiul "Betty Prior" "5 delecteazi cu frumusqea sa p h 5 la venirea gerului. Puteji determina durabil compozi~ia cromatid a straturilor deeplake perene prin nuan~ele de roz ale trandafirului gi asocia la acata culorile celorlalte plante. Totodats este deosebit de potrivit gi ca drept gard viu Moritor de M @ e medie. I Trandafirul-t& cu constitucie I robust5 poate crea un efect cro: matic vesel in bordurile de plante lemnoase ale griidinilor wor de hgrijit. Este foarte aspectuos

CE SE pLANTEd
Nu asociafi rozul dcoros al soiului ,,Betty Prior" cu culoarea portocalie sau cu nuangele saturate de auriu. Planta$i algturi, respectiv sub trandafiri cimigir, ciuc&oarii (Lobularia rnaritima), iarba-maei (Nepera x h e n i i ) , pelin (soiuii de Arremisia), sau clopotei-pitici (Campan d a cochleariifolia). Variedfle de ierburi sunt acompaniatoarele elegante ale crandafirilor, acestea ajutind la aerisirea stratului de trandafiri. Alituri de ,,Betty Prior" ~roduce o impresie placud ov%ciorul vqnic verde (Helictorrichon sempervirens), penisetum (Pennisetum alopecuroides) sau p5iiugul (Fesruca cinarea).

..

Ca fundal d trandafwilor putefi planta clematis, crin regal (Lilium regale), phlox (Phlox panicdata), nemti~or ,. (Delphinium), ment; indiana (Monarda) a u steluge (Aster novae-angfiae, Aster novi-belcji), " dar gi arbqti ornarnentali sau trandafiri de parc.
u

I

-

Flori simple, Z n ?Dm5de pocal

,

in jurul tulpinii o far, udare. Udali din belgug. in final, musuroiti parndn tul in jurul tulpinii.

I

,,Betty Prior"

CurnpZirafi'a~oi de trandafir ~1 ridicina libera de mlitatea ,,An, care s=idispuna & cel pufin trei listar viguro~i. Nu cumpBrafi trandafiri cu ridacini subfiri, cu numai doi

.,

-

8

.

Soare direct. Tnfiorege deosebit de abundent i n locuri insorite. So1 cu buna pmeabiliite. Onainte de infrunzire ~i cu pufin Tnainte de inflorire, administrafi trandafirului ingri~irnant de stimulare a Infloririi, In iulie bi* fartiliiea.

Efectuafi tiierea oblic, deasupra unui rnugur indreptat spre exterior. Cu ocazia aierii de primavari indepirtafi ramurile bitrane, cresdnd fnspre interior sau in cruci~. Menfinefi numai cinci-opt ramuri, taindu-le la trei-cinci ochi.

In locurile foarte calde si uscate trandafirii pot fi'atacafi de acarieni. P e suprafa! frunzelor apar pete de culoare deschisi, pe dosul lor se pot vedea acarienii marunfi, ro$i sau galbeni. Prevenfie: nu expunefi plar ta la cilduri excesive, menfinefi solul reavan $i protejafi-l prin mulcire. Distrugefi daunatorii cu insecticide.
Q IMP AMMP SR

'

Reverie In roz
T r a n d a i F r u lde strat viguros ,,Bonita 82" se distinge
prin flori de neasemuita' h u s e ~ e . CULOARE $1

FOR^

Soiul ,,Bonita 82" a fost ameliorat in anul 1981. fi sunt caracteristice in egali m&ur5 inflorirea indelungati, frumusejea, constituGa viguroas5 gi rezistenp sporid. Florile sale se desfac din boboci rotunzi, roz-inchis. 0 inflorescenF compact5 este compusi din 5-20 de flori. Florile sunt puternic bgtute, d n d se deschid au o form5 de c e q d , diametrul lor este de aproximativ 6-8 cm. 0 caracteristid a soiului ,Bonita 82" este intensitatea extrem de outernicli a nuangei de roz in interiorului florilor, flori de altfel, cu petale exterioare in nuanje deschise. Cu cit se deschid mai mult florile, cu atit culoarea lor dwine mai luminoas5 gi mai omogeni, pin5 A d , inainte de a ddea, se albesc aproape de tot. In florile deschise complet se poate vedea coroana galbeni a anterelor. Daci indephag sistematic inflorescenrele ofilite, trandafirul

,,Bonita 82" Pnfloregte continuu. In caz contrar, in verile fierbin~i, planta produce mscqe portodii. In momentul aparijiei, frunzele sunt de culoare rogudeschis; ele se transformi mai tiziu in verde-inchis. Frunzele sunt dispuse lax pe lktari, de aceea trandafirul nu face o impresie de plants cu un frunzig foarte amplu. Datorits structurii lor epidermice, frunzele sunt foarte shitoase ~i purin vulnerabile la bolile micotice, spre exemplu la fiiinare sau la mucegaiul negru. ,,Bonita 82" p r a e t h d o crqtere viguroasi, erect& se dezvolt5 intr-o t d i i ramificati lax. fn funcgie de diere, planta se poate modela intr-un trandafir de strat cu i n d ~ m e de a 60-80 cm sau deoarece cqterea-i viguroasa o face posibils - fntr-un trandafirtu& halt de 120 cm.

fntr-un stat circular a l W de lembp'ici $i tranhfki i c i p k 3 m i

UNDE SE PLAN TEA^?
,Bonita 82" este un trandafii foarte rezistent. DatoritP raistengei sale la ger, se poate cultiva gi in regiuni cu climi aspr5 ~i condijii vitrege. f n straturile de trandairi se reliefead pregnant nuanjele diverse de roz ale florilor. Proporria optima de plantare este de cinci-gase trandafrri oe metru pkrat. fn stratwile mixte de flori coloritul soiului ,,Bonita 82" determinH felul plantelor care pot fi grupate jurul hi.

Plantat de-a lungul aleii, trandafirul P i delecte~ tot timpul verii pe trec5tori cu florile sale pompoase. Soiul , B o n k 82" in forma sa de trandafir-a, rididndu-se solitar din stratul de flori i n d n d ochii. Trebuie s i tread totugi trei ani pin2 d n d va crqte la indjimea sa definitivs. fn gardurile vii de indjime medie sau lhng5 garduri, plantaji-1 la distanje de d t e 80 cm intre tulpini. D a d partea inferioad a trandafirului crescut inalt se dezgolqte, cultivaji sub el alte plante.

florile perene sau anuale in nuanre albe sau violet, precum gi perene cu frunzi~ cenqiu sau argintiu, ca de exemplu levsnjica (Lavandula angustifolia) sau pelinul (soiurile de Arrernisia). Constituie plante de acompaniament minunate arbugtii vqnic verzi: cimigirul (Buxus), ilexul (Ilex) precum ~i coniferele, in fundalul &rora florile roz-pal arati splendid.

,,Bonita 82" nu poate lipsi din nici o gridin%,fie gi pentru simplul motiv d poate fi asociati de minune cu alte plante. Plante asociate a &or

N m ~ de e roz

P ;

subJiri. Mu~uroifi tulpina plantei $i acoperifi-i Ihtarii cu rarnuri 'randafirul este deseori ~tacat de piduchii de frunzi. Sol cu bung permeabilitate. Ploaia intend Tndeparteazg uneori daunltorii. h august fortificafi trandafirul cu ingragrndnt Piantare $1 pro&@@ conPerioadi adecvatii plantirii In zonele cu dim8 bldndi. m Nu curnpirafi planta cu ridicini rare. Fertilizarea din august cu ingriiyimfint cu potasiu Ti rniire~te reri=+anfala ger. dar alungi ~i paduchii de frunzi.I Gridinir~ t iscusi C u m p alllai ~ de trandaf ir In container. In caz de infestare gravii stropifi planta cu un jet puternic de a p i sau cu o spirt. Tiiafi celelalte ramuri la o treirne a lungimii lor. care nu nurnai ca este ariitoasa. Tolereazi ~i penumbra. Cel rnai abundent Tnflorerte la soare. Tncorporati T n sol ingra~irnfint ofilite. cu bdllotulck Mrnbnt bine tntreesut de ridacini. fiira apa stagnanti. care se clatini tn vas sau are listarii firavi. cu@I pMin trei IBstari. solufie de sgpun ~i Q IMP AWIMP S k ISBN 978983-8609281 . dar Tnflore~te rnai modest. eventual patat. Fertilizafi trandafirul Tnainte de Tnfrunzire $i inflorire. lncepdnd din iulie nu rnai adrninistrafi Tngragrnbnt. Udaji pe vrerne uxatii. Asociafi-l cu levinlid. bogat i n substanfe nutritive. Plin soare. care sug T n special seva a vdrfului liis rnugurilor ~i tarilor.

fermecitor 1 I iunib'ulie.CARTEA - TRANDAFlRl GRUPA 10 )) Nevada " Tranddr-tu& de culoare albi.5-1.8 m 1 . august-septembrie h lmina naturals penumbd bogat In substanfe nutritive 1.

Amenajati o farfurie de d a r e cu ajutorul plantatorului. de mlrime relativ m i d bltutl d e d t este in realitate. lbtarii sli maronii Dupl aceasta apar dteva flori arcuindu-se ugor in jos. bunghi- (Geranium jalqul de gr Scurtati r i d k i n i h prea lung.. ~ost 50 50 . Pentru qard viu. flori din iunie pAnl in iulie Trandafirul are o constitujie timp de lungi slptiimiini. Arbusr tn5orind exube-t ?n g a n a naturist5 perene. dar . si . Soiul . . Ele Dupl ploaie 8i inainte de amintesc de provenienp acesinflorire. (Lilium candidum). Are o dispersate. inainte de plantare inmuiafi .Flori albe uriape .du-se asocia cu mai toate nuanple.Floarea tra&&rului se deschide in formii de c e q d .Nevada9'a t e un trand&r-& abundent Moritor.Nevadaweste un trandafir ameliorat in anul 1927. Plantali trandafirii astfel ca locul altoirii sa f i e situat cu trei velul rolului. PLANTARE $1 INGRlJlRE ACCESORII: O altoi de trandafir cu radicini libere 0 cazma Q compost - argila Q plantator Q material de acoperire a solului CULOARE $1 FORME Trandafirul .Marguerite H i l l i n g " Frunzele trandafirului constituie o mutafie roz. inqr&Smlnt de plantwede x M x cm. 3 4 Umpleg cu pi4rnbntul ameliorat $ presafl-l bine. cu un puternic caracter de tranda6r sdbatic. pentru ca din indgime de cel mult 2. compuse din cinci frunondulate. . pugin abundent. tui trandafir din trandafirii sdImensul arbust este acoperit de batici. dar mai tid. culoarea sa albii pi--'. iar august phi in septembrie s l liigimea tufei este aproape ideninfloreasd din nou. Trandafirul-mEd se poate utiliza excelent gi ca gard viu. Aratg fru- . robust ~i inalt de 2-3 m.5 m. 8i cu margini zimpte... produce un ctul deosebit in gddinile de t a p d l sau la capittul aleii gddinii. semitnvodte floarea semiinvodd are un diametru de 10-12 cm. dwti 2 mineral. fn stare de d e ~ c h i d e ~ e ~ o m ~ l e t lFlori . Unul din plrinji hsese probabil trandafirul Rosa moyesii. .. Putefi sl-1 plantaji gi allturi d alte plante intr-un gard viu mixt. albg a trandafirului st CombinajGIe de d b sunt deosebit de elegante. f o a s i i . fn centrul florii de culoare alb-liiptos strducesc staminele galbene.Nevada" sunt de nuange varitoate propriedgile soiulu~ Amestecafi p h s n t u l cu com11vara. pe flori apar Pete roz. Plantat solitar. I . Deoarece petalele sunt ugor abile. din boboci mari ~i galbeni.de culoare rogu-purpuriu. floarea pare mai zulife.

lndepartafi inainte de primul ger toate frunzele de sub trandafir. ?ncorporafiin sol compost $i Tngra~ambnt. tnceplnd din iulie nu-l mai fertilizati. dar suportl yi cbteva ore de umbra pe zi. creklnd ipr& interiorul plantei sau T n cruci~. Dezmu~uroifi trandafirii ie~ifi din iarni. Ameliorafi solul cu compost yi nu plantafi trandafirul in locuri umede ~i umbroase. . evitafi formarea aoei stagnante. muyuroifi-l cu ingriyimlnt maturizat sau cu compost.iumus yi umiditatea stimuleazi aparifia mucegaiului negru. Pentru a deveni mai rezistent la ger. cu a t i t inflore~te rnai abundent. Tndepartafi frunzele infectate $i stropifi planta cu solufii fungicide. maronii uscati sau nztati de mai mult soare. Aflnafi temeinic solul compact. Efectuafi tzierile de primaT n regiunile cu clima blbndi. eventual acoperifi-1cu frunziy uscat. lastarii uscafi. cu lastari subfiri. -Lp - L l o c t o d plan refor TOAMNA Plantare ~i ingrijire in regiunile cu clima aspra. bogat tn substanfe nutritive. sarac in .trandafir cu cel pufin trei tastari sinito9i yi radarindl viguroad 0 Nu cumparag altoi cu radAcin3 firavi ~i numai doi Bstari. So1 afanat. Scurtafi IHstarii subfiri deasupra unui lastar lndreptat spre exterior. ce se manifest2 sub forma de Pete negre yi zimfate pe frunzele plantei. 4 Fertilizatiinca o data trandafirii inainte de iolul argilos.

.

. Deschise. Plantafi trandafirul la adgncirns identica EU cea din peeiniera... verde-aprins.Sympathiem reprezintli cel mai bun soi de trandafir +@tor cu flori rogii gi parfumate. b-tainte de plantare tineti o map@ rM&ina T n a@. apoi udqi planta. astfel trandafirul devine o t& latl. a d e v h d cascada floral& fn AlZturi de flori violete ca de aceasd forml. lucioase. invoalte.Sympathie" a fost ob@ut ?n a n d 1964 dm soiurile a@@toare cu flori rosii .Whelm Hansrnann" gi . Ramurile pendente. Crengile acoperind aceste formafiuni vor impiedica pstrunderea privirilor indiscrete. colmnae). altfel T n locul altoirii coroana se p a * rupe de pe trunchi. asemhiitor cu cel a trandafirului sdbatic. jalq ni mai mici poate fi plantat gi de h p (Salvia nemorosa) sau in straturi.Florile soiufui. se rewmanda amenajarea zonei ddlcinii cu vlante subarbicole decorative. . apoi se arcuiesc ugor.! 1 Facefl o groapa de SO x 50 x 50 cm. 5 I lema swtm@ d 4 mai repede zapada de pe coroana.. Florile ce se dezvold din mugurii mari. G W t pe suportul fxat de peretele casei poate acoperi toat5 fagada p h i i la virful acoperigului.Sympathieneste un soi viguros. .Schneekrone").floarearniresei (Gypsophila) gi dopofeii hpotriva !ngh@alui legei ramurile fi a q w i $ i looll altoirii cu crengi die Brad. Pndpimea trandafirului poate atinge chiar 4 m. Ideale plante asodate sunt Iha-caprelor (Cerasum tomenrosum var. 3 Forma$ farfurie de udare'fn jurul tulpinii. cu petale catifelate amintesc de trandafirii nobili. aglgltoare. . form& o (Campanula glomerara . Florile ce se trec primesc un ton slab dbistrui. Amesteca1:i xrlul scm cu o galeziti de cam- 2 PMt Buchet de flori H~&TrIfl& 'leupte. cadidate.. acoperite des de florile abundente ale trandafirului altoit pe trunchi h a l t de 1. flomult spa+. I in jurul radacinil. F d e sunt de m f i m e medie. Datoritl mitrimii gi abundengei de flori este preferat plantat lhngii pergolii sau foipor. clopofei (Campanula deosebit de decorativ. Culoarea florilor nu se depreciazii nici in vreme cu soare puternic gi petalele nu devin pItate nici dupl ploaie. Florile dbe arad h m o s pe I&@ trandafirii rogii. Acopriji coroana plantei cu un sac de in. Produce numerogi I%mi la b d . neped (Nepera x gfidinl sau k?ing5 intrare aratl hassenii). CULOARE $1 F O ~ Soiul . ova-rotunjii se deschid din iunie phi la sosirea primelor inghepuri gi form& buchete indesate.Diamantv). garofifa (Dianthus plumarius .Sympathien se pot degarnisi.4 m. plantat solitar pe gazon. Ta'ai . iar I%tarii vor ilntrepese tot balconul. rile rogii par gi mai vioaie. fn gfidi1 glomerara .Joan Elliott"). la Pnceput cresc in sus. florile rogii.Sympathien plantat P n locuri insorite poate fi intrebuinpt in numeroase feluri.Don Juan". Diametrul florilor poate atinge 11 cm gi au p&m persistent. Zistarii mai p-ci pot amperi p UNDE SE PLANT^? Trandafirul .Sympa&ie" au petale Invoalte. mwyuroiti-i tulpina ~i legati-o de srar 4 Deoarece cu t i m ~ uramurile l inferioare ale trandafirului . b t a r i i vigurogi. indesapi. rop-hcliis. de-a lungul aleii din exemplu lavandii (Lavandula angustifoha). deoarece nu ocupP clematis (Clematis) violet. 7 P a r i d de planteve: primtivara sau toamna t$rziu. fn ciuda ramurilor viguroase gi creperii &firate. pieloase gi rezistente la boli.

' . Pentru flori taiate alegeJi boboci intredexhi~i ~i taiafi tulpina oblic. ultima oar&in iulie. Cumpira$ primivara s q ~ bamna tdrziu trandafir c l rEidacin3 libera. Adunafi ciribu~ii. Protejati coroana trandafirilor cu trunchi halt prin acoperire cu s a c de iuta. La trandafirii cu trunchi inalt nu executati taieri in primii ani. cu atAt va Tnflori mai abundent. hainte de sosirea gerului formati muyroaie in jurul tulpinii. Taiati regulat florile ofilite- TOAMNA Pk~tbam L 8 IMP ANIMP SRL 9m j a r e de iarnii in regiunile cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantirii. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. Nu cumpara@plante cu ridacini slabi sau cu Iistari maronii sau putini. I ISBN 978963-86092-8-1 . primivara tundeti lastarii de un an mai slabi pdni la TniIfimea de 60. Dupi iernat Tnde partali mukiul de iarna ~i muguroaiele. Punei ingra~amantin zona r a k i n i i (jos). cu cel pupkS lrei lastari sinitosi si vigurosi. Cu c&t diSpune de mai mult soare. apoi adiugafi-i Pentru evitarea degarnisirii porfiunii inferioare a plantei. in cazul unor daune mai mari. Afdnafi solul compact fnainte de plantare.90 sau 130 cm. Soare. So1 permeabil. -- -3octorul plan tel & . folositi insecticid praf corespunzitor. Fertilizati solul pentru . apoi uda$ planta.. VARA 6% P e timp de seceti udati plantele. fn cazul contaminirilor mai grave se vor deschide mai pufine flori. bogat in substan@ nutritive. iar impotriva larwlor insecticid lichid sau praf. d r i b u ~ igiurex zele si bobocii trandafirului. pdna la sosirea primelor Inghefuri.-1 Gridinirit iscusit1- . I lncepdnd de la sfdrsitul lui i frunmai. I 1C- - PRIMXVARA Plantare $1 tkfeizaare Primavara este perioada optimi plantarii in regiuni cu temperaturi xazute. inde partati crengile uscate.

.

Florile rogu-viginiu se desfic din bobocii ascujiji. Se consided plante invecinate potrivite doporeii (Campanula lacriflora . Au un efect elegant plantele asociate cu frunze argindi precum pelinul (specii de Artemisia). DatoritP lastarilor at2rnPtori acoperipi cu frunze dese. apoi verdeinchis.RomanZen este plantat pi ca acoperitor de sol. Planta~i alaturi de trandafir centrantus (Cenrranthus ruber). de forma nobila. rezistent. Forma sa frumoasa se eviden~iazii cu succes in asemenea locuri. levanjica i~avandula angustifolia). Frunzele sunt lucioase. frunzigul lui indesat inabugegte buruienile. heuchera (Heuchera) sau garofipe 6pecii de Dianthus).5 m. q o r hvoalte. Mhunchi de flori UNDE SE PLAN TEA^? Soiul . Florile trandafirului strAucesc in apropierea florilor ~ mov. cimigirul (Buxus sempervirens var. Speciile cu flori albe ii creeazg un contrast fin. Plantaji d t e douI plante pe metru patrat. gtevie de munte (Asrranria major). Frunzigul foarte des este rezistent la majoritatea bolilor.Romanzen atrage privirile prin florile sale speciale.Elegansm).Aha"). ~ i a m k t r uflorilor l cu petale ondulate. de culoare a l b a s si Astfel. Horile roa minunat I&@ Pnsofltoamalbaspe Poate fi asociat cu multe alte plante. trandafirul . Planta se dezvolti sub forma unei tufe cu cregtere verticals. in5ljirnea acesteia poare atinge 1. cu excepgia celor cu flori stacojii. se asorread cu jalqul de d m p (Salvia nemorosa). Soiul ..Soiul . La fnceput au form3 de c q d . coada-goricelului (Achilles millefolium). . crinul alb (Lilium candidum) gi brumPrele (Phloxpaniculara).Romanze7' a fost ameliorat gi lansat P n comeq in anul 1984.. dopogeii (Campanula lacriflora) gi nemgigorul (Delphinium x belladonna). floarea-miresei (Gypsophila). sempervirens) sau ienup%ul uuniperus communis). Trandafirul este un ideal acoperitor de sol. Nuanjele reci de roz gi rogu aldtuiesc o compozi5ie minunatZ. la inmugurire rogcate. fin invoalte poate atinge 10 cm. Plantat solitar pe terenuri cu gazon sau l b g a garduri ofera o priveligte minunad. formate din petale ondulate. Le ofera trandafirilor un fundal calm arbu~tii vqnic veni cum ar fi tisa (Taxus baccara). jalqul (Srachys byzanrina) gi crinul de toamnP (Hosra sieboldiana .. mai k i u capPtZ forrna unei ulcele gi o nuanf5 roz-inchis.Romanzen este un trandafir-tufi viguros.

Acoperili lastarii cu ramuri. . cu radiicini libera. 1 NARE Cumparati prirnivara sau bamna tlrziu trandafiri dgurogi.gipmebre de j a d In regiunile cu ternperaturi moderate toamna este perioada optima plantarii. Mulciti solul regulat. Sol pemeabil. carienii atad trandafirul ~rrdeosebi in locuri uscate ~i calde. tiiati de la baza ramurile mai batrlne. dezvoltate de sub floare (5thsistati fertilizarile. inainte de sosirea gerului formati i n jurul tulpinii mu~uroaie de 20-30 cm din compost sau pimlnt. I Nu cumparati plante cu listari sau radicini slabe 21 subfiri. apoi maronii. Soare. fertilitafi solul cu compost. P e f a p frunzelor sunt vizibile Pete alb-galbui. Daci tufa devine prea deasi. Asigurati umiditatea necesara prin udare ~i mulcirea solului. bogat in substante nutritive. primcivara. ramif icati. tngragamlnt aqanic $i minwd. cu deja minim 3 listari Gnato~i. TOAMNA plan. Diunitorii asesali pe dosul frunzelor sug seva plantei. iar pe dosul acestora o fedturi fins.Gridinirit iscusit. La Snceputul prirnaverii ~i Inainte de fnflorire. Tolereazi cateva ore de penumbra pe zi. datorita d r u i a infloregte abundent. Stropifi planta cu insecticide corespunzitoa~ . Prefers soarele direct.

a m - .

. 2 dator4. Tmdfirvl are Indjime medie.Centenaire Lourdes" sunt de m&ime medie. Aceste plante Pnflome f n fiecare a g i virens). Udati abundent. Sapti o groapi de plantat de 50 x 51) x 50 cm. Fwmafi din acest mestec un muguroi mic pe funul qrmii. fnainte de plantareinmukrfs trandafirul timp de c & m ore T n aM. UUZ-ut din 1958. este ideal gi c a +-dm. sxelip (Rsm byzanh). Trandatirul tnceve a i n & r e a d la finele lui h e . & . ins5 produce multe flori p h 5 In toamng. iar spre mm$d acestea devin aproape albe. cs c i m i i i (Bums 9 e m p (Anemone blanda). F d e verde-vioi ale trandatirului . Pla~ntai tradafirul WIPga ca locul altoirii si Re zu a trei degete sub suprafa@ -1% Aranjati rgdicinile piantei. Florile sunt grupate In mhunchiuri laxe.Cenrenlre de Lourdes" fnfloregte ha b m d p t . ca florde sale sg se dezvolte fi-umos. tisa ~ a . I Plantwe: primavara sau toamna. 0 cm T n jurul tulpi-:: Taiati florile uscate per!odic.PI ANTARF CI INGRI IIRF ndaflr cu radac~ni l ~ b e rA i cazma d furci de Acest d r . . Frunzisul ese uwr &-firat i &kos. I aparce P n gum ~~amkfirilor up t i . fn &p coder3 un mdru roz tot timpul verii cESE pWLNTmALkTWBI? TrandaFuul+"& de Lourdes" i oe p o u i m de ~ minune gi nwm* ca de + u &d-@pedi A r r e d . ci 6 ramurilor ce a&n% arcuit. trandafiri asiguCi o a n e indiani [ M a d x). jdqd @&days ~~~ mDE SE PLANTEAZA? Plantafi tranMrul& locuri cu soare. Plande cu bulbi fn srraturi Pot fi p & ~ h i sau h fap gardurilor-vii dr rosu-fn& pmzam b e e ~PMQx ~ . 'zagie de calm.t & cu flori roz. celul de bald (Leucojum WPnum) gi floaxa-pqtelui Arbqtii wydc wnl. Taietura se va efect oblic deasupra primei fru ze normal dezvoltate de tija florali. 4 ~lxwxm 1 . &cam). poi facefi un musuroi de aprox. (Verd ssp. &1 p a t e fi plantat p i la altirudini mai mari. Florile ce f n f l o r e s c hdelungat okr5 o imagine aparte gi In aceastii formii de utiiiie. Preferabile sunt bal& ~%aerrrcalljs n) pi narcisele (Narcissusx). In@ pe wren hvorabil atinge gi Pn@mea de 1. 4 b Umplqi groapa ur p&ni3rrt Alcatu@i la suprafafi o farurie de udare. Phtat l n fap grupurilor de Folosind acest uandafir se pot angustifid@ 6 ms~nica r& asoderi fermedtoare. lix~m& @amdJtl ~~ P AmestecaJi pimrtntul cu o glleatil de compost gi ngiagamant. apoi morirl@i t3dacinile h pasta de argila. a t e rezistent la fnghef. Petalele din cenuul florii au culoarea roz-intens.n~ numai l%racilor ce cresc & r%bcin5 In num% mare. a h i d& rnulticolod kceP2nd & prim&vd. Perene albaetre asadare pot un prim plan ce eman5 o senfi nemjisorul (Del$nium a).iar d a d solul $e pe fundul gropii este tasat. cu sepale semihvoalte. ghiotrand9fiii de strat de b pie. Plantat ppolitar se evidenfld toat3 vara prin forma sa fi-umoas$ amit5 si florile sale dmmtive. y u 9 haaa) sau lemnul cainesc @~$USW nu necesit5 hgrijire care ar vulgar) asi@ un fddd sku diiuna d k i n i l a r tran-. Datoritii d & i i dese. Din bobocii de form% conid se form& florile P n form5 de q d . mikiuca-ciobandui (Ediaops bannaucus). de 7-8 cm.s m.

" Fertilizafi solul primavarqi tnainte de Fnflorire* i ~ snu i folosifi fngrasidht dup3 { luna iulie. udafi planta pe vrerne uscata si in august incorporafi tn sol potasiu. Nu cumpirafi trancafiri cu rZid~cin6*slab~.. inl2turati mu~uroiul abia dupa pornirea listarilor. w %. Pe suprafafa bobocilor. Soare. Taiafi ramurile uscate. Cu cat se bucura de mai rnult soare. balegar sau pamant.Centenaire de Lourdes" 1 1 ' i CumpiIra$ plante cu radkini puternice fi drepte. TZiiati florile trecute.1 - -I&* -A . vArful lastarilor si pe frunze se formeaza un strat fiinos. 3 501 plarmgabil. trei lastari pornifi din locul attoirii.d. inliturafi parfile contarninate si stropiti planta cu I VARA G@$re inainte de 'inflorire fertilizafi solul (dreapta). Zapugeala ~ivrernea urneda sunt favorabile fainarii. Indepartati rarnurile uscate de la baza. scurtafi ramurile prea lungi. crescute spre interior sau Rcrucisat. regiuni cu clirna bldnda.. cu a t i t produce rnai rnulte flori. Ple~ta. Folosifi i n g r i g m i n t cu confinut redus de azot . ' J Potasiul adrninistrat in august stirnuleaza rezistenfa fafi de inghet Plantare $i protejare hpotriva inghefului trandafirii dupa iernare ~i sol.. cu doi lastari ori cu lastari subfiri ~i patafi. 1 I O IMP ABnMP SRL ISBN 978-963-86092-8-1 -. Mu~uroiji dupa plantare trandafirul cu ridacini libere. 'lndepartafi frunzele cizute in jurul tulpinii compost. cu min. necesita multi hrana.

.

X p n ~ aurepaKu !nIn!OS I3!lS!l313EE'J 'W3 8 ap nnawp un agune lod S ! nprp ap P O 3 ' a w q a@ cap^^^^ 'asppap apold ealmad .allIJmypm au!q padme a~a[euaure p s u p p t r l s uj a~edwo~sa paA a p m q Agore% '(r.(nypaw-rnl U P ?v?@ !"PPUOJ dy UJ anol~IQ?3u~luns a p apold -wq@) ugunO~ '3 'H" '(EPWEI zmaem puose -rnlseq@)u h l a ~ u 0 w ~ 0 ~ 3 as apmproq 1.uamy x madaN) madau c(rso~oruau zf!ups) .XP~H J W M " P E f e P m J - -r .Xpn~ aurepemu n3 p a u r n yzm~~tr?d as a m a m avarad a w l d .3pra1nd ~ s e n u m un p w r o j 's!rpul-n#or areolm 'ap# ! a!un! a p 1 ap <'aqO!NUI E S 'la[OIl\-tU1 ui ~ s u n u nes p purtyt?d n3 -Se9@alaq. t p ~ d s esI3" aIun!os n3 1m -veld ' p q p ' f e p u e r ~ .: ~ -!J*-T~ '(-?I70" ~ I I ! ~ Y W ) ereoS!ian '(urru~p umummm'pdpa) puaureuio puo4+uau ~ u n s .p!iqns aueoj !u!ds ap a@as p u y e 201' p r u o ~ !i!radme sap luns ! i d a ~ '!z$l!~ noqoq 9 ~10-p as ~ P O H .mnJyw as a ."zap au!q A ! < ESOX) "apad ap p n s o m !npu -p-lverlUa I ! n u m ! Spaned '~!qeqord ' a m '(~msewep x m v ) 3murea ap !iyepuen ap !m!os aln3soun3 p w a p aaulp prm asa m q %mqwaxn~ up a w o q !!uyppg p q a .~dez w aqp al!JoU ap aeu!urnl! . 3 p a n d p u n y n d un gueura -w" JOP"=QS !JOIJ a p l m u p re! 'luapunqe @ @puy w m l d as pug d v ap P ~ P Tlmald ! 9-s a d !mlEp pupuqd aseow .4 .aqalsed 'Sm3nl 'JOF ap f i ~ o d w m el al!soIoj 6F"mg m FA 3 p b a~u q d y 1od pn!os a l m y .4 p r e p p d p u p d PO =Isau X a V ~ N'' P ~ !"ads) !aiodop ap apun3s mwqd !uamp aaod u X p n ~ -yep'!amq d-crlaq~d 7 !pads n E (sapppp snzpue!~) aurepemu a ~ e u aprmo.'UUToOnTHu peqwi au 'F"lq'o ap q'!-I vara!do~dv q lm-lveld !.(1![0JllUa? x ! ! m s q .e 'npzoJ mn3soun3 p w m p p o l p n p -um 6~!umoq ~ p n u 'Xpre~ a~ 'y a n p ap ~ €18 UJ I ~ ISO~ D e .oT d uj . q x d p w aq@a p a d uyp ~ e w r o j cmorqwn!was ro~!~mol a p@ ! n p y e p m n p ! w uj lm!s a p A a n o p ap pnpo alsa -ap! ym alsa .e p w aps !!w$~ul p!iolea amof n p 'a!p!-apn! uj n o p -ng +!zodwm au!iqo ria~nd a b r o ~J up ~ n ~ aurepepqa .pmlo.

amestecaf i solul cu compost #i Tngra#ad n t ce stirnuleare fnflorirea. apoi amestecaji solul cu compost $ilngra~amint de stimulare a infloririi (dreapta). ori cu lastari subtiri. in august amestecati solul cu potasiu pur. Plantare $i taiere rOAMNA Plantare @ protejare in regiuni cu temperaturi scazute este perioada optima plantirii. Daci aerul nu circula i n jurul plantei $ipicaturile d~ apa se usuca greu. Nu cumpPlmfl plante cu doua ramuri. tnmuguriti. I I O IMP ABllMP SRL . tncepsnd din iulie sistali fertilizarea solului.. trandafirul poate f i atacat de fiinare.I Gridinkit . langa trandafir. frunze 2i boboci apare un strat cenqiu.. Infigeti etichetele Tn sol. Preventiv. patali. fngrijire i n regiuni cu temperaturi moderate plantaji trandafirul toamna. deoarece In timpul crqterii acesteia d r m a poate strangula lastarii. lnainte de hmugurire )i d e dexhiderea M o c i l o r florali. fnlhurafi etichetele legate cu slrmg d e tulpina. Dupi lnflorire tiiaji lastarii cu florile trecute. Desfaceti mu~uroaiele de la baza piantelor. in cazul plantelor inradicinate taiaji deasupra solului ramurile batrane ~ipe cele incrucisate. plantati trandafirul i n locuri aerisite. w.: fungicide. $1 t n penumbra Sol pemeahil bogat in oubstanpe nutritive. iscusit T LUMINA 51 SOL r&d&dni ptwnki8 gi cel pufin trei ramuri pornite din k u l altoirii. Pe lastari. indepartaji frunzele cazute din jurul plantei ~iformafi mu~uroaie in jurul lor. jndepirtati partile contaminate l i stropiti repetat cu I inainte de inflorire fertilizaji inca o data solul. h vederea Iediril.

n suapunqz (znur~uo3 a r r ~ o ~n3 u i ro~zrziz3 rypuzr n e V n n n .

.

.

.

.

.

- - A I PrqBtifi un loc de plantare h care nu afi cultivat de multa vreme trandafiri. Spre partea medians a florii rozul de somon de la deschiderea florilor se colorea z 5 Pnrr-o nuan@ mai Pnchiss. Umple$ groapa de plantare cu primdntul ameliorat. devenind de culoare crem. 1 2 ploi indelungate petalele se p 3 t d cu rogu sau se mumi- Alituri de veronica. . Acest soi nu suportii ploaia. pentru ca lastarii si devinl rezistenfi la Tnghe't. lax invoalte ascund m. plantac pe gazon ca d u s t solitar sau tn grupuri mici produce un efect de contrast subtil. inflorind repetat. evod o atmosfed plscud. Transportafi-o la groapa de plantae. la ad%ncimeainitials. rarnifichdu-se puternic in form3 de tda. I Toate culorile se a r m o n i d bine cu acest trandafir. PLANTARE $1 ALL~>UKII u : -7. I Pule$ planta xoasa din mI impreunri cu babtul rgdacinii pe o folie mare. f n stratmile de plante perene poate constituie o bord u d de hndal foarte aspectuoasi. . Diametrul florilor lax Pnvoalte este de aproximativ 10 cm. coloread P n verde-inchis cu o tend #tears&Structura lor viguroag confers trandafirului o bun3 raisteng3 fay3 de bolile micotice. 4 Plantati .Rokoko" are o talie mijlocie.. Flori aidoma po~elanului k BilStorifl pi4mantul ~i udati-l abundent. Trandafirul-t& modern. nostdgid. cu iri&i rosiatice. mari. Marginile ondulate ale petalelor f i nuan5ele pastelate frumoase fac ca acest trandafir d fie deosebit de aspectuos. Datori6 culorilor sale pastelate. lstarii se Pngroe si devin vigurosi repede. Floare N petale ondulate kr'loada de pkantare: toamna sau primavara.Rokoko " esre un soi creat in 1987. koatefi planta din paman% s2p8nd cu grija.. Treptat. Planta~ alaturi de . fnd5imea sa este de aproximativ 1. planta-miifei (Nepera x &nii) sau geranium (Geranium x magni&um) gi veronica de nuan9 rogu-violet (Veronica spicata ssp. Frunzele sunt mari gi au o structud pieloasg.INGRIJIRE I alrol lnradaclnar ae . de exemplu. tnainte de a ddea. rezistenta. crini galbeni sau prtocalii pi cnifofia (fiiphofia x). ndepartati mu~uroiul. dar florile sale aspectuoase Psi pierd din efect d a d sunt asociate cu culori puternice gi pestrife. in c m mare.Rokokon plante in culori dcoroase. Florile complet deschise sunt in interior de culoarea caldz a caiselor sau se coloreazii Pntr-o nuan~3 gdbuie. oval-ascufigi. Formeazs o compozifiet n tonaliafi calde plantat alsturi de crqisoare (AlchemiUa mollis). =.Culori pastela te nobile F'lorile aspectuoase. b y. DupP ..KOKOKOu Toarrece ae graalna 1 2 cazma Cl com~ost folie CULOARE SI FOR^ . norile se deschid din iunie p h g in octombrie din boboci &beni. Mu~uroiti planta.inunchiuri dense de antere de culoare galben-auriu. s i crep'pare fid. liatris (Liarris spicam).Heidekindn).Rokokon. cu iridri roz-pal. C h d apar rnai &ziu se sunt ro~iatice. Frunzigul d u dens p r o t e j d Pmpotriva privirilor indiscrete. up8 aparifia primului lastar nou.RokokoH In mijlocul gropii. florile. litrum (Lyrhnun salicaria) sau sthjenei hdfi (Iris barbara elarior x ) . lev+& .5 m. spicara UNDE SE P L A N T E ~ ? . I Tnflorire TngrSg&minteorganice. culoarea trandafirului primeste o tonalitate rnai pal3. I . k. ScurtaJi~i udali Isine planta. din cauza tinerejii gi frumuseGi sale devine un soi din ce In ce mai indragit. lkand s3 se vada anterele dese.. Din iulie nu o mai fertilizafi. Amestecafi p3mantul extras cu compost. Trandafirul-tug cu o talie amp13 este excelent gi P n gardurile vii de trandafiri. galbene. l&iqica violet-albastru (Lavandula angusrifolia). Culoarea florilor sale se p a t e asocia bine cu alte culori.

Cu cat beneficiazii rnai rnult de lumina soarelui. acoperifi plantele. ' JWherijire - PRIMXVAUA Plantam ~i Were In regiunile cu clirni aspra. incorporatiin sol ingraqarnlnt organic de stirnulare a tnfloririi. pentru a preintdrnpina forrnarea de apa stagnant& Mulciti sisternatic. Nu curnpiirafi plante cu listari ~i rid& . indepirtaji rarnurile batrdne ~i pe cele moarte. pentru a evita ca tn acestea sa ierneze agenti patogeni sau diunitori. .fira\r Soare deplin. nlpadesc btregul lastar. Toamna. ::9 - . cu radiicinii llberi sau altoi de trandafir i n container. indepartati lastarii contarninati qi nu fertilizati trandafirii decilt pdna i n iunie cu ingraqarninte sarace in azot. Petele. PBOile de deasupra locului infeqiei pier.'. cu atM crege $iTnflorege rnai abundent. TOAMNA Plantare gi proprotectie de iarni Perioada adecvata pentru plantare in regiunile cu clirna bldndi.Rokoko" . Sol cu bun2 permeabilitate. Scurtafi celelalte rarnuri la o treirne din lungirnea inifiali. pentru ca lastarii plantelor sa fie rezistenti in perioada de iarna. apoi brune.' 4. Tai4i rarnurile la o treirne. Afdnali bine solul.. larna tdrziu.-- dinirit iscusit rLw > .r . b . 1 '. . De la sfapitul lui iulie nu rnai adrninistrati ingra~arninte.8 CARTEA GRUPA 10 73 '. cumpiiraji altoi de Wandafir viguros. bogat i n substanje nutritive.. Primiivara. indepirtafi toate frunzele cizute. indepirtaji proteaia de iarna. Fertilizati incl o data inainte de dexhiderea bobocilor.an m- tot ~f Doctorul plan relor hgrijire Udaji pe vrerne secetoasa. tiiafi rarnurile varstnice. cu cel p q i n trei listari s i n l t o ~ i . . I ISBN 978-963860924-1 . inainte de primul inghet rnu~uroiji bine tulpinile trandafirilor cu compost (stan- Pitarea scoaqei se forrneaza pe lastarii verzi ai trandafirilor. la inceput ro~ii. prea Rdesite ~i crescand i n cruci~. B Toarnna tarziu sau prirnivara.

.

.

Irm Phgrjiretotanul TOAMNA Plantare gl proteqie contra inghefului . T5iafi de la bazB ramurile imbatrdnite.. Efectuali lucrarile taierii de primivari. Multi trandafiri de dulceaI3 sunt fermecitoare flori taiate. ramificati. Desfaceti trandafirii dupa perioada iernarii. pentru a evita iernarea ciupercilor.M~IARA ' . . inceplnd din iulie nu mai fertilizati. VARA -re Perioada favorabila plantarii in regiunile cu clima bllndi. Mu~uroiji compost sau Tngra~Bmlnt de grajd maturizat in jurul tulpinii..acestea. lnainte de infrunzire si inflorire prelucraji i n sol ingri$imlnt de stimulare a nta. Prevenfie: asigurafi un loc corespunzator trandafirilor. Taiafi manunchiurilede flori ce s-au trecut deasupra primei frunze complet dezvoltate aflati sub . Fertilizafi i n d o data inainte de inflorire. Sol cu buns permeabilitate. Aparifia ii este favorizati de canicula. . Efectuafi tlierea principali primivara: indepirtafi listarii degerati. cu trei listari grosi. ISBN 978-963-86092-8-1 a A 1 ratell$l . de umiditatea mare a aerului. ' Plantare gi Mere Este perioada adecvata plantarii in regiunik cu clima aspra. indepartafi infestate si tratafi plantele cu pesticide.'* I 6 1 I . Administrati-le compost ~i ingrasamlnt pentru stimularea infloririi. Q IMP ABnMP SRL iinarea apare sub forma unui strat subfire albicios. indepartafi frunzi~ul de pe trandafirii inridacinati. crexuti inspre interior sau in cruci~. de solul uscat ~i variafiile puternice de temperatura. infloririi ~iudati bin a Nu cumparafi plante cu numai doi lastari firavi sau cu ramuri deja i n faza de vegetafie. cu r i d i c i n i viguroasa si dreapti. care emana parfumul lor inconfundabil si in vaza. Soare direct.I Gridinirit iscusit 0 Cumplrfl altoi de trandafir cu radicini liberi. S e dezvolta optim in bataia soarelui. dar temporar suporta si penumbra. Udati pe vrerne uscata (dreapta)..(.

.

.

larl marginile petalelor se pot colora i n tonaliti3li inchise.r' . incepand din iunie nu-i mai administrati ingri$imBnt cu azot. iar pe dosul lor se pot observa fesuturile formate de paraziti. stropiti plantele cu solutii pe baza de I I 1 . h a r e direct. afanat Avqi I grijB ca tn cazul trandafirilor container cu llstari subiri. Muk@i solul din jurul tulpinilor.\-'f>. prelucrafi-i T n @mht compost gi ingr&#m8ntde grajd. s ~ & d i&~r&ndzkdfi i . . Canicula ~iseceta favorizeazi aparitia acarienilor. Nu cump&ra$i oltoi i n So1 cu humus. Tnfldrefle deosebit de abundent in locuri platnta oricand. Trandafirii plantati In strat necesftEi udam numai T n perioade wcate. Administrarea de Ongrwmant cu potasiu din august mart?#? cez&@a la gex. . in august administrati-le tngr&imdnt cu potasiu. . larna tine$ ciuberele cu trandafiri In pivnifti. ceilalfi ~ertiiizati in& o data Tnainte de 5nflorire.i. TOAMNA Pkmtwe # proteEfig i cmtm 7hghefului Perioada de planate T n zonele cu clima bland& Mufuroifi piantek cu compost ti acoperei -1e cu ramuri uscate." GRUPA 10 75 GrZd~nZri t iscusit I . din prirnavara n caldura canicutnsorite. Suprafafa frunzelor va fi acoperit de punae de culoare deschisi. . '. mulciti solu T n caz de infestare. Transplantati trandafirul din container (jos). de orificii de xurgere. mdezvottafi sau trandafiri I plantali in ciubar. Desfaceti trandafirul crescut ?n strat. acesta sti plzrntafi instabil i n ghiveci. Preventie: fertilizal' moderat. dar F @ n i i n toarnni.CARTEA 7. . eump&i$i Fn container se pot PrimZvara $1' la Tnceputul infloririi administrati trandai firului putin ingrhllm8nt de stimulare a Rfloririi. dar pe cei plantati h ciuMr uda$i-i sistematic $i menfin@-le solul reavh. Indep&rtgfi I-rii uscafi qi pe cei crwdnd spre interior sau h U U C ~ ~ kurtafi . f+2grijire tot an ul PRIMAVARA Plantare $Z t U m Perioadi a h a t 8 plantarii ?n zonele reci. menvneti planteli in mediu umed.

GRUPA 10 Soi pen tru acoperirea sol ului. cu inflorire a bunden t i Tndelungat acoperitoare de sol & bogat substanfe in nutritive 50-60 cm :I .

!$au!iaJauel ap azu!eul .sorn%!a p ~ aS--pea1de ~ as ~ 6101!1~~ h ~ p ~ a w el ajnl p-c a l p rlnueld . l e v 10s ut <axes el sndxa ifrelsy-~ p $ p ~ @eaunoj ~anajneu!q. a p m p apada~ padme !!ipna% ~ ! J O I E P IS !ur!%unl aq.lerl~d ap r?aur!i~ula%u!~e . IROP ap gdeorfi o !iedes Z . b pp pysouna n3 c.q~ p!os 301 un-JIU~ ~JLJE~W !ie~ue~d I -1n10s lapse pu!radme 'asap alreoj ! S aseo~gqs ~ ~ L N V3s ' 3a~fl I ~ 'aseopnl ~ u n a spmmd -aI!qp au!q ~ u n s -podm:. 'palop axeoln3 . y+ealg6o-aug p~ o dw!z InJau!quo:.+elaqBzap10s ul lnlnue lndwp +or: a ~ u e ~ d 1 a%u!~e aleod l o p ~ o p l a w ! a .p6o n:.y ? d EPPrnt-I) ~ ~ ! ~ U E A 41 9 xe u r n : .~ n p t f e p m I!A!JIO~ n lupunj I un punsum ~ o (s!unwwm d s d ! u n f l Iqdnua! nes (um .unw !aun ea~a%upe pdnp auapunqe a p u n y !S alpold 'ede @eau&s nu apun '!ode 'p!uaA 1nda3ujel .p!u~a]nd pur !9 axed ~ o p o mreop:.crajg . 403s lnlos !ie3aasawy -au!qpy qpep a~ew !ew PI.!~nra% ~olaurlrd Ea:aJ!sos el p ~ d a!un! u p 3 s a ~ o ~!Sualesapy j apqurn m u r ~ o' j alpo~u~ qqs <ala%qs er.IOU q !mq ap p p ad ~1am1d a ~ ~ o d p d w n 101~ 1 0 ~ z !S ap w 0s .! r n b xall) ~ PneI s n x t d es!~ . a m a d apun au* o p.@e n:. v o p am3 -mxeo~ w aqp !JOH n3 apunss amqd nes d ( ~ p ~ d !!3ads) u q ~alodop c(m~owau E!A~S) d v ap pbpl ' @ ! ~ J T x nadaN a d a u '(HI .nrdwaxa ap ~r. ap pa1. !S OJ a p o v -apuaxed apn!os a r m p Pun P U ! Y 'P3 = P I a1oIIu '0661 1nue u!p l-ezrp!3raur -m alsa "~anajneupw" [n!oS .qqml UOI UJ ~olp!dsp!lolep sunlqdau ap ~ ~ a~sa O ca~a~x!pu! I alp!~pd pfpa!dur! nu !Sap ' a m 'pun3s n p pd3 ID E A ! I ~ aleod J as !=-tiy q p eq@? u~ ' p p w dasnwnyui S ! equr!rpsa~dJOA ppe!So~ ' ~ p u !rpurul t ad I ! O I ~ ! ! m s q ! S @or IJOU ala~eunu!ur lafls&' a ~ d a r pSugl ~ O ! vqd ! S q % p u ~ a ~ .

a So1 permeabil. cu radacini liberi sau la cpntainer.. care sug seva 1 plantelor pe suprafafa bobocilor si a listarilor tineri. lnainte de plantare afanafi adanc solul amestecati-l cu compact $i nisip a Trandafirul .Mainaufeuern poate f i cumparat si altoit pe trunchi h a l t de 90 cm.) I plantele. apol uaap 1 plan telor R timp de =eta udafi Dupii iernare desfacefi mulciul S & . Varietafile cu trunchi inalt sunt foarte decorative si nu necesiti mult spafiu. lastari slabi sau trandafiri la container wand frunze galbene. 'llxep8nd din iulie nu caniculi hdelunr e seceti $i gatti pot aparea p3duchii de frunza. Stropifi olantele cu solufie de sapun chid-alcool. loct ae Innorwe. a Pentru vaza. Cu cat dispune de mai mult soare cu atat infloreste mai abundent. Nu cumparafi plante cu rSd8cina subtire. taiafi florile doar pe jumatate deschise.I Gridinirit iscusit T R I I fII R I a Curnparafi prirnivara sau toamna trandafiri viguro~i. I Amestecafi solul cu com- Toamna este de asernma perioada optima plantirii. I a Soare. P e excrementul diunitorilor e pot depune ciuperci 5i 13srarii se deformeazi. pan% la sosirea gerului. fnainte de sosirea gerului muyroiti butucii cu pamarit. ~ I W-M-10084 ISBN 97EaEWBOQ2-0 . bogat i n substanfe nutritive. tngr&irnant matur de grajd sau compost $i acoperifi plantele cu crengi de brad.

.

Mandarinn cu tulpin?. ca cimipd (Buxus sempe~irens . In dub& m a r e . de f d 5ime de doar 25 cm.Mandarinn. frunzele acatui m d a f i r deseori se g r u p d P n doar d t e crei b z e .Mandarinn necesit5 loc ferit. verde-Pnchis.. hhm~&is Nu asociafi acest trandafir de culoare vie cu flori pestri5e. slab lucios.Mandarinn 1 &a T Taiafi regulat florile ofilite.White Dehghtn). Soiul . expus la soare. limga-m?irii v+c verde (Iberis s e m e .~&gl&'' (Phloxdougkw . norile ce form& buchete apar din b o k i mici. P n a n d 1987. .Mandarinn vor strduci cu adevilrat. portocaliu fi roz. ca ciupercile si nu poata ierna pe suprafaja acestora. deoarece nu se &phdqte.b+pr (Eri-n . se plant& yi P n strat mic sau dub%.Flori mirun te de culori vii Bobocii pi gorife soiului . Soiul .Sufiticosan) gi coniferele pitice. AlegeFi plante asociate ca flax . a balconuli sau a intrkii. Se dezvold de-a lungul anilor in vase.. 5 roaielor adunaji 5i distrugeji dzute.Sommern&een) . arcuite ih form5 de lingud.Snow Crystals").Mandarin9' stducesc Zn nuanp de galben. conici. &@ plante albastre fi mov florile trandafirului . pot fi plantate d 5 e pitice incana). jalegi de &p (Salvia nemorosa) gi veronica spicatg argintie (Veronica spicata ssp. Este yi ideals plant5 pentru morminte.. Spre deosebire de obiynuid M y compus din cinci frunze penate. iar spre interiorul florilor devin portocaliuiald. Datorit5 formei armonioase. Petalele interioare sunt pujin mai scurte. oblic. grupurile de trandafiri sunt ideale plantate P n straturi de borddi. mmdzi de doar 40-50 cm indfime.. CULOARE $1 FORMA t Soiul .sub mdatirul pitic . deoarece impresia general2 va fi e t a t 2 gi haotid.Mandarinn o b ~ unu demult. avhd forma unei -ti largi. (Tagetes renuiblia) sau lobelia Florile Plbe sunt bine-venite pitid albastd (Lobelia erinus). Frunzigwl a t e grafios. lavandii (Lavandula angusrifolia). Peralele exterioare sunt roz-somon sau roz-rece. cu v h M rosu Islcephd d i m iunie si p h 5 la sosirea primului ger. Frumusepa trandafirului a t e accenmat5 Isl apropierea arbugtilor ve+c veni nu prea mari. Astfel trandafirul va produce noi flori. UNDE SE PLANT^! Trandafirul . Planta~i alituri clopo5ei montani (Campan ula mrpatica). imediat deasupra unei frunze. Florile sunt fin Pnvoalte. i n compozifiile cu . f m b o @ ~ d cu marcante nuanje imaginea terasei. apargine caregoriei trandafirilor pitici. ihs5 exemplarele solitare pot fi hconjurate cu perene scunde sau flori de varii..Zwe&eeflocke") sau u wa n d (Lobulana man'tima ..Mandarinn form& tufe fndesate cu llistari uniform ramificayi.

iar preventiv amestecafi solul cu compost gi ingrag5mAnt stimulator de Trlflorire. la container sau cu r & d r i M Ugcjt. O n care apa nu stagneazi. ? nvariant5 inalt5 de 40 crn se gasege ~i ca arbore pitic. hdepartati rnulciul de iarni gi rnururoaiele de pe plantele inrildiicinate. tnsa nervura acestora rlmdne verde.. care se manifests prin tngllbenirea frunzelor. 1 APROVIZIONARE @ Curnpilrafi p r i r n i v w trandafiri . Udafi plantele cu chelafi defier.Mandarina vigurogi. q $ & h a s u y ~ i . bogat i n substanfe nutritive. nu le fertilizafi solulTOAMNA ffantare pi pmtewe de&i bf@m ?nregiuni cu temperaturi moderate toamna este perioada optima plantiirii. % ! !! in timp de secea udati ~lantele 5i Rcepind de la !if&~itullui illlie. ?naintede sosirea gerului formati mu~uroaie in jurul tulpinii. i . De pe exemplarelc crescute In strat tiiati lastarii slabi ce cr spre interiorul tufei (jos). I 1 . - Arenfa de fier provoacl doroza. Reinnoifi La tnceputul prlmirvwli $1 cu pufin tirnp Tnainte de Tnflorire fertilizati solul cu compost precum gi cu ingr3~3mdnt organic gi mineral. I n aceasta forms dezvolta coroana sferica. dar tolereaza gi penumbra zilnic cdteva ore. cu cel pufin trei Estari sangtqi. apoi acoperiti plantele cu crengi de brad. mulcifi solul gi udati trandafirii. Sol permeabil. I n locuri expuse la soare h f l o r e t e foarte abundent. tn sol de flori. .- PRIMAVARA I Plantare pi tundwe Prirn3vara este perioada optim l planBrii In regiuni cu temperaturixiizute.. Sunt periclitafi ?nspecia1 trandafirii cultivafi tn ghiveci.- *' Pngrijire to 1 -.CARTEA GRUPA 10 77 T k r a a m a r ir iscusir t -1 ' Soare. Protejafi ~i coroana trandafirilor pitici cu crengi.

.

La aparifie htarii 8i frunzele au nuan$ rogie. astfel ca locul altoirii si fie situat la trei degete iub pimhnt. din boboci cu margini q i i . Fixafi s p a l i d la cel pufin 10 an distanp de zidul casei.Compassion". I UNDE SE PLANT-? h privinp asocieriior de plante. L a Inceput. fiind &d pe -And de culoare a r h i e .CompassionV plante de acoperire a solului. Cholrnondeley". F. fiind relativ rezistente la ploaie.la o adBncime de 5CI mi. i . uandafirul &are din nou. Pe piramide sau pe coloane trandafirul q t e t h s . lntr-o @dins mare se poare realiza un gard viu Liber. 3 4 Urnplei grolipajur&i' cu amestewl de @ % I $ % & .H. Minunate plante & acompaniament &e de culoarl p& sunt curpenul alb .Hagley Hybrid".Compassion" se ramifid putemic. BWitori$icu grijl orf@-@e L udare. Chiar d a d P n regiunile cu dims aspd htarii sii iinghea$. 1 Perioada trandafirii 4 n a@k. let (Salvia nemorosa) ~ilevhfica (Lavandula angusciblia).Compassion" va produce repede o umbci d&. C h d floride se deschid complet au un nuan9 mai degrabi de roz-argintiu. 0 dati cu trecerea timpului. Sunt invoalte. curpenul roz . &ma' b o a d pi ffori de culoarea somonului.Snow Queen". Udafi abunddt apd m ~ u r o i ttulpinile.Compassion" a t e un trandafir zzrca'tor cu idorire repetati. Frunzele sunt mari. diarneuul lor esce de cel mult 12 cm si au culori variabile fermedicoare. de culoare verde-inchis fi lucioase. . trandafirul form& o d icompad si d d . Petalele se &fhng wor spre exte- de plantaw prim&vara sau toamm. eviraji florile in culori stridente. Pe mkuci ce floarea se trece. care ar outea domina culorile refinute ale trandafidui. produs al arnelioratorilor edezi. Pe pergok sau pe bolji .hfloreste fn culori scin teietoare 5 PLANTARE $1 ~NGRIJIRE :<inn .. . . cu ajutorul unor elemente de susFinere.. ~ o h sale e apar in iunie. Floriie.4 rior.. compus din mai mulfi uan&i. sunt dispuse pe tulpini solitare sau in mhunchiuri. oferiid as& o priveliste minunarii h stratul de flori sau pe gazon. montafi-i suportul.Mi Bateman" ~i .Betty Corning". CULOARE SI * FOM . Young" sau . jalqul vio- indeparni mquroiul de indata ce apare pirmul LBistrv. se @qte h comert din a n d 1974. de culoare &e. pecalele sunt roz h jum2ratea exterioarii a florii.. emanhd un parfum puternic.6. Direqionati R mod uniform lujerii In crwere ?njurul 5 . pot fi cqi~oarele verde-gidbenii ( A l c h e d molli). fnainte de a planra trandafid. Depunetj pufih din amestec de pamilnt T n fiecare groapa. Plantati trandafirii. roz.2 m intre ei. culoarea ei se devine de o tonalimte dim ce in ce mai luminoa. lktarii d pu&d fi urcafi pe supormri. ca 8i cei violetdeschis . Plantafi flori in culori aprinse mai degrabi pe suprafefe rest&se.. pentru ca rarnurile plantei d nu dprea aproape de zid. aldtuind un ansarnblu fiumos. protejhdu-fi de privirile indiscrete.Mrs. Fixa$ picioarele piramideiOn pimantul ~tratului. lobularii albii (Lobularia rnaririma). Apoi coloritd se intensifid hspre interiod florii. Sub uandafirii . d a d este &t corespunzittor.omon i portocaliu. ca Pete cromatice. plantafi la distanje de 1-1.Huldinen. unde a d stagneaz?i.

