ARYANA HAVAH

Inuaki, a bennem élő reptilián
Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenéről és jövőjéről

ORFEU 2000, BUKAREST, 2008

Fordította, szerkesztette: gorillabácsi

2

Először is szeretnék egy pár szót mondani magamról. Nem vagyok könnyű személyiség, ellenkezőleg, egyike vagyok azoknak az embereknek, akik keresnek, kutatnak, kritizálnak és nem annyira a tudományos megállapításokra helyezik a logikát, mint inkább a saját megélésekre és tapasztalatokra. Nem mondhatom azt, hogy kezdő lennék a paranormális jelenségek terén, mivel még gyermekkorom óta üzeneteket kapok, de a végzettségemből kifolyólag először a beszélgető társ hibáira figyelek és csak utána a képességeire. El kell mondanom, hogy pszichológus vagyok és nagy részben gyermekekkel foglalkozom. Minden korosztályból és minden szociális kategóriából jönnek hozzám gyermekek. Vannak olyan gyermekeim, akiknek a szüleit tanítani kéne és olyan gyermekeim, akik komoly beilleszkedési gondokkal küszködnek. Egyesek önmagukba zárkóznak (introvertáltak), mások gazdag érzelmi megnyilvánulásokat mutatnak, de mindannyian szellemi lények, akik arra törekednek, hogy az emberi feltételeknek eleget tegyenek és megpróbálnak e bolygó frekvenciájára hangolódni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba és tagjai legyenek annak. Mindig azt állítom, hogy szükség lenne egy felnőttek iskolájára, amely kötelező lenne egy lélek világra hozása előtt. Fölösleges a gyermekeket állandóan ajándékokkal és javakkal elhalmozni, nekik szeretetre van szükségük, törődésre és figyelmességre; de mivel mi idő hiány miatt, vagy azért mert túlságosan stresszesek, fáradtak vagyunk, eltaszítjuk őket magunktól, szobájukba küldjük vagy kiküldjük játszani, vagy még rosszabb: másokra bízzuk, hogy foglalkozzanak velük, szükségleteikkel és gondjaikkal, tanításukkal, majd később azt kérdezzük, hogy kihez hasonlít ez a gyermek, erőszakos vagy félénk, kitől örökölte ezt a kegyetlenséget vagy ezt a hangnemet. A családban mindenféle hasonlóságokat keresünk – és mindig megtaláljuk a genetikai vonal leggyengébb láncszemét – azzal a szándékkal csináljuk, hogy elrejtsük magunk elől a kudarcunkat, a szembeszegüljünk valamivel, hogy átverjük magunkat, de a lelkünk mélyén ott lapul a hibás identitása, az a bennfentes, aki soha nem kerül leleplezésre, nem mutatja meg a világ előtt önmagát, a hibás, aki még a tudatosság szintjére se kerül sohasem. Ezzel küzdök nap, mint nap. Van, amikor győzök, van, amikor veszítek, vagy nem történik semmi, de amit biztosan elmondhatók, az a tény, hogy a terápiás beszélgetés után a szülők és gyermekek között létrejön egy apró kapcsolódási pont, egy fényes összekötő fonal, ami minden öleléstől vagy jó szótól, minden elolvasott mesétől vagy esti csóktól növekszik és vastagszik. De térjünk vissza a mi történetünkhöz. Arra emlékszem, hogy felhős nyári reggel volt. Nyomós, fullasztó időjárás. Úgy döntöttem, hogy kinyitom az ablakot azzal a szándékkal, hogy az enyhe kellemetlen érzést elüti a friss levegő illata. Nem éreztem magam a saját bőrömben, gyenge nyomást éreztem a solar-plexus (köldökcsakra – a

3

Agthon azt mondta neki.ford. amikor megpróbálta becsukni az ablakot. mikor azelőtt nap este az édesanyjától megtudta. mivel nem említettem semmi hasonlót és megpróbálom kideríteni. bár már olvastam a beteglapján. Megtudom. miután érzem. hogy minden valóságos. és ne sajnálja azt a vázát. de hamarosan másképpen fogjuk számolni az időt. A sarjadék. majd határozottan elhelyezkedik a fotelben. mintha egy telefon szólna hozzá”. hogy ma ide kell jönnie.) táján. Megkérdem tőle. amit reggel otthon eltört. felém fordult és azt mondta. akkor körülbelül 200 évig. Teljes szívemből azt reméltem. és akarva akaratlanul válaszol. mivel tudtam. egy csodálatos gyermek. hogy egy új fiúcska fog jönni. hogy Dávidnak hívják (nem ez az ő valódi neve) és 7 éves. amely beszél. milyen jó lenne. Mielőtt kilépett a szoba ajtaján. Általában egy kis alkalmazkodási idő után. hogy Szeress engem. hogy egyes válaszokat a „fejében levő telefon hangja” adta. hogy az egy másik konstellációból (csillagrendszerből) jön. mindent. megkérem a szülőt. amiről beszélni fog. Megtudom tőle. ha minden gyermek ruhájára felírnánk. Majdnem egy órát beszélgettünk és meglepődtem a válaszai érettségén és alaposságán. annak ellenére is. amelyen ezt írja: Love me. amely mindig helyes válaszokat ad neki. Hosszasan rám néz. írjon le egy könyvbe. amely segíti abban. Megkérdem. hogy mennyi ideig marad nálunk és azt válaszolja. hogy azért hozta ide az édesanyja. Ily módon nem felejtenénk el. hogy várjon meg a váróteremben. hogy ha a mostani években számoljuk. hogy megkéri. Nyugtalanná válok a reakciójától. mire ő Agthonnak nevezi. hogy ez egy hamis riasztás. de meglepetésemre Dávid távozásra kéri fel az édesanyját. égszínkék szemekkel. Arra gondolok. mert olyan „hangot hall a fejében. hogy adja át az üzentet a pszichológusnak. hogy kevésbé rokonszenves események fognak velem történni. 4 . amely azt jelzi számomra. és ezért nem tudja nekem megmondani. ha nem tetszik az neki és ugyanakkor higgye el. és kapcsolatban marad vele ezen a földön való teljes itt tartózkodása alatt. ahonnan ő is reinkarnációval érkezett. hogyan lépjen át különböző fokozatokat. A megadott időpontban érkezik a rendelőmbe az édesanyjával. összeborzolt gesztenyebarna hajjal. és elmondja. nem teljesen új farmer nadrágba és sárga pólóba öltözve. A beszélgetés során megállapítottam. hogy ez a nyomás az én belső riasztásom. hogy hívják azt a hangot. hogy tudok kommunikálni a gyermekkel. tudtam.

mintha egy nagy hullám emelkedett volna fel a szemem előtt. ahogyan azok érkeztek. hogy találják meg az utat és tudatosuljon bennük a küldetésük. hogy valamit javítanék rajtuk. a többieknek azt kívánom. amit átélt. aki ezt a dolgot tudta! Abban pillanatban megkaptam a visszajelzését annak. Akkor realizálódott bennem. hogy egyedül voltam. Úgy tűnt. bensőséges kapcsolat érzése.Elképzelhetik. Sok nevem volt még. természetesen az ő utasításai alapján. A: Hogy szeretnéd. mind alaptalanok voltak. hogy minden. Megkérdeztem tőle. A: Van még más neved is? D: Most nincs. kialakult közöttünk az a szoros. ha én kérdeznék. főleg. Így kerültem ma az író szerepébe. A: Miért? D: Mert ez a jelenlegi nevem. valóságos volt. mások megfogják érteni. hogy hívjalak? D: Dávid. mintha már régóta ismerjük egymást. vagy hagyom. Egyesek hülyeségnek fogják gondolni. ha kérdéseket tennék fel. hogy különbözzünk a környezetünktől. sőt. Egy kis gondolkodás után azt válaszolta. hogy az elképzeléseim. Az előzőektől bocsánatot kérek. amely önmagunkak másoknál magasabbra való helyezéséből fakad. hogy szeretné. egy szkizofrén természetű ezotériás megéllés. Ugyanúgy fogom visszaadni. hogy lenne kényelmesebb neki. amelyekből kiindultam. mint például az. vagy egy olyan típusú kommunikáció eredménye. hogy időt szentelnek ennek a könyvnek az elolvasásához. hogy azok a szakmai hátteremből származtak. de most csak egy van. amely csak a régi barátok közt nyilvánul meg. hogy amit hall az ember az egy bőséges képzelet szüleménye. 5 . Aryana: Hogy hívnak téged ezen a földön? Dávid: Dávid. Megpróbáltam. hogy ő kezdjen el mesélni. I A második találkozásnál egy kicsit közelebbinek éreztem magam ehhez a gyermekhez. abban a percben milyen félelem fogott el. annak ellenére. Olyan volt. Előre is köszönöm. anélkül. minden fontos üzenetet összegyüjteni. az eredetiségüket és tisztaságukat örízve meg ezáltal.

síkságai. A: Vagyis hüllők? D: Nem hüllők. És nincsen meleg. persze. A: Elmondanád. mint a te könyvespolcod (2 m). annyi a különbség. A: És az inuakik milyenek? Emberek? D: Nem. Nagyon hasonlítanak a gyíkokhoz. nem tudom. Az ottani fáknak nagyjából olyan színűk van. Fehér bőrük és arany-ibolya színű szeműk van. Vannak vizei. csak más színűk van. Vannak halaink. A piros nem olyan piros. hegyei. körülbelül. mintha fehéret adnál hozzá. Ott soha sincs tél. de nincsen hajuk és szőrzetük. puha. hanem olyan piros-fehér.A: Az elején azt mondtad. hasonlóan járnak. 6 . mint itt. hogy mondjam. amilyent te is szoktál kapni? D: Igen. de más a növényzete. csak egy kicsit világosabb. ugyanazok a színárnyalatok. A: Vagyis rózsaszín? D: Nem. A: Milyen a régi bolygód? D: Szebb a Földnél. A: Milyen színe van? D: Másféle. két kezük van. Tudod. inuakiknak hívják. mint itt. nem létezik hó. A: Ugyanúgy néz ki? D: Majdnem. most földi vagyok. de az emberekhez is. A: Tehát te inuaki vagy? D: Inuaki voltam. És a fáknak nem hullnak le a leveleik. A: Vannak tengereitek és óceánjaitok? D: Igen. de nem olyanok. A: Vannak évszakaitok? D: Igen. amely hasonlít az itteni ezüsthöz. hogyan néznek ki? D: Magasak. inuakik. mint mi és ők. A: Ez egyfajta üzenet. hogy hívják azt a bolygót? D: Inuának hívják és közel van az Orionhoz. Valójában mindennek más színe van. hogy egy másik bolygóról érkeztél reinkarnációval. ahogy itt nyáron szokott lenni. csak egy kicsit halványabbak. mint a miénk. lábon állnak. Csak eső. A: Hogy érted: mint ők? D: Vagyis gondolatban. és úgy beszélnek. világosabb piros. hogy vastag és erős farkuk van. mint nekünk. A: És a lakóit szintén inuáknak nevezik? D: Nem. Mondanak valamit gondolatban és a többiek hallják. A: És a bőrük milyen? Pikkelyes? D: Nem. A: Vannak fogaik? D: Igen. bársonyos. Inuakik. de három ujjuk. a tengereket avata-nak és az óceánokat surim-nak hívják.

A szándék a fontos. A legrövidebb idő: két fordulat. hogy nálatok nincs szemét? D: Aligha van. A: Vagyis ha azt akarom. 5 földi nappal egyenlő. amelyekből létrejött. hogy a bolygón megmaradjon az egyensúly. mert az veszteséget jelente és ez nem tetszik a Mátrixnak. amikorra eltervezted. kérhetsz bárkitől. A: Úgy értsem. mi történik a növény többi részével? D: Ez vagy tovább él. és így kezdődik el a folyamat. Ők csak azt kérik. A: És hogyan jársz el? Elülteted a magot és arra gondolsz. besugárzod fénnyel és szeretettel és arra gondolsz. amiből a kifejlődéséhez szükséges információkhoz jut annyi napon belül. mert nincsenek csomagoló anyagaik és egyéb segédeszközeik. Olyasmivel táplálkoznak. Ha el kell dobni valamit. mert ott a talaj egy kicsit különbözik az ittenitől. amely elindul és összekapcsolódik a mátrixszal. de a következő gyümölcsei és zöldségei csak magként lesznek felhasználva. és az akkor jelenik meg. hogy holnap almám legyen. A: Jó. hogy milyen gyorsan kell eredményt elérned vele. Minden friss. Nincs szemetük. amire szükségük van. A: Milyen fordulat? D: A bolygóé. de mégis ha valaki nem viszi el azt. hozzáadsz egy ki vizet és arra gondolsz. Annak sincs értelme. holnap le fogom tudni szedni a fáról azt? D: Nem éppen olyan gyorsan. Elülteted a magot a földbe. amiből egy fényes szálacska bújik ki. elviszik egy megadott helyre. mindenki hajlandó segíteni rajtad. de húst nem fogyasztanak. mint amit mi zöldségnek nevezünk. amit csak akarnak? A föld a felelős ezért? D: Részben. nem lenne értelme hűtőszekrényben tartani az élelmet. hogy bármit megkapjanak. Abban a pillanatban a belseje megtelik fénnyel. Ily módon náluk nincsenek szemétdombok. mindenesetre nagyon tiszta. ahol inuakik segítenek elemi anyagokra szétbontani. vagy eldobott tárgyak. mivel bármikor leszedhetik. A: Hogy érted ezt? D: Ott elültetsz egy magot a földbe. amennyit megszabtál neki. de a termesztésük nem tart olyan sokáig. A: És hogy történik ez a csoda? Hogy sikerül az inuakiknak. hogy az általános mátrixához kapcsolódjon. hogy az kihajtson? D: Valahogy így. amit el akar dobni. De ne hidd. A: És miután leszedted a zöldségeket és gyümölcsöket. D: Igen. vagy hagyják elszáradni és azután kérik a gyors szétbomlását azokra az anyagokra. Kérsz valamit a Mátrixtól és az megvalósul. hogy többet kérjél. akárcsak mi. egyszerűen kidobja az útra? 7 . gyümölcsökkel és magokkal. mivel szükséged van rá. A: Ezeket a növényeket a mi módszereinkhez hasonlóan termesztik? D: Hasonlóan. vagy ha szükséged van és nem gondolkodtál időben. Semmit pluszba. de ez nem túl gyakori. hogy mindez elégséges.A: Mit esznek ezek az inuakik? D: Ételt. ráöntesz valamiféle vizet.

A végtelenségig működnek. A bolygó minden 260. Ily módon bárki elveheti. hogy valaki ezt csinálta volna. ahonnan elvetted. mert mindenki optimizmussal és áldozatkészséggel jön. A: Kifizetik azokat? Egyáltalán létezik pénz? D: Nem. Hasonlít az itteni választásokhoz. Ha már nincs szükséged rá. segítenek. amit a Földön Merkabának hívunk. Ez egyfajta sisakkal valósul meg. Amolyan örökmozgók. Ezt a keveréket különböző színű sugárnyalábokkal csinálják. ezek egy mezőt hoznak létre. de senkit sem szabad egymás után többször megválasztani. A: Milyen üzemanyagot használnak? D: Semmilyen üzemanyagot. ha szükséged van rá. A: Mindenkinek lehet egy ilyen hajója? D: Igen. üzemanyag nélkül. az Inuán pedig ugyanazok a típusú járművek vannak. A: A hajók miből vannak? D: Egyfajta fémből. de a mágnesek nélkül ez nem működne. Ezeknek a mezőit a tetraéderek belsejében fogják fel. Mindenki akkor dolgozik. ami van nálunk is itt a Földön. A: És amikor elveszel egy hajót az a te tulajdonod lesz. A gondolat erejével két tetraéder van aktiválva. hogy minden jó legyen. amikor kérik és van mindenük. függetlenül. hogy használod-e vagy sem? D: A hajók mindenkié. Semmiképpen nem lehetsz vezető vagy tanácstag. Csak miután az összes lakós sorra került.D: Miért tenne ilyent? Én nem hallottam olyanról. mert nincs. logikátlan lenne. A polaritások megváltoztatásával tudod emelni és leengedni és a mágnesek dőlésének megváltoztatásával tudsz irányt adni a mozgásnak. ha nincs 5200 rotációd a bolygón. és amikor azt akarod. és amely közvetlen kapcsolatban áll a jármű szívével. Ezeket a sugarakat nagy kristályok segítségével hozzák létre. lehet ugyanaz újból. egyfajták. elviszed a helyére. utána többet nem lehet. ez egy jó dolog! D: Igen. természetesen megvalósul az. amelyek különböző polaritású mágnesek.-dik rotációján megválasztanak egy vezetőt és egy 12 főből álló tanácsot. A: Vannak vezetőitek? D: Van egyfajta. 8 . de csak akkor. A bolygón kívül olyanokkal közlekedünk. amikor kell. mit csinálj vele. A: Nektek vannak autóitok vagy szállítási eszközeitek? D: Vannak. A: Valamilyen módon a gondolat erejével vannak irányítva? D: A gondolat erejével is. amire szükségük van. ott nem létezik pénz. hogy az lehetővé teszi a jármű elmozdulását. amiknek a közepén fekszenek a mágnesek. amelyek elkezdenek forogni. Valójában 5 fém van benne kombinálva. mivel valamiféle egymásra helyezett köröket tartalmaznak. amelyet a fejedre teszel. csak kisebb méretűek. Semmi értelme megtartani. A: Azt hiszem. Amikor valakit megválasztanak. amiket az emberek repülő csészealjaknak neveznek. amikor kell neki. ami olyan erőmezőt hoz létre.

örökölhet valaki? D: Ha akarja ezt valaki.A: Nektek vannak gyermekeitek? D: Igen. mások a tanításhoz. hogy nekik itt minden megadatik. mert mindannyian tudják. hogy a többiek nem ismerik ezeket a dolgokat. mert a tapasztalataik különböznek. Megtanulják a bolygó történetét. a vagyontárgyak az utódokra maradnak. ha te is mindent megkaphatsz. de más a rendszer. egy bizonyos társadalmi rangot. Ott mindent meg kell tanulni és miután minden információt megkaptál. Megengedett. A: Jó. optimálisan kigondolva. Ezért ők sohasem betegednek meg. olyanok keresnek. aki egy különleges helyen nő fel. annyi különbséggel. de nincs értelme. Egyesek értenek a építéshez. ahányszor csak akarják és fordítva. amikor felnőnek. a technikát és még sok mindent. A szülők oda mennek. hogy aranyat vagy más fémet hordjál magadon. mások a növényekhez. mert semmi értelme. milyen képességei vannak. viszont náluk nem lehetsz más. akik párt alkotnak. hogy megteremtse a magának szükségest. D: Igen. Ez olyan. de az inkább a hajóknál és különböző ötvözeteknél van felhasználva. döntheted el magadnak. a meditációt. és ott hagyják a szaporító anyagukat. vagy más társat kereshetsz. mint nálunk? 9 . ha nem akarod ezt a dolgot. akik bizonyos képességekkel vagy hajlamokkal rendelkeznek. A: Az utódaik élve születnek vagy tojásból. aki felnőtté válik. Akármikor egyedül maradhatsz. A: Szerveznek mulatságokat. de ez nem történik meg. mert az egy bizonyos státuszt ad neked. D: Nem. mert ezek csak megzavarják a meződet. ott is vannak inuakik. Ott mindenki barát. mert ők embrióként speciális helyeken fogannak és fejlődnek. mint a hüllők? D: Élve. mit tud csinálni. de valójában nem születnek. A kicsik bármikor találkozhatnak a szüleikkel. Amikor azt konstatálják. hogy kivel állnak szemben. nincs értelme mástól kapni valamit. A: Nálatok vannak párok? Férj és feleség? Különböző nemek? D: Különböző nemek vannak. de senki nem érzi a szükségét. Akárhogy is ők telepatikusan kommunikálhatnak. hogy szükség van új sarjadékokra. majd ezek megnőnek és ellenőrzött környezetben fejlődnek. de ott másképpen van. A gyermekek együtt maradhatnak a szüleikkel. a növények termesztését. A: De ahogy értem mindannyian ugyanazon a szinten vannak. és nekünk is van aranyunk. mert minden létező. mert fölöslegesek. mint egy gyermekotthon. nem léteznek genetikai hibák. A: Nálunk nagyra értékelik. de ha családi ékszereid vannak? Egyáltalán létezik ilyesmi? D: Nem. hogy a fejlődése tökéletes legyen. a telepátiát. hogy neked mi felel meg jobban. segítséget kap. így ez a különválasztás nem okoz problémát. mint ami vagy. Ott nem kötelez senki. Ez nem jelenti azt. A tanáraik mindig a legtapasztaltabb. a viselkedést. Ott a távolság nem jelent akadályt. akik hajlandóak gyermeket csinálni és ezek egy utódot fogantatnak. hogy maradj. legidősebb inuakik. A: És a házak.

de ők már rég kiléptek abból. elvesztettem a figyelmemet. a benne rejlő törvényeknek megfelelően. amit itt az ók-okozat törvényének nevezünk. de nagyon régen. hogy újból át kell vennünk. Tanultunk ezekből a dolgokból. A: Mi a Törvények Könyve? D: Egy óriási kristály. hogy léteztek ilyenféle gondolatok. de ők nem tudnak rosszat csinálni neked. ami visszafordul és rosszat csinál neked. de nem láttam hasonló mulatságokat. hogy magyarázzam el neked. Nem ismerik ezeket a dolgokat. hogy nem akarja. Egyszerűen nem léteznek ezek. hogy létezett a múltban. mivelhogy soha nem csináltam ezt. D: (fennhangon nevetve) Ez lehetetlen. kevesebb. Elbúcsúzom Dávidtól és megpróbálom megérteni mit akart mondani nekem. A: Igenis. ő mást szeretne csinálni és nincs megelégedve! D: Nem lehet. eldöntötte. mit kell csinálnod. Hogyne csinálná azt. amit látott? Mindenki betartja a szabályt. aki kárt okozott neki. A: Jó. 10 . de nagyon rég óta nem történt meg. A: Mitől váltak szét? D: Folytassuk a következő alkalommal a beszélgetést. A: Hogy küldi a fejedbe? D: Nem tudom pontosan. mintha bizonyos képek jelennek meg. Megölni valakit. hogy nem akarja. A gyilkosság perturbációt okoz a Mátrixban. sokkal tájékoztatóbbakat. hogy más kérdéseket kellett volna feltennem. A: És betartják? D: Persze! A: Jó. Lehet. amiről azt gondoltam. összehívják a tanácsot és megkérdik a Törvények Könyvét. mint megölni magadat. hogy valaha megtörtént volna. de úgy értettem. pontosabbakat. de feltételezem. Nem tudom. annyit jelent. aberrációnak tűnt. az elején nehéz volt. Visszagondolva jövök rá. hogy lejegyzek magamnak egy pár részletet. amikor akarnak. ráteszed a kezed a kristályra és az a fejedbe küldi a megoldást.D: Bármikor találkozhatnak. amelyek megmutatják. amíg szétváltak. A: Le tudnád ezt fordítani nekem földi évekre? D: (egy kis gondolkodás után) Talán ötszázezer éve! A: Tehát ti ötszázezer éve éltek így. amelybe az őseik bizonyos szabályokat írtak be. Emlékszem. Lényegében ezek általános szabályok. de ha valaki azt mondja. Ilyesmi még nem fordult elő. A: De léteztek? D: Igen. A: De ha valaki összeveszik a szomszédjával? D: Nem létezik ilyesmi. hogy megöli azt az entitást. amikor megtudtam. Nem hallottam. hogy olyan. Ha mégis lenne valami nézeteltérés. Úgy döntöttem. de az információk újszerűsége összezavart. Amikor valamilyen problémád van. tökéletes szimbiózisban? D: Nem. de ezek nem léteznek manapság.

A: Vannak bútoraik? D: Igen. amelyet különböző kristályporral vegyítenek össze. A: Hogyan? D: Ha fázom. tökéletes kockákat hozva létre. mert sok termőföldet veszítenének. A: De milyenek a házaik? D: A földbe vannak építve. hogy még egyszer elmondod. mert ha hideget éreznek. Ezt hullámok segítségével megolvasztják. főleg nem hosszú ideig. A: És a fényt hogy kapjátok? D: Ugyanúgy. A: Miből vannak a házak csinálva? D: A falaik egyfajta homokból készülnek. és ezért építik a földalatt. A: Itt is meg tudod csinálni ezt? D: Igen. Szokatlan lenne felöltözve. mindenkinek saját háza van. a Mátrixhoz fordulnak melegért. Abban a pillanatban a testem felmelegszik és a fázás érzete eltűnik. ráhangolódom az Általános Mátrixra és meleget kérek. hogy ezt megcsináld. talán figyelemösszpontosítás segítségével sikerülni fog.II A: Arra gondoltam. A: Nem fáznak? D: Nem. A: Vagyis meztelenül járkálnak? D: Igen. megtelik fénnyel a szoba? D: Természetesen nem. de a hatás egy pár másodperc alatt eltűnne. Valami. hogy nincs értelme a felszínen építkezni. és nincsenek ruháik. Fényt kérek az Általános Mátrixtól és megkapom. Saját házukban élnek vagy közös helyen? D: Nem. Ezeket behelyezik a földbe és olvasztással összerakják. de nem tart sokáig. A házak fölött növényeket termeszthetsz és így minden optimálisan kihasználható. Lényegében nincsenek házak. mintha a szervezetem segítene nekem és felmelegítene. mivel itt rengeteg interferencia van. de az lesz. milyen az élet az Inuán. A: Azt mondtad. ebből a keverékből viszont nagy tömböket öntenek. Jelenleg turbulenciák vannak és te sem vagy képes. Itt nem lehetséges még. A: Vagyis ha én most fényt kérek és rákapcsolódom a mátrixra. akárcsak a hajóknál. amelyek megfelelő méretre vághatóak. hogy még nem. Rájöttek arra. Lehetséges lesz majd? 11 . Olyan ez. ami nagyon hasonló a bambuszhoz és a fához. mint itt és nem léteznek panelházak. de ez teljesen természetes. de másfajták és az összes természetes anyagból készül. mert a Föld morfenergetikai mezeje nem engedi meg.

beleértve az úgynevezett különböző dimenziókat. 12 . szélesség és magasság! A: Igen. hogy hinnéd. Minden. amely képtelenné teszi az elektromos energia használatát. hogy egy sötét időszak vár ránk. A: Milyen előjelekre gondolsz? D: Először is a 2009-es év sorsdöntő lesz. ami mérhető és összeadható ezen a földön. Akárhogy is az átmenet 3 hónap alatt történik meg. D: És a hosszúságot. talán kapok még egy jegyet! D: Sajnos nem létezik járat ebbe az irányba! A: Az elmondásból azt vettem ki. A: Vagyis a híres 2012-es év! D: Igen. az ötödik dimenzióban leszünk? D: Nem fogunk csak úgy egy másik világban lenni.D: Még hamarabb. amelyeket már rég kialudtnak gondoltak. A: Talán egy másik életben! D: Nem. de azelőtt meg fogunk érteni és tudatosítani fogunk bizonyos nézőpontokat. amit mondhatok.. A bolygó be fog lépni az ötödik dimenzióba és akkor.. nekünk egy háromdimenziós világunk van. hogy meg fogod látni. az emberek találták ki. mi valójában a negyedik dimenzió. hogy lefekszünk és másnap. amikor felébredünk. hogy mikor indul a következő űrhajó az Inuára. Ebben a három hónapban meg fogjuk érteni. persze hogy ebben. A víz elönti a földeket és több part menti település érintve lesz. Felerősödnek a földrengések és különböző területeken fognak egyidejűleg pusztítani. A: Tehát mi egyenesen az ötödik dimenzióba lépünk be? D: Valami ilyesmi. amikor mi a harmadikban vagyunk? Átugrunk a negyediken? D: Mi a negyedik dimenzióban vagyunk! A: Nem. hogy az időtényező is egy dimenzió. A: Mikor? D: Hamarosan. A: Részleteznéd? D: Hamarosan a bolygó rezgési szintet vált. A második részében különböző természeti katasztrófák fogják érni a Földet. aki nem akarja elhinni. D: Mindenki. Majd növekedni fog a vulkáni tevékenység. A: Hogy léphet be az ötödik dimenzióba. ami ahhoz vezet. Ezek mind előjelek lesznek. szélességet és abszolút mindent. hogy olyanok fognak feléledni. de ezt az emberek találták ki. 2011-ben az emberiségnek egy erős napszéllel kell szembenéznie. amelyek közül egyesek területi veszteségeket fognak előidézni. A: Az idő egy mértékegység! D: Akárcsak a hosszúság. Az elektromágneses szelek törölni fogják az információs rendszereket. A: Azt akarod mondani. mert sok dolog fog rázúdulni a Földre. használhatatlanná téve azokat. Ezt mindenki tudja. A: Meg tudnád mondani nekem.

A: Hogyan? D: A gondolat erejével és hatalmas kristályok segítségével. amelyben minden meg fog változni. Lesz egy pár teljesen összekuszált év. amelyek a teremtés kezdete óta léteznek. Ha akarod. A elképzelés kristályba való vetítésével egy gondolat-forma keletkezik. hogy több világegyetem is létezik? D: Tíz van belőlük. porfelhők vannak beszorítva. Ide kihűlt bolygók. Teljesen üres. hogy ezek más világokba való belépési pontok. A: 2012 előtt vagy után? D: Után. mennyi ideig fog ez a rendbehozatali időszak tartani. amiket mondtam. de mindenik különálló és megvan a saját rendszere. univerzumok közötti kapcsolódási pontot valósítva meg. Nehéz időszak lesz. Valami más világ vár ránk. üstökösök. A: Talán egy utópikus világ! Szép lenne a történet. ami bekerül. mint a miénk? D: Azok egyediek. Azelőtt meg kell értenünk. amely egy fekete lyuk. ahova minden. hogy megértsd. A: Azt mondják. évek. Az univerzumok közötti kapcsolatokat vortexek (örvények) segítségével hozzák létre. egy alagúthoz hasonlót. A: Hogy gondolod. ahol a teremtés megszűnik létezni.D: Egy olyan. Ezeket a dolgokat meg kell élni. Természetesen ilyen örvényeket mesterségesen is létre lehet hozni. 13 . de ami jön. egy fajta csatornát hoz létre. A: Amelyikhez imádkozunk. szubatomi részekre esik szét majd energiává alakul át. A: És az Isten mindeniknek az irányítója? D: Attól függ. A: Ezek után úgy kell értenem. aszteroidák. 2012-ben a Föld egy síkba kerül a galaxis központjával. A világegyetem egyfajta nullpontja. ezek azok. összehasonlíthatod egy hatalmas keverőgéppel. hogy melyik Istenre gondolsz. így lesz. D: Ahogy elmondtam. ha egy tökéletes világban ébrednénk fel. ahol nincs dimenzió. D: Nem. de nem egyből. Gondolok itt a tudományra és vallásra. mint bármilyen más időszak. D: Három és öt év között. A Föld elindítja a megtisztulást és nekünk mindannyiunknak vele együtt kell ezen keresztülmennünk. Csak a teremtésükben hasonlítanak és van megfelelőjük a Mátrixban. A: Vagyis nem létezik semmi? Mire jó ez? D: Az a hely. vagyis az űrben. azért megéri. látni. Meg tudod mondani nekem mi a fekete lyuk? D: A fekete lyuk az a hely. mert semmi sem vesztődik el. ami a maga során fizikailag. ami felerősítve zavart idéz elő a Mátrixban. ahol minden anyag szétesik egy hatalmas forgó erőnek köszönhetően. A: Ahogyan én tudom. hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Nem tudom elmagyarázni neked. és mindent újra kell gondolni. A: És minden univerzum ugyanolyan. másképpen nem tudod semmihez se viszonyítani.

A: Akárhogy is nem számít. mintha a kéz továbbra is létezne. Nem hiszem. de ezek csupán a felebarátjaink által kreált akadályok. Ott maradnak. mi ugyanazon Istenhez imádkozunk. a Végtelen. Ez egy átlátszó képződmény. Különböző színük és vastagságuk van. vagyis nem teljesen. de nem ő a Teremtő. mert mi mindent a földi tudomány és tudás alapján értékelünk. A: Jó. amelyek az egész test belsejében megtalálhatóak. kb. amely ebből a képződményből megy ki és a testhez kapcsolódik a fej tájékán. A léggömb egy vastag. A teremtés teljesen más. Az már túllépi a felfogóképességünket. mint valami gyökerek. Minden ember fölött egy léggömbhöz hasonló valami van. Úgy képzeld el. nem hiszem. hogy elmeséljem neked ezt az aspektust. elősegítve. Az ember nem csak egy mechanizmus. Vagyis körülbelül ennyi a felnőttkorban. mert a születéskor nagyon vékony. a halál közeledtével pedig vékonyodik. mintha egy kicsi másolatod lenne. fehéres. hogy bebizonyítsa ezt a dolgot. de a testtel való kapcsolódás helyén ezernyi szétágazás van. Semmi köze ahhoz. valami sokkal mélyrehatóbb. mert a mérete megfelel egy felnőtt emberének. végtelen áll. amelyet örököltünk. de az inuakiknak minden le van írva ez a Törvények Könyvébe és nem láttam és nem hallottam hasonlóakról. Minden Univerzumnak megvan a saját teremtője és a saját vezető entitásai. A: De hol található? D: Ő fent van. amit mi a Legfelső Istennek nevezünk. Ahogy az ember halad a korral. de minden fölött valami hatalmas. természetesen. Ő mindent magába foglal. nem található a testen belül. amiben a fizikai forma egyfajta másolata van. A: És ez minden? Mi hozzá vagyunk kötve egy valamiféle lufihoz? D: Nem. de akkor senki nem jutott el arra a tudatossági szintre. de ha a személy fiatal és egy balesetben hal meg? D: Ez nem számít. úgy vastagszik. vagy felfogunk. egy energiaforma. Például az ujjak szintjén vékonyak és kékek. D: Igen.D: Igen. Baleset esetén hírtelen szakadás történik. Mi ehhez a lufihoz egy fonallal vagyunk hozzákötve. ahogy te mondod. a többi Irányító Isten és entitás. 1 cm. Ez az egyszerű módja. hogy könnyen szétváljon a testtől. amit mi tudunk. A: Ezt mindannyian tudjuk! Bennünk egy halhatatlan lélek van bezárva. Talán létezik. hogy valaki ezt tudná! A: De ha ő egy másik Istennek lenne a része? D: Érdekes gondolat. minden entitás fölött. D: Nincs bezárva! A: Vagyis? D: A lélek. amikor az ember elveszti az egyik kezét? Visszahúzódnak? D: Nem. A: Mi történik velük a halál pillanatában? 14 . Ez egy erőszakos. Az összes teremtmény Benne van. az Eredet. A: És létezik rajta kívül még valami? D: Nem tudom. Vagyis az összes Univerzum. A: És hogy van ott? D: Hadd magyarázzam el neked. Ezek olyanok. csavart fonallal van hozzákötve a testhez. fájdalmas elválás. A: Mi történik akkor. Világ. A fonal körülbelül 15-20 cm vastag.

Az nem volt teremtve. hogy az ember magával viszi a tetteit? D: A tetteit nem. A: Te Mátrixnak hívod Istent? D: Nem. A: És a tettei hol maradnak? D: Ők a Mátrixban maradnak. Csak a lélek része Istennek. A: Egy hatalmas adatbankhoz hasonlít. és utolsóként a szívben levő húzódik vissza. amikor inkarnálodva vagyunk. amikor létrehozta őket? D: Valami olyasmi. a kivetítés is a Teremtő éne. Ugyanaz az energia felépítésük. A: Isten és a Mátrix különböző fogalmak? D: Nem.D: Mielőtt a fonal elszakadna. hibáit igen. A Mátrix önállóan létezik. Először a kezekben és lábakban levők. Itt maradnak körülbelül három napig és csak azután szakad el a fonal. mindennek. Isten dolgozhat a Mátrixszal. vagy lenni fog. A jellegzetességeit. Isten és a Mátrix mindig létezett. amit most nem láthatunk. Az összes univerzumból. A: Mi ezt Akasha Krónikájának nevezzük D: Ez a Teremtés Általános Mátrixa. Oda mentek. de a lélek Istentől származik. amikor azok megtörténtek és ott is fognak maradni. A: Ez valami Szentlélek. Ő hozott létre minket. A: Igaz az. miközben a Mátrix nem tud csinálni semmit vele. mert az ő energiájából voltak leszakítva. ami létre volt hozva. Egy energiaforma. amit Isten az emberekbe lehelt. A: Írd le a Mátrixot! D: A Mátrix az energia elsődleges formája. így is mondhatjuk. A: Nem értem. majd a vállakból és csípőből. de a számítógépet valaki létrehozta. A: Mi tudjuk. képességeit. míg a Mátrix mindig létezett. hogy az Úr hasonmására voltunk teremtve. A forma. tulajdonságok a Mátrixé. A: A növényeknek is megvan ez a gömbjük? D: Igen. A: Hova húzódnak vissza? D: Az összes először egy csatornába húzódik vissza. állatokat és köveket is. lenyomat és energia. Még a szívben levő is. Ki tudnád fejteni bővebben? D: Nem tudom hogyan. jellegzetességek. és mehet el a gömb. állatoknak és a köveknek is. következik a gyomor és a fej. És minden olyan entitásnak. elkezdenek visszahúzódni. egyfajta gigantikus számítógéphez? D: Igen. 15 . A növényeknek. Az emberek és minden a Mátrix energiájából volt teremtve. a növényeket. Isten a Mátrix irányítója. de nem ugyanazok a dolgok. A Mátrixból származik a Teremtés. ami a gerincoszlopban van. Itt található minden gondolat-forma. A fogalom tehát a másolat. de nem ugyanaz a dolog. fogalom. D: Mindent az Úr teremtett.

és amit kigondolunk. rendelkezik ilyesmivel. A teremtésével együtt volt létrehozva. D: A növényeknél és állatoknál maradtunk. mert minden megélésünk és tettünk a Mátrixhoz megy. milyen érettség és bölcsesség lakozik ebben a törékeny testben. D: Meg szeretnék állni. Megpróbálom érezni a jelenlétét. A dolog rossz oldala. Igen. amikor az ember csinál magának egy házat. Mi mindenképpen a Mátrixszal dolgozunk. Megpróbálom átvenni az megéléseit. A: De nem tudnák megszüntetni és egy újat hozni létre helyette? D: Nem. Ez az aspektus jelenti a fejlődés. gondolatait. ahol ő ült azelőtt. abban a pillanatban. csak valami hasonló. mert mi részei vagyunk Istennek. hanem mástól veszed meg. hogy mi képesek vagyunk a Mátrixszal dolgozni. Szeretnem.. annak lesz egy ilyen gömbje? D: Nem ugyanilyen. az örömöt és a halált. de. ha mindenre válaszolna. ha nem találunk ki semmit. Ezért tud az ember fejlődni. de biztosan tudom. Egy rakás gondolat fogalmazódik meg a fejemben. A bánatot. akik ott laktak. A: Arról a gömbről beszéltünk. Ez egy törvény. Ha van képességük rá. Minden. A: És ez befolyásol minket? D: Igen. Energetikailag és rezgésszinten. Távozása után a fotelbe ülök. hogy siettessem. ahol megálltunk az előző beszélgetésnél. Mi teremthetünk. mert az illető hellyé. hogy helytelen lenne túllépni a határt. az mindennél létezik. aki kitalálta. Fáradtnak érzem magam. A: Vannak olyan személyek. amíg a teremtett tárgy el nem tűnik. ők meg tudják tisztítani az interferenciáktól és a töltésektől. 16 . Ahogy az ember közeledik annak a befejezéshez. folytassuk onnan. és addig marad ott. D: Igen. az először valami semmihez sem kapcsolódó gömb formájában jelenik meg. és addig fog létezni. amelyek azon a helyen történtek. kitalálni új dolgokat. D: Igen. ami teremtve volt. mert azok rákapcsolódnak erre a gömbre és információkat gyűjthetnek belőle.A: Jó. mert az a helyé és nem a személyé. mi teremthetünk. hogy megkezdődik a munkálat. Az annak a személynek a környezetében lebeg. Arra gondolok. Tudod. az eljön és hozzákapcsolódik az illető helyhez. III A: Kérlek. hogy nem egyedül csinálod. A: Tehát Isten megalkotott minket és nekünk is van egy ilyen gömbünk. még akkor is. úgy rajzolódik ki jobban. D: Igen. Ők ki tudnak olvasni bizonyos dolgokat. A: Ez azt jelenti. D: Akkor a gömbbel együtt veszed. hogy átveszed az emlékeit és megéléseit azoknak. így van. A: És ha vásárolsz egy új lakást vagy egy új házat? Arra gondolok. akik kitisztíthatják a házat. amíg a ház létezik. a haladás alapját.. hogy azonosuljak vele.

itt így ismerik őket. Különállóak vagyunk. Minden. a jó gondolat. De ami valakivel történik. hogy testfelvételkor betartsák a törvényeket. A legjobb az lenne. ami az Univerzumban és a Mátrixban van. sors. ennek ellenére mi a mátrix szintjén vagyunk összekötve vele (az Inuával). de nem feltétlenül. tökéletesség. teremtéshez tartozunk. ezek visszaküldődnek a személynek. 17 . Ahogy minél több negatív gondolat-formád vagy cselekedetformád van. Annak az energiája megfelel a mi energiánknak és befolyásol minket. akkor ő ezeket a rezgéseket kapja vissza. hogy az inuakik a testvéreink? D: Igen. ha ebben az életében kapna mindent vissza. Elkövetsz egy cselekedet. lényegében negatív energiájú gondolatformák. de ezek a Mátrix irányító entitásai. de mégis valahol egy helyre tartozunk. békét. És hogy lehet ezt a dolgot megcsinálni? Vissza kell küldeni annak. aki létrehozta. tervhez. A: És a rossz tettekkel mi történik? D: A rossz tettek. Mi több. Ezek tökéletes harmóniában vannak vele. ami nem felel meg a polaritásának. csak innen jön? D: Nem jön. A: És a karma. Inua például egy másik szegmenshez tartozik. mert a Mátrix elsődleges állapotában harmónia. valójában egyensúlynak kell lennie. amely tárolja az energiát. A: A következő életében? D: Igen. intelligenciát adott neki és ő gyűlöletet. Ez konzerválódik ott és abban a percben. a máson való segítés szándéka és nyomot hagy ott. A: De az embernek nem a jólét és harmónia felé kéne hajlania? D: De igen. gondolathoz. ellenségeskedést és szenvedélyt. mivel ott található. Sokkal könnyebb lenne. de léteznek a karmák angyalai? D: Igen. Az ember visszaveszi azt. Ugyanahhoz az energiához. Tudod. az mindenkivel történik. mert csak a teremtője tudja elemeire és energiájára lebontani. Nem történik semmi a Mátrixban miattuk. A személynek kell szenvednie értük. Így ők felügyelik azt. ki kell szedni és eltüntetni. a föld és a naprendszer szoros kapcsolatban van az emberrel. amiből létrehoztak. segítesz valakin. A Mátrix eredetileg egészséget. Ezek olyan balszerencsék. Ezért minden olyan dolgot. hogy meggyógyuljon. A: Jó. A: Ez azt jelenti. A mátrix ugyanazon szegmenséhez tartozunk. Amikor szükség lesz rá. visszaküldődik hozzád. benne élnek és az egyensúly megtartásáért felelnek. A: De mi mindannyian egyenlők voltunk egyszer? Nem? D: Mi mindannyian egyenlők vagyunk. A tudatalatti szintjén vagyunk összekötve. annál jobban válsz a célpontjukká. amikor szükséged van rá. amit adott. ha nevezhetjük így. szeretet. A Mátrixba bemegy az energia-forma. Egy ember tettei az összest befolyásolják. egyenlő. Mondjuk. Mindenki össze van kötve itt a földön. A mátrixban van egy bizonyos szegmensünk.A: De miért? D: Mert azok energiaformák és a Mátrix az.

vagy legalább te arra gondolnál. akik elolvassák ezt a könyvet. de senki nem hiszi. mi nem ismerjük ezeket a dolgokat. előítéletei vagy információi alapján döntsenek. A: És sikerülni fog? D: Persze. Hogy végtelen sok ember születik. Miért dolgozzál. ha egy ember le akarja dobni az atombombát? D: Mert te hallgatólagos beleegyezésedet adtad. hogy mást szeretnél. amihez fel fognak sorakozni mindazok. a te gondolat-formád eljutna a mátrixba. Mi programoztuk be magunkat. hogy nem szeretnél csatlakozni. hogy az ember halhatatlan. Másképpen nem megy. A: Ha nem hal meg senki. hogy nem fogadod el. akik szeretnék megismerni vagy megértik azt. mert rossz. hogy nem tartozol a csoporthoz. mert meg kell állítani valahogyan. Minden vasárnap 22:30-kor. hogy a békevágyam önmagában eredményhez vezetne. D: Te nem hiszed.A: Jó. amely azt mondja. Manapság a földön az emberiség súlyos közönyben él. A földieket megtanították. hogy ez a dolog ne történjen meg. Neked kéne mondanod. hogy megértsék? D: Én azt ajánlom mindenkinek. az energiahullámokká alakulna és azokat más személyek foghatnák fel. tudományosan megmagyarázva ezeket a dolgokat. de miért lennék én felelős azért. hogy ez a dolog nem jó. Azt mondták nekünk. életerős. Ha azok. hogy túlnépesedünk. összetartanának. de mégis el szeretnél menni? D: Ez magától szabályozódik. ha a teljes szívedből kívánnád. mert azokat nem lehet bebizonyítani. felnő és így marad. amikor lazítani is lehet? A: Ez nem teljesen igaz. Igazi vágyakra gondolok. élünk és meghalunk. próbáljuk meg. A: Jó. A: Én nem hiszek abban. és a csend sem érdekli. hogy megszületünk. Megszületik. minden szabályozva van. nem csak azért vannak kifejezve. A lélekszámot csak a Mátrix határozhatja meg. D: Nem. A: Jó. de ez azt jelenti. mindannyian rácsatlakoztunk. melyek a lélekből fakadnak. Erős. Mi most egy gondolat-energia-formát hozunk létre. a többiek még annyira sem. természetesen. hogy csatlakozzanak rá minden vasárnap 22:30-kor az új gondolat-energia-formára. de mindannyinknál belülről kell jönnie és nem mások által mondva. A: És hogy csináljam. vagy még a gyermekeinket is rácsatoljuk. felkészültebbek. hogy jót okozzanak. D: Ne idegeskedj. egészséges. D: Be lehet bizonyítani. akik nem értenek ezzel egyet. Mit kell tennünk? 18 . hogy mások. Mi döntöttük el. arra alapozva. Mi egy gondolat-energia-formát hoztunk létre a Mátrixban. Valamit hallottam. sőt! Egy új gondolat-energia-formát fogsz létrehozni. amelyhez. Miért? Ki döntötte ezt el? A: Isten. megcsinálják helyettünk. hogy mások elképzelései. ügyesebbek. Az embereket még a béke. inkább ne törődjünk ezzel és hagyjuk a dolgokat a maguk medrében.

amikor egy számítógépet veszel. az nem lett volna kiszedhető. hogy minden. megfested. amely materializálódott. hatalmasabb gömbhöz csatlakoznak. Ez történik a kövekkel. D: Emberek által létrehozott dolgokról beszéltem. egyedi gömbje. amelyben megtalálhatóak a faj jellegzetességei. és onnan mindenki kiveheti? D: Nem. Semmi nem zavarhatja meg. 19 . amely egy másik nagyobbhoz kapcsolódik. Ha például örökölsz egy ágyat. A: Megpróbálni megpróbálhatjuk. az ember által teremtetteknek saját gömbjük van. Például. jók vagyunk. mert a létrehozó változik. más energiájuk van. egészségesek vagyunk. és nem létezik halál. annak nincs meg a saját gömbje? D: Nem. csak egy van belőlük. vagy ha hozzátesz még valamit? D: Minden szó felszabadít egy fajta energiát és színt. D: Megéri! A: Azt mondtad. amit Isten hozott létre. ő az eredetivel van összekötve. az elején egy gömb formájában jelenik meg és utána valósul meg anyagi szinten. azok számára lesz elérhető. A kezdeti objektumnak megvan a gömbje. az alapjául egy elképzelés szolgált. amely egy gondolat-energia-formát hozott létre. de például tudjuk. A: Vagyis ha vásárolsz egy ruhát. frekvencián volt létrehozva. amelyek a maguk módján egy nagyobb. szeretetteljesek vagyunk. de kisebbek. Örökké élni fogunk. mert az egy bizonyos hullámhosszon. hogy fiatalok vagyunk. hogy az energia a közös gömbbe jut. amihez a többi kapcsolódik. növényekkel és a többivel. A: És hogy van az. de ha mindenki másképp gondolja. amit az ember csinál. akik hasonló rezgést küldenek. hogy vannak átkozott gyémántok. de saját gömbje lesz. Az a gondolat-energia-forma a mátrixból. részed lesz a benne alvók megéléseinek. amiket mások csináltak és mi megvásároljuk? D: Nekik megvan a saját gömbjük. A természetben mindennek megvan a Mátrixból származó gömbje. megváltoztatod a huzatját. így fogunk eljárni. lehet ugyanolyan. amelyet mi hoztunk létre. hogy hány másolatot készítenek róluk. amelyek a tulajdonosuknak bajt okoznak.D: 5 percen keresztül ismételve azt mondjuk. különböznek a Mátrixból származóktól. de ezek közösek. Ha megtisztítod. A: És az állatok? D: Azoknak saját gömbjük van. függetlenül. A: De ha a szomszédom ugyanahhoz az építőhöz megy és az enyéméhez hasonló házat épít? D: Nem számít. Vagyis mindennek. életerősek vagyunk. A: Jó. Mi van azokkal a dolgokkal. az energia eltűnik. megvan a saját. újjá válik. érettek vagyunk. a megmaradt energia a tárgy valamiféle lenyomata. A: Jó. aki viselte azt? Azt jelenti. hogy a ruha megtartja az ember lenyomatát. Ha a lenyomatot benne hagyták volna a gömbben.

és mit csinálnak? Egyszerűen ott vannak? D: Nem. A: De ez nem időveszteség? D: Én is ezt mondom neked. egészséghez és örökkévalósághoz csatlakozna. de idejövünk és sietünk. hogy a többség szabja meg az irányt. Az altalajkincsek. hogy visszajussunk a Mátrixhoz. az üzemanyag. hová megy a gömbje? D: A Mátrixba. hogy elmehessünk. a bolygó gazdagságai mindannyinkat megilletnek. mit jelentene. Meg kell mondanunk. aki valamilyen formán leigáz és elnyom. a leszármazottaitokért tegyétek! 20 . és egyúttal. Miért? Kérjétek a jogaitokat! Saját magatokért. eltávolítva. el kell jutnunk az igazság és teremtés megismeréséhez. mit értünk a poklon. Valójában az ember azon a ponton van. rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a Mátrixot. A: Jó lenne. semmivel így tehát nem kell fejet szegnünk. Meg kell értened. a gyilkosok vagy a diktátorok végtelenségig élnének? D: Többet nem lenne lehetséges. hogy minél hamarabb felnőjünk. A: Létezik pokol? Arra a pokolra értem. tökéletesítenünk. az élelem. Nekünk nincs semmilyen karmánk. hogy akik nem felelnek meg a Mátrix Igazságainak. amire általában gondolunk? D: Nem tudom. Minél többet kell segítenünk. Amikor egy ember meghal. amíg nem válnának olyanná. elszállítva egy másik szegmensbe! A: Én azt hiszem. azok legyenek kiszedve. a levegő. ha a vezetőink egy részét eltávolítanák és elvinnék innen! D: Akarjátok! Valójában minden egyes vasárnap este akarjuk együtt. a rezgésüknek megfelelően ki lennének taszítva a Föld mátrixszegmenséből és olyan helyre vinnék őket. amely megfelel a tartalmának. egyetlen család kezébe adta volna. a nekik megfelelőekkel. kiáltanunk kell a szomszédoknak. Miért? Még nem sikerült megértenem. Ezt mondván. kapcsolatba lépnek azokkal. Mi azt akarjuk. aki az Igazság ellen szegül. amihez tartozik. a szegmenshez. akik ott vannak. aki megszegi a játékszabályokat. Az nem engedné meg többet nekik.A: Megértettem. a víz. Ha az emberiség az élethez. hogy vigyen el mindenkit. mint a többiek. Ki lennének zárva a mátrix által a reinkarnáció alól (az itteni reinkarnációra gondolok). hogy minél hamarabb meghaljunk. mindenki egyedül. amely megfelel a rezgésüknek. D: Ostobaság. Ezt érdemeljük. Badarság. A: Felfogod. A gömbök a nekik megfelelő rezgésszinten vannak. békéhez. Mi nem tartozunk senkinek. hogy ez egy karma dolog. A: Vannak. A mátrixszegmensünk több szintből áll. amelynek részei vagyunk. mi egyetértünk velük és ők lényegében a mi segítségünkkel maradnak itt. de a gömb a saját helyére kerül. ha Hitler. hogy befejezze a karma törvényét. A mi helyünk azon a bolygón van. hogy teremtésének egy részét Isten csak egyetlen ember. nem jöhetnének többet ide.

Ők választották magukat. akik a bolygót vezetik.A: Milyen szépen és egyszerűen hangzik! Megérted. higgyetek abban. hely szerint. a logika azt mondja. név szerint. akkor mi lenne? Tudd meg. hogy bojkottáld a választásokat. a demokrácia. És többet ne engedje meg. rokonaik… 21 . a szabadság. Ha senki nem menne el. Elvették azt. Miért? Mert egyesek azt hiszik. D: És az elsőknek ki adta ezt a jogot? Isten döntött így? Van valamilyen papírjuk? Valamilyen egyezségük Vele? Ők egyedül adták maguknak. amikor szükségük van rá. A: De mi vagyunk azok. Melyiket választod? A: Egyiket sem. hogy minden az övéké és elvehetnének bármit. Igaz. Többet venni annál. hogy így kell lennie és biztosan így is lesz. bármikor. hogy az Igazság és az Élet el legyen véve tőle. és az egyik mindenképpen győztes lesz. hogy ez egy utópia? Akik a bolygó gazdagságát birtokolják már évszázadok. ha odatesznek. mint amire szükség van. Ez lenne az első lépés. de elmennének az embereik. hogy azok tényleg vezetik. hogy neked is bármid lehet. Az egyik erőszakos. A: És hogy csinálhatjuk meg ezt? D: Elsősorban. de még rosszabb. A: A különböző okkult szervezetekre gondolsz. úgy értem fizikailag. Gondolkodj. akik a vezetőket választottuk! D: Nem. semmiképpen sem. Ahhoz a ponthoz érkeztünk. értelmetlen. és az egyikre szavazok. Másodsorban kérjétek a Mátrixtól a rabságból való felszabadítást és a szabad kormányzás jogát. ha akarod vagy kívánod. de ha elmegyek. Hogy egyedül gazdálkodjon és megfontoljon dolgokat. A: Igen. Máskülönben. Egymást váltják. generációk óta rendelkeznek ezzel az előjoggal. ha nulla jelenlét lenne. Hogy megalkossa a maga törvényeit és kiválassza a vezetőit. mindannyinktól elvették. hogy kötelezően két államelnök közül kell választanod. ami nem az övéké. A: Jó. ha nem csodálnánk meg egy házat vagy egy autót. hogy az emberiségnek kezébe kell vennie a saját sorsát. azzal a módosítással. amelyekről azt állítják. Az emberek és a bolygó megérdemli ezt. akkor egyik sem győzne. mindig ugyanazok. Hogy saját maga döntsön. a törvények valójában egy színlelés. Az egész: a választások. egy csalás. D: Persze. a másik meg gyilkos. mint gondolat-energia-formák mindig ugyanazok. Ha nem versengenénk a szomszéddal. de lényegében. hogy változnak. káosz lenne! D: Nem. de megvan a lehetősége. de ők több ezer éve ugyanazok. A: Szép lenne! D: Én csak annyit mondok. hogy a világot vezetik? D: Igen. de ha a tulajdonjogot nem tartanánk be. hogy érveik vannak az egyik vagy a másik mellett! A: Jó. Hogy kinyisd a szádat. Nem megyek szavazni. D: Helyes. hogy minden megváltoztatható. ide-oda sétálnak. mert akkor az emberek megértenék. hogy a kettő közül csak az egyik fog nyerni. Nincs más választásod.

hogy megváltoztassák azt. Ezért a társaik elutasítják. hogy megoldd… A: Hát ti. akik egy jól meghatározott céllal jöttek ide. De különben Aghton azt üzeni. a mostaniak. hogy nem lehet! A: Talán megpróbáljátok ti. A: És akkor mi van velük? D: Nem gondolok mindenikre.. kiközösítik őket. hogy ne legyenek képesek ugyanazt a dolgot elkövetni és ugyanakkor. hogy segítse a bolygót.. Egyesek azért voltak küldve. A jó érzéknek semmi köze a mező színéhez. azért jött ide. Onnan ismered fel őket. megfelelnek neki. A: Itt ellentmondok neked! Ezek a dolgok a segítségükre vannak! 22 . mi magunkhoz. mert mi elfáradtunk! D: Igen. Valójában nagyon kevesen vannak. hogy segítsük őket. Ez maga módján a következő életben is kapcsolatba lépik velük és letargiát (közönyt) küld nekik. hogy nem felelnek meg a bolygó rezgésszintjének. A: Azt hallottam. egyszerűbb az örökséget okolni… sokkal egyszerűbb. de nem mindenik. A szülök azok. Ennek ellenére a mi felelősségünk. A problémájuk az. indigó gyermekekre gondolok. akinek a felépítésében szerepel a lila szín. Egy bizonyos szinten összekötődünk.. Máskülönben az életet úgy mutatták be nekünk. hiányosságokkal rendelkező gyermekekről. udvariasak. Nem mindenik. Ugyanúgy az autizmusnak kevés esetben van köze az e világba való alkalmazkodással. de akik az előző létezésük egy bizonyos pontján szintén nagyon megzavarták a mátrix mezőjét. Látják azt. amit mi nem látunk. de azt mondják az autista. ebben a helyzetben. hogy segítsék őket. A: Igen. hogy nem agresszívak és a problémáik ellenére szeretetet sugároznak. Az embereknek még nincs meg a képességük. Nagy. érzik a közeledés. különlegesek. a kristály. sőt függnek tőle. mert ők hozzánk tartoznak. éppen most. D: Igen. mint rávenni magad. Teletömik gyógyszerekkel és bizonyos szocializáló programokra teszik. akik bizonyos szempontból túltengőeknek tartják és megpróbálják a nevelés kudarcát egynéhány olvasott dologra kenni. Ők a Föld kezdete óta ott vannak. Apropó. a kapcsolattartás szükségét. hogy két világban élnek. Hagytak valamit az emberiség számára. Forradalmasítani tudnak bizonyos területeket. ha kifejezhetem így magamat. barátokként kezelik őket. és akik velük találkoznak. feltaláló vagy forradalmár volt.. csendesek. hogy logikus legyen. Ők azok. de a nagyrészük hibázott a bolygó vagy az emberek ellen. hogy destabilizálják. hogy visszaküldje nekik azt. hatalmas hibákra gondolok. mivel a Mátrix ugyanazon szegmenséből jönnek. te ezek közé tartozol? D: Nem. hogy rosszul használták vagy értelmezték és most azért jöttek. hogy nem felelnének meg. A többségük úttörő. hogy nem mindenik hiperaktív és rosszul nevelt gyermekkel kell elnézően bánni. akik nem tartoznak ehhez a kategóriához? D: Ők nemes lelkek.. Ők halálukkal a Mátrixban hagyják ennek a súlyát. amit csináltak. A: És a többiek. A megérzésre és a lélekre nem szabad hallgatni! Először próbálj meg valamit és csak utána mondd. az újonnan jöttek.. hogy nagyon különlegesek. érzékenyek.D: Sokáig érvelhetünk. D: Lehetetlen. lehet. Ők másféle lelkek.

Összegyűlnek azok. akik képesek lesznek visszaszerezni a Földet. A: Hát nem különböznek az univerzumok. Egy idő után kitisztulnak a szegmensek. hogy olyanok legyenek. hogy a tér és idő uralható. Akik máshonnan jönnek. akik új irányvonalakat nyitnak. Ugyanabból a kovászból vagyunk gyúrva. és a rosszak elmennek? D: Nem tudjuk szétválasztani a jót a rossztól. A: Ez a helyzet. hogy kifejlesszék igazi képességeiket. Máskülönben a belsejében ez bármikor megtörténik. bizonyos rezgésszintű szegmens létrehozását döntötték el. Ezek egy helyre lesznek téve. ha egy új. 23 . A Mátrix dönti el. és ott maradnak. azok emelkedett entitások. A: És velünk. Ők azok. A: Ez az első kiegyenlítődés? D: Nem. akik segíteni jöttek a bolygóért? Ők honnan jönnek? D: Ők vagy a Földnek megfelelő szegmensből vagy más szegmensekből jöttek. egy bizonyos szinten összekötődünk. A: Már elvesztettél! Nem akarok ellentmondani neked! Beszélnél nekem az indigó gyermekekről. pontosan. mint a többiek. akik be tudják bizonyítani. A: És ez a dolog mindig megtörténik? Egy helyre vihetik az összes szegmens entitásait? D: Igen. ide is egyforma rezgésűek voltak hozva. Abban segítenek. Ez egy rezgési tényező. A: Értsem úgy. de azoknak rezgésszinten meg kell egyezniük és csak akkor. Százezer év alatt eltávolodtunk egymástól. többiekkel. a Mátrix más szegmenséből származnak. amikor ők különlegesek. hagyni. Békén kéne hagyni őket. az árnyékba maradjanak. amíg nem indul be egy új tisztulási folyamat. ez a harmadik. és ki megy el. Akik a mátrix ugyanazon helyéről jönnek. bolygók és fajok? D: Ahogy mondtam. amiben mi jelenleg vagyunk? D: Gondolkodj. hogy más is létezik az anyagon túl. meghódítható.D: Nem igaz. a bolygó segítése a céljuk. mi fog történni? D: Ők a Mátrix egy másik szegmensébe lesznek vezetve. és most elérkezett a kiegyenlítődés pillanata. Ők alkalmazkodnak a legjobban és leghamarabb az új rezgésszinthez. hogy tudatosan rákapcsolódjon a mátrix memóriájára és felhasználja a tudását. ki marad. A: Mint egyfajta új közösség? D: Igen. A: Beszélnél nekem a többiről? D: Nem. Ők azok. akik egy bizonyos energetikai és rezgési szintnek felelnek meg és létrehoznak egy új mátrixszegmenst. hogy időről időre az univerzum szétválasztja az entitásokat? A jók együtt maradnak. azok magasabb entitások. akik nem fognak az új paraméterekre hangolódni. és bánni vele. mert nem ismerem azokat. Mindkét kategóriának megvan a képessége. hogy a gondolat ereje a legerősebb rezgéshullám.

amikor valaki. Minden dolog vagy minden élőlény mögött egy gondolat bújik meg. ha megértenéd. Vegyünk például egy repülőt. egy gondolat. D: Igen. Azt több ezer évvel ezelőtt már az első ember kitalálta. Még léteznek más gondolat-energia-formák. mondhatnánk. Vagy reinkarnációra küldenek egy entitást. hozzátette az energiáját. Tudják. A: Látom. 24 . aki megőrizheti az eredeti mátrixszegmens memóriáját. Semmivel. Semmi sem létezik véletlenül és önmagától. Sajnos nem csak jó és hasznos dolgokat. nyugodtabbak. aki ugyanarra hullámhosszra került. D: Igen.A: Igen. A: Mondd csak. ezek a ötletek. Egyes ötleteket már korábban kigondolták. mert azok a központi gömbhöz csatlakoznak. Inuakik azok voltak. amelyeket más szintek entitásai hoztak létre. aki feltette a kérdést. Istenhez hasonlóak. akik mi most vagyunk. aki erre a dologra gondolt. Meg szeretnél állni? D: Igen. A: Vagyis ők jobbak. hogy az inuakik engedélyt adnak a kristályok fényének fémek megmunkálásában való felhasználására. aki megfelelne a legfejlettebbnek itt a Földön. és onnan kivehették azok. D: Tegyük fel. szeretőbbek? D: Ők már nem zavarják meg a Mátrixot. Mindenki. gondolataikkal és megéléseikkel. vagy egy gondolat-energia-formát küldenek a Föld mátrixszegmensébe. hogy mindennek van logikája. A: És az embereknek nincs? D: Nem. A: Hogy csinálják ezt a dolgot? D: A tetteikkel. és ezt védő entitások irányítják. akik nem engedik meg. A Föld szegmensében levő gondolatokat az emberek hozták létre. A: Nem értem. mi lenne? D: Ez lehetetlen. amikor is egy szép napon. Két megoldás létezik. Ha összetennénk a földieket és az inaukikat egy helyre. hogy állandóan ehhez kapcsolódnak és harmóniában élnek vele. akik képesek egy gondolat-formával teremteni. pozitívan feltöltődjön. de egyeseket az emberek csinálták. materializálta. Ellenkezőleg. Semmi értelme megzavarni az egyensúlyt. mert ők egyvalamiben mások. Tehát az ember is tud materializálni dolgokat. Nem létezik már az Inuán olyan. A: De nem léteznek Isten által létrehozott gondolatok? D: Nem. de előtte jó lenne. A: Igen. hogy beállítódjon.rezgés-forma. mint például a találmányok nem léteztek korábban a Mátrixban. A második változatot használják a leggyakrabban. mert ők rezgésileg nem felelnek meg. továbbfejlesztette az ötletet és gyakorlatba ültette. de más törvényeknek engedelmeskedünk. hogyan lehet a madarakhoz hasonlóan repülni. akiknek szánták. A: Az állatok megzavarhatják a Mátrixot? D: Nem. hogy elkezdtél forgolódni. segítik.

és keresztül kellett mennem a tanulás állomásain. Olyan izgatott voltam. hogy hogyan kerültél te ide a Földre és miért. 6 hónapos korában az anyja az ágyban kapta. én azt hiszem. mert én ott voltam helyette.A: Ez azt jelenti. Az orvosok azt hitték. dehogy. hogy neked hozzáférésed lévén az Inuakik életének adataihoz. Neki a 6. A: És nem jöttek rá? D: Nem. hogy felélesztették. hogy születtél. kómában. bizonyos 25 . amely valójában a kedvenc ünnepem. kilenc hónap terhesség után. következésképpen a programjának megfelelően el kellett volna hagynia ezt a világot. Akkor kezdtem el gondolatban beszélni. azért jöttél. Megpróbáltam tudatosan feléleszteni. A: Eldöntötték. mint gyermek? D: Nem születtem. A: Igen. a boldogságával és fényével. D: A gyermek érzékenynek született. képtelenség lett volna. ő beteges gyermek volt. A: És te eljöttél. mint bármely halandó. de nem így volt. hónapban kellett volna távoznia. mert megkaptam a karácsonyt. de ő meghalt. nem értem. A: Sok időt vesztettél! D: Nem. Hogy megértsem a mentalitásukat és az életmódjukat. azért született e világra. IV A: Beszéljünk ma arról. aki normálisan született. A: De. Ez volt a programjában. de a biológiai óra és a test funkciói csak csecsemőként engedtek megnyilvánulni. de erről a következő alkalommal szeretnék beszélni. hogy fog jönni az angyal. D: A gyermekük. Sajnos. Mi mást tehettél volna? D: Ez egy kicsit bonyolult. Te választottad a helyet és a szülőket? D: Nem igazán. Dávid. hogy én átveszem a helyét. Ők jelentették az egyik elérhető lehetőséget abban a percben. hogy nem tudtam aludni. A: Te azzal az öntudattal léptél be a testbe. de hogyan? Nem jöttek rá. Akkor jöttem én és átvettem a helyét. hogy vagy aki vagy? D: A belépéskor tudtam ki vagyok. felvetted a testet és megszülettél. Anyám azt mondta. Egy pár percig leállt a szíve. Akkor a lelke szétvált a testétől és én felvettem azt. Ő távozott. Ugyanaz a test volt. hogy más gyermekük van? D: Nem. mint minden földi lény. Elfelejtettem mindent. ahol megpróbálták visszahozni az életbe. Egész idő alatt meg volt fázva. Akkor úgy döntöttek a Mátrixban. Elszaladt vele az orvoshoz. hogy valami különlegeset hozzál? D: Igen. Aztán a tudatosságom önmagától eltűnt. Nekik volt egy gyermekük. hogy meghaljon. A: Egy kicsit pontosabb lennél? Nem értettem semmit. A: Miért? D: Hogy meg tanuljak alkalmazkodni az emberek és a hely rezgéséhez.

hogy vártad a megfelelő pillanatot! D: Igen. mert se anyám. hogy ide jöhess? D: Nem haltam meg. így reális támogatást kaptam volna és sokkal korábban és optimális körülmények között nyilvánulhattam volna meg. hogy egész idő alatt figyeltek. hogy másnak beszéljek a dologról. Így vettem át Dávid helyét. miért nem mondták meg neki? D: Meg volt mondva neki. A: És rossz volt? D: Igen. és ha nem fejezem be ezeket a bolondságokat. de csak akkor léptek kapcsolatba velem. A: Aghton beszélt neked az Inuáról? D: Nem beszélt. mintha egy filmet néztem volna. Vladuţ is azt mondta. hogy megértsem. amelyek meggátolják a tudás és a fejlődés kibontakozását. el kellett volna vegyülnöm vagy inuakiként újraszülessek. Valójában a félelem és a gyűlölet az egyedüli földi érzelmek.dolgokat kérdezve magamtól és valaki elkezdett válaszolni nekem. Elég sok időre volt szükségem. A: Miért? D: Mert megvolt a veszélye annak. hogy magamra maradtam. A legrosszabb az volt. hogy furcsa vagyok. A: De ha te egy különleges. A: Te meghaltál az Inuán. Ha többet időztem volna. Olyan volt. se apám nem akart engem meghallgatni. hanem áttértem a másik szintre. Álmokat is küldtek neki. és ő válaszolt. A elmém szemeivel néztem. A: Így vetted fel a kapcsolatot Aghtonnal? D: Valójában ő vette fel a kapcsolatot velem. amikor a kapcsolatom a Földdel teljesen stabilizálódott. sőt megtiltották. el akarok majd menni. de a szüleim nem ezek voltak. nem akartak többet a gyermeket? D: De igen. Ő mondta nekem. segített entitás voltál. de a félelem miatt nem értette meg. de anyám meggondolta és megszakította a terhességet. hogy ide jöhessek. hangokat és rezgéseket mutatva nekem. A: És ők meggondolták magukat. az Inuára való születésemtől az elmenésemig. A lánynak terherbe kellett volna esnie és meg kellett volna szülnie engem. amely valójában egy nagy misztikus iskola utódja volt. de ő úgy gondolta. meg voltam tervezve. tudatosan szétbomlasztva a testem és várva a megfelelő pillanatot. egy utolsó percben történt döntés volt. A: És nem várhattál még? D: Nem maradhatok sokat a Mátrixban. Sőt elindítottam az entitás megtestesülésének folyamatát. hogy túl fiatal. mintha a TV-t nézném a fejemben. Láttam a bolygó történetét. megéléseket. Még a barátom. megkérdeztem. újraéltem az életet és visszaszereztem a tudásomat. mindent. A: De azt mondtad. Amivel nem voltam tisztában. akik egy ezoterikus irányzatot képviseltek. A: Tehát a szülők valahogy ki voltak választva! D: Nem. A: A Mátrixban csak egy bizonyos idő van a rendelkezésedre? 26 . Az egy fiatal pár volt. mert egy küldetéssel jöttem és ezt a dolgot végig kell vinni. hogy felevenítve ezt. képeket. nem fog többet játszani velem.

A: Jó. D: Mi tudjuk. Neki is alkalmazkodnia kell a testhez. minden megoldható. mint ahonnan jött. korlátozott mozgáslehetőségem volt. A jelenlegi élet emlékei tárolva vannak a Mátrixban és a fejben is. de akkor rendelkezik a felnőtt test előnyeivel és sokkal több dolgot tehet meg. A: Igen. Da nekem. A: Leírnád nekem a testátvétel folyamatát? D: Igen. Ez egy rövid. amit a múltban Mátrixban hagyott. amikor ezt eldönti magában. A: Az azt jelenti. Valójában a Mátrixba a 27 . mivel a fej csak egy 6 hónapos gyermek ismereteit tarlamazta. amit én átvettem. A: És ez helyes vele szemben? D: Igen. Érzed a fájdalmat. szúrásokat. természetesen. barátait. egy különleges megtestesülést megelőzően megmaradnak a sajátosságaid és a mátrixbeli memóriád. Ez kezd szétágazni. de csak azokat. hogy nagy üressége. amelyeket most megoldani hozott ide. amikor a fonal elválik a testtől. A: Vagyis átvetted a karmáját? D: Nem éppen. a probléma az. Nem emlékezne semmire. a hely rezgésével. Utána magadénak érzed a tested. majd a szívbe és innen a gyomorba. te a karmát másképpen értelmezed. amnéziája lenne. belépve a fejtetőn keresztül a hátgerincbe. egy másik veszi át a helyét. A: Ez azt jelenti. D: Nem lenne amnéziája. miután túllépett egy bizonyos időt. ha tudod hogyan kell. amit ő hagyott és amit én hoztam magammal. majd pedig a test egy fényesség többletet kap. D: Túl tudom tenni magamat rajtuk. Színében és erejében a villámhoz hasonlít. A többi abban a mátrixszegmensben van. hogy magától aktiválná a tudatosságát? D: Nem. A: Miért? D: Mert a program. csakhogy a gömb a abban a pillanatban szabadul fel. mert a test felvevésével átvenné az információit is. Én átvettem a nagyrészét azoknak a zavaroknak. hogy neked szembe kell nézned a problémáival? D: Igen. mert ez egy egyveleg. fejbe és végtagokba. Ez az ellentétese annak.D: Igen. ahogy mondtam. ahol most tartózkodik. mert egy magasabb helyre került vissza. És ezen kívül. amivel érkezett a testre volt hagyva. és akkor fogja elhozni. de ez azt jelentené. a Föld pulzusával. A: És ha komoly egészségi gondjai vannak? A jövőre gondolok. nem ismerné meg a rokonait. A: És Dávid entitásával mi történt? D: Ő visszatért a Mátrixba és egy másik lehetőségre vár. de a benne lévő energia megzavarhatja az entitás egységét. A: És ha egy entitás egy felnőtt testet vesz át? Lehetséges? D: Igen. amely a mátrix mezőjéből lépik ki. hogy visszajöjjön. hogy földiek nem akarják tudatosítani ezeket a dolgokat. a saját kedved szerint irányíthatod és utasíthatod. ha tudod hogyan. de nagy intenzítású felvillanás. amit halálnak hívunk. éhséget.

