LPKM/01-02/011/01

LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN
1 Gunakan HURUF BESAR sahaja. Sila penuhkan semua ruang kotak yang berkenaan di dalam borang ini.
Bagi ruangan yang tidak berkenaan. Sila tandakan "TB". Bagi ruangan yang bertanda(*). Sila potong
yang mana tidak berkenaan.
2 Sila lampirkan salinan kad pengenalan, salinan surat beranak, salinan sijil-sijil akademik (sijil berhenti sekolah,
Perkhidmatan serta lain-lain dokumen yang berkaitan (mesti disahkan oleh Pegawai Kerajaan atau Badan
Berkanun / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi JKKK / Pengetua / Guru Besar /
Pesuruhjaya Sumpah atau mereka yang diperakui pengesahan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam)
3 Bagi kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, pemohon hendaklah dibuat melalui

Gambar
Ukuran
Pasport
(TERBARU)

Ketua Jabatan.
4 Permohonan yang TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEMENUHI SYARAT akan DITOLAK.
5 Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja. Pastikan Gred & Nama Jawatan yang betul dipenuhkan.
6 Bagi calon lepasan institusi pendidikan swasta atau luar negara, anda dikehendaki melampirkan salinan surat
pengiktirafan kelayakan ijazah/diploma dari Unit Pengiktirafan Kelayakan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Jawatan Yang Dipohon :

Gred Jawatan :

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
LAYAK/TIDAK LAYAK/TIDAK LENGKAP

Tarikh Iklan :

Ijazah / Diploma / KPSL / SPM / PMR / Sijil
IPTA / IPTS……………………………………………………………
Pengkhususan ……………………………………………………
CGPA / Kelas ………………………………………………………
CGPA / Kelas …………………………………………………………………………..
Matematik ………………
CGPA / Kelas ………………………………………………………
CGPA / Kelas ……………………………………………………..

1. MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON
Nama Penuh (seperti di dalam Kad Pengenalan) :
______________________________________________________________________________________________
Nombor Kad Pengenalan Baru :
No. KP Lama / Polis / Tentera :
Jantina :
____________________________
Alamat Surat-Menyurat :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Poskod :

Bandar/Daerah : ______________________________________________________________
Negeri : ______________________________________________________________
Alamat Tetap (Jika Berlainan) :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Poskod :
Bandar : ______________________________________ Negeri : ___________________________________
Tarikh Lahir :
Umur: Alamat E-mel:
/
/
______________________________________________________________

1

Telefon Pejabat : __________________________________________________________ Nama Syarikat/Majikan/Jabatan Suami/Isteri : _____________________________________________________________________________________________ Alamat Syarikat/Majikan/Jabatan Suami/Isteri : _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Poskod : Bandar : __________________________ Negeri : ___________________________ 3. MAKLUMAT PERSEKOLAHAN (Penuhkan SEMUA kelulusan dan sijil yang dimiliki) Tahun Persekolahan Nama Sekolah Rendah Peperiksaan Dari Hingga Nama Sekolah Menengah Tahun Persekolahan Dari Hingga 2 Peperiksaan Pangkat / Gred Pangkat / Agregat . KEMAHIRAN BAHASA (Sila tandakan [] BAHASA INGGERIS BAHASA LAIN : No.Agama: Bangsa : ________________________ ________________________ Nombor Telefon Rumah : Nombor Telefon Bimbit : Lesen Memandu (Nyatakan kelas): Tarikh Tamat Tempoh : / / Taraf Perkahwinan : Bujang Berkahwin Warganegara : ________________________________ Daerah / Negeri Asal : ________________________________ Lesen Khas : GDL PSV Jentera Berat Duda Janda Balu 2. MAKLUMAT PASANGAN (JIKA BERKENAAN) Nama Suami/Isteri : _____________________________________________________________________________________________ No Telefon Bimbit / Rumah : - Bilangan Anak : Suami / Isteri Kakitangan: Kerajaan Berkanun Swasta Pekerjaan Suami/ Isteri : No. MAKLUMAT IBU & BAPA / AHLI KELUARGA Nama Hubungan Warganegara 4. Telefon di petak yang berkenaan) LEMAH BAHASA MALAYSIA Pekerjaan SEDERHANA BAIK Gred SPM Pertuturan Penulisan Pertuturan Penulisan Pertuturan Penulisan 5.

Ahli / Sijil Tarikh Ahli / Sijil Ikhtisas / Institusi Yang Diperoleh 9.6. MAKLUMAT KEMAHIRAN KOMPUTER (Sila tandakan Nama Perisian [] di petak yang berkenaan) Sangat Mahir Tahap Kemahiran Mahir Sederhana Tidak Mahir Microsoft Office (Word/Excel/Power Point)* Microsoft Windows 98 / ME / XP* Lotus Smart Suite 10. MAKLUMAT SIJIL KEMAHIRAN (Sijil dari MLVK / SURUHANJAYA TENAGA / JBE / IKBN / IKM & lain-lain institusi yang diiktiraf oleh JPA) Nama Lembaga / Badan Profesional / Kursus / Peperiksaan / Sijil No. Ahli / Sijil Ikhtisas / Institusi Kursus / Peperiksaan / Sijil Yang Diperoleh Tarikh Ahli / Sijil 8. MAKLUMAT PEKERJAAN Pekerjaan Sekarang / Terakhir * Nama Jawatan : _______________________________________________________________________________ Alamat Majikan : _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Tarikh Lantikan : ___________________________ Gaji Pokok : ____________________ Bidang Tugas / Kerja Yang Dilakukan : Sebab Berhenti : 3 . MAKLUMAT KEGIATAN LUAR (Sila masukkan tahun akhir penglibatan aktif dalam kegiatan tersebut) Peringkat & Tahun Penyertaan Sukan / Persatuan / Kelab Jawatan Negara Negeri IPT Daerah Sekolah Kegemaran / Hobi : 11. MAKLUMAT INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (Penuhkan SEMUA kelulusan TERTINGGI yang dimiliki) Kursus Pengkhususan Tarikh Konvo CGPA / Nama IPTA /IPTS (Hari/Bulan/Thn) (Sarjana / Ijazah / Diploma / Sijil)* (Major/Minor) Kelas* Pemegang Biasiswa / Pinjaman* Penaja (Nyatakan): Masih Terikat / Tidak Terikat* Tarikh Mula & Tamat Kontrak Biasiswa / Pinjaman*: 7. MAKLUMAT BADAN PROFESIONAL / IKHTISAS Nama Lembaga / Badan Profesional / No.

Pengalaman Kerja ( Maklumat kerja terdahulu. Nama : Alamat Rumah : No. Kad Pengenalan : Tarikh : Tandatangan Pemohon 4 . Telefon Rumah No. Saya juga berjanji akan merahsiakan segala maklumat mengenai Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia sepanjang perkhidmatan saya. Saya bersetuju dan menerima bahawa jika mana-mana dari Pengakuan ini didapati palsu atau tidak benar. Sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi) TARIKH MAJIKAN JAWATAN DISANDANG Dari Dari Nama Organisasi Bidang Tugas Bulan/ Tahun Bulan/ Tahun 12. Telefon Bimbit No. Telefon Rumah No. Telefon Bimbit No. yang dapat memberi keterangan dan pengesahan berkenaan maklumat diri anda). RUJUKAN (Sila berikan maklumat dua orang penama yang bukan ahli keluarga / saudara-mara. Telefon Pejabat Nama : : : : No. pihak Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia berhak menamatkan perkhidmatan saya dengan serta-merta tanpa apa-apa syarat. pengakuan ini merupakan perjanjian perkhidmatan di antara saya dengan pihak Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia. PENGAKUAN PEMOHON Saya dengan ini mengaku bahawa segala maklumat yang saya berikan di dalam borang ini adalah benar dan tepat. Telefon Pejabat : : : Tempoh Masa Mengenali Diri Anda : Jawatan & Majikan : Alamat Rumah : Tempoh Masa Mengenali Diri Anda : Jawatan & Majikan : 13. No. Jika sekiranya saya diambil bekerja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful