You are on page 1of 2

Borang KGMKB (H)

KOPERASI GURU-GURU MELAYU KEDAH BERHAD


BANGUNAN GURU, PERSIARAN SULTAN ABDUL HAMID, 05050 ALOR STAR, KEDAH DARUL AMAN. Tel: 04-7773372 Fax: 04-7711215, Email: kdh_kop@yahoo.com.my Laman web : www.kgmkb.koperasi.coop 1.

MUSTAHAK
Sila kepilkan 2 salinan slip gaji 2 bulan terakhir yang disahkan oleh majikan. Sila kepilkan salinan kad pengenalan. Sila penuhkan borang penentu had kelayakan.

2. 3.

PERMOHONAN PINJAMAN

Untuk Kegunaan Pejabat KGMKB YURAN RM :. Tarikh Menjadi Anggota Koperasi :......... TAMBAHAN YURAN RM:.. Tarikh Matang Keanggotaan :.. SANGKUTAN RM :..... Bilangan Permintaan :... BAYARAN SELESAI RM :..... Tarikh Dibenarkan :.. NO. RESIT : Tempoh Selama :.. DISEMAK OLEH : No. Bon :.. TANDATANGAN :.. 1. JENIS PINJAMAN DIPOHON : Pinjaman 90% daripada yuran. RM : Pinjaman Biasa tidak melebihi RM 5,300.00 Pinjaman Biasa RM5,301.00 hingga RM 10,600.00 PinjamanBiasa RM 10,601.00 hingga RM 15,900.00 Pinjaman Khas hingga RM 32,200.00
3. MAKLUMAT DIRI PEMOHON

2. BUTIR-BUTIR PINJAMAN Banyak pinjaman dipohon

Tempoh Bayaran Balik .bulan dengan kadar RM...sebulan

Nama Penuh ( huruf besar ) Baru No. Kad Pengenalan Lama Jawatan Dalam Perkhidmatan Pendapatan Bulanan : Gaji Pokok RM Elaun-elaun RM Jumlah RM Tel : Alamat Rumah

No. Anggota Koperasi

Tarikh Lahir

Gred Hakiki Nama dan Alamat Sekolah / Pejabat

Tel :

H/p :

Saya telah merujuk peruntukan-peruntukan berhubung dengan pinjaman kepada anggota dalam Undang-undang Kecil dan Aturan-aturan Aktiviti Koperasi Guru-guru Melayu Kedah Berhad dan saya dengan ini memohon mendapatkan pinjaman tersebut.
.. Tarikh ............. Tandatangan Pemohon

* PERHATIAN : Sila sertakan salinan resit jika telah bayar SELESAI HUTANG TAMBAHAN RIAL ASAL. Potongan tidak melebihi 60 % daripada jumlah gaji.

4. a) b) c) d)

MAKLUMAT TANAH UNTUK GADAIAN BAGI PINJAMAN KHAS Nombor keterangan Hak Milik Kedudukan Tanah : Mukim Daerah Keluasan Tanah Jenis Penggunaan Tanah : NOTA Maklumat ini boleh ditinggalkan kosong sekiranya belum dapat dipastikan.

KEPUTUSAN MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH Padadibenarkan sebanyak RM.. Selamabulan ... Setiausaha