BE TA (ß )- BL OK ER Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Ac e bu to l o l HT : 4 00- 8 00 A NGK A ROM AW I m g/ hr (1- 2 d d ) 1 = I 5 = V 10 = X AP : 4 00 m g/h r 50 = L 100 = C 500 = D P in do lo l HT: 5- 45 m g / hr 10 00 = M 40 = X L 9 0

= X C A P: 7,5 - 20 400 = C D 900 = C M 15 00 = M D m g/h r (3- 4d d ) OBA AM C NT S OR ST IAL MUD L AL ANT A CE -I NHI BI T OR Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k C af f e in 100 - 200 m g/ x 10- 5 0 C apto pr il (3 dd) 12, 5- 2 5 mg/ x mg/ kg/ hr N il in MT ale 10 40 Er galapr o t am arat t ra t e 0, 51m m g/h g/ xr 1- 2 1 - 2dd A n ti M ig r a i ne mg/ kg/ hr A NAL GET AN TI PI RET K DEC ONGES TAN IK -B -RON K ODI LA I TOR Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An aa kk Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An Ac e tam in op he no 5 100 00- 1 200 000 mg/ m g/ p. xx 5 10 m g/ k g/x ( Par ac e tam o l) m g/kg/ x i. v 24 0 m g/ x 3, 5 A min o - e to sal Ac 3 00- 1 000 m g/ x 65 m g/kg/ x p hil lin e 10 0 mg T ab: mg/ kg/ hr su pp 10 0- 20 0 m g/ x 7 m g/ k g/x (Go l X an th in ) Aspi ri n® 500 m g C NS st i mu la n .t ESO: ir i ta s i An talgin 5 001 000 100 m g/ l a mb u ng . Tab: ,2x00, 225 m g C af f e in 50 m g/x A sam Me f e nam at 40 0- 60 0 m g/ x Eph e dr in HC l 1 0- 30 m g/ x (F lu f e na mat) Ma x 5 0 m g/ x 3dd T ab: 50 0 mg Tab: 25 m g Vial : 1 g / 2ml Vi al: 5 0m g/1m l A sc al (o bat c air ) 30 0- 50 0 m g/ x 0, 8 (d e k o n g es t an )- 1, 6 (br o nk o di l 1 2. 5 ato r ) m g/kg/ x mg/ kg/ hr o r 75 1 m g/k g/ h r mg/ kg/ hr

Daftar Dosis Obat

I pe c ac /D o ve r i 2 5-AN 10 0 TImg/ BI OT x 5 IK 0A mg/ x Kal Na ium m a Io Ob dida a t Do si s De 250 w as 500 a Do ms g/ isx An (m a g/ khr ) Hi gr ko pn is Am oo xsic illi 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 003 bl -1 t h Se d abs t ive 1 50r sid/ m 75g/ kg/h T ab:5 00m (Tx g, pr Seyr -o :p 60 m l 1h) ( 5m l ~1 2 6t 5 mg ti A ro to kci sillin ko s is : mpi 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 003 00- 60 0 150 mg hr ) n) th (Go l. Pe n /ic illi m6 g/-12 kg/h r 004dd/ sid/ bs ( 5m6 l ~1 2 5 90 mg ) 0 Okso T ab: lam 5 00 in m S itra g t 10 m g/ m l Mam uc ph o lietnic ic o l C hl or 2 50- 50 0 m g/x 50- 1 00 4 dd/s S tat/b ASA s 2- 4 % 1- 2 % m g/ kg/h r ( S ol. Am m on. 2 S pir. nis g ) T ab: 50 Am ( 5m l ~1 2 5 mg ) S uc c us 3- 5 % Dpt Vi al:Li 1qui g ri tae igdam r o syc ko pe is se babkan Ch lin in 1 50- 30o0r m g/x 8 - 2 0 H: dd 500 m g/ x gg. jal ( GoOB l. L in 3 dam yc C in I e) m g/ gin kg/h r & e le ktr o lit Sta t C o lis ti n 1 .5 00. 00 02 50. 00 0HEAR T F AI L UR E THER 3 dd 3. 00 0. 000 I U /x AP Y 5 00. 00 0 N a ma Ob a t D os is De w a sa Do s is An a k IU/ kg/h r Di go xi ne 0, 06- 0 ,2 5 0, 035 u / GE: m g/ hr m 1g/ 00. kg/h 00 0 r IU/ kg/h r C o tr im o xaz o le L AXA 960 TIm VE g/ x o r 36 2d d/s id Na ma Ob a t D os is De1 w 920 a sam g/ Do hrs is An am k g/ kg/h r Baoydil i <(D 6 ul mcgol g ax ®) T r im Su 80 p -S or0, 32 Bi sac p ul f 40 0 3 0 Ta b: 12 0, 2 40, 480 , t ab) hr r 10(2x m2 g/h r a .n mm g/ g/ kg/h Tr im 20 ~ 9 .60 mlph g ate 5- 15 g/ x 7, 5- 1 5m g/x Magn Su Syr 50 on m ate l S ul f 10 0 M agn. C: arb 4 - 8 mg/ x 2 - 5 mg/ x (1: 5) Ol e um Ric i ni/ 5- 20 m l/ h r Dis ul yrr imi 3- 5 g/ x C fap as to Oildin e ( Tabl 50 0 idu mg m ) P ar af e int L iqu 14- 4 5 ml /h r a. n Er ythr o m yc in e 2 00- 50 0 m g/x 30- 5 0 (G ol . M ac ro li d) or m g/ kg/h r 4 dd/ stat/ ns 1 000 - 150 0 5 ml ~ 2 0 0m g SEDA TI F -HI PN OTI K A Tab: 250 , 50 0 mg mg/ h r N a ma Ob a t D os is De w a sa Do s is An a k M e tro n idaz o le 2 50 m g/x 50 D iaz ep am (Va liu m® ) 5- 30 m g/h r 0, 5 2 dd or m g/ kg/h r m g/ kg/h r 1 000 - 150 0 Ph e n o bar bital 15 - 30 m g/x 2- 4 mg/ h r (L u m inal ) m g/ kg/h r N eo m yc in e 10 0- 20 0 mg /x 50 Tab: 30, 50 m g mg/ kg/ x N a/ K/ Am m on . 50 0- 10 00 m g/x 60 2 dd Br o mi da m g/ kg/h r Nys tatin 500 .0 00 IU / x 2. 000 .0 00 (N a tr . Br o m id a = I U/h r h ig r o s ko p is ) P e ni ci llin G 300 .0 0050 .0 00 sid/ bs 1. 00 0. 000 I U /x IU/ kg/h r SPA SMOL IT I KU M V ial: 3jt IU / 10 ml N a ma Ob a t D os is De w a sa Do s is An a k S tr e pto my ci ne 500 - 100 0 mg/ x 20- 30 Atr o ph ine S u lph ate 0, 25- 0 ,5 m g/ x 0 ,0 1 (A min o gli kos ide ) m g/ kg/h r Vi al: 0 mg/ m l m g/ kg/h r S ,2 id/5ns S ul f adiaz ine 500 - 100 0 mg/ x Ex tr 6 ac t Be llad on a 10 - 20 m g/x 0 dd/ stat/ o ,7 r 5 S u lf a in te rm e d ac t L o per am ide 2 - 4 mg/ x Pap ave r inm e idin HC l Su lf aso Tab:5 dd 40 m g Vial : 40 l S ul fa sh m o rg/m t a ct 4 000 - 800 0 mg/ h r 1 00- 15 0 m g/ kg/h r m g/ kg/h r o r 1 - 2g/ hr 0, 1 1 5 ml ~5 00 m g m g/ kg/h r KSH D

