You are on page 1of 11

AR-RAHIM

:
ALLAH MAHA PENYAYANG

MAKSUD AR-RAHIM   ALLAH MAHA PENYAYANG ALLAH AMAT MENGASIHI SERTA MENYAYANGI ORANG YANG BERSIKAP PEMURAH DAN PENYAYANG TERUTAMANYA ORANG MUKMIN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT .

TANDA-TANDA ALLAH BERSIFAT AR-RAHIM MEMILIKI AKAL FIKIRAN YANG SEJAHTERA  MEMPUNYAI TUBUH BADAN YANG SIHAT  ALLAH MENGANUGERAHKAN IBU BAPA KEPADA KITA  KASIH SAYANG IBU BAPA TERHADAP KITA  MAKAN DAN MINUM KITA SETIAP HARI  PENURUNAN AL-QURAN DAN PERUTUSAN NABI KEPADA KITA  .

KESAN BERIMAN DENGAN ALLAH YANG BERSIFAT ARRAHIM      BERSYUKUR KEPADA ALLAH DENGAN NIKMATNIKMAT YANG DIKURNIAKAN MENGGUNAKAN NIKMAT KURNIAN ALLAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA MELAKSANAKAN DAN MEMPERTINGKATKAN IBADAH KEPADA ALLAH MENJAGA HUBUNGAN BAIK SESAMA MANUSIA MEMULAKAN SETIAP PEKERJAAN DENGAN MEMBACA BASMALLAH .

PEMARAH. DAN SUKA BERGADUH TIDAK MENGHORMATI GURUM IBU BAPA DAN PARA PEMIMPIN MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI DAN TIDAK MEMBANTU ORANG LAIN BERSIKAP KEJAM DAN TIDAK BERPERIKAMANUSIAAN .CIRI-CIRI TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KONSEP AR-RAHIM      BERSIFAT BAKHIL BERSIKAP BENGIS.

HIDAYAH. SYURGA DAN LAIN-LAIN .PERBEZAAN ANTARA SIFAT ARRAHMAN DAN AR-RAHIM AR-RAHMAN UNTUK SEMUA HAMBA ALLAH SAMA ADA ISLAM ATAU BUKAN ISLAM UNTUK NIKMAT DI DUNIA SHAJA SEPERTI KEKAYAAN. KESIHATAN DAN LAIN-LAIN AR-RAHIM KHUSUS UNTUK ORANG ISLAM BERIMAN UNTUK NIKMAT DI DUNIA DAN DI AKHIRAT SEPERTI NIKMAT ISLAM. PAHALA. IMAN.

SIFAT DAN AF’AL ALLAH MAHA PEMURAH MENGURNIAKAN BERBAGAI-BAGAI NIKMAT DAN REZEKI KEPADA SEMUA MAKHLUK TANPA MENGIRA SAMA ADA MEREKA MUKMIN ATAU KAFIR ALLAH MAHA BIJAKSANA ATAS SEGALA CIPTAANNYA YANG BERBGAI RUPA ALLAH MAHA PENYAYANG DAN MENGASIHI ORANG YANG PEMURAH DAN PENYAYANG TERUTAMANYA ORANG MUKMIN DI DUNIA DAN DI AKHIRAT C. D. B. .SOALAN 1 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ARRAHIM? A. ALLAH MAHA ESA MELIPUTI ZAT.

C. D. B. MENGHARGAI SETIAP CIPTAAN DAN KURNIAAN ALLAH MELAKSANAKAN DAN MEMPERTINGKATKAN IBADAH KEPADA ALLAH REDHA MENERIMA KENTETUAN ALLAH MENJADI HAMBA YANG BERSIFAT PEMURAH .SOALAN 2 ANTARA BERIKUT YANG MANAKAH KESAN BERIMAN DENGAN SIFAT AR-RAHIM? A.

SOALAN 3 ANTARA BERIKUT YANG MANAKAH TANDA-TANDA ALLAH BERSIFAT AR-RAHIM? I. III. II. B. ALLAH TIDAK ADA PERKONGSIAN DALAM MEMERINTAH DAN MENTADBIR ALAM MAKAN DAN MINUM KITA SETIAP HARI CAP JARI MANUSIA ALLAH MENGANUGERAHKAN IBU BAPA KEPADA KITA A. I DAN IV III DAN IV II DAN IV II DAN III . C. IV. D.