You are on page 1of 4

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO KNJIEVNOST I TEATAR

Kritika predstave Helverova no

Student: Amela Memi Sarajevo, 2012. Godine

Mentor: prof. Almir Baovi

Kritiki osvrt na predstavu Helverova no


Kritika napisana po sjeanju gledanja predstave Helverova no u izvedbi Midhat Kuljugi i Remira Osmanovi pod mentorstvom Miralema Zubevia. Premijera, proljee 2004. godine Ingmar Vilkvist: HELVEROVA NO Diplomska predstava Midhata Kuljugia i Remire Osmanovi Mentor: Miralem Zupevi Igraju: Midhat Kuljugi i Remira Osmanovi Predstava izvedena 10-ak puta. Helverova no je jedna izuzetno duga no. Tekst za predstavu Helverova no je poznatog poljskog pisca i teatrologa Jaroslawa Swierszcza (pod pseudonimom: Ingmara Vilkvista) i nosi metafiziku jezu nadolazeeg faizma. Napisan je 1934. u Njemakoj, kada Njemci likvidiraju sve one koji "prljaju" istu germansku rasu i one koje spadaju u mentalno retardirane kao to je Helver. Karakteristika tih ljudi je da oni svijet percipiraju emotivno, a ne intelektualno. Helverova no - pria, u koju su smjetena dva lika, majka (Remira Osmanovi) i njen bolesni, mentalno zaostali sin Helver (Midhat Kuljugi), govori o noi u kojoj se prepliu ljubav, zlo i strahota faistikog reima. Radnja je smjetena u nacistiku Njemaku, gdje se u jednoj noi i Helver i njegova majka bore sa pobjenjelim hordama sljedbenika faistikog pokreta. Nadljudski in majke koja ubija svog bolesnog sina da ne bi pao u ruke faistikih trupa, pria je koja tematizira faistiku ideju da djeca poput Helvera trebaju biti ubijena. Ova predstava uznemiri ljude i postavi im neka teka pitanj a. Iako svjesni da ne moemo promijeniti svijet, ipak ne odustajemo od plemenite utopije. Ova

se predstava kladi na neto to je univerzalno svim ljudima - ona prenosi emocije". U predstavi glume svega dva glumca. I pojavljuju se svega dva lika. Ostali likovi spominju se u priama, ali ne pojavljuju se na sceni, ali ipak i njihovo ne pojavljivanje, i samo spominjanje itekako utjee na tog prie. Pria poinje u mraku. ena sjedi u stanu i pui cigaretu... Pria i zavrava tako; ena ostaje u mraku da dovri pola cigarete koju je ostavila sa poetka prie... Helver je, pomalo, zaostao u razvoju. Ni mater mu nije mnogo bolja. Ona, dodue, nije zaostala u razvoju, ali je zaostala za ivotom. Vraa se u prolost neprestano, i sve to ini u sadanjosti njeni su tajni pokuaji da vaskrsne prolost, i u njoj nekog brkatog joj mua... Pria je smjeetena u Njemakoj, za vrijeme pojavljivanja nacizma, i Helver sav poletan i sretan dobiva zastavice od jednog glavnog im voe; Helver dobiva i odijelo, i ui da stoji na mirno, i na mjestu voljno, i kada sav uzbuen vraa se u kui, on pokuava zabrinutu mamu da naui sve to zna, i tjera je da ui, da marira, da pue, da radi sklekove, i da pljuje na neke ljude koje zovu "Mrcine". Helver je sav poletan, i sretan jer je dio mase koja neto udrueno radi, i koja kao jedno napada i poinje da pali neke tamo "Mrcine"... Svemu tome se Helver raduje, i opisuje to sa toliko ljubavi i naivnosti, nemajui uopte predstavu da je i on jedan od onih koje e da ubiju, jer je i on j edan od "Mrcina"... Posljednji izraz Karline ljubavi bit e da ubije Helvera tabletama za spavanje i otvori esesovcima vrata... itava povijest sebinosti i milosra svela se na ta dva uboga stvorenja u maloj sobici i na proienje ubojstvom zbog ouvanja elementarnog dostojanstva pred poplavom bezduja.

Osim glavnog problema: nacizma, u svojoj slojevitosti tekst postavlja i u dananjici vana i u potpunosti nerazjanjena pitanja, kao npr. ivot osoba s posebnim potrebama, probleme brige o usvojenoj i djece bez adekvatne roditeljske skrbi, problem eutanazije te socijalno-drutveni status i okruje u vremenu uope. A, moe ga se prispodobiti i s nedavno prolim ratom u Bosni... "Helverova no" oda je humanosti u nemoguoj situaciji koja slama svaije srce. Glumac Midhat Kuljugi sjajno igra Helverovu opinjenost olovnim vojnicima i svim vrstama militarnog drila, ali iza toga se krije istinska uplaenost narastajuom oiglednom zlobom. Odjee koju su nosili glumci u ovoj predstavi je kao i sama gluma odraz faistikog ponaanja. Glumac je nosio koulju be boje sa faistikom trakom oko ruke, hlae tamno smee i imao je rusak na leima. Takoer je nosio i kapu na glavi, te faistiku zastavu u ruci. Glumica je ima haljinu koja je odraavala skromnost i tadanji nain nonje. Na sceni se nalazilo nekoliko predmeta, sto na koji se esto penjao Helver i pod koji se esto zavlaio. Skromna kuhinja, ako me sjeanje dobro slui scena je izgledala kao jedna prostorija u nekom podrumu.