You are on page 1of 3

Stichting Prins Laurent krijgt nog steeds subsidies Toelage ingeschreven in begroting 2013 Thierry Debels @thierryd 2/6/13

Prins Laurent krijgt een jaarlijkse belastingvrije dotatie van 307.000 euro.

Sedert de opheffing van zijn instituut KINT was het minder duidelijk of de Stichting Prins Laurent subsidies of toelages ontvangt van de overheid. John Smets van de Stichting verklaart in Humo dit: Ons doel bij de Stichting Prins Laurent is iedereen de kans te geven een huisdier te houden door gratis medische zorg aan te bieden. (...) Met dit project hopen we nu nog meer daklozen te kunnen bereiken en wat meer
1

naamsbekendheid te verwerven. We zijn tenslotte totaal afhankelijk van sponsors - subsidies krijgen we niet. (1) Klopt dat wel? De jaarrekening van deze stichting is niet te consulteren.

Ook Het Staatsblad brengt weinig informatie aan.

In het Ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, beschikbaar op de website van De Kamer, vinden we wel informatie.

In het onderdeel programma 60/1 vinden we, enigszins verstopt, een toelage aan de Stichting Prins Laurent. Het exacte bedrag vinden we hier niet terug.

(1) http://www.humo.be/humo-archief/60137/eenhondenleven-dakloze-viervoeters-en-hun-baasje-inbrussel