1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Materie – tot ce ne înconjoară. Proprietăţi : ocupă un loc în spaţiu, prezintă o masă proprie, se găseşte în continuă mişcare şi transformare, apare sub diferite forme, nu dispare şi nu se creează. Corp - porţiune limitată de materie ( banca, casa, apa dintr-un pahar, aerul dintr-o minge). Substanţă - forma omogenă de materie, cu o compoziţie constantă (oxigen, apa, dioxid de carbon, cupru,aur.) Material – formă omogenă de materie cu compoziţie variabilă ( sticla, lemn, beton,ciment). Fenomene - transformări ale substanţelor. • fenomene fizice – transformări în care nu se schimbă natura substanţei ( topirea, evaporarea, sfărâmarea, etc.) Transfrmări de stare:
to p ire sta re so lid ã so lid ifica re sta re lich id ã

su b lim a re sta re g a zo a sã d e su b lim a re

e va p o ra re co n d e n sa re

gaz

condensare     

lichid ( stabil la temperatură obişnuită) condensarea vaporilor de apă.
lichefiere

gaz ( stabil la temperatură obişnuită)      lichid lichefierea aerului • fenomene chimice – transformări în care se schimbă natura substanţei (arderea metanului,ruginirea fierului, descompunerea apei, etc.) Proprietăţi - caracteristici ale substanţelor prin care se deosebesc de alte substanţe. • proprietăţi fizice - nu determină schimbarea naturii substanţei ( proprietatea apei de a se evapora, proprietatea aurului de a se topi, proprietatea iodului de a sublime etc.) • proprietăţi chimice –determină schimbarea naturii substanţei ( proprietatea metanului de a arde, proprietatea fierului de a rugini, proprietatea apei de a se descompune etc.) Substanţă pură – substanţă perfect curată, a cărei compoziţie rămâne neschimbată prin operaţii fizice ( oxigenul, sodiul, hidrogenul, dioxidul de carbon ) Amestecuri – două sau mai multe substanţe puse împreună, între care nu au loc fenomene chimice ( apa potabilă, aerul, sifonul, oţelul, băuturile răcoritoare ).

3 atomi de sulf şi 12 atomi de oxigen. Simbol chimic – notaţia prescurtată a unui element chimic. n – valenţa lui A devine indice pentru B. Carbon C. m. .cantitativă – indică un atom. Se ia prima literă din denumirea latină. Semnificaţia simbolului: – calitativă – indică felul atomilor. Pentru elementele care încep cu aceeaşi literă se ia prima şi a doua. cu ajutorul simbolurilor chimice. sulf. A n m B m n A.sau altă literă. conţin: 6 atomi de hidrogen. un atom de sulf şi 4 atomi de oxigen. Formula chimică.notaţia prescurtată a moleculei unei substanţe. 5C – cinci atomi de carbon Substanţa simplă este formată din atomi de acelaăi fel Substanţa compusă este formată din atomi diferiţi. H2SO4 . carbonatul de calciu etc.etc. sau germană. -semnificaţia formulei – calitativă –indică felul elementelor -cantitativă – indică numărul atomilor fiecărui element. acidul sulfuric. C – un atom de carbon . 3 H2SO4 – 3 molecule de acid sulfuric. Molecula – cea mai mică particulă dintr-o substanţă care păstreză proprietăţile acelei substanţe. Element chimic – totalitatea atomilor de acelaşi fel.valenţa lui B devine indice pentru A. cadmiu Cd. clor. 3 scris in faţa formulei – coeficient – indică numărul de molecule.o moleculă de acid sulfuric. Ex. conţine: 2 atomi de hidrogen.) Substanţe compuse – pot fi descompuse în două sau mai multe substanţe noi ( apa.) Atom – cea mai mică particulă dintr-o substanţă. clor Cl. mercur.B –simbolurile elementelor componente.2 Proprietăţi caracteristice Substanţe compuse Amestecuri de substanţe Sunt substanţe pure Nu sunt substanţe pure Se obţin printr-un fenomen chimic Se obţin printr-un fenomen fizic Elementele se combină în anumite proporţii Componentele amestecului nu sunt într-un de masă pentru a forma compuşi raport determinat Proprietăţile chimice diferă faţă de ale Substanţele componente îşi păstrează substanţele din care se obţin proprietăţile Pot fi descompuse în substanţe mai simple Pot fi separate substanţele componente prin prin procedee chimice procedee fizice Au puncte de fierbere si de topire constante Nu au puncte de topire si de fierbere constante Au densităţi caracteristice Densitatea amestecului variază în funcţie de compoziţia amestecului Substanţe simple – nu mai pot fi descompuse ( oxigen. care prin procedee chimice obişnuite nu mai poate fi fragmentată. calciu Ca.

3 2 şi 4 scrise după simboluri – indici – indică numărul de atomi dintr-o moleculă. AgNO3 + NaCl = AgCl↓+ NaNO3 Azotatul de argint reacţionează cu clorura de sodiu şi formează clorură de argint şi azotat de sodiu. Precipitatul este o substanţă solidă. insolubilă in apă. Reacţie chimică – transformarea unor substanţe în altele.săgeata în sus indică faptul ca hidrogenul este gaz şi se degajă. . cu ajutorul formulelor chimice. AgCl↓ .săgeata în jos indică faptul că clorura de argint este un precipitat şi se depune. H2↑. Ecuaţie chimică – notaţia prescurtată a reacţiei chimice. Un atom de zinc (Zn) şi 2 molecule de acid clorhidric (HCl) reactionează şi formează o moleculă de clorură de zinc (ZnCl2) şi o molecula de hidrogen (H2). Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2↑ -semnificaţia ecuaţiei cimice – calitativă – indică felul substanţelor -cantitativă – indică numărul de molecule ale substanţelor participente la reacţie. Zn şi HCl – reactanţi – substanţele care intră în reacţie (material primă) ZnCl2 şi H2 – produşi de reacţie – substanţele care rezultă din reacţie. care rezultă într-o reacţie chimică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful