The Rise of the Greeks

Michael Grant

I - The Early Greeks
- Dorani – sa sjevera između Tesalije i Epira, vođeni Heraklidima (legitimacija zauzimanja zapadne Grčke) o. 1120. pr. Kr. - Eubeja i Atena se jedine uspjele donekle obraniti od njihove invazije - Atena u stvari jedna od vođa masovnih migracija nakon dolaska Dorana u Malu Aziju (Joniju) - zapadni i istočni grčki dijalekti - protogeometrijsko razdoblje – 1025. – 900. – iniciran u Ateni, razvijen u Argolidu, prikazuje kružne motive, drastična promjena iz submikenskog stila - 10. stoljeće – urbanizacija i synoikismos/synoikisis (ujedinjenje pod istim centrom) - Sparta – grupa naselja se ujedinila u grad - Atena – grupa naselja je odlučila da će jedno od njih postati centar - polis – na povišenom terenu - astu – podno samog centra grada - gradovi-države/polis – između 850.-750. postaje karakt. forma Grčkog života - nisu novost – slično Mikenskim gradovima - bilo na stotine malih polisa kroz čitavu Grčku - u polise bile inkorporirane i ostale strukture – oikoi (domaćinstva), gene (klanovi) i fratrije (bratstva) - cilje je bio biti samodostatan (sa vlastitom proizvodnjom, …) – čitav socijalni, ekonomski, umjetnički, politički i intelektulani život Grka građanina/polites vodio se u okviru polisa - život se okretao oko agore – razna događanja, skupovi, religijske procesije, … - ethnos – grupa plemena bez strukture i institucija – pr. Tesalija (ovaka tip organizacije imaju samo nazadni dijelovi Grčke, s vremenom prevladao polis) - Aristotel – polisima su vladale monarhije (u sjećanje na Mikenske gradove) – teško odrediti dali je to istina – ukoliko je taj slučaj, autokratsku vladu monarha uskoro zamjenjuje aristokratska grupa - ona vlada zahvaljujući božanskom pravu – arete (vrlina) i eunomia (moć i dobra vlada) omogućuju vladajućoj skupini da proglase sve koji krše zakon grješnicima pred bogom - symposia – male drinking group, tj. muške pijanke - geometrijsko razdoblje – 900. – 700. (rani 900.-850., strong 850.-800., zreli 800.-750., kasni 750.700.) – Atena ponovno centar novih ideja (uz nju Arg, Korint, Beotija, Naxos, Paros, Thera, Melos (Milos), pravilni motivi koji uključuju meandre, zig-zag, svastike, trokutove - pojavljuju se i mali frizovi životinja, vaze ogromnih dimenzija – Dipilonski majstor (frizovi sa ljudskim scenama) - 8. stoljeće – otvaranje istočnim utjecajima - važne komunikacijske linije idu preko Krete i Cipra, Al Mine i ostalih Sirijskih emporia (trading post) – rezultat su korintske vaze sa orijentalnim motivima – umjesto geometrijskih, slikaju se životinje i čudovišta te krivolinijski motivi (iz Sirije, Fenicije, Asirije) 1

Claros . povećanje znanja među običnim ljudima. već su to bili nezavisni gradovi .između 750. Korint.odnos među Grcima se zasnivao na stalnoj konkurenciji i konfliktu – zbog toga počeli imati nešto tipa delegacija u drugim gradovima (proxenoi) .Dionizijev kult (iz Trakije) .Platon – prirodno stanje Grčkih gradova je ratno stanje .česti su tirani i diktatori – tyrannos 2 .religija – politeizam – mogućnost za uvođenje mnogo bogova . Sibaris i Crotona (Ahejci) > Velika Grčka. Didyma.Zeus – novina (nakon pada Mikenjana) .otvaranje Mediterana (stvaranje emporia i kolonija) značilo je i otvaranje novih trgovačkih puteva .Aristotel i Platon – protiv fizičkog rada .javlja se potreba za više zemlje i u konačnici dolazi do kolonizacije prekomorskih dijelova Grčke – „doba kolonizacije“ . Olimpija. borili se gurajući (othismos) .Hera – Arg.stvaraju se apoikiai – away homes – nisu sličile kolonijama u današnjem smislu riječi.Artemida – Efez . oduzeo bi drugom gradu.Apolonov hram – Delfi.hoplitska revolucija – Arg. dolazi do masovnog korištenja željeza i konačnog razvoja metalurgije željeza (iako se željezo javlja na prijelazu tisućljeća) .morali imati zemlju jer su hopliti morali sami nabavljati opremu . zapisivanje zakona (Likurg) .kolonije slale metale i hranu svojim matičnim gradovima .Megara – Halkedon i Bizantij . a kasnije tek kolonije ..falanga – osnovna jedinica hoplita. Zankle i SIrakuza na Siciliji (iz Korinta i Halkide – osnovali i Korkiru na Krfu) .Pitekusa i Kuma su prvo bile emporia.Demetrine misterije (Eleuzina) .Atena – sova (podsjeća na toteme) . Korintska prevlaka) .Apolon – negrčko ime .stanovništvo se okreće sa stočarstva ka kultivaciji zemlje – povećanje stanovništva dovodi do redistribucije zemlje i kao posljedica podjele zemlje među sinovima i do smanjenja čestica obradive zemlje koje nisu omogućavale dovoljne prihode jednoj obitelji . – 650.Sokrat i Aristotel – protiv profitabilnih zanimanja (nije lijepo kad se aristokrati time bave) .hubris – najgore bogohuljenje kojem netko može podleći . Delos.dolazak pisma. Posidonia .također vlada agon među Grcima – jak natjecateljski duh . ovaj grad onom do sebe i tako u nedogled .Hera – Boopis (ox eyed) .među njima su Kuma (Eubejci). Nemea . vladala elitna grupa ljudi .uzrok ratovanja je uglavnom želja svakog grada da bude self-sufficient – ako nije imao dovoljno zemlje za obradu.Zeusov hram – Dodona. Halkida prednjačili u tome . Samos.politika – polisima ugl.Feničani – Tir i Sidon (kolonija Kartaga) .teško pješadija .Poseidon – Isthmia (Istam.

Ksenofan iz Kolofona.prvo se vjerojatno javili u Jonskim gradovima. između privilegiranih i ostalih > takvo stanje često u kolonijama jer dolazi do neprijateljstva između kolonizatora i domaćeg stanovništva .nešto najgore je raditi za nekog drugog – slobodna čovjek ne smije živjeti u korist drugog .Sicilija – stasis – frakcije – često se događalo da nakon diktatora dolazi do konflikta između demokracije i oligrahije.robovi – dodatna radna snaga .) i na Korintskom teritoriju . grobni markeri.jedino Sparta i Egina nisu podlegle diktatorstvu .Atena – metoikoi.dorski red je najraniji . ali nisu imali taj status pripadnosti . . služili kao gradska vojna snaga.530. već vjerojatno potomci domaćeg stanovništva .najraniji u Smirni i Fokeji .najraniji monumentalni hramovi u Korintu (+ prva orijentalna keramika 720.prijesokratski filozofi – Thales.masivne – Naxos i Paros. Parmenid iz Eleje . .naglasak na draperiji – peplos (vuneni ogrtač) i chiton (tunika). uglavnom čitavi građeni od mramora . tj. pegaz – konj Belerofonta. sova u Ateni .simboli na novcu – kornjača – Afrodita. vj..novac – prvi ga koristili Lidijci – prvo je rađen od elektruma (blijedo zlato) (vjerojatno preuzeli od Asiraca i iz Mezopotamije) .Grci – problem u mjerama – Egejske mjere i Eubojsko-Atičke mjere (obje se temelje na Sirijskim) . nisu robovi.jonski red – Herin hram na Samosu i Artemidin na Efezu . stoljeće – crnofiguralna keramika – Atena .Aristotel – za njega dokolica i slobodno vrijeme puno važnija „zanimanja“ od teškog fizičkog rada i zarađivanja novca . – 500.6. sudjelovali u radu zajednice. perioeci – dwellers round about – živjeli u svojim gradovima i selima. svi građani imaju određeno mjesto u toj zajedinici) – demokracija (isonomia – jednakost pred zakonom) . u Korintu.u Ateni su žene imale vjerojatno puno manje sloboda nego u drugim gradovima u Grčkoj 3 .o. Anaksimander. vjerojatno reprezentiraju Apolona ili njegove sluge – vrhunac 525.uglavnom se prati isti uzorak političkog vladanja – aristokrati – diktator – oligarhija (eunomia – poštivanje prava.heloti – Lakonija.Heziod – velih strah od žena – one su bile misteriozne i Grci se uglavnom bojali njihove pobune . ali nisu smjeli sudjelovati u političkom životu . prikazuju ženska božanstva .Sparta – perioikoi. konkretno Arg . – crvenofiguralna keramika . ne grobove.skulpture – dedalske . u Egini. stoljeće – monumentalna gradnja po uzoru na Egipćane (vidjevši je u Naukratisu) i pozivajući se na povijest Mikenjana i njihovih megarona . arhajski osmjeh .hramovi nakon 600.7. Heraklit iz Efeza. Pitagora iz Samosa.Sparta – svi muškarci (osim Helota i robova) bili jednaki – homoioi . prije 650. Anaksimen iz Mileta – Jonski filozofi . metoeci – između građana i robova.korai – za svetišta.kouros – votivni darovi.

nije uživati u seksualnom aktu) te za svu pruženu ljubav te kao zahvalnosti je morao zadovoljiti starijeg partnera seksom II – Atena 1.mitski kralj Erehtej (sin Gaje) – njega odgojila Atena (borila se sa Posejdonom) . .symposia > sve nas to dovodi do muške homoseksualnosti koja je bila kompleksnija i dublja od veza sa ženama – pr.sodomija kažnjavana .srednjogeometrijska keramika se izvozila čak do Sirije i Cipra . sin Codrusa) .-750. uz kralja se imenuje i polemarch ili vojskovođa a kasnije i arhont kojem se dodjeljuju razne civilne službe . morao ponašati kao djevojka (pružati otpor.od sredine 7. nisu uspjeli osvojiti Atenu – pojačanje fortifikacija Akropole o..brak – Grčki način obuzdavanje ženske divlje strane .postoji i prvi arhont – religijski predstavnik ili nešto slično .veza mlađeg muškarca i starijeg gospodina česta – mlađi partner se ugl. Rana Atena .srebro iz rudnika Laurium.najgori slučaj je bio kada djevojka nije imala braće (u Ateni epikleros) – tada se morala udati za najbližeg rođaka sa očeve strane . – 1000.obitelji čine klan te imaju zajedničkog pretka.monarhija oslabljuje.istočna Atika – između 1100.¼ teritorija se mogla pošteno obrađivati – uglavnom vinova loza i masline .-681.dipilonski majstor – kasnogeometrijsko doba (770. te slabo povezane file se više učvršćuju u obliku polisa . tj. Sparta i Teba . kremacija (od 1050.Akropola – Atena posadila svetu maslinu u sjećanje na borbu između nje i Posjedona .u religiji žene imale dosta slobode – Thesmophoria – ritual rezerviran samo za žene . arhont se imenuje svake godine (prema njemu se kasnije i nazivaju godine) .postojala su 4 Atenska plemena ili file (phylai) i svako pleme čine 3 fratrije .30 klana čine 1 fratriju – vjerojatno kao vojna skupina . politički i socijalni sistem zamjenjuju fratrije. prvi znaci korištenja željeza. Medontid (potomak Medona.geometrijski stil – Kerameikos . 1225.kraljevi Codrus.u nekom trenutku se počinju nazivati Jonjani – Atena opisana kao najstarija Jonska zemlja – vjeruje se da su Atenski prinčevi vodili jonsku migraciju u Malu Aziju (sličnost atičkog i jonskog dijalekta) .Dorani – invazija na Atiku. stoljeća imenuje se dodatnih 6 arhonta te to ostaje tradicija 4 .nakon propasti Mikenske kulture.kontinuitet od Mikenjana vidljiva u protogeometrijskoj keramici .prije 700. klanovi (genos) i obitelj (oikos) . uobičajena za Atenjane) .) . na čelu klana su uglavnom bogati pojedinci . gusto naseljena. mramor iz Pentelika (brdo) .Tezej (sin Posejdona) – Atenski heroj .između 683.hetaireiai – aristokratski klubovi rezervirani za muškarce .

Ecclesia – eklesia.arhonte savjetuje Aeropag – članove čine eupatridi (nobilitet) . nju čine svi građani sa političkim pravom ..Alkmenidi 5 . skupština.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful