SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0” SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.

1 din 4 STI 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII Cod MC-IL-01, Revizia « 0 » LISTA DE SEMNATURI ELABORAT
Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

apa si alte utilitati . SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de fundatii de orice tip ( continue. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4.verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare. . DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ P 10/1986 . BUCURE Pag. . proiectare si executie fundatiilor de suprafata cu solutii performante. radiere.inchiderea.instruirea personalului in executarea lucrarilor . izolate.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0” SRL Exemplar nr.C. 3.verificarea conditiilor speciale. Descrierea instructiunii . . 5.SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M. legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor. INSTRUCTIUNEA 1 5.trasarea pozitiei cofrajelor. . pamanturi sensibile la umezire.existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice conform planurilor de executie. . .2 din 4 STI 1. 5.2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de fundatii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. . EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII 1. pamanturi contractile.trasarea lucrarilor.asigurarea documentelor de executie.racorduri de energie . . directe pe piloti) 2.1 Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele.dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii.

In cazul fundarii in apa cu sau fara epuismente se va verifica in mod special ca nu s-au produs afuieri. beton armat. pentru a permite executarea corpului de fundatiilor in uscat. sau ca efectele acestora au fost inlaturate astfel incat fundatia sa se execute corect conform proiectului In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe de tipul argilelor moi. • Incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare. Inainte de inceperea executarii lucrarilor de fundatii trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare si anume: • trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor. In cazul fundatiilor pentru stalpi metalici si a celor pentru utilaje se va verifica calitatea pieselor metalice de prindere si pozitiile lor precum si a mortarului sau betonului pentru incastrare.Fundatiile directe pot fi: continue. otelul beton folosit si marca betonului. umpluturi. prabusiri. in cazul cand nu este posibil aceasta din cauze organizatorice sau din cauza formei si a dimensiunilor se vor respecta rosturile de lucru stabilite de proiectant. • verificarea axelor fundatiilor. La executarea lucrarilor de fundatii se vor respecta ”Normele republicane de protectia muncii”. precum si incastrarea definitiva prin betonare. subbetonare.C. • protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant. “Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” si . BUCURE Pag. • coborarea nivelului apelor subterane. • asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajului de lucru. ebulmente. in limitele admise tolerantelor prescrise. atunci cind procedeele de executie adoptate nu permit executarea sub apa. dimensiunile si pozitiile. Se vor lua masuri suplimentare de mentinere a echilibrului stalpilor in timpul montarii. SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M. Se vor respecta rosturile de tasare si dilatare din proiect. pe radier. care trebuie sa cuprinda toate detaliile. a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII Fundatiile se alcatuiesc din: zidarie de piatra. pe grinzi continue sau pe reazeme izolate si grinzi. se va verifica dimensiunile golului ( sectiuni orizontale si verticale) impanarea.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0” SRL Exemplar nr. • verificarea corespunzatoare dintre situatia reala si proiect in ceea ce priveste calitatile terenului. beton ciclopian Fundatiile se executa pe baza unui proiect tehnologic de executie. nisipuri afanate.3 din 4 STI 1. izolate. se vor respecta toate masurile prevazute de normativ si proiectul tehnic. Betonarea trebuie sa se faca continuu fara intreruperi. In cazul fundatiilor de tip pahar pentru incastrarea stalpilor prefabricati. beton simplu.

Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.“Normele generale de protectie constructiilor si instalatiilor. BUCURE Pag. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati.proces verbal de lucrari ascunse .proces verbal la recoltarea probelor de pamant 8. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a sefului de santier. Acesta va face inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. 7.4 din 4 STI 1. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: . EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII 6.C. si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia “0” SRL Exemplar nr. ANEXE Specifice nu sunt .proces verbal de trasare a lucrarilor .