V EHI CU A NT LU IM-C DI AR ORE RI GENS NGlu a ma c o su Ob m a t Do s is De wa s a Do s is An a k a na 2/ b Au/ c tive Ckhar ca o yi al 5- 10 m g/ x q. s te r ta ( se c u ku p ny a s a m p a i ju m la h (u No r ma it ®) yg in t o le r a n t h d l a kt o sa . sa t u p u ye r mi n im a l 300 m g ) B uk a n c o rr i g e ns ra s AaNT I- EM ETI C S acN ca har um La ac ma Ob t tis Do s is De wa s a Do s is An a k u/ uy e ro d e win ae sa C hp lo r pr maz 25 - 50 m g/x q. s d a nPr aonm a eth k yg t ol e r a n az ine 1- a 2 s a m p a i ju m la h ( se 2 c5 u mg/ ku pxny th d la k to s a . 1 p u ye r mi ni ma l m 3 g/ 00kg/h m gr) B uk a n c o rr i g e ns ra s a ANT I -HEL MI N TI C S c h ar o se Co r rsige s ras a An a k N ac a ma Ob a t Do s is De wa a n Do s is S ir u pu s sim ple x u/ 10 - 20% M e ben daz o le 100 - 500 m g/ x S o rb ito l S ol . 60 % s ir up /s us pe ns i P yr an tel P am o at 100 m g/ x o mb ®) S(C a cc h arant umr in Natr ii C o r r ige n s ras a u / pu lve r e s 0, 1% AN TI -HI PE RAS IDI T AS L AMB U NG VIT IN wa -S UP EN N a ma Ob a t Do s AM is De s a LEM Do s is An a k N a ma Ob a t Do si s AN TA SID A C m. alc Hidr lac tate 0, 5- 1 g/x 250 - 500 m g/ x A lu o ksida A t600 ESO: Vit K o ns ip a0s IU i 100 m g/x M agn. Vit Hidr B1 o ksida/ 250 - 500 m g/ x (m g /h r ) B6 n5ate 0- 200 m g/ x M agn. Vit Ca rbo 3 b l n- 1t h Vit 2 l 5m g/x E SO: Di a rB1 e ~ a 20 ks 0 an 40 0 Vit C 5 0- 500 m g/ x 1- 6 t h (b i la Vi Ma tg En . 100 Hi m d rgok (1si 3 d dd) a di g un a k an 60 0- 80 0 b e r sa m a Alu m Hi d r o ks id a s in e rg i s, 6 -12 th 9 00- 1 200 d o s is b i sa d i , AAN , ESOPAR m e ENT ) ERA L S EDI Ma gn. isila ik 50 Na maTrOb t at Do si0s 10 00 m g/x 7 2, 5- 25 0 Adr e nal in e HC l 0, 1 % Ca Am lc iuin mop c ar bo hyl innat e 1- 4 g/ hr 2 %, 4 % Na tr . C Bik ar bo n at 1- 4 g/ hr TM 1% 2 25 % D e xa me th aso n e A NT I -HI STA MI N 0, tid ine 8 00 m g/h r 1- 2 ,5 % D iphC eime nh ydr am in e T ab: 0,ne300 m (1dd a. n) Em20 e ti HC lg 2 % m g/ x

D MY NO Tiph E: e nh ydr am in e HC l (G ol . Etan o lam in e ) 4dd K apsu l: 25, 5 0 m g Ho m o c hl o rs iklis in ( Go l. P ipe r az ine ) Lo r atadi ne (C l ar itin e) No n Se d a t if T ab: 1 0 mg M e bh ydr o lin e N apadysi late (I nc i d a l® ) Ph e ny lf o lo x ami ne Pr o me th az ine (Go l . Ph e n o th iaz in e ) Se d a t if ku a t T e rf e n adin e No n Se d a t if

5 0- 10 0 mg/ x Ma x 1 00m g / x

5 mg/ k g/ hr

1 0 mg/ x 1 0 mg/ x (2 dd)

5 0- 10 0 mg/ x

1 0 mg/ x 1 2, 5- 50 m g/ x 6 ,2 5- 12 ,5 m g/ kg/h r 6 0 mg/ x (1 dd) 30 m g ( 1-2dd)

A NT I- I NF L AMA SI N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak D e xam e th aso n e 0, 5- 2 m g/x 0, 2- 0, 5 m g/ kg/h r P r e dni so n 5 m g/x 1- 2 m g/ kg/h r A NTI - KE MBU N G 20 - 40 m g/x 1 0- 40 m g/ kg/h r

S im e tic o n e
( Act iv at ed D im et icone)

A nt i R em a t ik : P he n yl <2 5m g/x 4- 5 g/ h r P r o pan ol am ine HC l Dp t s e b a b ka n oa de HC 3l0- 60 m g/ s x t r o ke b ila Se d C ia n in t un gl ga F e na 30 > 0-25 60mg 0m g/ x a dse a tin /x Sal butam o l 2- 4 m g/x 1- 2 mg /x Ibu n pr e le n k tif 20 ß 2 ago isof se B0 is m a g/ s /x d 3- 4d d T ab: 2 m g, 4 m g > 8 mg / x Me pir o5 n ml 5 00- 10 00 m g/x (m g/ hr ) Syr : tam 1 m g~ 3 b ln -1 th T e o ph illin 20 0 m g/ x 10 1 502 hr 00 2dd mg/ kg/ 1 -6 t h Tab : 130 , 15 0, 3 00 m g 1 50- 4 00 S yr : 1 5 ml ~15 0 mg 6 -1 2 t h 600 - 120 0 D IU R ETI K A P he n ylbu taz o n 10 0 m g/ x Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Jg n u/ g er i a t r i A c e ta zo lam ide 250 - 100 0 P ir o mi do n 300 - 600 m g/ x 4- 5 1 - 4dd m g/ hr mg/ kg/ hr T ab: 1 25, 250 m g Be n dr o f lu azid e 5 m g/ x (1 dd) ANO REK SAN F u ro s em id e 20 - 80 m g/h r Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Tab: 20 , 40 , 80 m g Am ph etam in e 5 m g/ x 7, 5- 25 Hydr o Ch lo r o 2 5- 75 m g/ x s ul phate m g/ hr Th iazi de ( HCT ) Tab: 25, 50 m g F e nil fl ur am in e 4 0- 60 m g/ x

AN TI -T U BER K UL OSI S N a ma Ob a t Do si s De w a sa ( mg )
B B <4 0 /4 0- 6 0 />6 0

D os i s An a k

I NH

10- -100 40 0 m mg/ g/x x2, 1 5 00- 15 0 500 m g/ kg/h r
5ml ~500 mg

F ur o se m ide 1% C im e t idein e ne jr g d ig u na k a n kr n ef e k5 a n ti -a n d r o g en Eph dri % g in ek o ma s t i, im p o te n si pa d a p r ia G en tam yc in e 4% F am o tidin e 4 0 mg/ x Hidr o c o rti so ne 2, 5 % T ab: 2 0, 4 0 mg L ido c ain e 1% R an itidin e 3 00 m g/h r Mo r ph in HC l 1 % Tab : 15 0 mg. Kaps ul : (2 dd) Papav e r ine 4% 30 0 mg. Vial : 2 m l P e ni c illin e Pr o c ain e 3. 00 0. 000 I U PEL I NDU N G M U KOS A LA MB UN G Pe th idi ne HC l 5 % B ism u th S u bni tri te 300 m g/ x Ph e n ob arbi tal 1 0 % R ivan o l 0, 1 % A NT I- HI PER TEN SI V aliu m 0, 5 % N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is An a k C apto pr il 1 2, 5- 25 m g/ x Augus t 2 007 ( 2-3dd ) R e t y p e d Ed i t i o n Me th yldo pa 250 m g/ x By: I n d a h. e S p i (3 dd) R e se r pin 0, 25 m g ( 1dd) AN TI - HIST AM I N N a ma Ob a t Do si s D ew a s a As tami zo le 1 0 mg/ x (Hi sm anal ) No n S ed a t i f C TM 2 - 4 mg/ x (C h lo rTriMe t h o n) (3-4 dd) C h lo r f en ir am in M ale at (go l. Pr o pilam in e ) 3- 4 dd 4m g/x

R if am pic in A na k < 5t h

Pi ra zin am id 3- 4 dd

Eth ambu to l S tr e pto m yc in e

300 /4 50/ 60 0 ( 5- 10 mg/ kg/ hr ) M ax 60 0m g /h r 150 /3 00/ 45 0 ( 8- 12 mg/ kg/ hr ) M ax 60 0m g /h r 750/ 10 00/ 15 00 (20 -3 5 mg/ kg/ hr ) Ma x 3 g / hr 750/ 10 00/ 15 00 (1 5 mg/ k g/ hr ) 750 /1 000 o r 20 m g/k g/ h r i .m