Mururoifi tulpina. ~iTnainte de perioada tnfloririi. Dupii perioada principala de Tnflorire.. din care cauzi fertilizati-l $i prirnsvara. Din iacul a b i r i i a se wmifice a l pu@n Wei lsstari vigurqi. . Administrali cornpost $i ingri@m&rt de stirnulare a tnfloririi. frunzisul colorat i n brun $i . Preventie: plantag trandafirii T n locuri aerisite.Compassionn necesiti rnulte substante nutritive. Sol cu bun6 permeabilitate. pdnzi de sac mu rogojini. I r TOAMNA Protecb'e lndepi&fi frunzele cizute. In regiunile cu climi aspri protejati Bstarii urcali pe suport cu rarnuri de brad. Tnflore~te deosebit de abundent daci este expus la soare $qse sau rnai rnulte ore pe z i . I Petele galbenii de pe frunze. stropei plantele cu pesticide a I . . . Udati pe vrerne de seceti.. cw@ra$ a b i 6 trandafir .. tiiati liistarii laterali $i legag-i orizontal. I A d u Wtgrijire E tot anu - Plantate $ fdllrhare i I n d e p i q i proteqia de iarni $i descoperqi tulpinile trandafirilor. lndeparta$ I& tarii uscaji $i bitrani @). mentineti reavan $i mulciji solul. Soare deplin. ~ e i i i z a fInca i o d a t i tnainte de Tnflorire. h d e p i r w i florile trecute.Compassion" Gridinirit iscusit I Toarnna sau prim&vwa. lngri~irnantul de potasiu administrat T n august Ti Tntare$e rezistenp la tnghet. 0 NLI cumptirag trandaflri cu rkdicini firavi sau care au nurnai doi Iistari. C o m p a ~ " cu r a d k i n i EOberk. Trandafirul cu o crgtere tufoasa se poate cultiva $i ca trandafir-tufi. dar listarii pendenti reclami rnult spatiu. Daca este necesar.panza de Nianjen" f i n i d pe dosul frunaelor sunt semnele prezenfei acarienilor. spexemplu In faja zidurilor caselor. Infestarea s e produce des in locurile fierbin* ~iuscate.

.

Amestecati pamlntul extras cu o gHleati de compost. Se poate asocia bine cu alyi arbugti. Fermedtorul trandafir dlbatic ofera hrani pkirilor gi albinelor. pe taluzuri gi in garduri vii sdbatice.. fn f a p coniferelor sau a plantelor vegnic verzi de nuange inchise. Soiurile speciei Rosa canina sunt ameliorate. Soiul . fn privinp diei. Specia pw5. Florile sale sunt simple. gherghinu1 (Crataegus rnonogyna). . griidinile mari constituie o priveligte frumoasi daca sunt plantagi in grupuri de d t e trei arbugti (distan~a dintre plante: 1-1. inaljimea arbustului aspectuos este de cel mult 2. mai tlrziu arcuindu-se in jos. sunt de culoare roz-carmin-pregnant.si mai mare.5 m. gi nu poate lipsi nici din gradinile cu efect naturist. Trandafirul sdbatic este o plant5 sdbatica autohtoni gi la noi p i care se gkegte in Europa in forme foarte variate pin2 la latitudinea de 62". Soiul . inainte de plantare puneti riidacina trandafirului pentru o noapte intr-o gileaa dc anfi 1 gard sapati o groapa de plantare de 50 x 50 x 50 crn. fn gardurile vii i se potrivegte socul (Sambucus nigra).Kiesen a din incrucigarea fost ob~inut trandafirului sdbatic Rosa canina gi a soiului hibrid .. 1 . Soiul . thea gi ciiyPriitori. i se e v i d e n r i ~ frumos florile gi mHcegele. Florile sale roz sunt semiinvoalte. lunguie5e. care dupa inflorirea completii devin aproape albe. ..Gknkral Jacqueminot".5 inghepul.. trandafirii sdbatici sun t Impodobifi de o muljime de ma'cqe. conid gi capad aspecru1 caracteristic simplu al florilor de trandafiri sdbatici.5 m.$lbbotswood" nu este cunoscuti d e d t Rosa canina. macegele-i se aseamini cu cele ale plantei mama. unde prin intermediul drajonilor se extinde repede. Cdreva varietaji (de exemplu soiurile Inermis gi Pfinders) reprainta portaltoi ideal penrru soiurile nobile de rrandafiri de parc. diametrul tufei are cel mult 2 m. Frunzele aripate in grupuri de cinci-gapte frunze au marginile zimjate gi se coloreazi toamna in galben-deschis. trandafirul salbatic este un arbust uriag.l. la inceput de culoare roz-palid. mirimea lor ajunglnd pins la 3-5 cm. Florile parfumate se deschid in iunie d& boboci roz. k t a r i i viguropi p i dota~i cu ghimpi. Din iulie trandafirii sunt ornaji de mPcqe rogu-portocaliu..5-. 1nal. folositii in peisagistid. UNDE SE PLAN TEA^? Trandafirii sdbatici sunt raisten$ si tolereaz.AndersoniiDa raultat probabil din incrucigarea dintre Rosa cinina gi Rosa gallica. de culoare ropu-vipiniu cu centrul alb gi au o marime de 5-6 cm. de exemplu tisa (Taxus haccata) gi laurul (Ilex aquifoliurn). Soiurile ameliorate pot fi de asemenea plantate in garduri vii. salhele (Euonymus europaea) gi cornu1 (Cornus mas). Au cinci petale. dispuse in general in manunchiuri. compact.8 m).Andersoniim ind~imea de 2-3 m. dispun de mai pujini drajoni gi infloresc mai bogar. Dintre pirinrii soiului . Soid . Iktarii s 5 prelungi sunt pendenyi.Pi'une minunati pen tru albine Toamna. la inceput cresc rigid erect. tufa a v h d un diamerru .imea arbustului este doar de aproximativ 1. este plantats in specid. astfel protejind contra vintului gi a privirilor indiscrete (distanya d i k e plante : 1. . Macegele au forma de para.2 m). cresdnd p l n i la I P L A N T A R E 51 ~ N G R I J I R E na. Florile de 5-7 cm.~iese" I . de form.

Pentru aceasta Gpafi pqin solul fjos). vlespea galicol3 a trandafirului ataci din clnd in trandafirii silbatici. planti d e d t clfiva listari tineri. ISBN 978-96386092- . fn penumbrZ. de parca ar f i napadif de mugchi. printre arbugi sau in fafa lor se dezvolta bine e Specla put3 se extinde prin drajonare.CARTE1 GRUPA 10 79 Gridinirit iscusit @ Soare derptin. m e r n q i pe zona ridicinii compost #i ingrasirnlnt de stimulare a infloririi. culegefi mace#ele. Fiind rezistenfi la ger.'RIMAVARA Plantare si Siere Perioadi adecvati pentru plantare. I 1 TOAMNA Plantare CealakS perioada posibila pentru plantare. in substanfe nutritive. Indepirtafi drajonii 'in fiecare primivari. subfiri sau deja puternic infrunzifi. soiurile ameliorate i n a necesitij mu~uroire. Specia puri nu trebuie rnu#uroitZidupi plantare. clnd #i Pe listari apar protuberante. benumbra. Tziafi de la bazi ramurile bitrlne. ulterior nu mai necesiti mu~uroire. Mepirtafi drajonii. Udare si recottare Udafi abundent dupi o perioadi de seceG prelungiti. Mu~uroifi soiurile ameliorate dupi plantare. s e dezvolta ~i in soluri sirace. Tolereazi #i taieri radicale soiuri sunt ameliorate. Taiafi ramurile infes' tate sub aceste ridicaturi #i I ardefi-le. care dupi I iernare se transformi in I pupi. Aici se dezvolta larvele viespii. Din iulie. . lignificate sau moarte.

.

. Ameliastirati p3mdntul cu compost. ariseptembrie. ~ v o d s e cu . SnAfiea sa f3ind de 2 m. evoide sw &pdce. F a d are flori speck &batid cornut.lif.PLANTARE $1 ~ N G R I J ~ R E CI foarfece de gradin: L l cazma LI compost O nisip. daci este necesar ACCESORII: O altoi cu radicini liberi Perkada de plantare: toamna sau primavara. 1 Mpafi o graapi dg plentan de 50 x 50 x 50 cm.Limpte. Soid are o forpwe & fbm#mide &e ppu.h = % = m i 4 q o r a p l d gi d d o r q t e f n viu. dimensiunea eat Anril minunat a l k w i& de 10 an.fn columoa~ su W e & dbe gi seprembrie l n f l o r e p di8 nou. 2 foarce lmgi gi bguste suns disdescM. . Nu crepe d d t p&nilla & l w de 2 m. Daca efectuati Aantarea primsvara. h t u i scop li z i r n p pi~ m& minor) pi topom+ (Vida . paregicu~. Tndepartafi nu~uroiul dupa aparifia primului astar. - Uda$ ~i apoi rnuguroiti trandafirul. ?nmuiati trandafirul in ap3 pentru cdteva ore. In cazul solului compact. lat.~ ~ ( M W mmmmnunw.de doare dbimacutrandafir $ s t m m q d u i C E S E P . apoi taiati-i radacinile rupte sau moarte. amestecati Tn sol $i nisip.

Dnainte de plantare. Distrugefi frunzele contaminate irnpreuni cu larvele. au o formi de flacon. Udafi plantele. 7-- PRIMAVARA Plantare $i fem7hm Perioadi adewatA pentru plantare T n regiunilecu clirni aspri. rn Nu cumplrafi plante cu ridicini firave sau cu lastari pufini. apoi se coloreazi in roru-viu. altminteritrandafirii vor deveni sensibili la inghq. So1 cu buni permeabilitate. Pentru vazH. alegefi boboci intredexhiri. pitafi. mu~uroiji trandafirii la o inil$me de 30 crn. Pang la aparifia prirnului nou Mar. ?ncorpora$ in sol cornpost $i Rgri@rn3ntde stirnulare a infloririi. tiiafi Iistarii degeraji. daurindu-le. Din iulie nu-i mai fertilizafi. > O IMP ABIIMP Sf% RO-P-02-10-079 ISBN 978-963-88092-&1 . pentru a evita formarea a ei sta nante. D a d infestarea este gravi. In cazul unei infestari puternicetrandafirii vor f i slibifi. VARA li@$re Udafi pe tirnp de w e t 2 (Qsnga). cu at& inflorwe mai abundent. Mlce~ele sunt irnpresionant de rnari. stropifi plantele cu pesti- Wantam$ipmteqie de Perioada adecvatii pentru plantare h regiunilecu clirni Inghef. e Soare demn. subfiri. Cu cat beneficiazi de mai mult soare. tiiqi @ni la partea W IernnoasS dnaoasi Iistarii bolnavi. Sunt bune $i pentru marmeladi.Gridinirit iscusit I Pr~m?Ivgfa sau toamna. mquroifi trandafirii nou planwi. la inceput sunt portocalii. srvele viespii trandafirului rod frunzele plantelor. afanafi bine solul compact ri Pncorporafi-icompost. bogat In substanfe nutritive. cumparaji altoi de trandafir cu ridicing liberi ri cu cel pufin trei lastari sinatosi. hdepirtafi mu$uroiulde iarna de pe trandafirii vechi.

.

.

O n caz de infectare gravi stropifi plantele cu solufii fungicide disponibilein magazinele de specialitate. inainte de venirea inghefului.. cumpilraji @f&oi tnsorite infloregte p h i . -I B IMP AWMP SRL RO-P-02-10-091 ISBN 978-963-86092-8-1 . de culoare portocalie. I n locuri p-imavara.~U Soare deplin. libera. pltati Sol bogat i n substanje sau trandafiri cu radlcina firava. doar doi llstari subtiri.Eella Rosa" cu rid&cM.?. iar pe fafa lor Pete galbene. +ii=ti-ila trei-patrin -*"iuri. firZ apZ stagnantl. Ciuperca formeazi pe dosul frunzelor colonii de spori mici. Nu cumplirafi trandafiri cu usuce repede. tate.&lla Rosa" GRUPA 10 81 Gridinirit iscusit Toamnzr I!~'~ZIU. nice acoperirea de proteqie contra inghefului ~i pimentul nu mai fertilizati trandafirii. Dupi aceasta nu mai fie rezistentFi la inghef. - TOAMNA Plantare $i pmtecfie contra ingheruiui Perioadi favorabili plantarii in regiunile cu climi bldndi. IndepZrtafi frunzele bolnave. avand cel putin %W lilstari vigurogi. fertilizati cu ingra~lmant cu potasiu. pentru ca lBstarii s i devina rezistenti Rugina trandafirului se manifesta mai ales pe vreme cZlduroasa 5i uscati.CARTE1 . muproifi compost in jurul tulpinii acoperiti planta trandafirului ~i cu ramuri uscate (stsnga).

7 2 - TRANDAFlRl GRUPA 14 A )I Blue IZlver" Trandafir de parc parfumat. * -- -k iunieoctombrie inflore~te indelungat 8 gg parfum pStrunz3tor se preteaza pentru flori tAiate lumina natural3 bogat in subh stante nutritive 40 cm . de culoare mov I:.

Jaqna as m e ap s p ~ a ~ w -U rss!sU nes u u o o anlau ~ .P8.!npIos ea1e3q-m ap a+uy ad !md& ul nes w!los a]eru!s mns apqou < a ~ w n j r e d m d +pp~k173p p o ~ L ~ l ~ a~!~olg n y -iarl%aj !npur!id ear!mel syda!un! u!P ! P ! $ !$Y Ipoqoq U P P F P as "J=A%anrau P I I " ! ~ ~ = ~ ~ J O I ~ I F I w .carp !m!os ap ! a e e d 'P86 ~ IP W UJ . ap a l a q q d a n d pw!w IS m -rew m 6(~a10p-n50i) mua%eur " '! * q l e m-" 'lalopi $ m u ap p ~ u a WOpU ~ n. N anlg" ~ .fid a m o j w y n d un 3sapwgdq~ -ala ~ u nrd ! n k q p !!JW~~JI ap nes eu!pp% tnp EuqFo ap al!~n301ap adeo~de plueld 2 n d ap ~ol!~yepum~ a3!1s!xa1 aqle a p v d -xm a p o u ! 9 !i$n3se !!mqoq ny d n d ne '. ~ A .6-8 T E J W Buge !9 a e o ~ r % apuydpu p luns . p hap ~ J O uj ? !roA S ! aum pun etu as <apJaa!npuo& Imol[!b -103 ap .u~=v~ un p u p e enopyure 'uan18 %uppoqsU ! S uuxy~ed anla" :sow a~eolru ap eauawaa ap luns l m ~ ap s !Jrfepuen ap !~n!os a n o l p u J n .xed" mep~!ur?d UJ ' a r e p " Iy w s UJ !30909 a n S ! LS6 I UJ e ! 1 % -analad y lnu!iqo ~ s oej a m .J~AI!S XOTYJ) a q p alaJEumJq ' ( u p BU!IJ~IS"! ~ ~ J ax~u!p I S pun uog ap y w s uj !S a m q d -IP. 3 n d ap p u y e p m ~ a s a fiu!n$ anu!p p u n .p ppwq.m p d ~1.!ieunykd <!!tpe!1q-now -(!!wT x mdaN) eqp padau nes (.)~arafard a m . .tr '.~ I I ! 7 ) q p U!J3 YmEI luns AOU !mu01 ap al!Jolg el ap am-now aJeops ~!ua~Sow .$IpU3seg lmrp?ty.-pJ m1au P!OS m o d I$ 'tMVOII13 qzrmyndJ O ~ J t! O wpsp~w p~ o .y n a u nes p e r p ~ ! ~ anseqp aiumu ap ! u y e p m ~ a u q u ap luns a p u n q ap eaqunuap qns IS IIUWUJ w 3red ap uf@pm~ !ip IS n p g a~eod a m 'xed ap q n d o d ~ d = p? p @eaWJoj l a*~u! '6' Pwqa!Wclw X EPnuOMI) ~yepuan 'U~yxu]seg razu!qqu UJ3 08 * aqpjard aP UJac\pJ un n3 anlO'' d I 1 alsa u ~ a anlaw n ~ mp!os y eau@ p now anopr.nldosdX3) !a~a~!w e .~y>emag~ a z u q q1~ nqd -eseJal -EJlEOv !JNep fiElUEld .

' k~ u r n ~ i r a prfmavivara ti sdtS. Taiati lastarii ce cresc spre interior. VARA ingrijire Pe timp de seceti udafi plantele regulat. r u minim trei I a a r i s i n i t o ~ i . r -. sau cu doi Iastari subjiri ~ipatati. ramificah. acoperiti plantele cu crengi $i infasurafi-letrunchiul halt fn pinza de clnepa (stanga). Nu folosifi substanfe chirnice contra phduchilor de frunz2. triguros. TOAMNA Plantare #i protejare de iarnii Toamna este de asemenea perioada optiml plantirii. . fettilizafi $i udati solul. Pngrijire tot an ul 1 PRIMAVARA Plantare $i Hiere Primlvara este perioada optima planterii i n regiunile cu temperaturi xazute..-. este de ajuns arnestecul de s2pun lichid ~i alcool.Blue River" -- . Datorita murnifidrii.. Pentru stimularea Tnfloririi. L r i1 . ducegaiul cenu~iu apare I n special pe tirnp umed. cind pe suprafafa plantelor devine vizibil un strat gri.3 . ': !hare. '' .. ca lastarii s B fie rezistenti la ger. .r ' . planta se opreste i n dezvoltare ~i inflorire. fn locurl expuse la toarnna trandafir . h e p a r tati proteqia de iarna de pe trandafirii Tnradacinati. Tnainte de sosirea gerului formati mu~uroaie de pamdnt. in zone cu ternperaturi moderate. <- J --?If. Nu curnparafi plante CIA r i d k i n a slabs.fncepand din iulie nu mai fettilizati solul. : T repede. ISBN 978-963-86092-0-1 . Taiafi llstarii plna la 4-6 ochi. bobocii putrezesc..Blue Riverf soare lnflore~te neincetat. Stropifi repetat cu fungicide. cu r a d i c i d libera ~i . taiafi regulat piiflile ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub floare. desface$ mu~uroaiele.

. ". " . .I-. " . a . " d . Y.. I " I .

* a l e u a ~ sal!inl u~ -10dns ap !-!iefae nes p!leasul eqoq ap !6unl !euJ !!Jeasgl ' I .!nlnlos Inlan!u qns lu) 5 el pnqs a!* ps !!J!OJIE 1nq m 8[!~6 !i%v 'p!leZaur ewoq a ~ d s u ~ !S~U!~>U! 'alexueld 9 ed .! ~ ! J O ~!f W Jol!u!~FPgJ ~ lrunl ul ~n~ugcu@ !izlumIq .m ~ u~ 6 !!J!~~UP W J Jl d u t ~ .

B Nu cumpirafi plante cu bogat i n substanfe nutritive. vigurosi. I ISBN 978-963-6609281 . Udati trandafirii pe vreme secetoasi. care adipostesc larvele. +i amesteafi-I cu nisip sau I.. Ovlnd cel putin trei listari pan3 la venirea gerului.Ilse Krohn Superior". cu Wandafir cu r i d i c i n i libera.. Cu dt este msi . ?ncep&nd din iulie. nu rnai fertilizali trandafirii pentru ca ei s i fie rezisterrfip durata iernii. - Perioada adecvata plantirii in regiunile cu clima asprl. atat tnflorefle mai abundent. Daunitorii negri rod tija florilor si $i depun ouale fn boboci. Mu~uroiji tulpinile ~iacoperitile cu ramuri de brad. Sol cu buni permeabilitate..q:compost. Taiati pena la baza tulpinii lirtarii mot$ sau cresctind In cruciz 00s). cu pete .primivara.. Cz preventie acoperiti solul a iarba-dulce (Polypodium vulgare). cumplrafi altoi de mult expus b i t i i i soarelui.llse Krohn suf 7 Gricfinirrt rscusit1- .: brune. :. Distrugeti bobocii infestafi. tot an ul VARA I Alegeti pentru flori f i a t tulpini cu boboci Yntredeschi~i ~i Giafi-le lhtotdeauna o b l k 0 Pentru a evita ca tulpinile d se desfrunzgad. rZid3cin3 firavi sau cu numai Aflnafi profund solul compact doi listari subfiri. tiiafi drastic trei dintre cei mai slabi listari de un an. Fertilizati ~i udap bine SOIUI. d -re Legati Ihtarii de tutore. Tliaji florile trecute deasupra celei rnai apropiate frunTOAMNA Plantare $i protecfie contra I Gagtirip fiorilor de chp~uni ataci trandafirul .. rl YnghefuIui Perioada adecvatl plantirii in regiunile cu climl blandti. . Indeplrtati acoperirea de iarnl de pe tulpina trandafirilor. inveliti intr-un sac de in trandafirii pe cei pe urcafi pe parapete ~i trunchi inalt. I L U M I N A ~ S OJ L - TRUCUR' a Toamna tat'?& mu Soare deplin. Tiiati totodatti la 2 4 ochi rarnurile laterale.

.

. i . s .. ..!nlnlos Inlan!u qns w:.

cu r i d i c i n i liberi ~i cu cel p a i n trei listart. hainte de plantare afdnafi adlnc solul compact ~i adiugafi-i nisi@ Tiiafi fbrile ofilite deasupra primei frunze complet dezvoltate de sub flori. -- Soare. scurtbndu-i primivara cu aprox.Ferdinand Pichard" viguros. Puteli impiedica degarnisirea listarilor. Pentru evitarea degarnisirii xurtafi ramurile treptat cu o treime. acoperifi CI C - plantele cu crengi (stanga). kf hlu cumparafi plante cu Mstari slabi. unde trandafirul se usc3 greu. stimuldnd astfel formarea noilor flori. Incephd din iulie nu fertilizafi solul ca trandafirul sa fie rezistent la ger. T5iafi florile ofilite deasupra primei frunze de sub Roare. Formafi musuroaie de pamAnt. I. i IW * T 8 + -1 .. @ (WP AMMP st&) IOP-02-11M69 -L rl i n locuri umede. a Toamna este de asemenea adecvati plantarii. In locuri expuse direct la soare trandafirul infloreste neincetat plna la inceputul toamnei. o treime. L & ingriiire tot an * ldrw AVARA ~mestecay SOIUI cu Tngrasamant ~i udafi planta. So1 perrneabil. cu pete. resoediv cu radlcini rare. bolnave. hgruire Pe timp de seceta udafi plantele. Ciuperca provoad Pete cu margine f n c h i l pe frunzele care apoi cad. Taiafi de la baza rarnurile uscate ~ipe cele ce cresc spre interior. TOAMNA Mantare ~i pmtejare de iarna' ~ocrorul plan relor I: : Plantam gi fertilizare Primavara este perioada optima plant3rii.r Cumphafi primlvara sau toamna trandafir . Distrugefi frunzele bolnave ~i stropiti cu fungicide. uneori apare pltarea frunzelor. Despacheta* plantele dupa iernat. bogat i n substanfe nutritive.

.

in interior sunt galben-auriu cu iridri liiare. I I P I lwsntica tri mijlocol hiunghlului.una d t e una pe d p i n i viguroase. ca de exemplu cimigiml (Buxus sempervirens var.Minima Clauca") asigud trandatidui . de culoare verde-mediu ~idiscrer ludoase. Speciile cu tlori albe echiiib r d culoarea trandafirului gi atompeazii contrastele. Flode sale se d m l d din boboci lungi gi grago$ ce se deschid lent din iunie p h &l a primd ^mghej. j a l d (Salvia nemorosa). Florile lax fnvoalte e d un p& discret. .. .Piccadillyn. diameuul florilor atingClnd chiar i 8-10 un. Selectaji cu mare grija culoarea plantelor cultivate al& turi de acest soi de uandafir In nuanje incendiare.PLANTARE $1 ~ N G R I J I R E Hibddul thea . Aparfine acelor hibrizi thea care sunt caracterizaji de flori mari.. I I .Caribian. Plantat in sol prea umed sau pe vreme umed& pe trandafir se poate manikta mucegaiul negru. cu flori de d o r i bine vizibile. culorile sale vii ofer5 o privebte fermedtoare h straturile insdare din mijlocul p n d u i verde. Plantaji trandafirii respectind distanfe de 50-60 cm de plantare.. Constituie o pat5 uomatid frumoasa fn cenuul sau In fundalul stratului de plante perene. c4opopi (Campanula glomerara .Caribian poate fi asociati cu plante perene.Caribiaa un fundal calm. sunt dispuse de r e d % . Plantat solitar sau in grupuri mici. de exemplu cu d j e (Tageres parula x). ruji (Rudbdia idgida Arb@ vepic v&.. C$nd apar. F d sunt de mbirne mijlocie. l m j i c a (Lamdula angusri6lia). sempemirens).Can'bia"produce o impm*eminunati prin &rife sale &hen-auriu omate de Gdri qii. ^m cea mai mare parte.Caribh" are o cregtere viguroasi gi m f o d . de d prin asocierea cu flori galbene g i portocalii. post sau pIirn@txt qi B a d la ' . Invoalte gi parfumate. mai ales fn fap zidurilor. dispuse pe tulpini lungi. Paleta lor cromatid v a r i d de la nuange de galben-auriu la ro$atic. tuia (Thuja occidenmlis . I se potrivqte adel iarba-m&jei(Nepeta x hseNi'). Acest trandafir s-a format ca o mutatie a unui hibrid mai vechi. in general d t e una. ienupSiEul Ouniperus communis). tot galben-auriu. Se poate realiza o tonalitate caldii. motiv din care este frecvent numit ~i . incana).Caribian a fom ob9nut ^m 1972 de dtre amelioratorul englez W h e a t c d .Caribian cu radacina libera U levanlid .Schneekronen) sau c i u c u $ o ~ (Lobularia maririma). Acest soi crqte p h 5 la cel mult 70 cm. deoarece ca . crin alb (Uium mndidm). pentru a evita ca s u a d sai aibs un aspect sui- ben-rop. ale c h i petale parfumate sint de culoare rosu-kacojiu cu i r a i galbene in interior gi galben-palid fn exterior.Danican) gi chipamsul (Charnaqpris lawsoniana . iar In exterior.Caribianfloarea-miresei (Gypsophila panicdata).im&nt~iforma$T farfurii de 5 plantali prirnhra. . Plan* alaturi de . nemfisorul (Delphinium x) gi veronica (Veronica spimra ssp. hibrid " thea este predispus d se destrunzeasdi in partea inferioaki a rulpinilor. Umplqi groapa cu p. crin galben (Hemerodis x). ACCESORll P 3 altoi de . *or pieloase. penuu a evita stagnarea aerului cald. este fn primul h d un trandafir de strat. hde@&$i 6 Mquroigpbntele cu a m .Harry Wheatcroft".

cu cel pujin Prei listari s a n i t o ~si i bine ramificaji crescand din locul altoirii. pentru ca trandafirii & f i mai rezkkqi pedurata iemii. . fertilizati udali plantele. I TOAlllllllA PSantare@pmtscfiedeiad Se poate planta ~i in acest anotimp. I . cu b u n i permeabilitate si fara ap3 gtagnant I Taiafi rarnurile florilor ofilite deasupra primei frunze dezvoltate de sub ele. inainte de primul inghel mquroifi plantek ~i acoperiti-lecu frunze ~i ramuri w t e Wwl. Prefers locurile insorite $i aerisite. unde f r u n z e l ~ ~lrnede se usucg repede. ?ridep&rtafl proteqia de iarnl de pe trandafiri. Azotul excesiv favorizeaza infestarea.CARTE . De rnulte solufia de ori este eficienta ~i sgpun lichid si alcool. Stropiji trandafirii cu pesticide corespunzatoare bolii. ~neepiirtilt~ ramun cresdnd Fmpre interior. Pe plante apare mai lntbi un strat alb. Sol bogat 11.ubstanfe nutritive. Taiaji la *opt ochi ramurik acestui trandafir de strat de take hgdjh . Caribia" GRUPA 10 85 Toamna tarziu sau primavara. inceputul lui august nu rnai fertilizati. I I I Fainarea apare Fn primul rand pe vreme caldi ~i umedi. &vAUA ~ t z w e f i ~ rnljlocle. Udali regulat pweme de =eta. Nu curnparafi trandafiri cu I rastari firavi. Oncepdnd de la sf&$tul lui iulie. curnp5rafi . n i w w i muproiul de iarna. . cu aer stagnant.CaribiaW cu radicini dguroase. apoi unele paqi se usuca. Pwioada adecvatil planarii in regiunile cu d i d aspa. Tiierea stirnuleaza inflorirea. Contra piiduchilor de frunz2 nu folositi Tntotdeauna substante chirnice. Soare deplin. libere.

. + 1 . .'~ (4. ' ~ ' ... ? % -.J- ' U J SE-OE ~ l*jE .

- --=-- _ .y ...zar ap duenu soumy M u a p ap p!os ru nes (epydosd.n ru 10sIWV .mptqr" -mid ~ u n wep s n p ap gqasoap I pt@~ued n m uj @ p o v m y un :.3p. S I ~ ~ WPQJaA '('t*~g " w w . ~ uu o j 0s ap D W $ ~ U J s q d s -dssmw!ds w!uarah) -uad S ! luapxa a s a y p n x b a u q ~ 9 pupsa~:.11 ap p ~ oo jne a l q w a p a d apsm~aum ZOJ ~ ap & m u o ad :. d pmjepm~ ap ! n ~ q y uaq@ ) pup -~IEI!~!A 'pmapour a~a1b.. '$~apuq~ .l~nu8"sa~!o~fa~ mFclc7a) bp! ' ( .n h ap e $ e u ~ q w q ~ p u~j r p n r u n:.ew~oj ap 'qdure ~ I U 'nldwaxa a ~ d ~ s s ~ r p m m u r a ~ !np:.sdy~ ! a pm~qp-wlop apqg a s s ! a ~w ~n ~ d m ~pwdun~) -1~op3 a l p 1~ S ! aTq !pjodop c(uaauqmau~aunuo~" E!:.npard ZOJ m o p . ) x do a I ~ L U q w d apn! q &a~d nde P nwUI un ad *31e3 al!qmnP aP .mp-pps yynqge ~ z o p ~ earenro o m nn o p m ~ .puwpq m ~ axed o as a m n:.- ! - 7 - . a@s V O k l e nu ' ! . ap luns yuruar ap pnaww UJ ~ . r o ~ ~ p ~ .u ~erls ad ~olal&I ~o~~upr 'slap ast un-nu! ! 1~ a u e l d y amod n$eds asad apun p m ! s as S ! p!ms ap a s n p $~!sa~du n:.a11adar~) “ apgU nes '(rn&~noq w n ~ % ~ L ~ g ) VE@J . 16 s!rpuj-ap~a~ nes n p w .(c'ssaqsng a p q U< .a p ~ a ~ '!rpunu ru ~dyurod w nB ~ I U m n o p ne asuap spmnud -O~dcne w ~ ~ g yp a u ~ qqnp d UJ .n!d peed .dss e y o p .aqdwaxa !an a l p ap undtus uj ap luns apo~q-1-UJ a p l o J q . yun.np-zo~ areop:.ZOJ ap ~ o l a i m u m~pnps 3y!38ds ~ d a p ~v p e apojg 'I~UJ a r e o p UI und a q p apold !rpunn ru ~ o O p o d un ~ u a m y -(ew.~!uRI.!dppqqnd IT19 p a arepl%ar !amof p u o ~ e a ! a Jop-Ue a F N '166 1 'palvp" ' ! "PaUIOJ a$T'=Jrn POW 3 3 ! J ~!ll'l30I UJ UE pd pug -nn a~eod x p!%psou p p u n e ut P=olpzu\! ~ q 0 d o p u p w :.&pps @ e a w o as j J~~XWJ ISZX I mp . J O mn-~ -JOJ~~?W ~ [ m ~ u.OSE ~ o as d rep 'slap @qq apun areldwaxa a p w FLU aaa uo&!~g) q p pd!$unq w auarad a ~ q m d .)DPw" !~oqoa ..v P ~ T ~ ~ a T q .mfiarfau~earnran ap m l d ~ ~ .% ~ 3 ) E50JOUraU ?+ip?s) ~ w w '(. s o p e ~ dp s ' ~ p r ap e mj -s&w q n p m q .. a u r ~ -uauod ~ p u t d u q !aiodop ) 3S rjp ap ! y u n n un ad I!OIW ~ a w u m s '. -S~FTS‘‘ 3n!d q@J F P ~ I p!os ap ~rruep $mueld .3 " x 4 a h L ) raigw-aqd <("anlg d w p ap ~ ~ ~ o O !r e 19 % -lad pundsa~m 18 dws p u q a-lmp!H" e g o p d r r e . e .mm ~ 703 IJOB rn p p ~ d p g E p ~ ~ arrozp p l m a= (‘uaplmv" . ) p$uya~ nld I mun e!sardw! anpard ZOJ S ! np -uraxa ap 'alpq m ~ nu d auarad I m .7 - 1 -- - y o ~ $ ~ ~mii~ol4u4 +ln ~ ~ Ifgnuf-3 au!q pugpur!~ e!temdo '@leyorrzap n3 lnlnlos el@'gehdm afdulos gzuny ew!xl el pugd 9 C p n ' a ~ o w lruyepuea . p h I r u ~ p ~ d ~ p d s a ' r ( .mreny nes ma ap lxdse un ! a q d ~ a p !j m l3mmea W f a o s B ~ ~ ~ P B ~0 "6F rokSJr"mbru~!0s '.p!d p l l l j e p m ~ ass p a p t q r " 3!qd p y p u e r ~ iWLLw m d ~~ZVZJINVTJ as a a ~ n ymoa ISmom3 3 poa-pe~a .9) !asa~!u~-m~eog '(.@ q d .~ a w l d u m a -auarps ap uruep A @ S .

. Boala s e poate preveni prin udare @chilibrat5 ~i fertilizare. Afanafi adinc solul compact inainte de plantare. hgf#ke Udati pe weme de%eta. fnvetw arborii cu trunchiul inalt cu frunzi* m t sau Mnza de sac . Din iulie nu mai fwtilizag. jos). M e M q i lastarii degerfl. wand trei I-ri vigurqi. LUMINA Sl SOL . a h l n t d trandafirii vcw Wenii se~sibilila tnghet. cu cat expunerea la soare a trandafirului pitic este mai mare.'. Sol cu bung permeabilitate. c Nu ampSLra# plante c g f ": Ilstari sau i l d M n i firawl*. Tndeplrtafi parfile puternic infecstropifi plantele cu tate ~i fungicide. seceta ~i dozarea excesiva de azot favorizeaza aparifia fiiidrii. mquroiti in jurul plantelor pLidnt sau compost. ToAwu 1 *-g6mrwS h m Perioadlde asemenea adecvata planarii. Mu~woiti plantele nou plantate. pan&la apariti primului lastar.. bogat i n substante nutritive. ?ndeplrta$mquroiul ~i desfawi trandafirii dupi perioada de iarna. frunze ~i boboci devine vizibil un strat alb. cu atat inflorege mai abundent p i d la venirea gerului. hmpora+i in sol corn- post ti hgrlgmtint de stimulare a fnfloririi (stsnga.Gridinkit iscusit I -TRUCURI :aldura mare.-[ Pbntare $ hi rtilhrn Perioada favorabilB plant1rii trandafiribr cu racMcinZiliberi. curnpiir~i altoi de trandafir cu r&d&iniZ l i te r & . apoi udafi plantele abundent. . Pe lastari.a Pentru plantarea din primPvar8 sau toamna. lnainte de primele ingheTuri. Trandafirii la container pot f l plantali ofidnd. Soare deplin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful