You are on page 1of 5

REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK) SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : H-024-1 JURUKIMPAL ARKA LOGAM BERPERISAI (KELULI KARBON

), TAHAP 1

NAMA CALON : PERINGATAN:

PUSAT BERTAULIAH :

1. 2. 3. 4.

RPK ini hendaklah diisi dan disimpan dalam Portfolio Calon. Pegawai Penilai (PP) dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) perlu menandatangani SETELAH calon mencapai ketrampilan yang dikehendaki. Bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi menilai calon: A = UJIAN KEMAHIRAN; B = PROJEK/TUGAS KHAS; C = UJIAN LISAN; D = UJIAN TEORI; E = LAIN-LAIN. Bukti-bukti pencapaian ketrampilan mesti disimpan dalam Portfolio Calon. (PPD MESTI menyemak bukti-bukti ini sebelum mengesahkan ketrampilan calon).

PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI PENGESAH DALAMAN` YANG DITAULIAH (1)
DILANTIK SEBAGAI :

(2)

(3)

(4)

PEGAWAI PENILAI

PEGAWAI PENGESAH DALAMAN

PEGAWAI PUSAT BERTAULIAH

PEGAWAI PENILAI LUAR

NAMA : CONTOH TANDATANGAN :

NO. DUTI

NO. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP A B

01.01

01.02

01.03

01.04

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

01.00

T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan

REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK) SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : H-024-1 JURUKIMPAL ARKA LOGAM BERPERISAI (KELULI KARBON). TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP A B 02.02 02.01 03.04 C D E A B C D E A B C D E A B C D E 03. DUTI NO.03 C D E A B C D E A B C D E 02. TAHAP 1 NO. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP A B 03. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B C D E A B C D E 01.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan NO.02 03. DUTI NO.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan .03 03.01 02.06 NO.05 01.

01 04. TAHAP 1 NO.02 04.REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK) SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : H-024-1 JURUKIMPAL ARKA LOGAM BERPERISAI (KELULI KARBON).04 NO.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 04. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP 04.03 04.05 04. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B 04. DUTI NO.06 C D E A B C D E .

04 NO. DUTI NO. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP A B 07.06 C D E A B C D E .04 C D E A B C D E A B C D E A B C D E 07. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP 05. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B 07.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan NO.05 07.02 07.02 05.03 05.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 05.01 07.03 07.01 05.REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK) SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : H-024-1 JURUKIMPAL ARKA LOGAM BERPERISAI (KELULI KARBON). DUTI NO. TAHAP 1 NO.

01 08. DUTI NO. TAHAP 1 NO. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B 08.03 08.05 08.00 T/tangan PPD & Tarikh Bukti Ketrampilan A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 08.06 08.02 08. TUGAS Tarikh Penilaian Tempat Penilaian Kaedah Penilaian T/tangan PP 08.REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK) SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : H-024-1 JURUKIMPAL ARKA LOGAM BERPERISAI (KELULI KARBON).07 C D E A B C D E A B C D E .04 NO.