5 - 15 mg/ kg/ hr

10- 2 0 mg/ kg/ hr

20 mg/ kg/ hr

15- 2 5 mg/ kg/ hr 15- 2 0 mg/ kg/ hr Ma x 1 g / hr

EMET I CU M Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k AN TI -A RT HRI TI S RH EUM AT OI D I pec ac 1 - 2 g/x Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k Allo pu r in o l R in gan U sia < 15 th : EX PEC TOR AN T T ab: 1 00, 300 m g 100 - 200 m g/ hr 10- 2 0 Na m a Ob a t D os i s De w a sa D os is An a k S e dan g mg/ kg/ hr Ac e tyl C ys te in 20 0 m g/ x 300 - 600 m g/ hr M uc o l it ic Be r at Am mo n iu m C h lo r ide 5 00-- 1 000m m g/ x 75 700 900 g/ hr 4dd mg/ kg/ hr A sam Me f e nam at A w al 500 m g 20 Hig r o s ko p is Adv ise d: Km dn mg/ kg/ hr t dk u/ p uy e r u / an ak yg 25 0- 50 0 m g/ x lbh be sar Ibu pr of e n 40 0 m g/ x Br o m he x in HCl 8- 1 6 mg/ x 4 m g/ x Na Di cl o f e nac (3dd ) 2 5- 50 m g/ x M uc o l it ic 5 t h: 2d d Tab: 25, 50 m g 5- 10 t h :4 d d Pir ox ic am 20 m g/x (1d d) Gl yc e ril G uai ol at/ 10 0- 20 0 m g/ x 50 - 100 G uai fe n e sin e ( 6dd) m g/x (3dd )

SU SPEN SAT OR T e tr ac yc Na lin m a B a ha n 2 50Do 5 si00 s m /x 20- 5 0 4 dd/s tat/b s Be n to ni te m g/ 1-kg/h 3 %r Tab: 250 , 50 0 C mg ( 5m l ~1 2 5 mg ) MC Na 1- 2 % Tr is ulf ap yri 3- 2 5% g/ x M ucmi iladin go eT ra gac ant 1T ab: 5 00 m g P ul vis Gu m mi A ra bic um 1- 2 % P ulv is Gu mm o su s 1- 2 %

E lko s in s y ru p

Do si s A na k

ANT I -T U SIF N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak C od ei n HC l 10 - 20 m g/x 1 mg/ k g/ hr 3dd Ma x : 60 m g / x A dv i s ed : u/ anak k ecil ESO: k o ns t ip a s i
( ES O>>>)

AN TI - DIA BET ES TR AN QU IL I ZER N a ma Ob a t D os is De w a sa Do s is An a k N a ma Ob a t Do s is Do si s Gli be nc lam ide 2 ,5 m g/ hr De wa s a A na k T ab: 5 m g ( aw al) – C h lo r pr o ma zin e 25 - 50 m g/x 6 m g/k g/ h r 6 m g/ x (1 dd) Me tf o r m in HC l 500 m g/ x Pr o m e th az in e 25 - 50 m g/x 6 m g/k g/ h r Ta b: 50 0 mg (3 dd)

0 ,3 5 m g/ kg/h r (3 dd) < 1t h : 1 mg/ x (2 dd) 1- 5t h : 1- 2 m g/ x (3 dd) 6-1 2 t h: 2 - 4 mg/ x ( 3- 4dd )

C lo pe r asti ne (3dd ) 10 - 20 m g/x De x tr om e to r ph an 15 - 30 m g/x 1 mg/ k g/ hr HBr ( 5 m l~1 0 mg ) No sc api n HC l 15 - 30 m g/x 7, 5- 15 Hig r o s ko p is m g/ x A PPET I TE ST IM U LA NT N a ma Ob a t Do s is De wa s a Do s is A n ak J u lapi um 100 3 dd C I a .c 3 dd C I a. c T inc t. Am ar a 30 g tt/ x Vi t . B C o m ple x ( 3dd) 1 tab/x ) ½ ta b/x

5. S pir itu s Gt t:10 m l Ol es : 5 0. ) C a ir (Mi x t.yg pe n tin g k an d u n gan bh n p adat 4 0-6 0 %. 00 5% An tibio tika S o f r am yc in e 0 . 5-1 % B alsam u m pe r uv ian um 4 .1 % 0.40% OBA T TET ES AU R IC U LA RI S K h a si a t N a ma Ob a t D os i s U mu m A nal geti ka An tipyr in 5% C h lo r amph e n ic o l 1 . bo r ic um 3% A str in ge nt Z inc i s ulp hate 0.5 % Be n adr yl 0.OBA T L U AR A DEPS L AN AE Be n t uk Do si s U m um B e dak S ale p 4% 1 0. S u sp) VEHI CU L U M V e hi ku lu m N o t e T alc u m v en e tu m A d 5 0. 2.10 % Ep i En d o M uk o sa W/ O D os i s U mu m ½ Pa d a t (U n g/ Cr e am / Pas ta) O/ W U ng V ase lin A de ps L an ae Vase li n + A de ps L an ae 1 020 % Cream A ll pur po s e c r e am Em u lgide c r e am Tgt lu as ar e a o le s: Ad 5.3% Ko m pr e s 1 g/ 40 00 m l M an di 1 g/ 500 0 ml – (aqu a 1 0.5 % B als amu m pe r uv ian um 4. 1% 0 .30% Ole u m I oc o r i s a c el li s e r in g d ip a ka i p a d a p x lu ka b a ka r — m e lu na k ka n sa l ep p d lu ka b a ka r n ya LOC A L AN AEST HESI A N a ma Ob a t Do si s U mu m B e nz o c ain e 0. bi la per sent ase rem ed ium <4 0 %--> jg n m e per sen t ase r eme diu m k r n ak a n mer uba h k hasi at.5 % An tiin f lam asi Hidr o c o rti so ne as e tat An tis e ptik Ac id.C ELL PR OLI F ERA NT N a ma Ob a t Do si s U mu m A cid.10 % 0.F U NGA L N a m a Ob a t Do si s U m um Ac id .15% (var ) A STR IN GENT N a ma Ob a t Do si s U mu m Am yl. u n de c yle n ic um 4 % C l o tr im az o le K e to c o naz o le N ystati n K AL I U M PER MA NGAN AT K e g u na a n Do si s U mu m C uc i lam bu ng 0.1 % P AR AF F IN S N a ma Ob a t Do si s U mu m C er a alba (s et a r a d g n Pa r a f fi n So l id u m) Ol e um s e sam i (s e t a ra d g n P a r a ff in Li q ui d um ) P ar af f in li qui dum (u/ me l un a kk a n s a le p . s alicyli cum 5-10 % Re s o rc i no l 2 -5% Re s o r ci no l j g d ig u na k a n s bg e n d ol a t ivu m . Pe n gaw e t S kin pr o li f. 5. 2. 5. 5% A NT I.5% Z in ci Ox y de 20 . 25 . 5% 5. C ar bo na t 10 .0 01% 1 0% 0 .PR U RI TU S N a m a Ob a t Do si s U m um A cid.HI STA MI N N a m a Ob a t Do si s U m um Diph e n hydr am in e HCl 2% ANT I -I NF L AM ASI N a m a Ob a t Do si s U m um B e tam e th as on e 0.20% A NAL GET IK .1 % Pe n gaw e t P he n yl m er c u r i 0. bo r ic um +al ko ho l 4 % A cid. C ar bo nat 1 0% T alc u m ve n e tum 1 0% Z in c i o x yde 20 . Agi t.15% P e lu nak s e r um e n P r o phy le n gly co l ( jg sbg pe lar ut 9 0% c h lo r am phe n ic o l) NA SAL ES K h a si a t N a ma Ob a t A ntaz o lin e A n ti .10 % SC AB IC I DE N a ma Ob a t D os i s U mu m A cid.10 % 2 5% A NT I. 100 .C am ph o r a 0. 2 0. 02 % C uc i lu k a 2 . s alicyl icum 1-3% Be n zo c ain e Ca mph o r a Me n tho l AN TI . 3 0. 05. Tr itic i 1 0% B ism u th h idr o x yde (j g sb g a nt i se p t ik mu ko s a ) C alam in e T alc u m ve n e tum 1 0% Tan ni n (a s t r in g en t k u a 4 t) .2% 0.SEPT IK A N a m a Ob a t Do si s U m um Ac i d. 02 5% C h lo r bu tamo l 0 . bo r ic u m 3. a n ti p r ur i tu s . e S p i MY NO T E: 0. 05 .5% 5. 5-2% S u lf am yc ine 0.1 % T etr acycl ine Salep 1-3% Sal e p m ata 0.PER SPI R ANT N a m a Ob a t Do si s U m um A lu m e t K ali i Su lph ate OP HTA LM IC A K h a si a t N a ma Ob a t D os i s U mu m An tibio tika C h lo r amph e n ic o l 1 . s alicyl icum 1-3% C al ami ne 5 % He x ac h lo r o phe n S u lf u r pt t 3. 3% Ne o m yc in e 0. 50 g Tgt lu as ar e a o le s.15 % A cid.5 % Te tr ac yc li ne 0 .0. z in ci ox y de.2% 1% M idr iatiku m A tro ph in e su lph ate S c o pol am ine HBr 0 .4% Er yth r o my c ine 2% G e ntam yc in e 0. 00 2% n itr ate Augus t 2 0 07 Re t y p e d Ed i t i o n B y: I n d a h. Ti dak boleh a da r eme dium A sam d an b ahan p anas dl m cr eam 0.5 . s alicyli cu m 2% Be n zy l Be nz o at 2 0% S u lf ur pt t 4. a n t i s eb o r r h o ic K ER AT OPL AST I.25% 5.20 l tr) 1g/ 40 00 m l R en dam dud uk 1 g/ 50 00 m l(aqu a 2 l t r) 1g/ 10 00m l KE RAT OL IT I KU M N a ma Ob a t Do si s U mu m A cid.5 % 0 .2% Eph e dri ne M e n tho l De c o n ge stan t Napa zo li ne su lph ate 0. b ia s a ny a u / s a le p m at a ) Par af f in s o lidu m ( u/ me n g e r as k a n sa l e p m j d ~ b a ls e m) PEN GAW ET N a ma Ob a t Do si s U mu m N ipagin Ni paso l PEN GERI NG N a ma Ob a t Do si s U mu m Am yl. a n t i a c ne .1 % Te r r am yc in e 0.1 50 g A qu a.5 % 2. 5. be n zo ic u m 4 % Ac id .1% 5% Van ish in g c r e am C le an sin g c r e am Pa s ta Vase li n Tgt lu as ar e a o le s.AN TI PI RET I K N a m a Ob a t Do si s U m um Ca mph o r a 5% (v ar ) Me n tho l M e thy l salic yl ic um 10% (var ) 12 . 5% N e o my ci ne su lph ate 1% 3 .40% 0.2% Te tr ac yc l ine HC l 0 . 10.3% .2% G ra myc i dine 0. Tr itic i 1 0% C alam in e Ca lc . 1. s alicyli cum 0. 000 I U A NT I.10 % 1 0% 10 . 1% D e x ame th aso n e Hidr o c o r tiso n e Pr e dn iso n e A NT I. dsb s/ d 4 0 -6 0 % t ot al 1% 2% 10 0. s alicyl icum 3-5% A c id.2 5.his tam in su lph ate 0 .4 0% (v ar ) B SO Padat (P ul v. 1.6% Z inc i Ox yd e 1 0% D EODORA NT N a ma Ob a t Do si s U mu m Be n zo l k o niu m c h lo r ide 0. TA M B AH KAN S A JA B H N PE N GER I NG ( c/ ta lcu m v en et u m. 4.0. 1 5. 1 00.0. 1% 1. 15 0 ml A NT IB I OTI K A TOP IK AL N a m a Ob a t Do si s U m um C h lo r am phe n ic o l S ale p 2.5 % G lyc e r in 4% N atr . e pite l P ast a-.5% Ol e um I o c o ri s ac el li 10 .5 % L ido c ain e 2% Me n tho l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful