I .Datele generale.

Liceul: “Ion Sîrbu” Clasa: XIIR Profesor: Florescu Rodica Disciplina: Ora dirigenției Tema: Prietenia Timp: 45 min Obiective operaționale:

La finalul acestei lecții elevii vor fi capabili: O1: să analizeze conceptul de “prietenie” din perspectiva parabolei “Prietenul”; O2: să formuleze enunțuri pro și contra avînd ca reper proverbul: “Prietenul la nevoie se cunoaște”; O3: să realizeze un poster despre prietenie, respectînd cerințele înaintate; O4: să deducă calitațile unui prieten, avînd la bază “harta inimii”; O5: să elaboreze un cvintet referitor la prietenie, propunînd în același timp un simbol acestui termen.

cvintetul.  Mijloace didactice:fișe.Marinescu S. carioci. Ora de dirigenție. Carminus.-Ed.-Ed. Mapa profesorului diriginte.Cosma T. pixuri. turul galeriei. foi. 2007. Didactică și Pedagogică. coală de hîrtie. . 3. Bibliografie: 1. Carminus. discuția. 2007. Suport metodic pentru lecțiile educative la gimnaziu și liceu. Invitație la educație.-Ed. 2005.Strategia didactică:  Metode didactice: conversația. 2. rețeaua de discuții.Marinescu S. deducția. analiza. observația.

formînd Tehnologia didactica Fișe Conversația 5 min Analiza Timp Evaluarea Evocarea Se evaluează capacitatea elevilor de comunicare. Mai apoi. formînd 5 grupuri.După ce au terminat. Le împarte elevilor pentru început cîte o fișa pe care este scrisa o parabolă. cît și din propriul punct de vedere.(Anexa 1) și le dă la dispoziție timp pentru a citi. După aceasta profesorul le spune elevilor să se determine asupra poziției pe care o au referitor la proverbul: „Prietenul la nevoie se cunoaște” După care le cere să se grupeze conform poziției lor. oper Conținutul activității Profesorul anunță tema lecției. inițiază elevii în discuție. Mai apoi. profesorul le cere elevilor să afișeze posterele pe peretele clasei. astfel se formează două grupuri. Le dă la fiecare grup cîte o coală de hîrtie și le cere să realizeze un poster despre prietenie.II. cerîndu-le să-și exprime părerea vizavi de ceea ce au citit și să analizeze conceptul de „prietenie” atît din perspectiva parabolei. Desfașurarea activității Etapele lectiei Ob. analiză O1 Discuția Rețeaua de discuțtii 2 min Capacitatea de colaborare și abilitatea de grupare O2 7min Realizarea sensului O3 Coală de hărtie Carioci 8 min Capacitaea de a lucra în grup Abilitatea competițională . pro și contra. (Anexa 2 ). care realizează dezbateri. profesorul împarte elevii cîte 4.

de corectitudine Cvintetul Foi Carioci 7 min Abilitatea de creație Capacitatea de a lucra în grup 1 min Deducția Lectura . iar după aceasta să deducă toți împreună care sunt calitățile unui prieten. profesorul le dă elevilor cîte o fișă numită „Harta Inimii” (Anexa 4) și le spune elevilor să completeze spațiile libere. După ce analizează posterele. La fel. prin intermediul acestei activități. Mai apoi. citesc poezioarele și comentează simbolurile. La sfirșit. Profesoara analizează împreună cu elevii ceea ce au realizat. (Anexa 5). elevii vor afla cît de bine îșî cunosc prietenul.O4 O5 Reflectii astfel un fel de galerie prin care trec ceilalți colegi și analizează posterele. scriind într-un colț comentariile sau criticile pe care le au.(Anexa 3). Deasemenea le spune să se gîndească cu fiecare grup la un simbol prin care ar putea reprezenta „prietenia” (Anexa 6). deduc concluzii referitor la tema lecției Turul galeriei 6 min Analiza Observația Fișe Pix Capacitatea de 10min deducție Capacitatea de analiză. le cere elevilor să se împartă în 4 grupuri și să elaboreze un cvintet pe aceeași temă-prietenia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful