PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A IX-a C AN ŞCOLAR 2006-2007 NR.ORE/SAPT. :4 PROF.

GABRIELA COVACI UNITATE A CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢA RE Test predictiv I.JOC ŞI JOACĂ LITERATURA • Creaţia şi jocul: Prefaţă, de Tudor Arghezi • Joc de copii: Erasmo sau A doua fotografie cu oameni mici, de M.H.Simionescu • Textul jurnalistic:Salonul invenţiilor trasnite • Texte auxiliare • Jocurile lui Gargantua, de Fr. Rabelais • Computer games forever, de M.Cărtărescu • Cântecul monstrului din Loch Ness, de Edwin Morgan • Cântecul de noapte al peştelui, de Chr.Morgenstern • Sonoritate, de M.Ray COMUNICARE • Textul informativ • Dialogul.Conversaţia • Conversaţia cotidiană • Jurnalul de lectură • Fişele de lectură ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ • Cuvintele: forme şi sensuri EVALUARE II.LUMI FANTASTICE LITERATURA • Un popas primejdios: La hanul lui Mânjoală, de I.L.Caragiale • Universul S.F.: Roadele unei diplomaţii chibzuite ,de O.S.Crohmălniceanu • IMAGINAŢIE ŞI FICŢIUNE • Textul ştiinţific:Condiţia literaturii SF, de Florin Manolescu • Texte auxiliare • Ţiganiada, de Ion Budai Deleanu • Poveste fara sfârşit, de M.Ende • Albina şi ariciul-text folcloric • Cartea de bucate, de Simona Popescu • Camera fantastica, de N.Manolescu COMUNICARE • Textul narativ • Textul descriptiv • Referatul 1.1 1.3 1.6 2.1 2.2 2.5 3.2 3.3 3.6 4.1 4.2 4.3. 4.5

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE C.S. SAPT.

RESURSE

EVALUARE

1.1 1.2 1.6 2.1 2.2 2.5 3.2 3.3 3.6 4.1 4.2 4.3 4.5

1 2 exerciţii de identificare a temei şi a motivelor literare exerciţii de selectare şi explicare a figurilor de stil exerciţii de argumentare exerciţii de lectură expresivă exerciţii de interpretare a textului şi de comentare a limbajului exerciţii de identificare a planurilor narative şi a rolurilor asumate de personaje activităţi de comentare a relaţiei realitate/ficţiune (verosimil, invenţie, născocire) exerciţii de distingere a textului ficţional de cel nonficţional Ex. de identificare a mărcilor referenţialităţii Exerciţii de redactare a fişei de lectură Exerciţii de familirialzare cu categoria estetică a fantasticului Exerciţii de identificare a trăsăturilor textului narativ şi ale celui descriptiv Recapitularea elementelor situaţiei de comunicare Ex. de povestire a textului Activităţi de identificare a temporalităţilor alternative: timpul povestit şi timpul povestirii Ex. de evidenţiere a tipului de perspectivă: narator=personaj, pesrspectiva „împreună cu” Activităţi de deducere a mecanismului de funcţionare

Activitate frontală Activitate individuală Fişă-model de lectură

Chestionare orală Observarea sistematică a elevilor portofoliu

3

4

5

6

7 8

Activ. frontală Brainstorming L. Caragiale, Nuvele Manualul Tzvetan Todorov, Introducere în literatura fantastică Dicţionar de termeni literari Activ. în perechi Manual Ziare, reviste Tzvetan TodorovIntroducere în literature fantastică Dicţionar de

Munca individuală Munca în grup Observare sistematică Observaţia sistematică a elevilor

9 10

11

Rezolvarea exerciţiilor din manual Chestionare orală frontală/individuală Portofoliu:Fantastic ul

12

Călinescu • Amintirile unei fete cuminţi.F. de Marin Sorescu • Tot mai inveţi.3 4. neconcordanţă.19 19 20 20.1. de M.2 2. de sesizare a limitei între literatura ca artă şi lit. de lectură Ex. de diferenţiere a vocilor de persI: naratorul-adult şi personajul-adolescent Ex. de interpretare a textului Activ. de identificare a trăsăturilor textului şi stilului publicistic Activităţi de evidenţiere a tipurilor de fantastic Ex.14 15 16 17 18 18.1 3. termini literari capacităţile elevilor bileţele cu diferite imagini/ texte capacităţile elevilor III:ŞCOALA LITERATURA • Şcoala între haz şi necaz: Amintiri din copilărie. Mireuţă) Activ. de identificare a trăsăturilor mitului Ex.2 4. de rezumare. adevăr şi ficţiune • Texte auxiliare: La lecţie. de lectură specializată Activ. de analiză a interiorităţii personajului: echilibru vs. de identificare a trăsăturilor caracteristice ale unui text în funcţie de modul de expunere dominant Activ. de analiză a oralităţii textului. de Simone de Beauvoir COMUNICARE • Funcţiile limbajului • Povestirea.Preda • Realitate.• Situaţia de comunicare 13 ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ • Limbaj şi context EVALUARE a fantasticului în proză (Tzetan Todorov) Ex. de identificare a succesiunii întâmplărilor în funcţie de indicii temporali oferiţi Ex. regionalisme. câmp lexical. redactare Ex. de Mircea Eliade • Textul memorialistic: Ora de istorie.21 21 22 . de identificare a componentelor unei sit. de caracterizare a personajului: perspective contradictorii Ex. de comunicare Activ. de identificare a trăsăturilor literaturii S. dialogul inEx.5 3. de evidenţiere şi iniţiere a comunicării verbale.2 1. Activ. de Ion Creangă • Sinus şi cosinus:Corigenţa. de analiză a perspectivei subiective anaratorului faţă de şcoală Ex.6 2.1 2. neologisme. nonverbale şi paraverbale Exerciţii lexicale: arhaisme. de caracterizare a personajelor (Gâtlan.1 4. de consum Activ. Davidică. maică? De G. 1.4 4. de redactare a unui referat: etape şi metode Ex.3 4. relatare • Rezumatul • Argumentarea • Formulare tipizate ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ • Normă şi abatere EVALUARE 1. ironiei şi autoironiei Ex. de identificare a atitudinii diferenţiate a naratorului faţă de personaje Ex.5 13. a umorului. limbaj standard Ex.

de W. sufixe. emotivă şi conativă) Ex.1 2. referenţială. creaţie • Literatura şi film COMUNICARE • Monologul • Corespondenţa • Anunţuri publicitare • Eseul şcolar ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ • Corectitudine şi greşeală EVALUARE 1.Dezbatere argumentativă privind reacţiile proprii ale elevilor la receptarea textului . comunicarea în textul poetic. şi relat. speciei numite poem. de recapitulare a principiilor de constituire a rezumatului: scris vs. simboluri.2 2.Exerciţii de diferenţiere a componentelor structurale şi expresive specifice stilului beletristic şi celui epistolar . tema iubirii întrun text non-ficţional Ex. Rădulescu • Balada crinilor care şi-au scris frumos. de identificare a convenţiilor lingvistice Ex.Caragiale • Text epistolar: Scrisori de Mihai Eminescu către Veronica Micle • Texte auxiliare: Sburătorul. ortografice.2 1. de Emil Brumaru • Romeo şi Julieta.1 4.26 26 27 28 . prefixoide IV. elemente epice si lirice.3 3.6 4.1 3.DRAGOSTEA LITERATURA • Clipe de graţie: Vorbeşte-ncet.discutii privind particularităţile distinctive ale mitului zburãtorului . de I. limbajul poetic) . motivelor. sufixoide. de Mihai Eminescu • Drumuri nemarcate: Nora sau balada zănei dela Bâlea-Lac.1 1. de I. 131-132) Ex. indici temporali şi elemente de relaţie care fac trecerea de la o secvenţă la alta Ex. de Mircea Nedelciu • Nebun de amor: O noapte furtunoasă. de distingere a pov. de lectură expresivă Activitate frontală Text suport Observarea sistematică elevilor Fişa autoevaluare Activitate frontală şi individuală Text suport integral a de Tema pentru acasă 29 30 .5 22.4 4. structura textului poetic. de identificare şi definire a funcţiilor limbajului (accent – f. nivelurile textului.L. 117) Activ.23 23 24 25 25. interdisciplinaritate Ex. prefixe. de analiză a evocării Ex.Exerciţii de redactare a unor texte funcţionale raportate la contextul temei :scrisoarea de dragoste. p.3 4.2 4. oral.Exerciţii de depistare a temei iubirii. de identificare a tipurilor de argumente (pp.de sistematizare a trăsăturilor textului memorialistic: identificarea secvenţelor textului.Exerciţii de familiarizare cu textul . de identificare a temei şi motivelor (motivul „inspecţiei” – ex.: descriere a evenimentelor vs. ortoepice. de discutare a epilogului deschisterior Ex. cuvinte-cheie. H. narare Ex.6 2. etape. Shakespeare • Literatura şi film: Scriitori.5 3.

de fixare a regulilor monologului eficient (pp. limbaj specific. metafore şi comparaţii relevante Ex.1 2. anunţului publicitar Ex.2 2. V. de definire a sonetului Ex. Manual. cronica de film Ex. Observare sistematică Activitate individuală Munca în grup: conflictul dintre etnii.3 3.Blaga • Literatură şi film COMUNICARE 1. tautologiei. 2005 Alexandru Crişan. de L.Andrei Pleşu • Texte auxiliare • De veghe în lanul de secră. de analiză a textului eminescian – respectarea/încălcarea convenţiilor Ex. rezumare a textului Ex. de I.5 3. amestecarea registrelor stilistice etc. de identificare a monologului literar/cotidian Ex. de analiză a registrului comic în care este tratată tema „amorului”: clişee. Ioana Parvulescu. de fixare atipurilor de eseu (structurat/nestructurat) Ex. regie. de interpretare a textului: identificarea temelor şi a motivelor.2 1. exemple în romanul Mara conflict: tipuri de conflicte în roman: Explicarea opiniilor morale ale autorului transmise prin intermediul personajelor.(discutarea pauzelor în generarea sensului) Ex. gesturi exagerate.religii.Ed. de lectură. de descoperire a convenţiilor textului epistolar Ex. coeziunii etc. Limba şi literatura romana. cărţii poştale. Cluj-Napoca. Activ. apelative forţate.2 31-35 romanul tradiţional: trăsături curent literar: definiţie realism: trăsături. de Mircea Dinescu • Eseul: Era mai bine când. motiv: definiţie.CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE LITERATURA • Piedici în calea iubirii: Mara. Florentina Samihaian.(Slavici – adept Ioan Slavici. Dacia.salinger • Trei feţe. de Ioan Slavici • Refuzul: Hau-hau. de studiere/redactare a biletului. Liviu Papadima. reprezentanţi temă.6 2.1 3. 166167) Ex.1 1. Mara .6 4. de analiză a temei dragostei ca tăcere Activ. .. de identificare şi definire a pleonasmului.D. deformarea expresiilor. de relevare a paralelismului referinţăepistolă Ex. telegramei. de definire a conceptelor cinematografice: scenariu.generaţii etc. dialogul instanţelor. rolul încălcării convenţiilor lirice. Rodica Zafiu. scrisorii.. coerenţei.1 4.

Rosetti. Dramaturgia.2 45/Cine descrie.N. momentele subiectului caracterizarea personajelor: fişe caracterologice ale personajelor Mara. Naţl – ca reprezentanţi ai unor categorii distincte: părinţi şi copii. autor şi personaj 36 Clasa a IX-a. 2004 Adrian Costache. Limba şi literatura română pentru bacalaureat şi admitere(vol II). Ed.5.5) 46-47/Portretul moral al Marei(1-5) VI. români-saşi etc .4. Persida. Elisabeta Roşca. Ed. Ed. Stilul indirect liber Selectarea unor pasaje de naraţiune omniscientă. Carmen Ligia Rădulescu. Bucureşti. precizându-se pentru fiecare dintre stilurile identificate (direct sau indirect) modurile de expunere folosite de autor. planurile operei. povesteşte(1. se povesteşte(3. Florin Ioniţă. Art. Bucureşti.4) 46/Viziune. 2004 Mariana Badea. în care apare stilul direct. Literatura română pentru elevii de liceu. Limba şi literatura romana.4 4. Manual. 2005 Nicolae Manolescu. Lascăr. descrierea social-istorică. ilustrarea modului de implicare a naratorului omniscient. Ploieşti.3. Rodica Zane.Mara – personaj realist. Ed. tema romanului. Proza. Manual.13(met oda cadranelor) Exerciţii Art: 45/1.. Humanitas Educaţional. Florin Şindrilaru. din textul romanului.2) 45/ Ce se descrie. relaţia dintre mediu şi modul de a gândi specific personajelor Ilustrarea elementelor specifice de structură şi compoziţie (apariţie.3 4. Manolescu) Realizarea unui scurt portret al Persidei. Mircea Moţ. Poezia.11. 2004 Fişe de lucru Exerciţii Humanitas: 107/2 127/1 130/1. ortodocşi-catolici.7 59/10. Paralela 4. insistând asupra evoluţiei cuplului(exerciţii manual Humanitas) Delimitarea unor pasaje. Modalităţi ale descrierii şi ale naraţiunii(1. Buc. valoarea etnografică). subiectul scrierii evidenţiind momentele acestuia.5 al lui Confuciu) monografie a satului ardelenesc de la sfârşitul secolului al 19 –lea. prin raportare la relaţia acesteia cu Naţl.12. începutul secolului al 20-lea : spaţiul şi timpul. vacanţă): 190/Pasiune la prima vedere(1-8) 190-191/Surse de conflict(1-4) 191/Dragoste şi destin(1-3) 191/Dincolo de text(1. Bucureşti. Determinarea relaţiei dintre narator. mediile existenţiale. Adrian Săvoiu. M. Limba şi literatura romana.2) Exerciţii Rosetti: 57/1. Clasa a IX-a.3 Temă(pt.67 58/3. Badea & Professional Consulting. Recapitulare finală . Ed. Clasa a IX-a. Gheorghe Crăciun. 2004 Mircea Martin. explicaţia titlului. ”prima femeie capitalist din literatura română” (N.• Textul argumentativ ELEMENTE DE LIMBA ROMÂNĂ • Scriere şi oralitate EVALUARE 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful