Program de intervenţie personalizat

I. Informaţii de bază Numele elevului: C. S. Data naşterii: 28.10.2000 Clasa: clasa a II-a B Data de elaborare a programului: 2.10.2009 Psihodiagnostician: Moţiu-Socaciu Oana

II. Starea actuală a elevului Sectoare de referinţă: citire scriere matematică

autonomie personală

psihomotricitate

limbaj şi comunicare Evaluare realizată: probă pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului la copil – vârsta psihologică este în concordanţă cu vârsta cronologică Psihodiagnostic: tulburare de limbaj- rotacism Matrici progressive color: IQ=135 Capacităţi, competenţe, abilităţi, lacune, slăbiciuni, nevoi -pronunţarea corectă a fonemelor cu excepţia fonemului “r” -vocabular extreme de dezvoltat -

Producerea articulatorie complexă a fonemului “r” 2. structuri bisilabice şi diverse cuvinte 3.III. Programul de intervenţie 2 . Diferenţierea fonemului “r” 4. Automatizarea sunetului “r” B. Scopurile programului de intervenţie: 1. Consolidarea sunetului “r”. Planificarea intervenţiei A. prin introducerea sunetului în silabe fără sens.

3 .

0915. Explicaţia este susţinută de gesturi cu palma întoarsă în sus şi cu extremitatea degetelor mişcată.09 Exerciţii analiticosintetice în plan motricexecutoriu Exerciţiul .motrică şi acustică a fonemului “r” Explicaţia Observaţia Demonstraţia Terapia rotacismului 15. Explic modul de poziţionare corectă a limbii pentru fonemul “r”. sugerând vibrarea vârfului limbii.Obiectivele intervenţiei Strategii Desfăşurarea intervenţiei Se va începe activitatea cu câteva exerciţii de respiraţie în care i se va sugera elevului să fie cât mai liniştit şi să inspire profound (un timp) după care să expire pe o perioadă dublă inspiraţiei (doi timpi). Pe parcursul efectuării acestui exerciţiu. “Cum face soneria?”- Exerciţii de respiraţie Mijloace metodologice Exerciţii de respiraţie Instructajul verbal Demonstraţia Observaţia Resurse materiale Intervenţii Termen 1. Perceperea vizuală. mâinile elevului vor sta pe genunchi. Se vor face exerciţii în plan motric-executoriu. articulator.12. Se vor utiliza onomatopeele:”Cum face tractorul?”. “Cum se rupe o creangă?”-TRRRRROSC.10.

0915. Explicaţia Demonstraţia Observaţia Exerciţiul Terapia rotacismului Spatula Băţ de plastic 3.12. Producţia articulatorie complexă a consoanei “r” Exerciţiul 15. Copilul trebuie să se familiarizeze cu recenta producţie.01. Producţia articulatorie primară a sunetului “r” Exerciţii de derivare T-R: se poziţionează limba ca pentru T şi se expiră aerul foarte puternic D-R: se repetă DDDD tot mai des şi uşor neglijent L-R Se poate apela şi la intervenţia ortofonică: lovirea repetată cu spatula sub apex.ŢARRR. Copilul este pus să palpeze zona laringuală a propunătorului şi cu cealaltă mâna îşi va palpa propriul laringe încercând să obţină acelaşi efect vibratil. Presupune exersarea consoanei “r” în şoaptă. repetat şi ritmic planşeul bucal al copilului tot mai des pentru a imprima vibraţii. 2. ridicarea apexului cu un băţ de plastic. deget. cu voce tare şi foarte tare.10 5 . lovind uşor.

va citi. rege/lege Copilul va repeta. Automatizarea sunetului “r” Exerciţiul . privighetoare. roi. el trebuie să denumească toate obiectele care apar: creion.4. prăjitură. rug. structuri bisilabice intervocalice.1015. cremă/clemă. far. curte/culte. Diferenţierea sunetului “r” Manual 6. structuri bisilabice repetitive. ras. va concepe propoziţii. cuvinte polisilabice cu “r” în toate poziţiile posibile: profesori. strugure.01. măr. I se prezintă copilului imagini . cuvinte monosilabice: rac. etc Copilul va citi un text. fraze.03. prună. Se vor utiliza perechi de cuvinte parofone:ramă/lamă. structuri silabice interconsonantice. perină. primitor. toate saturate de prezenţa consoanei “r” Poezia: “Rică nu ştia să zică 6 15. var. car/cal. roz. texte. penar.10 Exerciţiul Imagini Planşe Terapia rotacismului Observaţia Exerciţiul 5. silabe inverse. Consolidarea sunetului “r” Se va introduce noul fonem în structuri fonetice diverse: silabe directe. car.

răţuşcă. 7 . răţuşcă.Râu. rămurică. rămurică Dar de când băiatul-nvaţă Poezia despre raţă. Rică ştie cum să zică Râu.