P. 1
Rolul Managementului Educational in Romania - Claudiu Bun

Rolul Managementului Educational in Romania - Claudiu Bun

|Views: 12|Likes:
Published by ionescuclaudiu25

More info:

Published by: ionescuclaudiu25 on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

CUPRINS INTRODUCERE CAPITOLUL I: MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 1. Definiţie. Terminologie. 2. Profesorul manager – definiţie şi atribuţiunile sale 3.

Profesorul manager – locul şi rolul său CAPITOLUL II: PROFESORUL – MODELATOR AL

CARACTERULUI ŞI PERSONALITӐŢII ELEVULUI 1. Profesorul privit din interiorul altor profesiuni 2. Profesorul - organizator şi conducător al procesului educaţional 3. Atribuţiile şi rolul profesorul diriginte STUDIUL DE CAZ : REPERE PRIVIND ACTIVITATEA

MANAGERIALӐ A CONDUCӐTORILOR DE UNITӐŢI ŞCOLARE ÎNCHEIERE BIBLIOGRAFIE

1

INTRODUCERE
,,Rolul managementul educaţional a căpătat în ultima vreme o importanţă tot mai mare atât în Romania, cât şi în societatea europeană. Problema în sine a fost mult studiată de către specialişti şi s-a încercat o aprofundare în domeniul respective, stabilind mult mai exact repere fixe de urmat în conducerea unităţilor de învătământ” 5. Astfel, Saul Gellerman afirma că ,,angajaţii reaţionează la comportamentul conducerii şi nu la observaţiile făcute de membrii acesteia” 6, ceea ce ne face atât pe noi, cât şi pe specialişti (managerii) să ne poziţionăm atenţia pe rolul şi efectul managementului educaţional şi a managerului şcolar, prin stabilirea unor obiective clare, prezentarea elementelor componente ale managementului şi argumentarea necesitaţii reevaluării relaţiilor educaţionale în conformitate cu valorile sociale contemporane7. De-a lungul vremii, în societatea contemporană, rolul managementului a devenit un domeniu şi o temă centrală de dezbatere. În lucrarea de faţă voi prezenta abordarea rolului mangementului educaţional în România, care se realizează în instituţiile şcolare de stat. Atribuţiunile şi rolul profesorului managerial rezultă din considerarea procesului de învăţământ ca fiind un proces managerial, din respectarea democratizării acţiunilor, care este necesară din acest punct de vedere, a afirmării participării şi descentralizării, coordonării, planificării şi organizării acţiunilor şi resurselor. ,,Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca întreprindere de lungă durată, de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii, omul, pregatit prin studii, forţă de muncă şi specialişti nu se poate şi nici nu trebuie să îsi permită să aibă eşecuri”8. Conducerea, competenţa şi eficienţa învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituţiei de învătământ necesită fundamentarea ei stiinţifică. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţământului sau managementul educaţional. ,,Funcţia de conducător (manager) al învăţământului este o profesie şi ca orice profesie, trebuie să fie învaţată. Managementul întruneşte condiţiile unei profesiuni pentru că necesită o pregătire, urmăreste obţinerea unor rezultate, prin eforturi comune, solicită participarea continuă”9.

5 6

http://pps.myforum.ro/-vp1195.html http://pps.myforum.ro/introducere-vt648.html?start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= 7 Ibidem 8 http://www.referate10.ro/referate-diverse/managementul-educational-3194.html 9 http://www.scribd.com/doc/25300360/Managementul-Firmei-Note-de-Curs

2

Obiectivele acestei lucrări sunt structurate pe cele două capitole: în primul capitol am tratat despre definiţia, locul, rolul şi atribuţiunile profesorului manager ca profesionist şi profesorul modelator al caracterului şi personalităţii elevilor, în al doilea capitol despre profesorul managerial ca organizator şi conducător al procesului educaţional şi despre profesorul diriginte, iar ultimul capitol reprezintă un studiu de caz cu privire la activitatea managerială a conducătorilor de unităţi şcolare. Termenul de management educaţional a apărut la începutul secolului al XX-lea, fiind întrebuinţat pentru prima dată de Frederik Taylor 10, iar ca etimologie provine din latinescul manus: mână, manevrare, pilotare, conducere, a găsi mijloace, a administra; el desemnează capacitatea de a conduce, atribuţie în organizarea şi reuşita în atingerea obiectivelor şi adoptarea deciziilor în trasarea şi reuşita proceselor educaţionale. Astfel remarcăm că managerul este ,,un conducător, un administrator, organizator, director şi coordonator al echipei. Managementul educaţiei reprezintă aceea ştiinţă pedagogică, elaborată interdisciplinar, pentru studierea evenimentelor care intervin intr-o activitate pedagogică: decizie, organizare, gestiune. Este o metodologie de abordare globală, strategică, optimă a educaţiei, a sistemului şi a procesului de învăţământ, dar este şi un model de conducere a instituţiilor de învăţământ ca organizaţie, fiind obiectivul controverselor ştiinţifice, managementul este ştiinţa şi arta de a pregăti resurse umane, de a forma personalităţi, potrivit unor finalităţi acceptate de societate, comunitate şi indivizi. El cuprinde ansamblul de principii şi funcţii, de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ”11. Managementul educaţiei este ilustrat ,,ca o disciplină de graniţe, care studiază evenimentele implicate în decizia organizării unei activităţi pedagogice determinate şi în administrarea programelor educative”12. Prin urmare, managementul educaţiei ,,are ca obiect teoria şi practica, ştiinţa şi arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării şi reglementării elementelor acţiunii educative, ca activitate de dezvoltare liberă şi armonioasă a individualităţii umane, în mod permanent, pentru afirmarea creativă şi autonomă a personalităţii individului, în concordanţă cu idealul stabilit de politicile educaţionale ale societăţii”13. Faţă de managementul educaţional, cel al educaţiei diferă prin raportarea specifică la: finalităţile educaţiei, la resursele umane antrenate în formare-dezvoltare personală, la
10 11

Sultan Kermally, Maeştrii managementului resurselor umane, Ed. Meteor Press, Bucureşti, p. 28 Henry Faylor, Administaţia industriala. Prevederea, organizarea, comanda, coordonarea, controlul , Dunod, Paris, 1916, p. 32 12 Jinga Ioan, Elena Istrate, Manual de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 58 13 Bontaş Ioan, Pedagogie - tratat, Ed. BIC – All, Bucureşti, 2001, p. 103

3

activităţile centrate pe informare, comunicare şi participare prin strategii educaţionale specifice (metode, mijloace, forme de organizare), la comportamentele indivizilor implicate în procesul educaţional (bazat pe motivaţie, responsabilitate, cooperare, logică, afectivitate) în condiţii de descentralizare14. Un bun manager trebuie să îşi folosească nivelurile de operaţionalizare a cunoştinţelor, calităţilor şi aptitudinilor specifice unei categorii de manageri, şi precum orice stil de manager presupune o implicare majoră a comunicării în funcţie de direcţie, privind raporturile între indivizi şi în funcţie de modul de transmitere a mesajelor. ,,Conducerea bazată pe principii este un model de management care oferă soluţii la unele din dilemele celor care conduc destinele unei organizaţii” 15 . Astfel sunt identificate şapte deprinderi/calităţi pe care un manager modern trebuie să şi le formeze/deprinde în caracter: 1. Atitudinea proactivă - ,,A fi proactiv înseamnă a căuta în primul rând o soluţie, o rezolvare a problemelor; mai mult, un manager trebuie să preîntâmpine problemele, să aibă capacitatea de a vedea oarecum în avans crizele care se pot declanşa, ca să le poată soluţiona în faza mai puţin gravă” 16. 2. Existenţa scopului, încă de la începutul acţiunii. 3. Prioritatea priorităţilor. 4. Gândirea câştig/câştig . 5. A înţelege mai întâi şi apoi a fi înţeles. 6. A acţiona creativ. 7. Continua înnoire de sine ,,Deprinderile se pot dobândi printr-o educare conştientă a unor trăsături de personalitate. Influenţa lor asupra eficienţei nu se vede decât în timp. Avantajul este că managerul va obţine rezultate, nu pe o cale tehnică mai costisitoare, ci va obţine rezultate printr-o schimbare de viziune, cu costuri aproape nule în plan financiar”17.

14 15

Jinga Ioan, Elena Istrate, op. cit., pp. 58-59 Stephen Covey, Eficienţa în 7 trepte. Un abecedar al înţelepciunii, ediţia a VIII-a, trad. Gina Argintescu-Amza Ed. Allfa, Bucureşti, 2002, p. 30 16 http://www.prowomen.ro/iasi/images/content/img_resurse/ManualAdept.pdf 17 Stephen Covey, op. cit., p. 31

4

p. 77 23 Ioan Jinga. Terminologie. optimă. iar la nivelul fiecărui sistem educativ se afirmă note specifice”23. Managementul învăţămăntului. strategică a activităţii de educaţie. .CAPITOLUL I: MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 1. Managementul educational. Bucureşti. pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale. Didactică şi Pedagogică. . Din antichitate şi până la începutul secolului XX s-a utilizat termenul de „conducere”. aplicabil la nivelul organizaţiei şcolare complexe”20. 76 22 Ibidem. ştiinţa şi arta proiectării. de norme şi metode de conducere care asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ.. .Managementul pedagogic e definit ca ştiinţă şi artă de a pregăti resursele umane. integrală. op.. conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale”18. Bucureşti. ca activitate psihologică. Aldin. dar nu şi un model de conducere a unităţii de bază a sistemului de învăţământ. coordonării. p. a individualităţii umane. armonioasă. p. 103 20 Sultan Kermally. Dicţionar de termeni pedagogici.o metodologie de abordare globală. unul din cele mai importante aspecte a fost cel cu referire la conducerea eficientă. Ed... În studierea organizaţiilor. 2001. de a forma personalităţi. deci şi a organizaţiei şcoală. se bazează pe trei caracteristici21: a) conducere de sistem primar b) conducere de tip pilotaj c) conducere strategică22 . cit.md/view-post-v-246071-0-romana..html Bontaş Ioan. la standarde de calitate şi eficienţa cât mai înalte. 28-29 21 Sorin Cristea. Ed. El apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară. în mod permanent. organizării. reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor). într-o anumită perioadă de timp şi 18 19 http://blogosfera. pp.Managementul educaţiei reprezintă teoria şi practica. potrivit unor finalităţi acceptate de individ şi de societate ca un ansamblu de principii şi funcţii. 1998.. Definiţie. ca activitate de dezvoltare liberă. p. op.care studiază evenimentele ce intervin în decizia organizării unei activităţi pedagogice” 19şi ar reprezenta . 98 5 .Conducerea este definită ca un proces dinamic de organizare şi coordonare de către un grup.. cit. evaluării.

a altor grupuri de membri ai organizaţiei în scopul realizării unor sarcini sau scopuri specifice”24. Management educaţional.într-un context organizaţional specific.  accentuarea importanţei factorului uman. conţinutul funcţional al managementului. programelor. Prevederea.. criteriile dezvoltării economice şi al obţinerii eficienţei sale”26. identificarea problemelor majore).  factorii care influenţează conducerea sunt: climatul organizaţional. adoptarea măsurilor corective. cultura organizaţională. Numeroasele definiţii date managementului fac referiri la caracterizarea procesului managerial. 1993. caracteristicile grupului sau indivizilor care vor îndeplini sarcinile. aspectele esenţiale ale întreprinderii cu: prevederea rezultatelor dorite (cercetarea pieţei. manageri ca persoane. care conduc oameni şi acţionează astfel încât obiectivele să fie realizate.. 1993. pp. Ed. Cum spuneam mai sus. dar şi performanţele grupului25. deoarece astfel se apreciază calitatea managementului. Iaşi. Management. coordonarea şi controlul” (1916).  dinamica procesului de conducere este dependentă de capacitatea conducătorului de a acţiona permanent ca un factor de schimbare şi progres. comanda. Bucureşti. luarea deciziilor. colaborarea. iar pătrunderea sa şi impunerea în domeniul activităţii economice s-a realizat în secolul XX”27.Managementul înseamnă astfel punerea în acţiune şi coordonarea funcţiilor şi a persoanelor. politicilor. Braşov. primul care a întrebuinţat termenul de management a fost Frederich Taylor în lucrarea „Principiile managementului ştiinţific”(1911) şi apoi de Henry Faylor în lucrarea „Administraţia industrială şi generală. definirea mijloacelor de control. fixarea obiectivelor. Ed. Vlăsceanu. p.Cei doi autori au definit specificul.s-a impus şi în domeniul administraţiei publice cu accent în problemele navale. identificarea căilor pentru perfecţionarea şi evaluarea rezultatelor. Încă din secolul al XVIII-lea termenul de management . performanţele unui conducător reflectă performanţele sale individuale. militare. . Profesorul manager: roluri şi metodologii. În activitatea periodicelor (ziarelor). p. 10 6 . Consecinţele conducerii sunt:  conducerea nu se limitează doar la o persoană. noţiunea de management s-a implementat în decursul secolului al XIX-lea. organizarea. Polirom. Paideia. 25 26 Elena Joiţa. Tipocard Braşovia. coordonarea eforturilor tuturor angajaţilor.. Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii. ajutorarea 24 25 M. care le îndeplinesc. 24-25. 2000 27 Ion Petrescu. cercetarea tendinţelor importante. precizarea rezultatelor aşteptate şi conceperea unei organizări corespunzătoare. normelor de randament şi elaborarea planurilor. Ibidem. schimbările survenite în modul de realizare al sarcinilor. . Ed.

Profesorul manager: roluri şi metodologii. Bucureşti. prevedere). priceperea.Abordarea managementului ca artă presupune adaptarea şi transpunerea principiilor. p. opiniile s-au structurat pe trei direcţii: 1. optimizare. un control corectiv eficace (funcţia de control). 52 32 Corneliu Russu. 11 30 Elena Joiţa. intuiţia. Bucureşti. incluziune. tehnici. Ed. 2. Management educaţional. metode. dar pe măsură ce se sistematizează informaţiile ştiinţa va lua locul artei”31. autonomie. 1973.. înţelegerea aspiraţiilor personalului. conducerea este şi ştiinţă şi artă.ştiinţa conducerii organizaţiilor socioeconomice şi conducerea ştiinţifică a acestora”32 având trei sensuri: ştiinţă. plan. referindu-se la conducere. procese. financiare30. 1991. suport de curs. ca ansamblu organizat şi coerent de concepte. principii. managementul ştiinţific definit ca practică a conducerii după anumite principii. abilităţile. conceperea unei strategii competitive şi o bună alegere a obiectivelor. 3. dar şi o dimensiune ce ţine de artă. experienţa. managementul şi-a definit un număr de concepte generale cu care operează: sisteme. Sitt. conducerea nu este o artă.. metodologie. ca măiestrie a managerului de a pune în practică 28 29 Ibidem. Dimensiunea ce ţine de artă are în vedere individualitatea managerilor. adaptabilitate. . metodelor şi tehnicilor de lucru la condiţiile concrete ale organizaţiei.. principii. control29. organizarea mijloacelor şi conceperea unor structuri evolutive (funcţia de organizare). Didactică şi Pedagogică.. stimularea muncii participative. Popescu. model. prin metode şi tehnici de lucru cu caracter general a căror folosire asigură utilizarea eficientă a resurselor umane. obiective. calităţile managerilor de a realiza scopuri prin mobilizarea eforturilor tuturor membrilor organizaţiei”28. p. pp. prin care se explică fenomenele şi procesele în conducerea organizaţiilor. Corneliu Russu defineşte managementul ca . resurse. În privinţa raportului dintre ştiinţă şi artă. p. În drumul său de a-şi cuceri un statut ştiinţific. curajul. conducerea are nu numai o dimensiune ştiinţifică. Ed. Ştiinţa conducerii învăţământului.subordonaţilor pentru a progresa. organizare. În literatura de specialitate se face distincţie între: ştiinţa managerială definită ca activitatea desfăşurată de oamenii de ştiinţă în domeniul managementului. artă. 8 7 . materiale. este ştiinţă deoarece are un obiect de studiu. fundamentele teoretice corelate cu metodologia de acţiune fac trimitere la: cunoaşterea faptelor şi prevederea evoluţiei lor (funcţia de planificare. 10-11 Ibidem. informaţie. verificare. decizie. menţinerea respectului.. p. Management. 36 31 Vasile V. disciplinei etc.

p. 80 38 R. necesitatea unui proces complex de orientare şi dirijare a membrilor organizaţiei. Se utilizează astfel. în vederea descoperirii legilor care-l generează şi a elaborării unor 33 34 Ibidem. materiale. teză de doctorat. Bucureşti.proces complex de conducere a actului educaţional la nivelul sistemului de învăţământ considerat în ansamblul său sau la nivelurile structurale ale acestuia şi cuprinde conducerea actului educaţional manifestat sub aspectul său informal şi nonformal”38.În accepţiuni diferite. 8 http://www. managementul clasei de elevi. german.M. proces de coordonare a resurselor umane. fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei”35..scribd. p. căuta şi accepta progresul33. pragmatică. p.. 64 36 Ioan Jinga. .. Management educaţional.s-au consacrat de-a lungul timpului două şcoli de management: nord-americană. dori. pe lângă referirile făcute anterior: arta. conceptele de: management educaţional. . Ed. p. .. Psihologie şi Pedagogie. abilitatea de a conduce. managementul reprezintă. informaţionale pentru îndeplinirea scopului. utilizarea eficientă şi raţională a resurselor umane. managementul învăţământului. Pe plan mondial. 28 8 . 2002. englez. Prin urmare se desprind următoarele: . orientată spre eficienţă prin valorificarea ştiinţifică la maximum a tuturor resurselor”34.totalitatea cunoştinţelor pentru soluţionarea problemelor. 2003. Oradea.existenţa unei organizaţii şi a unui scop comun. japoneză. Managementul educaţional. Modele alternative destinate pregătirii iniţiale şi perfecţionării continue ale managerilor şcolari. După anii 1970. stare de spirit reflectată într-un anumit mod de a vedea. am operat următoarea selecţie a definiţiilor: • managementul educaţional este un .. Didactică şi Pedagogică. informaţionale. 1994. conducere. gestionare a întreprinderilor.. Miculescu.. totalitatea activităţilor de organizare. instituţii. În limbajul comun. p. persoana sau persoanele care conduc o organizaţie. 99 37 Florica Orţan. Managementul învăţământului. Bucureşti. managementul organizaţiei şcolare. de control şi reglare a sistemului condus”36. domeniu a unei activităţi organizate. Pentru a defini managementul educaţional.com/doc/59746715/Master-At 35 Ion Ţoca.conceptul de management se utilizează pentru a desemna conducerea unei întreprinderi. Facultatea de Sociologie.. Ed.studierea proceselor şi relaţiilor ce se manifestă în cadrul instituţiilor de învăţământ în timpul desfăşurării procesului educaţional. • managementul educaţional constă în . suedez. managementul învăţământului superior”37. s-a conturat şi în Europa o reuniune a şcolilor de management francez. Universităţii din Oradea.

Hiperbola.Necesitatea profesionalizării managerului (directorul de şcoală) rezidă şi în diferenţierea tipurilor de management. pp. 76 9 . Alexandru. evaluarea managerială şi comunicarea managerială43. p. 2.. Prin relaţiile de management se înţeleg . C. Craiova. Activitatea de conducere globală – optimă .metode şi tehnici de conducere pe baza acestora. op. op.Activitatea de management pedagogic privită ca activitate psiho-socială specifică de conducere superioară globală – optimă – strategică.).. procesele de execuţie sunt caracteristice forţei de muncă pentru a îndeplinii obiectivele propuse”40. 3. Pentru realizarea activităţilor menţionate se folosesc metode şi tehnici manageriale complexe. nivelul de vârf (M. evaluarea muncii executanţilor. 15 42 Elena Joiţa. Cluj. Abordarea globală – optimă .strategică a sistemului de învăţământ se realizează prin acţiuni principale ca: informarea managerială. Ed. Ed.. Ţoca insistă pe specificarea proceselor de management şi a relaţiilor de management. cit. Pentru a cunoaşte şi înţelege actul de management educaţional. Funcţiile managementului pedagogic evidenţiază contribuţiile conducerii organizaţiei şcoală la îndeplinirea obiectivelor sistemului de învăţământ. universitatea). . Gh. control-evaluare a activităţii instituţiei educaţionale”41. p. p.Funcţiile angajează toate acţiunile manageriale: informarea. Dicţionar de termeni pedagogici….C. p. 2001. . 65 Ibidem. coordonare. Astfel: procesele de management determină planificarea obiectivelor. . care să asigure creşterea eficienţei acestui proces”39. organizarea. antrenarea. 65-66 41 *** Mic dicţionar de management educaţional. comunicarea şi toate operaţiile de control necesare pentru măsurarea cantitativă şi aprecierea calitativă a sistemului de învăţământ în termeni de diagnoză şi prognoză. poate fi proiectată şi realizată la toate nivelurile de funcţionare: 1.strategică avansează trei categorii de funcţii ale managementului: 39 40 Ion Ţoca.. Management şcolar. motivare. 1995. organizare. evaluarea. 48 43 Florica Orţan. 81 44 Sorin Cristea. antrenare.. motivarea. I. controlul.raporturile stabilite între componenţii unui sistem şi componenţii altor sisteme în procesele de planificare. nivelul clasei –managementul clasei de elevi”42. nivelul intermediar (inspectoratele şcolare teritoriale). derivate din procesele de management şi procesele de execuţie. finalizate în decizia pedagogică”44. cit. 4. p. nivelul de bază (unităţi de învăţământ: şcoala.E. coordonarea.

rămâne doar să le demonstreze celorlalţi acele calităţi ce au ca scop promovarea încrederii în oameni.scribd.managementul sistemului şi al instituţiilor de învăţământ se diferenţiază ca obiective. Ed. cu decidenţii locali. sociale şi morale. oraş). Port. cadrele didactice).  funcţia de orientare – îndrumare metodologică a procesului de învăţământ. comună. http://www. 1994. când profesia managerului devine însăşi vocaţia sa. 1996. de orientare. Să fii un bun manager!. Din definiţiile prezentate sesizăm că . dirijare. p. 69 10 . teritorial. Bucureşti. sferă de cuprindere şi tehnici manageriale. cât şi la o bună colaborare cu părinţii copiilor. . evaluare a întregului sistem de învăţământ. după nivelul ierarhiei la care se exercită: central. 45 46 Rodica Niculescu. Managementul educaţional se referă la totalitatea activităţilor de conducere organizaţională din învăţământ şi la toate nivelurile: clasă (de către profesori. stilul democratic de evaluare şi autoevaluare a personalui didactic. dorinţa de promovare a instituţiei şi un cod profesional prin promovarea valorilor umane. managerul va găsi acele aplicaţii prin care va implica personalul grădiniţei în munca de echipă. Ed.  funcţia de reglare – autoreglare a sistemului şi procesului de învăţământ. iubire faţa de copii. respect faţa de instituţie. modalităţi de realizare a feedback-ului find abordări necesare activităţii de conducere”47. funcţia de planificare – organizare a sistemului de învăţământ. Tulcea. cu comunitatea unde se afla gradiniţa (sat. şcoală (de către directori şi consilii de conducere).Managerul educaţional are rolul de a realiza o dezvoltare instituţională şi recunoaşterea grădiniţei ca furnizoare de educaţie. Managementul organizaţiei şcolare. Atunci. activitatea managerului raportându-se la legile aflate în vigoare privind funcţionarea unităţii preşcolare. Didactică şi Pedagogică. la nivelul instituţiei şi al clasei de elevi.. iar la nivelul instituţiilor se practică un management operaţional pentru a se implementa strategia elaborată la nivel central”45.. sistem de învăţământ în plan regional sau teritorial (inspectorate şcolare judeţene) sau naţional (managerii din ministerul de resort)46.com/doc/74288481/4/Delimitări-teoretice 47 Sorin Cristea. La nivel central se realizează un management strategic. Doar aşa.

p. . În interacţiune. critică”49.. învăţării evaluării. critică. afirmare de opinii. asigurarea condiţiilor. participare. răspunsuri pe care le comentează. 94 50 Ibidem. modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii. cooperare”50. 50 Constantin Cucoş. cit. Iaşi.. evitarea rutinei în modul de conducere şi manifestarea atitudinii.A fi educator nu înseamnă a exercita o meserie.. sarcini. pune întrebări. desemnare. de căutare împreună a soluţiilor adecvate şi cu antrenarea grupului. dar poate şi da responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor decizii. exemplifică.profesorul poate îmbina tipurile de decizii (prezentate la activitatea decizională) dacă dovedeşte flexibilitatea necesară faţă de proiectul iniţial şi a format la elevi deprinderile. evaluare. deducţie. sprijină şi foloseste ideile elevilor. 48 Elena Joiţa. metoda de a provoca dialoguri.. răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ. stimulează participarea. ia decizii curente împreună cu elevii. la formarea lor ca indivizi ăi cetăţeni. demonstraţii. p. reactualizări. oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări. Împreună cu elevii. antrenează. solicită. exemplificări. În timpul predării. Profesorul organizează. modul de desfăşurare al acţiunilor.profesorul utilizează mai ales evaluarea pozitivă. dar profesorul dominator se concentrează şi asupra propriilor idei. explicaţii. aşteaptă ascultarea necondiţionată”48. profesorul are rolul cel mai interactiv în clasă: crează climat adecvat. orientează. Pedagogie.. stimulări. încurajează. op. . profesorul solicită cel mai des elevilor. dă indicaţii. Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la formarea personalităţii elevilor. clasificare. dirijarea înţelegerii. capacităţile necesare întrun act decizional. comunicare. atenţionări. profesorul instruieşte. 82 49 11 . sugerare şi sprijinire a fluenţei şi originalităţii ideilor51.. Ed. Polirom. întăreşte comportamentele pozitive. comentarii. dezvoltă (în grup). asigură climatul de comunicare. Profesorul integrat acceptă trăirile. 1999. iniţiază. dar o şi structurează. gestionarea metodică a mijloacelor specifice. p. nu numai că provoacă interacţiunea. Profesorul manager – definiţie şi atribuţiunile sale . înseamnă a împlini o meserie. conduce interacţiunile în clasă. completări. Felul cum vorbeşte profesorul influenţează interacţiunea. menţine tonusul. optimizează. o orientează. prin operaţiile logice pe care le conţine şi le provoacă: definire. structurează forma şi conţinutul activităţii în clasă. p. stimulează. explicare. la conduita lor în societate. Management şcolar.. comparare.2. 95 51 Florica Orţan.

transmiţător de idei.  diseminator. p. soluţii.. mediator de situaţii. în raport cu activitatea sa instructiv educativă.. ipoteze. animator cultural. conflicte. şef membru al unui proiect de cercetare complexă. organizator. responsabil al unor acţiuni. p. ca metodist. 1994. împreună cu acţiunile de înţelegere a lor. p. inspector şcolar.  sursa de informare. conţinuturi. Ed. Romiţă B. 95 54 Steliana Toma.de organizare şi conducere a clasei ca grup social. E. ca diriginte . conţinuturilor. planuri. profesorului i se atribuie roluri. membru al consiliului profesoral. modelator. protecţie”54.  emiţător de mesaje variate. director. educator. resurselor. cit. cercetător practician. strategiilor.  de decizie.Principalele roluri ale profesorului în desfăşurarea oricărei activităţi sunt urmatoarele:  de receptor al diferitelor mesaje. Formal. formator metodist53. păstrând distanţa rece impusă de 52 53 Dan Potolea. ghidare. .  agent de soluţii. 136 12 . membru al consiliului profesoral sau de administratie. delegat de către conducere în rezolvarea unei sarcini.  proiectant de acţiuni. relaţii. cerc pedagogic. 2008.  iniţiator de idei. cu ipostazele aferente rezolvării diferitelor obiective sau funcţii pe care le ocupă şi de care raspunde: el este privit ca profesor de o anumită specialitate. lider al unui grup de lucru în şcoală. Geissler afirmă: „ca informator. responsabil de catedra metodica.  de apărare. de activitate socioculturală”52. conform statutului profesional stabilit (de cadru didactic) şi reglat din punct de vedere normativ: organizator al procesului de învăţământ. Polirom. Pregatirea psihopedagogică. practician în aplicarea ideilor. Tehnică. metode. programe. de îndrumare a activităţii extraşcolare. E. strategii. model de comportament. Bucuresti. purtător de valori. Ed. Sociologii deduc rolurile profesorului din funcţiile primite şi asumate. în selecţia obiectivelor. op. consilier. utilizator. cazuri. Iucu.Dan Potolea defineşte următoarele atribuţiuni/roluri: . Profesorul – factor de decizie. 70 Constantin Cucoş. de consiliere şi orientare şcolară şi profesională. de perfecţionare profesională şi cercetare pedagogică. partener al educatiei.  de consiliere..consilier.  realizator.  participant în activităţi specifice. transmite. responsabil al unui cabinet de specialitate. membru în asociaţii ştiinţifice. Ioan Neacşu.

Directorii de unităţi de învăţământ au următoarele activităţi de: 1) planificare . sancţionează.).  tehnicile (de măsurare a activităţii. de informaţii şi în calitate de clienţi ai organizaţiei şcolare)”57. a competenţei de conducere. competenţelor şi responsabilităţilor caracteristice funcţiei ocupate exercită atributele conducerii. se străduieşte să fie cât mai obiectiv”55.încărcătura cantitativă şi calitativă a managerilor din şcoli. tehnologiile educaţionale.de aceea modificările aduse uneia dintre componente pot afecta organizaţia în întregime”58. Bucureşti. Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional. Ed. 3) luare a deciziilor pentru a facilita obţinerea de rezultate optime în activitatea didactică.1021/ma50002a038 Ion Boboc. de comunicare între ierarhii. 2) politică organizaţională. uneltele adecvate. informatizarea serviciilor administrative ale şcolii etc. sfătuieşte. invenţiile.acs.ştiinţă. 83 56 13 . socială şi managerială). p. directorul de unitate de învăţământ îndeplineşte mai multe roluri: 55 http://pubs. sistemele de roluri sau de autoritate). . ca partener al elevului.. 82 57 Elena Joiţa. Sarcina managerială reprezintă . Management şcolar. de servicii educaţionale.org/doi/abs/10. în virtutea sarcinilor. a competenţei didactice.. îndrumă.. În exercitarea activităţii sale. . Didactică şi Pedagogică.. 50 58 Ion Boboc. apelează. p. inovaţiile. 2002. care produce satisfacţie în privinţa muncii generale din şcoală. de pregătire a personalului.sarcinile manageriale pot determina:  structura unei şcoli (structura ierarhică.. cit. legate de procesul educativ-instructiv şi de activitatea profesională–didactică a cadrelor didactice. Directorii de unităţi de învăţământ sau directorii de şcoală (manageri educaţionali) pot fi definiţi ca persoane care. a personalului auxiliar şi a altor factori implicaţi”56. p. de produse. frânează. în timp ce în calitate de examinator. Structura. tehnicile şi oamenii (actorii sociali) pot determina la rândul lor sarcinile de muncă (didactică.. programele.  actorii sociali. op. dar oferă în acelaşi timp elevilor valori şi este preocupat de formarea dezvoltarea personalităţii elevilor.. oamenii (resursele umane ca furnizori de activităţi. Prin urmare.

op. . fiind mandatat să aplice legile ţării şi alte reglementări referitoare la politica şcolară. manuale de profil şi în regulamente”60. determină sarcinile şi obiectivele pe variate niveluri. membru al comunităţii educative şi locale”59. organizator al spaţiului de învăţământ. . 40 Steliana Toma. op.).. al personalului şi activităţii şcolare. 59 60 Ioan Jinga. Romiţă B. 137 61 Dan Potolea. cit.. cit. Corespunzător rolurilor menţionate. p. Ioan Neacşu. cit.. Iucu afirmă despre rolurile manageriale ale cadrului didactic: „majoritatea analizelor care s-au circumscris problemelor anterioare au evidenţiat o serie de multiplicări ale planurilor de referinţă implicate în acţiunea educativă”61. alte persoane fizice sau juridice. p. familiile elevilor etc. de reprezentant al comunităţii educative în relaţiile cu mediul exterior acestuia (autorităţile locale.. Competenţa decizională este reglementată strict prin acte normative iar competenţa profesională este abordată în tratate. Iucu.de reprezentant al statului. Preşedinte al Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie al organizaţiei respective. 72 62 Ibidem.. autorităţile şcolare ierarhice.se poate diferenţia o competenţă decizională (puterea managerului de a lua hotărâri în cadrul limitelor precizate de actele normative sau prin hotărâri ale organelor colective de conducere) şi o competenţă profesională cu referire la cunoştinţele şi deprinderile cerute de exercitarea anumitor funcţii de conducere. îşi structurează conţinuturile esenţiale şi alcătuieşte orarul clasei’’62. evaluator al activităţii personalului şi al rezultatelor obţinute de elevi. Planificarea: „activităţile cu caracter instructiv şi educativ. p. Astfel. op. ordonator de credite şi gestionare al avuţiei şcolii. 3. managerului şcolar îi sunt necesare anumite         competenţe cărora le corespund anumite capacităţi. de stabilire a scopurilor şi obiectivelor din şcoală. 72 14 . mediator între membrii comunităţii educative şi sfătuitor al acestora. alte instituţii. Profesorul manager – locul şi rolul său Romiţă B. p.

dar şi al formării elevilor prin apelul la normativitatea educaţională. Coordonarea: „în globalitatea lor activităţile instructiv-educative ale clasei. prin sfaturi şi recomandări care să susţină comportamentele şi reacţiile elevilor”67. 73 66 Ibidem 67 Ibidem 68 Ibidem 69 Ibidem. Un aport deosebit îl are intervenţia educatorului în orientarea şcolară şi profesională. Durkheim defineşte conduita psiho-pedagogică a educatorului prin intermediul noţiunii de "dirijare" care facilitează construcţia sentimentelor şi a ideilor comune”65. deschis şi constructiv”64. Cousinet a atribuit educatorului sarcina de a constitui şi determina climatul şi mediul pedagogic”63. utilizează aprecierile verbale şi reacţiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive. Motivarea: „activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive şi negative. structurile şi formele de organizare. p. evitând suprapunerile ori risipa şi contribuind la întărirea solidarităţii grupului”66.Organizarea: „activităţile clasei. Consilierea: „elevii în activităţile şcolare. Comunicarea: „informaţiile ştiinţifice. fixează programul muncii instructiv-educative. prin ajutorare. Activitatea educativă implică de altfel şi un dialog perpetuu cu elevii ilustrat prin arta formulării întrebărilor. prin orientarea culturală şi axiologică a acestora. dar şi prin libertatea acordată elevilor în structurarea răspunsurilor (merită să subliniem de asemenea şi stimularea elevilor în facilitarea procesului de punere a întrebărilor). orientează valoric prin serii de intervenţii cu caracter umanist tendinţele negative identificate în conduitele elevilor. p. urmărind în permanenţă realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale ale elevilor cu cele comune ale clasei. dar şi în cele extraşcolare. dar şi în cazurile de patologie şcolară”69. stabileşte canalele de comunicare şi repertoriile comune. 74 15 . 63 64 Ibidem Ibidem 65 Ibidem. Îndrumarea: „elevii pe drumul cunoaşterii prin intervenţii punctuale adaptate situaţiilor respective. Dialogul elevprofesor necesită un climat educaţional stabil. seturile axiologice sub forma mesajelor. Conducerea: „activitatea desfăşurată în clasă direcţionând procesul asimilării. prin sfaturi. încurajează şi manifestă solidaritate cu unele momente sufleteşti ale clasei”68.

p. drepturi şi obligaţii. op. Pregatirea managerială asigură un nivel înalt al profesionalizării ca educator raţional.comarion. de capacităţi şi competenţe73. Este o activitate specializată. cit. urmăreşte obţinerea unor rezultate prin eforturi comune. tehnologice.. op.Controlul: „elevii în scopul cunoaşterii stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor precum şi nivelele de performanţă ale acestora. în conceperea. p. 15 16 . pentru a defini pregatirea personalului de specialitate.. 55 74 http://www. . Conform sensului economic. forma de activitate definită. în mod de sine stătător. într-un aspect al unui domeniu de activitate: genul de muncă.. prin prelucrări statistice ale datelor recoltate şi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale. conducerea ei fiind o atribuţie intrinsecă. evaluare şi perfecţionare. o condiţie fundamentală”75. 55 73 Ibidem. formate special pentru rezolvarea sarcinii specifice. norme de activitate. Emil Mihuleac numeşte meseria . morale. Popescu. o ocupatie. un complex de cunoştinţe teoretice şi practice. realizarea si optimizarea activităţii educative. solicită participarea continuă. relaţii şi atitudini specifice”72. a punerilor în aplicare pentru variatele situaţii educaţionale.profesorul trebuie să aibă o concepşie largă asupra educaţiei şi instruirii. o înţelegere clară a funcţiei manageriale şi a rolurilor derivate. unul restrâns. Pentru a fi un manager eficient al educaţiei prin predarea-învăţarea disciplinei sale. statut şi roluri. indicaţii şi contraindicaţii. 70 71 Ibidem Ibidem 72 Vasile V. abordării interdisciplinare.un sistem de trăsături fizice.ca pe un anumit gen de activitate. un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni îndeplinite pentru a obţine un produs. p. un meşteşug care necesită o anumită formare teoretică şi mai ales practică... de activitate prin care se câstigă existentă. bazată pe o pregatire care permite realizarea întregului lanţ de operaţii specifice. initială şi continuă”74. intelectuale. Profesia de manager are două sensuri: unul larg. sistemul de solicitări specifice. cit. Evaluarea: „măsura în care scopurile şi obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de evaluare sumativă. Judecăţile valorice pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a procesului de caracterizare a elevilor”71.ro/referate/index. creativ.php?value=referate&materie=diverse&idd=8275&bloc=100 75 Ion Petrescu. Managementul întruneşte condiţiile unei profesiuni pentru că necesită o pregătire. Profesorul manager poate deveni astfel profesionist în educaţie. Controlul nu are decât un rol reglator şi de ajustare a activităţii şi atitudinii elevilor”70. O profesiune semnifică .

ca o problemă de atitudine.că profesionalizarea managerială inclusă a educatorului se manifestă apoi şi ca un înalt nivel al concepţiei. CAPITOLUL II: PROFESORUL – MODELATOR AL CARACTERULUI ŞI PERSONALITӐŢII ELEVULUI 76 Ibidem. 15 17 . p. al elaborării problemelor umane. pe lângă formarea capacităţilor şi competenţelor pedagogice propriu zise. de specialitate”76. al filozofiei muncii.Astfel se diferenţiază de alte domenii unde profesiunea de manager este complementară pentru un specialist.. pentru . al activităţii.

cooperază cu elevii în realizarea obiectivelor şi funcţiilor manageriale. previne şi înlătură factori perturbatori. p. de risc. a şcolii) şi îl situau între factorii de execuţie. 1982. . organizarea acţiunilor şi a elevilor. utilizează sistemul informaţional din clasă în cunoaşterea şi reglarea acţiunilor. Profesorul privit din interiorul altor profesiuni Profesorul-manager se află la acest nivel operativ. de la proiectare la reglare. alegerea şi adaptarea variantei optime. prevede şi gestionează resursele. previne şi rezolvă stări tensionale. îndrumarea în aplicarea lor. adaptează la clasă deciziile şcolii. p. Ed. Bucureşti.1. de la lecţii sunt de fapt situaţii decizionale (împrejurări în care se iau decizii): în cazuri şi de certitudine şi de incertitudine. 1997. Deciziile profesorului sunt decizii de conducere: ele vizează proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor. Discuţiile în deceniile anterioare excludeau profesorul dintre factorii de decizie (de la conducerea învăţământului. în alegerea strategiilor de realizare a educaţiei”78.asigură managementul curriculumului specific la disciplina sa. gestionează resursele şi situaţiile procesului instructiveducativ. Polirom. 1999. de noutate. periodice sau unice 77 Carmen Creţu.Totuşi. Ed. în soluţionarea unor situaţii problematice. Ed. „deciziile sale antrenează mai multe faze succesive: pregătirea variantelor deciziei. Profesorul între autoritate şi putere . părinţilor). Lecţia fiind o suită de situaţii problemă. „se afirmă ca lider în realizarea obiectivelor împreună cu elevii. utilizează feedback-ul pentru obtinerea succeselor”77. 7878 79 Aptitudinea pedagogică. îşi adaptează stilul de conducere. rezolvă conflicte de statut şi rol la nivelul integrării sale în şcoală şi în clasă. la nivelul clasei şi al disciplinelor sale ia decizii în proiectare şi organizare. ea îl solicită pe profesor să realizeze un proces decizional continuu. într-un stil propriu. 79 Emil Stan. prevede şi coordonează schimbări în activitatea la clasă. consiliază elevii. aspiraţiile elevilor. realizează sarcini de marketing educaţional (de adaptare la cererile. p. cât şi organizarea aplicării şi controlul realizării ei”79. Iasi. Academiei. de contrarietate. fundamentarea lor. Bucureşti. numeroşi pedagogi insistă asupra rolului conducător al profesorului în procesul direct de învăţământ.. asigură climatul optim desfăşurării activităţilor. îndrumă elevii. rezolvă probleme privind afirmarea autorităţii sale şi a libertăţii elevilor. Situaţiile educative de la clasă. Teora. 53 18 . Psihopedagogia succesului. dirijează interactivitatea în clasă şi la lecţii. armonizează acţiunile formale şi nonformale. 60 Nicolae Mitrofan. facilitează evoluţia spre succes a elevilor şi perfecţionează cultura managerială. primar al conducerii procesului instructiv-educativ. realizează optim comunicarea în clasă. reglează procesele implicate în conducere.

54 8383 84 Ion Moraru. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor.. Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei. Ed.Profesorul realizează o conducere din interior a clasei. p. cit. 61 82 Emil Stan. dovedind astfel responsabilitatea sa faţă de obiectivele educaţiei. individuale sau prin cooperare.. 60-61 Ibidem. urmărindu-se ridicarea eficienţei activităţii pedagogice în general şi a profesorului în special. op..sau aleatorii.. op. pp. el fiind specialistul care participă la formarea cadrelor pentru toate sectoarele de activitate”81. până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă84.. . întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem. Fiecare educator. pot fi îndeplinite numai cu un personal devotat. începând de la imprimarea unei conduite externe. Bucureşti. op.Sporirea funcţiei profesorului 80 81 Carmen Creţu. . p. Efectele activităţii şi personalităţii profesorului au făcut obiectul unor cercetări de pedagogie. pp. proiecte de lecţii). înainte sau în timpul desfăşurării activităţilor”80. .. a procesului didactic. 54-55 19 . învăţător şi profesor din întregul sistem de învăţământ.. cât şi un bun educator. . 58 Emil Stan.Didactică şi Pedagogică. cit. el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor. „trebuie să fie atât un bun specialist în domeniu. integrale sau parţiale. 1995. profesorul îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu. Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane.cât şi la nivelul abordării lui în sistem (planificare calendaristică. Introducere în psihologia managerială. cadrele didactice îşi vor îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă responsabilitate şi onoare în formarea tinerei generaţii”82. Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor”83. anticipate sau imprevizibile. temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi profesionale. numeroase şi complexe. psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei. strategice sau operative. legate de activitatea din clasă sau din afara ei. înseamnă a încorpora noile achiziţii ale cercetării pedagogice şi a preciza domeniile şi direcţiile de competenţă ale acestuia. nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate. din proprie iniţiativă sau avizate. Astfel că el ia decizii la nivelul fiecărui element al procesului practic.A reveni mereu asupra rolului şi funcţiilor profesorului. cit. Numai îmbinând aceste două calităţi.Inversarea de accent de pe informativ pe formativ. p.

Psihologia educaţiei. etc. cu noile modalităţi de lucru în activitatea didactico – educativă”87. Profesiunile didactice reflectă trăsăturile importante pe care societatea vrea să le posede tânăra generaţie. cu noile date ale cercetării ştiinţifice.de confident. p.. realizarea parametrilor principali. care a îmbogăţit domeniul didacticii sunt: ♦ . realizare şi evaluare a procesului educaţional. ♦ rolul şi funcţiile sale. de organizare. Polirom. op. ♦ pregătirea şi perfecţionarea. a lărgit câmpul de activitate şi a accentuat interdependenţele. mai largă şi mai temeinică. Profesorul ocupă o poziţie cheie în activitatea de programare. ASA. comunicarea şi relaţiile cu elevii. Ed. 2000. Noul statut al profesorului impune o pregătire mai complexă. Aceste 85 Alina-Maria Paraschiva. p.A reconsidera statutul cadrelor didactice înseamnă a reexamina dintr-o perspectivă nouă. cit. . Managementul învăţământului simultan.. Bucureşti. 2007. Bucureşti. ce îi revine şi de rolul accentuat al elevului în procesul propriei formări. Iucu. datorită apariţiei unor noi specialişti în învăţământ. influenţându-le orientarea”85. Reflectând concepţia care se află la baza pregătirii tineretului şi a creşterii nivelului cultural. consilier. p. a le spori ponderea formativă în ansamblul activităţilor ce le desfăşoară. cât şi ca specialist în coordonarea influenţelor educative. animatorii culturali. transmiţător al valorilor culturale. p. cit. 59 88 Vasile Molan. determinată şi de responsabilitatea. 62 87 Ion Moraru.personalitatea sa. atât ca activist cultural. p. Management educaţional.Creşterea atribuţiilor educative. a revedea funcţiile acestor cadre şi poziţia lor în relaţiile lor cu elevii şi cu ceilalţi factori educativi. Managementul clasei de elevi – fundamente teoretico-metodologice . Iaşi. Ed. Ed. „profesiunile didactice. . 63 89 Romiţă B. Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică privind rolul profesorului.. Miniped. ♦ eficienţa activităţii sale”86... 85 Vasile Molan. rolul şcolii şi al profesorului în condiţiile societăţii. A revedea statutul cadrului didactic mai înseamnă al pune de acord cu noile obiective ale şcolii. Multe cercetări pedagogice analizează procesul de învăţământ. 106 86 20 . Extinderea educaţiei permanente impune şi ea modificări substanţiale în statutul profesorului. fac din cadrul didactic un valoros colaborator al noilor generaţii în munca de auto-formare şi de afirmare a idealului de viaţă”88. asigură prin specificul lor. op. cum sunt planificatorii. a-i aduce îmbunătăţirile care i se impun. educativ al populaţiei. precum şi de modernizarea tehnologiei didactice. caracteristici omului nou cerut de societate” 89. 2006.

cit.Încercarea şcolii de a pregăti cadre pe măsura exigenţelor societăţii actuale. o înnoire şi îmbogăţire a profilului profesiunilor respective.. care posedă aptitudinile necesare conducerii unui colectiv şi priceperea organizării vieţii acestuia. fiind cel care cunoaşte modelul de personalitate ce trebuie format într-o etapă dată.com/doc/98907867/64078639-Pedagogie Anca Dragu. .Proiectarea muncii 90 91 Alina-Maria Paraschiva. de organizator şi conducător. evaluare. 80 21 . Profesorul . formativ. al profesorului în activitatea de pregătire a tinerelor generaţii pentru muncă şi viaţă”92. p. pregătirea şi perfecţionarea sa. 86 http://ro. Schimbările înregistrate până acum nu fac decât să sporească rolul activ.organizator şi conducător al procesului educaţional Problematica funcţiei profesorului este foarte bogată şi complexă. . rolul conducător al profesorului în activitatea educaţională rămâne un fapt real. decizie) stabilind precis ceea ce vrea să realizeze. Sorin Cristea.. Pregătirea şi specializarea profesorului în activitatea didactică şi educativă îl îndreptăţeşte să devină proiectantul. iar aspectele cele mai apropiate de munca sa didactica sunt: profesorul – coordonator al procesului didactic.Profesorul. ele vizează realizarea unuia dintre marile imperative ale societăţii noastre şi anume: transmiterea valorilor culturale şi asigurarea continuităţii şi creativităţii sociale90. care înţelege mecanismul complicat al construirii personalităţii. op. cit. p. . .scribd. resurse. tehnologie. p. militează deopotrivă pentru creşterea rolului elevilor în procesul propriilor lor formări.Didactica modernă şi teoria educaţiei.. .Profesorul a constituit punctul de plecare în construirea unei concepţii pedagogice despre învăţământ şi educaţie.. 142 92 93 Nicolae Mitrofan. profesorul – diriginte. Profesorul trebuie să-şi proiecteze activitatea în toate detaliile (obiective. 2002. Ed..profesiuni constituie o verigă însemnată în mecanismul vieţii sociale. Aceste calităţi îl îndreptăţesc pe profesor să fie conducătorul procesului educativ”93. 2. Psihologie şi pedagogie şcolară. organizatorul şi conducătorul principal al operei de formare a personalităţii elevilor. care stăpâneşte tehnologia activităţii educaţionale. Ovidius University Press. cărora li s-a imprimat o puternică notă socială”91. este firesc să fie principalul specialist şi participant la opera educativă. op. Constanţa. a impus o necontenită prefacere a sistemului de învăţământ..

