Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografie

Tel. +40-1-314 35 08 int 189 +40-1-315 30 74 Fax +40-1-315 30 74 http://geo.unibuc.ro B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1 70 111 Bucuresti, Sector 1 Romania

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA Sesiunea IUNIE 2013 PROBLEME FUNDAMENTALE SI DE SPECIALIZARE DOMENIUL: ŞTIINŢA MEDIULUI SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA MEDIULUI A. PROBLEME FUNDAMENTALE I. Apa în atmosferă. [2, 3] II. Ciclonii şi anticiclonii. Fronturile atmosferice. [2, 3] III. Scurgerea apei râurilor. [19, 20] IV. Procese gravitaţionale de versant. Ravenare şi torenţialitate. [9] V. Mobilitatea spaţială a populaţiei pe Glob cu rol în accentuarea problemelor globale de mediu (forme de mobilitate a populaţiei, tipuri de migranţi internaţionali, evoluţia migraţiilor internaţionale, probleme globale de mediu generate). [8] VI. Repartiţia, densitatea şi structura populaţiei din România. [7] VII. Tipologia aşezărilor urbane şi rurale din România. [7] VIII. Caracterizarea geografică complexă a unităţilor: Carpaţii Orientali, Subcarpaţii de Curbură, Podişul Moldovei, Câmpia Română. [10, 15, 21, 22, 23, 24] IX. Biomurile latitudinilor temperate (nemoral, boreal). Zonele şi etajele de vegetaţie din România. [1, 16] X. Caracteristicile si gradul de antropizare ale mediului temperat (Germania, Elveţia), tropical şi subtropical (Brazilia, California). [11, 12, 13, 14] BIBLIOGRAFIE - PROBLEME FUNDAMENTALE: 1. Călinescu, R., Bunescu, Al., Pătroescu, M. (1972), Biogeografie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2. Ciulache, S. (2004), Meteorologie si climatologie, Editura Universitară, Bucureşti 3. Ciulache, S., Ionac, N. (2006), Esen ţial în meteorologie şi climatologie, Editura Universitară, Bucureşti 4. Erdeli, G., Cucu, V., (2006), România – popula ţie, aşeză ri umane, economie, Editura Transversal, Bucureşti 5. Erdeli, G., Dumitrache, L., (2006), Geografia popula ţiei, Editura Corint, Bucureşti 6. Ielenicz, M. (2007), Geomorfologie – ediţia a III-a, Editura Universitară, Bucuresti 7. Ielenicz, M., Pătru, I., Clius, M. (2008), Subcarpaţii României, Editura Universitară, Bucureşti 8. Marin, I., Marin, M. (2005), Europa - geografie regională, Editura Universitară, Bucureşti 9. Marin, I., Marin, M. (2003), America de Nord - geografie fizică, umană şi economică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. 10. Marin, I., Marin, M., Popa, V., Irimia, R., Tişcovschi, A. (2004), America de Sud - geografie regională, Editura Universitară, Bucureşti 11. Marin, I., Marin, M. (2002), Medii si regiuni geografice pe Glob, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti
Tematica examenului de licenţă - Domeniul Ştiinţa Mediului, Specializarea Geografia Mediului, sesiunea iunie 2013

Pătroescu. 5. M. Iojă. documente si decizii in procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Vânău. Actori. acord de mediu.. Pătru. Editura Academiei. [2. (2008). variabile de control. vegetaţie. Bălteanu. 5] BIBLIOGRAFIE . spaţii verzi. 11. (2003). Dezvoltarea durabilă în context global.10]. (2005) Hidrologie. C. L. *** (2006). autorizaţie integrată de mediu [10]. Bucureşti 7. Iojă. Acte administrative de mediu: aviz de mediu. pag. I.. E. 8. Primack. [2. Iojă. Protecţia mediului – definire.. zone industriale. Editura Universităţii din Bucureşti. L. I. Zaharia.. M. Pătroescu. Bucureşti 18. L. Ecosistemele umane – o abordare din perspectiva geografică. Geografia României. Editura Economică. Modificările globale ale mediului – o evaluare interdisciplinară a incertitudinilor. volumul IV – Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului şi Crişanei. 16. M. volumul V. Cluj-Napoca 4. Zaharia. (1987). Evaluarea impactului asupra mediului – definire.Geografia fizică. Categorii de arii protejate la nivel naţional şi comunitar. IV.B. tipuri de mediu. D.. volumul I . areale cu funcţii de servicii. Geografia României. (2012). Editura AGIR. C.. po luanţi specifici. Mediu ca sistem: definiţie. ape.. Editura Academiei Române. (2008). Şerban. C. (2005). Oprea. *** (1992). Specializarea Geografia Mediului. Editura Europontic.Domeniul Ştiinţa Mediului. 6. Editura Coresi. Evaluarea integrată a calităţii mediului în spaţiile rezidenţiale . acord integrat de mediu. soluri. Subcarpaţii. Pişota. Bucureşti B. Pătroescu. 12] VII. III. Gh. 9] X. Rozylowicz. S.PROBLEME DE SPECIALITATE 1. R. Rojanschi. G. Diaconu. Piemontul Getic. Podişul Mehedinţi. Mac. spaţii pentru transport. V. Iojă. Bucureşti 17. Editura Universitară. componente şi instrumente de aplicare în România.. Litoralul românesc al Mării Negre şi Platforma Continentală. 3. (2006). Editura Universitară. Bucureşti Tematica examenului de licenţă .. volumul III – Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei. I. Bran. sesiunea iunie 2013 . Ameninţări majore la adresa diversităţii biologice. 4. Matei. M. Bucureşti 3. 7] IX. [1] VI. structura şi organizarea mediului înconjurător. Editura Academiei Române. Surse de degradare a mediului .. *** (1987). M. PROBLEME DE SPECIALITATE I. autorizaţie de mediu. România.. Bucureşti. Metode şi tehnici de evaluare a calităţii mediului în aria metropolitană a municipiului Bucureşti. aviz Natura 2000. Pătroescu -Klotz. Editura Universitară. Diaconu. Bucureşti 13.categorii.Câmpia Română. Rozylowicz. Planul naţional de gestionare a deşeurilor – principii. [4. Podişul Moldovei. Podişul Dobrogei. Bucureşti. Principii şi elemente strategice ale politicii de mediu din România [10]. D. [9. obiective strategice şi instrumente de realizare. (2007). Editura Academiei Române. Geografia fizică a României – climă. F. I. Niţă. Ştiinţa mediului. Editura Academiei Române. *** (1983) Geografia României. R.. Sinteze geografice. Succesiunea zonelor şi etajelor de vegetaţie din R. [7] V.12. Bucureşti 5.. [4. II. obiective generale si etape.. Dunărea. Fundamentele conservării diversităţii biologice.191-198 14. impacte specifice la nivelul calităţii mediului. Protecţia şi ingineria mediului – ediţia a II-a. Bucureşti 15. (2002). Bucureşti 2.. Geografia Romaniei. Organizarea aşezărilor umane – zone rezidenţiale. 11] VIII. L. [6. A.

MMGA (2005). sesiunea iunie 2013 . Bucureşti Tematica examenului de licenţă . [http://www.ro/Files/Planul%20National%20de%20Gestionare%20a%20 Deseuri lor _200711. conservarea elementelor de floră şi fauna sălbatică (cu modificările realizate prin Ordonanţa de Urgen ţă nr. Editura Stiinţifică. HG 445/2009 privind evaluarea impactulu i anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Monitorul Oficial al României 442/29 iunie 2007. pdf] 13. (1981). Bucureşti.anpm. Ghid generic privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe.8. Mediul inconjurător – ocrotirea si conservarea lui. Bucureşti 11. Bucureşti 9. Specializarea Geografia Mediului. Bucureşti 12.ro/Files/Ghid%20generic%20privind%20evaluarea%20de%20mediu%20pentru%20pl. Legea 265/2006 pentru aprobarea O. [http://anpm.Domeniul Ştiinţa Mediului.195/2005 privind protecţia mediului. Monitorul Oficial al României 481/13 iulie 2009.U. Vespremeanu. Planul Naţional de Gestionarea Deşeurilor. Speed Promotion. E. Apelor. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. MMDD (2007). Ministerul Mediului şi Gospodăririi. L 265 (2006).G. Monitorul Oficial al României 586/6 iulie 2006. OUG 57 (2007). 57/2007 privind regimul ariilor protejate.pdf] 10.154/2008). HG 445 (2009).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful