Exploatarea carierelor de anrocamente În condiţii naturale rocile se prezintă ca un masiv compact sau, de cele mai multe ori, cu fisuri

şi fragmente datorită degradării fizico-mecanice sau a mişcărilor orogenetice. Exploatarea carierelor de anrocamente se face cu ajutorul explozivilor, în trepte de 8 20 m înălţime (în mod uzual 10 - 15 m, înălţimea uzuală a treptelor în carierele executate în ţară fiind de 15 m.), putându-se executa concomitent fronturi de lucru la 2 - 3 trepte dacă acestea sunt decalate în spaţiu cu o distanţă suficientă, în conformitate cu normele de tehnica securităţii muncii. Procesul tehnologic de exploatare a unei cariere este alcătuit din următoarele operaţii principale: defrişarea vegetaţiei, amenajarea drumurilor de acces în carieră, descopertarea, amenajarea treptelor carierei, derocarea cu explozivi, încărcarea şi transportul

Pantele maxime se recomandă să nu depăşească 8 %. b .în săpătură. c .în profil mixt . A.1. Operaţia de defrişare se execută manual sau mecanizat. Tipuri de drumuri de exploatare a . în conformitate cu tehnologiile descrise anterior.în umplutură. Drumurile de acces în carieră se amenajează cu două benzi de circulaţie. 4.materialului derocat. iar în curbe şi în zonele mai Fig. B.

se amenajează rigole.b). acolo unde este cazul. sau piatră spartă de 5-10 cm. pentru a se permite o viteză de circulaţie de minimum 20 km/h.1. cât şi îmbrăcămintea se depun în straturi. 4. fiind nivelate cu ajutorul buldozerului şi apoi compactate cu . profil tip în săpătură (fig. În cazul profilului din fig. 4.1. 4.a drumul se amenajează pe umplutură.c).1. 4. Razele de curbură ale drumurilor trebuie sa fie de minimum 25 m.dificile să fie chiar mai mici. Pentru colectarea apelor din precipitaţii. Pregătirea patului drumului se face cu piatră brută de 15-18 cm. sau profil mixt (fig. Aceeaşi pantă se asigură umpluturii şi la profilul mixt. Atât patul drumului. Îmbrăcămintea se execută cu macadam ordinar cu dimensiunea maximă de 8 cm.a). Drumurile de exploatare pot avea profil tip în umplutură (fig.1. cu taluzuri cu panta de 1:1.

C. 4. întrucât aceste materiale nu sunt admise în umplutura barajelor de anrocamente. cât şi a păturii de rocă foarte alterată de pe întreaga suprafaţă a frontului de exploatare a carierei.2) este o operaţie absolut necesară pentru îndepărtarea stratului de deluviu acoperit de pământ vegetal. Fig.2. 4. Descoperta (fig. Schema amenajării unei cariere . nici în producţia de agregate.compactoare cu cilindri netezi. Prin lucrarea de descopertă se pot asigura totodată condiţiile normale de execuţie a forajelor pentru derocarea cu exploziv.

sterilul rezultat fiind depus în haldă la partea inferioară a acesteia.8 m. cu ajutorul excavatoarelor de mare capacitate. Descopertarea începe de la partea superioară a carierei. din amenajarea a două semitrepte rezultând înălţimea obişnuită de 15 m a unei trepte. având cupa de cel puţin 2. începând chiar din faza de excavare a . este indicată pentru descopertă metoda amenajării în două semitrepte. Pentru realizarea treptelor la profilul şi unghiul taluzului din proiect. Având în vedere faptul că aceste utilaje au o înălţime mare de săpare. cu ajutorul excavatoarelor în cazul în care deluviul în pantă are grosimi mai mari de 3 m şi pante mai mici de 35°.5 m³. semitreptele se execută cu înălţimi de 7 .0 m se sapă cu ajutorul buldozerului.Descopertarea carierelor se face manual în cazul unor terenuri cu panta mai mare de 35°.5 3. Deluviul în grosimi de 1. sau mecanizat.

4. iar materialul rezultat este încărcat tot cu excavatoare de mare capacitate (2.4. Excavarea zonei de deluviu Fig.3.5 m³) în mijloace de transport şi deplasate în afara carierei. 4. se trece la înlăturarea stâncii alterate (fig. în halde special amenajate.3).4). operaţie executată cu ajutorul explozivilor. Excavarea cu exploziv a stratului de rocă alterată .deluviului (fig. Fig. După amenajarea semitreptei în deluviu cu excavatorul. 4. 4.4.5 .

5) se execută după înlăurarea rocii alterate care nu se admite în umplutură şi curăţirea taluzului. Se continuă apoi în acelaşi mod până la baza . 4. Amenajarea finală a semitreptei depune în haldă. obţinându-se în felul acesta descopertarea întregii trepte de 15 m.D.5. După realizarea semitreptei superioare se excavează şi semitreapta inferioară. iar materialul rezultat din această zonă. după aceeaşi tehnologie. Amenajarea semitreptei (fig. 4. Această operaţie se realizează tot prin excavare cu explozivi. după caz. sau se Fig. poate fi folosit ca material de umplutură la baraje.

blocurile se împart de obicei în trei zone (fig. 4. Exploatarea carierei pe intrânduri de atac şi blocuri E. Pentru asigurarea continuităţii lucrului. respectându-se înclinarea taluzului. zona II. conform proiectului de execuţie.6).materialul derocat se găseşte în rezervă pentru a fi încărcat. Fig.6. Intrândurile se împart pe lungimea lor în blocuri care apoi se exploatează separat. . .carierei.se forează camerele de explozie în . zona III. .7) şi anume: zona I. 4. Exploatarea treptelor carierei se realizează prin excavarea intrândurilor de atac a căror lăţime depinde de procedeul de excavare aplicat şi de utilajul de lucru folosit (fig. 4.se execută încărcarea.

Împărţirea blocului în zone Fig. 4.8. Fig. 4. Procesul tehnologic de derocare cu explozivi în cariere.7. constând din îndepărtarea resturilor de material derocat rezultat de la împuşcarea anterioară.vederea încărcării cu exploziv şi împuşcării. Schema de amplasare a coloanelor forate . prin metoda coloanelor forate cuprinde în principiu operaţiile: • pregătirea frontului de lucru.

şi azotatul de amoniu.c). între două şiruri consecutive de 2.8. Amplasarea coloanelor forate pe treptele de exploatare se face pe un rând. pungi cu apă.• forarea coloanelor şi găurilor de mină.0 m.5 . sau turte formate din praful de piatră rezultat în urma forării şi apă. sau pe mai multe rânduri în mănunchi (fig.3. În mod curent ca exploziv se utilizează dinamita tip II.110 mm.5 m. Burarea coloanelor se poate face cu argilă.a.3. Coloanele forate se execută cu o înclinare uşoară de circa 10% faţă de verticală şi o adâncime egală cu înălţimea treptei plus 0. pe două rânduri.b. 4. Distanţa între forajele aceluiaşi rând se ia de 3. cu ajutorul forezelor de diverse tipuri. • încărcarea cu explozivi şi împuşcarea. În cazul în care în urma exploziilor rezultă şi blocuri .0 . la diametrul de 57 . iar distanţa la frontul liber (anticipanta) de 3.35 din anticipantă.0 m.

spargerea lor se face fie manual cu ciocanul de abataj. SE-2 (2. sau de 27 t. materialul adunat este încărcat cu excavatoare de mare capacitate. de tipurile EKG-8 (8 m³). EKG-4 (4.5 m³) etc. 40 t.mari de rocă (agabariţi).se execută cu buldozere S1300 sau S1500.6 m³). . în autobasculante Belaz de 60 t. fie prin perforarea şi împuşcarea lor cu exploziv. • încărcarea materialului derocat în mijloace de transport prevede următoarele: adunarea materialului derocat împrăştiat şi amenajarea treptelor pentru circulaţie .