You are on page 1of 3

Sigurnost

(1 votes) 457 views

Sigurnost ili na to paziti prilikom posjete Praga Turisti su bilo gdje na svijetu jednostavan cilj za razne krae, podizanje cijena, depne krae itd. Ove radnje i opasnost su za mjesne ljude veoma poznate te ih lake izbjegnu ako su vie paljivi na mjestima, gdje se veinom dogaaju. Veina opasnosti koje na turiste u Pragu vrebaju, mogu se usporediti sa mnogo drugih evropskih gradova. Mogu vas okrasti kako u londonskom, tako i prakom metru. Ali pazite, ovdje dolazi do situacija kada ni ne mislite na krau. Primjerice u nekoj od prakih restauracija se Vam moe dogoditi da vam pripiu posebne stavke na raun ili vam voza taksija obrauna neetiku sumu za prijevoz, to sve samo zato, to prema njemu niste govorili na ekom jeziku. Jednostavno ste stranac, i za to plaate turistiki porez, ako to ne izbjegnete.

Ovdje navodimo primjere opasnosti od krae

Kraa depova

Praki kradljivci depova veoma su hitri i dobro organizirani. Ove grupe (najee osobe romske ili rumunjske nacionalnosti) vre operacije veinom na mjestima sa velikom koncentracijom osoba, u prepunjenim trgovinama, u blizini turistikih atrakcija i u sredstvima gradskog javnog saobraaja, prije svega u metru i tramvajima. Posebice preporuujemo biti oprezni u tramvajima br. 14, 17, 22 i 23. Kako se uvati? Najbolje je da dragocjenosti ostavite u sejfu hotela, te novanik uvijek drite duboko u depu.

Kraa u taksi
Praki taksiste imaju veoma lou povijest zbog esto visoke vozne cijene. Rizik od prijevare veinom imaju stranci, ali i mjesni ljudi. Osim normalnih nepotenih praktinosti taksiste u Pragu iskoritavaju i rafinirane metode. Jedna od njih je primjerice promjena tahometra, koji

odreuje poveanu vonju, ili vonja na tahometru ne odgovara stvarno napravljenim kilometrima. Provjereni trik je vonja po Pragu obilaznicom. Puno puta stranci ni ne sumnjaju, da su bili okradeni (prevareni). Druga taktika je obraun prema loem tarifu, tj. na primjer umjesto standardnog tarifa br. 1 voza koristi drugu tarifu, npr. 5, koji je za klijenta manje povoljan. Vraanje sitnia takoer moe biti problem. Stoga uvijek imajte manje novanice. Nisu ni neuobiajeni primjeri, kada voza vraa nevaeu valutu smatrajui da ju stranac ne pozna. Najvea opasnost prevare vam moe prijetiti, kada unajmite vozilo u povijesnom centru Praga, na mjestima gdje se nalaze turistike atrakcije, dalje na glavnim eljeznikim i autobusnim kolodvorima, esto i na aerodromu. Niti logo renomirane kompanije AAA Radio Taxi krau ne razvrati, poto vozi druge konkurencijske firme (AAA Taxi s. r. o.), koja prijevozi klijente za cijenu skoro etiri puta veu, imaju skoro isti logo i natpis. Nain koji se u praksi najbolje pokazao kako izbjei poskupljenje je rezervacija taksija telefonskim putem kod neke od renomiranih taksi kompanije (npt. AAA RadioTaxi, Profi Taxi). Sa i na aerodrom ili kolodvor preporuujemo koristiti pouzdanu kompaniju Prague Airport Transfers, koja e vas odvesti do vaeg cilja za unaprijed odreenu cijenu. Ukoliko naruite vozilo sa recepcije hotela, unaprijed provjerite cijenu (npr. u Hotelu Four Seasons platite za put na aerodrom ak 4 vie nego je standardna cijena taksi slube). Veina hotela ima svoje vlastite prijevoznike, tzv. hotelske taksiste, ali njihove cijene su u 90 % skuplje, sigurno ete utedjeti ako uzmete alternativnog prijevoznika kao je AAA Radio Taxi ili Prague Airport Transfers.

Kraa u prakim restauracijama


Mada je situacija u Pragu znaajno bolja, nego je bila prije deset godina, uvijek biste prilikom plaanja u restauraciji trebali paziti te dobro prekontrolirati stavke na raunu. Najvie vas mogu prevariti runo pisanim raunima, namjerno loe itljivo, veinom u gostionama i restauracijama nie kategorije. Dalje vodite rauna prilikom grupnog plaanja, personal namjerno loe itljivo navede ukupnu sumu. Pouzdani su da prilikom plaanja vie sume jednostavno neku stotinu navie neete zapaziti. Druga taktika na koji nain u nekim restauracijama personal ima bolje novano stanje, prisile vas da ostavite ekstra 10 % viak za posluivanje (tzv. service charge) sa tvrdnjom da to nije zaraunato u cijenu. To naravno nije istina, ukupan iznos na osnovu zakona uvijek obuhvaa i posluivanje, te je viak iskljuivo po volji gosta. Kao zadnja prijevara stranaca moe biti sakriveno obraunavanje posebnih stavki kao to je kruh, razni umaci itd. Najsigurniji nain kako izbjei plaanje za ovo, bit e da zamolite poslugu da ih donese na stol (i to i kada su slobodno na stolovima), naravno ako ih ne elite uzeti.

Kiosci sa brzom hranom na Vaclavskom namesti (trgu)


Ako ete ovdje poeljeti pojesti kobasicu ili hamburger, davajte panju, koju novanicu dajete prodavau (radije pripremite toan iznos). Mnogo stranaca govori, da im je prodava, (veinom polazei iz Rusije) vratio natrag manje novca. tovie, takvi kiosci ne potuju nikakav nivo higijene.

Oznaavanje voznih karti u GJS i lani kontrolori

Prilikom putovanja metroom, tramvajima ili autobusom morate kupljenu kartu oznaiti aparatom. Ukoliko naiete na kontrolora, te kartu neete imati dobro oznaenu, karta nee biti smatrana valjanom. Takoer su poznati sluajevi lanih kontrolora koji od vas trae novanu kaznu (uvijek traite da vam kontrolor pokae svoju osobnu iskaznicu i znak kontrolora).

Kraa auta
Provala auta je za praku policiju svakidanja stvar. Stoga preporuujemo, da svoje vozilo uvijek parkirate na uvanom parkiralitu, te u autu nikada ne ostavljajte dragocjene stvari.

Mjenjanice i podizanje novca iz bankomata


Neke prake mjenjanice, i to prije svega oko Vaclavskog trga, na kolodvoru i aerodromu nude promjenu valuta sa ne etikom provizijom za mijenjanje. Mame Vas povoljnim teajem, ali informaciju da raunaju ak 10 % provizije saznate tek na raunu. Informaciju o visini pristojbe veinom imaju napisanu vrlo malim slovima. Ukoliko mjenjanica propagira mijenjanje bez provizije, esto se to odnosi samo na kupovanje strane valute, tj. ukoliko prodajete eke krune. Najbolje da se uvijek unaprijed informirate, koliko ete za promjenu zahtijevanog iznosa dobiti. Ukoliko podiete novac iz bankomata, radije koristite bankomat postavljeni unutar banke. Poznato je puno sluajeva, kada zloinci stave ureaj za kopiranje karata na bankomate koji nisu uvani kamerom. Nikada ne mijenjate novac od ljudi direktno na ulici, mnogo turista je tako bilo prevareno dobili su lane novanice.

Opasna mjesta
Prag u biti nije opasan grad (u usporedbi sa ostalim gadovima EU), te se ni u koje vrijeme po danu ili nou ne morate na ulici bojati. Jedino moda kad padne mrak, odreeni rizik moe predstavljati Vaclavski trg, poto su ovdje u to vrijeme prostitutke. Neki turisti ponekad jave da su ovdje imali krau. Dalje vam preporuujemo ne odlaziti u park u blizini Glavnog kolodvora (Hlavn ndra), tamo se zadravaju beskunici.

Related Articles
1. 2. 3. 4. Informacije o turizmu u Pragu Hoteli Vrijeme Informativni turistiki centar

Tip:
| Besplatna tura preko Praga | Veernja vonja brodom, ukljuujui veeru | Shuttle prijevoz sa aerodroma |