EXEMPLE DE ACTE OFICIALE ADMINISTRATIVE CE POT FI APOSTILATE LA INSTITUTIA PREFECTULUI

ACTE Acte de stare civilă: - certificat de naştere; - certificat de căsătorie; - certificat de deces. Adeverinţă de celibat (dovadă stare civilă, adeverinţă stare civilă)

Certificate de botez/cununie

OBSERVAŢII Model nou, emis începând cu 01.01.1998 Notă: Actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, internaţional. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-au eliberat pe cele vechi. Adeverinţa de celibat este eliberată de oficiul de stare civilă, acolo unde a fost înregistrată naşterea. Notă: În unele ţări se cere şi certificatul de căsătorie cu menţiunea "Anulat"(Germania, Marea Britanie) pentru persoanele care au fost căsătorite şi vor să se recăsătorească în aceste ţări (inclusiv sentinţa de divorţ). Vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj

INSTITUŢII IMPLICATE Oficiile de stare civilă care au eliberat actele de stare civilă în format vechi.

Oficiile de stare civilă care au înregistrat naşterea.

Certificate prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român

Eliberate de Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei, respectiv Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Gorj Str. Calea Eroilor nr. 15 - 17, Târgu Jiu, jud. Gorj Telefon: 0253 22.22.36.; Fax: 0253 22.19.18. www.gorj.djc.ro; Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanei Gorj Str. Victoriei, nr. 2-4, Târgu Jiu, jud. Gorj Telefon: 0253 20.78.09. Fax: 0253 21.38.43. www.cjgorj.ro/webnou/dcjep Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Str. Obcina Mare nr.2, sector 6, Bucureşti
Tel: 021.413.54.42; Fax: 021.413.50.49

Adeverinţă privind componenţa familiei Certificat de cazier judiciar

Eliberată de Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor. Eliberat cu cel mult 6 luni în urmă, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau de Inspectoratul General al Poliţiei Române Notă: Nu se aplică apostila pe cazierele judiciare mai

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj Str. Traian, nr. 2, Targu Jiu, jud. Gorj Telefon: 0253 48.32.62.

40.Comisia de Autorizare Gorj B-dul.77. Lt. Drumul Taberei nr.89 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj Str. 1. certificate. 28-30.200. Col.85 Direcţia de Muncă şi Incluziune Socială Gorj . 314. 132-134.80. nr. pentru cetăţenii străini Acte studii. 9-11.677.40. Bucureşti. Gorj Tel: 0253 22. Ministerul Educatiei. Piaţa Revoluţiei. nr.21. General Berthelot. nr.: 021. Cercetarii şi Inovării – Serviciul Relaţii Internaţionale Str.90. Târgu Jiu Tel. copiiextras emise de instituţiile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor Acte studii. Fax: 0253 22. Cercetării şi Inovării Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerului Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală Management Resurse Umane Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerului Apărării Naţionale – Serviciul Istoric al Armatei Certificate de calificare şi absolvire emise începând cu luna ianuarie 2004 vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională. adeverinţe. Fax: 312.29. Sector 1..300 Ministerului Administraţiei şi Internelor . Telefon secretariat: 313.56. 67 int.68.12 Ministerului Apărării Naţionale – Serviciul Istoric al Armatei Str.17. 021. Târgu Jiu. jud. Sector 1. Bucuresti Tel. Actele emise în sistemul de învăţământ universitar şi postuniversitar vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Ministerul Educatiei. Bucureşti Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj Str. pentru cetăţenii străini.53. Ministerul Educatiei. se eliberează de Ministerul Educaţiei.Direcţia Generală Management Resurse Umane Str. Certificate de absolvire şi calificare în diferite meserii emise înainte de 1989 si între anii 1990-2003 vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Inspectoratul General al Poliţiei Române Şoseaua Ştefan cel Mare nr.71.Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor Str. Fax: 0253.: 0253. Sector 6 Bucureşti Tel Secretariat: 021.21. deoarece este posibil ca acesta să nu mai fie valabil şi să trebuiască repetarea întregii proceduri.Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor Documentele ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României.21.32. copiiextras emise de instituţiile din cadrul Ministerului Apărării Certificate de calificare şi absolvire obţinute în afara sistemului naţional de educaţie vechi de 6 luni. Centrală: 021.56.50. Bucuresti telefon: 021 31.47.04 .53. Târgu Jiu Tel. Fax. 1A.: 0253. Actele emise în sistemul de învăţământ preuniversitar vor fi vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de către Inspectoratul Şcolar Judeţean pe raza căruia se află unitatea emitentă. 30. Dumitru Petrescu nr. certificate. General Berthelot.75. sector 2. trebuie avut în vedere ca din momentul apostilării şi până în momentul prezentării la organele de resort din ţările de destinaţie să nu treacă o perioadă prea mare de timp.Acte de studii Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României. Cercetarii şi Inovării .13-15. sector 1. Republicii nr. adeverinţe. Cercetarii şi Inovării .318.318.29. 161. 14. Victoriei nr.

centrală: 021. adeverinţe medicale.) Adeverinţe privind certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat de asiguraţii sistemului public de pensii din România vizat (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei)de Autoritatea de Sănătate Publică în raza căreia se află unitatea medicală care a eliberat actul Direcţia de Sănătate Publică Gorj Str.97 Agenţia Teritorială Gorj a Autorităţii Rutiere Române.21.27. cam.Direcţia Generală Resurse Umane şi Management B-dul Dinicu Golescu nr. 010155 Bucureşti Secretariat: Fax: 021. 1-3.: 021.33.Direcţia Generală Organizare.319. Emise de Ministerul Turismului Emise de Agenţia Teritorială a Autorităţii Rutiere Române.46. asistent medical generalist şi moaşă Documente cu caracter medical (certificate medicale. etaj 2. 152. Fax: 021.56.805. Tel. nr.78.78.23 . Valter Mărăcineanu nr.319.37. 1 B Tel. Dezvoltare Profesională şi Salarizare Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii . Intrarea B.61.23.202.30.72. Resurse Umane. Bucureşti Tel. certificate de concediu medical.30.54. 38. Sector 1.: 021 202.53. bl. 164-166. 1-3.65. Cristian Popişteanu.315. Fax: 0253. Dezvoltare Profesională şi Salarizare Str.33.21.: 0253. medic dentist.319.600 Brevete de turism Certificate de competenţă profesională în domeniul transporturilor rutiere Certificate de conformitate care atestă experienţa profesională şi adeverinţe necesare recunoaşterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic.21. 021. Bucureşti. 031. Progresului nr. Târgu Jiu Tel. 7.21. Fax: 0253. 021.55 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor CNFPA.13. Târgu Jiu Tel.autorizaţii liberă practică.61 Eliberate de Casele Judeţene de Pensii Casa Judeţeană de Pensii Gorj B-dul Republicii. P-ţa.Direcţia Generală Organizare. bilete ieşire din spital.52.37.61.: 0721. Tel: 021.00.72.315. Calea victoriei nr.83.: 0253. Termocentralei nr.06. 031. sector 1.61. Fax: 021. Sector 1 Bucureşti Tel.83.00.23.55.500.805. adeverinţe de stagiu practic.12 Ministerul Turismului Str.36 Eliberate de Ministerul Sănătăţii .Documente de confirmare a valabilităţii certificatelor de competenţă pentru personalul maritim navigant Certificate de competenţă profesională cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) Forţei de Muncă Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Management Vizate (în prealabil prezentării acestora pentru aplicarea apostilei) de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) – Direcţia de Standarde Ocupaţionale şi Atestare.01. farmacist. 0253. 18. Sector 1. etc. Str. Intr. Eliberate de Ministerul Sănătăţii . Resurse Umane.

conform înscrierii din carnetul de muncă.: 0253 219338 .88.: 021. Te. 6 Te.Adeverinţă prin care se atestă vechimea în muncă Certificate pentru evitarea dublei impuneri (Certificate de rezidenţă fiscală) Eliberate de Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale. sector 1.41. 021.314. Bucureşti.313. 9. Eliberate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Str. George Vraca nr.77 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj Strada Siretului nr.25. Fax.: 0253 219340.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful