You are on page 1of 51

200 - ASET (ASET TETAP)

AKTIVITI SUB AKTIVITI FUNGSI SUB FUNGSI

PERKARA
PEMBANGUNAN Pembangunan Sekolah Bekalan Elektrik / Air Telefon Sekolah Makmal Komputer Kerosakan Penggunaan Bangunan Dan Kawasan Sekolah Pinjaman alatan Sekolah PENYELENGGARAAN Lembaga Pemeriksa Bangunan Sekolah Peralatan Perabot Sekolah Pelupusan Kerosakan/Penyelenggaraan Bangunan

NO. FAIL SJKCCH.ASET

FOLDER

CATATAN

200

1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

200-1/1 F1

PEMBANGUNAN

F2 200-2/1

200

SELENGGARA

300 - ASET (ASET ALIH)


AKTIVITI SUB AKTIVITI FUNGSI SUB FUNGSI

PERKARA
ASET ALIH KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2007 Dan Pekeliling Aset Alih Kerajaan Ahli Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan Pelantikan AJK Aset Alih Kerajaan Minit Mesyuarat AJK Aset Alih Kerajaan Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan HARTA MODAL INVENTORI KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/PELUPUSAN ASET Pelantikan Lembaga Pemeriksa-Kew.PA-15 Perakuan Pelupusan-Kew.PA-16 Laporan Lembaga Pemeriksa-Kew.PA-17 Sijil Penyaksian Pemusnah Aset-Kew.PA-18 Sijil Pelupusan Aset-Kew.PA-19 PENGURUSAN STOR KERAJAAN Pelantikan Pegawai Stor Dan Ahli Jawatankuasa Pengurusan Stor Minit Mesyuarat Pengurusan Stor Daftar Indeks Bekalan Stok Pejabat Dan Panitia Matapelajaran Laporan Tahunan Pengurusan Stor Dan Kedudukan Stok

NO. FAIL SJKCCH.AA

FOLDER

CATATAN

300

300-1/1 F1

ASET ALIH KERAJAAN

1 2 3 4

F2 300-2/1 300-3/1 300-4/1

300 2 1 HARTA MODAL 300 3 1 INVENTORI 300 4 1 KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/ PELUPUSAN ASET 300 5 1

1 2 3 4 5 1

300-5/1

PENGURUSAN STOR KERAJAAN

2 3 4

200 - ASET (ASET TETAP)


AKTIVITI SUB AKTIVITI FUNGSI SUB FUNGSI

PERKARA
PEMBANGUNAN Pembangunan Sekolah Bekalan Elektrik / Air Telefon Sekolah Makmal Komputer Kerosakan Penggunaan Bangunan Dan Kawasan Sekolah Pinjaman alatan Sekolah PENYELENGGARAAN Lembaga Pemeriksa Bangunan Sekolah Peralatan Perabot Sekolah Pelupusan Kerosakan/Penyelenggaraan Bangunan

NO. FAIL SJKCCH.ASET

FOLDER

CATATAN

200

1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

200-1/1 F1

PEMBANGUNAN

F2 200-2/1

200

PENYELENGGARAAN

300 - ASET (ASET ALIH)


AKTIVITI SUB AKTIVITI FUNGSI SUB FUNGSI

PERKARA
ASET ALIH KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Bil.5/2007 Dan Pekeliling Aset Alih Kerajaan Ahli Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan Pelantikan AJK Aset Alih Kerajaan Minit Mesyuarat AJK Aset Alih Kerajaan Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan HARTA MODAL

NO. FAIL SJKCCH.AA

FOLDER

CATATAN

300

300-1/1 F1

ASET ALIH KERAJAAN

1 2 3 4 1

F2 300-2/1

300

HARTA MODAL 300 3 1 INVENTORI 300-3/1

INVENTORI 300 4 1 KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/ PELUPUSAN ASET 300 5 1 1 2 3 4 5 1 PENGURUSAN STOR KERAJAAN 2 3 4 KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/PELUPUSAN ASET Pelantikan Lembaga Pemeriksa-Kew.PA-15 Perakuan Pelupusan-Kew.PA-16 Laporan Lembaga Pemeriksa-Kew.PA-17 Sijil Penyaksian Pemusnah Aset-Kew.PA-18 Sijil Pelupusan Aset-Kew.PA-19 PENGURUSAN STOR KERAJAAN Pelantikan Pegawai Stor Dan Ahli Jawatankuasa Pengurusan Stor Minit Mesyuarat Pengurusan Stor Daftar Indeks Bekalan Stok Pejabat Dan Panitia Matapelajaran Laporan Tahunan Pengurusan Stor Dan Kedudukan Stok 300-4/1

300-5/1

ASET (ASET TETAP)

PEKELILING PENDAFTARAN

F1

200-1/1
RUJUKAN FAIL

F1

200-1/1
RUJUKAN FAIL

F1

200-2/1
RUJUKAN FAIL

SJKCCH.ASET 200-1/1(F1)

SJKCCH.ASET 200-1/1(F2)

SJKCCH.ASET 200-2/1

KEROSAKAN/ P' YELENGGARAAN

200 200 200

PEMBANGUNAN
PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

PEMBANGUNAN
PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

RUJUKAN FAIL SJKCCH.ASET 200-1/1 (FOLDER 1)

ASET (ASET TETAP)


KOD

200

ASET

PEMBANGUNAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1. 2. 3. 4.

PEMBANGUNAN SEKOLAH BEKALAN ELEKTRIK/AIR TELEFON SEKOLAH MAKMAL KOMPUTER

ASET (ASET TETAP)

PEMBANGUNAN SEKOLAH

ASET (ASET TETAP)

BEKALAN ELEKTRIK/AIR

ASET (ASET TETAP)

TELEFON SEKOLAH

ASET (ASET TETAP)

MAKMAL KOMPUTER

RUJUKAN FAIL SJKCCH.ASET 200-1/1 (FOLDER 2)

ASET (ASET TETAP)


KOD

200

ASET

PEMBANGUNAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1. 2.

KEROSAKAN PENGGUNAAN BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH PINJAMAN ALATAN SEKOLAH

3.

ASET (ASET TETAP)

KEROSAKAN

ASET (ASET TETAP)

2
PENGGUNAAN BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH

ASET (ASET TETAP)

PINJAMAN ALATAN SEKOLAH

RUJUKAN FAIL SJKCCH.ASET 200-2/1

ASET (ASET TETAP)


KOD

200

ASET

PENYELENGGARAAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1. 2. 3. 4. 5.

LEMBAGA PEMERIKSA BANGUNAN SEKOLAH PERALATAN PERABOT SEKOLAH PELUPUSAN KEROSAKAN/PENYELENGGARAAN BANGUNAN

ASET (ASET TETAP)

LEMBAGA PEMERIKSA

ASET (ASET TETAP)

BANGUNAN SEKOLAH

ASET (ASET TETAP)

PERALATAN PERABOT SEKOLAH

ASET (ASET TETAP)

PELUPUSAN

ASET (ASET TETAP)

5
KEROSAKAN/ PENYELENGGARAAN BANGUNAN

ASET (ASET ALIH)

PEKELILING PENDAFTARAN

F1

300-1/1
RUJUKAN FAIL

F1

300-1/1
RUJUKAN FAIL

F1

300-2/1
RUJUKAN FAIL

SJKCCH.AA 300-1/1(F1)

SJKCCH.AA 300-1/1(F2)

SJKCCH.AA 300-2/1

HARTA MODAL

300 300 300

ASET ALIH KERAJAAN


PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

ASET ALIH KERAJAAN


PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-1/1 (FOLDER 1)

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

ASET ALIH KERAJAAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5/2007 DAN PEKELILING ASET ALIH KERAJAAN

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-1/1 (FOLDER 2)

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

ASET ALIH KERAJAAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1. 2. 3. 4.

AHLI JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN PELANTIKAN AJK ASET ALIH KERAJAAN MINIT MESYUARAT AJK ASET ALIH KERAJAAN LAPORAN TAHUNAN ASET ALIH KERAJAAN

ASET (ASET ALIH)

1
AHLI JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN {JKPAK}

ASET (ASET ALIH)

PELANTIKAN AJK ASET ALIH KERAJAAN

ASET (ASET ALIH)

MINIT MESYUARAT AJK ASET ALIH KERAJAAN

ASET (ASET ALIH)

LAPORAN TAHUNAN ASET ALIH KERAJAAN

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-2/1

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

HARTA MODAL

FOLDER 1
PPD KUALA LANGAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SJKC CHOONG HUA

HARTA MODAL

F1

300-3/1
RUJUKAN FAIL

F1

300-4/1
RUJUKAN FAIL

F1

300-5/1
RUJUKAN FAIL

SJKCCH.AA 300-3/1

SJKCCH.AA 300-4/1

SJKCCH.AA 300-5/1

KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/ PELUPUSAN ASET

PENGURUSAN STOR KERAJAAN

300 300 300

INVENTORI
PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

PPD KUALA LANGAT SJKCCH BBC1035

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-3/1

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

INVENTORI

FOLDER 1
PPD KUALA LANGAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SJKC CHOONG HUA

INVENTORI

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-4/1

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA/ PELUPUSAN ASET

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1. 2. 3. 4. 5.

PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA - KEW. PA-15 PERAKUAN PELUPUSAN - KEW. PA-16 LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA - KEW. PA-17 SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAH ASET - KEW. PA-18 SIJIL PELUPUSAN ASET - KEW. PA-19

ASET (ASET ALIH)

1
PELANTIKAN LEMBAGA PEMERIKSA - KEW. PA-15

ASET (ASET ALIH)

PERAKUAN PELUPUSAN - KEW. PA-16

ASET (ASET ALIH)

3
LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA - KEW. PA-17

ASET (ASET ALIH)

4
SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAH ASET - KEW. PA-18

ASET (ASET ALIH)

SIJIL PELUPUSAN ASET - KEW. PA-19

RUJUKAN FAIL SJKCCH.AA 300-5/1

ASET (ASET ALIH)


KOD

300

AA

PENGURUSAN STOR KERAJAAN

PPD KUALA LANGAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SJKC CHOONG HUA

1.

PELANTIKAN PEGAWAI STOR DAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN STOR MINIT MESYUARAT PENGURUSAN STOR DAFTAR INDEKS BEKALAN STOK PEJABAT DAN PANITIA MATAPELAJARAN LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN STOR DAN KEDUDUKAN STOK

2. 3.

4.

ASET (ASET ALIH)

1
PELANTIKAN PEGAWAI STOR DAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN STOR

ASET (ASET ALIH)

MINIT MESYUARAT PENGURUSAN STOR

ASET (ASET ALIH)

3
DAFTAR INDEKS BEKALAN STOK PEJABAT DAN PANITIA MATAPELAJARAN

ASET (ASET ALIH)

4
LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN STOR DAN KEDUDUKAN STOK