1.

VANJSKO UHO – AURIS EXTERNA
Na vanjskom uhu razlikujemo dva dijela: ušnu školjku ili aurikulu (auricula) i vanjski sluhovod (meatus acusticus externus), koji se nastavljaju jedan na drugi, a služe isključivo provođenju slušnih valova do srednjeg uha. a) Ušna školjka – auricula. To je parna kožno – hrskavična formacija smještena na lateralnm zidu lobanje uz koju je čvrsto srasla. Razlikujemo na njoj vanjsku i unutrašnju ploštinu i rub. Smještena je koso, tako da vanjska površina gleda ujedno i nešto prema naprijed, dok unutrašnja gleda prema nazad. Njenu osnovu čini hrskavična ploča (cartilago auriculae), puna izbočina i udubljenja, koja je presvučena kožom. Na vanjskoj strani aurikule, otprilike u sredini, nalazi se duboka jama (concha auriculae) u čijem donjem dijelu nalazimo početak vanjskog sluhovoda. U gornjem dijelu nalazimo krak ruba aurikule, koji se penje prvo prema gore, zavija zatim prema nazad, pa prema dolje i završi na početku mesnate resice (lobulus) koja se nalazi na donjem kraju ušne školjke i koja jedina u sebi ne sadrži hrsavicu. Ispred ruba, gotovo paralelno s njim, nalazimo izbočenje nazvano parub, koje isto tako zavija prema gore, pa prema nazad i dolje, da bi završilo četvrtastom pločicom nazvnom pakozac (antitragus). Nasuprot pakosca, na prednjoj strani strani aurikule, nalazimo drugu, većinom kupastu pločicu, čvrsto sraslu sa kožomlica, nazvanu kozac (tragus). Sve ove izbočine i udubljenja služe za to da što bolje prikupe zvučne valove i usmjere ih prema vanjskom sluhovodu.

b)

Vanjski sluhovod – meatus acusticus externus. To je dijelom

te teče prema medijalno i nešto naprijed . . koji provodi zvučne valove od aurikule do bubne opne (membrane tympani). dijelom koštani kanal. jedan koštani kanal u timpatičnom dijelu te iste kosti. Njegov unutrašnji dio je. kao što smo vidjeli. jedino je nešto tanja. a zatim povija lagano prema dolje i nešto nazad i dolazi do bubne opne gdje završi. Sam vanjski sluhovod obložen je kožom. Njegov početni dio je vezivno – hrskavični i predstavlja direktni nastavak ušne školjke. otvoren prema lateralno. kao što smo to vidjeli kod temporalne kosti. a koji na zraku oksidira i dobiva tamnu žutosmeđu boju. koja je postavljena koso. gusti sekret nazvan cerumen. Započinje. Posjeduje žljezdane lojnice. Na samom kraju vanjskog sluhovoda nalazi se bubna opna.vezivno – hrskavični. koja pokazuje sve karakteristike okolne kože. u donjem dijelu konhe aurikule. tako da sa samim kanalom zatvara oštar ugao. koje luče poseban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful