You are on page 1of 2

Numri I popullesise ne vitin 1921

Shqiperi Kosove Maqedoni Cameri Serbia Jugore Mali I Zi

Numri I popullesise ne vitin 1945


Shqiperi Kosove Maqedoni Cameri Serbia Jugore Mali I Zi

Numri I popullesise ne vitin 1991


Shqiperi Kosove Maqedoni Cameri Serbia Jugore Mali I Zi

Numri I popullesise ne vitin 2001


Shqiperi Kosove Maqedoni Cameri Serbia Jugore Mali I Zi

Lindjet ne 1000 banore


Shqiperi Kosove Maqedoni Mal I Zi Serbi

Dendesia ne qarqet e Shqiperise


350 300 250 200 150 100 50 0