Annyit tudok. de más típusút és csupán az illető lélek mátrixszegmensében. hogy az Inuáról 10-en jöttünk. meggondolta magát. megkezdték a kommunikációt és minden rendben van. aki a testben volt. a test nem volt oxigénnel bőségesen ellátva és az agy károsodott. amikor a rezgése megfelel a Földével. mert a törvényeket be kell tartani. amely valójában ugyanúgy van energiával. amikor az új fonal rögzült és így a testet most két lélek lakja. hogy jól vannak. ami nagy zavart idéz elő a rendszerben. amit nem lehet irányítani. étellel táplálva. Bizonyos kockázatok vannak. Akkor tudja meg. A földi tapasztalatok és érzelmek biztosítják a test helyes működését. Az entitás. A: Veled egy időben? D: Nem. különböző időpontokban. A: És nem lehet semmit csinálni? D: Nem. hogy helyrejöjjenek? D: Nincs. honnan tudhatod. A: És a többiek tudják. Én a harmadik voltam. ez pedig csak akkor jön el. Ez egy földi jármű. mert mindkét szülő támogatásának örvend. A: Mivel foglalkoznak a szülei? D: Kutatók. A: De miért történtek ezek a balesetek? D: Ahogy én értettem. így tehát magasabb ezoterikus ismeretekbe van belátásuk. hogy a teste nem volt az elejétől az övé? D: Függ az alkalmazkodási szintjétől. mint tapasztalattal. ezek zavart idéznek elő. de a Rózsakeresztesek Rendjéhez tartoznak. az emlékek a testben maradnak tárolva. hogy rajtam kívül csak héttel tud kommunikálni. tudatosak? D: Aghton azt mondja. Nem törvényszerű. A: De nem valami sátánista szervezethez tartoznak? 28 . A: Nincs lehetőség arra. Az egyik még nálam is fejlettebb. hogy az entitás nem tartja be a törvényt. Akárcsak a tapasztalatok és érzelmek.tettek gondolat-energia-formája jut el. A: Sok személy van itt? D: Nem tudom. amikor befejeződik a programja. Mindennek logikája van. A: De ezek a dolgokat nem ismerték korábban? D: Nem. az egyiknél az átvétel túl sokat tartott. A: Ezek nem befolyásolják a Mátrixot? D: De igen. A: És amikor az entitás megtudja. a másik meg balesetet szenvedett az átvételkor. A: És mi történt a másik kettővel? D: Az átvétel kudarcba fulladt. A: És meddig maradnak így? D: A test halálával mehetnek csak el. hogy ellenkezik? A: És a többiekkel mi történt? D: Azt tudom.

továbbítják a kapott információkat. A nagy részünk mesének gondolja. A: A többieknek nincs? 29 . Igaz. A: Én azt veszem ki ebből. de akikről beszélek egész biztosan nem negatívak. amikor eljön az ideje. D: Ellenkezőleg. vagy nem jutottál arra a szintre. amelyekre az helyes válaszokat általában elrejtették. itt viszont nincs annyi munka. A: Veled együtt hét. de nem akarják elmondani. Vannak személyek. amikor elérhetővé válik számunkra ez a kincstár? D: Nem. egy Franciaországban. egy Kínában és egy Németországban. hogy nekünk a franciákkal és a kínaiakkal együtt nem lesz különösebb eseményben részük. hogy tájékozatlan vagy. amelynek hét aktív csakrája van. elfedték vagy megcsonkították. D: Mindenki meg fogja tudni. teljesen más. de nem érdekelnek. az egyik hegyen még egy nagy jelentőségű információs tudástár is van. A: Én Aghtonnal beszéltem? D: Nagy részben. A: Adnál rá egy példát? D: Nem. azt mondják neked. hárman Amerikában vannak.D: Nem. ahol feltárulkozhat számodra a titok. A nyolcadik hol van? D: Egy speciális helyen. hogy sokan tudják. akik éppenséggel beléptek már oda. Azok közül. A: Miért nem tudta idáig senki? D: Aghton azt mondja. amelyek nagy értékű információkat tartalmaznak. akiknek sikerült átvenniük a testet. amit nem szabad tudj. amelyek jönni fognak. minden olyan kérdésre választ kapunk majd. kérdések. Egyesek már használják. Ugyanakkor ezekhez hozzáférve. A: Mit mondhatsz a mi országunkról? D: Az egyetlen ország. hogy vannak olyan irányzatok. mert nem az én feladatom. A: És Romániában vannak? D: Nem. Minden nyugodtan fog lezajlani. A: És sok van addig. A: Miért választották ezt a szétszórást. sőt. D: Az elhelyezést az események fontossági sorrendjében csinálták. A: Az egész Romániát ezek a lények lakták? D: Főleg a jelenlegi ország közepét. amelyek az elkövetkező nemzedékeknek egyfajta energia burát hagytak. Ha olyant hallasz. csak én vagyok egyedül itt. amit Agthon nem mondhat el neked. amelyek a saját jólétüket előrébb helyezik. Ezek fel fognak tárulni egy adott pillanatban. A: Ez Romániára jellemző. mint a fejlődést és önzetlenséget. A: Miért? D: Mert ezen a területen nagyon fejlett lények éltek. A: És mi miért nem tudunk róluk? D: Haljuk. hogy rosszul értetted. amely az evolúció során felmerült.

de különben egyetlen országnak sincs hét saját központja. a negyedik Capidaván. Az embereknek ugyanannyi központjuk van. Ausztráliában. A: De Románia csakrái? D: Ezek csak 1986-ban voltak aktiválva. Ez az oka annak. hogy így van. Jó. a hatodik Páring-hegységben. Akárcsak az élőlények csakrái. Ugyanolyan színük és szerepük van.D: Nincs. hogy történik-e valami rossz globális szinten az elkövetkező évben? D: Igen. olyanok. mint hogy ez ország földje a Föld kezdetétől létezik. A: Meg tudod mondani nekem. ahogy én mondtam. mivel itt élnek és rezgés szinten meg kell egyezniük a bolygóval. A: Meg tudnád mondani nekem. úgy lesznek kifejezőbbek. Úgy a helyét. mint a Ceahlău-ban létezik ez az információs kincs. amelyről beszéltem. amelyek felügyelik a teljes rendszer működését. A: De a Romániáé? D: Az egyik Felsőszombatfalván (Brassó megye). Ha az emberek megnéznék. Iránban és Tibetben vannak. A: De a Bucegi hegységről tudnál mondani valamit? D: Úgy a Bucegi-ben. Nem minden ember van felkészülve arra. nem tárhatóak fel. hogy átlépjen egy másik szintre. megegyeznek velük. Angliában. mert nem leszünk védettek. amelyek védelmet és spirituális fejlődést biztosítanak. Most egyfajta hologramoknak látszanak. A: Milyen szerepük van ezeknek a piramisoknak? D: Ezek különböző energetikai támadásoktól védik meg az országot és olyan gondolat-energia-formákat közvetítenek. a hetedik a Géta Szubkárpátokban van. Valahogyan megpróbálják a teljes Romániára megemelni a rezgésszintet. felügyelik és optimalizálják a bolygó működését. de nem ebben a sorrendben vannak. az ötödik Várhelyen (Szármiszegetuza). A Földnek a maga rendjén hét energiapontja van. szétszórva a teljes felszínén. Azokon a helyeken valamiféle energetikai képződmények jelennek meg. hogy hol vannak a Föld csakrái? D: A Föld csakrái Kaliforniában. mert nem százszázalékosan aktívak. Ugyanitt voltak az első lények létrehozva. De nem beszélhetek erről. láthatják is talán. akiknek megadatik a túlélés. Ennek az országnak fontos szerepe lesz az elkövetkező években. a harmadik Szilágysomlyón. Egyiptomban. mint valami négyszögletű piramisok. amit az ősök hagytak. mint az emberekét. betöltve azok szívét. A maximumot 2011-ben érik el. felrobban. de ahogy bizonyos eseményekhez közeledünk. A: De mi a céljuk? D: Azok beállítják. A: De mi a szerepük? D: Nem mondhatok többet. 30 . Lesznek gondok. A: Hogy túléljenek? D: Igen. A kollektív tudat. A: Hasonlítanak ezek a központok az emberekéhez? D: Igen. akik aztán elmentek és benépesítették az egész bolygót. Másfelől jó. a második a Radnaihavasokban. hogy bizonyos negatív áramlatok vagy szervezetek rá akarták tenni a kezüket Romániára. Dél-Amerikában.

hogy megszállta valami? Kinyitom a számat. és ezt suttogta: – Tudja. Megtörténhet. hogy lesz egy nagy földrengés. mert e történet után Dávid egyből helyrejött. hogy csináld azt. mondja nekem. hogy az orvosok kétszer is megpróbálták feléleszteni. nem szeretném. A: Romániát érinteni fogja ez a víz? D: Nem. de megelőz engem. mégsem teszem meg mielőtt nem egyeztetek vele. V A: Szeretnél valami különlegeset elmondani nekem? D: Nem. ne válaszoljon. hogy nem azok voltak. 31 . Megtudom még tőle. különböző helyeken. Az ajtóhoz kísértem. Valójában lehet. Azon gondolkodtam. Aghton csak annyit mondott. amikor kinyitotta a szemeit. de figyelmen kívül hagyták a saját meggyőződésüket. és ördögűző szertartásokat végeztettem. amit a pap mond és nem azt. hogy bolondnak higgyen. A: De ismered azt a szóbeszédet. Mielőtt kilépett volna. hat ördögűző szertartást csináltak nekem. hogy mielőtt elmenne. amit ő csinál. említsem meg neked. Itt csak gazdasági jellegű problémák lesznek. Anyám oda akart tenni.Kérem. főleg mert egyes papok nem azok voltak. hogy az egész egy csoda volt. ha az anyja meghallgatná a beszélgetések hangszalagját. soha semmi problémája nem volt. de meggondolta magát. az volt az érzésem. de. lehet. Megtudom tőle.. érdekes érzés. nagy gazdasági gondok lesznek. Úgy döntöttem. hogy kb. Meg szeretnék állni. mi több. de többet nincs jogom tudni. de akkor. ez időszakban egy súlyos tüdőgyulladás következtében egy hajszál választotta el a haláltól. mert ez a kapcsolat megromlásához vezetett volna köztem és a családom között. amit megnehezített az antibiotikumokkal szembeni intolerancia. hogy elbúcsúzzak tőle. A: Hogy érted. hogy a gyermek tényleg különleges érzékenységgel született és az első 6 hónapban valóban folyamatosan meg volt fázva. hogy válaszoljak. kérdezzél csak te. felém fordult. akiknek látszottak. hogy jó lenne. Nem szeretném. ezt mondva: .. hogy beszéljek a mamájával. hagyja. hogy nem ő az! Megbeszéltem a pappal is ezt a dolgot. Megkérem Dávidot. A: Részletezni tudnád? D: Nem. Nem vagyok felkészülve erre.A: Milyen gondok? D: Valami vízzel kapcsolatosak. ha egy szörnyeteg lakna bent a lakásban. Elmenésük után sokáig álltam ott a gondolataimba merülve. hogy bizonyos dolgokat elmondjak. akiknek látszottak? Nem voltak papok? D: De igen.

mivel amikor ezt szeretnéd csinálni. amint az a fény. hogy megtartsák a jelenlegi testüket. Látnod kéne a DNS-t. Tíz van. A testük könnyebb lett. hogy az megőrizze a molekuláris felépítését. amelyek a fejtető fölött helyezkednek el. ez megnövekszik és eljut addig a személyig. neked. Ez azt jelenti. Egymásba helyezett koncentrikus gömbökhöz hasonlítanak. Az szerettem volna megkérdezni. Azt kell csinálnod és azt kell mondanod. úgy szerkezetileg. Vagyis. amiben nem hiszel? A: Mert létezik egy magatartásforma. földi halandónak tanúbizonyság a feladatod. amellyel beszélni szeretnél. A: De miben különböznek? D: Nekünk itt a Földön hét csakránk van. Harmóniában fog élni vele. A: És nekünk is ilyen lesz. miután megtörtént az ugrás? D: Igen. Ennek segítségével kommunikálni lehet. hogy olyan dolgokat tegyenek meg. mint energetikailag. energikusabb. C: Hogy érted. Az inuakiknál ezek már nincsenek meg. amit helyesnek és jónak tartasz. Ennek a segítségével aktiválódik a Merkaba is. A: Vagyis? D: Megpróbálják végrehajtani az ugrást és a jelenlegi testet megtartani. Hogy példát adj a saját rezgéseddel és megéléseddel. A: De az inuakik nem tartották meg a testüket? D: Csak a formáját. hang és rezgés továbbítójaként működik. léteznek bizonyos erkölcsi elvek. ezek tökéletes energiagömbökké alakultak át. A: Milyen célja van ennek a gömbnek? D: Ez segít a szervezet egyensúlyának beállításában és megőrzésében. mint a földieknek. hogy folyamatosan a teljes Univerzum pulzusára és lélegzetére lesz csatlakozva. Miért kéne másokat rávenned. meg három. hogy az Univerzum pulzusára? 32 . Az embernél pillanatnyilag a DNS kódok egynegyede aktív. különböző színű energiamező található.D: Nem. Csak a DNS módosul meg. térjünk vissza a csakrákra. de amikor a bolygójuk meglépte az ugrást. Lényegében a csakrák színével azonosak. inuakiknak szintén hét csakrájuk van? D: Nem. hangot és információt. Valójában e gömb segítségével történik minden. A: Úgy értsem. D: Jó. Az embereknek megvan az esélyük. A: És mit jelent ezeknek az aktiválása? D: Aktiválva az összes ilyen DNS kódot az ember képes lesz testében megőrizni a mátrixbeli fényt. Megvoltak valamikor régen. Ezek aranyszínűek. akik hisznek bennük. de ezek a bio-mezők a földieknél jellemzők. Most megpróbálják megtartani a testet és megváltoztatni az energiáját. párhuzamos korongokhoz hasonló. D: Helyes. A: Rendben. de a testünk körül hét. azonban azokat csak azok hirdethetik. A többi nem működik. de itt most megpróbálnak egy új kísérletet végrehajtani. hogy a többiek energetikai szinten azonosak? D: Nem. Van hét olyan. A: Ezeket bioenergia-mezőknek nevezzük. Dehogy. rezgést. lényegében az egész bolygó megváltozott.

A: Ez valami új. A: Miért? D: Mert a Föld csak a rezgésszintű ugrás után lesz rendben. A: Talán ez az oka a sok betegségnek. melyik oldalon szeretnénk lenni. amit a saját mátrixszegmensükbe küldtek. ez is lehet egy magyarázat arra. amikor azt éljük meg. Jelenleg a Föld szenved. A: Vagyis? D: Te tudod. ez női energia. Ha aktiválódva mennének a mátrixba. amíg egy másik bolygón nem történik egy hasonló esemény. A: De az létezik már! 33 . megbocsájtás. Valóban nem vagyok az egyedüli. A: És akik itt maradnak. Mindent meg kell keresni és fel kell hozni a tudatosság szintjére. majd átveszi a föld. Ugyanez történik a Mátrixszal is. sőt visszaadja azt is. de ez hátrányosan érintené őket. az nagy zavarokat okozna. hogy az új energiát be tudd fogadni. A: De miért nem aktiválódik mindenkinél? D: Mert nem mindenki csinálja meg az ugrást. amihez tartoznak. mert egyetlen élet alatt kéne megoldaniuk minden zavaró gondolat-energia-formát. Egy általános megtisztulás megy végbe. Sokan vannak. Ez a galaxisnak küldődik. Nekik addig kell a Mátrixban maradniuk. Előtte kell ezt megtenni. de ha félsz a kutyáktól. Eljött az ideje annak. amelyek részben blokkolva vannak. majd át kell alakítani szeretetté és fénnyé. A: Neked is csak a DNS-ed egynegyed része aktív? D: Nem. az ők fajukhoz. amely átküldi a szívnek. de a DNS kódoknak. D: Igen. Minden este beszélj az irányító gömbjükkel és szeretet. Szeretned kell. szembenézz velük és átalakítsd szeretetté. mint az entitásoknak. A: De az ember egy élet során keresztül megy az összesen. D: De igen. A: És hogy szabadulsz meg a sok negatív emóciótól? D: Hogy megszabadulj a negatív érzésektől. speciális energia? D: Nem. mivel a Föld már nem vesz át semmit tőlünk. amit kibocsájtunk. Nincs mit csinálnod. meg kell tanulnod alárendelni magad.D: Az Univerzumnak van egy pulzusa. Akik nem jönnek velünk tovább. de eljött az idő. azoknál nincs értelme aktiválódnia. azok kódjainak teljes aktiválódása mikor fog megtörténni? D: Miután megtörtént az ugrás. Jelenleg így történik. ahonnan felfogja a fej. Tele van ellentétes energiákkal. egy rezgése. majdnem 70%-a aktív. amit a teljes életünk során leadtunk. hogy az egyedüli rezgések. majd ez szétszórja a testben. az ember csak egynegyedét veszi át a küldött rezgésnek. Meg teheted ezt a teljes félelmeddel és gyűlöleteddel. A: Jó. amelyek számítanak. de csak azután lesznek a maximumon. Azok elkezdenek aktiválódni. segítség gondolatokat küldj a Mátrixhoz. úgy a mátrixszegmensben. D: Igen. hogy eldöntsük. az a gyűlölet és a szeretet? A többi csak leszármazottja ezeknek.

Valami ilyesmi. és most az ötödikbe fogunk belépni. A teljes idő alatt a Földet férfi energia vezette. megelégedettség. A: Úgy sejtem. és ebből kifolyólag az énjük elkezd átalakulni. A: Amikor szeretetről beszélsz. mint a Mátrix állapotára. Abban a pillanatban. Négy hasonló ciklus volt. Az Univerzum ezek szerint működik. béke. de nem volt kifejező energia. de az összes a szeretetből származik. Ezek nem egymást követően fognak beindulni. D: Ami jó. mert ez egyensúlyt és tökéletességet jelent. A: Addig még sok van! D: Nem. ez egy jó dolog! Láttam. A: Mondd csak. azok semlegesítik egymást. mert mindkét energia ki fogja egyenlíteni rezgésileg és energetikailag a Földet. Most fogunk belépni ebbe. hogy az emberek olyan hamar lemondanak a régi szokásaikról? D: Igen. A: Milyen logika szerint? D: Ezek egyetemes törvények. 34 . itt is egyensúlyban kell lennie. Az új rezgéssel. majd megint a nők és újból a férfiak. egy apró része a szeretet Mátrixban lévő gondolat-energia-formájának. tisztelet. ellenkezőleg. Amikor az első teljesen kész. mert akik maradnak. Az Univerzumban minden egy bizonyos logika szerint működik. amikor a legfelső központja eléri a maximumot. Most ez a dolog meg fog változni. Itt nem tud teljesen tudatosulni benned. a női energia egyenlő lesz a férfiével. A: Milyen eseményeknek? D: Volt a tűz ciklusa. A: És energiailag hogy fog ez megmutatkozni? D: A csakrák kinyílásával. már nincsen sok. és a második a felénél tart. A: De a nők is vezettek egy adott pillanatban. D: Igen. csend állapotának az egyvelege. amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak működni. A: Te azt hiszed. formálódni. hanem amikor az első korong eléri a maximális aktiválódás felét. hogy ha az erők egyenlők. új tudatossággal fognak rendelkezni. Semmi sem történik véletlenszerűen. önmagunkkal való megbékélés. amit itt tapasztalhatunk. A: Tudott tény. Egyfajta erő egyensúly lesz. ezt követte a levegő és a víz ciklusa. akkor a földi szeretetre gondolsz? D: Az a szeretet. majd a föld. aztán jöttek a férfiak. Mindenkinek belülről fog jönni. akkor kezd aktiválódni a második. mi történt a férfi energiával. és ahogy a Mátrixban minden egyensúlyban van. D: Természetesen ez egy jó dolog. A: És mi maradt még? D: Maradt az éter ciklusa. Valójában ez megfelel bizonyos eseményeknek. Más rálátásuk lesz a egészre. Úgy gondolok az éterre. megértés. A: Adnál egy példát? D: Az Univerzum szeretete a földi harmónia.D: Igen. ezek a ciklusok meg voltak előre tervezve? D: Minden meg van tervezve. Ők automatikusan az új energiára és információra fognak kapcsolódni. megkezdődik a másik három aktiválódása.

amely megcsinálja az ugrást. ennek is eljött az ideje. A: Inua a Mátrix szíve? D: Egyike a Mátrix szíveinek. D: Igen. nem kell elindulnod valahonnan és elérkezned valahová. mert a gömbök aktiválódása egyidejűleg fog történni. A: Igen. Tehát kell lennie egy időegységnek! D: Így van. A: De megtörténhet. A: És úgy adódott. A: Azt mondtad. Az csak létezik. hogy megértsd. rákapcsolódik az Univerzum pulzusára és tökéletes harmóniában lesz vele. hogy száz évig fog eltartani? D: Nem. A: Vagyis nem lesz többé időmértékegységünk. Miért? D: Mert ezt a kísérletet soha nem hajtotta végre senki. amilyennel az anuakik is rendelkeznek. Az idő csak egy vonal. A befogadási viszont emberről emberre változik. Így mondanám. hogy az idő a jelenlegi gondolkodásunktól függ. A második befejeződésével a harmadik még csak félig van aktiválódva. A: Mindig jelenlegi időt mondasz. A: És a harmadik befejeződése? D: Ez egyéntől függ. D: Vagy három évet. Az Univerzumnak nincs kora. Nem törvényszerű. honnan tudhatod hány éves vagy? D: Többet nem lesz életkorod. amikor a Föld és az emberek egyazon frekvencián lesznek. A: Hogy gondolod. A: De nem lesz eltérés az emberek között? D: Nem. A: Azt mondtad nekem. hogy most mi vagyunk a soron? 35 . A: Jó. Elindulsz egy pontból és elérkezel egy másikhoz. de akkor nem lesznek évek. Semmiképpen sem. úgy forog Inua a Mátrix pulzusával teljes összhangban. akik soha nem tudnak teljesen aktiválódni? D: Ez lehetetlen. mások később. Inua olyan. az Univerzum szívveréséhez fogjuk magunkat viszonyítani. egyfajta szív lesz. óránk. A mátrixbeli aktiválási jel csak akkor fog megjelenni. Miképpen lesz akkor az idő számolva? D: Nem lesz többet idő. hogy ti a bolygó forgását számoljátok. Ugyanúgy. Akárhogy is ez függ a Föld rezgésszintjétől. ha a jelenlegi időben mérjük. ahogy a mi szívünk ver. mert nem lesz többé idő. de a rotációkat az Univerzum pulzusa szabályozza. percünk? D: Nem. hogy megpróbáljuk testben véghezvinni az ugrást. Az Univerzumban egyszerűen mindenhol ott vagy. A: De ha lesznek még olyan személyek. Az összes bolygó. Meg kell értened. Meg kell értened. Csak azután fog az aranygömb aktiválódni. hogy csak energiáról van szó. mennyi ideig fog tartani ez az asszimilálódás? A maximumra gondolok. mintha a Mátrix egy szíve lenne. Egyesek hamarabb megcsinálják. Pontosabban.akkor indul be a harmadik. és ahogy az Univerzumban mindent kikísérleteznek. de valamihez viszonyítanod kell magad.

A: Azokra a tényezőkre gondolsz. honnan jöttek. hogy ma álljunk meg itt! – mondom én. hogy fénylények vagytok. vajon az Univerzum hány titka rejtőzhet mögötte. A Mátrix gyermekei vagytok. talán úgy nyolcszázezer évvel ezelőtt – ha mai években számolnánk – Inua egy Földhöz hasonló bolygó volt. A felsőbbrendűséget. Az Univerzum pulzusából. a végtelent képviselitek. Engem küldtek. hogy egy üzenettel jöttél most ide hozzánk. a Teremtő lélegzetéből. Mindeniken volt valami új. hogy megtapasztald ezt az ugrást? D: Nem. mert kinyitva a szemét ezt mondja: – Bocsáss meg. A: És te idejöttél. Hozzásietek. ahogy a többi inuakit is. és ezért kell így megnyilvánulnotok. Ébredjetek fel! Ezeket a dolgokat hallva látom. A kék szemébe nézek. hogy az utolsó mondatokat más hangon mondta. Elmondanád. és arra gondolok. és Isten akaratából vagytok létrehozva. arra gondolok. egy hét éves gyermek szemébe. elkerülve. amely végighalad a testemen és rosszul lettem. Kezdetleges teremtmények népesítették be. D: Elég régen történt. Egy pohár vizet nyújtok oda neki. hogy megemlítsem. véget vetve a beszélgetésnek. akik egy kissé hasonlítottak a mai inuakikhoz. hogy kik is igazából. A: De a többi bolygón. hogy aktívvá váljatok. de egy erős áramlatot éreztem. el kell mesélnem egy pár dolgot az Inuáról. kik vezetik őket és hol a helyük az Univerzumban. Az Ő gyermekei vagytok és rendelkeztek a képességeivel. mint energetikailag. A: Parancsolj. ugyanúgy történt? D: Nem. miről van szó? D: Igen. hogy megmagyarázzunk bizonyos dolgokat nektek. hogy tudatosan részt vegyetek. hogy a földieknek meg kell tudniuk. talán a legtökéletesebbikjei ennek. úgy rezgésszinten. hogy elmondjam nektek.D: Így mondhatnánk. Ami figyelemre méltó volt náluk. de mielőtt ezt részletezném. hogy a bolygón minél többnek sikerüljön. Magatokba foglaljátok a Mátrix összes elemét. hogy Dávid a kanapéra esik. de nem emelem fel. Nem voltak intelligensek és nem rendelkeztek a mai inuakik képességeivel. a tökéletességet. Megvan most az esélye. – Azt tanácsolom. amelyek azután jönnek? D: Nem. A: Kik vagyunk mi? D: (megváltozott hangon) Én Agthon vagyok és azért jöttem. Megpróbáljuk tömegesen felkelteni a tudatosságot és ez a dolog csak üzenetközvetítőkön keresztül valósulhat meg. VI A: Az előző beszélgetésünk során ott maradtunk el. az a talaj 36 . hogy társ-Teremtőkké váljatok. amely megcsinálta az ugrást. a potenciáljával és a hatáskörével.

A: Miért éltek olyan keveset? D: Mert legtöbbször megölték őket vagy balesetet szenvedtek. dombok és mezők is. ahol jelenleg vannak. meg a levegő tiszta volt. A: És mit ittak? D: Vizet. 40-50 földi éves lehetett. Volt egy pár hely a talajban.. Természetes volt. úgy két generáció. Ehhez hozzájárultak még a betegségek és az egymásközti harcok. sajnos.összetétele volt. mivel az gazdag volt ásványokban. de nem készítették el. amit két agresszív. de rövid ideig tartottak. a víz. A fegyvereik többnyire kőből. mint mostan Nem tudtak gyújtóval vagy gyufával tüzet csiholni. akkor az egy parabola antennához hasonlítana. akikkel ezek felvették a kapcsolatot. fából és növényi indákból készültek. de nem úgy. azt hitte. A: És mi mást ettek még? D: Növényeket. ami miatt. nem rendelkeztek főzőedényekkel. Ott töltötték az éjszakáikat. a legidősebb a bolygón kb. Ahogy én értettem. Ezért az emberek megszokták. Voltak hegyek. Valami nem tiszta? A: De abban az időben az inuakik ugyanannyi ideig éltek? D: Nem. A: Megették őket? D: Igen. mint manapság? A domborzatra. A: Az ételt elkészítették? Ismerték a tüzet? D: Igen. Ezt az érkezett hajónak és a talajban hátrahagyott speciális tárgyaknak köszönhetően vélték. de azok nem ott voltak. hogy természetfölötti lények látogatták meg. A: A tengerből? D: Nem. Sok idő telt el e találkozás után. hasonló az általuk jelenleg használtakra. Egy adott ponton a bolygóra egy hajó szállt le. hogy magasan a sziklákon vagy fákon aludjanak.. Egy kisméretű hajó volt. ezért elkezdték tisztelni.. a galaktikus hódítók célpontjává váltak. de mivel a lakosság elmaradt tudással rendelkezett. ahonnan ezt megkapták.. két inuaki gyermeket véve magukhoz. klímára gondolok. D: Inua abban az időben az időjárás viszontagságainak volt kitéve. létezett tél. Leszedték és egyszerűen megették. A: Leselkedtek veszélyek? Húsevő állatok. mert a tengerekhez féltek lemenni és a vizük sem volt iható. amelyek néha kijöttek a vízből és megtizedelték a lakosságot. A: Inua ugyanúgy nézett ki. E bolygó lakóinak egy része. A: Miért harcoltak? 37 . de nagyon fejlett lény vezetett. A viharok nagyon erősek voltak. A: De voltak állataik? D: Igen. Akárhogy is volt. tulajdonképpen azok. kristályokban és szilíciumban. forrásokból. de az nagyon hideg volt. növények? D: A legnagyobb veszélyforrás a vízben volt. Ha a mai tudásunk szerint néznénk. mintát vettek és elmentek. Liánokhoz hasonló vastag növényi indákból valamiféle házakat építettek. Ott krokodilokhoz hasonló gigantikus teremtmények voltak. Ezek a lények megvizsgálták a talajt.

D: Mert zárt csoportokban éltek. Ennek köszönhetően a két faj találkozása zökkenőmentesen zajlott le. Nagyon hasonlítottak az őslakósokhoz. mivel az akkori inuakikhoz hasonló lények társaságában érkeztek. akik kezelni tudják az általuk hozott felszereléseket.. hogyan használják ezeket és miként bánjanak a tűzzel. A: De jók voltak? D: Az elején nagyon jóknak látszottak. Az emberek bizalmába férkőztek. A: De miért csinálták ezt? D: Tehetséges munkásokra volt szükségük. A: És mit kerestek azok valójában? D: Aranyra. egy új generációnak adva teret.. A: Stabil párkapcsolatban éltek? D: Nem. a szemük pedig hamuszínű. akikből vezéreket neveltek és megtanították nekik. Amikor az meghalt.. akivel akart. hogy valójában azok leszármazottai. Az inuakik nem vették észre. A: És hasznos volt ez a kereszteződés? 38 . hogyan kell a népet irányítani. de a fajfenntartás érdekében is szükség volt azokra. az utána következő vette át a helyét. Megtanították őket. de csak a csoporton belül. Ezek az új lakósok fejlődést adtak a bolygónak és a lakósainak. verekedésekre került sor. akiket magukkal vittek el. jó ítélőképességűekre. hogy hasonló alakjuk volt. Egyszerű eszközöket és ugyanakkor összetett gépeket is hoztak magukkal. mindenki azzal volt. azt mondván. Hogy néztek ki azok a lények. Amit az inuakik nem vettek észre. két generáció telt el azoknak a lényeknek a látogatása után. és különleges szaguk volt. akik az űrből jöttek? D: Hasonlítottak a mai inuakikhoz. A: Miért? D: Mert összekeverték a saját genetikai anyagukat az inuakikéval és ezt ültették be. Keskeny korongokat helyeztek a fejükre. Kiválasztottak egy párat. zöldes-barna tüskék voltak. hogy ezek valamilyen antennák. amolyan klánokban. A: Még van egy kérdésem. de jóval ügyesebbek voltak és több képességgel rendelkeztek. A: Voltak főnökeik? D: A főnök mindig a legidősebb személy volt. A: Mit csináltak azokkal? D: Az anyagok nagy részét haza szállították. Lemészárolták a vízi szörnyeket. A: Megértettem! D: Ahogy említettem. arra gondolok. és amikor azok egymással találkoztak. hogy lehetővé tegyék a felszíni munkát a vizek mellett is. hogy hasonlítottak. Általában hajók építésénél használták fel. akik a kolonizáció után születtek.. de a hátukon a gerincük mentén nagy. A: Ki voltak ezek? D: Anunnakiknak hívták magukat és a Drákói csillagrendszerből jöttek. de a bőrük durva volt. hogy az utódaik. A: Milyen szaguk? D: Érdekes. kristályokra és más típusú ásványokra volt szükségük. mint az egér és a kén keveréke. de a bőrük sötétszürke volt. Amikor azt mondom. másfélék voltak.

A kifolyt vért egy edénybe gyűjtötték össze és mindenki ivott belőle a jelenlévők közül. ölnek. akik jönnek. Az elején csak akkor távolította el. Azokhoz a sáskákhoz hasonlóak. hogy megélésekkel? 39 . Házakat építettek a felszínre és egyfajta városokba szerveződtek.. de megélésekkel. beszennyezik a bolygót és aztán elhagyják a helyet más után kutatva. Még akadt egy-két munkabaleset. felsőbb vezetők gondolatát. Sokszor megcsinálván ezt felismerte az uraik valódi énjét. A: Tehát valójában gonoszak voltak? D: Nagyon gonoszak. Negatív lények. kolonizálnak.D: Egyféleképpen igen. A: Mint egyfajta vallás? D: Igen. A hajóik és a felszereléseik aranyötvözetekből és szilíciumból vannak. A: A genetikai manipulációval megnőtt az életkoruk is? D: Az inuakik életciklusa hosszabb lett. de azok ritkák voltak. A: És mi történt azután? D: Egy adott pillanatban egy inuaki leszedte a fejéről a születéskor kapott kört. mert az inuakik sokat fejlődtek. mert eltűntek a veszélyek. A: És mindenki megváltozott? D: Maradt még egy pár elszigetelt klán. viszont az anunnakik azt mondták nekik. Elkezdtek dolgokat megérteni. Nem léteztek többé harcok. Ők biztosítják a fajuk fennmaradását. hogy azt egy fejlettebb szintre vitték. hogy az anunnakik a múltban is jártak ide és valami védelmi eszközt hagytak hátra. amelyek a maguk módján egy nagy kristályhoz csatlakoztak. de ehhez kristályokra van szükségük. Beléjük verték a magasabb istenek. A: De csak hússal táplálkoznak? D: Enni csak húst esznek. amint azok megesznek egy inuakit. ellopják a talajkincseket. Az egyedüli probléma az volt. Csakhogy az egy rituálé volt. Nem ölhetik meg egymást és ezért máshol kell élelmet keresniük.. Ennyi ideig éltek csendben a bolygón. főleg azért. erőszakos gyilkosságok. Az inuakik azt a hitet örökölték az őseiktől. Egyszer észrevette. mert nagyon agresszívaknak látszódtak. A: De miért teszik ezt? D: Mert a bolygójuk szegény a ásványokban és jelenleg lakhatatlan. A maradékot a tengerbe dobták. mert az újonnan jöttek megtanították földet művelni őket. A: Miféle rituálé? D: Két szálat kötöttek a fémkörre. az étkezés változatosabb lett. harmincezer évig. Fejjel lefelé fordították és elvágták a nyakát. hogy időközönként egy-egy inuaki eltűnt. A: És mennyi ideig tartott a gyarmatosítás? D: Kb. mivel különleges volt. De ez egy hamis vallás volt. A: Hogy ették meg? D: Egyszerűen. Ma többet tudunk róluk. A: Hogy érted. Az áldozatot később feldarabolták és a húsát egymás közt szétosztották. de ezeket az anunnakik felszámolták. amikor az anunnakik nem látták. töltik fel magukat. sőt elkezdte érezni a rezgésüket és szagukat. ítélkezni és fejlődni.

Pontosabban az inuakik harmincezer év után fellázadtak ellenük. és amely lehetővé teszi a gondolat megtestesülését. mert ez egy vezető forma a Mátrixban. A: És az inuakik nem vették észre? D: Nem. A: És mi mindannyian hogyan tudtuk pont ezt választani? D: Mert egy adott pillanatban egységesen elfogadtuk! Ha elfogadsz egy dolgot. Sőt. D: Igen.. ahova visszahúzódtak és ahol tovább laktak majdnem kétszázezer évig. mint a születéskor. de mire jó ez az energia? D: Ennek segítségével élnek. az anunnakikat szolgálva. Összességében kétszázezer évig éltek a bolygón. hogy elmennek.. de az utódaikra hagyták az örökséget. hogy felvegyék a rezgését. Az új energia szint nem engedte meg az anunnakiknak. Nincsen lelkiismeretük. sajnálatot. hogy a területeiken lakjanak. azokat az inuakikat tették meg a bolygó vezetőinek. Ugyanolyan erős. már rég elhagyták a bolygót.. Egy adott pillanatban az Inua bolygó történetében rezgésszint változás történt. A: Mintha harminc ezret mondtál volna! D: Harmincezer évig tartották rabságban az inuakikat. Az Univerzum legsötétebb teremtményei. hogy elmennek. mert egy idő után az anunnakik úgy döntöttek. amelyek mind légkörileg.D: Összegyűjtik az áldozatoknál használt kristályokba. Az egyedüli céljuk a fajuk túlélése. Fogd már fel: ők semmilyen pozitív megéléssel nem rendelkeznek. Egyszerűen nem maradhattak többé. A: Hogy érted. miután rengeteg generációt szolgasorba állítottak. így maguktól hagyták el a helyet. Durva összecsapások voltak. Nem ismerik a szeretet. A: Ez azt jelenti. hogy az Inuán a földi királyi paloták hasonmásai voltak.. A: Hova mentek? D: Más égitestek felé vették az irányt. így is mondhatjuk.. mind lakosságilag és ásványi kincsekben megfelelnek. Onnan irányították a bolygót ugyanazokat a tevékenységeket folytatva. vagy nincs véleményük a rosszról. hogy a halál pillanatában keletkező izgalom? D: A halál pillanatában a kibocsájtott energia nagyon erős. A helyzet megoldottnak látszott. hogy elmenjenek? D: Ez a dolog csak azután történt. akkor rákapcsolódsz arra a mátrixszegmensre. de egy bizonyos ponton meghaltak. A: És hogy csináltátok. Ezt az energiát befogják. A: De az inuakik az ők génjeikkel maradtak? 40 . A: Jó. és szükség esetén felhasználják. mindkét oldalon rengeteg veszteséggel. akik erre a célra voltak speciálisan kiképezve. Ez valójában egy átverés volt. és nem éreznek bűntudatot. A: És élnek manapság is az Inuán? D: Nem. sőt. távol tartják maguktól. A: Jó. Ezek kettős játszmát játszottak. amelyben létrejött. és más személyek is csatlakoznak hozzád. Néhány hűséges inuaki segítségével földalatti bázisokat építettek. Olyan bolygókat keresnek. amiről beszéltem. D: Persze. mert ők csak megjátszották. és közbe-közbe megérintik.. akik segítették az elnyomókat. a halál pillanatában keletkező izgalmat. Nem tudnak megnyilvánulni.

A: Ezek az anunnakik valami régi fajt képviselnek? D: Az Univerzum első entitásaihoz tartoznak. minden úgy volt elrendezve. D: Igen. A: Ez azt jelenti. D: Igen. ahol most vannak. Akik megmerték kérdőjelezni. akkor az Inua nem lenne az. Az Univerzumban semmi sem felesleges. amelyek megakadályozták ehhez az információhoz való hozzáférést. Értettek a távolsági kommunikációhoz. A: De ahogy értettem. hogy láthatatlan maradjon a valóság. Az felépítésükben jelenleg szerepel a DNS-ük. D: Igen. A: De a mai inuakik lényegében a régi inuakik és az anunnakik kereszteződései. 41 . D: Természetesen. A: Milyen anyagokkal? D: Olyan anyagokkal. talajba és levegőbe tettek. amelyekben megtört az akaratuk és ellenállásuk. Az ugrás után még ezer évre volt szükség. A: Értettem. mint faj. hogy senki ne tudjon semmit tenni. D: Sok szempontból fejlettebbek voltak. Inuát az ők szolgái vezették. de megpróbálták ezeket eltüntetni. A: Ez azt jelenti. A: Ez azt jelenti. hogy az inuakik az anunnakiknak miatt lettek ennyire fejlettek. de a igazság az. a gondolatok megváltoztatásához és nem utolsósorban nagyon fejlett technológiával rendelkeztek. Minden a maga rendjén volt megszervezve. ami most. Az összesre gondolok. A: De az inuakik rájöttek az ugrás előtt. hogy kik voltak valójában? D: Csak egyesek. azok meghaltak. Nem? D: Igen. A: De a kereszteződés nem vitt át néhány ilyen tulajdonságot az inuakiknak? D: De igen. A: Tehát ha nem lettek volna ők. Akarni kell csupán. Ez az oka. D: Igen. Nekik is hasznosaknak kell lenniük valamire. A: Vagyis olyanok voltak. hogy megszabaduljanak a negatív befolyásoktól. Ami azt jelenti. D: Igen. Elsősorban az intelligencia szint fejlettségének köszönhetően. A társadalom struktúrája úgy volt kigondolva. vagy speciális kezelések alá kerültek. A mai inuakik az anunnakik genetikai befolyásának köszönhetően fejlődtek ki. ők már régóta pozitívan nyilvánulnak meg. hogy bárki megváltozhat. Ezek a képességek csak az ugrás után tudtak megnyilvánulni. hogy az inuakik az anunnakiknak is köszönhetik azt. Aztán telepatikusan kommunikáltak. amiket a vízbe. hogy a bolygó kifejlődhessen. hogy a kolonizáció valahogyan előre ki volt tervelve ahhoz.D: Igen. hogy az anunnaki valahogy egy fejlettebb faj. hogy az inuakikat különböző anyagokkal mérgezték. mint amit ma „paranormálisnak” neveznénk. A: Ők is a Mátrixból jönnek? D: Minden a Mátrixból származik és minden oda tér vissza.

akik megtanulták az összes leckéjüket és tettekkel igazolták azt. A: De az inuakik ugyanúgy kivették a részüket ebben a felejtésben? D: Természetesen. Ahogy mondtam. hogy visszajöjjön a Földre. Itt mindenféle mátrixszegmensből lesznek lelkek. hogy kinek adódik meg az a lehetőség. sok ezer év felkészülésre van szükség. A: Vagyis mint ezen? Elfelejtve. akik nem rendelik alá magukat a kisebbségnek. akik viszont kompatibilisek. Ez speciálisan azokkal történik meg. átvéve az anunnakik DNS-ét. A többi el lesz távolítva a megfelelő szegmensből és a speciálisan erre létrehozott szegmensbe fog bekerülni. A: De a mi szentjeink. mint vezetők. hogy egy égitest megcsinálja az ugrást. Csak együtt fejlődhetünk. ahonnan reinkarnálódtak. vagy ott maradnak. Akkor fog eldőlni. amelyhez tartozol. A: És azok az inuakik. A: Vagyis nekik elölről kezdik? D: Igen A: És újból reinkarnálódnak? D: Igen. A: Úgy értsem. Mi és a bolygónk. az emberek jönnek és reinkarnálódnak. akkor a helyzet egy kicsit különbözhet. ha úgy adódik. el fognak hagyni minket! D: Lehetnek olyanok is. végigjárva a bolygót és annak érzelmi állapotait minden féle képen. amely nagy változásokra készül. ahonnan reinkarnálódnak. ők az Inua mátrixszegmensében maradtak. hogy nem léphetsz ki abból a szegmensből. Mi mindannyian egy vagyunk. ahol addig maradnak. akármennyire fejlett is légy. A: Ez azt jelenti. A bolygók és entitások megőrzik a sajátosságukat. Ez a Mátrix törvénye. azokat a mátrixba hozzák vissza. A: Vagyis? 42 . hogy még éltek? D: Persze. Egy újra. csak másokkal egyszerre léphetsz át egy másik szegmensbe? D: Igen. Most tegyük fel.A: De nekik megvan a saját helyük. különböző rezgéseket véve fel. hogy bármennyire is fejlett légy. akiket megöltek a teljes genetikai manipuláció előtt? D: Ők az Inua bolygó mátrixszegmensébe kerültek. D: Így van. A: Tehát akik nem rendelik alá magukat a többségnek. a Föld bolygó szegmensébe. Ha ők genetikailag módosították az Inua lakosságát. Eközben a hosszú időszak alatt. Nem történik gyakran meg. Ezek egyesülni fognak és egy új mátrixegységet hoznak létre. akkor azok is az anunnakik szegmensébe jutottak? D: Nem. hogy mi a mátrix szintjén fel vagyunk rá készülve. Mi történik velük? D: Ha konkrétan a Földet vennénk. ez egy törvény. vagy senki. Akik nem felelnek meg. A: És ha a többség fejlődik és néhány nem. Egy másik bolygóra. amíg az ugrás megvalósul és stabil lesz. egy megfelelő mátrixszegmens. hogy Istenhez mentek? D: A Mátrixba mentek. akikről azt mondják. Mindenki egyszerre.

A visszatérésükkor inuakikat hoztak az Inuáról. Azt szerettem volna elmondani. mint formát. A: De hát azt mondtad. De az is kiderült. mi történik a Földdel? D: Nem fog többé létezni. Gondolkodj csak. annak ellenére. hogy balul süljön el. D: Mindig van lehetőség erre. de én azt hiszem. A: De ha nem sikerül? D: Ezt senki nem tudja Istenen kívül. sőt még egy lázadást is kirobbantottak. de van egy kis esély arra. a gyarmatosításra gondolok. A: De az inuakik nem tartották meg a testüket? D: De igen. hogy ennek így kellett lennie. Ez arra késztette az inuakikat. hogy azok dolgozzanak. Ezért az egész bolygó figyelemmel van kísérve. A: És mi ugyanolyanok maradunk? D: Igen. hogy az erejük nem elegendő. D: Igen. hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és megtelepedjenek itt. A következő alkalommal a Földről akarok beszélni. Most másfélék. de kiderült. hogy azok nem 43 . az megtörtént a Földön is. amely talaj. odatették az inuakikat. Felesleges energiapazarlás lenne. D: Meg szeretnék állni. hogy ide eljusson. Így tehát ezek elkezdtek dolgozni. de nincs meg az a struktúrája. a bolygónak millió évekre volt szüksége. Az ásványkincsek kitermelése. Akárcsak a naprendszer. A: Kik gyarmatosítottak minket? D: Szintén az anunnakik. f őleg mert először az Univerzum történetében megpróbálják a fizikai test megtartását. hogy így lesz. ami megtörtént az Inuán. hogy mindaz. Kb. semmi sem vesztődik el. hogy jól fog alakulni. hogy ne sikerülne. leszállt ide egy hajó. Akik nincsenek felkészülve.D: A bolygó ugrást csinál. Ha nem sikerül. hogy ma a Földről akarsz beszélni. hogy munkára késztessék az embereket. hogy a fejlett gépeikkel dolgozzanak. VII A: Azt mondtad. de nem hiszem. A: Reméljük. Ezt akarják. Ez a dolog meg fog történni. Miért kéne energiát pocsékolni. amely ritkán történik meg. Az Univerzumban mindennek van logikája.és vízmintát vett és aztán elment. de most egy speciális esettel állunk szemben. sűrűsége. A: Igen. Biztos. hogy megőrizték a kinézetüket. A: Ha nem sikerül. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani. hogy a többség adja meg a hangot! D: Igen. hogy oda kerülj. a fej módosult. automatikusan ki lesznek téve a szegmensből. akkor azt jelenti. amit a Mátrix nem engedhet meg. A bolygók a naprendszerünkben elkezdtek módosulni. A cél ugyanaz volt. mint amilyenek az elején voltak. Az embereknek szintén meg kell tenniük. ők és a Nap is készülődik. ötszázezer földi évvel ezelőtt. ahol minden tönkremegy.

amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS sok módosuláson ment keresztül. az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával rendelkezünk. Itt vannak közöttünk. hogy léteznek olyan családok. A: De miért? D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz. A Föld akkori genetikai állományára rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj. mint faj. és arra gondoltak. ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz. és ezért egy keveredés alakult ki azok közt. Annyit szeretnék csak mondani. hogy ők kik valójában. amikor elmentek? D: Ők nem mentek el. nem? D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. csakhogy a felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették. A: És miért nem hasonlítunk hozzátok? D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát. de ők irányítják a világot. Akkor történt meg a DNS első módosítása. mit higgyek? D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. csak két lábon járnak? D: Igen. A: Azt mondod. mivel az a származási környezethez igazodik. A: Az első? D: Igen. A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis. Igaz. Ez igaz. A: Tehát mi az inuakik. D: Így van. hanem az inuakiktól. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak. mint mások. mert most kb. hogy ők azok.voltak eléggé fejlettek. Voltak tiszta vérvonalak is. és akik az inuakiktól rendelkeztek ezzel. és talán bolygószinten is egy közös ősünk van. csak összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához. mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni. A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel? D: Igen. csak visszahúzódtak. Ti nekünk köszönhetően léteztek.000 évvel ezelőtt élt Afrikában. de nem tudom. akik megőrizték az anunnaki vér tisztaságát. hogy mi rokonok vagyunk? D: Igen. talán elfogadjuk őket. akkor inkább anunnakik vagyunk. 44 . A: Mond csak. negyvenezer éve a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai anyagukat. hogy a háttérből. A: Hallottam még ezt az elméletet. D: Nem. hogy lépést tartsák az inuakikkal. A: Ha jól ítélnénk meg. D: Igen. amikor az emberek kezdtek ráeszmélni. amelyek tiszteletben tartják a származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést? D: Igen. Még léteznek tiszta vérvonalak. akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t. amely 180-300. A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk. A: És mi történt az anunnakikkal. hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket. A: Azt akarod mondani. akik minket vezetnek.

nem tudja ezt pontosan… D: De igen. hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. A: Jó. Kiképezték a papokat és odaállították. ismerik az Univerzum összes aspektusát. A: Ezt hogy csinálják? D. de nehéz elhinnem.A: Léteznek olyan mendemondák. hogy lettek ők a világ vezetői? 45 . a médián keresztül dolgoznak. A: Ismerem az elméletet. D: Nevezd úgy. ami elég hatásosnak tűnt. a katonaságon és rendőrségen. de nem a szó szoros értelmében. mert az embertömegek elkezdték tisztelni és elkezdtek hallgatni rájuk. a lelki nyugalmat. Az egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. hogy szolgálják őket. Ugyanazok az istenek voltak. Azt hitették el az emberekkel. azoknak az embereknek köszönhetően. mert ez jelenti az élelmet számukra. a világot vezetik. Befolyásolhatják az emberi elmét. még van a fejben valami. amely szerint ezek hüllőszerűek. az utódaik. de hogy sikerült ez nekik? D: Ők egy régi fajt képviselnek. bizonyos intézményeken vagy cégeken. hogy az álmok az ördögtől származnak. D: Igen. jó asztrológusok. egyszóval bármikor bármit akárhányszor megcsinálhatnak. te hogy látod. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni. Ma ezek az okkult szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek. az iskolán. hogy vezetnek minket? D: Kb. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. az időjárást. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek. hogy a háttérből dolgozzanak. A Föld összes kedvező és potenciálisan sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek. akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. még a kormányok is nekik dolgoznak. csak. A: És mégis. és az álmok valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. Felhasználták a vallásokat. Azt az elképzelést keltették az emberekben. de az istenek tiszteletére tették. akik kiszolgálják őket. hogy saját érdekükben hibás. bevezettek egy pár dogmát és féligazságot. Meg kell értened. de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai. akiket kiképeztek erre. Senki nem látta. A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok. amikor az ördög. hogy megszüntessék azokat. természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. ismerik őket. D: Nem. A: Elmondanád. hogy ők ezektől a dolgoktól függnek. A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük. Ők a kormányokon. Mi csak egy kis részük vagyunk. ahogy mi elképzeljük nem is létezik. ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel. Uralják az anyagot. a bankrendszeren. a törvényeken. akik jelenleg minket. az energiát. Ezért ők létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat. Ők mindenhol ott vannak. hogy visszavonulnak. Ők azok. ahogy akarod. pontosan tudják.

amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Valamelyest átvette a hit szerepét. ki van számolva és végre van hajtva. A problémájuk az. hogy a testen túl is létezik. A: Ez azt jelenti. mint fajt. A bolygójuknak vége. Az elnökeink vérében az ők vérük folyik. ha ők irányítanak mindent. mindannyian egyformák vagyunk. miben higgyünk. Bármit is csinálunk. mit higgyünk. akik manipulálnak. az elbutítást és így jelent meg a tudomány. hogy része az Egyetemes Tudatosságnak. iskolát. Félnek tőle. egészséget és abszolút mindent ők biztosítanak a számunkra. mit hallgassunk. Egy adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben. hogy összezavarjanak. Mindenik valamiképpen kapcsolatban áll ezekkel az titkos társaságokkal. bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért. majd átalakítja. szabadságot. Gondolkodj csak. más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Senki sem áll a teremtés fölött. százan 46 . Ők ismerik a származásukat. mit együnk. Ez egy indukált tudomány. tanultunk meg bizonyos dolgokat. ahol az megmódosítja őket. hogy hozzáférjünk az információkhoz és elferdítsük azokat. A: És ha rájönnek. egy olyan tudomány. mi fog történni? Semmi! D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. Semmit sem felejtenek ki.D: A vallások segítségével. mit igyunk. A: Én még mindig nem értem. élünk és meghalunk. amelyet azért hoztak létre. A: De mégis. tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet határozataival. Elsősorban. ki tudná őket leleplezni? Mindenki. rabok maradunk. Ők lényegében a mi pénzünk. és akkor az anunnakik a meg kellett találják a módját annak. A segítségével fejlődtünk. D: A tudomány szintén az övék. lakást. a tudomány hasznos. A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek? D: Igen. A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak. meleget. hogyan gondolkodjunk. hogyan reagáljunk. hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés. És ők nem akarják ezt. így senkinek sem áll jogában megmondani. hogyan gondolkodjunk. A: De mitől féltek? D: Attól a perctől. a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. hogyan folytassák a tanok beültetését. amelyek már tudják ezeket és el is mondják. egyenesen sarlatánnak. ami nem felel meg nekik. A jelenlegi tudománynak nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. D: Így van. Mi értük születünk. amikor egy kutató egy olyan felfedezést tesz. Az árnyékbeli vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki. Kivétel nélkül minden be van programozva. D: Nem. aki megpróbál valamit mondani. Ők adnak nekünk enni. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a Mátrixban. ahova menjenek. Megmondják. mit tanuljunk. hogy nincs. Nekünk a lelkünkre kell hallgatnunk. kormányoznak és irányítják az életünket. hogyan uralkodjanak tovább. Ők azok. hogy ez egy ördögi kör. először megszünteti. ami egy rugalmas dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó programot követett. amikor az ember felébred és megérti. hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket! D: Hát.

ne reagáljon. Minden. de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni. vagy balesettel. Tisztán láttam.. talán az élelem rossz. Ahogy a szervezetbe jut. hogy alátámasszák. a víz. orvosságok. mit csinálnánk antibiotikumok. hogy ellentmondjanak. vagy ellenkezőleg. Ezeket vagy kirekesztik. ami javuláshoz vezet. abszolút minden programozva van. az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. amit rám kényszerítettek. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben. A betegség egy jel. ott szennyezett a levegő. A pasztillák. akiket nem lehet meggyőzni. A: De a gyógyszerek életeket mentenek! D: Igen. beállítja a váladékait. A: De a gyógyszerek jót is csinálnak! D: Igen. amivel megmosakszunk. D: Igen. meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. váratlan halállal vagy „öngyilkossággal” félreállítják. Ahelyett. beállítja magát. Valójában azok több rosszat csinálnak. aki hasonlóan gondolkodna. amit élelemként és italként kapunk. De nélkülük is lehet élni. de ez a dolog helytelen. hogy az emberi agy bizonyos stimulánsokra reagáljon. csak tompítják a tüneteket. adalékok. Abban a pillanatban. akik ismerik és elmondanák az igazságot. Mások viszont arra vannak kifejlesztve. ha eltávolítanák a betegség okát.. destabilizálva azokat. ahogy a szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat. gyógyszerek speciálisan arra vannak csinálva. A: Talán. Egyesek. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és irányítva. azokat félreállítják. amit a vízhez és élelmiszerhez adnak. hogy az ember eltávolodjon a Elsődleges Forrástól. tehát nem jelentenek veszélyt. hogy lenyelsz egy tablettát. hogy aztán az egész testem reszkessen. ahogy én látom. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni. Ez az energia különbözik. vakcinák nélkül. vagy csökkentve a váladékok mennyiségét. A dolgok másképpen állnak. 47 . egy figyelmeztetés. megbélyegzik. akik hisznek a jóban és kinyilvánítják azt. A: Elmondanád pontosabban? D: Minden kémiai vegyszer. de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. megnövelve. százan jönnek. a szervezet annál jobban védekezik. negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket. D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Én nagyon rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál. A: Kémiai vegyszerekkel? D: Igen. Talán ahol vagy. hogy pasztillákat szednél be. de nem jutnak el az okozóhoz. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek. Minél több antibiotikumot veszel be.. mint jót. a tabletta alkotórészeitől függ. Azok a immunrendszert támadják meg.ugranak fel. akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni. nem csinálnak egyebet. akkor nem lenne mit csinálniuk. D: Akik a rendszerben vannak. hogy valamit rosszul csinálsz. de nagyon nehéz határvonalat húzni. ami meg a nagytömegeket illeti. Valóban még léteznek olyan emberek. A: Jó. talán a gondolataid és érzelmeid hibások. kinevetik. eljutván ahhoz a ponthoz. A: Talán. a konzerváló porok. de az ellenszer felfedezése csodálatos volt. de ha lenne egy halom ember..

hogy ők egy másik dimenzióban vannak. de mi nem vehetünk részt az övékében. Ők aktívan részt vesznek a mi életünkben.amikor már nem válaszol. Elsősorban. Tudják. Ők egy képet erőltethetnek ránk. Ez az oka annak. de csak egy körültekintő vizsgálat után. hogy ilyen fontos. hogy az csak idővesztés. egy fajta projekciót. láthatóak. hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember személyiségében. hogy az ördögtől származnak. afféle városok. akikről azt állítod. vezetnek is minket. valamit? D: Nem. hogy irányítanak minket.. A: De az anunnakik. hogy felismerhetetlenek. láthatatlanok? D: Nem. az időszakos érzékleteink elől is. A: Nem tudtam. amilyent csak akarnak. Ott laknak. asztrológiai jellegzetességek és sok másféle. A: Mivel védekeznek? D: Az elméjükkel. anélkül. Úgy mondhatjuk. Közöttünk vannak és találkozunk velük. de az ilyesmi kizárt. de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré. hogy erőlködnének.. hogy az asztrológusok varázslók. de nem ismerjük fel őket. ezért nekik ez egy fajta játék. Tudja. mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel. de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit. hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor elfogadnak kívülálló személyeket. barátaink. Benne rejlik összegyűjtve az Univerzum összes tudása. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. El kell fogadnunk azokat. személyiség.. A: Milyen vizsgálat? D: Genealógiai. hogy tudnál róla? D: Lehetséges lenne. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél. hogy minden ki van számolva. A: Vagyis nem látjuk. Néha eldöntik. de most itt élnek. A: Miért? 48 . A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül. A: És így közlekednek szabadon közöttünk? D: Nem csak közlekednek. D: Mert nem szabad tudnunk. A baktériumok és vírusok részei az életünknek. hol vannak most? D: Azok velünk együtt élnek. a bolygóé. A: Asztrológiai jellegzetességek? D: Igen. A: Nem használnak gépeket. úgy állítják be nekünk. Azt mondták. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Mi a kezdetektől fogva velük élünk. Néha főnökeink vagy kedveseink. Elbújnak a tekintetünk elől.. sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. de ők a felszínen is tartózkodnak. A: Még az ők DNS-üket hordozóakkal sem? D: Csak bizonyos esetekben. A: De konkrétan hol vannak? D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak. ami segítségével olyan kinézetük lehet.

D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az emberek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre, bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen. A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne. D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva, megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkel elpusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat, a gyermekek életképesek, jobbak, tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz közel álló testfelépítéssel jönnének a világra. A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket? D: Igen, a kártevők elpusztíthatók növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat ültetsz a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolod azok nedvével. A valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt, mind megöld azt. A: Adj egy példát egy ilyen növényre. D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az eperrel. A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket? D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével, rákényszeríti, hogy elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében levő növényekre nézve is. A: És sok ilyen fajta virág van? D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot, amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi. A: Az is számít? D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja. A: Nem tudtam!

49

D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez nagyon fontos. A: Így van, de ezek a dolgok ismeretlenek. D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk, majd eldobjuk őket. Ahogy a fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg! A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony! D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám régebben egy műanyag fenyőt vásárolt. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem, hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek! A: Vagyis? D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő alkalommal szeretnék erről beszélni. A: Jó, akkor megállunk. Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke1 könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400 km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész. Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról, nevezetesen AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter és a Mars között kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat. Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák az
1

Egy kicsit ide idetaláló lehet Diana hercegnő azon kijelentése, amelyet David Icke szerint

a hercegnő egy barátnőjének mondott el, hogy az angol királyi család hüllőszerű idegenekből áll,

sőt még űrhajójuk is van. Még egy érdekes dolog: nézzük csak meg a jelenlegi EU elnök vonásait! Olyan, mintha egy agyagtáblás álisten tekintene vissza ránk. Erre a listára még sokan felférnének. – a ford.

50

altalajkincseket. Az elején a bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára. Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak, amelyek az ők nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok. Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egyből

Homo sapiens lett, ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é alakuljon, a mai emberé. Melyek voltak ezeknek a fejlődési
időszakoknak az okai, nem tudja senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják, hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van, aki Afrikában élt 140-300.000 évvel ezelőtt.

VIII
A: A bolygó megölésénél maradtunk el. Mit szerettél volna elmondani? D: Gondolj csak arra, mi történne, ha a mikrobák, amelyek a testünkben élnek nekiállnának, hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban, ha elvennének egy darabka csontot és a nyakukra vagy a kezükre tennék, hogy azzal büszkélkedjenek, ha levágnák és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák, amikor valakihez mennének, hogy aztán a viselője eldobja azt. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. Megkínozzuk, megcsonkítjuk, feldaraboljuk, meggyötörjük, és mindezt a tudomány, a fejlődés, a jólét nevében tesszük. Ezt vettük át az anunnakiktól, hogy tönkretegyük, kimerítsük a természeti kincseket. Ezt nagyon jól megtanultuk. A: De ha nem használnánk ki, akkor mit csinálnánk, mivel közlekednénk, mivel melegednénk, mit ennénk? D: Megtehetnénk mindezt az elménk erejével, egyszerűen akaratunktól fogva. A: Rendben, de senki nem tanít meg erre. Miért nem tanítják ezt az iskolákban? D: Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. Az okkult szervezeteknek az volt a célja, hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen megvalósítottak. A tanítás a logikus és racionális gondolkodásra épül. Az adatok olyan formán vannak elrendezve, hogy semlegesítsenek minden intuíció-nyomot vagy a mátrixhoz való hozzáférést. A gyermekeket a tanárok és útmutatók robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást. Még a szülők is részt vesznek ebben a támadásban.

51

amivel ti felnőttek támadtok minket. ami vagyok… Ezek a jelmondatok. Én túl kicsi vagyok. akik elfogadjátok. hogy figyelembe vegyenek. Ti vagytok.. azok azért tehetik.. ha az információk igazak lennének. hogy nincsenek hasznos tantárgyak… mint a történelem. Ez a dolog a test és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. A: Ne mond azt.. vagyok az. ha ezt mondja a könyv. oda kell figyelned a tanárra. akkor ez így van. akárcsak én. Miért kéne megtanulnom azt. Hogy leleplezzétek és az egész világnak bemutassátok. amelyben a folyam tudatosan lecsapolható. csupán nektek. amiről tudom. lenyelitek a meséket. Mit tanulnak az iskolában? Az igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik leszünk mi. amely soha sem volt megfelelő. mert meg vagytok elégedve az életetekkel. A: És akkor mit kellene csinálni? D: Akik látják. nem beszélnek a másoktól való félelem miatt. én soha nem haltam meg az iskolában!. A: Hogyan tehetnénk. Miért gondolod azt. Ha mindened megvan. hogy a mai tanulók nem érdeklődnek. és amit tovább erőszakoltok. Használnotok kell.Hányszor hallottad már ezt a felnőttektől… tanulnod kell. hogy lássátok. miattatok. A: Kiket? D: Az anunnakikat. akkor biztos elérhető 52 . A: Miért látják egyesek.. mások meg nem? D: Akik látják. akik látják. szólaljanak meg. ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. amelyből mi gyermekek nem tudunk kilépni. D: Hasznosak lennének. Amikor az információ szabadon közlekedhet a két struktúra között. de nem maradhatunk otthon. hogy nem igaz? A: Jó. Ez egy bűvös kör. A: És akiknek nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal? Nem kéne otthon maradnunk. D: Ti egy olyan rendszert vettetek át. Ti vagytok a hibások! A: De mit tehetnénk? D: Hogy akarjátok a változást. hiába érezzük. Akarnotok kell. mert akkor analfabéták leszünk! D: lesz. mert erősebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. a mi életünkhöz tartoznak. félelemből vagy egyszerűen azért. miért kéne többet akarnod! A: Ez nem éppen így van. azok a felnőttek. A látás a Teremtő ajándéka. hogy ez megtörténjen. A tanulásnak köszönhetem. akik látják. Ők közöttünk vannak. hogy halálra unom magam az óvodában és legtöbbször nem akarok oda menni. ha nem látjuk? D: Akarjátok. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt.. lustaságból. felnőtteknek kéne megváltoztatnotok a rendszert. akkor energia szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve. és látni fogjátok őket! Valójában vannak olyan emberek. kényelemből. Mutassanak rá az ujjukkal. Hogy aktívan részt vegyetek benne. hogy nem jó. biológia.

Az alsó mezőben található meg az összes alacsony rezgésű gondolatenergia-forma. A: De hogyan? D: Ahogy mondtam. Például a csecsemőmirigy az a mirigy. fóbiára. amit az anunnakik vetítenek ki és irányítanak. az a Valóság kivetítése. aminek az célja. hogy közömbösségben tartsanak. A tobozmirigy nagyon fontos része az embernek. hogy az ember megismerje az Igazságot. A: Jó. Amikor gondolsz valamire. amellyel mindenki rendelkezik.D: Ők aktiválhatják. A tökéletes. Lényegében az embernek most nagyobb teremtő ereje van. azért. ami a rosszra. A: Miféle interferenciák? D: Az anunnakik nem akarják. A: Mit nevezel te fölöttes énnek? D: Ez az Igazság. ami mélyen bennünk van elrejtve. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet2 gátolják. A: De nekünk szép gondolataink is vannak. mert a tőle jövő információkra kell alapoznunk. de amely nagyon el van homályosítva a létező interferenciák miatt. D: Harmadik szemnek is hívhatjuk. és nem a Föld alsó mezőjéből. még az internetes idők előtt hallottam. mivel csak ehhez van hozzáférésünk. Az anunnakik ide tettek mindent. akkor meghosszabbítaná az életünket. Mi ezekkel táplálkozunk. Először is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes én között. mint amikor elvetsz egy magot és várod. hogy az kinőjön. Ezt azok az erők hajtották végre. de mindenik beállítható lenne. hogy a tobozmirigyet valamikor az idegenek elcsökevényesítették. hogy leszedd a gyümölcseit. minden akaratnak. Ez a Mátrix közvetlen elérési vonala. blokkolják. ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból. Ezért a hibás információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek. Olyan ez. amely megengedi. gyűlöletre. A: Mi van a Föld alsó mezőjében? D: Mi innen kapjuk az információkat. Máskülönben minden mirigy mást csinál. hogy gátolják az emberek telepatikus és egyéb képességeinek a kifejlődését. Amit a fizikai szemeinkkel látunk. az átalakul gondolat-energia-formává és egy mátrixszegmenssel lép kapcsolatba. mint valaha. de az első szem és nem a harmadik. gondolatnak van egy rezgése.. létezik valamilyen technika vagy eljárás. akik az emberiséget rabszolgasorsra akarták juttatni. ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetően. igazi megismerés. félelemre. gyakorolhatják a kommunikációt és akkor ez az ajándék megjelenik és tudatosítható lesz. hogy a harmadik szemre gondolsz. A: De konkrétan.. halálra és sok minden másra vonatkozik. beszédnek. 53 . léteznek valamilyen követendő lépések? D: Természetesen. hogy az a óhaj megvalósuljon. amelyet ha tudatosan aktiválnánk. rémületre. 2 Egy saját vélemény: már régen. de konkrétan. hogy tudjuk ezt a felsőbbrendű látást kifejleszteni? Azt hiszem.

hogy ha igen a válasz. hogy meglepődj ettől. mintha semmit sem tudnál. a testem hátra hajoljon. Ily módon ide senki sem jöhet be. A föld be van burkolva ezzel. Hagynod kell. Kezdheted azokkal a kérdésekkel. Ennyit. Onnan láthatjuk a tengert. Tudnod kell. hogy ne add tudatosan te a választ. A: Konkrétan. A: Tegyük fel. A: És a válasz mindig igaz? D: Mindig. hogy a Mátrixra csatlakozzam. amelyekre tudod a választ. megpróbálsz a Mátrixhoz beszélni. hogy lépjen kapcsolatba veled. nem férsz be a testedbe. és ha nem a válasz. megérinted a vizet. lehet egy ágy lefekvés előtt. mondjuk. érzed. amelynek nincs Igazság megfelelője a Mátrixban. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. Megpróbálod érezni a hely illatát. Az éned tudni fogja. Aztán elkezded kérni a fölöttes énedet. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. mit szeretnél. Próbáld meg te is. Itt csak olyan programozásokat végezhetsz. és Aghton nem válaszol nekem. hogy mutassak meg neked egy eljárást. A: És hogy tudnánk elérni a Mátrixot? D: Teremtsétek meg a kapcsolat az elme és a fölöttes én között. szeretném látni az Igazságot. A: Hogyan? D: Mondok neked egy példát. mit kell csinálni. ami körülötte van. Ahol tetszik neked. hogy miért beteg. Aztán egy megkönnyebbülést. A: Felteszem. ami információként jön. Tedd fel a kérdést. nem mindent egyszerre. Nem kérheted a fölöttes énedet.D: De azok a mátrix mezőjéből jönnek A: És hol található ez az alsó mező? D: A Föld körül. Semmi más egyebet. és azt mondom. hogy megtudjam az Igazságot. Elnevezed ezt a helyet az Igazság Titkos helyének. hogy természetes módon. Amikor elérted ezeket az állapotokat. hogy átmegyek ezen a feladaton. hogy meggyógyítsa a nagymamádat. általában onnan jön. hogy csak a hozzád köthető vágyak fognak megtestesülni. hogy az Inuán vagyok. anélkül. mert az emberi agy nem tud egyszerre annyi információt befogadni. amelyek rád vonatkoznak. lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok. Megmondod neki. akkor a testem előre hajoljon. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni. Akkorát. hogy szenvedned kéne. mit kell még tennem? D: Agthon azt mondja. Nagyon egyszerű. De az csak részletekben adja meg az Igazságot. D: Odamész. De vigyáznod kell. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. távolítson el minden mérgező anyagot. Te oda mehetsz gondolatban. Minden. Ezt csinálom. békét érzel. ahova szeretnél. Az elején meg kell mondanod a testednek. hogy érzed. csak egy kis rész jön a Mátrixból. Szent lesz. amikor a fölöttes énemmel beszélek. Nagyon hasznos. amely benne van összegyűlve. 54 . a gondolat erejével egy speciális helyre megyek. Arra gondolok. Mit kell kérdeznem? D: Meg szeretném tudni az Igazságot. Az elején hatalmas szeretet fogsz érezni. Először a vízre nézel és arra. ahol senki sem zavarhat meg. Elhelyezkedsz egy olyan helyen. A: És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat? S: Én. Megkérdezheted viszont. hogy tetszik egy vízesés mellett.

Nagyon egyszerű. A: Hogy mutatja meg nekem? D: Vagy helyben. amit mond. hogy miért vagy beteg. A: De mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek? D: Ez elsősorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Most azokban az időkben élünk. A: És azt hiszed. A: De az egészséges a fogakra nézve! D: Semmi hatása nincs a fogakra. hogy akarnod kell. mert ti rákényszerítetek. mert azok nagyon normálisak. A: De ha az egy karmikus betegség? D: Akkor azt úgy mutatja meg neked. Legyen köztünk szólva. A lényeg. nem tudom. amely 1990 és 1996 után éleződött ki. filmszerűen a fejben. kitalálták az ételmérgezést. A balszerencséjük. hogy mérgező? D: Száz százalékosan. Tudom biztosan ezt. hogy a gyógyszereket vegyen be. aki nem álcázhatták volna magukat. amikor kiküszöbölhetjük a múltbeli problémákat. lényegében a miénk is. hogy miért nevezitek így. amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között. Nem veszed észre. 55 . Okosan van beletéve. miután kiküszöbölted a betegséged okozóját. meg kell tisztítanod magad a vegyszerektől. D: Mert megszoktad és már nem zavar. De először. A: És ha látni akarom az anunnakikat? D: Azt mondod. Láttam üdítőkben. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot. hogy jól legyek. sokkal erősebbeket. Akkor a Föld karmája elkezdett megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. Ezek nagy veszélyt jelentettek az anunnakikra. vagy küld egy üzenetet az elmédbe. hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés. ételekben. de tömeges inkarnációra gondolok. Tudnod kell. akkor nem lesz esélyed meggyógyulni. ha nem tartod be azt. Addig is voltak. vagy egy álmod lesz. hogy megértsd. amit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel és ezért más gépezeteket találtak ki. hogy látni szeretnéd az anunnakikat. A betegséggel kapcsolatban az éned először megmutatja. hogy hamarosan nem lesz. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. Ezért kísérleteket végeztek és arra a következtetésre jutottak. De rá voltam kényszerítve. hogy használjam.A: És ha azt akarom. hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja? A: Nem. de a legmérgezőbb a fogkrém. A: De melyek azok? D: Sokféle termék van... amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed működését. Csak akkor gyógyulsz meg. A: Milyen vegyszerre gondolsz? D: A fluorra. hogy lefekvés előtt fogat mossunk és az a testben marad és egész éjjel hat. ahogy mondtam. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. hogy meggyógyuljak? D: Meg szeretnék gyógyulni.

Csak a szemébe. A: Hogy érted hamarosan? D: Valahol 2009 végén vagy 2010 elején. azok az ők rabszolgáik lesznek. energia bombákat és gamma sugarakat. Muszáj legyen egy kis élelmiszer tartalékunk.A: Milyen gépezeteket? D: Reléket. Te is meg tudod csinálni ezt. mind a felszínen.. de nem a teljes lakosság. mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektől a rezgésektől és mindentől. Én személyesen alig várom. Rájuk nézek és tudom. Problémáink lesznek. kertes házat. 56 . A: És mit eszünk majd? A: Azt. Majdnem mindenki tovább megy. ők mit csinálnak? D: Mi nem fogunk mind meghalni. annál jobb. A: Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt. ami gazdasági manipulációnak nevezhető. vagy az időjárás miatt. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán. a levegőben. A: És a negatívakat? D: Próbáljuk ki a következőt! Nézz annak a személynek a szemébe. hogy már túl legyünk a 2012-ön. A: Nem hangzik valami jól! D: Nagyon is jó. különleges. magokat. mind gazdaságilag. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. béke korszaka.. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása alatt. amit ők szeretnének. de nagyon kevesen. Itt kevés az anunnaki vér. hogy nem így fog történni. Mindenki. de tudom biztosan. Egyfajta élő babák. de látom őket az utcán.. A: De hányan vannak? D: Nagyon sokan. D: Igen. Ez az. Nem tudnám megszámolni. D: Hamarosan bebukik a bankrendszer. A: De mi történik? D: Jó és szép lesz. D: Miért? A: Ha meghalunk. A fölöttes éned válaszolni fog. Egyre többen halnak meg. akivel beszélsz. fontos tudni ezt a dolgot. A Föld és lakóinak korszaka. Testvéremként ismerem fel őket. Vannak itt is. vagy amit termelünk. A: Nem hiszem el. Nézz és kérdezd meg. A: De hogy ismerheted fel őket? D: Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel. A: Ilyen hamar? D: Igen. Mindenhol. aki az inuakik DNS-ét hordozza. A pénznek nem lesz értéke.. amink van. mondtad már nekem. Vásároljunk földművelő eszközöket. valójában 2013 februárja után minden stabilizálódni fog és egy új korszak fog bekövetkezni. hogy inuaki vagy anunnaki. mobil telefont. hogy a földiek jók. Tudnod kell. Akik megmaradnak. Románia különben nagyon tiszta ebből a szempontból. Minél hamarabb. Jó lenne. A jó. A: Tudom.

Hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra. Én nem tudom. Rengeteg oka van ennek. Mert azok a rossz felé hajlanak. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe. Mindenki valahonnan belülről jön. miért léteznek azok az okkult pénzügyi társaságok. miért csak egyesek akarnak teljes embertömegeknek kárt okozni? A: És ezekkel az emberekkel mi fog történni? D: Ők a saját útjukat fogják követni. hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak.. A Mátrix fogja eldönteni ezt. A: És mit kell ezeknek tenniük. nem tudunk azokon segíteni? D: Nem. Csak ők tudnák ezt megcsinálni. Beléptek azok is. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek. Megkérdezhetik a Mátrixot. A: Én mégsem hiszem el. Talán egyesek a szüleiktől örökölték. a legtöbb. aki anunnaki vérrel rendelkezik. a legtöbbjük viszont nem.. Más felépítésük van. hogy mindenki. hogy talán kapnak még egy esélyt. A: De ők tudják. akik meg szeretnének változni? Ezeknek nem engedetik meg. Mit gondolsz. Sajnos! A: De én arra gondolok. Ők rezgésszinten ismerhetőek fel és annak ellenére. kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. D: Nem. akik fent vannak. hogy felmenjenek a társadalmi ranglétrán. hogy anunnaki. Ezeknek megadatik az a lehetőség. akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem! D: Higgyél nekem. Ez olyasvalami. mert jelenleg ez a legjobb manapság..A: És ha megtudom. akkor ez van.. mit tehetnek még. hogy nem tudatosult bennük. hogy anunnakik? D: Egyesek igen. mit tegyek? D: Kérd meg az énedet. 57 . Saját útjukat járják. egy csoporthoz tartozik. és akkor meg fogod érteni. amit tenned kell. Csak azok. A: De miért hiszed. vagy abból a vágyból. Létezniük kell még olyan embereknek. hogy nem léteznek. hogy kikerüld őket. hogy maradjanak? D: Nem. A: De ha vannak mégis olyan személyek. akkor megengedik nekik az anunnakik mátrixszegmenséből való kilépésüket. miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos szervezetekbe. akiknek helytelen valóságot mutattak be. Ezeknek elmagyarázták és elfogadták a feltételeket. hogy megváltozzanak. hogy miért csinálják ezt. A: És akik nem tudják. hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez? D: Semmit. hogy mutassa meg a természetét. A: És mindenki a szervezetből anunnaki DNS-sel rendelkezik. szervezetekbe rendeződnek. Nem tudták! D: Mi nem segíthetünk rajtuk. Ha nincs hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez. ha énjük nem érezte? D: Csak kíváncsiságból. akkor nagy a baj. az ők döntésük volt és ezekkel fognak továbbmenni. félelemből. ami nem magyarázható meg. Ha az általuk okozott rendellenességek súlyosak. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. akiknek nincs meg ez a DNS-ük. Ők nem tudnak az új energiának megfelelni. mi több tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában.

Gondoljanak csak arra mit jelent az ipar számára.. hogy a fluor mérgező! Mindenesetre azt ajánlom. Még megtudom azt is az internetről. ami növeli a rák veszélyét. az angliai Surrey egyetemről. hogy a tobozmirigy energetikailag segít az elő szervezetnek a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában. mert itt valami különleges fog történni. még a laboratóriumi vizsgálatok stádiumát jelentik. elolvashatja. Sokan vannak? D: Igen. melynek az utóbbi időben a kutatók egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az alvászavarok megszüntetésében. mint mennyien kéne. Sajnos. A melatonin egy hormon.org címen található. akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez.fluoridealert. a tobozmirigyet és meglepődöm a talált információk mennyiségén. mint mindent. D: Álljunk meg. Szerepe a melatonin3 váladék termelésének szabályozásában van. mondtad.. hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó faktor. aki bebizonyította. Ugyanazon a honlapon megtudjuk. aki felhívja rá a figyelmünket. hogy a fluor a felelős a csontrákért is. amely a két agyfélteke között helyezkedik el. hogy legyenek. A: Nálunk is? D: Igen. Még többen. hogy végigolvassák ezeket az oldalakat. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak. hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor tobozmirigyre gyakorolt hatásán. A legtöbb adat a http://www. Rájövök. De miért? 3 A tobozmirigy által termelt anyag. de szükség van valakire. Ez az anyag felelős a napszakokhoz alkalmazkodó természetes alvási ciklus fenntartásáért.A: Mond csak. és ennek az elemnek a nagymennyiségű tárolása súlyos működészavarokhoz vezet. Tudnunk kell. aki felráz bennünket. Tényleg nagyon sokan. megértheti. Egy sor tanulmány állítja. Dávid elmenése után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort. hogy mindezek elérhetőek számunkra. Sok érdekes információt találnak itt. E tanulmány első futára Jennifer Luke doktor volt. A dolog hátulütője. de nincs az anunnakikhoz. amely segít a pubertás szabályozásában. hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy. hogy ezeket nem veszik figyelembe. A: Igen. Valószínűsíthető a különböző rákos megbetegedésekre gyakorolt kedvező hatása is. korai időszakban kiváltja a pubertást és csökkenti szervezetet a szabadgyökökkel szembeni védekezését. Bárki hozzájuk férhet. ami nem felel meg. hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott első célpont. 58 . és ugyanakkor megvédi a szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen. Megtudom innen. ha bebizonyítanák.

hogy megtisztuljanak ettől a betegségtől. utasítsa vissza a szomorú történetek meghallgatását. Utasítsa vissza a negatív. hogy a jobb kezéből szeretet. tudatosan étkezzen. Hogy harag nélkül. Amit elsősorban neki tennie kell. ahol az található.IX A: Beszélhetnénk ma néhány kezelésről vagy terápiáról? D: Igen. hogy megbetegítette a testet. béke. A: Tudnál valamit mondani a rákgyógyításról? D: A rák akkor keletkezik. amikor a személy ellenszegül a Mátrixszal. miközben beszél a tumorral. hogy köszönje meg a jöttét. Egy nagy segítség. De ha az ember figyelembe venné. Akiknek megadatik az esély. formáktól. hogy kezdjen el kommunikálni vele. amelyek negatív töltéssel rendelkeznek. A: Ennyi az egész? D: Nem. Aztán meg kell változtatnia az életét és a gondolkodásmódját. Az a beteged által létrehozott program által került a testbe. de mindvégig fennáll a meggyógyulás lehetősége. hogy megváltozzon a valóságban. akkor a szervezet reagál és kifejleszti a betegséget. hogy jött. hogyan kell eljárni. Küld egy üzenetet. Tegye a kezét a helyre. A: Hogy tudatosan étkezzen? D: Vagyis tartsa be a diétát. A: Ez számomra már sok! D: De miért? Nem szeretnéd figyelmeztetni a gyermekedet. Csak természetes szappanokkal mosakodjon és kerülje a klórt és a fluort. energiáktól és meggyógyulna. ha kilépik a karmikus nyomdából. Ellenkezőleg. meg kell kérnie. a vészjelzést. Sajnos ez a dolog nem köztudott. Párhuzamosan ezzel kérjen bocsánatot a Mátrixtól. Ha valaki megszegi a küldetését. Utasítsa vissza az állati zsírokat vagy vegyszerrel kezelt élelmiszereket. Kire gondolsz? A: Van egy betegem. csend. Hozomány is lehet. Képzelje el. elfogadás árad ki. miután megköszönte. megtisztítaná magát az életével szembeszegülő gondolatoktól. A legtöbbször a 59 . akinek daganat van a gyomrában. pesszimista lényekkel való kapcsolatba kerülést. D: Adj egy konkrét példát. azok nagyon kedvesek a Teremtőnek. szeretettel kezdjen beszélni vele. mert másképpen nem lesz esélye a sikerre. kijavítaná. hogy a tumor egy élő entitás és sajátos megnyilvánulási mechanizmusa van. kérje bármilyen általa hozott zavar eltüntetését. ami után sok száz év szenvedés várna rá? Így tesz a Mátrix is. Nagyon fontos. mielőtt az egy helyrehozhatatlan hibát követne el. A: És mennyi ideig kell ezt a dolgot csinálnia? D: Amíg a tumor eltűnik. Tudnod kell. hogy elmenjen. hogy megértette a figyelmeztetést. hogy ez nem egy büntetés. Mit kell csinálnia? D: Elsősorban tudnia kell. Legyen minden természetes. Ahogy mondtam a tumor egy élő entitás. vagyis a lélek ezzel a problémával érkezik. A: De adj egy példát. ne nézzen olyan filmeket és híreket. hogy megértette az üzenetet és megváltoztatja az életét.

A: Vagyis ha elvesztem a lábamat vagy a kezemet. Egyes nemes lelkek tudják. hogy meg kell változtatni az elmében az illető tevékenység polaritását. hogy a Mátrix nem jegyzi fel? Ez olyan. a Mátrix feljegyzi ezt magának. Mi történik. hogy őszintén megbántad a tettedet. hogy szenvedjen és kínlódjon valamiért. hogy ott van a probléma. Ez azt jelenti. de ha az személy már nem él vagy elköltözött valahova és nem tudom. akkor tudni fogom. Minden. hogy adja át annak a személynek. ami nem karmikus eredetű. A: Ez azt jelenti. vagy valamilyen problémád lesz. 60 . A Mátrix megbocsájt? D: Néha valaki életének kioltása nem egyenlő a gyilkossággal. és aminek halálnak kell lennie egy egyszerű sérüléssé alakul. embereket és képeket küld bizonyos eseményekről. Először bocsánatot kérek a Mátrixtól és megkérem. ahol meg kell fizetned az életeddel. harmóniám küldöm el neki gondolatatban. hogy valamelyik kedvesüknek kell reinkarnálódnia. de életben maradsz. A: Elmondanád érthetőbben? D: Amikor a Mátrixhoz kapcsolódom és megjelenik a fejemben a szomszéd. Amikor ahhoz a ponthoz jutsz. hol van? D: Akkor beszélek a Mátrixszal és a teljes szeretetem. A: De tegyük fel. Ez olyan. mint képmutatás. A: De a gyilkosság az gyilkosság. hogy engedje meg kitörölni ezt a zavart. de a Mátrixban csak egy tett eltörlését jelenti. Lehet. bárhol is van.Mátrix válaszol erre. Akkor a jogukat kérik. mint amikor a bűneidért imádkozol. hogy meghaljanak és megmentsék azt. amelyek valójában zavarok. melyek azok és azonnal intézkedik. hogy megérdemeltem? D: Természetesen. mert megöltem egy embert. ha megbánod. akivel összevesztem. Meg kell próbálnom visszaállítani a harmóniát. Ötleteket. vagy más életekből tartozó személy menti meg. ez egy létező zavar kisimítása. Azt gondolod. hogy megöltünk valakit. hogy lejöjjenek a Földre azért. Aztán megpróbálok kapcsolatba lépni az illető személlyel és kibékülök vele. a Mátrix figyelembe veszi. amikor bocsánatot kérek? D: Ha a kérés teljesen szívből jön. A zavart viszont csak egy ellentétes tettel lehet megszüntetni. Ebben az esetben az ember szabadságvesztéssel fizet meg a Földön. Megismételni a hibát és utána megbocsájtásért esedezni nem más. és megkérem. hogy ha én a Mátrixhoz imádkozom megbocsájtásért. Vagyis a megölt személy a gyilkosod lesz egy másik életben. A: De akik szervbeültetést kapnak? D: Azok életét egy másik életből. amit tenni kell. A: Jó. a Mátrix megbocsájt nekem? D: Igen. A: És újból megtehetem ezt? D: Szívből jövő bocsánatkérésre gondolok. azt kell tudnom róla. A Mátrix tudja. hogy a probléma ott van. kitörölve azokat. mint amikor magadat próbálnád becsapni.

hogy optimálisan dolgozzon és kerüljenek teljes harmóniába az új testrésszel. fájdalommentesen. amelyek megszüntetik az ezek alapjául szolgáló gondolat-energia-formákat. A: De miért csak egyesek érzik a jelenlétet és mások nem? D: Mindenkinek kell éreznie. hogy erre gondoljanak és innen bizonyos torlaszok származnak. Ezt hogyan magyaráznád meg? D: Minden tárgy. akik keresnek. Ez valójában bizonyos tartozások visszaadása. dolog vagy a mi esetünkben testrész megőrzi annak a személynek a tulajdonságait. amíg az elment lélek úgy látja. akié volt. amelyekből az illető szerv felépül. viszont azokat is meg lehet oldani másképpen. hogy bizonyos problémák karmikus jellegűek. Tudnod kell. akik szervátültetésen estek át és azt mondják. Minden az elmétől és az Igazság iránti vágytól függ. amelyet nem nekik szántak. 61 . De tudod. hogy bizonyos szokásokra tettek szert. Amikor bekerülnek egy új szervezetbe. hogy a személy kezd bizonyos dolgokat előnyben részesíteni vagy új szokásai lesznek. miért ne próbálnál neki jót tenni ebben az életben. A: De hát azt mondtad.. hogy tüntesse el a zavarokat. akik kidobják a beültetett szervet. köszönjék meg a donornak az áldozatot. A: Csodálatos lenne. míg mások megtagadják. Egy ember meghal. vagy nem tudtak kapcsolatba kerülni vele és rezgési és energetikai kapcsolatot létesíteni vele és így a szervezet betolakodóként kezelte. hogy az donor valamiképpen kapcsolatban marad azzal. én mit nem értek? Miért kéne ebbe a helyzetbe kerülnöd? Miért lenne szükséged szervátültetésre? Az ember meggyógyulhat. hogy a sejtek élő létezők es egymástól függetlenek. akkor nem csinálnak mást. Itt a sejtek memóriájáról van szó. Ez egyfajta segítség. köszönjék meg neki a segítséget.Ez a kapcsolattípus viszont nagyon ritka. mielőtt ebbe a helyzetbe kerülne. mint amire meg voltak tanítva. olyan ellentétekkel. A: Vannak viszont olyan személyek. A: És mit tehetnének azért.. kérjék a Mátrixot. hogy a szerv tökétesen beintegrálódott a befogadó ember testébe és elméjébe. D: Igen. Ennyit kéne tenni. de a különbség az elfogadásban és tudatosulásban rejlik. mert az adományozó lélek jelen van. amelyekkel nem rendelkeztek azelőtt. akinek a testrészét adta. törölte a számláját és saját élete után nézhet a következő reinkarnáció során.. hogy egy másik életben valakinek rosszat csináltál és szenvedned kell. Köszöntsék az új testben. amelyek bármilyen kapcsolatot és kommunikációt megakadályoznak. de nem tudjuk ki ellen tettük. kérjék meg. mások éppenséggel érzik a szervadó jelenlétét.. amelyek miatt szenvednek. hogy ellensúlyozd a töltését. A: Vagyis? D: Vagyis ha tudod. Vannak személyek. Ez nem lesz életre szóló kapcsolat. csak addig fog tartani. Ezeknek vagy olyan szervet ültettek be. hogy a szervezet elfogadja azt? D: Beszéljenek vele. D: Igen. Így magyarázható. Tehát aki feláldozta magát. mások viszont e halálnak köszönhetően esélyt kapnak az életre. A: Vannak olyan emberek. Azok a hordozó személy bizonyos tetteit vagy kívánságait rögzíthetik. akik turkálnak és megtudják az igazságot. Ehhez a dologhoz hozzáadódik az is.

Ha nem csinálnánk több rosszat. de néha akaratlanul rosszat csinálunk. Bármit megtehetsz. 62 . Főleg ebben a periódusban az embernek megvan az esélye. de csak azok lesznek. Az utolsó inkarnációnkat éljük. mint az Inuán. de hogy mennyi idő alatt fog megvalósulni a harmónia. De a legfontosabb. hogy helyrehozza mindazt. gondolatot vagy akciót. amit érdemlünk. a negatív gondolat-energia-formák idejének vége. a rossz. balszerencse vagy betegség. a spiritualitás.. hogy aztán évvégére minden stabilizálódjon. A: Azok nem maradnak a Mátrixban? D: Az elején nagy részben a Mátrixban maradnak. A Föld megtanulta ezeket az aspektusokat és most tovább lépik. a létrehozott energiák visszaküldődnek.. A fontos. Nem érted. amikor visszaadhatod az adósságaidat. itt emberre. hogy tudatosan éljünk. Meg van a lehetőséged... amely elmegy. és mi vele együtt megyünk.. hogy a Föld egy új korszak felé halad. a konfliktusok. az élet és a szellemi fejlődés ellenes gondolat-energia-formát. ami kárt okoz egy létezőnek. tudhatjuk. növényre.. ha tiszta szívből akarod.. A Föld valóban megcsinálja az ugrást. A Mátrix megtagadja a befogadásukat. vagy ami bármilyen tönkretevést jelent. Most.. A: Igen. akkor minden tökéletes lenne. hogy akarnod kell és az élet abba helyzetbe állít. hogy megvalósuljon a harmónia és erre nincs már lehetőség. hogy ítélkezés alapján dönts. mint az Inuán? D: Nem tudom felbecsülni. D: Nem létezik ilyesmi! Hogy csinálhatnál akaratlanul rosszat.. akik nem vittek nagy zavarokat a Mátrixba. a dolgok 2013 után fognak beállítódni. amelyben meg tudjuk változtatni a karmát. mivel a Földnek és ebbe beleértve a mátrixszegmensét is minél tisztábbnak kell lennie. hogy minden. hogy a háborúk. Minden zavar megszüntethető. amikor megvan az a mérlegelési. Minden olyan tettet. vagy részleteiben több élet során a létrehozott negatív energia nagyságának függvényében. Normális esetben 2013 februárja után a jónak kell következnie. a béke korszaka felé? A: Értem. Ezért jelenik meg az életben mindenféle akadály... D: Ugyanaz lesz. A: És ez jó? D: Persze. A: Ez azt jelenti. Mátrix ellenes tettnek hívnak és negatív gondolatenergia-formát hoz létre. a jó. Ezekkel fizetünk meg. hogy próbáljunk meg ne generálni több ilyen. Az embereknek meg kell érteniük. mennyi idő alatt lesz olyan. hogy az utolsó inkarnációnkat éljük? D: Nem. és többnyire visszatér. hogy mi egymáshoz kötődünk. ami körülvesz bennünket.. hogy mi lesz. és ezeket vagy egy életben kapják vissza. különben egy másik életre kéne várnunk. de vissza is utasíthatsz. amit elrontott. Az emberek megértésétől függ.. Béke.. hozzánk tartozik. Ez egy plusz esély arra. szeretet és harmónia. gondolkodási képességed. zavart okoz. ha megértenénk... hogy továbbmenjünk. amit adtunk. de nem tudom elképzelni. hogy az embernek az általa létrehozott energiákkal kell szembenéznie. Ezt azt jelenti.D: De. és hogy segítenünk kell és részt kell vennünk aktívan az egyensúly megőrzésében. állatra vagy a Földre gondolok. Visszakapjuk mindazt. A: Mond csak. nem tudom. Az ugrás után is fognak lelkek jönni a Földre.

. de csak néhány éve ezelőtt értette meg a hivatását. aki elmagyarázza és segít az embereknek. hogy tudatosítsák a küldetésüket. de függ. 2013 után csend lesz. 63 . hogy használni fogod azokat. Ennyi van beprogramozva. hogy megtörténjen és meg is történt. Miféle missziója? D: Innen fog az elindulni a dolgok új megismerése. A: Talán. Valójában most idős ember. hogy 2012 után egy évig fog tartani a Föld és az emberek stabilizálódása? D: Valahogy így. Alkalmaznod kell azokat.. küldve voltam. a mátrixmező pedig egy megtisztító impulzust fog küldeni. Akárhogy is nem számít. függetlenül attól. ha valami történne. Mostanra volt beprogramozva. Kapcsolatod van mindkét mátrixszegmenssel. A: Ki fogja beharangozni? D: Egy férfi.. A: Létezik ez a férfi? D: Már régóta létezik. mint én. akkor nem sikerülhet nekik.. Mostantól kezdve a saját erődből fogsz új információkhoz jutni.. és ugyanúgy hívják most is. hogy találkozzunk és akkor megvalósult a lehetősége ennek az akciónak. D: Nem is kell. mint tettekben át kell alakulniuk. vagy mit gondolnak az emberek. Innen fog egy olyan ember elindulni. Küldetése van. A: Alkalmazni fogom. aki János tulajdonságait hordozza. azoknak úgy gondolatban. A: Megmondanád.. hogy találkozni fogunk 2012 után. Te pont olyan vagy. de nem tudatosult bennem ezt a dolog. A: Vagyis? D: A Földbolygó 2012 végén fogja meglépni az ugrást. az Inuáéval és a Földével. Ez azt jelenti. Ha azonban az emberek megértik.. A: Ezt mondtad már nekem. Így kellett lennie.. A: Mint Keresztelő János? D: Egy olyan lélek. Akik itt maradnak. A megjövését be fogják harangozni. Ha nem lesznek felkészülve. A: Hogy fog kiválasztódni a lakosság? D: Különböző kataklizmákkal vagy betegségekkel.A: Úgy értsem. hogy megint történni fog valami. igen.. ami kiválogatja a lakosságot. A: De miért pont én? D: Mert neked teljesen tiszta inuaki DNS-ed van. hogy mit csinálnak. konfliktusokkal… sok módja van ennek. hogy ebben az évben tízszer találkozzunk. hogy miért választottál engem? D: Nem választottalak. akkor a Mátrix lecsillapodik és minden rendben fog lezajlani. Ez után aztán teljesen csend lesz. Szerepelt a küldetésünkben.. Biztos. A: Mi még találkozunk? D: Én azt a feladatot kaptam. Ő elkezdte már mondani. hogy ki fog megjönni. Sajnálatos lenne. D: Ahogy én látom. Románia egy különleges hely. A: Tehát biztos. D: Meg fogod látni.

De ő még más tulajdonságokat is hordoz magával. de ő még nem értette meg ezt. és kinyilvánítjuk majd ezt. hogy már nincsen sok. Ezért a mi országunk nagy részben védve lesz azoktól az eseményektől. Mindenestre a tény. hogy fizikailag itt lesz a Földön. amit felvesz majd. kompatibilisé téve vele. hogy most. A: De ő nincs közöttünk? Nem született még meg? D: Ő nem fog megszületni. meghamisították. Csak a Mátrix tartalmazza ezt az információt. amelyek jönnek. Még más küldetése is lesz az új világban. Valóban értékelni kéne azokat. Ez hasonló ahhoz.A: És tudja a világ? Hallottak róla? D: Csak egy páran. De ő nincs még benne. megszületett. Viszont még nem érkezett el az ideje. fejlettebbek. Én csak azt tudom. mint a mindannyinkéba. ezeket az időket éljük. nézd csak meg hány gyógynövényünk van. Ugyanakkor elmondható. Az embernek egyszerű természethez fordulással képesnek kell lennie harmonizálódni. mert nem tudom ki az. Belénk hatol a lélegzete és mi másfélék leszünk: jobbak. 64 . itt van. hogy be fog lépni egy olyan testbe. Meg szeretnék állni. akik az mindenkor a hitet terjesztették? D: Igen. A: Ez azt jelenti. ami történni fog. azokét a lényekét. mint amikor valaki egy plusz információt. de becsülettel szólva őt ellopták. Románia volt kiválasztva erre a feladatra. hogy képesek legyünk a bolygó új koordinátáihoz igazodni. gondolkodásra kéne okot adjon. A: És ő hozza meg az új Messiás eljövetelének a hírét? D: Igen. az ő energiája mindannyinkéba be fog hatolni. energiát és fényt ad nekünk. de ezeket most nem mondhatom el. megértőbbek. Minden tulajdonságuk megvan abban. Meg kéne értenünk. A: Azokra gondolsz. itt. ugyanúgy belépik majd a neki szánt testbe. A: Elmagyaráznád? D: Abban a pillanatban. hol van? D: Nem. A: Vagyis Jézusét? D: Aki mint Megvilágosító fog eljönni sok olyan tulajdonsággal rendelkezik. amely már itt van Földön? D: Igen. hogy ez a fejlődésünk esélye. Még a növények is tudják. hogy amikor ő eljön. akik itt éltek. aki jönni fog. Akárhogy is egy szentelt földön élünk. A test. Akik feltárták az Igazságot. mennyire változatosak. annak ellenére. amivel Jézus rendelkezett. Románia fontos élelmiszersegélyező ország lesz. hogy meghallják a hangját. Meg fogjuk érteni. A: Ez a test Romániában van? D: Igen A: Megmondanád. Körülbelül ennyi. És természetesen a Teremtő. hogy valóban testvérek vagyunk.

de nekem még tanulnom kell. Álljunk itt meg. X A: Ez az utolsó találkozásunk. A: És ez rossz dolog? D: Igen. 65 . Mert nekik ez az energia feltöltődés ártalmas lenne. Nekik ismeretlen ideig kéne egy helyben maradniuk. amely a Mátrixból jön? D: Igen. hogy tudunk. meg szeretnék még kérdezni egy dolgot. amíg a teljes szegmensük kompatibilis lesz velük. hogy hiányozni fogsz. Ez a üzenettovábbítás abból célból van. A: Miért? D: Ők azok. befejezhetnék a programozásukat. de kivétel nélkül mindenki ki van téve ennek a magas energiájú bombázásnak. hogy felkészítsen a magasabb energiatöltet befogadására. A Mátrix tudja ezt a dolgot. D: Te is nekem. Olyan ez. Ez azt jelentené. hogy miről van szó és milyen csodálatos ajándékot kaptunk. A: Köszönöm. ami miatt blokkolva lennének az reinkarnáció alól és várniuk kéne. hogy mentális szinten bármikor kommunikálhatunk. mások még nem értették meg. mintha valaki fényt gyújtana az elménkben. Egy ideje magas frekvenciájú gondolat-energia-formákat kapunk.A: Mielőtt befejeznénk a mai beszélgetést. Egyesek egyáltalán nem tudják befogadni. Mindezen változásoknak a célja. és ezért igyekszenek lépéseket tenni. A: Mi tudni fogjuk. D: Persze. mert elvennék tőlük a gyors fejlődés esélyét. Meglátod. A: Talán te igen. Ők a fejlődés más fokán állnak és más utat kell végigjárniuk. azzal a különbséggel. D: Parancsolj. de ne feledd. Még az anunnakik is ugyanabban a helyzetben vannak. A: És mindenki egyformán fogja megkapni ezt az energiát. hogy miért érzik másképpen magukat. hogy megkapjuk. A csoporttal menve kitűnhetnének. A Mátrix elkezdett már dolgozni ezen. hogy másfélék vagyunk? Tudatosítjuk ezt a dolgot? D: Igen. Tudd meg. akik más szintek felé mennek. Ez a magasabb energia egyszerre lesz adva és ezért a szervezetünknek teljesen rá kell hangolódnia és kész kell lennie ennek befogadására. A: Miről szeretnél ma beszélni? D: Az anunnakikról szeretnék beszélni. hogy ezt nagy veszélyként élik. hogy nem felelnének meg az új mátrixszegmensüknek és ki lennének onnan téve. megtudjuk. ami megemelné a rezgésszintjüket. és ezért megakadályozta ezek energetikai hozzáférését. hogy képesek legyünk befogadni ezt a mennyei lélegzetet. Abban a pillanatban. elkezdjük másképpen értelmezni a dolgokat és végre meg fogjuk érteni az Igazságot. Egyesek érzik már és elkezdtek saját magukkal dolgozni. de különböző képen fogjuk fel. saját maguk tehetnének meg dolgokat. hogy megemelje a rezgési és energetikai szintünket.

Ők egyfajta élősködök. hogy az emberi elme olyan hullámokat bocsájt ki. vagy bevezetik a kataklizma. Ők ezeknek az érzéseknek tehetséges terjesztői. Minél több ember fog gondolatban egyesülni. mivel a mátrixnak az összes ellenséges erőt el kell távolítania. de a Föld sorsával kapcsolatban semmit sem tudnak tenni.A: Kérlek. hogy megakadályozzák ezt. A: Miért? D: Mert tudják. hogy megváltoztassák a gondolkodásunkat. lehet szó harmóniáról. azok komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel. hogy megtaláljuk az igazságot. mik vagyunk. hogy mi továbbmehessünk. Ők a pánik. A: És hogy akarnak befolyásolni? D: Félelemmel. Ez a Mátrix ajándéka. halál gondolatát. amit mondani szeretnék. A: De ők saját maguktól nem tudják létrehozni ezeket a blokkoló energiákat? D: Nem. a világnak szenvednie kell. ami jönni fog. Minden. de mindig léteznek olyanok. pusztulás. D: Ők életük legszomorúbb periódusát élik most. Inuának száz évek kellettek. fel kell hagynunk a régi szokásainkkal. Akik megteszik. és mi megfelelünk a szegmensünknek. hogy létrejöjjön az egyensúly. Mi a Mátrix gyermekei vagyunk. El kell küldenünk a Mátrix felé azokat a gondolatenergia-formákat. Nekünk csak egy pár év fog kelleni. Nekik csak az a lehetőségük van. hogy azok olyan gondolat-energia-formákat hozzanak létre. úgy lesz az ugrás könnyebb. mert ez csak a mi ajándékunk. A: De a Mátrix nem csinálja meg ezeket a változásokat anélkül. Az idejük a végéhez közeledik és megtesznek bármit. de a változás annál fájdalmasabb és nehezebb lesz. materializmus nagy mesterei. A: És nekünk mit kell csinálnunk? D: Akarnunk kell a változást. hogy befolyásolják a népességet. hogy mi aktívan részt vennénk benne? D: De igen. akkor a Mátrixba bekerülő gondolat- 66 . gyorsabb. A hangjuk kezd hallhatóvá válni. Ellenkezőleg. Mi mindannyian elkezdtünk kérdéseket feltenni. hogy mi történik. amely legalább egy ideig megakadályozhatja a változást. akik megértették már. Vannak emberek. amelyekben kérjük. nagy veszteségektől mentes. Mert ahhoz. hogy ennek így kell lennie. Tudják. Jelenpillanatban az Igazság árasztja el a Földet. honnan jövünk és hova megyünk. hogy a zavarokat eltávolította a Föld mátrixszegmenséből. de ez rövid idejű szenvedés lesz. ha a teljes emberiség összedolgozik. hogy hamarosan lelepleződnek. fel kell szabadulnunk a megismerés korlátaitól és teljes szívünkből kell elfogadnunk mindazt. Csak az után. Csak mi tudjuk megváltoztatni vagy meggátolni azt. gyűlölet. Egyre többet beszélnek 2012-ről. hogy ezek a dolgok megtörténjenek. kutatni. hogy olyan energiákat küldjenek. Ezért ők mindent megragadnak. félelem. amelyek tompulttá tesznek a Mátrixból érkező információk befogadásához. a sarkok felcserélődéséről. különböző gazdasági krízisekről vagy a globális felmelegedésről. Ez befolyásolja a gondolatainkat. hogy az új rezgéshez alkalmazkodjon. meg van a lehetőségük. akik vagy megkérdőjelezik ezeket az információkat. amelyek megmódosíthatják a teret és az időt és befolyásolhatják a Mátrixot.

De ha mégis elfogadnánk. hogy az anunnakik miért nem hagynak békén. A mi feladatunk. csökkentve a veszteségeket.energia-formák segítenek. Másfelől az emberek végre megértik majd. Ezt nem tudják az anunnakik elfogadni. segítsük azt. amikor tudod. hogy a tudatos és a tudatalatti elviselhetetlen mennyiségű negatív információnak lesz kitéve. szerszámokra és mindenre. akkor a gondolat-energia-formák. hogy lehetetlen a teljes emberiséget rávenni. Magyarázzuk meg nekik. Ahogy már mondtam neked. amely vagy az élő szervezet saját maga tönkretevésének folyamatát fogja elindítani. de egyik sem jó lehetőség. másodsorban pedig a mentális felkészülésre. vagy legalább akarjanak 67 . és a Mátrix a maga rendjén. hogy nem függnek senkitől és semmitől. hogy mi mind egyformák vagyunk. vegyünk részt aktívan ennek a programnak a terjesztésében. hogy valami természetes dolog. hogy egyformán gondolkodjon? D: Nem lehetetlen. Minden ember. magokra. hogy kormányok. Miért kéne egy ilyen lehetőséget elszalasztani? Minden lélek millió éveket dolgozott. Nem kell többet lenyelnünk a napi méregadaginkat. Most van itt az ideje. Eljött a mi időnk. Ha ellenkezőleg. hogy megmondjuk nekik. anélkül. hogy az átmeneti és a végén valami jó vár rád. amelyeket mi létrehozunk ugyanolyan rezgéseket vonzanak hozzánk és ez azt csinálja. hogy nincsenek ellenséges tényezők. ami élelmet és menedéket jelent. akkor sem tudnának itt maradni. A: Milyen biztonsági intézkedésekre gondolsz? D: Elsősorban egy kevés élelmiszer tartalékra. hogy felébresszük az emberiséget. A: Felfogod. hogy a gondolataink csodálatosak. Meg kell mutatnunk nekik. gondolkodjunk pozitívan. hogy ennek az ereje megnövekedjen. az meg is fog történni. és hogy mi részt veszünk ebben a mennyei tervben. ahol a Föld megcsinálja az ugrást. nagy hiba lenne ebben a percben megbukni. A: Igen. A: Még mindig nem értem. hogy próbáljuk megértetni velük. és amit akarunk. Támogassuk őket. Hogy képesek egyedül irányítani. D: Nem tudjuk elfogadni. hogy a többség adja a hangot. Mindenkinek akarnia kell a változást. ennek megfelelően válaszol. hogy felébredjünk és kezdjünk el érezni. a szeretteinkkel. Talán őket is el fogjuk fogadni. Körülbelül ennyit kell tennünk. ne feledd. vagy a lélek elhagyja a Föld mátrixszegmensét. hogy saját maguk urai. A: Mit kell tennünk? D: Meg kell értenünk. hogy eljusson ide. már rég elűztük volna. félelemmel gondolunk valamire. bizonyos családok. mert nem felelnének meg a Föld új rezgésszintjének. mert ha ismertük volna a valóságban. Sokkal könnyebb egy nélkülözési időszakon keresztülmenni. ami exponenciális megnöveli az aktív résztvevők számát. hogy mindennek van logikája. bankok rabszolgái lennének. közeledjünk mentálisan ahhoz a ponthoz. de hogyan? D: Beszéljünk az emberekkel. a barátainkkal a közeledő változásokról. hogy nincs semmi veszély. hogy könnyedén átjussanak ezen az átmeneti időszakon. kezünkbe vegyük az életünket. aki alárendeli magát az új mátrixszélnek segíteni fog. figyelembe veszi. mit jelent ez a változás és miért van szükség rá. hogy megtegyenek bizonyos minimális biztonsági intézkedéseket.

Másodsorban mindennap felébredés után csináljunk egy rövid meditációt. Ez arra kényszeríti őket. akik rájuk hasonlítanak. hogy mi vagyunk azok.. hogy arra gondoljunk. hogy elrejtőzzünk. mások csatlakoznak az elképzeléseidhez. hogy hányan ítélnek el. hogy az. de ezek nem csökkentik a hibáinkat. hogy bizonyos elméletek. úgynevezett betegségek ellen. ha megtudja. Sok módszerük van. Meg kell érteniük. hányat tudnál megmenteni. hogy jobbak és megértőbbek legyünk. hánynak változtatnád meg a gondolkodását... de ez el van ferdítve. hogy megváltozzunk. amit hiszünk. befolyásoltak. Akik nyíltan beszélnek erről. elsősorban manipulált élelmiszerekkel bombáznak. minden nap olyan ellenséges energiákkal bombáznak. Ez a legkönnyebb módja annak. amikor a bolygó megcsinálja az ugrást. hogy kilépjünk a gyűlölet mátrixbeli frekvenciájából. A: De az emberek teljesen bolondnak néznének. Ők látják már ezt a dolgot és félnek. de fokozatosan. Ők ideiglenesen egy másik térben maradnak.részletesebb információk után kutatni. hamisak. beültettek. hogy én tudtam. hogy alvás közben közvetlen kapcsolatba léphessünk vele. amit a Földdel tesz. mit hiszünk. meg van csonkítva. az egy általunk. amelyek blokkolják a szeretet csakránkat. hogy azok bizonyítsák. Most van az ideje. Energetikai szinten. Meg kell mondanunk mindent. Testünk és az elménk radikális átalakulásokon megy keresztül. Így saját magunktól rákapcsolódunk. Nem lesznek anunnakik sem. hogy nem bocsájt meg nekünk semmi. az elménk által létrehozott valóság. Ez lehetővé teszi. akarnunk kell. egységesen rezgünk a pulzusával és ugyanakkor lépésben maradunk azokkal a módosításokkal. ahol nem fog létezni többet félelem. amit manapság megélünk. Az számít. Könyveket adnak ki és műsorokat vetítenek azzal a céllal. A: Nem olyan nehéz! D: Nem nehéz. 68 . Majd minden este. Mi vagyunk az egyedüli felelősek. Abban a pillanatban. gyűlölet és materializmus. Arra kell gondolnunk. akik ezt megtettük.. hogy hánynak segítettél? A: Logikus. D: És akkor mi van? Egyesek egyenesen bolondnak gondolnak. megbüntetik. ami majd minden szempontból felkészültté tesz az eljövő változásra. hogy az a valóság. hogy mit fog mondani a szomszéd. hogy hány emberen segíthetnél. ha megtudja. ezért a lisztbe lehet a legkönnyebben bizonyos „hatékony” anyagokat bejuttatni. mások pedig a saját válaszaikat keresnék. A: És hogy nyilvánulnak meg ezek a támadások? D: Fizikai síkon. mert ők nem tudnak velünk tartani. D: Elsősorban minden nap. amelyben próbáljunk a szeretet rezgési frekvenciájába belépni.. elalvás előtt kérjük meg a Mátrixot. Aztán érdekes beoltási hadjáratokat folytatnak. A leghasználtabb élelmiszer a Földön a kenyér. Mindenkinek közülünk. azokat kinevetik. amelyeknek egyébként nyilvánvalóknak kell lenniük. hogy felfogjuk a Mátrix által küldött hasznos energiákat. hogy növeljék az energetikai és információs támadásaikat. ami elmúlik. mi fog jönni. De mit csinálhatunk? Konkrétan. Arra kell gondolnod. hánynak segítettél. Ez lehetetlené teszi számunkra.. de magamban tartottam. Nincs már időnk arra. mi együtt leszünk ott vele és egy másik világba kivetítve fogunk felébredni. mit mond a szomszéd. Igaz. vagy az. zsaroltak. azok társaságában. kiközösítik.

ha csinálsz egy keresztmetszetet a törzsről. hogy amikor náluk éjszaka van és dél. Ezek gránitból vannak. D: A réz jó irányban befolyásolja a növények fejlődését. A: Talán innen származik a réz és a Vénusz bolygó kapcsolata. A belsejükbe különböző földalatti járatokon keresztül jutnak. hogy pozitívan befolyásolja az emberi DNS-t. Bizonyos időközönként az anunnakik bemennek és leellenőrzik. A: És semmit sem tehetünk. de a belsejük üres. Nagyon sokat segít. Védekezhetünk csupán. Gondolkodj csak. terápiás hatása van a tüdőre és a közeljövőben felfedezik. Az anyámnak van egy négyzet alakú gyűrűje. Egyszer éjfél körül és egyszer délben. főleg ha abban a pillanatban. Én látom. hogy valami réztárgyat viseljünk? D: Igen. A: Miért? D: Mert energetikailag a szeretet rezgéséhez nagyon hasonló mezőt hoz létre. A: És hogy csinálják ezt a bombázást? D: Bizonyos készülékek segítségével. Semmi sem zavarhatja meg ezt a mezőt. Nálunk minden valahogyan kerek. A: És hogy használjuk? D: Viseljünk állandóan egy réz karkötőt. A végeik viszont egymáshoz kell érjenek. hogy kezdenek kisebbedni és megváltoztatják a forgási sebességüket… A: És elégséges. vagy legalább az ágyat. ahol alszunk. vagy ovális legyen. Franciaországban. ahogy én látom. Semmi esetben sem négyszögű. Tisztán látom. a csakrákról… minden kerek. a fejről. ha megvédenénk azt a szobát. a kezekről. amikor a végeit összeérintjük. az ujjakról. Amerikában. Fontos. Egyiptomban. A: Ez globálisan történik? D: Igen. A: És mennyi ideig tart? D: Kb. Itt hatalmas kristályok vannak. hogy befolyásolja a csakrákat. amelyet néha a jegygyűrű mellett hord. Az ideális az lenne. mindenhol vannak. amelyek obeliszkekre hasonlítnak. A: Hogyan? D: Kerítsük be a szobát egy rézdróttal. fél órát. A: Hogyan? D: A legjobb védelmet a réz biztosítja. hogy kerek. mindenkinek küldik ezekben az időpontokban az információt. Ennek 69 . Így védve leszünk. A: És hol vannak ezek az obeliszkek? A Föld belsejében? D: Kint vannak.A: Hogyan bombáznak? Folyamatosan? D: Én naponta kétszer érzem a támadást. A: De mi a baj a négyszögűvel? D: Nem felel meg az ember energia mezőjének. Szám szerint hét van. Mindenki látja ezeket. amelyek bizonyos programokat tartalmaznak. A réz szent. megváltoztatják vagy megnövelik az adások intenzitását. elküldjük a Mátrixba a védelem gondolatát. hogy megakadályozzuk az adásukat? D: Mi nem tudjuk megakadályozni azokat. A végtelen jele. Angliában. Azt akarom mondani.

a szervezet megkezdheti a védekezést bármilyen energetikai támadás ellen. Mi mindannyian együtt lehetünk. amiért mi a Földön vagyunk. Nem tudom. hogy ez a régi rendszer véget érjen. hogy megcsinálom. Egy időben ennek a csakrának a kinyílásával. hogy segíthessünk rajtatok. D: Csak akarnotok kell. Remélem. Nem szabad mások magyarázatai. hogy sikerül-e majd. a megváltoztatásához. hogy valósággá váljon. A: 22:30-kor. Pompás lesz. Egy hangon rezeg vele és ezért részesül a támogatásában és védelmében. hogy egy új korszakba léphessünk be. A: Igen. Ennyi az egész. Minden magától fog jönni. A: Miért? D: Mert ezen a ponton a léleknek a Mátrixszal azonos pulzusa van. és reményeinkkel és vágyainkkal táplálnunk kell. Már hiányzol nekem. a szeretetre kell gondolnunk. Nem nehéz. Most jött el az a pillanat. A: Megígérem. Más lesz. és ő a maga módján egy új világgal fogja megajándékozni a lakóit. Szeretnél még mondani valamit? D: Nem. A: Azt hiszem. benne kell élnünk. Csak akarnod kell. amikor csak akarjuk. A: Adj időt. csatlakozzatok hozzánk. Ezért kérlek. hogy megértsük. hogy szeretnénk. szívünkből kell akarnunk ezt a változást. hogy látni fogjuk még egymást. de nehéz nekem… D: Könnyű az. Az átveszi ezt a gondolat-energia-formát. Mindenkit szeretek és a Földet is. Ha azt érezzük. Ezért kell megértenünk. A: Megpróbáljuk. azt akarva. D: És ne felejtsük el a vasárnapi mentális találkozónkat se. mi bármikor együtt lehetünk. segítsetek nekünk. hogy ezeket az információkat átadjuk. Meg kell értened. hogy úgy segíthetünk rajta.a fémnek a viselése lehetővé teszi. magunk helyett dönteni. Csak a változás gondolatának a Mátrixhoz való elindítására van szükség. hogy megbarátkozzak először a mentális találkozókkal… D: Mondtam neked. a sorsunkat. hogy az ember az Igazság és felemelkedés útján van. és ez a kapcsolat többé nem akadályozható meg és semmilyen esetben sem fordítható vissza. itt az ideje. 70 . hogy segítségetekre lehettem. hogy a teljes test rezgésbe kerüljön. Ez azt jelenti. senkinek sincs joga ellopni az életünket. Kérlek. aminek a célja a szeretet-csakra kinyílása. hogy megálljunk. Mentálisan egy ideális világot kell létrehoznunk. A: Én is azt remélem. hogy hozzájáruljunk a felemelkedéséhez. ha valami megváltozna. félelmei által befolyásolva lenünk. A szívünkre kell hallgatnunk. mint most. Minden pillanatban a szabadságra. ha pozitívan gondolkodunk. D: Kívánom. akik azért jöttünk. hogy egy új világban találkozzunk. hogy az ok. felerősíti és megnyilvánul vele. Akárhányszor is akarod. teljes lényegünkből. D: Igen. a változásra. A: Persze. D: Ahogy mondtam.

hogy mindez igaz. A: Köszönjük… D: Szívesen. hogy valami egy helyben tart. ugyanúgy. Kapcsolódjunk mindannyian a Mátrixhoz. hogy rájöjjek. ahogy az istenség mondta e gyermek száján keresztül. békésebb. megértőbb világ vár ránk. Úgy. Mindnyájatokat szeretlek. ahogy a többieken is segíteni fogunk. az Igazság és az Élet! 71 . hogy objektíven elemezzek. bosszús. hogy semmi sem téríthet meg. vagy lehet. Mi egyek vagyunk veletek. amelyeket képes voltam befogadni. Együtt vagyunk: különálló entitások vagyunk. amelyben a Földnek meg kell változnia. amit ránk kényszerítettek. akik az Inuáról jöttünk. meditálásra. Ezért ajánlom. leblokkol. ami sokszor visszatükröződött kék szemei mélyéről. a lelkem mélyén valami azt súgja. mások meg ott szúrtak meg. ami rávett. Az anunnakiké. hogy eljutottunk most ide. hogy az Igazság betöltse a szíveteket. amit mások tanítottak nekünk. és kapjuk közvetlen tőle az információkat. próbáljuk meg egy információ éhes gyermek szemével nézni a világot. Amikor azt érzed. gondolj csak rám. de a Mátrix szintjén egy szerves egységet alkotunk. Soha ne feledjétek ezeket a szavakat: Én vagyok az Út. a bölcs és néha a titkok súlya alatt elfáradt ragyogásában. Talán életeken keresztül harcoltunk ezért a lehetőségért. felejtsük el régi elképzeléseinket és szokásainkat.A: Igen. hogy én teljes szívemből hiszek a becsületességében és tisztaságában. most ettől a pillanattól vágyakozzunk az Igazság megismerésére. akik majd a segítségünket kérik. az irrealitás. és azt kívánom. a szülők. A mi érdemünk is. hogy mit mondanak a szomszédok. a tudománytalanság. Gyertek. hogy legalább néhány hétig próbáljuk meg levedleni felnőttességünket. aki nem tud semmit. amikor nincs időd saját magadra. Egyes dolgokat ismertem már. rákényszerítve. bemutatva a találkozásaimat ezzel a különleges lélekkel. amit hallottam. hogy megírjam ezt a könyvet. Minden születéssel és halállal a Mátrix közelebb és közelebb hozott e fenséges pillanathoz. Nem vagyok még abban az állapotban. amelyekre meg szeretném tudni a választ. Mi segíteni fogunk rajtad. egyesítsük az erőinket. hogy a Mátrix a nagy bölcsességével csak azokat az információkat közölte velem. Találkozzunk mindannyian a béke és szeretet évezredében! Visszatekintve a találkozókra. rájövök. mondjuk el a mai naptól. hogy végtelen számú kérdés lenne még. nem érdekel. hogy ráhangolódhasson az új rezgésszintre. ahol azt gondoltam. és akik ott maradtak. Talán ennyi volt nekem szánva. az volt. hogy nem lennék felkavart. meglepett és éppenséggel frusztrált amiatt. valójában én vagyok. D: Ezek az ők befolyásaik. Az egyedüli dolog. Mi saját magunk vagyunk. hogy áttörjük a tudatlanság. különleges időket élünk. Annak ellenére. ahol talán egy jobb. de az élet nehéz helyzetek elé állít. felejtsük el. a materializmus korlátait. a kollégák. Gyertek. időket. hogy a racionalitásom rávesz bizonyos gondolatok heves elutasítására. A mi esélyünk. talán az eget kértük vagy esedeztünk ezért a segítségért. hogy együtt menjünk át TÚLRA. Nem mondhatom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful