4.

Enumeraţi caracteristicile Mării Negre care o definesc ca pe un unicum hydrobiologicum şi discutaţi pe larg importanţa fluviilor tributare pentru realizarea acestei situaţii • • • • particularităţile fizico – chimice ale apei determină condiţii foarte instabile, greu de suportat pentru hidrobionţi; sub izobata de 180 – 200 m, întrucât cantitatea de H 2S depăşeşte 5 ml·l-1, viaţa pluricelulară lipseşte; ca urmare, fauna bentală este mai puţin extinsă decât cea pelagică şi rezervele de săruri biogene sunt blocate pe fundul bazinului; existenţa unui număr mare de biotopuri bentale cu diferite tipuri de sedimente determină aspectul mozaicat al biocenozelor bentale; în etajul circalitoral există două biocenoze caracteristice:

* biocenoza midiilor de mâl Mytillus galoprovincialis cu subcenoza sa, de asemenea particulară: Mytillus – Lythothamnion – Phyllophora * biocenoza cu Modiolus phaseolinus prezentă doar până la adâncimi de 125 130 m, în timp ce în bazinul de origine ocupă fundurile nisipoase din infralitoral • • • existenţa „câmpului cu Phyllophora” al lui Zernov – singura aglomerare a unei alge pluricelulare roşii pe o suprafaţă de 10 925 km 2 (în alte mări, algele roşii neocupând suprafeţe mai mari de 500 km2); valorile biomasei medii (100 – 200 mg·m-3) sunt comparabile cu cele ale altor mări salmastre, la care hidrobionţii ocupă întreaga coloană de apă şi toată suprafaţa cuvetei; numărul de specii planctonice şi bentale din Marea Neagră este mai mic decât cel din Marea Mediterană, dar, în mod constant, biomasele realizate de fiecare specie în parte sunt mult mai mari. bazinul său hidrografic, are o suprafaţă mare tributarii aducând în mare cantităţi mari de sedimente, dar şi de săruri. Raportul suprafaţă bazinului de recepţie/suprafaţă marină relevă importanţa proceselor fluviale în structura şi funcţionarea acvatoriului. Astfel, pentru Marea Neagră, fiecărui km2 de mare îi corespund 5 km2 din bazinul hidrografic. Cel mai mare număr de tributari se varsă în colţul nord-vestic al Mării si datorită influenţei vânturilor dominante cu direcţie Nord (NE, N-NV), apa dulce este întinsă pe suprafaţă mării; Se realizează un amestec parţial al apelor marine cu cele dulci, şi la suprafaţa mării există un stat cu salinitate mai redusă (16-18 psu) care pluteşte peste cel salin, cu densitate mare, profund, împiedicând formarea curenţilor pe verticală şi primenirea apei de sub izobata de 200 m, unde lipseşte astfel oxigenul necesar vieţii. Apele tributarilor aduc cantităţi remarcabile de săruri de calciu carbonaţi, dar mai ales sulfaţi. Aceştia din urmă servesc drept substrat bacteriilor sulfo-reducătoare, al căror produs metabolic final

-

-

eurirhopice) . Datorită regimului hidrologic al fluviilor tributare. explicând particularităţile fizico – chimice ale apei determină condiţii foarte instabile. eurisaline. de temperatură şi de concentraţie a ionilor monovalenţi şi a celor bivalenţi.- este H2S care otrăveşte apele din adâncuri unde lipseşte viaţa pluricelulară. greu de suportat pentru hidrobionţii din apele Mării Negre(tre sa fie euriterme. apar mari variaţii de concentraţie salină.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful