N

705A

V S
aşezarea civilă
10 9 7 6 14

E

Legendă Legend

d
MONUMENT ISTORIC

ti osteş C e r insp

Sarmizegetusa Regia 1. poarta de vest (west gate) 2. poarta de est (east gate) 3. zidul de incintă al cetăţii (fortress wall) 4. drum pavat (paved road) 5. sanctuar mare de andezit (large andesite sanctuary) 6. sanctuar mare circular (large circular sanctuary) 7. sanctuar mic circular (small circular sanctuary) 8. soarele de andezit (andesite sun) 9. sanctuare patrulatere de andezit (rectangular sanctuary) 10. ziduri de incintă (interior walls) 11. sanctuar mare de calcar (large limestone sanctuary) 12. sanctuar mic de calcar (small limestone sanctuary) 13. scara monumentală (monumental staircase) 14. turn de observaţie (observation tower) 15. jgheab de piatră (stone trough) 16. izvor (spring water)

705A

1
3

m 000

5

8

incinta sacră cetatea dacică
4 12 13 2 11

15 16

aşezarea civilă
705A

1

parcare aşezarea civilă

www.romaniadevis.ro
1000 m

Hartă Map
N V S E

705A

Legendă Legend

şti Coste e r p s din
MONUMENT ISTORIC

aşezarea civilă
10
705A

9 7 6 14

Sarmizegetusa Regia 1. poarta de vest (west gate) 2. poarta de est (east gate) 3. zidul de incintă al cetăţii (fortress wall) 4. drum pavat (paved road) 5. sanctuar mare de andezit (large andesite sanctuary) 6. sanctuar mare circular (large circular sanctuary) 7. sanctuar mic circular (small circular sanctuary) 8. soarele de andezit (andesite sun) 9. sanctuare patrulatere de andezit (rectangular sanctuary) 10. ziduri de incintă (interior walls) 11. sanctuar mare de calcar (large limestone sanctuary) 12. sanctuar mic de calcar (small limestone sanctuary) 13. scara monumentală (monumental staircase) 14. turn de observaţie (observation tower) 15. jgheab de piatră (stone trough) 16. izvor (spring water)

1
3

m 000

5

8

incinta sacră cetatea dacică
4 12 13 2 11

15 16

aşezarea civilă
705A

1

parcare aşezarea civilă

www.romaniadevis.ro
1000 m

Hartă Map