‫הפקולטה להנדסת מכונות‬

‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫תשע"ג‪ -‬סמסטר אביב‬

‫‪034-035‬‬
‫‪ 1‬תכנית‬

‫‪15-03-2013‬‬

‫תרמודינמיקה ‪) 2‬טיוטא(‬

‫מצ"ב מערך למודים לפי שבועות‪ ,‬הכולל‪ ,‬את נושאי הלימוד‪ ,‬את הפרקים בספר ואת תרגילי הבית‪.‬‬

‫‪ 2‬ספר למוד‬

‫‪Shavit and Gutfinger‬‬
‫‪Thermodynamics - From Concepts to Applications, 2nd 2009‬‬
‫‪Ed.‬‬

‫‪ 3‬ספרי עזר‬

‫‪Van Wilen and Sonntag‬‬
‫‪Thermodynamics‬‬
‫‪Wiley 1998‬‬
‫‪Moran and ShapiroFundamentals of Engineering Thermodynamics Wiley 2000‬‬

‫‪ 4‬תרגילי בית כל שבוע ינתן גליון תרגילים (ס"ה כ‪ 13-‬גליונות)‪ .‬יש לפתור כל גליון בשבוע בו הוא ניתן (בלי להגיש)‪.‬‬
‫‪ 5‬בחינות‬

‫מועד ב' ‪06.10.2013‬‬
‫מועד א' ‪22.07.2013‬‬
‫בחינות‬
‫יערכו עד ‪ 4‬בחנים לבדיקת תרגילי בית‪ .‬הבחנים יהיו בחני מגן רק למועד הראשון בו הסטודנט ייבחן!‬
‫השאלות בבחנים אלה תהיינה דומות לאלה שבתרגילי הבית‪ .‬ייתכנו שינויים במספרים או ב‪ 1-2 -‬מלים‪.‬‬
‫בבחינה ובבחנים מותר להשתמש אך ורק בספרים ובדף נוסחאות‪ .‬אסור להביא תרגילים פתורים‪.‬‬

‫‪ 6‬ציון‬

‫הציון הסופי ייקבע לפי בחינת הסמסטר‪.‬‬
‫הבחנים יהיו בחני מגן לפי ‪ 12.5%‬לכל בוחן וזאת אך ורק למועד הראשון בו הסטודנט ייבחן!‬

‫‪ 7‬מרצה‬

‫שביט‬

‫‪ 8‬מתרגל‬

‫פארן‬

‫יום שעה‬
‫‪e-mail‬‬
‫‪ shavit@tx‬ב'‪11:30-14:30‬‬
‫ארתור‬
‫‪arthurshavit@hotmail.com‬‬
‫ד'‪11:30-12:30‬‬
‫ארנון‬

‫כתה‬

‫משרד‬

‫טלפון יום ושעות קבלה‬

‫ל‪ .‬דייויס ‪ 829 2066 520‬ב'‬
‫ג'‬
‫מעב' שרפה‬

‫טלפון בבית‬

‫‪04-837 5929 12:30-13:30‬‬
‫‪052-822 8776 13:30-14:30‬‬

‫‪829 2944‬‬

‫‪arnonporan@gmail.com‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2013‬‬

‫שבוע‬

‫תאריך‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬

‫‪11.03.2013‬‬
‫‪13.03.2013‬‬
‫‪18.03.2013‬‬
‫‪20.03.2013‬‬
‫‪01.04.2013‬‬
‫‪03.04.2013‬‬
‫‪08.04.2013‬‬
‫‪10.04.2013‬‬
‫‪15.04.2013‬‬
‫‪17.04.2013‬‬
‫‪22.04.2013‬‬
‫‪24.04.2013‬‬
‫‪29.04.2013‬‬
‫‪01.05.2013‬‬
‫‪06.05.2013‬‬
‫‪08.05.2013‬‬
‫‪13.05.2013‬‬
‫‪15.05.2013‬‬
‫‪20.05.2013‬‬
‫‪22.05.2013‬‬
‫‪27.05.2013‬‬
‫‪29.05.2013‬‬
‫‪03.06.2013‬‬
‫‪05.06.2013‬‬
‫‪10.06.2013‬‬
‫‪12.06.2013‬‬
‫‪01.07.2013‬‬
‫‪03.07.2013‬‬
‫‪22.07.2013‬‬

‫חזרה על תרמו ‪1‬‬
‫תרגול‬
‫יחסים בין תכונות‬
‫תרגול‬
‫משוואות מצב‬
‫תרגול‬
‫מערכות רב רכיביות‬
‫תרגול‬
‫שווי משקל קריטריון‬
‫תרגול‬
‫שווי משקל קריטריון‬
‫תרגול‬
‫תמיסות אידאליות‬
‫תרגול‬
‫תמיסות אידאליות‬
‫תרגול‬
‫תמיסות אידאליות‬
‫תרגול‬
‫ריאקציות כימיות‬
‫תרגול‬
‫ריאקציות כימיות‬
‫תרגול‬
‫תמיסות לא אידאליות‬
‫תרגול‬
‫תמיסות לא אידאליות‬
‫תרגול‬
‫חזרה וסיכום‬
‫תרגול‬
‫מועד א'‬

‫תרגיל‬
‫בית‬

‫פרקים‬
‫‪S&G‬‬
‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫יחסי מקסוול‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪2‬‬

‫דיאגרמות מוכללות‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫משוואות גיבס וגיבס‪-‬דיוהם‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫בחן ‪( 1‬גליונות ‪16 )1-3‬‬

‫‪5‬‬

‫נושא‬
‫עבודה מכסימלית‬

‫זמינות‬

‫פוטנציאל כימי‪ ,‬נטיה לבריחה‬
‫פוטנציאל כימי‪ ,‬נטיה לבריחה‬
‫תערובות גזים‬

‫‪6‬‬

‫אויר לח‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫בחן ‪( 2‬גליונות ‪17 )4-6‬‬

‫‪8‬‬

‫מסיסות‪ ,‬אוסמוזה‬

‫‪17‬‬

‫‪9‬‬

‫מאזני חומר‬

‫‪19‬‬

‫‪10‬‬

‫בחן ‪( 3‬גליונות ‪19 )7-9‬‬

‫‪11‬‬

‫תמיסות מהולות‬

‫‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫מערכת ספיגה‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬‬

‫שווי משקל בריאקציות כימיות‬

‫בחן ‪( 4‬גליונות ‪18 )10-12‬‬

‫‪ 06.10.2013‬מועד ב'‬

‫‪1‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times