You are on page 1of 2

LAPORAN IN-HOUSE TRAINING

KURSUS KELESTARIAN LINUS 2012


PERINGKAT SEKOLAH
1.

NAMA SEKOLAH : ___________________________________________________

2.

KOD SEKOLAH

3.

NAMA KURSUS : ___________________________________________________

: _____________________________

4.

TARIKH

: _____________________________

5.

MASA

: _____________________________

6.

NAMA GURU
(PENYAMPAI)

: ___________________________________________________

7.

SASARAN

: _____________________________

8.

BIL. PESERTA
KURSUS
Bil.

: _____________________________
Nama Guru

No. KP

Tandatangan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9.

LOKASI IN-HOUSE
TRAINING

10.

: ___________________________________________________

OBJEKTIF IN-HOUSE
TRAINING

i. ____________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________
iii. ____________________________________________________________________

11.

RINGKASAN KANDUNGAN IN-HOUSE TRAINING / PENGISIAN :


Bil.

Perkara / Butiran / Isi

a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
12.

EDARAN BAHAN / HAND-OUT :


a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________

13.

ULASAN KURSUS :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14.

LAMPIRAN (GAMBAR IN-HOUSE TRAINING ) :

Disediakan oleh ;

......
(
)
Guru Penyampai / Setiausaha
Pengesahan Guru Besar ;

Cop Sekolah

..............................................................
(
)
Perhatian: Sila hantar borang pelaporan ini kepada:
En. Mohd Ismadi Bin Abidin
Pegawai FasiLINUS,
Unit Pengurusan Akademik,
Pejabat Pelajaran Daerah Kinta Selatan,
31850 Jeram, Perak Darul Ridzuan.