You are on page 1of 2

Referat

Timpanostomi Tube dan Dampaknya Terhadap
Perkembangan Anak

Oleh:
Lina Rahmiati I1A008007
Yosi Rizal I1A008036
Kartika Anggakusuma I1A008061

Pembimbing
dr. Ahmad Rofi’i, Sp.THT

BAGIAN/ SMF ILMU PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN-RSUD ULIN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Mei, 2013

..1........... BAB II........ ii BAB I...............................2.................................................... Timpanostomi Tube dan Perkembangan Anak .......................................... PENUTUP ................................................. i DAFTAR ISI ...................................DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................. Otitis Media . 11 DAFTAR PUSTAKA ii ............. TINJAUAN PUSTAKA 2............ 3 2.......................................................... 1 PENDAHULUAN ......................... 6 BAB III.............