Acatist - ICOANA-RĂDĂCINII-DIN-KURSK

ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA RĂDĂCINII DIN KURSK»

Condacele şi Icoasele Condacul 1 Conducătoare nebiruită şi bună îndrumătoare, care ne călăuzeşti spre Împărăţia cerească, vino la noi cei care nu avem aici lăcaş veşnic şi cu plecăciune adâncă, te rugăm fierbinte să ne dăruieşti ajutorul tău atotputernic şi să faci o minune şi cu noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te Stăpână, milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Icosul 1 Preacurată, îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea tuturor, călăuzindu-i cu lumina ta cea sfântă pe oamenii din Kursk care s-au retras din calea cotropitorilor tătari; iar noi cu mulţumire, strigăm către tine astfel:
1

că ai înti ărit în adâncul inimilor noastre. că potoleşti mânia Fiului tău împotriva noastră. alergăm cu toţii sub ocrotirea ta. face lumea să sufere sau o vindecă. că faci să i vorască r uri de milă di icoana ta. Şi cine este interesat de sfatul Său? Iar atunci când se porneşte mânia lui Dumnezeu asupra noastră din cauza mulţimii păcatelor ce le-am făptuit. semnele şi minunile tale. ocrotire cerească pentru cei pribegi şi orfani.Bu ur t bi u t t î ru t r Bu ur t Mai a căii celei adevărate. întindem mâinile către tine Preacurată şi cu inimile pline de pocăinţă strigăm către tine: Bucură-te.e C Am văzut şi vedem mereu. Legea Fiului tău.e Ic Cine poate înţelege gândirea lui Dumnezeu şi poate spune taina judecăţilor Sale? Pentru că El înalţă şi dărâmă. Mărturisim mila ta şi nu ascundem binefacerile tale ci strigăm cu glas mare: Aliluia! 2. Maica lui Dumnezeu. că stingi arşiţa mistuitoare a patimilor noastre. Stăpână. Bucură-te. o tv t t upr o tr Bucur t t umii într gi! c 2. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. . smereşte sau slăveşte. Domnul Iisus Hristos. 2 .

din care izvorăsc râuri de milă pentru noi. Bucură-te. de la icoana ta cea sfântă. că te rogi pentru iertarea celor păcătoşi. cei care strigăm către tine: Aliluia! Ic 3. binecuvântată Fecioară. lumină nestinsă a nădejdii noastre. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fântână nesecată de vindecări. milostiv şt -t asupra noastră şi a lumii într gi! 3 . trimiţi cu putere lumina milei tale acolo unde sporeşte întunericul păcatelor şi se înmulţesc necazurile oamenilor. care slăvind bunăvoinţa ta. Bucură-te. Bucur t St până. milo tiv t t asupra noastră şi a lumii într gi! c 3. strigăm către tine astfel: Bucură-te. că acoperi totul cu sfântul tău Omofor. Bucură-te. vii în mod nevăzut cu ajutorul icoanei tale la noi. Bucură-te. Bucură-te.e Fiind nespus de iubitoare. adâncime a milei. Bucură-te. robii tăi. că îi înveseleşti pe cei care pe tine te preaslăvesc. Preabună Maică. cea care cureţi păcatele noastre. De aceea.Bucură-te. că schimbi în câştig suferinţa noastră. Bucură-t Stăpână. că preschimbi plânsul şi suspinele noastre în bucurie duhovnicească. cea care alini urgia lui Dumnezeu cea dreaptă. că schimbi întristarea noastră în veselie.e C Minunate lucruri faci cunoscute.

Bucură-te. grădină cerească în care a răsărit Copacul Bisericii.C c 4. culme a mântuirii noastre. Bucură-te. au ridicat-o ca pe o minunată comoară şi au strigat către tine: Bucură-te. când necazurile şi durerile ne cuprind. Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. floare plăcut mirositoare care parfumezi întreaga lume. Preacurată Fecioară Maria şi cu lacrimi de pocăinţă strigăm din adâncul inimii: Întinde asupra noastră mâinile tale. şi scoate-ne din adâncul răului.e Demult.e Atunci când ne copleşesc ispitele. că stârpeşti din rădăcină patimile noastre cele rele. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! 4 . Stăpână. locuitorii Rusiei au auzit zvonul despre apariţia sfintei tale icoane în mijlocul stejarilor din Kurs şi plini de evlavie s-au grăbit să ajungă la ea strigând cu mustrare de cuget: De unde această bunăvoinţă a Maicii Domnului de a veni la noi? Şi văzând. Bucură-te Stăpână. că ne îngădui să fim părtaşi ai vieţii cereşti. icoana ta aşezată lângă rădăcina unui copac. alergăm la icoana ta. Bucură-te. Bucură-te. când ne pierdem răbdarea şi avem sufletul întristat. ca să strigăm cu recunoştinţă către tine: Aliluia! Ic 4. rai strălucitor care ai crescut Arborele Vieţii.

Bucură-te Stăpână. teritoriul Rusiei. Bucură-te. iar mulţimile de credincioşi au întâmpinat-o sărbătoreşte strigând: Aliluia! 5. Ţarii s -au plecat cu evlavie înaintea ei. toţi cei care sunt mântuiţi prin sfânta icoană strigă cu mulţumire lui Dumnezeu: Aliluia! 5 . călugării şi mirenii ţi-au strigat astfel: Bucură-te. mai marii bisericii ortodoxe au primit-o cu adânc respect. Bucură-te. ce voiau să distrugă icoana ta şi recuperând sfânta icoană neatinsă. că ne fereşti de cursele celui rău. că ai împiedicat uneltirea cruzilor atei. că ai păstrat neatinsă icoana ta cea sfântă. că nu îţi întorci sfânta faţă de la cei sărmani. că ai pecetluit gurile hulitorilor.e Ic Preacurată Fecioară.C c 5. Bucură-te. nu a existat oraş ori sat în care să nu îţi faci cunoscută puterea ta. Bucură-te. De aceea.e De când slăvita icoană a părăsit prin grija ta. Preacurată. ţarinele au împodobit-o cu dragoste. Bucură-te. că rugăciunile tale deschid porţile milei lui Dumnezeu. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c 6. văzând zădărnicită de tine nelegiuita uneltire a necredincioşilor.e Sfânta icoană a străbătut provinciile şi oraşele Rusiei ca o stea călăuzită cereşte.

Fă ca mila să înflorească în sufletele noastre. Bucură-te Stăpână. Maica lui Dumnezeu şi Maica tuturor creştinilor. lumină veşnic neapusă pentru cei aflaţi în închisori. iar moartea şi groaza mătură faţa pământului.e Ic Noi semne şi minuni ai făcut să izvorească cu putere de la icoana ta. că ai înfiat neamul omenesc prin îndemnul Fiului tău. Bucură-te. pământul s -a cutremurat. Bucură-te.e Preasfântă Născătoare de Dumnezeu aprinde în noi lumina nădejdii şi nu ne lăsa nicidecum în mâinile duşmanilor noştri. Bucură-te. Cei ce şi-au pus nădejdea în tine. să ne întărim în credinţă şi să slăvim ajutorul primit strigând către tine astfel: Bucură-te. împărăţiile se clatină. Şi chiar dacă oraşele au ars. Născătoare de Dumnezeu. răbdarea celor ce pătimesc pentru credinţă. că luminezi întreaga lume cu dragostea ta. palatele au fost distruse şi lăcustele au umplut văzduhul. Bucură-te. Apărătoarea celor prigoniţi pentru dreptate. unde popoarele se înfruntă. au găsit refugiu la tine şi au strigat către Dumnezeu: Aliluia! 7. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c 7. ai 6 . atunci când s-au auzit zgomotele de bătălie.e Dumnezeu a îngăduit ca pe pământ să aibă loc războaie. Bucură-te.Ic 6.

că prin ajutorul icoanei tale ne întăreşti pe noi. pururea Fecioară. că în tine toţi oamenii şi-au pus nădejdea. care intri nevăzut în casele noastre prin icoanele tale. că ne păzeşti pe noi cu sfântul tău Acoperământ.e Cu adevărat îmbrăţişezi cu dragostea ta întreaga lume. Bucură-te. Bucură-te. Preacurată. cea plină de har.e Preasfântă Fecioară. mângâietoarea celor nefericiţi. Bucură-te Stăpână. ocrotirea şi apărarea fiecărui altar. Bucură-te. Şi toţi cei care au auzit de această întâmplare au strigat plini de bucurie: Aliluia! Ic 8.păstrat neatinsă biserica în care era păstrată icoana ta. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c 8. 7 . Bucură-te. ai păstrat neatinsă cămăruţa sfinţită prin prezenţa icoanei tale. stâlp şi întărire a Bisericii. Şi văzând această minune. mântuitoarea celor fără de nădejde. Bucură-te. cei ce se rugau la sfânta icoană au strigat către tine astfel: Bucură-te. Toţi credincioşii cu smerenie cântă către tine. scăpând nevătămaţi bătrâna şi copilul ascunşi acolo. minune a fost atunci când o casă fiind distrusă. Preacurată. că odată cu icoanele ne dăruieşti binecuvântare şi veselie. şi-i cercetezi pe toţi cei care preaslăvesc icoanele tale. Bucură-te. Bucură-te. astfel: Bucură-te.

purtătoare de Dumnezeu. fiică din neamul lui Adam. că străluceşti lângă Dumnezeu cu nespusă slavă. Bucură-te. cu buze întinate îndrăznim să strigăm către tine: Bucură-te. chiar dacă suntem nevrednici. bucurându-ne întru tine. Bucură-te. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! c 9. că sfinţeşti chiliile monahale cu chipul tău. Stăpână ce dezvălui mereu semnele milostivirii tale în lume. Stăpână. şi să te rogi pentru toţi. Bucură-te. Bucură-te Stăpână. o. ca să ridici mâinile tale. vorbire răspicată a apostolilor. că locuieşti în mod nevăzut în casele celor care te slăvesc pe tine.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci mintea lor nu găseşte cuvintele potrivite pentru aceasta. Bucură-te. sabia înflăcărată a proorocilor. Noi. care l-au purtat pe Dumnezeu. tăria şi cutezanţa duhovnicilor. Marie Născătoare de Dumnezeu.e Cei mai înzestraţi ritori rămân tăcuţi atunci când doresc să te slăvească după cuviinţă. De aceea. ne mângâi şi ne dăruieşti pururea cele de trebuinţă. 8 . Bucură-te. strigăm către Dumnezeu: Aliluia! Ic 9. Tu ne luminezi. linişte cerească pentru cei virtuoşi.e C Credincioşii vin la tine cu grăbire. Preacurată.

Preacurată. văzuţi şi nevăzuţi.e Ic Fi pentru noi cetate nebiruită. luptând curajos pentru noi. cea care-i călăuzeşti cu milă pe cei greu încercaţi sufleteşte. Bucură-te. că neîncetat noi Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 0. că îi scoţi pe oameni din adâncul răului.Bucură-te Stăpână. Bucură-te. Bucură-te. imnuri de slavă precum a primit Fiul tău bănuţul văduvei şi ne călăuzeşte pe drumul vieţii dăruindu-ne iertare de 9 . Preasfântă Fecioară. o. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c 0.e Născătoare de Dumnezeu. milostivă Fecioară. împotriveşte-te armatelor de duşmani. roagă-te pentru mântuirea lumii. că ne călăuzeşti paşii pe calea mântuirii. Bucură-te. că goneşti mâhnirea din sufletele noastre. ca să-ţi cântăm cu dragoste astfel: Bucură-te. Domnul Iisus Hristos. Bucură-te. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c -e Primeşte din partea noastră. că îi salvezi pe cei aflaţi în pragul pieirii. să Se milostiveasvă asupra lumii. Roagă Preacurată. că întinzi mâinile pentru a te ruga lui Dumnezeu. pe Fiul tău. Bucură-te Stăpână. că cel rău a stârnit o furtună de ispite împotriva bisericii lui Dumnezeu.

10 . Bucură-te.e Toţi cei care s-au apropiat cu credinţă de icoana ta. lumina cea neapusă a îngerilor şi a oamenilor. au primit fiecare după nevoie. frumuseţe neasemuită. Bucură-te. pentru ca în acest fel să ajungem în locaşurile cereşti şi să-I putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Ic -e Preabună Maică. nevăzut întinzi peste întregul pământ sfântul tău Omofor. Bucură-te Stăpână. Bucură-te. strălucire mai luminoasă decât luceafărul dimineţii. bunătate nemărginită. pentru car e îţi strigăm neîncetat: Bucură-te. că alungi oştirile întunecaţilor vrăjmaşi. Bucură-te.e Ic Cântări de slavă îţi aducem Preacurată Fecioară şi ne plecăm cu smerenie înaintea ta şi îngenunchind înaintea icoanei tale cu mustrare de cuget strigăm către tine astfel: Bucură-te. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! C c 2. Bucură-te. Bucură-te. risipind nelegiuirea şi luminând întreaga creaţie cu strălucirea ta. slavă nepieritoare. că eşti încoronată cu o cunună de stele.păcate. că eşti înveşmântată în raze de soare. har de la Dumnezeu şi plini de bucurie au strigat Domnului: Aliluia! 2. cea cu adevărat binecuvântată. Bucură-te.

Bucură-te.Bucură-te. Preaslăvită Maică a tuturor creştinilor. în clipa despărţirii de cele pământeşti. Domnul Iisus Hristos. ceea ce eşti mai slăvită decât întreaga creaţie. ocrotitoare milostivă a credincioşilor. că la înfricoşătoarea Judecată îi vei mântui pe cei care şi-au pus nădejdea în tine. în dragostea ta pentru oameni eşti plină de milostivire precum Fiul tău... 11 . Bucură-te.. îngerii au văzut. Bucură-te Stăpână. milostiveşte-te asupra noastră şi a lumii întregi! Condacul al 1 lea O. Cu blândeţe strigi către noi: Nu te teme turmă mică! Eu sunt cu voi şi nimeni nu este împotriva voastră! De aceea aşezăm dragostea noastră înaintea ta şi te rugăm pogoară pacea asupra ţării noastre şi în sufletele noastre multă milă şi cu umilinţă îţi mulţumim strigând cu tărie către tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icosul 1: Preacurată. şi Condacul 1: Conducătoare nebiruită..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful