LUCRĂRI DE DEVIERE A CURSURILOR DE APĂ

Pentru a asigura condiţiile normale de desfăşurare a lucrărilor de execuţie a construcţiilor hidrotehnice de pe cursurile de apă, este necesar să se realizeze o incintă uscată. Astfel, în funcţie de relieful şi natura terenului, precum şi de regimul hidrologic al cursului de apă, se pot aplica următoarele soluţii de deviere a apelor:

6. 2 . 6.galerie de deviere (se va putea transforma în golire de fund).1) în cazul în care versanţii alcătuiţi din roci stâncoase sunt în apropierea albiei cursului de apă.Fig. 5 .batardou aval. Devierea se realizează cu ajutorul batardourilor amonte şi aval şi a galeriei. 4 . Fig.batardou amonte.1. Devierea unui curs de apă prin galerie subterană 1 . 3 .2. 6.ampriza barajului.casa vanelor • galerie subterană de deviere a apelor (fig. Devierea apelor prin conducte metalice sau din beton armat înglobate în construcţia executată într-o anumită fază .

6. În acest caz golirile de fund ale barajului sunt folosite pentru scurgerea apei pe toată perioada de construcţie. 6.• conducte metalice sau din beton armat (fig.3). . construit pe malul care presupune lucrările cu cele mai mici volume de terasamente.2) care pot fi înglobate în lucrarea definitivă sau se închid complet după terminarea construcţiei. • canal lateral de deviere a apelor (fig. urmând ca la darea în folosinţă să fie echipate cu vane.

3. Devierea unui curs de apă prin canal lateral 1 .nod hidrotehnic. Închiderea parţială a albiei cu batardouri Un sistem de deviere este alcătuit din batardouri ca elemente de închidere a albiei.batardou amonte. Fig. 5 .Fig. . 6.4) prin care execuţia construcţiei proiectate se face pe etape.închiderea canalului de deviere după terminarea construcţiei • secţionarea albiei prin imcinte realizate cu batardouri (fig. 4 . 3 . 6.batardou aval. 2 .4.canal lateral de deviere. 6.

a respectiv 6. batardourile pot fi din pământ. 6. În fig. canale deschise) să fie tratate în alte capitole. precum şi din combinaţii ale acestor soluţii.şi lucrări de transport a apei în afara incintei de lucru. . În acest capitol se va trata doar tehnologia de execuţie a batardourilor. realizate pentru protejarea incintelor de lucru.5.b sunt prezentate cele două faze de deviere a cursului Dunării la execuţia amenajării Sistemului Hidrotehnic şi de Navigaţie (SHEN) Porţile de Fier I. După natura materialului din care sunt construite. Batardourile sunt construcţii provizorii. din anrocamente. astfel că în interiorul lor să se poată lucra în uscat.5. metalice sau beton armat. din palplanşe de lemn. galerii. urmând ca lucrările pentru transportul apei (conducte.

7 m/s. La viteze de scurgere mai mari se realizează de regulă batardouri din anrocamente. Batardouri din pământ şi din anrocamente Batardourile din pământ se utilizează în cazul cursurilor de apă cu viteze sub 0. .6.1.

Fi g. . 5. 6. De vie re a D un ări i la co ns tr uc ţia S H E N Po rţi le de Fi er I.

Fig. Batardouri din materiale locale Tipurile uzuale de batardouri executate din pământ sau anrocamente (fig. 6.6. 6.6) au dimensiunile stabilite din considerente .

operaţii executate de obicei cu buldozerul S1500. filtrul invers. se impune o lăţime minimă de 3.1:2. ecranul de etanşare şi piatra de protecţie.5 .5 .0 pentru paramentul aval. Batardourile din pământ sau din anrocamente sunt alcătuite din: umplutura din pământ sau anrocamente.1:3. Umplutura se execută de la mal către axa râului. stratul filtrant. Pentru a oferi posibilitatea circulaţiei şi a intervenţiilor de pe coronament. sau dinspre un mal spre cel opus.0 m. • depunerea materialului de umplutură adus cu diferite mijloace de transport. Tehnologia de execuţie a batardourilor din pământ sau din anrocamente prevede în general următoarele operaţii: • pregătirea terenului prin defrişarea şi descopertarea amprizei.0 pentru paramentul amonte şi 1:1. . iar criteriul stabilităţii impune pante de 1:2.constructive.

folia de polietilenă de înaltă densitate (PEHD). împotriva acţiunii valurilor iar în cazul foliilorcu un strat de nisip şi un strat de piatră. Materialul folosit pentru etanşare poate fi argila. • odată cu avansarea umpluturii şi ieşirea acesteia de sub apă. acestea se protejează printr-un strat de piatră.) sau cu compactoare cu pneuri (CP-10). este necesar un ecran impermeabil. • în cazul ecranelor din argilă. peste filtru. betonul asfaltic sau palplanşe bătute prin corpul umpluturii.O. betonul.• nivelarea în straturi cu ajutorul buldozerului S1500.P. . care în cazul batardourilor din pământ se vor compacta cu compactoare cu crampoane (T. în amontele ei se descarcă material de granulaţie mică pentru a forma un filtru invers. care poate fi amplasat în corpul batardoului sau pe paramentul amonte. • pentru a se asigura punerea la uscat a incintei.

diguri şi baraje. a unor incinte uscate. Palplanşele pot fi din lemn.2. sau pot fi recuperate după terminarea lucrării. metal sau beton armat.În cazul executării barajelor din materiale locale. Ele se introduc în teren prin batere sau vibrare. la piciorul paramentului amonte. ca şi amplasamentul batardoului să se aleagă în aşa fel. 6. încât acesta din urmă să fie înglobat în corpul barajului. se recomandă ca materialul de construcţie. folosindu-se şi metoda lansării. . sau a unor ecrane de etanşare la batardouri. Batardouri din palplanşe Palplanşele sunt elemente de construcţie folosite pentru executarea unor pereţi de sprijinire a săpăturilor. Palplanşele pot rămâne definitiv în lucrarea respectivă.