A şti să insufle entuziasm... materia cu care va lucra elevul. Profesorul trebuie să fie principalul animator al vieţii colectivului. Mai mult decât oricare altă profesiune. să producă un climat favorabil muncii. p. tehnologia specifică proceselor respective. 2003. 58 98 Sorin Cristea. numai dacă te poţi transpune în situaţia altora.. 72 97 Elena Joiţa. 94 95 Ibidem. Animator al vieţii unui colectiv de elevi poţi fi numai dacă eşti încălzit de dragoste pentru copii. dar importantă şi delicată. îndrumarea. la nivelul clasei. 98 96 Idem. să polarizeze toate energiile şi toţi factorii. Managementul educaţiei . profesorul trebuie să cunoască bine cel puţin următorii trei parametri: „obiectivele ce stau în faţa şcolii.. p. „Conducerea activităţii de învăţare. toate funcţiile conducerii: organizarea. în predarea specialităţii prin care acţionează asupra formării elevilor. p. Ca organizator profesorul trebuie să dovedească însuşiri obiective în activitatea didactică şi educativă. să stimuleze la muncă pe fiecare elev şi să facă din colectivul clasei un factor educativ. Didactică şi Pedagogică. crearea motivaţiei necesare..A şti să lupţi pentru un scop comun. dacă eşti generos. . Bucureşti.didactice şi educative pe o perioadă mai apropiată sau mai îndelungată... Managementul organizaţiei şcolare. Ed. Management şcolar.să creeze condiţii optime de lucru şi viaţă. să introducă o notă de optimism.. coordonarea. cea de educator impune să fii entuziast. a şti să perseverezi şi să obţii ceea ce vrei. pe care îl predă. . să imprime un stil de muncă plăcut. didactice şi educative. dozarea sarcinilor şi stimularea interesului pentru obiectul de învăţat. să dispună de calităţi deosebite şi să-i cucerească pe cei cu care lucrează. evaluarea. să creeze o atmosferă tonică.. presupune utilizarea unei tehnici pretenţioase. a alternării timpului de lucru cu cel liber. să inspire încredere. să menţină o disciplină liber consimţită. Ca proiectant. a şti să-i atragi şi pe alţii în această acţiune. sarcină pretenţioasă. Managementul organizaţiei şcolare. decizia”96. să mobilizeze forţele. Calitatea de educator îl obligă să exercite şi să transpună în practica... animat de dorinţa de a-i ajuta pe alţii. optimistă. capabil de sacrificiu şi de dăruire” 98. înseamnă să fie o personalitate puternică. planificarea. întrucât este vorba de o activitate colectivă care se desfăşoară cu tineri în formare. Pedagogie generală. a orarului de lucru. p. evaluarea sistematică a rezultatelor obţinute şi înarmarea elevilor cu un stil de muncă intelectuală. să aplice principiile ştiinţifice în stabilirea regimului zilnic. constituie cerinţe de bază ale activităţii sale”97. sprijinită pe datele cercetării ştiinţifice”94. În calitate de conducător el trebuie . pe care le va conduce în activitatea sa”95. pasionat pentru munca educativă.. p. 99 22 . 81 Sorin Cristea.

tipologii sau prototipuri de metode. p. op. atrăgător. Psihologia creativităţii.. caractere. 1979. Contribuţia lui la perfecţionarea învăţământului şi al educaţiei trebuie să fie continuă. multiple şi complexe. Implicarea profesorului în activitatea de cercetare pedagogică urmăreşte să valorifice potenţialul creator al unui detaşament atât de numeros şi să accelereze ritmul progresului în învăţământ. experienţa cu iniţiativa. op. consistentă şi înnoitoare. înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti să adaptezi tehnologia educaţiei acestor particularităţi”100. la nivelul relaţiilor profesor – elev. calmul cu entuziasmul. O asemenea calitate îi pretinde profesorului imaginaţie. tratamentul şi modalităţile prin care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine succese. 116 23 . de încredere în ei înşişi. în sensul anticipării. 83 101 Ibidem. inventării şi proiectării de noi modele. ce fel de perspective i-ar putea atrage şi ce stimulente le-ar putea întreţine elanul în muncă un timp îndelungat. atractive. un inovator. de profile. Ed. p. cit. Landau.. interesante. captivant. . A stabili condiţiile. A construi lecţii interesante. a organiza activităţi formative variate.Profesorul este creator în sensul adaptării tehnologiei de lucru la specificul fiecărui colectiv şi al fiecărui elev. p. Bucureşti. în cel ce-i îndrumă şi de asemenea. Orice elev este un unicat şi fiecare cere un anumit tratament pentru a se realiza optimal. Didactică şi Pedagogică. a iniţia pe elevi în . de proiecte educaţionale.tainele” specialităţii şi a-i ajuta să-şi programeze activitatea. inovaţie în toate împrejurările. încredere în viitor”99. si cuprinde şi activitatea extraşcolară”102. tactul cu măiestria. căutările cu siguranţa. condiţiile antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun.care au nevoie de entuziasm. atractive.Orice profesor este şi un creator de modele. Sorin Cristea.. de metode şi procedee.. 99 Anca Dragu. tehnica de lucru cu talentul. nu numai în cadrul lecţiilor. spre mobilizarea acestuia pentru autoformare. Creativitatea profesorului se manifestă în toate domeniile învăţământului şi educaţiei.. structuri. p. abilitate. Aici se îmbină cel mai mult ştiinţa cu arta. obiective. 83 100 102 E. la nivelul utilizării unei metodologii diversificate. . Educatorul trebuie să ştie care sunt coordonatele unei activităţi colective reuşite. 143 Florica Orţan. autoinstruire şi autoeducare sub îndrumarea competenta a profesorului101. cit. înseamnă a fi creatorul unui sistem de muncă pasionant. Creativitatea profesorului poate acţiona la diferite niveluri: la nivelul concepţiei de organizare a predării unei discipline (a specialităţii sale) la nivelul sistemului de predare prin originale şi eficiente forme de organizare a activităţii şi prin lecţii creatoare.

Sprijinirea elevilor în formularea proiectului lor de viitor înseamnă cunoaşterea temeinică a fiecăruia. pp. mulţi elevi se recunosc ca fiind opera profesorului lor. 103 104 Ibidem. obiectiv şi eficient. El devine astfel specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev. aptitudinile şi talentele elevilor. înseamnă a face o orientare raţională. astfel încât să se realizeze pe deplin. pusă în serviciul intereselor comune”105. Orice profesor poate şi trebuie să dezvolte interesele. familiarizarea fiecărui elev cu criteriile unei alegeri raţionale şi mai ales sensibilizarea lor pentru nevoile forţei de muncă . Managementul clasei de elevi – fundamente teoretico-metodologice. Spre rolurile de orientator. cit. Ajutând fiecare elev să îşi aleagă tipul de studii şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine personalităţii sale. op.A le conştientiza cerinţele economice-sociale şi a-i ajuta să ţină seama de ele în alegerea profesiunii. . profesorul este preocupat să descopere direcţia optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii sale...Profesorul este capabil să evalueze continuu. p. 65 105 Romiţă B. Iucu. furnizarea unor informaţii profesionale. p. consilier şi confident al elevilor. ajutându-i să-şi valorifice la maximum aptitudinile.. . Activitatea educativă a profesorului. fiind un permanent îndrumător al dezvoltării acestora. dezvoltarea capacităţilor lor de autocunoaştere. Conducerea elevului de-a lungul anilor în şcoală.. adică sprijinirea fiecărui elev în acţiunea de calificare şi integrare în muncă. cât şi în ceea ce priveşte caracterul şi atitudinea lor în faţa vieţii.. Contribuţia profesorului la rezolvarea multor probleme didactice. prin cercetare ştiinţifică reprezintă o îndatorire profesională şi de buna ei organizare depinde într-o mare măsură progresul şcolii în care îşi desfăşoară munca. este cea mai autentica probă a unei acţiuni pedagogice reuşite. p. ci şi pe aceea a integrării cu succes a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară. . sistematice şi selective.Modelând personalitatea fiecărui elev. 117 Vasile Molan.. atât rezultatele elevilor. 107-108 24 . .Profesorul trebuie să desfăşoare şi o muncă de consilier şi orientator ajutând fiecare elev să-şi aleagă corect tipul de studiu şi apoi profesiunea care corespunde cel mai bine profilului personalităţii sale”104. este un titlu de mândrie pentru fiecare educator”103... atât în ceea ce priveşte profesiunea aleasă. este atent la îmbinarea pregătirii teoretice cu cea practică”106. 107 106 Ibidem. Profesorul îşi afirmă cu adevărat funcţia de consilier.Antrenarea cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică cere competenţă şi pasiune. presupune în mod necesar finalizarea ei... trebuie să tindă fiecare profesor. profesorul rezolvă nu numai problema orientării profesionale.

67 110 Golu Pantelimon.. la dezvoltarea dorinţei de autoperfecţionare şi de creştere a capacităţii lor de autoevaluare. dezbateri. Actul de evaluare trebuie să primească o notă mai tehnică şi mai obiectivă pentru a spori valoarea ştiinţifică a întregii activităţi pedagogice. dar şi intransigenţă. .. de la o etapă la alta.. Elevii apreciază şi îi clasifică pe profesori şi după sistemul de evaluare al acestora. Evaluarea rezultatelor înseamnă a dispune de un sistem de probe. a le putea interpreta. Ştiinţifică şi Enciclopedică. cauzele acestora. Fără exersarea ei. El va descifra deficienţele constatate. 128 Adriana Băban. 111 Învăţare şi dezvoltare. p. organizate la casele corpului 107 108 Sorin Cristea. p. În relaţiile cu membrii familiilor elevilor. p. care să ducă la îmbunătăţirea ulterioară a activităţii. Aprecierea rezultatelor activităţii educaţionale. audiţii şi vizionări în colectiv urmate de comentarii. în direcţia formării multilaterale a personalităţii tânărului.Orice profesor desfăşoară o activitate în afara şcolii. ca şi a abilităţilor. intereselor. p. 2001. pentru asigurarea calităţilor necesare. . atât în munca didactică. în vederea orientării eficiente a elevilor. prin organizarea şi îndrumarea diferitelor forme de activitate: conferinţe. are o importanţă educativă deosebită. 100 Ioan Jinga. cit. Evaluarea presupune tact. raportarea ei la obiectivul proiectat şi înregistrarea progresului pe care elevii îl realizează într-un anumit sector.. Ed. Ed. deoarece poate deveni sursa unei motivaţii susţinute”110. op. serii de întrebări şi răspunsuri. 1985.. Imprimeria Ardealul. priceperilor şi deprinderilor legate de specialitatea pe care o predă. Un educator trebuie să fie un bun „metrolog” pentru a da rezultatelor şcolare consistenţă şi eficienţă.. 99 109 Vasile Molan. Cluj-Napoca.Evaluarea presupune urmărirea sistematică a eficienţei fiecărei acţiuni. atât funcţia de îndrumător al acestora. Managementul învăţământului.. precizie şi exactitate109.cât şi pe cele ale propriei munci. cât şi pe adulţi.Evaluarea cunoştinţelor. a raporta rezultatele unor criterii de referinţă stabile şi obiective şi a trage concluzii valabile. profesorul poate îndeplini. 79 25 . atitudinilor şi trăsăturilor caracteriale ale elevilor. ca viitor cetăţean”111. Profesorul urmăreşte în comportamentul elevilor tot ceea ce poate servi la stimularea lor. apropiere şi înţelegere. . exigenţă ridicată. Bucureşti.. profesorul nu poate aplica principiile educative şi nu îşi poate corecta şi adecva propria activitate la cerinţele specifice situaţiei”107. cât şi de coordonator al influenţei familiei şi a altor factori din mediul lor de viată. Profesorul îi poate influenţa pozitiv atât pe tineri. Consiliere educaţională. cât şi în cea educativă. insuficienţa propriei activităţi şi modalităţile de cercetare a tuturor acestora”108. constituie o verigă obligatorie a structurii actului pedagogic.. p. Managementul organizaţiei şcolare..

Haussaye (1993).Element component al instruirii. exprimă.În primul rând.terţul inclus”. laturile acestuia evidenţiind legătura dintre ele114. ordonate şi prezentate elevilor de către profesor. elevi şi cunoaşterea (conţinuturile predării-învăţării). predarea este definită ca activitate de transmitere/comunicarea cunoştinţelor prelucrate pedagogic. dând posibilitatea conştientizării rolului şi ponderiifiecareia în activitatea instrucţională. p. ci ei doar o recepţionează în formă transmisă de profesor”115. cluburi. Ed. p. Profesorul.Stimularea intereselor şi a talentelor ca şi încurajare de orice gen a creaţiilor.Cu toate că.. 30 Ioan Jinga. Unul dintre cele mai simple modele de structurare a unei situaţii educaţionale este „modelul triunghiului pedagogic” propus de J. Acesta situatie pedagogică presupune trei elemente: profesor. Cele trei elemente reprezintă vârfurile unui triunghi. Creativitatea ca mod de viaţă. Elevii nu au nici un rol esenţial în construirea cunoaşterii.. Ştiinţă şi Tehnică. p. dovedindu-şi astfel angajarea şi responsabilitatea faţă de colectivitate. case de lectură şi de creaţie 112. ea privilegiază raportul profesorului cu conţinutul informaţional ce urmează a fi transmis elevilor. pri activitatea sa. 88 116 Ioan Jinga. muzee. Managementul învăţământului. predarea angajează profesorul şi elevii. activitatea profesorului. Implicarea profesorului în diferite activităţi cultural-educative şi politicoideologice constituie o dovadă a înţelegerii superioare a rolului său social. . Amabile. p. adică selectate. aparent.. trebuie să caracterizeze întreaga activitate a profesorului. Managementul învăţământului. 80 113 114 115 Teresa M. Este evident faptul că formarea personalităţii elevilor este un proces complex... biblioteci. Profesorul este cel care preda elevilor anumite cunoştinţe cu scopul de a fi asimilate.. În al doiea rând. Ea privilegiază relaţia profesor-cunoaştere din cadrul 112 Ibidem.. care privilegiază axa profesor – cunoastere. învăţate de către aceştia. . sunt evidenţiate procesele esenţiale desfăşurate în orice situaţie educaţională.didactic. cit.. Ghid pentru părinţi şi profesori. 1997. 100 Bontaş Ioan. rolul şi funcţiile sale sunt legate de predare. Relaţiile dintre cele trei elemente luate câte două. Tradiţional. prin rolurile şi funcţiile îndeplinite de acesta în procesul instructiv-educativ desfăşurat în şcoală şi în afara ei”116. 102 26 .. elevii şi conţinuturile predării-învăţării sunt elemente esenţiale ale oricărei activităţi de instruire-formare. triungiul pedagogic al lui Haussaye conceptualizează şi redă foarte bine structura de bază a unei situaţii educaţionale.. în realitate. fiecare un proces esenţial în desfăşurarea activităţii educaţionale şi anume: predarea. Bucureşti. . călăuzit şi realizat de către profesor. ... elevul devenind . facilitat. op. acţionând ca un agent al transformărilor sociale”113. p.

.Munca educativă cu un colectiv de elevi este greu de conceput fără prezenţa unui îndrumător capabil să organizeze. ea rămâne activitatea predominantă a profesorului focalizată pe conţinut120. . Managementul învăţământului. op.predarea se legitimează a fi un proces mult mai larg decât seria acţiunilor şi interacţiunilor din clasa”119. interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură. 117 118 Golu Pantelimon.predarea implică învăţare. eficienţa activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o etapă la alta”122.. 3. 130 Adriana Băban. 1983.Funcţia de diriginte îi sporeşte profesorului responsabilitatea. 65 122 Ioan Damşa. Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei sale. stilul de muncă. p. adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator al întregii activităţi a clasei sale.triunghiului pedagogic al lui Houssaye. armonizarea ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de personalitate pe care vrem sa-l realizăm. totuşi atât timp cât predarea ar fi concepută ca fiind transmitere/comunicarea unor conţinuturi şi mai puţin că mod de organizare.. Management educaţional.. cit. Un asemenea rol îi revine dirigintelui. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei. Bucureşti. acesta fiind promotorul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor. Această funcţie îl apropie de elevi şi îi lărgeşte simţitor sfera de influenţă. În ansamblul profesorului didactic se impune şi examinarea activităţii dirigintelui.. p. Atribuţiile şi rolul profesorul diriginte . Dirigenţia în sistemul muncii şcolare. cit. 80 119 Ibidem. 81 120 Ioan Jinga. predarea şi învăţarea se manifestă că procese co-evaluative” 118 sau . Ed... p... 92 27 . îi amplifică rolul şi îl aşează într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. 103 121 Ion Ţoca. conducă şi să coordoneze ansamblul influenţelor ce se exercită asupra membrilor grupului”121. p. Didactică şi Pedagogică. dirijare şi facilitare a învăţării realizată de elevii însăşi... elevii având misiunea de a recepţiona cunoştinţele transmise de profesor”117. p. p. op. aria lor de informare. învăţarea este logic implicată de predare.. Cu toate că există opinii potrivit cărora .

.. lupta pentru pace. Profesorul.. 60 125 Elena Joiţa..Contribuţia dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze dorinţa şi ambiţia elevilor de a-şi îndeplini cu simţ de răspundere toate obligaţiile şcolare. Conştiinţa politico-morală a elevilor va forma nucleul în jurul căruia trebuie să se structureze principalele preocupări ale fiecărui tânăr. cu viaţa şi cu problemele ei. deprinderi şi atitudini corespunzătoare în activitatea de instruire. p. aduce la cunoştinţa celor interesaţi. orientarea şcolară şi profesională a tuturor elevilor clasei... a-l ajuta să vadă însemnând a-l orienta. grija pentru păstrarea mediului natural. prin comparaţia clasei sale cu celelalte clase şi mai ales prin raportarea rezultatelor la obiectivele stabilite pe şcoală.manager roluri şi metodologie. prietenia şi solidaritatea cu tineretul înaintat şi alte aspecte ale pregătirii elevilor pentru viaţa socială.A le insufla conştiinţa datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înţeleagă corect statutul de şcolar şi să dobândească un comportament adecvat. Frumuseţea relaţiilor cu ceilalţi. cum să-şi formeze priceperi. atât planul de măsuri stabilite. Manual de pedagogie.. utilizarea timpului liber. cum să-şi organizeze munca. 123 124 Ibidem. măsurile educative întreprinse. organizarea şi educarea colectivului de elevi. rezultatele la învăţătură. 92-93 Jinga Ioan. Management educaţional. aptitudini deosebite. Dirigintele. Îi ajută pe elevi să înţeleagă corect faptul că instruirea reprezintă principala cale de dezvoltare multilaterală. pp. coordonarea eforturilor educative ale tuturor profesorilor clasei şi asigurarea unităţii de cerinţe şi de acţiune”125.. 144 28 . Orice diriginte urmăreşte realizarea unor obiective concrete cum sunt: „studierea şi cunoaşterea personalităţii elevilor. Învăţându-i cum sănveţe. bucuria de a trai. Elena Istrate. . p. se înscriu de asemenea printre obiectivele principale ale muncii educative a dirigintelui la orice clasă”124. Legătura pe care dirigintele o menţine cu ceilalţi profesori şi cu ceilalţi factori educativi. . organizarea timpului liber al elevilor. formarea şi dezvoltarea profilului moral al fiecăruia. acesta devine îndrumătorul real al adevăratei formări şi dezvoltări al elevilor îmbinând calitatea de profesor cu cea de educator. îi ajută să se maturizeze şi să-şi conştientizeze principalele îndatoriri şcolare. dirigintele îi ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească drumul propriu al auto-realizării şi al autoformării”123. asigurarea succesului la învăţătură al tuturor elevilor şi întărirea disciplinei. cât şi rezultatele obţinute pe diferite linii de acţiune: cunoaşterea elevilor. în calitatea de coordonator al influenţelor exercitate asupra clasei sale. nevoia de a cunoaşte.Dirigintele este preocupat să-şi pună clasa în legătură cu mediul social.

Consiliul clasei poate sugera şi urmări aplicarea unor măsuri diferenţiate pentru remedierea unor neajunsuri.de profesor-diriginte. . expoziţii de artă. de faptele de viaţă care-i mobilizează şi interesează.  participarea la acţiuni şi evenimente importante care să consolideze deprinderi de muncă şi opţiuni şcolare şi profesionale”127. o persoană capabilă să ia decizii şi să rezolve probleme.. indiferent de locul lor în ierarhia organizaţiei şcolare. Trebuie să fie un membru eficace al echipei pe care o reprezentă. la nivelul formării iniţiale şi continue..de unde reiese necesitatea formării manageriale pentru toţi agenţii educaţionali. p. . p. p. înclinaţiile şi aptitudinile elevilor. sau pentru consolidarea unor tendinţe pozitive înregistrate în conduita colectivului de elevi. 62 29 . spre a le oferi elevilor posibilitatea de a cunoaşte concret sensul unei munci desfăşurată cu pasiune. Activitatea extraşcolară a dirigintelui vine să lămurească şi să adâncească unele preocupări ale şcolii. cunoscute de elevi pentru a le influenţa opiniile. prin chiar esenţa umană a educaţiei. poate cuprinde şi satisface obiectivele complexe ale muncii educative puse în faţa colectivului”126. . condusă şi îndrumată cu grijă. gândite unitar şi coerent ca faze ale dezvoltării individuale şi organizaţionale deoarece responsabilitatea cadrelor didactice implică însumarea mai multor roluri: de profesor.  vizite în instituţii culturale. muzee... de preocupările şi problemele care-i frământă la un moment dat... Manual de pedagogie. priceperile şi deprinderile şi stimulând interesele. un negociator. de la proiectare până la evaluare..  dezbaterea unor fapte de viaţă.. 62 128 Ibidem.Activitatea practică va cuprinde un sistem de acţiuni educative. 126 127 Ioan Damşa. Rolul de profesor-diriginte are un caracter plurivalent. răbdare şi sacrificii”128. organizate în funcţie de nivelul de dezvoltare al elevilor clasei. de consilier. 93 Jinga Ioan.Numai o activitate colectivă. un purtător de cuvînt al învăţămîntului. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare.Metodologia managerială poate asigura consistenţa unui curriculum. dăruire. un om cu o gîndire independentă şi constructivă. Astfel de acţiuni sunt:  organizarea unor întâlniri şi discuţii cu personalităţi culturale şi ştiinţifice. de părinte. consolidând cunoştinţele. un bun cunoscător al problemelor elevilor săi. Efortul este considerabil fiind nevoie de multă organizare. Elena Istrate..

Manual de pedagogie. Elena Istrate. Misiunea reprezintă o 129 130 W. resurse financiare şi materiale.programele de dezvoltare alături de activitaţile concrete prin care se ating ţintele strategice şi se realizează misiunea asumată”131.O idee nouă este delicată. Poate fi ucisă de un zâmbet ironic sau de un căscat. Componenta strategică presupune o viziune largită asupra misiunii şcolii prin elaborarea documentelor gândite ca un real instrument de lucru realizate de la general la particular. poate fi înjunghiată de sarcasm şi speriată de moarte de încruntarea de pe faţa celui îndreptăţit să aibă o opinie”129 Proiectul şcolii trebuie să ţină seama de diversitatea.. misiunea. 64 131 Ibidem.Viziunea şcolii e reprezentată de imaginea ideală a ceea ce işi doreşte organizaţia... Proiectul de dezvoltare instituţională trebuie să fie cunoscut şi asumat de întreaga organizaţie şcolară. o componentă operaţională ce cuprinde . 64 30 . p.. p. El trebuie să fie expresia muncii în echipă. . REPERE PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ . oferă perspectivă. să ofere organizaţiei şcoalare perspective şi să fie asumat de către toate grupurile de interes. el reprezintă rezultatul muncii în echipă. astfel pe baza ei realizandu-se ţintele şi opţiunile strategice. Proiectul de dezvoltare instituţională are două componente importante: • • componenentă stategică ce cuprinde . relaţiile comunitare (parteneriate. Churchill Jinga Ioan. complexitatea şi amplitudinea activităţii scoalre şi are un caracter anticipaţie şi valoare strategică. ţintele şi opţiunile strategice”130.viziunea. resurse umane... Ambele componente trebuie să ţină cont de toate domeniile manageriale de acţiune: curriculum. proiecte)..STUDIUL DE CAZ : REPERE PRIVIND ACTIVITATEA MANAGERIALӐ A CONDUCӐTORILOR DE UNITӐŢI ŞCOLARE 1. fiind adaptat la specificul şcolii.

este corelată cu viziunea comună tuturor grupurilor de interes reprezentate la nivelul scolii (elevi. Există şi posibilitatea elaborării programelor în funcţie de rezultatele aşteptate ce se pot adresa unuia sau mai multor domenii funcţionale. sunt corelate cu ţintele strategice fiind selectate pornind de la punctele tari şi oportunităţile din analiza SWOT urmărind evitarea ameninţărilor şi transformarea punctelor slabe în puncte tari. specifice unităţii şcolare. sunt centrate pe domeniile manageriale (dezvoltare curriculară. Cu alte cuvinte misiunea asigură: orientarea si coerenţa din cadrul unitatii şcolare”132. Componenta operaţională (tactica) cuprinde programele de dezvoltare 3-5 ani ce presupun activităţi concrete prin care se ating ţintele strategice fixate. urmăreşte analiza diagnostică realizată anterior (punctele slabe şi ameninţările din analiza SWOT). Mai pot f i structurate pe grupuri ţintă (ex. Opţiunile strategice derivă din misiune. a resurselor umane. formulează nivelul de performanţă aşteptat. clare şi flexibile. echipa managerială). profesori.succesiune de enunţuri de aproximativ 50-100 de cuvinte care derivă din nevoile identificate prin analiza SWOT. sunt realiste. în general pot fi structurate pe domeniile manageriale (funcţionale/prezentate). materiale şi financiare. relaţii comunitare). concrete. elevi supradotati aflaţi în dificultate. motivante. Posibil model de program de dezvoltare(exemplificând posibilele obiective de atins pe un domeniu funcţional): Nr crt 1. specificului şcolii. 65 31 . minorităţi). programe pentru părinţi. situaţiei. reprezintă "ambiţiile" organizaţiei şcolare. Ţintele strategice derivă din misiune şi sunt corelate cu aceasta fiind fixate pentru un timp de 3-5 ani. absenteism. p. Domeniul funcţional Resurse • materiale/ funcţionale • • Obiective propuse Realizarea multifuncţional Dotarea a trei săli de clasa cu mobilier modulator Transformarea centru de documentare bibliotecii informare în si unui laborator An I An II An III An IV An V Structura proiectului 132 Ibidem. Maniera de abordare este specifică fiecărui proiect şi se adaptează contextului. abandon şcolar. realizabile. părinţi.

puncte slabe. Suntem împreuna?. Cum vom reuşi să le realizam?. p. Pentru cine dorim sa schimbam?” 134 . adică puncte tari.Mapa directorului 133 134 Ibidem. iar oportunităţile şi ameninţările se referă la mediul extern care favorizează sau stânjenesc.. 65 Ibidem.Punct de pornire – analiza diagnostică a mediului intern care presupune trei faze:  diagnoza (cunoaştere)  cognoza (recunoaştere)  prognoza (oferta). schimbări sunt necesare?.REPERE PRIVIND ORGANIZAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE l. 66 32 . Există mai multe modalităţ de realizare a unei diagnoze privind unitatea şcolară . SWOT de la STRENGTHS-WEAKNESSES-OPPORTUNITIES-THREATS. 2. Scopul schimbării printr-un proiect de dezvoltare instituţională este acela de a ajuta şcoala să dea răspunsuri clare unor întrebări Ce de tipul: „Unde ne aflăm?. Ce valori ne susţin?. p. Punctele tari şi punctele slabe se referă la mediul intern supus analizei. oportunităţi şi ameninţări” 133 . Cea mai frecventă metodă utilizată este identificarea nevoilor printr-o analiză .

statistici comparative pe ani.oferta educaţională a şcolii -CDŞ . donaţii -autorizaţie de funcţionare. măsuri disciplinare c)Resurse materiale/financiare -dotarea şcolii -studiu privind necesarul de dotare pe arii curriculare -bugetul şcolii (resurse bugetare. sponsorizări.-Proiectarea se realizează prin tabloul de bord. -Evaluarea se realizeaza prin: rapoarte de analiză semestrială. 2. sponsorizări. lise de post. proiectul de dezvoltare instituţională şi planul managerial. care să dovedească atingerea indicatorilor de performanţă. donări) -contracte.2 Elevi -repartizarea elevilor pe clase (numeric) -repartizarea elevilor pe sexe -nivelul socio-cconomic al familiilor elevilor -raportul elevi/profesor -statistici examene naţionale (studiu comparativ pe ani) -pregătire suplimentară grafic -situaţia rezultatelor la învaţătură -monitorizarea absolvenţilor -situaţia frecvenţei. de evaluare pentru tot personalul şcolii -tabel calificative acordate cadrelor didactice pe ani şcolari -situaţii privind recompense acordate (20 % din salariu de merit.Mape pe domenii manageriale a) Curriculum: . asistenţe la oră (fişe). abandon şcolar. d)Parteneriate/ programe /relaţia cu comunitatea 33 . gradaţii de merit) b.1 Cadre didactice -încadrare şcolară -repartizarea cadrelor didactice pe clase -contracte de munca. extrabugetare.pe ani şcolari -Mapele comisiilor metodice b)Resurse umane b.

registru de procese verbale) -consiliul consultativ al elevilor (componenţă.Comunicarea in organizaţie -afişaj cancelarie -comunicări şedinţe cu directorii -alte modalităţi de comunicare -abonamente. întâlniri. registru. date de identificare. procese verbale ale întâlnirilor. situaţie statistică -documente care dovedesc corespondenţa şcolii cu reprezentanţii comunităţii locale -situaţie manuale şcolare -registru intrări-ieşiri 6. registru de procese verbale) -consiliul profesorilor clasei (componenţă. rapoarte sintetice realizate la sfârşitul colaborării) -contracte de colaborare cu agenţii economici specifice grupurilor şcolare 3. procese verbale) -consiliul profesoral (componenţă. registru de procese verbale) -regulament de ordine interioară -consiliul zonal . tematică întâlniri. solicitări adresate de către conducerea şcolii) -documente care atestă legăturile şcolii cu reprezentanţii comunităţii locale -activităţi extracurriculare -mape care dovedesc derularea unor proiecte sau parteneriate ale unităţii şcolare (protocol de parteneriat asumat. publicaţii 4.-dosarul Consiliului Consultativ al părinţilor (componenţă.pentru şcolile coordonatoare din mediul rural -consiliul reprezentat de părinţi 5. tematică. tematica întâlnirii.Documente secretariat -stat de funcţiuni -registru recensământ -dosare burse.Consiliu de sprijin -consiliu de administraţie (componenţă. tematica întâlnirii. dovezi ale derulării activităţilor propuse. proiectul parteneriatului.Reprezentarea şcolii -pliantul şcolii -carte de onoare 34 .

Formarea continuă a cadrelor didactice -analiza nevoilor de formare -monitorizarea formării continue (pe ani şcolari) -cursuri organizate în şcoală -resurse potenţiale în şcoală (formatori. ANS Bucureşti derulează programe care au drept grupuri ţintă elevi. ofertanţi de formare. MANAGEMENTUL PROIECTELOR EUROPENE 1. -Proiecte Şcolare -Proiecte de dezvoltare şcolară -Proiecte lingvistice Cadrele didactice indiferent de specialitate pot depune aplicării (cereri conform unui formular tip) si pot beneficia de burse de formare Comcnius.condiţia de colaborare presupune găsirea de modalităţi eficiente de comunicare. Agentia Naţională Sócrates Romania şi Agenţia Natională Leonardo da Vinci.lucru ce poate aduce un beneficiu fiecărui partener cu condiţia să se găsească o baza comună. alte manifestări de marketing educaţional 7. profesori. beneficiari ai unor burse în ţară sau străinătate) -oferta de formare a Casei Corpului Didactic sau alţi ofertanţi de formare.-mape care dovedesc participarea şcolii la manifestări de genul târguri educaţionale. 2. -resursele financiare şi umane sunt limitate (echipele de proiect lucrează peste timpul şi sarcinile lor curente) 35 .instituţiile implicate au stiluri de muncă diferite. 3. provin din culturi organizaţionale diferite .Caracteristici: -partenerii de proiect provin din ţări europene diferite (dimensiune interculturală) -structura proiectului este mixtă . personal de conducere. universitari. -membrii echipei lucrează împreună aflandu-se totuşi la distanţe mari .Agenţii care oferă finanţare în derularea proiectelor europene. Instituţiile şcolare pot derula cu precădere Proiecte Cómenius I care pot fi de trei feluri în funcţie de tematica propusă.

reguli -negociere.Conţinut: -tema. cu scopul de a satisface nevoile şi aşteptările pe care le . 4.Sarcini concrete Organizarea proiectului: -formarea echipei de proiect -definirea rolurilor şi responsabilităţilor pentru membrii echipei — preferabil prin acorduri scrise. Important este respectarea termenilor de depunere a cererilor de finanţare şi un volum mare de documente care trebuie întocmite (formulare de aplicaţie). metodelor şi instrumentelor destinate proiectului.-timpul — 1-3 ani reprezintă o perioadă care este mai degrabă scurtă daca ne gândim că derularea proiectului anual presupune un management al timpului.Planificarea O planificare bine gândită face ca cele mai sofisticate sarcini sa devină mai transparente si vizibile. rapoarte de activitate (narative) şi financiare. 3. Managementul au „actorii” proiectului. titlul proiectului -obiectivele proiectului -definirea rezultatelor aşteptate -produsul final -strategii de monitorizare şi evaluare b.Organizarea proiectului: -activităţi concrete în proiect -roluri concrete în proiect -etape.Interacţiunile umane: -formare echipe -crearea unei „culturi a proiectului” care presupune valori împărtăşite. ajută la o recunoaştere a situaţiilor critice şi determină flexibilitate în a accepta mai uşor schimbarea. şi doar 20% pe realizare. a. conflicte 36 ' de proiect presupune aplicarea cunoştinţelor. O regula de baza a managementului unui proiect spune că 80% din timp şi energie se consumă pe definirea obiectivelor şi a planificării. standarde. orar -sistem de comunicare c.

Alegerea temei — (de interes pentru toate şcolile partenere)/temele sunt specifice fiecărui tip de proiect. Cheia succesului unui proiect este evidenţa clara si transparenţa tuturor activităţilor cuprinse. c.Legăturile cu mediul extern -analiza mediului extern -definirea strategiilor de marketing -diseminare e. vizite bilaterale sau transnaţionale. Vizita pregătitoare — cererile de depunere a vizitei sunt finanţate de Agenţia Socrates — în general se recomandă participarea unei persoane din fiecare instituţie implicată în proiect. 37 . rapoarte. Realizarea proiectului în sine . marcarea clară a începutului şi sfârşitului fiecărei acţiuni.de comun acord între parteneri. Comunicarea în proiectele europene are loc în următoarele moduri -întâlniri fată în faţă de proiect. Găsirea partenerilor externi.Paşi în realizarea proiectelor a. poştă . În proiect trebuie să existe 3 şcoli partenere din tări diferite din care o ţară să fie UE. e-mail. note.telefon. b. 5. Se recomandă ca în proiect să fie implicate cel puţin 4 ţări. resurse -raporturi Importantă este corelarea sarcinilor individuale secvenţiale în unităţi de lucru cu lungimea timpului.d. e. prezentări oficiale. schimbul de informaţii la distanţă -prezentări oficiale. video conferinţa Fiecare membru al proiectului ar trebui să fie pus la curent cu starea proiectului şi realizările acestuia. Paşii următori fiind rezultatele întâlnirilor naţionale şi transnaţionale şi distribuirea sarcinilor. lucru ce înseamnă o bună comunicare în organizarea proiectului. deoarece în eventualitatea retragerii unui participant. Vizitele pregătitoare au mare importanţă în derularea ulterioară a proiectului.termen 1 martie sau 1 februarie al fiecărui an. proiectul poate fi dus la îndeplinire cu minim 3 ţări partenere (excepţie proiectele lingvistice unde sunt necesari doi parteneri). note. Crearea şi întreţinerea acestui sistem de documentare şi raportare este una dintre sarcinile nedelegabile ale coordonatorului. Depunerea candidaturii de proiect . fax.Planificarea financiară şi administrativă -costuri. e -mail -întâniri virtuale. d. rapoarte .

reprezentanţi activi ai fiecărui partener principal . Dintre aceştia 1-2 persoane pot participa în calitate de experţi la întâlnirile din ţară şi la reuniunile de proiect din ţările partenere. Echipa europeană .2. directorul. cooperant — factor cheie în succesul proiectului Formarea echipelor naţionale şi europene A. progresul. constructiv -alocă timp pentru cunoaşterea membrilor -alocă timp pentru inţelegerea diferenţelor culturale ÎNCHEIERE 135 Liliana Timofte.Termene de depunere a candidaturii Comenius 1 .echipa este mai eficienta daca este formata din 6-8 membri B.burse de formare continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar 1 martie „Nu este suficient să stabilim echipe la nivel european sau naţional. "135 Construirea şi eficientizarea echipei presupune: -desemnarea unui responsabil de proiect -implicarea profesorilor de diferite specialităţi -relaţia de comunicare într-un mediu deschis.parteneriate şcolare (toate tipurile) 1 martie/ 1 februarie Comenius 2. administratori. -membrii echipei 1-5 care trebuie să participe la desfăşurarea proiectului. persoanele importante pentru cooperare sunt.6.pot fi 1-3 persoane de instituţie . Inspector general pe management.Echipele eficiente: -au scopuri clare şi unitare -au responsabilităţi bine împărţite între membrii echipei -işi măsoară. . evaluează. “Repere privind demersul managerial” 38 . ci trebuie să asigurăm şi relaţia cu factorii externi (mediul larg în care se va derula proiectul). experţii în domeniul curricular.contabilii) Componenţa: coordonatorul-reprezintă echipa naţională la şedinţele grupului transnaţional. ISJ Constanta. comunică eficient -recunosc succesul individual şi al echipei -rezolvă conflictele deschis. personal auxiliar (secretara. C.Echipa naţională -în cadrul instituţiei şcolare.

pe care acesta o desfăşoară. formulează situaţii de implicare”138. profesorul care dă dovadă de cunoştinţe. 30 Ibidem. atunci când elevii furnizează informaţii asupra evoluţiei procesului... Se deduce că feedback-ul poate fi: • • abaterilor. Maeştrii managementului resurselor umane. 136 137 informaţional. de la specificul profesiunii şi de la responsabilitatea ce revine profesorului în asigurarea dezvoltării optime a personalităţii. ci să cultive autoperfecţionarea... Dar profesorul care îmbină formele de perfecţionare cu cele individuale de autoperfecţionare şi luptă mereu pentru o calitate superioară a muncii sale.. timpul bine gestionat duce la reglarea procesului: ameliorare. . schimbare. aptitudinilor şi a calităţilor profesionale a elevilor”137.. cum ar fi:  profesorul manager trebuie să aibă un larg orizont cultural. iar efectele muncii lor se răsfrâng asupra întregii vieţi a elevului”136. . 63 39 .. va avea multe reuşite în activitatea didactică. deosebit de importantă în management.. Concluziile desprinse din cercetări aduc anumite recomandări pentru activitatea didactică.. dezvoltare. 30 138 Vasile Molan. corectiv.Amintind de problema feedback-ului.Dacă perfecţionarea profesorului este temeinică şi completă. Se ţine seama de faptul că ei vor lucra cu omul în devenire. atunci când elevii confirmă înţelegerea mesajelor şi a modului de rezolvare. să fie nu numai de acord cu cerinţele unui învăţământ modern.. propun. Management educaţional.Concluzionând şi pornind de la importanţa învăţământului. continuare conform proiectului. Strategia perfecţionării trebuie să fie adecvată obiectivelor urmărite prin opera de perfecţionare. Managementul învăţământului simultan. sugerează modificări. Obiectivele trebuie să ţină seama de principalele aspecte ale pregătirii profesionale: teoretică şi practică. p. de dragoste pentru profesia aleasă. p. pentru corectarea Sultan Kermally. perfecţionarea acestuia poate realiza cu mai mult succes modelarea personalităţii. • de întărire. individuală şi colectivă. atunci când elevii aduc. se deduce faptul că domeniul didactic ar trebui să beneficieze de cei mai buni candidaţi. p.

el trebuie să-l înveţe pe elev să demonstreze. forţă de muncă şi specialişti – nu se poate şi nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. Din această lucrare se mai subînţelege că atitudinea profesorului la lecţie modelează personalitatea elevilor prin faptul că el trebuie să fie:  pasionat de subiectul lecţiei. de care depinde formarea celui mai important factor al naţiunii – omul pregătit prin studii. ca . nu numai un simplu tranzitator. 139 Ibidem. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii învăţământului sau managementul educaţional”139. atât la nivelul sistemului.  profesorul trebuie să transmită nu numai informaţie. cât şi al instituţiei de învăţământ necesită fundamentarea ei ştiinţifică. profesorul manager trebuie să aibă o bună pregătire de specialitate şi de psihopedagogie.  comunicarea directă cu elevii rămâne principala cale de influenţare a conduitei elevilor. ci şi priceperea de a folosi informaţia. .întreprindere” de lungă durată. p.  profesorul trebuie să fie un adevărat model.  profesiunea didactică cere o autoperfecţionare continuă.  eficienţa muncii profesorului manager este determinată de stilul lui de lucru şi de competenţa sa profesională. încercând să sesizeze dificultăţile şi anticipările lor.  afecţiunea profesorului manager corelează pozitiv cu randamentul la învăţătură al elevilor.  calităţile profesorului manager trebuie să ofere o securitate emoţională copiilor. Aşadar.  să cunoască metodele de dobândire a cunoştinţelor şi să fie convins că cea mai bună metodă de învăţare este prin descoperire proprie. putem concluziona tema rolului managementului educaţional în Romania cu următoarele idei:  Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale.  să cunoască foarte bine subiectul lecţiei.. 63 40 .Conducerea competentă şi eficientă a învăţământului.  profesorul manager trebuie să-şi păstreze un rol conducător în activitatea didactică. ştiinţele tehnice oferă posibilitatea intuirii rezultatului..  să se transpună în locul elevilor.

evaluării. coordonării. integrală. organizării.. prin eforturi comune. p.. Management educaţional.studierea proceselor şi relaţiilor ce se manifestă în cadrul instituţiilor de învăţământ în timpul desfăşurării procesului educaţional. p... 67 41 . managementul educaţional constă în .  Asadar. solicită participarea continuă. în vederea descoperirii legilor care-l generează şi a elaborării unor metode şi tehnici de conducere pe baza acestora. 140 141 Ibidem. Managementul întruneşte condiţiile unei profesiuni pentru că necesită o pregătire.reprezintă teoria şi practica. armonioasă.  Managementul educaţiei . reglării elementelor activităţii educative (nu numai a resurselor). pentru afirmarea autonomă şi creativă a personalităţii sale. ştiinţa şi arta proiectării. în mod permanent. a individualităţii umane.. care să asigure creşterea eficienţei acestui proces”141. ca activitate de dezvoltare liberă. conform idealului stabilit la nivelul politicii educaţionale”140. 64 Ion Ţoca. urmăreşte obţinerea unor rezultate.

tratat. Ed. Ed. Pedagogie. Didactică şi Pedagogică. Ed. Ştiinţă şi Tehnică. Ed. Sorin. Gina Argintescu-Amza Ed. Idem. Ed. 13. Didactică şi Pedagogică. Ed. Ed. 15. Psihopedagogia succesului. Joiţa. Ed. Prevederea. Constanţa. Henry. Ovidius University Press. 2001 3. Didactică şi Pedagogică. Consiliere educaţională. Iucu. Cluj. Iaşi. Amabile. Pedagogie generală. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Ioan. comanda. Sorin. 2002 7. 2002 Psihologie şi pedagogie şcolară. Aldin. coordonarea. 4. Iaşi. Managementul învăţămăntului. Constantin. Pedagogie . Polirom. Polirom. 1916. 1995 42 . Managementul organizaţiei şcolare. Paris. Ed.. Ed. Administaţia industriala. Ed. Ed. organizarea. C. Allfa. Boboc. Ioan. controlul. Bucureşti. 1983 Dragu Anca. Istrate. Ed. Ed. 1998 10. Imprimeria Ardealul. BIC – All.BIBLIOGRAFIE  Cărţi 1. Adriana. Profesorul manager: roluri şi metodologii . Dunod. 1998 17. 2000 16. Iaşi 19. Dicţionar de termeni pedagogici. 14. 1999 12. Cucoş. Ghid pentru părinţi şi profesori. Teresa M. Bucureşti. Elena. Ed. 1997 8. Faylor. ediţia a VIII-a. 1997 Băban. Alexandru. Bucureşti. 2003 9. Managementul clasei de elevi – fundamente teoretico-metodologice . Ion. Managementul educaţiei . Bontaş. 2001 18. Jinga Ioan. All. Cristea. Polirom. Stephen. Cluj-Napoca. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Damşa. Elena. Eficienţa în 7 trepte. Dirigenţia în sistemul muncii şcolare. Iasi. Idem. Craiova. 2001 6. Bucureşti. *** Mic dicţionar de management educaţional. Cristea. Management şcolar. Hiperbola. Ioan. Creţu. trad. Bucureşti. Jinga. Bucureşti. Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional. Bucureşti. Gh. Manual de pedagogie. Polirom. 1996 11. 2002 5. Romiţă B. Creativitatea ca mod de viaţă. Carmen. Management educaţional. Idem.. Un abecedar al înţelepciunii. Ed. Didactică şi Pedagogică. Covey. 2001 2.

Golu. 1999 35.. Introducere în psihologia managerială. E. Bucureşti.Didactică şi Pedagogică. Ed. Ed. Psihologie şi Pedagogie. Bucureşti. Psihologia educaţiei. M. Stan. Sitt. Bucureşti. Ed. Ţoca. Didactică şi Pedagogică. Kermally. Tehnică. Bucureşti. 1994 27. Ştiinţa conducerii învăţământului. Vasile. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2007 25. Petrescu. Popescu. Să fii un bun manager!. Port. http://blogosfera. Corneliu. 1994 22. Russu. Bucureşti. Vlăsceanu. Ed. Didactică şi Pedagogică.. M.html? start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= 43 . Braşov.html 39. Bucureşti. Toma. Managementul învăţământului simultan. Paraschiva. Ed.. Niculescu. Ed. Maeştrii managementului resurselor umane. Profesorul – factor de decizie. Dan. Polirom. Iucu. Academiei. Modele alternative destinate pregătirii iniţiale şi perfecţionării 23. Bucuresti. Rodica. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Miniped. 24. Mitrofan.md/view-post-v-246071-0-romana.. 2002 37. Management educaţional. Bucureşti. http://pps. Sultan. 1993  Internet 38. Ed. Alina-Maria. Florica. ASA. Romiţă B.myforum. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Landau. Steliana. 1985 29. Ion. 1991 34. Psihosociologia organizaţiilor şi a conducerii. Moraru. Aptitudinea pedagogică. Managementul educaţional.. Ion. Oradea. Bucureşti. Teora. 1993 31. Tulcea. 1979 continue ale managerilor şcolari. 1973 32. Tipocard Braşovia. Ed. Management. 2008 33. 21. Ed. Ion. Învăţare şi dezvoltare. Miculescu. Ed. Psihologia creativităţii. Management educaţional. 2006 30. 1994 36. Emil. 1995 26. Pregatirea psihopedagogică. Nicolae. Ed. Bucureşti. Profesorul între autoritate şi putere . Ioan. Ed. Facultatea de Sociologie. Paideia. Neacşu. Meteor Press. Vasile V. teză de doctorat. Management. Ed. suport de curs. Bucureşti. Potolea. Universităţii din Oradea. R. Ed. Orţan. 1982 Molan. 2003 28.ro/introducerevt648. Ed. Pantelimon. Ed.20.

http://pps.referate10.40. http://www.html 41. http://www.com/doc/98907867/64078639-Pedagogie 43.ro/referate-diverse/managementul-educational-3194.org/doi/abs/10.myforum. http://ro.scribd.com/doc/25300360/Managementul-Firmei-Note-de-Curs 47.ro/iasi/images/content/img_resurse/ManualAdept. http://www.1021/ma50002a038 42.ro/-vp1195.com/doc/59746715/Master-At 48.scribd.comarion.acs.scribd.prowomen. http://www. http://www.ro/referate/index.com/doc/74288481/4/Delimitări-teoretice 44 .pdf 45.php? value=referate&materie=diverse&idd=8275&bloc=100 44.html 46.scribd. http://www. http://pubs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->